dm faktor 4 Selvstændig turistguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dm faktor 4 Selvstændig turistguide"

Transkript

1 dm faktor 4 NR SEPTEMBER 2013 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE Leder 48 E-rekruttering stormer frem 49 Fremtidens arbejdsuge: 25 timer 50 Få styr på klatpensionerne 50 Der er potentiale i turisterne 53 Side Selvstændig turistguide Etnolog Karen Elberg har gjort turismen til sin levevej. Det er sjovt og til at leve af.

2 48 af Peter Magnussen, medlem af redaktionsudvalget Når ansatte har for meget og ledige for lidt Krisen har sat ekstra turbo på rotteræset i hamsterhjulene. Rigtig mange på arbejdsmarkedet bliver presset og presser sig selv til det yderste. Kravene, som skal drive produktiviteten i vejret, omfatter medarbejdernes totale ressourcer i virksomhedens interesse, også ud over arbejdstiden. Arbejdslivet er blevet grådigt og grænseløst, siger arbejdsmarkedsforsker Ole Busck fra Aalborg Universitet. I Magisterbladet 9. august kunne vi læse, at flere vidensarbejdere får depressioner eller andre psykiske sygdomme, som kan være udløst af stort arbejdspres. Kravet om uafladeligt øget produktivitet på arbejdspladserne får arbejdsgiverne til hurtigere at skille sig af med medarbejdere, der bliver nedslidte eller psykisk syge. I dag lider folk mere, fordi de arbejder, end fordi de ikke arbejder. WHO forudser, at i 2030 vil flere mennesker være ramt af depression end af nogen anden sygdom. Det har store omkostninger både for samfundet og for den enkelte. Det er svært at kæmpe for en anden verden, hvis man er syg, forgældet eller fattig. Men det er nødvendigt at stille spørgsmålet, om ikke vi kan finde en anden verden at knokle for. Findes der ikke et alternativ til denne levendegjorte Sisyfosmyte, hvor markedsøkonomien er den målestok, ud fra hvilken alt det væsentlige i tilværelsen måles? Der er desværre ikke megen hjælp at hente fra det politiske parnas. Det var skræmmende at høre finansminister Bjarne Corydons vision om Danmark som konkurrencestat, et samfund, hvor mennesket først og fremmest ses som et stykke arbejdskraft, der skal optimeres (så effektivt og produktivt som muligt) og samfundet skal tilpasse sig markedets krav et samfund, hvor vi alle konkurrerer med hinanden om løn, arbejdsvilkår og skat. Hvad gør konkurrencestaten med de uproduktive og ineffektive, som ikke kan klare mosten? Dem som tabte pusten i rotteræset? Den gør vel præcis det som vi nu ser de konkurrencedygtige virksomheder gøre med psykisk syge og stressede. Er der overhovedet plads til omsorg og velfærd i en konkurrencestat? Ole Busck konstaterer, at statistikkerne over psykiske arbejdsskader og udstødning har været stigende, samtidig med at den deregulerede konkurrencekapitalisme har fået frit spillerum. Opgivelsen af markedsregulering har resulteret i en frigørelse af økonomien fra ethvert samfundsmæssigt ansvar. Fagbevægelsen har indtil videre haft svært ved at finde et produktivt svar på økonomiens skalten og valten med både menneskelige og naturlige ressourcer. Bjarne Corydon tænker stadig i gamle økonomiske paradigmer, hvor økonomisk vækst er lig med arbejdspladser og mere beskæftigelse. Men væksten i de vestlige landes økonomier er i stigende grad blevet jobløs, fordi selve ideen om økonomisk vækst i konventionel forstand uafladeligt skaber både nedslidning og arbejdsløshed det sidste især som resultat af den øgede produktivitet. Ole Busck tilråder, at fagbevægelsen arbejder for at sikre et andet og bedre arbejde, som skal måles på resultaternes kvalitet frem for deres kvantitet, et arbejde, som også kan være tilgængeligt for flere, og som skal bidrage til et bæredygtigt samspil mellem menneske og miljø. For at nå en sådan opløftende fremtidsvision har vi i forskerverdenen efterlyst bud på, hvordan et mere bæredygtigt arbejdsmarked kunne se ud, et arbejdsmarked, hvor folk ikke bliver fysisk og psykisk nedslidte alt for tidligt. Vi har også set på områder, hvor der fortsat kan ske bæredygtig vækst. Turisme er et eksempel på et område med potentiel bæredygtig vækst. Du har mulighed for at møde Ole Busck på vores HTDAmedlemsseminar her til efteråret. Tilmeld dig når vi udsender indbydelsen pr. mail. Faktor 4 er sektorblad for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende medlemmer af DM. Bladet udkommer fire gange om året. Redaktion: Hanne Veber Ole R. Kentmark Peter Magnussen Jakob W. Buhl Jacob Juul Inger Birte Velling Inger Staahl Jensen Redaktionssekretær: Vivian A. Voldgaard Forsidebillede: Heidi Lundsgaard

3 af Vivian A. Voldgaard illustration: Colourbox 49 E-rekruttering vinder frem Det kan virke grænseoverskridende, når virksomheder beder om personlige oplysninger i de elektroniske rekrutteringssystemer. Men fremgangsmåden er nem og fair for både arbejdsgiver og ansøger, mener HR-professor. Søger du job i statsadministrationen, hos en større kommune eller en stor virksomhed, er det helt normalt, at du ikke længere bare kan sende din ansøgning med almindelig post eller . Du bliver i stedet bedt om at indsende den via et elektronisk rekrutteringssystem, og spørgsmålene, der følger med, kan være både mange og mangeartede. De gængse er rene formaliteter som navn, adresse og kontaktoplysninger. Men spørgsmål af mere selektiv karakter vinder også frem: Er du ledig? Har du erfaring fra arbejdsområdet? Indtast dit CPRnummer. Ryger du? Hvad er din nuværende titel? Hvem er din arbejdsgiver? Der er faktisk meget vide grænser for, hvad arbejdsgiverne må spørge om, oplyser Datatilsynet. Det overordnede krav er, at virksomheden eller organisationen overholder persondataloven, og at den, der afgiver oplysninger, giver sit samtykke, inden der trykkes på sendknappen. Arbejdsgivere, der opbevarer personfølsomme data om medarbejderne, skal endvidere have en godkendelse fra Datatilsynet. Og så skal spørgsmålene naturligvis respektere den øvrige lovgivning. Henrik Holt Larsen er professor og dr.merc. ved Institut for Organisation på CBS, Copenhagen Business School, og han forstår godt, at de elektroniske systemer bliver taget stadig mere i brug. I forvejen er der jo sket et jordskred fra de trykte til de elektroniske medier, så hvorfor skal virksomhederne betale en uhyrlig sum for en langsom stillingsannonce, når de på få døgn kan få flere tusinde ansøgere til en brøkdel af prisen, siger han. Sortering er smart Kritikere har fremhævet, at der med e-rekrutteringen følger en maskinel sortering i ansøgerne, og at det derfor bliver lidt for nemt at vælge bestemte ansøgere fra eller overse en kandidat, der har en skæv, men måske interessant profil. Men den bekymring mener professoren ikke, der er grund til. Jeg synes ikke, at risikoen for at blive valgt fra eller overset er større med de elektroniske systemer. Man havde også den risiko tidligere. Jeg kender til et ekstremt, men sandt eksempel, hvor en virksomhed fik næsten ansøgninger af den gammeldags slags i kuverter. Her fik man lavet et stempel, hvor der stod: Retur til afsender. Da vi har modtaget et overvældende antal ansøgninger, har vi desværre ikke mulighed for at realitetsbehandle din ansøgning. Henrik Holt Larsen synes med andre ord, at e-rekruttering er et både fair og godt redskab at bruge over for de jobsøgende. Systemerne giver arbejdsgivere Jeg kender til et ekstremt, men sandt eksempel, hvor en virksomhed fik næsten ansøgninger af den gammeldags slags i kuverter. Her fik man lavet et stempel, hvor der stod: Retur til afsender. Da vi har modtaget et overvældende antal ansøgninger, har vi desværre ikke mulighed for at realitetsbehandle din ansøgning. Henrik Holt Larsen, professor, CBS det, han kalder en bifangst. Altså en stor bunke ansøgninger fra folk, der har skrevet ansøgningen på 40 sekunder ved blot at skifte mailadressen ud uden at sætte sig ind i hverken jobbet eller virksomheden. Men ved hjælp af en grovsortering er det netop nemt at få dem kørt ud på et sidespor, så det er de reelle ansøgere, der står tilbage på listen. TJEK PÅ DINE RETTIGHEDER: Oplysningspligt Virksomheden skal anmode om dit samtykke, når du bliver bedt om at indtaste personlige oplysninger. Bliver du bedt op at oplyse dit CPR-nummer, har du krav på at få oplyst, hvilket sagligt formål der ligger til grund for spørgsmålet. Indsigt Virksomheden skal give dig indsigt i de registrerede oplysninger, hvis du kræver det. Rette eller slette Virksomheden har pligt til at rette eller slette oplysninger, der er urigtige eller vildledende og at orientere dem, der eventuelt har modtaget oplysningerne om dig (kan være relevant, når rekrutteringsfirmaer videregiver oplysninger om kandidater).

4 50 af Vivian A. Voldgaard illustration: Colourbox Det bæredygtige arbejdsmarked: 25-timers arbejdsuge Mens nogle går ned med stress af for meget arbejde, går andre rundt uden et job at stå op til. Arbejdsmiljøforskere mener, at vi skal have en helt anden arbejdsfordeling, hvis både mennesker og miljø skal overleve. Det er paradoksalt: Nogle arbejder så meget, at de bliver syge af det. Samtidig går en stor gruppe rundt og har så lidt at rive i, at de også er i fare for at blive syge af det. Stress, angst, bekymringer, urolig søvn og i det hele taget dårlig livskvalitet er kendetegn for begge grupper. Men det behøver ikke at være sådan, hævder en arbejdsmiljøforsker. Jeg mener, at den linje, vi har lagt i Danmark, er helt forkert. Vi pisker folk til at arbejde mere og mere, og det er ikke særlig klogt. Vi burde gå den anden vej og i stedet se på, hvordan vi kan fordele arbejdet bedre mellem os. Samtidig skal vi væk fra at tænke, at vækst er det eneste, der kan generere arbejdspladser. Der er faktisk masser af arbejde, der skal gøres i vores samfund. Men det strander på, at det eneste, politikerne taler om som genvej til jobskabelse, er øget forbrug og vækst, og det mener jeg er helt misforstået, fastslår Ole Busck, cand.phil., lektor og arbejdsmiljøforsker på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Han er fortaler for et mere bæredygtigt arbejdsmarked, og lektoren er ikke sen til at skyde med skarpt efter politikerne og alle os andre, der har lønstigninger og nyanskaffelser som vigtige pejlemærker i tilværelsen. Vi bliver nødt til at tænke på bæredygtighed frem for vækst, og her mener jeg, at vi ikke kommer uden om at tage nogle langt større hensyn til miljøet i selv tjener. Derudover generer det mig, at mine pensionspenge ender i lommen på nogle pensionsselskaber, fordi de hæver så mange penge i gebyrer. Jeg forestiller mig, at samfundet på lang sigt bliver styrket af, at vi har pensionsmidler, som vi kan leve af, når vi bliver gamle. Men nogle af os oplever i stedet, at vores pensionsordninger bliver mindre værd, som tiden går. Det synes jeg er helt forkert, siger hun. Og Sofie Teil er ikke alene om at være frustreret indehaver af de såkaldte klatfremtiden. Både miljøet på vores planet og vores arbejdsmiljø. Personligt er jeg jo fortaler for det, jeg har valgt at kalde modvækst, altså en total opbremsning i vores jagt efter økonomisk vækst. Men kan man ikke gå med til det, må vi som minimum gå en vej, hvor vi skaber vækst i kraft af nye og bedre job, der tager hensyn til mennesker og miljø. Planeten har også åndenød Ole Busck er medforfatter af bogen Modvækst, hvor en række debattører giver deres bud på, hvordan 200 års industrialisme kan blive omstillet til det, de kalder en æra af knaphed. Vi skal lære, at det ikke nødvendigvis er lykken at jagte profit og skrabe til os, mens andre står fattige tilbage. Der har aldrig været så mange fattige i verden som i dag. Flere end en mia. mennesker sulter hver dag. At økonomisk vækst er løsningen på den moderne verdens samfundsproblemer, er en meget stor løgn. Hverken vi mennesker eller vores planet kan tåle, at den her udvikling fortsætter, Klatpensioner koster dyrt Årlige gebyrer æder grådigt af de små pensionsopsparinger, som mange magistre har i forskellige pensionsselskaber. Til udgangen af året kan pensioner under kroner flyttes gratis rundt mellem selskaberne. Sofie Teil er en af de magistre, der har sine pensionspenge fordelt i flere forskellige pensionsselskaber. Hun er uddannet cand.pæd. og ansat som boligsocial medarbejder i Gentofte Kommune. Og lige nu er det en overenskomst fra SL, Socialpædagogernes Landsforbund, der dikterer hendes pensionsforhold. Tidligere har hun været ansat på overenskomster under BUPL, FLS og Magisterforeningen. Når jeg går ind på min pensionsinfo, kan jeg se, at jeg har fem forskellige pensionsopsparinger. Det er jeg rigtig træt af, for det koster jo en masse penge i gebyrer hvert år. Jeg har forsøgt at finde ud af, om jeg kan flytte dem, men det er ikke nemt at få overblik over, så jeg har faktisk opgivet, siger hun. Og det irriterer hende, at det foreløbigt er endt sådan. For det første kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ikke selv må bestemme, hvor mine opsparede pensionspenge skal placeres. Det er jo mine penge, som jeg

5 51 Vi skal omsætte øget produktivitet til kortere arbejdstid, så vi får flere i arbejde og mere tid til livet udenfor arbejdspladsen. Ole Busck, lektor og arbejdsmiljøforsker, Aalborg Universitet så det er efter min opfattelse helt forkert, når finansministeren gør det til et tema at samle Danmark omkring konkurrencestaten. Det værste, vi kan gøre, er at gå ud at svinge Dankortet, som vi ellers lystigt bliver opfordret til, fastslår han. Ole Busck er ikke nødvendigvis modstander af øget produktivitet, som også er et tema i disse år. Men det skal ske ud fra en helt anden dagsorden, tilråder han. Øget produktivitet kan sagtens være et gode, men vi skal forvalte det anderledes. I dag resulterer øget produktivitet i, at nogle arbejdsgrupper arbejder mere og mere, mens flere og flere bliver udstødt fra arbejdsmarkedet, og det giver ingen mening. Vi skal omsætte øget produktivitet til kortere arbejdstid, så vi får flere i arbejde og mere tid til livet uden for arbejdspladsen. Arbejde, til vi bliver 80 En undersøgelse fra IFKA, Institut for Konjunktur-Analyse, viste i 2008, at hele 73 procent af arbejdsstyrken foretrak kortere arbejdstid frem for højere løn. Det var på toppen af højkonjunkturen, og lige før finanskrisen for alvor bragede igennem, så en del følte givetvis, at de ikke behøvede penge til flere shoppingture. Men det er alligevel værd at notere sig, mener Ole Busck, at politikerne ikke nødvendigvis har befolkningens opbakning til vækst- og beskæftigelsesstrategien. Jeg vil ikke afvise, at vi kan være nødt til at anerkende, at vi skal gå ned i løn. Og jeg ved også godt, at det bestemt ikke er det, som fagforeningerne anbefaler. Men måske er det også tid til omstilling for fagbevægelsen. Ved at sætte bæredygtig jobudvikling i centrum kan fagbevægelsen få fat i medlemmerne igen og genskabe sin position i samfundet, vurderer han. Ole Busck er ikke ene om at argumentere for et mere bæredygtigt arbejdsmarked. Max-Planck-selskabet i Tyskland er et af verdens mest anerkendte forskningsinstitutioner, og tidligere på året åbnede Max-Planck Odense Center. Den danske afdeling skal blandt andet forske i de samfundsmæssige konsekvenser af, at vi bliver ældre, og centerleder og professor James W. Vaupel har også beskæftigelsespolitikken under lup. Han vurderer, at mens det for hundrede år siden var omfordeling af pengene, der var i centrum, vil det i dette århundrede blive omfordeling af arbejdstiden, vi kommer til at fokusere på. Vi arbejder intenst i de perioder af livet, hvor vi har børn. Og når vi kommer op i slutningen af 50 erne og begyndelsen af 60 erne, hvor vi har masser af tid og ikke har ansvar for andre end os selv, trækker vi os tilbage fra arbejdsmarkedet og lever måske 40 år i total fritid, siger han. Med baggrund i forskningen er professorens vurdering, at vi skal arbejde 25 timer om ugen og i stedet blive på arbejdsmarkedet, til vi er 80 år. Det vil både samfundsøkonomien og vi som mennesker have det langt bedre med, fastslår han. Jeg forestiller mig, at samfundet på lang sigt bliver styrket af, at vi har pensionsmidler, som vi kan leve af, når vi bliver gamle. Men nogle af os oplever i stedet, at vores pensionsordninger bliver mindre værd, som tiden går. Det synes jeg er helt forkert. Sofie Teil, cand.pæd. og indehaver af fem klatpensioner pensioner. Det fortæller medlemschef i Unipension, Kenneth Petersen. Unipension er et fælles administrationsselskab for MP Pension, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger samt Arkitekternes Pensionskasse: Det er ikke en ukendt situation for os. Vi støder stort set på den dagligt, siger han. Men lige nu er det faktisk muligt at gøre noget ved klatpensionerne. En aftale mellem landets pensionsselskaber betyder, at det frem til nytår er gratis at flytte pensionsopsparinger på højst kroner mellem selskaberne. Hverken det afgivende selskab eller det selskab, der tager imod pengene, skal have penge for ulejligheden. Det giver god mening at samle sine pensionspenge ét sted for at spare mest muligt op. Og hos os behøver medlemmerne ikke være bange for, at deres pensionsordning bliver spist af omkostninger, hvis deres indbetalinger stopper, for administrationsomkostninger bliver betalt via forrentningen. Pensionsordningen kan altså ikke blive mindre end de penge, der er sparet op, forklarer medlemschefen. Tjek dine rettigheder Ordningen trådte i kraft sidste år, og alene i løbet af 2012 flyttede omkring klatpensioner ind hos Unipension, mens omkring 500 blev sendt ud af huset. Budskabet om, at det er gratis at flytte pensionsopsparingerne, har vores medlemmer i den grad taget til sig. Derfor forventer vi også, at endnu flere vil blive flyttet i år, siger Kenneth Petersen. For at en pensionsordning kan flyttes, skal den være omfattet af den såkaldte jobskifteaftale. Den betyder i korte træk, at pensionsordningen skal være oprettet

6 52 af Vivian A. Voldgaard foto: Henrik Petit PENSIONSFAKTA: Klatpensioner under kroner kan gratis flyttes mellem pensionsselskaberne til udgangen af Er du blevet arbejdsløs, kan du flytte din pensionsopsparing til MP Pension, hvis du tidligere har haft en pensionsordning i selskabet. Du kan også flytte din pension, hvis du husker at anmode om det, inden du forlader din arbejdsplads. Din ansættelseskontrakt bestemmer ofte, hvor dine pensionspenge placeres. Er du utilfreds, skal du huske at gøre indsigelser, før du skriver under. Får du afslag på at flytte en pensionsordning, har du mulighed for at søge dispensation. Det kan være i tilfælde, hvor du arbejder under en overenskomst, som ligger langt fra din uddannelse og dit fag. For at oprette en pensionsordning i MP Pension skal du enten etablere dig som selvstændig erhvervsdrivende eller være i job. Bliver du ledig, har du mulighed for at blive selvbetaler eller senere genoptage dine indbetalinger til MP Pension i en ny ansættelse. Er du dimittend, kan du ikke blive optaget i MP Pension, medmindre du har haft et lønnet job som studenterunderviser. Så har du allerede en pensionsordning og kan dermed fortsætte indbetalingerne. De forsikringsordninger, der følger med en MP Pension, er gældende, i 12 måneder efter at du er ophørt med at betale ind på pensionsordningen. i forbindelse med et jobskifte. Derudover skal pensionsordningen flyttes til en lignende ordning. Til gengæld gør ordningen det muligt at flytte pensionspenge til et nyt selskab, uden at der skal afgives nye helbredsoplysninger. Er en pensionsordning ikke omfattet af jobskifteaftalen, kan den alligevel flyttes i langt de fleste tilfælde, fastslår Kenneth Petersen. Men det kan koste et gebyr hos det selskab, der afgiver pengene til MP Pension. Før en pensionsopsparing flyttes, er det ifølge Kenneth Petersen en god idé at undersøge, hvad man siger farvel til, og hvad man får i et nyt selskab. For der kan være gode grunde til at bevare en ordning, selv om opsparingen ikke vokser og måske oven i købet bliver mindre på grund af de årlige gebyrer: Overvejer man at flytte en pensionsordning, er der to muligheder. Man kan bede om et tilbud på det, eller man kan sige hit med pengene. Vi tilråder altid, at man får et tilbud, for selv om du måske kun har en lille portion penge stående, Sofie Teil har som mange andre svært ved at få overblik over sine mange pensionsordninger. Og det frustrerer hende, at hun betaler så mange årlige gebyrer. kan du have nogle rettigheder, som viser sig at være langt mere værd, og så kan det være en dårlig idé at flytte pengene. Du har måske nogle bestemte boligrettigheder tilknyttet pensionen eller forsikringer. En del pensionsselskaber opererer med, at det samme medlem kan have flere forskellige policer i det samme selskab. I det tilfælde koster det årlige gebyrer pr. police. Andre selskaber som MP Pension samler pensionsopsparingerne under medlemmernes cpr-nummer, og der betales derfor kun ét årligt gebyr. Den slags er også værd at tage med i overvejelserne, når beslutningen om at flytte rundt på pengene skal tages, tilråder Kenneth Petersen. Har du en pensionsordning i MP Pension, kan du logge dig på dk/minmppension med NemID og her få overblik over din ordning. Her er der også et link til hvor du kan få et generelt overblik over, hvor og hvilke pensionsopsparinger du har.

7 af Vivian A. Voldgaard 53 Turismen har brug for nye profiler Der er et stort jobpotentiale i turisme og oplevelsesøkonomi i Danmark, fastslår regeringens vækstteam på området. Og der er plads til flere højtuddannede. Erhvervs- og Vækstministeriet nedsatte sidste år en række vækstteam, der ser nærmere på vækstvilkårene inden for seks forskellige områder. Før sommerferien afleverede deltagerne i Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi deres rapport, og den er på mange måder optimistisk læsning. Også selv om den danske turistbranche får et hak i tuden. Rapporten kortlægger, at Danmark siden finanskrisens indtog har mistet 1,8 procent af de udenlandske overnatninger, mens Europa som helhed er gået frem med 5,4 procent. Der har med andre ord været en fremgang i turismen, som Danmark er gået glip af. Og selv om det umiddelbart lyder som en dårlig nyhed, åbner det også døre til et potentiale, der kan vise sig at være langt større, fastslår arbejdsgruppen bag rapporten. Den konkluderer, at der kan skabes nye turismejob frem mod 2020, hvis Danmark formår at tage sin del af den stigende turisme, som resten af Europa oplever. En stor del af jobbene vil gå til lavtuddannede og ufaglærte, fortæller Anne- Mette Hjalager, professor og leder af Center for Turisme, Innovation og Kultur ved Syddansk Universitet og medlem af vækstteamet. Men hun mener også, at højtuddannede med fordel kan zoome ind på turismeområdet. En masse af de job, der vil blive skabt, vil gå til skoleelever og studerende, for det er servicejob i højsæsonen. Men der er også nogle nicher, hvor der vil ske en professionalisering, og ligesom akademikerne finder ind i kommunerne, regionerne og centraladministrationen, kan de også gøre nytte her, siger hun. Gode udviklingsmuligheder Professoren mener, at akademikerne med fordel kan gå målrettet efter VÆKSTTEAMETS MEDLEMMER: Adm. direktør Dorte Krak, Arp-Hansen Hotel Group (formand) Direktør Lisette Vind Ebbesen, Skagens Museum Adm. direktør Jan Haapanen, Novasol Professor og centerleder Anne- Mette Hjalager, Syddansk Universitet Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen Adm. direktør Lars Liebst, Tivoli Direktør Lars Lundov, Sport Event Denmark Direktør Anna Porse Nielsen, Manto A/S Adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark Adm. direktør Georg Sørensen, Herning Messecenter Dansk turisme: Turismen i Danmark omsætter for 82 mia. kroner om året og beskæftiger fuldtidsansatte. Priserne i Danmark var i procent højere end EU-gennemsnittet. For 12 år siden var tallet 30 procent. Siden 2008 og finanskrisens start har Danmark mistet 1,8 procent af de udenlandske overnatninger. Europa som helhed er gået frem med 5,4 procent. Det er ofte kinesere, brasilianere og russere, der besøger Europa. World Economic Forum har undersøgt, hvordan turister opfatter forskellige befolkningers attituder. Danmark landede på plads 117 ud af 140 lande. Vækstteamets rapport konkluderer, at kvaliteten af både serviceniveau, mad og attraktioner ofte bliver opfattet som dårlig af turister i Danmark. Vækstteamet anbefaler, at ansatte inden for turistbranchen sendes på efteruddannelse i god service over de kommende fem år. Desuden opfordrer teamet regeringen til at sænke momsen, indføre lavere energiafgifter og udarbejde en ny, samlet turismestrategi for Danmark.

8 54 af Vivian A. Voldgaard foto: Heidi Lundsgaard nogle af de udviklingsopgaver, der skal være med til at sikre, at Danmark fremover får del i den voksende europæiske turisme. I rapporten påpeger arbejdsgruppen, at turisterne generelt finder serviceniveauet alt for lavt i Danmark, og en undersøgelse af turisters opfattelse af forskellige befolkningers attituder, som World Economic Forum har udarbejdet, placerer Danmark på en sølle 117.-plads ud af 140 lande. Og det er ikke kun facetoface-servicen, der ifølge Anne-Mette Hjalager trænger til et eftersyn. Det er også den service, som turisterne møder på en app eller ved computeren. Her er der brug for nogle højtuddannede kandidater, der kan være med til at udvikle nogle rigtig gode selvbetjeningsfaciliteter. Vi ved, at kun procent af turisterne bruger de offentlige hjemmesider som visitdenmark.dk. Hovedparten får informationer fra venner og bekendte og via de sociale netværk, og de kommer mere og mere i spil i årene fremover. Her er det afsindigt vigtigt, at vi følger med, og her kan magistre byde ind med deres kompetencer, siger Anne-Mette Hjalager. Plads til nye nicher Hun mener også, at akademikere med mod på et liv som selvstændig har gode muligheder for at skabe nicheturisme et område, der i rapporten bliver spået fremgang i årene fremover. Et lille eksklusivt bed and breakfast om sommeren med en nichepræget profil kom- TURISTER ER VILDE MED VIDEN Karen Elberg, etnolog og ph.d., har gjort lokalturisme til sit speciale. Og det er både sjovt og til at leve af, fortæller hun. Karen Elberg er selvstændig turistguide i Svendborg. Hun arrangerer ture ud på bølgen blå med den gamle færge Helge, og hun knytter gerne kulturhistoriske fakta til sine fortællinger. Karen Elberg møder spørgsmålet jævnligt: Kræver det virkelig en universitetsuddannelse at guide turister rundt i det sydfynske? Og svaret har hun efterhånden indøvet: Du kan godt vise turister rundt, hvis du er noget andet end akademiker. Men som akademiker har jeg en klangbund af viden, som giver mig en høj troværdighed. Samtidig har jeg qua min uddannelse nogle rigtig gode formidlingsevner, ligesom jeg formår at sætte tingene i perspektiv og trække nogle historiske tråde. Så som akademiker kan jeg helt klart noget andet og mere, siger hun. Det lå ikke umiddelbart i Karen Elbergs karriereplan, at hun skulle bevæge sig ind på turismeområdet, da hun i 1993 stod som færdiguddannet cand.phil. i europæisk etnologi og i 2001 kunne supplere visitkortet med en ph.d. i etnologi og kulturanalyse. Men da privatlivet havde fået hende trukket til Svendborg, måtte hun tænke nyt og kreativt.

9 55 bineret med andre aktiviteter om vinteren kan være vejen frem for den gruppe, forudser hun. Vækstteamet anbefaler, at op imod ansatte inden for turismen over de kommende fem år bør efteruddannes, så de bliver i stand til at yde en bedre service. Men Anne-Mette Hjalager mener ikke, at der generelt er brug for flere turistuddannelser i Danmark. Vi er godt bestykket med turistuddannelser på forskellige niveauer i Danmark, så ideen med at målrette flere uddannelser til branchen tror jeg ikke på. Jeg ser et større potentiale i, at kandidater med andre uddannelser går ind og blander sig på turismeområdet. Er du cand.merc. i finansiering eller magister med speciale i kommunikation, har du rigtig gode muligheder for at bruge din faglighed og bidrage til udviklingen af turismen, fastslår hun. VÆKSTTEAMET ANBEFALER: En stærk organisering og en samlet national strategi Revitalisering af dansk kystturisme Fælles strategisk markedsføring og branding Styrket international tilgængelighed Flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder til Danmark Service og produktivitet skal være i top Digitalisering og ny markedskommunikation Rammebetingelse for lige konkurrencevilkår Jeg har prøvet kræfter med flere forskellige ting. Fra 2003 til 2007 havde jeg en afstikker til medicinalbranchen, hvor jeg uddannede mig til lægemiddelkonsulent, og jeg har haft forskellige projektansættelser, hvor jeg har udarbejdet etnologiske undersøgelser. Men da jeg gennem en del år har været tilknyttet turistkontoret her i Svendbog som guide, slog det mig pludselig, at det da var turisme, jeg skulle gøre til min levevej. Ideerne udvikler sig Karen Elberg meldte sig til et iværksætterforløb, der strakte sig over to år. Undervejs opstod ideen til det, der med tiden skal blive hendes levebrød: Internetportalen Meet The Locals. dk er en hjemmeside, der formidler arrangementer og kontakt til lokale. En turist med lyst til løbeture under ferien kan booke og betale en arrangeret løbetur i det fynske terræn. En økoentusiast kan købe et besøg hos en langelandsk familie, der lever med lamaer på marken og er selvforsynende med vindenergi. Og kulturinteresserede kan tage på guidet tur i Marstal på Ærø for at opleve de lokaliteter, som forfatter Carsten Jensen beskriver i sin roman Vi de druknede. Meet The Locals rummer alt det, jeg kan og interesserer mig for. Der er en masse formidling i projektet, jeg kan bruge min kulturhistoriske viden, og så er der et Det, jeg gør i Svendborg, kan andre akademikere gøre i alle andre områder. Karen Elberg, etnolog, ph.d. og indehaver af Meet The Locals, stort potentiale, fordi jeg skal i gang med at udvide det til hele Danmark. Lige nu leder jeg faktisk efter samarbejdspartnere af min egen slags overalt i Danmark, fortæller Karen Elberg om sin forretningsidé. På kontoret har Karen Elberg lige nu selskab af antropolog Marianne Frahm- Rasmussen, der har taget turen fra København til Svendborg for at komme i virksomhedspraktik. Sammen arbejder de på Meet The Locals, og planen er, at portalen skal udvikle sig til en bæredygtig forretning inden for overskuelig tid. Indtil det bliver en fuldbåren forretning at matche turister og lokale, supplerer Karen Elberg sin indtægt med andre tiltag inden for turisme. Hun tilbyder både byvandringer og sejlture med nogle af byens gamle skibe, ligesom hun er ophavskvinde til en af byens mere populære udflugter: Værtshusturen: Det er en kulturhistorisk værtshustur, og den er populær inden for erhvervsturismen, altså hos virksomheder, der deltager i konferencer her i byen og derfor bor på nogle af byens hoteller. Svendborg var engang kendt for at have flest værtshuse pr. indbygger, og det tænkte jeg, at man måtte kunne bruge til noget over for byens gæster. Derfor skruede jeg en idé sammen, hvor jeg begynder med et foredrag om værtshuse som begreb, og hvordan det har udviklet sig over årene, og så slutter vi af med en rundtur til nogle af de gammeldags, brune værtshuse. Tidligere tog jeg med rundt, men det gør jeg ikke mere, for nu kan der være op til 120 deltagere. Derfor laver jeg nu aftaler med nogle af byens værtshusejere, og så bliver gæsterne fordelt på værtshusruten, fortæller hun. Sikker fremtoning sælger Når Karen Elberg står over for sine turister, er hun meget bevidst om, at det er hende, der har ansvaret for, at de får en god oplevelse. Det er enormt vigtigt, at man kan læse sit publikum, og det er faktisk noget, som mange akademikere er rigtig gode til. Vi har lært at analysere, og fordi vi har en grundlæggende viden om mange ting, kan vi performe med en stor grad af sikkerhed. Det giver gæsterne tryghed og er med til at skabe en god stemning. At have de akademiske labber helt nede i det praktiske turistarbejde er noget andet end at sidde på et etableret turistkontor og betjene kunderne, erkender den fynske etnolog. Det kræver overblik, mod til at sælge og sparke døre ind, idérigdom og lyst til at møde alle slags mennesker. Men til gengæld er der rig mulighed for at skabe sig et arbejdsliv, der passer til både kompetencer og interesser, fastslår hun: Rundtomkring i Danmark er der masser af muligheder for at sætte akademisk viden i spil lokalt. Det, jeg gør i Svendborg, kan andre akademikere gøre i alle andre områder. Turismerapporten slår fast, at nicheturismen bliver vigtig i fremtiden, og her har højtuddannede virkelig noget at byde ind med.

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande.

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande. FØRSTEPLADS Vi har de bedste job i Europa Af Cecilie Agertoft Vi har de bedste job i Europa - UgebrevetA4.dk Fredag den 19. januar 2018 Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere