Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport"

Transkript

1 Projekt Sundere Mad i Idrætshaller Evalueringsrapport

2 Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring Heidi Simonsen Professionsbachelor i Ernæring og Fysisk aktivitet Projektleder: Alf Christensen Idrætsinspektør v/silkeborg Kommune Modelcafeterier: Silkeborg Hallernes cafeteria Them Hallernes café Buskelund Hallens café Evalueringsrapporten: Heidi Simonsen, juni

3 Indhold 1. Baggrund for projektet 6 2. Indledning 7 3. Projektforløbet Organisering Projektmål 9 4. Resultater Sundere produkter Koncepter Produktplacering Prisdifferentiering PR Praktiske tiltag med sundere alternativer Udtalelser om succesrige resultater Driften og økonomien Evaluering Cafeteriaansvarlige Brugere Samlet bruger evaluering Grossister og leverandører Projektmål Forankringsmuligheder Formidlingskonference Afslutning af projektet Kerne arbejdsområder Mulige indsatsområder Fremtiden Referenceliste Bilag Brugere som har lagt mærke til det sundere udvalg Hvorfor brugerne køber det sundere alternativ Hvorfor brugerne ikke køber det sundere alternativ 28

4 8.4. Fordeling af købte sundere produkter Fordeling af brugernes opmærksomhed på groft kontra lyst brød Aldersopdelt procentfordeling over brugernes opmærksomhed på smoothie/saft Aldersopdelt procentfordeling over køb af frisk frugt Aldersopdelt procentfordeling af villigheden til at betale lidt mere for et sundere alternativ 30 5

5 1. Baggrund for projektet Projektet tager sit udgangspunkt i det faktum, at der i de senere år er sat mere og mere fokus på de spisevaner, vi har, også i det offentlige rum. Idrætshallernes cafeterier er blandt udbyderne og det er her en kendt sag, at der generelt ikke har været udpræget sund mad at finde i cafeteriernes produktsortiment. Sundheds- og forebyggelsesarbejdet i Silkeborg Kommune rummer en bred vifte af tilbud i det offentlige rum, og missionen er at skabe gode rammer for sundhed og trivsel. Et af sundhedspolitikkens arbejdsområder er at: styrke børn og unges evne til at vælge sund kost ved at sikre muligheder for sunde valg i kommunens institutioner og sportshaller (Fællesstaben 2007). Projektet mad i bevægelse gennemført af Kræftens Bekæmpelse finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Direktoratet for Fødevarestyrelsen, er et spadestik til at finde fremtidens rette indsats mod en sundere tilgang til indtag af mad og drikke i idrætsverdenen (Rask, 2007). Projektet baserer sin viden på den opbyggede erfaring rundt omkring i idrætshallernes cafeterier. Aktuelt er der i perioden ultimo december 2008 til marts 2009 gennemført en undersøgelse af produktsortiment og brugerønsker i 3 af Silkeborg Kommunes Idrætshaller (Høstrup & Johnsen, 2009). Projektet ønsker at tage tråden op fra denne undersøgelse og gå ind i et arbejde med nye koncepter for sortimentet i disse hallers cafeterier. Håbet med dette er, at erfaringerne heraf vil kunne sætte varige spor ikke kun i de udvalgte haller, men overalt i Silkeborg Kommune. Det bemærkes, at gennemførelsen af dette projekt omfatter et udvidet samarbejde mellem forvaltning, kommunal hal/cafeteria, selvejende hal/cafeteria samt idrætsforeninger (forpagtere af cafeteria). I arbejdet på at skabe bedre sundhed og trivsel for de kommende generationer, vil projektet forsøge at finde bæredygtige sundere løsninger i idrætshaller, for alle parter. 6

6 2. Indledning Sundere mad i idrætshaller er et sundhedsfremmende projekt, hvor vi arbejder mod sundere løsninger. Vi arbejder med såkaldte små skridt, ud fra tankegangen om tilvænning til forandring. Vi mener det er op til den enkelte at tage valget, men arbejder for, at der skal være et valg. Det er helt bevidst, at projektets navn ikke lyder Sund men Sundere mad i idrætshaller. Navnet illustrerer arbejdsmetoden, og vores målsætning: at den enkelte får mulighed for at vælge et sundere alternativ til det traditionelle cafeteria sortiment. Sundere mad i idrætshaller ønsker, at introducere cafeteriabrugerne i idrætshallerne i Silkeborg Kommune til sundere alternativer til det traditionelle cafeteria sortiment. Koncepter og antallet af produkter er ikke altomfattende. Vi ønsker at arbejde med de små skridt, som også er tanken bag ændringer af indgroede vaner i et vægttabsforløb. Store omvæltninger er ikke nødvendige og kan få den ønskede forandring til at virke uoverskueligt og synes urealistisk. Sammen med projektets modelcafeterier, har vi taget udgangspunkt i, hvornår det enkelte cafeteria er klar til at tage et nyt skridt i den sundere retning. Og med hvilke produkter og koncepter de ønsker at inddrage. 3. Projektforløbet Det primære fokus i projektet har været rettet mod børn og unge med supplering af en koordineret fælles indsats i 3 af kommunens idrætshaller: Them Hallerne, Buskelund Hallen og Silkeborg Hallerne. Bevidst er det 3 forskellige idrætshallers caféer/cafeterier der er med i projektet. Them Hallerne, som er en selvejende hal beliggende i et landsbylignende område, er valgt som en repræsentant for de selvejende haller i Silkeborg Kommune. Endvidere pga. beliggenheden og fordi de allerede har indført et sundere mad- og drikkevareudbud. Cafeteriet leverer mad til elever fra den lokale skole. Hallen skiller sig ud fra de andre ved, at have tilknyttet en svømmehal og et fitnesscenter. Svømning er den mest dominerende idræt. Buskelund Hallen, som er en kommunal skolehal, hvor foreningen ØBG Silkeborg ejer cafeteriets lokaler, der pt. er forpagtet ud til 2 selvstændige kokke. Buskelund er 7

7 en bydel i Silkeborg. Vi har valgt denne hal, fordi størrelsen er en god repræsentant for flere andre haller i Silkeborg Kommune. Særligt i vinterhalvåret er håndbold den dominerende idrætsgren pga. store stævner og mange kampe. Cafeteriet leverer desuden mad dagligt til 3 lokale børnehaver, ca. 135 børn. Silkeborg Hallerne, er en kommunal hal, hvor cafeteriadriften er forpagtet ud til Silkeborg-Voel KFUM. Vi har valgt denne hal, fordi hallens cafeteria har det største kundegrundlag. Hallen ligger indenfor Silkeborgs bygrænse. I hverdagene er håndbold den størst repræsenterede idrætsgren. I weekenderne afholdes der mange forskellige stævner og arrangementer, hvor gymnastikstævnerne nævnes som værende de største. Cafeteriet har hovedsageligt åbnet i weekender og ved større arrangementer. Forløbet fra maj 2009 frem til oktober 2010 er inddelt i etaper. Tidspunkt: Maj-september 2009 Aktivitet: Udarbejdelse af nye produktkoncepter. September 2009 april 2010 Indførelse og afprøvning af de nye koncepter herunder løbende tilpasning og ændring i koncepterne. Evalueringsplan udarbejdes. Maj/juni 2010 September og oktober 2010 Projektevaluering videreførelse. Opfølgende arbejde i cafeterierne, for at sikre, at nye initiativer implementeres Organisering Styregruppen af projektet består af de 3 idrætshallers cafeteriaansvarlige, 1 projektkonsulent og 1 projektansvarlig. Gruppen har undervejs haft et indledende opstartsmøde, en inspirations tur til Vejen-Idrætscenter, midtvejs-erfa-møde og afslutter med evaluering i juni Undervejs har der været udskiftning af medarbejdere/forpagtere i 2 af projektets cafeterier som har medført forsinkelser og udfordringer, men som er løst løbende. 8

8 Projektkonsulenten har haft kontakten og udarbejdet de praktiske faglige tiltag i samarbejde og dialog med de 3 cafeteriaansvarlige, via besøg, mail og telefon. Herunder suppleret med ernæringsfaglig viden og idéudvikling mv Projektmål 1. Salget af fedtholdige produkter skal nedbringes 2. Salget af meget sukkerholdige produkter skal nedbringes 4. Resultater 4.1. Sundere produkter Oliefri pommes frites Them Hallerne og Silkeborg Hallerne har i perioden anvendt en oliefri ovn fra MOM S. Ovnen kræver specielle pommes frites, som kan skaffes hos Flensted til en lidt dyrere pris end pommes frites til frituren. De skal direkte fra frost i ovnen, som kan lave 2 portioner ad gangen. Den samlede vurdering er lækre sprøde pommes frites til brugerne i et cafeteria, som ikke har stordrift af ovnen. Ved rigtig store stævner kommer der for meget tryk på til, at ovnen kan lave brugbare pommes frites på kort tid. Især når kravet om tilberedning direkte fra frost skal efterleves for at kunne holde kvaliteten. De fleste mindre cafeterier vil i ovnen have en fuldt ud brugbar løsning til et oliefri pommes frites salg. Salatbar Anskaffelsen af en salatbar har vist sig at være en succes i Them- og Silkeborg Hallerne, til større stævner og møder med et større kundegrundlag. Indholdet varieres og sælges inkl. groft brød og magert kød. Der er minimalt spild og leasingudgiften vurderes indtjent via salget. Til hverdag vil spildet være for stort og dermed økonomisk urentabelt. 9

9 Smoothie / saft Them Hallerne og Silkeborg Hallerne har gennem hele projektperioden solgt smoothies på flaske. De har været placeret i køleskabet hvor bl.a. sodavand og kildevand også er placeret. Prisen har været på niveau med sodavand for en smoothie med mindre indhold end sodavand. Konkluderende har salget ikke været tilfredsstillende og flere måtte kasseres. ½ liters smoothie/saft havde en god intro salgsperiode i Silkeborg Hallerne, men ebbede ud henover foråret. Det vurderes dog, at produktplacering og prisdifferentiering evt. vil fremme salget. Det blev forsøgt over 14 dage i Them Hallerne med synliggørelse af en ½ liters flaske smoothie/saft ved disken og det resulterede i udsolgt lager. De anvendte smoothies og saft er fra bl.a. Naked fruit, Juiceburst og MySmoothie. Fedtfattige pølser Silkeborg Hallerne har indført fedtfattigere pølser som sælges på samme niveau som de tidligere i sortimentet. Prisen er lidt højere, men det er kvaliteten også, siger Odd Kopperud der er cafeteria ansvarlig. Han benytter en lokal slagter som producere de fedtfattigere pølser med ca. 15% fedt pr. 100g. Brugerne er ikke oplyst om at pølserne er fedtfattigere end andre pølser, da det er de eneste som sælges. Man kunne måske opnå et større salg til kunder der fravælger en usund pølse, hvis der blev gjort opmærksom på det lave fedtindhold. Them Hallerne er pt. I samarbejde med Tikan ved, at prøvesmage en sundere pølse som formentlig er klar til sæsonstart, august Groft brød Grovere brød er et stort skridt mod et sundere måltid og en nem og omkostningsfri sortimentsændring. Alle cafeterier afsætter mange og forskelligartede brødtyper som pølsebrød, fransk hotdogbrød, sandwichbrød, toastbrød, flutes, burgerboller, pølsehorn mv. Det grove brød er fiberrigt og mætter mere end lyst brød og er ligeledes fryse egnet og forlænger derved holdbarheden. Ingen oplever et faldende samlet salg af brød, fordi brødet er grovere eller fordi tilbuddet om groft brød ligestilles med tilbuddet af lyst brød. 10

10 Eksempler på producenter er: Easyfood, Lantmännen (Hatting, Schulstad, Paaskebrød mv.), nærmeste supermarked mv. Odd Kopperud fra Silkeborg Hallernes cafeteria indførte i efteråret 2009 fiberrige franske hotdogbrød, og han mener det er en succes. Efterfølgende kom Them Hallerne også på banen med grovere brødtyper. Buskelund Hallens café bager selv grove boller, som bliver solgt med succes i caféen, som både tilbehør til et ret eller et mellemmåltid i sig selv. Pølsehorn m/ groft brød Them Hallerne har afprøvet salg af et groft pølsehorn med kyllingepølse, men oplevede at kunder kunne smage forskellen og enkelte efterspurgte en alm. pølse. Brødet har mindre indflydelse på salget. Pølsehorn med en grovere brødtype sælges som varmt brød i Silkeborg Hallerne. Konkluderende kan det være sundere at spise et pølsehorn med groft brød og en alm. eller fedtfattig pølse end lyse og mere fedt og saltholdige alternativer. Af producenter kan bl.a. Easyfood og Paaskebrød nævnes. Alternativt kan der laves aftale med en bager/slagter. Sundere slik Alle 3 modelcafeterier har forsøgt sig med forskellige varianter af sundere slik. Intet er kasseret på trods af forskellige omsætningshastigheder. Salget har omfattet snackposer med nødder, tørret frugt mv. fra eksempelvis system frugt, KIMS (GO nødder). Hallerne har ikke skiltet med at det var sundere, udover det emballagen antyder. Det salgsfremmende tiltag kunne der være vækstmuligheder i at afprøve. Sundt slik i almindelighed er svært at skaffe via grossister og andre større indkøbscentre, som eksempelvis Metro. Det er derfor blot en beskeden erfaring vi har dannet os med dette salg. Frugt og grønt snack Alle 3 cafeterier har i hele projektperioden solgt meget frugt og grønt. Med stor succes kan ethvert cafeteria have et udvalg af grøntsags snack og frisk frugt i sortimentet. Eksempler på frugt: banan, æble, pære, vindruer, blommer, kiwi. Grønne snacks kunne være små skoleagurker, cherrytomater, gulerødder og peberfrugtstrimler. De 11

11 kan opbevares i små lufttætte poser, et bæger eller en skål med vand afhængig af grøntsag. Eksempler på leverandører er DK plant, Dansk kernefrugt, Agrova food og den lokale købmand mv. Hjemmelavede aftensmads-måltider Buskelund Hallens cafeteria har haft lokal opbakning til aftensmåltider som eksempelvis nuggets med pastasalat, nudelsupper, lasagne mv. Kompetencen og mulighederne er til stede, i form af kokkeuddannelse hos de 2 forpagtere og sammen med indkøbsfordele grundet leverance af mad til institutioner har det været en succes. Them Hallerne kan også meddele succes med aftensmåltider 1 gang ugentlig i form af supper eller andet hjemmelavet, da deres daglige leder af cafeteriet er erfaren i køkkenregi. Salatbaren anvendes til større arrangementer sammen med et sundt tilbehør. Silkeborg Hallerne tilbyder hjemmelavet buffet til større møder eller andre arrangementer og drager oftest salatbaren med i menuen. Sandwich Sandwich er kommet for at blive og det er kun fantasien der sætter grænser for indholdet. En populær en af slagsen er kylling/bacon eller skinke/ost. Brødet kan varieres i lyst og groft, kvadrat, rektangel, rund, trekant og med eller uden grøntsager. Mængden og typer af dressing kan justeres og varieres. Pesto tilbyder umættede fedtsyrer i højere grad end en fuldfed dressing. Men dressing kan også købes i lette udgaver. I Them Hallerne er der afsætning af sandwich til skoleelever, på træningshverdage og til stævner. Silkeborg hallerne sælger dem færdiglavet til stævner og større arrangementer. Buskelund Hallens cafeteria sælger primært sandwich til skoleelever. Slush-ice Silkeborg Hallerne har erfaret, at salget af en slush-ice u/konserveringsmidler er mindre end de kendte slush-ice fyldt med farvestoffer, sukker og andre holdbarhedskonserverende stoffer. Holdbarheden uden tilsatte konserveringsmidler er for kort og 12

12 danner et stort spild samt større rengøringsarbejde. Prisen for den anvendte rene saft er 2 gange dyrere sammenlignet med kunstig saft. Der findes flere udbydere af saft uden konserveringsmidler, økologiske og med mange smagsvarianter. Drikkeyoghurt I køledisken er der blevet hevet en drikkeyoghurt op adskillige gange. Yoghurt er et sundere alternativ til kakaomælk. Den indeholder bl.a. mindre sukker, mere protein og mælkesyrekulturer, som giver en bedre måltidssammensætning. Drikkeyoghurt har en nogenlunde lang holdbarhed og kan også fås i light varianter. Det er erfaret at light varianterne sælges i mindre grad, mens smagsvarianterne ikke har indflydelse. Juice Juice har lang holdbarhed og sælges godt i alle cafeterier. Vi har ikke afprøvet at sammensætte en menu inkl. juice til børn, men det kunne være et godt alternativ til sodavand Koncepter Produktplacering Smoothie og saft på flaske er en ny vare i sortimentet og det er den også for brugerne af cafeterierne. Det er derfor med tilfredshed vi kan berette om, at synliggørelse af produktet ved disken betyder, at det bliver set og giver en hurtigere afsætning. Desværre var det først hen i april måned dette blev afprøvet. Slush-ice uden konserveringsmidler blev til et større gymnastikstævne for mindre børn, solgt separat uden konkurrence fra den farvestrålende slush-ice med mere sukker og tilsatte konserveringsmidler. Salget af antal slush-ice var mindre end normalt, uden at kunne afgøre det i kroner og ører. Dertil skal en større udgift til indkøb af den rene saft også tillægges. 13

13 Groft brød med fibre og længere mæthedsfornemmelse bliver mere og mere almen spise hos brugerne. En fremtoning af brødvarianter på skilte, synlige sandwich ved disken og mundtlig formidling af mulighederne, giver brugerne overblik og mulighed for at vælge den sundere løsning. Salget har været tilfredsstillende af alle grove varianter og specielt er det opsigtsvækkende, at grove pølsebrød end ikke har fået brugerne til at trække en mine, hvis de har fået det til pølsen. Frugt og grønt skal kunne ses og vække appetit. Alle 3 cafeterier oplever, at frugt og grønne snacks sælges bedst når de ser friske ud og står lige ved disken. Anret det pænt og lækkert, så det yderligere fremmer impulskøbet lige inden der betales. Salatbar er et lækkert tilbud og ved synet af lækre salatblandinger, grøntsager, salatsnack(nødder, croutoner, feta mv.), kød og groft brød tiltrækkes flere til at købe fri salatbar erfarer Silkeborg Hallerne. Salatbaren er synlig ved siden af disken og personalet kan samtidig have øje for genopfyldninger mv Prisdifferentiering Smoothies i mindre flasker end ml har vist sig at være svært at sælge. Prisdifferentiering har været svært, idet indkøbsprisen er højere end de konkurrerende produkter. Konkluderende er brugerne bevidste om, at flasken er mindre og koster det samme som ½ liter sodavand eller ½ liter smoothie/saft. Salatbar har vi erfaret succes med til kr. 49,- inkl. kød (kylling eller kalkun, frikadeller, kødspyd mv.) og groft brød til større stævner og arrangementer. Frugt skal ikke sælges for dyrt. Det er en af de varer i sortimentet hvorpå indtjeningen i forvejen ikke er stor, så her er der muligheder for at reducere prisen og øge salget. 14

14 PR Flyer til information om projektet omdeltes til alle kommunens idrætshaller i februar Placeret i en plastik kassette i cafeterierne har de været tilgængelige for alle interesserede. Formålet var, at lave et blikfang ved en rudeformet flyer, så den ikke forsvandt i mængden af andet papir og reklame. Og oplyse om Silkeborg Kommunes fokus på sundere mad i idrætshaller, samt lave en forhåndsoplysning om konferencen i juni Certifikat med oplysninger om deltagelse i projektet, har modelcafeterierne fået til synliggørelse af sit engagement og passion for, at tilbyde brugerne sundere mad, overfor omverdenen og sig selv Praktiske tiltag med sundere alternativer Hos de 3 modelcafeterier er der brugt tid på at søge efter sundere alternativer. Der er kigget i reklamer fra grossister og andre producenter. Der er lavet opsøgende arbejde hos personlige kontakter og større indkøbscentre. I efteråret var vi på inspirationstur til Vejen Idrætscenter, som igennem flere år har vendt cafeteriet til nu at være en sund sportscafé. Ved arbejdet med en sundere slush-ice der har kortere holdbarhed, måtte der oftere rengøring og udskiftning af saft i slush-ice maskinen til. Pladsmangel har også været en mangelvare hos modelcafeterierne. Ovn pommes frites maskinen er etableret i Silkeborg Hallerne og Them Hallerne, men ikke uden udfordringer omkring den praktiske placering i forhold til arbejdsgangen. Der har været pladsmæssig omrokering i køkkenet og ændret arbejdsgange i forhold til at omgås pommes frites ovnen. Buskelund Hallens café har ikke anvendt ovn pommes frites maskinen, i første omgang grundet pladsmangel og senere fordi 2 kokke overtog forpagtningen og mente at salget af pommes frites ville blive minimalt hos dem. Odd Kopperud, Silkeborg hallerne udtaler: Af pladsmæssige omstændigheder har der været en længere afstand fra disken til pommes frites ovnen for medarbejderne og i hektiske perioder har det givet udfordringer. 15

15 Carsten Lindblad, Them Hallerne udtaler: I vores faste program har vi også almindelige pølsehorn. I en periode indkøbte vi fedtfattige pølsehorn med kyllingekød og groft brød, de var noget dyrere, men vores brugere forventede at få dem billigere! Så de levede ikke længe. Vi prøvede også at sælge Cactus figenbrød/stænger over en kort periode, det blev ikke en succes, måske fordi vi var på den anden side af inde-sæsonen. Vi må overveje om det er noget der skal tages op igen senere Udtalelser om succesrige resultater Odd Kopperud, Silkeborg Hallernes cafeteria udtaler: Vi ønsker at fremtiden skal byde på de sunde produkter som kan løbe rundt for os. Vi har afprøvet meget og er glad for at have været med i projektet. Groft brød går som varmt brød og vores sundere pølser, både grill og frankfurter sælges på niveau med dem vi havde tidligere. Så det kan vi kun være tilfredse med. Salatbaren leaser vi igen til sæsonstart og vil sælge et blandet udvalg til store stævner og møder. Vi har ALTID frisk frugt og grønt snack og kunderne køber rigtig godt af det. Carsten Lindblad, Them Hallernes café udtaler: Efter en god start, viste det sig hurtigt at vores brugere efterspurgte mere end bare sunde sandwich. Her kommer projekt sundere mad ind med MOM s pommes frites, som har vist sig at være en blivende succes. Sideløbende indkøbte vi en pølsesteger, og tilbød også franske hotdogs. De er siden blevet fedtfattige og med grove brød. Den overvejende del af vore sandwich er også med fiberholdige brød. Et supplement til de almindelige sodavand er også kommet ind gennem projektet, det drejer sig om produktet Juiceburst, som afgjort er kommet for at blive. Det var jo projekt sundere mad der fik den lidt mere frem i lyset her hos os og uden at sætte prisen ned! 16

16 Jens Christensen og Lone Andersen, Buskelund Hallens café udtaler: Vi lægger meget vægt på sundhed, laver alt vi kan fra bunden, og desuden bager vi selv det meste af vores brød. Vi laver meget varieret mad, altid med fokus på frugt og grønt. Vores brød er groft, med stor variation af kornsorter, friskrevet gulerod og tørret frugt. Vi gør også meget for, at få folk til at drikke sundere, f.eks. få dem til, at skifte sodavanden ud med juice, vand m/ frisk lime og appelsin og smoothies. Vi har haft fin succes med, at erstatte fastfood med ordentlig, sundt og veltillavet mad. Det har reduceret fastfood salget med over 50 procent, hvilket vi finder tilfredsstillende Driften og økonomien Ved at eksperimentere med forskellige sundere alternativer kan det sjældent undgås at der vil være spild. Således har de 3 modelcafeterier også haft spild på flere produkter. Specielt smoothies, mindre end 500 ml/flaske, har dannet spild. Optøede ovn pommes frites der ikke har været anvendt fordi ovnen ikke kunne følge med. Hertil skal tilføjes, at ovn producenten, MOM s, anbefaler, at man anvender pommes frites direkte fra frost. Forsøgene med indførelsen af sundere produkter har ikke medført væsentlige økonomiske tab til følge. 5. Evaluering 5.1. Cafeteriaansvarlige De 3 modelcafeterier er overordnet enige om at det sundere udvalg er en blivende tilstand. Der er mange skridt at tage i den sundere retning, men de tager ikke næste skridt før de selv, grossisterne og brugerne kan følge med. Arbejdet med sundere alternativer har været mere eller mindre omvæltende afhængig af produkt, tidsforbrug, indkøbsmuligheder, pladsmangel og udskiftning af sortiment mv. Holdningen og engagementet til at føre en sundere forretning er til stede, og med faglig support og medvind i de afprøvede forsøg, er optimismen om at føre det sunde koncept videre til stede i alle 3 modelcafeterier. 17

17 Carsten Lindblad, Them Hallerne udtaler: Gennem jeres besøg er der kommet mange gode forslag frem, og det er ikke alle vi har afprøvet, måske mest fordi vi laver mange ting fra bunden, som vi så tilbyder vore brugere. Vi laver eksempelvis nogle hjemmelavede pizzabrød, som sælger ganske godt. Odd Kopperud, Silkeborg Hallerne udtaler: Vi vil ikke af med vores sunde koncept og vi leder videre efter sunde produkter. Der skal være et varieret udvalg til brugernes ønsker. Men vi er meget bevidste om at det skal være økonomisk rentabelt. Jens Christensen og Lone Andersen, Buskelund Hallen udtaler: Vi synes, at hele ideen med Sundere Mad Projektet, er rigtig god. Vi synes, vi har haft en rigtig god sparring, og også fået gode ideer, bl.a. smoothies ( vi laver dem selv ) og hjemmelavede müslibarer Brugere Der er evalueret på brugerniveau via en spørgeskemaundersøgelse i de 3 model cafeterier i april/maj måned Det har resulteret i 81 returnerede svarskemaer fra 52 piger/kvinder og 29 drenge/mænd. 34% er i aldersgruppen <16 år, 18% er år, 22% er i aldersgruppen år, 18% er år og de sidste 8% >65 år. Respondenterne viser sig mest at være tilskuere til håndbold, og idrætsudøvere indenfor svømning, fodbold og gymnastik. Nogle respondenter er på arbejde eller holder frikvarter i skoletiden. Idrætsudøverne er dem der oftest køber i cafeterierne. Halvdelen af idrætsudøverne køber 1 gang om ugen. Ser man på den totale svarprocent køber ca. 25% 1 gang ugentligt, mens 46% køber mindre end 1 gang om måneden. Selvom 25% køber 1 gang ugentligt bruger størstedelen af dem ikke mere end 100 kr. om måneden i cafeteriet. Ligeledes bruger de fleste, der kommer i cafeteriet mindre end 1 gang om måneden, maks. 100 kr. om måneden. I alt bruger 78% kr. om måneden. De brugere som køber for kr. om måneden har ikke noget fast mønster. Se evt. bilag. 18

18 Mest eftertragtede produkter Det generelle billede af produkter, som brugerne oftest køber viser sig således: Slik 32 % Sodavand 30 % Kildevand 26 % Pommes frites 20 % Kaffe 15 % Pølse 14 % Slush-ice 14 % Slik er ikke overraskende det mest eftertragtede produkt hos de yngste <16 år. 86% af de unge <16 år krydser slik af, som det mest købte. Sodavand er det næst mest købte med 43% og dernæst kommer pommes frites og slush-ice hos de unge <16 år. Kildevand købes af alle aldersgrupper. Kaffe køber omtrend halvdelen af brugerne mellem 26 og 65 år. Brød købes primært af brugere > 26 år. Kendskab til de sundere produkter Af de returnerede svar har 59% lagt mærke til det sundere udvalg i cafeterierne. Og af disse har knap 3/4 benyttet sig af udvalget. De mest købte sundere produkter er groft brød, som oftest er sandwichbrød. Kildevand, frugt og salat. Sundt slik, ovn pommes frites og smoothie har kun meget få købt af. Og ingen har købt de sundere pølser. Som kommentar til dette skal det nævnes, at ovn pommes frites maskinen desværre var ude af drift under store dele af spørgeskemaundersøgelsen i Silkeborg Hallerne. Hvorfor vi ikke har et korrekt billede af pommes frites vurderingerne, og de udgår af den samlede brugerevaluering. De som ikke har lagt mærke til og købt af det sundere udbud svarer, at det er fordi de ikke tænker over det skal være sundt, eller at produkterne koster mere, eller at de købte det de plejer. 19

19 Ovn pommes frites Det har kun været muligt at evaluere ovn pommes frites i Them Hallerne. Her antyder svarene overvejende, at ovn pommes frites smager ens med, eller bedre end friture pommes frites. Smoothies/saft Blot 1/4 af brugerne har lagt mærke til smoothies/saft i køleskabet i cafeterierne. Den yngste aldersgruppe har mest lagt mærke til produktet. Blot 4 af de deltagende brugere har købt en smoothie og kun 2 af disse agtede at købe en igen. Spørger man de som ikke har vist interesse for smoothie/saft, siger de at de købte det de plejer, eller at de aldrig har smagt smoothie/saft. Brød varianter 2/3 af brugerne er opmærksomme på udvalget af groft og lyst brød. Langt hovedparten angiver at de køber groft brød hvis de har valget. Nogle få køber begge dele. Sundere pølse Det er skræmmende at ingen har angivet de har smagt cafeteriets sundere pølse. Og begrundelsen er hovedsageligt, at de ikke har opdaget den eller at de ikke vidste den er fedtfattig. Frugt 4 ud af 10 brugere angiver at købe den friske frugt. Når der købes frugt er de mest købte varianter banan og æble, men også pære, kiwi, blomme, vindruer nævnes. Begrundelsen for ikke at købe frugten er, at det er for dyrt, at det ikke ser frisk ud eller de selv har medbragt frugt. Primært mener aldersgruppen <16 år, at frugten ikke ser frisk ud og de >16 år at det er for dyrt. Købsvaner af sundere produkter Brugerne svarer lige fordelt på, at de kunne forestille sig at købe mere eller på samme niveau i et cafeteria med et sundere udvalg. 20

20 2/3 af brugerne i alt, vil gerne betale lidt mere for at købe et sundere alternativ. Specielt markant er forskellen i aldersgruppen år, hvor 95% gerne vil betale mere. De andre aldersgrupper fordeler sig med halvdelen i ja og den anden halvdel i nej gruppen. Sundere ønsker Når brugerne svarer på hvad de kunne ønske sig af sundere alternativer, er det mest hyppige svar salat og salatbar. Grovboller, burgere, fuldkornslasagne, cultura, sunde kager og andre frugtvarianter hører også til blandt ønskerne. Mere ekstreme ønsker er afskaffelse af slik eller at placere det i baggrunden fra brugere >26 år Samlet bruger evaluering Den største svarprocent ligger i aldersgruppen <16 år og derved er det forventet at slik vil være det mest købte produkt. Det bekræftes af alle haller at slik, er en god indtjeningskilde, hvis ikke den bedste. Dernæst kommer sodavand som også altid sælger godt i cafeterierne. Der må vi sande, at vi ikke har fået smoothie/saft til at udgøre en væsentlig del af salget, og at vi ikke herigennem har minimeret det sukkerholdige salg tilstrækkeligt. Kildevand viser sig at være mere købt end forventet. Og uden salgsfremmende tiltag er det en positiv udvikling, set i forhold til brugerundersøgelsen lavet i 2008 af Høstrup & Johnsen, Det er beklageligt at brugerevalueringen af ovn pommes frites er minimal og ikke kan give noget billede af salget. Som kommentar, har de cafeteriaansvarlige spurgt brugerne løbende til smagen og konsistensen af ovn pommes frites, og fået positive tilbagemeldinger. Udfordringen ligger mest i maskinens tidsforbrug pr. portion og presset over en længere arbejdsperiode hos større cafeterier. Groft brød, salatbar og frisk indbydende frugt er en succes i det sundere udvalg. Den sundere pølse har brugerne ikke opdaget, men cafeterierne meddeler, at salget er på samme niveau trods at de har indført en sundere pølse. Det brugerne ikke ved og ikke kan smage er blot, at de køber en sundere pølse af højere kvalitet. Generelt må vi forvente, at nogle brugere er mere sundhedsbevidste end andre, og opsøger de sundere alternativer. Det er dem som har åbne øjne og opdager det sun- 21

21 dere valg. For at åbne øjnene hos flere brugere kan der arbejdes mere med salgsfremmende metoder som produktplacering, produktreklame og prisdifferentiering. Af denne beskedne brugerundersøgelse viser det sig, at 2/3 gerne vil betale lidt mere for et sundere alternativ og ønskerne til sundere produkter er kompetente og realistiske Grossister og leverandører Undervejs i projektet er vi stødt på forhindringer mod indførelsen af sundere alternativer i idrætshallerne. Forhindringerne skabes undervejs af både hos grossisterne, den/de cafeteriaansvarlige og brugerne. Fra forslag af sundere alternativer til implementering hos projektcafeteriet, er processen styret af adskillige faktorer. Grossisten er et væsentligt led i indkøb af de sundere alternativer, fordi cafeterier ofte har en god indkøbsaftale med en grossist eller flere. Disse indgår i samarbejdet om en sundere fremtid i det enkelte cafeteria og må også ud at søge efter producenter til levering af de sundere alternativer. Fremadrettet vil et bedre samarbejde og direkte kontakt fra projektgruppen til lokale grossisten kunne styrke processen. Fødekæden er lang og kompliceret og skal det blive en succes i idrætshallernes cafeterier, må hele kæden være indstillet på en sundere holdning Projektmål Vi har opfyldt projektmålet om at reducere det fedtholdige salg i de 3 modelcafeterier. Olie frie pommes frites frem for friture pommes frites reducerer kraftige. Derudover er fedtmængden i de sundere pølser betydelig lavere end alm. fedtholdige pølser og bidrager godt til en reducering af det fede salg. Salget af slik, herunder is, sodavand og slush-ice er stadig populære at købe i et cafeteria. Sammen med manglende på salg af mindre sukkerige slush-ice og smoothies/saft kan vi ikke opfylde projektmålet om at reducere salget at sukkerholdige varer tilstrækkeligt. Dog sælges der mere salg af vand end forventet, som formentlig kan bidrage til at der så ikke er købt sodavand o.lign. Den positive indflydelse salatbar, frugt og grønt samt groft brød har haft på brugerne kan også siges at have haft indirekte indvirkning på et mindsket salg af både fedt- og sukkerholdige produkter. 22

22 Der forefindes ikke økonomiske beregninger direkte relateret til projektmålene udfra de nuværende grundlag, idet det ikke har været muligt at beregne de økonomiske tab/gevinster. Salgene registreres ikke specifikt til at kunne lave en præcis analyse. Desuden har projektet ikke ønsket at være mere krævende tidsmæssigt hos de cafeteriaansvarlige. 6. Forankringsmuligheder 6.1. Formidlingskonference Til konferencen er alle Silkeborg Kommunes samt nabokommuners interessenter omkring idrætshallernes cafeterier inviteret, til at lade sig inspirere af den erfarede viden gennem projektforløbet. Forhåbentlig kan dette medvirke til, at flere cafeterier åbner øjne og sind op for, at tilbyde Silkeborg Kommunes cafeteriabrugere sundere alternativer. Formålet med konferencen er, at formidle et klart og sammenhængende budskab om væsentligheden af, at tilbyde cafeteriabrugere sundere alternativer i et realistisk tempo hvor alle kan følge med altså med små skridt. Dette er nogle spørgsmål der formentlig vækker opsigt hos det enkelte cafeteria og drøftes på konferencen: Sundere mad i idrætshaller Er du med på den? Skal fastfood være sundere i dit cafeteria? Skal du tilbyde et sundere sortiment i dit cafeteria? Hvorfor skulle du tilbyde sundere mad og drikke i dit cafeteria? 6.2. Afslutning af projektet Projektkonsulenten vil arbejde mod at videreføre de positive og brugbare sundere løsninger i de 3 modelcafeterier til den næste sæsonstart. Vi erkender væsentligheden i at lave dybdegående og opfølgende arbejde. 23

23 6.3. Kerne arbejdsområder Silkeborg Kommune ønsker at brugerne af idrætshallernes cafeterier har et udvalg af sundere alternativer. For det videre arbejde med at få etableret sundere alternativer i Silkeborg Kommunes idrætshaller kan vi anbefale at arbejde med følgende tiltag: Produktplacering Vi har erfaret at smoothie/saft på flaske steg betydeligt i omsætningshastighed ved blot at blive placeret synligt ved disken. Brugerne ved, at ethvert cafeteria sælger slik og derfor kunne placering af slik i baggrunden være fremmende for et sundere valg af frugt, grønt eller sundere slik placeret på disken. Sundere produkter som frugtstænger, er først sent i projektet forsøgt som et sundere alternativ, og er kendt i mange børn og unges bevidsthed. Produkt reklame At være direkte i sine budskaber via skilte placeret ved disken er et stort blikfang for brugerne. Eksempelvis kunne flere måske tænkes at købe en sundere pølse med groft brød, hvis de ved at det sunde valg er der. Sælgerens imødekommenhed og aktivitet i salgsøjeblikket, kan der arbejdes med i forhold til at sælge mere og sundere. Rundt i cafeteriet og ved disken kan der placeres såkaldte skræmmeopslag eller oplysningsopslag via posters, plancher, flyers, løbeseddel eller/og plakater. Eksempelvis kunne de fremvise forskellen i kalorieindtag ved at spise friture pommes frites kontra ovn pommes frites. Antallet af sukkerknalder i en sodavand eller i en pose slik. Fordelen ved fiberrigt brød kontra lyst brød. Hvor meget motion man skal lave for at forbrænde en chokoladebar, 1 øl, 1 sodavand, 1 stk. frugt osv Projektet har oplevet kort erfaring med at smagsprøver giver brugere mulighed for at få et indtryk af nye spændende produkter og samtidig danner det ramme om en hyggelig atmosfære i cafeteriet. Prisdifferentiering Prisdifferentiering er et følsomt område for mange cafeterier med minimal omsætning. Men muligheden er der for at differentiere sig fra lignende produkter. Eksempelvis med smoothie/saft og sodavand kunne en synlig prisforskel, hvor smoothie er billigere end sodavand give et større salg af smoothie/saft. Derved sænkes det suk- 24

24 kerholdige salg, og den rene frugt og vitaminrige smoothie/saft giver brugeren en god oplevelse på smag og økonomi. Opsøge sundere produkter Produkter kan opsøges hos de tilgængelige grossister, andre leverandører, messer eller andre inspirationskilder. Der kan hentes inspiration om produkter og opskrifter fra bl.a. Opslag/planche mv. til cafeteriet kan laves i samarbejde med kommunen eller der kan bestilles fra følgende hjemmesider: Plakater med f.eks. vidste du, at.90g chokolade indeholder flere kalorier end i en frokost som vist på tallerkenen. Sundhedshuset i Silkeborg Kommune kan være behjælpelig med at finde materialer publiceret af offentlige instanser Mulige indsatsområder Der er utallige måder hvorpå der kan arbejdes med at indføre de sundere alternativer. Der kan træffes andre valg end vi har gjort og hvad fremtiden bringer afhænger af det enkelte cafeteria ude lokalt. Ideer til sundere tiltag kunne være at afskaffe is, slik, friture og andre fedt- og sukkerholdige produkter. Der skal grundige overvejelser bag løsningerne og erfaringer viser, at det er en ulempe at vælge alt på en gang. Mindre risikable tiltag kan være at sammensætte sundere menuer, eksempelvis en sandwich + kildevand, sportsbolle + juice, frugt + drikkeyoghurt. Der kunne laves klippekort til sundere produkter, som så vil give flere forældre mere sikkerhed i at give børnene et klippekort frem for penge med i hallen. Stævne grøntsager og frugt, har vist sig at være muligt at sælge til aktive børn og unge til stævner. Hele stykker og udskåret grønt og frugt har nogle idrætsforeninger formået at tjene penge på. Der kan skabes en god og sund kultur blandt trænere, 25

25 forældre og de aktive ved at involvere sig i arbejdet med at indkøbe, skære og sælge stævnesnack (Rask 2007) Fremtiden Fremtiden kan bringe øgede statslige afgifter på fede og sukkerholdige fødevarer, som stadig er en stor ingrediens i mange cafeterier. Afgifterne vil hjælpe til at det bliver mere og mere realistisk at vænne cafeterier til at sælge sundere alternativer. Økonomisk fortjeneste er, stadig i dag, det der driver cafeterierne. Men mon fremtidens tendens bliver, at sortimentet i alle cafeterier bliver et kommunalt ansvar, så kommuner har større indflydelse på en sundere dagsorden? 26

26 7. Referenceliste Fællesstaben Silkeborg Kommunes sundhedspolitik. ggelse2/sundhedspolitik/sundhedspolitik%20(2).pdf Høstrup B.R. & Johnsen J.H Mad- og drikkevareudbud i tre udvalgte idrætshaller i Silkeborg Kommune. Rask, S Slutrapport for mad i bevægelse. Kræftens bekæmpelse. 27

27 8. Bilag 8.1. Brugere som har lagt mærke til det sundere udvalg 8.2. Hvorfor brugerne køber det sundere alternativ 8.3. Hvorfor brugerne ikke køber det sundere alternativ 28

28 8.4. Fordeling af købte sundere produkter 8.5. Fordeling af brugernes opmærksomhed på groft kontra lyst brød 8.6. Aldersopdelt procentfordeling over brugernes opmærksomhed på smoothie/saft 29

29 8.7. Aldersopdelt procentfordeling over køb af frisk frugt 8.8. Aldersopdelt procentfordeling af villigheden til at betale lidt mere for et sundere alternativ 30

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

NOTAT. Sund mad i haller

NOTAT. Sund mad i haller NOTAT DATO 6. juli 2011 SAGSNR. SAGSANSVARLIG Britt Hesselvig og Cathrine Sinding KULTUR- OG FRITID Sund mad i haller Personlig henvendelse: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 4400 Kalundborg Baggrund På

Læs mere

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN SMIL Sundere Mad i Idrætslivet Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN 1 Grænsehallerne HANDLEPLAN prioriteret Formål: Grænsehallerne skal være et sundt og naturligt udgangspunkt for brugere af Grænsehallerne

Læs mere

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sundhedssekretariatet Januar 2012 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vigtigste resultater... 3 Indledning...

Læs mere

Bilag til statusnotat Pilotprojekt Sundere mad i haller

Bilag til statusnotat Pilotprojekt Sundere mad i haller Bilag til statusnotat Pilotprojekt Sundere mad i haller Hammerum Hallen Lind hallen Vildbjerg Sportscenter Feldborg Hallen Haderup Hallen Kibæk hallen 1. Hensigtserklæring Alle haller har underskrevet

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Mad og idræt hører sammen. Præstation Energi til kroppen Koncentration Maden og det sociale

Mad og idræt hører sammen. Præstation Energi til kroppen Koncentration Maden og det sociale 1 Mad og idræt hører sammen Præstation Energi til kroppen Koncentration Maden og det sociale 2 Temaer for i dag dddd Hvad bør vi spise? Hvad spiser og drikker danske børn? Opskrift på en god madpolitik

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad

Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad Dato Dok.nr. 10966-13 Sagsnr. 13-1576 Ref. MLPE Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad Baggrund for evalueringen Projekt Scoremad har nu været i gang i et år. Udvalget Kultur og Fritid har besluttet at

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus

Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus Sunde børn Hvad skal vi have at spise? Nina Preus (npre@lf.dk) Et kig på børnefamilierne på tværs af forskellige undersøgelser Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer 2014 om Aftensmad 992 deltagere, heraf

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab. Randers Kommune

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab. Randers Kommune Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab Randers Kommune Program Ernæringsteori Måltider og mæthed Indkøbsguide Hvordan kommer jeg så i gang? Afrunding og spørgsmål 2 Randers Kommune - Hvordan kommer

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen.

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen. Rapport Fiberpølsen som business case En markedstest i detailhandlen Margit Dall Aaslyng 2. april 2014 Proj.nr. 2000690 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Vi vil gerne gøre det nemt og lækkert at spise

Læs mere

Kulhydrat: energi i forhold til svømning. Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn

Kulhydrat: energi i forhold til svømning. Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn Kulhydrat: energi i forhold til svømning Gode kilder til kulhydrat: pasta, ris, kartofler, brød, gryn Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Solgå rden.

Kostpolitik Børnehuset Solgå rden. Kostpolitik Børnehuset Solgå rden. I Børnehuset Solgården ønsker vi at være med til at, grundlægge nogle sunde kostvaner. Vi vil gerne følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og derfor har vi i nedenstående

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk Tammin, Ølgod Husk mad- Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Har du en plan? Mandag: Rugbrød Tirsdag: Sandwich med tunsalat Onsdag: Rugbrød

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Forslag til kostpolitik i idrætsforeningerne

Forslag til kostpolitik i idrætsforeningerne Juli 2007 Forslag til kostpolitik i idrætsforeningerne - til brug for kommunerne og idrætsforeningerne Baggrund Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark ønsker med dette oplæg at skabe fokus på sammenhængen

Læs mere

Gentofte Svømmeklub 26. September Af: Linda Lund Tietze, Cand. Scient. i klinisk ernæring. SportsNutrition v/ Linda Lund Tietze

Gentofte Svømmeklub 26. September Af: Linda Lund Tietze, Cand. Scient. i klinisk ernæring. SportsNutrition v/ Linda Lund Tietze Gentofte Svømmeklub 26. September 2016 Af: Linda Lund Tietze, Cand. Scient. i klinisk ernæring. 1 Hvorfor er rigtig kost vigtig? Optimal energi i hverdagen og til træning Optimal energi til at vokse og

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Madkassen. Inspiration til sunde madpakker for børn i dagpleje eller daginstitution

Madkassen. Inspiration til sunde madpakker for børn i dagpleje eller daginstitution Madkassen Inspiration til sunde madpakker for børn i dagpleje eller daginstitution Forord Denne lille folder er beregnet til dig, der har et barn i en dagpleje eller daginstitution i Skanderborg Kommune.

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer.

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer. Kostpolitik for Børnehuset Dyrup Nyttige informationer. 1 Kostpolitik Formål: Formålet med at lave en decideret kostpolitik i Dyrup Børnehus er, at vi såvel personale som forældre bliver mere bevidste

Læs mere

Guide til mad og emballage

Guide til mad og emballage Guide til mad og emballage Jumpfood mad er flere friske grøntsager og frugt og et højere indhold af fuldkorn og fibre. Dertil er kvaliteten af råvaren et vigtigt fokuspunkt. Fælles for maden i Jumpfood

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Kostpolitik for Beder Øst

Kostpolitik for Beder Øst Kostpolitik for Beder Øst Anden udgave redigeret juni 2010, Ulla Kjær Rytter Status/baggrund Kostpolitikken i Beder Øst tager afsæt i Århus Kommunes kostpolitik, i værdierne Troværdighed, Respekt og Engagement,

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Energi- og proteindrikke. Hjemmelavede opskrifter velegnet til dig, der vil op i vægt

Energi- og proteindrikke. Hjemmelavede opskrifter velegnet til dig, der vil op i vægt Energi- og proteindrikke Hjemmelavede opskrifter velegnet til dig, der vil op i vægt Når maden skal fede 3 gode råd 1. Hyppigt og lidt ad gangen er løsningen, når appetitten er lille. Spis mange små måltider

Læs mere

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag.

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. MIN AFTALE BOG Denne bog tilhører: Hej! Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. I bogen kan du finde de kost- og motions råd, som vi alle

Læs mere

Hvad spiser du i løbet af dagen?

Hvad spiser du i løbet af dagen? Navn: Alder: Højde: Vægt: Hvad spiser du i løbet af dagen? Sæt kryds ud for hvad du spiser Hvor ofte spiser du morgenmad? Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end 1-2 gange

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt, snack- og frokostordning 6. udgave 2014 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning, som nu fra skoleåret

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Dato 11.3.2013 Dok.nr. 39458-13 Sagsnr. 13-1314 Ref. MLPE Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Indledning: Idræt og drikkevaner: Børn, unge og voksne skal drikke mindst 1-1½ liter væske om dagen.

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Børnehuset kost og motionspolitik

Børnehuset kost og motionspolitik Børnehuset kost og motionspolitik Overordnede mål Vi ønsker gennem sund kost at skabe glade aktive børn som trives og udvikles optimalt Vi ønsker at give børnene bevidsthed om sund mad. Vi ønsker at give

Læs mere

Gratis guide. Små skridt til vægttab der holder

Gratis guide. Små skridt til vægttab der holder Gratis guide Små skridt til vægttab der holder Guide til vægttab der holder Spis mindre portioner Køb sundt og smart Lad brødet fylde mest Husk det sunde fedt Leg med maden Spis efter tallerkenmodellen

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

Kostpolitik. for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole

Kostpolitik. for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole Kostpolitik for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole Mad og måltider er ofte lig med glæde, nydelse og fællesskab. Det er alle vigtige elementer i oplevelsen af det gode efterskole- og højskoleliv.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse

Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse Dette notat opsamler de overordnede erfaringer fra projektperioden, idet der endvidere henvises til mere konkrete oversigter, der er udarbejdet for hver projekthal.

Læs mere

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud Patientinformation Aarhus Universitetshospital Afdeling O og HOJ O-ambulatorium og sengeafdeling Tlf. 7846 2927 og 7846 3203 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.kaebekir.auh.dk Gode råd om mad og ernæring

Læs mere

Alt-om-Kost Rejseholdet

Alt-om-Kost Rejseholdet Alt-om-Kost Rejseholdet Nu med motion! Udbrede kendskabet til sund kost Formulere mad og måltidspolitikker Etablering af madordning www.altomkost.dk Helle Søballe Pedersen Professionsbachelor i Ernæring

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Spørgeskema om. Børns spisevaner og forhold til madlavning

Spørgeskema om. Børns spisevaner og forhold til madlavning Barnets navn... Barnets klasse........ Spørgeskema om Børns spisevaner og forhold til madlavning Spørgeskema ifm. projektet Smag for Livet, der er financieret af Nordeafonden ( www.smagforlivet.dk). FORORD

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

madspild kræver en fælles indsats

madspild kræver en fælles indsats madspild kræver en fælles indsats Eksemplet med singlebananen står ikke alene. Madspild er et stort problem, som vi kun kan løse i fællesskab. Som del af dagligvarehandlen i Danmark har vi i Coop et særligt

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET

MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET Mad med muskler 1.0 Forord Mad med muskler 1.4 Rammer omkring måltidet 1.6 Tillæg til Motorikken og Naturens mad med muskler kost politik 1.0 Forord Mad

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Årets bedste. Firmatur. Nyhed. Drageskibet

Årets bedste. Firmatur. Nyhed. Drageskibet Årets bedste Firmatur Nyhed Drageskibet Sjovt og nemt Store oplevelser for alle Vi har de sjoveste rammer for årets firmatur sammen med jeres familier uanset, om I er 20 eller mange tusinde deltagere.

Læs mere

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %).

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %). Sukker i børn og unges kost Af cand.brom. Sisse Fagt og cand.scient. Anja Biltoft-Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Børn og unge får for meget tilsat sukker gennem kosten. De primære

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid.

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. Den varme mad skal leveres i kantiner/fade som passer til opvarmning i institutionernes ovne. Til rugbrødsmåltidet

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab og godt igennem julen? Randers Kommune

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab og godt igennem julen? Randers Kommune Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab og godt Randers Kommune Del 1 Ernæringsteori Vægttab, måltider og mæthed Hjælp til sundere indkøb Hvordan kommer jeg så i gang? Pause 2 Ernæringsteori Almindelig

Læs mere