Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1"

Transkript

1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner og god orden på arbejdspladsen spiller en vigtig rolle. Ulykker generelt Unødvendige chancer Tager du unødvendige chancer, fx ved ikke at bruge personlige værnemidler? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Risiko for ulykker Støj og akustik Indeklima Ergonomi Biologiske forhold Hudbelastning Psykiske forhold Gravides arbejdsmiljø Sygefravær Rygepolitik Registrering af ulykker Sker arbejdsulykker, store som små, uden det registreres og undersøges? Ja, ofte Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Tidspres Oplever du, at du mangler tid til at udføre arbejdsopgaver på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Oplæring og instruktion Bliver du tilstrækkelig oplært og instrueret i de forskellige arbejdsopgaver? Nej Delvist Ja Manuel håndtering Løfteredskaber Er der taget de nødvendige forholdsregler ved løft over 11 kg, fx ved bleskift? Ja, Nej, det mangler enkelte steder

2 Side 2 af 15 Nej, det mangler mange steder Vrid og drejninger Foretager du uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Fald og snublen Uorden Risikerer du at falde over legetøj, materialer eller andet, som ligger, hvor du skal færdes? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i ringe grad Nej, overhovedet ikke Rod og belysning Er færdselsveje på arbejdspladsen generelt opryddede, ordentlige og godt belyst? Ja, i høj grad Kun i mindre grad Nej Indretning Risikerer du at træde forkert, fordi arbejdspladsen er dårligt indrettet, fx ujævnt underlag? Ja, overalt Nogle steder Nej, overhovedet ikke Glatte gulve Er der problemer med glatte gulve og underlag, fx fordi der spildes væsker? Nej Ja, nogle steder Ja, mange steder Støj og akustik Støj påvirker arbejdsmiljøet og kan medføre varige høreskader. Samtidig nedsættes koncentrationsevnen og dermed øges risikoen for ulykker i hverdagen.

3 Side 3 af 15 Støjniveau Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at kommunikere med en person, der står 0,5 til 1 meter væk? Ja, dagligt Ja, af og til Kun sjældent Nej, aldrig Lyddæmpning Er lofter og vægge i de støjbelastede lokaler forsynet med lyddæmpning? Ja Nej Intet at bidrage til spørgsmålet Lyden runger Er der lokaler, hvor lyden "runger"? Ja, flere steder Ja, enkelte steder Nej, ingen steder Samtaleproblemer Er det svært at opfatte samtale, når der foregår flere samtaler på samme tid? Ja, flere steder Ja, enkelte steder Nej, ingen steder Støj Er du generet af støj fra kontormaskiner, mennesker eller installationer? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Støj udefra Oplever du generende støj udefra? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Intet at bidrage til spørgsmålet Dæmpning af støjkilder Kan støjen fra fx puderum, dæmpes eller indkapsles mere eller placeres i særskilte rum? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i ringe grad Nej, det er ikke muligt

4 Side 4 af 15 Høreværn Benytter du høreværn eller hørepropper, når støjen er kraftig? Ja, altid Ja, for det meste Sjældent Nej Intet at bidrage til spørgsmålet Indeklima Selv mindre problemer med indeklimaet kan have alvorlige konsekvenser. Det kan vise sig som øget sygefravær eller nedsat effektivitet. Temperatur Temperatur Ligger temperaturen i arbejdsrummet mellem 18 og 25 grader ved normal udetemperatur? Ja, altid Ja, for det meste Ikke altid Intet at bidrage til spørgsmålet Træk Oplever du generende træk? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Kulde Oplever du generende kuldestråling? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Temperaturstigning Stiger temperaturen i rummet mere end 4 grader i løbet af en dag? Ja, hver dag Ja, af og til Nej, aldrig Intet at bidrage til spørgsmålet Temperaturforskel Er der stor forskel på temperaturen ved gulv- og hovedhøjde? Ja, altid Ja, af og til

5 Side 5 af 15 Sjældent Aldrig Luftkvalitet Støv Ligger der tit støv på vandrette flader? Ja, altid Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Rengøringsniveau Er det svært at gøre rent i lokalerne, fx fordi møbler eller legetøj er i vejen? Ja Nogle steder Nej Gulve og vægge Er gulve og vægflader velholdte og intakte, fx flisebelægninger? Ja Nej Lugt Oplever du ubehagelig lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Printere og kopimaskiner Er printere eller kopimaskiner placeret i rum uden ventilation? Ja Nej Tobaksrøg Oplever du gener fra tobaksrøg? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig

6 Side 6 af 15 Mange mennesker Oplever du, at luften bliver beklumret eller lugter dårligt, fordi mange mennesker opholder sig samme sted? Ja, dagligt Ja, af og til Kun sjældent Nej, det forekommer aldrig Fugt og skimmelsvamp Vand Siver der vand ind gennem tage, vægge eller gulv? Ja Nej Fugtskader Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på vægge, gulv eller loft? Ja Nej Mug Oplever du en muggen lugt i daginstitutionen? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Skimmelsvamp Er der synlige tegn på skimmelsvamp? Ja Nej Lys Lysniveau Er belysningen tilstrækkelig i daginstitutionens lokaler? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, der mangler generelt lys Blænding Bliver du blændet af lys fra lysarmaturer eller vinduer? Ja, mange steder

7 Side 7 af 15 Ja, enkelte steder Nej Vinduesareal Er vinduesarealet mindre end 10 % af gulvarealet? Ja, i mange rum Ja, i enkelte rum Nej Udsyn Har du udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? Ja, i mange rum Ja, i enkelte rum Nej Ergonomi Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for smerter i arme, ryg, nakke og skuldre, som er de almindelige former for muskel - og skeletbesvær. Tunge løft Mange løft Løfter du børnene eller andre tunge byrder mange gange i løbet af en arbejdsdag? Ja, hyppigt Ja, lejlighedsvist Nej Belastning Løfter eller bærer du rundt på børnene i løbet af din arbejdsdag? Ja, hyppigt Ja, lejlighedsvist Nej Løft i fælleskab Opstår der risikable situationer, hvor du sammen med kolleger løfter tunge byrder, fx på legepladsen? Ja, hyppigt Ja, lejlighedsvist Nej Arbejdsstillinger Løfter du børn i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde?

8 Side 8 af 15 Ja, hyppigt Ja, lejlighedsvist Nej Tunge skub og træk Træk og skub af hjælpemidler Skal du bruge mange kræfter til at trække eller skubbe hjælpemidler, fx barnevogne eller kørestole? Ja, det er et problem Ja, men det er ikke et problem Nej Underlag Er underlaget, hvor du trækker eller skubber ujævnt, skråt, blødt, glat, eller er der trin? Ja, det er et problem Ja, men det er ikke et problem Nej Pladsforhold Er pladsforholdene tilstrækkelige ved skub og træk? Nej, det er et problem Nej, men det er ikke et problem Ja Hjælpemidler Er hjælpemidler, fx kørestole eller barnevogne, udformet på en måde, som sikrer dig en god arbejdsstilling? Ja Nej, det er et problem Vedligeholdelse Er daginstitutionens hjælpemidler vedligeholdte og intakte? Ja Nej, men det er ikke et problem Nej, og det er et problem Arbejdsstillinger Ubekvemme arbejdsstillinger Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Ja, dagligt Ja, af og til

9 Side 9 af 15 Sjældent Nej, aldrig Ryg og nakke Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller nakke, fx ved aktiviteter i børnehøjde? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Arbejde over skulderhøjde Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Rækkeafstand Arbejder du med lang rækkeafstand? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Arbejde under knæhøjde Sker det ofte at du sidder på hug, knæler eller ligger på knæ, fx ved leg eller oprydning? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Arbejdsstillingens varighed Er du generet af at arbejde i samme arbejdsstilling i længere tid? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Trange arbejdsforhold Er du generet af trange pladsforhold på arbejdspladsen, fx lav arbejdshøjde? Ja, dagligt

10 Side 10 af 15 Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Biologiske forhold Kontakt med biologisk materiale; afføring, sekret, opkast eller blod udsætter de ansatte for øget sundhedsfare og kræver derfor særlig opmærksomhed. Biologisk materiale Kommer du i direkte kontakt med biologisk materiale, fx afføring, opkast eller blod? Ja, dagligt Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Affald Har du klare retningslinier for håndtering af biologisk materiale, fx bleer eller tøj med opkast eller afføring på? Ja, i høj grad Kun i ringe grad Nej, jeg mangler klare retningslinier. Håndhygiejne Har du mulighed for at vaske dine hænder? Ja Nej, ikke i tilstrækkeligt omfang Hudbelastning Huden beskytter kroppen mod skadelige påvirkninger udefra. Udtørres huden, øges adgangen for fx allergifremkaldende stoffer. Vådt arbejde Arbejder du med vådt arbejde, hvor huden har direkte kontakt med væske mere end to timer om dagen? Ja, dagligt Ja, af og til Det forekommer sjældent Nej, aldrig Psykiske forhold Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forebygge sygdom, fastholde medarbejderne, øger produktiviteten og så giver det større trivsel på arbejdspladsen. Arbejdsmængde og tidspres Stor arbejdsmængde Oplever du, at du konstant har en stor arbejdsmængde eller er udsat for et stort tidspres? Ja, det er et problem

11 Side 11 af 15 Ja, men det er ikke et problem Nej Tidspres Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver eller skal arbejde over? Ja, det er et problem Ja, lejlighedsvist Nej Forventninger Oplever du, at der stilles modstridende eller uklare forventninger til dig? Ja, det er et problem Ja, men sjældent Nej Planlægning Bliver din arbejdstid planlagt med tilstrækkeligt varsel? Ja, altid Nej, men det er ikke noget problem Nej, og det er et problem Indflydelse på eget arbejde Beslutninger Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i ringe grad Nej, slet ikke Arbejdsgange Har du indflydelse på, hvordan dit arbejde udføres? Nej, og det er et problem Nej, men det er ikke et problem Ja Arbejdsmængde Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Nej, og det er et problem Nej, men det er ikke et problem Ja

12 Side 12 af 15 Pauser Har du selv mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? Nej, og det er et problem Nej, men det er ikke et problem Ja Følelsesmæssige krav Følelsesmæssige belastninger Oplever du følelsesmæssigt belastende situationer, fx i kontakt med børn eller forældre? Ofte Sommetider Aldrig/næsten aldrig Skjule følelser Er du nødt til at skjule dine følelser, fx over for forældre eller børn? Ja, ofte Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Støtte fra kolleger og ledelse Støtte fra kolleger Oplever du, at du får den nødvendige støtte og opbakning fra dine kolleger? Nej, og det er et problem Ja Støtte fra ledelse Får du den nødvendige støtte og opbakning fra virksomhedens ledelse? Nej, og det er et problem Ja Konflikter, mobning og seksuel chikane Konflikter Oplever du, at saglige konflikter udvikler sig til personlige konflikter på arbejdspladsen? Ja, ofte Ja, det hænder Nej, aldrig

13 Side 13 af 15 Mobning Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja, det er et problem Nej Seksuel chikane Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads? Ja, det er et problem Nej Vold, trusler og traumatiske hændelser Vold, trusler og krænkelser Er du udsat for vold, trusler om vold eller krænkelser fra børn, unge eller forældre? Ja, ofte Ja, af og til Kun sjældent Nej, aldrig Alenearbejde Arbejder du fysisk alene? Ja, ofte Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Risikable opgaver Oplever du situationer, hvor du har en særlig risiko for at blive udsat for eller blive vidne til alvorlige ulykker? Ja, ofte Ja, af og til Sjældent Nej, aldrig Krisehjælp Har daginstitutionen en plan for krisehjælp, hvis der opstår alvorlige ulykker eller dødsfald i forbindelse med arbejdet? Nej Ja

14 Side 14 af 15 Gravides arbejdsmiljø Arbejdstilsynet anbefaler, at APV'en indeholder en vurdering af, hvorvidt gravide eller ammende udsættes for skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Politik for gravide og ammende Har institutionen særlige retningslinier, som kan medvirke til, at medarbejderne kan få sunde børn, fx ved udbrud af lussingesyge? Nej, og det opfatter jeg som et problem Nej, men det opfatter jeg ikke som et problem Ja, der er udarbejdet en politik på området Sygefravær Der kan ofte ses en sammenhæng mellem sygefraværet blandt medarbejderne og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Statistik Har virksomheden en tilgængelig statistik over sygefraværet blandt medarbejderne? Ja, og statistikken er indarbejdet i virksomhedens APV Ja, men statistikken er ikke generelt kendt i virksomheden Nej, mig bekendt føres der ikke statistik over sygefravær Eksisterende forhold Er der forhold på arbejdspladsen, der medvirker til øget sygefravær? Ja, adskillige forhold Ja, enkelte forhold Nej Ændringer Kan ændringer i det eksisterende arbejdsmiljø gøres på en sådan måde at sygefraværet mindskes? Ja Nej Rygepolitik Folketinget har vedtaget lov krav om rygepolitik på alle arbejdspladser og steder med offentlig adgang. Virksomhedens rygepolitik i henhold til lov om røgfri miljøer Har virksomheden formuleret en rygepolitik og er denne kendt af alle medarbejdere? Ja, og rygepolitikken er kendt af alle medarbejdere Ja, der er formuleret en rygepolitik, men kendskabet til den er begrænset Nej, virksomheden har ikke formuleret nogen rygepolitik Eventuelle kommentarer

15 Side 15 af AMIS

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010 APV for Tjele Efterskole Senest revideret 08-10-2010 Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper,

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde Skovbrug Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering Gartneri og planteskole Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere