ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900"

Transkript

1 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf Fax

2 Sikkerhedsanvisninger Som alle andre elektriske apparater, kan en symaskine også forårsage skader ved forkert anvendelse. Derfor bør disse sikkerhedsanvisninger læses nøje. Før ibrugtagning læs betjeningsvejledningen nøje. Strømledningen kan ikke udskiftes. Hvis strømledningen, forbundet med fodpedalen er beskadiget skal fodpedalen skrottes. Betjeningsvejledningen bør altid være i umiddelbar nærhed af symaskinen og altid følge symaskinen i tilfælde af udlån. Sluk altid ved stikkontakten når symaskine forlades. For at minimere risikoen for elektrisk stød og tilskadekomst, bør maskinen altid slukkes ved stikkontakten når der skiftes pære, skiftes nål samt når maskinen renses og smøres. Når stikket trækkes ud af stikkontakten skal der trækkes i stikket, aldrig i ledningen. Anvend altid symaskinen indendørs og altid i tørre rum. I tilfælde af synlige skader på ledninger, stik, fodpedal eller maskine bør den repareres før anvendelse. Lad aldrig børn eller ikke kvalificerede anvende maskinen uden opsyn. Sørg altid for, at symaskinens ventilations huller er fri og ikke tildækkede af støv, tråd rester eller stof. Lad aldrig børn lege med- eller omkring apparatet. Fodpedalen må aldrig tildækkes. Sæt aldrig noget ovenpå fodpedalen. Lad aldrig børn, psykiske svage, retarderede, mennesker under medicinsk behandling eller personer uden erfaring med symaskiner anvende symaskinen uden de er under opsyn. Børn bør have grundig instruktion før brug, sådan de forstår at en symaskine ikke er legetøj. Dette apparat kan bruges af børn fra og over 8 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og er givet de rette instruktioner. Rengøring og vedligehold af apparatet må ikke foretages af børn uden de er under opsyn. Advarsel om skader og beskadigelse af materiel. Som bruger af elektriske apparater er man selv ansvarlig for sikkerhed i forbindelse med anvendelsen. Sørg altid for orden og ryddelighed omkring symaskinen. Sørg for der er den nødvendige belysning. Fjern eventuelt ringe og smykker og undgå at bære løsthængende tøj. Langt og løsthængende hår bør bindes op. Undgå anstrengte og anspændte stillinger ved symaskinen. Anvend kun symaskinen når du er frisk og udhvilet. Tænk logisk og rationelt. Hvis et uheld opstår grundet forkert anvendelse, mangel på agtpågivenhed eller hensynsløshed, kan producenten ikke gøres ansvarlig. Til denne symaskine må kun anvendes fodpedal af typen: KD 2902 Volt: V A.C. 50Hz Max Amp: 1,0 Amp Beskyttelsesklasse: Klasse 2 Ved normal anvendelse er støjniveauet normalt under 78dB (A). Hvis ledninger eller stik er beskadigede, skal de omgående udskiftes af autoriseret for at undgå ulykker. Elektriske apparater må aldrig bortskaffes som normalt affald, men skal indleveres på genbrugscentret i den specielle nærmere anviste afdeling. El-apparater kan være forurenende i tilfælde af de ikke håndteres korrekt. 1

3 Safety instructions Like any other electrical device, a sewing machine can cause serious, even life-threatening injuries. To avoid this, and in order to work safely: Before initial use of your sewing machine, read these operating instructions thoroughly. The supply cord cannot be replaced. If the supply cord connected with foot controller is damaged the foot controller shall be scrapped. Keep the instruction at a suitable place that close to the machine, and hand it over if you give the machine to a third party. Always disconnect the power supply when leaving the machine unattended. This will prevent the risk of accidents if the machine is switched on accidentally. First pull the power plug before changing the bulb or performing maintenance work on the machine. This will prevent possibly life-threatening electric shocks. Do not remove the plug from the socket by pulling on the cable. Always grip the plug and not the cable when pulling out the power plug. Don t use the machine if it s wet or in humid environment. In case of any visible damage on the machine, the foot switch or the power cable: Have the damage repaired by Customer Service before using the sewing machine again. Never let children or elderly persons handle the machine unsupervised because they may not properly appreciate the possible dangers. Keep electrical appliances outside the reach of children. Never use the machine when the ventilation apertures are blocked. Keep the ventilation apertures of the machine and the foot switch free from fluff, dust and waste material. Children shall not play with the appliance. Never use the machines if the air went are blocked keep the air wends free form dust, fusel and leftovers. Never place anything on the foot controller. This appliance can be used by children aged from 8 years and above an persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Warning against injuries and material damages According to legislation, you as the user of an electrical appliance are responsible for preventing possible accidents through safety-conscious behavior: Keep your work space tidy. An untidy workplace can lead to accidents. Provide adequate lighting when working! Do not wear loose clothing or jewelry, as these can be caught in the moving parts. You should also wear a hair net if you have long hair. Avoid abnormal posture. Remain steady and in a well-balanced position at all times. Be alert! Pay attention to what you are doing. Always take a rational approach to your work. Never work with the sewing machine if you are unable to concentrate or if you are feeling unwell! If accidents occur as a result of handling the machine with insufficient care, or failure to follow the safety instructions in this manual, then the manufacturer cannot accept liability. For your sewing machine only use foot controller type: kd-2902 Power rating: V ~ 50Hz Current rating: 1.0A Protection Class: II The sound pressure level under normal operating conditions is 78dB (A). If the supply cord that fixed with foot controller is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge. 2

4 INDHOLD Betegnelse for de enkelte dele Tilbehør Før syning (tilslutning og sy-lampe) Aftagning af forlængerbord Syning med friarm Spoling Udtagning af spolekapsel og spole Isætning af spole i spolekapsel Isætning af spolekapsel Trådning af overtråd / trådning af dobbeltnål Sådan fanger du undertråden Ændring af sy retning Justering af balancen Justering af trådstrammer Udskiftning af nål Anvendelse af stoppepladen Tabel for nål, tråd og stof Tabel for sting, trykfod og stinglængde Før påbegyndelse af syning Sådan afsluttes en syning Stikke sting Zigzag syning Pyntesting Overlock syning Syning med stræk sting Blind sting Knap isyning Sammensyning Isyning af lynlås Syning af knaphul Oplægning Dobbelt nål Broderi Quiltning Afstands lineal Vedligehold (rensning og smøring) Fejlfinding 3

5 Contents Name of parts Accessories Before sewing (Power supply and sewing lamp) Removing extension table Free-arm sewing Winding the bobbin Removing bobbin case and bobbin Inserting bobbin into bobbin case Inserting bobbin case into shuttle race Threading upper thread & Twin needle threading Drawing up the bobbin thread Changing sewing directions Levelling the machine Adjusting thread tension Changing needle Insert darning plate Fabric-Thread-Needle-table Sewing (pattern selector) and operation table To start sewing How to finish stitches Straight stitch Zigzag sewing Automatic embroidery Overcasting Straight and zigzag stretch stitches Blind stitch Button sewing Binding Zipper sewing Buttonhole sewing Hemming Twin needle Embroidery Quilter Seam guide Maintenance (Cleaning and oiling) Checking performance problems - Troubleshooting 4

6 BETEGNELSE FOR ENKELTDELE NAME OF PARTS Trådstrammer Stingvælger Spole stop Stinglængde knap Retursynings knap Trådfører og nåleholder Forlængerbord Spoledæksel Trykfod Lampedæksel Trådgiver Trådfører Trådholder (B) (ekstra) Håndhjul Trådholder (A) Spoleapparat Trykfods løfter Fingerskrue Stingplade Thread tension dial Pattern selector dial Bobbin winder stopper Stitch length dial Reverse button Thread guide and needle clamp Extension table Shuttle cover Presser foot Face cover Take up lever Upper thread guide Spool pin (B) (Optional) Hand wheel Spool pin (A) Bobbin winder spindle Presser foot lever Thumb screw Needle plate 5

7 tilbehør accessories Spole Bobbin Filt Felt Zigzag fod (Standard fod) Zigzag foot (Standard foot) Knaphuls fod Buttonhole foot Skruetrækker Screwdriver Skruetrækker til stingplade Needle plate screwdriver Trådholder (A) Spool pin (A) Lynlåsfod Zipper foot Nåle # 14 Needle # 14 Stoppe plade Darning plate Opsprætter kniv Stitch ripper 6

8 Før syning Before sewing Tilslutning Power supply Stikkontakt Power socket 1. Sæt stikket i maskinen. 2. Sæt stikket i stik kontakten. 3. Sy-hastigheden varieres med fodpedalen. Anvend kun den medfølgende fodpedal af typen KD-2902 til symaskinen. Netledning Power cord 1. Fit plug into the machine. 2. Insert plug into the power socket. 3. Sewing speed can be varied by the foot control. For your sewing machine only use foot controller model KD Fodpedal Foot controller ADVARSEL Sluk altid ved stikkontakten før udskiftning af pære, nål, trykfod eller rengøring og smøring. CAUTION When cleaning the machine or changing its lamp, disconnect it from the mains. You avoid accidents through electric shock. Sy lampe Sew lamp Udskiftning af pære: 1. Fjern lampedækslet. 2. Fjern pæren, drej mod uret. 3. Isæt den nye pære, drej med uret. 4. Anvend 15 W max. Bulb replacement: 1. Open face cover in direction of arrow. 2. Remove bulb by unscrewing it counter-clockwise. 3. Install a new bulb by screwing it in clockwise. 4. Use a 15 watt (Max) bulb. 7

9 AFTAGNING AF FORLÆNGERBORD REMOVING EXTENSION TABLE Træk i venstre side af forlængerbordet og følg pilens retninger. Træk ud for at fjerne forlængerbordet og tryk ind for påsætning af forlængerbordet. Hold the left end of the extension table and follow the arrowed directions. Pull out to open, push in to close. SYNING MED FRIARM FREE-ARM SEWING 1. Symaskinen kan anvendes som fladbord, men kan hurtigt ændres til friarm ved at fjerne forlængerbordet. 2. Friarm anvendes til syning af ærmer og bukseben m.m. 3. Ved syning af ærmer, træk ærmet ind over friarmen som vist på tegningen. 1. This sewing machine can be used as a flat bed machine but easily converts to a free arm machine by removing the extension table. 2. Especially useful for sewing sleeves, pant, legs, tubular fabrics etc. more easily. 3. To sew tubular items just slip the sleeve or leg of pants on the free arm as shown on the illustration. 8

10 Spoling Winding the bobbin 1. Kobl nålen fra med knappen midt i håndhjulet. 2. Skub spoleapparatet til højre og tryk på fodpedalen. 3. Efter spoling skub spoleapparat til venstre, aktiver nålen igen via knappen i håndhjulet. 1. Release clutch by pushing the clutch button. 2. Push bobbin winder from left to right, then it starts winding. 3. Push bobbin winder from right to left and move clutch button, then it starts sewing. Knap til spoling Clutch button Skub spoleapparatet i pilens retning. Når spoling er udført skub spoleapparatet tilbage. Spoleapparat Winder spindle 2 cm tråd 2 cm thread Push bobbin winder spindle in direction of the arrow. When bobbin winding is completed, return spindle to its original position. Hvis opspolingen ikke er jævn justeres trådføreren som vist på tegningen. Korrekt Correct When bobbin winding is uneven, release the screw of the upper thread guide and adjust up or down until bobbin the winding is balanced. Skrue Screw 9

11 UDTAGNING AF SPOLEKAPSEL OG SPOLE REMOVING BOBBIN CASE AND BOBBIN Lås Hinged latch 1. Kør nålen i øverste position og åbn griberdækslet. 1. Raise the needle to its highest position and open shuttle race cover. 2. Grib i spolekapslens lås og træk spolekapslen ud. 2. Open the hinged latch of the bobbin case and pull the bobbin case out of the machine. 3. Slip låsen og spolen kan tages ud. 3. Release the latch and the bobbin will fall out easily. ISÆTNING AF SPOLE I SPOLEKAPSEL INSERTING BOBBIN INTO BOBBIN CASE 5 cm Slids Slot 1. Træk ca. 5 cm tråd ud af spolen og isæt spolen som vist på tegningen. 1. Pull approx. 5 cm of thread from bobbin and insert it into bobbin case as shown. 2. Træk tråden ind i slidsen. 2. Guide the end of thread into the slot. 10 cm Spændings fjeder Tension spring 3. Træk tråden gennem slidsen og under fjederen. 3. Pull the thread through the slot and under the tension spring and pull out about 10 cm of thread. 10

12 isætning af spolekapsel inserting bobbin case into shuttle race Finger Finger Lås Hinged latch 1. Kør nålen i øverste stilling. Hold fast i spolekapslens lås. 1. Raise the needle to its highest position. Pull the thread to the front, open the latch of the bobbin case and hold it. Isætning Insert 2. Medens låsen holdes åben isættes spolekapslen og låsen slippes. 2. Holding the latch open, place bobbin case onto the center pin in the shuttle and release latch. 11

13 Trådning af overtråd Threading upper thread Før tråden fra A til H som vist på tegningerne. Pass the thread from A to H as illustrated. E B A B E C d D h G F Trådning af dobbeltnål Twin needle threading C h f G 12

14 SÅDAN FANGER DU UNDERTRÅDEN DRAWING UP THE BOBBIN THREAD 1. Hold fat i overtråden med venstre hånd og drej langsomt på håndhjulet indtil nålen igen er i top. Træk herefter i overtråden og undertråden kommer nu til syne. 1. Hold the upper thread with left hand, turn the hand wheel slowly towards you until the needle goes down and comes up. Then stop the hand wheel when the take up lever is at its highest position. Lightly draw up the upper thread, by which the lower thread will be brought up in a loop. 2. Træk nu begge tråde under trykfoden og om på maskinens bagside. 3. Læg stoffet under trykfodens forreste ende og sænk den. 4. Start herefter syningen. 2. Pull out both threads and place them together under presser foot to the rear of the machine. 3. Place fabric under presser foot from the front, lower presser foot. 4. Start to sew. Ændring af syretning changing sewing directions 1. Kør nålen ned i stoffet, hæv trykfoden og drej stoffet omkring nålen. 1. Lower needle down into fabric and raise presser foot, pivot the fabric around the needle to change direction as desired. 2. Sænk trykfoden og start syningen. 2. Lower the presser foot and start to sew. 13

15 Justering af balancen levelling the machine Ned Down Op Up 14

16 JUSTERING AF TRÅDSTRAMMER ADJUSTING THREAD TENSION Normal overtrådsstramning: 4-6 Normal upper thread tension: 4-6 Korrekt Correct Stof Fabric Overtråd Upper thread Justering af overtråds stramning sker ved at dreje på hjulet. Upper thread tension may be adjusted by turning the thread tension dial. Undertråd Bobbin thread Forkert Incorrect Bagside af stof, overtråd. Indside of fabric, Upper thread. Justering af undertråden kan øges ved at spænde skruen og mindskes ved at løsne skruen. Lower thread tension can be increased by turning the screw of the bobbin case slightly to the right (clockwise). Turning it to the left (counterclockwise) decreases tension. 15

17 Udskiftning af nål Changing needle Nåleholder skrue Needle clamp screw Spænde Tighten Løsne Loosen Den flade side altid bagud Flat face side away from you 1. Kør nålen i øverste stilling. 2. Løsn nåleholderskrue og tag nålen ud. 3. Isæt ny nål med den flade side bagud. 4. Spænd skruen igen. 1. Raise the needle bar to its highest position. 2. Loosen needle clamp screw and remove the old needle. 3. With the flat side of the needle facing away from you, insert the needle as far up as it will go. 4. Tighten the needle clamp screw securely. ANVENDELSE AF STOPPEPLADEN INSERT DARNING PLATE Anvendes hvis du selv ønsker at kontrollere stoffets transport. Kør nålen i top, hæv trykfoden og monter stoppepladen i de to huller. Se også side 25 for isyning af knapper. Sometimes you will want to control the feeding of fabric yourself. Turn the needle bar to its highest position and raise the presser foot over the needle plate, aligning two pins of the darning plate with holes of needle plate. You may then determine the movement of the fabric by yourself. See page 25 for button sewing application. 16

18 tabel for nål, tråd og stof fabric-, thread- and needle-table Vejledning i valg af stinglængde, tråd og nål afhængig af stof. Please pay attention to the following list as a guide for sewing different types of fabric. Stof Fabric Tråd Thread Nål Needle Stinglængde Length of Stitches Stikke sting Straight stitch Zigzag Zigzag Stinglængde Stitch Length Dial Trådstrammer Indication of Upper Tension Nylon Nylon 80 Bomuld 80 Cotton Tyndt Light Tricot Tricot Silke Silk 60 S Fiber silke 60 S Fiber silk 50 Silke 50 Silk 70 (10) Uld / silke Wool / silke 50 S Fiber silke 50 S Fiber silk 80 (12) Medium Medium Gingham Gingham Tynd jersey Thin Jersey Garbardine Garbardine Bomuld Cotton 60 S Fiber 60 S Fiber 50 Silke 50 Silk (12-14) 80 (12) Tykt Heavy Denim Denim Jersey Jersey 50 Bomuld 50 Cotton 50 S Fiber 50 S Fiber (14-16) (12-14) Tweed Tweed 50 Silke 50 Silk (12-14) 17

19 TABEL FOR STING, TRYKFOD OG STINGLÆNGDE SEWING (PATTERN SELECTOR) AND OPERATION TABLE A Stikkesting Straight stitch Sting Stitch patterns Sting længde Stitch length Trykfod Presser foot Stoppe plade Darning plate B-E Zigzag Zigzag F Blind sting Blind stitch G Blok sting Box stitch H Seks sting zigzag Three step zigzag I Dobbelt overlock Double overlock J Strikvare stitch Pullover stitch K Smock sting Honeycomb stitch L Tredobbelt zigzag Triple zigzag stitch M Tredobbelt stikkesting Straight stretch stitch N O P Pyntesting Automatic Embroidery Q R-T Knaphul Buttonhole Broderi Free-hand embroidery Ingen None 18

20 Før påbegyndelse af syning to start sewing Vigtig vejledning: 1. Kør trådgiveren i øverste position ved start/stop af syning. 2. Hold fast i begge trådender indtil der er syet ca. 5 centimeter. 3. Der skal være stof under nålen før syningen påbegyndes. 4. Start syningen ved at trykke på fodpedalen. 5. Afprøv maskinens indstillinger på et stykke fraklip, før du påbegynder syningen. 6. Husk at slukke på stikkontakten når maskinen forlades. Bemærk! 1. Drej altid håndhjulet mod dig selv (mod uret). 2. Led stoffet men træk aldrig i stoffet. 3. Undgå at knække nåle ved at hæve nålen til top før stoffet fjernes. Important hints: 1. Raise the take-up lever to its highest position before starting and after stopping sewing. 2. Hold both threads about 10 cm to the rear of the machine for the first two or three stitches. 3. Sufficient fabric should be placed under needle before lowering the presser foot. 4. Depress foot/speed control and start to sew. 5. Test the machine stitches on a scrap of fabric you plan to use, adjusting the machine for the length of the stitch and tension suitable to your fabric. 6. Separate the machine from the power system if you leave it unsupervised. Attention! 1. When turning the balance wheel manually, always turn it toward you. 2. Guide the cloth gently with your hand. 3. To prevent breaking needles, always raise the needle out of the fabric when you stop sewing. 19

21 SÅDAN AFSLUTTES EN SYNING HOW TO FINISH STITCHES 1. Sy til kanten. 2. Tryk på retursyning og sy 3-4 cm baglæns. 3. Kør nålen i top. 4. Hæv trykfoden og fjern stoffet. 1. Sew to the edge of seam. 2. Push the reverse button and sew in reverse for about 3-4 cm. 3. Raise needle into its highest position. 4. Lift the presser foot and pull the fabric out of the back of the machine. Trådskærer Cutting thread slot 5. Skær tråden med trådskæreren. 5. Cut threads as shown on the thread cutter. 20

22 STIKKE STING STRAIGHT STITCH 1. Mest anvendte sting type. 2. Anvend standard trykfoden (Zigzag foden). 3. Ved syning i lette materialer anvend små sting(se side 17). 1. This type of stitching is used most frequently. 2. The zigzag presser foot can be used for both straight and zigzag sewing. 3. For sewing light fabric, use a smaller stitch size (Refer to page 17 for dial setting). ZIGZAG SYNING ZIGZAG SEWING Stingvælger position Pattern selector position Satin sting kan anvendes til applikationer, mønstre, initialer m.m. Zigzag er det mest anvendelige universale sting. Satin stitching can be used for sewing initials, patterns, appliqué, etc. The zigzag stitch is a universal stitch. The satin stitch pattern has short tense stitches which can be used for sewing. PYNTESTING AUTOMATIC EMBROIDERY N O P Q De fire viste sting er meget anvendelige til dekorationer og er specielt egnede til vævede stoffer. For alle 4 sting kan stinglænge justeres, så maskerne arbejdes tæt sammen og dermed får et satinagtigt look. Når der sys satinsting vil papir lagt på bagsiden under syning give et bedre resultat. These stitches have a wide range of decorative and utility applications and are particularly suitable for woven fabrics. The Scallop stitch (N) is ideal for edging collars, cuffs, tablecloths, serviettes etc. For all the stitches, the stitch length can be reduced to achieve a close satin stitch if required. With satin stitch a paper backing, will improve the result. 21

23 Overlock syning overcasting Stingvælger position Pattern selector position Velegnede til låsning af stofkanter for at undgå optrevling. Use these stitches for oversewing rough edges. SYNING MED STRÆK STING STRAIGHT AND ZIGZAG STRETCH STITCHES Stingvælger position Pattern selector position Anvendes ved syning i elastiske materialer såsom strikvarer eller tricot. Stingene tillader stoffet at arbejde uden tråden knækker. Use this stitch with knitted, tricot or other stretchy fabrics. The stitch enables your seam to stretch without breaking the thread. 22

24 BLIND STING (EKSTRA) BLIND STITCH (OPTIONAL) Stingvælger position Pattern selector position 1. Fold stoffet som vist. 1. Fold fabric as shown. 2. Afslut sømmet som vist. 2. Finish the seam as shown. 23

25 Juster trykfoden indtil den ønskede afstand opnås. Adjust the width to obtain the correct seam. Forkert - Nålen rammer det forkerte sted i folden (for langt til højre). Wrong - Needle is not piercing edge to fold at all. Forkert - Nålen rammer for langt til venstre. Wrong - Needle pierces the edge of fold too much. (A) (B) Korrekt syning. Correct seam. (C) 24

26 KNAP ISYNING (EKSTRA) BUTTON SEWING (OPTIONAL) Stingvælger position Pattern selector position Nål Needle (Anvend stoppe plade, se side 16) 1. Monter stoppepladen. 2. Monter den specielle trykfod til knap isyning. 3. Placer knappen mellem stof og trykfod. 4. Drej forsigtigt håndhjulet og vær sikker på, at nålen rammer knappens huller. 5. Sy cirka 7 sting. 6. Træk begge tråde om på bagsiden og gør dem fast. (Use Darning plate see page 16) 1. Place the darning plate properly. 2. Place button presser foot in position and attach it firmly. 3. Place the button between presser foot and fabric and lower the presser foot. 4. Manually turn hand wheel towards you, ensuring that the needle enters into both holes of button without obstruction. (Increase or decrease width setting). 5. Sew about 7 stitches. 6. Pull both threads to the underside and tie them together. SAMMENSYNING BINDING Stingvælger position Pattern selector position Ved sammesyning anvend et af de to viste sting. To sew fabrics edge select the multi-zigzag stitch. 25

27 ISYNING AF LYNLÅS ZIPPER SEWING Stingvælger position Pattern selector position 1. Påmonter lynlåsfoden og vælg stikkesting. 2. Lynlåsfoden er designet til at sy tæt på metalkanten, dog uden at ramme metallet. 3. Placer trykfoden korrekt. 4. Fold stoffet ca. 2 cm og placer det under trykfoden. 1. Utilize the zipper foot and select straight stitch. 2. Zipper foot is designed to sew close to a raised edge, thus preventing sewing on zipper. 3. Place zipper foot in position and attach firmly. 4. Fold the fabric about 2 cm and place the fabric under foot. 1. For at sy venstre side af lynlåsen, monter trykfoden til højre for nålen. 2. For at sy højre side af lynlåsen, monter trykfoden til venstre for nålen. 1. To sew the left side of the zipper, set the zipper on the right side of the needle. 2. To sew the right side of the zipper, set it on the left side of the needle. Sy som vist på tegningen. Sew as illustrated. 26

28 SYNING AF KNAPHUL BUTTONHOLE SEWING Anvend knaphulsfod. Anvend kort stinglængde. Use the buttonhole foot. Set the stitch length dial. Før syningen monteres trykfoden som vist. Before sewing, fit buttonhole foot as shown. Stingvælger Pattern selector dial Trin Steps Indstilling Settings 1. Sæt stingvælger til 1 2. Sy venstre side 3. Hæv nålen 1. Set dial to 1 position 2. Sew left side 3. Raise the needle 4. Sæt stingvælger til 2 5. Sy 5-6 sting 6. Hæv nålen 4. Set dial to 2 position 5. Sew 5-6 stitches 6. Raise the needle 7. Sæt stingvælger til 3 8. Sy højre side 9. Hæv nålen 7. Set dial to 3 position 8. Sew right side 9. Raise the needle 10. Sæt stingvælger til Sy 5-6 sting 12. Hæv nålen 10. Set dial to 4 position 11. Sew 5-6 stitches 12. Raise the needle Efter syningen åbnes knaphullet med en opsprætterkniv. Cut buttonhole along centre with cutter as shown. 27

29 OPLÆGNING (EKSTRA) HEMMING (OPTIONAL) 3 mm 1 mm 20 mm 1. Kør nålen i top og påmonter en sømfolderfod. 2. Fold stoffet over kanten med ca. 3 mm og før det ind under trykfoden. 1. Raise the foot and the needle to its highest position. Replace the foot with the picot foot. 2. Fold over the fabric edge by about 3 mm and place it under the foot. 3. Sænk trykfoden og påbegynd syning. 4. Under syningen foldes stoffet med hånden og føres til trykfoden. 5. Pas på stoffet ikke flytter sig til siden. Led forsigtigt stoffet ind i trykfoden. Ikke alle stoffer egner sig. 3. Lower the foot and sew the hem. 4. While sewing fold the fabric to the left a little and allow it to run into the hemmer foot. 5. Make sure that the fabric does not move under the right half of the foot. The fabric must be fed into the scroll of the hemmer sufficiently so that the work piece edge runs freely through the groove under the foot. Only suitable materials can be used and some practice may be necessary to achieve the best results. 28

30 DOBBELT NÅL (EKSTRA) TWIN NEEDLE (OPTIONAL) Isæt trådholder (B) illustreret som nummer 13 på side 5. Isæt dobbelt nål med den flade side bagud. Please place second spool pin (B) into the position for twin needle sewing. Illustrated number 13 on page 5. Put in the twin needle with the flat side backwards. Tråd maskinen som normalt (se side 12) og før en tråd i hver af nålene. Syning må ikke overstige 3. bredeste sting bredde, da dette vil brække nålene. Thread the machine as for normal sewing, leading both threads to needle and passing their ends separately through its eye. Sewing width should not exceed the third widest stitch width, as this will break the needles. BRODERI EMBROIDERY (Anvend stoppeplade se side 16) Fjern trykfoden og påmonter stoppepladen. Sænk trykfods løfteren og flyt stoffet i den ønskede retning. (Use Darning plate see page 16) Remove the presser foot and attach the darning plate. Lower feed dog and move the hooped fabric slowly in the desired direction until the fabric has been embroidered. 29

31 QUILTING (EKSTRA) QUILTER (OPTIONAL) 1. Påmonter en quiltelineal i trykfodsholderen. 2. Juster til den ønskede afstand. 1. Slide the arm through the hole on top of the pressure foot holder. 2. Move the quilter to the required stitch distance. AFSTANDS LINEAL (EKSTRA) SEAM GUIDE (OPTIONAL) 1. Anvend afstands lineal for at opnå ensartet afstand til stoffets kant. 2. Påmonter linealen på nålens højre side og juster til den ønskede afstand. 3. Under syningen skal stoffet røre linealens kant. 1. Use the seam guide to sew long seams of an equal distance from the edge of the fabric. 2. Screw the guide on the right side of the needle plate and adjust the desired distance. 3. While sewing, the edge of the fabric must touch the guide. 30

32 VEDLIGEHOLD MAINTENANCE ADVARSEL Sluk altid ved stikkontakten før udskiftning af pære, nål, trykfod eller rengøring og smøring. CAUTION When cleaning the machine or changing its lamp, disconnect it from the mains. You avoid accidents through electric shock. A B C Rensning af griberleje (A) Låse (B) Griber ring (C) Griber Cleaning shuttle race (A) Latch knob (B) Shuttle race cover (C) Shuttle hook A 1. Kør nålen i top. 2. Afmonter spolekapsel. 3. Vrid låsene A som vist på tegning. 4. Tag griber ringen ud. 5. Tag griberen ud. 6. Rens samtlige dele for gammelt olie. Påfør en til to dråber ny olie og saml delen igen. 1. Raise needle to its highest position. 2. Take out the bobbin case. 3. Turn the latch knob A as illustrated. 4. Take off shuttle race cover. 5. Take out shuttle hook. 6. Clean and oil shuttle race and hook, thereafter replace all parts in reverse order. Åbn griberdækslet og smør de viste dele. Open face cover and oil the parts indicated. Rensning af transportør. Cleaning feed dog. 31

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul. EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk DANSK

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Brugsvejledning. Instruction manual. Eva Royal 8632

Brugsvejledning. Instruction manual. Eva Royal 8632 Brugsvejledning Instruction manual Eva Royal 863 DANSK DANSK ENGLISH E NG LISH INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 4 SYMASKINENS DELE 5 SYMASKINENS DELE FORTSAT 6 TILBEHØR

Læs mere

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AT 10 x 7 Building * Bygning 3,0 m x 2,0 m Part Name Qty 10831 721721115 * Delnavn 10831 * ANTAL 4 6 2 1 CAUTION Sharp Edges

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

Sola - model 110, 210, 310

Sola - model 110, 210, 310 Sola - model 110, 210, 310 Brugervejledning User guide Design: Mads Odgård 1 DA - Tillykke med din nye kontorstol! Vi vil gerne introducere jer for hinanden, så din nye kontorstol bliver en hjælp og støtte

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual LME Tel

Betjeningsvejledning User manual LME Tel DK GB Betjeningsvejledning User manual LME 1100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 - Original Odense brugsanvisning S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere