betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310"

Transkript

1 DK betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet Installation Installation af betjeningspanel Montering Opstart Betjening Betjening og ændring af data i driftsmenu Hovedmenu Uge program Skema for afrimning Skema for setpunkter Funktion Styring Optima Ekstra kapacitet Driftssikkerhed Vedligehold Aggregat Alarmer Demontering/anlægget ønskes taget ud af drift Fejlsøgning Højtrykspressostat Anlægget kører ikke Fejl på luftsiden...20 Tekniske ændringer forbeholdt 2

3 1. Betjeningspanel Betjeningspanelet skal monteres på en væg, der er placeret centralt i boligen. Da betjeningspanelet samtidig fungerer som rumtermostat, er det vigtigt at, følgende bliver overholdt: Den må ikke få direkte sollys, Den må ikke sidde på en ydervæg, Den må ikke plansænkes ind i væggen. Den må ikke side over en varmekilde. En lampe tæt på betjeningspanelet kan påvirke lys sensoren, så den ikke regulerer lysstyrken efter hensigten. På betjeningspanelets forside er der i ringen 7 knapper, som bruges til at betjene panelet med. Knapperne skifter funktion afhængig af hvilken menu der vælges. (Mere information ses under betjening) Under glasruden sidder en infrarød bevægelsessensor, som gør, at blot ved at føre hånden forbi betjeningspanelet, kommer menuen for daglige betjeningsmuligheder frem. (Denne funktion kan slås fra: Se under Hovedmenu/ Display/Menupunkt 5) På undersiden af betjeningspanelet er følgende placeret: 1: SD kort 2: Rumføler 3: Lyssensor 4: Mini USB- stik for tilslutning til computer 1: SD kortet, som kan tages ud, indeholder alle styringsmodeller og versioner, som gør, at betjeningspanelet også er kompatibelt til ældre versioner. Desuden indeholder SD kortet alle sprog, menuer, hjælpetekster, symboler samt opsamlede datalogninger. Under opstartsproceduren lægges de aktuelle versioner ind i betjeningspanelet, så styringen kan fungere uden SD kort. Dog vil hjælpetekster ikke kunne komme frem på skærmen, og datalogninger vil ikke blive gemt. 4: For at en computer kan læse datalogningerne, skal computeren have installeret Genvex datalogger program. 3

4 2. Montage 2.1 Installation af betjeningspanelet Betjeningspanelet er beregnet til montering på en væg. Betjeningspanelet placeres centralt i boligen i en højde på ca 1,5 m over gulvet. Betjeningspanelet kan ikke planforsænkes ind i væggen, da betjeningspanelet samtidig fungerer som rumtermostat. Tillige er det udstyret med en lys sensor og må derfor ikke monteres på en ydervæg, hvilket vil gøre at den indbyggede temperaturføler ikke vil måle den korrekte rumtemperatur. Forneden på betjeningspanelet er der adgang til: A: Klemrække. Tilslutning til hovedprint B: SD-kort C: Rumføler D: Lyssensor E: USB-stik Mellem aggregat og betjeningspanel skal der monteres et svagstrømskabel 4 x 0,25 mm2. Den maksimale kabellængde er 50 m. Over 50 m bliver spændingsfaldet for stort, og kan give driftsforstyrrelser. Der er to måder at montere vægbeslaget på: 2.2 Montering Find det sted hvor betjeningspanelet skal sidde og mærk af til hullerne og beslaget skrues fast på væggen At skrue beslaget fast på en plan væg og føre kablet synligt op nedefra. At montere en indmuringsdåse eller forsænket dåse i eks. gibsvæg. Ønsker man at anvende en anden type dåse, skal det sikres at skruehullerne passer. Svagstømskablet forbindes til klemrækken. Kontroller at kablet er forbundet til de samme numre i begge ender. (Mellem betjeningspanel og hovedprint i aggregatet) Vægrammen holdes op mod væggen og huller til fastgørelse af rammen mærkes op. Boring af huller, hulstørrelse og tilsvarende skruer til fastgørelse afhænger af vægmateriale. Betjeningspanelet klipses derefter på vægbeslaget, ved at føre det ned oppefra lidt skråt ud for neden, og afsluttes med at trykke det ind for neden, så det sidder plan med væggen. Ved demontering trækkes betjeningspanelet lidt ud for neden og løftes op. Sæt betjeningspanelet ned i beslagene og vip den ind mod væggen. B A C D E Pos. Beskrivelse 1 Hus for panel 2 Front for panel 3 Trykplade for display 4 Vægbeslag 5 Glas for display 4

5 3. Opstart Første gang anlægget startes op vil der på betjeningspanelets skærm stå: Choose language (Vælg sprog). Ved at trykke next skiftes mellem dansk, engelsk, tysk og fransk. Når det ønskede sprog står i displayet trykkes Enter. Nu vil betjeningspanelet indlæse den aktuelle programversion på det valgte sprog. På displayet vil der stå: Updating model (Indlæsning af aktuel model) Wait 1,5 minutes (Det tager ca. 1,5 minut at indlæse den aktuelle version) Language load (91) Language OK Menu load (84) Menu OK Ikon load (369) Menu OK Reset to default Restarting.. Optima 300 DK Herefter vil skærmbilledet skifte til: Symbolet Bomærke Optima 300 DK Versionsnummer D (Display): X,X C (Controller): X,X Til sidst skifter skærmbilledet til daglig betjening og anlægget er nu i drift med fabriksopsætningen. Nu kan menupunkterne indstilles efter ønske til den aktuelle bolig, og derved opnå den mest optimale og mest effektive udnyttelse og drift af anlægget. 5

6 4. Betjening Optima 300 Alle Genvex varmepumper af typerne GE Premium til boliger leveres med Optima 300 styring, der har en fabriksindstilling, så anlægget kan sættes i drift. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker og krav til den aktuelle bolig, og derved opnå optimal udnyttelse og drift af anlægget. Efter opstart af anlægget, står betjeningspanelet i stand by og viser et af pausebillederne (kan ændres ved at gå ind i hovedmenuen under punktet display). Ved at føre hånden forbi betjeningspanelet kommer der symboler på skærmen, der viser de daglige betjeningsmuligheder. 4.1 Betjening og ændring af data i driftsmenu Displayet viser normalt skærmen med symboler for daglig betjening, hvor følgende trykknapper ses: K1 K7 Køling (K3) På trykknappen ud for symbolet køl kan der skiftes mellem + eller. Er symbolet indstillet på + vil kølingen koble ind, når der er et behov herfor. Er symbolet derimod indstillet på, vil den ikke koble ind, selvom at der er et behov herfor. Hovedmenu (K4) Ved denne funktion er det muligt, at komme ind i hovedmenuen, hvor underpunkterne dato, kalender, brugermenu, display, informationsmenu og servicemenu er tilgængelige. Filter (K5) Ved denne funktion er det muligt, at afstille filteralarmen. På trykknappen ud for Symbolet filter afstilles alarmen for filterskift. For at afstille filteralarmen skal filtrene skiftes og knappen for symbolet filter holdes nede indtil udråbstegnet i symbolet forsvinder. Information (K6) Ved denne funktion er det muligt, at få et godt overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand, bl.a. Temperatur, ventilatorindstilling, relæstatus/funktioner, alarm, timetæller etc. På trykknappen ud for symbolet info kan anlæggets driftstilstand aflæses (mere information findes i afsnittet hovedmenu under punktet info drift). K2 K3 K6 K5 Temperatur (K7) Ved denne funktion er det muligt, at indstille rumtemperaturen. På trykknappen ud for symbolet temperatur kan den ønskede temperatur indstilles mellem 10 C og 30 C. I midten af displayet vil den aktuelle temperatur blive vist. K4 Hastighed (K1) Ved denne funktion er det muligt, at indstille ventilatorhastigheden i trin På trykknappen ud for symbolet hastighed, kan der skiftes mellem de 4 hastigheder. Desuden kan anlægget stoppes ved at holde knappen nede i 3-4 sekunder. Forlænget drift (K2) Ved denne funktion er det muligt, at indstille timeren for forceret drift mellem 0 og 9 timer. På trykknappen ud for symbolet forlænget drift kan der skiftes fra 0 til 9 timer. Står timetallet på 0, vil hastighed 3 og 4 køre indtil der manuelt ændres i hastigheden. Er timetallet indstillet mellem 1 og 9 timer, vil hastighed 3 og 4 automatisk koble tilbage til hastighed 2 efter det antal timer, som symbolet er indstillet til. Ved trykknappen hjælp, er det muligt at se en vejledende forklaring for det punkt, der er markeret. Ved trykknappen exit er der mulighed for altid at vende tilbage til det foregående skærmbillede. Ved tryk herpå vil indstillingen ikke blive gemt. Ved trykknapperne med piletaster, er der mulighed for navigation i menuerne. Ved ændring af indstillinger vil de to piletaster ændres til plus og minus. Med trykknappen Enter er det muligt at komme videre ind i menuerne. Har man rettet i et menupunkt, så skal der afsluttes med at trykke på Enter, hvorved ændringen gemmes. 6

7 4.2 Hovedmenu Under daglige betjeningsmuligheder er der nederst i midten ikonet bog, som en adgang til hovedmenuen. Ved at trykke på den knap kommer man ind i hovedmenuen, som er opdelt i 6 menuer: Dato og tid Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre datoen og tiden. Denne menu er opdelt i 6 menupunkter: Dato og tid Kalender Brugermenu Display Info drift Servicemenu Trykknapperne skifter funktion. Ved at trykke på Pil ned eller Pil op, vil symbolet skifte til en vandret pil, der fortæller om den nuværende placering. Ved at trykke Enter er der mulighed for at få adgang til det aktuelle menu s underpunkter. Ved igen at trykke på Pil ned eller Pil op, kan det menupunkt, der ønskes, vælges. Når den vandrette pil står ud for et menupunkt, så vil de 2 linier skifte plads og skriftstørrelserne vil blive ændret og få tilføjet teksten Set. Ved at trykke Enter ud for det valgte menupunkt, vil baggrunden for punktet blive grå. På knapperne + og - kan den aktuelle værdi ændres. Ved igen at trykke Enter, vil den ændrede indstilling blive gemt. Ønskes det ikke at ændre noget, er der mulighed for at gå baglæns ud af menuerne ved at trykke på knappen Exit. Ved at trykke på Help vil der komme en kort hjælpetekst på skærmen, som fortæller om menupunktet. For at komme ud af hjælpeprogrammet, skal der trykkes på en af knapperne. Er der ikke trykket på nogle af tasterne inden for i kort tid, vil styringen automatisk gå ud af programmerne. 01 Timer Her kan det aktuelle timetal indtastes. Ved skift mellem sommer og vinter tid, stilles her manuelt en time frem eller tilbage. 02 Minutter Her kan det aktuelle minuttal indtastes. 03 Ugedag Her kan den aktuelle ugedag indtastes. Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5 Lørdag 6 Søndag 7 04 Dato Her kan den aktuelle dato indtastes. 05 Måned Her kan den aktuelle måned indtastes. Januar 1 Februar 2 Marts 3 April 4 Maj 5 Juni 6 Juli 7 August 8 September 9 Oktober 10 November 11 December År Her kan det aktuelle år indtastes. 7

8 Kalender Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på hver dagsindstilling i ugen. Hver dag kan indstilles til at køre med forskellige ventilationshastigheder, alt efter behovet. Det er muligt at kopiere indstillinger for en dag til en anden. Der er her mulighed for at taste ON eller OFF, dvs. at hvis der f.eks. i en periode ikke befinder sig nogen i ejendommen, kan de daglige indstillinger slås fra og anlægget vil køre efter manuel indstilling f.eks. trin 1. Det er ikke nødvendigt at bruge alle skiftetidspunkter. Står der 0 i hele linien springes linien over af styringen. 03 til -08 Disse dage kan individuelt udfyldes på samme måde som under punkt Kopier dag I dette menupunkt er det muligt at kopiere en dag til en anden, hvor de samme skiftetidspunkter, hastigheder og temperatursænkninger ønskes. Eksempelvis: Fra torsdag til tirsdag. Brugermenu Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på følgende underpunkter: Denne menu er opdelt 9 menupunkter: 01 Her kan der vælges mellem at styre anlægget manuelt eller styre hastighed (luftskifte) og temperatur automatisk efter et fastlagt dagsprogram. Sættes menupunkt til OFF styres anlægget manuelt efter den hastighed og temperatur der er valgt. Sættes menupunkt til ON, styres anlægget efter de dagsprogrammer, som er indtastet i menupunkterne 02 til Mandag På en dag kan der indtastes op til 10 skiftetidspunkter. Tidspunkterne kan indtastes i vilkårlig rækkefølge. I første kolonne indtastes timer. I anden kolonne indtastes minutter. I tredje kolonne H indtastes hastighed. I fjerde kolonne indtastes den temperaturdifferens som temperaturen ønskes sænket med. Eksempel: Hvis temperaturen er sat til 21ºC og der indtastes 2,0º, så vil anlægget styre efter 19ºC. Hvis hastigheden manuelt er blevet ændret på knappen under daglig drift, vil programmet gå tilbage til dagsprogrammet, når det næste skiftetidspunkt passeres. Eksempel på et dagsprogram 01 07:30 H3-0, :15 H1-1, :00 H3-0, :00 H2-0, :30 H2-2,0 1 Temperatur Den ønskede temperatur kan indstilles mellem 10 og 30 C, for at tilpasse indblæsningstemperaturen. Det er en forudsætning, at der er monteret en passende eftervarmeflade på anlægget. Med bypass kan indblæsningstemperaturen indstilles mellem 2 og 30 C. (Rumføleren er monteret i betjeningspanelet). Fabriksindstillingen er 20 C. 2 Køling For at forhindre at køling af indblæsningsluften kobler ind så snart der ikke er et varmebehov, skal der indstilles hvor mange grader rumtemperaturen skal være over den indstillede rumtemperatur i punkt 1 før køling må starte. (Det er ikke gratis at køle). Setpunktet kan indstilles mellem 3 C og 10 C. Fabriksindstillingen er 52 C. 3 Køling ON / OFF Ved anlæg med køleautomatik af type Premium, kan setpunktet indstilles på ON og anlægget vil køle, når det kommer over den indstillede temperatur i punkt 2. Er køling ikke et ønske, så indstilles setpunktet på OFF. Fabriksindstillingen er OFF 8

9 4 Timer trin 3 og 4 På hastighed 3 og 4 vil anlægget automatisk koble tilbage til hastighed 2 efter det antal timer som er indstillet i punkt 17, ved at indstille setpunktet på ON. Indstilles setpunktet til OFF, vil anlægget køre på hastighed 3 eller 4 indtil man manuelt skifter til anden hastighed. Timeren kan også betjenes direkte på knappen ved symbolet for forlænget drift på skærmbilledet for daglige betjeningsmuligheder. Fabriksindstillingen er OFF 5 Filterskift Der indbygget en filtertimer, som tæller hvor lang tid anlægget har været i drift siden sidste filterskift. Setpunktet kan indstilles mellem 1-6, hvilket er lig med 1 6 måneder. Det anbefales, at setpunktet første gang indstilles på 3, hvilket er lig med 3 måneder. Er filtrene for snavsede efter den indstillede periode, kan man indstille setpunktet til færre antal måneder. Er det ikke nødvendigt at skifte filtrene efter den indstillede periode, kan setpunktet indstilles til et større antal måneder. Når timeren når den indstillede værdi for filterskift, vil der foroven i pausebilledet stå Alarm og Skift filtre, som vil stå og blinke. Når filtrene er skiftet, vendes der tilbage til skærmbilledet for daglig betjeningsmuligheder og knappen for filter symbolet holdes nede indtil udråbstegnet slukkes og anlægget går tilbage til normal drift. Fabriksindstillingen er 3 Display menu Menupunktet med symbolet Display Denne menu er opdelt i 12 menupunkter: er monteret på anlægget og versionsnummer: Eksempel: Optima 250 DK D: 1,0 C: 3,0 D står for betjeningspanelets versionsnummer. C står forhovedprintes versionsnummer i agregatet. 03 Pauseskærm Her kan følgende opsætninger vælges: 0: Pauseskærm slukket 1: Pauseskærm slukket, men med lysdæmpning 2: Rumtemperatur + lysdæmpning 3: Ur + lysdæmpning 4: Ur og Rumtemperatur + lysdæmpning, 5: Sort skærm + lysdæmper 04 Pause tid Her kan indstilles hvor lang tid, der skal gå fra, der ikke er betjent nogle af symbolerne i skærmbilledet for daglig drift, til det automatisk skifter tilbage til pauseskærmen. Fra daglig menu til pauseskærm variabel = 1 til 10 minutter. De øvrige automatiske tilbage koblinger kan ikke ændres. Hvis der ikke er trykket på en knap i nedenfor nævnte tider, skifter den automatisk tilbage til foregående skærmbillede: - Ændring i menupunkt tilbage til menupunkt = 30 sekunder - Fra menupunkt til hoved menu = 2 minutter - Fra hovedmenu til daglig menu = 2 minutter 05 Auto vågn op Det er muligt at frakoble auto vågn op funktionen, hvor der skiftes fra pausebilledet til skærmbilledet med symbolerne for de daglige betjeningsmuligheder ved at føre hånden forbi betjeningspanelet. Kobles funktionen på OFF, skal der trykkes på en vilkårlig knap før de daglige betjeningsmuligheder ses. 06 Auto lysstyrke. I displayet er der monteret en bevægelsessensor. Du har her valgmulighederne: 0 OFF 1 Max følsom 2 Niveau 2 3 Niveau 3 4 Mindst følsom 01 Sprog Her er der mulighed for at vælge mellem dansk, engelsk, tysk eller fransk tekst i displayet. 02 Program info I denne menu ses hvilken Optima, der 9

10 07 Lys dag Her indtastes den maksimale lysstyrke der ønskes ved betjening, når rummet er helt oplyst 08 Lys nat Her indtastes den minimale lysstyrke der ønskes ved betjening, når rummet er helt mørkt 09 Lys dag pause Her indtastes den maksimale lysstyrke der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt oplyst 10 Lys nat pause Her indtastes den minimale lysstyrke der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt mørkt. 11 Fabriksreset. Hvis setpunkterne er indstillet så anlægget ikke fungerer som forventet, og det er ikke muligt at finde årsagen, kan der vælges mellem 2 forskellige reset af menupunkterne til fabriksindstillingerne. - Tastes der 1, vil alle menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne på nær menupunkterne for Hastighed (Trin), Filtertimer, Kalender og Afrimningstemperaturer. -Tastes der 2, vil alle menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne. Bemærk: Inden gennemførelse af en reset skal det sikres at aktuelle indtastede værdier er noteret i skema for setpunkter. 12 Sikkerhedsmenu Det er muligt at adgangssikre udvalgte hovedmenupunkter, så de ikke kan ændres uden en adgangskode, som er et 4 cifret tal. Første gang tastes der 4 gange 0 og dernæst Enter. Derved åbnes punkterne 13 til 18. I punkt 18 kan den valgte adgangskode vælges, som fremover også skal anvendes for at komme ind til menupunkterne 13 til Dato og tid Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Dato og Tid uden brug af den valgte adgangskode i punkt Kalender Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Kalender uden brug af den valgte adgangskode i punkt Bruger menu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Bruger uden brug af den valgte adgangskode i punkt Display Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Display uden brug af den valgte adgangskode i punkt Servicemenu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Service uden brug af den valgte adgangskode i punkt Password Her indtastes den valgte adgangskode og skal fremover også bruges i punkt 12 for at komme ind i punkterne 13 til 18. Skulle adgangskoden glemmes, kan Genvex Serviceafdeling kontaktes for hjælp. Ønskes adgangskoden ændret, trykkes en ny kode ind i dette punkt og der trykkes Enter, så ændres alle adgangskoderne til den nye. Informationsmenu I info-menuen er det muligt at få et overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand. Ønskes anlæggets driftstilstand set over en driftsperiode, kan dette ske ved at koble betjeningspanelet til en computer og anvende Optima dataprogram. Hvert minut aflæser anlægget driftstilstanden og gemmer data i op til to år på SD kortet. Ved at trykke Enter ud for infomenu er det første 10

11 skærmbillede, der vises, de aktuelle temperaturer: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kompressor El-eftervarme El-forvarme Afrimning Varmetrin 2(R10) Varmetrin 3(R11) Varmetrin 4(R12) Køling Hjælpefunktion T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Indblæsning Rum Friskluft Afkast Før køleflade Køleflade Udsugning Vandfrost Hjælpeføler Ved at trykke Pil ned vises de aktuelle hastigheder ventilatorerne kører med samt åbning af bypass spjæld og åbning af vandventil: Indblæsning i % Udsugning i % Bypassspjæld i % Vandventil i % Ved igen at trykke Pil ned vises den aktuelle stilling af driftsrelæerne: Ved ekstra elvarmetrin R5, R6 og R7 er monteret ekstra relæprint med R10, R11 og R12. Når R5 er ON er R10 ON. Når R6 er ON er R11 ON. Når R7 er ON er R12 ON. Ved endnu engang at trykke Pil ned vises de aktuelle Alarmer. Står der ON udfor en alarm er den aktiveret. På ON er der alarm, hvilket også ses på pausebillede og billede for daglige betjeningsmuligheder, hvor der foroven står alarm. I Infomenuen ses hvilken alarm det er. Ved alarm skift filter vil der ud over teksten Alarm, stå Skift filter, som vil stå og blinke. Når fejlen er rettet eller filter skiftet og reset vil alarmen stå på OFF. Mulige fejlmeldinger for: Styring stoppet Fejl Skift filter Fejl Pressostat Fejl Com fejl Fejl ON Filter ikke skiftet efter 14 dage./ Ved vandfrost fejl/anlægget er udstyret med en ekstern kontakt mellem klemmerne 28 og 29. Når disse er kortsluttet vil der meldes Alarm og anlægget er stoppet. ON Filterne skal skiftes ON Højtrykspressostaten er koblet ud pga. for højt tryk i kølesystemet ON Betjeningspanelet kan ikke kommunikere med hovedprintet (ml. display og print) Ved igen at trykke Pil ned vises timetællere, som tæller fra den dag anlægget er sat i drift. De viste tal skal ganges med 10. Her vises hvor mange timer anlægget har været i drift, og hvor mange timer anlægget har kørt ved de forskellige hastigheder, samt hvor mange timer relæerne har været koblet ind (ON). Total i drift: Trin 0 Trin 1 Trin 2 11

12 Trin 3 Trin 4 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 8 Relæ 9 El-eftervarme El-forvarme Anlæg i drift (Hastighed 1-4) Hjælpefunktion Ved at trykke Exit vendes der tilbage til hovedmenuen. Servicemenu 13 Trin 1 udsugning Ventilatorhastigheden reguleres indtil samme luftmængde som indblæsning i trin 1 opnås. Fabriksindstillingen er 35 %. 14 Trin 2 udsugning Ventilatorhastigheden reguleres indtil samme luftmængde som indblæsning i trin 2 opnås. Fabriksindstillingen er 55 %. 15 Trin 3 og 4 udsugning Luftmængden i trin 3 indreguleres til samme luftmængde som indblæsning i trin 3 og 4. Fabriksindstillingen i trin 3 er 70 %. Trin 4 kører altid på 100 %. Ved denne funktion er det muligt, at indstille og ændre på følgende punkter: 10 Trin 1 indblæsning Trin 1 er laveste hastighed, som oftest benyttes, når der ikke er nogen hjemme. Begge ventilatorer kan på alle trin indstilles uafhængig af hinanden, så luftmængden på indblæsnings- og udsugningssiden bliver lige store, hvilket giver optimal drift. Indregulering af anlægget skal ske med luftteknisk måleudstyr og kan ske uden brug af hovedreguleringsspjæld. Det anbefales ikke at stille på luftmængderne uden kyndig vejledning. Fejlindstilling kan give større energiforbrug. Fabriksindstillingen er 40 %. 11 Trin 2 indblæsning Trin 2 er den hastighed, anlægget anbefales at køre på for at give det optimale indeklima, og skal indreguleres til boligens ventilationsbehov. Fabriksindstillingen er 70 %. 12 Trin 3 og 4 indblæsning Trin 3 er den højeste hastighed, som kan indstilles. Den benyttes, f.eks. hvis der er mange gæster eller har gang i større køkkenaktiviteter. Fabriksindstillingen i trin 3 er 100 %. Trin 4 kører altid på 100 % og kan ikke indstilles. Benyttes især om sommeren, når det ønskes at sænke temperaturen indendørs. Husk, at større luftskifte giver større energiforbrug. 16 Finjustering (T2) Det er muligt at finjustere betjeningspanelets rumføler, så displayet viser den aktuelle rumtemperatur. Temperaturen kan justeres mellem 0 og -5 C. Fabriksindstillingen er 3 17 Timer trin 3 og 4 Anvendes automatisk tilbagekobling for hastighed 3 eller 4, kan man indtaste, hvor mange timer anlægget skal køre på trin 3 eller 4 inden det automatisk kobler tilbage til trin 2. Setpunktet kan indstilles mellem 1-9 timer. Fabriksindstillingen er 3 timer 18 Filter/stop For at sikre at der skiftes filtre, når betjeningspanelet står og blinker og skriver Skift filter, kan setpunktet indstilles på ON. Så vil anlægget automatisk stoppe efter 14 dage, hvis filtrene ikke er blevet skiftet i den mellemliggende periode. Ønskes denne sikkerhed ikke, kan setpunktet indstilles på OFF og anlægget vil køre videre. Fabriksindstillingen er OFF 19 Reguleringsform Der kan vælges mellem rum-, indblæsnings- eller udsugningsregulering: 1. Rumregulering (T2 føler) 2. Indblæsningsregulering (T1 føler) 12

13 3. Udsugningsregulering (T7 føler) Anvendes anlægget til boligformål, skal anlægget normalt stå på rumregulering Setpunktet indstilles på 0. Ønskes rumregulering indstilles setpunktet til 0. Ønskes udsugningsregulering indstilles setpunktet til 2. Fabriksindstillingen er 0 20 Forvarme ON Er der monteret forvarmeflade på friskluftkanalen, skal setpunktet indstilles på ON. Den ønskede forvarmetemperatur indstilles i service menuen under punkt 21. Fabriksindstillingen er OFF 21 Forvarme Er forvarme sat til ON i punkt 20 i servicemenuen, skal setpunktet indstilles til den ønskede frisklufttemperatur, som forvarmefladen skal opvarme friskluften til. Temperaturen kan indstilles mellem -15 og 0 C. Fabriksindstillingen er -10 C. 22 Regulering vand Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, kan det være nødvendigt at ændre reguleringstiden. Desto mindre reguleringstid jo hurtigere vil motorventilen regulere. Setpunktet kan indstilles mellem 1 til 250 sekunder. Fabriksindstillingen er 20 Sekunder 23 Regulering el Er der monteret el-forvarmeflade eller el-eftervarmeflade, kan det være nødvendigt at ændre reguleringstiden. Setpunktet kan indstilles mellem 1 til 30 minutter. Fabriksindstillingen er 3 minutter 25 Vandfrost Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, skal der monteres en vandfrostføler i vandeftervarmefladen og setpunktet indstilles på ON. Er der ikke monteret nogen vandfrostføler, skal setpunktet indstilles på OFF. Fabriksindstillingen er OFF 26 Vandfrost temperatur Er vandfrost i punkt 25 indstillet på ON, skal den ønskede vandfrosttemperatur indstilles på den temperatur hvor anlægget skal stoppe og motorventillen vil åbne helt for gennemstrømning af varmt vand. Setpunktet kan indstilles mellem 0 og 10 C. Fabriksindstillingen er 5 C. 27 Hjælpefunktioner Hjælpefunktioner med relæ 9 kan anvendes til følgende: 1. Er setpunktet indstillet på 0, er hjælperelæet slukket. 2. Er setpunktet indstillet på 1, er relæet tændt, når anlægget kører. Den kan f.eks. bruges til at åbne og lukke friskluft- og afkastspjældet. 3. Er setpunktet indstillet på 2, er relæet tændt, når der opstår et behov for ekstra varme, eller det ønskes, at cirkulationspumpe kører, ved et behov for opvarmning med vandeftervarme. 4. Er setpunktet indstillet på 3, vil relæet være tændt, ved behov for filterskift. Dette kan benyttes til aktivering af ekstern alarm. 5. Er setpunktet indstillet på 4, vil relæet være tændt, når der er behov for ekstra køling. Denne funktion bruges, hvis der på anlægget også er monteret en forvarmeflade. 6. Er setpunktet indstillet på 5, kan styringen håndtere en jordvarmeveksler ved hjælp af et spjæld. Relæet vil være tændt ved én af følgende to betingelser: -Udetemperaturen, føler T9, er lavere end den indstillede værdi i punkt 26 (vandfrosttemperatur, typisk indstillet på 5 C). -Udetemperaturen, føler T9, er mere end 1 over den indstillede temperatur i punkt 1 og 1 over den aktuelle rumtemperatur Er setpunktet indstillet på 6, så er relæet tændt når temperaturen i soveværelse er 1 højere end den indstillede værdi i punkt 40. Fabriksindstillingen er Min luftmængde For at opnå optimal drift af anlægget skal anlæggets luftmængder være minimum de luftmængder, der står i databladet for det aktuelle anlæg. Sættes indblæsningsog udsugningsluftmængden lavere end minimumskravet, stopper varmepumpen, og der blæses kun forvarmet luft fra varmeveksleren ind i alle opholdsrummene. Fabriksindstillingen er 30 13

14 32 Konstant Er der koblet konstant ON i punkt 31, kan den ønskede frisklufttemperatur indstilles. Temperaturen kan indstilles mellem 0 C og 10 C. Fabriksindstillingen er 5 C 28 Anlæg stop Her vælges om anlægget må kunne slukkes ved hjælp af et holdetryk på knappen for hastighed (K1) i driftsmenuen. Er værdien OFF kan anlægget ikke slukkes. Fabriksindstillingen er OFF 29 Stop afrimning Som standard stopper afrimningsperioden, når kølefladen har nået en temperatur på 5 C, hvilket er standardindstillingen. Ved særlige driftstilstande hvor kølefladen ikke bliver helt afrimet, kan det være nødvendigt ændre denne temperatur til en højere værdi. Temperaturen kan justeres mellem 0 og 15 C. Det anbefales ikke at ændre fabriksindstillingen uden kyndig vejledning. Fabriksindstillingen er 5 C. 30 Kompressor Start/stop Som standard er temperaturdifferencen mellem start/stop kompressor ± 0,4. Ved særlige driftstilstande vil det være en fordel at ændre temperaturdifferencen. Differencen kan justeres mellem 0,1 og 1,0. Det anbefales ikke at ændre fabriksindstillingen uden kyndig vejledning. Fabriksindstillingen er 0,4 31 Konstant ON Er boligens øvrige varmesystem ikke koblet sammen med varmepumpeanlægget, kan boligens øvrige varmesystem f.eks. brændeovn stoppe varmepumpen, således at varmepumpeanlægget med varmeveksler kun blæser forvarmet luft ind i alle opholdsrum. Dette vil give stigende trækproblemer, jo koldere det er udenfor. Anlæg uden varmeveksler vil blæse friskluft direkte ind. Ved at indstille setpunktet på ON, vil rumføleren blive koblet fra. Varmepumpen vil altid være i drift og blæse varm luft ind, når frisklufttemperaturen er under den indstillede temperatur i punkt 32. Er setpunktet indstillet på OFF, vil rumføleren regulere varmepumpen uanset frisklufttemperaturen. Fabriksindstillingen er OFF 33 Sænke friskluftmængden Ved meget lav frisklufttemperatur kan det være en fordel at sænke indblæsnings-luftmængden, for at forbedre varmepumpens driftsbetingelser og samtidig få en højere indblæsningstemperatur, selvom der fortsat vil blive suget den samme luftmængde ud. Ved at indstille setpunktet på ON, vil indblæsningsluftmængden blive sænket, når frisklufttemperaturen kommer under den indstillede temperatur. Er setpunktet indstillet på OFF, vil der ikke ske nogen reduktion af indblæsningsluftmængden. Denne indstilling anvendes, hvis der er forvarmeflade på friskluften. Bør kun anvendes med omtanke ved samtidig brug af brændeovn Fabriksindstillingen er OFF 34 Frisklufttemperatur Når setpunktet er ON i punkt 33, anbefales det at indstille frisklufttemperaturen til -10 C. Setpunktet kan indstilles mellem -15 og 0 C. Fabriksindstillingen er -10 C. 35 Indblæsningsluftmængde Når setpunktet er ON i punkt 33, anbefales det, at indstille den reducerede indblæsningsluftmængde 20 % lavere end den indstillede værdi i punkt 11. Fabriksindstillingen er 55 % 36 Begrænsning af køling For at hindre at anlægget begynder at køle om vinteren, uanset hvor høj rumtemperaturen er, kan frisklufttemperaturen indstilles til den temperatur som ønskes før kølefunktionen kobler ind. Det anbefales, at temperaturen sættes på minimum 15 C. Frisklufttemperaturen kan indstilles mellem 0 og 20 C. Fabriksindstillingen er 15 C. 14

15 37 Eftervarme Er der monteret eftervarmeflade på anlægget, så kan man vælge hvornår man ønsker eftervarmefladen i drift. Er setpunktet sat til OFF, så kommer eftervarmefladen ikke i drift, selvom at er et behov. Er setpunktet sat til ON, så kobler eftervarmefladen ind efter behov. Den indstiller sig efter den temperatur, der er indstillet i punkt 1. Fabriksindstillingen er OFF 38 Ekstra el-forvarme ON Er der monteret el-forvarmeflade med flere trin over ekstra relæprint, så skal setpunktet indstilles på ON. Er der ikke monteret ekstra relæprint, så skal setpunktet indstilles på OFF Fabriksindstillingen er OFF. 39 Ekstra el-forvarme Er ekstra el-forvarme sat til ON i punkt 38, skal man indstille setpunktet til den ønskede frisklufttemperatur, som el-forvarmefladen skal opvarme friskluften til før aggregatet. Temperaturen kan indstilles mellem -15 og 0 ºC Fabriksindstillingen er -10 C. 40 Soveværelse Ønskes der en lavere rumtemperatur i soveværelse eller i et andet rum end den indstillede værdi i punkt 1 i brugermenuen, er der mulighed for at montere ekstra spjæld mellem indblæsningskanal og kanaltilslutning for soveværelse og styre temperaturen i det aktuelle rum med en rumføler (T9) ved at indstille setpunktet på 6. Den ønskede temperatur kan indstilles mellem 10 og 25 C. Fabriksindstillingen er 10 C. 15

16 4.3 Skema for uge program Mandag Tirsdag Onsdag 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Timer Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Timer Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Timer Minutter Hastighed Minutter Hastighed Minutter Hastighed Red. T2 Torsdag Fredag Lørdag Timer Red. T2 Timer Red. T2 Timer Minutter Hastighed Minutter Hastighed Minutter Hastighed Red. T2 1) 1) 1) 2) 2) 2) 3) 3) 3) 4) 4) 4) 5) 5) 5) 6) 6) 6) 7) 7) 7) 8) 8) 8) 9) 9) 9) 10) 10) 10) Søndag 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Timer Minutter Hastighed Red. T2 Red. T2 = Reduceret rumtemperatur 4.4 Skema for afrimning Før køleflade C Køleflade C

17 4.5 Skema for setpunkter Optima 300 Overskrift Fabriksindstililng: Indstillingsområde Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Temperatur Køling Køling ON /OFF OFF ON / OFF 4 Timer trin 3 og 4 OFF ON / OFF 5 Skift filter Trin 1 indblæsning 40% Trin 2 indblæsning 70% Trin 3 og 4 indblæsningl 100% Trin 1 udsugning 35% Trin 2 udsugning 70% Trin 3 og 4 udsugning 100% Finjustering (T2) Timer trin 3 og Filter / stop OFF ON / OFF 19 Reguleringsform Forvarme OFF ON / OFF 21 Bypass åben Regulering vand Regulering el Min luftmængde Vandfrost Vandfrost temperatur Hjælpefunktioner Anlæg stop OFF ON / OFF 29 Stop afrimning Kompressor dif 0,4 0,1-1,0 31 Konstant ON OFF ON / OFF 32 Konstant Sænke friskluftmængden OFF ON / OFF 34 Frisklufttemperatur Indblæsningsmængde Begrænsning af køling Eftervarme OFF ON / OFF 38 Ekstra el-forvarme ON OFF ON / OFF 39 Ekstra el-forvarme Soveværelse

18 5. Funktion 5.1 Styring af Premium-serien Rumregulering: Rumtemperaturen styres af rumføleren T2, som er monteret i betjeningspanelet. Er der eksempelvis sat en temperatur til 21 C, vil kompressoren starte, når rumtemperaturen er faldet til 20,6 C. Når kompressoren har opvarmet rumtemperaturen til 21,4 C, stopper kompressoren. Kan kompressoren ikke holde rumtemperaturen, vil motorventilen (anlæg med vandeftervarmeflade) begynde at regulere (PI regulering), når rumtemperaturen er faldet til 20 C. For anlæg med el-eftervarmeflade opdelt i op til 4 trin, vil første trin koble ind, når rumtemperaturen er faldet til 20 C. Er regulatortiden eksempelvis sat til 3 minutter, vil rumføleren efter 3 minutter måle, om rumtemperaturen nu er over eller under 20 C. Er temperaturen fortsat under 20 C, vil trin 2 koble ind. Når rumtemperaturen på et tidspunkt når de 20 C, vil el-varmetrinnene begynde at koble ud med 3 minutters interval. Når kølingen (fra +3 C til +10 C) starter, kobler indblæsnings- og udsugningsventilatoren op på hastighed 3, og køleventilen MA 7 åbner, således at kondensatoren på indblæsningssiden bliver køleflade og kølefladen på udsugningssiden bliver kondensator. Når rumtemperaturen er faldet 1 C, stopper kompressoren, og ventilatoren går ned til normal drift. Køleventilen MA 7 lukker først, når bypassfunktionen er lukket. Er der på anlægget monteret ekstra køleanlæg, vil dette koble ind, når rumtemperaturen er 2 C højere end start køling. Anlæg med el-forvarmeflade vil regulere på samme måde som el-eftervarmeflade. 5.2 Ekstra kapacitet El-eftervarme: Er der et større varmebehov end aggregatet formår at dække, kan el-eftervarmen indstilles (tilbehør) på ON i hovedmenuen med genvejstasten. 5.3 Driftsikkerhed Højtrykspressostat: For at sikre kompressoren mod at komme til at køre udover dens anvendelsesområde, er der indbygget en højtrykspressostat, som kobler ud, når trykket bliver for stort. Den røde resetknap på pressostaten aktiveres i kabinettet, når årsagen til fejlen er fundet. Overstyring af indblæsningsventilator: Hvis indblæsningstemperaturen stiger til over 45 C, begynder indblæsningsventilatorens hastighed at stige. Indblæsningstemperaturen søges fastholdt på 45 C. Overstyring af udsugningsventilator: Hvis afkasttemperaturen ved køling stiger til over 45 C, og udsugningshastigheden på trin 3 ikke er indstillet til 100 %, begynder udsugningsventilatorenshastighed at stige. Afkasttemperaturen søges fastholdt på 45 C. Afrimning Når temperaturforskellen mellem temperatur før køleflade og kølefladens temperatur bliver for stor, hvilket sker, når der dannes is på kølefladen, går anlægget i afrimning. Magnetventilen MA 4 åbner, indblæsningsventilator og el-varmeflader stopper, indtil isen er smeltet, og kølefladen har nået en temperatur på ca. 5 C, hvorefter magnetventilen igen lukker og indblæsningsventilator og el-varmeflader starter igen. 18

19 6. Vedligehold For at opnå en optimal drift, bedes nedenstående punkter fulgt: Før varmepumpen åbnes, slukkes strømmen/ stikket trækkes ud, og der ventes til ventilatorerne står helt stille. Efter førstegangsinstallationen bør der efter et par dage kontrolleres, om kondensafløbet fungerer. Miljørelevante krav: Ved istandsættelse eller demontering af varmepumpen skal miljøreglerne følges i forbindelse med genbrug samt destruering af div. materialer i følge de lovmæssige krav. 6.1 Aggregat Filtre: Når det blinker skift filter i displayet på betjeningspanelet, skal filtrene skiftes. Anlægget stoppes på afbryderen for anlægget eller afbryderen ved tavlen. Frontlågen åbnes, og filtre tages ud. Når filtrene er skiftet, afstilles filtertimeren. Ønskes det at rense filtrene med et andet tidsinterval, kan dette justeres i driftsmenuen. Fare for at skære sig på skarpe lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge lufttryk på filtret da filtreringsgraden så forringes. G4 = Standardfilter (Grovfilter klasse G4) F5 = Finfilter (Finfilter klasse F5) F7 = Pollenfilter (Finfilter klasse F7) Kondensvand og kondensafløb: Hvert efterår er det nødvendigt at rengøre kondensbakkerne for snavs. Fyld vand i kondensbakkerne og se efter, om vandet løber ud - skulle dette ikke være tilfældet, skal afløbene renses. Tjek samtidig, om fordamperens lameller er rene. Varmeveksleren: Hvert 3. år efterses varmeveksleren. Er den snavset, tages den ud og vaskes i lunkent vand tilsat sæbe og gennemspules med håndbruser. Ventilatorer: Hvert 3. år efterses ventilatorerne for snavs i ventilatorhjulene. Afmonter frontlågen på apparatet. Rengør ventilatorerne med en børste eller en flaskerenser eller en pensel. Det skal sikres, at afbalanceringsklodserne på ventilatorhjulene ikke bliver fjernet, da dette vil medføre en uligevægt og dermed bevirke et højere støjniveau samt slidtage af ventilatorerne. Indblæsnings- og udsugningsventiler: Ventilerne rengøres ved aftørring med en tør klud. Pas på, at ventilen ikke drejer rundt, og luftmængden dermed ændrer sig. 6.2 Alarmer Filtertimer: For at sikre, at filtrene bliver skiftet og en optimal drift opretholdes, har styringen en filtertimer. På det tidspunkt, hvor timeren når den indstillede værdi, vil der i displayet blinkene stå skift filter indtil filtrene er blevet skiftet. Når filtrene er skiftet, vil der vendes tilbage til skærmbilledet for daglig betjeningsmuligheder og knappen for filter symbolet holdes nede indtil udråbstegnet slukkes og anlægget går tilbage til normal drift. Datafejl: Denne fejl vises, såfremt ingen kommunikation er mulig mellem display og styring. Tjek at ledningsforbindelsen er i orden på klemmerne Signal 22 Signal Volt 24 0 Volt Frostalarm: Denne fejl vises, såfremt en vandflade er monteret på systemet, og der er en for lav temperatur på vandfladen, således at der opstår en fare for frostsprængning. Styringen vil stoppe anlægget og åbne motorventilen for at holde varmefladen varm. Pressostatfejl: Når højtrykspressostaten kobler ud, vil der i displayet stå Pressostat, indtil pressostatens røde resetknap bliver aktiveret. 6.3 Demontering/ anlægget ønskes taget ud af drift Følgende skal gøres: Anlægget skal gøres spændingsfrit dvs. elkablerne demonteres. Afmonter kondensafløbet og elkabler til evt. eftervarme/forvarme. Afmonter ledninger til panelet og afmonter kanaler. Ønskes anlægget taget ud af drift, skal kanalerne afmonteres for at hindre kondensvand i anlægget og i kanalerne. Luk alle indblæsnings- og udsugnigsventiler. 19

20 7. Fejlsøgning Varmepumpen er udstyret med følgende sikkerhedsudstyr: 7.1 Højtrykspressostat Højtrykspressostaten beskytter varmepumpen mod et for højt tryk i kølekredsløbet. Ved forstyrrelser, vil højtrykspressostaten stoppe kompressoren. Anlægget genstartes, når højtrykspressostaten manuelt afstilles. Frontlågen tages af ved at fjerne skruerne. 7.3 Fejl på luftsiden Ingen indblæsning til opholdsrummene: Fejl: Defekt ventilator. Tilstoppet posefilter. Tilstoppet friskluftgitter pga. snavs og blade om efteråret eller sne og is om vinteren. Sikring på styreprint er sprunget. Ingen udsugningsluft fra de våde rum: Fejl: Defekt ventilator. Tilstoppet planfilter. Sikring på styreprint er sprunget. Afkastgitter/taghætte er lukket af sne og is om vinteren. Kold indblæsningsluft: Fejl: Varmeveksleren er tilstoppet med snavs eller is. Udsugningsventilatoren er defekt. Udsugningsfiltret tilstoppet. Kølefladen er tilstoppet med is. Kølekomponent i kølekreds (Varmepumpe) defekt. Betjeningspanel eller styrprint defekt. Defekt føler. Ved RESET, tryk på den røde knap Såfremt det ikke er en af de ovennævnte fejl, bedes De kontakte Deres installatør eller GENVEX-kundecenter. 7.2 Anlægget kører ikke Anlæg stoppet: Tjek følgende: Er anlægget tilsluttet spænding (230 Volt)? Er der spænding i stikkontakten? Er varmepumpen koblet fra via urprogrammet? Er højtrykspressostaten koblet ud? Er kablet mellem styringen og betjeningspanelet monteret? Er filter ikke blevet skiftet ( Filterfejl på anlægget)? Vandfrostfejl. Kondensvand løber ud af aggregatet: Fejl: Tilstoppet kondensafløb med snavs. Kondensafløbet er ikke sikret tilstrækkeligt mod tilfrysning ved lave udetemperaturer. 20

21 21

22 22

23 23

24 Genvex World Wide: Danmark Genvex A/S DK Haderslev Tel.: Fax: Norge Varmeteknikk Norge N Magnor Tel.: Fax: Tyskland Novelan GmbH D Kasendorf Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Belgien Artiklima bvba B Hamme Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Storbritannien Total Home Environment Ltd GB- Moreton in Marsh, GL 56 0JQ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Irland ECO Systems Ireland Ltd Co. Antrim BT54 6PH Tel.: (UK 028) (ROI 048) Fax: (UK 028) (ROI 048) Schweiz Wesco AG CH-5430 Wettingen Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) Østrig J.Pichler Lufttechnik GmbH A-9021 Klagenfurt Tel.: +43 (0) 463 / Fax: +43 (0) 463 / Slovenien Pichler & CO d.o.o Maribor Tel.: +386/ (0) 2/ Fax: +386/ (0) 2/ Kroatien Pichler & CO d.o.o Zagreb Tel.: + 385/ (0) 1/ Fax: + 385/ (0) 1/ Portugal Iberterm PT Nogueira Maia Tel: /4 Fax: Web: Billund Hamburg Copenhagen Intelligente ventilationsanlæg fra Genvex Som specialister i ventilation tilbyder vi et produktsortiment, der dækker alle aspekter inden for moderne ventilationsudstyr: Lige fra passive ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til aggregater med intergreret varmepumpe, der er yderst sparsommelige ved opvarmning og køling. Vi kan også tilbyde aggregater til loftmontering til installation i eksisterende kontorbygninger, etagebyggerier og industri. Har du brug for yderligere oplysninger? Så skriv eller ring til os! Forhandler: Udgivet af Genvex A/S, Sverigesvej 6, DK-6100 Haderslev

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 DK betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 22.08.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3. DK betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.05-0208 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GES Premium 1/1L GE Premium 1/1L GE Premium 2 GE Premium 3 Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Opstilling...4 Kanaltilslutning... 5 Kanalsystem...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310 DK Betjeningsvejledning Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 3.07-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4 1.4 Skema

Læs mere

. GE MINI-C. GE MIDI-C

. GE MINI-C. GE MIDI-C DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 DK betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Version 2012.07.12 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING Optima 311 Design Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanel... 3 Side 2. Montage...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation Varmeveksler. GEU 390 AC. GEU 590 AC Version 1.02-0110 Indholdsfortegnelse GEU 390 AC - Loftsmontage...3 GEU 590 AC - Loftsmontage...3 Kanaltilslutning...4

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation . GE 200AC-ST. GE 400AC-ST. Varmeveksler. Version 1.02-0208

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation . GE 200AC-ST. GE 400AC-ST. Varmeveksler. Version 1.02-0208 DK Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler. GE 200AC-ST. GE 400AC-ST Version 1.02-0208 Indholdsfortegnelse GE 200AC-ST - Opstilling...3 GE 400AC-ST - Opstilling...4 Kanaltilslutning...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 311 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B Version 26.02.2014 COMBI 185 S/LS Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375 BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Monteringsvejledning...3 1.1 Installation af betjeningspanelet...3 1.2 Montering...3 2. Betjeningspanel...4 3. Installation...4

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.0. INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy, og GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 6 DK-600 Haderslev Tlf.: Tlf.:

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 7.0.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6 Kondensvandsafløb...

Læs mere

Installationsvejledning. . Aktiv ventilation. Varmepumpe GE 315 VP (C) GE 420 VP (C) GE 525 VP (C) GE 630 VP (C) GE 840 VP (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Aktiv ventilation. Varmepumpe GE 315 VP (C) GE 420 VP (C) GE 525 VP (C) GE 630 VP (C) GE 840 VP (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GE 31 VP (C) GE 0 VP (C) GE VP (C). GE 6 VP (C) GE 80 VP (C) Version 1,0 / 106 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 0.08.08 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C). GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Indholdsfortegnelse GE 290AC - Opstilling... 4 GE 390AC

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375 BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montage Optima 100 Design...3 2. Montage Opus...4 3. Betjening...4 4. Datalogger...5 5. Setpunkter i Genlog...9 6. Funktion...16

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Installation KVU/KVU-L. 110-00037 Version 01.05

Installation KVU/KVU-L. 110-00037 Version 01.05 Installation KVU/KVU-L 110-00037 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 5 Placering af anlægget... 5 Tilslutninger... 5 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01 Installation KVU vekslere 110-00037 Version 01.01 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning...4 Placering af anlægget...4 Tilslutninger...4 Tilslutning af kanalsystem...4 Generelt om kanaler...4 Isolering

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version 1.02-0208

Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version 1.02-0208 DK Installationsvejledning. Combi Lite AC/EC Varmepumpe og brugsvand. Combi Lite. Combi Lite-S Version 1.02-0208 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger... 3 Produktbeskrivelse... 4 Beskrivelse

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere