. GE MINI-C. GE MIDI-C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". GE MINI-C. GE MIDI-C"

Transkript

1 DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008

2 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler i kolde loftrum... Isolering af kanaler i varme rum... 6 El-installation... 7 Kontrol og indregulering af anlæg... 7 Optimal indregulering af anlægget... 8 Vedligeholdelse af anlægget... 8 Fejlsøgning... 0 El-diagram... Flowdiagram... EU-overenstemmelseserklæring... Tekniske ændringer forbeholdt

3 Installation GE MINI-C Mål in mm Opstilling GE MiNI-C og GE MIDI-C har altid indblæsning nederst til højre Anlægget har kondensafløb. Kondensafløbene skal under montagen tilsluttes med de egnede afløb. 8 Front 9 Ø Ø 60 Ø Ø 60 Anlægget skal placeres på et solidt underlag, så vibrationer fra anlægget ikke forplanter sig i loft og vægge, ligesom kondensvandsafløbene med de nødvendige vandlåse kan placeres frostfrit til indvendigt afløb, så anlægget i vinterperioden kan afgive -8 liter kondensvand pr. dag. Ø 60 Front For at vedligeholdelsen af anlægget kan udføres skal der minimum være 600 mm friplads foran anlægget forside. Står anlægget i skunken skal der tages hensyn til fri adgang fra lemmen. Ø 60 Front Anbefalelsesværdige placeringer er fx skunken eller loftet. Vægt: 9 : Friskluft : Afkast : Udsugning : Indblæsning : Planfilter udsugning 6: Posefilter indblæsning 7: Ventilator indblæsning 8: Ventilator udsugning 9: Kondensator 0: Fordamper : Kompressor : Højtrykspressostat : Elkasse : Kondensafløb mm GE MINI-C GE MIDI-C 8 kg Netto 0 kg Netto GE MIDIC Mål in mm 00 8 Front Front Front 00 9 : Friskluft : Afkast : Udsugning : Indblæsning : Planfilter udsugning 6: Posefilter indblæsning 7: Ventilator indblæsning 8:Ventilator udsugning 9: Kondensator 0: Fordamper : Kompressor : Højtrykspressostat : Elkasse : Kondensafløb mm

4 Installation Afkast Indblæsning Kanaltilslutning Ved alle kanalstudse er der påklæbet en gul mærkat, som angiver hvilke ventilationskanaler, der skal tilsluttes de forskellige studse. Indblæsning tilsluttes: Kanalsystem fra aggregat til indblæsning i opholdsrum Udsugning Friskluft Afløb Udsugning tilsluttes: Kanalsystem fra de våde rum til aggregat. Friskluft tilsluttes: Kanalsystem fra frisklufttaghætte/ friskluftrist fra det fri fra jordkollektor til aggregat Afkast tilsluttes: Kanalsystem fra aggregat til afkasttaghætte/afkastrist til det fri. m m Kanalsystem Det anbefales, at kanalsystemet udføres i spiralfalsede rør samlet med fittings med gummiringstætning, så man får et tæt og langtidsholdbar kanalsystem. For at opnå tilfredsstillende lavt støjniveau fra aggregatet, skal der altid monteres lydsluser på indblæsnings- og udsugningskanalsystemet mellem aggregatet og de første indblæsnings og udsugningsarmaturer. Det anbefales at man dimensionerer lufthastighederne i kanalerne tilstrækkelig lave, så der ikke opstår støj fra indblæsnings- og udsugningsarmaturerne. Ved placering af friskluft- og udsugningstaghætter/riste, skal man tage hensyn til at de to luftstrømme ikke kortslutter, så afkastluften bliver suget ind igen. Det anbefales at riste placeres på den nordlige eller østlige side af huset for at opnå optimal komfort i boliger/ lejligheder. Hvor det ikke er muligt at holde nok stor afstand mellem friskluft og afkast, kan Genvex airbox anvendes. Mindsteafstand: meter m

5 Installation Kondensvandsafløb Aggregaterne producerer op til 0 liter kondensvand pr. døgn. Derfor er det vigtigt at kondensvandsafløbet er korrekt udført og aggregatet har lidt fald mod kondensvandsafløbssiden. Kondensvandsafløbsrøret skal monteres med nødvendig fald på % og føres til indvendig afløb. På kondensvandsafløbsrøret skal der monteres en vandlås, fordi der er undertryk i kammeret hvor kondensvandsbakken er monteret. Til indv. afløb 00 mm Ingen vand i vandlås: = afløbet tilstoppes = undertryk som fører til falsk luft Til indv. afløb Er aggregatet monteret på et koldt loftrum, skal kondensvandsafløbsrøret isoleres, så kondensvandet i røret ikke fryser. Det anbefales samtidig at montere vandlåsen i et underliggende varmt rum, så man sikrer, at vandet i vandlåsen ikke fryser. Er man ikke installationsmæssig i stand til at sikre kondensvandsafløbsrøret mod tilfrysning ved at isolere, er det nødvendigt at montere termostatstyret varmebændel rundt om kondensvandsafløbsrøret. Isolering af kanaler i kolde loftrum Vil man udnytte aggregaternes høje genvindingsgrad (virkningsgrad), er det nødvendig at kanalerne bliver isoleret korrekt. Isolering af kanaler, alt. A Isolering af kanaler, alt. B Indblæsnings- og udsugningskanaler: For at minimere varmetabet fra kanalsystemet i kolde loftrum, skal indblæsnings- og udsugningskanalerne isoleres med minimum 00 mm isolering. Hvis isoleringsformen, alternativ (A) anvendes, anbefales det, at isoleringen udføres af gange 0 mm lamelmåtte med papir eller folie på yder-siden og samlingerne mellem de isoleringslag forskydes.lægges kanalerne ud på spærfoden kan alternativ B anvendes. Isoleringen skal altid være pakket tæt om kanalerne. Friskluft- og afkastkanaler i kolde rum: Det anbefales at friskluft- og afkastkanaler isoleres med minimum 0 mm isolering. Friskluftkanalen isoleres for at undgå at det varme luft på loftet om sommeren ikke opvarmer friskluften. Vær omhyggelig med at få afsluttet tæt, hvor afkastkanalen føres igennem tag eller ud gennem gavl, så kondensskader undgås. Forkert isolering af kanaler

6 Installation Udsugning Afkast Friskluft Indblæsning Isolering af kanaler i varme rum Indblæsnings- og udsugningskanaler: På varmt loftrum skal indblæsnings- og udsugningskanalerne isoleres med 0 mm mineraluld med alu-folie. Indblæsnings- og udsugningskanaler, der føres i opvarmede rum i boligen, skal ligeledes isoleres. Friskluft- og afkastkanaler: På varmt loftrum og opvarmede rum i boligen, skal friskluft- og afkastkanaler isoleres med minimum 0 mm isolering. Desuden skal isoleringen udvendig beklædes med plast- eller aluminiumsfolie, for at undgå kondesvand i isoleringen. El-installation El-tilslutningen skal udføres af autoriseret Elinstallatør. Se medfølgende el-diagram. Kabel mellem aggregat og betjeningspanel er et -leder 0, mm kabel og må maksimalt være m langt. Kontrol og indregulering af anlæg For at opnå optimal drift af anlægget, skal det indreguleres med luftteknisk måleudstyr. Hvis man ønsker at sætte anlægget i drift inden indreguleringen, kan man gøre følgende: Inden anlægget sættes i drift: : Kontroller at Genvex aggregatet er korrekt monteret og at alle kanalerne er forskriftmæssigt isoleret. : Kontroller at lågerne kan åbnes, så det er muligt at udføre service og vedligeholdelse på aggregatet. : Kontroller at filtrene er rene (kan være snavsede efter montage). : Kontroller at kondensafløbet er korrekt monteret med vandlås og er sikret mod frost. Hæld liter vand i kondensvandsbakken og se at det løber uhindret bort igennem kondensafløbsrøret. : Indstil alle indblæsningsventiler således, at den ventil der er tættes på aggregatet, åbnes omgange fra lukket stilling, mens den yderste åbnes 8 omgange fra lukket stilling. De mellemliggende åbnes mellem 7 afhængig af hvor tæt de er på aggregatet. Anlægget kan nu sættes i drift og køre indtil anlægget bliver indreguleret med luftteknisk måleudstyr. 6

7 Installation Optimal indregulering af anlægget Der anvendes luftteknisk måleudstyr. Inden indreguleringen foretages, kontrolles at de punkter i kontrol og indregulering afsnit er udført. Derefter sættes anlægget i drift. Anlægget indreguleres på grundventilation, som er hastighed. Ventilatorerne for indblæsning og udsugning kan indstilles %-vis. G = Standardfilter (Grovfilter klasse G) F = Finfilter (Finfilter klasse F) F7 = Pollenfilter (Finfilter klasse F7) Vedligeholdelse af anlægget Filtre: Når den røde lampe blinker på betjeningspanelet, skal filtrene skiftes/rengøres. Anlægget stoppes på afbryderen for anlægget eller afbryderen ved tavlen. Frontlågen åbnes, og filter tages ud. Når filtrene er skiftet eller rengjort ved at ryste den og fjerne det værste snavs, resettes filtertimeren ved at trykke på enter i 0 til sek., indtil Genvex logo et begynder at blinke igen og anlægget er tilbage i normaldrift. Ønsker man at rense filtrene med et andet tidsinterval, kan dette justeres i driftsmenuen pkt.. Fare for at skære sig på skarpe lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge lufttryk på filtret da filtreringsgraden så forringes. 7

8 Installation Kondensafløb: I forbindelse med filterskift i august/september måned, før udetemperaturen falder til C, skal kondensafløbet kontrolleres for tilstopning af snavs, og om der er vand i vandlåsen. Hæld liter vand i kondensvandsbakken og se, at det løber uhindret bort. Hvis kondensvandsafløbet ikke fungerer, vil man kunne få vandskade i boligen. 00 mm Ventilatorer: Hvert år efterses ventilatorerne for snavs i ventilatorhjulene. Afmonter frontlågen på apparatet. Rengør ventilatorerne med en børste eller en flaskerenser eller en pensel. Bemærk venligst, at udbalanceringsvægtene på ventilatorhjulene ikke bliver fjernet, da dette vil medføre en uligevægt og dermed bevirke et højere støjniveau samt slidtage af ventilatorerne. Indblæsnings- og udsugningsventiler: Ventilerne rengøres ved aftørring med en tør klud. Pas på at ventilen ikke drejer rundt og luftmængden ændrer sig. Service: Såfremt De ikke selv er i stand til at vedligeholde Deres anlæg, kan De lave en serviceaftale med Genvex serviceafdeling. Opstår der fejl på anlægget, kontakt venligst Genvex serviceafdeling. 8

9 Fejlsøgning Anlæg stoppet: Ingen lys i nogen af lamperne på betjeningspanelet, selvom man trykker på begge trykknapper. Fejl: - Sikring i tavle er sprunget, ingen spænding på anlægget - En af sikringerne på printet er sprunget - Løs ledning, ingen spænding til aggregatet - Løs ledning mellem aggregatet og betjeningspanelet - Defekt eller fejlindstillet ur. (Anlæg med monteret ur.) Kondensvand løber ud af aggregat: Fejl: - Tilstoppet kondensafløb med snavs - Ingen vand i vandlås - Stoppet kondensafløb på grund af at frost. - Afløb ikke tilstrækkeligt frostsikret. I displayet står: Datafejl: - ingen forbindelse til styreprint - for langt kabel mellem display og styreprint Versionsfejl: - Program i display og styreprint passer ikke sammen Skift filter: - Filteret skal skiftes ud Fejlsøgning Stop ON-OFF: - Filteret er ikke blevet skiftet ud/rengjort inden for dage. Anlægget er stoppet. Ingen indblæsningsluft til opholdsrummene: Fejl: - Defekt ventilator - Tilstoppet posefilter - Tilstoppet friskluftgitter med snavs og blade om efteråret og sne og is om vinteren. - Sikring på styreprint er sprunget Ingen udsugningsluft fra de våde rum: Fejl: - Defekt ventilator - Tilstoppet planfilter - Sikring på styreprint er sprunget. Kold indblæsningsluft: Fejl: - Varmepumpe defekt - Udsugningsventilator defekt - Udsugningsfilter tilstoppet Den røde lampe binker og i displayet står Pressostatfejl : Fejl: - Indblæsningsventilator defekt - Tilstoppet posefilter - Tilstoppet friskluftsgitter med snavs og blade om efteråret og sne og is om vinteren 9

10 El-diagram - Mini-C Ventilator Udsugning Ventilator Indblæsning Magnetventil Køl (Ikke på VP) El-diagram - Mini-C T7 T6 T T T T MA7 PE BN C µf PE BN C µf N M BK N M BK Føler Udsugning Føler Køleflade / Afrimning Føler Før Køleflade Føler Afkast Føler Friskluft Føler Indblæsning µF RM relæ 8 Potentialfrit Kontaktsæt Skal Anvendes Hy Set Genvex Hygrostat CM60 CM60 Højtryks Pressostat Nettilslutning xvac, 0Hz MAX FORSIKRING 6A Skal Jordforbindes forskriftmæssigt. (M. rumføler T) 0EL El-forvarme 00W (Ekstra udstyr) 00W T Optima 0 Betjening L N PE T 90 C manu T KOMPRESSOR 0EL El-eftervarme 00W (Ekstra udstyr) 00W 0V +0V TX RX Betjeningspanel Pressosta Hygrostat Motor Ventil Kompressor Relæ El-eftervarmeflade. Kw Trin Relæ Ekstra Køling Forvarmeflade 0.8 KW, Relæ Magnetventil Afrimning, Relæ Relæ udgang Til ekstra print For el-eftervarmeflade Trin, Relæ Relæ udgang Til ekstra print For el-eftervarmeflade Trin, Relæ 6 Relæ udgang Til ekstra print For el-eftervarmeflade Trin, Relæ 7 VDC 0V 0-0V 00nF X 00nF X T 00mA MHz 7µF V 7µF V µF V 000µF V 000µF 6 7 T 00mA T.6 A T. A P N L PE N L PE K L N PE K R C PE S L N PE 90 C manu 0

11 El-diagram - Midi-C Ventilator Udsugning Ventilator Indblæsning Magnetventil Køl (Ikke på VP) El-diagram - Midi-C T7 T6 T T T T MA7 PE BN C µf PE BN C µf N M BK N M BK Føler Udsugning Føler Køleflade / Afrimning Føler Før Køleflade Føler Afkast Føler Friskluft Føler Indblæsning µF RM relæ 8 Potentialfrit Kontaktsæt Skal Anvendes Hy Set Genvex Hygrostat CM60 CM60 Højtryks Pressostat Nettilslutning xvac, 0Hz MAX FORSIKRING 6A Skal Jordforbindes forskriftmæssigt. (M. rumføler T) 0EL El-forvarme 00W (Ekstra udstyr) 00W T Optima 0 Betjening L N PE T 90 C manu Kompressor S C PE R Run Start 0EL El-eftervarme 00W (Ekstra udstyr) 00W 0V +0V TX RX Betjeningspanel Pressosta Hygrostat Motor Ventil Kompressor Relæ El-eftervarmeflade. Kw Trin Relæ Ekstra Køling Forvarmeflade 0.8 KW, Relæ Magnetventil Afrimning, Relæ Relæ udgang Til ekstra print For el-eftervarmeflade Trin, Relæ Relæ udgang Til ekstra print For el-eftervarmeflade Trin, Relæ 6 Relæ udgang Til ekstra print For el-eftervarmeflade Trin, Relæ 7 VDC 0V 0-0V 00nF X 00nF X T 00mA MHz 7µF V 7µF V µF V 000µF V 000µF 6 7 T 00mA T.6 A T. A P N L PE N L PE K A K A 6A P R SORT BRUN C BLÅ L N PE T 90 C manu

12 EU-overenstemmelseserklæring Flowdiagram - GE Mini / Midi - C Fordamper (køleflade) T7 T T Udsugning Afkast T6 Kondensator (varmeflade) T T Friskluft Indblæsning Betjeningspanel T MA7 Højtrykspressostat HP MA Kompressor

13

14

15

16 Genvex World Wide: Belgien Artiklima bvba B - 90 Hamme Tel.: + (0) Fax: + (0) Danmark Genvex A/S DK Haderslev Tel.: Fax: Irland ECO Systems Ireland Ltd Co. Antrim BT 6PH Tel.: (UK 08) (ROI 08) Fax: (UK 08) (ROI 08) Kroatien Pichler & CO d.o.o Zagreb Tel.: + 8/ (0) / 6 07 Fax: + 8/ (0) / Norge Beam Sentralstøvsuger A/S N - Vøyenenga Tel.: Fax: Portugal Iberterm PT-7-9 Nogueira Maia Tel: / Fax: Web: Schweiz SM-HEAG Klimatechnik AG CH-87 Effretikon Tel.: + (0) / 00 Fax: + (0) / 0 Slovenien Pichler & CO d.o.o. 000 Maribor Tel.: +86/ (0) /60 0 Fax: +86/ (0) /60 Storbritannien Total Home Environment Ltd GB- Moreton in Marsh, GL 6 0JQ Tel.: + (0) Fax: + (0) Tyskland Novelan GmbH D-99 Kasendorf Tel.: +9 (0) 9 8 / Fax: +9 (0) 9 8 / Østrig J.Pichler Lufttechnik GmbH A-90 Klagenfurt Tel.: + (0) 6 / 7 69 Fax: + (0) 6 / Intelligente ventilationsanlæg fra Genvex Som specialister i ventilation tilbyder vi et produktsortiment, der dækker alle aspekter inden for moderne ventilationsudstyr: Lige fra passive ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til aggregater med intergreret varmepumpe, der er yderst sparsommelige ved opvarmning og køling. Vi kan også tilbyde aggregater til loftmontering til installation i eksisterende kontorbygninger, etagebyggerier og industri. Har du brug for yderligere oplysninger? Så skriv eller ring til os! Forhandler: Udgivet af Genvex A/S, Sverigesvej 6, DK-600 Haderslev

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere