EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul."

Transkript

1 EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark

2

3 DANSK English DANSK English

4

5 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsanvisninger 3. Lokalisering af delene 4. Klargøring af maskinen 4. - Tilbehør 4. - Tilbehørsæske 4. - Griberdæksel 4. - Sidedæksel 5. - Tilslutning af fodpedal 5. - Sy hastighed 5. - Samling af teleskopstang 5. - Påsætning af spolehætte og net 5. - ON/OFF knap 6. Brug af maskinen 6. - Håndhjul 6. - Trykfodsløfter 6. - Udskiftning af trykfod 7. - Isætning af nåle Hævning / sænkning af overkniv 8. Trådning 8. Trådning af overgriber (Grøn) 9. Trådning af undergriber (Rød) 10. Trådning af højre nål (Blå) 11. Trådning af venstre nål (Gul) 12. Prøvesyning, trådspænding Prøvesyning Kontrol af prøvesyning 13. Justering af trådspænding 14. Justering og indstilling Stinglængde Skærebredde Brug af stingplade 15. Differentiale transportør Rynkning 16. Praktisk syning trådet overlock trådet rullesøm Opsprætning af søm 17. Vedligeholdelse Udskiftning af pære Rengøring og smøring 18. Problem løsninger 19. Teknisk data Indholdsfortegnelse DANSK 1

6 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DANSK Ved brug af en eletrisk overlock maskine skal grundsikkerhedsforanstaltningerne altid følges, herunder følgende: 1. Læs alle instruktionerne før brug af denne overlock maskine. 2. Denne overlock maskine er lavet til alm. husholdningsbrug. En overlock maskine må aldrig efterlades når den er tilsluttet el-nettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring af overlock maskinen. ADVARSEL! For at undgå forbrænding, ild, elektrisk stød eller anden personskade: 1. Lad ikke overlock maskinen blive brugt som legetøj. Opsyn er nødvendig hvis overlock maskinen bliver brugt af et barn. 2. Brug kun denne overlock maskine til det påtænkte brug, som beskrevet i brugsanvisningen. 3. Brug aldrig symaskinen hvis den har beskadiget ledning eller stikprop hvis den ikke kører ordentligt. hvis den har været tabt eller beskadiget. hvis den har været tabt i vand. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller service center til eftersyn, reparation, elektrisk eller mekanisk justering. 4. Brug aldrig symaskinen hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Hold ventilationsåbningerne på overlock maskinen, og fodpedalen fri for støv og løse trævler. 5. Tab aldrig noget ind i overlock maskinen eller isæt genstande i åbningerne på overlock maskinen. 6. Brug ikke overlock maskinen udendørs. 7. Brug ikke overlock maskinen hvor spray produkter bliver brugt eller hvor oxygen bliver administreret. 8. Ved afbrydelse, sæt knapperne på OFF position, og tag stikket ud af stikkontakten. 9. Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Ved afbrydelse tag fat i stikket, ikke i ledningen. 10. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Stor forsigtighed kræves omkring nålene og kniven. 11. Brug ikke bøjede nåle. 12. Træk eller hiv ikke i stoffet under syningen. Det vil beskadige nålene så de knækker. 13. Sæt overlock maskinens tænd/sluk knap på OFF position, når der skal laves justeringer i nåle området, f.eks. at tråde eller skifte nålene. 14. Afbryd altid på net-stikket før udskiftning af elpære. Udskift pæren med en 15 watts pære (E-14, 15W, 230V). GEM DISSE ANVISNINGER 2

7 Lokalisering af delene Griberdæksel 2. Til åbning af griberdæksel 3. Kniv afskærmer 4. Side dæksel 5. Stingplade 6. Trykfod 7. Undergriber trådspændingsknap 8. Overgriber trådspændingsknap 9. Højre nåls trådspændingsknap 10. Venstre nåls trådspændingsknap 11. Trådgiver dæksel 12. Trådføreplade 13. Tilbehørsæske 14. Lampedæksel 15. ON/OFF knap 16. Håndhjul 17. Net-stik forbindelse 18. Spoles tand 19. Spoleholder 20. Spolepind 21. Teleskop trådførerstang 22. Trådfører 23. Trykfodsløfter 24. Stinglængdeknap 25. Differentiale transportørknap DANSK

8 DANSK Klargøring af maskinen Tilbehør 1. Skruetrækker 2. Pincet 3. Olie 4. Børste 5. Et sæt nåle 6. Net 7. Spolehætter 8. Opsamlingsboks 9. Umbraco nøgle 10. Overkniv Tilbehørsæske Alt standard udstyr er opbevaret i boksen. Træk ud for at åbne, tryk ind for at lukke. Gribedæksel For at åbne skub dækslet til højre og imod dig selv. For at lukke løft lågen, og den vil automatisk lukke. Opsamlingsboks Fraklip vil blive opsamlet i boksen mens du syr. Skub opsamlingsboksen ind foran maskinen Side dæksel For at åbne dæksel, tryk knappen opad. For at lukke dæksel, skub dækslet op til højre, og den vil automatisk glide på plads. 4

9 B Klargøring af maskinen Tilslutning af fodpedal Isæt maskinstikket i (A) stikforbindelsen, og net-stikket i vægkontakten (B), som vist. DANSK A C Sy hastighed Sy-hastigheden reguleres via fodpedalen. Ved at trykke på fodpedalen (C) øges hastigheden. Teleskopstang Træk teleskop tråd-føre-stangen helt op. Drej tråd-føre-stangen i position indtil den klikker. Tråd-føreren skal stoppe direkte ovenover spolepindene. Påsætning af spolehætte og net Når du bruger en lille trådspole, fjern spoleholderen fra spolepinden. Placerer derefter tråd-spolen med revnen foroven, og sæt spolehætte på. Hvis tråden glider ned fra spolen under trådningen eller syningen, sæt en net over trådrullen som illustreret, for at forhindre at tråden slår knuder. Nettene er standard tilbehør. OFF - 0 ON - l 5 ON/OFF knap On/Off knappen er placeret på højre side af overlock maskinen under håndhjulet. l ON O - OFF

10 Brug af maskinen DANSK Håndhjul Håndhjulet skal drejes imod dig / mod urets retning. Trykfodsløfter For at hæve trykfoden, hæv trykfodsløfteren bag på maskinen. A 6 Udskiftning af trykfod Sluk for maskinen (OFF), hæv trykfoden. Tryk på udløser knappen (A), og trykfoden vil falde af. Ved påsætning af trykfoden, placeres trykfoden så stiften på trykfoden ligger lige under rillen på trykfodsholderen. Sænk trykfodsstangen og trykfoden vil automatisk være fastgjort.

11 Brug af maskinen Isætning af nålene Sluk for overlock maskinen, OFF position. Afbryd maskinen fra netstikket. Drej på håndhjulet så nålene bliver kørt i højeste position. Sænk trykfoden. Brug umbraconøglen til at løsne nåleholder skruerne. Tag nålen ud. Isæt nålen med den flade side bagud. Skub nålen så langt op i nåleholder som muligt. Stram igen skruen. Den højre nål er længere end den venstre nål. DANSK A B A B Hævning af overkniv Drej på håndhjulet så nålene bliver kørt i højeste position. Åben gribedækselet Tryk overknivholderen til højre. Drej knappen med urets retning indtil kniven automatisk låses fast. Luk gribedækselet. 7 Sænkning af overkniv Drej knappen imod urets retning. Kniven falder automatisk på plads. Luk griberdækslet

12 Trådning DANSK Trådning af maskinen Sluk for maskinen Teleskopstangen skal være kørt helt ud. Åben gribe- og side dækslet Drej håndhjulet imod dig / mod urets retning indtil nålene er i højeste position. Tråd altid overlock maskinen i viste rækkefølge! 1 Trådning af overgriberen (1-Grøn) Placer tråd spolen på spolepinden. Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Tråd (4,5,6) Tråd tråd-giverøjet (7) 3 8

13 Trådning 2 Undergriber (2-Rød) DANSK A B B C Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Tråd (4,5,6) Drej håndhjulet imod dig selv indtil undergriber står 5-10 mm. fra kanten på nålepladen Træk tråden gennem hullet i undergriberen (A) Træk tråden til med venstre hånd. Pres med fingeren den automatiske tråder(b) til topposition, hvorved tråden automatisk føres gennem undergriberen (C) 4 5 9

14 Trådning DANSK 3 Højre nål (3-Blå) Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Før tråden igennem trådførerne (4 og 5) Tråd højre nåls øje (6) Træk tråden ind under trykfoden 4 10

15 Trådning 4 Venstre nål (4-Gul) DANSK Placer tråd spolen på spolepinden Før tråden op igennem tråd guiden (1) Tråd i S-form fra venstre (2) mod højre gennem tråd guiden (3) Før tråden igennem trådførerne (4 og 5) Tråd venstre nåls øje (6) Træk tråden ind under trykfoden 4 11

16 Prøvesyning, trådspændning Prøvesyning DANSK Efter trådningen bør du lave en test. Brug altid et dobbelt lag stof, så du kan se om sting-formationen og tråd-spændingen er korrekt. Tænd for maskinen - ON Indstil alle tråd-spændings knapperne på 3 Hæv let fronten på trykfoden med tommelfingeren, og læg stoffet under trykfoden - langs kniven. Sy Ved afslutning af sømmen, lav en ca. 8 cm lang tråd-kæde. Klip tråd-kæden over og tag stoffet ud af maskinen. Kontrollér din prøvesyning 2 1. Overgriber tråd (Grøn) 2. Undergriber tråd (Rød) 3. Højre nåle tråd (Blå) 4. Vestre nåle tråd (Gul) Den perfekte tråd formation er når begge griber-tråde mødes ved stoffets kant. Nåletrådene former lige ud sting som skaber en elastisk og holdbar søm. Har du svært ved at skelne mellem trådene, så brug evt. 2 eller flere forskellige farver af tråd. Tråd-spændings regulering kan være nødvendig, afhængig af stof type og den tråd som bliver brugt. 12

17 Justering af tråd-spændingen Justering af tråd-spændingen Hvis den venstre nåle tråd former en løkke på bagsiden: Stram den venstre nåls tråd-spænding (Gul) DANSK Hvis den højre nåle tråd former en løkke op undersiden: Stram den højre nåls tråd-spænding (Blå) Hvis griber-tråden former en løkke på undersiden: Stram overgriber tråd-spændingen (Grøn), eller løsen undergriber tråd-spændingen (Rød). Hvis griber tråden former en løkke på oversiden: Stram undergriber tråd-spændingen (Rød), eller løsen overgriber tråd-spændingen (Grøn) 13

18 DANSK Justering og indstilling Stinglængde Stinglængden kan justeres fra 1 til 4 mm. Højere tal = længere sting Lavere tal = kortere sting Grund stinglængde = N Skærebredde Skærebredden skal justeres afhængig af den stof type som bliver brugt. Kontroller sømmen hver gang og juster skærevidden derefter. Justering af skærebredden: Åben side dækslet Drej skærevidde knappen med urets retning for at flytte kniven til venstre (Til kraftige stoffer) Drej skærevidde knappen imod urets retning for at flytte kniven til højre (Til tynde stoffer) omskifter omskifter Brug af stingpladen Skub på omskifter knappen for at vælge mellem syning af normal- eller rullesøm. N = normal søm R = rullesøm og smalsøm 14

19 2 1 Differentiale transportør Differentiale transportør Der er to transportører, en for og en bag. De to transportører bevæger sig uafhængigt af hinanden og afstanden hver transportør flytter sig i en bevægelse kan justeres. DANSK 1 N Stræk effekt For at strække stoffet vælg et tal fra N og op til 5 mod Dette forhindre at fine stoffer, som nylon, jersey eller tæt vævet uld, rynker. Sammentræknings effekt For at forhindre bølgende eller rynkende stoffer, vælg et nummer fra N til 8 mod Dette forhindrer bølger i strik eller rynker i fin uld stof. Det kan også bruges til at rynke et enkelt lag af fin uld. Bemærk! Ved syning uden differentiel transportør skal knappen være på position N Rynkning Brug differentiale transportøren på et enkelt lag stof. F.eks. ved påsyning af blonder, ærmer, bærestykke på kjole eller flæser. 15

20 DANSK Praktisk syning 3-trådet overlock For at lave en 3-5 mm bred 3-trådet overlock søm, fjern venstre nål. Tråd begge gribere og derefter højre nål. For at lave en 5-7 mm bred 3-trådet overlock søm, fjern højre nål. Tråd derefter begge gribere og den venstre nål. 3-trådet rullesøm Skub indstillingsknappen over på R (Se side 14). Bemærk! Tråd-spændingen skal måske justeres, afhængig af hvilken type stof eller tråd, der bliver brugt. Indstilling Sting: Nål: 3-trådet overlock Højre Tråd-spænding Nål: Overgriber: Undergriber: Stinglængde: Differential transportør: N Opsprætning af søm Klip løkkerne over med en spids saks. Træk i nåle trådene og stingene trævler op. 16

21 Vedligeholdelse Knive Knivene er lavet af et specielt og meget holdbart materiale. Knivene kan udskiftes hvis bladene bliver sløve eller beskadiget. DANSK Udskiftning af pære. Sluk for maskinen og afbryd ved at tage stikket ud af kontakten. Løsen lampedækselsskruen (A) og fjern lampedækselet. Skru pæren af og udskift den med den nye pære. Skrue lampedækslet på igen. A Bemærk! Brug altid en 230V/15W pære. Pærerne kan købes hos forhandleren. Rengøring og smøring Sluk for maskinen og afbryd ved at tage stikket ud af kontakten. Ved brug af maskinen samles der støv i og på maskinen. Maskinen skal derfor rengøres jævnligt. B Overlock maskinen kræver kun en lille smule olie. Men hvis maskinen bliver brugt hyppigt, skal punkterne som er illustreret (1) smøres med lidt olie. 17

22 Problem løsninger Problem Mulig grund Løsning Se side DANSK Tråden knækker 1. Tråd-spændingen er for stram i forhold til tråden som bliver brugt. 2. Maskinen er trådet forkert. 3. Nålene er forkert isat. Nålene brækker 1. Nålene er bøjet eller sløve. 2. Nålene er ikke isat korrekt. 3. Der er blevet hevet i stoffet under syningen. Springer sting over 1. Nålene er bøjede eller sløve. 2. Forkert type nål bliver brugt. Dårlig sting formation 1. Trådene er ikke ført korrekt omkring tråd guiderne. Sømmen bølger (Strik) 1. Differentiale transportøren er indstillet forkert. 2. Der er blevet hevet i stoffet under syningen. Sømmen rynker 1. Differentiale transportøren er indstillet forkert. Stof kanten krøller 1. Der er for meget stof i sting formationen. Tråd-løkkerne er løse 1. Der er for lidt stof i sting formationen. Maskinen syr ikke 1. Stikket er ikke korrekt isat. 2. Der er ikke tændt for maskinen. 1. Reducere tråd-spændingen. 2. Kontrollere trådningen. 3. Isæt nålene korrekt med den flade side bagud. 1. Udskrift nålene med nye. 2. Isæt nålene korrekt med den flade side bagud. 3. Før stoffet let med begge hænder. 1. Udskrift nålene med nye. 2. Brug nåle type: HAX1 (130/70SH) 13 8, 9, 10 og Kontrollere trådning. 8, 9, 10 og Indstil differentiale transportøren mellem N og 8 2. Før stoffet let med begge hænder. 1. Indstil differentiale transportøren mellem N og 5 1. Reducere skærebredden, kniven til venstre. 1. Lave skærebredden stører, kniven til højre. 1. Kontrollere stikket. 2. Tænd maskinen på On/Off knappen

23 Sting typer: - 2 nåle, 4-trådet overlock med sikkerhedssøm. - 1 nål, 3-trådet overlock, 3-trådet rullesøm. Nålesystem: ELX705 Sømbredde: 3-7 mm Stinglængde: 1-4 mm Trykfodsløfter: Max. 6mm Håndhjul: Kører mod urets retning Sy-hastighed: Op til 1300 sting pr minut Vægt: 7,3 kg Dimensioner: 340B x 370D x 350H mm Standard tilbehør: Støv cover Special tilbehør: Teknisk data DANSK Blindstings-trykfod Varenummer: 14H65-1 Elastik-trykfod Varenummer: 14H65-2 Ekstratilbehør og reservedele kan købes på 19

24 Dansk DANSK Produktet i denne betjeningsvejledning opfylder kravene i nedenstående normer: 72/23 EEC 89/336 EEC 89/392 EEC Dog henledes opmærksomheden på, at nålens arbejdsområde på overlock maskinen ikke kan beskyttes fuldt ud, idet en total beskyttelse af nåleområdet vil ødelægge overlock maskinens grundlæggende funktion. Der bør derfor udvises stor forsigtighed ved arbejde i nåleområdet, og det anbefales derfor at overlock maskinen afbrydes på net-stikket ved udskiftning af nål eller ved andet arbejde i nåleområdet. Ret til ændring i konstruktion og specifikationer forbeholdes. 20

25 1 Contents 2 Safety regulations 3 Details of the machine 4 Preparing the machine 4 - Accessories 4 - Accessory Box 4 - Looper cover 4 - Waste collector 5 - Attaching the foot control 5 - Sewing speed 5 - Assembling the thread stand 5 - Thread cones 5 - Power/ light switch 6 Using the machine 6 - Hand wheel 6 - Presser foot lifter 6 - Changing the presser foot 7 - Inserting needles 7 - To lower the upper knife 8 Threading 8 - Threading/ Preparation 8 - Upper looper (Green) 9 - Lower looper (Red) 10 - Right needle (Blue) 11 - Left needle (Yellow) 11 - After threading 12 Trial sewing, thread tension 12 - Sewing test 12 - Check your trial run 13 Adjusting the thread tension 13 - Adjusting the thread tension 14 Adjustments and settings 14 - Stitch length 14 - Cutting width 15 Differential feed 15 - Differential feed 15 - Gathering 16 Practical sewing 16-3 thread overlock 16-3 thread rolled hem 16 - Unpicking seams 17 Maintenance 17 - Changing light bulb 17 - Cleaning and lubricating 18 Trouble shooting guide 19 Technical data Contents English 1

26 Important safety instructions When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this overlock sewing machine. English DANGER To reduce the risk of electric shock: 1. The appliance should never be left unattended when plugged in. 2. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning. 3. Always unplug before re-lamping. Replace bulb with the same type rated 240V/15W, 230V/15W 115V/15W. WARNING To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons: 1. Do not allow this appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children. 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual. 3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service centre for examination, repair, electrical or mechanical adjustment. 4. Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth. 5. Keep fingers away from all moving parts Special care is required around the sewing machine needle and knife. 6. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break. 7. Do not use bent needles. 8. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break. 9. Switch the sewing machine off O when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle. Threading looper or changing presser foot and the like. 10. Always unplug the machine from the electrical outlet when removing covers. Lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual. 11. Never drop or insert any object into any opening. 12. Do not use outdoors. 13. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. 14. To disconnect, turn all controls to the off O position, then remove plug from outlet. 15. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. SAVE THESE INSTRUCTIONS This overlock sewing machine is intended for household use only. 2

27 Details of the machine Looper cover 2. Looper cover opening indent 3. Knife guard 4. Cloth plate 5. Stitch plate 6. Presser foot 7. Upper looper tension dial 8. Lower looper tension dial 9. Right needle tension dial 10. Left needle tension dial 11. Thread take up cover 12. Thread guide plate 13. Accessory box 14. Bulb cover 15. Power / light switch 16. Handwheel 17. Machine socket 18. Thread stand 19. Anti-vibration cone 20. Spool holder pin 21. Retractable support rod 22. Open thread guide 23. Presser foot lifter 24. Stitch length dial 25. Differential feed dial English

28 English Preparing the machine Accessories 1. Screwdriver 2. Tweezers 3. Oiler 4. Cleaning brush 5. Set of needles ELx Net 7. Spool caps 8. Waste collector 9. Hexagon wrench 10. Upper knife Accessory Box All standard accessories are stored in the box. Pull out to open. Push in to close. Looper cover To open, push to the right with your thumb in the indent and tilt towards you. To close push it up and the cover engages automatically. Waste collector Fabric waste will be collected as you sew. Push the waste collector under the front of the machine and slightly to the left towards the cloth plate cover. Cloth plate cover To open push the lever up. To close push the cover up to the right, it snaps into position automatically. 4

29 B Preparing the machine Attaching the foot control Plug foot control into machine socket (A) and then into main socket (B). A English C Sewing speed The sewing speed can be adjusted by increasing or decreasing the pressure on the foot control (C). Assembling the thread stand Raise the support rod fully, turning slightly until the positioning catches engage. Thread cones The anti-vibration cone should be used with the wider edge to the bottom on the spool holder pin when sewing with cones. When using household spools remove the anti-vibration cones. Place spool on spool holder pins and push the spool caps on. If threads slip and get twisted, cover the spools with the nets supplied in the accessory box. ON - I OFF - O Power/light switch The power switch is conveniently placed on the handwheel side of the machine. I -ON O -OFF 5

30 Using the machine Hand wheel The hand wheel turns counterclockwise. English Presser foot lifter To raise the presser foot, raise the lever on the rear of the machine until it engages. A 6 Changing the presser foot -Switch the machine off O. -Raise the presser foot. Press the catch (A) to release the presser foot from the clamp. Raise the presser foot lifter to the highest position and remove the presser foot sole to the left. To attach the presser foot sole, place it under the shaft. The groove in the shaft should line up exactly with the presser foot pin. Lower the shank and the presser foot will engage automatically.

31 Using the machine Inserting needles - Switch the machine off O. Disconnect machine from electricity supply. - Turn the hand wheel until needles are fully raised. - Lower the presser foot. - Use the hexagon wrench to loosen the needle setscrew. Remove needle. - Insert the needle flat side towards the back, as far as possible into the needle clamp. Tighten the screw. - The left needle is set higher than the right needle. English A B A B Raising the upper knife - Turn the hand wheel to raise the needles. - Open the looper cover. - Press the upper knife holder to the right. Turn the knob clockwise until the knife engages. - Close the looper cover. To lower the upper knife - Turn the knob anti-clockwise. The knife snaps automatically into its lower position. Close the looper cover. 7

32 Threading Threading / Preparation English Disconnect machine from electricity supply. Support rod with thread guide must be fully raised. Open the looper cover and the cloth plate cover. Turn the hand wheel towards you until needles are fully raised. Always thread the machine in the correct sequence! 1 Upper looper (1-Green) Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up from back to front through guide (1). Pull the thread under the guider (2) up to go around the pre-tension (3). The thread now S-loops through the twoholes in the thread guide bar. Thread guide (4,5,6). Thread looper eye (7). 3 8

33 Threading 2 Lower looper (2-Red) English A B B C Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up from back to front through guide (1). Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5,6). Turn the balance wheel toward you until the lower looper extending out 5-10mm from the needle plate edge. Pull the thread with tweezers to pass the lower looper hole (A). Draw the thread with your left hand tightly. Use your finger to push the automatic threader (B) up to the topmost, and then thread goes through the lower looper (C) automatically. 5 9

34 Threading 3 Right needle (3-Blue) English Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up through guide (1). Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5) Thread right needle eye (6) Place thread under presser foot

35 Threading 4 Left needle (4-Yellow) English Place the spool on the spool holder pin. Bring thread up through guide (1) Pull the thread under the protector (2) and pass under the guider up to go around the pre-tension (3) Thread guide (4,5) Thread left needle eye (6) Place thread under presser foot. 3 6 After threading When threading is complete, lower the presser foot and close the looper cover and cloth plate Note: If the lower looper has to be re-threaded, cut both needle threads off at the needle eye and remove surplus thread from below. Thread the looper and then re-thread the needles.

36 Trial sewing, thread tension Sewing test After threading, make a trial run. Always use a double layer of fabric in order to be able to check the stitch formation and thread tension properly. English Switch the machine on I Set all tension dials to 4 Raise the front of the presser foot slightly with your thumb and position the fabric under the foot just up to the knife. Sew. At the end of the seam continue sewing a 8cm (4 ) long thread chain. Cut the thread chain and remove work. Check your trial run 1. Upper looper thread (Green) 2. Lower looper thread (Red) 3. Right needle thread (Blue) 4. Left needle thread (Yellow) Perfect stitch formation is when both looper threads meet at the fabric edge. The needle threads form straight stitches for a stretchy and durable seam. Thread tension adjustments may be required depending on the type of fabric and thread being used

37 Adjusting the thread tension Adjusting the thread tension The left needle thread forms loops on the underside: Tighten the left needle thread tension (Yellow). English The right needle thread forms loops on the underside: Tighten the right needle thread tension (Blue). The looper loops are formed on the underside: Tighten the upper looper tension (Green), or loosen the lower looper tension (Red). The looper loops are formed on the upper side: Tighten the lower looper tension (Red), or loosen the upper looper tension (Green). 13

38 Adjustments and settings Stitch length The stitch length can be adjusted from 1 to 4 mm. Higher number = longer stitch Lower number = shorter stitch Basic stitch length = N. English Cutting Width The cutting width should be adjusted according to the type of fabric being sewn. Check the seam each time and adjust the cutting width accordingly. Adjusting the cutting width: Open cloth plate cover Turn cutting width dial clockwise to move knife to the left (for heavier fabrics) Turn cutting width dial counter-clockwise to move the knife to the right (for lighter fabrics). lever lever How to use the needle plate Switch the lever to select the regular or rolled hem and narrow hem sewing. N for regular sewing. R for rolled and narrow hem sewing. 14

39 Differential feed Differential feed N There are two feed dogs, one front and one rear. The two feed dogs move independently and the distance each feed dog travels during one complete movement can be adjusted. Stretching effect To stretch the fabric select a number from N to 5 in the section. This prevents fine nylon jerseys or closely woven fabrics from puckering. English Pushing effect To prevent waving or to gather select a number from N to 8 in the section. This prevents waving or fluting in knits or puckers in fine woven fabrics. It also can be used to gather single layers of fine woven fabric. Note When sewing without differential feed the dial should be on position N. Gathering Use the differential feed to gather a single layer of fabric. For example sleeve heads, yokes, lace edging or frills. Adjustment: Stitch: 4-thread overlock Differential feed: 8 Stitch length: 3-4 Thread tension:

40 Practical sewing 3-thread overlock For a 3-5 mm wide 3-thread overlock, remove the left needle. Thread both loopers and then the right needle. English For a 5-7 mm wide 3-thread overlock, remove the right needle. Thread both loopers and then the left needle. 3-thread roll hem Switch the lever to R. See page 14. Note: The tensions may need to be adjusted depending on the type of fabric or thread being used. Setting Stitch: Needle: 3-thread overlock Right Tensions Needle: Upper looper: Lower looper: Stitch length: Differential feed: N Unpicking seams Cut the loops with sharp scissors. Pull the needle thread and the stitches will come undone. 16

41 Maintenance Knives The knives are made from special material and are very durable. They can be replaced if the blades become dull or damaged. A Changing light bulb Switch the machine off O and disconnect it from electricity supply by removing the mains plug. Loosen the bulb cover setscrew (A) and remove the bulb cover. Unscrew the bulb and replace it with a new one. Attach bulb cover and retighten the setscrew. Note Always use 110V/230V/240V/ 15W bulbs. Bulbs are available from your local dealer. English Cleaning and lubricating Disconnect machine from electricity supply. During sewing, dust and fluff collect in and on the machine. This should be removed regularly. B Your overlocker requires very little lubrication but if used frequently, lubricate the points illustrated (B) with a drop of oil. 17

42 Trouble shooting guide Problem Possible cause Solution Reference pages Thread breaks Thread tension is too tight for thread used. Reduce thread tension. 13 The machine is not threaded correctly. Check the threading. 8, 9, 10 and 11 English Needles break Needles are incorrectly inserted. Needles are bent, blunt or the points are damaged. Needles not inserted correctly. Fabric was pulled while sewing. Insert needles fully into needle clamp with flat side to the back. Replace the needles. Insert needles fully into needle clamp with flat side to the back. Guide fabric gently with both hands Skipped stitches Needles are bent or blunt. Replace the needles. 7 Poor stitch formation Seams flute or ware (knits) Seams pucker Fabric edges curl Thread loops are loose Machine does not sew Wrong needles used. Thread is not wound correctly round tension dials. Differential feed is set incorrectly. Fabric was pulled while sewing. Differential feed is set incorrectly Too much fabric in the stitch formation. Too little fabric in the stitch formation. Cord not plugged in correctly. Main switch not on. Use system HAx1 (130/705H) needles. Check threading. 8, 9, 10 and 11 Adjust differential feed between N and 8 Adjust differential feed between N and 5 Reduce cutting width, knife to the left. Increase the cutting width, knife to the right. Check plug. Switch machine on

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG... 15 VEDLIGEHOLD... 17 INDEX RECOMMENDATIONS AND

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Low Air Loss madras Low Air Loss mattress MAX 450 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere med et længerevarende sengeforløb. - Bariatriske brugere, der har det

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere