Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk."

Transkript

1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.:

2 Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø 4. Varmepumper og lavenergibyggeri hvordan? 5. Økonomi 6. Mærkning og diverse ordninger 7. Lovgivning

3 Status på markedet i 2009 Nøjagtige salgstal kendes ikke men formodentlig i størrelsesordenen Hovedparten er luft/luft varmepumper, men der ses en kraftig vækst i markedet for væske/vand varmepumper (jordvarme). Mange nye aktører på markedet både danske og udenlandske producenter og leverandører. Stor fokus på kvalitet og energieffektivitet (kvalitetssikringsordninger og mærkningsordninger) Drivere: stigende energipriser, bygningsreglement, nye krav til olietanke, forsyningssikkerhed (politisk driver) etc.

4 Varmepumper, systemtyper Varmepumper er vedvarende energi! Flere anlægstyper: Luft/luft henter energi fra udeluft eller afkastluft og afgiver denne til indeluften (enten direkte eller via ventilationssystem) Luft/vand - henter energi fra udeluft eller afkastluft og afgiver denne til vandbårent afgiversystem Væske/vand (vand/vand) henter fra energi fra jordslange, energiabsorber eller grundvand og afgiver denne til vandbårent afgiversystem Brugsvand henter energi fra afkastluft, udeluft eller jordslange og afgiver denne til brugsvandsbeholder Varmegenvinding eller boligventilationsvarmepumper mange forskellige kombinationer Fælles for alle er at der skal drivenergi til at drive anlægget normalt el.

5 Vigtig definition COP = afgivet varmeeffekt / tilført eleffekt (inkl. pumper og ventilatorer) Ved en given driftstilstand Årsvirkningsgrad = afgivet varmeenergi / tilført elenergi (inkl. pump+vent.) Med andre ord: det kunden får ud af sine penge..

6 Miljø et par eksempler CO 2 emission el: CO 2 emission olie: CO 2 emission gas: 500 g/kwh 260 g/kwh 205 g/kwh COP jordvarme: 3,6 (-) CO 2 emission jordvarme = 500/3,6 = 139 g/kwh Svarende til en reduktion på ca. 48% sammenlignet med olie

7 Varmepumper og lavenergibyggeri en udfordring? Måske der er i hvert fald nogle vigtige faktorer, man altid skal have med i overvejelserne.

8 og de er: Økonomi varmepumper er ikke nogen god ide, hvis økonomien (levetidsøkonomien) ikke er i orden Komfortniveau skal opretholdes.. Varmepumpetype hvilke kan anvendes? Områder med kollektiv varmeforsyning fjernvarme.

9 Systemtyper hvilke er relevante for lavenergibyggeri? GasTech

10 Udfordring: Begrænset udvalg af små (og prisbillige) varmepumper Løsning: Flere leverandører har produkter på vej til dette område af næsten alle typer Udfordring: Måske er varmepumperne for dyre i forhold til et relativt beskedent energiforbrug.. Løsning: Måske, men vi skal huske at regne levetidsomkostningerne ud altså tage højde for, at boligen skal anvendes over en længere årrække..

11 Økonomi Der er rigtig god økonomi i varmepumper både privatøkonomisk og samfundsøkomomisk: 3-4 gange mere varmeenergi end der puttes i apparatet i form af el Oliefyr (ældre installation η = 0,8): 1 liter olie = 10 kwh varme x virkningsgrad brænder = 10 x 0,8 = 8 kwh/liter olie 1 liter olie = 8 kr. => 1 kwh varme = 1,00 kr. Oliefyr (nyere installation η = 0,9): 1 liter olie = 10 kwh varme x virkningsgrad brænder = 10 x 0,9 = 9 kwh/liter olie 1 liter olie = 8 kr. => 1 kwh varme = 0,89 kr. Varmepumpe (normal installation COP år = 3,5): 1 kwh varme med varmepumpe = 1 / virkningsgrad = 1/3,5 = 0,29 kwhel/kwhvarme 1 kwh el = 2 kr. => 1 kwh varme = 0,58 kr. Varmepumpe (BAT, COP år = 4): 1 kwh varme med varmepumpe = 1 / virkningsgrad = 1/4 = 0,25 kwhel/kwhvarme 1 kwh el = 2 kr. => 1 kwh varme = 0,50 kr. Dette giver en typisk simpel tilbagebetalingstid på 5-10 år for jordvarme..

12 Hvad koster det at installere varmepumpe? Luft/luft anlæg: typisk kr. inkl. moms og installation Luft/vand anlæg: typisk kr. inkl. moms og installation Boligventilation: typisk kr. inkl. moms og installation Jordvarme: typisk kr. inkl. moms og installation

13 Udgangspunkt BR08

14 Lovgivning kort om regler og krav til anlæg og installatører Tidligere ingen specielle krav (udover til jordslangen), med mindre anlægget skulle opnå tilskud. I perioder har gud og hver mand kunnet opstille varmepumper desværre ikke altid med noget godt resultat. I dag krav til jordslange, service, energimærkning etc. og flere krav på vej..

15 Forklaring Energifor-brug kwh/m2 Forskel i forhold til basisenergi-forbrug % Energiramme, jf. BR 82,2 +0,1 Basis (udgangspunkt) Gasfyr: effektivitet på 98/107% samt 82,1 - gulvvarme (45/30 C) Case 1: Lavere Gulvvarme: 35/30 C (frem/retur) 81,8-0,4 temperaturniveau, alt andet uændret Case 2: Fjernvarme i stedet for gasfyr Direkte rumopvarmning med blandesløjfe og direkte 83,5 +1,7 Case 3: Oliefyr i stedet for gasfyr (minimumkrav til effektivitet) Case 4: Elvarme i stedet for gasfyr Case 5: Biomasse i stedet for gasfyr (minimumkrav til effektivitet) Case 6: Luft/luft-varmepumpe i stedet for gasfyr Case 7: Luft/vand-varmepumpe i stedet for gasfyr Case 8: Væske/vandvarmepumpe i stedet for gasfyr Case 9: Behovsstyret væske/vand-varmepumpe i stedet for gasfyr brugsvandsopvarmning Effektivitet: 91/91% (fuldlast/dellast) 93,7 +14,1 Både brugsvand og rumopvarmning 197, Effektivitet: 75/75% (fuldlast/dellast) 104,4 +27,2 Relativ COP=0,8 dækker ca. 80% af det samlede varmebehov, øvrigt varmebehov dækkes af elvarme. Relativ COP=0,8 gulvvarme, relativ COP er ikke målt i laboratorium. Relativ COP=0,8 gulvvarme, relativ COP er ikke målt i laboratorium. Relativ COP=1,25 gulvvarme, relativ COP er målt i laboratorium. 119,7 +45,8 69,1-15,8 74,1-9,7 52,3-36,3*

16 Systemgodkendelsesordningen - TI Lige nu kun luft/luft, brugsvands- og boligventilationsvarmepumper. ca besøgende om ugen ca. positivlisten halvdelen direkte ind på Bør altid anvendes i forbindelse med valg af varmepumpe! I dag fokus på kvalitet, men ikke på energieffektivitet.. Data opgives iht. DS/EN14511 og DS/EN255-3

17 Energimærkning af luft/luft varmepumper Ordningen har nu kørt et par år EU mærkningsordning i stil med det vi kender fra husholdningskøl/frys og vaskemaskiner.. National myndighed Energistyrelsen Kontrolprøvning og butikskontrol Effekt? måske for få konsekvenser for synderne..

18 Elsparefonden Anbefalede for luft/luft varmepumper til fritidshuse På sigt også brugsvandsvarmepumper og andre typer varmepumper Frivillig ordning og gratis at komme på listen. Man skal underskrive en kontrakt med Elsparefonden, hvor det bl.a. fremgår, at leverandøren er forpligtet til at stille apparater til rådighed for stikprøvekontrol. Sekretariat på Teknologisk Institut.

19

20 Energistyrelsen Energimærkning af varmepumper Nyt initiativ fra Energistyrelsen fokus på energieffektivitet. Ønske synliggørelse af varmepumpers årseffektivitet for væske/vand og luft/vand varmepumper. Desværre ingen standard på området selvom der arbejdes intensivt på dette i CEN regi. Derfor har Teknologisk Institut fået til opgave at udarbejde det tekniske grundlag for en mærkningsordning liste over energimærkede varmepumper er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

21

22 Varmepumpeordningen - VPO Formål: at minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper (lav miljøbelastning). at tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse (Varmepumpeordningen). at tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid (god privatøkonomi). For at blive registreret som medlem i ordningen skal varmepumpeinstallatørfirmaet benytte et kvalitetsstyringssystem. Herudover kræves det at de installatører der udfører installationerne skal have et varmepumpebevis. Et varmepumpebevis opnås ved at installatøren deltager i de krævede kurser og består de dertil knyttede prøver. Se

23 EU certificeringsordning for installatører. Projekt gennemført med støtte fra EU Første kurser gennemført (Østrig, Tyskland, Italien, UK, Sverige ) National komite med repræsentanter fra branche nedsættes udpeger delegeret til den internationale komite (næste møde i Wien d. 30.oktober 2008). Kursusafholdelse jf. ordningens retningslinier bl.a. 8 moduler, max. 10 personer pr. kursus, krav til lokaler, krav til anlæg (alle typer af varmepumper repræsenteret etc.

24 Varmepumper og bygningsreglementet Forventninger om krav til varmepumpers effektivitet i kommende BR Udgangspunktet vil være Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper Pt. dialog mellem brancheforening og EBST om udviklingsmuligheder fremtidige krav

25 Vil du vide mere?

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Varmepumpens virkemåde Mærkning af varmepumper / SCOP Typer af varmepumper / fordele og ulemper Installationseksempler

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus:

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus: fokus: VARME TIL LAVENERGIHUSE ENERGI NYT SPØRGSMÅL OG SVAR OM OPVARMNING BESØG ET LAVENERGIHUS TILSKUD FRA RENOVERINGSPULJEN OPVARMNING TIL LAVENERGIHUSE VARMEPUMPE OG SOLVARME - ET UMAGE PAR BRÆNDEOVN

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere