Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger"

Transkript

1 Open Call søger designpartnere til at facilitere designsprints med fokus på digitale løsninger

2 Open call Vil I hjælpe med at ruste danske virksomheder til en digital fremtid? Og har I erfaring med at facilitere designsprint? - Så er det jer, vi søger til at være designpartner i i Små og mellemstore virksomheder udgør størstedelen af dansk erhvervsliv, men de er markant mindre digitale end de store virksomheder og investerer mindre i digitalisering. Derfor har regeringen igangsat en strategi for Danmarks digitale vækst, kaldet SMV:Digital, som skal hjælpe SMV erne med at løse digitale udfordringer. er en af indsatserne under denne strategi. Hvad er? 100 SMV er tilbydes de næste to år at skabe digitale løsninger gennem designsprints i projektet, som varetages af Dansk Design Center og D2i Design to innovate. På fem dage får virksomhederne mulighed for at kortlægge deres udfordring, skabe en prototype på en løsning og afprøve den. henvender sig til virksomheder i hele Danmark, der enten ønsker at komme i gang med digitalisering eller at styrke de digitale aktiviteter, de allerede arbejder med. Hvorfor design sprints? Digitalisering handler i mindre grad om teknologi, og i langt højere grad om smartere, bedre og mere effektive løsninger til virksomhedernes ydelser og interne processer. Digitalisering er midlet og ikke målet. Målet er at skabe en bedre forretning ved hjælp af nye produkter og ydelser, en styrket kundeoplevelse, mere effektfuld marketing, bedre samarbejde både internt i virksomheden og med leverandører samt bedre og mere effektive produktionsprocesser. Her er design et vigtigt og nyttigt redskab. Hvad er designpartnerens rolle? Som designpartner i kommer I til at spille en central rolle i at få virksomhederne trygt og sikkert igennem hele forløbet. Udover at have ansvaret for at sikre høj kvalitet i tilrettelæggelse, eksekvering og opfølgning på virksomhedernes deltagelse i designsprints, bliver I også projektets faglige ansigt udadtil for virksomheder og andre interessenter. I får til gengæld mulighed for at tilbyde jeres eksisterende og nye kunder sprintforløb til en væsentlig reduceret pris og I får adgang til en helt ny kundegruppe, der endnu ikke gør brug af sprintformatet. Som gruppe vil l, sammen med projektgruppen fra D2i - Design to innovate og Dansk Design Center vise, at design sprints er en effektiv og værdiskabende tilgang til digitalisering af små og mellemstore virksomheder. Jeres rolle vil derfor også være at dele generøst ud af de erfaringer og resultater, der opnås i sprint-forløbene både inden for gruppen af designpartnere, med virksomheder og med offentligheden generelt. Sprintformatet er bedst kendt fra Google, som med succes har anvendt metoden til at udvikle innovative løsninger baseret på behov og udfordringer. Udover selve sprintet får virksomhederne mulighed for løbende at sparre med en digital ekspert omkring deres specifikke udfordring. side 2

3 Hvem søger vi? Vi søger bureauer, konsulenter og andre, der har erfaring med at skabe værdi for små og mellemstore virksomheder gennem tilrettelæggelse og facilitering af design sprint. For at være designpartner, behøver man ikke være designer, men vi lægger dog vægt på, at vores designpartnere har kendskab og erfaring med designmetoder og -processer. I dette open call søger vi designpartnere til at facilitere sprints i Sprint-forløbene kører i 2020 fra januar uge 5 til juni uge 26. De nærmere uger tildeles og aftales efter udvælgelse og i dialog med jeres kontaktperson hos enten D2i eller DDC. Som designpartner i får I Aktuel erfaring med at løse de udfordringer, danske SMV er står med ift. digitalisering Mulighed for at skabe et unikt netværk af virksomheder og forretningsmuligheder, brandingmæssigt funderet sammen med to stærke nationale partnere, D2i - Design to innovate og Dansk Design Center Mulighed for at påvirke og sætte standarder for, hvordan digitalisering og design bliver positioneret fremadrettet gennem dette nationale projekt, der har udspring i regeringens digitale strategi Rekruttering af virksomheder Rekruttering af virksomheder til deltagelse i programmet skal betragtes som en fælles indsats mellem designpartnere, projektgruppe og andre partnere. I de fleste tilfælde vil det dog være designpartneren, der tager kontakt og skaber relationen til virksomhederne. D2i - Design to innovate og Dansk Design Center sørger for, at virksomhederne bliver screenet og godkendt ift. kriterierne for deltagelse i programmet. Før sprintet Forud for sprintet skal I som designpartner mødes med de enkelte virksomheder. Formålet er at scope deres udfordring, forventningsafstemme mulighederne i forløbet og vurdere effekten af sprintet. Derudover hjælper I virksomheden med at sætte det optimale team til sprintugen, så der er både tværfaglighed og beslutningsmandat tilstede på sprintet. Under sprintet Designpartnerne skal sikre, at hver virksomheder når det aftalte output, med respekt for at hver virksomhed har en problemstilling, der er anderledes end de to andre. Det er jeres opgave at sikre, at virksomhederne i løbet af de fem dage får kortlagt deres problemstilling, udviklet idéer og koncepter, bygger prototyper og til slut tester løsningsmuligheder med brugere. Det er endvidere sprint-facilitatorernes opgave, at virksomhederne får udarbejdet en handlingsplan, som beskriver deres videre arbejde med digitalisering. Efter sprintet Efter sprintet er det, på vegne af, jeres rolle at lave et opfølgende møde med de deltagende virksomheder for at understøtte det videre arbejde med digitalisering og give jeres anbefaling til, hvordan virksomheden bedst udnytter deres voucher til en digital ekspert Sprint Dag 1 Kortlægning Virksomheden starter ugen ud med at udfolde problemet og kortlægge de spørgsmål, som danner grundlag for idéudviklingen. Når dagen er slut, har virksomheden kortlagt hvilken udfordring, der arbejdes med resten af ugen og har samtidig en fælles forståelse af løsningens målgruppe, behov og kontekst. Dag 2 Idéudvikling Virksomheden vil bruge dagen på at udvikle og visualisere forskellige løsninger og åbne mulighedsrummet. Når dagen er slut, har virksomheden genereret en række forskellige idéer til den aftalte problemstilling. Dag 3 Konceptudvikling Efter en dag med udvikling af ideer, skal virksomheden nu sætte dem sammen til en eller flere løsninger, som der skal arbejdes videre med. Virksomheden afslutter dagen med at have udviklet et eller flere koncepter/fortællinger omkring løsningen og beslutter hvilket koncept, der skal byggesen prototype på og teste. Dag 4 Prototyping På denne dag bygger arbejder virksomheden med løsningens enkelte elementer og funktioner. Virksomheden står til sidst med en prototype, som kan tages med ud og teste løsningen på deres brugere. Dag 5 Test Dagen bliver brugt på at teste virksomhedens prototype. Virksomheden samler konkret feedback på sit digitaliseringsinitiativ. Virksomheden har efter testen fået klarhed over potentialet og har udarbejdet en handlingsplan med aktiviteter og ansvarligsområder for at tage næste skridt mod en videre digital transformation. side 3

4 Økonomisk honorering Designpartnere honoreres efter en fast sats pr. virksomhed, hvorunder al forarbejde, rekruttering, transport, overnatninger, materialer og deltagelse ved obligatoriske møder og events indgår. Sprintforløb kan køres med minimum 2 og maksimum 4 virksomheder af gangen. Hver deltagende virksomhed udløser et honorar fordelt på følgende måde: kr for scoping- og opfølgningsmøde pr deltagende virksomhed kr for design sprint (svarende til 5 workshopsdage) Det samlede honorar bliver derfor ved: 2 virksomheder, der deltager ved samme sprint 2 x kr = kr 3 virksomheder, der deltager ved samme sprint 3 x kr = kr 4 virksomheder, der deltager ved samme sprint 4 x kr = kr Såfremt I selv finder lokaler og forplejning, kan dette honoreres med op til kr pr virksomhed pr uge. Alle priser er eks. moms. Leverancer Hvis I bliver valgt som designpartner, skal I levere følgende: Aktiv indsats i rekruttering af virksomheder til programmet Scopingmøde med hver tilmeldt virksomhed Facilitering af sprintforløb med to til fire virksomheder på samme tid En handlingsplan for hver deltagende virksomhed Opfølgningsmøde med hver deltagende virksomhed efter afsluttet sprint. Det er op til jer, hvordan I vil facilitere sprintet og hvilke metoder og værktøjer, I vil benytte jer af. I skal dog som minimum sikre, at virksomhederne opnår de enkelte dages output, kendt fra Google 5 dages sprint-formatet. Der er hensigten at tilknytte designstuderende til hvert sprint, der assisterer virksomhederne og indgår i virksomhedsgrupperne. De vil bla. kunne assistere med visualisering, idégenerering og hjælpe til med at sikre fotodokumentation af sprintets aktiviteter. I skal være opmærksom på, at de metoder og tilgange I vælger at anvende, kan blive brugt i forskningsmæssig henseende og blive videreformidlet igennem projektets hjemmeside som inspiration til fremtidige sprint-forløb. Som designpartner kan I maksimalt køre sprintforløb med i alt 8 virksomheder i 2020 side 4

5 Jeres ansøgning skal indeholde EEn kort beskrivelse af hvem I og jeres virksomhed er, og hvilke opgaver I tidligere har løst, som er relevante for : Det kan være erfaring med SMV ere, digitialisering, design sprint osv. Overordnet plan for hvordan I vil gå til opgaven: Hvem vil I involvere, hvilke metoder vil I benytte jer af, hvordan I vil sikre, at virksomhederne kommer i mål osv. Angivelse af, hvor I landet I ville kunne køre forløbet Max. længde for den samlede ansøgning er to A4 sider, og skal uploades i PDF-format Vedlagt ansøgningen beder vi jer også indsende en kort virksomhedsbeskrivelse (10 linjer), logo i vektorer og profilbilleder af dem, der skal facilitere. I behandlingen af jeres ansøgning lægger vi vægt på At I har dokumenteret erfaring med at facilitere designsprint At I har erfaring med at arbejde med og for SMV ere At I har kendskab til og erfaring med digitalisering i private virksomheder At I har kapacitet og ressourcer til at køre forløbet At I kan rekruttere virksomheder til forløbet Der tages i udvælgelsen hensyn til national, såvel som kompetencemæssig spredning blandt de aktører, der skal facilitere sprints. Deadline for indsendelse af ansøgning er 16. juni 2019 kl Indsend ansøgning via dette link Udvælgelsen finder sted den 3. juli 2019, og I vil kort herefter få skriftlig feedback på jeres ansøgning. Hvis jeres ansøgning bliver godkendt, vil I blive inviteret til et intromøde den 22. august i Kolding eller den 21. august i København. Her får I informationer om de mere specifikke rammer og processer for projektet. Interesseret? D2i- Design to Innovate Linda Lagoni Senior design consultantv Dansk Design Center Sidsel Winther Projektleder D2i - Design to innovate og Dansk Design Center nedsætter panel til udvælgelse af designpartnerne. side 5

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer Open Call søger sprint-facilitatorer Open call Kan I hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer og facilitere design-sprint? Så er det jer, vi søger til at være sprint-facilitator

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

3 guides til en succesfuld proces. Five Day Sprint. Nodes ressource bank

3 guides til en succesfuld proces. Five Day Sprint. Nodes ressource bank 3 guides til en succesfuld proces Five Day Sprint Nodes ressource bank Five Day Sprint Ressourcebank Time to market er afgørende, især i forhold til digitale produkter. Et Five Day Sprint er en stærk proces

Læs mere

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017 Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017 Hvad er Innovation PÅ TVÆRS i UCL? Innovation PÅ TVÆRS (IPT) er et tre ugers forløb, hvor der alle dage arbejdes med et innovationsprojekt. Innovation PÅ

Læs mere

STYRK SAMARBEJDET. med dine leverandører 3 dages trænings- og workshopforløb med din leverandør HVIS DU VIL VIDE MERE:

STYRK SAMARBEJDET. med dine leverandører 3 dages trænings- og workshopforløb med din leverandør HVIS DU VIL VIDE MERE: STYRK SAMARBEJDET med dine leverandører 3 dages trænings- og workshopforløb med din leverandør > Opnå et leverandørsamarbejde baseret på tillid, fælles værdiskabelse, samarbejde, tidlig involvering og

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Politisk model - DIS modellen Digitalisering, innovation og samskabelse

Politisk model - DIS modellen Digitalisering, innovation og samskabelse Politisk model - DIS modellen Digitalisering, innovation og samskabelse DIGITALISERING INNOVATION SAMSKABELSE Vi skaber sammen! Leverance 1 og 2 fra Opgaveudvalget om Innovation, januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

HER ER FORLØBET, DER ACCELERERER DINE DIGITALE FORRETNINGSMODELLER OG GIVER VÆKST PÅ BUNDLINJEN

HER ER FORLØBET, DER ACCELERERER DINE DIGITALE FORRETNINGSMODELLER OG GIVER VÆKST PÅ BUNDLINJEN HER ER FORLØBET, DER ACCELERERER DINE DIGITALE FORRETNINGSMODELLER OG GIVER VÆKST PÅ BUNDLINJEN Er du leder i en offentlig eller privat virksomhed? Kom med i et digitalt forretningsudviklingsforløb i et

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Sprint Digital. Udvalgte cases

Sprint Digital. Udvalgte cases Udvalgte cases Et billede siger mere end 100 ord Svane Shipping deltog i Sprint: med det formål at etablere et digitalt check-in for deres kunder. Løsningen på den komplekse problemstilling lå ikke først

Læs mere

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER.

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER. CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER www.youtube.com/watch?v=hljnd1kjrss EU KRIDTER BANEN OP SMV-instrumentet kort fortalt: Partnerskab: Ingen partnerkrav, men projekter involverer ofte kunder og underleverandører

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Tjekliste til en professionel hjemmeside

Tjekliste til en professionel hjemmeside Tjekliste til en professionel hjemmeside Hej med dig. Tak fordi du har downloadet vores tjekliste! Hvis du har en del af ansvaret for, at jeres virksomhed får det optimale ud af jeres hjemmeside så er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Designprocessen. Alle faserne gennemgår som udgangspunkt tre forskellige tilstande med det formål at kunne konkludere og levere til næste fase.

Designprocessen. Alle faserne gennemgår som udgangspunkt tre forskellige tilstande med det formål at kunne konkludere og levere til næste fase. Designprocessen Designprocessen består af forskellige faser, som hver især kan ses på de følgende sider. Procesmodellen skal ikke forstås som en vandfaldsmodel, men derimod mere cirkulær, hvor man kan

Læs mere

Spin-off projekt i Væksthus Hovedstaden resultater og refleksioner fra evaluering. V/Stefan Brendstrup, ph.d., partner LB Analyse 13.

Spin-off projekt i Væksthus Hovedstaden resultater og refleksioner fra evaluering. V/Stefan Brendstrup, ph.d., partner LB Analyse 13. Spin-off projekt i Væksthus Hovedstaden resultater og refleksioner fra evaluering V/Stefan Brendstrup, ph.d., partner LB Analyse 13. Oktober 2011 Præsentation af projektet Spin-off fremtidens vækstkilde

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden. v/ Hans Henrik Nørgaard

Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden. v/ Hans Henrik Nørgaard Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden v/ Hans Henrik Nørgaard Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Knap 1.400 mio. kr. i 2014-2020 Godt 700 mio. kr. tilbage Styrke vækst og udvikling i hele

Læs mere

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg Handleplan Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag Sundhed og Omsorg Ringkøbing Skjern Kommune December 2017 Indledning Som led i Analyse af velfærdsteknologi og digitalisering er der udarbejdet

Læs mere

VÆRDIPROGRAM FOR SENIORBOFÆLLESSKAB I ROHOLMPARKEN I ALBERTSLUND

VÆRDIPROGRAM FOR SENIORBOFÆLLESSKAB I ROHOLMPARKEN I ALBERTSLUND 14.11.17 VÆRDIPROGRAM FOR SENIORBOFÆLLESSKAB I ROHOLMPARKEN I ALBERTSLUND Introduktion Det følgende er et revideret oplæg til proces for udvikling af værdiprogram for et nyt bofællesskab, som KAB og Boligselskabet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Kurset er et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Sundhedsinnovation, sygehusene i Region Syddanmark og Koncern HR Personaleudvikling.

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene Jes Lerche Ratzer, chefkonsulent jelr@di.dk, 3377 4518 AUGUST 2019 Virksomhederne søger forskellig vejledning fra erhvervshusene Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig

Læs mere

Formålet med puljen HVOR MEGET KAN MAN ANSØGE OM?

Formålet med puljen HVOR MEGET KAN MAN ANSØGE OM? Puljebeskrivelse 2 Formålet med puljen Kulturregion Fyns projekt Innovative Kulturkoncepter skal styrke de fynske kulturinstitutioner og kulturaktørers mulighed for, i tæt samarbejde med virksomheder,

Læs mere

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje blev vedtaget af Byrådet den 30. januar

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed PROGRAM Gør produktet en oplevelse Gør oplevelser værdi Kære virksomhed Velkommen gruppeforløbet - oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Netværksmæglerrollen Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram

Netværksmæglerrollen Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram Indledning Dette notat beskriver netværksmæglerrollen i Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram, herunder formål, indhold, økonomi og procedure vedr. udvælgelse af netværksmæglere. Der henvises i øvrigt

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus GROUPCARE FORENINGERNES HUS ER: It-partner for danske foreninger og medlemsorganisationer med vores produkter medlemssystemet Membercare

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

VÆRKTØJSKASSEN TIL INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN

VÆRKTØJSKASSEN TIL INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN VÆRKTØJSKASSEN TIL INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN LÆRINGSMÅL FOR INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB Tabellen på side 2 viser en række læringsmål for innovation og ud fra områderne: - Kreativitet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Baggrund

Ydelsesbeskrivelse. Baggrund Ydelsesbeskrivelse Baggrund I foråret 2013 blev Væksthusene evalueret. Som led i opfølgningen på evalueringen blev der udarbejdet en ny vækstmodel for Væksthusene Væksthusene 2.0. (Bilag A) Som led i realisering

Læs mere

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Kursus: Servicedesign 1 Serviceydelser udgør en stor andel af samfundsøkonomien. Ny teknologi ændrer eksisterende serviceydelser

Læs mere

Programming på biblioteker i Region Midtjylland (projekt)

Programming på biblioteker i Region Midtjylland (projekt) Programming på biblioteker i Region Midtjylland (projekt) Tid: Workshopdage: 15. juni 2018, 27. september 2018, 29. november 2018 og 4. april 2019 Målgruppe: Bibliotekschefer, ledere samt programkoordinatorer

Læs mere

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Med udgangspunkt i Verdensbiblioteket har projektet udviklet og afprøvet forskellige formidlingskoncepter ved hjælp af metoden

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Strategi for Dansk Design Center

Strategi for Dansk Design Center Designanvendelse Strategi for Dansk Design Center 2019-2021 Side 1 Forord Forord De næste 40 år I 2018 fejrer Dansk Design Center sit 40 års jubilæum. Vi har gennem hele vores historie arbejdet for at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Program for virksomhedsudvikling investering i vækst

Program for virksomhedsudvikling investering i vækst Program for virksomhedsudvikling 2018-2021 investering i vækst Formålet med programmet er at understøtte Region Midtjyllands og Vækstforums ambition om at flere midtjyske SMV'ere i større omfang skal være

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Ekstracurriculære tilbud til studenteriværksættere

Professionshøjskolen Metropol. Ekstracurriculære tilbud til studenteriværksættere Professionshøjskolen Metropol Ekstracurriculære tilbud til studenteriværksættere Indhold Generelt om institutionens aktiviteter på området... 3 Inkubatorer, hubs og labs... 3 Makerspace... 4 Etableringsforløb...

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

I projektet uddannes borgere i praktisk anvendelse af redskabet ift. at udføre konkrete projekter til gavn for hele Sydhavnen.

I projektet uddannes borgere i praktisk anvendelse af redskabet ift. at udføre konkrete projekter til gavn for hele Sydhavnen. Vores Sydhavn Om tilbuddet: Projektet Vores Sydhavn sigter mod at implementere det digitale strategiske værktøj, www.tagdel.dk, som et permanent og digitalt samlingspunkt for alle borgere i Sydhavnen.

Læs mere

Tim Struck. high impact facilitation. Kursus på 4 dage i effektfuld facilitering

Tim Struck. high impact facilitation. Kursus på 4 dage i effektfuld facilitering Tim Struck high impact facilitation Kursus på 4 dage i effektfuld facilitering Dette kursus er drevet af ét eneste formål: at gøre det nemt for dig at skabe troværdige resultater gennem andre. Eller sagt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Baggrund Kongres- og mødeindustrien er et væsentligt forretningsområde for dansk turisme, og markedet er i

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Dialogværktøj til VL-årstemaet 2017: Design af ledelse

Dialogværktøj til VL-årstemaet 2017: Design af ledelse København den 3. november 2017 Dialogværktøj til VL-årstemaet 2017: Design af ledelse Kære VL-gruppe, I vedhæftede to pdf-filer finder I et dialogværktøj, der oprindeligt blev udviklet som del af VLårstemaet

Læs mere

Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse

Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse Kundens navn Tilbuddets titel. Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse Den DAG. MÅNED, ÅR Aktionslæring: Lokaludvikling og samskabelse Aktionslæring betyder,

Læs mere

Find det rigtige, hurtigere og billigere ved hjælp af prototyper

Find det rigtige, hurtigere og billigere ved hjælp af prototyper GRANYON WHITE PAPERS: PROTOTYPING Find det rigtige, hurtigere og billigere ved hjælp af prototyper Prototyper i forskellig udformning gør det muligt at afprøve og teste den e-handels løsning, webside,

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten INDLEDNING Som en del af videreudviklingsfasen i ansøgningsrunden Unge på kanten har Bikubenfonden

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Økonomi- og Organisationsudvikling, Organisation Teori U - Uddannelsen En uddannelse, der frisætter mennesker og skaber energi, giver dig grundlæggende kendskab til teorien, muligheder for anvendelse i

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svendborg efterår 2018

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svendborg efterår 2018 Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svendborg efterår 2018 Hvad er Innovation PÅ TVÆRS i UCL? Innovation PÅ TVÆRS (IPT) er et tre ugers forløb, hvor der alle dage arbejdes med et innovationsprojekt, som udspringer

Læs mere

Slip innovationen løs!

Slip innovationen løs! Slip innovationen løs! Workshop snapshots Indledning 8ideas er et webbaseret værktøj, som motiverer og accelererer idéudvikling og innovation i organisationer, ved at inddrage medarbejdere, netværk og

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Fase 2: Vejledning & Spørgeskema Vasketoiletter Parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der hjælper til at tydeliggøre konkrete udfordringer,

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber 2019 COI S STRATEGI FORMÅL Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der arbejder for øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med innovations

Læs mere

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Projekt Rethink Business har over en 3-årig periode arbejdet med at omstille midtjyske virksomheder til at følge tankegangen i cirkulær

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Hvorfor og hvordan brugerinddragelse i offentlig selvbetjening? Ulla Tønner, Senior UX konsulent i Charlie Tango

Hvorfor og hvordan brugerinddragelse i offentlig selvbetjening? Ulla Tønner, Senior UX konsulent i Charlie Tango 1 2 Hvorfor og hvordan brugerinddragelse i offentlig selvbetjening? Ulla Tønner, Senior UX konsulent i Charlie Tango Charlie Tango udvikler brugerdrevne digitale oplevelser INVESTIGATE SYNTHESIZE IDEATE

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm

Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm 19. maj 2014 Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm Baggrund I kommissoriet for arbejdsgruppen om Fremtidens erhvervsservice på Bornholm, står der overordnet som formål

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Indhold: Hvorfor en innovationsmodel?...3 Hvordan definerer vi innovation i Furesø?...3 Principper for innovation...3 Innovationsmodellen

Læs mere

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014)

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014) Performance : 4,10 (4,12) Importance : 4,25 (4,28) Respondenter : 91 (93) Organisation 3,87 (3,94) 5.0 Økonomi 4,06 (4,10) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,34 (4,18) 3.0 Interessenter 3,94 (3,97) Afdeling/enhed 4,39

Læs mere

2 Generelt Leverandør skal bistå Kunden i planlægning, eksekvering samt efterfølgende evaluering af konferencen.

2 Generelt Leverandør skal bistå Kunden i planlægning, eksekvering samt efterfølgende evaluering af konferencen. 1 Generelt om kravspecifikation [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget indeholder Søfartsstyrelsen krav og ønsker til konferencearrangøren. Tilbudsgiver skal ikke skrive noget i dette bilag, men skal vedlægge

Læs mere

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet 1. Om Udviklingspartnerskabet i Gribskov og erfaringer med at få partnerskaber til at virke 2. Om erfaringer med at arbejde med velfærdsteknologi i partnerskabet

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 18/4527 Projektnavn Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere