KULTUR K&MMUNIKATION. INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR K&MMUNIKATION. INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm"

Transkript

1 KULTUR K&MMUNIKATION INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm Projektforslag udarbejdet af Kultur og Kommunikation for Bornholms Kommune Februar 2006

2 KOLOFON Udarbejdet for Bornholms Kommune af Kultur & Kommunikation Flemming Madsen & Astrid la Cour Topasgangen København S tel fax Dette projektforslag er en del af en samlet rapport. Du finder talmateriale og analyse, i dokumenterne, nævnt nedenfor. Om projektet Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien Innovative møder er en del af projektet Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien, som er igangsat af de daværende udvalg for Kultur & Fritid samt Erhverv & Arbejdsmarked i Bornholms Regionskommune. Projektet indeholder følgende elementer: 1. Bornholm i oplevelsesøkonomien hvad er fakta? Center for Regional og Turismeforskning i Nexø har kortlagt udviklingen i beskæftigelse og nyetablering af virksomheder indenfor oplevelseserhverv, turisme og kreative brancher. Endvidere har vi set på øens træ- og metalbrancher og undersøgt mulighederne for, hvordan kreativt indhold, design, strategier og markedsudvikling kan bidrage til vækst og innovation indenfor fremstillingsindustrier og håndværk. 2. Bornholm i kultur- og oplevelsesøkonomien strategisk rapport. De overordnede strategier, som foreslås er: Bornholm skal konkurrere på kvalitet, originalitet og oplevelse Bornholm skal styrke positionen som øen for kreative mennesker og virksomheder Bornholm skal udvikle sig gennem netværk, såvel indadtil som udadtil 3. Projektforslag Der er udviklet fem projektforslag: Tempelridderne på Bornholm. Udvikling af oplevelsesturisme. Bornholms kulturinstitutioner og attraktioner i kultur- og oplevelsesøkonomien. Kortlægning af institutioner og attraktioners betydning og potentiale for vækst og udvikling på Bornholm. Bornholms kreative potentiale. Udvikling af bosætning og nyetablering på Bornholm Bornholmske DesignSmede. Et vækst og innovationsprojekt for den bornholmske smede- og maskinbranche Innovative møder. Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm Projektforslag, kortlægning og strategisk rapport kan fås ved henvendelse til: Kultur- og Fritidssekretariatet Erik Lindblad tel mobil Kommerciel udnyttelse af modeller og tekster er ikke tilladt. Citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Ansvar for alle tekster i nærværende forslag er alene Kultur K&mmunikations. 02 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

3 INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 03

4 04 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

5 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ET HELT ANDERLEDES TILBUD 6 1. INDLEDNING 9 2. MÅL OG STRATEGIER MÅL MÅLGRUPPER STRATEGIER OG INDHOLD Fra produktdrevet til kundedrevet og innovativt Forbedre indtjeningen En ny kompetenceprofil Nye præferencer hos køberne Betydningen af stedets identitet øges INDHOLD - ELEMENTERNE I PROJEKTET: MARKEDSUDVIKLING & BEHOVSAFDÆKNING KOMPETENCEUDVIKLING RESSOURCEKORTLÆGNING PRODUKTUDVIKLING IDÉ: TEST OG KAMPAGNE DIMENSIONER I BORNHOLMS MICE-TILBUD BORNHOLMSK FORNYELSE OM MEETINGPLACE BORNHOLM 22 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 05

6 VELKOMMEN TIL ET HELT ANDERLEDES TILBUD Bornholm. Historien og naturen går millioner år tilbage. Himlen, havet, klipperne, skovene, menneskene, kulturen, sproget. Hvor finder I så inspirerende rammer til det næste møde? Der er fred til fordybelse. Og vildskab nok til at vække temperamenterne. Her kan springe gnister. Kunsthåndværk, glas & stentøj skabes her men hvorfor ikke også den kreative salgskampagne. Den innovative produktide. Eller den nye organisationsstruktur? DEN NÆSTE BØLGE Danske virksomheder skal leve af innovation. Vi vinker farvel til den fysiske produktion, og næste bølge vil ramme produktion af viden. Den matematiske viden flytter fra os. Den kan nemlig kopieres. VI VINKER FARVEL TIL DEN FYSISKE PRODUKTION OG NÆSTE BØLGE VIL Fremtidens konkurrencegrundlag er den kulturelle og tavse viden, som ikke kan flyttes og er unik og kreativ. Samt vor evne til at skabe nye sammenhænge mellem viden, oplevelser, brugerflader, teknologier og værdier. RAMME PRODUKTION AF VIDEN. 06 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

7 BORNHOLM ER ET UNIKT AFSÆT Som noget helt nyt i Danmark er forskere, oplevelsescentre, kunstnere og kreative virksomheder gået sammen med turisterhvervet om at fokusere på mødeprocessen. På innovation og kreative oplevelser. muligt også for mindre virksomheder. Vi trækker på et stort netværk af både danske og internationale forskere. Nye miks giver bedre output Vi blander dyb viden med løssluppen kreativitet. Middelalder med moderne medier. Oplevelse med business development. Målet er at understøtte jeres oplevelse og proces. At forbedre virksomhedens output af mødet. Hæv niveauet Hvad med at indlede mødet med et oplæg fra en forsker, som har skræddersyet et oplæg til netop jeres aktuelle dagsorden? Det er Skræddersyet variation Nu er det ikke sikkert, at alle har brug for festfyrværkeri, forskere og filmoptagelser. Måske er god gammeldags service tilstrækkeligt? Nøgleordene er opmærksomhed, lydhørhed og skræddersyede løsninger. Har I lyst til at prøve noget helt anderledes, så få et tilbud til det næste møde på Bornholm. VI BLANDER DYB VIDEN MED LØSSLUPPEN KREATIVITET. MIDDELALDER MED MODERNE MEDIER. OPLEVELSE MED BUSINESS DEVELOPMENT. MÅLET ER AT UNDERSTØTTE JERES OPLEVELSE OG PROCES. AT FORBEDRE VIRKSOMHEDENS OUTPUT AF MØDET. Ovenstående er et eksempel på, hvordan et sådant tilbud kan kommunikeres til slutbrugeren, som er mødeplanlæggeren i mellemstore og større danske og svenske virksomheder og organisationer. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 07

8 08 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

9 1. INDLEDNING Vi indleder på de foregående sider med en lille sang fra en forhåbentlig ikke fjern fremtid, hvor Bornholms nye erhvervsturisme-produkter er færdigudviklede og klar til markedsføring. Visionen er klar: Bornholm skal øge sin mængde af erhvervsturister med et højt døgnforbrug i lav- og skuldersæsonerne. Midlet er en ny strategi og samarbejde med parter udenfor turisterhvervet, som kan gøre mødet til en spændende oplevelse, tilføre viden, kreativitet eller tilbyde muligheder for udfoldelse. DEN STRATEGISKE OVERVEJELSE Med udgangspunkt i blandt andet Globaliseringsrådets prioriterede emner, men også initiativer som Innovationsrådet (Mandag Morgen) og Innovationsnetværket (Børsen og Innovation Lab), er den vigtigste udfordring for danske virksomheder: at skabe innovation, fornyelse, udvikling. Der kan være andre mål, for eksempel: teambuilding, belønning, planlægning m.m. for erhvervsturismen. Denne ide har valgt at fokusere på innovation og kreativitet. Fordi vi oplever det som mest presserende i dansk erhvervsliv lige nu, hvor produktionen sættes under pres af globalisering og teknologisk udvikling. Derved bliver tilbud, som appellerer og taler til dette behov hos virksomheden, mest slagkraftige. FORGRUND OG BAGGRUND Det betyder, at vægten i udviklingen af nye produkter for Bornholmsk Erhvervsturisme lægges på mødernes indhold frem for rammer. Faktorer som transport, overnatning og priser skal stadig være konkurrencedygtige. Turisterhvervet bør fortsætte sin indsats for at hæve kvaliteten ved øget uddannelse af personalet og ved at forbedre rammerne. Men det er ved at tilføre værdi til kundens mødeproces og dermed udviklings- og innovationsproces, at det bornholmske mødeprodukt skal få en konkurrencedygtig platform i markedet. Indholdet træder i forgrunden. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 09

10 VIDEN & INTERAKTIVE OPLEVELSER Det betyder, at mulighederne for at få ny viden, spændende oplevelser og aktiv udfoldelse skal beskrives og integreres i de bornholmske MICE-produkter 1. Og at nye parter skal deltage i udviklingen af fremtidens erhvervsturisme på Bornholm. På side 19 finder du yderligere ideer til hvad produkterne kan indeholde. Der er i det følgende gjort rede for tankerne, som er udviklet i en møderække med deltagelse af repræsentanter for turisterhvervet, Destination Bornholm og kreative indholdsskabere samt forskning på øen. Februar 2006 Flemming Madsen, projektleder DELTAGERE I MØDERÆKKEN: Hanne Dimon Trine Richter Ole Andreasen Niller Rasmussen Pernille Bülow Mikkel Jensen Torben Villumsen Jesper Meilvang Peter Billing & Lene Felthus Andersen Karsten Petersen Lars Espersen & Kirstin Blomgren Hotel Siemsens Gaard Hotel Fredensborg og Griffen ActionTour Bornholm Bornholms Middelaldercenter Bülow Glas Destination Bornholm Bornwood Studios Baltic Studios Center for Regional og Turismeforskning Svaneke Bryghus Meeting Bornholm Arbejdsgruppen har valgt Ole Andreasen som talsmand i relation til det videre forløb, og virksomheden Meeting Bornholm har påtaget sig at være tovholder for indkaldelse af kredsen, indtil et egentligt projekt er etableret. Den videre udvikling af dette projekt bør afvejes i forhold til den turismestrategi, som er under udarbejdelse for Bornholms Vækstforum. Hjemsted for udviklingsprojektet bør være Destination Bornholm. 1. MICE står for: meetings, incentives, conference & congresses, exhibitions 10 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

11 2. MÅL OG STRATEGIER 2.1 MÅL Målet er at øge omsætning, indtjening og beskæftigelse i skulder- og lavsæsoner for hotelerhverv og indholdsproducenter på Bornholm gennem at skabe et nyt brand og nye produkter til erhvervsturisme-markedet, baseret på virksomhedernes behov for innovative og kreative mødeprocesser og oplevelser. 2.2 MÅLGRUPPER Målgrupperne er markedet for erhvervsturisme, bedre kendt som MICE-markedet. Målgrupperne er: Offentlige myndigheder, såvel politiske udvalg som forvaltninger indenfor kommune, region og stat Offentlige institutioner af enhver art indenfor kommune, region og stat NGO er, foreninger og fonde, for eksempel arbejdsmarkedsorganisationer Netværk og projekter, for eksempel indenfor forskning, EU-samarbejde m.v. Private virksomheder indenfor alle brancher Konferencearrangører Kursusudbydere For at lykkes med udviklingen af et MICE-marked for Bornholm, er det nødvendigt at segmentere og prioritere målgrupperne som trin 1. Se beskrivelse heraf. MICE står for: Meetings (møder) Incentives (belønnings- eller motivationsrejser) Conferences (konferenser og kongresser) Exibitions (udstillinger) For Bornholms vedkommende, er der tale om en naturlig begrænsning i forhold til gruppestørrelsen, som gør at det især er mindre møder, som er interessante. Max kapacitet for konferencerum på øen, er 350 personer og det største hotel har 330 sengepladser. 2.3 STRATEGIER OG INDHOLD Ved at fokusere på innovation som det afgørende konkurrenceparameter for virksomheder uanset branche, skabes en række produkter, som har til formål at forbedre virksomhedernes kreativitet afput af mødet. INNOVATION & OPLEVELSE VIDEN PAKKE MED SKRÆDDERSYEDE TILBUD Ledelsesmøder Afdelingsmøder Organisationsudvikling Udvikling af salgskampagner Produktudvikling Teambuilding HOTEL & KONFERENCEFACILITETER TRANSPORT FÆRGE OG FLY OPLEVELSER Bornholmske virksomheder og menneskelige ressourcer tilfører værdi til mødet for kunden. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 11

12 Fokus er: At bidrage til virksomhedernes innovation ved at fremme kreativitet hos deltagerne At gøre mødeforløbet til en særlig (række af) oplevelser At hæve vidensniveauet for mødet At muliggøre dokumentationen af forløbet At give kunden et individuelt tilrettelagt forløb Wharton University of Pennsylvania, USA skriver blandt andet følgende om sande, kundecentrerede virksomheder 2 (fremhævelserne er vort valg) i sit nyhedsbrev, december 2005: They conceive of themselves not as a group of products, services, territories, or functions, but as a portfolio of customers. They know how much money they make or lose with each of their customers or customer segments, and they understand why. They understand the different needs of different customers and group them into operational customer segments and sub-segments based on common needs. They thrill their customers by delivering knockout value propositions that competitors cannot match. They continually innovate by evolving their customer segments and sub-segments, and improve their value propositions as customer needs change. They create a competitively unassailable customer innovation advantage based on a customer R&D model grounded in continual experimentation at key customer touch points. They understand in precise analytic terms exactly how their different customer relationships contribute to or subtract from the total value of the firm. Because they manage their customer portfolio on this basis, they know what to manage and where to invest in order to create sustainable, profitable growth and drive outstanding share price performance over time Fra produktdrevet til kundedrevet og innovativt Konceptet for det nye MICE-produkt er, at det i højere grad bliver drevet af kundebehovet end af de rammer, som er til rådighed. Det indebærer blandt andet: At de bornholmske erhvervsturismeprodukter i højere grad skræddersys, og at differentieringen øges At kommunikationsplatformen flytter sig fra anprisning af produkterne til spørgsmål til kundebehovet At produkterne konstant innoveres i samarbejde med kunderne, som inddrages gennem spørgsmål, dialog og indflydelse Forbedre indtjeningen En anden bærende strategi er at øge indtjeningen per solgt enhed ved at tilføre viden, oplevelse og unikness til produkterne. I rapporten Udgangspunkt for Vækst på Bornholm, gør Copenhagen Economics rede for indtjeningen eller værdiskabelsen per medarbejder i de forskellige grupper af erhverv. 3 Turismen udgør 19% af beskæftigelsen i den private sektor på Bornholm (målt på den såkaldte klyngemodel), og rangerer næst-lavest i gennemsnitsløn per medarbejder. Det tyder på, at fortjenesten per enhed i turistbranchen er lav. Organisationer som Wonderful Copenhagen (WOCO) og Visit Denmark har i en række analyser, belyst de udenlandske markeder og værdien af MICE-turismen. Døgnforbruget her er det højeste (2.250 kr/døgn 4 ), og prisen er ikke den afgørende faktor, når den udenlandske virksomhed eller forening vælger sit mødested En ny kompetenceprofil I rapporten Fremtidens Efterspørgsel på Mødemarkedet 2004, har WOCO og Visit Denmark udarbejdet en række 2. Selden & Colvin, Killer Costumers, Penguin Udgangspunktet for vækst på Bornholm. Bidrag til et faktabaseret grundlag. Copenhagen Economics, november Visit Denmark I strategi Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

13 fremtidsscenarier for fremtidens mødekøber og marked. 5 Et par udpluk, som understøtter strategierne for dette oplæg: Såvel MPI 6 som erhvervspartnere forventer at fremtidens mødesælgere og konferencemedarbejdere skal have en ny kompetenceprofil med fokus (som hidtil) på logistik og service samt (i fremtiden) mødedesign, facilitering, pæda gogik, viden om grupper og gruppedynamik o.m.a. MPI opererer med et nyt begreb for en ledende funktion på konferencemarkedet chief interaction officer. CRT har i sine undersøgelser af turisterhvervet på Bornholm påvist, at uddannelsesniveauet i turistbranchen generelt er lavt. Men i hotel- og restaurationsbranchen isoleret set er der tale om en stigning i antallet af ansatte med videregående uddannelse. 7 Kompetenceregnskabet for Bornholm 8 viser desuden, at der er kreative og specielt handlingskompetencer tilstede. Dette viser sig især, fordi der på Bornholm er tale om et udbygget samarbejde med vidensinstitutioner, samt regionale og lokale erhvervsaktører og myndigheder. Men selvom bornholmske turistvirksomheder bruger en del ressourcer på videreuddannelse af medarbejderne, har det endnu ikke givet tilstrækkelig bonus, idet såvel produkt og procesudvikling som e-business ligger under niveauet på landsplan. Konklusionerne er, at en udvikling af en række nye MICEprodukter på Bornholm i lige så høj grad er et vidensprojekt, det vil sige, tilførsel af inspiration og nye kompetencer til medarbejdere og ledelse i den bornholmske turistbranche, såvel som hos indholdsskaberne Nye præferencer hos køberne Aalborg Universitets Tourism Research Unit 9 har lavet en undersøgelse af turister og lokalbefolknings opfattelser af, hvad gode oplevelser er på destinationen Møn. Undersøgelsen er lavet på baggrund af ferieturismen, det vil sige overvejende familier. Men der er nogle iagttagelser, som er interessante, også i.f.t. udvikling af et nyt mødeprodukt: der er ikke overensstemmelse mellem det, som lokalbefolkning (og rejsearrangører) tror, at turisterne efterspørger og hvad de faktisk efterspørger turisterne efterspørger i høj grad viden, eller oplevelser, der har noget med læring at gøre Det interessante budskab er for det første, at MICE-udbyderne på Bornholm må spørge de virksomheder og organisationer, som man ønsker at få som kunder, hvad de faktisk er interesserede i. På projektetets midtvejskonference i september på Bornholms Velkomstcenter, fortalte Susanne Brøgger, markedschef for Comwell-kæden, at man i Comwell havde spurgt kunderne om præferencer. Comwell fik herved et redskab til at foretage en helt ny segmentering af sine målgrupper, hvilket havde effektiviseret salgsarbejdet. Resultatet af udviklingsprocessen var en række nye produkter til konference- og mødekunderne en ny måde at segmentere markedet i målgrupper ny organisering af salgsarbejde og organisation Comwell har fået vendt krisen og har i dag stigende omsætning og overskud. Det andet interessante, er efterspørgslen efter viden eller læring. Viden er sjældent noget, man som konferencehotel ser som et behov hos eller forbinder med corporate meetings. Der er en dagsorden, og viden medbringer virksomhederne selv i form af oplæg, forarbejde m.m. At koble netop tilbud om skræddersyet viden og læringsmuligheder til sit mødeprodukt kunne være en unik value proposition for de bornholmske MICE-udbydere. 5. Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet, Danmarks Turistråd og Wonderfull Copenhagen, januar MPI står for Meetings Professionals International, den internationale brancheorganisation for mødemarkedet 7. Bornholm i oplevelsesøkonomien Hvad er fakta, Lene Felthus Andersen, Center for Regional og Turismeforskning, Nexø Kompetenceregnskab for Bornholm, Muusman Research & Consulting, Ved institut for Medier, AU, er i tilknytning til blandt andet Tourism Research Unit, oprettet Center for Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign. Centret skal blandt andet beskæftige sig med netop design af oplevelser til turister. Center er af VTU udnævnt til regionalt teknologicenter. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 13

14 2.3.5 Betydningen af stedets identitet øges Samtidig ved man, at samfundet omkring et givet mødested, betyder mere og mere for kunderne. I WOCO og Visit Denmarks undersøgelse, beskrives én af trendene i scenarierne for fremtidens mødemarked således: Der er større krav til stedets identitet. Dalende gruppestørrelser giver mange små og utraditionelle mødesteder muligheder for at deltage i spillet.der er en voksende interesse for unikke, energifyldte og karakterfulde mødesteder. Det betyder at Bornholm som sådan; natur, befolkning, klipper, hav m.m. er en kæmpefordel for mødeudbyderne og at kapaciteten i fremtiden tilsyneladende betyder mindre, idet markedsudviklingen går i denne retning. BORNHOLMS NATUR, BEFOLKNING, KLIPPER OG HAV ER EN KÆMPEFORDEL FOR MØDEUDBYDERNE. I FREMTIDEN BETYDER KAPACITETEN TILSYNE- LADENDE MINDRE, IDET MARKEDSUDVIKLINGEN GÅR I DENNE RETNING. 14 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

15 3. INDHOLD - ELEMENTERNE I PROJEKTET 3.1 MARKEDSUDVIKLING & BEHOVSAF- DÆKNING Målgrupperne for kreative processer og møder indkredses gennem benchmark og deskresearch på tilgængelige kunde- og målgruppeanalyser på det danske og svenske marked. Foreløbig prioritering af målgrupper foretages. Interviews 10 med et antal repræsentanter for målgrupperne for at klarlægge de væsentlige elementer i efterspørgsel og beslutningstagernes adfærd. (jvf. Comwell) Segmentering og beskrivelse af målgrupperne. Det foreslås, at projektet gennemfører et læringsforløb med følgende elementer: Innovation og kreative processer. Hvad er innovative og kreative processer og hvad hjælper dem på vej? Hvad er de unikke vitaminer for en kreativ proces, og hvad har Bornholm at byde på? Facilitering & gruppedynamik. Viden om procesfacilitering og mødeledelse samt grupper og gruppedynamik. Elementer fra pædagogik, sociologi og psykologi. Mødedesign & tilrettelæggelse. Hvad skaber det succesfulde møde fysiske rammer, teknologiske hjælpemidler samt design af forløbet. Ved en række kvalitative interviews afdækkes behov og motiver, reason to go, hos en række virksomheder som matcher den overordnede strategi om kreativitet. Interviews suppleres med indsamling af eksisterende viden i form af analyser og cases, good practice med mere, hos blandt andet Visit Denmark, Portalen Dansk Turisme samt MPI (Meetings Professionals International). Udvælgelse af de prioriterede målgrupper finder først sted, når produktudvikling og læringsforløb er gennemført, idet det ikke på forhånd er givet, at Bornholmske ressourcer kan matche de behov og ønsker som tilkendegives. Tovholder: Det bør være Destination Bornholm, som koordinerer og iværksætter analyse og interviews, eventuelt med ekstern bistand. Metode: Der rekrutteres et hold på ca. 20 personer fra såvel turisterhverv som viden-, oplevelses- og indholdsskaberne, som gennemfører et læringsforløb hvor ovenstående elementer gennemgås og bearbejdes. Målet er både at forøge viden og kompetencer omkring disse discipliner, men også at skabe et netværk og platform for samarbejde på øen fremover. Tovholder: Tovholder på udvikling af læringsforløbet kan være Center for Regional- og Turismeforskning, der via sine netværk på landets universiteter og handelshøjskoler, vil være i stand til at sammensætte det rigtige mix af kompetencer. Endvidere bør relevante kompetencer og uddannelser på øens erhvervsskoler, Bornholms Erhvervsskole samt som BEC Design, inddrages. 3.3 RESSOURCEKORTLÆGNING 3.2 KOMPETENCEUDVIKLING Den første betingelse for at Bornholm kan udvikle produkter, som styrker kundegruppens innovation og proces, er at aktørerne selv erhverver en viden om disse begreber samt virksomhedernes behov. 11 Kortlægning af de bornholmske ressourcer indenfor: viden Uddannelse & forskning (institutionel viden) Ekspertise (personer med faglig baggrund) Livserfaring 10. Disse kan eventuelt også gennemføres på basis af tilgængelige kundebaser hos de bornholmske udbydere. 11. Det er vigtigt at hente inspiration og kompetencer udefra, for eksempel Innovationsrådet. Finn Kollerup, Alt4Kreativ. Steen Hildebrandt. Anders Drejer, begge Århus Handelshøjskole. Henrik Herlau, Ole Fogh Kirkeby, begge CBS, Jannie Lieburd, Leisure Management SDU, Jens Peter Frederiksen, Center for Oplevelsesdesign, AU med flere. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 15

16 Oplevelser & læring institutioner & attraktioner produktionsoplevelser (primære erhverv, glaspustere med mere) historiefortællere Proces & indhold kommunikation innovation facilitering & mødeledelse Dokumentation film & foto audio andet Man kan overveje udarbejdelsen af et kreativt bornholmer-katalog, baseret på kortlægningen af de bornholmske ressourcer i form af virksomheder og personer med højt videns-, proces-, kreativitets- eller kändisniveau. Mit råd vil være, at gennemføre registreringen, men dernæst at vælge nogle få, for eksempel 10, personer ud, som man vurderer som værende i stand til at tilføre unik værdi til mødeproduktet og sammen med disse udvikle produkterne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der indenfor erhvervslivet er tale om interesse også for erfarne virksomhedsledere, som kan øse af deres erfaringer, ikke kun kändisser i den mediemæssige og underholdningsmæssige forstand. Metode: Kortlægning af Bornholms Kreative ressourcer, 12 registrering og beskrivelse. Det kan være vanskeligt at registrere de personlige ressourcer, men vi mener ikke desto mindre, at det er disse, som sammen med de bornholmske institutionelle ressourcer kan udgøre et unikt mix. Når de personlige eller private ressourcer skal frem i lyset, skal det ske ved personligt opsøgende arbejde, som skal foretages under stor hensyntagen til ønsker om at stå udenfor. Muligheden for at få attraktive kræfter med i projektet ligger i at sætte en dagsorden for processen, som også for disse personer er lærerig og udfordrende, samt giver spændende kontakter og netværk. Tovholder: Tovholderfunktionen bør lægges sammen med den overordnede projektledelse hos Destination Bornholm. 3.4 PRODUKTUDVIKLING Produktudviklingen foreslås foretaget af en gruppe, sammensat af (cirkatal): 10 personer fra turisterhvervet (hoteller, transportører, touroperatører, destinationen) 10 personer fra indholds-, oplevelses- og videnssiden (forskning & uddannelse, attraktioner & institutioner, medievirksomheder, indhold og proces samt personligheder) Disse personer samles og gennemgår sammen læringsforløbet (beskrevet i fase 2). Herefter går de, sideløbende med dette forløb, i gang med at brainstorme på produktideer. Resultaterne fra fase 1 bør være kendte inden produktudvikling igangsættes for alvor. Når det skrives på denne måde, er det fordi man ikke skal stoppe kreativ energi for at vente på analyser. Så hvis energi og lyst er tilstede hos parterne, vil produktudvikling finde sted fra første dag eller når som helst i forløbet. Her følger nogle produktideer, som har været på bordet undervejs i møderækken: Få firmaets egen film med hjem. Kobling af interaktive oplevelser og medieproduktion. F.eks. filmproduktion i forbindelse med teambuilding-event på Middelaldercentret. Få filmen med hjem og oplev receptionisten i hovedrollen som Ivanhoe årets medarbejder- og kundegave. Eller Salgsafdelingen I en tynd tråd Drama fra klippen hvor hele salgsafdelingen bogstaveligt hænger i tynd tråd (rapelling). Det kan også være musikprodukt i form af CDindspilning i Baltic Studios med Jesper 12. Se endvidere projektbeskrivelsen Bornholms kreative potientale som også arbejder med de kreative menneskelige ressourcer på øen. 16 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

17 Meilvang eller Michael Friis som kreativ producer. Dette kan kombineres med kreativ assistance og instruktion til årets personalerevy i form af arbejde med virksomheden hjemme hos den selv, hvor Bornholmsopholdet bliver kulminationen og der, hvor dokumentation foretages. Skræddersyet viden. I dag forsker CRT i turismen, udarbejder analyser og strategier. I fremtidens MICE-oplæg bliver CRT en del af produktet ved at tilbyde oplæg, skræddersyede analyser med mere til kunderne. Endvidere udnyttes CRT s store internationale forskernetværk til at udvide tilbuddet til any knowledge, any expert you may desire. Ved besøg på øen af eksterne forskere kan deres viden endvidere anvendes til at styrke Bornholms egen videnbase. Innovative processer, branding og identitet. Konnect udarbejdede Destination Bornholms katalog 2006 som almindeligt reklame- og kommunikationsbureau. Nu bliver Konnect en del af tilbuddet sammen med andre kreative medie- og AV-virksomheder på Bornholm som kan levere kreativt input til kunderne. Læring og firmagave. Pernille Bülow designer og puster glas. Turisterne strømmer til og køber produkterne. Nu kan grupper komme på besøg og prøve at slibe, sandblæse og frem stille glasprodukter selv under vejledning af Pernille. Den ultimative firmajule-hilsen til forretningsforbindelserne. Lyden af din virksomhed lyden af Bornholm. Jesper Meilvang producerer musik og lydoptagelser af høj kvalitet i Baltic Studios ved Melsted, og øen råder over mange musikalske kapaciteter. Firma-kunderne får tilbud om at blive instrueret, dirigeret og akkompagneret musikalsk med en færdigindspillet CD som slutprodukt. Bryg selv + smagsoplevelser. På Svaneke Bryghus kombineres besøg på bryggeriet med øl-kursus, foredrag, smagning og besøg i restauranten. Sammenlægningskompetence. Bornholm har fusionskompetencer som den eneste kommune i landet. Der udvikles særligt produkt: Fusionsprocessen i kommunen. Målgruppen er landets kommende 98 kommuner og de mange forvaltninger, som skal teambuildes og processes. Ressourcer fra regionskommunen stilles til rådighed eller frikøbes som foredragsholdere, CRT, Konnect o.a som har deltaget eller opbygget viden, medvirker. Som det fremgår af ovenstående ideer, er principperne At identificere bornholmsk unikness, hvor end den findes og i hvilken form den findes som viden, kunsthåndværk, branding-kompetence, bryggeri, oplevelse m.m. uden skelnen til om den optræder indenfor den offentlige eller private sektor eller private. At omsætte det unikke til et tilbud til MICEmålgrupperne (og turisterne). Ved at foretage produktudviklingen sammen, skabes endvidere et kendskab hos turistsektorens konferencesælgere og medarbejdere til viden- og indholdsproducenterne og vice versa som er af stor værdi, når kunden skal vejledes. 3.5 IDÉ: TEST OG KAMPAGNE Kampagne-ide: Bornholm byder det kreative Danmark velkommen Kampagne, hvor 100 udvalgte virksomheder inviteres til at sende 2-4 medarbejdere (direktør + frue) en weekend til Bornholm, hvor de får smagsprøver på produkter og muligheder. Omfanget kan være 4 weekender a ca. 20 personer. Mål: at opnå opmærksomhed og gennemslagskraft - også internationalt samt kontakt til målgruppen. Medier: Tillæg i Børsen og udvalgte fagmagasiner, f.eks. Markedsføring. Stort billede af 400 menesker på en klippe, der vinker. Hele Bornholm står bag. Cases med produkteksempler, kreative kapaciteter, proceskompetencer m.m. Mobiliteten dokumenteres Vigtigt at dokumentere tilgængeligheden. Derfor fokus Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 17

18 FÅ FILMEN MED HJEM OG OPLEV RECEPTIONISTEN I HOVEDROLLEN SOM IVANHOE ÅRETS MEDARBEJ- DER- OG KUNDEGAVE. ELLER SALGSAFDELINGEN I EN TYND TRÅD DRAMA FRA KLIPPEN HVOR HELE SALGSAFDELINGEN BOG- STAVELIGT HÆNGER I TYND TRÅD. på valgfrihed og de mange muligheder. Bornholm anyway you want. Bestil færge eller fly. DAT/Cimber stiller pladser til rådighed. Klippefly flyver charter. Indhold og forløb styres stramt og kreativt. Alle modtages individuelt og samles på udvalgte hoteller. Service i top. Mad I top. Rundture og underholdning. Stort bal om aftenen på Strandhotellet med Bornholm all Stars og Anders Lund Madsen som konferencier. Målet er at ramme atmosfæren mellem gedigen produktreklame, sofistikeret og intelligent underholdning, service i top og frihed for gæster til at udfolde sig selv. (minus omklamring, pylring og oversalg) Mulige sponsorer: Bornholmertrafik, DSB, Cimber, DAT, Klippefly, hotel, restaurant og indholdsudbydere. Efterfølgende finder der opfølgning sted med produktkatalog og opsøgende salg. 18 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

19 4. DIMENSIONER I BORNHOLMS MICE-TILBUD I det følgende en model, som skitserer dimensionerne i det kommende MICE-udviklingsprojekt. BORNHOLM INNOVATION LÆRING UDFOLDELSE VIDEN OPLEVELSE DIMENSION UDBYDER BESKRIVELSE Udfoldelse Action Tour Bornholm Bornholms Middelaldercenter Udfordringer til krop & sjæl. Rapelling og klatring på klipperne. Havsport, vandreture, cykelruter og naturoplevelser. Sammensæt netop din gruppes program, så kroppen udfordres og adrenalinen kommer i gang. Lev historien. Deltag i rollespil & deltag i middelalder optrin og aktiviteter. Ridderturnering og filmoptagelser. Læring NaturBornholm Bornholms Museum Aktiv deltagelse. Historisk formidling, skoletjeneste, rør-selv og prøv de gamle fremstillingsmetoder, løs opgaver m.m. Skab selv Bülow Glas Fremstil firmaets julegave til kunderne. Weekendkursus med Pernille Bülow i gravering, sandblæsning og slibning m. mulighed for pustning. Få jeres eget personlige produkt med hjem en unik gave og minde-vækker til kunderne. Viden Center for Regional og Turismeforskning Bornholms Regionskommune Hæv mødeniveauet, Få et oplæg fra én af CRT s velkvalificerede forskere med speciale i turisme, planlægning, udviklingsprocesser, digital formidling m.m. Bestil skræddersyet oplæg med working paper til netop dit behov. Sammenlægningskompetence. Bornholm har som den eneste kommune gennemført en sammenlægning mellem 5 kommuner. Hør om erfaringerne og hvad man skal tage sig i agt for. Fortsætter side 20 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 19

20 DIMENSION UDBYDER BESKRIVELSE Proces En god proces. Det kan ofte være af værdi, at lade en proceskonsulent med erfaring styre processen frem mod de ønskede mål. Innovative Strategier Konnect Innovative processer starter ofte med at turde drømme. Siden at visualisere og sætte ord på. For derefter at strukturere og kvalificere. Få inspiration til den mest værdiskabende del af produktionskæden. Nydelse Trubergs Bryghuset i Svaneke God mad. Frank Truberg er elev af Søren Gericke og det mærkes, både i den flamboyante personlighed, men også i den aldrig svigtende originalitet og kvalitet på menuen. Mulighed for kokkeskole. Bornholmerbryg. Bryghuset i Svaneke er allerede en legende med ølsorter som Sweet Mary og Stærke Preben. Besøg bryggeriet på havnen og spis middagen i bryghuset på torvet i Svaneke. Æstetik Bornholms Kunstmuseum Oluf Høst Museet Bakkerne i Rø er rammen om et unikt byggeri, hvor en kilde snor sig igennem det smukke hus. Nyd international kunst af høj klasse i museets skiftende udstillinger, hold mødet, spis i cafeen. Øens store maler har sit eget hus og have i Gudhjem. Oplev Oluf Høst kraftfulde malerier i den optimale formidling og drik kaffen eller hold mødet i Galleriet, som ligger oppe af klippen i den vidunderlige have. Dokumentation Bornwood Studios Baltic Studios Den ultimative mindeskaber er en DVD, som dokumenterer de glade medarbejdere og oplevelsen. Eller hvad med at erstatte personale-revyen med en ægte fiktionsfilm, f.eks. Tempelridder, optaget on location på Hammershus eller Middelaldercentret? Eller tag ud i et topmoderne lydstudio og indspil CD med firmasangen. Forberedelserne kan finde sted måneder før med besøg af instruktør og kapelmester hos virksomheden. 20 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

21 4.1 BORNHOLMSK FORNYELSE I turistsektoren er den gængse anvendelse af begrebet MICE, at bogstaverne står for: M Meetings I Incentives C Conference & congresses E Exhibitions Men det er i en anden betydning, at dette oplæg tænker nye produkter og tilbud. Derfor kan Bornholm træde lidt længere frem på den erhvervsturistmæssige scene og introducere et nyt begreb, I-MICE: I Innovative M Meetings I Incentives C Conferences E Experiences Projekt og ide har været præsentet for Visit Denmark, som har udvikling af MICE-turismen på programmet i sin strategi i projektet Danish Meetings. Det skønnes, at det vil være muligt at skabe synergier og samarbejde mellem et bornholmsk MICE-initiativ og den nationale indsats. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 21

22 5. OM MEETINGPLACE BORNHOLM I september 2001 igangsatte Destination Bornholm projektet Meetingplace Bornholm Følgende deltog: Strandhotellet/Romantik, Sandvig-Allinge Fredensborg/Griffen, Rønne Siemens Gård, Svaneke Ryttergården, Rønne Bornholmstrafikken DSB Action Tour Bornholm Projektet har etableret en hjemmeside, hvor også de bornholmske attraktioner og institutioner markedsføres som en del af tilbuddet. Flere af aktørerne har endvidere haft samarbejdsaktiviteter i forbindelse med feriemesser og lignende. 22 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

23

24 Projektforslag udarbejdet af Kultur og Kommunikation for Bornholms Kommune Februar 2006

KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMIEN

KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMIEN BORNHOLM I KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMIEN EN RAPPORT OM BORNHOLMS MULIGHEDER FOR AT SKABE VÆKST MED UDGANGSPUNKT I KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMI Projektforslag udarbejdet af KULTUR K&MMUNIKATION for Bornholms

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept på mødemarkedet Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept Danmarks Turistråd og Wonderful Copenhagen, januar 2004 Indhold Forord 3 Resumé 4 Kapitel 1 Trends i mødemarkedet 8 11 Mødeindustriens nye markedsplads

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Evaluering af Convention Bureau Bornholm

Evaluering af Convention Bureau Bornholm Evaluering af Convention Bureau Bornholm december 2013 2 Evaluering af projekt Erhvervsturismesekretariat Convention Bureau Bornholm Udarbejdet for Business Center Bornholm af Anja Bach-Jensen, Center

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Nr. 1 Marts 2008. Brugerdreven innovation

Nr. 1 Marts 2008. Brugerdreven innovation Nr. 1 Marts 2008 Brugerdreven innovation Indhold Innovation er brugerdreven Niels Henrik Helms, Knowledge Lab 4 Hovedprincipper for brugerdreven innovation Kristina Risom Jespersen, Aarhus Universitet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering Inspirationskatalog Matchmaking, videndeling og idégenerering 1 Styrelsen for Forskning og Innovation www.fi.dk De danske innovationsnetværk og partnerskaber Netmatch www.netmatch.nu Tekst og redaktion:

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Element.Z. Menneske, natur og teknologi i balance. - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet. Ansøgning Vækstforum

Element.Z. Menneske, natur og teknologi i balance. - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet. Ansøgning Vækstforum Ansøgning Vækstforum Menneske, natur og teknologi i balance Element.Z - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet 1. Executive summary...3 Unik koncept og formidlingsform...3 Unikt virksomhedskoncept...3

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland LO-Skolen Bymose Hegn Marienlyst Bautahøj Borupgaard Udarbejdet af: Ditte Møller Munch, Gorjan Dimitrov, Rory Rick, Simone Zeitler

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere