betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310"

Transkript

1 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet Installation Installation af betjeningspanel Montering Opstart Betjening Betjening og ændring af data i driftsmenu Hovedmenu Uge program Skema for setpunkter Funktion Styring Optima Ekstra kapacitet Driftssikkerhed Vedligehold Aggregat Alarmer Demontering/anlægget ønskes taget ud af drift Fejlsøgning Sikkerhedstermostat til el-varmeflade Anlægget kører ikke Fejl på luftsiden...20 Tekniske ændringer forbeholdt 2

3 1. Betjeningspanel Betjeningspanelet skal monteres på en plan væg, der er placeret centralt i boligen. Da betjeningspanelet samtidig fungerer som rumtermostat, er det vigtigt at, følgende bliver overholdt: Den må ikke få direkte sollys, Den må ikke sidde på en ydervæg, Den må ikke plansænkes ind i væggen. Den må ikke side over en varmekilde. En lampe tæt på betjeningspanelet kan påvirke lys sensoren, så den ikke regulerer lysstyrken efter hensigten. På betjeningspanelets forside er der i ringen 7 knapper, som bruges til at betjene panelet med. Knapperne skifter funktion afhængig af hvilken menu der vælges. (Mere information ses under betjening) Under glasruden sidder en infrarød bevægelsessensor, som gør, at blot ved at føre hånden forbi betjeningspanelet, kommer menuen for daglige betjeningsmuligheder frem. (Denne funktion kan slås fra: Se under Hovedmenu/ Display/Menupunkt 5) På undersiden af betjeningspanelet er følgende placeret: 1: SD kort 2: Rumføler 3: Lyssensor 4: Mini USB- stik for tilslutning til computer 1: SD kortet, som kan tages ud, indeholder alle styringsmodeller og versioner, som gør, at betjeningspanelet også er kompatibelt til ældre versioner. Desuden indeholder SD kortet alle sprog, menuer, hjælpetekster, symboler samt opsamlede datalogninger. Under opstartsproceduren lægges de aktuelle versioner ind i betjeningspanelet, så styringen kan fungere uden SD kort. Dog vil hjælpetekster ikke kunne komme frem på skærmen, og datalogninger vil ikke blive gemt. 4: For at en computer kan læse datalogningerne, skal computeren have installeret Genvex datalogger program. 3

4 2. Montage 2.1 Installation af betjeningspanelet Betjeningspanelet er beregnet til montering på en plan væg. Betjeningspanelet placeres centralt i boligen i en højde på ca 1,5 m over gulvet. Betjeningspanelet kan ikke planforsænkes ind i væggen, da betjeningspanelet samtidig fungerer som rumtermostat. Tillige er det udstyret med en lys sensor og må derfor ikke monteres på en ydervæg, hvilket vil gøre at den indbyggede temperaturføler ikke vil måle den korrekte rumtemperatur. 2.2 Montering Find det sted hvor betjeningspanelet skal sidde og mærk af til hullerne og beslaget skrues fast på væggen. Forneden på betjeningspanelet er der adgang til: A: Klemrække. Tilslutning til hovedprint B: SD-kort C: Rumføler D: Lyssensor E: USB-stik Mellem aggregat og betjeningspanel skal der monteres et svagstrømskabel 4 x 0,25 mm2. Den maksimale kabellængde er 50 m. Over 50 m bliver spændingsfaldet for stort, og kan give driftsforstyrrelser. Der er to måder at montere vægbeslaget på: 1. At skrue beslaget fast på en plan væg og føre kablet synligt op nedefra. 2. At montere en indmuringsdåse eller forsænket dåse i eks. gibsvæg. Ønsker man at anvende en anden type dåse, skal det sikres at skruehullerne passer. Svagstømskablet forbindes til klemrækken. Kontroller at kablet er forbundet til de samme numre i begge ender. (Mellem betjeningspanel og hovedprint i aggregatet) Vægrammen holdes op mod væggen og huller til fastgørelse af rammen mærkes op. Boring af huller, hulstørrelse og tilsvarende skruer til fastgørelse afhænger af vægmateriale. Betjeningspanelet klipses derefter på vægbeslaget, ved at føre det ned oppefra lidt skråt ud for neden, og afsluttes med at trykke det ind for neden, så det sidder plan med væggen. Ved demontering trækkes betjeningspanelet lidt ud for neden og løftes op. Sæt betjeningspanelet ned i beslagene og vip den ind mod væggen. B A C D E Pos. Beskrivelse 1 Hus for panel 2 Front for panel 3 Trykplade for display 4 Vægbeslag 5 Glas for display 4

5 3. Opstart Første gang anlægget startes op vil der på betjeningspanelets skærm stå: Choose language (Vælg sprog). Ved at trykke next skiftes mellem dansk, engelsk, tysk og fransk. Når det ønskede sprog står i displayet trykkes Enter. Nu vil betjeningspanelet indlæse den aktuelle programversion på det valgte sprog. På displayet vil der stå: Updating model (Indlæsning af aktuel model) Wait 1,5 minutes (Det tager ca. 1,5 minut at indlæse den aktuelle version) Language load (91) Language OK Menu load (84) Menu OK Ikon load (369) Menu OK Reset to default Restarting.. Optima 250 DK Herefter vil skærmbilledet skifte til: Symbolet Bomærke Optima 250 DK Versionsnummer D (Display): X,X C (Controller): X,X Til sidst skifter skærmbilledet til daglig betjening og anlægget er nu i drift med fabriksopsætningen. Nu kan menupunkterne indstilles efter ønske til den aktuelle bolig, og derved opnå den mest optimale og mest effektive udnyttelse og drift af anlægget. 5

6 4. Betjening Optima 250 Alle Genvex ventilationsaggregater af typerne GE/S Energy, GEU og ST til boliger leveres med Optima 250 styring, der har en fabriksindstilling, så anlægget kan sættes i drift. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker og krav til den aktuelle bolig, og derved opnå optimal udnyttelse og drift af anlægget. Efter opstart af anlægget, står betjeningspanelet i stand by og viser et af pausebillederne (kan ændres ved at gå ind i hovedmenuen under punktet display). Ved at føre hånden forbi betjeningspanelet kommer der symboler på skærmen, der viser de daglige betjeningsmuligheder. K1 K7 3 og 4 køre indtil der manuelt ændres i hastigheden. Er timetallet indstillet mellem 1 og 9 timer, vil hastighed 3 og 4 automatisk koble tilbage til hastighed 2 efter det antal timer, som symbolet er indstillet til. Eftervarme (K3) Ved denne funktion er det muligt, at tænde og slukke for den supplerende eftervarme. På trykknappen ud for symbolet eftervarme kan der skiftes mellem + eller. Er symbolet indstillet på + og anlægget udstyret med en eftervarmeflade, vil eftervarmen koble ind, når der er et behov herfor. Er symbolet derimod indstillet på, vil eftervarmen ikke koble ind, selvom at der er et behov herfor. Hovedmenu (K4) Ved denne funktion er det muligt, at komme ind i hovedmenuen, hvor underpunkterne dato, kalender, brugermenu, display, informationsmenu og servicemenu er tilgængelige. K2 K3 K6 K5 Filter (K5) Ved denne funktion er det muligt, at afstille filteralarmen. På trykknappen ud for symbolet filter afstilles alarmen for filterskift. For at afstille filteralarmen skal filtrene skiftes og knappen for symbolet filter holdes nede indtil udråbstegnet i symbolet forsvinder. K4 4.1 Betjening og ændring af data i driftsmenu Displayet viser normalt skærmen med symboler for daglig betjening, hvor følgende trykknapper ses if. m. daglig betjening: Hastighed (K1) Ved denne funktion er det muligt, at indstille ventilatorhastigheden i trin På trykknappen ud for symbolet hastighed, kan der skiftes mellem de 4 hastigheder. Desuden kan anlægget stoppes ved at holde knappen nede i 3-4 sekunder. Forlænget drift (K2) Ved denne funktion er det muligt, at indstille timeren for forceret drift mellem 0 og 9 timer. På trykknappen ud for symbolet forlænget drift kan der skiftes fra 0 til 9 timer. Står timetallet på 0, vil hastighed Information (K6) Ved denne funktion er det muligt, at få et godt overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand, bl.a. Temperatur, ventilatorindstilling, relæstatus/funktioner, alarm, timetæller etc. På trykknappen ud for symbolet info kan anlæggets driftstilstand aflæses (mere information findes i afsnittet hovedmenu under punktet info drift). Temperatur (K7) Ved denne funktion er det muligt, at indstille rumtemperaturen (kræver bypass og eftervarmeflade). På trykknappen ud for symbolet temperatur kan den ønskede temperatur indstilles mellem 10 C og 30 C. I midten af displayet vil den aktuelle temperatur blive vist. Ved trykknappen hjælp, er det muligt at se en vejledende forklaring for det punkt, der er markeret. Ved trykknappen exit er der mulighed for altid at vende tilbage til det foregående skærmbillede. Ved tryk herpå vil indstillingen ikke blive gemt. Ved trykknapperne med piletaster, er der mulighed for navigation i menuerne. Ved ændring af indstillinger vil de to piletaster ændres til plus og minus. Med trykknappen Enter er det muligt at komme videre ind 6

7 i menuerne. Er der blevet rettet i et menupunkt, så skal der afsluttes med at trykke Enter, hvorved ændringen gemmes. 4.2 Hovedmenu Under daglige betjeningsmuligheder er der nederst i midten ikonet bog, som en adgang til hovedmenuen. Ved at trykke på den knap kommer man ind i hovedmenuen, som er opdelt i 6 menuer: komme ud af hjælpeprogrammet, skal der trykkes på en af knapperne. Er der ikke trykket på nogle af tasterne inden for kort tid, vil styringen automatisk gå ud af programmerne. Dato og tid Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre datoen og tiden. Denne menu er opdelt i 6 menupunkter: Dato og tid Kalender Brugermenu Display Info drift Servicemenu Trykknapperne skifter funktion, ved at trykke på Pil ned eller Pil op, vil symbolet skifte til en vandret pil, der fortæller om den nuværende placering. Ved at trykke Enter er der mulighed for at få adgang til det aktuelle menu s underpunkter. Ved igen at trykke på Pil ned eller Pil op, kan det menupunkt, der ønskes vælges. Når den vandrette pil står ud for et menupunkt, så vil de 2 linier skifte plads og skriftstørrelserne vil blive ændret og få tilføjet teksten Set. Ved at trykke Enter ud for det valgte menupunkt, vil baggrunden for punktet blive grå. På knapperne + og - kan den aktuelle værdi ændres. Ved igen at trykke Enter, vil den ændrede indstilling blive gemt. Ønskes det ikke at ændre noget, er der mulighed for at gå baglæns ud af menuerne ved at trykke på knappen Exit. Ved at trykke på Help vil der komme en kort hjælpetekst på skærmen, som fortæller om menupunktet. For at 01 Timer Her kan det aktuelle timetal indtastes. Ved skift mellem sommer og vinter tid, stilles her manuelt en time frem eller tilbage. 02 Minutter Her kan det aktuelle minuttal indtastes. 03 Ugedag Her kan den aktuelle ugedag indtastes. Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5 Lørdag 6 Søndag 7 04 Dato Her kan den aktuelle dato indtastes. 05 Måned Her kan den aktuelle måned indtastes. Januar 1 Februar 2 Marts 3 April 4 Maj 5 Juni 6 Juli 7 August 8 September 9 7

8 Oktober 10 November 11 December År Her kan det aktuelle år indtastes. Eksempel på et dagsprogram 01 07:30 H3-0, :15 H1-1, :00 H3-0, :00 H2-0, :30 H2-2,0 Kalender Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på hver dagsindstilling i ugen. Hver dag kan indstilles til at køre med forskellige ventilationshastigheder, alt efter behovet. Det er muligt at kopiere indstillinger for en dag til en anden. Der er her mulighed for at taste ON eller OFF, dvs. at hvis der f.eks. i en periode ikke befinder sig nogen i ejendommen, kan de daglige indstillinger slås fra og anlægget vil køre efter manuel indstilling f.eks. trin 1. Det er ikke nødvendigt at bruge alle skiftetidspunkter. Står der 0 i hele linien springes linien over af styringen. 03 til -08 Disse dage kan individuelt udfyldes på samme måde som under punkt Kopier dag I dette menupunkt er det muligt at kopiere en dag til en anden, hvor de samme skiftetidspunkter, hastigheder og temperatursænkninger ønskes. Eksempelvis: Fra torsdag til tirsdag. Brugermenu Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på følgende underpunkter: Denne menu er opdelt 9 menupunkter: 01 Her kan der vælges mellem at styre anlægget manuelt eller styre hastighed (luftskifte) og temperatur automatisk efter et fastlagt dagsprogram. Sættes menupunkt til OFF styres anlægget manuelt efter den hastighed og temperatur der er valgt. Sættes menupunkt til ON, styres anlægget efter de dagsprogrammer, som er indtastet i menupunkterne 02 til Mandag På en dag kan der indtastes op til 10 skiftetidspunkter. Tidspunkterne kan indtastes i vilkårlig rækkefølge. I første kolonne indtastes timer. I anden kolonne indtastes minutter. I tredje kolonne H indtastes hastighed. I fjerde kolonne indtastes den temperaturdifferens som temperaturen ønskes sænket med. Eksempel: Hvis temperaturen er sat til 21ºC og der indtastes 2,0º, så vil anlægget styre efter 19ºC. Hvis hastigheden manuelt er blevet ændret på knappen under daglig drift, vil programmet gå tilbage til dagsprogrammet, når det næste skiftetidspunkt passeres. 1 Temperatur Den ønskede temperatur kan indstilles mellem 10 og 30 C, for at tilpasse indblæsningstemperaturen. (Rumføleren er monteret i betjeningspanelet). Fabriksindstillingen er 20 C 2 Forvarme Er der monteret forvarmeflade på friskluftkanalen, skal setpunktet indstilles på ON. Den ønskede forvarmetemperatur indstilles i service menuen under punkt 20. Er der i stedet for monteret køleanlæg på indblæsningskanalen, skal setpunktet indstilles på OFF. (Det er ikke muligt, både at styre forvarmeflade og køleanlæg). Er begge ekstraudstyr monteret, skal dette setpunktet indstilles manuelt om foråret og om efteråret. Hvis man ikke bruger nogen af hjælpefunktionerne i punkt 27 i servicemenuen, kan hjælpe-funktionen 4 til styring af ekstra køling anvendes. Fabriksindstillingen er OFF 8

9 3 Eftervarme Er der monteret eftervarmeflade på anlægget, kan man vælge hvornår man ønsker eftervarmefladen i drift. Er setpunktet sat til OFF, kommer eftervarmefladen ikke i drift, selvom der er et behov. Er setpunktet sat til ON, så kobler eftervarmefladen ind efter behov. Den indstiller sig efter den temperatur, der er indstillet i punkt 1. Fabriksindstillingen er OFF 4 Timer trin 3 og 4 På hastighed 3 og 4 vil anlægget automatisk koble tilbage til hastighed 2 efter det antal timer som er indstillet i punkt 17, ved at indstille setpunktet på ON. Indstilles setpunktet til OFF, vil anlægget køre på hastighed 3 eller 4 indtil man manuelt skifter til anden hastighed. Timeren kan også betjenes direkte på knappen ved symbolet for forlænget drift på skærmbilledet for daglige betjeningsmuligheder. Fabriksindstillingen er OFF 5 Filterskift Der indbygget en filtertimer, som tæller hvor lang tid anlægget har været i drift siden sidste filterskift. Setpunktet kan indstilles mellem 1-6, hvilket er lig med 1 6 måneder. Det anbefales, at setpunktet første gang indstilles på 3, hvilket er lig med 3 måneder. -Er filtrene for snavsede efter den indstillede periode, kan man indstille setpunktet til færre antal måneder. -Er det ikke nødvendigt at skifte filtrene efter den indstillede periode, kan setpunktet indstilles til et større antal måneder. Når timeren når den indstillede værdi for filterskift, vil der foroven i pausebilledet stå Alarm og Skift filtre, som vil stå og blinke. Når filtrene er skiftet, vendes der tilbage til skærmbilledet for daglig betjeningsmuligheder og knappen for filter symbolet holdes nede indtil udråbstegnet slukkes og anlægget går tilbage til normal drift. Fabriksindstillingen er 3 Display menu Menupunktet med symbolet Display Denne menu er opdelt i 12 menupunkter: 01 Sprog Her er der mulighed for at vælge mellem dansk, engelsk, tysk eller fransk tekst i displayet. 02 Program info I denne menu ses hvilken Optima, der er monteret på anlægget og versionsnummer: Eksempel: Optima 250 DK D: 1,0 C: 3,0 D står for betjeningspanelets versionsnummer. C står for hovedprintes versionsnummer i aggregatet. 03 Pauseskærm Her kan følgende opsætninger vælges: 0: Pauseskærm slukket 1: Pauseskærm slukket, men med lysdæmpning 2: Rumtemperatur + lysdæmpning 3: Ur + lysdæmpning 4: Ur og Rumtemperatur + lysdæmpning, 5: Sort skærm + lysdæmper 04 Pause tid Her kan indstilles hvor lang tid, der skal gå fra, der ikke er betjent nogle af symbolerne i skærmbilledet for daglig drift, til det automatisk skifter tilbage til pauseskærmen. Fra daglig menu til pauseskærm variabel = 1 til 10 minutter. De øvrige automatiske tilbage koblinger kan ikke ændres. Hvis der ikke er trykket på en knap i nedenfor nævnte tider, skifter den automatisk tilbage til foregående skærmbillede: - Ændring i menupunkt tilbage til menupunkt = 30 sekunder - Fra menupunkt til hoved menu = 2 minutter - Fra hovedmenu til daglig menu = 2 minutter 05 Auto vågn op Det er muligt at frakoble auto vågn op funktionen, hvor der skiftes fra pausebilledet til skærmbilledet med symbolerne for de daglige betjeningsmuligheder ved at føre hånden forbi betjeningspanelet. Kobles funktionen på OFF, skal der trykkes på en vilkårlig knap før de daglige betjeningsmuligheder ses. 06 Auto lysstyrke I displayet er der monteret en bevægelsessensor. Du har her valgmulighederne: 0 OFF 1 Max følsom 2 Niveau 2 3 Niveau 3 4 Mindst følsom 9

10 af den valgte adgangskode i punkt Lys dag Her indtastes den maksimale lysstyrke der ønskes ved betjening, når rummet er helt oplyst 08 Lys nat Her indtastes den minimale lysstyrke der ønskes ved betjening, når rummet er helt mørkt 09 Lys dag pause Her indtastes den maksimale lysstyrke der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt oplyst 10 Lys nat pause Her indtastes den minimale lysstyrke der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt mørkt. 14 Kalender Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Kalender uden brug af den valgte adgangskode i punkt Bruger menu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Bruger uden brug af den valgte adgangskode i punkt Display Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Display uden brug af den valgte adgangskode i punkt Fabriksreset. Hvis setpunkterne er indstillet så anlægget ikke fungerer som forventet, og det er ikke muligt at finde årsagen, kan der vælges mellem 2 forskellige reset af menupunkterne til fabriksindstillingerne. - Tastes der 1, vil alle menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne på nær menupunkterne for Hastighed (Trin), Filtertimer, Kalender og - Afrimningstemperaturer. Tastes der 2, vil alle menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne Bemærk: Inden gennemførelse af en reset skal det sikres at aktuelle indtastede værdier er noteret i skema for setpunkter. 17 Servicemenu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Service uden brug af den valgte adgangskode i punkt Password Her indtastes den valgte adgangskode og skal fremover også bruges i punkt 12 for at komme ind i punkterne 13 til 18. Skulle adgangskoden glemmes, kan Genvex Serviceafdeling kontaktes for hjælp. Ønskes adgangskoden ændret, trykkes en ny kode ind i dette punkt og der trykkes Enter, så ændres alle adgangskoderne til den nye. 12 Sikkerhedsmenu Det er muligt at adgangssikre udvalgte hovedmenupunkter, så de ikke kan ændres uden en adgangskode, som er et 4 cifret tal. Første gang tastes der 4 gange 0 og dernæst Enter. Derved åbnes punkterne 13 til 18. I punkt 18 kan den valgte adgangskode vælges, som fremover også skal anvendes for at komme ind til menupunkterne 13 til Dato og tid Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Dato og Tid uden brug Informationsmenu I info-menuen er det muligt at få et overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand. Ønskes anlæggets driftstilstand set over en driftsperiode, kan dette ske ved at koble betjeningspanelet til en computer og anvende Optima dataprogram. Hvert minut aflæser anlægget driftstilstanden og gemmer data i op til to år på SD kortet. Ved at trykke Enter ud for infomenu er det første skærmbillede, der vises, de aktuelle temperaturer: 10

11 Alarmer. Står der ON udfor en alarm er den aktiveret. På ON er der alarm, hvilket også ses på pausebillede og billede for daglige betjeningsmuligheder, hvor der foroven står alarm. I Infomenuen ses hvilken alarm det er. Ved alarm skift filter vil der ud over teksten Alarm, stå Skift filter, som vil stå og blinke. Når fejlen er rettet eller filter skiftet og reset vil alarmen stå på OFF. T1 T2 T3 T4 T7 T8 T9 Indblæsning Rum Friskluft Afkast Udsugning Vandfrost Hjælpeføler Ved at trykke Pil ned vises de aktuelle hastigheder ventilatorerne kører med samt åbning af bypass spjæld og åbning af vandventil: Mulige fejlmeldinger for: Styring stoppet ON Fejl Filter ikke skiftet efter 14 dage./ Ved vandfrost fejl/ Anlægget er udstyret med en ekstern kontakt mellem klemmerne 28 og 29. Når disse er kortsluttet vil der meldes Alarm og anlægget er stoppet. Skift filter ON Fejl Filterne skal skiftes Vandfrost ON Fejl Vandeftervarmefladens temperatur for lav (Frostfare) Com fejl ON Fejl Betjeningspanelet kan ikke kommunikere med hovedprintet (ml. display og print) Ved igen at trykke Pil ned vises timetællere, som tæller fra den dag anlægget er sat i drift. De viste tal skal ganges med 10. Her vises hvor mange timer anlægget har været i drift, og hvor mange timer anlægget har kørt ved de forskellige hastigheder, samt hvor mange timer relæerne har været koblet ind (ON). Indblæsning i % Udsugning i % Bypassspjæld i % Vandventil i % Ved igen at trykke Pil ned vises den aktuelle stilling af driftsrelæerne: Koblet ind: ON Ikke koblet ind: OFF R2 R3 R8 R9 El-eftervarme El-forvarme Anlæg i drift Hjælpefunktion Ved endnu engang at trykke Pil ned vises de aktuelle Total i drift: Trin 0 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 8 Relæ 9 El-eftervarme El-forvarme Anlæg i drift (Hastighed 1-4) Hjælpefunktion Ved at trykke Exit vendes der tilbage til hovedmenuen. 11

12 Servicemenu Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på følgende underpunkter: Fabriksindstillingen i trin 3 er 70 %. Trin 4 kører altid på 100 %. 10 Trin 1 indblæsning Trin 1 er laveste hastighed, som oftest benyttes, når der ikke er nogen hjemme. Begge ventilatorer kan på alle trin indstilles uafhængig af hinanden, så luftmængden på indblæsnings- og udsugningssiden bliver lige store, hvilket giver optimal drift. Indregulering af anlægget skal ske med luftteknisk måleudstyr og kan ske uden brug af hovedreguleringsspjæld. Det anbefales ikke at stille på luftmængderne uden kyndig vejledning. Fejlindstilling kan give større energiforbrug. Fabriksindstillingen er 40 %. 11 Trin 2 indblæsning Trin 2 er den hastighed, anlægget anbefales at køre på for at give det optimale indeklima, og skal indreguleres til boligens ventilationsbehov. Fabriksindstillingen er 70 %. 12 Trin 3 og 4 indblæsning Trin 3 er den højeste hastighed, som kan indstilles. Den benyttes, f.eks. hvis der er mange gæster eller har gang i større køkkenaktiviteter. Fabriksindstillingen i trin 3 er 100 %. Trin 4 kører altid på 100 % og kan ikke indstilles. Benyttes især om sommeren, når det ønskes at sænke temperaturen indendørs. Husk, at større luftskifte giver større energiforbrug. 13 Trin 1 udsugning Ventilatorhastigheden reguleres indtil samme luftmængde som indblæsning i trin 1 opnås. Fabriksindstillingen er 35 %. 14 Trin 2 udsugning Ventilatorhastigheden reguleres indtil samme luftmængde som indblæsning i trin 2 opnås. Fabriksindstillingen er 55 %. 15 Trin 3 og 4 udsugning Luftmængden i trin 3 indreguleres til samme luftmængde som indblæsning i trin 3 og Finjustering (T2) Det er muligt at finjustere betjeningspanelets rumføler, så displayet viser den aktuelle rumtemperatur. Temperaturen kan justeres mellem 0 og -5 C. Fabriksindstillingen er 3 C 17 Timer trin 3 og 4 Anvendes automatisk tilbagekobling for hastighed 3 eller 4, kan man indtaste, hvor mange timer anlægget skal køre på trin 3 eller 4 inden det automatisk kobler tilbage til trin 2. Setpunktet kan indstilles mellem 1-9 timer. Fabriksindstillingen er 3 timer 18 Filter/stop For at sikre at der skiftes filtre, når betjeningspanelet står og blinker og skriver Skift filter, kan setpunktet indstilles på ON. Så vil anlægget automatisk stoppe efter 14 dage, hvis filtrene ikke er blevet skiftet i den mellemliggende periode. Ønskes denne sikkerhed ikke, kan setpunktet indstilles på OFF og anlægget vil køre videre. Fabriksindstillingen er OFF 19 Reguleringsform Der kan vælges mellem rum-, indblæsnings- eller udsugningsregulering: 1. Rumregulering (T2 føler) 2. Indblæsningsregulering (T1 føler) 3. Udsugningsregulering (T7 føler) Anvendes anlægget til boligformål, skal anlægget normalt stå på indblæsningsregulering Setpunktet indstilles på 1. Ønskes rumregulering indstilles setpunktet til 0. Ønskes udsugningsregulering indstilles setpunktet til 2. Fabriksindstillingen er 1 20 Forvarme Er forvarme sat til ON i punkt 2 i brugermenuen, skal setpunktet indstilles til den ønskede frisklufttemperatur, som forvarmefladen skal opvarme friskluften til. Temperaturen kan indstilles mellem -15 og 0 C. 12

13 Fabriksindstillingen er -10 C. 21 Bypass åben Stiger temperaturen til 1 ºC over den indstillede temperatur under punkt 1 i brugermenuen, vil bypassspjældet begynde at åbne under forudsætning af, 1. at udsugningstemperaturen er højere end frisklufttemperaturen 2. samt at frisklufttemperaturen er over den indstillede temperatur i punkt 29. For at få en jævn åbning af bypass- spjældet, bør temperaturen ved fuld åben bypass-spjæld være ca. 3 ºC over den indstillede temperatur i punkt 1 i brugermenuen. Setpunktet kan indstilles mellem 2-10 C. Fabriksindstillingen er 3 C. 22 Regulering vand Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, kan det være nødvendigt at ændre reguleringstiden. Desto mindre reguleringstid jo hurtigere vil motorventilen regulere. Husk at benytte motor til 230 V (styringssignal 0-10V) Setpunktet kan indstilles mellem 1 til 250 sekunder. Fabriksindstillingen er 20 sekeunder 23 Regulering el Er der monteret el-forvarmeflade eller el-eftervarmeflade, kan det være nødvendigt at ændre reguleringstiden. Setpunktet kan indstilles mellem 1 til 30 minutter. Fabriksindstillingen er 3 minutter 24 Frostreduktion For at undgå modstrømsvarmeveksleren fryser til, er det muligt at reducere indblæsningsluftmængden gradvis, når afkasttemperaturen efter modstrømsvarmeveksleren falder under den indstillede temperatur. Denne funktion reducerer gradvis indblæsningsluftmængden indtil den indstillede værdi er nået. Funktionen er kun aktiv, hvis setpunket er større end 0 C. Setpunktet kan indstilles mellem 0 og 10 C. Fabriksindstillingen er 3 C. 25 Vandfrost Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, skal der monteres en vandfrostføler i vandeftervarmefladen og setpunktet indstilles på ON. Er der ikke monteret nogen vandfrostføler, skal setpunktet indstilles på OFF. Fabriksindstillingen er OFF 26 Vandfrost temperatur Er vandfrost i punkt 25 indstillet på ON, skal den ønskede vandfrosttemperatur indstilles på den temperatur hvor anlægget, skal stoppe og motorventilen vil åbne helt for gennemstrømning af varmt vand. Setpunktet kan indstilles mellem 0-10 C. Fabriksindstillingen er 5 C. 27 Hjælpefunktioner (R9) Hjælpefunktioner med relæ 9 kan anvendes til følgende: 1. Er setpunktet indstillet på 0, er hjælperelæet slukket. 2. Er setpunktet indstillet på 1, er relæet tændt, når anlægget kører. Den kan f.eks. bruges til at åbne og lukke friskluft- og afkastspjældet. 3. Er setpunktet indstillet på 2, er relæet tændt, når der opstår et behov for ekstra varme, eller det ønskes, at cirkulationspumpe kører, ved et behov for opvarmning med vandeftervarme. 4. Er setpunktet indstillet på 3, vil relæet være tændt, ved behov for filterskift. Dette kan benyttes til aktivering af ekstern alarm. 5. Er setpunktet indstillet på 4, vil relæet være tændt, når der er behov for ekstra køling. Denne funktion bruges, hvis der på anlægget også er monteret en forvarmeflade. 6. Er setpunktet indstillet på 5, kan styringen håndtere en jordvarmeveksler ved hjælp af et spjæld. Relæet vil være tændt ved én af følgende to betingelser: Udetemperaturen, føler T9, er lavere end den indstillede værdi i punkt 26 (vandfrosttemperatur, typisk indstillet på 5 C). Punkt 29 skal desuden stå på 0. Udetemperaturen, føler T9, er mere end 1 C over den instillede temperatur i punkt 1 og 1 C over den aktuelle rumtemperaturen. 28 Anlæg stop Her vælges om anlægget må kunne slukkes ved hjælp af et holdetryk på knappen for hastighed (K1) 13

14 i driftsmenuen. Er værdien OFF kan anlægget ikke slukkes. Fabriksindstillingen er OFF 29 Sluk for bypass Her indstilles grænsen for laveste tilladelige frisklufttemperatur, før bypass lukkes. Værdien er et udtryk for den største forskel der må være mellem ønsket temperatur indstillet i punkt 1 og den laveste tilladte frisklufttemperatur. Kan indstilles mellem 0 ºC og 20 ºC. Vælges 0 er funktionen slået helt fra. 14

15 15 Optima 250 Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Mandag 4.3 Skema for uge program Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Tirsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Onsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Torsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Fredag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Lørdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Søndag Red. T2 = Reduceret rumtemperatur

16 4.4 Skema for setpunkter Overskrift Fabriksindstililng: Indstillingsområde Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Temperatur Forvarme OFF ON / OFF 3 Eftervarme OFF ON / OFF 4 Timer trin 3 og 4 OFF ON / OFF 5 Skift filter Trin 1 indblæsning 40% Trin 2 indblæsning 70% Trin 3 indblæsningl 100% Trin 1 udsugning 35% Trin 2 udsugning 55% Trin 3 udsugning 70% Finjustering (T2) Timer trin 3 og Filter / stop OFF ON / OFF 19 Reguleringsform Forvarme Bypass åben Regulering vand Regulering el frostreduktion Vandfrost OFF ON / OFF 26 Vandfrost temperatur Hjælpefunktioner Anlæg stop OFF ON / OFF 29 Sluk for bypass

17 5. Funktion 5.1 Styring Optima Rumregulering: Rumtemperaturen styres af rumføleren T2, som er monteret i betjeningspanelet. Er der eksempelvis sat en temperatur til 21 C, så vil styringen begynde på opvarmning eller afkøling af den luft, der blæses ind, når der er en afvigelse på 1C fra den indstillede temperatur. Dette forudsætter, at der er monteret ekstraudstyr. 5.3 Driftsikkerhed Sikkerhedstermostat: Hvis en fejl opstår på en el-varmeflade, vil sikkerhedstermostaten koble fra. For at genindkoble sikkerhedstermostaten, skal den lille knap i midten af termostaten trykkes ind. Termostaten befinder sig på el-varmefladen. (Husk at afbryde strømmen til anlægget, inden et indgreb foretages). 2. Relæ R8: Når anlægget er i drift på trin 1, 2 eller 3, vil relæet være tændt. Denne funktion kan eksempelvis bruges til styring af friskluft- og afkastspjæld. 5.2 Ekstra kapacitet Vand eftervarme: På anlæg med vandeftervarmeflade vil motorventilen begynde at regulere (PI regulering), når rumtemperaturen er faldet til 20 C. El-eftervarme: For anlæg med el-eftervarmeflade, vil eftervarmen koble ind, når rumtemperaturen er faldet til 20 C (1 C under indstillet temperatur). Er regulatortiden eksempelvis sat til 3 minutter, så vil rumføleren efter 3 minutter måle, om rumtemperaturen nu er over eller under 20 C. Er temperaturen stadigvæk under 20 C, holdes eftervarmen tændt. Når rumtemperaturen på et tidspunkt når de 20 C, vil elvarmetrinnet koble ud. Bypass: Stiger rumtemperaturen til 22 C (1 C over indstillet temperatur), så vil bypass-spjældfunktionen begynde at regulere op til fuld åben, hvilket sker ved den rumtemperatur maks bypass er indstillet til, eksempelvis 26 C. Hvis bypass-funktionen er ON vil bypass-spjældet normalt åbne, men er udetemperaturen (T3) 1 C højere end udsugningstemperaturen (T7), så vil bypassspjældet lukke for at udnytte den gratis køling af indblæsningsluften som modstrømsvarmeveksleren kan give. Hvis et ekstra køleanlæg er tilsluttet anlægget, vil dette tænde, når bypass-spjældet åbner helt og slukke igen, når bypass-spjældet atter begynder at lukke. Anlæg med el-forvarmeflade vil regulere på samme måde som el-eftervarmeflade. 17

18 6. Vedligehold For at opnå en optimal drift, bedes nedenstående punkter fulgt: Før aggregatet åbnes, slukkes strømmen/ stikket trækkes ud, og der ventes til ventilatorerne står helt stille. Efter førstegangsinstallationen bør der efter et par dage kontrolleres, om kondensafløbet fungerer. Miljørelevante krav: Ved istandsættelse eller demontering af aggregatet skal miljøreglerne følges i forbindelse med genbrug samt destruering af div. materialer i følge de lovmæssige krav. 6.1 Aggregat Filtre: Når det blinker skift filter i displayet på betjeningspanelet, skal filtrene skiftes. Anlægget stoppes på afbryderen for anlægget eller afbryderen ved tavlen. Frontlågen åbnes, og filtre tages ud. Når filtrene er skiftet, afstilles filtertimeren. Ønskes det at rense filtrene med et andet tidsinterval, kan dette justeres i driftsmenuen. Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge lufttryk på filtret da filtreringsgraden så forringes. Fare for at skære sig på lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. G4 = Standardfilter (Grovfilter klasse G4) F5 = Finfilter (Finfilter klasse F5) F7 = Pollenfilter (Finfilter klasse F7) Kondensvand og kondensafløb: I forbindelse med filterskift i august/september måned, før udetemperaturen falder til 5 C, skal kondensafløbet kontrolleres for tilstopning af snavs, og om der er vand i vandlåsen. Hæld 1 liter vand i kondensvandsbakken og se, om det løber uhindret bort. Hvis kondensvandsafløbet ikke fungerer, vil der kunne opstå vandskader i boligen. Ventilatorer: Hvert 3. år efterses ventilatorerne for snavs i ventilatorhjulene. Afmonter frontlågen på apparatet. Rengør ventilatorerne med en børste eller en flaskerenser eller en pensel. Det skal sikres, at afbalanceringsklodserne på ventilatorhjulene ikke bliver fjernet, da dette vil medføre en uligevægt og dermed bevirke et højere støjniveau samt slidtage af ventilatorerne. Indblæsnings- og udsugningsventiler: Ventilerne rengøres ved aftørring med en tør klud. Pas på, at ventilen ikke drejer rundt, og luftmængden dermed ændrer sig. Service: Såfremt De ikke selv er i stand til at vedligeholde Deres anlæg, kan De lave en serviceaftale med Genvex serviceafdeling. Opstår der fejl på anlægget, kontakt venligst Genvex serviceafdeling. 6.2 Alarmer Filtertimer: For at sikre at filtrene bliver skiftet, og en optimal drift opretholdes, har styringen en filtertimer. På det tidspunkt timeren når den instillede værdi, vil der i displayet blinkene stå skift filter, indtil filtrene er blevet skiftet. Når filtrene er skiftet, vil der vendes tilbage til skærmbilledet for daglig betjeningsmuligheder og knappen for filter symbolet holdes nede indtil udråbstegnet slukkes og anlægget går tilbage til normal drift. Versionsfejl: Hvis programmet i displaydelen ikke passer til styringen i produktet, vil styringen vise versionsfejl i displayet. Ved alle kredse i både betjeningspanel og hovedprint, skal de første tal være ens - 1, 2 eller 3. Datafejl: Denne fejl vises, såfremt ingen kommunikation er mulig mellem display og styring. Tjek at ledningsforbindelsen er i orden på klemmerne Signal 22 Signal Volt 24 0 Volt Frostalarm: Denne fejl vises, såfremt en vandflade er monteret på systemet, og der er for lav temperatur på vandfladen, således at der opstår en fare for frostsprængning. Styringen vil stoppe anlægget og åbne motorventilen for at holde varmefladen varm. 18

19 6.3 Demontering/ anlægget ønskes taget ud af drift Følgende skal gøres: Anlægget skal gøres spændingsfrit dvs. elkablerne demonteres. Afmonter kondensafløbet og elkabler til evt. eftervarme/forvarme. Afmonter ledninger til panelet og afmonter kanaler. Ønskes anlægget taget ud af drift, skal kanalerne afmonteres for at hindre kondensvand i anlægget og i kanalerne. Luk alle indblæsnings- og udsugnigsventiler. 19

20 7. Fejlsøgning 7.1 Sikkerhedstermostat i el-varmeflade (tilbehør): Sikkerhedstermostaten beskytter el-varmefladen mod for høje temperaturer under varmeproduktion. Sikkerhedstermostaten er monteret i el-varmefladens elkasse. Såfremt den indstillede værdi (90 C) overskrides, slår varmespiralen fra. Varmespiralen kan først genaktiveres på resetknappen, som sidder på elkassen, når temperaturen er under 90 C. 7.2 Anlægget kører ikke Kold indblæsningsluft: Fejl: Modstrømsvarmeveksleren er tilstoppet med snavs eller is. Udsugningsventilatoren er defekt. Udsugningsfiltret tilstoppet. El-eftervarmeflade koblet ud på sikkerhedstermostat (kun anlæg med monteret el-varmeflade). Ingen cirkulation af varmt vand til vandeftervarmeflade. (Kun anlæg med monteret vandeftervarmeflade). Stoppet cirkulationspumpe, luft i varmerør, defekt termostat/motorventil, fejlindstilling af betjeningspanel. Såfremt det ikke er en af de ovennævnte fejl, bedes De kantakte Deres installatør eller GENVEX-kundecenter. Anlæg stoppet: Ingen lys i betjeningspanelet, selvom der trykkes på selve trykknappen. Fejl: Sikring i tavlen er sprunget, ingen spænding på anlægget. En af sikringerne på printet er sprunget. Løs ledning, ingen spænding til aggregatet. Løs ledning mellem aggregatet og betjeningspanelet. Urprogrammet har stoppet anlægget. Filter ikke blevet skiftet. Filterfejl på anlægget. Vandfrostfejl. Kondensvand løber ud af aggregatet: Fejl: Tilstoppet kondensafløb med snavs. Ingen vand i vandlås. Stoppet kondensafløb på grund af frost. Afløb ikke tilstrækkelig frostsikret. 7.3 Fejl på luftsiden Ingen indblæsning til opholdsrummene: Fejl: Defekt ventilator. Tilstoppet filter. Tilstoppet friskluftgitter med snavs og blade om efteråret eller sne og is om vinteren. Sikring på styreprint er sprunget. Ingen udsugningsluft fra de våde rum: Fejl: Defekt ventilator. Tilstoppet filter. Sikring på styreprint er sprunget. Afkastgitter/taghætte er lukket af sne og is om vinteren. 20

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GES Premium 1/1L GE Premium 1/1L GE Premium 2 GE Premium 3 Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Opstilling...4 Kanaltilslutning... 5 Kanalsystem...

Læs mere

. GE MINI-C. GE MIDI-C

. GE MINI-C. GE MIDI-C DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C). GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Indholdsfortegnelse GE 290AC - Opstilling... 4 GE 390AC

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Installationsvejledning. . Combi Ventilation. Varmepumpe og brugsvand. . Combi 185 S. Combi 185 LS. Version V6.03-0110

Installationsvejledning. . Combi Ventilation. Varmepumpe og brugsvand. . Combi 185 S. Combi 185 LS. Version V6.03-0110 DK Installationsvejledning. Combi Ventilation Varmepumpe og brugsvand. Combi 185 S. Combi 185 LS Version V6.03-0110 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger... 3 Produktbeskrivelse... 4

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning GES Premium 1-VA GES Premium 1L-VA Dobbelt varmepumpe med brugsvand V1-0608 Indholdsfortegnelse Forskrifter... 3 Opstilling... 4 Installation... Ibrugtagning... 11 Fejlsøgning...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere