Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%"

Transkript

1 Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter, som du har brug for på din arbejdsplads? ( køkken, garderobe, toilet m.m.) Ja 9 82% A 3. Er din arbejdsplads (bord, stol m.m.) i orden?

2 Side 2 af 42 Ja 9 82% A 4. Er lokalets inventar i orden og uden synlige fejl og mangler? Ja 8 73% Nej 1 9% A 5. Er lokalets tekniske hjælpemidler (eltilsluttede instrumenter) i orden og uden synlige fejl og mangler? Ja 6 55% Ved ikke 5 45% A 6. Er evt. faste opstillinger af instrumenter m.m. placeret så hensigtsmæssigt, at risikoen for falduheld begrænses mest muligt? Ja 6 55% Ved ikke 5 45%

3 Side 3 af 42 A 7. Er højtalere/forstærkere/instrumenter m.m. forsvarligt monteret? Ja 6 55% Ved ikke 4 36% A 8. Er el-installationer (afbrydere/stikkontakter/ledninger/lamper etc.) uden synlige fejl? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% A 9. Er alle ledninger fastgjorte? Ja 2 18% Nej 4 36% Ved ikke 5 45% A 10. Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere? Ja 9 82%

4 Side 4 af 42 A 11. Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Ja 9 82% A 12. Er gulvbelægningen ubeskadiget? Ja 7 64% Ved ikke 3 27% A 13. Er loftbeklædningen hel? Ja 7 64% Ved ikke 3 27% A 14. Er ruder og vinduesrammer hele og i funktionsduelig stand? Ja 7 64% Ved ikke 4 36%

5 Side 5 af 42 A 15. Er gardinerne i orden? Ja 5 45% Nej 1 9% Ved ikke 5 45% A 16. Er relevante brugsanvisninger til maskiner og udstyr tilgængelige? Ja 3 27% Nej 2 18% Ved ikke 6 55% A 17. Bliver brugsanvisningerne ajourført? Ja 1 9% Ved ikke 10 91% A 18. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Ja 9 82%

6 Side 6 af 42 Indeklima B. Lys B 1. Er dagslystilgangen tilstrækkelig? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% B 2. Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? Nej 4 36% Ved ikke 7 64% B 3. Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? Ja 1 9% Nej 8 73% B 4. Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer?

7 Side 7 af 42 Nej 9 82% B 5. Er der spotbelysning/nodebelysning, hvor det er påkrævet? Ja 6 55% Nej 1 9% Ved ikke 4 36% B 6. Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? Nej 5 45% Ved ikke 6 55% B 7. Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? Nej 6 55% Ved ikke 5 45%

8 Side 8 af 42 C. Temperatur C 1. Er opvarmningsforholdene tilstrækkelige? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% C 2. Er temperaturforholdene i lokalet acceptable (min. 18 C om morgenen og højst 24 C i løbet af dagen) Ja 7 64% Nej 2 18% C 3. Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? Ja 2 18% Nej 1 9% Ved ikke 8 73% C 4. Er der mere end 4 C forskel mellem gulv- og hovedhøjde?

9 Side 9 af 42 Nej 3 27% Ved ikke 8 73% C 5. Er der gener pga træk og kuldestråling/nedfald? Ja 1 9% Nej 7 64% Ved ikke 3 27% D. Luftkvalitet D 1. Ligger der tit støv på vandrette flader? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% D 2. Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent?

10 Side 10 af 42 Nej 6 55% Ved ikke 5 45% D 3. Er der slidte gulvtæpper eller lodne vægflader, fx med stof eller mineraluld? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% D 4. Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? Ja 1 9% Nej 9 82% Ved ikke 1 9% D 5. Bliver generende lugt hængende længe i rummet? Nej 6 55% Ved ikke 5 45%

11 Side 11 af 42 D 6. Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? Ja 1 9% Nej 8 73% D 7. Er muligheden for udluftning tilstrækkelig? Ja 5 45% Nej 2 18% Ved ikke 4 36% D 8. Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% D 9. Er luftfugtigheden tilfredsstillende? Ja 8 73% Nej 1 9%

12 Side 12 af 42 D 10. Vurderer du, at luftkvaliteten generelt er god? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% E. Fugt og skimmelsvamp E 1. Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? Ja 1 9% Nej 5 45% Ved ikke 5 45% E 2. Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% E 3. Lugter der ofte muggent?

13 Side 13 af 42 Nej 7 64% Ved ikke 4 36% E 4. Er der synlig skimmelsvamp? Nej 9 82% F. Akustik/generende støj F 1. Er lokalerne indrettet, så de akustiske forhold er så gode som muligt? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% F 2. Er vægge og døre lydisolerede mod andre lokaler?

14 Side 14 af 42 Ja 4 36% Nej 2 18% Ved ikke 5 45% F 3. Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? Nej 5 45% Ved ikke 6 55% F 4. Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% F 5. Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? Ja 2 18% Nej 7 64%

15 Side 15 af 42 F 6. Kan arbejdspladsen dæmpe eller indkapsle støjkilderne, eller kan de placeres i særskilte rum? Nej 3 27% Ved ikke 8 73% F 7. Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? Ja 1 9% Nej 3 27% Ved ikke 6 55% F 8. Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder? Ja 1 9% Nej 6 55% Ved ikke 4 36% F 9. Forsømmer arbejdspladsen at indkøbe de mest støjsvage maskiner på markedet? Nej 4 36% Ved ikke 7 64%

16 Side 16 af 42 F 10. Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig? Ja 1 9% Nej 1 9% Ved ikke 9 82% F 11. Er der generende støj udefra? Ja 1 9% Nej 8 73% G. Delvurdering G 1. Vurderer du, at indeklimaet generelt er tilfredsstillende? Ja 10 91% G 2. Har du kommentarer til indeklimaet? Koncertsalen er for varm ved gennemførsel af koncert Jeg underviser hjemme Vinduer lukker automatisk og der er ikke mulighed for kroge, der kan sikre en ordentlig udluftning af lokalerne mellem lektionerne, hvilket ville være skønt og gavne indeklimaet i høj grad. Dette gælder både fugt, lugt, ventilation og temperatur. sidder der belægninger af en art. Der er en let muggen lugt i køkken/lærerværelse, og kigger man i ventilationen her, Der er mod forventning temmelig megen lyd gennem vægene undervisningsrummene imellem. Ved ikke, om det især er dér, hvor ét stort rum er blevet til to

17 Side 17 af 42 Ergonomisk arbejdsmiljø Fysisk arbejde H. Arbejdsstillinger H 1. Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Ja 1 9% Nej 10 91% H 2. Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Ja 1 9% Nej 10 91% H 3. Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? Ja 3 27% Nej 8 73%

18 Side 18 af 42 H 4. Arbejder du med lange rækkeafstande? Ja 2 18% Nej 8 73% Ved ikke 1 9% H 5. Arbejder du på hug, knælende eller knæliggende? Ja 1 9% Nej 10 91% H 6. Arbejder du i samme stilling i lang tid? Ja 5 45% Nej 5 45% H 7. Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Nej %

19 Side 19 af 42 H 8. Er der ensidigt belastende arbejde på virksomheden fx computerarbejde? Ja 3 27% Nej 8 73% I. Tunge løft, træk og skub I 1. Løfter, trækker eller skubber du tunge emner eller byrder manuelt? Ja 2 18% Nej 9 82% I 2. Løfter eller holder du tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? Nej 10 91% I 3. Bærer du tunge emner eller redskaber, mens du går?

20 Side 20 af 42 Ja 1 9% Nej 10 91% I 4. Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? Nej % I 5. Løfter du byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Nej % I 6. Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen? Nej %

21 Side 21 af 42 I 7. Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? Nej 10 91% Ved ikke 1 9% J. Hjælpemidler J 1. Har du mulighed for at skifte arbejdsstilling, når du har brug for det i dit arbejde? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% J 2. Kan du undgå belastende arbejdsstillinger i dit arbejde? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% J 3. Har du tekniske hjælpemidler til rådighed, som du skal bruge for at dit arbejde bliver så let som muligt? (hæve-sænke borde, redskaber til brug ved tunge løft f.eks af højtalere m.m.) dit arbejde?

22 Side 22 af 42 Ja 3 27% Nej 5 45% Ved ikke 3 27% J 4. Har du fået instruktion i brugen af arbejdsredskaberne/hjælpemidlerne, som du benytter? Ja 3 27% Nej 6 55% J 5. Har du mulighed for at indstille arbejdsredskaber/hjælpemidler og møbler, så de passer til dine behov? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% Fysisk trivsel K. Fysiske gener K 1. Har du på din arbejdsplads oplevet fysiske gener som:

23 Side 23 af 42 Hovedpine 4 36% Luftvejsgener 0 0% Allergiske reaktioner 0 0% Svimmelhed 0 0% Andet (skrive venligst hvad) 0 0% Nej, jeg har ingen gener 7 64% L. Håndtering af faremærkede stoffer og materialer L 1. Ved du, hvordan du anvender faremærkede stoffer og materialer på din arbejdsplads? (f.eks. rengøringsmidler, maling, spray, pulver, husholdningssprit m.m.) Ja 5 45% Nej 6 55% L 2. Er der udarbejdet synlige brugsanvisninger for de faremærkede stoffer og materialer på din arbejdsplads? Ved ikke % Sikkerhed på arbejdspladsen

24 Side 24 af 42 M. Generelt M 1. Føler du dig tryg på din arbejdsplads? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% M 2. Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% N. Fald og snublen N 1. Er der rod i form af legeværktøj, materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man skal færdes? Nej 8 73% N 2. Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys?

25 Side 25 af 42 Ja 2 18% Nej 7 64% N 3. Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Nej 9 82% N 4. Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? Ja 1 9% Nej 8 73% O. Manuel håndtering O 1. Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen?

26 Side 26 af 42 Nej 7 64% Ved ikke 4 36% O 2. Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? Nej 4 36% Ved ikke 6 55% P. Ulykker og brand P 1. Ved du, hvor du kan finde førstehjælpsudstyr på din arbejdsplads? Ja 2 18% Nej 8 73% P 2. Ved du, hvor du kan finde brandslukningsudstyr på din arbejdsplads?

27 Side 27 af 42 Ja 2 18% Nej 8 73% P 3. Ved du, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand på din arbejdsplads? Ja 3 27% Nej 7 64% Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og sundhed Q. Generel trivsel Q 1. Er du i godt humør, når du er på arbejde? Ja %

28 Side 28 af 42 Q 2. Har du energi til at komme igennem din arbejdsdag? Ja % Q 3. Synes du alt i alt, at dit helbred er godt? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% Q 4. Føler du dig sikker på din jobsituation i Ishøj Kommune? Ja 8 73% Nej 1 9% R. Krav og ressourcer R 1. Er du tilfreds med dine arbejdstider?

29 Side 29 af 42 Ja % R 2. Kan du afgrænse dit arbejdsliv fra dit privatliv? Ja 7 64% Nej 3 27% Ved ikke 1 9% R 3. Er din arbejdsmængde tilfredsstillende i forhold til din arbejdstid? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% R 4. Oplever du, at det er nødvendigt at arbejde over? Ja 1 9% Nej 7 64% Ved ikke 3 27%

30 Side 30 af 42 R 5. Oplever du, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Ja 4 36% Nej 5 45% R 6. Kan du leve op til de krav, som dine arbejdsopgaver stiller til dig? Ja 10 91% Nej 1 9% R 7. Kender du målene for dit arbejde? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% R 8. Har du mulighed for at udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er tilfreds med? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9%

31 Side 31 af 42 R 9. Oplever du, at eleverne/borgerne sætter pris på din arbejdsindsats? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% R 10. Har du indenfor de seneste år sygemeldt dig fra arbejdet p.g.a. arbejdspres? Nej % S. Indflydelse på eget arbejde S 1. Har du mulighed for selv at regulere dit arbejdstempo? Ja 7 64% Nej 4 36% S 2. Har du indflydelse på mængden af arbejdsopgaver, du skal løse på dit arbejde?

32 Side 32 af 42 Ja 8 73% Nej 3 27% S 3. Oplever du, at dine arbejdsopgaver giver mening i forhold til den funktion, din arbejdsplads udfylder? Ja % S 4. Har du indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører dit arbejde? Ja 7 64% Nej 2 18% S 5. Oplever du, at din leder tager højde for dine ønsker, når der træffes beslutninger, der vedrører din arbejdssituation? Ja 5 45% Nej 2 18% Ved ikke 4 36%

33 Side 33 af 42 S 6. Har du mulighed for at bestemme, hvornår du må holde pause? Ja 8 73% Nej 3 27% T. Udvikling T 1. Har du mulighed for at udvikle dig og lære nyt gennem dit arbejde? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% T 2. Har du mulighed for at videreuddanne dig gennem kurser og lign. i det omfang, det er nødvendigt for at kunne passe dit arbejde? Ja 4 36% Nej 4 36% Ved ikke 3 27% T 3. Har du gennemgået et introduktionsforløb, da du startede på din arbejdsplads?

34 Side 34 af 42 Ja 3 27% Nej 7 64% Ved ikke 1 9% U. Samarbejde og kommunikation U 1. Oplever du, at samarbejdet på din arbejdsplads fungerer godt? Ja % U 2. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% U 3. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det?

35 Side 35 af 42 Ja 7 64% Ved ikke 4 36% U 4. Giver du hjælp og støtte til kolleger, der har brug for det? Ja 7 64% Nej 1 9% Ved ikke 3 27% U 5. Oplever du, at dine kolleger sætter pris på din arbejdsindsats? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% U 6. Oplever du, at du får anerkendelse fra din leder for det arbejde, du udfører? Ja 9 82%

36 Side 36 af 42 U 7. Får du den information fra din leder, du har brug for, for at kunne udføre dit arbejde godt? Ja 7 64% Nej 1 9% Ved ikke 3 27% U 8. Får du hjælp og støtte fra din leder, når du har brug for det? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% U 9. Er der et godt fagligt fællesskab på din arbejdsplads? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% U 10. Er der et godt socialt fællesskab på din arbejdsplads? Ja 5 45% Nej 1 9% Ved ikke 5 45%

37 Side 37 af 42 U 11. Er der mulighed for at tale om ting, der ikke fungerer? Ja 7 64% Ved ikke 4 36% V. Psykisk belastende situationer (konflikter, mobning, seksuel chikane) V 1. Bringer arbejdet dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Ja 2 18% Nej 7 64% V 2. Kræver arbejdet, at du skjuler dine følelser? Ja 3 27% Nej 8 73% V 3. Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter?

38 Side 38 af 42 Nej 10 91% Ved ikke 1 9% V 4. Er der seksuel chikane på arbejdspladsen? Nej 9 82% V 5. Har du oplevet ubehagelige drillerier eller mobning? Nej % V 6. Har du oplevet trusler om vold eller anden truende adfærd? Nej %

39 Side 39 af 42 V 7. Har du oplevet overfald eller anden fysisk vold? (spark, slag, riv..) Nej % V 8. Bliver evt. chikane, mobning, vold og trusler håndteret på en god måde på din arbejdsplads? Ja 3 27% Ved ikke 8 73% V 9. Kender du retningslinierne for chikane, mobning, vold og trusler på din arbejdsplads? Ja 2 18% Nej 9 82% V 10. Har du oplevet diskriminerende adfærd? Nej %

40 Side 40 af 42 V 11. Oplever du, at der er plads til alle på din arbejdsplads uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% X. Sygefravær X 1. Kan der tales åbent om sygefravær på din arbejdsplads? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% X 2. Er der klare retningslinier for sygemeldinger på din arbejdsplads? Ja 3 27% Ved ikke 8 73% X 3. Kan I få hverdagen til at hænge sammen, med den mængde af sygefravær, der er på din arbejdsplads?

41 Side 41 af 42 Ja 6 55% Nej 1 9% Ved ikke 4 36% X 4. Oplever du, at der er en god opfølgning på sygemeldte medarbejdere på din arbejdsplads? Ja 2 18% Ved ikke 9 82% X 5. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet? Nej 3 27% Ved ikke 8 73% X 6. Kan der ændres i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? Nej 1 9% Ved ikke 10 91%

42 Side 42 af 42 Y. Delvurdering Y 1. Er du alt i alt godt tilfreds med dit arbejdsliv? Ja % Y 2. Hvis ikke, hvad kunne ændres, for at du kunne blive tilfreds med dit arbejdsliv? jeg kunne ønske mig en lidt bedre information om fx årsprøver. indhold, værdier og planlægning.at udbetaling at timer kørte automatisk og uden at jeg selv skal sende timesedler. evt kunne det måske foregår online? Z. Andet Z 1. Har du evt. andre emner/problemer, som du gerne vil have, at din arbejdsplads forholder sig til for at opnå et ordentligt arbejdsmiljø? Da jeg kun er ansat som timelærer for 1 mgk-elev har jeg ikke nogen fornemmelse af arbejdsmiljøet. Min besvarelse i denne undersøgelse afspejler dette. Min kontakt med skolens leder og andre lærere virker positiv. Dog synes jeg det er svært at finde ud af hvem man skal rette henvendelse til i tvivlsspørgsmål. Leder eller pædagogisk koordinator? Antal daglige svar

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010 APV for Tjele Efterskole Senest revideret 08-10-2010 Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper,

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere