Europas bedste havne. Den april 2014 i Grenaa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa"

Transkript

1 Havnepolitisk Havnekonference redegørelse 2014 Europas bedste havne Den april 2014 i Grenaa

2 E U R O P A S B E D S T E H A V N E Europas bedste havne Havnepolitisk Redegørelse 2014 Danske Havne 2014 Udgivet af: Danske Havne Weidekampsgade København S Tlf: Redaktion: Nete Herskind Sluttet 14. marts 2014 Grafisk tilrettelæggelse: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Foto omslag: Grenaa Havn A/S Fotos indhold: s. 1 Grenaa Havn A/S s. 3 Esbjerg Havn s. 4 Fredeikshavn Havn A/S s. 6 Hirtshals Havn s. 7 Skagen Havn s. 8 Esbjerg Havn s. 9 Skagen Havn s. 10 CMP AB (Foto: Nete Herskind) s. 11 Fredeikshavn Havn A/S s. 12 Danske Havne s. 13 Pressefotograf (DJ/PF) Ole Bo Jensen ISBN Besøg

3 Danske Havnes univers Det har været en turbulent tid. Krise og usikkerhed har kendetegnet økonomien og dermed varehandel, transport og investeringer generelt. Havnene har mærket det, men havne er robuste. Havnene har manøvreret troværdigt og ambitiøst gennem økonomisk usikkerhed. Selvom markedet kun langsomt er kommet i gang, har havnene konsolideret deres forretninger. Ikke nok med det. Der er imponerende udviklingsprojekter i infrastruktur og ikke mindst i nye forretningsmæssige samarbejder. Nysgerrigheden og virkely- Danske Havne samler og danner netværk sten til at gøre en forbedrer markedsvilkår forskel for kunderne og for byen er styrker kendskabet til havne imponerende. Danske Havne har været gennem en større selvransagelse. Hvordan skal organisationen arbejde og udvikles? Det har været en givende proces med stor medlemsdeltagelse, og en ny organisation er på plads. Danske Havne har taget ansvar og skabt nye rammer for samarbejdet. Danske Havne er medlemmernes organisation. Samtidig har Danske Havne arbejdet målrettet og nået resultater. Havne er i den politiske bevidsthed. Der er national opbakning til infrastrukturen. Mange kommuner bakker solidt op om udviklingen af deres havn, fordi Danske Havne og medlemmerne ved fælles hjælp har fået sat en dagsorden, der tydeligt viser, at havne skaber vækst og arbejdspladser. Nu hæver Danske Havne igen overliggeren. Danske Havne har en ambition om, at de danske havne kan blive de bedste i Europa. De bedste at anløbe. De bedste at etablere sig i. Det kræver mod og omstilling i havnene. Det kræver øget samarbejde med erhverv på havne og i opland. Det kræver modige politikere, der tør bakke op med de nødvendige rammevilkår. Det kræver et stærkt samarbejde med og forståelse hos myndighederne. Danske Havne forfølger ambitionen. Det er også lykkedes Danske Havne at få havne synliggjort i regeringens vækstarbejde. Havne bidrager og kan bidrage mere på flere områder: Det Blå Danmark, Energi og klima, Turisme og Fødevarer (fisk). Havneloven fra 2012 har et stærkt fingeraftryk fra Danske Havne. Danske Havne har udviklet redskaber, der skal gøre det lettere at bruge mulighederne, men det er ikke nok. De lovmæssige begrænsninger forsinker en fornuftig udvikling i havnene. Det skal vi have lavet om, så havne kan udvikle sig alene og i samarbejde med virksomhederne på havnen. København, 14. marts Danske Havne Danske Havne er brancheorganisation for de danske erhvervshavne. 68 havne er medlemmer. Foreningen af Danske Privathavne er associeret medlem. Danske Havne repræsenterer 99 pct. af godsomsætningen og 95 pct. af den fisk, der landes i danske havne. 1

4 Ambition Danske Havne tror på danske havne som Europas bedste. I havnen er arbejdskraften og servicevirksomhederne. Havnene udvider som aldrig før. Havnene samler virksomheder, der som klynge kan få gode ideer til at vokse. Ideer som omsættes til styrkeposition i området. De danske havne har ambitioner om vækst og udvikling. Ambitioner om at styrke deres position og udvikle deres aktiviteter. Derfor kan danske havne blive Europas bedste. Nationalt godstransportarbejde fordelt på transportform (tonkilometer) Havne er både transportcenter og erhvervsområde. Mellem og har deres arbejde på eller i tilknytning til havne. Havne fordelt ud over hele landet og i virksomheder. Produktionsvirksomheder, der er afhængige af transport. Servicevirksomheder, der styrker den samlede konkurrenceevne. Danske Havne har en ambition om, at EU sætter større fokus på de små og mellemstore havne i EU. EU skal vende blikket mod nord. Den maritime udvikling i Østersøen tager fart. De nordiske havne er små i europæisk sammenhæng, men de er troværdige og stabile. Yder EU støtte, bliver pengene brugt til formålet. Pengene bliver brugt til udvikling, til at flytte gods fra vej til sø. Det kan EU både se og måle. International godstransport fordelt på transportform (ton) Kilde: Danmarks Statistik, 2013 Kun det europæiske hovednet kan få EU-kroner. Da Norge ikke er en del af EU, mister vi forbindelsen mod nord. Hovedparten af TEN-T-netværket er afhængig af den danske statskasse for at blive en del af et sammenhængende europæisk transportnet. Derfor skal Danmark sørge for at blive en central og integreret del af Europa. Så kan danske havne blive Europas bedste. Danske Havne har taget initiativ til et tættere nordeuropæisk samarbejde for at styrke de nordiske havne. I EU og i den europæiske havneorganisation ESPO. Danske Havne er ikke nervøs for en europæisk havnepolitik. Men det skal vel at mærke være en havnepolitik, der giver lige og gennemsigtige vilkår for konkurrence mellem alle Europas havne. Det skal være en havnepolitik, der indbyder til effektivisering og modernisering af havnedrift også i Danmark. Danske Havne arbejder derfor også for, at EU s støttemidler går til udvikling. 2 Kilde: Danmarks Statistik, 2013 Derfor vil Danske Havne have en større ligeværdighed i EU s infrastrukturprogrammer. Transportformerne bør være sidestillet. Nord og syd bør være sidestillet i udviklingen af transportkorridorer. Danmark eller dele af Danmark skal ikke kobles af det Europæiske Transportnetværk. Danske og nordiske havne skal være en ligeværdig del af Europa, så betingelserne for adgang og serviceudbud er de samme som andre steder i Europa. Danmark i EU Ved du, at Danmark har km kystlinje ud af EU s km. Vi har mere end 100 ud af EU s havne. Der er i Danmark 83 terrorsikrede havne. At danske havne håndterer ca. 90 mio. tons gods om året. Det er 2,5 pct. af godset i EU s havne. Aarhus og København er udpeget som 2 ud af 160 europæiske strategiske havne (core-network). I EU s prioriterede transportnet er 22 ud af 329 havne danske.

5 Styrke Havne har mod, muskler og tålmodighed. Tre solide egenskaber, når der er brug for en dynamo og igangsætter. Havne er den fysiske ramme for virksomhederne, men havnen kan også samle trådene og sætte nye initiativer og parter sammen. Så opstår der dynamik og udvikling. Det kommer ikke af sig selv. Derfor er havnens vigtigste samarbejdspartnere virksomheder på havnen, kunderne. Havne tiltrækker også nye virksomheder. Esbjerg har udskiftet fisk med vindmøller og borerigge. Havnen er par excellence udskibningssted for vindmøller. I konkurrence med tyske og hollandske havne valgte Vestas i 2013 at etablere sig på Esbjerg Havn og blive et integreret medlem af vindklyngen. At nærmeste nabo er Siemens, understreger kun, at det er en styrke at ligge i en klynge. Vestas aftale med Esbjerg skaber nye arbejdspladser plus afledte job hos underleverandører. Grenaa Havn tog initiativ til at samle en klynge af virksomheder, hvis mål var, at lokale virksomheder fik andel i de store ordrer i Anholt Vindmøllepark. Det gav ordrer for 100 mio. kr. og 200 nye job. Turisterne strømmer til de danske havne. Antallet af krydstogtgæster nærmer sig millionen, og mange flere havne er kommet til som destination. Havne fordelt ud over hele landet, men ingen over og ingen ved siden af København. København er det naturlige knudepunkt for krydstogter ikke blot i Danmark, men i Norden. 350 skibsanløb, mere end personer. Netop fordi halvdelen af skibene skifter passagerer i København, styrker havnen det danske turisterhverv endnu mere. Turisterne bruger 825 mio. kr. i byen. Det betyder arbejdspladser og aktivitet særlig i løbet af sommeren. Havne med vokseværk Mange havne har allerede udvidet meget. Over de seneste år og frem til 2015 vil havnene investere 6,2 mia. kr. i udvidelser. Havnene planlægger udvidelser på ha. Se mere i Her udvider havnene på 3

6 Tilgængelig Det er alfa og omega for en havn at være tilgængelig. Derfor investerer danske havne i havneanlæg, vedligeholder og effektiviserer havne og vandveje, udbygger og udvikler. Er geografi og tilgængelighed i orden, så vælger transportører havne og skibstransport. Men tilgængelighed er mere end hardware. Det er også de vilkår, havne får at drive virksomheden på. Rammerne skal være på plads. Det er både havnens, kommunens og statens opgave at sørge for det. Krav om dokumentation og kontrol fører til enorme mængder af administrativt arbejde. Der er behov for at få ryddet op i mængden af information, der skal gives til myndighederne. Danske Havne ønsker fortsat af hensyn til kunderne og af hensyn til havnen, at staten koordinerer Terrorsikring i havne Danske havne, der har udenlandske skibsanløb, skal være terrorsikrede. Der er 83 sikrede havne med i alt 211 faciliteter. Siden 2004 har havnene brugt 450 mio. kr. til hegn, porte, kameraer og udstyr. Hvert år bruger havnene 60 mio. kr. på driften for at leve op til lovens krav om overvågning. bedre og sikrer, at oplysninger kun skal gives én gang. Find nu viljen til at indføre et Single Window, hvor alle myndigheder kan hente oplysninger. Det vil spare os alle for unødvendigt besvær. Større effektivitet skal bane vejen for, at danske havne kan blive Europas bedste. Om vinteren skal de, der har brug for assistance til at komme gennem isen, kunne få det. Men det har været alt for dyrt. Den nye organisering er ikke smuk, men de samlede udgifter er reduceret med 80 pct. Det viser, at det kan nytte at presse på for modernisering af gamle ordninger. Lodsning er også en konkurrenceparameter. Der skal effektiviseres og moderniseres. Teknologi kan udnyttes og vaner brydes. Det er helt afgørende, at der er tilgængelig lods, når skibene har brug for at komme til eller fra havn. Pris og vilkår skal være fornuftige. Og så skal alle huske, at lods er noget, man får eller skal have ombord af hensyn til sikkerhed og miljø. Danske Havne vil forfølge kravet om modernisering. 4 Alle havne skal overvåges og beskyttes mod terrorisme, men der skal være rimelighed og proportionalitet i kravene til maritim sikring. Danske Havne har taget initiativ til at gennemgå reglerne med en tættekam, så danske havne ikke bliver mødt af skrappere krav, end den internationale lovgivning kræver. Danske Havne har taget initiativ til samarbejde med private vagttjenester. Driftsudgifterne er sænket meget. Selvom havne fortsat skal være spærret af og overvåget, er havnene netop tilgængelige for dem, der bruger havnen. Men det er hele tiden nødvendigt at fokusere på, hvad det er, vi sikrer imod, og hvornår kravene er rimelige. Sund fornuft skal være den drivende kraft. Danske Havne forfølger det mål.

7 Robust Transport er kommet for at blive. Der bliver bare mere og mere. OECD forudser i Transport Outlook, at væksten i passagertransport i 2050 er vokset med 2,5 gang. Godsmængden med faktor 2-4. Noget gods vil naturligt komme med skib på grund af afstand og mængde, men en større del kan sejles og aflaste vejnettet. Det kræver robuste havne. Økonomisk robuste, men også havne, der er klar og kender deres vilkår og konkurrencebetingelser. Det kræver også en robust lovgivning. Udviklingen i mindre, mellemstore og store havnes godsomsætning (millioner ton) Danske Havne udarbejder nøgletal og benchmark for de største danske havne. Generelt er havnene fortsat påvirket af krisen. Mængderne er mindre, men forretningen drives mere effektivt og bedre. Det betyder, at havnene er økonomisk robuste. Det giver rum for investeringer og aktivitet. Danske havne skal tænke langsigtet og klogt. Havnene skal være parate til at modtage nye kunder, når der kommer gang i økonomien. Fordi havnene er velkonsoliderede, er de klar til de store investeringer. En gennemsnitlig soliditetsgrad på 65 pct. giver samlet set havnene gode muligheder for at rykke på investeringerne. Havnene hviler ikke på den økonomiske sikkerhed. De arbejder sideløbende målrettet på at effektivisere og modernisere havnedriften. Udgifterne til personale falder, mens Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn aktiviteterne stiger. Selvom der kommer mindre gods ind over kajen, så er havnene generelt blevet bedre til at udnytte mulighederne. Det er nødvendigt, at havnene kan udvide deres aktiviteter og sikre en større palet af tjenester og arealudlejning til havnerelaterede formål. En spredning af risiko og sårbarhed giver robuste havne. De 18 største havnes nettoomsætning løbende og faste priser i mio. kr. Danske havne står økonomisk på egne ben. Der er ikke tilskud fra stat eller kommune. Der er gennemsigtighed. Det bør der også være i EU. Kilde: Danske Havne og havnene Danske Havne arbejder for, at EU bliver mere ambitiøs i sin politik for havne: En havn er mere end transport. Det er et erhvervscenter med industri og servicevirksomhed. EU skal anerkende havne som moderne og alsidige virksomheder. Ulovlig statsstøtte er uacceptabel konkurrence. Men støtten har mange forklædninger. EU må tage fat. Der må ikke være intern konkurrenceforvridning i EU. Sydeuropæiske havne og jernbaner får enorme støttebeløb fra EU. EU må sikre, at det ikke fjerner grundlaget for de nordeuropæiske havne. Nedbring barrierer og ikke mindst bureaukratiske krav. Let nærsøfarten og skab et indre marked til søs. EU taler om det, men der sker ikke nok. 5

8 Foranderlig Havnene er kommet tættere på kunderne end nogensinde før. Forretningen Havnen udvikler sig hastigt. Danske Havne har brudt barrierer ned. Havneloven giver nye muligheder. Danske Havne har udarbejdet en værktøjskasse, der skal hjælpe ved dannelse af datterselskaber. Men havneloven er også en begrænsning ude at trit med virkeligheden. Vel er havne offentligt ejede virksomheder, Indenrigs- og udenrigsfærgetransport passagerer i 1000 men havne er også kommercielle virksomheder. Virksomheder med kommercielle og forretningstænkende kunder. Lovens krav hindrer, at havne og virksomheder kan indgå i fornuftige driftssamarbejder. Havnen er nemlig tvunget til efter meget kort tid at trække sig ud af samarbejdet, hvis andre bliver interesseret. Det giver usikkerhed for havnens samarbejdspart og for havnen selv. Havne skal derfor have lov til at etablere selskaber på forretningsmæssigt rentable vilkår og uden annonceringspligt. Ellers kan havnen ikke indgå i stabile, troværdige og forpligtende samarbejder. En forudsætning for, at danske havne kan blive Europas bedste er, at der sikres mere fleksibilitet, større sikkerhed for indgåede samarbejdsaftaler og mere forretningsmæssigt spillerum. Det arbejder Danske Havne for frem til havnelovsrevisionen i sommeren Markedsgrundlaget i havnene ændrer sig. Markedsgrupper har i Danske Havnes regi diskuteret udviklingen i forskellige delmarkeder som energi, intermodal transport og færger. Færre fisk kræver noget andet af havnene. Danske Havne har gennemført et projekt om tæt samarbejde i fiskeriklyngen, så attraktive havne og kvalitetsfisk kan sikre en bæredygtig udvikling i erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn De nye svovlkrav fra 1. januar 2015 skaber stor usikkerhed om de fremtidige transportmønstre. Transporten vil flytte 6

9 fra skib til bil, hvis der ikke findes løsninger, hvor nærsøfarten bevarer sin konkurrenceevne. Der skal være fair konkurrence mellem transportformerne. Danske Havne mener, at der må gives hjælp til at få omstillet skibene, så luften bliver renere, uden at nærsøfarten får forvredet sin konkurrenceevne. Hjælp i form af teknologi- og omstillingsstøtte. Lukker ruter og sejlmønstre i Østersøen ned og erstattes af lastbiler, kommer nærsøfarten ikke op igen. Samlede fiskeladninger og værdien deraf Danske Havne har også internt brudt barrierer ned. Nye vedtægter baner vej for en ny sammensætning af bestyrelsen. Fokus flyttes mere og mere over på den forretningsmæssige udvikling i alle havne. Forudsætninger og mål er forskellige, men alle havne kan og skal udvikles for at overleve som erhvervshavne. Det er Danske Havnes mål at bistå med den udvikling. Det er sigtet for forandringerne i Danske Havnes organisation. Kilde: NaturErhvervstyrelsen 7

10 Rummelig En by skal rumme sin havn, og havnen skal rumme byen og borgerne. Sameksistens kan være en udfordring, fordi havne er industri i bykernen. Det kræver plads, og det kræver accept af, at der er lys, støj og støv indimellem. Havnen yder en stor men ofte usynlig indsats for at mindske den miljømæssige påvirkning. Det gør havnen også ved at stille krav til kunderne. Det er nemlig primært kunderne havnevirksomhederne og skibene der støjer. Men havnen skal også kunne rumme kunderne. Derfor arbejder havne målrettet i masterplaner, i lokalplanlægning og i best-practice for at kunne rumme alle interessenter. Gods over større danske havne til nærmarkederne (millioner ton) Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn Havnen skal ikke blot være rummelig på land. Den skal også sørge for mere vand under køl til stadig større skibe. Staten bør se mere på vandveje som et samfundsansvar, der ikke blot overlades til den enkelte havn. Ud over udgifterne til uddybning og vedligehold er der en række miljøkrav til oprensning og håndtering af havbundsmaterialet. Krav, der næsten kan slå en havn omkuld. Derfor er det nødvendigt, at staten sørger for, at der er tilstrækkeligt med klappladser, så havnene ikke tvinges meget langt væk med materialet. Materialet hører hjemme i vandmiljøet og skal blive i vandmiljøet. Ikke på landjorden. Der er brug for mere sund fornuft og proportionalitet i de vilkår, der sættes. Danske Havne arbejder for rummelighed i forhold til materialeanvendelsen. I disse tider med klimaforandringer og stormflod kan kystsikring være flere ting. Bølger kan brydes længere ude. Lavvandede områder opbygges med sediment, der er fjernet fra sejlrender. Det kræver, at miljømyndighederne vil være med til at tænke ud af boksen. Symbiosen og afhængigheden mellem havn og industri blev understreget, da Odense Havn med et slag kom op på 4,6 mio. m 2 havne- og industriareal med købet af Lindø Industripark. Efter lukningen af Lindø-værftet i 2011 er området omdannet til Industripark, hvor der er mere end beskæftigede. Havnen har nu ansvaret for at drive området som en god forretning og sikre visionen om at udvikle området og arbejdspladser på Fyn. 8 Havne investerer i udlandet Aalborg Havn A/S investerer i Grønland. Det er godt, at A/S-havne kan investere i udlandet, men hvis havne skal udvikles og udnytte ressourcerne bedre, skal de også have lov til at overskride kommunegrænsen. Danske Havne arbejder målrettet mod at øge havnenes kommercielle muligheder. Havneloven skal følge virkeligheden.

11 Modig Vækst kræver investeringer. Havnene er modige. Investeringer gøres, fordi havnen kigger ud i fremtiden og ikke blot på situationen her og nu. Skibsfart er et cyklisk erhverv, og havnene ved, at skal man vinde i konkurrencen, skal man være klar, når økonomien vender. Havnen skal have del i de øgede transportmængder, når økonomien kommer i gear igen. De skal have plads til at udvide og udbygge de klynger, der er så godt i gang. Men ingen havn investerer millioner i massevis, hvis man ikke har skabt sig et forretningsgrundlag og har lavet et fornuftigt forarbejde. Havne er modige, fordi de er first movers. Det er nødvendigt, da havnen danner rammen for virksomhederne. Danske Havne er også modig om end på anden vis. Danske Havne pustede nyt liv i en Havnepakke 3. En række specifikke projekter, der skal sikre effektiv adgang til havne og havneudvidelser. Ønskesedlen på havne og kommuners vegne består af en række konkrete vejprojekter. Værdi i alt 648 mio. kr. Hvis staten fandt de 300 mio. kroner, havde Danske Havne og medlemmerne indhentet tilsagn fra kommunerne om, at kommunerne ville komme med resten. Oven i skal så lægges de mange millioner, som havne og havnevirksomheder investerer i anlæg og udstyr på havnene, så den samlede infrastruktur opgraderes. Politikerne anerkender havnenes betydning og gav penge til en havnepakke. Desværre mangler der endnu en afklaring af, hvilke projekter der først skal nyde fremme. Der er en gevinst også for samfundet, der ikke er hentet endnu i form af arbejdspladser ved drift og anlæg og sidenhen den mere effektive trafikafvikling. Herudover vil en øget brug af søvejen være en fornuftig investering, fordi det nedsætter trængsel på vejene og dermed mindsker slid og behov for udbygning af vejnettet. Bedre er det gået for Havnepakkens baneprojekter. 26 mio. kr. var behovet for de ønskede baneprojekter. Politikerne fandt godt 24 mio. kr. til en godsbaneterminal i Hirtshals, da Togfonden blev en realitet. Det projekt giver mulighed for kobling af transportformerne og styrker transportkorridoren til Norge. Der sker samtidig også et modalt skift fra vej til bane. 9

12 10 E U R O P A S B E D S T E H A V N E

13 Ansvarlig OECD siger: Investeringer i effektiv transport, infrastruktur og teknologi er hjørnestenen i grøn vækst. Skibsfarten er klimavenlig. Mange havne spiller en central rolle for vindmøller, biogas, alternative brændselstyper mv. Havne er derfor en del af forudsætningen for grøn vækst. Mange havne handler i stedet for at tale. De vedkender sig et ansvar i forhold til klima og miljø og handler ud fra det. Havnene har fokus på at nedsætte ressourceforbruget. De arbejder med bæredygtig omstilling. Bæredygtig havn Aalborg Havn A/S vil være bæredygtig. Havnen har Nordjyllands største solcelleanlæg. I alt 900 m 2 solceller. Havnens driftsbygning lægger tag og facade til solcellerne, så forbrug i driftsbygning og administration kan dækkes. Aalborg Universitet får lov at bruge anlægget til forskning, så de kan samle og formidle ny, konkret viden om energi fra solcelleanlæg. Danske Havnes miljøgruppe arbejder på en værktøjskasse. Der er inspiration til, hvordan vi måler og kvalitetssikrer miljøindsatsen. Hvordan vi fortæller om det, vi gør. Hvordan vi benchmarker. Udveksling af best practice, hvor vi får konkret kendskab til metoder og muligheder for at optimere. Der er en meget stor ansvarlighed og vilje til at Godsomsætningen over danske havne (millioner ton) dele viden og ideer. Havnene er ansvarlige ikke blot for egen optimering, men også for hele branchen. Havnebestyrelser har ansvar for store værdier og muligheder i havne. Derfor skærpes kravene. Danske Havnes ambition er, at bestyrelsesarbejdet i havne skal være det bedste blandt bestyrelserne i de offentligt ejede selskaber i Danmark. Det er attraktivt at komme i havnebestyrelsen. Det kan blive endnu bedre både for havnen og for det enkelte bestyrelsesmedlem. Der skal være de nødvendige kompetencer. Der kommer flere og flere med erfaring fra andet erhvervsliv. Det sikrer en større mangfoldighed. Danske Havne har arbejdet målrettet for mere uddannelse. Et generelt kompetenceløft og ny inspiration kan løfte bestyrelsens værdiskabelse i havnen. Kilde: Danmarks Statistik/2013 Danske Havne skøn Sikkerhed i havnen I Fredericia Havn har de fokus på arbejdsmiljø. En storstilet kampagne satte fokus på, at havnen kan være en farlig arbejdsplads. Alle skal kunne ses og bære hjelm. Havnen tager også ansvar for de mange chauffører, som kommer på havnen. 11

14 Nysgerrig 12 Nye ideer og udvikling skabes ved åbenhed. Man skal være nysgerrig, interesseret og videbegærlig. Danske Havne samler ny viden og inspiration til medlemmerne. Nationalt og internationalt. Danske Havne udvider hele tiden netværket. Organisationens, havnenes og den enkeltes. Det er blandt andet Danske Havnes bidrag til havnenes individuelle forretningsudvikling. Danske Havne arrangerede en inspirationstur for fiskerihavnene til Frankrigs største fiskerihavn, Boulogne sur Mer. Fælles er ønsket om at skabe bedre kvalitet for forbrugeren og bedre pris til fiskeren. Havnen kan spille en aktiv rolle ved at sikre en ubrudt kølekæde fra havn til slutbruger. De danske fiskerihavne har i modsætning til de franske omstillet sig og har flere forretningsområder for at sikre udviklingen. Det giver danske fiskerihavne en styrke, fordi de tænker i klyngesamarbejder for at udvikle havne og tiltrække nye kunder. Løbende udvikling i fiskerihavnene er med til at sikre mere salg, højere pris samt job- og udviklingsmuligheder på tværs af fiskeri, opdræt, handel og forskning. I maj 2014 går turen til de spanske og portugisiske fiskerihavne for at finde inspiration og læring. En gruppe havnedirektører drog mod vest, da Danske Havne arrangerede studietur i USA. De amerikanske havne har en anden plads i lokalsamfundet, hvor deres rolle som erhvervsudvikler er mere fremtrædende. Havnene går bl.a. direkte ind som investorer i selskaberne. Såvel det operationelle samarbejde som fælles markedsføring er meget tættere end i danske havne. Derved driver havnene også i endnu højere grad udviklingen og innovationen. Overraskende var også, at amerikanske havne er stærkt involveret som drivere af miljøforbedringer og går aktivt ind i opgaven med rekreative formål. Også på denne tur var der inspiration at hente til, hvordan man får innovation ind i sin egen havns strategi. De mindre havne mødes regelmæssigt og drøfter muligheder og udfordringer særligt for denne gruppe havne. Det er nogle andre muligheder, der er for udvikling i den lille havn. Derfor har Danske Havne igangsat et udviklingsprojekt særlig for disse havne. Et projekt, hvor havnene i fællesskab sætter fokus på de muligheder, der er for forretningsmæssig udvikling i de mindre havne. Et grundlag for den enkelte at arbejde videre med i sin egen strategi. Herudover arrangerer Danske Havne medlemsarrangementer, kurser og konferencer. Danske Havne har samarbejde med forskere og konsulenter for at søge nye veje at synliggøre havnene og styrke havnenes muligheder.

15 Sekretariatet Sekretariatschef Tom Elmer Christensen Konsulent Sofie Gravers Jacobsen Vicekontorchef Nete Herskind Chefsekretær Birthe Iwasiow Konsulent Bjarne Løf Henriksen Danske Havne Weidekampsgade København S Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, telefon Vicekontorchef Nete Herskind, telefon Konsulent Bjarne Løf Henriksen, telefon Konsulent Sofie Gravers Jacobsen, telefon Chefsekretær Birthe Iwasiow, telefon

16 Medlemshavne Danske Havne er brancheorganisation for de danske erhvervshavne. Havne organiseret i Foreningen af Danske Privathavne er associerede medlemmer. Organisationen repræsenterer 99 pct. af den totale godsomsætning gennem danske havne og 95 pct. af den fisk, der landes i danske havne. Kommunale havne Kommunale selvstyrehavne Aktieselskaber Anden organisationform Danske Havne Weidekampsgade København S Tlf: ISBN

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1 Værktøjskasse for miljøledelse Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne 2014 DANSKE HAVNE 1 1 Danske Havne Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf.: 3370 3137 www.danskehavne.dk

Læs mere

Når der kommer et skib!

Når der kommer et skib! Når der kommer et skib! Eksempler på erhvervsaktiviteter i forbindelse med anløb af skibe i danske havne. Skibstrafik medfører mange forskellige erhvervsaktiviteter på havnen. Det skaber omsætning og indtjening

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

BETÆNKNING OM HAVNELOVEN

BETÆNKNING OM HAVNELOVEN BETÆNKNING OM HAVNELOVEN HAVNELOVUDVALGET MAJ 2011 ISBN, netversion: 978-87-91013-64-5 Indhold 1. SAMMENFATNING...4 2. INDLEDNING...6 2.1. Udvalgets målsætning og opgaver...7 2.2. Udvalgets sammensætning...8

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv Chefrådgiver Michael Henriques, Tetraplan 1 Indledning Denne præsentation er baseret på en rapport udarbejdet for organisationen Danske Havne med titlen: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Færgefart i danmark 2014

Færgefart i danmark 2014 Færgefart i danmark 2014 2 Årsberetning 2014 Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart,

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Udkast NOTAT Redegørelse om Arealanvendelsen på danske havne Maj 2010 Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Side 2/27 1. Forord... 3 2. Redegørelsens formål...

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere