FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse"

Transkript

1 FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

2 FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på vores børns skoler. Mange møder er samtidig en god forretning. Hver dag afvikles utallige nationale og internationale møder rundt omkring i Danmark lige fra individuelle forretningsmøder over kongresser, konferencer og fagmesser til faglige studierejser. Møderne udgør en vigtig platform for, at deltagere såsom forretningsfolk, forskere, videnskabsfolk og meningsdannere kan udveksle viden, erfaring og idéer samt lave forretninger. Den danske mødebranche er derfor en meget vigtig del af dansk turisme, dansk erhvervsliv og de danske vidensmiljøer. Danmark tjener milliarder på mødemarkedet Faktisk omsætter mødebranchen hvert år for 20,8 mia. kr. og beskæftiger årsværk. Omsætningen smitter af på en lang række brancher og skaber både omsætning og beskæftigelse i de virksomheder, der er direkte og indirekte involveret i at afholde møderne. MØDEMARKEDET SKABER 20,8 MIA. KR. OG ARBEJDSPLADSER I DANMARK Viden i fokus Udover den åbenlyse økonomiske gevinst bidrager værtsskab for internationale møder, konferencer og kongresser til at styrke Danmark i en global økonomi, hvor viden er den vigtigste kapital. Vidensproduktion- og formidling på danske universiteter, i virksomheder og i forskningsmiljøer bliver vist frem, og samtidig tiltrækkes talentfulde internationale eksperter og studerende. 3 Danmarks nationale og internationale relationer styrkes, når folk mødes, og det bidrager til at opbygge værdifulde strategiske netværk. Samtidig udgør Danmarks værtsskab et globalt udstillingsvindue for danske services, produkter og forskningsresultater, hvilket medvirker til at styrke Danmark som rejsedestination og som investeringsland. Konkurrencen om at tiltrække de attraktive mødegæster er skarp Så det er ikke ligegyldigt, hvad vi i Danmark gør for at tiltrække konferencer og kongresser til landet. København er allerede i top-10 blandt verdens kongresbyer men konkurrerer i et stærkt felt af store mødelande og - destinationer som Barcelona, London, Wien, Paris og Stockholm og med nye destinationer som Budapest og Prag. For at Danmark bedst kan fremstå som en attraktiv og innovativ mødedestination med unikke mødeoplevelser, kræver det en fokuseret indsats på rammevilkårene samt midler til markedsføring til at vinde markedsandele. Med denne publikation ønsker vi derfor med fakta og tal at sætte fokus på det danske mødemarkeds betydning for vækst, viden og beskæftigelse i Danmark. God læselyst. Mette Feifer Helle Damkjær Markedsdirektør Analysechef Dansk Erhverv VisitDenmark

3 4 HVORDAN DEFINERES ET MØDE? HVAD ER MØDEMARKEDETS RELATION TIL ERHVERVSTURISMEN? 5 Mødemarkedet omfatter følgende mødetyper: kongresser, konferencer, fagmesser, større eller mindre møder og kurser, samt faglige studierejser. Hvordan defineres et møde? Mødet afholdes eksternt det vil sige, at en ekstern leverandører bliver betalt for leje af lokale, catering, faciliteter m.m. Der skal være mindst 10 mødedeltagere Det skal vare mindst fire timer Er alle mødedeltagere turister? Ikke alle mødedeltagere er turister. Hvis et møde bliver afholdt i København, så vil de københavnske deltagere ikke være turister, mens tilrejsende fra indog udland tæller som turister. Erhvervsturisme er rejser med forretning som formål. Erhvervsturismen indeholder foruden mødemarkedet også sæsonarbejdere og individuelle forretningsrejsende. En vis andel af mødemarkedets indtjening kommer fra møder med lokale deltagere. Denne indtægt kan ikke placeres under erhvervsturismen. RELATIONEN MELLEM MØDEMARKEDET OG ERHVERVSTURISMEN Definitionen tager udgangspunkt i Meeting Professionals Internationals definition af møder. TURISTERNE DE LOKALE Hvor mange møder er der egentlig? KILDE: Mødeindustriens økonomiske betydning i Danmark, VisitDenmark 2012 I alt afholdes der møder i Danmark, med i alt 6,9 mio. danske og udenlandske deltagere. ERHVERVSTURISME MØDEMARKEDET

4 6 HVAD ER MØDEMARKEDETS ØKONOMISKE BETYDNING? Mødemarkedet skaber vækst og beskæftigelse i Danmark. I alt står kongresser, konferencer, fagmesser og andre former for møder bag en omsætning på hele 20,8 mia. kr. MØDEMARKEDETS NØGLETAL Mødemarkedets omsætning på 20,8 mia. kr. er skabt på baggrund af møder, som er arrangeret af henholdsvis danske og udenlandske virksomheder og organisationer. De danske møder står for 17,3 mia. kr. af omsætningen, mens de udenlandske møder står for 3,5 mia. kr. Omsætning Værditilvæksten på 15,3 mia. kr. er mødemarkedets bidrag til den samlede produktion i Danmark. Værditilvæksten er et udtryk for medarbejdernes løn og virksomhedernes profit. Mødemarkedet skaber en skatteindtægt til det offentlige på i alt 4,7 mia. kr. Direkte og afledte effekter Afholdte møder Deltagere 6,9 mio. 20,8 mia. kr. Fordelt på nationalitet - Danske møder - Udenlandske møder Beskæftigelse Værditilvækst Indkomst- og selskabsskatter 17,3 mia. kr. 3,5 mia. kr årsværk 15,3 mia. kr. 4,7 mia. kr. Hvor mange job skaber mødemarkedet? Møder er med til at skabe job. Det svarer til 1,4 pct. af alle jobs i Danmark. Mødeaktiviteten skaber arbejdspladser i mange forskellige brancher herunder møde- og overnatningserhvervene, transport- og servicesektoren samt detailhandlen.

5 HVOR AFVIKLES MØDERNE? 8 9 Mødemarkedet skaber omsætning og job i alle de danske regioner. Hvert år afholdes der tusindvis af møder, med deltagere fra ind- og udland. Den lokale beskæftigelse og økonomi nyder godt af mødeaktiviteten i Danmark. Mødemarkedet skaber en indtjening i milliardklassen, som kommer rigtig mange erhverv til gode, også dem der ikke direkte servicerer møderne. OMSÆTNING OG ARBEJDSPLADSER SKABT AF MØDEMARKEDET MØDEMARKEDETS REGIONALE NØGLETAL Region Region Region Region Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal mødesteder Afholdte møder Deltagere Region Nordjylland 1,5 mia. kr årsværk Mødeaktiviteten er størst i Region Hovedstaden, med en omsætning på i alt 7,7 mia. kr. En andel på 40 pct. af møderne i Danmark bliver afholdt i Region Hovedstaden, og det er også her, at den største kapacitet findes. Syddanmark er også en stor mødedestination, med en omsætning på 6,0 mia. kr. Omsætning (mia. kr.) 7,7 2,1 6,0 3,5 1,5 Direkte og afledte effekter Værditilvækst (mia. kr.) 5,8 1,4 4,0 2,8 1,2 Indkomst og 1,6 0,6 1,2 0,9 0,4 selskabsskatter (mia. kr.) Region Midtjylland 3,5 mia. kr årsværk Beskæftigelse (antal årsværk) Region Hovedstaden 7,7 mia. kr årsværk Region Syddanmark 6,0 mia. kr årsværk Region Sjælland 2,1 mia. kr årsværk

6 10 HVEM ER MØDEDELTAGERNE I DANMARK? Flertallet af mødedeltagerne i Danmark er danske. Udenlandske mødeturister er dog langt fra et særsyn på de danske mødesteder. Danskere står for langt de fleste møder og skaber en omsætning på 17,3 mia. kr. og dermed 83 pct. af mødemarkedets omsætning. De udenlandske mødedel-tagere fylder ikke lige så meget i mødelandskabet, men de lægger i alt 3,5 mia. kr. i Danmark. Den udenlandske mødeaktivitet i Danmark står for 17 pct. af mødemarkedets omsætning. MØDEMARKEDETS OMSÆTNING FORDELT PÅ NATIONALITET OG MØDEFORM Danske deltagere - møder med overnatning Danske deltagere - møder uden overnatning Udenlandske deltagere - møder med overnatning Udenlandske deltagere - møder uden overnatning 2,0 mia. kr. 10 % 5,1 mia. kr. 24 % 1,5 mia. kr. 7% 12,2 mia. kr. 59 % Med eller uden hovedpude? Flertallet af møderne i Danmark er møder uden overnatning. De danske møder uden overnatning står for hele 59 pct. af mødemarkedets omsætning på 20,8 mia. kr. Hotel er den mest anvendte overnatningsform, når mødedeltagerne overnatter. Ferie- og kursuscentre bliver dog også flittigt benyttet.

7 HVORDAN ER OMSÆTNINGEN FORDELT? Konferencer, kongresser og kurser bidrager mest til mødemarkedets omsætning i Danmark. Halvdelen af møderne i Danmark er kurser. Konferencer og kongresser udgør 47 pct. af mødemarkedets omsætning. De udgør 26 pct. af alle møder i Danmark. Fagmesser udgør 6 pct. af omsætningen og 1 pct. af møderne. Kurser udgør 32 pct. af omsætningen og 51 pct. af møderne. Andre møder udgør 15 pct. af omsætningen og 23 pct. af alle møder. FORDELING AF MØDER OG OMSÆTNING PÅ DE FORSKELLIGE MØDETYPER Mødemarkedets omsætning 20,8 mia. kr. Konferencer og kongresser Fagmesser Kurser Andre møder 47 % 6 % 32 % 15 % Mødemarkedets omsætning består af to dele: mødeomkostningen og mødedeltagerens forbrug. Mødeomkostningen udgør 11,4 mia. kr. af mødemarkedets samlede omsætning. For at kunne afvikle et møde er der en lang række omkostninger. Mødearrangøren bruger blandt andet penge på leje af lokale, forplejning, markedsføring, underholdning, foredragsholdere, kollektiv transport og meget mere. Mødedeltagernes forbrug foregår uden for mødelokalet. De danske og udenlandske mødedeltageres forbrug udgør 9,4 mia. kr. af omsætningen. MØDEMARKEDETS OMSÆTNING FORDELT PÅ MØDETYPE OG INDTÆGTSKILDE Omsætning (mia. kr.) Fordelt på indtægtskilde (mia. kr.) Mødeomkostningen Mødedeltagernes forbrug I alt Konferencer Fagmesser: Fagmesser: Kurser Andre og kongresser Besøgende Udstillere møder 20,8 9,8 0,3 0,9 6,7* 3,0* 11,4 5,1-0,8 4,1 1,4 9,4 4,7 0,3 0,1 2,7 1,7 Antal møder % 1 % 51 % 23 % 100% * Summer ikke til totalen pga. afrunding.

8 HVOR MANGE PENGE BRUGER MØDEDELTAGERNE? HVOR BLIVER MØDERNE AFHOLDT? Den gennemsnitlige mødedeltager bruger hver dag kr. i Danmark. Mødedeltagernes individuelle forbrug skaber samlet set en omsætning på 9,4 mia. kr. Mødedeltageren bruger penge på blandt andet overnatning, restaurantbesøg, shopping og individuel transport. Mødedeltageren får som regel de fleste af sine udgifter refunderet af sin arbejdsgiver. MØDEDELTAGERNES GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG kr kr. Danske deltagere kr kr. Hvem bruger flest penge? De udenlandske mødedeltagere har det højeste daglige forbrug. Især de udenlandske gæster med overnatning bruger mange penge i Danmark kr. Udenlandske deltagere kr kr. HOTEL KONFERENCECENTER ATTRAKTIONER KURSUSCENTER FERIECENTER UDSTILLINGSCENTER UNIVERSITETER HØJSKOLER SPECIELLE MØDESTEDER HVOR KAN VI MØDES? KONGRESCENTER UDDANNELSESINSTITUTIONER Danmark har i alt ca. 700 officielle mødesteder. Kun fantasien, budgettet og antallet af deltagere sætter grænsen for, hvor man kan mødes. Alle deltagere Deltagere i alt Møder uden overnatning Møder med overnatning Deltagere i alt Møder uden overnatning Møder med overnatning Et møde kan afholdes på alt lige fra hoteller, kongrescentre og universiteter til feriecentre eller højskoler. Mange af de danske attraktioner, som f.eks. museer, forlystelsesparker og slotte, tilbyder også mødefaciliteter.

9 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K T F Dansk Erhverv, december 2013 Indhold, layout og billeder: VisitDenmark

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Turismesatellitregnskab og turisters forbrugsmønstre i Danmark

Turismesatellitregnskab og turisters forbrugsmønstre i Danmark Turismesatellitregnskab og turisters forbrugsmønstre i Danmark Jie Zhang og Anders Hedetoft, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Nexø, jie@crt.dk, hedetoft@crt.dk Formålet med denne artikel

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere