EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul."

Transkript

1 EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark

2

3 DANSK English DANSK English

4

5 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsanvisninger 3. Lokalisering af delene 4. Klargøring af maskinen 4. - Tilbehør 4. - Tilbehørsæske 4. - Griberdæksel 4. - Sidedæksel 5. - Tilslutning af fodpedal 5. - Sy hastighed 5. - Samling af teleskopstang 5. - Påsætning af spolehætte og net 5. - ON/OFF knap 6. Brug af maskinen 6. - Håndhjul 6. - Trykfodsløfter 6. - Udskiftning af trykfod 7. - Isætning af nåle Hævning / sænkning af overkniv 8. Trådning 8. Trådning af overgriber (Grøn) 9. Trådning af undergriber (Rød) 10. Trådning af højre nål (Blå) 11. Trådning af venstre nål (Gul) 12. Prøvesyning, trådspænding Prøvesyning Kontrol af prøvesyning 13. Justering af trådspænding 14. Justering og indstilling Stinglængde Skærebredde Brug af stingplade 15. Differentiale transportør Rynkning 16. Praktisk syning trådet overlock trådet rullesøm Opsprætning af søm 17. Vedligeholdelse Udskiftning af pære Rengøring og smøring 18. Problem løsninger 19. Teknisk data Indholdsfortegnelse DANSK 1

6 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DANSK Ved brug af en eletrisk overlock maskine skal grundsikkerhedsforanstaltningerne altid følges, herunder følgende: 1. Læs alle instruktionerne før brug af denne overlock maskine. 2. Denne overlock maskine er lavet til alm. husholdningsbrug. En overlock maskine må aldrig efterlades når den er tilsluttet el-nettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring af overlock maskinen. ADVARSEL! For at undgå forbrænding, ild, elektrisk stød eller anden personskade: 1. Lad ikke overlock maskinen blive brugt som legetøj. Opsyn er nødvendig hvis overlock maskinen bliver brugt af et barn. 2. Brug kun denne overlock maskine til det påtænkte brug, som beskrevet i brugsanvisningen. 3. Brug aldrig symaskinen hvis den har beskadiget ledning eller stikprop hvis den ikke kører ordentligt. hvis den har været tabt eller beskadiget. hvis den har været tabt i vand. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller service center til eftersyn, reparation, elektrisk eller mekanisk justering. 4. Brug aldrig symaskinen hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Hold ventilationsåbningerne på overlock maskinen, og fodpedalen fri for støv og løse trævler. 5. Tab aldrig noget ind i overlock maskinen eller isæt genstande i åbningerne på overlock maskinen. 6. Brug ikke overlock maskinen udendørs. 7. Brug ikke overlock maskinen hvor spray produkter bliver brugt eller hvor oxygen bliver administreret. 8. Ved afbrydelse, sæt knapperne på OFF position, og tag stikket ud af stikkontakten. 9. Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Ved afbrydelse tag fat i stikket, ikke i ledningen. 10. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Stor forsigtighed kræves omkring nålene og kniven. 11. Brug ikke bøjede nåle. 12. Træk eller hiv ikke i stoffet under syningen. Det vil beskadige nålene så de knækker. 13. Sæt overlock maskinens tænd/sluk knap på OFF position, når der skal laves justeringer i nåle området, f.eks. at tråde eller skifte nålene. 14. Afbryd altid på net-stikket før udskiftning af elpære. Udskift pæren med en 15 watts pære (E-14, 15W, 230V). GEM DISSE ANVISNINGER 2

7 Lokalisering af delene Griberdæksel 2. Til åbning af griberdæksel 3. Kniv afskærmer 4. Side dæksel 5. Stingplade 6. Trykfod 7. Undergriber trådspændingsknap 8. Overgriber trådspændingsknap 9. Højre nåls trådspændingsknap 10. Venstre nåls trådspændingsknap 11. Trådgiver dæksel 12. Trådføreplade 13. Tilbehørsæske 14. Lampedæksel 15. ON/OFF knap 16. Håndhjul 17. Net-stik forbindelse 18. Spoles tand 19. Spoleholder 20. Spolepind 21. Teleskop trådførerstang 22. Trådfører 23. Trykfodsløfter 24. Stinglængdeknap 25. Differentiale transportørknap DANSK

8 DANSK Klargøring af maskinen Tilbehør 1. Skruetrækker 2. Pincet 3. Olie 4. Børste 5. Et sæt nåle 6. Net 7. Spolehætter 8. Opsamlingsboks 9. Umbraco nøgle 10. Overkniv Tilbehørsæske Alt standard udstyr er opbevaret i boksen. Træk ud for at åbne, tryk ind for at lukke. Gribedæksel For at åbne skub dækslet til højre og imod dig selv. For at lukke løft lågen, og den vil automatisk lukke. Opsamlingsboks Fraklip vil blive opsamlet i boksen mens du syr. Skub opsamlingsboksen ind foran maskinen Side dæksel For at åbne dæksel, tryk knappen opad. For at lukke dæksel, skub dækslet op til højre, og den vil automatisk glide på plads. 4

9 B Klargøring af maskinen Tilslutning af fodpedal Isæt maskinstikket i (A) stikforbindelsen, og net-stikket i vægkontakten (B), som vist. DANSK A C Sy hastighed Sy-hastigheden reguleres via fodpedalen. Ved at trykke på fodpedalen (C) øges hastigheden. Teleskopstang Træk teleskop tråd-føre-stangen helt op. Drej tråd-føre-stangen i position indtil den klikker. Tråd-føreren skal stoppe direkte ovenover spolepindene. Påsætning af spolehætte og net Når du bruger en lille trådspole, fjern spoleholderen fra spolepinden. Placerer derefter tråd-spolen med revnen foroven, og sæt spolehætte på. Hvis tråden glider ned fra spolen under trådningen eller syningen, sæt en net over trådrullen som illustreret, for at forhindre at tråden slår knuder. Nettene er standard tilbehør. OFF - 0 ON - l 5 ON/OFF knap On/Off knappen er placeret på højre side af overlock maskinen under håndhjulet. l ON O - OFF

10 Brug af maskinen DANSK Håndhjul Håndhjulet skal drejes imod dig / mod urets retning. Trykfodsløfter For at hæve trykfoden, hæv trykfodsløfteren bag på maskinen. A 6 Udskiftning af trykfod Sluk for maskinen (OFF), hæv trykfoden. Tryk på udløser knappen (A), og trykfoden vil falde af. Ved påsætning af trykfoden, placeres trykfoden så stiften på trykfoden ligger lige under rillen på trykfodsholderen. Sænk trykfodsstangen og trykfoden vil automatisk være fastgjort.

11 Brug af maskinen Isætning af nålene Sluk for overlock maskinen, OFF position. Afbryd maskinen fra netstikket. Drej på håndhjulet så nålene bliver kørt i højeste position. Sænk trykfoden. Brug umbraconøglen til at løsne nåleholder skruerne. Tag nålen ud. Isæt nålen med den flade side bagud. Skub nålen så langt op i nåleholder som muligt. Stram igen skruen. Den højre nål er længere end den venstre nål. DANSK A B A B Hævning af overkniv Drej på håndhjulet så nålene bliver kørt i højeste position. Åben gribedækselet Tryk overknivholderen til højre. Drej knappen med urets retning indtil kniven automatisk låses fast. Luk gribedækselet. 7 Sænkning af overkniv Drej knappen imod urets retning. Kniven falder automatisk på plads. Luk griberdækslet

12 Trådning DANSK Trådning af maskinen Sluk for maskinen Teleskopstangen skal være kørt helt ud. Åben gribe- og side dækslet Drej håndhjulet imod dig / mod urets retning indtil nålene er i højeste position. Tråd altid overlock maskinen i viste rækkefølge! 1 Trådning af overgriberen (1-Grøn) Placer tråd spolen på spolepinden. Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Tråd (4,5,6) Tråd tråd-giverøjet (7) 3 8

13 Trådning 2 Undergriber (2-Rød) DANSK A B B C Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Tråd (4,5,6) Drej håndhjulet imod dig selv indtil undergriber står 5-10 mm. fra kanten på nålepladen Træk tråden gennem hullet i undergriberen (A) Træk tråden til med venstre hånd. Pres med fingeren den automatiske tråder(b) til topposition, hvorved tråden automatisk føres gennem undergriberen (C) 4 5 9

14 Trådning DANSK 3 Højre nål (3-Blå) Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Før tråden igennem trådførerne (4 og 5) Tråd højre nåls øje (6) Træk tråden ind under trykfoden 4 10

15 Trådning 4 Venstre nål (4-Gul) DANSK Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Før tråden igennem trådførerne (4 og 5) Tråd venstre nåls øje (6) Træk tråden ind under trykfoden 4 11

16 Prøvesyning, trådspændning Prøvesyning DANSK Efter trådningen bør du lave en test. Brug altid et dobbelt lag stof, så du kan se om sting-formationen og tråd-spændingen er korrekt. Tænd for maskinen - ON Indstil alle tråd-spændings knapperne på 3 Hæv let fronten på trykfoden med tommelfingeren, og læg stoffet under trykfoden - langs kniven. Sy Ved afslutning af sømmen, lav en ca. 8 cm lang tråd-kæde. Klip tråd-kæden over og tag stoffet ud af maskinen. Kontrollér din prøvesyning 2 1. Overgriber tråd (Grøn) 2. Undergriber tråd (Rød) 3. Højre nåle tråd (Blå) 4. Vestre nåle tråd (Gul) Den perfekte tråd formation er når begge griber-tråde mødes ved stoffets kant. Nåletrådene former lige ud sting som skaber en elastisk og holdbar søm. Har du svært ved at skelne mellem trådene, så brug evt. 2 eller flere forskellige farver af tråd. Tråd-spændings regulering kan være nødvendig, afhængig af stof type og den tråd som bliver brugt. 12

17 Justering af tråd-spændingen Justering af tråd-spændingen Hvis den venstre nåle tråd former en løkke på bagsiden: Stram den venstre nåls tråd-spænding (Gul) DANSK Hvis den højre nåle tråd former en løkke op undersiden: Stram den højre nåls tråd-spænding (Blå) Hvis griber-tråden former en løkke på undersiden: Stram overgriber tråd-spændingen (Grøn), eller løsen undergriber tråd-spændingen (Rød). Hvis griber tråden former en løkke på oversiden: Stram undergriber tråd-spændingen (Rød), eller løsen overgriber tråd-spændingen (Grøn) 13

18 DANSK Justering og indstilling Stinglængde Stinglængden kan justeres fra 1 til 4 mm. Højere tal = længere sting Lavere tal = kortere sting Grund stinglængde = N Skærebredde Skærebredden skal justeres afhængig af den stof type som bliver brugt. Kontroller sømmen hver gang og juster skærevidden derefter. Justering af skærebredden: Åben side dækslet Drej skærevidde knappen med urets retning for at flytte kniven til venstre (Til kraftige stoffer) Drej skærevidde knappen imod urets retning for at flytte kniven til højre (Til tynde stoffer) omskifter omskifter Brug af stingpladen Skub på omskifter knappen for at vælge mellem syning af normal- eller rullesøm. N = normal søm R = rullesøm og smalsøm 14

19 2 1 Differentiale transportør Differentiale transportør Der er to transportører, en for og en bag. De to transportører bevæger sig uafhængigt af hinanden og afstanden hver transportør flytter sig i en bevægelse kan justeres. DANSK 1 N Stræk effekt For at strække stoffet vælg et tal fra N og op til 5 mod Dette forhindre at fine stoffer, som nylon, jersey eller tæt vævet uld, rynker. Sammentræknings effekt For at forhindre bølgende eller rynkende stoffer, vælg et nummer fra N til 8 mod Dette forhindrer bølger i strik eller rynker i fin uld stof. Det kan også bruges til at rynke et enkelt lag af fin uld. Bemærk! Ved syning uden differentiel transportør skal knappen være på position N Rynkning Brug differentiale transportøren på et enkelt lag stof. F.eks. ved påsyning af blonder, ærmer, bærestykke på kjole eller flæser. 15

20 DANSK Praktisk syning 3-trådet overlock For at lave en 3-5 mm bred 3-trådet overlock søm, fjern venstre nål. Tråd begge gribere og derefter højre nål. For at lave en 5-7 mm bred 3-trådet overlock søm, fjern højre nål. Tråd derefter begge gribere og den venstre nål. 3-trådet rullesøm Skub indstillingsknappen over på R (Se side 14). Bemærk! Tråd-spændingen skal måske justeres, afhængig af hvilken type stof eller tråd, der bliver brugt. Indstilling Sting: Nål: 3-trådet overlock Højre Tråd-spænding Nål: Overgriber: Undergriber: Stinglængde: Differential transportør: N Opsprætning af søm Klip løkkerne over med en spids saks. Træk i nåle trådene og stingene trævler op. 16

21 Vedligeholdelse Knive Knivene er lavet af et specielt og meget holdbart materiale. Knivene kan udskiftes hvis bladene bliver sløve eller beskadiget. DANSK Udskiftning af pære. Sluk for maskinen og afbryd ved at tage stikket ud af kontakten. Løsen lampedækselsskruen (A) og fjern lampedækselet. Skru pæren af og udskift den med den nye pære. Skrue lampedækslet på igen. A Bemærk! Brug altid en 230V/15W pære. Pærerne kan købes hos forhandleren. Rengøring og smøring Sluk for maskinen og afbryd ved at tage stikket ud af kontakten. Ved brug af maskinen samles der støv i og på maskinen. Maskinen skal derfor rengøres jævnligt. B Overlock maskinen kræver kun en lille smule olie. Men hvis maskinen bliver brugt hyppigt, skal punkterne som er illustreret (1) smøres med lidt olie. 17

22 Problem løsninger Problem Mulig grund Løsning Se side DANSK Tråden knækker 1. Tråd-spændingen er for stram i forhold til tråden som bliver brugt. 2. Maskinen er trådet forkert. 3. Nålene er forkert isat. Nålene brækker 1. Nålene er bøjet eller sløve. 2. Nålene er ikke isat korrekt. 3. Der er blevet hevet i stoffet under syningen. Springer sting over 1. Nålene er bøjede eller sløve. 2. Forkert type nål bliver brugt. Dårlig sting formation 1. Trådene er ikke ført korrekt omkring tråd guiderne. Sømmen bølger (Strik) 1. Differentiale transportøren er indstillet forkert. 2. Der er blevet hevet i stoffet under syningen. Sømmen rynker 1. Differentiale transportøren er indstillet forkert. Stof kanten krøller 1. Der er for meget stof i sting formationen. Tråd-løkkerne er løse 1. Der er for lidt stof i sting formationen. Maskinen syr ikke 1. Stikket er ikke korrekt isat. 2. Der er ikke tændt for maskinen. 1. Reducere tråd-spændingen. 2. Kontrollere trådningen. 3. Isæt nålene korrekt med den flade side bagud. 1. Udskrift nålene med nye. 2. Isæt nålene korrekt med den flade side bagud. 3. Før stoffet let med begge hænder. 1. Udskrift nålene med nye. 2. Brug nåle type: HAX1 (130/70SH) 13 8, 9, 10 og Kontrollere trådning. 8, 9, 10 og Indstil differentiale transportøren mellem N og 8 2. Før stoffet let med begge hænder. 1. Indstil differentiale transportøren mellem N og 5 1. Reducere skærebredden, kniven til venstre. 1. Lave skærebredden stører, kniven til højre. 1. Kontrollere stikket. 2. Tænd maskinen på On/Off knappen

23 Sting typer: - 2 nåle, 4-trådet overlock med sikkerhedssøm. - 1 nål, 3-trådet overlock, 3-trådet rullesøm. Nålesystem: ELX705 Sømbredde: 3-7 mm Stinglængde: 1-4 mm Trykfodsløfter: Max. 6mm Håndhjul: Kører mod urets retning Sy-hastighed: Op til 1300 sting pr minut Vægt: 7,3 kg Dimensioner: 340B x 370D x 350H mm Standard tilbehør: Støv cover Special tilbehør: Teknisk data DANSK Blindstings-trykfod Varenummer: 14H65-1 Elastik-trykfod Varenummer: 14H65-2 Ekstratilbehør og reservedele kan købes på 19

24 Dansk DANSK Produktet i denne betjeningsvejledning opfylder kravene i nedenstående normer: 72/23 EEC 89/336 EEC 89/392 EEC Dog henledes opmærksomheden på, at nålens arbejdsområde på overlock maskinen ikke kan beskyttes fuldt ud, idet en total beskyttelse af nåleområdet vil ødelægge overlock maskinens grundlæggende funktion. Der bør derfor udvises stor forsigtighed ved arbejde i nåleområdet, og det anbefales derfor at overlock maskinen afbrydes på net-stikket ved udskiftning af nål eller ved andet arbejde i nåleområdet. Ret til ændring i konstruktion og specifikationer forbeholdes. 20

25 1 Contents 2 Safety regulations 3 Details of the machine 4 Preparing the machine 4 - Accessories 4 - Accessory Box 4 - Looper cover 4 - Waste collector 5 - Attaching the foot control 5 - Sewing speed 5 - Assembling the thread stand 5 - Thread cones 5 - Power/ light switch 6 Using the machine 6 - Hand wheel 6 - Presser foot lifter 6 - Changing the presser foot 7 - Inserting needles 7 - To lower the upper knife 8 Threading 8 - Threading/ Preparation 8 - Upper looper (Green) 9 - Lower looper (Red) 10 - Right needle (Blue) 11 - Left needle (Yellow) 11 - After threading 12 Trial sewing, thread tension 12 - Sewing test 12 - Check your trial run 13 Adjusting the thread tension 13 - Adjusting the thread tension 14 Adjustments and settings 14 - Stitch length 14 - Cutting width 15 Differential feed 15 - Differential feed 15 - Gathering 16 Practical sewing 16-3 thread overlock 16-3 thread rolled hem 16 - Unpicking seams 17 Maintenance 17 - Changing light bulb 17 - Cleaning and lubricating 18 Trouble shooting guide 19 Technical data Contents English 1

26 Important safety instructions When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this overlock sewing machine. English DANGER To reduce the risk of electric shock: 1. The appliance should never be left unattended when plugged in. 2. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning. 3. Always unplug before re-lamping. Replace bulb with the same type rated 240V/15W, 230V/15W 115V/15W. WARNING To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons: 1. Do not allow this appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children. 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual. 3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service centre for examination, repair, electrical or mechanical adjustment. 4. Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth. 5. Keep fingers away from all moving parts Special care is required around the sewing machine needle and knife. 6. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break. 7. Do not use bent needles. 8. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break. 9. Switch the sewing machine off O when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle. Threading looper or changing presser foot and the like. 10. Always unplug the machine from the electrical outlet when removing covers. Lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual. 11. Never drop or insert any object into any opening. 12. Do not use outdoors. 13. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. 14. To disconnect, turn all controls to the off O position, then remove plug from outlet. 15. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. SAVE THESE INSTRUCTIONS This overlock sewing machine is intended for household use only. 2

27 Details of the machine Looper cover 2. Looper cover opening indent 3. Knife guard 4. Cloth plate 5. Stitch plate 6. Presser foot 7. Upper looper tension dial 8. Lower looper tension dial 9. Right needle tension dial 10. Left needle tension dial 11. Thread take up cover 12. Thread guide plate 13. Accessory box 14. Bulb cover 15. Power / light switch 16. Handwheel 17. Machine socket 18. Thread stand 19. Anti-vibration cone 20. Spool holder pin 21. Retractable support rod 22. Open thread guide 23. Presser foot lifter 24. Stitch length dial 25. Differential feed dial English

28 English Preparing the machine Accessories 1. Screwdriver 2. Tweezers 3. Oiler 4. Cleaning brush 5. Set of needles ELx Net 7. Spool caps 8. Waste collector 9. Hexagon wrench 10. Upper knife Accessory Box All standard accessories are stored in the box. Pull out to open. Push in to close. Looper cover To open, push to the right with your thumb in the indent and tilt towards you. To close push it up and the cover engages automatically. Waste collector Fabric waste will be collected as you sew. Push the waste collector under the front of the machine and slightly to the left towards the cloth plate cover. Cloth plate cover To open push the lever up. To close push the cover up to the right, it snaps into position automatically. 4

29 B Preparing the machine Attaching the foot control Plug foot control into machine socket (A) and then into main socket (B). A English C Sewing speed The sewing speed can be adjusted by increasing or decreasing the pressure on the foot control (C). Assembling the thread stand Raise the support rod fully, turning slightly until the positioning catches engage. Thread cones The anti-vibration cone should be used with the wider edge to the bottom on the spool holder pin when sewing with cones. When using household spools remove the anti-vibration cones. Place spool on spool holder pins and push the spool caps on. If threads slip and get twisted, cover the spools with the nets supplied in the accessory box. ON - I OFF - O Power/light switch The power switch is conveniently placed on the handwheel side of the machine. I -ON O -OFF 5

30 Using the machine Hand wheel The hand wheel turns counterclockwise. English Presser foot lifter To raise the presser foot, raise the lever on the rear of the machine until it engages. A 6 Changing the presser foot -Switch the machine off O. -Raise the presser foot. Press the catch (A) to release the presser foot from the clamp. Raise the presser foot lifter to the highest position and remove the presser foot sole to the left. To attach the presser foot sole, place it under the shaft. The groove in the shaft should line up exactly with the presser foot pin. Lower the shank and the presser foot will engage automatically.

31 Using the machine Inserting needles - Switch the machine off O. Disconnect machine from electricity supply. - Turn the hand wheel until needles are fully raised. - Lower the presser foot. - Use the hexagon wrench to loosen the needle setscrew. Remove needle. - Insert the needle flat side towards the back, as far as possible into the needle clamp. Tighten the screw. - The left needle is set higher than the right needle. English A B A B Raising the upper knife - Turn the hand wheel to raise the needles. - Open the looper cover. - Press the upper knife holder to the right. Turn the knob clockwise until the knife engages. - Close the looper cover. To lower the upper knife - Turn the knob anti-clockwise. The knife snaps automatically into its lower position. Close the looper cover. 7

32 Threading Threading / Preparation English Disconnect machine from electricity supply. Support rod with thread guide must be fully raised. Open the looper cover and the cloth plate cover. Turn the hand wheel towards you until needles are fully raised. Always thread the machine in the correct sequence! 1 Upper looper (1-Green) Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up from back to front through guide (1). Pull the thread under the guider (2) up to go around the pre-tension (3). The thread now S-loops through the twoholes in the thread guide bar. Thread guide (4,5,6). Thread looper eye (7). 3 8

33 Threading 2 Lower looper (2-Red) English A B B C Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up from back to front through guide (1). Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5,6). Turn the balance wheel toward you until the lower looper extending out 5-10mm from the needle plate edge. Pull the thread with tweezers to pass the lower looper hole (A). Draw the thread with your left hand tightly. Use your finger to push the automatic threader (B) up to the topmost, and then thread goes through the lower looper (C) automatically. 5 9

34 Threading 3 Right needle (3-Blue) English Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up through guide (1). Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5) Thread right needle eye (6) Place thread under presser foot

35 Threading 4 Left needle (4-Yellow) English Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up through guide (1) Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5) Thread left needle eye (6) Place thread under presser foot. 3 6 After threading When threading is complete, lower the presser foot and close the looper cover and cloth plate Note: If the lower looper has to be re-threaded, cut both needle threads off at the needle eye and remove surplus thread from below. Thread the looper and then re-thread the needles.

36 Trial sewing, thread tension Sewing test After threading, make a trial run. Always use a double layer of fabric in order to be able to check the stitch formation and thread tension properly. English Switch the machine on I Set all tension dials to 4 Raise the front of the presser foot slightly with your thumb and position the fabric under the foot just up to the knife. Sew. At the end of the seam continue sewing a 8cm (4 ) long thread chain. Cut the thread chain and remove work. Check your trial run 1. Upper looper thread (Green) 2. Lower looper thread (Red) 3. Right needle thread (Blue) 4. Left needle thread (Yellow) Perfect stitch formation is when both looper threads meet at the fabric edge. The needle threads form straight stitches for a stretchy and durable seam. Thread tension adjustments may be required depending on the type of fabric and thread being used

37 Adjusting the thread tension Adjusting the thread tension The left needle thread forms loops on the underside: Tighten the left needle thread tension (Yellow). English The right needle thread forms loops on the underside: Tighten the right needle thread tension (Blue). The looper loops are formed on the underside: Tighten the upper looper tension (Green), or loosen the lower looper tension (Red). The looper loops are formed on the upper side: Tighten the lower looper tension (Red), or loosen the upper looper tension (Green). 13

38 Adjustments and settings Stitch length The stitch length can be adjusted from 1 to 4 mm. Higher number = longer stitch Lower number = shorter stitch Basic stitch length = N. English Cutting Width The cutting width should be adjusted according to the type of fabric being sewn. Check the seam each time and adjust the cutting width accordingly. Adjusting the cutting width: Open cloth plate cover Turn cutting width dial clockwise to move knife to the left (for heavier fabrics) Turn cutting width dial counter-clockwise to move the knife to the right (for lighter fabrics). lever lever How to use the needle plate Switch the lever to select the regular or rolled hem and narrow hem sewing. N for regular sewing. R for rolled and narrow hem sewing. 14

39 Differential feed Differential feed N There are two feed dogs, one front and one rear. The two feed dogs move independently and the distance each feed dog travels during one complete movement can be adjusted. Stretching effect To stretch the fabric select a number from N to 5 in the section. This prevents fine nylon jerseys or closely woven fabrics from puckering. English Pushing effect To prevent waving or to gather select a number from N to 8 in the section. This prevents waving or fluting in knits or puckers in fine woven fabrics. It also can be used to gather single layers of fine woven fabric. Note When sewing without differential feed the dial should be on position N. Gathering Use the differential feed to gather a single layer of fabric. For example sleeve heads, yokes, lace edging or frills. Adjustment: Stitch: 4-thread overlock Differential feed: 8 Stitch length: 3-4 Thread tension:

40 Practical sewing 3-thread overlock For a 3-5 mm wide 3-thread overlock, remove the left needle. Thread both loopers and then the right needle. English For a 5-7 mm wide 3-thread overlock, remove the right needle. Thread both loopers and then the left needle. 3-thread roll hem Switch the lever to R. See page 14. Note: The tensions may need to be adjusted depending on the type of fabric or thread being used. Setting Stitch: Needle: 3-thread overlock Right Tensions Needle: Upper looper: Lower looper: Stitch length: Differential feed: N Unpicking seams Cut the loops with sharp scissors. Pull the needle thread and the stitches will come undone. 16

41 Maintenance Knives The knives are made from special material and are very durable. They can be replaced if the blades become dull or damaged. A Changing light bulb Switch the machine off O and disconnect it from electricity supply by removing the mains plug. Loosen the bulb cover setscrew (A) and remove the bulb cover. Unscrew the bulb and replace it with a new one. Attach bulb cover and retighten the setscrew. Note Always use 110V/230V/240V/ 15W bulbs. Bulbs are available from your local dealer. English Cleaning and lubricating Disconnect machine from electricity supply. During sewing, dust and fluff collect in and on the machine. This should be removed regularly. B Your overlocker requires very little lubrication but if used frequently, lubricate the points illustrated (B) with a drop of oil. 17

42 Trouble shooting guide Problem Possible cause Solution Reference pages Thread breaks Thread tension is too tight for thread used. Reduce thread tension. 13 The machine is not threaded correctly. Check the threading. 8, 9, 10 and 11 English Needles break Needles are incorrectly inserted. Needles are bent, blunt or the points are damaged. Needles not inserted correctly. Fabric was pulled while sewing. Insert needles fully into needle clamp with flat side to the back. Replace the needles. Insert needles fully into needle clamp with flat side to the back. Guide fabric gently with both hands Skipped stitches Needles are bent or blunt. Replace the needles. 7 Poor stitch formation Seams flute or ware (knits) Seams pucker Fabric edges curl Thread loops are loose Machine does not sew Wrong needles used. Thread is not wound correctly round tension dials. Differential feed is set incorrectly. Fabric was pulled while sewing. Differential feed is set incorrectly Too much fabric in the stitch formation. Too little fabric in the stitch formation. Cord not plugged in correctly. Main switch not on. Use system HAx1 (130/705H) needles. Check threading. 8, 9, 10 and 11 Adjust differential feed between N and 8 Adjust differential feed between N and 5 Reduce cutting width, knife to the left. Increase the cutting width, knife to the right. Check plug. Switch machine on

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

M1034D Overlock. Brugsvejledning

M1034D Overlock. Brugsvejledning M1034D Overlock Brugsvejledning "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" When using the sewing machine, basic safety precautions should always be followed, including the following. "Read all instructions before

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual LME Tel

Betjeningsvejledning User manual LME Tel DK GB Betjeningsvejledning User manual LME 1100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 - Original Odense brugsanvisning S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH En samling af tre dyrespil for 2-4 unge bondemænd og -piger mellem 3 og 8 år. Spilidé: Edith Grein-Böttcher Illustration: Janina Görrissen

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere