wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN"

Transkript

1 wldre uu NLi11 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 INDHOLD: Kommentar s. 2 Byen rundt på eet sekund (fortsat) af Lars Lindhard s. 3 Verdens ældste fragtskib handlet i Tyrkiet. af Bent Mikkelsen s. 7 Løgstør - barndommens by. Af N.Brorson Fich s.10

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, løgstør. Telefon Postgiro l5o 4746 Å.rsabonnement: 65 kr. ISSN Tryk: IøgstØr Bogtrykkeri. KÆRE LÆSER. Velkommen til 16. årgang af KREJL. Nu kommer så slutningen på det sekund, der begyndte i april-nummeret. Bent Mikkelsen bringer sidste nyt om to gamle L.Øgstør-51i6s, ot endelig kommer der erindringer fra N. Brorson Fich, der var søn af provst Fich. De muntre minder er skrevet i 1949 og rækker tilbage til århundredskiftet. Indlagt en reklame for en Iøgstørhistorie, som har sin egen historie. Det var oprindelig meningen at skrive den i 1981, men der var iklie tid. Da ingen kunne vide, om der nogensinde blev tid, fandt vi i stedet på at udgive et tidsskrift for at udnytte lokalarkivets materiale. Tidsskriftet har i løbet af 15 årgange bragt ialt 960 sider tekst og billeder. Det har ikke kunnet undgås, at de læsere af KREJL, der har fulgt med fra starten, vil kunne genkende noget af stoffet, men måske i ændret skikkelse. "Historien om lægstør" og KREJL vil supplere hinanden på bedste måde, og det er naturligvis meningen at fortsætte med at fortælle om egnen i tidsskriftet. Her kan vi nemlig behandle stoffet Iidt lettere, end det er muligt i en bog. N.H.Lindhard FORSIDEBILLEDET viser en jydepotte, der har været en tur i Limfjorden. Den er tabt fra en krejlerkåg, der enten er kæntret eller har haft for stor dækslast. Potten er begroet med rurer. Krejlerne var handelsmænd, der sejlede på fjorden med fisk og jydepotter m.m. (se f. eks. KREJL, L. årg. s.26.) Deres kåge var dårlige sejlere, fordi de var fladbundede.

3 BYEN RUA{DT. o PA EET SEKUND! af Lars Lindhard (fortsat) tidligere slagteriudsalg. Ovenpå sparekassen var Sygekassen indkvarteret. På den anden side af gaden lå Nørgård-Frandsen, Fensmark, Schous sæbehus, Bøgh's farvehandel. Lyhne optik og Sparekassen Nordjylland i det Efter sparekassen, på den anden side af Blindebomsgades udmunding, lå "Uldjyden" ved Thøgersen og i samme bygning "Lynbarberen". Dernæst kom lænes Hatte, Einar Jensens tobaksforretning og TH. I-arsen og Søn, Fiat forhandler med værksted i gården. Mange gange er skolevejen lagt ind igennem værkstedsgården for at se donkraften løfte bilerne i vejret. Einar Jensens forretning var i 1970 forlængst overtaget af Bent Schultz ("Musik og Tobak"). Efter Th. I-arsen kom Bon-

4 men var dog - noget uheldigt - ombygget til ukendelighed i "moderne stil". Derefter Central Caf.,en, Skomagasinet, Poul Erik Hansens købmandsforretning (tidligere Aage Pedersen), Femina, Jarlskovs Essodepot, slagteriudsalget, Strøgbaren, Rydals herreekvipering og Bachs isenkram på hjørnet af Jernbanegade. På den anden side af Jernbanegade Neves ejendom med manufakturhandel. Efter Neve, Hun - Allesch' blomsterforretning, Ingas Foto og Trico. Hovedgaden har ændret sig meget. Frisøren og legetøjsforretningen er der stadig. Men facaderne er moderniseret og Faber og Svenstrup er afløst af "nutidige" modebutikker, som ligner dem i andre b1'er. Gaden er nu delvis gågade og afsluttes med ægte lysregulering, - nymodens påhit. Tobaksforretningen er afløst af et ejendomsmæglerfirma (Men sporene efter bogstaverne ses stadig over vinduet). bonnieren,. en centralt placeret slikbutik, og Alborg Stiftstidendes lokalredaktion, sidstnævnte i boghandler Kjeldsens tidligere lokaler. Ejendom- På den anden side har Nørgård- Frandsen udvidet mod syd, Fensmark er blevet til sportsshoppen, P.W.L1'hne er rykliet hen i den anden ende af huset, og resten optages af en radioforretning. Sparekassen er der stadig. Lynbarberen er der ikke mere, men uldjyden ligner sig selv. Endnu. Medens dette skrives fortæller rygterne, at uldjl'dens nuværende indehaver har 1

5 Jernbanegade var dengang en travl gade med mange butikker, 2 bagere, købmand, mejeriudsalg, tøjforretning, møbelforretning, kiosk, bank, 2 hoteller, biograf og flere, jeg ikke husker. For enden lå jernbanestation, rutebilstation og posthus. Butikkerne er stort set alle væk, omdannet til beboelse, og kun posthuset og Brugsen sørger sammen med den enlige bager for, at der er liv i gaden. Ingas Foto, Hun-Allesch og Neve købt Nørgård-Frandsen. Slikmutter, lokalredaktion og centralcafe er nu Bager Dals bageri og konditori. Dal overtog Thorstensens bageri på torvet og flyttede så senere op i Hovedgaden. Poul Erik Hansens forretning er blevet til Minnas blomster, som for mange år siden er flyttet til hovedstrøget fra gartner Madsens ejendom på Grønnegade/Toldbodgade hjørnet. Det er dog ikke kun Hovedgaden, som har ændret sig. Sygehus, elværk, slagteri, mejeri, skibsværft, dommerkontor, j ernbanestation (og velsagtens snart jernbanen), toldkontor, gasværk og færgefart er nu lukket. Avisen er slået sammen med en anden og laves udenbys. Kun postkontoret, biblioteket og (sodavands)- bryggeriet er der endnu. Til gengæld er der så kommetpolitimesterembede, snuppet fra Nibe. Åborg, Hobro og Viborg er nu tre kvarter væk (i egen bil), og Bilka er inden for rækkevidde en lørdag formiddag. Butiksudviklingen er i mange år gået væk fra håndværks- og fpdevarebutik* ker hen imod service. Allerede midt i halvfjerdseme var der sket ændringer. Femina var blevet til annoncebureau, Esso til reklamebureau, Fru Ælesch' blomsterforretning til møntvask. Neves forretning er blevet til sparekasse og ejendomsmægler. Det er måske ikke så underligt, at reparatørerne er gået til i udviklingen. Mit første armbåndsur kostede i kr (3 ugelønninger hos gartner Madsen), og da det gik i stykker, kunne

6 Gunnar Andersen i Jernbanegade industrikvarter. Det samme gælder områderne omkring Danmarksvej, som vist allerede dengang blev anset som en slags omfartssvej. Vejforløbet ned over banen og udmundingen i Bredgade ved BP vanskeliggiorde dog trafikken. Områderne mellem Danmarksvej og jernbanen var marker, og byen sluttede lige syd for Grønlandsvej eller deromkring. Nu når byen - det vil sige industrikvarteret - helt til Raunstrup og vejen er rettet ud ned til Bredgade. Jens Urmager i Peter Kræmmersgade reparere det for en femmer (med moms!). Nu om dage koster mit armbåndsur ca. 2OO kr, og da urmageren skal have 150 kr bare for at lukke det op og give et tilbud, er reparation ikke tillokkende. Og hvem lader vulkanisøren reparere gamle gummistøvler, når n)'e støvler koster 59,95 i Bilka. Udviklingen skyldes næppe specielle løgstørforhold, men er et udtryk for den generelle udvikling i landet. Alligevel har den sat sit klare præg på byen; ikke kun på de få gader, jeg har nævnt her, men på alle a'ndre dele af byen også. Se blot på Østerstrand, hvor der i min barndom var åben losseplads. Senere blev minkfoderf abrikken lagt der sammen med et par smedeværksteder. Der er nu et større Der er kun gtet 25 år. Det bliver spændende at se, hvad der er sket, når vi når år Vi tales ved. slutning; "Er I allerede tilbage", sagde min mor, da vi kom hjem. "Det var hurtigt. Nu har I vel giort det ordentligt?". "Jaja. Det tog jo kun ca 1 sekund at tage alle billederne, men der var jo selvfølgelig lidt spildtid ind imellem". Gartnerens mark. Peder Kræmmersgade bagved

7 Her ses igen det senest kendte billede af et meget gmmelt skib. løgstør-damperen )Jyden< ses her for anket i lstanbul, Tyrkjet, som >Xenia( under græsk flag. Fotogaf v[ Roben Bomon fra UPPsala. Verdens ældste fragtskib handlet i Tlrkiet - LøgstØr-coaster til 'zerø Historien om to ganle Løgstør-skibe, der netop har fået nye navne og nye ejere' Det ene er nok verdens ældste fragtskib, mens coasteren "kun" er 46 år gammel. Denne udsave af Løestør-Skibe er lidt anderledes end n6rmalt. Istidet for en præsentation af et af de skibe, der gennem tiderne har haft hiemsted eller tilknytning til løgstør, så er dagens udgave en opsåmling af nogle af de skibe, ter tidli"gere er blevet om-talt i IGejl. Det hænger sarnmen med, at de to, som nu er taget op isen. har været sennem en nv historie efter den o-prinaefiee arti[el. Det gælder såvel nye oplysninger eller supplerende oplysninger til de allerede trykte ord. Den ældste Det var en noget sensationel oplysning, der

8 Her ses Løgstør-damperen >Jyden< i en fink idgavc. Skibet bedder på billedet >Marta( og sjlcdc dengeg under fimk flag. Ælerede da bidedet blcv taget af Erik Pedenen i Røme hah 14. æptembet 1942,vt >Mrla< et gmmelt skb. Nu 53 år senere hr det såmænd fået endnu er nyt nan. Nu sejler skibet som )Abdullah<. kom til Danmark, da det blev kendt af det gurle l-øgstør-skib >Jyden< er solgt og har fået nyt navn og ny ejer. Sensationelt fordi >Jyden.. nu har 117 år på kplen! Det er endda meget usædvanligt for skibe (ihvertfald, når det ses udenfor veteranskibe o. lign). >Jyden<, der senest har sejlet under navnet >Xenia< og under græsk flag blev solgt til Ishak-Sadik Kalkavan Ve Ortaklari i Tyrkiet, og har nu fået navnet >Abdullah<. Så ni:get tyalr på at det gamle skib får endnu en omgang i fart i Middelhavet og Sortehavet. Sidst skibet er set med skandinaviske Øjne er stadig billedet fra Istanbul at se her i artiklen. Løgstør >Jyden" havde kun ganske kort tid i Løgstør. Dampskibet blev købt af partrederiet Løgstør af bagermester Evan Torstensen, kulhandler Frederik Mortensen og skibsmægler Cfu. S. Odgaard. Skibet blev købt i 1913, da Europa var tæt på l. Verdenskrig, og netop den kendsgerning gav bonus til køberne. De betalte Mark for skibet, der i i maj 1915 blev solgt til Stockholm for kr. >Jyden<< var i I-øgstør for første gang 12. august Efter salget til Stockholm fik skibet navnet >Måirta<< og siden >Marta<< og fra 1962 i Grækenland som >Argo<<, og fra 1969 hos Dionisos Maltezsos som >Xenia<<. rjvden< blev Dræsenteret i Krejls 9 årg. nr. 3.(februar 1990) lngen tvivl om, at det var solidt produkt, der i 1879 blev leveret fra det engelske skibsværft J. Laing i Sunderland. Coaster Det andet tøgstør-skib, der netop er blevet handlet er >Gine Pedersen<. Det er nu solst til skibsreder Dan Harboe Nielsen i Marstaf og har fået navnet >Energi<. Det blev solgt efter et dramatisk forår, hvor det havde et så stort havari, at skipperen, der også var ejeren, ikke havde råd til at fortsætte som selvstændig. Istedet blev >Dilani< lagt op i Aalborg, og solgt for kun kr. Problemerne for >Dilani< startede 3. marts i år, da det var på rejse fra Szczecin (det polske navn for Stettin) i Polen til Aalborg. Under

9 I ) sejladsen på Stettinerhavet (den store indsø mellem Szczecin -Stettin og Swinoujscie - Swinemiinde). >Dilani< tabte propellen. Det gav et drøn i skibet" hvorefier det ikke længere selv kunne sejle. En polsk slæbebåd tog det til Swinoujscie, hvor det lå nogle døgn. lmens søgte havarieksperter at frnde en årsag til uheldet, og finde en lgsning for assurandørerne og ladningen. Slæbebåd Lgsningen blev at hyre bugserbåden >Marina< fra Vordingborg. Den sejlede til Swinoujscie og tog >Dilani< på krogen til lossehavnen, der var Aalborg. Slæbet ankom til Aalborg 14. marts, og dagen efter blev skibet losset. Derefter var det slut for skibsfører Niels Emil Andersen fra Randers. Han havde ikke længere penge til at være selvstændig, så >Dilani< blev lagt op ved kajen i Tunnelbassinet i Aalborg, mens Niels E. Andersen tog hyre på en Marstal-coaster som styrmand. >Dilanks videre skæbne blev afgjort af N. E. Andersens bank, der solgte for kr. til Dan Harboe Nielsen. Og 19. juni forlod skibet Lim{orden igen. Det blev slæbt til Sgby på for reparation, og slæbeopgaven blev udført af >Sveasund< fra 'Erø Svendborg. Historien >Dilank var Løgstør-skib i perioden fta 1964 til 1970, da det havde navnet >Gitte Pedersen<< hos kulhandler Laurits Møller. Der var det heller ikke nogen guldgrube - eller blot en fornuftig fonetning. Tværtimod. Det er blevet skriveren af disse linier fortalt, at Laurits Møller stort set satte hele formuen over styr på eventyret med >Gitte Pedersen<<, der i pvrigt havde navn efter bestyreren på Hotel du Nord! >Dilani< ex >Hervig<< ex >Mini Scan< ex >Gifte Pedersen< ex >Edelgard<< blev præsenteret i Krejls 13. årgang nr. 4. (april 1994) I I >Dilmi<, deren gmg vtr lrgstør-coasten >Cinc Pedersen< ses her på rcjse ind ad Limlorden ved Aggersund. Skibet er nu solgl ril Ærø efter en alvorligt havæi i Polen i mans. De efterfølgende tre måncder lå skibet oplagt i Aalborg. Coastercn, der nu er 46 år gmnel, ventc at komme i fan igen,

10 LØGSTØN - BARNDOMMENS BY af Nikolai Brorson Fich Som 5-årig kom jeg til løgstør i 1899 engang, så jeg har faktisk oplevet at bo i "flækken" Wgslør, omend kun i nogle måneder. Den store ophøjelse til købstad har intet spor efterladt sig i min erindring, men det vil man vel heller iklie forlange. Mit barndomshjem lå i Toldbodgade og var et ret stort og forfaldent hus, som vist engang havde været fabrik og siden var reduceret til præstegård; dets nedgang fortsattes senere! Jeg er altså "vesterbo", og det er underligt, hvordan i mine barndomsminder Østerbyen står som en fjern og uvirkelig egn. Så snart jeg er på den anden side af hovedgaden, er jeg i det fremmede, et sted, hvor vi aldrig kom - undtagen når der var fest i anlægget, eller på vej til skole, og så var der andet at tænke på. Engang imellem blev jeg sendt i ærinder til købmand Tøttrup i Bredgade, og Ton'et først i 1900-tallet. Borgerskolc og bogtrykkeri t.v. Bager Thorstensen bagved. 10

11 det sår for mig som ekspeditioner til et farligt og ukendt land. Byen på østsiden af torvet hørte med til dette fremmede, og navnlig bragtes min fantasi i bevægelse af haverne inde i trekanten mellem Østerbrogade, Skolegade og Torvegade. Det lykkedes mig aldrig at komme derind, så den dag idag er der et stykke no man's land i min fantasi. Også i vesterbyen var der et stykke hemmelighedsfuldhed:postmesterdahlgrens have. Posthuset Iå ved foden af bakken lige overfor bager Jacobsens hus med den høje trappe med jerngelænder op til butikken og konditoriet. Fra Søndergade kunne man ikke se haven, den var helt dækket af huse; man måtte ind ad en smøge og en sti fra Grønnegade * der lå haven med gærder og plankeværker, kun til at skimte mellem brædderne, uendelig stor og hemmelighedsfuld. På den anden side af stien lå "Toften" ubeboet, med små haver og en grpft. Først da overlærer Rolighed Iarsen lige overfor sprøjtehuset byggede sig en flot villa, hvis køkken han beboede, blev der rigtig gade. Ellers var der Post- Morten, der havde lidt landbrug der, hvor nu Frimenighedskirken ligger. Gadens nye navn husker jeg ikke, vi kaldte den altid Toften, så længe jeg kan huske. Det hjemlige, det var havnen og kanalbaklien. Pladsen foran toldboden (der Kanalmundingen med slæbebåd og lodsbåd. Bagved skonnerten "Nina" på bedding, og Lodsstilladset.

12 dengang var enetages) var helt åben ud mod fjorden. Det store kullager fandtes ikke, der var kun en forfalden afspærring ind mod kanalbakken. Et stykke længere ude lå det lille kanalkontor, og oppe på bakken knejsede lodshuset (det, som nu står ude på selve havnen) med et mægtigt udkigstårn ved siden af med en himmelhøj trappe, hvor det var forbudt drenge at færdes; nå, man kom der nu også uden tilladelse. Foresten var jeg ikke så bange for at blive grebet der; for Far var gode venner med lodserne. Han tilbragte ofte hele formiddagen deroppe for at få sig en passiar, læse aviser og lejlighedsvis tage vagten, når alle lodserne var ude. Deroppe traf man den statelige lods Østergaard, som man kendte bedst fra fastelavnsmandag, når båden kørte byen rundt med matroser foran i hvide skjorter og røde skærf og mandskab til at "ro" den frem. Da sad Østergaard i herlig admiralsuniform agterude og styrede; forude stod Irds-Lassen (som vist egentlig hed Larsen) som bådsmand og affyrede med mellemrum sine til lejligheden passende meldinger. Alle vidste, at der kom en, når båden holdt uden for en velhavende, men meget fedtet købmand. Når bøsserne forgæves havde raslet ved døren, lød hans dybe røst: "Fire favne, ingen bund!" hvorpå båden sejlede videre, mens folk grinede. Det var underligt for Fastelavnsbåden foran Toldboden 1910 el. 11. Antagelig den sidste tur L2

13 en dreng at møde disse marinens stormænd i det civile liv, så at sige, men noget af respekten for de fine uniformer hang ved, selv om de snakliede nok så hyggeligt med provsten. På kanalbakken kunne man lege storartet, og ved kanalen var der glimrende at fiske, øllebutter og krabber, andet blev det sjældent, når man kun havde et stykke strik med en snegl på; kroge var der sjældent råd til, de kostede 1 øre stykket, og hvor skulle man få den fra? I min barndom var kanalen "levende": der gik skibe igennem, trukket af en hest ud til Næsbydale; af og til hændte der endda større ting. En dag kom vi styrtende hjem med den gjaldende meddelelse: "Mor, der går en stor damper og græsser oppe på kanalbakken!" Det var første gang, vi havde set en damper lægge til i kanalmundingen. efter kampens hede; den dag steg min indtægt tll 76 øre, en fantastisk sum at eje - lommepenge var der ikke noget der hed dengang. Jeg ernærede mig ellers ved at hugge de procenter, som den rare købmand Tommerup gav "for kontant betaling" og regnede ud på en pose. Et viskelæder fjernede denne rabat, og fortjenesten gik i min lomme, ofte 5-10 øre! Min mor undrede sig tit over min tjenstvillighed, når lørdagsindkøbene skulle hentes. Når en damper viste sig, var det om at galoppere ud til "Davidsens" for at se broen blive lukket op. En mand kom ud af huset på den anden side med et stort håndsving parat, og med det drejede han broen op - et storartet syn. Vi misundte hans drenge, som kunne få lov at køre med, når broen gik op. Kanalen var en tid min indtægtskilde. Når badehusene var sat op, var det jo en lang vej for folk at gå helt ud til broen og tilbage igen; vi drenge lå så i kanalen med en båd - hvis det var, har jeg aldrig opdaget - og vrikkede folk over formedelst 2 øre. En søndag havde der været fodboldkamp, og bagefter kom begge hold ned for at svale sig Boghandler C. F. Støckel Livets alvor var skolen. Jeg er så gammel, at jeg har gået i løgstør private realskole, som lå i Fischersgade iklie ret langt fra sygehuset og var en lang gul bygning med en gymnastiksal med gavlen til gaden. Her regerede over- 13

14 lærer l:vendt, og "Moster Mikkelsen" var den hyggelige legetante for os små; selv en ganske lille person, men med myndighed, når det skulle være. Vi elskede hende højt. Åuet efter rykkede vi ud til den nye skole ved slagteriet, og så tonede nye lærere frem. Til engelsk (vi læste engelsk allerede i 2. klasse!) fik vi Rasmussen, rødhåret og rødskægget, impulsiv, men rar og vist ikke så vanvittig energisk; mit mest levende indtryk er da, hvordan vi kogte vand på et spritapparat i vindueskarmen til hans pulvere, som skulle nydes til bestemte tider. blev min yndlingslærer og siden mine forældres trofaste ven på de gamle dage. Så var der frk. Tobiesen, en noget mandhaftig og hvas dame, hvis egenskaber vi først efterhånden lærte at sætte pris på. Senere kom Munch, bornholmsk og altså uberegnelig, men en stærkt interesseret lærer, som slæbte os ud at botanisere, så jeg blev ivrig botaniker for en tid. Og over det hele knirkede overlærer I:vendts frygtindgydende støvler; hørte man dem på gangen, blev der øjeblikkelig stilhed i klasserne. Han var en myndig skoleleder og en streng lærer; hånden sad løst på skaftet. Man kunne sine sager hos ham, men vores eneste følelse for ham var vist respekt og frygt. Et og andet på skolen var anderledes dengang end nu. Vi mødte allesammen i træsko, når det regnede, og når det ringede ind, skiftede vi til gymnastikskoene, der stod i hylder lige inden for døren. De blev naturligvis også brugt til gymnastik, og vor eneste omklædning var, at vi lagde blusen, så var det i orden. Vi døde ikke af det. "Magisteren", Olav Jensen En ny lærer kom til skolen, Olaf Jensen, nybagt cand. mag., ung, med forlegen rødme på kinderne, dygtig. Han Det var vi nærmere ved, når den månedlige "omflytning" foregik. Vi fik numre efter vore karakterer, og dette forkyndtes for den samlede skole - vi stod i den lange gang, og I-avendt midt for læste op og ledsagede oplæsningen med kommentarer; s1'ndere, der gik nedad, fik en ordentlig omgang. Om det var videre pædagogisk, skal jeg iklie kunne sige; men bange var vi. Skolen var ellers hyggelig, syntes jeg, og jeg 14

15 har ikke mange bitre minder derfra og mange muntre. Selvfølgelig var festerne i byen en afueksling fra dagliglivet. Når processionen samledes på torvet foran borgerskolen, var det ophøjet at se far foran i toget (han talte vist altid for kongen ved grundlovsfesterne) lige bag ved orkesteret. Dette bestod af Sørensen Kjældgaard og hans afkom; man havde på fornemmelsen, at han bevidst havde arbejdet på at skaffe sig et barn til hvert instrument. De kom allesammen i aktivitet, når han spillede til dans, for så kunne han sætte sine døtre på violinernes pladser; i processionen deltog kun drengene med messingtgjet, livlig misundt af os andre. Menneskene i løgstør - et farligt emne, fordi der er stor forskel på, hvad en dreng ser i dem, og hvad den voksne tænker sig, der ligger bag. Af hensyn til mine jævnaldrende, der læser disse linier, vil jeg dog nævne nogle få. Der var den pompøse borgmester Boss, der tog sig selv og sit embede såre højtideligt og som var byens uindskrænkede hersker i sine førsæ år. Der var den stærke dr. Kjeldgaard med det store skæg og den myndige fremtræden. Han var rar, når man kendte ham, og hans hus var samlingssted for de kunstnere, som kom og gav koncerter i musikforeningen. Så var der alle fanerne forrest, et uendeligt tog, s,vntes jeg, når det skred gennem Skolegade og Østerbrogade til anlægget. Der tabte vor interesse sig, for der stod mænd frern på tribunen og råbte - uden musik til, et misbrug af en musiktribune - og så gik vi. Men næste dag lagde man vejen om ad anlægget; for det kunne jo tænkes, at der var mønter at finde i græsset, hvor teltene havde stået. Der var også børnefest i min barndom; hvem der arrangerede den, var os børn ligegyldigt, og jeg har aldrig fået det at vide. Så var man selv i processionen, egentlig ikke særligt morsomt. Hvad der foregik, når vi kom ud i anlægget, husker jeg ikke; dunkelt står det for mig noget om sækkeløb, men det har ikj<e gjort større indtryk på mig. Herredsfoged Valdemar Boss Der dukker ansigter op: den bidske boghandler Nordentoft, den maleriske

16 boghandler Støclel med det mægtige skæg, den barske "politi-knudsen", drengenes skræk, den altid snakkende overlærer I:rsen fra borgerskolen, han, som til byens jubel betegnede sig i en artikel som "en svoren hader af al bysnak"; hans skæbne blev jo trang nok. På havnen var der Peter Københavner, en lille mand med et rødsprængt vejrbidt ansigt og ørenringe; han holdt justits med os drenge og var frygtet for sine gjaldende udskældninger på uforfalsket københavnsk. N.P.Nielsen, "Den bette køvenhavner" Og på gaden traf man altid den lille inkassator Georg Nielsen, "Gokte" kaldet, som gerne fik sig en passiar med børnene og som var barnligheden selv. Hvert år indfandt han sig i præstegården for at gratulere Far til fødselsdagen, altid med oplysningen: "Nu er jeg snart lige så gammel som provsten". Han blev forresten ved med at være 2 år bagefter, lige til døden sinkede ham uhjælpeligt i kapløbet. De spredte minder, jeg her har fortalt, dækker ikke det egentlige, det, som i virkeligheden er blevet tilbage i erin- dringen, og som, mens jeg nu har nedskrevet, hvad der faldt mig ind, har fl1'ttet mig 40 år tilbage: det er følelsen af et uendeligt langt tidsrum, en hel evighed tilbragt iiøgstgr; det er mindet om den stemning, der siden dukkede op, når jeg kom hjem på ferie, og toget kørte over overskæringen ved remisen, så man kunne se kirken - skønt jeg godt ved, at den ikke er noget arkitektonisk mesterværk, kan jeg ikke lade være at synes, det er den kønneste kirke, jeg har set. Det er følelsen af tryghed ved at kende hvert hus, hver gade, alle mennesker. Det er glæden ved udsigten fra bakken, ved blæsten fra bredningen, ved kælkning på bakkerne og skøjteløb på fjorden. For mig er l.øgstør endnu verdens centrum. Men mit løestør er der'ikke mere. Ingen kender mig, når jeg på et sjældent besøg går gennem gaderne på vej til kirkegården, nu min eneste tilknytning til byen, bortset fra et par gamle skolekammerater. Mit barndomshjem er blevet husvildeboliger, nye huse er groet op, bakken, hvor vi legede på kornmarkerne, er blevet til et helt b,vkvarter og en stor plantage. Alligevel er byen mig fortrolig. Gaderne er da de samme, Aistrup og "du Nord" og bager Thorstensen eksisterer fremdeles, og stemningen ved den friske, blæsende fjord med Aggersborg malerisk i baggrunden er, som da man var dreng. Jeg drømmer undertiden om at tilbringe min livsaften som pensionist i løgstør; men det bliver vel kun i min barndoms drømmeby, jeg får lov at fæste bo. 16

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere