BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700

2

3 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH

4 DANSK ENGLISH

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8 Tilbehør...0 Udskiftning af trykfod... Udskiftning af nål... Tilslutning af symaskinen... Kontrol knapper og transportørsænker... Fodpedal... Kontrol panel funktioner....5 Spoling...6 Trådning af symaskinen...8 Kom godt igang...0 Regulering af trådspænding... Nål og trådguide... Stikkesting... Overlock...6 Blindsting...7 Knaphuller stings zigzag...0 Strækkesting...0 Stinghukommelse... Patchwork... Applikation... Lynlås... Muslingesøm... Justering af dekorations sting... Vedligeholdelse...5 Fejlfinding...6 Stingoversigt...7 DANSK 5

6 RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER. Vigtige sikkerheds anvisninger Ved brug af elektriske symaskiner skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, også følgende:. Læs alle instruktionerne før brug af symaskinen.. Denne symaskine er lavet til almindelig husholdningsbrug. En symaskine må aldrig efterlades når den er tilsluttet el-nettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring af symaskinen. Advarsel!! DANSK For at undgå forbrænding, ild, elektrisk stød eller anden skade mod person.... Anvend ikke symaskinen som legetøj. Opsyn er nødvendig når symaskinen anvendes af børn.. Anvend kun symaskinen, som beskrevet i brugsanvisningen.. Anvend aldrig symaskinen.. hvis den har beskadiget ledning eller stikprop.. hvis den ikke kører ordentlig... hvis den har været tabt eller beskadiget... hvis den har været tabt i vand. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, elektrisk reparation eller mekanisk justering.. Anvend aldrig symaskinen hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Hold ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen fri for støv og løse trævler. 5. Tab aldrig noget ind i symaskinen eller isæt genstande i åbningerne på symaskinen. 6. Anvend ikke symaskinen udendørs. 7. Anvend ikke symaskinen hvor sprayprodukter bliver brugt eller hvor oxygen bliver administreret. 8. Ved afbrydelse, sæt tænd/sluk knappen på OFF position, og tag stikket ud af stikkontakten. 9. Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Ved afbrydelse tag fat i stikket, ikke i ledningen. 0. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Stor forsigtighed kræves omkring symaskinenålen.. Anvend altid den rigtige stingplade. Forkert stingplade kan beskadige maskinen.. Anvend ikke bøjede nåle.. Træk eller hiv ikke i stoffet under syningen. Det vil beskadige nålen så den knækker.. Sæt symaskinens tænd/sluk knap på OFF position når der justeres i nåleområdet, f.eks. ved trådning, nåleskift, udskiftning af trykfod m.m. 5. Afbryd altid maskinen på stikkontakten ved smøring eller ved anden service. 6. Afbryd altid på net-stikket før udskiftning af elpære. Udskift altid pæren med en tilsvarende. Lyd niveau er mindre end 70dB (A) GEM DENNE INSTRUKTION 6

7 Genanvendelse Vi er fast besluttet på at beskytte miljøet. Vi bestræber os på at vore produkter fremstilles så miljørigtige som muligt. Ønsker De at bortskaffe produktet, bedes De afhænde det på en miljørigtig måde Det afkrydsede skraldespandsmotiv, afbilledet ovenfor og på produktets el-label, betyder at produktet falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 00/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (ROHS) og må derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ønskes produktet bortskaffet skal De sørge for at produktet bliver afhændet ifølge nationale og lokale bestemmelser og at produktet afhændes i kategori små husholdningsapparater WEEE. De er ansvarlig for at produktet bortskaffes lovmæssigt korrekt. Ved søgning på Internettet eller ved kontakt til rette myndighed lokalt eller nationalt, kan De få oplyst hvor den nærmeste miljøstation er placeret og hvordan genanvendelsessystemet skal bruges. Hvis De køber et nyt produkt direkte fra os tager vi Deres gamle produkt tilbage uanset mærke. De kan hermed bidrage positivt til bekæmpelse af forurening samt genanvendelse og begrænsning af visse farlige stoffer under WEEE, samt disse stoffers indvirkning på miljøet. Farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter kan have en indflydelse på menneskelig sundhed og på miljøet. DANSK 7

8 SYMASKINENS DELE DANSK Lampedæksel. Retur knap. Nål op/ned position. Trådskærer 5. Hastigheds knap 6. Start/Stop knap (hvis fodpedal ikke er tilsluttet) 7. Forlængerbord 8. Stingpanel/topdæksel 9. Håndhjul 0. Kontrol panel. Trådgiver. Trådspændingsknap. Trådguide dæksel. Hastigheds knap 5. Trådhætte 6. Trådrulleholder 7. Spole trådføring 8. Spoleapparat 9. Spolestop 8

9 SYMASKINENS DELE FORTSAT DANSK 0. Håndtag. ON/OFF knap. Pedal tilslutning. El tilslutning. El kabel 5. Fodpedal 6. Tråd guide 7. Nåletrådearm 8. Nåletråder 9. Knaphulsarm 0. Trykfodsskrue. Stingplade. Spolehus dæksel. Trykfodsløfter. Trådskærer 5. Nåleholder skrue 6. Tråd guide 7. Trykfod 8. Transportørsænker

10 TILBEHØR. Nåle. Spoler. Spolehætte (stor). Spolehætte (lille) 5. Filt 6. Skruetrækker til stingplade 7. Skruetrækker (stor og lille) 8. Olie 9. Opsprætter m. børste 0. Spolepind. Blindstingsfod. Overlock fod. Lynlås fod. Quiltestang 5. Knaphuls fod DANSK 5 ÅBNING AF TILBEHØRSÆSKE For at åbne tilbehørsæsken, løft i venstre side foroven og træk imod dem selv. FRIARMS-SYNING Deres symaskine bruges let med eller uden forlængerbord. Forlængerbordet øger syområdet mens den er påsat. Ved at fjerne forlængerbordet, som vist her til højre, konverteres symaskinen til friarmssyning. 0

11 AF- OG PÅMONTERING AF TRYKFOD Trykfødder udskiftes afhængigt af hvilken type syning eller stingvalg De vælger. ADVARSEL: Undgå ulykke. Sluk for strømtilførsel inden De skifter trykfod.. Drej håndhjulet indtil nålen står i højeste position.. Hæv trykfoden.. Tryk på trykfodsudløseren og trykfoden falder ned. (Se illustration). Placer trykfoden således at pinden A passer op i slidsen B på trykfodsholderen. 5. Sænk trykfodsholderen for at låse trykfoden fast. 5 DANSK AFMONTERING AF TRYKFODSHOLDER Nogle trykfødder kræver at trykfodsholderen afmonteres før brug. Afmontering: hæv trykfodsholderen og løsen trykfodsholderskruen.(c) Påmontering: Trykfodsholderen skubbes så langt op på trykfodsstangen som muligt, skruen tilspændes. UDSKIFTNING AF NÅL C A B C B Trykfodspind Trykfodsholder slids Trykfodsholderskrue A Vælg altid en nål der passer til materiale valg. (Se nål og trådguide side ). ADVARSEL: undgå ulykke Sluk for strømtilførsel før De fjerner nålen 5. Drej på håndhjulet indtil nålen står i højeste position.. Løsn nåleholderskruen.. Tag nålen ud.. Sæt en ny nål i. Den flade side skal vende væk fra Dem selv. Skub nålen opad så langt den kan komme. 5. Stram nåleskruen igen. A. Kontroller nålen er ubeskadiget. Brug ikke bøjede eller på anden måde beskadigede nåle. A

12 TILSLUTNING AF SYMASKINEN Placer symaskinen på et fladt og stabilt underlag.. Sæt stikket i stikkontakten.. Forbind kablet med symaskinen. Se illustration.. Tryk på ON knappen.. En lampe indikerer at maskinen er tændt. 5. Sluk for symaskinen ved at trykke på knappen OFF, tag stikket ud af stikkontakten. DANSK FARE: Minimer risokoen for elektrisk stød Efterlad aldrig maskinen uden opsyn mens den er tilsluttet elnettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring/ vedligeholdese af symaskinen ADVARSEL: Mimimer faren for forbrænding, brand, elektrisk stød eller skade på personer. Afbryd ikke ved at trække i ledningen, tag fat i elstikket og træk ud af stikkontakten.

13 KONTROL KNAPPER OG TRANSPORTØRSÆNKNING A. RETURSYNINGSKNAP Symaskinen syr tilbage imens knappen holdes inde. Når knappen slippes kan der igen syes fremad ved at trykke på start/stop knappen eller ved at trykke på fodpedalen. B. NÅLEPOSITION KNAP Nåle positionen hæves eller sænkes ved at trykke på denne knap. Ved at trykke igen og igen på denne knap syes et sting af gangen. C. HASTIGHEDSKNAP Symaskinen syr hurtigere når knappen skubbes til højre og langsommere når den skubbes til venstre. (Virker ikke når fodpedal er tilsluttet) D. SY LANGSOM KNAP Ved at trykke på denne knap mens der syes, syr maskinen langsomt og stopper når knappen slippes. Tryk på start/stop knappen for at starte og symaskinen syr igen fremad med normal hastighed. DANSK E. START/STOP KNAP (Kun når pedal ikke er tilsluttet) Maskinen starter med at sy ved at trykke på denne knap, tryk igen og symaskinen stopper. (Maskinen syr langsomt i starten) F. TRANSPORTØRSÆNKNING Ved brodering eller når materiale skal styres med hånd, trykkes transportørknappen ind og skubbes bagud for at sænke transportøren. Til almindelig syning skubbes transportørknappen ind og imod Dem selv, dette hejser transportøren til sit højeste niveau. TIP:Transportørens normale position er, højeste position. A B C F E D

14 BRUG AF FODPEDAL Ved brug af fodpedal kan start - stop og hastighed styres med foden. ADVARSEL: Undgå ulykke.. Afbryd strømmen. Sæt stikket fra fodpedalen i symaskinen.. Læg fodpedalen ved Deres fødder og tilslut strøm. Syhastigheden øges ved at trykke hårdere på pedalen. Slip fodpedalen og maskinen stopper automatisk. DANSK KONTROL KNAP FUNKTIONERNE Kontrolknap funktionerne ændres imens fodpedalen er tilsluttet maskinen. SIKKERHEDSFUNKTION Hvis maskinen er blokeret vil der lyde beep fra maskinen. Efter blokeringen er fjernet, tryk på fodpedalen og maskinen vil igen sy normalt. Se forgående side ADVASEL: -Mimimer faren for forbrænding, brand, elektrisk stød eller skade på personer.. Fodpedalen bør behandles med omhu, undgå at tabe den på gulvet m.v. Placer ikke noget ovenpå fodpedalen.. Anvend kun den fodpedal som tilhører symaskinen.

15 KONTROL PANEL FUNKTIONER C L M E LCD display: Nederst til venstre, vises stinglængde. Miderste sektion vises sting valg. Nederst til højre vises stingbredde. CL slet knappen: Når memory funktionen anvendes, og De finder en indtastningsfejl, eller ønsker at slette et stingvalg fra memory funktionen, bruges knapperne ved fig. 9 til at bladre med. Tryk på CL knappen og det viste sting slettes. Memory funktionen går dernæst automatisk videre til næste sting. ME starter hukommelses funktionen: Tryk på ME knappen, et lys indikerer at funktionen er klar til brug. Indtast den/de ønskede sting, bogstaver eller figurer. Et maximum af 0 stingvalg kan lagres i hukommelsen (undtagen knaphul og knap isyning). Maskinen syr de indtastede sting lige efter hinanden, i midten af LCD displayet vises stingene under syningen(000-99) C L M E M I MEMORY MIRROR REPEAT.5 R E DANSK R E 5 M I RE starter gentagelses funktionen: Tryk på RE knappen, et lys indikerer at funktionen er klar til brug. Tryk på RE knappen for at få gentaget de indtastede sting, tryk dernæst på start knappen og symaskine syr stingene uafbrudt indtil der trykkes på stop knappen. For at slette RE funktionen trykkes der på RE, lyset slukkes og funktionen er annulleret. MI starter spejlvendings funktionen: Tryk på MI for at spejlvende sting. sting: bliver bliver AUTOMATISK RETURSYNINGS knap: Tryk på knappen og maskinen syr sting fremad, sting bagud og dernæst stopper. Til alle andre sting (undtaget knaphulssting) syr maskinen gange oveni hinanden, dernæst fremad. NÅLESÆNKNINGS knap: Tryk på knappen og nålen sænkes. Når der trykkes på start/stop knappen for at stoppe maskinen stopper nålen altid i nedsænket position. Sting længde knapper: Justerer stinglængde. Tryk på den øverte knap for at gøre sting længere, tryk på nederste knap for at gøre sting kortere. Anvendes også sammen med ME knappen (viser antal af valgte sting). Sting bredde knapper: Justerer stingbredde. Tryk på den øverste knap for at gøre sting bredere, tryk på nederste knap for at gøre sting smallere. Anvendes også sammen med ME knappen. (viser aktuel nummer af sting der vises i midter display). Sting: 00 forskellige sting kan vælges (se side 7). Sting vælges ved at indtaste sting numre (0-9) på kontrol panelet. Det/de valgte sting vises midt på LCD displayet. A A bliver 5

16 SPOLING UDTAGNING AF SPOLE. For at tage spolen ud af maskinen, skub udløseren mod højre, samtidig med at der trykkes ned på venstre hjørne af spoledækslet.. Løft spolen ud med fingerspidserne. SPOLING DANSK Sæt en trådrulle på trådrulleholderen og sæt en trådhætte på.. Før tråden gennem trådførerguiden. Før tråden gennem spoleguiden.. Før tråden om spoleguiden som illustreret. 5. Twist tråden rundt om spolen nogle gange. 6. Placer spolen på spolepinden og skub mod højre. Spolefunktionen vises i LCD displayet når maskinen er klar. 7. Start symaskinen. 8. Sæt hastigheden på maksimum. 9. Når spolen er fuld slår den automatisk fra. 0. Skub spolen til ventre. Tag spolen af spoleapparatet. Klip tråden over. 6

17 DANSK ISÆTNING AF SPOLE. Placer spolen i spolekapslen med trådretningen mod uret.. Træk tråden ind i rillen (A). A. Træk tråden mod venstre og langs indersiden af trådstrammerens fjerder (B) indtil den glider i slidsen( C) pas på at tråden ikke glider ud af slidsen (A) C B A C B A. Træk ca 5 cm tråd ud og fastgør spoledækslet. 7

18 TRÅDNING AF SYMASKINEN TRÅDNING AF OVERTRÅD. Hæv trykfoden.. Nål op/ned knappen sættes til op position. Sæt en trådrulle på trådrulleholderen og sæt en trådhætte på.. Før tråden igennem trådguiden. 5. Før tråden som pilemarkeringerne viser på maskinen DANSK For at tråde trådgiveren, før tråden gennem rillen og nedad. 7. Tråd den nederste del af guiden, som vist på illustrationen overfor. Se næste side for brug af den automatiske nåletråder. 8

19 NÅLETRÅDER (AUTOMATISK). Sænk trykfoden.. Nål op/ned sættes i op position.. Sænk nåletråderen langsomt og træk tråden gennem trådguiden (A), træk let opad og mod højre.. Sænk nåletråderen så meget som muligt. Nåletråderen drejer og en trådkrog bliver ført gennem nåleøjet. A 5. Træk tråden under trådkrogen, ved nåleøjet. 6. Hold tråden løst, hejs langsomt nåletråder tilbage til original position. Trådkrogen drejer og trækker tråden igennem nåleøjet i form af en løkke. 5 DANSK 7. Træk ca 5 cm tråd ud fra nåleøjet. OBS: Nåletråderen kan kun bruges sammen med nålestr. 80, 90 og ADVARSEL: Undgå ulykke. Sænk ikke nåletråderen mens symaskinen er i brug. Sluk altid for maskine under trådning af nål. OPTAGNING AF UNDERTRÅD. Hæv trykfoden.. Hold overtråden løst og tryk på nål op/ned knappen. Håndhjulet vil dreje en hel omgang.. Træk ganske let i overtråden. Undertråden kommer op af spolehuset ienløkke.. Træk trådene bag trykfoden ca 5 cm. 9

20 KOM GODT IGANG Symaskinen er sat til automatisk at sy stikkesting når maskinen tændes. ADVARSEL: Undgå ulykke. START OG AFSLUTNING AF SØM 000 Vær ekstra forsigtig/opmærksom omkring nåleområdet mens De syr. Symaskinen transporterer automatisk stoffet fremad, ryk eller træk derfor ikkeistoffet. DANSK Brug/påsæt zigzag trykfod Se side for udskiftning af trykfod.. Læg stoffet under trykfoden.. Sænk trykfoden.. Hold let på trådene når De starter med at sy. Slip igen efter enkelte sting er syet. 5. Tilpas hastigheden mens De syr. 6. Stop symaskinen ved slutningen af søm. 7. Hæv trykfoden. 8. Ved enden af et søm, stop og drej håndhjulet mod Dem selv indtil nålen er i højeste position. Hæv trykfoden og tag stoffet ud af symaskinen. Træk stoffet op til trådskæreren (sidder på lampedækslet) og skær tråden over. 0

21 RETUR SYNING Retursyning anvendes til fæstning af sømme.. Læg stoffet i maskinen hvor De ønsker retursyning og sænk trykfoden.. Tryk returknappen ind og sy nogle enkelte sting. (Anvendes fodpedalen,slippes denne sålænge retursyning ønskes).. Tryk på start knappen og genoptag syning. (Anvendes fodpedal: Returknappen slippes, tryk igen på fodpedalen. Ved afslutning på et søm, tryk på returknappen og sy nogle enkelte sting retur. DANSK HJØRNESYNING. Stop syning når De kommer til et hjørne.. Sænk nålen ned i stoffet. For at sænke nålen kan De enten bruge nål op/ned knappen eller dreje håndhjulet imod Dem selv.. Hæv trykfoden.. Brug nålen som omdrejningspunkt og vend stoffet. 5. Sænk trykfoden og genoptag syning. 5 SYNINGITYKTSTOF Når De syr i tykt stof, har trykfoden tendens til at løfte forenden og syning bliver besværligt. Følg nedenstående for at lette syning.. Hæv trykfoden.. Skub trykfjerderen mod venstre til den låser sig fast.. Start syning. Sålænge trykfjerderen er i spænd, syr makinen jævnt hen over materialet. A. Trykfods stangen kan løftes trin længere op, skulle materialet være ekstra tykt. a SØM GUIDE Numrene på stingpladen indikerer afstanden mellem nålens center position og linien. Numrene forrest viser millimeter, numrene bagerst viser tommer. Før stoffet langs den ønskede sømbredde. / 5/8 / 7/

22 DANSK REGULERING AF TRÅDSPÆNDING Trådspændingen skal være korrekt justeret. Trådspændingen reguleres ved at stramme eller løsne på trådspændingsknappen. A 5 A. Korrekt trådspænding Over- og undertråd skal være i balance i midten af stoffet. (Se illustration) B. Tråden er synlig på oversiden af stof. Juster trådspændingen til et lavere tal. B 5 C C. Tråden er synlig på undersiden af stof. Juster trådspændingen til et højere tal. 5 D. TRÅDSPÆNDING TIL ZIGZAG SYNING D Det bedste resultat ved zigzag syning opnåes ved at overtrådsspændingen er sat en lille smule lavere end til almindelig syning. Overtråden skal kunne anes på bagsiden af stoffet.

23 TIP Som vist på tegningen overfor er stingene på oversiden af stoffet ok, mens undersiden er kludret. Dette skyldes for det meste at overtråden ikke er trådet korrekt. Se side 8 for korrekt trådning af overtråd. ADVARSEL: Undgå ulykke DANSK Transportøren fører automatisk stoffet fremad, ryk eller træk derfor ikke i stoffet. Det kan medføre at nålen knækker eller sting bliver ujævne. NÅL OG TRÅD GUIDE Anvend altid nål og tråd tykkelse som passer til stoffet der skal syes. Stof type Let stof: ren bomuld, silke, syntetisk stof, crepe m.fl. Tråd Bomuld Silke Syn Nåle str. 9/70-/80 0/70-/80 Medium stof: middel kraftig bomuld, fløjl, tynd uld stof m.fl. Bomul Silke 50 Syn /80-/90 Tykt stof: kraftig bomuld, denim, tweed, gabardine, gardin stof m.fl. Stræk stof: tricot, nappa, jersey m.fl. Ctn.# 0-50 Silke 50 Syn Bomuld Silke 50 Tråd til strik /90-6/00 /80-/90 Nål til strik og syntetisk stof For udskitning af nål se side.

24 STIKKE STING Sting bredden vises i LCD displayet nederst til højre. Brug sting bredde knappen til at justere nålepositionen. Ventre position.5-0. Midter position Højre position DANSK SYNING OG HÆFTNING AF SØM. Før stoffet ind under trykfoden og sænk den. Hold let på over og undertråd.. Tryk på START/STOP knappen for at påbegynde syning. (Tryk på fodpedalen hvis denne er tilsluttet) Før stoffet forsigtigt fremad mens der syes for at guide stoffet.. Ved afslutning af søm tryk på retursynings knappen for at fæstne.. Slip retur knappen og tryk på START/STOP knappen; sy til enden af sømmet. 5. Hæv trykfoden og skær tråden. 5

25 ZIGZAG STING Deres symaskine kan sy zigzag sting i mange forskellige bredder og længder. For at ændre på sting længde og bredde se side 5 DANSK Påsæt alm. trykfod. Zigzag sting kan med fordel anvendes til kantsyning og sammensyning af stykker stof. For at hæfte strik eller stræk stof, sy så tæt som muligt langs kanten. Ved sammensyning af stykker stof, sy så tæt som muligt langs kanten C L M E M I R E SATIN STING ELLER APPLIKATION De kan sy satin sting eller applications sting med zigzag sting ved at gøre stinglængden kortere

26 OVERLOCK - ZIGZAG STING A B DANSK BRUG AF OVERLOCK TRYKFOD Placer stoffet imod guiden på trykfoden, sådan at nålen kommer så tæt som muligt ud mod kanten af stoffet. A. Overlock sting (bredde ) anvendes til at forhindre stoffet trævler. B. Nogle sting syr stikke sting og trævlekant på samme tid. Disse kan med fordel anvendes når der syes i trævlbar stof og stræk stof. ADVARSEL: Undgå ulykke. Ved brug af disse sting bør overlock trykfoden anvendes Sæt dog ikke sting bredde under 5 da det kan ske at nålen rammer trykfoden og knækker. BRUG AF ZIGZAG TRYKFOD Ved brug af zigzag trykfoden placeres stoffet således at nålen ligger tæt ved kanten. C D C. Brug en smal zigzag bredde til syning af tyndt eller fint stof. D. Juster bredde og længde på sting 0/05 ved syning af forskellige strik og stæk stof tykkelse. E. Ved 0,5 cm søm sy først, og klip dernæst det overskydende stof af så tæt som muligt på stingene. Vær forsigtig med ikke at klippe i sting. E 6

27 DANSK BLINDSTING Dette sting anvendes når man ikke ønsker at sting skal ses på retsiden af stoffet.. Fold stoffet som vist på tegningen. efterlad 5mm (ca /6 tomme) udover den foldede kant.. Guiden (A) på blindstingsfoden sikrer at stoffet føres jævnt fremad når De syr blindsting. Guiden (A) justeres ved at dreje på justeringsskruen (B).. Stoffet lægges under trykfoden, så den ombukkede fold ligger til venstre for nålen. Se tegning. Vrang Overlock cm Vrang 5mm(/6 ) 5mm (/6 ). Sænk trykfoden og sy sømmet. Før stoffet jævnt langs guiden. 5. Vend stoffet når syninger er færdiggjort. B A OBS: Hvis for meget af stingene kan ses på ret siden af stoffet, vælg en smallere sting bredde eller flyt guiden på trykfoden til venstre. Hvis stingene ikke rammer sømmet øges stingbredden, eller flyt guiden på trykfoden til højre. Ret 5 Vrang 7

28 DANSK KNAPHULLER Marker placering og længde af knaphullet på stoffet. Sæt knappen på basen og skub fremad. a * passer knappen ikke på basen justeres skyderen til knappens tykkelse og diameter. a= længde + tykkelse af knappen.. Før overtråden gennem hullet på trykfoden og fastgør knaphulstrykfoden.. Placer stoffet under trykfoden således, at midten af liniemærket er midt under hullet i trykfoden. Sænk knaphulstrykfoden. 5. Sænk knaphulsarmen således at den er placeret bagved forhøjningen på trykfoden (se illustration 5 ). 6. Hold let ved overtråden og start maskinen. 5 6 OBS: Maskinen vil ikke sy, hvis knaphulsarmen ikke er sænket korrekt og knaphulstrykfoden placeret rigtigt. 8

29 KNAPHULLER FORTSAT DANSK 7. Knaphullet bliver syet i rækkefølgen som vist på illustrationen og stopper automatisk. 8. Hæv trykfoden og skær tråden. For at sy knaphullet igen, hæv trykfoden og gentag trinene. 9. Stik en knappenål i for enden af knaphullet så der ikke skæres hul i stingene. Skær knaphullet i midten med opsprætteren. 8 9 ADVARSEL: Undgå ulykke. Vær forsigtig med ikke at sætte fingrene ind foran opsprættern. A A. VED SYNING I STRÆK STOF For at få det bedste resultat syes knaphullet med et stykke pergamentpapir hæftet på vrangen af stoffet. OBS: Sting tætheden af knaphul kan justeres med stinglængde knappen. 9

30 6 STINGS ZIGZAG stings zigzag anvendes f.eks. til at sy i elastik og lave kantsting med. A B DANSK A. Syning i elastik Mens der syes, stræk elastikken let både foran og bagved nålen. Vær forsigtig med ikke at bøje nålen. B. Kantsting Anvendes til at sy let trævlbar stof og strik. Placer stoffet så stingene falder så tæt som muligt på højre kant. STRÆKKE STING VedbrugafstrækkestingfårDeetstærktog flexibelt sting der giver sig sammen med stoffet. Anvendes med fordel sammen med stræk- og strikket stof og ved søm der kræver fleksibilitet. Elastik sting er særdeles velegnet til robust stof såsom denim. Det anbefales at De anvender en nål beregnet til strik og syntetisk stof, for at undgå ujævnhed i sting og at nålen knækker. 0

31 STING HUKOMMELSE. For lethed kan De gennemse de indtastede sting når hukommelses funktionen er i brug. Sting bredde knapperne ændrer sig til at fungere som bladre op/ned knapper. Venstre side af LCD displayet viser total antal sting der er indkodet i hukommelsen. Højre side af displayet viser nummeret på stinget der ses i midter displayet.. Ved at bruge sting bredde knapper kan De kontrollere sting indkodet i hukommelsen. Midter displayet viser stingene i indtastet rækkefølge.. Hvis De finder en indtastningsfejl eller ønsker at ændre på et af de indtastede sting skal De stå på det stingvalg der kommer før stinget De vil overskrive, herefter indtaster De det korrekte sting, og hukommelses funktionen overskriver det forkerte sting. Fx.: Sting nr er indtastet i hukommelsen og de ønsker at ændre 00 til 05 skal displayet vise 00, indtast 05 for at overskrive 00. OBS: Hvis det første sting er forkert skal alle sting gentastes.. Hvis De ønsker at slette et sting fra hukommelsen brug sting bredde knapper til at finde- og få sting vist i displayet. Tryk på CL for at slette, LCD displayet viser nu det næste sting i rækken. Hvis de ønsker at tilføje flere sting skal De huske at bruge op/ned knapper til at gå til enden af stingrækken. DANSK 5. Når De har sat maskinen igang med at sy det indtastede, er det ikke længere mulig at slette eller ændre stingvalg. For at ændre skal ME funktionen startes forfra. 6. For at afslutte hukommelses funktionen trykkes på ME knappen, lyset går ud og funktionen er ikke længere tilgængelig. MEMORY 0 0 TIP: Skriv rækkefølgen af sting De ønsker at sy ned på et stykke papir. Det er hjælpsomt når De kontrollerer hukommelses funktionen. C L M E M I R E

32 PATCH WORK Ved brug af flere slags stof, bliver patch work ekstra dekorativ.. Læg to stykker stof sammen med retsiden imod hinanden og ri sammen.. Fold sømmen ud.. Læg stoffet med retsiden opad og sy med sømmet placeret i midten af trykfoden. Således at stingene falder på begge sidder af sømmet. DANSK APPLIKATION Læg applikationen på stoffet, sy enten med satin sting eller applikations sting. Ved let trævlbar stof, bukkes sømmet ca5mm.. Sy langs kanten af applikationen. Ret den lige del af stinget til, således at det rammer kanten på applikationen, det får det til at syne håndlavet.. Ved skarpe hjørner, sættes nålen i laveste position og trykfoden løftes. Brug nålen som omdrejningspunkt og drej stoffet.

33 DANSK LYNLÅS SYNING Påsæt lynlås trykfoden til enten på højre eller venstre side af nålen.. Illustration : Nålen syr på venstre side af foden.. Illustration :Nålen syr på højre side af foden.. Hæft lynlåsen fast til stoffet og sæt sytøjet i symaskinen. Nålen skal være på venstre side af trykfoden. Sy højre side af lynlåsen på, idet De fører lynlåsen så tæt på nålen som muligt. Når De har syet næsten hele sømmen lynes lynlåsen op (nålen bliver siddende i stoffet) så sømmen også bliver pæn lige helt oppe ved lukningen. Ved syning i venstre side, skydes foden så nålen er i højre side. Sy lynlåsen fast som beskrevet ovenfor. PIPE SYNING Piping bruges som ekstra dekoration eller finish. Brug lynlås trykfoden til at sy piping, trykfoden sættes på højre side af nålen. Læg pipingen mellem stykker stof. Sy så tæt som muligt op til pipingen.

34 MUSLINGE STING Muslinge sting anvendes når der ønskes en dekorativ afslutning langs kanter. MUSLINGE KANT. Fold stoffet med ret siden sammen og sy tæt på kanten.. Klip stoffet langs sømmen efterlad ca mmtilsøm.. Vend stoffet og skub forsigtigt den buede sømudistoffet. DEKORATIV MUSLINGE STING. Fold stoffet med vrang siden sammen og sy tæt langs kanten.. Klip langs ydersiden af kanten. (Vær opmærksom på at De ikke klipper i stingene).. Brug stof lim eller lign. til at beskytte kanten af muslinge stingenen. DANSK Ret sider lagt sammen Vrang sider lagt sammen JUSTERING AF DEKORATIONS STING Anvend standard trykfod til syning af dekorations sting. En lille udfræsning på undersiden tillader syning af satin sting og den brede åbning i trykfoden gør at De klart kan se stingene. Nogle af de dekorative sting kan justeres i længde og bredde. Dette ses i LCD displayet. Hvor meget der kan øges/mindskes afhænger af sting. Vises 00 i stinglængde og bredde kan der ikke ændres på disse sting. Prøv Dem frem indtil de får det ønskede resultat. OBS: Ikke alle sting kan justeres i længde og bredde. SYNING I LET STOF Anvendes let/tyndt stof anbefales det at bruge pergamentpapir.

35 DANSK VEDLIGEHOLDELSE For at sikre det bedste resultat ved syning er det nødvendigt at rengøre og vedligholde de grundlæggende dele. Afbryd altid maskinen ved smøring eller anden service. Fjern altid over- og undertråd fra maskinen. () RENGØRING AF TRANSPORTØR OG GRIBER OMRÅDET. Hæv nålen til højeste position.. Fjern stingpladen (). Udtag spolekapsel (). Rens transportør og griber området med børsten. OBS: dryp en dråbe symaskine olie som vist på illustration ved pil A. 5. Indsæt spolekasel ved at anbringe fremspinget () Op imod fjederen (). Monter stingpladen. () () () () A 5

36 FEJLFINDING FEJL ÅRSAG LØSNING SIDE Overtråden knækker Maskinen er ikke trådet rigtigt. Tråden er viklet om spolen. Nål sat forkert i. Trådspændingen for stram. Forkert trådvalg eller af dårlig kvalitet. Tråd maskinen om. Rens spole området og tråd spolen om. Udskift/ sæt ny nål i. Juster trådspændingen. Vælg korrekt tråd Undertråden knækker Springer sting over Spolen er ikke trådet korrekt. Spolen er ujævn spolet eller for fuld Smuds i spole og griber leje. Nål sat forkert i. Er nålen beskadiget. Forkert nåle str. Forkert nåle str. til stræk stof. Tråd spolen om. Spol spolen om. Rens spole og griber leje. Sæt nålen korrekt i. Udskift nålen. Vælg korrekt nåle str. til stof. Anvend stræknål DANSK Stof rynker Maskinen er ikke trådet korrekt Spolen er ikke trådet korrekt. Uskarp nål. Trådspænding for stram. Tråd overtråden om. Tråd spolen om. Udskift nåi. Juster trådspændingen Uregelmæssige sting Spolen er ikke trådet korrekt. Overtråden er ikke trådet korrekt. Trådspændingen justeret forkert. Tråd spolen om. Tråd overtråden om. Juster trådspændingen Nåletråderen tråder ikke gennem nåleøjet Nålen er ikke hævet. Nål sat forkert i. Nålen er bøjet. Hæv nålen. Sæt nålen korrekt i. Udskift nålen. Stoffet transporteres ikke ordentligt Transportøren er sænket. Trådrester og støv har samlet sig i og omkring transportøren. Hæv transportøren. Rens transportør området. 5 Nålen knækker Der rykkes i stoffet under syning. Nålen rammer trykfoden. Nål sat forkert i. Forkert nål og tråd i forhold til stof. Rykikkeistof. Vælg korrekt trykfod til job. Sæt nål korrekt i. Vælg korrekt nål og tråd. 0 6 Maskinen larmer og kører ujævnt Smuds og trådrester i griber eller på nålestangen. Fjern stingpladen og spolen, rens transportør og griberleje. 5 Maskinen vil ikke sy Kontroller at symaskine er tilsluttet elnettet. Er symaskinen tændt? Spoleapparatet er skubbet til højre. Trykfoden er ikke sænket. Knaphuls syning; - Knaphulsarmen er ikke sænket helt. Knaphulstrykfod er ikke sat på. - Tilslut til elnettet. Tænd for symaskinen. Skub spolearmen mod venstre. Sænk trykfoden. - - Sænk trykfodsarmen. Påsæt knaphulstrykfod

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul. EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk DANSK

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brugsvejledning. Instruction manual. Eva Royal 8632

Brugsvejledning. Instruction manual. Eva Royal 8632 Brugsvejledning Instruction manual Eva Royal 863 DANSK DANSK ENGLISH E NG LISH INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 4 SYMASKINENS DELE 5 SYMASKINENS DELE FORTSAT 6 TILBEHØR

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 46 cm Arm width: 20, 30 and 40 cm Total depth (frame): 105 cm Seat depth: 50 cm Seat height: 39 cm Total height (frame): 66 cm 120 x 105 cm 1 180 x 105 cm 190 x 105 cm 130 x 165 cm 140 x 165

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

COMPUTER SYMASKINE. Serie HZL-DX BRUGSANVISNING

COMPUTER SYMASKINE. Serie HZL-DX BRUGSANVISNING JUKI COMPUTER SYMASKINE Serie HZL-DX BRUGSANVISNING OBS.! Denne brugsanvisning skal læses nøje igennem, inden produktet tages i brug, da den indeholder vigtig drifts- og sikkerhedsinformation. Opbevar

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Opbevaring: Opbevares på et køligt, mørkt sted. Bortskaffelse: LifeWave-plastre kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Opbevaring: Opbevares på et køligt, mørkt sted. Bortskaffelse: LifeWave-plastre kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. icewave Vejledning Instructions Produktets formål (indikationer for anvendelse): IceWave lindrer: Muskel- og ledsmerter, knæsmerter, lokale smerter, smerter i hele kroppen, hovedpine, iskiassmerter og

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

JASOPELS FARM MANAGER

JASOPELS FARM MANAGER USERMANUAL JASOPELS FARM MANAGER VARENR. 40200039 Our quality Your choice 2 www.jasopels.com 1. TABLE OF CONTENTS 2. Foreword...3 3. Introduction of the system...4 4. Choosing language...4 5. Starting

Læs mere

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH En samling af tre dyrespil for 2-4 unge bondemænd og -piger mellem 3 og 8 år. Spilidé: Edith Grein-Böttcher Illustration: Janina Görrissen

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere