KULTUR K&MMUNIKATION. INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR K&MMUNIKATION. INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm"

Transkript

1 KULTUR K&MMUNIKATION INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm Projektforslag udarbejdet af Kultur og Kommunikation for Bornholms Kommune Februar 2006

2 KOLOFON Udarbejdet for Bornholms Kommune af Kultur & Kommunikation Flemming Madsen & Astrid la Cour Topasgangen København S tel fax Dette projektforslag er en del af en samlet rapport. Du finder talmateriale og analyse, i dokumenterne, nævnt nedenfor. Om projektet Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien Innovative møder er en del af projektet Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien, som er igangsat af de daværende udvalg for Kultur & Fritid samt Erhverv & Arbejdsmarked i Bornholms Regionskommune. Projektet indeholder følgende elementer: 1. Bornholm i oplevelsesøkonomien hvad er fakta? Center for Regional og Turismeforskning i Nexø har kortlagt udviklingen i beskæftigelse og nyetablering af virksomheder indenfor oplevelseserhverv, turisme og kreative brancher. Endvidere har vi set på øens træ- og metalbrancher og undersøgt mulighederne for, hvordan kreativt indhold, design, strategier og markedsudvikling kan bidrage til vækst og innovation indenfor fremstillingsindustrier og håndværk. 2. Bornholm i kultur- og oplevelsesøkonomien strategisk rapport. De overordnede strategier, som foreslås er: Bornholm skal konkurrere på kvalitet, originalitet og oplevelse Bornholm skal styrke positionen som øen for kreative mennesker og virksomheder Bornholm skal udvikle sig gennem netværk, såvel indadtil som udadtil 3. Projektforslag Der er udviklet fem projektforslag: Tempelridderne på Bornholm. Udvikling af oplevelsesturisme. Bornholms kulturinstitutioner og attraktioner i kultur- og oplevelsesøkonomien. Kortlægning af institutioner og attraktioners betydning og potentiale for vækst og udvikling på Bornholm. Bornholms kreative potentiale. Udvikling af bosætning og nyetablering på Bornholm Bornholmske DesignSmede. Et vækst og innovationsprojekt for den bornholmske smede- og maskinbranche Innovative møder. Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm Projektforslag, kortlægning og strategisk rapport kan fås ved henvendelse til: Kultur- og Fritidssekretariatet Erik Lindblad tel mobil Kommerciel udnyttelse af modeller og tekster er ikke tilladt. Citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Ansvar for alle tekster i nærværende forslag er alene Kultur K&mmunikations. 02 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

3 INNOVATIVE MØDER Udvikling af erhvervsturismen på Bornholm Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 03

4 04 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

5 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ET HELT ANDERLEDES TILBUD 6 1. INDLEDNING 9 2. MÅL OG STRATEGIER MÅL MÅLGRUPPER STRATEGIER OG INDHOLD Fra produktdrevet til kundedrevet og innovativt Forbedre indtjeningen En ny kompetenceprofil Nye præferencer hos køberne Betydningen af stedets identitet øges INDHOLD - ELEMENTERNE I PROJEKTET: MARKEDSUDVIKLING & BEHOVSAFDÆKNING KOMPETENCEUDVIKLING RESSOURCEKORTLÆGNING PRODUKTUDVIKLING IDÉ: TEST OG KAMPAGNE DIMENSIONER I BORNHOLMS MICE-TILBUD BORNHOLMSK FORNYELSE OM MEETINGPLACE BORNHOLM 22 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 05

6 VELKOMMEN TIL ET HELT ANDERLEDES TILBUD Bornholm. Historien og naturen går millioner år tilbage. Himlen, havet, klipperne, skovene, menneskene, kulturen, sproget. Hvor finder I så inspirerende rammer til det næste møde? Der er fred til fordybelse. Og vildskab nok til at vække temperamenterne. Her kan springe gnister. Kunsthåndværk, glas & stentøj skabes her men hvorfor ikke også den kreative salgskampagne. Den innovative produktide. Eller den nye organisationsstruktur? DEN NÆSTE BØLGE Danske virksomheder skal leve af innovation. Vi vinker farvel til den fysiske produktion, og næste bølge vil ramme produktion af viden. Den matematiske viden flytter fra os. Den kan nemlig kopieres. VI VINKER FARVEL TIL DEN FYSISKE PRODUKTION OG NÆSTE BØLGE VIL Fremtidens konkurrencegrundlag er den kulturelle og tavse viden, som ikke kan flyttes og er unik og kreativ. Samt vor evne til at skabe nye sammenhænge mellem viden, oplevelser, brugerflader, teknologier og værdier. RAMME PRODUKTION AF VIDEN. 06 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

7 BORNHOLM ER ET UNIKT AFSÆT Som noget helt nyt i Danmark er forskere, oplevelsescentre, kunstnere og kreative virksomheder gået sammen med turisterhvervet om at fokusere på mødeprocessen. På innovation og kreative oplevelser. muligt også for mindre virksomheder. Vi trækker på et stort netværk af både danske og internationale forskere. Nye miks giver bedre output Vi blander dyb viden med løssluppen kreativitet. Middelalder med moderne medier. Oplevelse med business development. Målet er at understøtte jeres oplevelse og proces. At forbedre virksomhedens output af mødet. Hæv niveauet Hvad med at indlede mødet med et oplæg fra en forsker, som har skræddersyet et oplæg til netop jeres aktuelle dagsorden? Det er Skræddersyet variation Nu er det ikke sikkert, at alle har brug for festfyrværkeri, forskere og filmoptagelser. Måske er god gammeldags service tilstrækkeligt? Nøgleordene er opmærksomhed, lydhørhed og skræddersyede løsninger. Har I lyst til at prøve noget helt anderledes, så få et tilbud til det næste møde på Bornholm. VI BLANDER DYB VIDEN MED LØSSLUPPEN KREATIVITET. MIDDELALDER MED MODERNE MEDIER. OPLEVELSE MED BUSINESS DEVELOPMENT. MÅLET ER AT UNDERSTØTTE JERES OPLEVELSE OG PROCES. AT FORBEDRE VIRKSOMHEDENS OUTPUT AF MØDET. Ovenstående er et eksempel på, hvordan et sådant tilbud kan kommunikeres til slutbrugeren, som er mødeplanlæggeren i mellemstore og større danske og svenske virksomheder og organisationer. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 07

8 08 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

9 1. INDLEDNING Vi indleder på de foregående sider med en lille sang fra en forhåbentlig ikke fjern fremtid, hvor Bornholms nye erhvervsturisme-produkter er færdigudviklede og klar til markedsføring. Visionen er klar: Bornholm skal øge sin mængde af erhvervsturister med et højt døgnforbrug i lav- og skuldersæsonerne. Midlet er en ny strategi og samarbejde med parter udenfor turisterhvervet, som kan gøre mødet til en spændende oplevelse, tilføre viden, kreativitet eller tilbyde muligheder for udfoldelse. DEN STRATEGISKE OVERVEJELSE Med udgangspunkt i blandt andet Globaliseringsrådets prioriterede emner, men også initiativer som Innovationsrådet (Mandag Morgen) og Innovationsnetværket (Børsen og Innovation Lab), er den vigtigste udfordring for danske virksomheder: at skabe innovation, fornyelse, udvikling. Der kan være andre mål, for eksempel: teambuilding, belønning, planlægning m.m. for erhvervsturismen. Denne ide har valgt at fokusere på innovation og kreativitet. Fordi vi oplever det som mest presserende i dansk erhvervsliv lige nu, hvor produktionen sættes under pres af globalisering og teknologisk udvikling. Derved bliver tilbud, som appellerer og taler til dette behov hos virksomheden, mest slagkraftige. FORGRUND OG BAGGRUND Det betyder, at vægten i udviklingen af nye produkter for Bornholmsk Erhvervsturisme lægges på mødernes indhold frem for rammer. Faktorer som transport, overnatning og priser skal stadig være konkurrencedygtige. Turisterhvervet bør fortsætte sin indsats for at hæve kvaliteten ved øget uddannelse af personalet og ved at forbedre rammerne. Men det er ved at tilføre værdi til kundens mødeproces og dermed udviklings- og innovationsproces, at det bornholmske mødeprodukt skal få en konkurrencedygtig platform i markedet. Indholdet træder i forgrunden. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 09

10 VIDEN & INTERAKTIVE OPLEVELSER Det betyder, at mulighederne for at få ny viden, spændende oplevelser og aktiv udfoldelse skal beskrives og integreres i de bornholmske MICE-produkter 1. Og at nye parter skal deltage i udviklingen af fremtidens erhvervsturisme på Bornholm. På side 19 finder du yderligere ideer til hvad produkterne kan indeholde. Der er i det følgende gjort rede for tankerne, som er udviklet i en møderække med deltagelse af repræsentanter for turisterhvervet, Destination Bornholm og kreative indholdsskabere samt forskning på øen. Februar 2006 Flemming Madsen, projektleder DELTAGERE I MØDERÆKKEN: Hanne Dimon Trine Richter Ole Andreasen Niller Rasmussen Pernille Bülow Mikkel Jensen Torben Villumsen Jesper Meilvang Peter Billing & Lene Felthus Andersen Karsten Petersen Lars Espersen & Kirstin Blomgren Hotel Siemsens Gaard Hotel Fredensborg og Griffen ActionTour Bornholm Bornholms Middelaldercenter Bülow Glas Destination Bornholm Bornwood Studios Baltic Studios Center for Regional og Turismeforskning Svaneke Bryghus Meeting Bornholm Arbejdsgruppen har valgt Ole Andreasen som talsmand i relation til det videre forløb, og virksomheden Meeting Bornholm har påtaget sig at være tovholder for indkaldelse af kredsen, indtil et egentligt projekt er etableret. Den videre udvikling af dette projekt bør afvejes i forhold til den turismestrategi, som er under udarbejdelse for Bornholms Vækstforum. Hjemsted for udviklingsprojektet bør være Destination Bornholm. 1. MICE står for: meetings, incentives, conference & congresses, exhibitions 10 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

11 2. MÅL OG STRATEGIER 2.1 MÅL Målet er at øge omsætning, indtjening og beskæftigelse i skulder- og lavsæsoner for hotelerhverv og indholdsproducenter på Bornholm gennem at skabe et nyt brand og nye produkter til erhvervsturisme-markedet, baseret på virksomhedernes behov for innovative og kreative mødeprocesser og oplevelser. 2.2 MÅLGRUPPER Målgrupperne er markedet for erhvervsturisme, bedre kendt som MICE-markedet. Målgrupperne er: Offentlige myndigheder, såvel politiske udvalg som forvaltninger indenfor kommune, region og stat Offentlige institutioner af enhver art indenfor kommune, region og stat NGO er, foreninger og fonde, for eksempel arbejdsmarkedsorganisationer Netværk og projekter, for eksempel indenfor forskning, EU-samarbejde m.v. Private virksomheder indenfor alle brancher Konferencearrangører Kursusudbydere For at lykkes med udviklingen af et MICE-marked for Bornholm, er det nødvendigt at segmentere og prioritere målgrupperne som trin 1. Se beskrivelse heraf. MICE står for: Meetings (møder) Incentives (belønnings- eller motivationsrejser) Conferences (konferenser og kongresser) Exibitions (udstillinger) For Bornholms vedkommende, er der tale om en naturlig begrænsning i forhold til gruppestørrelsen, som gør at det især er mindre møder, som er interessante. Max kapacitet for konferencerum på øen, er 350 personer og det største hotel har 330 sengepladser. 2.3 STRATEGIER OG INDHOLD Ved at fokusere på innovation som det afgørende konkurrenceparameter for virksomheder uanset branche, skabes en række produkter, som har til formål at forbedre virksomhedernes kreativitet afput af mødet. INNOVATION & OPLEVELSE VIDEN PAKKE MED SKRÆDDERSYEDE TILBUD Ledelsesmøder Afdelingsmøder Organisationsudvikling Udvikling af salgskampagner Produktudvikling Teambuilding HOTEL & KONFERENCEFACILITETER TRANSPORT FÆRGE OG FLY OPLEVELSER Bornholmske virksomheder og menneskelige ressourcer tilfører værdi til mødet for kunden. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 11

12 Fokus er: At bidrage til virksomhedernes innovation ved at fremme kreativitet hos deltagerne At gøre mødeforløbet til en særlig (række af) oplevelser At hæve vidensniveauet for mødet At muliggøre dokumentationen af forløbet At give kunden et individuelt tilrettelagt forløb Wharton University of Pennsylvania, USA skriver blandt andet følgende om sande, kundecentrerede virksomheder 2 (fremhævelserne er vort valg) i sit nyhedsbrev, december 2005: They conceive of themselves not as a group of products, services, territories, or functions, but as a portfolio of customers. They know how much money they make or lose with each of their customers or customer segments, and they understand why. They understand the different needs of different customers and group them into operational customer segments and sub-segments based on common needs. They thrill their customers by delivering knockout value propositions that competitors cannot match. They continually innovate by evolving their customer segments and sub-segments, and improve their value propositions as customer needs change. They create a competitively unassailable customer innovation advantage based on a customer R&D model grounded in continual experimentation at key customer touch points. They understand in precise analytic terms exactly how their different customer relationships contribute to or subtract from the total value of the firm. Because they manage their customer portfolio on this basis, they know what to manage and where to invest in order to create sustainable, profitable growth and drive outstanding share price performance over time Fra produktdrevet til kundedrevet og innovativt Konceptet for det nye MICE-produkt er, at det i højere grad bliver drevet af kundebehovet end af de rammer, som er til rådighed. Det indebærer blandt andet: At de bornholmske erhvervsturismeprodukter i højere grad skræddersys, og at differentieringen øges At kommunikationsplatformen flytter sig fra anprisning af produkterne til spørgsmål til kundebehovet At produkterne konstant innoveres i samarbejde med kunderne, som inddrages gennem spørgsmål, dialog og indflydelse Forbedre indtjeningen En anden bærende strategi er at øge indtjeningen per solgt enhed ved at tilføre viden, oplevelse og unikness til produkterne. I rapporten Udgangspunkt for Vækst på Bornholm, gør Copenhagen Economics rede for indtjeningen eller værdiskabelsen per medarbejder i de forskellige grupper af erhverv. 3 Turismen udgør 19% af beskæftigelsen i den private sektor på Bornholm (målt på den såkaldte klyngemodel), og rangerer næst-lavest i gennemsnitsløn per medarbejder. Det tyder på, at fortjenesten per enhed i turistbranchen er lav. Organisationer som Wonderful Copenhagen (WOCO) og Visit Denmark har i en række analyser, belyst de udenlandske markeder og værdien af MICE-turismen. Døgnforbruget her er det højeste (2.250 kr/døgn 4 ), og prisen er ikke den afgørende faktor, når den udenlandske virksomhed eller forening vælger sit mødested En ny kompetenceprofil I rapporten Fremtidens Efterspørgsel på Mødemarkedet 2004, har WOCO og Visit Denmark udarbejdet en række 2. Selden & Colvin, Killer Costumers, Penguin Udgangspunktet for vækst på Bornholm. Bidrag til et faktabaseret grundlag. Copenhagen Economics, november Visit Denmark I strategi Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

13 fremtidsscenarier for fremtidens mødekøber og marked. 5 Et par udpluk, som understøtter strategierne for dette oplæg: Såvel MPI 6 som erhvervspartnere forventer at fremtidens mødesælgere og konferencemedarbejdere skal have en ny kompetenceprofil med fokus (som hidtil) på logistik og service samt (i fremtiden) mødedesign, facilitering, pæda gogik, viden om grupper og gruppedynamik o.m.a. MPI opererer med et nyt begreb for en ledende funktion på konferencemarkedet chief interaction officer. CRT har i sine undersøgelser af turisterhvervet på Bornholm påvist, at uddannelsesniveauet i turistbranchen generelt er lavt. Men i hotel- og restaurationsbranchen isoleret set er der tale om en stigning i antallet af ansatte med videregående uddannelse. 7 Kompetenceregnskabet for Bornholm 8 viser desuden, at der er kreative og specielt handlingskompetencer tilstede. Dette viser sig især, fordi der på Bornholm er tale om et udbygget samarbejde med vidensinstitutioner, samt regionale og lokale erhvervsaktører og myndigheder. Men selvom bornholmske turistvirksomheder bruger en del ressourcer på videreuddannelse af medarbejderne, har det endnu ikke givet tilstrækkelig bonus, idet såvel produkt og procesudvikling som e-business ligger under niveauet på landsplan. Konklusionerne er, at en udvikling af en række nye MICEprodukter på Bornholm i lige så høj grad er et vidensprojekt, det vil sige, tilførsel af inspiration og nye kompetencer til medarbejdere og ledelse i den bornholmske turistbranche, såvel som hos indholdsskaberne Nye præferencer hos køberne Aalborg Universitets Tourism Research Unit 9 har lavet en undersøgelse af turister og lokalbefolknings opfattelser af, hvad gode oplevelser er på destinationen Møn. Undersøgelsen er lavet på baggrund af ferieturismen, det vil sige overvejende familier. Men der er nogle iagttagelser, som er interessante, også i.f.t. udvikling af et nyt mødeprodukt: der er ikke overensstemmelse mellem det, som lokalbefolkning (og rejsearrangører) tror, at turisterne efterspørger og hvad de faktisk efterspørger turisterne efterspørger i høj grad viden, eller oplevelser, der har noget med læring at gøre Det interessante budskab er for det første, at MICE-udbyderne på Bornholm må spørge de virksomheder og organisationer, som man ønsker at få som kunder, hvad de faktisk er interesserede i. På projektetets midtvejskonference i september på Bornholms Velkomstcenter, fortalte Susanne Brøgger, markedschef for Comwell-kæden, at man i Comwell havde spurgt kunderne om præferencer. Comwell fik herved et redskab til at foretage en helt ny segmentering af sine målgrupper, hvilket havde effektiviseret salgsarbejdet. Resultatet af udviklingsprocessen var en række nye produkter til konference- og mødekunderne en ny måde at segmentere markedet i målgrupper ny organisering af salgsarbejde og organisation Comwell har fået vendt krisen og har i dag stigende omsætning og overskud. Det andet interessante, er efterspørgslen efter viden eller læring. Viden er sjældent noget, man som konferencehotel ser som et behov hos eller forbinder med corporate meetings. Der er en dagsorden, og viden medbringer virksomhederne selv i form af oplæg, forarbejde m.m. At koble netop tilbud om skræddersyet viden og læringsmuligheder til sit mødeprodukt kunne være en unik value proposition for de bornholmske MICE-udbydere. 5. Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet, Danmarks Turistråd og Wonderfull Copenhagen, januar MPI står for Meetings Professionals International, den internationale brancheorganisation for mødemarkedet 7. Bornholm i oplevelsesøkonomien Hvad er fakta, Lene Felthus Andersen, Center for Regional og Turismeforskning, Nexø Kompetenceregnskab for Bornholm, Muusman Research & Consulting, Ved institut for Medier, AU, er i tilknytning til blandt andet Tourism Research Unit, oprettet Center for Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign. Centret skal blandt andet beskæftige sig med netop design af oplevelser til turister. Center er af VTU udnævnt til regionalt teknologicenter. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 13

14 2.3.5 Betydningen af stedets identitet øges Samtidig ved man, at samfundet omkring et givet mødested, betyder mere og mere for kunderne. I WOCO og Visit Denmarks undersøgelse, beskrives én af trendene i scenarierne for fremtidens mødemarked således: Der er større krav til stedets identitet. Dalende gruppestørrelser giver mange små og utraditionelle mødesteder muligheder for at deltage i spillet.der er en voksende interesse for unikke, energifyldte og karakterfulde mødesteder. Det betyder at Bornholm som sådan; natur, befolkning, klipper, hav m.m. er en kæmpefordel for mødeudbyderne og at kapaciteten i fremtiden tilsyneladende betyder mindre, idet markedsudviklingen går i denne retning. BORNHOLMS NATUR, BEFOLKNING, KLIPPER OG HAV ER EN KÆMPEFORDEL FOR MØDEUDBYDERNE. I FREMTIDEN BETYDER KAPACITETEN TILSYNE- LADENDE MINDRE, IDET MARKEDSUDVIKLINGEN GÅR I DENNE RETNING. 14 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

15 3. INDHOLD - ELEMENTERNE I PROJEKTET 3.1 MARKEDSUDVIKLING & BEHOVSAF- DÆKNING Målgrupperne for kreative processer og møder indkredses gennem benchmark og deskresearch på tilgængelige kunde- og målgruppeanalyser på det danske og svenske marked. Foreløbig prioritering af målgrupper foretages. Interviews 10 med et antal repræsentanter for målgrupperne for at klarlægge de væsentlige elementer i efterspørgsel og beslutningstagernes adfærd. (jvf. Comwell) Segmentering og beskrivelse af målgrupperne. Det foreslås, at projektet gennemfører et læringsforløb med følgende elementer: Innovation og kreative processer. Hvad er innovative og kreative processer og hvad hjælper dem på vej? Hvad er de unikke vitaminer for en kreativ proces, og hvad har Bornholm at byde på? Facilitering & gruppedynamik. Viden om procesfacilitering og mødeledelse samt grupper og gruppedynamik. Elementer fra pædagogik, sociologi og psykologi. Mødedesign & tilrettelæggelse. Hvad skaber det succesfulde møde fysiske rammer, teknologiske hjælpemidler samt design af forløbet. Ved en række kvalitative interviews afdækkes behov og motiver, reason to go, hos en række virksomheder som matcher den overordnede strategi om kreativitet. Interviews suppleres med indsamling af eksisterende viden i form af analyser og cases, good practice med mere, hos blandt andet Visit Denmark, Portalen Dansk Turisme samt MPI (Meetings Professionals International). Udvælgelse af de prioriterede målgrupper finder først sted, når produktudvikling og læringsforløb er gennemført, idet det ikke på forhånd er givet, at Bornholmske ressourcer kan matche de behov og ønsker som tilkendegives. Tovholder: Det bør være Destination Bornholm, som koordinerer og iværksætter analyse og interviews, eventuelt med ekstern bistand. Metode: Der rekrutteres et hold på ca. 20 personer fra såvel turisterhverv som viden-, oplevelses- og indholdsskaberne, som gennemfører et læringsforløb hvor ovenstående elementer gennemgås og bearbejdes. Målet er både at forøge viden og kompetencer omkring disse discipliner, men også at skabe et netværk og platform for samarbejde på øen fremover. Tovholder: Tovholder på udvikling af læringsforløbet kan være Center for Regional- og Turismeforskning, der via sine netværk på landets universiteter og handelshøjskoler, vil være i stand til at sammensætte det rigtige mix af kompetencer. Endvidere bør relevante kompetencer og uddannelser på øens erhvervsskoler, Bornholms Erhvervsskole samt som BEC Design, inddrages. 3.3 RESSOURCEKORTLÆGNING 3.2 KOMPETENCEUDVIKLING Den første betingelse for at Bornholm kan udvikle produkter, som styrker kundegruppens innovation og proces, er at aktørerne selv erhverver en viden om disse begreber samt virksomhedernes behov. 11 Kortlægning af de bornholmske ressourcer indenfor: viden Uddannelse & forskning (institutionel viden) Ekspertise (personer med faglig baggrund) Livserfaring 10. Disse kan eventuelt også gennemføres på basis af tilgængelige kundebaser hos de bornholmske udbydere. 11. Det er vigtigt at hente inspiration og kompetencer udefra, for eksempel Innovationsrådet. Finn Kollerup, Alt4Kreativ. Steen Hildebrandt. Anders Drejer, begge Århus Handelshøjskole. Henrik Herlau, Ole Fogh Kirkeby, begge CBS, Jannie Lieburd, Leisure Management SDU, Jens Peter Frederiksen, Center for Oplevelsesdesign, AU med flere. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 15

16 Oplevelser & læring institutioner & attraktioner produktionsoplevelser (primære erhverv, glaspustere med mere) historiefortællere Proces & indhold kommunikation innovation facilitering & mødeledelse Dokumentation film & foto audio andet Man kan overveje udarbejdelsen af et kreativt bornholmer-katalog, baseret på kortlægningen af de bornholmske ressourcer i form af virksomheder og personer med højt videns-, proces-, kreativitets- eller kändisniveau. Mit råd vil være, at gennemføre registreringen, men dernæst at vælge nogle få, for eksempel 10, personer ud, som man vurderer som værende i stand til at tilføre unik værdi til mødeproduktet og sammen med disse udvikle produkterne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der indenfor erhvervslivet er tale om interesse også for erfarne virksomhedsledere, som kan øse af deres erfaringer, ikke kun kändisser i den mediemæssige og underholdningsmæssige forstand. Metode: Kortlægning af Bornholms Kreative ressourcer, 12 registrering og beskrivelse. Det kan være vanskeligt at registrere de personlige ressourcer, men vi mener ikke desto mindre, at det er disse, som sammen med de bornholmske institutionelle ressourcer kan udgøre et unikt mix. Når de personlige eller private ressourcer skal frem i lyset, skal det ske ved personligt opsøgende arbejde, som skal foretages under stor hensyntagen til ønsker om at stå udenfor. Muligheden for at få attraktive kræfter med i projektet ligger i at sætte en dagsorden for processen, som også for disse personer er lærerig og udfordrende, samt giver spændende kontakter og netværk. Tovholder: Tovholderfunktionen bør lægges sammen med den overordnede projektledelse hos Destination Bornholm. 3.4 PRODUKTUDVIKLING Produktudviklingen foreslås foretaget af en gruppe, sammensat af (cirkatal): 10 personer fra turisterhvervet (hoteller, transportører, touroperatører, destinationen) 10 personer fra indholds-, oplevelses- og videnssiden (forskning & uddannelse, attraktioner & institutioner, medievirksomheder, indhold og proces samt personligheder) Disse personer samles og gennemgår sammen læringsforløbet (beskrevet i fase 2). Herefter går de, sideløbende med dette forløb, i gang med at brainstorme på produktideer. Resultaterne fra fase 1 bør være kendte inden produktudvikling igangsættes for alvor. Når det skrives på denne måde, er det fordi man ikke skal stoppe kreativ energi for at vente på analyser. Så hvis energi og lyst er tilstede hos parterne, vil produktudvikling finde sted fra første dag eller når som helst i forløbet. Her følger nogle produktideer, som har været på bordet undervejs i møderækken: Få firmaets egen film med hjem. Kobling af interaktive oplevelser og medieproduktion. F.eks. filmproduktion i forbindelse med teambuilding-event på Middelaldercentret. Få filmen med hjem og oplev receptionisten i hovedrollen som Ivanhoe årets medarbejder- og kundegave. Eller Salgsafdelingen I en tynd tråd Drama fra klippen hvor hele salgsafdelingen bogstaveligt hænger i tynd tråd (rapelling). Det kan også være musikprodukt i form af CDindspilning i Baltic Studios med Jesper 12. Se endvidere projektbeskrivelsen Bornholms kreative potientale som også arbejder med de kreative menneskelige ressourcer på øen. 16 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

17 Meilvang eller Michael Friis som kreativ producer. Dette kan kombineres med kreativ assistance og instruktion til årets personalerevy i form af arbejde med virksomheden hjemme hos den selv, hvor Bornholmsopholdet bliver kulminationen og der, hvor dokumentation foretages. Skræddersyet viden. I dag forsker CRT i turismen, udarbejder analyser og strategier. I fremtidens MICE-oplæg bliver CRT en del af produktet ved at tilbyde oplæg, skræddersyede analyser med mere til kunderne. Endvidere udnyttes CRT s store internationale forskernetværk til at udvide tilbuddet til any knowledge, any expert you may desire. Ved besøg på øen af eksterne forskere kan deres viden endvidere anvendes til at styrke Bornholms egen videnbase. Innovative processer, branding og identitet. Konnect udarbejdede Destination Bornholms katalog 2006 som almindeligt reklame- og kommunikationsbureau. Nu bliver Konnect en del af tilbuddet sammen med andre kreative medie- og AV-virksomheder på Bornholm som kan levere kreativt input til kunderne. Læring og firmagave. Pernille Bülow designer og puster glas. Turisterne strømmer til og køber produkterne. Nu kan grupper komme på besøg og prøve at slibe, sandblæse og frem stille glasprodukter selv under vejledning af Pernille. Den ultimative firmajule-hilsen til forretningsforbindelserne. Lyden af din virksomhed lyden af Bornholm. Jesper Meilvang producerer musik og lydoptagelser af høj kvalitet i Baltic Studios ved Melsted, og øen råder over mange musikalske kapaciteter. Firma-kunderne får tilbud om at blive instrueret, dirigeret og akkompagneret musikalsk med en færdigindspillet CD som slutprodukt. Bryg selv + smagsoplevelser. På Svaneke Bryghus kombineres besøg på bryggeriet med øl-kursus, foredrag, smagning og besøg i restauranten. Sammenlægningskompetence. Bornholm har fusionskompetencer som den eneste kommune i landet. Der udvikles særligt produkt: Fusionsprocessen i kommunen. Målgruppen er landets kommende 98 kommuner og de mange forvaltninger, som skal teambuildes og processes. Ressourcer fra regionskommunen stilles til rådighed eller frikøbes som foredragsholdere, CRT, Konnect o.a som har deltaget eller opbygget viden, medvirker. Som det fremgår af ovenstående ideer, er principperne At identificere bornholmsk unikness, hvor end den findes og i hvilken form den findes som viden, kunsthåndværk, branding-kompetence, bryggeri, oplevelse m.m. uden skelnen til om den optræder indenfor den offentlige eller private sektor eller private. At omsætte det unikke til et tilbud til MICEmålgrupperne (og turisterne). Ved at foretage produktudviklingen sammen, skabes endvidere et kendskab hos turistsektorens konferencesælgere og medarbejdere til viden- og indholdsproducenterne og vice versa som er af stor værdi, når kunden skal vejledes. 3.5 IDÉ: TEST OG KAMPAGNE Kampagne-ide: Bornholm byder det kreative Danmark velkommen Kampagne, hvor 100 udvalgte virksomheder inviteres til at sende 2-4 medarbejdere (direktør + frue) en weekend til Bornholm, hvor de får smagsprøver på produkter og muligheder. Omfanget kan være 4 weekender a ca. 20 personer. Mål: at opnå opmærksomhed og gennemslagskraft - også internationalt samt kontakt til målgruppen. Medier: Tillæg i Børsen og udvalgte fagmagasiner, f.eks. Markedsføring. Stort billede af 400 menesker på en klippe, der vinker. Hele Bornholm står bag. Cases med produkteksempler, kreative kapaciteter, proceskompetencer m.m. Mobiliteten dokumenteres Vigtigt at dokumentere tilgængeligheden. Derfor fokus Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 17

18 FÅ FILMEN MED HJEM OG OPLEV RECEPTIONISTEN I HOVEDROLLEN SOM IVANHOE ÅRETS MEDARBEJ- DER- OG KUNDEGAVE. ELLER SALGSAFDELINGEN I EN TYND TRÅD DRAMA FRA KLIPPEN HVOR HELE SALGSAFDELINGEN BOG- STAVELIGT HÆNGER I TYND TRÅD. på valgfrihed og de mange muligheder. Bornholm anyway you want. Bestil færge eller fly. DAT/Cimber stiller pladser til rådighed. Klippefly flyver charter. Indhold og forløb styres stramt og kreativt. Alle modtages individuelt og samles på udvalgte hoteller. Service i top. Mad I top. Rundture og underholdning. Stort bal om aftenen på Strandhotellet med Bornholm all Stars og Anders Lund Madsen som konferencier. Målet er at ramme atmosfæren mellem gedigen produktreklame, sofistikeret og intelligent underholdning, service i top og frihed for gæster til at udfolde sig selv. (minus omklamring, pylring og oversalg) Mulige sponsorer: Bornholmertrafik, DSB, Cimber, DAT, Klippefly, hotel, restaurant og indholdsudbydere. Efterfølgende finder der opfølgning sted med produktkatalog og opsøgende salg. 18 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

19 4. DIMENSIONER I BORNHOLMS MICE-TILBUD I det følgende en model, som skitserer dimensionerne i det kommende MICE-udviklingsprojekt. BORNHOLM INNOVATION LÆRING UDFOLDELSE VIDEN OPLEVELSE DIMENSION UDBYDER BESKRIVELSE Udfoldelse Action Tour Bornholm Bornholms Middelaldercenter Udfordringer til krop & sjæl. Rapelling og klatring på klipperne. Havsport, vandreture, cykelruter og naturoplevelser. Sammensæt netop din gruppes program, så kroppen udfordres og adrenalinen kommer i gang. Lev historien. Deltag i rollespil & deltag i middelalder optrin og aktiviteter. Ridderturnering og filmoptagelser. Læring NaturBornholm Bornholms Museum Aktiv deltagelse. Historisk formidling, skoletjeneste, rør-selv og prøv de gamle fremstillingsmetoder, løs opgaver m.m. Skab selv Bülow Glas Fremstil firmaets julegave til kunderne. Weekendkursus med Pernille Bülow i gravering, sandblæsning og slibning m. mulighed for pustning. Få jeres eget personlige produkt med hjem en unik gave og minde-vækker til kunderne. Viden Center for Regional og Turismeforskning Bornholms Regionskommune Hæv mødeniveauet, Få et oplæg fra én af CRT s velkvalificerede forskere med speciale i turisme, planlægning, udviklingsprocesser, digital formidling m.m. Bestil skræddersyet oplæg med working paper til netop dit behov. Sammenlægningskompetence. Bornholm har som den eneste kommune gennemført en sammenlægning mellem 5 kommuner. Hør om erfaringerne og hvad man skal tage sig i agt for. Fortsætter side 20 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 19

20 DIMENSION UDBYDER BESKRIVELSE Proces En god proces. Det kan ofte være af værdi, at lade en proceskonsulent med erfaring styre processen frem mod de ønskede mål. Innovative Strategier Konnect Innovative processer starter ofte med at turde drømme. Siden at visualisere og sætte ord på. For derefter at strukturere og kvalificere. Få inspiration til den mest værdiskabende del af produktionskæden. Nydelse Trubergs Bryghuset i Svaneke God mad. Frank Truberg er elev af Søren Gericke og det mærkes, både i den flamboyante personlighed, men også i den aldrig svigtende originalitet og kvalitet på menuen. Mulighed for kokkeskole. Bornholmerbryg. Bryghuset i Svaneke er allerede en legende med ølsorter som Sweet Mary og Stærke Preben. Besøg bryggeriet på havnen og spis middagen i bryghuset på torvet i Svaneke. Æstetik Bornholms Kunstmuseum Oluf Høst Museet Bakkerne i Rø er rammen om et unikt byggeri, hvor en kilde snor sig igennem det smukke hus. Nyd international kunst af høj klasse i museets skiftende udstillinger, hold mødet, spis i cafeen. Øens store maler har sit eget hus og have i Gudhjem. Oplev Oluf Høst kraftfulde malerier i den optimale formidling og drik kaffen eller hold mødet i Galleriet, som ligger oppe af klippen i den vidunderlige have. Dokumentation Bornwood Studios Baltic Studios Den ultimative mindeskaber er en DVD, som dokumenterer de glade medarbejdere og oplevelsen. Eller hvad med at erstatte personale-revyen med en ægte fiktionsfilm, f.eks. Tempelridder, optaget on location på Hammershus eller Middelaldercentret? Eller tag ud i et topmoderne lydstudio og indspil CD med firmasangen. Forberedelserne kan finde sted måneder før med besøg af instruktør og kapelmester hos virksomheden. 20 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

21 4.1 BORNHOLMSK FORNYELSE I turistsektoren er den gængse anvendelse af begrebet MICE, at bogstaverne står for: M Meetings I Incentives C Conference & congresses E Exhibitions Men det er i en anden betydning, at dette oplæg tænker nye produkter og tilbud. Derfor kan Bornholm træde lidt længere frem på den erhvervsturistmæssige scene og introducere et nyt begreb, I-MICE: I Innovative M Meetings I Incentives C Conferences E Experiences Projekt og ide har været præsentet for Visit Denmark, som har udvikling af MICE-turismen på programmet i sin strategi i projektet Danish Meetings. Det skønnes, at det vil være muligt at skabe synergier og samarbejde mellem et bornholmsk MICE-initiativ og den nationale indsats. Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien 21

22 5. OM MEETINGPLACE BORNHOLM I september 2001 igangsatte Destination Bornholm projektet Meetingplace Bornholm Følgende deltog: Strandhotellet/Romantik, Sandvig-Allinge Fredensborg/Griffen, Rønne Siemens Gård, Svaneke Ryttergården, Rønne Bornholmstrafikken DSB Action Tour Bornholm Projektet har etableret en hjemmeside, hvor også de bornholmske attraktioner og institutioner markedsføres som en del af tilbuddet. Flere af aktørerne har endvidere haft samarbejdsaktiviteter i forbindelse med feriemesser og lignende. 22 Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien

23

24 Projektforslag udarbejdet af Kultur og Kommunikation for Bornholms Kommune Februar 2006

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn Præsentation Agenda Introduktion Model og proces Indledende tanker Rundtur ect. På glædeligt gensyn Vi er vi to? Thomas Brandt Kontaktchef og partner på Bates Y&R. Arbejder til dagligt for kunder som DSB,

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

MEETINGS. Design dit møde

MEETINGS. Design dit møde MEETINGS Design dit møde 1 Vi tilbyder dig gratis hjælp til at få din konference i Kolding til at lykkes at finde det bedste mødested til dine behov at inddrage hele byen til afholdelse af spændende arrangementer

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig!

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! Vores filosofi er, at vi alle sammen har brug for at blive udfordret, hvis vi vil gøre fremskridt og at den bedste måde at sætte det i

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE INNOVATIONSDØGNET 2009» DE POSITIVE AFVIGERE DIREKTIONENS FOKUS PÅ INNOVATION Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune 29. oktober

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere