ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det meste af arbejdstiden, f med at indtaste data? Det vurderes, at det er op til den eneklte medarbejder at udnytte mulighederne for variation, arbejdspresset indebærer kun i sjældne tilfælde en intensitet der berettiger udarbejdelse af forholdsregler. ARBEJDSSTILLINGER Ja Nej Arbejder medarbejderne i ubekvemme arbejdsstillinger? Det vurderes, at det er ikke i dagligdagen er problemer med ubekvemme arbejdsstillinger. Medarbejderne har modtaget instruktion i ergonomiske arbejdsstillinger. Arbejder medarbejderne med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Naturligvis forekommer bøj og vrid, men ikke som en del af de opgaver som udføres på bureauet. Arbejder medarbejderne med lange rækkeafstande? Lange rækkeafstande forekommer ikke. Arbejder medarbejderne i samme stilling i lang tid? Se ovenstående. Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Det vurderes, at der er god plads til at udføre opgaverne. PSYKISK ARBEJDSMILJØ STOR ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej Er der medarbejdere, som konstant har en stor arbejdsmængde, eller som udsættes for stort tidspres? Det vurderes, at der kun i sjældne perioder er for travlt Sker det ofte, at medarbejderne ikke når deres arbejdsopgaver? Det skér kun sjældent. Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over? Kun sjældent. Er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt? I visse situationer, men der er ikke tale om generelt pres.

2 Bliver der ofte stillet modstridende krav til medarbejderne? Ikke ofte, men det skér. Vi stræber efter mere klar kommunikation. Er målene for arbejdet uklare for medarbejderne? Det vurderes ikke. MANGEL PÅ INDHOLD OG VARIATION Ja Nej Er arbejdet kun i mindre grad eller slet ikke afvekslende? Det vurderes, at opgaverne er rige på indhold og variation. Mangler medarbejderne muligheder for at bruge deres kunnen i arbejdet? Det vurderes, at der er optimale vilkår for faglig udvikling, udfordringer og ansvar. RINGE INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE Ja Nej Har medarbejderne ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? Det vurderes, at der er tilfredsstillende indflydelse. Har medarbejderne ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? Det vurderes, at der er passende indflydelse. Har medarbejderne ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? Det vurderes, at der er passende indflydelse. Har medarbejderne ringe mulighed for at bestemme, hvornår de holder pause? Det vurderes, at der er tilpas frihed ift. tilrettelæggelse af arbejdsdagen. DÅRLIGT SAMSPIL MED COMPUTERE Ja Nej Er edb-programmer ustabile eller langsomme? Det vurderes, at IT fungerer optimalt. Mangler medarbejderne oplæring eller support til edb-programmerne? Det vurderes, at mulighederne for uddannelse og support er tilfredsstillende. MANGLENDE STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE Ja Nej Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra kolleger? Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra ledelsen? KONFLIKTER, MOBNING/SEKSUEL CHIKANE Ja Nej Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? Der vurderes ikke at være konflikter. Evt. konflikter løses med dialog.

3 Er der mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? Der vurderes ikke at være problemer med mobning. Chikane og mobning vil ikke blive tolereret. KUNDE- OG BORGERKONTAKT Ja Nej Mangler medarbejderne klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse og serviceniveau? Det vurderes, at der er optimale rammer og information. Mangler medarbejderne målrettet efteruddannelse, der sikrer, at deres faglige og personlige kunnen altid svarer til det arbejde, de skal udføre? F kurser i IT-programmer, kundebetjening, konflikthåndtering eller andet? Det vurderes, at tilbud og muligheder er på et tilfredsstillende niveau. Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet? Der arbejdes konstant med evaluering og udvikling af bureauets opgaver. VOLD OG TRUSLER OM VOLD Ja Nej Er medarbejderne udsatte for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra klienter/patienter/kunder/passagerer? Det vurderes ikke at være et problem. Overgreb fra kunder vil ikke blive tolereret. Arbejder medarbejderne fysisk alene? Fordi vi kun er 2 personer i virksomheden, vil det forekomme i sjældne tilfælde. JOBUSIKKERHED Ja Nej Mangler medarbejderne konkret information om deres ansættelsessituation, f om omstrukturering, rationaliseringstiltag eller lignende forhold? INDEKLIMA TEMPERATUR Ja Nej Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? Der er problemer med at varme lokalerne op i de koldeste vintermåneder. Kontakt til udlejer har ikke ført til forbedringer, under henvisning til at der er tale om en fredet bygning. Der skrues i stedet op for varmen og dækkes af for evt. træk. Den store trædør mod baggården holdes lukket om vinteren. Mht. varme, er det kun på meget varme dage indetemperaturen overstiger 25 C - hvis arbejdet tillader det tilbydes varmefri Er der gener på grund af træk? Se ovenfor.

4 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? Der har ikke været eksperter som har konstateret det, men der er sandsynligvis kuldestråling som søges dækket af med afskærmning. Bygningen har en krybekælder som ikke er isoleret, vi har bedt udlejer finde en løsning med noget isolering som ikke konflikter med bygningens fredningsstatus. Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? Kun på meget varme dage - se ovenfor. Er der mere end 4 C forskel mellem gulv- og hovedhøjde? Se ovenfor. LUFTKVALITET Ja Nej Ligger der tit støv på vandrette flader? Det vurderes at forekomme, vi skal selv være opmærksomme på at tørre af ligesom frekvensen af rengøring forøges. Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? Er der slidte gulvtæpper eller lodne vægflader, f med stof eller mineraluld? Der vurderes ikke at være uhensigtsmæssige materialer eller overflader. Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? Bliver generende lugt hængende længe i rummet? Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? FUGT OG SKIMMELSVAMP Ja Nej Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? Lugter der ofte muggent? Er der synlig skimmelsvamp? LYS Ja Nej Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme?

5 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? Er der for lidt lys på arbejdspladserne? Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? Kontorets placering ved jordengør, trods det ringe vinduesareal, mulighederne for udsyn tilstrækkelige. STØJ AKUSTIK / GENERENDE STØJ Ja Nej Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? Lydisolering findes ikke i bygningen, men der er kun sjældent forstyrrende larm fra overboerne. Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? Er der installationer, der støjer, så det generer medarbejderne, når de taler almindeligt? Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? Er der generende støj udefra? RISIKO FOR ULYKKER ULYKKER GENERELT Ja Nej Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? INTERN TRANSPORT OG FÆRDSEL Ja Nej Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, f genstande på gulvet eller ujævnt underlag? BELASTNINGER AF KROPPEN M.V. Ja Nej Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen?

6 ANDRE FARER FOR ULYKKER Ja Nej Arbejder medarbejderne, hvor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, kan falde ned? SYGEFRAVÆR Ja Nej Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? Et godt arbejdsmiljø og fokus på optimale arbejdsbetingelser betyder et meget lavt sygefravær. Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? Se ovenfor. Generelt vurderes der ikke være probmer eller udfordringer i hverken det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø. For det psykiske arbejdsmiljøs vedkommende, er god kemi en væsentlig forudsætning for at løse de opgaver der arbejdes med. Det fysiske arbejdsmiljø søges forbedret med indkøb af nye borde, hvoraf mindst 1 vil være af hæve- sænke typen. Denne arbejdspladsvurdering vil blive evalueret og drøftet i forbindelse med en årlig MUS samtale. Der er desuden indført følgende politiker på bureauet: RYGEPOLITIK Rygning tillades ikke på kontoret. Der er mulighed for at ryge i fri luft i gården. Overtrædelse af rygepolitiken vil medføre advarsel. Gentagen overtrædelse vil medføre bortvisning og afskedigelse. ALKOHOLPOLITIK Indtagelse af alkohol er tilladt på bureauet i forbindelse med særlige begivenheder samt fredag fra kl Der indtages ikke alkohol forud for- eller i forbindelse med kundemøder. Overtrædelse af alkoholpolitiken vil medføre advarsel. Overtrædelser af reglerne i afsnittet om kundemøder vil ikke blive tolereret og medføre advarsel og bortvisning. Ved gentagne overtrædelser af disse regler vil medarbejderen blive afskediget. Aarhus C, den 1. sept BrandFARM Reklamebureau Medarbejder Per Mortensen Robert Holm Thomsen

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010 APV for Tjele Efterskole Senest revideret 08-10-2010 Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg APV 2009/200 Undersøgelsen er gennemført for lærerpersonalet som en netbaseret spørgeskemaundersøgelse (spørgeskema kan ses som bilag i APVmappe). For kantinepersonalet og det teknisk-administrative personale

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere