Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%"

Transkript

1 Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter, som du har brug for på din arbejdsplads? ( køkken, garderobe, toilet m.m.) Ja 9 82% A 3. Er din arbejdsplads (bord, stol m.m.) i orden?

2 Side 2 af 42 Ja 9 82% A 4. Er lokalets inventar i orden og uden synlige fejl og mangler? Ja 8 73% Nej 1 9% A 5. Er lokalets tekniske hjælpemidler (eltilsluttede instrumenter) i orden og uden synlige fejl og mangler? Ja 6 55% Ved ikke 5 45% A 6. Er evt. faste opstillinger af instrumenter m.m. placeret så hensigtsmæssigt, at risikoen for falduheld begrænses mest muligt? Ja 6 55% Ved ikke 5 45%

3 Side 3 af 42 A 7. Er højtalere/forstærkere/instrumenter m.m. forsvarligt monteret? Ja 6 55% Ved ikke 4 36% A 8. Er el-installationer (afbrydere/stikkontakter/ledninger/lamper etc.) uden synlige fejl? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% A 9. Er alle ledninger fastgjorte? Ja 2 18% Nej 4 36% Ved ikke 5 45% A 10. Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere? Ja 9 82%

4 Side 4 af 42 A 11. Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Ja 9 82% A 12. Er gulvbelægningen ubeskadiget? Ja 7 64% Ved ikke 3 27% A 13. Er loftbeklædningen hel? Ja 7 64% Ved ikke 3 27% A 14. Er ruder og vinduesrammer hele og i funktionsduelig stand? Ja 7 64% Ved ikke 4 36%

5 Side 5 af 42 A 15. Er gardinerne i orden? Ja 5 45% Nej 1 9% Ved ikke 5 45% A 16. Er relevante brugsanvisninger til maskiner og udstyr tilgængelige? Ja 3 27% Nej 2 18% Ved ikke 6 55% A 17. Bliver brugsanvisningerne ajourført? Ja 1 9% Ved ikke 10 91% A 18. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Ja 9 82%

6 Side 6 af 42 Indeklima B. Lys B 1. Er dagslystilgangen tilstrækkelig? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% B 2. Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? Nej 4 36% Ved ikke 7 64% B 3. Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? Ja 1 9% Nej 8 73% B 4. Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer?

7 Side 7 af 42 Nej 9 82% B 5. Er der spotbelysning/nodebelysning, hvor det er påkrævet? Ja 6 55% Nej 1 9% Ved ikke 4 36% B 6. Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? Nej 5 45% Ved ikke 6 55% B 7. Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? Nej 6 55% Ved ikke 5 45%

8 Side 8 af 42 C. Temperatur C 1. Er opvarmningsforholdene tilstrækkelige? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% C 2. Er temperaturforholdene i lokalet acceptable (min. 18 C om morgenen og højst 24 C i løbet af dagen) Ja 7 64% Nej 2 18% C 3. Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? Ja 2 18% Nej 1 9% Ved ikke 8 73% C 4. Er der mere end 4 C forskel mellem gulv- og hovedhøjde?

9 Side 9 af 42 Nej 3 27% Ved ikke 8 73% C 5. Er der gener pga træk og kuldestråling/nedfald? Ja 1 9% Nej 7 64% Ved ikke 3 27% D. Luftkvalitet D 1. Ligger der tit støv på vandrette flader? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% D 2. Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent?

10 Side 10 af 42 Nej 6 55% Ved ikke 5 45% D 3. Er der slidte gulvtæpper eller lodne vægflader, fx med stof eller mineraluld? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% D 4. Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? Ja 1 9% Nej 9 82% Ved ikke 1 9% D 5. Bliver generende lugt hængende længe i rummet? Nej 6 55% Ved ikke 5 45%

11 Side 11 af 42 D 6. Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? Ja 1 9% Nej 8 73% D 7. Er muligheden for udluftning tilstrækkelig? Ja 5 45% Nej 2 18% Ved ikke 4 36% D 8. Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% D 9. Er luftfugtigheden tilfredsstillende? Ja 8 73% Nej 1 9%

12 Side 12 af 42 D 10. Vurderer du, at luftkvaliteten generelt er god? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% E. Fugt og skimmelsvamp E 1. Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? Ja 1 9% Nej 5 45% Ved ikke 5 45% E 2. Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% E 3. Lugter der ofte muggent?

13 Side 13 af 42 Nej 7 64% Ved ikke 4 36% E 4. Er der synlig skimmelsvamp? Nej 9 82% F. Akustik/generende støj F 1. Er lokalerne indrettet, så de akustiske forhold er så gode som muligt? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% F 2. Er vægge og døre lydisolerede mod andre lokaler?

14 Side 14 af 42 Ja 4 36% Nej 2 18% Ved ikke 5 45% F 3. Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? Nej 5 45% Ved ikke 6 55% F 4. Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% F 5. Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? Ja 2 18% Nej 7 64%

15 Side 15 af 42 F 6. Kan arbejdspladsen dæmpe eller indkapsle støjkilderne, eller kan de placeres i særskilte rum? Nej 3 27% Ved ikke 8 73% F 7. Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? Ja 1 9% Nej 3 27% Ved ikke 6 55% F 8. Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder? Ja 1 9% Nej 6 55% Ved ikke 4 36% F 9. Forsømmer arbejdspladsen at indkøbe de mest støjsvage maskiner på markedet? Nej 4 36% Ved ikke 7 64%

16 Side 16 af 42 F 10. Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig? Ja 1 9% Nej 1 9% Ved ikke 9 82% F 11. Er der generende støj udefra? Ja 1 9% Nej 8 73% G. Delvurdering G 1. Vurderer du, at indeklimaet generelt er tilfredsstillende? Ja 10 91% G 2. Har du kommentarer til indeklimaet? Koncertsalen er for varm ved gennemførsel af koncert Jeg underviser hjemme Vinduer lukker automatisk og der er ikke mulighed for kroge, der kan sikre en ordentlig udluftning af lokalerne mellem lektionerne, hvilket ville være skønt og gavne indeklimaet i høj grad. Dette gælder både fugt, lugt, ventilation og temperatur. sidder der belægninger af en art. Der er en let muggen lugt i køkken/lærerværelse, og kigger man i ventilationen her, Der er mod forventning temmelig megen lyd gennem vægene undervisningsrummene imellem. Ved ikke, om det især er dér, hvor ét stort rum er blevet til to

17 Side 17 af 42 Ergonomisk arbejdsmiljø Fysisk arbejde H. Arbejdsstillinger H 1. Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Ja 1 9% Nej 10 91% H 2. Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Ja 1 9% Nej 10 91% H 3. Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? Ja 3 27% Nej 8 73%

18 Side 18 af 42 H 4. Arbejder du med lange rækkeafstande? Ja 2 18% Nej 8 73% Ved ikke 1 9% H 5. Arbejder du på hug, knælende eller knæliggende? Ja 1 9% Nej 10 91% H 6. Arbejder du i samme stilling i lang tid? Ja 5 45% Nej 5 45% H 7. Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Nej %

19 Side 19 af 42 H 8. Er der ensidigt belastende arbejde på virksomheden fx computerarbejde? Ja 3 27% Nej 8 73% I. Tunge løft, træk og skub I 1. Løfter, trækker eller skubber du tunge emner eller byrder manuelt? Ja 2 18% Nej 9 82% I 2. Løfter eller holder du tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? Nej 10 91% I 3. Bærer du tunge emner eller redskaber, mens du går?

20 Side 20 af 42 Ja 1 9% Nej 10 91% I 4. Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? Nej % I 5. Løfter du byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Nej % I 6. Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen? Nej %

21 Side 21 af 42 I 7. Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? Nej 10 91% Ved ikke 1 9% J. Hjælpemidler J 1. Har du mulighed for at skifte arbejdsstilling, når du har brug for det i dit arbejde? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% J 2. Kan du undgå belastende arbejdsstillinger i dit arbejde? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% J 3. Har du tekniske hjælpemidler til rådighed, som du skal bruge for at dit arbejde bliver så let som muligt? (hæve-sænke borde, redskaber til brug ved tunge løft f.eks af højtalere m.m.) dit arbejde?

22 Side 22 af 42 Ja 3 27% Nej 5 45% Ved ikke 3 27% J 4. Har du fået instruktion i brugen af arbejdsredskaberne/hjælpemidlerne, som du benytter? Ja 3 27% Nej 6 55% J 5. Har du mulighed for at indstille arbejdsredskaber/hjælpemidler og møbler, så de passer til dine behov? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% Fysisk trivsel K. Fysiske gener K 1. Har du på din arbejdsplads oplevet fysiske gener som:

23 Side 23 af 42 Hovedpine 4 36% Luftvejsgener 0 0% Allergiske reaktioner 0 0% Svimmelhed 0 0% Andet (skrive venligst hvad) 0 0% Nej, jeg har ingen gener 7 64% L. Håndtering af faremærkede stoffer og materialer L 1. Ved du, hvordan du anvender faremærkede stoffer og materialer på din arbejdsplads? (f.eks. rengøringsmidler, maling, spray, pulver, husholdningssprit m.m.) Ja 5 45% Nej 6 55% L 2. Er der udarbejdet synlige brugsanvisninger for de faremærkede stoffer og materialer på din arbejdsplads? Ved ikke % Sikkerhed på arbejdspladsen

24 Side 24 af 42 M. Generelt M 1. Føler du dig tryg på din arbejdsplads? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% M 2. Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% N. Fald og snublen N 1. Er der rod i form af legeværktøj, materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man skal færdes? Nej 8 73% N 2. Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys?

25 Side 25 af 42 Ja 2 18% Nej 7 64% N 3. Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Nej 9 82% N 4. Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? Ja 1 9% Nej 8 73% O. Manuel håndtering O 1. Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen?

26 Side 26 af 42 Nej 7 64% Ved ikke 4 36% O 2. Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? Nej 4 36% Ved ikke 6 55% P. Ulykker og brand P 1. Ved du, hvor du kan finde førstehjælpsudstyr på din arbejdsplads? Ja 2 18% Nej 8 73% P 2. Ved du, hvor du kan finde brandslukningsudstyr på din arbejdsplads?

27 Side 27 af 42 Ja 2 18% Nej 8 73% P 3. Ved du, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand på din arbejdsplads? Ja 3 27% Nej 7 64% Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og sundhed Q. Generel trivsel Q 1. Er du i godt humør, når du er på arbejde? Ja %

28 Side 28 af 42 Q 2. Har du energi til at komme igennem din arbejdsdag? Ja % Q 3. Synes du alt i alt, at dit helbred er godt? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% Q 4. Føler du dig sikker på din jobsituation i Ishøj Kommune? Ja 8 73% Nej 1 9% R. Krav og ressourcer R 1. Er du tilfreds med dine arbejdstider?

29 Side 29 af 42 Ja % R 2. Kan du afgrænse dit arbejdsliv fra dit privatliv? Ja 7 64% Nej 3 27% Ved ikke 1 9% R 3. Er din arbejdsmængde tilfredsstillende i forhold til din arbejdstid? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% R 4. Oplever du, at det er nødvendigt at arbejde over? Ja 1 9% Nej 7 64% Ved ikke 3 27%

30 Side 30 af 42 R 5. Oplever du, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Ja 4 36% Nej 5 45% R 6. Kan du leve op til de krav, som dine arbejdsopgaver stiller til dig? Ja 10 91% Nej 1 9% R 7. Kender du målene for dit arbejde? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% R 8. Har du mulighed for at udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er tilfreds med? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9%

31 Side 31 af 42 R 9. Oplever du, at eleverne/borgerne sætter pris på din arbejdsindsats? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% R 10. Har du indenfor de seneste år sygemeldt dig fra arbejdet p.g.a. arbejdspres? Nej % S. Indflydelse på eget arbejde S 1. Har du mulighed for selv at regulere dit arbejdstempo? Ja 7 64% Nej 4 36% S 2. Har du indflydelse på mængden af arbejdsopgaver, du skal løse på dit arbejde?

32 Side 32 af 42 Ja 8 73% Nej 3 27% S 3. Oplever du, at dine arbejdsopgaver giver mening i forhold til den funktion, din arbejdsplads udfylder? Ja % S 4. Har du indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører dit arbejde? Ja 7 64% Nej 2 18% S 5. Oplever du, at din leder tager højde for dine ønsker, når der træffes beslutninger, der vedrører din arbejdssituation? Ja 5 45% Nej 2 18% Ved ikke 4 36%

33 Side 33 af 42 S 6. Har du mulighed for at bestemme, hvornår du må holde pause? Ja 8 73% Nej 3 27% T. Udvikling T 1. Har du mulighed for at udvikle dig og lære nyt gennem dit arbejde? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% T 2. Har du mulighed for at videreuddanne dig gennem kurser og lign. i det omfang, det er nødvendigt for at kunne passe dit arbejde? Ja 4 36% Nej 4 36% Ved ikke 3 27% T 3. Har du gennemgået et introduktionsforløb, da du startede på din arbejdsplads?

34 Side 34 af 42 Ja 3 27% Nej 7 64% Ved ikke 1 9% U. Samarbejde og kommunikation U 1. Oplever du, at samarbejdet på din arbejdsplads fungerer godt? Ja % U 2. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% U 3. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det?

35 Side 35 af 42 Ja 7 64% Ved ikke 4 36% U 4. Giver du hjælp og støtte til kolleger, der har brug for det? Ja 7 64% Nej 1 9% Ved ikke 3 27% U 5. Oplever du, at dine kolleger sætter pris på din arbejdsindsats? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% U 6. Oplever du, at du får anerkendelse fra din leder for det arbejde, du udfører? Ja 9 82%

36 Side 36 af 42 U 7. Får du den information fra din leder, du har brug for, for at kunne udføre dit arbejde godt? Ja 7 64% Nej 1 9% Ved ikke 3 27% U 8. Får du hjælp og støtte fra din leder, når du har brug for det? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% U 9. Er der et godt fagligt fællesskab på din arbejdsplads? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% U 10. Er der et godt socialt fællesskab på din arbejdsplads? Ja 5 45% Nej 1 9% Ved ikke 5 45%

37 Side 37 af 42 U 11. Er der mulighed for at tale om ting, der ikke fungerer? Ja 7 64% Ved ikke 4 36% V. Psykisk belastende situationer (konflikter, mobning, seksuel chikane) V 1. Bringer arbejdet dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Ja 2 18% Nej 7 64% V 2. Kræver arbejdet, at du skjuler dine følelser? Ja 3 27% Nej 8 73% V 3. Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter?

38 Side 38 af 42 Nej 10 91% Ved ikke 1 9% V 4. Er der seksuel chikane på arbejdspladsen? Nej 9 82% V 5. Har du oplevet ubehagelige drillerier eller mobning? Nej % V 6. Har du oplevet trusler om vold eller anden truende adfærd? Nej %

39 Side 39 af 42 V 7. Har du oplevet overfald eller anden fysisk vold? (spark, slag, riv..) Nej % V 8. Bliver evt. chikane, mobning, vold og trusler håndteret på en god måde på din arbejdsplads? Ja 3 27% Ved ikke 8 73% V 9. Kender du retningslinierne for chikane, mobning, vold og trusler på din arbejdsplads? Ja 2 18% Nej 9 82% V 10. Har du oplevet diskriminerende adfærd? Nej %

40 Side 40 af 42 V 11. Oplever du, at der er plads til alle på din arbejdsplads uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% X. Sygefravær X 1. Kan der tales åbent om sygefravær på din arbejdsplads? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% X 2. Er der klare retningslinier for sygemeldinger på din arbejdsplads? Ja 3 27% Ved ikke 8 73% X 3. Kan I få hverdagen til at hænge sammen, med den mængde af sygefravær, der er på din arbejdsplads?

41 Side 41 af 42 Ja 6 55% Nej 1 9% Ved ikke 4 36% X 4. Oplever du, at der er en god opfølgning på sygemeldte medarbejdere på din arbejdsplads? Ja 2 18% Ved ikke 9 82% X 5. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet? Nej 3 27% Ved ikke 8 73% X 6. Kan der ændres i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? Nej 1 9% Ved ikke 10 91%

42 Side 42 af 42 Y. Delvurdering Y 1. Er du alt i alt godt tilfreds med dit arbejdsliv? Ja % Y 2. Hvis ikke, hvad kunne ændres, for at du kunne blive tilfreds med dit arbejdsliv? jeg kunne ønske mig en lidt bedre information om fx årsprøver. indhold, værdier og planlægning.at udbetaling at timer kørte automatisk og uden at jeg selv skal sende timesedler. evt kunne det måske foregår online? Z. Andet Z 1. Har du evt. andre emner/problemer, som du gerne vil have, at din arbejdsplads forholder sig til for at opnå et ordentligt arbejdsmiljø? Da jeg kun er ansat som timelærer for 1 mgk-elev har jeg ikke nogen fornemmelse af arbejdsmiljøet. Min besvarelse i denne undersøgelse afspejler dette. Min kontakt med skolens leder og andre lærere virker positiv. Dog synes jeg det er svært at finde ud af hvem man skal rette henvendelse til i tvivlsspørgsmål. Leder eller pædagogisk koordinator? Antal daglige svar

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010 APV for Tjele Efterskole Senest revideret 08-10-2010 Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport Rapporten er lavet d.26-09-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV - Denne rapport: Recycle Bin Default Department

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Fysisk miljø på værkstederne Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet?

Fysisk miljø på værkstederne Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet? Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet? 49,2 37,3 13,6 Hvad synes du om værkstedets adgang til frisk luft? 44,8 0,0 3,4 29,3 22,4 Hvad synes du om værkstedets omklædnings faciliteter?

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 Rapporten er lavet d.23-04-2014 Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV Denne rapport: Arbejdsmiljøorganisation Michael

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere