rethinkwater.dk Business case: Partnerskab for international markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rethinkwater.dk Business case: Partnerskab for international markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi Oktober 2011"

Transkript

1 rethinkwater.dk Business case: Partnerskab for international markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi Oktober

2 Executive summary Fremtiden byder på store eksportmuligheder på vandområdet og eksperter vurderer, at der er et vækst- og eksportpotentiale, der kan matche dansk energiteknologi. Danmark sidder ikke med alle svarene på de vandudfordringer, som både Danmark og verden står overfor. Men udlandet ser inklusivitet og gennemsigtighed som danske særkender. Vi evner netop at sætte os ved et bord og diskutere muligheder og løsninger på både egne og verdens store vandudfordringer. Et spændende bud på en fælles vision for en dansk vandklynge er derfor at engagere og samle visionære ildsjæle fra hele verden omkring sig, fysisk eller virtuelt, for sammen at se mulighederne og udvikle løsningerne. Danmark skal udvikle sig og brandes som løsningernes land i forhold til de globale vandudfordringer. Den internationale efterspørgsel er kendetegnet ved efterspørgsel på helhedsløsninger. Fritstående teknologier eller løsreven rådgivning kan nemt fremstå uden appel, når interessen hos internationale kunder skal fanges. En dansk vandklynges mulighed er at differentiere sig gennem målrettet, innovativ branding og markedsføring. Ved at skabe en ny spændende aura omkring vandteknologi vil man også skabe opmærksomhed internationalt. Synlighed, relevans og positive associationer er afgørende forudsætninger for at havne på internationale kunders shortliste, og netop disse er fokus for oplægget til denne nye samarbejds- og brandingplatform. Business casen for den enkelte virksomhed kan 2 bygges på det meget brede spektrum af mulige fordele ved en investering i et markedsføringspartnerskab: - Et afgørende skridt for bedre rammebetingelser - Stærk efterspørgsel på et initiativ som dette fra officielt hold - Øget efterspørgsel efter danske kompetencer - Timingen er den helt rigtige - Estimeret 500 forespørgsler ind i partnerskabet årligt - Større synlighed i forhold til globale forsyningskæder - Større motivation og nye salgssamarbejder - Styring af lokale selskabers fortælling - Co-branding øger troværdighed - Supplerer virksomhedens egen markedsføring - Kortere time-to-market for ny viden og teknologi - Nyhedsbrev og pressedækning - Relationer til toneangivende markedsanalytikere - Recession er et godt argument Oplægget er at etablere markedsførings- og brandingpartnerskabet rethinkwater.dk som et selvstændigt partnerskab under Danish Water Forum. Partnerskabet etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP), hvor virksomheder i partnerskabet bidrager finansielt med halvdelen af midlerne (cash + in kind) og Fonden til Markedsføring af Danmark med den andel halvdel. Budget over to år er 20 mio. kr. Målsætningen er at 70 % af den private egenfinansiering er sandsynliggjort inden fredag 21. oktober. Afgørelse fra markedsføringsfonden falder primo november.

3 Indholdsfortegnelse Executive summary... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Visioner for en fælles dansk/skandinavisk brandingindsats... 4 Danmark som løsningernes land... 4 Kobling til danske brand-værdier giver stor mening... 4 Dansk DNA vil differentiere en dansk vandklynge... 5 Vandteknologi skal gøres til rock n roll... 5 Stærke brands har visioner... 5 Markedsføringspartnerskabet er en investering værd... 6 Et afgørende skridt for bedre rammebetingelser... 6 Stærk efterspørgsel på et initiativ som dette fra officielt hold... 6 Øget efterspørgsel efter danske kompetencer... 6 Timingen er den helt rigtige... 6 Estimeret 500 forespørgsler ind i partnerskabet årligt... 7 Større synlighed i forhold til globale forsyningskæder... 7 Større motivation og nye salgssamarbejder... 7 Styring af lokale selskabers fortælling... 7 Co-branding øger troværdighed... 7 Supplerer virksomhedens egen markedsføring... 8 Kortere time-to-market for ny viden og teknologi... 8 Nyhedsbrev og pressedækning... 8 Relationer til toneangivende markedsanalytikere... 8 Recession er et godt argument... 8 Skitsering af partnerskabet rethinkwater.dk... 9 Succeskriterium... 9 Parallel proces... 9 Formål... 9 Målgrupper... 9 Marketingstrategi Innovative markedsførings- og brandingværktøjer Resultatmål og opfølgning Organisation Finansiel platform Branding og markedsføring styrker og effektiviserer salget Salgsværktøj 1: Film Salgsværktøj 2: Virtual showroom Salgsværktøj 3: Blueprints Dialogværktøj: Matchmaking-portal Public Relations: Events, kunst, monumenter o.lign Samarbejde med andre danske konsortier Fødevareområdet Cycling Embassy of Denmark Klimakonsortiet Design og arkitektur Mode og oplevelseszoner Tidsplan

4 Visioner for en fælles dansk/skandinavisk brandingindsats Fremtiden byder på store eksportmuligheder på vandområdet og eksperter vurderer, at der er et vækst- og eksportpotentiale, der kan matche dansk energiteknologi. Eksporten af miljøteknologi er af regeringens Vækstforum opgjort til 65 procent af energibranchens og vandteknologi skønnes at være en betydelig del heraf. En tredobling af eksporten til ca. 50 milliarder ses som realistisk. På ATV s konference om grøn vækst i december 2010 blev forslaget om at stå sammen og brande dansk vandteknologi fremsat (rapport: bit.ly/atv-gron-vakst). Det opfølgende arbejde med spørgsmålet har understreget behovet for, at det bliver et brand med både indhold og visioner, der som andre stærke brands udvikler sig over tid. Oplægget til en fælles branding- og markedsføringsindsats er derfor (1) at skabe rammerne for et samarbejde om udvikling af dansk forankrede, globalt rettede visioner som svar på fremtidens globale vandudfordringer og (2) at skabe værktøjer til branding og markedsføring af dansk viden, dansk vandteknologi og Danmark som demonstratorium for fremtidens vandløsninger. Danmark som løsningernes land Den internationale efterspørgsel er kendetegnet ved efterspørgsel på helhedsløsninger, hvilket opbakningen til partnerskabet Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren er et bevis på. Fritstående teknologier eller løsreven rådgivning kan nemt fremstå uden appel når interessen hos internationale kunder skal fanges. Løsningen af interaktionen fødevarer-energi-vand er anerkendt som en af det 21. århundredes største udfordringer. Tæt på 80 procent af verdens ferskvandsressourcer bruges i landbrug, fødevareindustrien og energisektoren. De tre områder er også alle anerkendte danske styrkepositioner, så en dansk vandklynges mulighed for at udvikle sig og gøre Danmark kendt som løsningernes land på vandområdet er meget stor. Med andre ord ligger det lige for at stille sig i front og udvikle visioner, for sammen med resten af verden at udvikle strategierne og løsningerne med et tilbud om Danmark som demonstratorium, fordi small is beautiful. Kobling til danske brand-værdier giver stor mening Det er en generel forudsætning for at opnå støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark, at der er en kobling til danske brandværdier og at projektet er med til at brande Danmark. Men en dansk kobling er også interessant for danske/skandinaviske virksomheder af andre grunde både for store virksomheder med egne kendte brand-værdier, for udenlandske virksomheders danske videnscentre og for små mindre kendte virksomheder. Fordelene ved co-branding med et stærkt dansk vandklynge-brand er flere: - Markedets efterspørgsel på helhedsløsninger gør det attraktivt at være koblet til en dansk vandklynge også for globale virksomheder. Branding af danske/skandinaviske vandkompetencer er synergiskabende og kan fremme egne produkters rolle og indpasning i fremtidens helhedsorienterede vandløsninger. - Vand kan ved eksportfremstød og brandingmæssigt kobles direkte til andre danske styrkepositioner, som aktuelt vækker stor opmærksomhed i udlandet fødevarer med det nye nordiske køkken, energi med danske energiløsninger og politiske visioner om CO2-neutralitet og arkitektur med den internationalt anerkendte Bjarke Ingels budskaber om hedonistic sustainability (http://video.rebuild21.org). 4

5 - Danske brand-værdier som høj kvalitet, eksperimenterende og modigt og miljøbevidsthed, enkelthed og effektivitet kædes sammen med vandteknologi, når dansk sættes foran. - CNN s udtryk Copenhagenization som beskrivelse af en særlig dansk tankegang har potentiale til også at omfatte en særlig dansk/skandinavisk tankegang omkring sikring af fremtidens drikkevand (CNN s fire udsendelser om København er på CNN.com søg på Copenhagen Quest ). - Tilføjelsen af fortællingen om en dansk/skandinavisk forankret vandklynge til den enkelte virksomheds fortælling vil ofte gøre det til en mere interessant fortælling, fordi fortællinger koblet til nationer er større, nemmere at identificere sig med og dermed mere vedkommende. Dansk DNA vil differentiere en dansk vandklynge Udlandet ser inklusivitet og gennemsigtighed som danske særkender. Vi evner netop at sætte os ved et bord hvor alle er lige, og på tværs af organisationer og diskutere muligheder og løsninger på både egne og verdens store vandudfordringer. Dansk DNA er at vi kan mødes i øjenhøjde kunder, rådgivere, arkitekter, designere, politikere, entreprenører, leverandører og andre visionære ildsjæle og stærke formidlere. Dette danske DNA er netop vejen til at differentiere en dansk/skandinavisk vandklynge fra Singapore, Holland og USA reelt og kommunikativt. Vandteknologi skal gøres til rock n roll Fremtidens løsninger på globale vandudfordringer er ikke et spørgsmål om simpel mekanik, men kræver at verdens bedste hoveder samarbejder på tværs. De kræver intelligent teknologi, der virker ved ekstreme forhold og understøttende forskning inden for rammeteknologier som IKT, bio- og nanoteknologi. Branding fungerer, når den bygger på substans, en stærk idé og innovativ markedsføring. Ved at skabe en ny spændende aura omkring vandteknologi kan man også skabe opmærksomhed internationalt. En dansk vandklynges mulighed er også at differentiere sig gennem målrettet, innovativ branding og markedsføring. I dag handler succesfuld branding og markedsføring om at skabe cool stuff, der vil sprede sig som ringe i vandet. Branding kan derfor samtidigt være den katalysator, der bidrager med ny energi og slår en ambitiøs takt an for udviklingen af en dansk vandklynge. Vandteknologi skal gøres til rock n roll og ikke opera, som er takten for World Water Week i Stockholm. Stærke brands har visioner Et brand uden visioner er ikke et brand, men markedsføring. Markedsføring uden et brand skaber hverken præferencer, loyalitet eller mulighed for højere priser end konkurrenterne. Oplægget er derfor at tage skridtet fuldt ud og udvikle en stærk brand vision. Danmark sidder ikke med alle svarene på de vandudfordringer, som både Danmark og verden står overfor. Et spændende bud på en fælles vision for en dansk vandklynge er at engagere og samle visionære ildsjæle fra hele verden omkring sig, fysisk eller virtuelt, for sammen at se mulighederne og udvikle løsningerne. Med andre ord en vision om co-creation og open innovation understøttet af sociale internetteknologier. 5

6 Markedsføringspartnerskabet er en investering værd Succes på eksportmarkederne handler om mere og andet end at være i front på viden og teknologi. Synlighed, relevans og positive associationer er afgørende forudsætninger for at havne på internationale kunders shortliste, og netop disse er fokus for oplægget til en ny samarbejds- og brandingplatform. Business casen for den enkelte virksomhed kan bygges på det meget brede spekter af mulige afkast på en investering i markedsføringspartnerskabet: Et afgørende skridt for bedre rammebetingelser Et ambitiøst anlagt eksportmarkedsføringspartnerskab med bred opbakning fra hele vandsektoren vil uvilkårligt øge tilliden fra politisk/officielt hold markant. Det kan dermed være et afgørende skridt for øget politisk bevågenhed omkring rammevilkår til forskning og udvikling, test og demonstration, eksportfremstød, venturekapital, dansk miljøprogram til BRIK-landene mv. Stærk efterspørgsel på et initiativ som dette fra officielt hold En tæt dialog med blandt andet Eksportrådet har gjort det tydeligt, at man fra officielt hold er meget opmærksom på den stigende efterspørgsel efter vandkompetencer og -løsninger. Opbakning og engagement er især fra Eksportrådets side meget stor og man efterspørger et initiativ som dette. Et offentligt-privat partnerskab kan være meget værdifuldt, som Indien er et eksempel på. Her har samarbejdet mellem seks danske vandvirksomheder, Danish Water Forum, WTC og den danske ambassade i Indien ført til, at man sammen med de indiske vandmyndigheder har etableret et fælles mål om at opgradere et renseanlæg i Delhi. Det skal demonstrere, hvad dansk viden og teknologi kan bidrage med omkring procesoptimerering, energieffektivitet og besparelser. Øget efterspørgsel efter danske kompetencer Fokus på helhedsløsninger og øget synlighed med relevante budskaber om værdi, vand som velfærd og bæredygtighed vil trække efterspørgsel i retning af partnerskabets virksomheder. Markedet for vand vurderes til årligt mia. kr. og en fordobling af dansk markedsandel på estimeret 0,5 procent til godt 1 procent vil betyde en årlig mereksport på 15 mia. kr. Timingen er den helt rigtige Lande som Singapore, Holland og Sydkorea satser nu massivt på vand som vækstområde. Tal viser, at Danmark allerede er begyndt at tabe terræn. Derfor vil det være af stor betydning, hvis man fra officiel dansk side er dressed for success og kan præsentere danske visioner og kompetencer inden for vand, når der i 2012 afvikles en række vigtige internationale begivenheder: - 6th World Water Forum i Marseille i marts og i den forbindelse udkommer også FN s World Water Development Report. - Danmark er med EUformandskabet i første halvdel af 2012 ansvarlig for at kommunikere og forhandle Europas position på Rio + 20 i starten af juni. 6

7 - Verdensudstillingen Expo 2012 i Korea, fra maj til august, har temaet "The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable activities". - Regeringen er i 2012 igen vært for andet Global Green Growth Forum i København med vand som sandsynligt tema. Estimeret 500 forespørgsler ind i partnerskabet årligt Målet for markedsføringspartnerskabet er årligt 500 kvalificerede forespørgsler som resultat af en samlet årlig investering i markedsføring og branding på 5 mio. kr (=privat egenfinansiering). Hver enkelt forespørgsel, der munder ud i en kunderelation, er således resultatet af en samlet investering på kr. I artiklen Trojanske heste og konsortier skal styrke dansk eksport i Mandag Morgen 26/9 pointeres, at det kræver nye veje og strategier end den traditionelle direkte eksport hvis SMV ers eksport til vækstmarkederne skal styrkes. Mens BRIKlandene står for godt 20 pct. af verdensøkonomien, er det kun 5 pct. af Danmarks samlede eksport, der går hertil. Alliancer med konkurrenter og kunder præsenteres som én af fire mulige eksportstrategier, der virker. Ved at finde sammen konsolideres branchen og bliver mere konkurrencedygtig. Sammen har aktørerne stærkere muskler og mulighed for at nå flere kunder. I flere vækstøkonomier er det nærmest umuligt for en enkelt mindre virksomhed at komme ind, fordi fodfæste på markedet går via myndigheder og politikere. Artiklen kan downloades her (ikke-abonnenter kan købe adgang): https://www.mm.dk/trojanske-heste-og-konsortier-skal-styrke-dansk-eksport 7 Større synlighed i forhold til globale forsyningskæder Det internationale water community er en vigtig målgruppe for markedsføringspartnerskabet, og et af målene er at få koblet især mindre og mellemstore virksomheder på globale forsyningskæder. Ideen er således ikke, at alle skal lykkes med at sælge direkte til vækstmarkeder. Partnerskabet vil således være en platform for at danske teknologi/serviceleverandører bliver mere synlige hos internationale rådgivere og kunder med henblik på at komme med ind tidligt i beslutningsprocesserne og blive en del af løsningerne. Større motivation og nye salgssamarbejder Attraktive præsentationsværktøjer, bl.a. blueprints og et virtuelt showroom, er en vigtig del af setup et. Taktikken er at motivere internationalt salgsansvarlige, lokale salgsselskaber til danske virksomheder og danske officielle repræsentanter i udlandet til en ny, stærk og engageret indsats for at sælge dansk viden og vandteknologi. Derudover er ideen også at inspirere til udviklingen af salgs- og markedsføringssamarbejder på tværs af en dansk klynge i Danmark og mellem lokale selskaber i udlandet. Styring af lokale selskabers fortælling Tid er en knap faktor på møder, men relevante og stærke præsentationsværktøjer er en effektiv måde at få salgsansvarlige til at give lidt slip på et klassisk, meget stærkt produktfokus og prioritere branding og krydssalg som en del af præsentationen. Derfor er et markedsføringspartnerskab noget, der også vil styrke globale virksomheders forsøg på at sikre, at fortællingen om virksomheden og dens forankring i en dansk/skandinavisk vandklynge kommer med på møder og er den samme fra land til land. Co-branding øger troværdighed Markedsføringen vil skabe interesse for og øget troværdighed omkring den enkelte virksomhed. En McKinsey-undersøgelse har

8 vist, at omkring 40 procent af industrielle købsbeslutninger kan forklares alene med brandet. Co-branding vil betyde en stærkere identitet og større troværdighed for internationalt set mindre kendte virksomheder. Supplerer virksomhedens egen markedsføring Markedsføringspartnerskabet er en supplering af virksomhedernes egen markedsføringsindsats med selvstændige værktøjer. Derudover er det en platform, der kan bygges videre på og integreres med egne aktiviteter, eksempelvis i forbindelse med virksomhedens egen website og deltagelse på udstillinger. Kortere time-to-market for ny viden og teknologi Time-to-market for ny viden og teknologi handler ikke alene om markedsføring, men kompetencer på dette felt er af betydning. Der lægges op til et tæt samarbejde med virksomhedernes egne kommunikationsafdelinger. Et markedsføringspartnerskab vil i sig selv være en stærk kommunikationskanal til et internationalt marked. Nyhedsbrev og pressedækning Som en del af PR-indsatsen planlægges bearbejdning af international toneangivende presse og et pull-orienteret nyhedsbrev koblet til sitet rethinkwater.dk. Pressedækning vil blive målt i samarbejde med Udenrigsministeriets Presseinitiativet og partnere vil modtage disse målinger. Der kan endnu ikke drages paralleller til resultater på områder som energi og fødevarer, for målinger er først startet for knap seks måneder siden. Målet for vand er sat til omtale i 10 lande i 100 udenlandske toneangivende medier, som vil føre til øget kendskab og trafik på sitet rethinkwater.dk Relationer til toneangivende markedsanalytikere Større internationale virksomheder som Veolia og Schneider Electric har som en del af deres marketingindsats fokus på at pleje relationer til internationale markedsanalytikere som eksempelvis The Cleantech Group. Deres analyser købes af både kunder og udbydere med henblik på at vurdere markedsudviklingen og satsninger. På sigt vil et stærkt dansk markedsføringspartnerskab også åbne for muligheder på dette felt. Recession er et godt argument Branding- og markedsføringsaktiviteter er et af de områder, hvor der skæres kraftigt ned og investeres mindre i perioder med lavkonjunktur. Derfor er det også relativt set det bedste og mest effektfulde tidspunkt at investere i et fremtidigt marked. 8

9 Skitsering af partnerskabet rethinkwater.dk Oplægget er at etablere et markedsførings- og brandingpartnerskab under navnet rethinkwater.dk som et selvstændigt partnerskab under Danish Water Forum. Partnerskabet etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP), hvor virksomheder i partnerskabet bidrager finansielt med halvdelen af midlerne (cash + in kind) og Fonden til markedsføring af Danmark med den andel halvdel. Budget over to år er 20 mio. kr. og der er den 20. september 2011 ansøgt om tilskud på 10 mio. kr. hos markedsføringsfonden. Det er målet at have sandsynliggjort 70 procent af den private egenfinansiering inden medio oktober. Afgørelse fra markedsføringsfonden falder primo november. Succeskriterium Overordnet succeskriterium for partnerskabet er, at de deltagende virksomheder allerede efter det første år oplever så stor værdi, at der er forventet opbakning til en fortsættelse af markedsføringssamarbejdet som egenfinansieret privat partnerskab efter to år. Parallel proces Partnerskabet er en proces, der kører parallelt med andre processer for branchen. Markedsføringsmæssigt handler det om at arbejde sig op i gear. Inden for to år er målet at lykkes med etablering af en stærk brandingplatform og markedsførings- og PR-aktiviteter rettet direkte mod både potentielle kunder og den offentlige agenda internationalt og i Danmark. Formål - At på globalt plan påvirke efterspørgsel på vandløsninger i retning af bæredygtighed og høj end-user-værdi - At få flest mulige potentielle, attraktive kunder i tale - At skabe troværdighed omkring og præferencer for virksomheder, løsninger og teknologier med forankring i dansk vandklynge - At skærpe international interesse for Danmark som forsknings- og uddannelsesland på vandområdet - At skærpe globale og danske virksomheders interesse for at etablere udvikling/produktion i Danmark og dermed en forankring i den danske vandklynge Målgrupper - Det internationale water community, FN-organisationer, internationale finansieringsinstitutioner og NGO er - Den engagerede, visionære politiker, forsyningsleder eller embedsmand - Den visionære topleder eller investor inden for industri - Produktionschefen og CSR / sustainability-ansvarlige - Landbrug - Journalister, meningsdannere, forbrugere etc. 9

10 Marketingstrategi - At udbrede kendskabet til vands brede spekter af værdier for enden af værdikæden (kvalitet set med end-user-øjne) - At udbrede kendskabet til at politiske ambitioner på vandområdet kan give markante reduktioner i CO2-udledning - At udbrede kendskabet til at der er potentiale for markant reduktion af water footprint i flere industrier og i landbruget - At udbrede kendskabet til at Danmark har en række styrkepositioner, især omkring fødevare-energi-vand neksusset med mange spændende løsninger - At profilere bæredygtig vandforvaltning og vandinfrastruktur som en vigtig del af enhver velfærdsmodel - At profilere Danmark som de bæredygtige, effektive løsningers land og som attraktivt demonstratorium for ny viden og teknologi - At profilere en dansk vandklynge som et unikt sted med et særligt dansk DNA, et sted hvor man udvikler stærke ideer, visioner og løsninger i et spændende samarbejde på tværs mellem kunder, politikere, kreative og andre visionære og der går i front for i samarbejde med resten af verden at finde løsninger og se muligheder på de globale vandudfordringer - At styrke og effektivisere salgsindsatsen for den enkelte deltager i partnerskabet og facilitere krydssalg på tværs af partnerskabets virksomheder og repræsentanter/datterselskaber i udlandets - At styrke den enkelte partners egen kommunikationsindsats med en udvidet platform relevant i forbindelse med erhvervsfremstød, internationale udstillinger, konferencer, PR-aktiviteter mv. - At skabe tillid og styrke præsentationen af vand som dansk styrkepositionen gennem officielle danske repræsentationer og ambassader i udlandet, herunder Eksportrådets sektorrådgivere, eksportambassadører BRIK+ Next11, danske innovationscentre og danske politikere på den internationale scene 10 - At få vand på det internationale samfunds dagsorden på den gode måde gennem at involvere og engagere forbrugere/vælgere i de mange muligheder, som bæredygtige vandløsninger kan give Innovative markedsførings- og brandingværktøjer - Kunderettede blueprints som middel til at vise, diskutere, manifestere og udvikle Danmarks forskellige styrkepositioner - Arbejdskonferencer på dansk jord, der udvikler og tager en dansk vandklynge og dets brand til nye dimensioner - Præsentationsværktøjet, et virtuelt showroom, der gør vand til en oplevelse - Dialogværktøjet, der åbner for matchmaking og open innovation med hele verden - Markedsførings-/brandingfilm med viralt potentiale, der spreder sig som ringe i vandet - Sitet rethinkwater.dk der fortæller om det danske projekt og gør ovenstående værktøjer tilgængelige online - PR-aktiviteter der involverer og engagerer udlandet i det danske projekt

11 Fase 1 - første år Fokus: Kompetencer og styrkepositioner Aktiviteter: Demo 1.0 (blueprints/konference) Film 1.0 Virtual showroom 1.0 Dialogløsning 1.0 PR-aktiviteter Fase 2 - andet år Fokus: Formidling nye fælles visioner Aktiviteter: Demo 2.0 (blueprints/konference) Film 2.0 Virtual showroom 2.0 Dialogløsning 2.0 PR-aktiviteter Organisation Initiativet placeres som selvstændig aktivitet hos Danish Water Forum. Fastansatte vil blive Pia Klee, der får det overordnede ansvar og ansvaret for udvikling og implementering af brandingplatform og markedsføringsaktiviteter. Pia Klee har en baggrund fra Alfa Laval, først som marketingchef gennem 7 år i Danmark og siden gennem 9 år i forskellige jobs på hovedkontoret i Lund. Hendes ekspertise er inden for virksomhedsbranding, kommunikation og international business-to-business marketing. Derudover ansættes Katrine Vejby med ansvar for udviklingen af PR-strategi og PR-aktiviteter og som kompetent ressource i den store formidlingsopgave, der ligger i udarbejdelsen af blueprints. Katrine Vejby har en baggrund som journalist, radioproducer og arrangør af konferencer og events. Er co-founder af verdens første CO 2 -neutrale kunst- og musikfestival CO2PENHAGEN. Har tidligere arbejdet 10 år som producer på BBC WORLD i London. Resultatmål og opfølgning visninger af film på youtube årligt besøgende i virtuelt showroom årligt (gns. besøg 15 min) downloads af blueprints årligt kvalificerede forespørgsler årligt (dialogløsning) - Omtale i mindst 10 lande og 100 udenlandske medier årligt - Online branding-analyse der viser klar udvikling i præferencer for danske virksomheder - Tilfredshedsmåling blandt projektets partnere, herunder måling af antal nye markedsføringsalliancer Et stykke inde i projektet forventes ansættelse af en projektleder som ekstra ressource på både markedsførings- og PR-området, alternativt købes denne ydelse hos partnerskabets virksomheder. Finansiel platform Det samlede budget over to år er i alt 20 mio. kr., hvoraf halvdelen forventes finansieret gennem Fonden til markedsføring af Danmark (afklares medio november) og den anden halvdel af virksomheder i partnerskabet, heraf 7,5 mio. kr. gennem kontant finansiering og in-kind finansiering 2,5 mio. kr. Der er i budgettet afsat kr. tentativt til køb af ydelser hos en eller flere af de deltagende virksomheder. Derudover er der ansøgt om 1,5 mio. kr. hos Vandsektorens Teknologiudviklingsfond med henblik på skabelse af vidensdelingsplatform og udvikling og gennemførsel af første års konference i et samarbejde mellem partnerskabet og VTU-fonden. 11

12 ❶ Forretningsfokus Konsulenthjælp kr Blueprints (in kind) kr ❷ Branding Brandingplatform og 2 film kr ❸ Showroom To versioner af showroom kr ❹ Matchmaking-portal Dialogværktøj kr ❺ Public relations Interactive events kr ❹ Faste omkostninger lønninger, rejseomkostninger, og udgifter til konferencer/udstillinger kr Total kr

13 Branding og markedsføring styrker og effektiviserer salget Marketing ses af nogle virksomheder alene som omkostninger, men oplægget i dette partnerskab er en målrettet investering i øget salg. Markedsføringsmæssigt er målet omkostningseffektivt at fange flest mulige potentielle kunders opmærksomhed og generere sales leads. Brandingmæssigt er målet at styrke de enkelte virksomheders gennemslagskraft gennem at skabe troværdighed omkring og øge præferencer for rådgivere og virksomheder i partnerskabet. Salgsværktøj 1: Film Kendskab der spreder sig som ringe i vandet Surf og badning i Københavns Havn Filmmediet er en omkostningseffektiv måde at øge kendskabet til og brande en dansk vandklynges kompetencer. Filmen er også samtidigt reklame for sitet rethinkwater.dk for at skabe trafik til virtual showroom og dialogværktøjet. Gennem at engagere kreativt stærke kræfter og lave to forskellige film, der kan betegnes som cool stuff, vil filmene og dermed kendskab til dansk vandteknologi spredes som ringe i vandet. Indhold er således ikke fastlagt, men første film, der skal manifestere og skabe stolthed omkring danske styrkepositioner, kunne være noget i retning af en autentisk animation med surf på bølger i Københavns Havn. Filmen er også tænkt anvendt som opmærksomhedsskaber i 3D på udstillinger, visning på møder, omtale og links i virksomheders nyhedsbreve, presseomtale mv. Salgsværktøj 2: Virtual showroom Præsentation med substans og wow-effekt Tid er en knap faktor på møder, men en måde at få salgsansvarlige til at prioritere branding og krydssalg, som en del af en præsentation, er med relevante og stærke præsentationsværktøjer. Gennem udvikling af et virtuelt showroom i 3D, inspireret af virkelighedens showroom som eksempelvis verdensudstillingen i Shanghai 2010, skal præsentationen af dansk vandteknologi gøres til Verdensudstillingen - Shanghai 2010 en oplevelse. Showroomet er tænkt som en virtuel bygning placeret i en virtuel udgave af København som et visionært, men realistisk bud på et arkitektonisk og byplanlægningsmæssigt gennemtænkt fyrtårn med muligheder og løsninger på globale vandudfordringer som tema. Præsentationen bliver således en guidet tur gennem bygningen, og omfatter en præsentation af vands mange forskellige værdier sidst i værdikæden, den cirkulære værdikæde, emner som vandkvalitet, vandbesparelse og water footprints, individuel branding af rådgivere, virksomheder og videnscentre, overblik forskellige vandteknologier og hvor udviklingen går hen, cases mv.. Det virtuelle showroom er et koncept, der har været afprøvet med stor succes, og blandt andet er blevet meget positivt mødt i lande som Rusland og Kina. 13

14 Salgsværktøj 3: Blueprints Manifestering af danske styrkepositioner og visioner Første fases mål om at formidle og skabe stolthed omkring nuværende styrkepositioner opnås bl.a. gennem udvikling af en serie af blueprints. Blueprints er et troværdigt og succesfuldt markedsføringsredskab, der især er udbredt på IT-området. Det vil ske i et tværgående samarbejde mellem partnerskabets virksomheder, kunder og andre interessenter. Områder som landbrug, akvakultur, fødevareproduktion, klimarobuste byer/byplanlægning/arkitektur/- design, textil/mode, leisure og sundhed vil få hvert sit blueprint. Dernæst, i marts 2012, afholdes konferencen rethinkwater 2012, der bygger videre på Vand Camp i 2007, Klima Camp i 2009 og ATV-konferencen i Målet er her at samle branchen og et bredt udsnit af repræsentanter fra partnerskabets seks målgrupper og lykkes med et ambitiøst, værdiorienteret manifest med danskforankrede, globalt rettede visioner for ovennævnte områder. Samtidigt er konferencen kick-off til udvikling af en ny opdateret serie af blueprints nu med visioner og forslag til strategier og løsninger. Og fortsat i et samarbejde mellem kunder, rådgivere arkitekter, designere, entreprenører, leverandører, visionære ildsjæle, politikere, formidlere m.fl. Dialogværktøj: Matchmaking-portal En mulighed for virtuelt at samle verden omkring nye løsninger Online dialog-værktøjer hører normalt til på forbruger-markedet, og her er der mange eksempler på nye spændende websites de senere år, eksempelvis Men et gennemtænkt online dialogværktøj/matchmakingportal for dansk vandteknologi vil være af unik værdi for potentielle, internationale kunder. Gennem at tilbyde et talerør direkte ind i et dansk/skandinavisk partnerskabs samlede ekspertise får kunden en unik mulighed for matchmaking på et givent oplæg med flere forskellige, også konkurrerende rådgivere og virksomheder. 14 Dermed skabes samtidigt en for partnerskabet fantastisk kilde til kundekontakter, der også vil være af særlig stor værdi for især for mindre teknologileverandører, som står med et dilemma i forhold til at komme ind med ny teknologi hos rådgivere og slutkunder. I anden fase planlægges portalen at udvikles til også at omfatte dialog/matchmaking på udviklingsdelen med henblik på at understøtte partnerskabets vision om co-creation/open innovation. Public Relations: Events, kunst, monumenter o.lign. Politisk opmærksomhed fokus rigtige rammebetingelser Visionen for en PR-indsats er at engagere forbrugere/vælgere og politikere i Danmark og internationalt. Vandteknologi skal væk fra det støvede image og igennem fantastisk historiefortælling, kunstneriske events og omfattende viral markedsføring gøres hipt. Der planlægges et tæt samarbejde omkring nye historier, nyheder, PR-tiltag, film og events med kommunikationsafdelingerne hos markedsføringspartnerskabets virksomheder og samarbejdspartnere. Branding- og samarbejdsplatformen rethinkwater.dk vil få sin egen Facebook side, hvor der opdateres dagligt med historier om vandteknologi, opdateringer om events og andre vandhistorier. Ligeledes planlægges også Twitter, Linkedin, youtube og Google+ at bruges aktivt. Der er ligeledes overvejelser om en viral PR-film, der når bredt ud, både igennem de ovenstående sociale medier, men også på blogs, samt på internationale og nationale mediers hjemmeside.

15 Samarbejde med andre danske konsortier Vand kan ved eksportfremstød og brandingmæssigt kobles direkte med andre danske styrkepositioner, som aktuelt vækker stor opmærksomhed i udlandet. Der lægges derfor, som en del af oplægget, op til et tæt samarbejde med andre danske markedsføringspartnerskaber med en forventning om et gensidigt udbytte. Et afsæt for disse samarbejder ligger i udarbejdelse af blueprints og arbejdskonferencen i marts Showcooking How not to drown fish på European Seafood Exhibition Bruxelles maj Regional Food Festival Århus 6-7 juni MAD Food camp aug i København - Showcooking events events med unge kokke der leger og eksperimenterer Fødevareområdet På fødevareområdet er man lykkedes med stor international opmærksomhed omkring det nye nordiske køkken, man er lykkedes med et fælles manifest med visioner for udviklingen og med etableringen af det offentlige-private partnerskab Food Organisation of Denmark. Partnerskabet har fire ansatte (direktør, kommunikationschef, projektleder og assisterende projektleder) og et budget på 24 mio.kr. (heraf 12 fra Markedsføringsfonden). Medlemmer er Danish Crown, Arla Foods, Danmarks Fiskehandlere og Team Gastronomi Danmark. Målet for partnerskabet er at øge interessen for dansk og nordisk gastronomi og fødevarekultur og organisationen vil give flere oplevelser og indsigt i dansk og nordisk fødevarekultur. Aktiviteter omfatter: 15 Cycling Embassy of Denmark Konsortiet Cycling Embassy of Denmark har siden januar 2009 promoveret danskernes vaner på den tohjulede og forsøger derudover at lave en forretning ud af danskernes brug af cyklen. Partnerlisten inkluderer Aros Kommunikation, Velorbis, Reelight, Gehl Architects, Veksø, COWI, The Danish Two-wheel Retailers Association, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Cyklist Forbund, Visit Denmark, seks kommuner og DSB. Der er stor efterspørgsel i verden efter, hvordan København har fået folk op på cyklen. Ved klimatopmødet i 2009 stoppede mange af lederne op og sagde, at man bare skulle gøre som i København. Efter klimatopmødet i København henvendte New Yorks borgmester, Michael R. Bloomberg, sig til Cyklistforbundet for at få rådgivning til at fremme cykling i millionbyen. Og med den store opmærksomhed fra udlandet i forbindelse med det netop overståede VM i cykling er der grund til at juble igen. De fleste af de udenlandske journalister hæftede sig ved, at der er rigtig mange cykler i København. Man håber nu, at det store fokus ved cykel-vm giver endnu ryk i udenlandske henvendelser. Aktiviteter omfatter et idékatalog med alt tænkeligt inden for cyklisme. Markedsføringsfonden har givet et tilskud på 1 mio. kr. til Københavns Kommune, Center for Trafik til projektet Danmark - Verdens Bedste Cykelland.

16 Klimakonsortiet Også energibranchen har haft succes med at brande dansk viden og løsninger gennem EnergyMap, Dansk Industri, Klimakonsortiet og andre tiltag/aktører. Klimakonsortiet blev etableret op til COP15 og spillede en central rolle i den forbindelse, men planlægges at nedlægges med udgangen af Ansatte pt. er direktør, business manager, presseansvarlig og to projektledere. Partnere i konsortiet er Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Dansk Energi. Fonden til markedsføring af Danmark har senest bevilget 5,6 mio. kr. til Klimakonsortiets projekt Markedsføring af Danmark som grøn nation: Udvikling og aktivering af et grønt brand for Danmark. Derudover har konsortiet tidligere modtaget et tilskud på 5 mio. kr. til gennemførsel af regeringens Green Growth Forum og før det et tilskud på 6,25 mio. kr. til EnergyMap.dk Design og arkitektur Både design og arkitektur har været danske styrkepositioner gennem årtier og de selvejende institutioner Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center er fysiske showroom. Begge arbejder endvidere med international branding. Aktiviteter omfatter bl.a. Copenhagen Design Week og forskellige udstillinger, eksempelvis udstillingen Challenge waste. Derudover aktiviteter som workshops, designsparringsmøder, kurser, konferencer samt erhvervsrelaterede udstillinger. Dansk Arkitektur Center har fra Markedsføringsfonden fået et tilskud på 2,5 mio. kr. til projektet Building Sustainable Communities World Tour. Et af Dansk Design Center uafhængigt initiativ er etableringen af INDEX: Danish Design to Improve life som har modtaget 3 mio kr. fra Markedsføringsfonden. Det er en dansk non-profit organisation hvis mål er at skabe international opmærksomhed gennem den globale design award, the INDEX:Award, som er den største kontante designpris i verden ( 500,000). Mode og oplevelseszoner Danish Fashion Institute har omkring 100 medlemmer og er en netværksorganisation hvis formål er at synliggøre dansk mode på den internationale scene, øge eksportandelene, samt at vinde international opmærksomhed til Danmark, til København og modeugen. Ydermere arbejdes for udviklingen af en stærkere og mere konkurrencedygtig modebranche, hvor kvalitet og æstetik går hånd i hånd med samfundsansvar og bæredygtige forretningsmodeller. Danish Fashion Institute står bag Copennhagen Fashion Summit en globalt orienteret konference om CSR og bæredygtighed i modebranchen. Næste konference er i marts Modezonen - en af fire erhvervsrettede oplevelseszoner støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor virksomheder, organisationer og institutioner er gået sammen om at skabe vækst, innovation og videndeling for at ruste branchen til offensivt at udnytte de store potentialer på den globale scene. FashionForum.dk er et resultat af dette - en uafhængig nyhedstjeneste med Danish Fashion Institute som projektholder. 16

17 Tidsplan 17

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI VI FREMMER VÆKST INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 6.6 MEGA TONS 24% CO2 UDLEDNING 3.0 mia. pers. Kina har brugt mere beton de sidste tre år end USA brugte i hele forrige århundrede Bygninger står for 40% af

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Faktaark om Klimakonsortiet

Faktaark om Klimakonsortiet Faktaark om Klimakonsortiet Konsortiets formål Formålet med Klimakonsortiets indsats er på kort sigt at sikre størst mulig opmærksomhed om klimaaktiviteterne i tilknytning til FN s Klimakonference i Danmark

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Danish Water Technology House SE Asia

Danish Water Technology House SE Asia Danish Water Technology House SE Asia Fotograf: Niels Nyholm Din genvej til markedet i Sydøstasien Markedet I Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for virksomheder, menneskers livskvalitet og et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation National indsats, innovation Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO2- footprint (producere energi, reducere energiforbrug

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere