wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN"

Transkript

1 wldre uu NLi11 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 INDHOLD: Kommentar s. 2 Byen rundt på eet sekund (fortsat) af Lars Lindhard s. 3 Verdens ældste fragtskib handlet i Tyrkiet. af Bent Mikkelsen s. 7 Løgstør - barndommens by. Af N.Brorson Fich s.10

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, løgstør. Telefon Postgiro l5o 4746 Å.rsabonnement: 65 kr. ISSN Tryk: IøgstØr Bogtrykkeri. KÆRE LÆSER. Velkommen til 16. årgang af KREJL. Nu kommer så slutningen på det sekund, der begyndte i april-nummeret. Bent Mikkelsen bringer sidste nyt om to gamle L.Øgstør-51i6s, ot endelig kommer der erindringer fra N. Brorson Fich, der var søn af provst Fich. De muntre minder er skrevet i 1949 og rækker tilbage til århundredskiftet. Indlagt en reklame for en Iøgstørhistorie, som har sin egen historie. Det var oprindelig meningen at skrive den i 1981, men der var iklie tid. Da ingen kunne vide, om der nogensinde blev tid, fandt vi i stedet på at udgive et tidsskrift for at udnytte lokalarkivets materiale. Tidsskriftet har i løbet af 15 årgange bragt ialt 960 sider tekst og billeder. Det har ikke kunnet undgås, at de læsere af KREJL, der har fulgt med fra starten, vil kunne genkende noget af stoffet, men måske i ændret skikkelse. "Historien om lægstør" og KREJL vil supplere hinanden på bedste måde, og det er naturligvis meningen at fortsætte med at fortælle om egnen i tidsskriftet. Her kan vi nemlig behandle stoffet Iidt lettere, end det er muligt i en bog. N.H.Lindhard FORSIDEBILLEDET viser en jydepotte, der har været en tur i Limfjorden. Den er tabt fra en krejlerkåg, der enten er kæntret eller har haft for stor dækslast. Potten er begroet med rurer. Krejlerne var handelsmænd, der sejlede på fjorden med fisk og jydepotter m.m. (se f. eks. KREJL, L. årg. s.26.) Deres kåge var dårlige sejlere, fordi de var fladbundede.

3 BYEN RUA{DT. o PA EET SEKUND! af Lars Lindhard (fortsat) tidligere slagteriudsalg. Ovenpå sparekassen var Sygekassen indkvarteret. På den anden side af gaden lå Nørgård-Frandsen, Fensmark, Schous sæbehus, Bøgh's farvehandel. Lyhne optik og Sparekassen Nordjylland i det Efter sparekassen, på den anden side af Blindebomsgades udmunding, lå "Uldjyden" ved Thøgersen og i samme bygning "Lynbarberen". Dernæst kom lænes Hatte, Einar Jensens tobaksforretning og TH. I-arsen og Søn, Fiat forhandler med værksted i gården. Mange gange er skolevejen lagt ind igennem værkstedsgården for at se donkraften løfte bilerne i vejret. Einar Jensens forretning var i 1970 forlængst overtaget af Bent Schultz ("Musik og Tobak"). Efter Th. I-arsen kom Bon-

4 men var dog - noget uheldigt - ombygget til ukendelighed i "moderne stil". Derefter Central Caf.,en, Skomagasinet, Poul Erik Hansens købmandsforretning (tidligere Aage Pedersen), Femina, Jarlskovs Essodepot, slagteriudsalget, Strøgbaren, Rydals herreekvipering og Bachs isenkram på hjørnet af Jernbanegade. På den anden side af Jernbanegade Neves ejendom med manufakturhandel. Efter Neve, Hun - Allesch' blomsterforretning, Ingas Foto og Trico. Hovedgaden har ændret sig meget. Frisøren og legetøjsforretningen er der stadig. Men facaderne er moderniseret og Faber og Svenstrup er afløst af "nutidige" modebutikker, som ligner dem i andre b1'er. Gaden er nu delvis gågade og afsluttes med ægte lysregulering, - nymodens påhit. Tobaksforretningen er afløst af et ejendomsmæglerfirma (Men sporene efter bogstaverne ses stadig over vinduet). bonnieren,. en centralt placeret slikbutik, og Alborg Stiftstidendes lokalredaktion, sidstnævnte i boghandler Kjeldsens tidligere lokaler. Ejendom- På den anden side har Nørgård- Frandsen udvidet mod syd, Fensmark er blevet til sportsshoppen, P.W.L1'hne er rykliet hen i den anden ende af huset, og resten optages af en radioforretning. Sparekassen er der stadig. Lynbarberen er der ikke mere, men uldjyden ligner sig selv. Endnu. Medens dette skrives fortæller rygterne, at uldjl'dens nuværende indehaver har 1

5 Jernbanegade var dengang en travl gade med mange butikker, 2 bagere, købmand, mejeriudsalg, tøjforretning, møbelforretning, kiosk, bank, 2 hoteller, biograf og flere, jeg ikke husker. For enden lå jernbanestation, rutebilstation og posthus. Butikkerne er stort set alle væk, omdannet til beboelse, og kun posthuset og Brugsen sørger sammen med den enlige bager for, at der er liv i gaden. Ingas Foto, Hun-Allesch og Neve købt Nørgård-Frandsen. Slikmutter, lokalredaktion og centralcafe er nu Bager Dals bageri og konditori. Dal overtog Thorstensens bageri på torvet og flyttede så senere op i Hovedgaden. Poul Erik Hansens forretning er blevet til Minnas blomster, som for mange år siden er flyttet til hovedstrøget fra gartner Madsens ejendom på Grønnegade/Toldbodgade hjørnet. Det er dog ikke kun Hovedgaden, som har ændret sig. Sygehus, elværk, slagteri, mejeri, skibsværft, dommerkontor, j ernbanestation (og velsagtens snart jernbanen), toldkontor, gasværk og færgefart er nu lukket. Avisen er slået sammen med en anden og laves udenbys. Kun postkontoret, biblioteket og (sodavands)- bryggeriet er der endnu. Til gengæld er der så kommetpolitimesterembede, snuppet fra Nibe. Åborg, Hobro og Viborg er nu tre kvarter væk (i egen bil), og Bilka er inden for rækkevidde en lørdag formiddag. Butiksudviklingen er i mange år gået væk fra håndværks- og fpdevarebutik* ker hen imod service. Allerede midt i halvfjerdseme var der sket ændringer. Femina var blevet til annoncebureau, Esso til reklamebureau, Fru Ælesch' blomsterforretning til møntvask. Neves forretning er blevet til sparekasse og ejendomsmægler. Det er måske ikke så underligt, at reparatørerne er gået til i udviklingen. Mit første armbåndsur kostede i kr (3 ugelønninger hos gartner Madsen), og da det gik i stykker, kunne

6 Gunnar Andersen i Jernbanegade industrikvarter. Det samme gælder områderne omkring Danmarksvej, som vist allerede dengang blev anset som en slags omfartssvej. Vejforløbet ned over banen og udmundingen i Bredgade ved BP vanskeliggiorde dog trafikken. Områderne mellem Danmarksvej og jernbanen var marker, og byen sluttede lige syd for Grønlandsvej eller deromkring. Nu når byen - det vil sige industrikvarteret - helt til Raunstrup og vejen er rettet ud ned til Bredgade. Jens Urmager i Peter Kræmmersgade reparere det for en femmer (med moms!). Nu om dage koster mit armbåndsur ca. 2OO kr, og da urmageren skal have 150 kr bare for at lukke det op og give et tilbud, er reparation ikke tillokkende. Og hvem lader vulkanisøren reparere gamle gummistøvler, når n)'e støvler koster 59,95 i Bilka. Udviklingen skyldes næppe specielle løgstørforhold, men er et udtryk for den generelle udvikling i landet. Alligevel har den sat sit klare præg på byen; ikke kun på de få gader, jeg har nævnt her, men på alle a'ndre dele af byen også. Se blot på Østerstrand, hvor der i min barndom var åben losseplads. Senere blev minkfoderf abrikken lagt der sammen med et par smedeværksteder. Der er nu et større Der er kun gtet 25 år. Det bliver spændende at se, hvad der er sket, når vi når år Vi tales ved. slutning; "Er I allerede tilbage", sagde min mor, da vi kom hjem. "Det var hurtigt. Nu har I vel giort det ordentligt?". "Jaja. Det tog jo kun ca 1 sekund at tage alle billederne, men der var jo selvfølgelig lidt spildtid ind imellem". Gartnerens mark. Peder Kræmmersgade bagved

7 Her ses igen det senest kendte billede af et meget gmmelt skib. løgstør-damperen )Jyden< ses her for anket i lstanbul, Tyrkjet, som >Xenia( under græsk flag. Fotogaf v[ Roben Bomon fra UPPsala. Verdens ældste fragtskib handlet i Tlrkiet - LøgstØr-coaster til 'zerø Historien om to ganle Løgstør-skibe, der netop har fået nye navne og nye ejere' Det ene er nok verdens ældste fragtskib, mens coasteren "kun" er 46 år gammel. Denne udsave af Løestør-Skibe er lidt anderledes end n6rmalt. Istidet for en præsentation af et af de skibe, der gennem tiderne har haft hiemsted eller tilknytning til løgstør, så er dagens udgave en opsåmling af nogle af de skibe, ter tidli"gere er blevet om-talt i IGejl. Det hænger sarnmen med, at de to, som nu er taget op isen. har været sennem en nv historie efter den o-prinaefiee arti[el. Det gælder såvel nye oplysninger eller supplerende oplysninger til de allerede trykte ord. Den ældste Det var en noget sensationel oplysning, der

8 Her ses Løgstør-damperen >Jyden< i en fink idgavc. Skibet bedder på billedet >Marta( og sjlcdc dengeg under fimk flag. Ælerede da bidedet blcv taget af Erik Pedenen i Røme hah 14. æptembet 1942,vt >Mrla< et gmmelt skb. Nu 53 år senere hr det såmænd fået endnu er nyt nan. Nu sejler skibet som )Abdullah<. kom til Danmark, da det blev kendt af det gurle l-øgstør-skib >Jyden< er solgt og har fået nyt navn og ny ejer. Sensationelt fordi >Jyden.. nu har 117 år på kplen! Det er endda meget usædvanligt for skibe (ihvertfald, når det ses udenfor veteranskibe o. lign). >Jyden<, der senest har sejlet under navnet >Xenia< og under græsk flag blev solgt til Ishak-Sadik Kalkavan Ve Ortaklari i Tyrkiet, og har nu fået navnet >Abdullah<. Så ni:get tyalr på at det gamle skib får endnu en omgang i fart i Middelhavet og Sortehavet. Sidst skibet er set med skandinaviske Øjne er stadig billedet fra Istanbul at se her i artiklen. Løgstør >Jyden" havde kun ganske kort tid i Løgstør. Dampskibet blev købt af partrederiet Løgstør af bagermester Evan Torstensen, kulhandler Frederik Mortensen og skibsmægler Cfu. S. Odgaard. Skibet blev købt i 1913, da Europa var tæt på l. Verdenskrig, og netop den kendsgerning gav bonus til køberne. De betalte Mark for skibet, der i i maj 1915 blev solgt til Stockholm for kr. >Jyden<< var i I-øgstør for første gang 12. august Efter salget til Stockholm fik skibet navnet >Måirta<< og siden >Marta<< og fra 1962 i Grækenland som >Argo<<, og fra 1969 hos Dionisos Maltezsos som >Xenia<<. rjvden< blev Dræsenteret i Krejls 9 årg. nr. 3.(februar 1990) lngen tvivl om, at det var solidt produkt, der i 1879 blev leveret fra det engelske skibsværft J. Laing i Sunderland. Coaster Det andet tøgstør-skib, der netop er blevet handlet er >Gine Pedersen<. Det er nu solst til skibsreder Dan Harboe Nielsen i Marstaf og har fået navnet >Energi<. Det blev solgt efter et dramatisk forår, hvor det havde et så stort havari, at skipperen, der også var ejeren, ikke havde råd til at fortsætte som selvstændig. Istedet blev >Dilani< lagt op i Aalborg, og solgt for kun kr. Problemerne for >Dilani< startede 3. marts i år, da det var på rejse fra Szczecin (det polske navn for Stettin) i Polen til Aalborg. Under

9 I ) sejladsen på Stettinerhavet (den store indsø mellem Szczecin -Stettin og Swinoujscie - Swinemiinde). >Dilani< tabte propellen. Det gav et drøn i skibet" hvorefier det ikke længere selv kunne sejle. En polsk slæbebåd tog det til Swinoujscie, hvor det lå nogle døgn. lmens søgte havarieksperter at frnde en årsag til uheldet, og finde en lgsning for assurandørerne og ladningen. Slæbebåd Lgsningen blev at hyre bugserbåden >Marina< fra Vordingborg. Den sejlede til Swinoujscie og tog >Dilani< på krogen til lossehavnen, der var Aalborg. Slæbet ankom til Aalborg 14. marts, og dagen efter blev skibet losset. Derefter var det slut for skibsfører Niels Emil Andersen fra Randers. Han havde ikke længere penge til at være selvstændig, så >Dilani< blev lagt op ved kajen i Tunnelbassinet i Aalborg, mens Niels E. Andersen tog hyre på en Marstal-coaster som styrmand. >Dilanks videre skæbne blev afgjort af N. E. Andersens bank, der solgte for kr. til Dan Harboe Nielsen. Og 19. juni forlod skibet Lim{orden igen. Det blev slæbt til Sgby på for reparation, og slæbeopgaven blev udført af >Sveasund< fra 'Erø Svendborg. Historien >Dilank var Løgstør-skib i perioden fta 1964 til 1970, da det havde navnet >Gitte Pedersen<< hos kulhandler Laurits Møller. Der var det heller ikke nogen guldgrube - eller blot en fornuftig fonetning. Tværtimod. Det er blevet skriveren af disse linier fortalt, at Laurits Møller stort set satte hele formuen over styr på eventyret med >Gitte Pedersen<<, der i pvrigt havde navn efter bestyreren på Hotel du Nord! >Dilani< ex >Hervig<< ex >Mini Scan< ex >Gifte Pedersen< ex >Edelgard<< blev præsenteret i Krejls 13. årgang nr. 4. (april 1994) I I >Dilmi<, deren gmg vtr lrgstør-coasten >Cinc Pedersen< ses her på rcjse ind ad Limlorden ved Aggersund. Skibet er nu solgl ril Ærø efter en alvorligt havæi i Polen i mans. De efterfølgende tre måncder lå skibet oplagt i Aalborg. Coastercn, der nu er 46 år gmnel, ventc at komme i fan igen,

10 LØGSTØN - BARNDOMMENS BY af Nikolai Brorson Fich Som 5-årig kom jeg til løgstør i 1899 engang, så jeg har faktisk oplevet at bo i "flækken" Wgslør, omend kun i nogle måneder. Den store ophøjelse til købstad har intet spor efterladt sig i min erindring, men det vil man vel heller iklie forlange. Mit barndomshjem lå i Toldbodgade og var et ret stort og forfaldent hus, som vist engang havde været fabrik og siden var reduceret til præstegård; dets nedgang fortsattes senere! Jeg er altså "vesterbo", og det er underligt, hvordan i mine barndomsminder Østerbyen står som en fjern og uvirkelig egn. Så snart jeg er på den anden side af hovedgaden, er jeg i det fremmede, et sted, hvor vi aldrig kom - undtagen når der var fest i anlægget, eller på vej til skole, og så var der andet at tænke på. Engang imellem blev jeg sendt i ærinder til købmand Tøttrup i Bredgade, og Ton'et først i 1900-tallet. Borgerskolc og bogtrykkeri t.v. Bager Thorstensen bagved. 10

11 det sår for mig som ekspeditioner til et farligt og ukendt land. Byen på østsiden af torvet hørte med til dette fremmede, og navnlig bragtes min fantasi i bevægelse af haverne inde i trekanten mellem Østerbrogade, Skolegade og Torvegade. Det lykkedes mig aldrig at komme derind, så den dag idag er der et stykke no man's land i min fantasi. Også i vesterbyen var der et stykke hemmelighedsfuldhed:postmesterdahlgrens have. Posthuset Iå ved foden af bakken lige overfor bager Jacobsens hus med den høje trappe med jerngelænder op til butikken og konditoriet. Fra Søndergade kunne man ikke se haven, den var helt dækket af huse; man måtte ind ad en smøge og en sti fra Grønnegade * der lå haven med gærder og plankeværker, kun til at skimte mellem brædderne, uendelig stor og hemmelighedsfuld. På den anden side af stien lå "Toften" ubeboet, med små haver og en grpft. Først da overlærer Rolighed Iarsen lige overfor sprøjtehuset byggede sig en flot villa, hvis køkken han beboede, blev der rigtig gade. Ellers var der Post- Morten, der havde lidt landbrug der, hvor nu Frimenighedskirken ligger. Gadens nye navn husker jeg ikke, vi kaldte den altid Toften, så længe jeg kan huske. Det hjemlige, det var havnen og kanalbaklien. Pladsen foran toldboden (der Kanalmundingen med slæbebåd og lodsbåd. Bagved skonnerten "Nina" på bedding, og Lodsstilladset.

12 dengang var enetages) var helt åben ud mod fjorden. Det store kullager fandtes ikke, der var kun en forfalden afspærring ind mod kanalbakken. Et stykke længere ude lå det lille kanalkontor, og oppe på bakken knejsede lodshuset (det, som nu står ude på selve havnen) med et mægtigt udkigstårn ved siden af med en himmelhøj trappe, hvor det var forbudt drenge at færdes; nå, man kom der nu også uden tilladelse. Foresten var jeg ikke så bange for at blive grebet der; for Far var gode venner med lodserne. Han tilbragte ofte hele formiddagen deroppe for at få sig en passiar, læse aviser og lejlighedsvis tage vagten, når alle lodserne var ude. Deroppe traf man den statelige lods Østergaard, som man kendte bedst fra fastelavnsmandag, når båden kørte byen rundt med matroser foran i hvide skjorter og røde skærf og mandskab til at "ro" den frem. Da sad Østergaard i herlig admiralsuniform agterude og styrede; forude stod Irds-Lassen (som vist egentlig hed Larsen) som bådsmand og affyrede med mellemrum sine til lejligheden passende meldinger. Alle vidste, at der kom en, når båden holdt uden for en velhavende, men meget fedtet købmand. Når bøsserne forgæves havde raslet ved døren, lød hans dybe røst: "Fire favne, ingen bund!" hvorpå båden sejlede videre, mens folk grinede. Det var underligt for Fastelavnsbåden foran Toldboden 1910 el. 11. Antagelig den sidste tur L2

13 en dreng at møde disse marinens stormænd i det civile liv, så at sige, men noget af respekten for de fine uniformer hang ved, selv om de snakliede nok så hyggeligt med provsten. På kanalbakken kunne man lege storartet, og ved kanalen var der glimrende at fiske, øllebutter og krabber, andet blev det sjældent, når man kun havde et stykke strik med en snegl på; kroge var der sjældent råd til, de kostede 1 øre stykket, og hvor skulle man få den fra? I min barndom var kanalen "levende": der gik skibe igennem, trukket af en hest ud til Næsbydale; af og til hændte der endda større ting. En dag kom vi styrtende hjem med den gjaldende meddelelse: "Mor, der går en stor damper og græsser oppe på kanalbakken!" Det var første gang, vi havde set en damper lægge til i kanalmundingen. efter kampens hede; den dag steg min indtægt tll 76 øre, en fantastisk sum at eje - lommepenge var der ikke noget der hed dengang. Jeg ernærede mig ellers ved at hugge de procenter, som den rare købmand Tommerup gav "for kontant betaling" og regnede ud på en pose. Et viskelæder fjernede denne rabat, og fortjenesten gik i min lomme, ofte 5-10 øre! Min mor undrede sig tit over min tjenstvillighed, når lørdagsindkøbene skulle hentes. Når en damper viste sig, var det om at galoppere ud til "Davidsens" for at se broen blive lukket op. En mand kom ud af huset på den anden side med et stort håndsving parat, og med det drejede han broen op - et storartet syn. Vi misundte hans drenge, som kunne få lov at køre med, når broen gik op. Kanalen var en tid min indtægtskilde. Når badehusene var sat op, var det jo en lang vej for folk at gå helt ud til broen og tilbage igen; vi drenge lå så i kanalen med en båd - hvis det var, har jeg aldrig opdaget - og vrikkede folk over formedelst 2 øre. En søndag havde der været fodboldkamp, og bagefter kom begge hold ned for at svale sig Boghandler C. F. Støckel Livets alvor var skolen. Jeg er så gammel, at jeg har gået i løgstør private realskole, som lå i Fischersgade iklie ret langt fra sygehuset og var en lang gul bygning med en gymnastiksal med gavlen til gaden. Her regerede over- 13

14 lærer l:vendt, og "Moster Mikkelsen" var den hyggelige legetante for os små; selv en ganske lille person, men med myndighed, når det skulle være. Vi elskede hende højt. Åuet efter rykkede vi ud til den nye skole ved slagteriet, og så tonede nye lærere frem. Til engelsk (vi læste engelsk allerede i 2. klasse!) fik vi Rasmussen, rødhåret og rødskægget, impulsiv, men rar og vist ikke så vanvittig energisk; mit mest levende indtryk er da, hvordan vi kogte vand på et spritapparat i vindueskarmen til hans pulvere, som skulle nydes til bestemte tider. blev min yndlingslærer og siden mine forældres trofaste ven på de gamle dage. Så var der frk. Tobiesen, en noget mandhaftig og hvas dame, hvis egenskaber vi først efterhånden lærte at sætte pris på. Senere kom Munch, bornholmsk og altså uberegnelig, men en stærkt interesseret lærer, som slæbte os ud at botanisere, så jeg blev ivrig botaniker for en tid. Og over det hele knirkede overlærer I:vendts frygtindgydende støvler; hørte man dem på gangen, blev der øjeblikkelig stilhed i klasserne. Han var en myndig skoleleder og en streng lærer; hånden sad løst på skaftet. Man kunne sine sager hos ham, men vores eneste følelse for ham var vist respekt og frygt. Et og andet på skolen var anderledes dengang end nu. Vi mødte allesammen i træsko, når det regnede, og når det ringede ind, skiftede vi til gymnastikskoene, der stod i hylder lige inden for døren. De blev naturligvis også brugt til gymnastik, og vor eneste omklædning var, at vi lagde blusen, så var det i orden. Vi døde ikke af det. "Magisteren", Olav Jensen En ny lærer kom til skolen, Olaf Jensen, nybagt cand. mag., ung, med forlegen rødme på kinderne, dygtig. Han Det var vi nærmere ved, når den månedlige "omflytning" foregik. Vi fik numre efter vore karakterer, og dette forkyndtes for den samlede skole - vi stod i den lange gang, og I-avendt midt for læste op og ledsagede oplæsningen med kommentarer; s1'ndere, der gik nedad, fik en ordentlig omgang. Om det var videre pædagogisk, skal jeg iklie kunne sige; men bange var vi. Skolen var ellers hyggelig, syntes jeg, og jeg 14

15 har ikke mange bitre minder derfra og mange muntre. Selvfølgelig var festerne i byen en afueksling fra dagliglivet. Når processionen samledes på torvet foran borgerskolen, var det ophøjet at se far foran i toget (han talte vist altid for kongen ved grundlovsfesterne) lige bag ved orkesteret. Dette bestod af Sørensen Kjældgaard og hans afkom; man havde på fornemmelsen, at han bevidst havde arbejdet på at skaffe sig et barn til hvert instrument. De kom allesammen i aktivitet, når han spillede til dans, for så kunne han sætte sine døtre på violinernes pladser; i processionen deltog kun drengene med messingtgjet, livlig misundt af os andre. Menneskene i løgstør - et farligt emne, fordi der er stor forskel på, hvad en dreng ser i dem, og hvad den voksne tænker sig, der ligger bag. Af hensyn til mine jævnaldrende, der læser disse linier, vil jeg dog nævne nogle få. Der var den pompøse borgmester Boss, der tog sig selv og sit embede såre højtideligt og som var byens uindskrænkede hersker i sine førsæ år. Der var den stærke dr. Kjeldgaard med det store skæg og den myndige fremtræden. Han var rar, når man kendte ham, og hans hus var samlingssted for de kunstnere, som kom og gav koncerter i musikforeningen. Så var der alle fanerne forrest, et uendeligt tog, s,vntes jeg, når det skred gennem Skolegade og Østerbrogade til anlægget. Der tabte vor interesse sig, for der stod mænd frern på tribunen og råbte - uden musik til, et misbrug af en musiktribune - og så gik vi. Men næste dag lagde man vejen om ad anlægget; for det kunne jo tænkes, at der var mønter at finde i græsset, hvor teltene havde stået. Der var også børnefest i min barndom; hvem der arrangerede den, var os børn ligegyldigt, og jeg har aldrig fået det at vide. Så var man selv i processionen, egentlig ikke særligt morsomt. Hvad der foregik, når vi kom ud i anlægget, husker jeg ikke; dunkelt står det for mig noget om sækkeløb, men det har ikj<e gjort større indtryk på mig. Herredsfoged Valdemar Boss Der dukker ansigter op: den bidske boghandler Nordentoft, den maleriske

16 boghandler Støclel med det mægtige skæg, den barske "politi-knudsen", drengenes skræk, den altid snakkende overlærer I:rsen fra borgerskolen, han, som til byens jubel betegnede sig i en artikel som "en svoren hader af al bysnak"; hans skæbne blev jo trang nok. På havnen var der Peter Københavner, en lille mand med et rødsprængt vejrbidt ansigt og ørenringe; han holdt justits med os drenge og var frygtet for sine gjaldende udskældninger på uforfalsket københavnsk. N.P.Nielsen, "Den bette køvenhavner" Og på gaden traf man altid den lille inkassator Georg Nielsen, "Gokte" kaldet, som gerne fik sig en passiar med børnene og som var barnligheden selv. Hvert år indfandt han sig i præstegården for at gratulere Far til fødselsdagen, altid med oplysningen: "Nu er jeg snart lige så gammel som provsten". Han blev forresten ved med at være 2 år bagefter, lige til døden sinkede ham uhjælpeligt i kapløbet. De spredte minder, jeg her har fortalt, dækker ikke det egentlige, det, som i virkeligheden er blevet tilbage i erin- dringen, og som, mens jeg nu har nedskrevet, hvad der faldt mig ind, har fl1'ttet mig 40 år tilbage: det er følelsen af et uendeligt langt tidsrum, en hel evighed tilbragt iiøgstgr; det er mindet om den stemning, der siden dukkede op, når jeg kom hjem på ferie, og toget kørte over overskæringen ved remisen, så man kunne se kirken - skønt jeg godt ved, at den ikke er noget arkitektonisk mesterværk, kan jeg ikke lade være at synes, det er den kønneste kirke, jeg har set. Det er følelsen af tryghed ved at kende hvert hus, hver gade, alle mennesker. Det er glæden ved udsigten fra bakken, ved blæsten fra bredningen, ved kælkning på bakkerne og skøjteløb på fjorden. For mig er l.øgstør endnu verdens centrum. Men mit løestør er der'ikke mere. Ingen kender mig, når jeg på et sjældent besøg går gennem gaderne på vej til kirkegården, nu min eneste tilknytning til byen, bortset fra et par gamle skolekammerater. Mit barndomshjem er blevet husvildeboliger, nye huse er groet op, bakken, hvor vi legede på kornmarkerne, er blevet til et helt b,vkvarter og en stor plantage. Alligevel er byen mig fortrolig. Gaderne er da de samme, Aistrup og "du Nord" og bager Thorstensen eksisterer fremdeles, og stemningen ved den friske, blæsende fjord med Aggersborg malerisk i baggrunden er, som da man var dreng. Jeg drømmer undertiden om at tilbringe min livsaften som pensionist i løgstør; men det bliver vel kun i min barndoms drømmeby, jeg får lov at fæste bo. 16

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO Wi -å-il e ;{ JULEN I9å9 HOSJOHRNNE 06JENS FU6L. BREDGRDE 62 Lø6STØR. TE6NET RF RXEL FU6L{9SI{ INDHOLD: Kommentar

Læs mere

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

Vor genbo fra Kronborgvej-siden var Mellemmøllen en høj, flot majestæt med vidt udsyn og rankhed. Den havde fire lange, kraf-

Vor genbo fra Kronborgvej-siden var Mellemmøllen en høj, flot majestæt med vidt udsyn og rankhed. Den havde fire lange, kraf- Minder fra barndomsår i Thisted af Helge Hjortdal I artiklen beskriver forfatteren sin barndom i Thisted fra slutningen af 1920 erne til begyndelsen af 1940 erne. Læserne får et indtryk af såvel Østre

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958.

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958. Arnes fortælling Jeg er født den 25. september 1941 på en mindre landejendom, et statshusmandsbrug, i Vester Syv pr. Viby Sj. som en "efternøler" ca. 9 år yngre end den næstyngste af børnene. Min mor Min

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2011 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR. wldr-= tu N[ 1 EUJLL: LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.2 NOVEMBER 1996 INDHOLD: Julekonkurrence s.17 ' Kommentar 32.. s.18 Mændene med sangerindeøjnene. Af Johs. Sørensen,

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999 INDHOLD: Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen En bondedreng kommer til byen - af Johannes Sørensen Oudrup

Læs mere

25. ÅRGANG JULEN 2006

25. ÅRGANG JULEN 2006 25. ÅRGANG JULEN 2006 Kære Tommerupborgere! Som det fremgår af forsiden er det nu 25. gang at Lions Club Tommerup med»jul i Tommerup«ønsker vore læsere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi siger

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2004

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2004 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2004 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2004 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45

Læs mere