EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN RADIKAL IT-POLITISK VISION"

Transkript

1 EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9

2 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op. Vi er nødt til at følge med og medvirke til at alle kan følge med. Derfor har Det Radikale Venstre lavet en ITpolitisk vision. En vision, der ikke kan forventes at komme ud af beta, da området er og gerne fortsat skal være under konstant udvikling. Hvad er informationsteknologi? Information er oplysning: Herunder tilgængelighed til og transport af informationer (kommunikation) imellem borgere, organisationer og virksomheder. Tilgængelighed til informationer er af allerstørste betydning for vore muligheder, som samfund og som individer. Har betydning for sociale forhold/mobilitet, økonomiske muligheder i form af eks. viden om markeder og adgang til kunder og digitale ydelser, uddannelses- og almendannelses/public service-tilbud. Det handler om at dygtiggøre, oplyse og gøre det nemt at transportere og tilgængeliggøre informationer, for den enkelte, for virksomheder/organisationer, og for de offentlige myndigheder/borgerens kontakt til de offentlige myndigheder. Information er også en vare, der kan sælges/tilgængeliggøres i bidder, såsom bøger, cdrom, mp3-filer. Teknologi: Værktøjer der forlænger vores rækkevidde eller virksomhed ved at forlænge de muligheder som vores krop alene giver os. Vi kan række længere, se ting vi ellers ikke kunne, lytte med på samtaler pr langdistance, løbe hurtigere, spare tid/transport, osv osv. Informationsteknologi: Værktøjer som forlænger vores mulighed for at håndtere og transportere/tilgængeliggøre information, på en måde som forlænger vores krops handleevne og opfattelsesevne, eller forstærker et budskabs muligheder for at nå vore kroppe. Telegrafvæsen, telefoni, film, fjernsyn, radio, trykte aviser, forstærkere, bogtryk, elektroniske netværk, datatransport osv. Hovedprioriteter Den radikale IT-vision har fire hovedprioritetsområder: Tilgængelighed Åbenhed Retssikkerhed Udvikling TILGÆNGELIGHED Det Radikale Venstre ønsker et samfund med nem og lige adgang til informationer - derfor bør informationer være tilgængelige. Tilgængelighed handler ikke alene om handicappede, men om alle. Det vurderes at op mod 25 % af alle har oplevet problemer i forhold til tilgængelighed. Vi skal modvirke at der kommer et a- og et b-hold på IT-området. Vi skal gøre mere ud af IT i undervisningssammenhænge, så det bliver en naturlig del af ens hverdag at bruge IT. Vi skal sikre logik i brug af IT - det skal ikke kun være for eksperter, men også for "alm. mennesker". Vi skal tage højde for at vores velfærdssystem er under pres, mange opgaver kan flyttes ud. F.eks. bør vi støtte op om konsultationer hos praksislægerne - det skal være nemt at bruge. Vi skal sikre at informationer bliver leveret på måder så alle kan få adgang til dem - Offentlige myndigheder skal leve op til AA-niveau i WCAG2.0-retningslinjerne. Det er ofte de der har mest kontakt til det offentlige,

3 der glemmes når det offentlige laver hjemmesider, selvbetjeningsblanketter osv. Det offentlige har pligt til at være tilgængelige for alle. Konkrete forslag - Tilgængelighed 1. De nuværende instanser der benytter sig af Digital Signaturen skal omfattes af en kampagne der oplyser borgerne om disse tilbud. Grunden er at der en masse nyttige ting, men ingen kender til dem og derfor forbliver de ubrugt og ukendt selvom de gør livet lettere. 2. Sundhedssektor, skoler og andre offentlige myndigheder skal bruge systemer som er kompatible med hinanden så journaler og andet data er tilgængeligt uafhængigt af placering. 3. Det skal være lovpligtigt at offentlige hjemmesider, selvbetjeningsblanketter er tilgængelige (AAniveau i WCAG-retningslinjerne). 4. Arkiver og andre offentlige dokumenter skal lægges ud på nettet tilgængeligt for alle. 5. Flere offentlige hjemmesider skal tegnsprogstolkes. ÅBENHED IT branchen har gennemløbet en enestående hurtig udvikling gennem de sidste 60 år. Erfaringerne viser ikke, at software-patenter har nogen betydning for investeringerne i forskning og udvikling. Der ønskes skabt et frit og åbent markedet, hvor softwareideer kan udvikles og skabe udvikling og fremme innovationen, og dermed minimere de juridiske kompleksiteter for softwareudviklerene. Vi ønsker at sikre en fortsat udvikling. Vi går ind for åbne standarder. Vi går ind for Open Source. Det Radikale Venstre mener også at åbenhed og IT handler om de muligheder der er skabt for at vidensdeling, demokrati, information og oplysning. Vi skal udnytte de muligheder der er for på bedste vis at sikre åbenhed om vores samfund og kultur. Konkrete forslag - Åbenhed 1. Det offentlige bør så vidt det er muligt gøre brug af åbne standarder. 2. Softwarepatenter nej tak. Kildetekst kan allerede i dag beskyttes af ophavsret, forudsat at det som værk har en tilstrækkelig værkshøjde (ikke er trivielt). På denne baggrund kan de afledte binære versioner også beskyttes af ophavsret - 'copyright'. Denne beskyttelse - som dækker det primære element i et software produkt udgør en tilstrækkelig beskyttelse. 3. Digital Signatur skal udbygges og opgraderes til et langt bedre niveau. Her menes der mangel på cross-platform compatibility (Signaturen virker kun i Internet Explorer, og fungerer ikke optimalt på Linux (har ikke testet Mac OS X). 4. Der skal laves en demokratiportal, hvor alle byråds- og regionsrådsmøder kan ses det er et ønske at portalen bygges sammen med og at der også streames live fra åbne samråd mm. 5. Biblioteker skal satse endnu mere på e-book, netmusik, streaming af film osv. Pga. de højere internetforbindelser og generel større udbredelse i den danske befolkning. Medierne skal stilles til rådighed i tilgængelige formater, så alle uanset afspiller kan tilgå dem. 6. Der er allerede startet et omfattende projekt med at digitalisere vores kulturarv. Det Radikale Venstre ønsker at sikre at dette arbejde fortsættes og udvikles. Det kulturbibliotek der etableres gennem arbejdet skal være frit tilgængeligt og medvirke til at sikre viden om vores kultur. 7. Musikere skal have et centralt website at uploade hele deres album til. Dette website skal udbyde musikken i en række formater, kvalitet og dermed pris.

4 RETSSIKKERHED Det Radikale Venstre er klar over at internettet har skabt nye muligheder for kriminalitet. Det skal der selvfølgelig sættes ind mod. Samtidig mener Det Radikale Venstre også at vi skal have et så åbent og frit Internet som muligt. Og at retssikkerheden også bør gælde for brugere af Internettet. Etablerer offentlige instanser (det være sig skoler, biblioteker osv.) filtrer, skal ejerne af domæner, der er blokeret eller advaret mod kunne få oplyst hvorfor og hvem der har etableret blokeringen/advarslen. Det Radikale Venstre ønsker bedre oplysning og undervisning om Internettet. Konkrete forslag - Retssikkerhed 1. Vi erkender at der kan være behov for at kunne gå tilbage i folks færden og kommunikation, men kræver at det sker med retslig sikkerhed. F.eks. mener vi alle elektroniske spor maksimalt må gemmes i fem år. Ingen må få adgang til materialet med mindre de har en dommerkendelse. 2. DRM (Digital Rights Management) skal fjernes, og i stedet skal der satses på åbenhed og tillid. 3. ISPere skal holdes udenfor diskussioner omkring ulovlig fildeling for at opretholde net-neutralitet. 4. Vi ønsker net-neutralitet. Net-neutralitet er når prioriteringen af trafikken på internettet ikke styres af kommercielle og statslige interesser. Det Radikale Venstre arbejder for at opretholde net neutraliteten i videst mulige omfang. 5. Enkelte former for trafik kan med fordel prioriteres frem for andre. For eksempel er det vigtigere at trafikken som bærer telefonopkald, Skype samtaler og lignende kommer hurtigt frem en at gør det. Derfor skal det være muligt for ISP at prioritere mellem de forskellige trafikformer, men det skal også være muligt for deres kunder og for statslige kontrolorganer at få indblik i hvordan de prioriterer trafikken. 6. Det Radikale Venstre ønsker at der etableres et uafhængigt organ som fastlægger retningslinjer for hvordan trafik må prioriteres. UDVIKLING Det Radikale Venstre ønsker en visionær IT-politik, som sigter ud over politiske i sig selv. Når Det Radikale Venstre skriver om en visionær IT-politik, så handler det også om at lægge op til konkurrence og udvikling. Vi går ikke ind for monopolagtige tilstande på dette område - her er så meget der ikke er opdaget endnu og vi kommer kun ud og opdager nye ting, ved ikke at binde os til bestemte systemer eller producenter. Vi ønsker dog at stille krav om at de systemer det offentlige vælger at bruge kan kommunikerer sammen og lever op til standarderne for tilgængelighed. IT burde have en større rolle i dansk erhvervsliv. I Danmark er over ansat i IT- og telebranchen. Vi har et potentiale vi skal arbejde videre på og udvikle. Vi skal være med i den erhvervspolitiske superliga når det handler om IT. Vi har mulighederne, de skal blot gribes. Den danske IT-branche skal have forhold der sikre at den kan forblive i front. Danmark skal være førende i anvendelse af IT - på en effektiv og bæredygtig måde. Det Radikale Venstre ønsker en mere grøn udvikling og ønsker dermed også at medvirke til at styrke forskningen og innovationen i og brugen af bæredygtig anvendelse af IT. Danmark skal søge at fremme forskning og innovation i itløsninger, der kan gavne miljøet. Konkrete forslag - Udvikling 1. Det Radikale Venstre ønsker en fortsat udvikling af Den digitale signatur, så den også kan bruges i forbindelse med offentlig trafik, telefoner, dankort osv.

5 2. Erhverv - Danmark skal etablere flere tusinde nye virksomheder der er eksporterende og vidensbaseret for at opretholde vores velfærd. IT er et oplagt område, men kræver større ressourcer at starte en IT virksomhed ift. en handelsvirksomhed. Der skal gøres mere for at hjælpe disse virksomheder i gang eks. flere risikovillige lån, der udbetales i puljer. 3. I samarbejde med borgere og virksomheder skal der udvikles tiltag, der kan mindske Co2- udledningen ved anvendelse af IT. Det gælder i udviklingen af IT, produktion af IT, anvendelse af IT, og skrotning af IT.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

- et informationssamfund for alle

- et informationssamfund for alle - et informationssamfund for alle Meddelelse om Kommissionens initiativ op til det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 eeurope@cec.eu.int eeurope - hvorfor netop

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14 Bilag A De 4 hovedtemaer Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1 Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3 Bilag A-2 IT-erhvervsudvikling, e-handel og ITrammebetingelser for erhvervslivet side 10 Bilag A-3 Kompetence

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kompetencekataloget Leverance uge 16 PIO 9213 / Team 1 Erland Christensen Gaith Bahij Maria Smed Jessen Saeed Baghbanian Tina Kristensen

Kompetencekataloget Leverance uge 16 PIO 9213 / Team 1 Erland Christensen Gaith Bahij Maria Smed Jessen Saeed Baghbanian Tina Kristensen Kompetencekataloget Leverance uge 16 PIO 9213 / Team 1 Erland Christensen Gaith Bahij Maria Smed Jessen Saeed Baghbanian Tina Kristensen 1 KOMPETENCEKATALOG Udgangspunktet for vores målgruppe er et redskab

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere