Professionshøjskolerne i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne i tal"

Transkript

1 Professionshøjskolerne i tal 2011

2 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren Institutioner Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede SektorenS uddannelser SektorenS dimensionering, Søgning og optag Dimensionering Søgning Optag SektorenS økonomi Professionshøjskolerne.i.den.samlede.nationale.uddannelsesøkonomi Sektorens.omsætning.og.resultat Aktivitet internationalt Udvekslingsstuderende Studerende.på.en.hel.uddannelse UASNET.-.Europæisk.netværk.for.professionsrettet.videregående.uddannelse kilder

3 nøgletal for professionshøjskolesektoren Med.denne.publikation.præsenterer.Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.fakta.om.og.nøgletal.for.professionshøjskolesektoren,.som.den.ser.ud.i Professionshøjskolerne.har.nu.eksisteret.i.fire.år. I.publikationen.samles.data,.der.giver.et.indtryk.af.professionshøjskolesektorens.størrelse,.økonomi.og.uddannelsesopgave. Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.fortsætter.dermed.en.systematisk.registrering.af.faktuelle.oplysninger. om.professionshøjskolesektoren,.inkl..de.to.ingeniørhøjskoler.(ingeniørhøjskolen.i.københavn.og.ingeniørhøjskolen.i.aarhus),.fra.deres.etablering.pr..1..januar.2008.som. følge.af.professionshøjskoleloven. Publikationen.er.udarbejdet.af.sekretariatet.for.Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.i.sommeren Redaktionen.er.afsluttet.den.1..august

4 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren 1.1 InstItutIoner Professionshøjskolesektoren.blev.etableret.pr..1..januar ved.fusioner.af.de.tidligere.CVU er.og.enkeltstående. MVU-institutioner..Professionshøjskoleloven.regulerer. sektorens.institutioner,.og.det.ligger.desuden.i.lov.om. erhvervsakademiuddannelser.og.professionsbacheloruddannelser,.at.der.skal.være.et.tæt.samarbejde.mellem. erhvervsakademier.og.professionshøjskoler.om.at.styrke. det.teknisk-merkantile.vækstlag..fra.politisk.hold.ønskes. der.et.stærkt.udbud.af.uddannelser.på.professionsbachelorniveau.inden.for.disse.to.fagområder.. Professionshøjskoler.og.erhvervsakademier.har.derfor.indgået.partnerskaber.om.udbud.af.uddannelser.på.området,. og.enkelte.institutioner.har.fusioneret..med.virkning.fra. januar.2009.fusionerede.university.college.nordjylland. og.nordjyllands.erhvervsakademi.(noea).under.navnet. University.College.Nordjylland..Samtidig.blev.TEKO.Center. Danmark.en.del.af.VIA.University.College.. Professionsbacheloruddannelser.i.Danmark.udbydes.af.syv. professionshøjskoler.og.to.ingeniørhøjskoler..enkelte.andre. institutioner.udbyder.dog.i.et.begrænset.omfang.også. professionsbacheloruddannelser..de.ni.erhvervsakademier. kan.udbyde.tekniske.og.merkantile.professionsbacheloruddannelser.i.et.partnerskab.med.en.professionshøjskole.. Danmarks.Medie-.og.Journalisthøjskole.udbyder.professionsbacheloruddannelse.inden.for.medie-.og.kommunikationsområdet..Den.frie.Lærerskole.i.Ollerup.udbyder. læreruddannelse.rettet.mod.friskolesektoren,.og.aalborg. Universitet.udbyder.socialrådgiveruddannelsen. figur 1. Professionshøjskolernes geografiske dækningsområder University College Nordjylland VIA University College Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen Metropol University College Syddanmark University College Lillebælt University College Sjælland Kilde:.Undervisningsministeriet Dækningsområder.i.henhold.til..4.i.lov.om.professionshøjskoler.for.videregående.uddannelser..Ingeniørhøjskolerne.i. hhv..københavn.og.aarhus.har.ikke.særlige.dækningsområder.og.fremgår.derfor.ikke.af.kortet..kort.med.placering.af. udbudssteder.kan.ses.på.www.uc-dk.dk 4

5 1.2 professionshøjskolerne set I et videregående uddannelsesbillede under.den.koordinerede.tilmelding.fordelt.på.alle.landets. videregående.uddannelsesinstitutioner. De.syv.professionshøjskoler.og.to.ingeniørhøjskoler.havde.i i.alt.ca studerende.på.de.ordinære.uddannelser.og.ca ansatte..I.2011.optog.institutionerne nye.studerende.gennem.Den.Koordinerede.Tilmelding.(KOT)..Hertil.kommer.studerende.på.Åben.Uddannelse.og.korte.kurser..Nedenstående.tabel.1.viser.optag. I.publikationen.anvendes.de.officielle.tal.fra.Den.Koordinerede.Tilmelding,.KOT.pr..30..juli..I.KOT.registreres.antal. tilbudte.studiepladser..dette.tal.er.ikke.identisk.med.tallet. tabel 1. optaget under den koordinerede tilmelding i 2011 fordelt på uddannelsesinstitutioner institution optag pr andel af optag pr Københavns.Universitet ,20% 2. Aarhus.Universitet ,50% 3. VIA.University.College ,50% 4. Syddansk.Universitet ,00% 5. Aalborg.Universitet ,20% 6. Professionshøjskolen.Metropol ,40% 7. Professionshøjskolen.UCC ,60% 8. University.College.Nordjylland ,40% 9. Handelshøjskolen.i.København..CBS ,30% 10. University.College.Sjælland ,80% 11. University.College.Lillebælt ,60% 12. University.College.Syddanmark ,00% 13. Roskilde.Universitet ,80% 14. Erhvervsakademiet.Copenhagen.Business.Academy ,80% 15. Danmarks.Tekniske.Universitet ,30% 16. Erhvervsakademi.Aarhus ,20% 17. Københavns.Erhvervsakademi..KEA ,10% 18. Erhvervsakademiet.Lillebælt ,90% 19. Erhvervsakademi.Dania 883 1,50% 20. Erhvervsakademi.Sjælland 843 1,50% 21. Ingeniørhøjskolen.i.Aarhus 573 1,00% 22. Danmarks.Medie-.og.Journalisthøjskole 485 0,80% 23. Erhvervsakademi.SydVest 384 0,70% 24. Erhvervsakademi.Kolding 375 0,70% 25. Ingeniørhøjskolen.i.København..University.College 325 0,60% 26. Erhvervsakademi.MidtVest 321 0,60% 27. Det.Informationsvidenskabelige.Akademi 246 0,40% 28. Pharmakon 231 0,40% 29. IT-Universitetet.i.København 230 0,40% 30. Kunstakademiets.Arkitektskole 211 0,40% 31. Aarhus.Maskinmesterskole 175 0,30% 32. Arkitektskolen.Aarhus 155 0,30% 33. Danmarks.Designskole 124 0,20% 34. Københavns.Maskinmester-.og.Elinstallatørskole 73 0,10% 35. Designskolen.Kolding 69 0,10% 36. Den.Frie.Lærerskole 69 0,10% 37. Fredericia.Maskinmesterskole 52 0,10% 38. Svendborg.International.Maritime.Academi,.SIMAC 32 0,10% 39. MARTEC 25 0,00% 40. Bornholms.Sundheds-.og.Sygeplejeskole 20 0,00% Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding... 5

6 for.studerende.som.reelt.starter.på.de.pågældende.uddannelser..herudover.skal.det.særligt.bemærkes,.at.diplomingeniøruddannelserne.optager.studerende.på.vinteroptag,. som.ikke.er.medtaget.i.de.officielle.tal.fra.den.koordinerede.tilmelding,.kot.pr..30..juli. Det.fremgår,.at.de.syv.professionshøjskoler.er.blandt.de.. 12.største.videregående.uddannelsesinstitutioner.målt. ud.fra.antallet.af.optagne.studerende..kun.de.to.største. universiteter.optog.i.2011.flere.studerende.end.den.største. professionshøjskole,.via.university.college..de.to.ingeniørhøjskoler.er.placeret.som.nummer.21.og.25,.og.de. er.dermed.større.end.it-universitetet,.som.er.det.mindste. universitet.i.danmark... figur 2. Professionshøjskolesektorens andel af det samlede optag under den koordinerede tilmelding 47% 1% 1% 1% 14% 36% Indenrigsministeriet Kulturministeriet Andre uddannelser under Undervisningsministeriet Erhvervsakademier Professions- og Ingeniørhøjskoler Universiteter Et.mere.overordnet.billede.af.sektorerne.viser,.at.professionshøjskolesektoren.udgør.36.pct..af.optaget.under. Den.Koordinerede.Tilmelding,.og.sektoren.er.dermed.den. næststørste.sektor.for.videregående.uddannelser. 6

7 2. Sektorens uddannelser Professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne.udbyder.56. professionsrettede.videregående.uddannelser.på.fuldtid,. også.kendt.som.grunduddannelser,.se.tabel.2..en.række. uddannelser.udbydes.også.på.engelsk,.se.tabel.3.. Der.udbydes.13.overbygningsuddannelser,.der.kræver.en. bestået.erhvervsakademiuddannelse..endelig.udbydes.en. række.efter-.og.videreuddannelser..sektoren.udbyder.derudover.fem.professionsbacheloruddannelser.på.erhvervsakademierne.gennem.partnerskabsaftaler,.se.tabel.4. Pædagoguddannelsen.er.den.største.videregående.uddannelse.i.Danmark..Den.udbydes.26.steder.i.landet..Uddannelsen.til.folkeskolelærer.udbydes.17.steder,.og.er.den. næststørste.videregående.uddannelse.i.danmark..sygeplejerskeuddannelsen.udbydes.22.steder,.og.den.er.samtidig. den.tredjestørste.videregående.uddannelse.i.landet.. Som.det.fremgår.af.tabel.2,.er.18.af.de.dansksprogede. fuldtidsuddannelser.dimensioneret,.hvilket.vil.sige,.at.undervisningsministeriet.fastsætter.det.maksimale.optagelsestal.på.hver.enkelt.institution.. tabel 2. Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes udbud af grunduddannelser i optag i 2010 er fra den koordinerede tilmelding (kot). uddannelse antal af udbudssteder på professionshøjskolerne dimension e ring optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) de pædagogiske uddannelser Læreruddannelsen 17 X PB.i.kristendom,.kultur.og.kommunikation PB.i.natur-.og.kulturformidling PB.i.tekstile.fag.og.formidling 2 X Pædagoguddannelsen 26 X Tegnsprogs-.og.MHS.tolkeuddannelsen 2 X de sundhedsfaglige uddannelser Psykomotorikuddannelsen 2 X Bandagist 1... Bioanalytikeruddannelsen 5 X Ergoterapeutuddannelsen 7 X Fysioterapeutuddannelsen 10 X Jordemoderuddannelsen 3 X Laborant.(*) 2 X PB.i.ernæring.og.sundhed 4 X PB.i.laboratorie-,.fødevare.og.procesteknologi.(O).( ) 1... Procesteknolog.(*) Radiografuddannelsen 3 X Sygeplejerskeuddannelsen 22 X de social og samfundsfaglige uddannelser Administrationsøkonom(*) PB.i.offentlig.administration Socialrådgiveruddannelsen.(x) (x). angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.eller.mellemlange.uddannelser (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse,.hvor.der.ikke.optages.gennem.KOT ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi ( ). optages.på.uddannelsen.til.bygningskonstruktør (*). angiver,.at.uddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. Kilde:.www.ug.dk,.KOT 7

8 uddannelse antal af udbuds steder på professionshøjskolerne dimension e ring optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) de teknisk/merkantile uddannelser Automationsteknolog.(*) Byggetekniker.(*) 1. ( ) ( ) Bygningskonstruktør.( ) Datamatiker.(*) Designteknolog.(*) 2 X Dipl.ing,.bioprocesteknologi Dipl.ing,.bygningsdesign.(x) Dipl.ing,.elektro.(x) Dipl.ing,.bæredygtig.energiteknik.(x) Dipl.ing,.informations-.og.kommunikationsteknologi.(x) Dipl.ing,.maskin.(x) Dipl.ing,.materialeteknologi Dipl.ing,.proces.og.innovation Dipl.ing,.produktion.(x) Dipl.ing.,.bygning.(x) Dipl.ing,.stærkstrøm.(x) Dipl.ing,.sundhedsteknologi Dipl.ing,.eksport Ernergiteknolog.(*) Finansøkonom.(*) Installatør.VVS.(*) Installatør.EL.(*) IT-.teknolog.(*) Kort.og.landmålingstekniker.(*) 2. ( ) ( ) Markedsføringsøkonom.(*) Multimediedesigner.(*) PB.i.design.og.business.(O).( ) 1... PB.i.e-koncept-udvikling.(O).( ) 1... PB.i.eksport.og.teknologi.( ) PB.i.erhvervssprog.og.IT-baseret.markedskomm..(x) 1 X PB.i.finans.( ) PB.i.grafisk.kommunikation. 1 X PB.i.international.handel.og.markedsføring.(O).( ) 2... PB.i.katastrofe-.og.risikomanagement 1 X PB.i.leisure.management PB.i.medie-.og.sonokommunikation. 1 X PB.i.produktudvikling.og.teknisk.integration.(O).( ) 2... PB.i.softwareudvikling.(O).( ) 1... PB.i.sportsmanagement.(O).( ) 1... PB.i.webudvikling.(O).( ) 1... Produktionsteknolog.(*) Seviceøkonom.(*) (x). angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.eller.mellemlange.uddannelser (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse,.hvor.der.ikke.optages.gennem.KOT ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi ( ). optages.på.uddannelsen.til.bygningskonstruktør (*). angiver,.at.uddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse,.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. Kilde:.www.ug.dk,.KOT 8

9 tabel 3. engelsksprogede uddannelser på professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler i optag i 2010 er fra den koordinerede tilmelding. uddannelse antal af udbudssteder optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) Bachelor.degree.in.Global.Nutrition.and.Health Bachelor.of.Lesiure.Management Architectural.Technology.and.Construction.Management.( ) Bachelor.of.Engineering.in.Construction Global.Business.Engineering Information.and.Communications.Technology.(Engineering) Animation Mechanical.Engineering Bachelor.of.Value.Chain.Management AP.Graduate.in.Design,.Technology.and.Business.(#) AP.Graduate.in.Marketing.Management.(#) AP.Graduate.in.Computer.Science.(#) AP.Graduate.in.Financial.Management.(#) AP.Graduate.in.Multimedia.Design.and.Communication.(#) AP.Graduate.in.Hospitality.and.Tourism.Management.(#) AP.Graduate.IT.Technology.(#) E-concept.and.Development.(o).( ) 1.. Electronics.and.Computer.Engineering International.Hospitality.Management.(o) 1.. Software.Development.(o).( ) 1.. Web.Development.(o).( ) 1.. Sports.Management.(o) 1.. International.Sales.and.Marketing.Management.(o).( ) 2.. (#). angiver,.at.udddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse,.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi Kilde:.www.ug.dk,.KOT... tabel 4. Professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier (partnerskabsaftale med en professionshøjskole) 2011 uddannelse PB.inden.for.offshore.(O) PB.i.have-.og.parkvirksomhed.(x) PB.som.optometrist PB.i.økonomi.og.IT PB.i.multimediedesign (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse (x)..angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.. eller.mellemlange.uddannelser Kilde:.www.ug.dk,.KOT 9

10 3. Sektorens dimensionering, søgning og optag 3.1 dimensionering På.en.række.af.professions-.og.ingeniørhøjskolernes. uddannelser.er.der.frit.optag;.men.inden.for.de.store.velfærdsuddannelser.på.det.pædagogiske.og.det.sundhedsfaglige.område.er.der.dimensionering. Det.frie.optag.betyder,.at.institutionerne.selv.fastsætter. deres.kapacitet.under.hensyntagen.til.muligheden.for.at. sikre.en.forsvarlig.undervisning.med.kvalificerede.undervisere.og.tilstrækkelig.bygningskapacitet..det.frie.optag. indebærer.principielt,.at.alle.uddannelsessøgende,.der.som. udgangspunkt.opfylder.adgangskravene,.har.krav.på.at. blive.optaget. At.en.uddannelse.er.dimensioneret.betyder,.at.der.sker. en.central.styring.af.kapaciteten.i.form.af.dimensionering.af.antallet.af.uddannelsespladser..dimensioneringen. sker.primært.af.hensyn.til.antallet.af.praktikpladser.og. beskæftigelsesmulighederne.for.færdiguddannede,.men. kan.også.have.til.formål.at.sikre.en.regional.fordeling.af. uddannelsespladserne..dimensioneringen.sker.i.forhold. til.den.enkelte.institution,.men.en.given.uddannelse.er. ikke.nødvendigvis.dimensioneret.på.alle.institutioner.med. samme.udbud. Dimensioneringen.kan.også.være.begrundet.i,.at.uddannelserne.er.meget.udstyrstunge.eller.stiller.særlige.krav. til.faciliteterne,.der.gør,.at.uddannelserne.enten.er.meget. omkostningstunge.eller.kun.kan.udbydes.med.en.begrænset.kapacitet. Nye.tekniske.og.merkantile.uddannelser.bliver.ofte.dimensioneret.ved.oprettelsen,.ligesom.særlige.uddannelsesspecialer.i.visse.tilfælde.dimensioneres..Generelt.dimensioneres.nye.uddannelser.ud.fra.et.forsigtighedsprincip,. da.praktikplads-.og.beskæftigelsessituationen.ofte.ikke.er. kendt.. For.studieåret.2011/2012.er.i.alt.20.videregående.uddannelser.og.ét.speciale.(klinisk.diætist).dimensioneret.på. professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne..på.disse. uddannelser.kan.antallet.af.studiepladser.således.ikke. forøges.uden.tilladelse.fra.undervisningsministeren. 10

11 3.2 søgning Generelt.har.professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne.oplevet.en.stigning.i.søgningen.til.uddannelserne.fra til Antallet.af.ansøgere.med.1..prioritet.steg. således.med.19,1.pct..i.2011.i.forhold.til.året.før.til ansøgere..professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes. andel.af.alle.1..prioritetsansøgere.under.den.koordinerede. Tilmelding.steg.i.2011.til.fra.32,4.pct..til.33,3.pct. Det.største.hovedområde.målt.på.søgning.er.det.pædagogiske.med ansøgere.i.2011,.svarende.til.37,9.pct.. af.det.samlede.antal.ansøgere.til.professionshøjskolerne. og.ingeniørhøjskolerne..den.største.faktiske.stigning.ses. på.pædagoguddannelsen,.hvor søgte.ind.med.1.. prioritet,.hvilket.er.1033.ansøgere.eller.21,0.pct..mere.end. i uddannelsen.er.den.mest.søgte.i.landet.efterfulgt. af.uddannelserne.til.sygeplejerske.og.folkeskolelærer.. Antallet.af.1..prioritetsansøgere.på.sundhedsområdet.steg. med.10,9.pct..til.i.alt ansøgere..her.er.den.største. relative.stigning.fra.2010.til.2011.sket.på.uddannelsen.til. fysioterapeut,.hvor.27,3.pct..flere.søgte.ind.. figur 3: antal 1. prioritetsansøgere fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding 11

12 3.3 optag Professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes.optag. steg.fra.2010.til.2011.med.10,2.pct..til.i.alt personer...derved.steg.professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes.andel.af.det.samlede.optag.under.den.koordinerede.tilmelding.fra.35,6.pct..i.2010.til.35,9.pct..i Det.medie-.og.kommunikationsfaglige.område.oplevede. den.mindste.stigning.med.kun.2,5.pct...det.sundhedsfaglige.område.steg.kun.med.4,0.pct.,.hvilket.i.høj.grad. kan.tilskrives,.at.mange.sundhedsfaglige.uddannelser.er. dimensioneret.således,.at.der.er.et.loft.over.antallet.af. studiepladser..uddannelsen.i.offentlig.administration.steg. med.98.pct.,.hvilket.bidrog.til,.at.det.samfundsfaglige.område.steg.mest.med.27,4.pct..det.pædagogiske.område. steg.med.10,5.pct..til personer,.hvilket.udgør.41,1. pct..af.professionshøjskolesektorens.samlede.optag. Sektorens.største.uddannelser.er.uddannelserne.til. pædagog,.folkeskolelærer,.sygeplejerske,.socialrådgiver. og.fysioterapeut..tilsammen.står.disse.fem.uddannelser.i for.næsten.69.pct..af.optaget.på.professionsbachelor-.og.ingeniøruddannelserne..Det.svarer.til.ca..25.pct..af. de.optagne.på.de.videregående.uddannelser.under.den. Koordinerede.Tilmelding. figur 4: antal optagne fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding. 12

13 4. Sektorens økonomi 4.1 professionshøjskolerne I den samlede nationale uddannelsesøkonomi Økonomien.i.uddannelsesinstitutionerne.under.Undervisningsministeriet.og.Ministeriet.for.Videnskab,.Teknologi.og. Udvikling.baserer.sig.hovedsageligt.på.tilskud.fra.staten.. Dette.gælder.også.professionshøjskolernes.økonomi,.som. foruden.statstilskud.er.baseret.på.deltagerbetaling.for.uddannelse.samt.øvrige.indtægter.. I.2010.modtog.professionshøjskolerne.4,3.mia..kr..svarende.til.22.pct..af.det.samlede.beløb.staten.bruger.til. videregående.uddannelser..i.den.samlede.uddannelsesøkonomi 1.udgør.dette.9.pct. figur 5. Professionshøjskolerne i den samlede uddannelsesøkonomi 4% 6% 12% Frie grundskoler inkl. efterskoler Institutioner med erhvervsrettet uddannelse inkl. AMU 29% 24% Almene og private gymnasier Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskoler Universiteter 9% 16% VUC Øvrige institutioner Kilde:.Regnskabsportalen,.Sektorregnskaber,.www.uvm.dk..Statsregnskab,. Note:.Øvrige.institutioner.er.erhvervsakademier,.kombinerede.skoler.. (fri-.og.efterskoler),.frie.kostskoler.(folkehøjskoler.og.håndarbejds-.og. husholdningsskoler),.produktionsskoler.og.øvrige.mvu er.under.undervisningsministeriets.ressort..der.er.ikke.medregnet.folkeskoler.. 1)..Der.er.kun.medregnet.uddannelser.under.Undervisningsministeriet.og. Ministeriet.for.Videnskab,.Teknologi.og.Udvikling 13

14 4.2 sektorens omsætning og resultat Professionshøjskolernes.forskellige.indtægter.fordeler.sig.i. følgende.kategorier:..institutionstilskud..tilskud.til.centre.for.undervisningsmidler. Statstilskud:..Taxametertilskud.til.grunduddannelse.og.åben.uddannelse.baseret.på.aktivitet..Tilskud.til.forsøgs-.og.udviklingsaktiviteter,.tilskud.i.forbindelse.med.overgang.til.bygningstaxameterordningen,. små-fagstilskud.mv...politisk.aftalte.midler.(globaliseringsaftale,.trepartsaftale,. kvalitets-.og.institutionsudviklingstilskud.samt.tilskud.til. regionale.videncentre) øvrige indtægter:.deltagerbetaling.til.åben.uddannelse..eksterne.midler.til.forsknings-.og.udviklingsaktiviteter.iv-indtægter.mv. figur 6: relativ fordeling af sektorens indtægter i % 8% 12% 4% 6% 3% 10% 6% 50% Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud Andet (bl.a. konsulentordning) Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk Note:.Udlagt.undervisning.er.konteret.under.undervisningstaxameter,. fællesudgiftstilskud.og.bygningstaxameter....jobcentrenes.betaling.for.lediges.deltagelse.i.grunduddannelse.og.åben.uddannelse.(anden.ekstern.rekvirering) Fra.2010.til.2011.faldt.professionshøjskolernes.taxametertilskud.ca..3.pct..for.de.fem.største.uddannelser..Nedenstående.graf.viser.udviklingen.fra i.professionshøjskolernes.taxametertilskud.for.fem.af.sektorens.største. uddannelser. Sektorens.omsætning.nåede.i.2010.op.på.godt.5,4.mia.. kr.,.hvilket.er.en.stigning.på.godt.5.pct..i.forhold.til I.figur.6.er.vist,.hvorledes.sektorens.indtægter.fordeler.sig.. figur 7: taxameterindtægter for udvalgte uddannelser (2011 priser i tusinder) Socialrådgiver Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Lærer Kilde:.Takstkataloget.2009.og.2010,.www.uvm.dk 14

15 Årets.resultat.for.den.samlede.sektor.faldt.fra.ca..8.mio.. kr..i.2009.til.et.underskud.på.ca..121.mio..kr..i dette. skyldes.dog,.at.der.i.2010.var.ekstraordinære.poster.på. 131.mio..kr.,.hvilket.kommer.fra.nedskrivning.af.ejendomme..Driftsresultatet.før.ekstraordinære.poster.var.i et.underskud.på.1.mio..kr.,.hvilket.i.2010.blev.vendt.til.et. overskud.på.11.mio..kr..egenkapitalen.er.fra.2009.til faldet.med.0,8.pct..til.ca..2,1.mia..kr.. tabel 5. driftsresultat samlet for sektoren nøgletal Omsætning.i.alt Finansielle.poster.i.alt Driftsomkostninger.i.alt Driftsresultat.før.ekstraordinære.poster Ekstraordinære.poster.i.alt Årets resultat Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk Globaliseringstilskuddene.faldt.med.12.pct..fra til.301.mio..kr..sammen.med.andre.politisk.prioriterede. midler.er.der.tildelt.professions-.og.ingeniørhøjskolerne. 336.mio..kr..i.2011,.hvilket.er.124.pct..mere.end.i tabel 6. udviklingen i politisk prioriterede midler til sektoren 2011 priser (mio. kr.) Globaliseringsmidler Andre.politisk.prioriterede. midler i alt Kilder:.Aftaler.om.fordeling.af.globaliseringspuljen,.Trepartsaftalen,.diverse. finanslove.og.undervisningsministeriets.udmeldebreve.til.institutionerne,. 15

16 ringspraksis.og.fordelingsnøgle,.samt.forskelle.i.definition. af.omkostningstyperne. figur 8: relativ fordeling af udgifter i 2009 og % 14% 9% 62% 2010 Undervisning 13% Markedsføring Ledelse & administration 14% Bygningsdrift Særlige aktiviteter 58% Undervisning Markedsføring Ledelse & administration Bygningsdrift 13% Særlige aktiviteter 2% 2% Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk 4.3 aktivitet Aktiviteten.steg.fra.2009.til.2010.med.4,8.pct..på.de. ordinære.fuldtidsuddannelser.og.med.12,4.pct..på.åben. Uddannelse..Antallet.af.dimittender.steg.med.2,5.pct..til fra.2009.til I.2010.blev.der.beskæftiget.7200.årsværk.i.sektoren,. hvilket.er.100.flere.end.i de.fordeler.sig.med.en. tredjedel.til.ledelse.og.administration.og.to.tredjedele.til. undervisningens.gennemførsel. Figur.8.viser.den.relative.fordeling.af.udgifterne.i.2009.og Bemærk,.at.der.ved.sammenligning.af.professionshøjskolernes.regnskaber.er.forskelle.i.den.anvendte.konte- figur 9. Studenterårsværk (StÅ) på ordinære uddannelser samt årselever (Åe) åben uddannelse STÅ Kilde:.Regnskabsportalen,.www.uvm.dk ÅE 16

17 5. Internationalt 5.1 udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende.defineres.af.Styrelsen.for.International.Uddannelse.som.studerende,.der.tager.på.et.meritgivende.studieophold.i.udlandet.af.minimum.tre.måneders. varighed..opholdet.foregår.oftest.inden.for.et.program. eller.en.udvekslingsaftale,.men.kan.også.være.arrangeret. af.den.studerende.selv.. Alle.professionshøjskoler.og.ingeniørhøjskoler.arbejder. med.både.ind-.og.udgående.mobilitet.i.regi.af.udvekslingsaftaler. tabel 8. internationale studerende på studieophold i danmark, fordelt på sektorer udgående mobilitet Antallet.af.danske.professionsbachelorstuderende,.der.tager.til.udlandet.som.en.del.af.deres.uddannelse,.har.været. stigende.de.år,.opgørelsen.viser..andelen.af.professionsbachelorer.på.udvekslingsophold.udgjorde.i.2009/10.ca..19. pct..af.det.samlede.antal.danske.udvekslingsstuderende.fra. alle.videregående.uddannelser.. tabel 7. danske studerende på studieophold i udlandet, fordelt på sektorer indgående mobilitet Antallet.af.professionsbachelorstuderende,.der.tager.til. Danmark.som.en.del.af.deres.uddannelse,.har.også.været. stigende.de.år,.opgørelsen.viser..andelen.af.internationale. professionsbachelorer.på.udvekslingsophold.i.danmark. udgjorde.i.2009/10.ca..26.pct..af.det.samlede.antal.internationale.udvekslingsstuderende. uddannelser 2006/ / / /10 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets.. uddannelser i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse uddannelser 2006/ / / /10 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets.. uddannelser i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 17

18 5.2 studerende på en hel uddannelse Danske.studerende.kan.tage.til.udlandet.og.læse.en.hel. uddannelse..tendensen.for.alle.videregående.uddannelser. er,.at.der.fra var.en.let.stigende.interesse.blandt. danske.unge.for.at.læse.i.udlandet..set.over.de.seneste. fem.år.har.aktiviteten.dog.været.faldende..de.fleste.danske.studerende,.der.vælger.at.læse.i.udlandet,.tager.til.et. andet.eu/eøs.land.for.at.læse.primært.samfundsvidenskab. eller.humaniora. figur 10. internationale studerende på en professionsbacheloruddannelse i danmark, fordelt på oprindelse I.studieåret.2009/10.var udenlandske.studerende. i.gang.med.en.hel.uddannelse.i.danmark..dette.er.en. stigning.på.ca..20.pct..i.forhold.til.2008/09..fordelingen. på.videregående.uddannelser.fremgår.af.tabellen.nedenfor..det.bemærkes,.at.der.er.stigninger.at.spore.på.alle. områder..opgørelse.i.professionshøjskolerne.i.tal viste.bl.a..en.tilbagegang.07/08.til.08/09..når.der.nu.viser. sig.en.stigning,.skyldes.det.en.ny.metode.til.opgørelsen.af. tallene..den.bygger.på,.at.alle.udenlandske.statsborgere,. der.er.kommet.til.danmark.maksimalt.ét.år.før.påbegyndelsen.af.den.danske.videregående.uddannelse,.indgår.i. opgørelsen. tabel 9. internationale studerende på en hel videregående uddannelse i danmark, fordelt på sektorer uddannelsestype 2006/ / / /10 Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor Universitetsuddannelse ph.d i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 2/3.af.de.internationale.studerende.i.Danmark.kommer.fra. et.andet.eu/eøs-land,.og.på.professionsbacheloruddannelserne.udgør.nordiske.studerende.ca..1/4.af.de.internationale.studerende,.se.tabel.nedenfor.. USA og Canada Latinamerika og Karibien Afrika Asien og Oceanien Norden Ukendt/ ikke oplyst Øvrige Europa Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 18

19 5.3 uasnet europæisk netværk for professionsrettet videregående uddannelse Netværket.har.eksisteret.som.et.uafhængigt.og.uformelt. netværk.siden i.januar.2011.besluttede.10.af.de. deltagende.rektorkollegier.at.gå.videre.i.et.mere.formelt. samarbejde..i.dette.regi.arbejder.uasnet.for.at.fremme. professionshøjskolesektorens.bidrag.til.den.europæiske. forsknings-.og.innovationsstrategi. Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.deltager.i.UASnetværket..et.europæisk.netværk.for.professionsrettet. videregående.uddannelse..uas.står.for.universities.of.. Applied.Sciences,.som.er.den.gængse.betegnelse.for.professionshøjskoler.i.de.europæiske.lande.. Netværket.arbejder.med.policy.og.forsøger.at.sætte.professionsrettet.videregående.uddannelse.på.den.europæiske. uddannelsespolitiske.dagsorden..netværket.arbejder.også. med.projekter.for.at.tegne.en.fælles.profil.for.professionshøjskolesektoren.og.professionsrettet.videregående.uddannelse.i.europa..uasnet.har.med.sit.projekt.eduprof.sat. fokus.på.samspillet.mellem.praksis.og.forskning. uasnet består af deltagelse fra følgende organisationer (januar 2011): HBO-Raad,.Nederlandene(tovholder) Association.des.Directeurs.des.Instituts.Universitaires.de.Technologie.(ADIUT),.Frankrig Institutes.of.Technology.(IOTI),.Irland Conselho.Coordenador.dos.Institutos.Superiores.Politécnicos.(CCISP),.Portugal ARENE,.Finland Rektorenkonferenz.der.Fachhochschulen.(KFH),.Schweiz. Lietuvos.kolegiju.direktoriu.konferencija,.Litauen. Tallinna.Tehnikakõrgkool.(tktk),.Estland Vlaamse.hogescholenraad.(VLHORA),.Belgien Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.(UC-DK),.Danmark 19

20 20

21 6. Kilder Aftaler.om.fordeling.af.globaliseringspuljen:.. Diverse.finanslove:.. Udmeldebreve.til.professionshøjskoler.og.ingeniørhøjskoler:.. undervisningsministeriet Hovedtal.2010:.. den koordinerede tilmelding Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser.2008/09:.. Styrelsen for international uddannelse, Videnskabsministeriet Regnskabsportalen:.. Sektorregnskab:.. Statsregnskab:.. Takstkatalog.2009:.. Takstkatalog.2010:.. Trepartsaftalen:.. 21

22 22

23 udgivet af: Professionshøjskolernes.Rektorkollegium oplag:.300 ansvarshavende redaktør: Marianne.la.Cour.Sonne,.sekretariatschef redaktion & produktion: Hanne.Bech,.specialkonsulent Claus.P..B..Hansen,.konsulent Kristoffer.Eliasen,.konsulent Steen.Duurloo.Sørensen,.specialkonsulent Sarah.Wurr.Stjernqvist,.stud..polit.. tryk & layout: Rosendahls..Schultz.Grafisk.a/s 23

24 Ny Vestergade 17 st.tv København K Tlf Fax

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17 1 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning...5 Udvalgte regionale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser.

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. Dette afsnit beskriver udførelsen af myndigheds-

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere