wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN"

Transkript

1 wldre uu NLi11 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 INDHOLD: Kommentar s. 2 Byen rundt på eet sekund (fortsat) af Lars Lindhard s. 3 Verdens ældste fragtskib handlet i Tyrkiet. af Bent Mikkelsen s. 7 Løgstør - barndommens by. Af N.Brorson Fich s.10

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, løgstør. Telefon Postgiro l5o 4746 Å.rsabonnement: 65 kr. ISSN Tryk: IøgstØr Bogtrykkeri. KÆRE LÆSER. Velkommen til 16. årgang af KREJL. Nu kommer så slutningen på det sekund, der begyndte i april-nummeret. Bent Mikkelsen bringer sidste nyt om to gamle L.Øgstør-51i6s, ot endelig kommer der erindringer fra N. Brorson Fich, der var søn af provst Fich. De muntre minder er skrevet i 1949 og rækker tilbage til århundredskiftet. Indlagt en reklame for en Iøgstørhistorie, som har sin egen historie. Det var oprindelig meningen at skrive den i 1981, men der var iklie tid. Da ingen kunne vide, om der nogensinde blev tid, fandt vi i stedet på at udgive et tidsskrift for at udnytte lokalarkivets materiale. Tidsskriftet har i løbet af 15 årgange bragt ialt 960 sider tekst og billeder. Det har ikke kunnet undgås, at de læsere af KREJL, der har fulgt med fra starten, vil kunne genkende noget af stoffet, men måske i ændret skikkelse. "Historien om lægstør" og KREJL vil supplere hinanden på bedste måde, og det er naturligvis meningen at fortsætte med at fortælle om egnen i tidsskriftet. Her kan vi nemlig behandle stoffet Iidt lettere, end det er muligt i en bog. N.H.Lindhard FORSIDEBILLEDET viser en jydepotte, der har været en tur i Limfjorden. Den er tabt fra en krejlerkåg, der enten er kæntret eller har haft for stor dækslast. Potten er begroet med rurer. Krejlerne var handelsmænd, der sejlede på fjorden med fisk og jydepotter m.m. (se f. eks. KREJL, L. årg. s.26.) Deres kåge var dårlige sejlere, fordi de var fladbundede.

3 BYEN RUA{DT. o PA EET SEKUND! af Lars Lindhard (fortsat) tidligere slagteriudsalg. Ovenpå sparekassen var Sygekassen indkvarteret. På den anden side af gaden lå Nørgård-Frandsen, Fensmark, Schous sæbehus, Bøgh's farvehandel. Lyhne optik og Sparekassen Nordjylland i det Efter sparekassen, på den anden side af Blindebomsgades udmunding, lå "Uldjyden" ved Thøgersen og i samme bygning "Lynbarberen". Dernæst kom lænes Hatte, Einar Jensens tobaksforretning og TH. I-arsen og Søn, Fiat forhandler med værksted i gården. Mange gange er skolevejen lagt ind igennem værkstedsgården for at se donkraften løfte bilerne i vejret. Einar Jensens forretning var i 1970 forlængst overtaget af Bent Schultz ("Musik og Tobak"). Efter Th. I-arsen kom Bon-

4 men var dog - noget uheldigt - ombygget til ukendelighed i "moderne stil". Derefter Central Caf.,en, Skomagasinet, Poul Erik Hansens købmandsforretning (tidligere Aage Pedersen), Femina, Jarlskovs Essodepot, slagteriudsalget, Strøgbaren, Rydals herreekvipering og Bachs isenkram på hjørnet af Jernbanegade. På den anden side af Jernbanegade Neves ejendom med manufakturhandel. Efter Neve, Hun - Allesch' blomsterforretning, Ingas Foto og Trico. Hovedgaden har ændret sig meget. Frisøren og legetøjsforretningen er der stadig. Men facaderne er moderniseret og Faber og Svenstrup er afløst af "nutidige" modebutikker, som ligner dem i andre b1'er. Gaden er nu delvis gågade og afsluttes med ægte lysregulering, - nymodens påhit. Tobaksforretningen er afløst af et ejendomsmæglerfirma (Men sporene efter bogstaverne ses stadig over vinduet). bonnieren,. en centralt placeret slikbutik, og Alborg Stiftstidendes lokalredaktion, sidstnævnte i boghandler Kjeldsens tidligere lokaler. Ejendom- På den anden side har Nørgård- Frandsen udvidet mod syd, Fensmark er blevet til sportsshoppen, P.W.L1'hne er rykliet hen i den anden ende af huset, og resten optages af en radioforretning. Sparekassen er der stadig. Lynbarberen er der ikke mere, men uldjyden ligner sig selv. Endnu. Medens dette skrives fortæller rygterne, at uldjl'dens nuværende indehaver har 1

5 Jernbanegade var dengang en travl gade med mange butikker, 2 bagere, købmand, mejeriudsalg, tøjforretning, møbelforretning, kiosk, bank, 2 hoteller, biograf og flere, jeg ikke husker. For enden lå jernbanestation, rutebilstation og posthus. Butikkerne er stort set alle væk, omdannet til beboelse, og kun posthuset og Brugsen sørger sammen med den enlige bager for, at der er liv i gaden. Ingas Foto, Hun-Allesch og Neve købt Nørgård-Frandsen. Slikmutter, lokalredaktion og centralcafe er nu Bager Dals bageri og konditori. Dal overtog Thorstensens bageri på torvet og flyttede så senere op i Hovedgaden. Poul Erik Hansens forretning er blevet til Minnas blomster, som for mange år siden er flyttet til hovedstrøget fra gartner Madsens ejendom på Grønnegade/Toldbodgade hjørnet. Det er dog ikke kun Hovedgaden, som har ændret sig. Sygehus, elværk, slagteri, mejeri, skibsværft, dommerkontor, j ernbanestation (og velsagtens snart jernbanen), toldkontor, gasværk og færgefart er nu lukket. Avisen er slået sammen med en anden og laves udenbys. Kun postkontoret, biblioteket og (sodavands)- bryggeriet er der endnu. Til gengæld er der så kommetpolitimesterembede, snuppet fra Nibe. Åborg, Hobro og Viborg er nu tre kvarter væk (i egen bil), og Bilka er inden for rækkevidde en lørdag formiddag. Butiksudviklingen er i mange år gået væk fra håndværks- og fpdevarebutik* ker hen imod service. Allerede midt i halvfjerdseme var der sket ændringer. Femina var blevet til annoncebureau, Esso til reklamebureau, Fru Ælesch' blomsterforretning til møntvask. Neves forretning er blevet til sparekasse og ejendomsmægler. Det er måske ikke så underligt, at reparatørerne er gået til i udviklingen. Mit første armbåndsur kostede i kr (3 ugelønninger hos gartner Madsen), og da det gik i stykker, kunne

6 Gunnar Andersen i Jernbanegade industrikvarter. Det samme gælder områderne omkring Danmarksvej, som vist allerede dengang blev anset som en slags omfartssvej. Vejforløbet ned over banen og udmundingen i Bredgade ved BP vanskeliggiorde dog trafikken. Områderne mellem Danmarksvej og jernbanen var marker, og byen sluttede lige syd for Grønlandsvej eller deromkring. Nu når byen - det vil sige industrikvarteret - helt til Raunstrup og vejen er rettet ud ned til Bredgade. Jens Urmager i Peter Kræmmersgade reparere det for en femmer (med moms!). Nu om dage koster mit armbåndsur ca. 2OO kr, og da urmageren skal have 150 kr bare for at lukke det op og give et tilbud, er reparation ikke tillokkende. Og hvem lader vulkanisøren reparere gamle gummistøvler, når n)'e støvler koster 59,95 i Bilka. Udviklingen skyldes næppe specielle løgstørforhold, men er et udtryk for den generelle udvikling i landet. Alligevel har den sat sit klare præg på byen; ikke kun på de få gader, jeg har nævnt her, men på alle a'ndre dele af byen også. Se blot på Østerstrand, hvor der i min barndom var åben losseplads. Senere blev minkfoderf abrikken lagt der sammen med et par smedeværksteder. Der er nu et større Der er kun gtet 25 år. Det bliver spændende at se, hvad der er sket, når vi når år Vi tales ved. slutning; "Er I allerede tilbage", sagde min mor, da vi kom hjem. "Det var hurtigt. Nu har I vel giort det ordentligt?". "Jaja. Det tog jo kun ca 1 sekund at tage alle billederne, men der var jo selvfølgelig lidt spildtid ind imellem". Gartnerens mark. Peder Kræmmersgade bagved

7 Her ses igen det senest kendte billede af et meget gmmelt skib. løgstør-damperen )Jyden< ses her for anket i lstanbul, Tyrkjet, som >Xenia( under græsk flag. Fotogaf v[ Roben Bomon fra UPPsala. Verdens ældste fragtskib handlet i Tlrkiet - LøgstØr-coaster til 'zerø Historien om to ganle Løgstør-skibe, der netop har fået nye navne og nye ejere' Det ene er nok verdens ældste fragtskib, mens coasteren "kun" er 46 år gammel. Denne udsave af Løestør-Skibe er lidt anderledes end n6rmalt. Istidet for en præsentation af et af de skibe, der gennem tiderne har haft hiemsted eller tilknytning til løgstør, så er dagens udgave en opsåmling af nogle af de skibe, ter tidli"gere er blevet om-talt i IGejl. Det hænger sarnmen med, at de to, som nu er taget op isen. har været sennem en nv historie efter den o-prinaefiee arti[el. Det gælder såvel nye oplysninger eller supplerende oplysninger til de allerede trykte ord. Den ældste Det var en noget sensationel oplysning, der

8 Her ses Løgstør-damperen >Jyden< i en fink idgavc. Skibet bedder på billedet >Marta( og sjlcdc dengeg under fimk flag. Ælerede da bidedet blcv taget af Erik Pedenen i Røme hah 14. æptembet 1942,vt >Mrla< et gmmelt skb. Nu 53 år senere hr det såmænd fået endnu er nyt nan. Nu sejler skibet som )Abdullah<. kom til Danmark, da det blev kendt af det gurle l-øgstør-skib >Jyden< er solgt og har fået nyt navn og ny ejer. Sensationelt fordi >Jyden.. nu har 117 år på kplen! Det er endda meget usædvanligt for skibe (ihvertfald, når det ses udenfor veteranskibe o. lign). >Jyden<, der senest har sejlet under navnet >Xenia< og under græsk flag blev solgt til Ishak-Sadik Kalkavan Ve Ortaklari i Tyrkiet, og har nu fået navnet >Abdullah<. Så ni:get tyalr på at det gamle skib får endnu en omgang i fart i Middelhavet og Sortehavet. Sidst skibet er set med skandinaviske Øjne er stadig billedet fra Istanbul at se her i artiklen. Løgstør >Jyden" havde kun ganske kort tid i Løgstør. Dampskibet blev købt af partrederiet Løgstør af bagermester Evan Torstensen, kulhandler Frederik Mortensen og skibsmægler Cfu. S. Odgaard. Skibet blev købt i 1913, da Europa var tæt på l. Verdenskrig, og netop den kendsgerning gav bonus til køberne. De betalte Mark for skibet, der i i maj 1915 blev solgt til Stockholm for kr. >Jyden<< var i I-øgstør for første gang 12. august Efter salget til Stockholm fik skibet navnet >Måirta<< og siden >Marta<< og fra 1962 i Grækenland som >Argo<<, og fra 1969 hos Dionisos Maltezsos som >Xenia<<. rjvden< blev Dræsenteret i Krejls 9 årg. nr. 3.(februar 1990) lngen tvivl om, at det var solidt produkt, der i 1879 blev leveret fra det engelske skibsværft J. Laing i Sunderland. Coaster Det andet tøgstør-skib, der netop er blevet handlet er >Gine Pedersen<. Det er nu solst til skibsreder Dan Harboe Nielsen i Marstaf og har fået navnet >Energi<. Det blev solgt efter et dramatisk forår, hvor det havde et så stort havari, at skipperen, der også var ejeren, ikke havde råd til at fortsætte som selvstændig. Istedet blev >Dilani< lagt op i Aalborg, og solgt for kun kr. Problemerne for >Dilani< startede 3. marts i år, da det var på rejse fra Szczecin (det polske navn for Stettin) i Polen til Aalborg. Under

9 I ) sejladsen på Stettinerhavet (den store indsø mellem Szczecin -Stettin og Swinoujscie - Swinemiinde). >Dilani< tabte propellen. Det gav et drøn i skibet" hvorefier det ikke længere selv kunne sejle. En polsk slæbebåd tog det til Swinoujscie, hvor det lå nogle døgn. lmens søgte havarieksperter at frnde en årsag til uheldet, og finde en lgsning for assurandørerne og ladningen. Slæbebåd Lgsningen blev at hyre bugserbåden >Marina< fra Vordingborg. Den sejlede til Swinoujscie og tog >Dilani< på krogen til lossehavnen, der var Aalborg. Slæbet ankom til Aalborg 14. marts, og dagen efter blev skibet losset. Derefter var det slut for skibsfører Niels Emil Andersen fra Randers. Han havde ikke længere penge til at være selvstændig, så >Dilani< blev lagt op ved kajen i Tunnelbassinet i Aalborg, mens Niels E. Andersen tog hyre på en Marstal-coaster som styrmand. >Dilanks videre skæbne blev afgjort af N. E. Andersens bank, der solgte for kr. til Dan Harboe Nielsen. Og 19. juni forlod skibet Lim{orden igen. Det blev slæbt til Sgby på for reparation, og slæbeopgaven blev udført af >Sveasund< fra 'Erø Svendborg. Historien >Dilank var Løgstør-skib i perioden fta 1964 til 1970, da det havde navnet >Gitte Pedersen<< hos kulhandler Laurits Møller. Der var det heller ikke nogen guldgrube - eller blot en fornuftig fonetning. Tværtimod. Det er blevet skriveren af disse linier fortalt, at Laurits Møller stort set satte hele formuen over styr på eventyret med >Gitte Pedersen<<, der i pvrigt havde navn efter bestyreren på Hotel du Nord! >Dilani< ex >Hervig<< ex >Mini Scan< ex >Gifte Pedersen< ex >Edelgard<< blev præsenteret i Krejls 13. årgang nr. 4. (april 1994) I I >Dilmi<, deren gmg vtr lrgstør-coasten >Cinc Pedersen< ses her på rcjse ind ad Limlorden ved Aggersund. Skibet er nu solgl ril Ærø efter en alvorligt havæi i Polen i mans. De efterfølgende tre måncder lå skibet oplagt i Aalborg. Coastercn, der nu er 46 år gmnel, ventc at komme i fan igen,

10 LØGSTØN - BARNDOMMENS BY af Nikolai Brorson Fich Som 5-årig kom jeg til løgstør i 1899 engang, så jeg har faktisk oplevet at bo i "flækken" Wgslør, omend kun i nogle måneder. Den store ophøjelse til købstad har intet spor efterladt sig i min erindring, men det vil man vel heller iklie forlange. Mit barndomshjem lå i Toldbodgade og var et ret stort og forfaldent hus, som vist engang havde været fabrik og siden var reduceret til præstegård; dets nedgang fortsattes senere! Jeg er altså "vesterbo", og det er underligt, hvordan i mine barndomsminder Østerbyen står som en fjern og uvirkelig egn. Så snart jeg er på den anden side af hovedgaden, er jeg i det fremmede, et sted, hvor vi aldrig kom - undtagen når der var fest i anlægget, eller på vej til skole, og så var der andet at tænke på. Engang imellem blev jeg sendt i ærinder til købmand Tøttrup i Bredgade, og Ton'et først i 1900-tallet. Borgerskolc og bogtrykkeri t.v. Bager Thorstensen bagved. 10

11 det sår for mig som ekspeditioner til et farligt og ukendt land. Byen på østsiden af torvet hørte med til dette fremmede, og navnlig bragtes min fantasi i bevægelse af haverne inde i trekanten mellem Østerbrogade, Skolegade og Torvegade. Det lykkedes mig aldrig at komme derind, så den dag idag er der et stykke no man's land i min fantasi. Også i vesterbyen var der et stykke hemmelighedsfuldhed:postmesterdahlgrens have. Posthuset Iå ved foden af bakken lige overfor bager Jacobsens hus med den høje trappe med jerngelænder op til butikken og konditoriet. Fra Søndergade kunne man ikke se haven, den var helt dækket af huse; man måtte ind ad en smøge og en sti fra Grønnegade * der lå haven med gærder og plankeværker, kun til at skimte mellem brædderne, uendelig stor og hemmelighedsfuld. På den anden side af stien lå "Toften" ubeboet, med små haver og en grpft. Først da overlærer Rolighed Iarsen lige overfor sprøjtehuset byggede sig en flot villa, hvis køkken han beboede, blev der rigtig gade. Ellers var der Post- Morten, der havde lidt landbrug der, hvor nu Frimenighedskirken ligger. Gadens nye navn husker jeg ikke, vi kaldte den altid Toften, så længe jeg kan huske. Det hjemlige, det var havnen og kanalbaklien. Pladsen foran toldboden (der Kanalmundingen med slæbebåd og lodsbåd. Bagved skonnerten "Nina" på bedding, og Lodsstilladset.

12 dengang var enetages) var helt åben ud mod fjorden. Det store kullager fandtes ikke, der var kun en forfalden afspærring ind mod kanalbakken. Et stykke længere ude lå det lille kanalkontor, og oppe på bakken knejsede lodshuset (det, som nu står ude på selve havnen) med et mægtigt udkigstårn ved siden af med en himmelhøj trappe, hvor det var forbudt drenge at færdes; nå, man kom der nu også uden tilladelse. Foresten var jeg ikke så bange for at blive grebet der; for Far var gode venner med lodserne. Han tilbragte ofte hele formiddagen deroppe for at få sig en passiar, læse aviser og lejlighedsvis tage vagten, når alle lodserne var ude. Deroppe traf man den statelige lods Østergaard, som man kendte bedst fra fastelavnsmandag, når båden kørte byen rundt med matroser foran i hvide skjorter og røde skærf og mandskab til at "ro" den frem. Da sad Østergaard i herlig admiralsuniform agterude og styrede; forude stod Irds-Lassen (som vist egentlig hed Larsen) som bådsmand og affyrede med mellemrum sine til lejligheden passende meldinger. Alle vidste, at der kom en, når båden holdt uden for en velhavende, men meget fedtet købmand. Når bøsserne forgæves havde raslet ved døren, lød hans dybe røst: "Fire favne, ingen bund!" hvorpå båden sejlede videre, mens folk grinede. Det var underligt for Fastelavnsbåden foran Toldboden 1910 el. 11. Antagelig den sidste tur L2

13 en dreng at møde disse marinens stormænd i det civile liv, så at sige, men noget af respekten for de fine uniformer hang ved, selv om de snakliede nok så hyggeligt med provsten. På kanalbakken kunne man lege storartet, og ved kanalen var der glimrende at fiske, øllebutter og krabber, andet blev det sjældent, når man kun havde et stykke strik med en snegl på; kroge var der sjældent råd til, de kostede 1 øre stykket, og hvor skulle man få den fra? I min barndom var kanalen "levende": der gik skibe igennem, trukket af en hest ud til Næsbydale; af og til hændte der endda større ting. En dag kom vi styrtende hjem med den gjaldende meddelelse: "Mor, der går en stor damper og græsser oppe på kanalbakken!" Det var første gang, vi havde set en damper lægge til i kanalmundingen. efter kampens hede; den dag steg min indtægt tll 76 øre, en fantastisk sum at eje - lommepenge var der ikke noget der hed dengang. Jeg ernærede mig ellers ved at hugge de procenter, som den rare købmand Tommerup gav "for kontant betaling" og regnede ud på en pose. Et viskelæder fjernede denne rabat, og fortjenesten gik i min lomme, ofte 5-10 øre! Min mor undrede sig tit over min tjenstvillighed, når lørdagsindkøbene skulle hentes. Når en damper viste sig, var det om at galoppere ud til "Davidsens" for at se broen blive lukket op. En mand kom ud af huset på den anden side med et stort håndsving parat, og med det drejede han broen op - et storartet syn. Vi misundte hans drenge, som kunne få lov at køre med, når broen gik op. Kanalen var en tid min indtægtskilde. Når badehusene var sat op, var det jo en lang vej for folk at gå helt ud til broen og tilbage igen; vi drenge lå så i kanalen med en båd - hvis det var, har jeg aldrig opdaget - og vrikkede folk over formedelst 2 øre. En søndag havde der været fodboldkamp, og bagefter kom begge hold ned for at svale sig Boghandler C. F. Støckel Livets alvor var skolen. Jeg er så gammel, at jeg har gået i løgstør private realskole, som lå i Fischersgade iklie ret langt fra sygehuset og var en lang gul bygning med en gymnastiksal med gavlen til gaden. Her regerede over- 13

14 lærer l:vendt, og "Moster Mikkelsen" var den hyggelige legetante for os små; selv en ganske lille person, men med myndighed, når det skulle være. Vi elskede hende højt. Åuet efter rykkede vi ud til den nye skole ved slagteriet, og så tonede nye lærere frem. Til engelsk (vi læste engelsk allerede i 2. klasse!) fik vi Rasmussen, rødhåret og rødskægget, impulsiv, men rar og vist ikke så vanvittig energisk; mit mest levende indtryk er da, hvordan vi kogte vand på et spritapparat i vindueskarmen til hans pulvere, som skulle nydes til bestemte tider. blev min yndlingslærer og siden mine forældres trofaste ven på de gamle dage. Så var der frk. Tobiesen, en noget mandhaftig og hvas dame, hvis egenskaber vi først efterhånden lærte at sætte pris på. Senere kom Munch, bornholmsk og altså uberegnelig, men en stærkt interesseret lærer, som slæbte os ud at botanisere, så jeg blev ivrig botaniker for en tid. Og over det hele knirkede overlærer I:vendts frygtindgydende støvler; hørte man dem på gangen, blev der øjeblikkelig stilhed i klasserne. Han var en myndig skoleleder og en streng lærer; hånden sad løst på skaftet. Man kunne sine sager hos ham, men vores eneste følelse for ham var vist respekt og frygt. Et og andet på skolen var anderledes dengang end nu. Vi mødte allesammen i træsko, når det regnede, og når det ringede ind, skiftede vi til gymnastikskoene, der stod i hylder lige inden for døren. De blev naturligvis også brugt til gymnastik, og vor eneste omklædning var, at vi lagde blusen, så var det i orden. Vi døde ikke af det. "Magisteren", Olav Jensen En ny lærer kom til skolen, Olaf Jensen, nybagt cand. mag., ung, med forlegen rødme på kinderne, dygtig. Han Det var vi nærmere ved, når den månedlige "omflytning" foregik. Vi fik numre efter vore karakterer, og dette forkyndtes for den samlede skole - vi stod i den lange gang, og I-avendt midt for læste op og ledsagede oplæsningen med kommentarer; s1'ndere, der gik nedad, fik en ordentlig omgang. Om det var videre pædagogisk, skal jeg iklie kunne sige; men bange var vi. Skolen var ellers hyggelig, syntes jeg, og jeg 14

15 har ikke mange bitre minder derfra og mange muntre. Selvfølgelig var festerne i byen en afueksling fra dagliglivet. Når processionen samledes på torvet foran borgerskolen, var det ophøjet at se far foran i toget (han talte vist altid for kongen ved grundlovsfesterne) lige bag ved orkesteret. Dette bestod af Sørensen Kjældgaard og hans afkom; man havde på fornemmelsen, at han bevidst havde arbejdet på at skaffe sig et barn til hvert instrument. De kom allesammen i aktivitet, når han spillede til dans, for så kunne han sætte sine døtre på violinernes pladser; i processionen deltog kun drengene med messingtgjet, livlig misundt af os andre. Menneskene i løgstør - et farligt emne, fordi der er stor forskel på, hvad en dreng ser i dem, og hvad den voksne tænker sig, der ligger bag. Af hensyn til mine jævnaldrende, der læser disse linier, vil jeg dog nævne nogle få. Der var den pompøse borgmester Boss, der tog sig selv og sit embede såre højtideligt og som var byens uindskrænkede hersker i sine førsæ år. Der var den stærke dr. Kjeldgaard med det store skæg og den myndige fremtræden. Han var rar, når man kendte ham, og hans hus var samlingssted for de kunstnere, som kom og gav koncerter i musikforeningen. Så var der alle fanerne forrest, et uendeligt tog, s,vntes jeg, når det skred gennem Skolegade og Østerbrogade til anlægget. Der tabte vor interesse sig, for der stod mænd frern på tribunen og råbte - uden musik til, et misbrug af en musiktribune - og så gik vi. Men næste dag lagde man vejen om ad anlægget; for det kunne jo tænkes, at der var mønter at finde i græsset, hvor teltene havde stået. Der var også børnefest i min barndom; hvem der arrangerede den, var os børn ligegyldigt, og jeg har aldrig fået det at vide. Så var man selv i processionen, egentlig ikke særligt morsomt. Hvad der foregik, når vi kom ud i anlægget, husker jeg ikke; dunkelt står det for mig noget om sækkeløb, men det har ikj<e gjort større indtryk på mig. Herredsfoged Valdemar Boss Der dukker ansigter op: den bidske boghandler Nordentoft, den maleriske

16 boghandler Støclel med det mægtige skæg, den barske "politi-knudsen", drengenes skræk, den altid snakkende overlærer I:rsen fra borgerskolen, han, som til byens jubel betegnede sig i en artikel som "en svoren hader af al bysnak"; hans skæbne blev jo trang nok. På havnen var der Peter Københavner, en lille mand med et rødsprængt vejrbidt ansigt og ørenringe; han holdt justits med os drenge og var frygtet for sine gjaldende udskældninger på uforfalsket københavnsk. N.P.Nielsen, "Den bette køvenhavner" Og på gaden traf man altid den lille inkassator Georg Nielsen, "Gokte" kaldet, som gerne fik sig en passiar med børnene og som var barnligheden selv. Hvert år indfandt han sig i præstegården for at gratulere Far til fødselsdagen, altid med oplysningen: "Nu er jeg snart lige så gammel som provsten". Han blev forresten ved med at være 2 år bagefter, lige til døden sinkede ham uhjælpeligt i kapløbet. De spredte minder, jeg her har fortalt, dækker ikke det egentlige, det, som i virkeligheden er blevet tilbage i erin- dringen, og som, mens jeg nu har nedskrevet, hvad der faldt mig ind, har fl1'ttet mig 40 år tilbage: det er følelsen af et uendeligt langt tidsrum, en hel evighed tilbragt iiøgstgr; det er mindet om den stemning, der siden dukkede op, når jeg kom hjem på ferie, og toget kørte over overskæringen ved remisen, så man kunne se kirken - skønt jeg godt ved, at den ikke er noget arkitektonisk mesterværk, kan jeg ikke lade være at synes, det er den kønneste kirke, jeg har set. Det er følelsen af tryghed ved at kende hvert hus, hver gade, alle mennesker. Det er glæden ved udsigten fra bakken, ved blæsten fra bredningen, ved kælkning på bakkerne og skøjteløb på fjorden. For mig er l.øgstør endnu verdens centrum. Men mit løestør er der'ikke mere. Ingen kender mig, når jeg på et sjældent besøg går gennem gaderne på vej til kirkegården, nu min eneste tilknytning til byen, bortset fra et par gamle skolekammerater. Mit barndomshjem er blevet husvildeboliger, nye huse er groet op, bakken, hvor vi legede på kornmarkerne, er blevet til et helt b,vkvarter og en stor plantage. Alligevel er byen mig fortrolig. Gaderne er da de samme, Aistrup og "du Nord" og bager Thorstensen eksisterer fremdeles, og stemningen ved den friske, blæsende fjord med Aggersborg malerisk i baggrunden er, som da man var dreng. Jeg drømmer undertiden om at tilbringe min livsaften som pensionist i løgstør; men det bliver vel kun i min barndoms drømmeby, jeg får lov at fæste bo. 16

Løgstør barndommens by

Løgstør barndommens by Løgstør barndommens by Med denne titel fortæller tidligere rektor ved Marselisborg Gymnasium Brorson Fich, der var søn af provst Fich, Løgstør, om sine drengeår i Løgstør. Tidligere bragt i Løgstør Avis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Tue Tjur, april 2012. Personerne.

Tue Tjur, april 2012. Personerne. På billedet her ses de 8 ældste af de mange fotoalbums, som min mor Vibe efterlod sig da hun døde i 2007. Det øverste, som er det ældste, angives at være fra 1914-33. Det er billeder fra dette album, som

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere