EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul."

Transkript

1 EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark

2

3 DANSK English DANSK English

4

5 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsanvisninger 3. Lokalisering af delene 4. Klargøring af maskinen 4. - Tilbehør 4. - Tilbehørsæske 4. - Griberdæksel 4. - Sidedæksel 5. - Tilslutning af fodpedal 5. - Sy hastighed 5. - Samling af teleskopstang 5. - Påsætning af spolehætte og net 5. - ON/OFF knap 6. Brug af maskinen 6. - Håndhjul 6. - Trykfodsløfter 6. - Udskiftning af trykfod 7. - Isætning af nåle Hævning / sænkning af overkniv 8. Trådning 8. Trådning af overgriber (Grøn) 9. Trådning af undergriber (Rød) 10. Trådning af højre nål (Blå) 11. Trådning af venstre nål (Gul) 12. Prøvesyning, trådspænding Prøvesyning Kontrol af prøvesyning 13. Justering af trådspænding 14. Justering og indstilling Stinglængde Skærebredde Brug af stingplade 15. Differentiale transportør Rynkning 16. Praktisk syning trådet overlock trådet rullesøm Opsprætning af søm 17. Vedligeholdelse Udskiftning af pære Rengøring og smøring 18. Problem løsninger 19. Teknisk data Indholdsfortegnelse DANSK 1

6 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DANSK Ved brug af en eletrisk overlock maskine skal grundsikkerhedsforanstaltningerne altid følges, herunder følgende: 1. Læs alle instruktionerne før brug af denne overlock maskine. 2. Denne overlock maskine er lavet til alm. husholdningsbrug. En overlock maskine må aldrig efterlades når den er tilsluttet el-nettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring af overlock maskinen. ADVARSEL! For at undgå forbrænding, ild, elektrisk stød eller anden personskade: 1. Lad ikke overlock maskinen blive brugt som legetøj. Opsyn er nødvendig hvis overlock maskinen bliver brugt af et barn. 2. Brug kun denne overlock maskine til det påtænkte brug, som beskrevet i brugsanvisningen. 3. Brug aldrig symaskinen hvis den har beskadiget ledning eller stikprop hvis den ikke kører ordentligt. hvis den har været tabt eller beskadiget. hvis den har været tabt i vand. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller service center til eftersyn, reparation, elektrisk eller mekanisk justering. 4. Brug aldrig symaskinen hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Hold ventilationsåbningerne på overlock maskinen, og fodpedalen fri for støv og løse trævler. 5. Tab aldrig noget ind i overlock maskinen eller isæt genstande i åbningerne på overlock maskinen. 6. Brug ikke overlock maskinen udendørs. 7. Brug ikke overlock maskinen hvor spray produkter bliver brugt eller hvor oxygen bliver administreret. 8. Ved afbrydelse, sæt knapperne på OFF position, og tag stikket ud af stikkontakten. 9. Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Ved afbrydelse tag fat i stikket, ikke i ledningen. 10. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Stor forsigtighed kræves omkring nålene og kniven. 11. Brug ikke bøjede nåle. 12. Træk eller hiv ikke i stoffet under syningen. Det vil beskadige nålene så de knækker. 13. Sæt overlock maskinens tænd/sluk knap på OFF position, når der skal laves justeringer i nåle området, f.eks. at tråde eller skifte nålene. 14. Afbryd altid på net-stikket før udskiftning af elpære. Udskift pæren med en 15 watts pære (E-14, 15W, 230V). GEM DISSE ANVISNINGER 2

7 Lokalisering af delene Griberdæksel 2. Til åbning af griberdæksel 3. Kniv afskærmer 4. Side dæksel 5. Stingplade 6. Trykfod 7. Undergriber trådspændingsknap 8. Overgriber trådspændingsknap 9. Højre nåls trådspændingsknap 10. Venstre nåls trådspændingsknap 11. Trådgiver dæksel 12. Trådføreplade 13. Tilbehørsæske 14. Lampedæksel 15. ON/OFF knap 16. Håndhjul 17. Net-stik forbindelse 18. Spoles tand 19. Spoleholder 20. Spolepind 21. Teleskop trådførerstang 22. Trådfører 23. Trykfodsløfter 24. Stinglængdeknap 25. Differentiale transportørknap DANSK

8 DANSK Klargøring af maskinen Tilbehør 1. Skruetrækker 2. Pincet 3. Olie 4. Børste 5. Et sæt nåle 6. Net 7. Spolehætter 8. Opsamlingsboks 9. Umbraco nøgle 10. Overkniv Tilbehørsæske Alt standard udstyr er opbevaret i boksen. Træk ud for at åbne, tryk ind for at lukke. Gribedæksel For at åbne skub dækslet til højre og imod dig selv. For at lukke løft lågen, og den vil automatisk lukke. Opsamlingsboks Fraklip vil blive opsamlet i boksen mens du syr. Skub opsamlingsboksen ind foran maskinen Side dæksel For at åbne dæksel, tryk knappen opad. For at lukke dæksel, skub dækslet op til højre, og den vil automatisk glide på plads. 4

9 B Klargøring af maskinen Tilslutning af fodpedal Isæt maskinstikket i (A) stikforbindelsen, og net-stikket i vægkontakten (B), som vist. DANSK A C Sy hastighed Sy-hastigheden reguleres via fodpedalen. Ved at trykke på fodpedalen (C) øges hastigheden. Teleskopstang Træk teleskop tråd-føre-stangen helt op. Drej tråd-føre-stangen i position indtil den klikker. Tråd-føreren skal stoppe direkte ovenover spolepindene. Påsætning af spolehætte og net Når du bruger en lille trådspole, fjern spoleholderen fra spolepinden. Placerer derefter tråd-spolen med revnen foroven, og sæt spolehætte på. Hvis tråden glider ned fra spolen under trådningen eller syningen, sæt en net over trådrullen som illustreret, for at forhindre at tråden slår knuder. Nettene er standard tilbehør. OFF - 0 ON - l 5 ON/OFF knap On/Off knappen er placeret på højre side af overlock maskinen under håndhjulet. l ON O - OFF

10 Brug af maskinen DANSK Håndhjul Håndhjulet skal drejes imod dig / mod urets retning. Trykfodsløfter For at hæve trykfoden, hæv trykfodsløfteren bag på maskinen. A 6 Udskiftning af trykfod Sluk for maskinen (OFF), hæv trykfoden. Tryk på udløser knappen (A), og trykfoden vil falde af. Ved påsætning af trykfoden, placeres trykfoden så stiften på trykfoden ligger lige under rillen på trykfodsholderen. Sænk trykfodsstangen og trykfoden vil automatisk være fastgjort.

11 Brug af maskinen Isætning af nålene Sluk for overlock maskinen, OFF position. Afbryd maskinen fra netstikket. Drej på håndhjulet så nålene bliver kørt i højeste position. Sænk trykfoden. Brug umbraconøglen til at løsne nåleholder skruerne. Tag nålen ud. Isæt nålen med den flade side bagud. Skub nålen så langt op i nåleholder som muligt. Stram igen skruen. Den højre nål er længere end den venstre nål. DANSK A B A B Hævning af overkniv Drej på håndhjulet så nålene bliver kørt i højeste position. Åben gribedækselet Tryk overknivholderen til højre. Drej knappen med urets retning indtil kniven automatisk låses fast. Luk gribedækselet. 7 Sænkning af overkniv Drej knappen imod urets retning. Kniven falder automatisk på plads. Luk griberdækslet

12 Trådning DANSK Trådning af maskinen Sluk for maskinen Teleskopstangen skal være kørt helt ud. Åben gribe- og side dækslet Drej håndhjulet imod dig / mod urets retning indtil nålene er i højeste position. Tråd altid overlock maskinen i viste rækkefølge! 1 Trådning af overgriberen (1-Grøn) Placer tråd spolen på spolepinden. Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Tråd (4,5,6) Tråd tråd-giverøjet (7) 3 8

13 Trådning 2 Undergriber (2-Rød) DANSK A B B C Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Tråd (4,5,6) Drej håndhjulet imod dig selv indtil undergriber står 5-10 mm. fra kanten på nålepladen Træk tråden gennem hullet i undergriberen (A) Træk tråden til med venstre hånd. Pres med fingeren den automatiske tråder(b) til topposition, hvorved tråden automatisk føres gennem undergriberen (C) 4 5 9

14 Trådning DANSK 3 Højre nål (3-Blå) Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Før tråden igennem trådførerne (4 og 5) Tråd højre nåls øje (6) Træk tråden ind under trykfoden 4 10

15 Trådning 4 Venstre nål (4-Gul) DANSK Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Før tråden igennem trådførerne (4 og 5) Tråd venstre nåls øje (6) Træk tråden ind under trykfoden 4 11

16 Prøvesyning, trådspændning Prøvesyning DANSK Efter trådningen bør du lave en test. Brug altid et dobbelt lag stof, så du kan se om sting-formationen og tråd-spændingen er korrekt. Tænd for maskinen - ON Indstil alle tråd-spændings knapperne på 3 Hæv let fronten på trykfoden med tommelfingeren, og læg stoffet under trykfoden - langs kniven. Sy Ved afslutning af sømmen, lav en ca. 8 cm lang tråd-kæde. Klip tråd-kæden over og tag stoffet ud af maskinen. Kontrollér din prøvesyning 2 1. Overgriber tråd (Grøn) 2. Undergriber tråd (Rød) 3. Højre nåle tråd (Blå) 4. Vestre nåle tråd (Gul) Den perfekte tråd formation er når begge griber-tråde mødes ved stoffets kant. Nåletrådene former lige ud sting som skaber en elastisk og holdbar søm. Har du svært ved at skelne mellem trådene, så brug evt. 2 eller flere forskellige farver af tråd. Tråd-spændings regulering kan være nødvendig, afhængig af stof type og den tråd som bliver brugt. 12

17 Justering af tråd-spændingen Justering af tråd-spændingen Hvis den venstre nåle tråd former en løkke på bagsiden: Stram den venstre nåls tråd-spænding (Gul) DANSK Hvis den højre nåle tråd former en løkke op undersiden: Stram den højre nåls tråd-spænding (Blå) Hvis griber-tråden former en løkke på undersiden: Stram overgriber tråd-spændingen (Grøn), eller løsen undergriber tråd-spændingen (Rød). Hvis griber tråden former en løkke på oversiden: Stram undergriber tråd-spændingen (Rød), eller løsen overgriber tråd-spændingen (Grøn) 13

18 DANSK Justering og indstilling Stinglængde Stinglængden kan justeres fra 1 til 4 mm. Højere tal = længere sting Lavere tal = kortere sting Grund stinglængde = N Skærebredde Skærebredden skal justeres afhængig af den stof type som bliver brugt. Kontroller sømmen hver gang og juster skærevidden derefter. Justering af skærebredden: Åben side dækslet Drej skærevidde knappen med urets retning for at flytte kniven til venstre (Til kraftige stoffer) Drej skærevidde knappen imod urets retning for at flytte kniven til højre (Til tynde stoffer) omskifter omskifter Brug af stingpladen Skub på omskifter knappen for at vælge mellem syning af normal- eller rullesøm. N = normal søm R = rullesøm og smalsøm 14

19 2 1 Differentiale transportør Differentiale transportør Der er to transportører, en for og en bag. De to transportører bevæger sig uafhængigt af hinanden og afstanden hver transportør flytter sig i en bevægelse kan justeres. DANSK 1 N Stræk effekt For at strække stoffet vælg et tal fra N og op til 5 mod Dette forhindre at fine stoffer, som nylon, jersey eller tæt vævet uld, rynker. Sammentræknings effekt For at forhindre bølgende eller rynkende stoffer, vælg et nummer fra N til 8 mod Dette forhindrer bølger i strik eller rynker i fin uld stof. Det kan også bruges til at rynke et enkelt lag af fin uld. Bemærk! Ved syning uden differentiel transportør skal knappen være på position N Rynkning Brug differentiale transportøren på et enkelt lag stof. F.eks. ved påsyning af blonder, ærmer, bærestykke på kjole eller flæser. 15

20 DANSK Praktisk syning 3-trådet overlock For at lave en 3-5 mm bred 3-trådet overlock søm, fjern venstre nål. Tråd begge gribere og derefter højre nål. For at lave en 5-7 mm bred 3-trådet overlock søm, fjern højre nål. Tråd derefter begge gribere og den venstre nål. 3-trådet rullesøm Skub indstillingsknappen over på R (Se side 14). Bemærk! Tråd-spændingen skal måske justeres, afhængig af hvilken type stof eller tråd, der bliver brugt. Indstilling Sting: Nål: 3-trådet overlock Højre Tråd-spænding Nål: Overgriber: Undergriber: Stinglængde: Differential transportør: N Opsprætning af søm Klip løkkerne over med en spids saks. Træk i nåle trådene og stingene trævler op. 16

21 Vedligeholdelse Knive Knivene er lavet af et specielt og meget holdbart materiale. Knivene kan udskiftes hvis bladene bliver sløve eller beskadiget. DANSK Udskiftning af pære. Sluk for maskinen og afbryd ved at tage stikket ud af kontakten. Løsen lampedækselsskruen (A) og fjern lampedækselet. Skru pæren af og udskift den med den nye pære. Skrue lampedækslet på igen. A Bemærk! Brug altid en 230V/15W pære. Pærerne kan købes hos forhandleren. Rengøring og smøring Sluk for maskinen og afbryd ved at tage stikket ud af kontakten. Ved brug af maskinen samles der støv i og på maskinen. Maskinen skal derfor rengøres jævnligt. B Overlock maskinen kræver kun en lille smule olie. Men hvis maskinen bliver brugt hyppigt, skal punkterne som er illustreret (1) smøres med lidt olie. 17

22 Problem løsninger Problem Mulig grund Løsning Se side DANSK Tråden knækker 1. Tråd-spændingen er for stram i forhold til tråden som bliver brugt. 2. Maskinen er trådet forkert. 3. Nålene er forkert isat. Nålene brækker 1. Nålene er bøjet eller sløve. 2. Nålene er ikke isat korrekt. 3. Der er blevet hevet i stoffet under syningen. Springer sting over 1. Nålene er bøjede eller sløve. 2. Forkert type nål bliver brugt. Dårlig sting formation 1. Trådene er ikke ført korrekt omkring tråd guiderne. Sømmen bølger (Strik) 1. Differentiale transportøren er indstillet forkert. 2. Der er blevet hevet i stoffet under syningen. Sømmen rynker 1. Differentiale transportøren er indstillet forkert. Stof kanten krøller 1. Der er for meget stof i sting formationen. Tråd-løkkerne er løse 1. Der er for lidt stof i sting formationen. Maskinen syr ikke 1. Stikket er ikke korrekt isat. 2. Der er ikke tændt for maskinen. 1. Reducere tråd-spændingen. 2. Kontrollere trådningen. 3. Isæt nålene korrekt med den flade side bagud. 1. Udskrift nålene med nye. 2. Isæt nålene korrekt med den flade side bagud. 3. Før stoffet let med begge hænder. 1. Udskrift nålene med nye. 2. Brug nåle type: HAX1 (130/70SH) 13 8, 9, 10 og Kontrollere trådning. 8, 9, 10 og Indstil differentiale transportøren mellem N og 8 2. Før stoffet let med begge hænder. 1. Indstil differentiale transportøren mellem N og 5 1. Reducere skærebredden, kniven til venstre. 1. Lave skærebredden stører, kniven til højre. 1. Kontrollere stikket. 2. Tænd maskinen på On/Off knappen

23 Sting typer: - 2 nåle, 4-trådet overlock med sikkerhedssøm. - 1 nål, 3-trådet overlock, 3-trådet rullesøm. Nålesystem: ELX705 Sømbredde: 3-7 mm Stinglængde: 1-4 mm Trykfodsløfter: Max. 6mm Håndhjul: Kører mod urets retning Sy-hastighed: Op til 1300 sting pr minut Vægt: 7,3 kg Dimensioner: 340B x 370D x 350H mm Standard tilbehør: Støv cover Special tilbehør: Teknisk data DANSK Blindstings-trykfod Varenummer: 14H65-1 Elastik-trykfod Varenummer: 14H65-2 Ekstratilbehør og reservedele kan købes på 19

24 Dansk DANSK Produktet i denne betjeningsvejledning opfylder kravene i nedenstående normer: 72/23 EEC 89/336 EEC 89/392 EEC Dog henledes opmærksomheden på, at nålens arbejdsområde på overlock maskinen ikke kan beskyttes fuldt ud, idet en total beskyttelse af nåleområdet vil ødelægge overlock maskinens grundlæggende funktion. Der bør derfor udvises stor forsigtighed ved arbejde i nåleområdet, og det anbefales derfor at overlock maskinen afbrydes på net-stikket ved udskiftning af nål eller ved andet arbejde i nåleområdet. Ret til ændring i konstruktion og specifikationer forbeholdes. 20

25 1 Contents 2 Safety regulations 3 Details of the machine 4 Preparing the machine 4 - Accessories 4 - Accessory Box 4 - Looper cover 4 - Waste collector 5 - Attaching the foot control 5 - Sewing speed 5 - Assembling the thread stand 5 - Thread cones 5 - Power/ light switch 6 Using the machine 6 - Hand wheel 6 - Presser foot lifter 6 - Changing the presser foot 7 - Inserting needles 7 - To lower the upper knife 8 Threading 8 - Threading/ Preparation 8 - Upper looper (Green) 9 - Lower looper (Red) 10 - Right needle (Blue) 11 - Left needle (Yellow) 11 - After threading 12 Trial sewing, thread tension 12 - Sewing test 12 - Check your trial run 13 Adjusting the thread tension 13 - Adjusting the thread tension 14 Adjustments and settings 14 - Stitch length 14 - Cutting width 15 Differential feed 15 - Differential feed 15 - Gathering 16 Practical sewing 16-3 thread overlock 16-3 thread rolled hem 16 - Unpicking seams 17 Maintenance 17 - Changing light bulb 17 - Cleaning and lubricating 18 Trouble shooting guide 19 Technical data Contents English 1

26 Important safety instructions When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this overlock sewing machine. English DANGER To reduce the risk of electric shock: 1. The appliance should never be left unattended when plugged in. 2. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning. 3. Always unplug before re-lamping. Replace bulb with the same type rated 240V/15W, 230V/15W 115V/15W. WARNING To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons: 1. Do not allow this appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children. 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual. 3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service centre for examination, repair, electrical or mechanical adjustment. 4. Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth. 5. Keep fingers away from all moving parts Special care is required around the sewing machine needle and knife. 6. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break. 7. Do not use bent needles. 8. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break. 9. Switch the sewing machine off O when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle. Threading looper or changing presser foot and the like. 10. Always unplug the machine from the electrical outlet when removing covers. Lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual. 11. Never drop or insert any object into any opening. 12. Do not use outdoors. 13. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. 14. To disconnect, turn all controls to the off O position, then remove plug from outlet. 15. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. SAVE THESE INSTRUCTIONS This overlock sewing machine is intended for household use only. 2

27 Details of the machine Looper cover 2. Looper cover opening indent 3. Knife guard 4. Cloth plate 5. Stitch plate 6. Presser foot 7. Upper looper tension dial 8. Lower looper tension dial 9. Right needle tension dial 10. Left needle tension dial 11. Thread take up cover 12. Thread guide plate 13. Accessory box 14. Bulb cover 15. Power / light switch 16. Handwheel 17. Machine socket 18. Thread stand 19. Anti-vibration cone 20. Spool holder pin 21. Retractable support rod 22. Open thread guide 23. Presser foot lifter 24. Stitch length dial 25. Differential feed dial English

28 English Preparing the machine Accessories 1. Screwdriver 2. Tweezers 3. Oiler 4. Cleaning brush 5. Set of needles ELx Net 7. Spool caps 8. Waste collector 9. Hexagon wrench 10. Upper knife Accessory Box All standard accessories are stored in the box. Pull out to open. Push in to close. Looper cover To open, push to the right with your thumb in the indent and tilt towards you. To close push it up and the cover engages automatically. Waste collector Fabric waste will be collected as you sew. Push the waste collector under the front of the machine and slightly to the left towards the cloth plate cover. Cloth plate cover To open push the lever up. To close push the cover up to the right, it snaps into position automatically. 4

29 B Preparing the machine Attaching the foot control Plug foot control into machine socket (A) and then into main socket (B). A English C Sewing speed The sewing speed can be adjusted by increasing or decreasing the pressure on the foot control (C). Assembling the thread stand Raise the support rod fully, turning slightly until the positioning catches engage. Thread cones The anti-vibration cone should be used with the wider edge to the bottom on the spool holder pin when sewing with cones. When using household spools remove the anti-vibration cones. Place spool on spool holder pins and push the spool caps on. If threads slip and get twisted, cover the spools with the nets supplied in the accessory box. ON - I OFF - O Power/light switch The power switch is conveniently placed on the handwheel side of the machine. I -ON O -OFF 5

30 Using the machine Hand wheel The hand wheel turns counterclockwise. English Presser foot lifter To raise the presser foot, raise the lever on the rear of the machine until it engages. A 6 Changing the presser foot -Switch the machine off O. -Raise the presser foot. Press the catch (A) to release the presser foot from the clamp. Raise the presser foot lifter to the highest position and remove the presser foot sole to the left. To attach the presser foot sole, place it under the shaft. The groove in the shaft should line up exactly with the presser foot pin. Lower the shank and the presser foot will engage automatically.

31 Using the machine Inserting needles - Switch the machine off O. Disconnect machine from electricity supply. - Turn the hand wheel until needles are fully raised. - Lower the presser foot. - Use the hexagon wrench to loosen the needle setscrew. Remove needle. - Insert the needle flat side towards the back, as far as possible into the needle clamp. Tighten the screw. - The left needle is set higher than the right needle. English A B A B Raising the upper knife - Turn the hand wheel to raise the needles. - Open the looper cover. - Press the upper knife holder to the right. Turn the knob clockwise until the knife engages. - Close the looper cover. To lower the upper knife - Turn the knob anti-clockwise. The knife snaps automatically into its lower position. Close the looper cover. 7

32 Threading Threading / Preparation English Disconnect machine from electricity supply. Support rod with thread guide must be fully raised. Open the looper cover and the cloth plate cover. Turn the hand wheel towards you until needles are fully raised. Always thread the machine in the correct sequence! 1 Upper looper (1-Green) Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up from back to front through guide (1). Pull the thread under the guider (2) up to go around the pre-tension (3). The thread now S-loops through the twoholes in the thread guide bar. Thread guide (4,5,6). Thread looper eye (7). 3 8

33 Threading 2 Lower looper (2-Red) English A B B C Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up from back to front through guide (1). Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5,6). Turn the balance wheel toward you until the lower looper extending out 5-10mm from the needle plate edge. Pull the thread with tweezers to pass the lower looper hole (A). Draw the thread with your left hand tightly. Use your finger to push the automatic threader (B) up to the topmost, and then thread goes through the lower looper (C) automatically. 5 9

34 Threading 3 Right needle (3-Blue) English Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up through guide (1). Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5) Thread right needle eye (6) Place thread under presser foot

35 Threading 4 Left needle (4-Yellow) English Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up through guide (1) Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5) Thread left needle eye (6) Place thread under presser foot. 3 6 After threading When threading is complete, lower the presser foot and close the looper cover and cloth plate Note: If the lower looper has to be re-threaded, cut both needle threads off at the needle eye and remove surplus thread from below. Thread the looper and then re-thread the needles.

36 Trial sewing, thread tension Sewing test After threading, make a trial run. Always use a double layer of fabric in order to be able to check the stitch formation and thread tension properly. English Switch the machine on I Set all tension dials to 4 Raise the front of the presser foot slightly with your thumb and position the fabric under the foot just up to the knife. Sew. At the end of the seam continue sewing a 8cm (4 ) long thread chain. Cut the thread chain and remove work. Check your trial run 1. Upper looper thread (Green) 2. Lower looper thread (Red) 3. Right needle thread (Blue) 4. Left needle thread (Yellow) Perfect stitch formation is when both looper threads meet at the fabric edge. The needle threads form straight stitches for a stretchy and durable seam. Thread tension adjustments may be required depending on the type of fabric and thread being used

37 Adjusting the thread tension Adjusting the thread tension The left needle thread forms loops on the underside: Tighten the left needle thread tension (Yellow). English The right needle thread forms loops on the underside: Tighten the right needle thread tension (Blue). The looper loops are formed on the underside: Tighten the upper looper tension (Green), or loosen the lower looper tension (Red). The looper loops are formed on the upper side: Tighten the lower looper tension (Red), or loosen the upper looper tension (Green). 13

38 Adjustments and settings Stitch length The stitch length can be adjusted from 1 to 4 mm. Higher number = longer stitch Lower number = shorter stitch Basic stitch length = N. English Cutting Width The cutting width should be adjusted according to the type of fabric being sewn. Check the seam each time and adjust the cutting width accordingly. Adjusting the cutting width: Open cloth plate cover Turn cutting width dial clockwise to move knife to the left (for heavier fabrics) Turn cutting width dial counter-clockwise to move the knife to the right (for lighter fabrics). lever lever How to use the needle plate Switch the lever to select the regular or rolled hem and narrow hem sewing. N for regular sewing. R for rolled and narrow hem sewing. 14

39 Differential feed Differential feed N There are two feed dogs, one front and one rear. The two feed dogs move independently and the distance each feed dog travels during one complete movement can be adjusted. Stretching effect To stretch the fabric select a number from N to 5 in the section. This prevents fine nylon jerseys or closely woven fabrics from puckering. English Pushing effect To prevent waving or to gather select a number from N to 8 in the section. This prevents waving or fluting in knits or puckers in fine woven fabrics. It also can be used to gather single layers of fine woven fabric. Note When sewing without differential feed the dial should be on position N. Gathering Use the differential feed to gather a single layer of fabric. For example sleeve heads, yokes, lace edging or frills. Adjustment: Stitch: 4-thread overlock Differential feed: 8 Stitch length: 3-4 Thread tension:

40 Practical sewing 3-thread overlock For a 3-5 mm wide 3-thread overlock, remove the left needle. Thread both loopers and then the right needle. English For a 5-7 mm wide 3-thread overlock, remove the right needle. Thread both loopers and then the left needle. 3-thread roll hem Switch the lever to R. See page 14. Note: The tensions may need to be adjusted depending on the type of fabric or thread being used. Setting Stitch: Needle: 3-thread overlock Right Tensions Needle: Upper looper: Lower looper: Stitch length: Differential feed: N Unpicking seams Cut the loops with sharp scissors. Pull the needle thread and the stitches will come undone. 16

41 Maintenance Knives The knives are made from special material and are very durable. They can be replaced if the blades become dull or damaged. A Changing light bulb Switch the machine off O and disconnect it from electricity supply by removing the mains plug. Loosen the bulb cover setscrew (A) and remove the bulb cover. Unscrew the bulb and replace it with a new one. Attach bulb cover and retighten the setscrew. Note Always use 110V/230V/240V/ 15W bulbs. Bulbs are available from your local dealer. English Cleaning and lubricating Disconnect machine from electricity supply. During sewing, dust and fluff collect in and on the machine. This should be removed regularly. B Your overlocker requires very little lubrication but if used frequently, lubricate the points illustrated (B) with a drop of oil. 17

42 Trouble shooting guide Problem Possible cause Solution Reference pages Thread breaks Thread tension is too tight for thread used. Reduce thread tension. 13 The machine is not threaded correctly. Check the threading. 8, 9, 10 and 11 English Needles break Needles are incorrectly inserted. Needles are bent, blunt or the points are damaged. Needles not inserted correctly. Fabric was pulled while sewing. Insert needles fully into needle clamp with flat side to the back. Replace the needles. Insert needles fully into needle clamp with flat side to the back. Guide fabric gently with both hands Skipped stitches Needles are bent or blunt. Replace the needles. 7 Poor stitch formation Seams flute or ware (knits) Seams pucker Fabric edges curl Thread loops are loose Machine does not sew Wrong needles used. Thread is not wound correctly round tension dials. Differential feed is set incorrectly. Fabric was pulled while sewing. Differential feed is set incorrectly Too much fabric in the stitch formation. Too little fabric in the stitch formation. Cord not plugged in correctly. Main switch not on. Use system HAx1 (130/705H) needles. Check threading. 8, 9, 10 and 11 Adjust differential feed between N and 8 Adjust differential feed between N and 5 Reduce cutting width, knife to the left. Increase the cutting width, knife to the right. Check plug. Switch machine on

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere