Europas bedste havne. Den april 2014 i Grenaa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa"

Transkript

1 Havnepolitisk Havnekonference redegørelse 2014 Europas bedste havne Den april 2014 i Grenaa

2 E U R O P A S B E D S T E H A V N E Europas bedste havne Havnepolitisk Redegørelse 2014 Danske Havne 2014 Udgivet af: Danske Havne Weidekampsgade København S Tlf: Redaktion: Nete Herskind Sluttet 14. marts 2014 Grafisk tilrettelæggelse: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Foto omslag: Grenaa Havn A/S Fotos indhold: s. 1 Grenaa Havn A/S s. 3 Esbjerg Havn s. 4 Fredeikshavn Havn A/S s. 6 Hirtshals Havn s. 7 Skagen Havn s. 8 Esbjerg Havn s. 9 Skagen Havn s. 10 CMP AB (Foto: Nete Herskind) s. 11 Fredeikshavn Havn A/S s. 12 Danske Havne s. 13 Pressefotograf (DJ/PF) Ole Bo Jensen ISBN Besøg

3 Danske Havnes univers Det har været en turbulent tid. Krise og usikkerhed har kendetegnet økonomien og dermed varehandel, transport og investeringer generelt. Havnene har mærket det, men havne er robuste. Havnene har manøvreret troværdigt og ambitiøst gennem økonomisk usikkerhed. Selvom markedet kun langsomt er kommet i gang, har havnene konsolideret deres forretninger. Ikke nok med det. Der er imponerende udviklingsprojekter i infrastruktur og ikke mindst i nye forretningsmæssige samarbejder. Nysgerrigheden og virkely- Danske Havne samler og danner netværk sten til at gøre en forbedrer markedsvilkår forskel for kunderne og for byen er styrker kendskabet til havne imponerende. Danske Havne har været gennem en større selvransagelse. Hvordan skal organisationen arbejde og udvikles? Det har været en givende proces med stor medlemsdeltagelse, og en ny organisation er på plads. Danske Havne har taget ansvar og skabt nye rammer for samarbejdet. Danske Havne er medlemmernes organisation. Samtidig har Danske Havne arbejdet målrettet og nået resultater. Havne er i den politiske bevidsthed. Der er national opbakning til infrastrukturen. Mange kommuner bakker solidt op om udviklingen af deres havn, fordi Danske Havne og medlemmerne ved fælles hjælp har fået sat en dagsorden, der tydeligt viser, at havne skaber vækst og arbejdspladser. Nu hæver Danske Havne igen overliggeren. Danske Havne har en ambition om, at de danske havne kan blive de bedste i Europa. De bedste at anløbe. De bedste at etablere sig i. Det kræver mod og omstilling i havnene. Det kræver øget samarbejde med erhverv på havne og i opland. Det kræver modige politikere, der tør bakke op med de nødvendige rammevilkår. Det kræver et stærkt samarbejde med og forståelse hos myndighederne. Danske Havne forfølger ambitionen. Det er også lykkedes Danske Havne at få havne synliggjort i regeringens vækstarbejde. Havne bidrager og kan bidrage mere på flere områder: Det Blå Danmark, Energi og klima, Turisme og Fødevarer (fisk). Havneloven fra 2012 har et stærkt fingeraftryk fra Danske Havne. Danske Havne har udviklet redskaber, der skal gøre det lettere at bruge mulighederne, men det er ikke nok. De lovmæssige begrænsninger forsinker en fornuftig udvikling i havnene. Det skal vi have lavet om, så havne kan udvikle sig alene og i samarbejde med virksomhederne på havnen. København, 14. marts Danske Havne Danske Havne er brancheorganisation for de danske erhvervshavne. 68 havne er medlemmer. Foreningen af Danske Privathavne er associeret medlem. Danske Havne repræsenterer 99 pct. af godsomsætningen og 95 pct. af den fisk, der landes i danske havne. 1

4 Ambition Danske Havne tror på danske havne som Europas bedste. I havnen er arbejdskraften og servicevirksomhederne. Havnene udvider som aldrig før. Havnene samler virksomheder, der som klynge kan få gode ideer til at vokse. Ideer som omsættes til styrkeposition i området. De danske havne har ambitioner om vækst og udvikling. Ambitioner om at styrke deres position og udvikle deres aktiviteter. Derfor kan danske havne blive Europas bedste. Nationalt godstransportarbejde fordelt på transportform (tonkilometer) Havne er både transportcenter og erhvervsområde. Mellem og har deres arbejde på eller i tilknytning til havne. Havne fordelt ud over hele landet og i virksomheder. Produktionsvirksomheder, der er afhængige af transport. Servicevirksomheder, der styrker den samlede konkurrenceevne. Danske Havne har en ambition om, at EU sætter større fokus på de små og mellemstore havne i EU. EU skal vende blikket mod nord. Den maritime udvikling i Østersøen tager fart. De nordiske havne er små i europæisk sammenhæng, men de er troværdige og stabile. Yder EU støtte, bliver pengene brugt til formålet. Pengene bliver brugt til udvikling, til at flytte gods fra vej til sø. Det kan EU både se og måle. International godstransport fordelt på transportform (ton) Kilde: Danmarks Statistik, 2013 Kun det europæiske hovednet kan få EU-kroner. Da Norge ikke er en del af EU, mister vi forbindelsen mod nord. Hovedparten af TEN-T-netværket er afhængig af den danske statskasse for at blive en del af et sammenhængende europæisk transportnet. Derfor skal Danmark sørge for at blive en central og integreret del af Europa. Så kan danske havne blive Europas bedste. Danske Havne har taget initiativ til et tættere nordeuropæisk samarbejde for at styrke de nordiske havne. I EU og i den europæiske havneorganisation ESPO. Danske Havne er ikke nervøs for en europæisk havnepolitik. Men det skal vel at mærke være en havnepolitik, der giver lige og gennemsigtige vilkår for konkurrence mellem alle Europas havne. Det skal være en havnepolitik, der indbyder til effektivisering og modernisering af havnedrift også i Danmark. Danske Havne arbejder derfor også for, at EU s støttemidler går til udvikling. 2 Kilde: Danmarks Statistik, 2013 Derfor vil Danske Havne have en større ligeværdighed i EU s infrastrukturprogrammer. Transportformerne bør være sidestillet. Nord og syd bør være sidestillet i udviklingen af transportkorridorer. Danmark eller dele af Danmark skal ikke kobles af det Europæiske Transportnetværk. Danske og nordiske havne skal være en ligeværdig del af Europa, så betingelserne for adgang og serviceudbud er de samme som andre steder i Europa. Danmark i EU Ved du, at Danmark har km kystlinje ud af EU s km. Vi har mere end 100 ud af EU s havne. Der er i Danmark 83 terrorsikrede havne. At danske havne håndterer ca. 90 mio. tons gods om året. Det er 2,5 pct. af godset i EU s havne. Aarhus og København er udpeget som 2 ud af 160 europæiske strategiske havne (core-network). I EU s prioriterede transportnet er 22 ud af 329 havne danske.

5 Styrke Havne har mod, muskler og tålmodighed. Tre solide egenskaber, når der er brug for en dynamo og igangsætter. Havne er den fysiske ramme for virksomhederne, men havnen kan også samle trådene og sætte nye initiativer og parter sammen. Så opstår der dynamik og udvikling. Det kommer ikke af sig selv. Derfor er havnens vigtigste samarbejdspartnere virksomheder på havnen, kunderne. Havne tiltrækker også nye virksomheder. Esbjerg har udskiftet fisk med vindmøller og borerigge. Havnen er par excellence udskibningssted for vindmøller. I konkurrence med tyske og hollandske havne valgte Vestas i 2013 at etablere sig på Esbjerg Havn og blive et integreret medlem af vindklyngen. At nærmeste nabo er Siemens, understreger kun, at det er en styrke at ligge i en klynge. Vestas aftale med Esbjerg skaber nye arbejdspladser plus afledte job hos underleverandører. Grenaa Havn tog initiativ til at samle en klynge af virksomheder, hvis mål var, at lokale virksomheder fik andel i de store ordrer i Anholt Vindmøllepark. Det gav ordrer for 100 mio. kr. og 200 nye job. Turisterne strømmer til de danske havne. Antallet af krydstogtgæster nærmer sig millionen, og mange flere havne er kommet til som destination. Havne fordelt ud over hele landet, men ingen over og ingen ved siden af København. København er det naturlige knudepunkt for krydstogter ikke blot i Danmark, men i Norden. 350 skibsanløb, mere end personer. Netop fordi halvdelen af skibene skifter passagerer i København, styrker havnen det danske turisterhverv endnu mere. Turisterne bruger 825 mio. kr. i byen. Det betyder arbejdspladser og aktivitet særlig i løbet af sommeren. Havne med vokseværk Mange havne har allerede udvidet meget. Over de seneste år og frem til 2015 vil havnene investere 6,2 mia. kr. i udvidelser. Havnene planlægger udvidelser på ha. Se mere i Her udvider havnene på 3

6 Tilgængelig Det er alfa og omega for en havn at være tilgængelig. Derfor investerer danske havne i havneanlæg, vedligeholder og effektiviserer havne og vandveje, udbygger og udvikler. Er geografi og tilgængelighed i orden, så vælger transportører havne og skibstransport. Men tilgængelighed er mere end hardware. Det er også de vilkår, havne får at drive virksomheden på. Rammerne skal være på plads. Det er både havnens, kommunens og statens opgave at sørge for det. Krav om dokumentation og kontrol fører til enorme mængder af administrativt arbejde. Der er behov for at få ryddet op i mængden af information, der skal gives til myndighederne. Danske Havne ønsker fortsat af hensyn til kunderne og af hensyn til havnen, at staten koordinerer Terrorsikring i havne Danske havne, der har udenlandske skibsanløb, skal være terrorsikrede. Der er 83 sikrede havne med i alt 211 faciliteter. Siden 2004 har havnene brugt 450 mio. kr. til hegn, porte, kameraer og udstyr. Hvert år bruger havnene 60 mio. kr. på driften for at leve op til lovens krav om overvågning. bedre og sikrer, at oplysninger kun skal gives én gang. Find nu viljen til at indføre et Single Window, hvor alle myndigheder kan hente oplysninger. Det vil spare os alle for unødvendigt besvær. Større effektivitet skal bane vejen for, at danske havne kan blive Europas bedste. Om vinteren skal de, der har brug for assistance til at komme gennem isen, kunne få det. Men det har været alt for dyrt. Den nye organisering er ikke smuk, men de samlede udgifter er reduceret med 80 pct. Det viser, at det kan nytte at presse på for modernisering af gamle ordninger. Lodsning er også en konkurrenceparameter. Der skal effektiviseres og moderniseres. Teknologi kan udnyttes og vaner brydes. Det er helt afgørende, at der er tilgængelig lods, når skibene har brug for at komme til eller fra havn. Pris og vilkår skal være fornuftige. Og så skal alle huske, at lods er noget, man får eller skal have ombord af hensyn til sikkerhed og miljø. Danske Havne vil forfølge kravet om modernisering. 4 Alle havne skal overvåges og beskyttes mod terrorisme, men der skal være rimelighed og proportionalitet i kravene til maritim sikring. Danske Havne har taget initiativ til at gennemgå reglerne med en tættekam, så danske havne ikke bliver mødt af skrappere krav, end den internationale lovgivning kræver. Danske Havne har taget initiativ til samarbejde med private vagttjenester. Driftsudgifterne er sænket meget. Selvom havne fortsat skal være spærret af og overvåget, er havnene netop tilgængelige for dem, der bruger havnen. Men det er hele tiden nødvendigt at fokusere på, hvad det er, vi sikrer imod, og hvornår kravene er rimelige. Sund fornuft skal være den drivende kraft. Danske Havne forfølger det mål.

7 Robust Transport er kommet for at blive. Der bliver bare mere og mere. OECD forudser i Transport Outlook, at væksten i passagertransport i 2050 er vokset med 2,5 gang. Godsmængden med faktor 2-4. Noget gods vil naturligt komme med skib på grund af afstand og mængde, men en større del kan sejles og aflaste vejnettet. Det kræver robuste havne. Økonomisk robuste, men også havne, der er klar og kender deres vilkår og konkurrencebetingelser. Det kræver også en robust lovgivning. Udviklingen i mindre, mellemstore og store havnes godsomsætning (millioner ton) Danske Havne udarbejder nøgletal og benchmark for de største danske havne. Generelt er havnene fortsat påvirket af krisen. Mængderne er mindre, men forretningen drives mere effektivt og bedre. Det betyder, at havnene er økonomisk robuste. Det giver rum for investeringer og aktivitet. Danske havne skal tænke langsigtet og klogt. Havnene skal være parate til at modtage nye kunder, når der kommer gang i økonomien. Fordi havnene er velkonsoliderede, er de klar til de store investeringer. En gennemsnitlig soliditetsgrad på 65 pct. giver samlet set havnene gode muligheder for at rykke på investeringerne. Havnene hviler ikke på den økonomiske sikkerhed. De arbejder sideløbende målrettet på at effektivisere og modernisere havnedriften. Udgifterne til personale falder, mens Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn aktiviteterne stiger. Selvom der kommer mindre gods ind over kajen, så er havnene generelt blevet bedre til at udnytte mulighederne. Det er nødvendigt, at havnene kan udvide deres aktiviteter og sikre en større palet af tjenester og arealudlejning til havnerelaterede formål. En spredning af risiko og sårbarhed giver robuste havne. De 18 største havnes nettoomsætning løbende og faste priser i mio. kr. Danske havne står økonomisk på egne ben. Der er ikke tilskud fra stat eller kommune. Der er gennemsigtighed. Det bør der også være i EU. Kilde: Danske Havne og havnene Danske Havne arbejder for, at EU bliver mere ambitiøs i sin politik for havne: En havn er mere end transport. Det er et erhvervscenter med industri og servicevirksomhed. EU skal anerkende havne som moderne og alsidige virksomheder. Ulovlig statsstøtte er uacceptabel konkurrence. Men støtten har mange forklædninger. EU må tage fat. Der må ikke være intern konkurrenceforvridning i EU. Sydeuropæiske havne og jernbaner får enorme støttebeløb fra EU. EU må sikre, at det ikke fjerner grundlaget for de nordeuropæiske havne. Nedbring barrierer og ikke mindst bureaukratiske krav. Let nærsøfarten og skab et indre marked til søs. EU taler om det, men der sker ikke nok. 5

8 Foranderlig Havnene er kommet tættere på kunderne end nogensinde før. Forretningen Havnen udvikler sig hastigt. Danske Havne har brudt barrierer ned. Havneloven giver nye muligheder. Danske Havne har udarbejdet en værktøjskasse, der skal hjælpe ved dannelse af datterselskaber. Men havneloven er også en begrænsning ude at trit med virkeligheden. Vel er havne offentligt ejede virksomheder, Indenrigs- og udenrigsfærgetransport passagerer i 1000 men havne er også kommercielle virksomheder. Virksomheder med kommercielle og forretningstænkende kunder. Lovens krav hindrer, at havne og virksomheder kan indgå i fornuftige driftssamarbejder. Havnen er nemlig tvunget til efter meget kort tid at trække sig ud af samarbejdet, hvis andre bliver interesseret. Det giver usikkerhed for havnens samarbejdspart og for havnen selv. Havne skal derfor have lov til at etablere selskaber på forretningsmæssigt rentable vilkår og uden annonceringspligt. Ellers kan havnen ikke indgå i stabile, troværdige og forpligtende samarbejder. En forudsætning for, at danske havne kan blive Europas bedste er, at der sikres mere fleksibilitet, større sikkerhed for indgåede samarbejdsaftaler og mere forretningsmæssigt spillerum. Det arbejder Danske Havne for frem til havnelovsrevisionen i sommeren Markedsgrundlaget i havnene ændrer sig. Markedsgrupper har i Danske Havnes regi diskuteret udviklingen i forskellige delmarkeder som energi, intermodal transport og færger. Færre fisk kræver noget andet af havnene. Danske Havne har gennemført et projekt om tæt samarbejde i fiskeriklyngen, så attraktive havne og kvalitetsfisk kan sikre en bæredygtig udvikling i erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn De nye svovlkrav fra 1. januar 2015 skaber stor usikkerhed om de fremtidige transportmønstre. Transporten vil flytte 6

9 fra skib til bil, hvis der ikke findes løsninger, hvor nærsøfarten bevarer sin konkurrenceevne. Der skal være fair konkurrence mellem transportformerne. Danske Havne mener, at der må gives hjælp til at få omstillet skibene, så luften bliver renere, uden at nærsøfarten får forvredet sin konkurrenceevne. Hjælp i form af teknologi- og omstillingsstøtte. Lukker ruter og sejlmønstre i Østersøen ned og erstattes af lastbiler, kommer nærsøfarten ikke op igen. Samlede fiskeladninger og værdien deraf Danske Havne har også internt brudt barrierer ned. Nye vedtægter baner vej for en ny sammensætning af bestyrelsen. Fokus flyttes mere og mere over på den forretningsmæssige udvikling i alle havne. Forudsætninger og mål er forskellige, men alle havne kan og skal udvikles for at overleve som erhvervshavne. Det er Danske Havnes mål at bistå med den udvikling. Det er sigtet for forandringerne i Danske Havnes organisation. Kilde: NaturErhvervstyrelsen 7

10 Rummelig En by skal rumme sin havn, og havnen skal rumme byen og borgerne. Sameksistens kan være en udfordring, fordi havne er industri i bykernen. Det kræver plads, og det kræver accept af, at der er lys, støj og støv indimellem. Havnen yder en stor men ofte usynlig indsats for at mindske den miljømæssige påvirkning. Det gør havnen også ved at stille krav til kunderne. Det er nemlig primært kunderne havnevirksomhederne og skibene der støjer. Men havnen skal også kunne rumme kunderne. Derfor arbejder havne målrettet i masterplaner, i lokalplanlægning og i best-practice for at kunne rumme alle interessenter. Gods over større danske havne til nærmarkederne (millioner ton) Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn Havnen skal ikke blot være rummelig på land. Den skal også sørge for mere vand under køl til stadig større skibe. Staten bør se mere på vandveje som et samfundsansvar, der ikke blot overlades til den enkelte havn. Ud over udgifterne til uddybning og vedligehold er der en række miljøkrav til oprensning og håndtering af havbundsmaterialet. Krav, der næsten kan slå en havn omkuld. Derfor er det nødvendigt, at staten sørger for, at der er tilstrækkeligt med klappladser, så havnene ikke tvinges meget langt væk med materialet. Materialet hører hjemme i vandmiljøet og skal blive i vandmiljøet. Ikke på landjorden. Der er brug for mere sund fornuft og proportionalitet i de vilkår, der sættes. Danske Havne arbejder for rummelighed i forhold til materialeanvendelsen. I disse tider med klimaforandringer og stormflod kan kystsikring være flere ting. Bølger kan brydes længere ude. Lavvandede områder opbygges med sediment, der er fjernet fra sejlrender. Det kræver, at miljømyndighederne vil være med til at tænke ud af boksen. Symbiosen og afhængigheden mellem havn og industri blev understreget, da Odense Havn med et slag kom op på 4,6 mio. m 2 havne- og industriareal med købet af Lindø Industripark. Efter lukningen af Lindø-værftet i 2011 er området omdannet til Industripark, hvor der er mere end beskæftigede. Havnen har nu ansvaret for at drive området som en god forretning og sikre visionen om at udvikle området og arbejdspladser på Fyn. 8 Havne investerer i udlandet Aalborg Havn A/S investerer i Grønland. Det er godt, at A/S-havne kan investere i udlandet, men hvis havne skal udvikles og udnytte ressourcerne bedre, skal de også have lov til at overskride kommunegrænsen. Danske Havne arbejder målrettet mod at øge havnenes kommercielle muligheder. Havneloven skal følge virkeligheden.

11 Modig Vækst kræver investeringer. Havnene er modige. Investeringer gøres, fordi havnen kigger ud i fremtiden og ikke blot på situationen her og nu. Skibsfart er et cyklisk erhverv, og havnene ved, at skal man vinde i konkurrencen, skal man være klar, når økonomien vender. Havnen skal have del i de øgede transportmængder, når økonomien kommer i gear igen. De skal have plads til at udvide og udbygge de klynger, der er så godt i gang. Men ingen havn investerer millioner i massevis, hvis man ikke har skabt sig et forretningsgrundlag og har lavet et fornuftigt forarbejde. Havne er modige, fordi de er first movers. Det er nødvendigt, da havnen danner rammen for virksomhederne. Danske Havne er også modig om end på anden vis. Danske Havne pustede nyt liv i en Havnepakke 3. En række specifikke projekter, der skal sikre effektiv adgang til havne og havneudvidelser. Ønskesedlen på havne og kommuners vegne består af en række konkrete vejprojekter. Værdi i alt 648 mio. kr. Hvis staten fandt de 300 mio. kroner, havde Danske Havne og medlemmerne indhentet tilsagn fra kommunerne om, at kommunerne ville komme med resten. Oven i skal så lægges de mange millioner, som havne og havnevirksomheder investerer i anlæg og udstyr på havnene, så den samlede infrastruktur opgraderes. Politikerne anerkender havnenes betydning og gav penge til en havnepakke. Desværre mangler der endnu en afklaring af, hvilke projekter der først skal nyde fremme. Der er en gevinst også for samfundet, der ikke er hentet endnu i form af arbejdspladser ved drift og anlæg og sidenhen den mere effektive trafikafvikling. Herudover vil en øget brug af søvejen være en fornuftig investering, fordi det nedsætter trængsel på vejene og dermed mindsker slid og behov for udbygning af vejnettet. Bedre er det gået for Havnepakkens baneprojekter. 26 mio. kr. var behovet for de ønskede baneprojekter. Politikerne fandt godt 24 mio. kr. til en godsbaneterminal i Hirtshals, da Togfonden blev en realitet. Det projekt giver mulighed for kobling af transportformerne og styrker transportkorridoren til Norge. Der sker samtidig også et modalt skift fra vej til bane. 9

12 10 E U R O P A S B E D S T E H A V N E

13 Ansvarlig OECD siger: Investeringer i effektiv transport, infrastruktur og teknologi er hjørnestenen i grøn vækst. Skibsfarten er klimavenlig. Mange havne spiller en central rolle for vindmøller, biogas, alternative brændselstyper mv. Havne er derfor en del af forudsætningen for grøn vækst. Mange havne handler i stedet for at tale. De vedkender sig et ansvar i forhold til klima og miljø og handler ud fra det. Havnene har fokus på at nedsætte ressourceforbruget. De arbejder med bæredygtig omstilling. Bæredygtig havn Aalborg Havn A/S vil være bæredygtig. Havnen har Nordjyllands største solcelleanlæg. I alt 900 m 2 solceller. Havnens driftsbygning lægger tag og facade til solcellerne, så forbrug i driftsbygning og administration kan dækkes. Aalborg Universitet får lov at bruge anlægget til forskning, så de kan samle og formidle ny, konkret viden om energi fra solcelleanlæg. Danske Havnes miljøgruppe arbejder på en værktøjskasse. Der er inspiration til, hvordan vi måler og kvalitetssikrer miljøindsatsen. Hvordan vi fortæller om det, vi gør. Hvordan vi benchmarker. Udveksling af best practice, hvor vi får konkret kendskab til metoder og muligheder for at optimere. Der er en meget stor ansvarlighed og vilje til at Godsomsætningen over danske havne (millioner ton) dele viden og ideer. Havnene er ansvarlige ikke blot for egen optimering, men også for hele branchen. Havnebestyrelser har ansvar for store værdier og muligheder i havne. Derfor skærpes kravene. Danske Havnes ambition er, at bestyrelsesarbejdet i havne skal være det bedste blandt bestyrelserne i de offentligt ejede selskaber i Danmark. Det er attraktivt at komme i havnebestyrelsen. Det kan blive endnu bedre både for havnen og for det enkelte bestyrelsesmedlem. Der skal være de nødvendige kompetencer. Der kommer flere og flere med erfaring fra andet erhvervsliv. Det sikrer en større mangfoldighed. Danske Havne har arbejdet målrettet for mere uddannelse. Et generelt kompetenceløft og ny inspiration kan løfte bestyrelsens værdiskabelse i havnen. Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn Sikkerhed i havnen I Fredericia Havn har de fokus på arbejdsmiljø. En storstilet kampagne satte fokus på, at havnen kan være en farlig arbejdsplads. Alle skal kunne ses og bære hjelm. Havnen tager også ansvar for de mange chauffører, som kommer på havnen. 11

14 Nysgerrig 12 Nye ideer og udvikling skabes ved åbenhed. Man skal være nysgerrig, interesseret og videbegærlig. Danske Havne samler ny viden og inspiration til medlemmerne. Nationalt og internationalt. Danske Havne udvider hele tiden netværket. Organisationens, havnenes og den enkeltes. Det er blandt andet Danske Havnes bidrag til havnenes individuelle forretningsudvikling. Danske Havne arrangerede en inspirationstur for fiskerihavnene til Frankrigs største fiskerihavn, Boulogne sur Mer. Fælles er ønsket om at skabe bedre kvalitet for forbrugeren og bedre pris til fiskeren. Havnen kan spille en aktiv rolle ved at sikre en ubrudt kølekæde fra havn til slutbruger. De danske fiskerihavne har i modsætning til de franske omstillet sig og har flere forretningsområder for at sikre udviklingen. Det giver danske fiskerihavne en styrke, fordi de tænker i klyngesamarbejder for at udvikle havne og tiltrække nye kunder. Løbende udvikling i fiskerihavnene er med til at sikre mere salg, højere pris samt job- og udviklingsmuligheder på tværs af fiskeri, opdræt, handel og forskning. I maj 2014 går turen til de spanske og portugisiske fiskerihavne for at finde inspiration og læring. En gruppe havnedirektører drog mod vest, da Danske Havne arrangerede studietur i USA. De amerikanske havne har en anden plads i lokalsamfundet, hvor deres rolle som erhvervsudvikler er mere fremtrædende. Havnene går bl.a. direkte ind som investorer i selskaberne. Såvel det operationelle samarbejde som fælles markedsføring er meget tættere end i danske havne. Derved driver havnene også i endnu højere grad udviklingen og innovationen. Overraskende var også, at amerikanske havne er stærkt involveret som drivere af miljøforbedringer og går aktivt ind i opgaven med rekreative formål. Også på denne tur var der inspiration at hente til, hvordan man får innovation ind i sin egen havns strategi. De mindre havne mødes regelmæssigt og drøfter muligheder og udfordringer særligt for denne gruppe havne. Det er nogle andre muligheder, der er for udvikling i den lille havn. Derfor har Danske Havne igangsat et udviklingsprojekt særlig for disse havne. Et projekt, hvor havnene i fællesskab sætter fokus på de muligheder, der er for forretningsmæssig udvikling i de mindre havne. Et grundlag for den enkelte at arbejde videre med i sin egen strategi. Herudover arrangerer Danske Havne medlemsarrangementer, kurser og konferencer. Danske Havne har samarbejde med forskere og konsulenter for at søge nye veje at synliggøre havnene og styrke havnenes muligheder.

15 Sekretariatet Sekretariatschef Tom Elmer Christensen Konsulent Sofie Gravers Jacobsen Vicekontorchef Nete Herskind Chefsekretær Birthe Iwasiow Konsulent Bjarne Løf Henriksen Danske Havne Weidekampsgade København S Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, telefon Vicekontorchef Nete Herskind, telefon Konsulent Bjarne Løf Henriksen, telefon Konsulent Sofie Gravers Jacobsen, telefon Chefsekretær Birthe Iwasiow, telefon

16 Medlemshavne Danske Havne er brancheorganisation for de danske erhvervshavne. Havne organiseret i Foreningen af Danske Privathavne er associerede medlemmer. Organisationen repræsenterer 99 pct. af den totale godsomsætning gennem danske havne og 95 pct. af den fisk, der landes i danske havne. Kommunale havne Kommunale selvstyrehavne Aktieselskaber Anden organisationform Danske Havne Weidekampsgade København S Tlf: ISBN

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Referat fra møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe onsdag den 6. maj 2014

Referat fra møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe onsdag den 6. maj 2014 Referat fra møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe onsdag den 6. maj 2014 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Meddelelser... 3 Ad punkt 2 Vandselskabernes overgang til aktieselskabsform v/dir. Carl-Emil

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012 HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Juni 2012 Indhold Havnelovens nye forretningsmuligheder... 3 Hvilken organisationsform kan/skal havnen have?... 3 Den kommunale havn... 4 Den kommunale selvstyrehavn...

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro. nr. 200 30 31 E K S EMPELSAMLING FRA D A N SKE HAVNE www.danskehavne.dk 10. januar 2015 Her er havnenes udvikling udfordret af

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 1 Workshop om miljøledelse i havne Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 2 Dagens Program Tidspunkt Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Havnen forretning, liv og bæredygtighed

Havnen forretning, liv og bæredygtighed Havnen forretning, liv og bæredygtighed Havnepolitisk redegørelse 2007 Havnen forretning, liv og bæredygtighed Havnepolitisk redegørelse 2007 Danske Havne 2007 Grafisk tilrettelæggelse: Kommuneinformation

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe

Dagsorden for møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe Dagsorden for møde i Danske Havnes 5-Gruppe og 15- Gruppe tirsdag den 6. maj 2014 kl. 09.30-13.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10, mødelokale 2 1-2, 2. sal Indholdsfortegnelse Punkt 1 Meddelelser...

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Referat fra møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg torsdag den 6. november 2014

Referat fra møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg torsdag den 6. november 2014 Referat fra møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg torsdag den 6. november 2014 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Meddelelser fra formanden... 3 Ad punkt 2 Fiskeriudviklingsprogram 2007-2013... 3 Ad punkt

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere