Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018"

Transkript

1 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

2 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier 10 Innovationsfondens formål og strategi 11 Referencer 12

3 INTRODUKTION Introduktion Udvikling af dansk turisme gennem innovation kan bidrage til vækst, omsætning og beskæftigelse i hele landet. Turisterne forbruger for 91,9 mia. kr. i Danmark. Det betyder, at turismen skaber godt job i Danmark, hvoraf mange job ligger i landets landdistrikter. Samtidig er dansk turisme et vigtigt eksporterhverv med en andel på 3,6 pct. af eksporten. Nye trends sætter løbende retning og behov for innovation i turisme. Det gælder f.eks. natur, sundhed, gastronomi, kultur, erhverv, adventure, golf mv.. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sætter sammen med andre vækstteknologier dagsordenen for udvikling af turisterhvervet. Dansk turisme er i dag fragmenteret og karakteriseret ved et kompliceret samspil mellem en række forskellige aktører. Samspillet foregår typisk mellem mange små virksomheder og andre mindre aktører - og ikke mindst med en utilstrækkelig sammenhæng mellem forskningen og det praktiske erhverv. Der kan endvidere være komplekse regler og regulering, som medvirker til at hæmme erhvervets vækstmuligheder. Innovationsfonden ønsker med investeringer i turisme at understøtte og forbedre konkurrenceevnen for turismeerhvervet. Fonden ønsker at modne og udvikle turismeerhvervet ved at koble erhvervets aktører, forskningen og reguleringen bedre sammen for derigennem at sikre en bedre udnyttelse af de danske potentialer indenfor turisme. Innovationsfonden investerer generelt i projekter, som på kort eller lang sigt resulterer i implementering af nye teknologier og processer, eller som sammensætter kendte teknologier og processer på en ny og værdiskabende måde. Projekterne skal skabe økonomisk og samfundsmæssig værdi i danske virksomheder og hos offentlige aftagere i stat, regioner og kommuner. Innovationsfonden dækker hele værdikæden fra forskning over udvikling til implementering herunder kommunikation til kunden. Innovationsfondens investeringsstrategi indenfor turisme udgør sammen med prioriteringer på turismeområdet i den aktuelle finanslov grundlaget for fondens opslag og vurderings- og investeringskriterier. Turisme udgør et delområde i Innovationsfondens øvrige samfundsfaglige investeringer. Innovationsfondens investeringsstrategi for miljø tager udgangspunkt i fondens lovgrundlag, Forsk2020-kataloget, Danmarks Statistik samt diverse analyser og rapporter fra blandt andre, Erhvervs- og Vækstministeriet, Visit Denmark, regionerne, kommunerne, interesseorganisationer og analyser fra bl.a. OECD og UNWTO. Desuden har fonden arbejdet med konkrete input til strategien fra forskere, virksomheder, organisationer og andre relevante fageksperter, der deltog i fondens strategiforum i oktober Definition Innovation i turisme kan være både på efterspørgsels- og udbudssiden samt i rammevilkår. Det gælder inden for følgende: Turisme

4 BESKRIVELSE Produkt-, service- og procesinnovation på turistsiden (efterspørgsel). Produkt-, service- og procesinnovation i selve turismeerhvervet og i virksomheder, som får omsætning fra turismen (udbud). Konceptinnovation (Integreret efterspørgsels- og udbudsinnovation). Innovation vedrørende branchens rammevilkår bl.a. infrastruktur, regulering/lovgivning, offentlige myndigheder, afgifter og informations- og kommunikationsteknologi (rammevilkår - IKT). Innovation inden for turisme kan kategoriseres inden for den værdikæde, som bl.a. HORESTAhar defineret for området: Reasons to go (markedsføring, brand, produkt, køb af rejse, pris). Tilgængelighed (fly, lufthavn, infrastruktur, visum). Ophold (Overnatning, attraktioner, bespisning, transport, service/kvalitet, sikkerhed, pris, events). Efter ophold (oplevelse, ambassadører, tilfredshed). Turisme omfatter således såvel kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervsturisme. Oplevelsesøkonomien/oplevelseserhvervet indgår i alle ovenstående områder. Turisme vil i forhold til forskning og innovation ofte inddrage en række andre områder som f.eks. Informations og kommunikationsteknologi (IKT), miljø og natur, energi, transport, sundhed, fødevarer mv.. Det betyder, at turisme kan indgå i andre af Innovationsfondens fagområder. Det betyder også, at forsknings- og innovationsprojekter ofte vil være tværsektorielle og tværdisciplinære for at kunne bidrage til kvalitetsløft i turisme-erhvervet. Beskrivelse Turismen er globalt set i vækst. I 2012 rundede antallet af internationale turist-indrejser en milliard, og i 2013 voksede international turisme yderligere med 5 pct.. En lignende vækst (4,5 pct.) forventedes i UNWTO forventer, at antallet af turist-rejsende fortsat vokser med 3,8 pct. pr. år frem mod Udviklingen drives blandt andet af en voksende middelklasse i en række vækstlande - herunder Kina, Rusland, Indien og Brasilien. Rusland og Brasilien har de senere år været de lande med den relativt største stigning i udgående turisme, men flere lande følger med. Turisme

5 BESKRIVELSE Markedets karakteristika I regeringens strategi for vækst og udvikling fra november 2015 fremgår det, at: Turismen er et internationalt væksterhverv og samtidig et erhverv, der kan bidrage til vækst og udvikling også uden for de store byer. Men konkurrencen om turisterne er hård. Der er derfor behov for at styrke rammevilkårene for dansk turisme, så ikke mindst væksten inden for kystog naturturismen understøttes. Således er der bl.a. behov for at udvikle attraktive og tidssvarende turismeprodukter, forbedre konkurrencedygtigheden og effektivt markedsføre Danmark som turismedestination. Tilgængelighed og information er ligeledes vigtige elementer i at skabe vækst og udvikling i turismen. Situation og udvikling i Danmark Turisme har stor betydning for den regionale erhvervsudvikling. Andelen af fuldtidsbeskæftigede inden for turisme er i nedenstående opgjort i 2013 og understreger de regionale forskelle og turisterhvervets betydning. Turisme

6 BESKRIVELSE Det er således en udfordring for erhvervet, at vækst og beskæftigelse i de senere år ( ) har været begrænset i mange vigtige turismeområder, som det fremgår af nedenstående kort fra regeringens strategi for vækst og udvikling i hele Danmark. Økonomisk vækst og nye job skabes af entreprenante personer og innovative virksomheder. Og de mest succesrige vækstregioner er kendetegnet ved stærke netværk. Tilsammen udgør de et økosystem for vækst, som typisk går på tværs af sektor- og brancheskel. Offentlige myndigheder kan styrke den lokale vækstkultur ved at identificere, støtte og indgå som aktive medspillere i økosystemet. Investeringer i innovationsprojekter inden for turisterhvervet kan også fremme vækstkulturen og udbrede den til andre destinationer, men det er vigtigt at inddrage alle relevante aktører. Turisme

7 BESKRIVELSE Turisme-området i Danmark er fragmenteret med utilstrækkelig sammenhæng mellem forskning og erhverv, og der kan være komplekse regler og regulering, som hæmmer erhvervets vækstmuligheder. Som det fremgår af kortet ovenfor, er det netop de områder af landet, hvor turisterhvervet har relativ stor betydning, at antallet af nye virksomheder er lavest. Forsknings- og innovationsprojekter skal inddrage erhvervsstruktur og regulering samt netværk i aktiviteterne for at få størst effekt. Nye trends sætter løbende retning og behov for innovation i turisme (natur, adventure, sundhed, gastronomi, kultur, erhverv, golf m.v.). Dynamikken i udvikling og efterspørgsel af turistdestinationer, turistprodukter og services er stor og giver et løbende pres på erhvervet. Det er således vigtigt med løbende innovation og udvikling af destinationer, turismeprodukter og services, formidling, infrastruktur mv.. og tilhørende digitalisering for at fastholde og udbygge erhvervets konkurrenceevne. Dette omfatter også virksomheder, som ofte ikke direkte opfatter sig som en del af turismeerhvervet. Det gælder blandt andet infrastruktur og detailhandel, der udgør en stor del af turisters forbrug, som det fremgår af figuren nedenfor. Turisme

8 HVORFOR INVESTERER INNOVATIONSFONDEN? Hvorfor investerer Innovationsfonden? Turismeområdet har potentiale til at øge vækst og beskæftigelse i hele landet. Turisterne forbruger for 91,9 mia. kr. i Danmark. Det betyder, at turismen skaber ca job i Danmark. Der er stor forskel på, hvor stor en turismeomsætning, der er i de enkelte kommuner i Danmark. København ligger på en suveræn førsteplads med en omsætning på hele 21,5 mia. kr. efterfulgt af store byer som Aarhus og Aalborg. Allerede på fjerdepladsen ligger dog Ringkøbing-Skjern, der trods et beskedent indbyggertal på ca alligevel formår at generere en turismeomsætning på næsten tre mia. kr. Samtidig er dansk turisme et vigtigt eksporterhverv med en andel på 3,6 pct. af eksporten. Derfor skaber turismen vækst og tusindvis af arbejdspladser i Danmark. Udvikling af effektiv kvalitetsturisme gennem innovation af turismeprodukter, -services, og -koncepter kan bidrage til vækst, omsætning og arbejdspladser i hele landet. Danmark har vækstmuligheder indenfor såvel storbyturisme, erhvervsturisme samt kyst- og naturturisme. Nye trends inden for turisme med hurtige ændringer i efterspørgsel på destinationer, turismeprodukter- og service skaber fortsat behov for innovation. Innovationsfonden ønsker med investeringer i turisme at understøtte og forbedre konkurrenceevnen for turismeerhvervet. Investeringerne skal modne og udvikle turisme-erhvervet ved at koble erhvervets aktører og viden sammen samt sikre bedre udnyttelse af de danske potentialer gennem bedre samspil mellem offentlige og private aktører i turismeerhverv, forskning og regulering. Turisme

9 VISION OG MÅL Vision og mål Innovationsfondens vision for turismeområdet er at forbedre erhvervets konkurrenceevne og gennem innovation at bidrage til vækst, omsætning og arbejdspladser i hele landet inden for såvel storbyturisme, erhvervsturisme samt kyst- og naturturisme. Det betyder, at Innovationsfonens investeringer har til formål, at understøtte/forbedre konkurrenceevnen for turisterhvervet via innovation, som skaber kvalitetsturisme og effektivitetsforbedringer. koble evidensbaseret viden med turismeerhvervets aktører for at skabe value for money samt modne og udvikle turismeerhvervet. øge omsætning i yderområderne og sikre bedre udnyttelse af de danske potentialer bl.a. via bedre samspil mellem aktører i turismeerhverv, forskning og regulering. skabe grundlag for skalering af resultater fra forsknings- og innovationsprojekter til andre lokalområder. Innovationsfondens investeringer skal understøtte Visit Denmarks og organisationens tre nye udviklingsselskabers strategiske satsning på kystog naturturisme, storbyturisme og erhvervsturisme samt regeringens strategi for vækst og udvikling i hele Danmark (november 2015). Hertil kommer den nationale turismestrategi, som regeringen fremlægger i foråret 2016 på baggrund af arbejdet i Det Nationale Turismeforum. Investeringerne kan også understøtte aktiviteterne i relevante innovationsnetværk som blandt andet: Innovationsnetværket for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi (INVIO), innovationsnetværket FoodNetwork og Innovationsnetværket ServicePlatform. Investeringsområder Der er tre hovedområder inden for turisme, og der er potentialer inden for og på tværs af alle tre områder: Turisme

10 INVESTERINGSKRITERIER Innovationsfonden vil derfor investere i: Praksisnære og generelle koncepter, der sigter mod kvalitetsudvikling, værdiindhold og formidling af internationalt attraktive turismeprodukter og service - især med fokus på procesinnovation og skalerbarhed. Projekter, der tager udgangspunkt i samspil mellem turisterhverv og evidensbaseret viden om turisternes efterspørgsel bl.a. nye trends. Entreprenørskab, åben og brugerdreven innovation, inddragelse af international viden og best practices. Projekter med virksomheder i førersædet herunder boost af netværk, tværsektorielt samarbejde og vidensdeling inden for destinationer og generelt. Projekter, som inddrager netværk og samarbejde, der går på tværs af turismebranchen og andre brancher (f.eks. fødevareerhvervet, digitalisering mv.). Projekter, der fokuserer på kyst- og naturturisme, storbyturisme eller erhvervsturisme og bidrager til øget omsætning, arbejdspladser samt lokal og regional udvikling. Investeringskriterier Innovationsfondens ansøgninger inden for turisme kan være inden for alle investeringstyper fra iværksætterpiloter over InnoBooster-projekter til innovationskonsortier. Det betyder, at de kan være indenfor hele værdikæden fra forskning og innovation til udvikling og implementering. Vægtningen af nedenstående vil således afhænge af, hvor i værdikæden aktiviteterne er. Projekter inden for turisme vurderes generelt i forhold til: Trends, kvalitet og værdi Relevans, forsknings- og innovationshøjde Procesinnovation og produktinnovation Netværk og samarbejde også på tværs af brancher Skalerbarhed International konkurrencekraft Der vil i vurderingen endvidere være fokus på: Innovative turismeprodukter og processer med vægt på kvalitet og økonomisk værdiindhold. Omsætningspotentiale i deltagende virksomheder og på landsplan. Beskæftigelsespotentiale i deltagende virksomheder og på landsplan. Samarbejde mellem turismevirksomheder og forskning og hvorvidt, det er relevant med en virksomhed i førersædet. Værdi for Danmark som destination. Synergi med organiseringen og markedsføringen af dansk turisme Visit Denmark mv.. Turisme

11 INNOVATIONSFONDENS FORMÅL OG STRATEGI Skalering af løsninger til andre områder. Lokalt og regionalt udviklingspotentiale. Innovationsfondens formål og strategi Danmark skal blive bedre til at konkurrere på forskning og innovation, udnytte sine særlige styrker og potentialer samt skabe en ny kultur for samarbejder mellem den offentlige sektor og private virksomheder. Dette inkluderer også udvikling af nye løsninger på globale samfundsmæssige udfordringer, der samtidig understøtter vækst og beskæftigelse i Danmark. Innovationsfondens primære opgave er at omsætte viden, samfundsudfordringer og innovationsbehov til konkrete projekter, partnerskaber og løsninger, der i sidste ende bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Innovationsfonden investerer derfor i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse. I Danmark får vi ikke nok ud af de penge, vi bruger på forskning og innovation, og det har betydning for vores vækst og produktivitet. I negativ forstand. Danmarks produktivitet afhænger af mange faktorer, hvoraf en del af dem ligger inden for Innovationsfondens område. Derfor kan fonden bidrage til at øge Danmarks produktivitet og vækst. Men kun hvis vores fokus er rigtigt. Innovationsfonden arbejder målrettet for at styrke innovationen i Danmark ved at gennemføre flere og bedre forsknings- og udviklingsprojekter, der samtidig stimulerer til øget privat investering i forskning og udvikling. Desuden bidrager fonden til at øge antallet af innovative virksomheder i vækst herunder et øget antal af højtuddannede medarbejdere i virksomhederne. Turisme

12 REFERENCER Referencer Vækst og udvikling i hele Danmark. Regeringen, november 2015 Mandag Morgen Vækst Danmark, 2015 Aftale om vækstplan for dansk turisme, 20. juni 2014 Hvidbog om Turismeforskningen i Danmark, 2014 Kyst- og Naturturisme turismens økonomiske betydning i Kystdanmark. Visit Denmark 2014, Visit Denmark - Destinationsmonitor Status Visit Denmark 2014, Visit Denmark: Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse februar 2015, Turismens Økonomiske Betydning i Danmark 2012 Visit Denmark, 2014 Kortlægning af Kystturismeforskning og Samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark. Center for Regional- og Turismeforskning, 2014 Orams, Mark & Michael Lück, 2014: Coastal and Marine Tourism - Emerging issues, future trends and research priorities. The Wiley Blackwell Companion to Tourism, first edition OECD Tourism Trends and Policies, 2014 UNWTO Tourism Highlights 2014, UNWTO Tourism towards 2030, UNWTO Annual Report 2014 UNWTO Tourism Highlights 2014, UNWTO Tourism towards 2030, UNWTO Annual Report 2014 Turismen som væksterhverv i Danmark. Copenhagen Economics for Turismens Vækstråd v. HORESTA. 20. juni Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi - Anbefalinger. Juni 2013 Mandag Morgen Vækst Danmark, 2015 Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi. Erhvervs- og Vækstministeriet, 21. januar 2013 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme. Bornholms regionskommune 2012 HORESTA: Økonomi & Statistik - brancheinfo Hvidbog om Turismeforskningen i Danmark, 2014 Hjalager, Anne-Mette, 2009: A review of innovation research in tourism. Tourism Management 31, 1-12 Turisme

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Kvalitets- og servicestandard for turisme

Kvalitets- og servicestandard for turisme Kvalitets- og servicestandard for turisme Agenda Hvorfor lave en standard for kvalitetsturisme? Idé, baggrund og formål Hvilken form og hvilket indhold får standarden? Myter og virkelighed Hvordan foregår

Læs mere

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma En integreret del af det danske innovationssystem Ny fond med ny fokus Værdikæden Grundforskning Forskning Udvikling Implementering Innovationsfonden

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Kortlægning af kystturismeforskning og og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Rømer

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016 Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden Introduktion Grand Solutions Energi-2016 2 Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Turismen i kommunerne skal skabe vækst og nye arbejdspladser -

Turismen i kommunerne skal skabe vækst og nye arbejdspladser - Turismen i kommunerne skal skabe vækst og nye arbejdspladser KL s anbefalinger til regeringen og den nationale turismestrategi Turismen i kommunerne skaber vækst og nye arbejdspladser KL s anbefalinger

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Input til Regeringens Vækstteam

Input til Regeringens Vækstteam HORESTAs Input til Regeringens Vækstteam Januar 2013 Vækst gennem turisme og oplevelser Indledning Turisterhvervet bidrager med en årlig omsætning på 74,6 mia. og beskæftiger 109.000 fuldtidsmedarbejdere

Læs mere

Kortlægning af dansk kystturismeforskning

Kortlægning af dansk kystturismeforskning TiD årsmøde 19-20. marts, 2014 Nansens Gaard - Svaneke- Bornholm Kortlægning af dansk kystturismeforskning Jesper Manniche, manniche@crt.dk Carl Henrik Marcussen, marcussen@crt.dk Lene Rømer, ler@crt.dk

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog

Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog Side 1 af 10 Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog Side 2 af 10 Indledning På verdensplan er turismen i vækst, men Danmark taber markedsandele. Danmark skal tilbagevinde markedsandele og få del

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

turismepolitik Indhold Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund

turismepolitik Indhold Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund 2 0 1 4 2 0 1 7 turismepolitik Indhold Indledning Tilgangen Markedsføring Virksomhedsudvikling Produktudvikling Bilag om baggrund side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 8 1. Indledning Tønder Kommunes

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Denne redegørelse beskriver udviklingen i dansk turisme. I perioden 1994-2004

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm.

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm. Smart Cities Nye veje til vækst og bæredygtighed Business Region Aarhus den 18. december 2015 Søren Sørensen Adm. direktør, NRGi Intro til Smart Cities og smarte fællesskaber inkl. cases 1. Introduktion

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

# turismepolitik 2015-2018

# turismepolitik 2015-2018 # turismepolitik 2015-2018 1 INDHOLD # ROSKILDE?? JAMEN I HAR JO DET HELE... # LIMEN ER ORANGE # DE TRE STRATEGISPOR 1. HISTORIE - VIKINGER & VERDENSARV 2. FJORD OG NATUR 3. EVENTS NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Turisme kan blive nyt vækstlokomotiv

Turisme kan blive nyt vækstlokomotiv Turisme kan blive nyt vækstlokomotiv HOVEDPUNKTER Turisterhvervet kan levere et vigtigt bidrag til at løse Danmarks vækstkrise Der kan skabes 27.000 nye arbejdspladser og en ekstra års - omsætning på 21

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 ULLA TOFTE PROGRAM Cand. mag. i historie, debattør, skribent. Derudover er Ulla medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere