Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Nr. 2-2011"

Transkript

1 Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Nr

2 Indhold Nr Udgivet af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Forord... side 03 Synshancicappede børn og unge - et debatoplæg om inklusion og systemer... side 07 Vintertræf på Hurdalcentret i Norge i uge 7... side 15 Hvad i alverden er meningen? Omtale af Lisbeth Riisager Henriksens bog... side 18 Der er hjælp at hente kun et par muse-klip væk... side 27 IKT guide... side 31 Lad ikke det svage syn fylde mere end det fortjener Af souschef Peter Petersen, Jobcenter Varde... side 33 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov - STU... side 37 LFBS generalforsamling, referat... side 40 Redaktion og forsendelse Else Frandsen Saloparken Odder Claus Sørensen Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Telefon: Mail: Tryk: Synscenter Refsnæs 2

3 Forord Kære Forældre Jeg havde svært ved at få armene ned igen, da jeg deltog i Forældreforeningens Forældrekursus i september. Kurset blev afholdt i de skønneste omgivelser på Hotel Comwell i Vejle. Det var 2 dejlige dage med omsorg for både krop og sjæl. Det afspejlede sig i en wellness afdeling, som gav mulighed for en tur i den udendørs spa kl 7 om morgenen, men også diverse lækkerier for ganen. Det kunne jeg godt have forundt nogle flere af jer at prøve. Temaet på kurset var IKT (Informations- og Kommunikations- Teknologi). Interessant og aldeles relevant i disse tider, hvor vores børn er langt foran os med viden indenfor området. Gennemgående for kurset var, at der undervejs begge dage blev sat kraftig fokus på vilkårene for vores børn og diskuteret handlemuligheder for at forbedre disse. Der blev debatteret og diskuteret som aldrig før, således at den nye bestyrelse nu har flere argumenter at arbejde videre med. Det var rystende oplysninger, der kom frem. Bl.a. at der findes børn her i landet, som ingen synskonsulent har, fordi kommunen ikke har villet indgå aftale (og betaling) herom. Inde i bladet finder I et debatoplæg, forfattet af formand Claus Sørensen, skrevet bl.a. ud fra diskussionerne på Forældrekurset. Oplægget retter fokus på nogle af de områder, som vi skal skærpe opmærksomheden overfor, og samtidig er der forslag til tiltag, som vil være gunstige i forhold til børnene. 3

4 Oplægget er et vigtigt dokument og skal danne rammen om diskussion i de synsfaglige kredse, som Forældreforeningen færdes i. Sidste nyt er, at Claus Sørensen og undertegnede den 24. oktober deltog i dels et informationsmøde vedr nye mulige behandlinger af nethindesygdomme / professor Michael Larsen samt 2 forelæsninger af udenlandske professorer. Arrangementet foregik på Kennedy Instituttet. Det ene omhandlede vellykkede forsøg med at implantere chips bag nethinden, som via eletroder kunne etablere et syn, om end ikke normalt, for den synshandicappede. Det andet omhandlede Lebers arvelige synsnervesvind. Informationsmødet var meget interessant, og det var dejligt at høre gode nyheder; at der er håb om mulig behandling og at der forskes aktivt verden over. Indtil videre er det på forsøgsniveau, og det var heller ikke muligt at sige, hvornår, hvordan og til hvem. Men der var håb, og det var en vigtig pointe, som jeg tog med og hermed giver videre til jer. Arrangementet på Kennedy Instituttet er en årlig tilbagevendende begivenhed, som benævnes Mette Warburgs Æresforelæsning. Ovenstående møde blev annonceret på vores hjemmeside www. lfbs.dk, så jeg må derfor endnu engang anbefale, at I jævnligt besøger hjemmesiden og orienterer jer om arrangementer, som måtte være interessante. Desuden indeholder hjemmesiden også foreningens regnskab, links, kontaktpersoner mv. Målet er at gøre siden endnu mere indholdsrig, så det arbejder bestyrelsen ihærdigt med. Jeg opfordrer endnu engang alle til at deltage aktivt i foreningens aktiviteter, fordi vi sammen har størst styrke og slagkraft. Og som sagt tidligere, så er det sociale samvær os forældre 4

5 imellem givende og værdifuldt, og bekræfter, at man ikke er alene om at have et synshandicappet barn, hvilket man i dagligdagen somme tider kan have følelsen af. Mange efterårshilsner Else Frandsen Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge i Danmark Vi tilbyder: Kurser til børn/unge og forældre Udredning med hensyn til skolestart Produktion af undervisningsmaterialer til synshandicappede Intern folkeskoleundervisning Intern STU-tilbud Socialpædagogisk ophold på en boafdeling Vil du vide mere: 5

6 Sæt kryds i kalenderen januar 2012 Blindes Skiunion - Skitur til Barnas ridderuge Sted: Beitostølen, Norge april 2012 DBSU Landsmøde Læs mere på maj Familiekursus 7. juli sommerskole/sommerskoleforborn/ september Forældrekursus Multihandicaplejren og mini-efterårsferien Annonceres på hjemmesiden og i næste blad, når arrangementerne er fastlagte. Yderligere information findes på: Sæt X i kalenderen allerede nu 6

7 Synshandicappede børn og unge - et debatoplæg om inklusion og systemer Synshandicappede børn og unge, samt deres forældre har de seneste år været udsat for en del ændringer i den offentlige sektors tilbud efter strukturreformen hvor kommunerne fik ansvaret og synskonsulenterne blev underleverandører til kommunerne. Hele handicapområdet er derudover blevet udsat for målrettede stramninger i forbindelse med aftaler mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. KL-aftalerne medfører en række ændringer i tilbuddene på det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Formålet er, at bremse og tilpasse udgifterne på området. Det forældre kan forvente er: at kommunernes rolle som indkøbere styrkes i forbindelse med tilbud til børnene. Dvs. at kommunen kan vælge et billigere tilbud til barnet. at specialundervisning ikke kan tildeles alene på baggrund af et handicap. at inklusion af børnene i den almindelige folkeskole bidrager til en reduktion af den andel af ressourcerne, der anvendes til specialundervisning. at specialundervisning kræver et behov på mindst 12 ugentlige undervisningstimer at reglerne for frit valg, befordring og klagemulighederne begrænses at en række opgaver flyttes fra PPR til folkeskolerne. 7

8 Der er hermed stor sandsynlighed for, at forældre og deres børn bliver ramt af anderledes tilbud fra kommunen. Som så mange andre skal forældre til handicappede børn selvfølgelig kunne indgå i en dialog om ændringer. Men vi behøver ikke acceptere, at de kommunale budgetbisser tromler grønthøsteren igennem blomsterbedet uden empati. På baggrund af ovenstående er rammebetingelserne mellem kommunerne og skolerne, de regionale synscentre, forældre/ børn, Synscenter Refsnæs og IBOS blevet anderledes. LFBS vil på denne baggrund starte en dialog med de øvrige aktører i SynDanmark om nedenstående forhold. Du må også gerne kontakte os hvis du har bemærkninger eller andre punkter som skal med. 1. Synsvejledninger til forældre Der udarbejdes tre foldere (pdf) der målrettes forældre til synshandicappede børn og unge. Aldersgruppen 0-6 år dækkende vuggestue og børnehave. Aldersgruppen 7-14 år dækkende 0. klasse til 6. klasse inkl. SFO. Aldersgruppen år dækkende 7. klasse 10. klasse. Disse foldere skal omhandle forældrenes samspil med omverden, herunder kontakten med de regionale og nationale synscentre samt overblik over periodens forløb. Det er vigtigt at folderne anvendes på de rigtige tidspunkter tidligt i forløbet. 2. Samklangen mellem skole-hjem, synskonsulent og Synscenter Refsnæs Der mangler en rød tråd, der sikrer at alle forløb bliver gennemskuelige for forældre, PPR, pædagoger, lærere m.m. Vi forslår, at der udarbejdes handleplansskabeloner for synshandicappede - med og uden yderligere handicap. 8

9 Vi anbefaler, at der efter første eller andet kursus på Synscenter Refsnæs, udarbejdes et forslag til handleplan for barnet (0-6 år), så forældrene er i stand til, at samarbejde med relevante interessenter og at vurder om barnet er vuggestue, børnehave eller skoleklar. I forbindelse med skolestart er det nødvendigt, at der udfærdiges input til handleplan (7-14 år), således at forældre, skole og PPR er bekendt med det videre forløb, f.eks. også ADL, læseplaner, mobility og lignende. Disse input til handleplaner kunne med fordel drøftes i forbindelse med den afsluttende kursussamtale på Synscenter Refsnæs. Vi forslår, at der i klasse afholdes et kursus vedrørende valg af ungdomsuddannelse og der arbejdes med uddannelsesplanen således, at barn og forældre er bekendt med indhold og proces i UU-centrene. Disse aktiviteter koordineres med IBOS. 3. IKT Informations og kommunikations teknologi Anvendelsen af Smartphones og tavle-pc ere styrkes i rådgivningen. Brug af Apple produkter indgår i rådgivningen. Brug af interaktive tavler i klasselokalerne. Hvorledes gøres disse tilgængelige hvis man anvender hjælpeprogrammerne Jaws og Zoomtext på sin bærbare computer? Der blev efterlyst kurser der gav et overblik over IKT mulighederne, f.eks. i børnehaven, ved skolestart, udskolingen fra folkeskolen, ved start på ungdomsuddannelse osv. Der blev efterlyst hjælpemidler som var mere handy og mobile samt, at de ikke var så dominerende i klasserne. Der blev efterspurgt mange funktioner i én enhed. Hvorledes øges tilgængeligheden ved M- og E-læring? Inkluderende IKT? Reparation af udstyr bør kunne gøres endnu hurtigere. 9

10 4. SPS - Uddannelsesstyrelsen Der var generel ros af Uddannelsesstyrelsens hastighed vedrørende bevillinger men der kunne være en række problemer omkring implementering af bevillingen. Nedenstående blev efterlyst: Fremrykning af tidsplanen så bevillingen lå klar inden skolestart, f.eks. i juni. Konto kig løsning så barn/forældre kunne følge med i processen. Fri valg mulighed vedrørende anskaffelse af IKT hjælpemidler. Bedste praksis blandt SPS vejlederne. Undervisningsmaterialer gøres tilgængelige på nettet. 5. Forslag til kurser Målrettet PPR kursus. Mobility kurser i flere niveauer. IKT kursus for børn, lærere og forældre. Evt. sammen eller adskilt, et eller to dags kursus. Inklusionskursus, målrettede til lærere, igen et eller to dags kursus. 6. Bo-tilbud og kurser Synscenter Refsnæs og IBOS bør koordinere deres tilbud til ungdomsgruppen med særlige behov ud over synshandicap. Kortere kursustilbud, f.eks. huller i FSA, IKT etc klasse Efterskole - STU Hvad er behovet? En årgang i Synsregistret er på ca. 100 personer. Hvor mange af disse har særlige behov? 10

11 7. Synsregistret Kan synsregistret anvendes til mere end lægefaglig forskning f.eks. evaluering af børnenes generelle livssituation op til år? Hvilken uddannelse har de fået? Er de i arbejde? Kan den viden der er ligger i synsregistret anvendes mere aktivt omkring barnets praktiske hverdag? Synscenter Refsnæs november

12 12

13 Efterårsbilleder fra Synscenter Refsnæs 13

14 Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Stop nedskæringerne på Synscenter Refsnæs Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede er dybt bekymrede over de planlagte nedskæringer på Synscenter Refsnæs. En reduktion af budgettet på 20 mill. kroner svarende til 25 procent af 2012 budgettet vil være katastrofalt. Du kan læse svaret fra Kirsten Devantier, formand for Psykiatri og Socialudvalget, Region Sjælland Læs mere her: Vintertræf på Hurdalcentret Dato: Uge 7 Sted: Hurdalcentret, Norge Yderligere information: Yderligere information: Claus Sørensen, tlf , 14

15 Vintertræf på Hurdalcentret, Norge i uge af John heilbrunn Igen i år arrangeres en lille uges træf for blinde forældre med deres børn på Hurdalcentret godt en time fra Gardemoen lufthavn uden for Oslo. Denne annonce for at opfordre nogle forældre med blinde er stærkt svagsynede børn, gerne i alderen op til en tolv år, at deltage. Vi har reserveret lidt ekstra værelser, så der skulle være plads til et par familier udover den faste flok. Vi nyder en uge, hvor der udføres forskellige udendørs aktiviteter i løbet af dagene, ski, hurtig slædekørsel og andet af mere eller mindre sportslig, men stærkt socialt tilsnit. Desuden er Hurdalcentret netop blevet opgraderet med klatrevægge, svømmehal og gymnastiksal. præmisserne er vigtige: Der er en eller måske et par aktivitetsledere, men der er ingen til at arrangere turen for den enkelte eller servicere familierne i de almindelige daglige gøremål. Familierne har ansvaret for sig selv og børnene, idet vi selvfølgelig baserer turen på fælles samvær og hjælp. Rejsen arrangeres, bestilles og købes af den enkelte, men vi forsøger at koordinere bestillingerne. Opfoldet betales afden enkelte. Familier med børn, der er medlemmer af Dansk Blindesamfund, kan få selve opholdet til en fællesnordisk tarrif på norske kr. 650 pr. døgn inkl mad. Prisen for børn under 15 år er det halve. Der kan så, for børn med et synshandicap ydes et ekstra tilskud, der bringer prisen ned på dagsprisen på Fuglsangcentret. 15

16 Vi er selv 5-6 familier med forældre med et synshandicap og med børn, hvoraf enkelte er svagsynede, der gerne vil dele de fine oplevelser med andre familier for at give disse, og især børnene muligheden for at lege og boltre sig frit og dristigt i naturen og måske også få flyttet nogle grænser på egne præmisser og i det rette tempo. Skriv til mig, gerne inden 12. december, hvis du og din familie har lyst til at være med. tlf

17 Husk!!! at melde adresse-flytning Vi modtager post retur, hver gang vi sender ud til alle. Returpost kan medføre udmeldelse af foreningen, da vi jo derved ikke har nogle adresseoplysninger. Meddelelse skal ske til: Henrik Aalund Olsen Hirsevænget Galten 17

18 Hvad i alverden er meningen? I august blev jeg kontaktet af forfatteren Lisbeth Riisager Henriksen(LRH), som netop havde udgivet bogen Hvad er meningen, - om at leve med kronisk sygdom og handicap. Hun ville gerne, om vi ville omtale bogen i vores blad. Det ville jeg selvfølgelig gerne, og var da også beæret over, at hun havde vores blad i sin bevidsthed. Jeg fik derfor et eksemplar af bogen tilsendt. Bogen er på 324 sider, inddelt i 2 hovedafsnit og igen i underafsnit, som er læsbare uafhængig af hinanden. LRH har redigeret bogen og forfattet et par af afsnittene. Derudover har diverse fagfolk, -teologer, psykologer og cand. mag, - givet deres besyv med. Bogens 2 hoveddele er følgende: 1. del omhandlende den psykiske og sociale dimension af livet med kronisk sygdom og handicap, og 2. del omhandlende den åndelige dimension af livet med kronisk sygdom og handicap. Jeg må med skam erkende, at jeg ikke har læst alle bogens sider. Jeg har plukket i afsnit hist og pist og fundet, hvad der kunne være interessant. Jeg har bevæget mig mest i første del af bogen vedr det psykiske og sociale. Det er det lettest tilgængelige i bogen. Der er afsnit vedr afmagt og sorg, depression og 18

19 skam og parforholdets udfordringer. Det er vedkommende og relevante, men tunge temaer. Bogens 2. del omhandler det åndelige aspekt. Afsnittene her handler meget om Gud og troen, og betydningen heraf. Det er tekst skrevet på et højt niveau med et indholdsmæssigt svært tema, som ikke ofte berøres, hvilket gør, at man må holde tungen lige i munden, når det læses. Lisbeth Riisager Henriksen har formået at samle mange kompetente forfattere og fået udgivet en fin og indbydende bog med en af Bjørn Nørgaards glasmosaikker på forsiden. Bogen indeholder som nævnt relevante og tunge emner i forbindelse med et handicap. Men det ville have været givende, hvis værdier som håb, optimisme og livsmod trådte tydeligere frem i bogen. For netop disse værdier er betydningsfulde, når ens faste følgesvend gennem livet er et handicap. Else Frandsen Bogen kan købes hos forlaget Unitas, Peter Bangs Vej 1d, 2000 Frederiksberg, Bogen koster 249 kr 19

20 Hjemmesiden Besøg foreningens hjemmeside på Her kan du: Læse om foreningen Se forskellige arrangementer Tilmelde dig til nyhedsbreve Links til andre relevante hjemmesider Foreningens Bestyrelse og lokalforeninger Se Treklangen Foreningens regnskab Og meget mere.. 20

21 Måske kan I, forældre, inspirere til dette kursus: Kursus for ergo- og fysioterapeuter som arbejder med blinde og svagsynede børn og unge - uge 1 onsdag d. 4/1 - fredag d. 6/ på Synscenter Refsnæs Kurset vil give deltagerne kendskab til medtoder og teknikker til arbejdet med børn og unge med synshandicap. På kurset tages der udgangspunkt i kursisternes specifikke behov i forbindelse med ergo-og/ eller fysioterapeutiske behandling til det enkelte barn/ unge. Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/ oplæg, film gruppediskussioner og praktiske øvelser. Undervisere er ergo- og fysioterapeuter ansat på Synscenter Refsnæs, samt andre relevante fagpersoner. Indhold vil bl.a have fokus på: Synshandicappets betydning for barnets/ den unges motoriske udvikling, særlige kendetegn ved blindfødte børns grovmotori- ske udvikling, sansemotoriske udvikling og stimulation, sanser- nes betydning og deltagelse i aktiviteter. Orientering og mobility - ledsageteknink, rumorientering og evt. ledsageteknink til kørestolsbrugere. ADL - arktiviteter i dagligdagen, teknikker for synshandicappede Kursusafgift: 2200 kr. Kontaktpersoner: Leder af sundhedsområdet fysioterapeut Susan Ruberg Mail: tlf Faglig ansvarlig Ergoterapeut Susanne Paulsen Durup Mail: tlf

22 FRA BØRNELIV TIL UNGDOMSLIV Tag en ungdomsuddannelse efter folkeskolen med fællesskab, faglighed og boafdeling tæt på København 22

23 Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Indmeldelsesblanket Claus Sørensen Havbovej 28, 2665 Vallensbæk. Tlf Mail: Jeg ønsker at være medlem af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Medlemsskab det første år er gratis. Forældrepar Kr. 400,- Enlig Kr. 250,- Støttemedlem Kr. 200,- Navn: Adresse: Postnr.: Kommune: Mailadresse: Telefon: Dato: Barnets navn: By: Underskrift: Mobil: Fødselsdag og år: (Hvis medlem af Dansk Blindesamfund bedes CPR.nr. påført) Blind: Svagsynet: Andet: 23

24 Henrik Aalund Olsen Hirsevænget Galten Frankeres som brev 24

25 ViHS også et tilbud til forældre Af Bendt Nygaard Jensen, faglig koordinator Forældre til blinde og svagsynede kan som alle andre benytte sig af den viden, der er om synshandicap i Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS). Viden kan f.eks. være i form af relevante publikationer, information om relevant litteratur, udlån fra den synsfaglige samling, henvisning til andre personer og ressourcer m.m. Baggrund Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) blev fra 1. januar 2011 en ny enhed i Servicestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet. Det nye videnscenter har samlet 16 tidligere selvstændige videnscentre og vidensnetværk under ét. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri er placeret på adresser i København, Århus og Ålborg. Viden om synshandicap i ViHS I ViHS er viden om synshandicap primært forankret i Team for synshandicap og erhvervet døvblindhed. Andre team har også viden om synshandicap, fx i forbindelse med sjældne diagnoser og udviklingshæmning. ViHS viden om synshandicap bygger på den viden, som de tidligere videnscentre har bragt med ind i enheden, og på den viden, som løbende indsamles og bearbejdes. ViHS Synshandicap har et bredt overblik over viden på fagområdet, kontakt til relevante faglige netværk i SynDanmark, løbende kontakt med brugerorganisationerne på synshandicap området, internationale kontakter m.m. 25

26 Den viden, som ViHS har om synshandicap, står til rådighed for alle. ViHS kan ikke behandle personsager, men formidler generel viden fra fagområdet i forhold til rehabilitering, specialpædagogik, specialundervisning, inklusion, tilgængelighed m.v. Kontaktmuligheder ViHS: Tlf.: , Fax: Mail til fagområdet synshandicap: Websted: (fortsætter indtil videre) Læs mere om Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Fagpersoner: På ViHS hjemmeside findes en oversigt over medarbejdere i de enkelte team og fagområder. Udgivelser om synshandicap Kan findes og downloades som pdf eller bestilles på Servicestyrelsens websted: shop.servicestyrelsen.dk Udgivelserne er gratis dog opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 32 i forbindelse med forsendelse. Tilgængelige html-formater skal fortsat downloades på 26

27 Der er hjælp at hente kun et par muse-klik væk For alle forældre er det en udfordring at være konstruktiv medspiller, når de unge skal vælge hvilke job og uddannelse, som de vil søge i retning af. Forældre til unge med synshandicap har de samme udfordringer og her har udfordringen selvsagt en yderligere dimension på grund af hensynet til handicappet. Der er professionel vejledning til rådighed i jobcentre og på uddannelsesinstitutioner og special- vejledning, der har fokus på at afhjælpe handicappet. De unges valg modnes i snak med forældre og venner, og - for som forælder at være bedre rustet hertil - er her et par brugbare internet henvisninger. Jobsøgning og spørgsmål om hvordan man laver ansøgning er understøttet af som er jobcentrenes officielle hjemmeside og bliver ajourført med aktuelle oplysninger både om ledige job f.eks. hvordan man laver CV (man kan synliggøre sit CVpå hjemmesiden) og massevis af tips om det at søge job. En uddannelse er et stort og et svært valg. Der er hjælp at hente på Undervisningsministeriets hjemmeside Siden indeholder massevis af relevant information om de spørgsmål der oftest stilles ved uddannelsesvalg. En særlig del af siden er et specielt afsnit til forældre. 27

28 Man kan nok ikke klare sig alene ved at læse siden. Men man kan hente inspiration til de spørgsmål, der brænder på, når man skal opsøge det professionelle vejledersystem f.eks. på den uddannelsesinstitution, der kunne være relevant. På hjemmesiden er der megen inspiration at hente om handicap kompenserende ordninger. Hvordan de forskellige ordninger kan bruges, lovgivningen og eksempler. Siden er oprettet for at støtte handicappede i job og uddannelse. En nyttig hjemmeside er der rummer viden om job og uddannelse og det at have et handicap. Siden forsøger at samle viden på et sted, og gør det godt. Som afslutning på denne lille appetitvækker kan anbefales der er et lille gratis program, der kan omsætte tekst på computer til syntetisk tale. Redskabet gør det godt - er let at bruge og er til glæde for mange. Peter Petersen Souschef Jobcenter Varde 28

29 Forældrekursus 2011 Kellers Park Hotel dannede i år rammerne om forældrekurset, hvor vi sædvanen tro blev præsenteret for og deltog aktivt i forskellige indlæg og workshops hovedtemaet i år var IKT og inklusion. Lørdag formiddag havde vi besøg af Hans Rasmussen fra DBS, som skulle fortæller om hvordan vi hjælper vores børn med de hjælpemidler de får stillet til rådighed. Hans, der er blind, har arbejdet med informationsteknologi i 42 år på IBOS. Herudover er han formand for DBS uddannelsesudvalg og dybt engageret i at synshandicappede får en uddannelse og arbejde. Der udspandt sig en spændende diskussion om den praktiske hverdag for forældre og deres børn i uddannelsessystemet, i forhold til hvorledes systemerne skulle fungere i den ideelle verden. Alle var enige om, at forældreforeningen skulle have fokus på dette fremover i samarbejde med DBSU og DBS. Senere på dagen fik vi en introduktion af Jacob, Thomas og Søren til workshops for blinde og svagsynede. Alle tre er synshandicappede, der i det daglige også rådgiver andre synshandicappede om IKT. De holdt hver især et oplæg, som fortalte om hvilke fordele og ulemper der var ved brugen af smartphones og almindelig mobiltelefoner. Derudover fik vi en introduktion i øvrige IKT hjælpemidler. Nogle gode oplæg som efterfølgende blev uddybet på de to workshops for henholdsvis blinde og svagsynede. Der blev givet rigtig mange nyttige informationer til forældrene. Efterfølgende blev der udtrykt ønske om mere information/introduktion til IKT på kommende kurser for forældre og børn. Sidst på eftermiddagen fik vi besøg af Jacob Staal som er synshandicappet. Jacob introducerede sig selv ved at afspille et flot nummer fra hans nye CD Det betyder alverden. Jacob for- 29

30 talte om sin opvækst med forældre som ville ham alt godt, men alligevel lyttede mere til hvad andre havde at sige om hvad der var bedst for ham. Først efter mange lange omveje fik han en uddannelse som sanger. Et meget lærerigt og livsbekræftende indlæg der både gav smil på læberne og en del våde øjne i forsamlingen. Man kan læse meget mere om Jacob på hjemmesiden Søndag formiddag stod temaet Inklusion i folkeskolen på dagsordenen hvor vi diskuterede Synshandicappede børn og unge et debatoplæg om inklusion, systemer og nye vaner. Se artikel andet sted i bladet. 30

31 IKT guide - en introduktion til Informationsog kommunikations teknologi En introduktion til Informations- og kommunikations teknologi (IKT) - digitale medier - tilgængelighed og inklusion har til formål, at give forældre til synshandicappede børn og unge et overblik over området. Produktinformation Hjælpemiddelinstituttet Du kan få det forkromede overblik på Hjælpemiddelinstituttet og deres database. og Videnscenter for Synshandicap EMU Danmarks Undervisningsportal tilgaengelighed.emu.dk klik på Hjælpemidler og materialer. Pronto RoBoBraille CCTV og Jaws IT Hjælpemidler ZoomText 31

32 Digitale medier og undervisningsmaterialer Synscenter Refsnæs og vælg Tværgående områder og herefter Materialelaboratoriet Studiebogservice Leverandør af studiematerialer til studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Nota Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift. Naudio.dk Formålet med Naudio.dk er gennem lyd at udbrede information med vægt på indhold produceret af brugerne. Rådgivning Synscenter Refsnæs IBOS Regionale Synscentre Offentlig myndighed SPS - Specialpædagogisk støtte SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. 32

33 Lad ikke det svage syn fylde mere end det fortjener Af Peter Petersen, souschef Jobcenter Varde Jeg er ved et tilfælde blevet opfordret til at skrive et par sider til Treklangen. Baggrunden er at jeg som svagsynet i tidernes morgen har gennemført en ordinær universitets uddannelse og i 30 år har haft ordinært job. Jeg er souschef i jobcenter Varde og har gennem årene arbejdet med problematikker om job og uddannelse, og har kendskab til de handicap kompenserende ordninger, der er til rådighed. Den professionelle vejledning om hvad blinde og svagsynede har af mulighed for støtte - kan erhverves i jobcentrene og de vejleder ordninger, der er etableret for at understøtte blinde og svagsynede. Kontakterne kan findes på nettet og jeg ved, at der rundt omkring er mange dygtige mennesker, der er parat til at hjælpe med råd og dåd. Det er derfor ikke min intention at konkurrere med dette. Tanken er, at jeg ved at fortælle lidt om mine egne erfaringer, kan give et eksempel på, at det kan lade sig gøre og dele nogle erfaringer, der forhåbentligt kan bruges. Vi bestemmer ikke selv, hvordan vi har det, men vi bestemmer selv hvordan vi ta r det. Hvordan vi så vælger at gøre dette, afhænger af de oplevelser vi har haft tidligere, hvilke mennesker vi har kendt og hvilken basis sindsstemning vi har fra naturens hånd. Forældre og skole har derfor en stor betydning Det at skidt at blive gjort til noget specielt. Man kan blive forkælet og lud doven. Jeg bildte mig ind at jeg ikke kunne læse uden der var en 100 watts pære lige over mit hoved. 33

34 I det pulserende samfund er lysforholdene mere blakkede og man klarer sig lige så godt med en lommelygte ved hånden, hvis det kniber. Men bliver man i troen på, at det stærke lys er nødvendigt, kommer man ikke udenfor de trygge rammer og går glip af meget. Mine forældre pylrede heller ikke om mig, og jeg lærte nødvendigheden af at klare sig på lige vilkår. Men der var varme og forståelse og en stor rummelighed overfor alt nyt og anderledes. Det har sikkert været med nervøsitet at mine forældre sendte mig ud for at prøve egne kræfter, men de bed angsten i sig og skjulte den for mig. Mig viste de tillid og fokuserede på sejrene. Der er forskel på en mand med et handicap, og en handicappet mand. Dette lærte jeg hurtigt betydningen af - og jeg har altid søgt at leve som en mand med et handicap. Forskellen sidder mellem ørerne og det er et spørgsmål om selvopfattelse og selv identitet. Har aldrig hørt om nogen der har fået et job fordi de har et handicap, men om mange der fået job på trods af handicappet. Piet Hein har skrevet: Livet er en labyrint. Mange gange ender blindt Sejre hvo der hurtigt vender, Hvor de blinde gange ender. Jeg tænkte den snupper jeg - og får det bedste ud af - hvad det nu end bliver. Jeg tror, at det har gjort det lettere for mig, at jeg tidligt fik lært at kompensere - for mit svage syn. Det hjalp også, at jeg tidligt lærte at selvmedlidenhed ikke fører fremad. 34

35 Hvis man har et handicap, kan dette delvist i jobsammenhæng kompenseres med diverse støtteordninger og hjælpemidler, men den der har handicappet må dyrke nogle af sine øvrige talenter for at kompensere. Find Styrkerne og dyrk dem Desværre er det i øjeblikket svært for mange unge at få job, så hvis man har et svagt syn på slæbetov, må man hænge endnu mere i. Man skal aldrig fornægte sit handicap - og aldrig være bleg for at bede om hjælp hvis der er behov. Mange vil gerne give en hjælpe hånd, men er usikre på hvordan og hvornår. Det letteste er at være tydelig og gøre klart, at man nok skal sige til når der er behov for hjælp. Noget af det svære for en synshandicappet er nye fysiske rammer. Hvor er bus stoppestedet. Hvor er de lokaler man skal være i - skilte er jo tit utilgængelige. Hvor er toilettet? Mange af disse ting kan man forberede sig på eller smugtræne eventuelt med lidt hjælp. Få disse ting på plads i god tid, så det ikke er disse opstarts problemer der er i fokus ved den officielle start på job eller uddannelse. Det er tit omverdenens første indtryk, der bliver hængende. Det der skal i fokus er personen og kompetencer og det svage syn skal ikke fylde mere end nødvendigt. Mange er usikre på hvordan man tackler personer med handicap. Med en praktik har man mulighed for at vise, at handicappet ikke er det der fylder mest og man kan demonstrere sine faglige og sociale talenter. Det er dem der skal sælge. Det kan derfor i job søgning være godt at starte med praktik arrangeret sammen med jobcentret. 35

36 Til slut vil jeg knytte en tråd til de ting jeg arbejder med til daglig. I de kommende år trækker flere sig ud af arbejdsmarkedet, end der træder ind. Dette betyder, at der kan opstå mangel på arbejdskraft - altså arbejdskraft med kompetencer. Dette giver flere åbninger for personer med handicap, hvis de har tilegnet sig de efterspurgte kompetencer. Der er derfor al mulig grund til at dygtiggøre sig med både almene og faglige kompetencer selvsagt indenfor områder der overkommeligt matcher ens handicap. Realistiske ambitioner holder længst efter min opfattelse. Som skrevet er der professionel hjælp at hente hos jobcentre og diverse vejledningsordninger, der er at finde på nettet. Jeg står imidlertid gerne til rådighed hvis denne artikel har givet nogen lyst til en yderligere snak om emnet. Jeg kan kontaktes via mail: 36

37 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I forkortet form kaldet STU LOV nr. 564 af 06/06/2007 Loven i grove træk Loven trådte i kraft 1.august 2007 og henvender sig til unge mellem 18 og 25 år, der selv med specialpædagogisk støtte ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Uddannelsen startes op med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, hvor man finder frem til den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning der sammen med den unge og den unges forældre udarbejder uddannelsesplanen. Ungdommens Uddannelsesvejledning justerer uddannelsesplanen efter behov og mindst en gang årligt. Det er kommunalbestyrelsens pligt at tilbyde denne særlige 3-årige ungdomsuddannelse til de unge der er omfattet af loven. Med denne lov har unge med særlige behov et retskrav om et særligt og individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. Det er kommunalbestyrelsen, der efter indstilling træffer afgørelsen om hvorvidt den unge er berettiget til uddannelsen. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensynstagen til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Formålet med ungdomsuddannelsen er at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og 37

38 aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Undervisningsministeriets hjemmeside Vil du vide mere om loven, kan du gå ind på undervisningsministeriets hjemmeside og læse lovens fulde ordlyd. Adressen er: Synshandicappede med andre funktionsnedsættelser Denne ungdomsuddannelse kunne være en mulighed for mange synshandicappede unge fra år der udover synshandicappet har andre funktionsnedsættelser. STU bliver udbudt rigtig mange steder rundt om i landet og der er helt sikkert stor forskel på kvaliteten af de forskellige forløb. Nogle steder har de specialiseret sig indenfor nogle specielle handicapområder eller fokus områder, medens de andre steder favner mere bredt. Uddannelsen udbydes også på mange af landets CSV centre. CSV står for: Center for specialundervisning for voksne. Vores egen IBOS, udbyder naturligvis også STU forløbet og her er alle elementerne, bolig, fritid og uddannelse medtaget. På IBOS har man specielt fokus på synshandicappet. Det er et helt oplagt og relevant uddannelsesstedsted at vælge, for et ungt synshandicappet menneske, uanset hvilket af deres uddannelser eller kurser der passer til den enkelte. Du kan læse mere om IBOS tilbud på: Et andet eksempel er MK-uddannelsen i Vordingborg. MK står for multikommunikation. De har haft flere synshandicappede elever. Det er et lille og trygt sted med en dejlig atmosfære. Der går i øjeblikket 12 unge med vidt forskellige behov, men med et 38

39 fælles behov for at kunne udtrykke sig og gøre sig forståelig på den ene eller den anden måde. Ved uddannelsens afslutning får alle på MK en individuelt kommunikationsmappe, som helt præcist og i ord og billeder viser deres specielle personligheder, kompetencer, interesser og udtryksformer. F.eks. skulle en elev fra MK-uddannelsen ved afslutningen, tage sit uddannelsesbevis ud af en vaskemaskine. Dette skulle illustrere elevens kompetencer. Han havde været i praktik på et vaskeri. Eksemplet er nævnt i et af spastikerforeningens blade. At STU skal være individuelt tilrettelagt tager de i MK helt bogstaveligt. De sætter en ære i at den enkelte vitterlig får det optimale udbytte af forløbet. Udover at være et lille trygt sted er MK-uddannelsens personale og elever også kendt for at være utrolig kreative og fantasifulde. Du kan læse mere om MK gruppen ved at gå ind på: Der findes naturligvis mange andre tilbud. Ved at google STU kan du gå ind og undersøge de forskellige udbydere der findes. Man behøver ikke nødvendigvis at tage hele uddannelsen samme sted. Den kan stykkes sammen af flere delelementer. Eksempelvis kan et korterevarende højskoleophold være en del af uddannelsen. Mange muligheder Der findes et utal af muligheder og der skulle være noget for enhver smag. Det er næsten kun fantasien der sætter grænser og så desværre den dårlige økonomi der er i mange af landets kommuner. Wilma Clausen 39

40 LFBS generalforsamling Referat 25. september 2011 i Børkop Ad 1 Valg af dirigent Som dirigent blev Henrik Krogsøe valgt. Ad 2 Valg af referent Som referent blev Astrid Sørensen valgt. Ad 3 Bestyrelsens beretning Claus Sørensen oplyste vedrørende medlemsstatus, at der i Synsregistret er registreret ca synshandicappede under 18 år. LFBS havde i medlemmer, fordelt på 128 par, 15 enlige og 11 støttemedlemmer. Dags dato er vi 230 medlemmer. Hjemmeside bliver løbende opdateret med foreningens aktiviteter og nye temaer. Dette meddeles gennem Nyhedsbreve til dem der har tilmeldt sig på hjemmesiden. Naudio.dk har indtil dato registreret 400 unikke brugere. DBSU s blade; Ungdomsbladet og børnebladet lægges på naudio.dk når de udkommer, herudover samarbejdes der med Radio Glad. Der er endnu ikke søgt om midler til at videreføre naudio.dk og bestyrelsen arbejder med det videre forløb. Sidste år deltog ca. 100 personer på Familiekursus og på forældrekursus deltog ca. 40 medlemmer. To kurser med gode tilbagemeldinger. Der har igen været afholdt Laugelejr i samarbejde med DBSU for synshandicappede med yderligere handicaps. Videncenter for syn er fusioneret med andre handicap grupper og hedder nu ViHS - Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Det bliver spændende, at se hvad dette nye center har at byde på, på tværs af handicap grupperne. 40

41 Herudover har forældreforeningen haft et godt samarbejde med DBS, DBSU og Interessegruppen. Jesper Dahl orienterede fra møder med Refsnæs: Kommunerne trækker i større og større grad de unge fra Refsnæs botilbud hjem for at spare penge. Refsnæs har planer om, at tilbyde f.eks. 10 ugers kursus for klasser, som skal gøre eleverne klar til at bestå folkeskolens afgangsprøve og begynde på en ungdomsuddannelse. Derudover har Refsnæs planer om at oprette en efterskole, enten på Refsnæs eller i samarbejde med en anden efterskole. Ad 4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Regnskabet blev gennemgået af Marianne Duus. Der var i regnskabet afsat kr. til projektet naudio.dk som var uforbrugte midler fra Det er p.t. uafklaret om hensættelsen vil blive brugt i år. Hvis dette ikke er tilfældet bliver de ført tilbage til kassen. Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt. Regnskabet for 2010 kan ses i sin helhed på Ad 5 Fastsættelse af årskontingent Det blev besluttet, at årskontingentet forbliver uændret i 2012: 400 kr. for par, 250 kr. for enlige og 200 kr. for støttemedlemmer. Ad 6 Fastsættelse af tilskud til lokalafdelinger Det blev besluttet, at bestyrelsen kan bevilge penge til arrangementer i lokalafdelingerne, når der er behov. 41

42 Ad 7 Valg af bestyrelse i henhold til 7 Claus Sørensen, blev genvalgt Richard Krum, blev genvalgt Marianne Duus træder ud af bestyrelsen og i stedet blev Henrik Olsen valgt. Som suppleanter blev Torben Pedersen og Jannie Larsen genvalgt. Det blev påpeget, at der skal stå hvilke medlemmer der ønsker genvalg i generalforsamlingens dagsorden. Dette blev taget til efterretning. Ad 8 Forslag til behandling Der var ikke indkommet forsalg til behandling. Ad 9 Valg af revisorer Peder Krogsgaard Graversen blev genvalgt. Ad 10 Eventuelt Forældreforeningen kontakter Refsnæs for at få revideret indholdet i deres barn/forældre kursus. Det ville f.eks. være ønskeligt om der kunne laves et IKT kursus. Rapporter om børnene, der sendes til forældrene, skal være mere fyldestgørende og fremsendes hurtigere, så de kan indgå i planlægningen af barnets hverdag. Gundhild Sørensen fortalte om DBSU og deres aktiviteter. Der er 312 medlemmer i DBSU og 86 af dem er under 18 år. Det koster 150 kr. årligt, at være medlem. Der er netop lavet om på DBSU s struktur, så der nu findes en Region Øst som dækker Sjælland og Bornholm og en Region Vest som dækker Jylland og Fyn. DBSU planlægger, at udbyde nogle kurser med Ulla Holtze som er udviklingskonsulent, terapeut og coach. Kurserne skal henvende sig til teenagere og være med til at 42

43 give dem større selvtillid. Der bliver annonceret datoer for kurserne når der er modtaget forhåndstilkendegivelser fra ca. 10. DBSU har tidligere haft succes med at afholde kurser i kropssprog for synshandicappede. Herudover var der en diskussion om lokalafdelingerne. Det blev foreslået, at man næste år evt. kom med forslag om at nedlægge lokalafdelingerne og i stedet udpegede kontaktpersoner. 6. oktober 2011 Henrik Krogsøe, dirigent / Astrid Sørensen, referent Til orientering: I henhold til vedtægterne konstituerede bestyrelsen sig efter generalforsamlingen således: Claus Sørensen, formand Jesper Dahl, næstformand Niels Bo Hermansen, kasserer Referent Astrid Sørensen 43

44 Naudio.dk er etableret af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS) i samarbejde med Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU). Formålet med Naudio.dk er gennem lyd at udbrede information og fungerere som et socialt og kulturelt netværk med vægt på indhold produceret af brugerne. Naudio.dk er optimeret til brug af Jaws og Zoomtekst og understøtter Mac og smartphones. Kontakt os, hvis du har et forslag til indhold Redaktør Jesper Knudsen tlf

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

øå#w!l^,^ /palig hy'pen

øå#w!l^,^ /palig hy'pen LANDSFORENINGEN AF FORÆI-DRE TEL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28,2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 - claus@webzone.dk - www.lfbs.dk CVR-nr. 32521362 - Dansk Bank 1551-3077799 Ministeriet

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland

Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland Nyhedsbrev fra Synscenter Refsnæs 1 Oktober 2012 Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland Region Sjælland har meldt en ny strategi ud, der berører det specialiserede

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Fra Synscenter Refsnæs

Fra Synscenter Refsnæs Nyhedsbrev november 2013 Fra Synscenter Refsnæs Efterskolen på Refsnæs åbner i august 2014 Den 2. november holder vi åbent hus fra kl. 10.00 14.00, og alle er velkomne til at kigge forbi. Læs mere om åbent

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere