betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310"

Transkript

1 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet Installation Installation af betjeningspanel Montering Opstart Betjening Betjening og ændring af data i driftsmenu Hovedmenu Uge program Skema for setpunkter Funktion Styring Optima Ekstra kapacitet Driftssikkerhed Vedligehold Aggregat Alarmer Demontering/anlægget ønskes taget ud af drift Fejlsøgning Sikkerhedstermostat til el-varmeflade Anlægget kører ikke Fejl på luftsiden...20 Tekniske ændringer forbeholdt 2

3 1. Betjeningspanel Betjeningspanelet skal monteres på en plan væg, der er placeret centralt i boligen. Da betjeningspanelet samtidig fungerer som rumtermostat, er det vigtigt at, følgende bliver overholdt: Den må ikke få direkte sollys, Den må ikke sidde på en ydervæg, Den må ikke plansænkes ind i væggen. Den må ikke side over en varmekilde. En lampe tæt på betjeningspanelet kan påvirke lys sensoren, så den ikke regulerer lysstyrken efter hensigten. På betjeningspanelets forside er der i ringen 7 knapper, som bruges til at betjene panelet med. Knapperne skifter funktion afhængig af hvilken menu der vælges. (Mere information ses under betjening) Under glasruden sidder en infrarød bevægelsessensor, som gør, at blot ved at føre hånden forbi betjeningspanelet, kommer menuen for daglige betjeningsmuligheder frem. (Denne funktion kan slås fra: Se under Hovedmenu/ Display/Menupunkt 5) På undersiden af betjeningspanelet er følgende placeret: 1: SD kort 2: Rumføler 3: Lyssensor 4: Mini USB- stik for tilslutning til computer 1: SD kortet, som kan tages ud, indeholder alle styringsmodeller og versioner, som gør, at betjeningspanelet også er kompatibelt til ældre versioner. Desuden indeholder SD kortet alle sprog, menuer, hjælpetekster, symboler samt opsamlede datalogninger. Under opstartsproceduren lægges de aktuelle versioner ind i betjeningspanelet, så styringen kan fungere uden SD kort. Dog vil hjælpetekster ikke kunne komme frem på skærmen, og datalogninger vil ikke blive gemt. 4: For at en computer kan læse datalogningerne, skal computeren have installeret Genvex datalogger program. 3

4 2. Montage 2.1 Installation af betjeningspanelet Betjeningspanelet er beregnet til montering på en plan væg. Betjeningspanelet placeres centralt i boligen i en højde på ca 1,5 m over gulvet. Betjeningspanelet kan ikke planforsænkes ind i væggen, da betjeningspanelet samtidig fungerer som rumtermostat. Tillige er det udstyret med en lys sensor og må derfor ikke monteres på en ydervæg, hvilket vil gøre at den indbyggede temperaturføler ikke vil måle den korrekte rumtemperatur. 2.2 Montering Find det sted hvor betjeningspanelet skal sidde og mærk af til hullerne og beslaget skrues fast på væggen. Forneden på betjeningspanelet er der adgang til: A: Klemrække. Tilslutning til hovedprint B: SD-kort C: Rumføler D: Lyssensor E: USB-stik Mellem aggregat og betjeningspanel skal der monteres et svagstrømskabel 4 x 0,25 mm2. Den maksimale kabellængde er 50 m. Over 50 m bliver spændingsfaldet for stort, og kan give driftsforstyrrelser. Der er to måder at montere vægbeslaget på: 1. At skrue beslaget fast på en plan væg og føre kablet synligt op nedefra. 2. At montere en indmuringsdåse eller forsænket dåse i eks. gibsvæg. Ønsker man at anvende en anden type dåse, skal det sikres at skruehullerne passer. Svagstømskablet forbindes til klemrækken. Kontroller at kablet er forbundet til de samme numre i begge ender. (Mellem betjeningspanel og hovedprint i aggregatet) Vægrammen holdes op mod væggen og huller til fastgørelse af rammen mærkes op. Boring af huller, hulstørrelse og tilsvarende skruer til fastgørelse afhænger af vægmateriale. Betjeningspanelet klipses derefter på vægbeslaget, ved at føre det ned oppefra lidt skråt ud for neden, og afsluttes med at trykke det ind for neden, så det sidder plan med væggen. Ved demontering trækkes betjeningspanelet lidt ud for neden og løftes op. Sæt betjeningspanelet ned i beslagene og vip den ind mod væggen. B A C D E Pos. Beskrivelse 1 Hus for panel 2 Front for panel 3 Trykplade for display 4 Vægbeslag 5 Glas for display 4

5 3. Opstart Første gang anlægget startes op vil der på betjeningspanelets skærm stå: Choose language (Vælg sprog). Ved at trykke next skiftes mellem dansk, engelsk, tysk og fransk. Når det ønskede sprog står i displayet trykkes Enter. Nu vil betjeningspanelet indlæse den aktuelle programversion på det valgte sprog. På displayet vil der stå: Updating model (Indlæsning af aktuel model) Wait 1,5 minutes (Det tager ca. 1,5 minut at indlæse den aktuelle version) Language load (91) Language OK Menu load (84) Menu OK Ikon load (369) Menu OK Reset to default Restarting.. Optima 250 DK Herefter vil skærmbilledet skifte til: Symbolet Bomærke Optima 250 DK Versionsnummer D (Display): X,X C (Controller): X,X Til sidst skifter skærmbilledet til daglig betjening og anlægget er nu i drift med fabriksopsætningen. Nu kan menupunkterne indstilles efter ønske til den aktuelle bolig, og derved opnå den mest optimale og mest effektive udnyttelse og drift af anlægget. 5

6 4. Betjening Optima 250 Alle Genvex ventilationsaggregater af typerne GE/S Energy, GEU og ST til boliger leveres med Optima 250 styring, der har en fabriksindstilling, så anlægget kan sættes i drift. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker og krav til den aktuelle bolig, og derved opnå optimal udnyttelse og drift af anlægget. Efter opstart af anlægget, står betjeningspanelet i stand by og viser et af pausebillederne (kan ændres ved at gå ind i hovedmenuen under punktet display). Ved at føre hånden forbi betjeningspanelet kommer der symboler på skærmen, der viser de daglige betjeningsmuligheder. K1 K7 3 og 4 køre indtil der manuelt ændres i hastigheden. Er timetallet indstillet mellem 1 og 9 timer, vil hastighed 3 og 4 automatisk koble tilbage til hastighed 2 efter det antal timer, som symbolet er indstillet til. Eftervarme (K3) Ved denne funktion er det muligt, at tænde og slukke for den supplerende eftervarme. På trykknappen ud for symbolet eftervarme kan der skiftes mellem + eller. Er symbolet indstillet på + og anlægget udstyret med en eftervarmeflade, vil eftervarmen koble ind, når der er et behov herfor. Er symbolet derimod indstillet på, vil eftervarmen ikke koble ind, selvom at der er et behov herfor. Hovedmenu (K4) Ved denne funktion er det muligt, at komme ind i hovedmenuen, hvor underpunkterne dato, kalender, brugermenu, display, informationsmenu og servicemenu er tilgængelige. K2 K3 K6 K5 Filter (K5) Ved denne funktion er det muligt, at afstille filteralarmen. På trykknappen ud for symbolet filter afstilles alarmen for filterskift. For at afstille filteralarmen skal filtrene skiftes og knappen for symbolet filter holdes nede indtil udråbstegnet i symbolet forsvinder. K4 4.1 Betjening og ændring af data i driftsmenu Displayet viser normalt skærmen med symboler for daglig betjening, hvor følgende trykknapper ses if. m. daglig betjening: Hastighed (K1) Ved denne funktion er det muligt, at indstille ventilatorhastigheden i trin På trykknappen ud for symbolet hastighed, kan der skiftes mellem de 4 hastigheder. Desuden kan anlægget stoppes ved at holde knappen nede i 3-4 sekunder. Forlænget drift (K2) Ved denne funktion er det muligt, at indstille timeren for forceret drift mellem 0 og 9 timer. På trykknappen ud for symbolet forlænget drift kan der skiftes fra 0 til 9 timer. Står timetallet på 0, vil hastighed Information (K6) Ved denne funktion er det muligt, at få et godt overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand, bl.a. Temperatur, ventilatorindstilling, relæstatus/funktioner, alarm, timetæller etc. På trykknappen ud for symbolet info kan anlæggets driftstilstand aflæses (mere information findes i afsnittet hovedmenu under punktet info drift). Temperatur (K7) Ved denne funktion er det muligt, at indstille rumtemperaturen (kræver bypass og eftervarmeflade). På trykknappen ud for symbolet temperatur kan den ønskede temperatur indstilles mellem 10 C og 30 C. I midten af displayet vil den aktuelle temperatur blive vist. Ved trykknappen hjælp, er det muligt at se en vejledende forklaring for det punkt, der er markeret. Ved trykknappen exit er der mulighed for altid at vende tilbage til det foregående skærmbillede. Ved tryk herpå vil indstillingen ikke blive gemt. Ved trykknapperne med piletaster, er der mulighed for navigation i menuerne. Ved ændring af indstillinger vil de to piletaster ændres til plus og minus. Med trykknappen Enter er det muligt at komme videre ind 6

7 i menuerne. Er der blevet rettet i et menupunkt, så skal der afsluttes med at trykke Enter, hvorved ændringen gemmes. 4.2 Hovedmenu Under daglige betjeningsmuligheder er der nederst i midten ikonet bog, som en adgang til hovedmenuen. Ved at trykke på den knap kommer man ind i hovedmenuen, som er opdelt i 6 menuer: komme ud af hjælpeprogrammet, skal der trykkes på en af knapperne. Er der ikke trykket på nogle af tasterne inden for kort tid, vil styringen automatisk gå ud af programmerne. Dato og tid Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre datoen og tiden. Denne menu er opdelt i 6 menupunkter: Dato og tid Kalender Brugermenu Display Info drift Servicemenu Trykknapperne skifter funktion, ved at trykke på Pil ned eller Pil op, vil symbolet skifte til en vandret pil, der fortæller om den nuværende placering. Ved at trykke Enter er der mulighed for at få adgang til det aktuelle menu s underpunkter. Ved igen at trykke på Pil ned eller Pil op, kan det menupunkt, der ønskes vælges. Når den vandrette pil står ud for et menupunkt, så vil de 2 linier skifte plads og skriftstørrelserne vil blive ændret og få tilføjet teksten Set. Ved at trykke Enter ud for det valgte menupunkt, vil baggrunden for punktet blive grå. På knapperne + og - kan den aktuelle værdi ændres. Ved igen at trykke Enter, vil den ændrede indstilling blive gemt. Ønskes det ikke at ændre noget, er der mulighed for at gå baglæns ud af menuerne ved at trykke på knappen Exit. Ved at trykke på Help vil der komme en kort hjælpetekst på skærmen, som fortæller om menupunktet. For at 01 Timer Her kan det aktuelle timetal indtastes. Ved skift mellem sommer og vinter tid, stilles her manuelt en time frem eller tilbage. 02 Minutter Her kan det aktuelle minuttal indtastes. 03 Ugedag Her kan den aktuelle ugedag indtastes. Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5 Lørdag 6 Søndag 7 04 Dato Her kan den aktuelle dato indtastes. 05 Måned Her kan den aktuelle måned indtastes. Januar 1 Februar 2 Marts 3 April 4 Maj 5 Juni 6 Juli 7 August 8 September 9 7

8 Oktober 10 November 11 December År Her kan det aktuelle år indtastes. Eksempel på et dagsprogram 01 07:30 H3-0, :15 H1-1, :00 H3-0, :00 H2-0, :30 H2-2,0 Kalender Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på hver dagsindstilling i ugen. Hver dag kan indstilles til at køre med forskellige ventilationshastigheder, alt efter behovet. Det er muligt at kopiere indstillinger for en dag til en anden. Der er her mulighed for at taste ON eller OFF, dvs. at hvis der f.eks. i en periode ikke befinder sig nogen i ejendommen, kan de daglige indstillinger slås fra og anlægget vil køre efter manuel indstilling f.eks. trin 1. Det er ikke nødvendigt at bruge alle skiftetidspunkter. Står der 0 i hele linien springes linien over af styringen. 03 til -08 Disse dage kan individuelt udfyldes på samme måde som under punkt Kopier dag I dette menupunkt er det muligt at kopiere en dag til en anden, hvor de samme skiftetidspunkter, hastigheder og temperatursænkninger ønskes. Eksempelvis: Fra torsdag til tirsdag. Brugermenu Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på følgende underpunkter: Denne menu er opdelt 9 menupunkter: 01 Her kan der vælges mellem at styre anlægget manuelt eller styre hastighed (luftskifte) og temperatur automatisk efter et fastlagt dagsprogram. Sættes menupunkt til OFF styres anlægget manuelt efter den hastighed og temperatur der er valgt. Sættes menupunkt til ON, styres anlægget efter de dagsprogrammer, som er indtastet i menupunkterne 02 til Mandag På en dag kan der indtastes op til 10 skiftetidspunkter. Tidspunkterne kan indtastes i vilkårlig rækkefølge. I første kolonne indtastes timer. I anden kolonne indtastes minutter. I tredje kolonne H indtastes hastighed. I fjerde kolonne indtastes den temperaturdifferens som temperaturen ønskes sænket med. Eksempel: Hvis temperaturen er sat til 21ºC og der indtastes 2,0º, så vil anlægget styre efter 19ºC. Hvis hastigheden manuelt er blevet ændret på knappen under daglig drift, vil programmet gå tilbage til dagsprogrammet, når det næste skiftetidspunkt passeres. 1 Temperatur Den ønskede temperatur kan indstilles mellem 10 og 30 C, for at tilpasse indblæsningstemperaturen. (Rumføleren er monteret i betjeningspanelet). Fabriksindstillingen er 20 C 2 Forvarme Er der monteret forvarmeflade på friskluftkanalen, skal setpunktet indstilles på ON. Den ønskede forvarmetemperatur indstilles i service menuen under punkt 20. Er der i stedet for monteret køleanlæg på indblæsningskanalen, skal setpunktet indstilles på OFF. (Det er ikke muligt, både at styre forvarmeflade og køleanlæg). Er begge ekstraudstyr monteret, skal dette setpunktet indstilles manuelt om foråret og om efteråret. Hvis man ikke bruger nogen af hjælpefunktionerne i punkt 27 i servicemenuen, kan hjælpe-funktionen 4 til styring af ekstra køling anvendes. Fabriksindstillingen er OFF 8

9 3 Eftervarme Er der monteret eftervarmeflade på anlægget, kan man vælge hvornår man ønsker eftervarmefladen i drift. Er setpunktet sat til OFF, kommer eftervarmefladen ikke i drift, selvom der er et behov. Er setpunktet sat til ON, så kobler eftervarmefladen ind efter behov. Den indstiller sig efter den temperatur, der er indstillet i punkt 1. Fabriksindstillingen er OFF 4 Timer trin 3 og 4 På hastighed 3 og 4 vil anlægget automatisk koble tilbage til hastighed 2 efter det antal timer som er indstillet i punkt 17, ved at indstille setpunktet på ON. Indstilles setpunktet til OFF, vil anlægget køre på hastighed 3 eller 4 indtil man manuelt skifter til anden hastighed. Timeren kan også betjenes direkte på knappen ved symbolet for forlænget drift på skærmbilledet for daglige betjeningsmuligheder. Fabriksindstillingen er OFF 5 Filterskift Der indbygget en filtertimer, som tæller hvor lang tid anlægget har været i drift siden sidste filterskift. Setpunktet kan indstilles mellem 1-6, hvilket er lig med 1 6 måneder. Det anbefales, at setpunktet første gang indstilles på 3, hvilket er lig med 3 måneder. -Er filtrene for snavsede efter den indstillede periode, kan man indstille setpunktet til færre antal måneder. -Er det ikke nødvendigt at skifte filtrene efter den indstillede periode, kan setpunktet indstilles til et større antal måneder. Når timeren når den indstillede værdi for filterskift, vil der foroven i pausebilledet stå Alarm og Skift filtre, som vil stå og blinke. Når filtrene er skiftet, vendes der tilbage til skærmbilledet for daglig betjeningsmuligheder og knappen for filter symbolet holdes nede indtil udråbstegnet slukkes og anlægget går tilbage til normal drift. Fabriksindstillingen er 3 Display menu Menupunktet med symbolet Display Denne menu er opdelt i 12 menupunkter: 01 Sprog Her er der mulighed for at vælge mellem dansk, engelsk, tysk eller fransk tekst i displayet. 02 Program info I denne menu ses hvilken Optima, der er monteret på anlægget og versionsnummer: Eksempel: Optima 250 DK D: 1,0 C: 3,0 D står for betjeningspanelets versionsnummer. C står for hovedprintes versionsnummer i aggregatet. 03 Pauseskærm Her kan følgende opsætninger vælges: 0: Pauseskærm slukket 1: Pauseskærm slukket, men med lysdæmpning 2: Rumtemperatur + lysdæmpning 3: Ur + lysdæmpning 4: Ur og Rumtemperatur + lysdæmpning, 5: Sort skærm + lysdæmper 04 Pause tid Her kan indstilles hvor lang tid, der skal gå fra, der ikke er betjent nogle af symbolerne i skærmbilledet for daglig drift, til det automatisk skifter tilbage til pauseskærmen. Fra daglig menu til pauseskærm variabel = 1 til 10 minutter. De øvrige automatiske tilbage koblinger kan ikke ændres. Hvis der ikke er trykket på en knap i nedenfor nævnte tider, skifter den automatisk tilbage til foregående skærmbillede: - Ændring i menupunkt tilbage til menupunkt = 30 sekunder - Fra menupunkt til hoved menu = 2 minutter - Fra hovedmenu til daglig menu = 2 minutter 05 Auto vågn op Det er muligt at frakoble auto vågn op funktionen, hvor der skiftes fra pausebilledet til skærmbilledet med symbolerne for de daglige betjeningsmuligheder ved at føre hånden forbi betjeningspanelet. Kobles funktionen på OFF, skal der trykkes på en vilkårlig knap før de daglige betjeningsmuligheder ses. 06 Auto lysstyrke I displayet er der monteret en bevægelsessensor. Du har her valgmulighederne: 0 OFF 1 Max følsom 2 Niveau 2 3 Niveau 3 4 Mindst følsom 9

10 af den valgte adgangskode i punkt Lys dag Her indtastes den maksimale lysstyrke der ønskes ved betjening, når rummet er helt oplyst 08 Lys nat Her indtastes den minimale lysstyrke der ønskes ved betjening, når rummet er helt mørkt 09 Lys dag pause Her indtastes den maksimale lysstyrke der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt oplyst 10 Lys nat pause Her indtastes den minimale lysstyrke der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt mørkt. 14 Kalender Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Kalender uden brug af den valgte adgangskode i punkt Bruger menu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Bruger uden brug af den valgte adgangskode i punkt Display Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Display uden brug af den valgte adgangskode i punkt Fabriksreset. Hvis setpunkterne er indstillet så anlægget ikke fungerer som forventet, og det er ikke muligt at finde årsagen, kan der vælges mellem 2 forskellige reset af menupunkterne til fabriksindstillingerne. - Tastes der 1, vil alle menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne på nær menupunkterne for Hastighed (Trin), Filtertimer, Kalender og - Afrimningstemperaturer. Tastes der 2, vil alle menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne Bemærk: Inden gennemførelse af en reset skal det sikres at aktuelle indtastede værdier er noteret i skema for setpunkter. 17 Servicemenu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Service uden brug af den valgte adgangskode i punkt Password Her indtastes den valgte adgangskode og skal fremover også bruges i punkt 12 for at komme ind i punkterne 13 til 18. Skulle adgangskoden glemmes, kan Genvex Serviceafdeling kontaktes for hjælp. Ønskes adgangskoden ændret, trykkes en ny kode ind i dette punkt og der trykkes Enter, så ændres alle adgangskoderne til den nye. 12 Sikkerhedsmenu Det er muligt at adgangssikre udvalgte hovedmenupunkter, så de ikke kan ændres uden en adgangskode, som er et 4 cifret tal. Første gang tastes der 4 gange 0 og dernæst Enter. Derved åbnes punkterne 13 til 18. I punkt 18 kan den valgte adgangskode vælges, som fremover også skal anvendes for at komme ind til menupunkterne 13 til Dato og tid Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Dato og Tid uden brug Informationsmenu I info-menuen er det muligt at få et overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand. Ønskes anlæggets driftstilstand set over en driftsperiode, kan dette ske ved at koble betjeningspanelet til en computer og anvende Optima dataprogram. Hvert minut aflæser anlægget driftstilstanden og gemmer data i op til to år på SD kortet. Ved at trykke Enter ud for infomenu er det første skærmbillede, der vises, de aktuelle temperaturer: 10

11 Alarmer. Står der ON udfor en alarm er den aktiveret. På ON er der alarm, hvilket også ses på pausebillede og billede for daglige betjeningsmuligheder, hvor der foroven står alarm. I Infomenuen ses hvilken alarm det er. Ved alarm skift filter vil der ud over teksten Alarm, stå Skift filter, som vil stå og blinke. Når fejlen er rettet eller filter skiftet og reset vil alarmen stå på OFF. T1 T2 T3 T4 T7 T8 T9 Indblæsning Rum Friskluft Afkast Udsugning Vandfrost Hjælpeføler Ved at trykke Pil ned vises de aktuelle hastigheder ventilatorerne kører med samt åbning af bypass spjæld og åbning af vandventil: Mulige fejlmeldinger for: Styring stoppet ON Fejl Filter ikke skiftet efter 14 dage./ Ved vandfrost fejl/ Anlægget er udstyret med en ekstern kontakt mellem klemmerne 28 og 29. Når disse er kortsluttet vil der meldes Alarm og anlægget er stoppet. Skift filter ON Fejl Filterne skal skiftes Vandfrost ON Fejl Vandeftervarmefladens temperatur for lav (Frostfare) Com fejl ON Fejl Betjeningspanelet kan ikke kommunikere med hovedprintet (ml. display og print) Ved igen at trykke Pil ned vises timetællere, som tæller fra den dag anlægget er sat i drift. De viste tal skal ganges med 10. Her vises hvor mange timer anlægget har været i drift, og hvor mange timer anlægget har kørt ved de forskellige hastigheder, samt hvor mange timer relæerne har været koblet ind (ON). Indblæsning i % Udsugning i % Bypassspjæld i % Vandventil i % Ved igen at trykke Pil ned vises den aktuelle stilling af driftsrelæerne: Koblet ind: ON Ikke koblet ind: OFF R2 R3 R8 R9 El-eftervarme El-forvarme Anlæg i drift Hjælpefunktion Ved endnu engang at trykke Pil ned vises de aktuelle Total i drift: Trin 0 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 8 Relæ 9 El-eftervarme El-forvarme Anlæg i drift (Hastighed 1-4) Hjælpefunktion Ved at trykke Exit vendes der tilbage til hovedmenuen. 11

12 Servicemenu Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på følgende underpunkter: Fabriksindstillingen i trin 3 er 70 %. Trin 4 kører altid på 100 %. 10 Trin 1 indblæsning Trin 1 er laveste hastighed, som oftest benyttes, når der ikke er nogen hjemme. Begge ventilatorer kan på alle trin indstilles uafhængig af hinanden, så luftmængden på indblæsnings- og udsugningssiden bliver lige store, hvilket giver optimal drift. Indregulering af anlægget skal ske med luftteknisk måleudstyr og kan ske uden brug af hovedreguleringsspjæld. Det anbefales ikke at stille på luftmængderne uden kyndig vejledning. Fejlindstilling kan give større energiforbrug. Fabriksindstillingen er 40 %. 11 Trin 2 indblæsning Trin 2 er den hastighed, anlægget anbefales at køre på for at give det optimale indeklima, og skal indreguleres til boligens ventilationsbehov. Fabriksindstillingen er 70 %. 12 Trin 3 og 4 indblæsning Trin 3 er den højeste hastighed, som kan indstilles. Den benyttes, f.eks. hvis der er mange gæster eller har gang i større køkkenaktiviteter. Fabriksindstillingen i trin 3 er 100 %. Trin 4 kører altid på 100 % og kan ikke indstilles. Benyttes især om sommeren, når det ønskes at sænke temperaturen indendørs. Husk, at større luftskifte giver større energiforbrug. 13 Trin 1 udsugning Ventilatorhastigheden reguleres indtil samme luftmængde som indblæsning i trin 1 opnås. Fabriksindstillingen er 35 %. 14 Trin 2 udsugning Ventilatorhastigheden reguleres indtil samme luftmængde som indblæsning i trin 2 opnås. Fabriksindstillingen er 55 %. 15 Trin 3 og 4 udsugning Luftmængden i trin 3 indreguleres til samme luftmængde som indblæsning i trin 3 og Finjustering (T2) Det er muligt at finjustere betjeningspanelets rumføler, så displayet viser den aktuelle rumtemperatur. Temperaturen kan justeres mellem 0 og -5 C. Fabriksindstillingen er 3 C 17 Timer trin 3 og 4 Anvendes automatisk tilbagekobling for hastighed 3 eller 4, kan man indtaste, hvor mange timer anlægget skal køre på trin 3 eller 4 inden det automatisk kobler tilbage til trin 2. Setpunktet kan indstilles mellem 1-9 timer. Fabriksindstillingen er 3 timer 18 Filter/stop For at sikre at der skiftes filtre, når betjeningspanelet står og blinker og skriver Skift filter, kan setpunktet indstilles på ON. Så vil anlægget automatisk stoppe efter 14 dage, hvis filtrene ikke er blevet skiftet i den mellemliggende periode. Ønskes denne sikkerhed ikke, kan setpunktet indstilles på OFF og anlægget vil køre videre. Fabriksindstillingen er OFF 19 Reguleringsform Der kan vælges mellem rum-, indblæsnings- eller udsugningsregulering: 1. Rumregulering (T2 føler) 2. Indblæsningsregulering (T1 føler) 3. Udsugningsregulering (T7 føler) Anvendes anlægget til boligformål, skal anlægget normalt stå på indblæsningsregulering Setpunktet indstilles på 1. Ønskes rumregulering indstilles setpunktet til 0. Ønskes udsugningsregulering indstilles setpunktet til 2. Fabriksindstillingen er 1 20 Forvarme Er forvarme sat til ON i punkt 2 i brugermenuen, skal setpunktet indstilles til den ønskede frisklufttemperatur, som forvarmefladen skal opvarme friskluften til. Temperaturen kan indstilles mellem -15 og 0 C. 12

13 Fabriksindstillingen er -10 C. 21 Bypass åben Stiger temperaturen til 1 ºC over den indstillede temperatur under punkt 1 i brugermenuen, vil bypassspjældet begynde at åbne under forudsætning af, 1. at udsugningstemperaturen er højere end frisklufttemperaturen 2. samt at frisklufttemperaturen er over den indstillede temperatur i punkt 29. For at få en jævn åbning af bypass- spjældet, bør temperaturen ved fuld åben bypass-spjæld være ca. 3 ºC over den indstillede temperatur i punkt 1 i brugermenuen. Setpunktet kan indstilles mellem 2-10 C. Fabriksindstillingen er 3 C. 22 Regulering vand Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, kan det være nødvendigt at ændre reguleringstiden. Desto mindre reguleringstid jo hurtigere vil motorventilen regulere. Husk at benytte motor til 230 V (styringssignal 0-10V) Setpunktet kan indstilles mellem 1 til 250 sekunder. Fabriksindstillingen er 20 sekeunder 23 Regulering el Er der monteret el-forvarmeflade eller el-eftervarmeflade, kan det være nødvendigt at ændre reguleringstiden. Setpunktet kan indstilles mellem 1 til 30 minutter. Fabriksindstillingen er 3 minutter 24 Frostreduktion For at undgå modstrømsvarmeveksleren fryser til, er det muligt at reducere indblæsningsluftmængden gradvis, når afkasttemperaturen efter modstrømsvarmeveksleren falder under den indstillede temperatur. Denne funktion reducerer gradvis indblæsningsluftmængden indtil den indstillede værdi er nået. Funktionen er kun aktiv, hvis setpunket er større end 0 C. Setpunktet kan indstilles mellem 0 og 10 C. Fabriksindstillingen er 3 C. 25 Vandfrost Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, skal der monteres en vandfrostføler i vandeftervarmefladen og setpunktet indstilles på ON. Er der ikke monteret nogen vandfrostføler, skal setpunktet indstilles på OFF. Fabriksindstillingen er OFF 26 Vandfrost temperatur Er vandfrost i punkt 25 indstillet på ON, skal den ønskede vandfrosttemperatur indstilles på den temperatur hvor anlægget, skal stoppe og motorventilen vil åbne helt for gennemstrømning af varmt vand. Setpunktet kan indstilles mellem 0-10 C. Fabriksindstillingen er 5 C. 27 Hjælpefunktioner (R9) Hjælpefunktioner med relæ 9 kan anvendes til følgende: 1. Er setpunktet indstillet på 0, er hjælperelæet slukket. 2. Er setpunktet indstillet på 1, er relæet tændt, når anlægget kører. Den kan f.eks. bruges til at åbne og lukke friskluft- og afkastspjældet. 3. Er setpunktet indstillet på 2, er relæet tændt, når der opstår et behov for ekstra varme, eller det ønskes, at cirkulationspumpe kører, ved et behov for opvarmning med vandeftervarme. 4. Er setpunktet indstillet på 3, vil relæet være tændt, ved behov for filterskift. Dette kan benyttes til aktivering af ekstern alarm. 5. Er setpunktet indstillet på 4, vil relæet være tændt, når der er behov for ekstra køling. Denne funktion bruges, hvis der på anlægget også er monteret en forvarmeflade. 6. Er setpunktet indstillet på 5, kan styringen håndtere en jordvarmeveksler ved hjælp af et spjæld. Relæet vil være tændt ved én af følgende to betingelser: Udetemperaturen, føler T9, er lavere end den indstillede værdi i punkt 26 (vandfrosttemperatur, typisk indstillet på 5 C). Punkt 29 skal desuden stå på 0. Udetemperaturen, føler T9, er mere end 1 C over den instillede temperatur i punkt 1 og 1 C over den aktuelle rumtemperaturen. 28 Anlæg stop Her vælges om anlægget må kunne slukkes ved hjælp af et holdetryk på knappen for hastighed (K1) 13

14 i driftsmenuen. Er værdien OFF kan anlægget ikke slukkes. Fabriksindstillingen er OFF 29 Sluk for bypass Her indstilles grænsen for laveste tilladelige frisklufttemperatur, før bypass lukkes. Værdien er et udtryk for den største forskel der må være mellem ønsket temperatur indstillet i punkt 1 og den laveste tilladte frisklufttemperatur. Kan indstilles mellem 0 ºC og 20 ºC. Vælges 0 er funktionen slået helt fra. 14

15 15 Optima 250 Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Mandag 4.3 Skema for uge program Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Tirsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Onsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Torsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Fredag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Lørdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Søndag Red. T2 = Reduceret rumtemperatur

16 4.4 Skema for setpunkter Overskrift Fabriksindstililng: Indstillingsområde Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Temperatur Forvarme OFF ON / OFF 3 Eftervarme OFF ON / OFF 4 Timer trin 3 og 4 OFF ON / OFF 5 Skift filter Trin 1 indblæsning 40% Trin 2 indblæsning 70% Trin 3 indblæsningl 100% Trin 1 udsugning 35% Trin 2 udsugning 55% Trin 3 udsugning 70% Finjustering (T2) Timer trin 3 og Filter / stop OFF ON / OFF 19 Reguleringsform Forvarme Bypass åben Regulering vand Regulering el frostreduktion Vandfrost OFF ON / OFF 26 Vandfrost temperatur Hjælpefunktioner Anlæg stop OFF ON / OFF 29 Sluk for bypass

17 5. Funktion 5.1 Styring Optima Rumregulering: Rumtemperaturen styres af rumføleren T2, som er monteret i betjeningspanelet. Er der eksempelvis sat en temperatur til 21 C, så vil styringen begynde på opvarmning eller afkøling af den luft, der blæses ind, når der er en afvigelse på 1C fra den indstillede temperatur. Dette forudsætter, at der er monteret ekstraudstyr. 5.3 Driftsikkerhed Sikkerhedstermostat: Hvis en fejl opstår på en el-varmeflade, vil sikkerhedstermostaten koble fra. For at genindkoble sikkerhedstermostaten, skal den lille knap i midten af termostaten trykkes ind. Termostaten befinder sig på el-varmefladen. (Husk at afbryde strømmen til anlægget, inden et indgreb foretages). 2. Relæ R8: Når anlægget er i drift på trin 1, 2 eller 3, vil relæet være tændt. Denne funktion kan eksempelvis bruges til styring af friskluft- og afkastspjæld. 5.2 Ekstra kapacitet Vand eftervarme: På anlæg med vandeftervarmeflade vil motorventilen begynde at regulere (PI regulering), når rumtemperaturen er faldet til 20 C. El-eftervarme: For anlæg med el-eftervarmeflade, vil eftervarmen koble ind, når rumtemperaturen er faldet til 20 C (1 C under indstillet temperatur). Er regulatortiden eksempelvis sat til 3 minutter, så vil rumføleren efter 3 minutter måle, om rumtemperaturen nu er over eller under 20 C. Er temperaturen stadigvæk under 20 C, holdes eftervarmen tændt. Når rumtemperaturen på et tidspunkt når de 20 C, vil elvarmetrinnet koble ud. Bypass: Stiger rumtemperaturen til 22 C (1 C over indstillet temperatur), så vil bypass-spjældfunktionen begynde at regulere op til fuld åben, hvilket sker ved den rumtemperatur maks bypass er indstillet til, eksempelvis 26 C. Hvis bypass-funktionen er ON vil bypass-spjældet normalt åbne, men er udetemperaturen (T3) 1 C højere end udsugningstemperaturen (T7), så vil bypassspjældet lukke for at udnytte den gratis køling af indblæsningsluften som modstrømsvarmeveksleren kan give. Hvis et ekstra køleanlæg er tilsluttet anlægget, vil dette tænde, når bypass-spjældet åbner helt og slukke igen, når bypass-spjældet atter begynder at lukke. Anlæg med el-forvarmeflade vil regulere på samme måde som el-eftervarmeflade. 17

18 6. Vedligehold For at opnå en optimal drift, bedes nedenstående punkter fulgt: Før aggregatet åbnes, slukkes strømmen/ stikket trækkes ud, og der ventes til ventilatorerne står helt stille. Efter førstegangsinstallationen bør der efter et par dage kontrolleres, om kondensafløbet fungerer. Miljørelevante krav: Ved istandsættelse eller demontering af aggregatet skal miljøreglerne følges i forbindelse med genbrug samt destruering af div. materialer i følge de lovmæssige krav. 6.1 Aggregat Filtre: Når det blinker skift filter i displayet på betjeningspanelet, skal filtrene skiftes. Anlægget stoppes på afbryderen for anlægget eller afbryderen ved tavlen. Frontlågen åbnes, og filtre tages ud. Når filtrene er skiftet, afstilles filtertimeren. Ønskes det at rense filtrene med et andet tidsinterval, kan dette justeres i driftsmenuen. Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge lufttryk på filtret da filtreringsgraden så forringes. Fare for at skære sig på lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. G4 = Standardfilter (Grovfilter klasse G4) F5 = Finfilter (Finfilter klasse F5) F7 = Pollenfilter (Finfilter klasse F7) Kondensvand og kondensafløb: I forbindelse med filterskift i august/september måned, før udetemperaturen falder til 5 C, skal kondensafløbet kontrolleres for tilstopning af snavs, og om der er vand i vandlåsen. Hæld 1 liter vand i kondensvandsbakken og se, om det løber uhindret bort. Hvis kondensvandsafløbet ikke fungerer, vil der kunne opstå vandskader i boligen. Ventilatorer: Hvert 3. år efterses ventilatorerne for snavs i ventilatorhjulene. Afmonter frontlågen på apparatet. Rengør ventilatorerne med en børste eller en flaskerenser eller en pensel. Det skal sikres, at afbalanceringsklodserne på ventilatorhjulene ikke bliver fjernet, da dette vil medføre en uligevægt og dermed bevirke et højere støjniveau samt slidtage af ventilatorerne. Indblæsnings- og udsugningsventiler: Ventilerne rengøres ved aftørring med en tør klud. Pas på, at ventilen ikke drejer rundt, og luftmængden dermed ændrer sig. Service: Såfremt De ikke selv er i stand til at vedligeholde Deres anlæg, kan De lave en serviceaftale med Genvex serviceafdeling. Opstår der fejl på anlægget, kontakt venligst Genvex serviceafdeling. 6.2 Alarmer Filtertimer: For at sikre at filtrene bliver skiftet, og en optimal drift opretholdes, har styringen en filtertimer. På det tidspunkt timeren når den instillede værdi, vil der i displayet blinkene stå skift filter, indtil filtrene er blevet skiftet. Når filtrene er skiftet, vil der vendes tilbage til skærmbilledet for daglig betjeningsmuligheder og knappen for filter symbolet holdes nede indtil udråbstegnet slukkes og anlægget går tilbage til normal drift. Versionsfejl: Hvis programmet i displaydelen ikke passer til styringen i produktet, vil styringen vise versionsfejl i displayet. Ved alle kredse i både betjeningspanel og hovedprint, skal de første tal være ens - 1, 2 eller 3. Datafejl: Denne fejl vises, såfremt ingen kommunikation er mulig mellem display og styring. Tjek at ledningsforbindelsen er i orden på klemmerne Signal 22 Signal Volt 24 0 Volt Frostalarm: Denne fejl vises, såfremt en vandflade er monteret på systemet, og der er for lav temperatur på vandfladen, således at der opstår en fare for frostsprængning. Styringen vil stoppe anlægget og åbne motorventilen for at holde varmefladen varm. 18

19 6.3 Demontering/ anlægget ønskes taget ud af drift Følgende skal gøres: Anlægget skal gøres spændingsfrit dvs. elkablerne demonteres. Afmonter kondensafløbet og elkabler til evt. eftervarme/forvarme. Afmonter ledninger til panelet og afmonter kanaler. Ønskes anlægget taget ud af drift, skal kanalerne afmonteres for at hindre kondensvand i anlægget og i kanalerne. Luk alle indblæsnings- og udsugnigsventiler. 19

20 7. Fejlsøgning 7.1 Sikkerhedstermostat i el-varmeflade (tilbehør): Sikkerhedstermostaten beskytter el-varmefladen mod for høje temperaturer under varmeproduktion. Sikkerhedstermostaten er monteret i el-varmefladens elkasse. Såfremt den indstillede værdi (90 C) overskrides, slår varmespiralen fra. Varmespiralen kan først genaktiveres på resetknappen, som sidder på elkassen, når temperaturen er under 90 C. 7.2 Anlægget kører ikke Kold indblæsningsluft: Fejl: Modstrømsvarmeveksleren er tilstoppet med snavs eller is. Udsugningsventilatoren er defekt. Udsugningsfiltret tilstoppet. El-eftervarmeflade koblet ud på sikkerhedstermostat (kun anlæg med monteret el-varmeflade). Ingen cirkulation af varmt vand til vandeftervarmeflade. (Kun anlæg med monteret vandeftervarmeflade). Stoppet cirkulationspumpe, luft i varmerør, defekt termostat/motorventil, fejlindstilling af betjeningspanel. Såfremt det ikke er en af de ovennævnte fejl, bedes De kantakte Deres installatør eller GENVEX-kundecenter. Anlæg stoppet: Ingen lys i betjeningspanelet, selvom der trykkes på selve trykknappen. Fejl: Sikring i tavlen er sprunget, ingen spænding på anlægget. En af sikringerne på printet er sprunget. Løs ledning, ingen spænding til aggregatet. Løs ledning mellem aggregatet og betjeningspanelet. Urprogrammet har stoppet anlægget. Filter ikke blevet skiftet. Filterfejl på anlægget. Vandfrostfejl. Kondensvand løber ud af aggregatet: Fejl: Tilstoppet kondensafløb med snavs. Ingen vand i vandlås. Stoppet kondensafløb på grund af frost. Afløb ikke tilstrækkelig frostsikret. 7.3 Fejl på luftsiden Ingen indblæsning til opholdsrummene: Fejl: Defekt ventilator. Tilstoppet filter. Tilstoppet friskluftgitter med snavs og blade om efteråret eller sne og is om vinteren. Sikring på styreprint er sprunget. Ingen udsugningsluft fra de våde rum: Fejl: Defekt ventilator. Tilstoppet filter. Sikring på styreprint er sprunget. Afkastgitter/taghætte er lukket af sne og is om vinteren. 20

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3. DK betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.05-0208 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 22.08.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 DK betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GES Premium 1/1L GE Premium 1/1L GE Premium 2 GE Premium 3 Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Opstilling...4 Kanaltilslutning... 5 Kanalsystem...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation Varmeveksler. GEU 390 AC. GEU 590 AC Version 1.02-0110 Indholdsfortegnelse GEU 390 AC - Loftsmontage...3 GEU 590 AC - Loftsmontage...3 Kanaltilslutning...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310 DK Betjeningsvejledning Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 3.07-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4 1.4 Skema

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 DK betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4

Læs mere

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation . GE 200AC-ST. GE 400AC-ST. Varmeveksler. Version 1.02-0208

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation . GE 200AC-ST. GE 400AC-ST. Varmeveksler. Version 1.02-0208 DK Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler. GE 200AC-ST. GE 400AC-ST Version 1.02-0208 Indholdsfortegnelse GE 200AC-ST - Opstilling...3 GE 400AC-ST - Opstilling...4 Kanaltilslutning...5

Læs mere

. GE MINI-C. GE MIDI-C

. GE MINI-C. GE MIDI-C DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.0. INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy, og GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 6 DK-600 Haderslev Tlf.: Tlf.:

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 7.0.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6 Kondensvandsafløb...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375 BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Monteringsvejledning...3 1.1 Installation af betjeningspanelet...3 1.2 Montering...3 2. Betjeningspanel...4 3. Installation...4

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Version 2012.07.12 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING Optima 311 Design Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanel... 3 Side 2. Montage...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 0.08.08 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 311 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B Version 26.02.2014 COMBI 185 S/LS Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C). GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Indholdsfortegnelse GE 290AC - Opstilling... 4 GE 390AC

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Installationsvejledning. . Aktiv ventilation. Varmepumpe GE 315 VP (C) GE 420 VP (C) GE 525 VP (C) GE 630 VP (C) GE 840 VP (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Aktiv ventilation. Varmepumpe GE 315 VP (C) GE 420 VP (C) GE 525 VP (C) GE 630 VP (C) GE 840 VP (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GE 31 VP (C) GE 0 VP (C) GE VP (C). GE 6 VP (C) GE 80 VP (C) Version 1,0 / 106 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375 BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montage Optima 100 Design...3 2. Montage Opus...4 3. Betjening...4 4. Datalogger...5 5. Setpunkter i Genlog...9 6. Funktion...16

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

GES ENERGY S GES ENERGY M ENERGY ECO 180

GES ENERGY S GES ENERGY M ENERGY ECO 180 GES ENERGY S GES ENERGY M ENERGY ECO 80 PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Installation KVU/KVU-L. 110-00037 Version 01.05

Installation KVU/KVU-L. 110-00037 Version 01.05 Installation KVU/KVU-L 110-00037 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 5 Placering af anlægget... 5 Tilslutninger... 5 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01 Installation KVU vekslere 110-00037 Version 01.01 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning...4 Placering af anlægget...4 Tilslutninger...4 Tilslutning af kanalsystem...4 Generelt om kanaler...4 Isolering

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version 1.02-0208

Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version 1.02-0208 DK Installationsvejledning. Combi Lite AC/EC Varmepumpe og brugsvand. Combi Lite. Combi Lite-S Version 1.02-0208 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger... 3 Produktbeskrivelse... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

GES ENERGY S GES ENERGY M

GES ENERGY S GES ENERGY M GES EERGY S GES EERGY M PASSIV VETIATIO MED E-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 0 ISTAATIOSVEJEDIG DK / Version 0.0.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: + 7 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere