Professionshøjskolerne i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne i tal"

Transkript

1 Professionshøjskolerne i tal 2011

2 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren Institutioner Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede SektorenS uddannelser SektorenS dimensionering, Søgning og optag Dimensionering Søgning Optag SektorenS økonomi Professionshøjskolerne.i.den.samlede.nationale.uddannelsesøkonomi Sektorens.omsætning.og.resultat Aktivitet internationalt Udvekslingsstuderende Studerende.på.en.hel.uddannelse UASNET.-.Europæisk.netværk.for.professionsrettet.videregående.uddannelse kilder

3 nøgletal for professionshøjskolesektoren Med.denne.publikation.præsenterer.Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.fakta.om.og.nøgletal.for.professionshøjskolesektoren,.som.den.ser.ud.i Professionshøjskolerne.har.nu.eksisteret.i.fire.år. I.publikationen.samles.data,.der.giver.et.indtryk.af.professionshøjskolesektorens.størrelse,.økonomi.og.uddannelsesopgave. Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.fortsætter.dermed.en.systematisk.registrering.af.faktuelle.oplysninger. om.professionshøjskolesektoren,.inkl..de.to.ingeniørhøjskoler.(ingeniørhøjskolen.i.københavn.og.ingeniørhøjskolen.i.aarhus),.fra.deres.etablering.pr..1..januar.2008.som. følge.af.professionshøjskoleloven. Publikationen.er.udarbejdet.af.sekretariatet.for.Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.i.sommeren Redaktionen.er.afsluttet.den.1..august

4 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren 1.1 InstItutIoner Professionshøjskolesektoren.blev.etableret.pr..1..januar ved.fusioner.af.de.tidligere.CVU er.og.enkeltstående. MVU-institutioner..Professionshøjskoleloven.regulerer. sektorens.institutioner,.og.det.ligger.desuden.i.lov.om. erhvervsakademiuddannelser.og.professionsbacheloruddannelser,.at.der.skal.være.et.tæt.samarbejde.mellem. erhvervsakademier.og.professionshøjskoler.om.at.styrke. det.teknisk-merkantile.vækstlag..fra.politisk.hold.ønskes. der.et.stærkt.udbud.af.uddannelser.på.professionsbachelorniveau.inden.for.disse.to.fagområder.. Professionshøjskoler.og.erhvervsakademier.har.derfor.indgået.partnerskaber.om.udbud.af.uddannelser.på.området,. og.enkelte.institutioner.har.fusioneret..med.virkning.fra. januar.2009.fusionerede.university.college.nordjylland. og.nordjyllands.erhvervsakademi.(noea).under.navnet. University.College.Nordjylland..Samtidig.blev.TEKO.Center. Danmark.en.del.af.VIA.University.College.. Professionsbacheloruddannelser.i.Danmark.udbydes.af.syv. professionshøjskoler.og.to.ingeniørhøjskoler..enkelte.andre. institutioner.udbyder.dog.i.et.begrænset.omfang.også. professionsbacheloruddannelser..de.ni.erhvervsakademier. kan.udbyde.tekniske.og.merkantile.professionsbacheloruddannelser.i.et.partnerskab.med.en.professionshøjskole.. Danmarks.Medie-.og.Journalisthøjskole.udbyder.professionsbacheloruddannelse.inden.for.medie-.og.kommunikationsområdet..Den.frie.Lærerskole.i.Ollerup.udbyder. læreruddannelse.rettet.mod.friskolesektoren,.og.aalborg. Universitet.udbyder.socialrådgiveruddannelsen. figur 1. Professionshøjskolernes geografiske dækningsområder University College Nordjylland VIA University College Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen Metropol University College Syddanmark University College Lillebælt University College Sjælland Kilde:.Undervisningsministeriet Dækningsområder.i.henhold.til..4.i.lov.om.professionshøjskoler.for.videregående.uddannelser..Ingeniørhøjskolerne.i. hhv..københavn.og.aarhus.har.ikke.særlige.dækningsområder.og.fremgår.derfor.ikke.af.kortet..kort.med.placering.af. udbudssteder.kan.ses.på.www.uc-dk.dk 4

5 1.2 professionshøjskolerne set I et videregående uddannelsesbillede under.den.koordinerede.tilmelding.fordelt.på.alle.landets. videregående.uddannelsesinstitutioner. De.syv.professionshøjskoler.og.to.ingeniørhøjskoler.havde.i i.alt.ca studerende.på.de.ordinære.uddannelser.og.ca ansatte..I.2011.optog.institutionerne nye.studerende.gennem.Den.Koordinerede.Tilmelding.(KOT)..Hertil.kommer.studerende.på.Åben.Uddannelse.og.korte.kurser..Nedenstående.tabel.1.viser.optag. I.publikationen.anvendes.de.officielle.tal.fra.Den.Koordinerede.Tilmelding,.KOT.pr..30..juli..I.KOT.registreres.antal. tilbudte.studiepladser..dette.tal.er.ikke.identisk.med.tallet. tabel 1. optaget under den koordinerede tilmelding i 2011 fordelt på uddannelsesinstitutioner institution optag pr andel af optag pr Københavns.Universitet ,20% 2. Aarhus.Universitet ,50% 3. VIA.University.College ,50% 4. Syddansk.Universitet ,00% 5. Aalborg.Universitet ,20% 6. Professionshøjskolen.Metropol ,40% 7. Professionshøjskolen.UCC ,60% 8. University.College.Nordjylland ,40% 9. Handelshøjskolen.i.København..CBS ,30% 10. University.College.Sjælland ,80% 11. University.College.Lillebælt ,60% 12. University.College.Syddanmark ,00% 13. Roskilde.Universitet ,80% 14. Erhvervsakademiet.Copenhagen.Business.Academy ,80% 15. Danmarks.Tekniske.Universitet ,30% 16. Erhvervsakademi.Aarhus ,20% 17. Københavns.Erhvervsakademi..KEA ,10% 18. Erhvervsakademiet.Lillebælt ,90% 19. Erhvervsakademi.Dania 883 1,50% 20. Erhvervsakademi.Sjælland 843 1,50% 21. Ingeniørhøjskolen.i.Aarhus 573 1,00% 22. Danmarks.Medie-.og.Journalisthøjskole 485 0,80% 23. Erhvervsakademi.SydVest 384 0,70% 24. Erhvervsakademi.Kolding 375 0,70% 25. Ingeniørhøjskolen.i.København..University.College 325 0,60% 26. Erhvervsakademi.MidtVest 321 0,60% 27. Det.Informationsvidenskabelige.Akademi 246 0,40% 28. Pharmakon 231 0,40% 29. IT-Universitetet.i.København 230 0,40% 30. Kunstakademiets.Arkitektskole 211 0,40% 31. Aarhus.Maskinmesterskole 175 0,30% 32. Arkitektskolen.Aarhus 155 0,30% 33. Danmarks.Designskole 124 0,20% 34. Københavns.Maskinmester-.og.Elinstallatørskole 73 0,10% 35. Designskolen.Kolding 69 0,10% 36. Den.Frie.Lærerskole 69 0,10% 37. Fredericia.Maskinmesterskole 52 0,10% 38. Svendborg.International.Maritime.Academi,.SIMAC 32 0,10% 39. MARTEC 25 0,00% 40. Bornholms.Sundheds-.og.Sygeplejeskole 20 0,00% Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding... 5

6 for.studerende.som.reelt.starter.på.de.pågældende.uddannelser..herudover.skal.det.særligt.bemærkes,.at.diplomingeniøruddannelserne.optager.studerende.på.vinteroptag,. som.ikke.er.medtaget.i.de.officielle.tal.fra.den.koordinerede.tilmelding,.kot.pr..30..juli. Det.fremgår,.at.de.syv.professionshøjskoler.er.blandt.de.. 12.største.videregående.uddannelsesinstitutioner.målt. ud.fra.antallet.af.optagne.studerende..kun.de.to.største. universiteter.optog.i.2011.flere.studerende.end.den.største. professionshøjskole,.via.university.college..de.to.ingeniørhøjskoler.er.placeret.som.nummer.21.og.25,.og.de. er.dermed.større.end.it-universitetet,.som.er.det.mindste. universitet.i.danmark... figur 2. Professionshøjskolesektorens andel af det samlede optag under den koordinerede tilmelding 47% 1% 1% 1% 14% 36% Indenrigsministeriet Kulturministeriet Andre uddannelser under Undervisningsministeriet Erhvervsakademier Professions- og Ingeniørhøjskoler Universiteter Et.mere.overordnet.billede.af.sektorerne.viser,.at.professionshøjskolesektoren.udgør.36.pct..af.optaget.under. Den.Koordinerede.Tilmelding,.og.sektoren.er.dermed.den. næststørste.sektor.for.videregående.uddannelser. 6

7 2. Sektorens uddannelser Professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne.udbyder.56. professionsrettede.videregående.uddannelser.på.fuldtid,. også.kendt.som.grunduddannelser,.se.tabel.2..en.række. uddannelser.udbydes.også.på.engelsk,.se.tabel.3.. Der.udbydes.13.overbygningsuddannelser,.der.kræver.en. bestået.erhvervsakademiuddannelse..endelig.udbydes.en. række.efter-.og.videreuddannelser..sektoren.udbyder.derudover.fem.professionsbacheloruddannelser.på.erhvervsakademierne.gennem.partnerskabsaftaler,.se.tabel.4. Pædagoguddannelsen.er.den.største.videregående.uddannelse.i.Danmark..Den.udbydes.26.steder.i.landet..Uddannelsen.til.folkeskolelærer.udbydes.17.steder,.og.er.den. næststørste.videregående.uddannelse.i.danmark..sygeplejerskeuddannelsen.udbydes.22.steder,.og.den.er.samtidig. den.tredjestørste.videregående.uddannelse.i.landet.. Som.det.fremgår.af.tabel.2,.er.18.af.de.dansksprogede. fuldtidsuddannelser.dimensioneret,.hvilket.vil.sige,.at.undervisningsministeriet.fastsætter.det.maksimale.optagelsestal.på.hver.enkelt.institution.. tabel 2. Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes udbud af grunduddannelser i optag i 2010 er fra den koordinerede tilmelding (kot). uddannelse antal af udbudssteder på professionshøjskolerne dimension e ring optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) de pædagogiske uddannelser Læreruddannelsen 17 X PB.i.kristendom,.kultur.og.kommunikation PB.i.natur-.og.kulturformidling PB.i.tekstile.fag.og.formidling 2 X Pædagoguddannelsen 26 X Tegnsprogs-.og.MHS.tolkeuddannelsen 2 X de sundhedsfaglige uddannelser Psykomotorikuddannelsen 2 X Bandagist 1... Bioanalytikeruddannelsen 5 X Ergoterapeutuddannelsen 7 X Fysioterapeutuddannelsen 10 X Jordemoderuddannelsen 3 X Laborant.(*) 2 X PB.i.ernæring.og.sundhed 4 X PB.i.laboratorie-,.fødevare.og.procesteknologi.(O).( ) 1... Procesteknolog.(*) Radiografuddannelsen 3 X Sygeplejerskeuddannelsen 22 X de social og samfundsfaglige uddannelser Administrationsøkonom(*) PB.i.offentlig.administration Socialrådgiveruddannelsen.(x) (x). angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.eller.mellemlange.uddannelser (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse,.hvor.der.ikke.optages.gennem.KOT ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi ( ). optages.på.uddannelsen.til.bygningskonstruktør (*). angiver,.at.uddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. Kilde:.www.ug.dk,.KOT 7

8 uddannelse antal af udbuds steder på professionshøjskolerne dimension e ring optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) de teknisk/merkantile uddannelser Automationsteknolog.(*) Byggetekniker.(*) 1. ( ) ( ) Bygningskonstruktør.( ) Datamatiker.(*) Designteknolog.(*) 2 X Dipl.ing,.bioprocesteknologi Dipl.ing,.bygningsdesign.(x) Dipl.ing,.elektro.(x) Dipl.ing,.bæredygtig.energiteknik.(x) Dipl.ing,.informations-.og.kommunikationsteknologi.(x) Dipl.ing,.maskin.(x) Dipl.ing,.materialeteknologi Dipl.ing,.proces.og.innovation Dipl.ing,.produktion.(x) Dipl.ing.,.bygning.(x) Dipl.ing,.stærkstrøm.(x) Dipl.ing,.sundhedsteknologi Dipl.ing,.eksport Ernergiteknolog.(*) Finansøkonom.(*) Installatør.VVS.(*) Installatør.EL.(*) IT-.teknolog.(*) Kort.og.landmålingstekniker.(*) 2. ( ) ( ) Markedsføringsøkonom.(*) Multimediedesigner.(*) PB.i.design.og.business.(O).( ) 1... PB.i.e-koncept-udvikling.(O).( ) 1... PB.i.eksport.og.teknologi.( ) PB.i.erhvervssprog.og.IT-baseret.markedskomm..(x) 1 X PB.i.finans.( ) PB.i.grafisk.kommunikation. 1 X PB.i.international.handel.og.markedsføring.(O).( ) 2... PB.i.katastrofe-.og.risikomanagement 1 X PB.i.leisure.management PB.i.medie-.og.sonokommunikation. 1 X PB.i.produktudvikling.og.teknisk.integration.(O).( ) 2... PB.i.softwareudvikling.(O).( ) 1... PB.i.sportsmanagement.(O).( ) 1... PB.i.webudvikling.(O).( ) 1... Produktionsteknolog.(*) Seviceøkonom.(*) (x). angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.eller.mellemlange.uddannelser (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse,.hvor.der.ikke.optages.gennem.KOT ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi ( ). optages.på.uddannelsen.til.bygningskonstruktør (*). angiver,.at.uddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse,.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. Kilde:.www.ug.dk,.KOT 8

9 tabel 3. engelsksprogede uddannelser på professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler i optag i 2010 er fra den koordinerede tilmelding. uddannelse antal af udbudssteder optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) Bachelor.degree.in.Global.Nutrition.and.Health Bachelor.of.Lesiure.Management Architectural.Technology.and.Construction.Management.( ) Bachelor.of.Engineering.in.Construction Global.Business.Engineering Information.and.Communications.Technology.(Engineering) Animation Mechanical.Engineering Bachelor.of.Value.Chain.Management AP.Graduate.in.Design,.Technology.and.Business.(#) AP.Graduate.in.Marketing.Management.(#) AP.Graduate.in.Computer.Science.(#) AP.Graduate.in.Financial.Management.(#) AP.Graduate.in.Multimedia.Design.and.Communication.(#) AP.Graduate.in.Hospitality.and.Tourism.Management.(#) AP.Graduate.IT.Technology.(#) E-concept.and.Development.(o).( ) 1.. Electronics.and.Computer.Engineering International.Hospitality.Management.(o) 1.. Software.Development.(o).( ) 1.. Web.Development.(o).( ) 1.. Sports.Management.(o) 1.. International.Sales.and.Marketing.Management.(o).( ) 2.. (#). angiver,.at.udddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse,.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi Kilde:.www.ug.dk,.KOT... tabel 4. Professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier (partnerskabsaftale med en professionshøjskole) 2011 uddannelse PB.inden.for.offshore.(O) PB.i.have-.og.parkvirksomhed.(x) PB.som.optometrist PB.i.økonomi.og.IT PB.i.multimediedesign (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse (x)..angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.. eller.mellemlange.uddannelser Kilde:.www.ug.dk,.KOT 9

10 3. Sektorens dimensionering, søgning og optag 3.1 dimensionering På.en.række.af.professions-.og.ingeniørhøjskolernes. uddannelser.er.der.frit.optag;.men.inden.for.de.store.velfærdsuddannelser.på.det.pædagogiske.og.det.sundhedsfaglige.område.er.der.dimensionering. Det.frie.optag.betyder,.at.institutionerne.selv.fastsætter. deres.kapacitet.under.hensyntagen.til.muligheden.for.at. sikre.en.forsvarlig.undervisning.med.kvalificerede.undervisere.og.tilstrækkelig.bygningskapacitet..det.frie.optag. indebærer.principielt,.at.alle.uddannelsessøgende,.der.som. udgangspunkt.opfylder.adgangskravene,.har.krav.på.at. blive.optaget. At.en.uddannelse.er.dimensioneret.betyder,.at.der.sker. en.central.styring.af.kapaciteten.i.form.af.dimensionering.af.antallet.af.uddannelsespladser..dimensioneringen. sker.primært.af.hensyn.til.antallet.af.praktikpladser.og. beskæftigelsesmulighederne.for.færdiguddannede,.men. kan.også.have.til.formål.at.sikre.en.regional.fordeling.af. uddannelsespladserne..dimensioneringen.sker.i.forhold. til.den.enkelte.institution,.men.en.given.uddannelse.er. ikke.nødvendigvis.dimensioneret.på.alle.institutioner.med. samme.udbud. Dimensioneringen.kan.også.være.begrundet.i,.at.uddannelserne.er.meget.udstyrstunge.eller.stiller.særlige.krav. til.faciliteterne,.der.gør,.at.uddannelserne.enten.er.meget. omkostningstunge.eller.kun.kan.udbydes.med.en.begrænset.kapacitet. Nye.tekniske.og.merkantile.uddannelser.bliver.ofte.dimensioneret.ved.oprettelsen,.ligesom.særlige.uddannelsesspecialer.i.visse.tilfælde.dimensioneres..Generelt.dimensioneres.nye.uddannelser.ud.fra.et.forsigtighedsprincip,. da.praktikplads-.og.beskæftigelsessituationen.ofte.ikke.er. kendt.. For.studieåret.2011/2012.er.i.alt.20.videregående.uddannelser.og.ét.speciale.(klinisk.diætist).dimensioneret.på. professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne..på.disse. uddannelser.kan.antallet.af.studiepladser.således.ikke. forøges.uden.tilladelse.fra.undervisningsministeren. 10

11 3.2 søgning Generelt.har.professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne.oplevet.en.stigning.i.søgningen.til.uddannelserne.fra til Antallet.af.ansøgere.med.1..prioritet.steg. således.med.19,1.pct..i.2011.i.forhold.til.året.før.til ansøgere..professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes. andel.af.alle.1..prioritetsansøgere.under.den.koordinerede. Tilmelding.steg.i.2011.til.fra.32,4.pct..til.33,3.pct. Det.største.hovedområde.målt.på.søgning.er.det.pædagogiske.med ansøgere.i.2011,.svarende.til.37,9.pct.. af.det.samlede.antal.ansøgere.til.professionshøjskolerne. og.ingeniørhøjskolerne..den.største.faktiske.stigning.ses. på.pædagoguddannelsen,.hvor søgte.ind.med.1.. prioritet,.hvilket.er.1033.ansøgere.eller.21,0.pct..mere.end. i uddannelsen.er.den.mest.søgte.i.landet.efterfulgt. af.uddannelserne.til.sygeplejerske.og.folkeskolelærer.. Antallet.af.1..prioritetsansøgere.på.sundhedsområdet.steg. med.10,9.pct..til.i.alt ansøgere..her.er.den.største. relative.stigning.fra.2010.til.2011.sket.på.uddannelsen.til. fysioterapeut,.hvor.27,3.pct..flere.søgte.ind.. figur 3: antal 1. prioritetsansøgere fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding 11

12 3.3 optag Professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes.optag. steg.fra.2010.til.2011.med.10,2.pct..til.i.alt personer...derved.steg.professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes.andel.af.det.samlede.optag.under.den.koordinerede.tilmelding.fra.35,6.pct..i.2010.til.35,9.pct..i Det.medie-.og.kommunikationsfaglige.område.oplevede. den.mindste.stigning.med.kun.2,5.pct...det.sundhedsfaglige.område.steg.kun.med.4,0.pct.,.hvilket.i.høj.grad. kan.tilskrives,.at.mange.sundhedsfaglige.uddannelser.er. dimensioneret.således,.at.der.er.et.loft.over.antallet.af. studiepladser..uddannelsen.i.offentlig.administration.steg. med.98.pct.,.hvilket.bidrog.til,.at.det.samfundsfaglige.område.steg.mest.med.27,4.pct..det.pædagogiske.område. steg.med.10,5.pct..til personer,.hvilket.udgør.41,1. pct..af.professionshøjskolesektorens.samlede.optag. Sektorens.største.uddannelser.er.uddannelserne.til. pædagog,.folkeskolelærer,.sygeplejerske,.socialrådgiver. og.fysioterapeut..tilsammen.står.disse.fem.uddannelser.i for.næsten.69.pct..af.optaget.på.professionsbachelor-.og.ingeniøruddannelserne..Det.svarer.til.ca..25.pct..af. de.optagne.på.de.videregående.uddannelser.under.den. Koordinerede.Tilmelding. figur 4: antal optagne fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding. 12

13 4. Sektorens økonomi 4.1 professionshøjskolerne I den samlede nationale uddannelsesøkonomi Økonomien.i.uddannelsesinstitutionerne.under.Undervisningsministeriet.og.Ministeriet.for.Videnskab,.Teknologi.og. Udvikling.baserer.sig.hovedsageligt.på.tilskud.fra.staten.. Dette.gælder.også.professionshøjskolernes.økonomi,.som. foruden.statstilskud.er.baseret.på.deltagerbetaling.for.uddannelse.samt.øvrige.indtægter.. I.2010.modtog.professionshøjskolerne.4,3.mia..kr..svarende.til.22.pct..af.det.samlede.beløb.staten.bruger.til. videregående.uddannelser..i.den.samlede.uddannelsesøkonomi 1.udgør.dette.9.pct. figur 5. Professionshøjskolerne i den samlede uddannelsesøkonomi 4% 6% 12% Frie grundskoler inkl. efterskoler Institutioner med erhvervsrettet uddannelse inkl. AMU 29% 24% Almene og private gymnasier Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskoler Universiteter 9% 16% VUC Øvrige institutioner Kilde:.Regnskabsportalen,.Sektorregnskaber,.www.uvm.dk..Statsregnskab,. Note:.Øvrige.institutioner.er.erhvervsakademier,.kombinerede.skoler.. (fri-.og.efterskoler),.frie.kostskoler.(folkehøjskoler.og.håndarbejds-.og. husholdningsskoler),.produktionsskoler.og.øvrige.mvu er.under.undervisningsministeriets.ressort..der.er.ikke.medregnet.folkeskoler.. 1)..Der.er.kun.medregnet.uddannelser.under.Undervisningsministeriet.og. Ministeriet.for.Videnskab,.Teknologi.og.Udvikling 13

14 4.2 sektorens omsætning og resultat Professionshøjskolernes.forskellige.indtægter.fordeler.sig.i. følgende.kategorier:..institutionstilskud..tilskud.til.centre.for.undervisningsmidler. Statstilskud:..Taxametertilskud.til.grunduddannelse.og.åben.uddannelse.baseret.på.aktivitet..Tilskud.til.forsøgs-.og.udviklingsaktiviteter,.tilskud.i.forbindelse.med.overgang.til.bygningstaxameterordningen,. små-fagstilskud.mv...politisk.aftalte.midler.(globaliseringsaftale,.trepartsaftale,. kvalitets-.og.institutionsudviklingstilskud.samt.tilskud.til. regionale.videncentre) øvrige indtægter:.deltagerbetaling.til.åben.uddannelse..eksterne.midler.til.forsknings-.og.udviklingsaktiviteter.iv-indtægter.mv. figur 6: relativ fordeling af sektorens indtægter i % 8% 12% 4% 6% 3% 10% 6% 50% Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud Andet (bl.a. konsulentordning) Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk Note:.Udlagt.undervisning.er.konteret.under.undervisningstaxameter,. fællesudgiftstilskud.og.bygningstaxameter....jobcentrenes.betaling.for.lediges.deltagelse.i.grunduddannelse.og.åben.uddannelse.(anden.ekstern.rekvirering) Fra.2010.til.2011.faldt.professionshøjskolernes.taxametertilskud.ca..3.pct..for.de.fem.største.uddannelser..Nedenstående.graf.viser.udviklingen.fra i.professionshøjskolernes.taxametertilskud.for.fem.af.sektorens.største. uddannelser. Sektorens.omsætning.nåede.i.2010.op.på.godt.5,4.mia.. kr.,.hvilket.er.en.stigning.på.godt.5.pct..i.forhold.til I.figur.6.er.vist,.hvorledes.sektorens.indtægter.fordeler.sig.. figur 7: taxameterindtægter for udvalgte uddannelser (2011 priser i tusinder) Socialrådgiver Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Lærer Kilde:.Takstkataloget.2009.og.2010,.www.uvm.dk 14

15 Årets.resultat.for.den.samlede.sektor.faldt.fra.ca..8.mio.. kr..i.2009.til.et.underskud.på.ca..121.mio..kr..i dette. skyldes.dog,.at.der.i.2010.var.ekstraordinære.poster.på. 131.mio..kr.,.hvilket.kommer.fra.nedskrivning.af.ejendomme..Driftsresultatet.før.ekstraordinære.poster.var.i et.underskud.på.1.mio..kr.,.hvilket.i.2010.blev.vendt.til.et. overskud.på.11.mio..kr..egenkapitalen.er.fra.2009.til faldet.med.0,8.pct..til.ca..2,1.mia..kr.. tabel 5. driftsresultat samlet for sektoren nøgletal Omsætning.i.alt Finansielle.poster.i.alt Driftsomkostninger.i.alt Driftsresultat.før.ekstraordinære.poster Ekstraordinære.poster.i.alt Årets resultat Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk Globaliseringstilskuddene.faldt.med.12.pct..fra til.301.mio..kr..sammen.med.andre.politisk.prioriterede. midler.er.der.tildelt.professions-.og.ingeniørhøjskolerne. 336.mio..kr..i.2011,.hvilket.er.124.pct..mere.end.i tabel 6. udviklingen i politisk prioriterede midler til sektoren 2011 priser (mio. kr.) Globaliseringsmidler Andre.politisk.prioriterede. midler i alt Kilder:.Aftaler.om.fordeling.af.globaliseringspuljen,.Trepartsaftalen,.diverse. finanslove.og.undervisningsministeriets.udmeldebreve.til.institutionerne,. 15

16 ringspraksis.og.fordelingsnøgle,.samt.forskelle.i.definition. af.omkostningstyperne. figur 8: relativ fordeling af udgifter i 2009 og % 14% 9% 62% 2010 Undervisning 13% Markedsføring Ledelse & administration 14% Bygningsdrift Særlige aktiviteter 58% Undervisning Markedsføring Ledelse & administration Bygningsdrift 13% Særlige aktiviteter 2% 2% Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk 4.3 aktivitet Aktiviteten.steg.fra.2009.til.2010.med.4,8.pct..på.de. ordinære.fuldtidsuddannelser.og.med.12,4.pct..på.åben. Uddannelse..Antallet.af.dimittender.steg.med.2,5.pct..til fra.2009.til I.2010.blev.der.beskæftiget.7200.årsværk.i.sektoren,. hvilket.er.100.flere.end.i de.fordeler.sig.med.en. tredjedel.til.ledelse.og.administration.og.to.tredjedele.til. undervisningens.gennemførsel. Figur.8.viser.den.relative.fordeling.af.udgifterne.i.2009.og Bemærk,.at.der.ved.sammenligning.af.professionshøjskolernes.regnskaber.er.forskelle.i.den.anvendte.konte- figur 9. Studenterårsværk (StÅ) på ordinære uddannelser samt årselever (Åe) åben uddannelse STÅ Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk ÅE 16

17 5. Internationalt 5.1 udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende.defineres.af.Styrelsen.for.International.Uddannelse.som.studerende,.der.tager.på.et.meritgivende.studieophold.i.udlandet.af.minimum.tre.måneders. varighed..opholdet.foregår.oftest.inden.for.et.program. eller.en.udvekslingsaftale,.men.kan.også.være.arrangeret. af.den.studerende.selv.. Alle.professionshøjskoler.og.ingeniørhøjskoler.arbejder. med.både.ind-.og.udgående.mobilitet.i.regi.af.udvekslingsaftaler. tabel 8. internationale studerende på studieophold i danmark, fordelt på sektorer udgående mobilitet Antallet.af.danske.professionsbachelorstuderende,.der.tager.til.udlandet.som.en.del.af.deres.uddannelse,.har.været. stigende.de.år,.opgørelsen.viser..andelen.af.professionsbachelorer.på.udvekslingsophold.udgjorde.i.2009/10.ca..19. pct..af.det.samlede.antal.danske.udvekslingsstuderende.fra. alle.videregående.uddannelser.. tabel 7. danske studerende på studieophold i udlandet, fordelt på sektorer indgående mobilitet Antallet.af.professionsbachelorstuderende,.der.tager.til. Danmark.som.en.del.af.deres.uddannelse,.har.også.været. stigende.de.år,.opgørelsen.viser..andelen.af.internationale. professionsbachelorer.på.udvekslingsophold.i.danmark. udgjorde.i.2009/10.ca..26.pct..af.det.samlede.antal.internationale.udvekslingsstuderende. uddannelser 2006/ / / /10 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets.. uddannelser i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse uddannelser 2006/ / / /10 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets.. uddannelser i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 17

18 5.2 studerende på en hel uddannelse Danske.studerende.kan.tage.til.udlandet.og.læse.en.hel. uddannelse..tendensen.for.alle.videregående.uddannelser. er,.at.der.fra var.en.let.stigende.interesse.blandt. danske.unge.for.at.læse.i.udlandet..set.over.de.seneste. fem.år.har.aktiviteten.dog.været.faldende..de.fleste.danske.studerende,.der.vælger.at.læse.i.udlandet,.tager.til.et. andet.eu/eøs.land.for.at.læse.primært.samfundsvidenskab. eller.humaniora. figur 10. internationale studerende på en professionsbacheloruddannelse i danmark, fordelt på oprindelse I.studieåret.2009/10.var udenlandske.studerende. i.gang.med.en.hel.uddannelse.i.danmark..dette.er.en. stigning.på.ca..20.pct..i.forhold.til.2008/09..fordelingen. på.videregående.uddannelser.fremgår.af.tabellen.nedenfor..det.bemærkes,.at.der.er.stigninger.at.spore.på.alle. områder..opgørelse.i.professionshøjskolerne.i.tal viste.bl.a..en.tilbagegang.07/08.til.08/09..når.der.nu.viser. sig.en.stigning,.skyldes.det.en.ny.metode.til.opgørelsen.af. tallene..den.bygger.på,.at.alle.udenlandske.statsborgere,. der.er.kommet.til.danmark.maksimalt.ét.år.før.påbegyndelsen.af.den.danske.videregående.uddannelse,.indgår.i. opgørelsen. tabel 9. internationale studerende på en hel videregående uddannelse i danmark, fordelt på sektorer uddannelsestype 2006/ / / /10 Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor Universitetsuddannelse ph.d i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 2/3.af.de.internationale.studerende.i.Danmark.kommer.fra. et.andet.eu/eøs-land,.og.på.professionsbacheloruddannelserne.udgør.nordiske.studerende.ca..1/4.af.de.internationale.studerende,.se.tabel.nedenfor.. USA og Canada Latinamerika og Karibien Afrika Asien og Oceanien Norden Ukendt/ ikke oplyst Øvrige Europa Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 18

19 5.3 uasnet europæisk netværk for professionsrettet videregående uddannelse Netværket.har.eksisteret.som.et.uafhængigt.og.uformelt. netværk.siden i.januar.2011.besluttede.10.af.de. deltagende.rektorkollegier.at.gå.videre.i.et.mere.formelt. samarbejde..i.dette.regi.arbejder.uasnet.for.at.fremme. professionshøjskolesektorens.bidrag.til.den.europæiske. forsknings-.og.innovationsstrategi. Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.deltager.i.UASnetværket..et.europæisk.netværk.for.professionsrettet. videregående.uddannelse..uas.står.for.universities.of.. Applied.Sciences,.som.er.den.gængse.betegnelse.for.professionshøjskoler.i.de.europæiske.lande.. Netværket.arbejder.med.policy.og.forsøger.at.sætte.professionsrettet.videregående.uddannelse.på.den.europæiske. uddannelsespolitiske.dagsorden..netværket.arbejder.også. med.projekter.for.at.tegne.en.fælles.profil.for.professionshøjskolesektoren.og.professionsrettet.videregående.uddannelse.i.europa..uasnet.har.med.sit.projekt.eduprof.sat. fokus.på.samspillet.mellem.praksis.og.forskning. uasnet består af deltagelse fra følgende organisationer (januar 2011): HBO-Raad,.Nederlandene(tovholder) Association.des.Directeurs.des.Instituts.Universitaires.de.Technologie.(ADIUT),.Frankrig Institutes.of.Technology.(IOTI),.Irland Conselho.Coordenador.dos.Institutos.Superiores.Politécnicos.(CCISP),.Portugal ARENE,.Finland Rektorenkonferenz.der.Fachhochschulen.(KFH),.Schweiz. Lietuvos.kolegiju.direktoriu.konferencija,.Litauen. Tallinna.Tehnikakõrgkool.(tktk),.Estland Vlaamse.hogescholenraad.(VLHORA),.Belgien Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.(UC-DK),.Danmark 19

20 20

21 6. Kilder Aftaler.om.fordeling.af.globaliseringspuljen:.. Diverse.finanslove:.. Udmeldebreve.til.professionshøjskoler.og.ingeniørhøjskoler:.. undervisningsministeriet Hovedtal.2010:.. den koordinerede tilmelding Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser.2008/09:.. Styrelsen for international uddannelse, Videnskabsministeriet Regnskabsportalen:.. Sektorregnskab:.. Statsregnskab:.. Takstkatalog.2009:.. Takstkatalog.2010:.. Trepartsaftalen:.. 21

22 22

23 udgivet af: Professionshøjskolernes.Rektorkollegium oplag:.300 ansvarshavende redaktør: Marianne.la.Cour.Sonne,.sekretariatschef redaktion & produktion: Hanne.Bech,.specialkonsulent Claus.P..B..Hansen,.konsulent Kristoffer.Eliasen,.konsulent Steen.Duurloo.Sørensen,.specialkonsulent Sarah.Wurr.Stjernqvist,.stud..polit.. tryk & layout: Rosendahls..Schultz.Grafisk.a/s 23

24 Ny Vestergade 17 st.tv København K Tlf Fax

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2008 Rådet for Erhvervsakademi uddannelser og Professionsbachelor uddannelser Rådets beretning for 2008 Undervisningsministeriet

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Produktion, teknologi og logistik Produktionsteknolog 20 37 30

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

LISTE OVER LEDIGE PLADSER på videregående uddannelser pr. 30. juli 2009 1. udgave

LISTE OVER LEDIGE PLADSER på videregående uddannelser pr. 30. juli 2009 1. udgave KOT Tilmeldingssekretariatet Den Koordinerede Tilmelding Fiolstræde 22 1171 København K LISTE OVER LEDIGE PLADSER på videregående uddannelser pr. 30. juli 2009 1. udgave Ledige pladser kan både søges af

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Informationspakke til bestyrelsesmedlemmer ved University College Lillebælt

Informationspakke til bestyrelsesmedlemmer ved University College Lillebælt Informationspakke til bestyrelsesmedlemmer ved University College Lillebælt Vedtægt for UCL Forretningsorden for bestyrelsen ved UCL Organisationsdiagram Udviklingskontrakt 2008 / 2009 Nytårstale Rektor

Læs mere

18. september 2013/GB J. nr. 2013-2.21-0001

18. september 2013/GB J. nr. 2013-2.21-0001 Konsolidering af en stærk udviklingskurs Danske Professionshøjskolers strategiske mål 18. september 2013/GB J. nr. 2013-2.21-0001 Professionshøjskolerne uddanner til en lang række funktioner i vores samfund.

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelsespolitik 2 Att.: Kontorchef Jette Søgren Nielsen Bredgade 43 1260 København K Degnevej

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere