Professionshøjskolerne i tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne i tal"

Transkript

1 Professionshøjskolerne i tal 2011

2 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren Institutioner Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede SektorenS uddannelser SektorenS dimensionering, Søgning og optag Dimensionering Søgning Optag SektorenS økonomi Professionshøjskolerne.i.den.samlede.nationale.uddannelsesøkonomi Sektorens.omsætning.og.resultat Aktivitet internationalt Udvekslingsstuderende Studerende.på.en.hel.uddannelse UASNET.-.Europæisk.netværk.for.professionsrettet.videregående.uddannelse kilder

3 nøgletal for professionshøjskolesektoren Med.denne.publikation.præsenterer.Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.fakta.om.og.nøgletal.for.professionshøjskolesektoren,.som.den.ser.ud.i Professionshøjskolerne.har.nu.eksisteret.i.fire.år. I.publikationen.samles.data,.der.giver.et.indtryk.af.professionshøjskolesektorens.størrelse,.økonomi.og.uddannelsesopgave. Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.fortsætter.dermed.en.systematisk.registrering.af.faktuelle.oplysninger. om.professionshøjskolesektoren,.inkl..de.to.ingeniørhøjskoler.(ingeniørhøjskolen.i.københavn.og.ingeniørhøjskolen.i.aarhus),.fra.deres.etablering.pr..1..januar.2008.som. følge.af.professionshøjskoleloven. Publikationen.er.udarbejdet.af.sekretariatet.for.Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.i.sommeren Redaktionen.er.afsluttet.den.1..august

4 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren 1.1 InstItutIoner Professionshøjskolesektoren.blev.etableret.pr..1..januar ved.fusioner.af.de.tidligere.CVU er.og.enkeltstående. MVU-institutioner..Professionshøjskoleloven.regulerer. sektorens.institutioner,.og.det.ligger.desuden.i.lov.om. erhvervsakademiuddannelser.og.professionsbacheloruddannelser,.at.der.skal.være.et.tæt.samarbejde.mellem. erhvervsakademier.og.professionshøjskoler.om.at.styrke. det.teknisk-merkantile.vækstlag..fra.politisk.hold.ønskes. der.et.stærkt.udbud.af.uddannelser.på.professionsbachelorniveau.inden.for.disse.to.fagområder.. Professionshøjskoler.og.erhvervsakademier.har.derfor.indgået.partnerskaber.om.udbud.af.uddannelser.på.området,. og.enkelte.institutioner.har.fusioneret..med.virkning.fra. januar.2009.fusionerede.university.college.nordjylland. og.nordjyllands.erhvervsakademi.(noea).under.navnet. University.College.Nordjylland..Samtidig.blev.TEKO.Center. Danmark.en.del.af.VIA.University.College.. Professionsbacheloruddannelser.i.Danmark.udbydes.af.syv. professionshøjskoler.og.to.ingeniørhøjskoler..enkelte.andre. institutioner.udbyder.dog.i.et.begrænset.omfang.også. professionsbacheloruddannelser..de.ni.erhvervsakademier. kan.udbyde.tekniske.og.merkantile.professionsbacheloruddannelser.i.et.partnerskab.med.en.professionshøjskole.. Danmarks.Medie-.og.Journalisthøjskole.udbyder.professionsbacheloruddannelse.inden.for.medie-.og.kommunikationsområdet..Den.frie.Lærerskole.i.Ollerup.udbyder. læreruddannelse.rettet.mod.friskolesektoren,.og.aalborg. Universitet.udbyder.socialrådgiveruddannelsen. figur 1. Professionshøjskolernes geografiske dækningsområder University College Nordjylland VIA University College Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen Metropol University College Syddanmark University College Lillebælt University College Sjælland Kilde:.Undervisningsministeriet Dækningsområder.i.henhold.til..4.i.lov.om.professionshøjskoler.for.videregående.uddannelser..Ingeniørhøjskolerne.i. hhv..københavn.og.aarhus.har.ikke.særlige.dækningsområder.og.fremgår.derfor.ikke.af.kortet..kort.med.placering.af. udbudssteder.kan.ses.på. 4

5 1.2 professionshøjskolerne set I et videregående uddannelsesbillede under.den.koordinerede.tilmelding.fordelt.på.alle.landets. videregående.uddannelsesinstitutioner. De.syv.professionshøjskoler.og.to.ingeniørhøjskoler.havde.i i.alt.ca studerende.på.de.ordinære.uddannelser.og.ca ansatte..I.2011.optog.institutionerne nye.studerende.gennem.Den.Koordinerede.Tilmelding.(KOT)..Hertil.kommer.studerende.på.Åben.Uddannelse.og.korte.kurser..Nedenstående.tabel.1.viser.optag. I.publikationen.anvendes.de.officielle.tal.fra.Den.Koordinerede.Tilmelding,.KOT.pr..30..juli..I.KOT.registreres.antal. tilbudte.studiepladser..dette.tal.er.ikke.identisk.med.tallet. tabel 1. optaget under den koordinerede tilmelding i 2011 fordelt på uddannelsesinstitutioner institution optag pr andel af optag pr Københavns.Universitet ,20% 2. Aarhus.Universitet ,50% 3. VIA.University.College ,50% 4. Syddansk.Universitet ,00% 5. Aalborg.Universitet ,20% 6. Professionshøjskolen.Metropol ,40% 7. Professionshøjskolen.UCC ,60% 8. University.College.Nordjylland ,40% 9. Handelshøjskolen.i.København..CBS ,30% 10. University.College.Sjælland ,80% 11. University.College.Lillebælt ,60% 12. University.College.Syddanmark ,00% 13. Roskilde.Universitet ,80% 14. Erhvervsakademiet.Copenhagen.Business.Academy ,80% 15. Danmarks.Tekniske.Universitet ,30% 16. Erhvervsakademi.Aarhus ,20% 17. Københavns.Erhvervsakademi..KEA ,10% 18. Erhvervsakademiet.Lillebælt ,90% 19. Erhvervsakademi.Dania 883 1,50% 20. Erhvervsakademi.Sjælland 843 1,50% 21. Ingeniørhøjskolen.i.Aarhus 573 1,00% 22. Danmarks.Medie-.og.Journalisthøjskole 485 0,80% 23. Erhvervsakademi.SydVest 384 0,70% 24. Erhvervsakademi.Kolding 375 0,70% 25. Ingeniørhøjskolen.i.København..University.College 325 0,60% 26. Erhvervsakademi.MidtVest 321 0,60% 27. Det.Informationsvidenskabelige.Akademi 246 0,40% 28. Pharmakon 231 0,40% 29. IT-Universitetet.i.København 230 0,40% 30. Kunstakademiets.Arkitektskole 211 0,40% 31. Aarhus.Maskinmesterskole 175 0,30% 32. Arkitektskolen.Aarhus 155 0,30% 33. Danmarks.Designskole 124 0,20% 34. Københavns.Maskinmester-.og.Elinstallatørskole 73 0,10% 35. Designskolen.Kolding 69 0,10% 36. Den.Frie.Lærerskole 69 0,10% 37. Fredericia.Maskinmesterskole 52 0,10% 38. Svendborg.International.Maritime.Academi,.SIMAC 32 0,10% 39. MARTEC 25 0,00% 40. Bornholms.Sundheds-.og.Sygeplejeskole 20 0,00% Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding... 5

6 for.studerende.som.reelt.starter.på.de.pågældende.uddannelser..herudover.skal.det.særligt.bemærkes,.at.diplomingeniøruddannelserne.optager.studerende.på.vinteroptag,. som.ikke.er.medtaget.i.de.officielle.tal.fra.den.koordinerede.tilmelding,.kot.pr..30..juli. Det.fremgår,.at.de.syv.professionshøjskoler.er.blandt.de.. 12.største.videregående.uddannelsesinstitutioner.målt. ud.fra.antallet.af.optagne.studerende..kun.de.to.største. universiteter.optog.i.2011.flere.studerende.end.den.største. professionshøjskole,.via.university.college..de.to.ingeniørhøjskoler.er.placeret.som.nummer.21.og.25,.og.de. er.dermed.større.end.it-universitetet,.som.er.det.mindste. universitet.i.danmark... figur 2. Professionshøjskolesektorens andel af det samlede optag under den koordinerede tilmelding 47% 1% 1% 1% 14% 36% Indenrigsministeriet Kulturministeriet Andre uddannelser under Undervisningsministeriet Erhvervsakademier Professions- og Ingeniørhøjskoler Universiteter Et.mere.overordnet.billede.af.sektorerne.viser,.at.professionshøjskolesektoren.udgør.36.pct..af.optaget.under. Den.Koordinerede.Tilmelding,.og.sektoren.er.dermed.den. næststørste.sektor.for.videregående.uddannelser. 6

7 2. Sektorens uddannelser Professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne.udbyder.56. professionsrettede.videregående.uddannelser.på.fuldtid,. også.kendt.som.grunduddannelser,.se.tabel.2..en.række. uddannelser.udbydes.også.på.engelsk,.se.tabel.3.. Der.udbydes.13.overbygningsuddannelser,.der.kræver.en. bestået.erhvervsakademiuddannelse..endelig.udbydes.en. række.efter-.og.videreuddannelser..sektoren.udbyder.derudover.fem.professionsbacheloruddannelser.på.erhvervsakademierne.gennem.partnerskabsaftaler,.se.tabel.4. Pædagoguddannelsen.er.den.største.videregående.uddannelse.i.Danmark..Den.udbydes.26.steder.i.landet..Uddannelsen.til.folkeskolelærer.udbydes.17.steder,.og.er.den. næststørste.videregående.uddannelse.i.danmark..sygeplejerskeuddannelsen.udbydes.22.steder,.og.den.er.samtidig. den.tredjestørste.videregående.uddannelse.i.landet.. Som.det.fremgår.af.tabel.2,.er.18.af.de.dansksprogede. fuldtidsuddannelser.dimensioneret,.hvilket.vil.sige,.at.undervisningsministeriet.fastsætter.det.maksimale.optagelsestal.på.hver.enkelt.institution.. tabel 2. Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes udbud af grunduddannelser i optag i 2010 er fra den koordinerede tilmelding (kot). uddannelse antal af udbudssteder på professionshøjskolerne dimension e ring optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) de pædagogiske uddannelser Læreruddannelsen 17 X PB.i.kristendom,.kultur.og.kommunikation PB.i.natur-.og.kulturformidling PB.i.tekstile.fag.og.formidling 2 X Pædagoguddannelsen 26 X Tegnsprogs-.og.MHS.tolkeuddannelsen 2 X de sundhedsfaglige uddannelser Psykomotorikuddannelsen 2 X Bandagist 1... Bioanalytikeruddannelsen 5 X Ergoterapeutuddannelsen 7 X Fysioterapeutuddannelsen 10 X Jordemoderuddannelsen 3 X Laborant.(*) 2 X PB.i.ernæring.og.sundhed 4 X PB.i.laboratorie-,.fødevare.og.procesteknologi.(O).( ) 1... Procesteknolog.(*) Radiografuddannelsen 3 X Sygeplejerskeuddannelsen 22 X de social og samfundsfaglige uddannelser Administrationsøkonom(*) PB.i.offentlig.administration Socialrådgiveruddannelsen.(x) (x). angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.eller.mellemlange.uddannelser (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse,.hvor.der.ikke.optages.gennem.KOT ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi ( ). optages.på.uddannelsen.til.bygningskonstruktør (*). angiver,.at.uddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. Kilde:. 7

8 uddannelse antal af udbuds steder på professionshøjskolerne dimension e ring optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) de teknisk/merkantile uddannelser Automationsteknolog.(*) Byggetekniker.(*) 1. ( ) ( ) Bygningskonstruktør.( ) Datamatiker.(*) Designteknolog.(*) 2 X Dipl.ing,.bioprocesteknologi Dipl.ing,.bygningsdesign.(x) Dipl.ing,.elektro.(x) Dipl.ing,.bæredygtig.energiteknik.(x) Dipl.ing,.informations-.og.kommunikationsteknologi.(x) Dipl.ing,.maskin.(x) Dipl.ing,.materialeteknologi Dipl.ing,.proces.og.innovation Dipl.ing,.produktion.(x) Dipl.ing.,.bygning.(x) Dipl.ing,.stærkstrøm.(x) Dipl.ing,.sundhedsteknologi Dipl.ing,.eksport Ernergiteknolog.(*) Finansøkonom.(*) Installatør.VVS.(*) Installatør.EL.(*) IT-.teknolog.(*) Kort.og.landmålingstekniker.(*) 2. ( ) ( ) Markedsføringsøkonom.(*) Multimediedesigner.(*) PB.i.design.og.business.(O).( ) 1... PB.i.e-koncept-udvikling.(O).( ) 1... PB.i.eksport.og.teknologi.( ) PB.i.erhvervssprog.og.IT-baseret.markedskomm..(x) 1 X PB.i.finans.( ) PB.i.grafisk.kommunikation. 1 X PB.i.international.handel.og.markedsføring.(O).( ) 2... PB.i.katastrofe-.og.risikomanagement 1 X PB.i.leisure.management PB.i.medie-.og.sonokommunikation. 1 X PB.i.produktudvikling.og.teknisk.integration.(O).( ) 2... PB.i.softwareudvikling.(O).( ) 1... PB.i.sportsmanagement.(O).( ) 1... PB.i.webudvikling.(O).( ) 1... Produktionsteknolog.(*) Seviceøkonom.(*) (x). angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.eller.mellemlange.uddannelser (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse,.hvor.der.ikke.optages.gennem.KOT ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi ( ). optages.på.uddannelsen.til.bygningskonstruktør (*). angiver,.at.uddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse,.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. Kilde:. 8

9 tabel 3. engelsksprogede uddannelser på professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler i optag i 2010 er fra den koordinerede tilmelding. uddannelse antal af udbudssteder optag 2011 på professionshøjskoler (kot) optag 2011 i hele landet (kot) Bachelor.degree.in.Global.Nutrition.and.Health Bachelor.of.Lesiure.Management Architectural.Technology.and.Construction.Management.( ) Bachelor.of.Engineering.in.Construction Global.Business.Engineering Information.and.Communications.Technology.(Engineering) Animation Mechanical.Engineering Bachelor.of.Value.Chain.Management AP.Graduate.in.Design,.Technology.and.Business.(#) AP.Graduate.in.Marketing.Management.(#) AP.Graduate.in.Computer.Science.(#) AP.Graduate.in.Financial.Management.(#) AP.Graduate.in.Multimedia.Design.and.Communication.(#) AP.Graduate.in.Hospitality.and.Tourism.Management.(#) AP.Graduate.IT.Technology.(#) E-concept.and.Development.(o).( ) 1.. Electronics.and.Computer.Engineering International.Hospitality.Management.(o) 1.. Software.Development.(o).( ) 1.. Web.Development.(o).( ) 1.. Sports.Management.(o) 1.. International.Sales.and.Marketing.Management.(o).( ) 2.. (#). angiver,.at.udddannelsen.er.en.erhvervsakademiuddannelse,.som.udbydes.på.en.professionshøjskole.. (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse ( ).angiver,.at.uddannelsen.er.en.professionsbacheloruddannelse,.som.både.udbydes.på.en.professionshøjskole.og.et.erhvervsakademi Kilde:. tabel 4. Professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier (partnerskabsaftale med en professionshøjskole) 2011 uddannelse PB.inden.for.offshore.(O) PB.i.have-.og.parkvirksomhed.(x) PB.som.optometrist PB.i.økonomi.og.IT PB.i.multimediedesign (O).angiver,.at.det.er.en.overbygningsuddannelse (x)..angiver,.at.uddannelsen.også.udbydes.af.andre.institutioner.med.lange.. eller.mellemlange.uddannelser Kilde:. 9

10 3. Sektorens dimensionering, søgning og optag 3.1 dimensionering På.en.række.af.professions-.og.ingeniørhøjskolernes. uddannelser.er.der.frit.optag;.men.inden.for.de.store.velfærdsuddannelser.på.det.pædagogiske.og.det.sundhedsfaglige.område.er.der.dimensionering. Det.frie.optag.betyder,.at.institutionerne.selv.fastsætter. deres.kapacitet.under.hensyntagen.til.muligheden.for.at. sikre.en.forsvarlig.undervisning.med.kvalificerede.undervisere.og.tilstrækkelig.bygningskapacitet..det.frie.optag. indebærer.principielt,.at.alle.uddannelsessøgende,.der.som. udgangspunkt.opfylder.adgangskravene,.har.krav.på.at. blive.optaget. At.en.uddannelse.er.dimensioneret.betyder,.at.der.sker. en.central.styring.af.kapaciteten.i.form.af.dimensionering.af.antallet.af.uddannelsespladser..dimensioneringen. sker.primært.af.hensyn.til.antallet.af.praktikpladser.og. beskæftigelsesmulighederne.for.færdiguddannede,.men. kan.også.have.til.formål.at.sikre.en.regional.fordeling.af. uddannelsespladserne..dimensioneringen.sker.i.forhold. til.den.enkelte.institution,.men.en.given.uddannelse.er. ikke.nødvendigvis.dimensioneret.på.alle.institutioner.med. samme.udbud. Dimensioneringen.kan.også.være.begrundet.i,.at.uddannelserne.er.meget.udstyrstunge.eller.stiller.særlige.krav. til.faciliteterne,.der.gør,.at.uddannelserne.enten.er.meget. omkostningstunge.eller.kun.kan.udbydes.med.en.begrænset.kapacitet. Nye.tekniske.og.merkantile.uddannelser.bliver.ofte.dimensioneret.ved.oprettelsen,.ligesom.særlige.uddannelsesspecialer.i.visse.tilfælde.dimensioneres..Generelt.dimensioneres.nye.uddannelser.ud.fra.et.forsigtighedsprincip,. da.praktikplads-.og.beskæftigelsessituationen.ofte.ikke.er. kendt.. For.studieåret.2011/2012.er.i.alt.20.videregående.uddannelser.og.ét.speciale.(klinisk.diætist).dimensioneret.på. professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne..på.disse. uddannelser.kan.antallet.af.studiepladser.således.ikke. forøges.uden.tilladelse.fra.undervisningsministeren. 10

11 3.2 søgning Generelt.har.professionshøjskolerne.og.ingeniørhøjskolerne.oplevet.en.stigning.i.søgningen.til.uddannelserne.fra til Antallet.af.ansøgere.med.1..prioritet.steg. således.med.19,1.pct..i.2011.i.forhold.til.året.før.til ansøgere..professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes. andel.af.alle.1..prioritetsansøgere.under.den.koordinerede. Tilmelding.steg.i.2011.til.fra.32,4.pct..til.33,3.pct. Det.største.hovedområde.målt.på.søgning.er.det.pædagogiske.med ansøgere.i.2011,.svarende.til.37,9.pct.. af.det.samlede.antal.ansøgere.til.professionshøjskolerne. og.ingeniørhøjskolerne..den.største.faktiske.stigning.ses. på.pædagoguddannelsen,.hvor søgte.ind.med.1.. prioritet,.hvilket.er.1033.ansøgere.eller.21,0.pct..mere.end. i uddannelsen.er.den.mest.søgte.i.landet.efterfulgt. af.uddannelserne.til.sygeplejerske.og.folkeskolelærer.. Antallet.af.1..prioritetsansøgere.på.sundhedsområdet.steg. med.10,9.pct..til.i.alt ansøgere..her.er.den.største. relative.stigning.fra.2010.til.2011.sket.på.uddannelsen.til. fysioterapeut,.hvor.27,3.pct..flere.søgte.ind.. figur 3: antal 1. prioritetsansøgere fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding 11

12 3.3 optag Professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes.optag. steg.fra.2010.til.2011.med.10,2.pct..til.i.alt personer...derved.steg.professionshøjskolernes.og.ingeniørhøjskolernes.andel.af.det.samlede.optag.under.den.koordinerede.tilmelding.fra.35,6.pct..i.2010.til.35,9.pct..i Det.medie-.og.kommunikationsfaglige.område.oplevede. den.mindste.stigning.med.kun.2,5.pct...det.sundhedsfaglige.område.steg.kun.med.4,0.pct.,.hvilket.i.høj.grad. kan.tilskrives,.at.mange.sundhedsfaglige.uddannelser.er. dimensioneret.således,.at.der.er.et.loft.over.antallet.af. studiepladser..uddannelsen.i.offentlig.administration.steg. med.98.pct.,.hvilket.bidrog.til,.at.det.samfundsfaglige.område.steg.mest.med.27,4.pct..det.pædagogiske.område. steg.med.10,5.pct..til personer,.hvilket.udgør.41,1. pct..af.professionshøjskolesektorens.samlede.optag. Sektorens.største.uddannelser.er.uddannelserne.til. pædagog,.folkeskolelærer,.sygeplejerske,.socialrådgiver. og.fysioterapeut..tilsammen.står.disse.fem.uddannelser.i for.næsten.69.pct..af.optaget.på.professionsbachelor-.og.ingeniøruddannelserne..Det.svarer.til.ca..25.pct..af. de.optagne.på.de.videregående.uddannelser.under.den. Koordinerede.Tilmelding. figur 4: antal optagne fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde:.Den.Koordinerede.Tilmelding. 12

13 4. Sektorens økonomi 4.1 professionshøjskolerne I den samlede nationale uddannelsesøkonomi Økonomien.i.uddannelsesinstitutionerne.under.Undervisningsministeriet.og.Ministeriet.for.Videnskab,.Teknologi.og. Udvikling.baserer.sig.hovedsageligt.på.tilskud.fra.staten.. Dette.gælder.også.professionshøjskolernes.økonomi,.som. foruden.statstilskud.er.baseret.på.deltagerbetaling.for.uddannelse.samt.øvrige.indtægter.. I.2010.modtog.professionshøjskolerne.4,3.mia..kr..svarende.til.22.pct..af.det.samlede.beløb.staten.bruger.til. videregående.uddannelser..i.den.samlede.uddannelsesøkonomi 1.udgør.dette.9.pct. figur 5. Professionshøjskolerne i den samlede uddannelsesøkonomi 4% 6% 12% Frie grundskoler inkl. efterskoler Institutioner med erhvervsrettet uddannelse inkl. AMU 29% 24% Almene og private gymnasier Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskoler Universiteter 9% 16% VUC Øvrige institutioner Kilde:.Regnskabsportalen,.Sektorregnskaber,. Note:.Øvrige.institutioner.er.erhvervsakademier,.kombinerede.skoler.. (fri-.og.efterskoler),.frie.kostskoler.(folkehøjskoler.og.håndarbejds-.og. husholdningsskoler),.produktionsskoler.og.øvrige.mvu er.under.undervisningsministeriets.ressort..der.er.ikke.medregnet.folkeskoler.. 1)..Der.er.kun.medregnet.uddannelser.under.Undervisningsministeriet.og. Ministeriet.for.Videnskab,.Teknologi.og.Udvikling 13

14 4.2 sektorens omsætning og resultat Professionshøjskolernes.forskellige.indtægter.fordeler.sig.i. følgende.kategorier:..institutionstilskud..tilskud.til.centre.for.undervisningsmidler. Statstilskud:..Taxametertilskud.til.grunduddannelse.og.åben.uddannelse.baseret.på.aktivitet..Tilskud.til.forsøgs-.og.udviklingsaktiviteter,.tilskud.i.forbindelse.med.overgang.til.bygningstaxameterordningen,. små-fagstilskud.mv...politisk.aftalte.midler.(globaliseringsaftale,.trepartsaftale,. kvalitets-.og.institutionsudviklingstilskud.samt.tilskud.til. regionale.videncentre) øvrige indtægter:.deltagerbetaling.til.åben.uddannelse..eksterne.midler.til.forsknings-.og.udviklingsaktiviteter.iv-indtægter.mv. figur 6: relativ fordeling af sektorens indtægter i % 8% 12% 4% 6% 3% 10% 6% 50% Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud Andet (bl.a. konsulentordning) Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Kilde:.Regnskabsportalen,. Note:.Udlagt.undervisning.er.konteret.under.undervisningstaxameter,. fællesudgiftstilskud.og.bygningstaxameter....jobcentrenes.betaling.for.lediges.deltagelse.i.grunduddannelse.og.åben.uddannelse.(anden.ekstern.rekvirering) Fra.2010.til.2011.faldt.professionshøjskolernes.taxametertilskud.ca..3.pct..for.de.fem.største.uddannelser..Nedenstående.graf.viser.udviklingen.fra i.professionshøjskolernes.taxametertilskud.for.fem.af.sektorens.største. uddannelser. Sektorens.omsætning.nåede.i.2010.op.på.godt.5,4.mia.. kr.,.hvilket.er.en.stigning.på.godt.5.pct..i.forhold.til I.figur.6.er.vist,.hvorledes.sektorens.indtægter.fordeler.sig.. figur 7: taxameterindtægter for udvalgte uddannelser (2011 priser i tusinder) Socialrådgiver Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Lærer Kilde:.Takstkataloget.2009.og.2010,. 14

15 Årets.resultat.for.den.samlede.sektor.faldt.fra.ca..8.mio.. kr..i.2009.til.et.underskud.på.ca..121.mio..kr..i dette. skyldes.dog,.at.der.i.2010.var.ekstraordinære.poster.på. 131.mio..kr.,.hvilket.kommer.fra.nedskrivning.af.ejendomme..Driftsresultatet.før.ekstraordinære.poster.var.i et.underskud.på.1.mio..kr.,.hvilket.i.2010.blev.vendt.til.et. overskud.på.11.mio..kr..egenkapitalen.er.fra.2009.til faldet.med.0,8.pct..til.ca..2,1.mia..kr.. tabel 5. driftsresultat samlet for sektoren nøgletal Omsætning.i.alt Finansielle.poster.i.alt Driftsomkostninger.i.alt Driftsresultat.før.ekstraordinære.poster Ekstraordinære.poster.i.alt Årets resultat Kilde:.Regnskabsportalen,. Globaliseringstilskuddene.faldt.med.12.pct..fra til.301.mio..kr..sammen.med.andre.politisk.prioriterede. midler.er.der.tildelt.professions-.og.ingeniørhøjskolerne. 336.mio..kr..i.2011,.hvilket.er.124.pct..mere.end.i tabel 6. udviklingen i politisk prioriterede midler til sektoren 2011 priser (mio. kr.) Globaliseringsmidler Andre.politisk.prioriterede. midler i alt Kilder:.Aftaler.om.fordeling.af.globaliseringspuljen,.Trepartsaftalen,.diverse. finanslove.og.undervisningsministeriets.udmeldebreve.til.institutionerne,. 15

16 ringspraksis.og.fordelingsnøgle,.samt.forskelle.i.definition. af.omkostningstyperne. figur 8: relativ fordeling af udgifter i 2009 og % 14% 9% 62% 2010 Undervisning 13% Markedsføring Ledelse & administration 14% Bygningsdrift Særlige aktiviteter 58% Undervisning Markedsføring Ledelse & administration Bygningsdrift 13% Særlige aktiviteter 2% 2% Kilde:.Regnskabsportalen, aktivitet Aktiviteten.steg.fra.2009.til.2010.med.4,8.pct..på.de. ordinære.fuldtidsuddannelser.og.med.12,4.pct..på.åben. Uddannelse..Antallet.af.dimittender.steg.med.2,5.pct..til fra.2009.til I.2010.blev.der.beskæftiget.7200.årsværk.i.sektoren,. hvilket.er.100.flere.end.i de.fordeler.sig.med.en. tredjedel.til.ledelse.og.administration.og.to.tredjedele.til. undervisningens.gennemførsel. Figur.8.viser.den.relative.fordeling.af.udgifterne.i.2009.og Bemærk,.at.der.ved.sammenligning.af.professionshøjskolernes.regnskaber.er.forskelle.i.den.anvendte.konte- figur 9. Studenterårsværk (StÅ) på ordinære uddannelser samt årselever (Åe) åben uddannelse STÅ Kilde:.Regnskabsportalen,. ÅE 16

17 5. Internationalt 5.1 udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende.defineres.af.Styrelsen.for.International.Uddannelse.som.studerende,.der.tager.på.et.meritgivende.studieophold.i.udlandet.af.minimum.tre.måneders. varighed..opholdet.foregår.oftest.inden.for.et.program. eller.en.udvekslingsaftale,.men.kan.også.være.arrangeret. af.den.studerende.selv.. Alle.professionshøjskoler.og.ingeniørhøjskoler.arbejder. med.både.ind-.og.udgående.mobilitet.i.regi.af.udvekslingsaftaler. tabel 8. internationale studerende på studieophold i danmark, fordelt på sektorer udgående mobilitet Antallet.af.danske.professionsbachelorstuderende,.der.tager.til.udlandet.som.en.del.af.deres.uddannelse,.har.været. stigende.de.år,.opgørelsen.viser..andelen.af.professionsbachelorer.på.udvekslingsophold.udgjorde.i.2009/10.ca..19. pct..af.det.samlede.antal.danske.udvekslingsstuderende.fra. alle.videregående.uddannelser.. tabel 7. danske studerende på studieophold i udlandet, fordelt på sektorer indgående mobilitet Antallet.af.professionsbachelorstuderende,.der.tager.til. Danmark.som.en.del.af.deres.uddannelse,.har.også.været. stigende.de.år,.opgørelsen.viser..andelen.af.internationale. professionsbachelorer.på.udvekslingsophold.i.danmark. udgjorde.i.2009/10.ca..26.pct..af.det.samlede.antal.internationale.udvekslingsstuderende. uddannelser 2006/ / / /10 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets.. uddannelser i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse uddannelser 2006/ / / /10 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets.. uddannelser i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 17

18 5.2 studerende på en hel uddannelse Danske.studerende.kan.tage.til.udlandet.og.læse.en.hel. uddannelse..tendensen.for.alle.videregående.uddannelser. er,.at.der.fra var.en.let.stigende.interesse.blandt. danske.unge.for.at.læse.i.udlandet..set.over.de.seneste. fem.år.har.aktiviteten.dog.været.faldende..de.fleste.danske.studerende,.der.vælger.at.læse.i.udlandet,.tager.til.et. andet.eu/eøs.land.for.at.læse.primært.samfundsvidenskab. eller.humaniora. figur 10. internationale studerende på en professionsbacheloruddannelse i danmark, fordelt på oprindelse I.studieåret.2009/10.var udenlandske.studerende. i.gang.med.en.hel.uddannelse.i.danmark..dette.er.en. stigning.på.ca..20.pct..i.forhold.til.2008/09..fordelingen. på.videregående.uddannelser.fremgår.af.tabellen.nedenfor..det.bemærkes,.at.der.er.stigninger.at.spore.på.alle. områder..opgørelse.i.professionshøjskolerne.i.tal viste.bl.a..en.tilbagegang.07/08.til.08/09..når.der.nu.viser. sig.en.stigning,.skyldes.det.en.ny.metode.til.opgørelsen.af. tallene..den.bygger.på,.at.alle.udenlandske.statsborgere,. der.er.kommet.til.danmark.maksimalt.ét.år.før.påbegyndelsen.af.den.danske.videregående.uddannelse,.indgår.i. opgørelsen. tabel 9. internationale studerende på en hel videregående uddannelse i danmark, fordelt på sektorer uddannelsestype 2006/ / / /10 Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor Universitetsuddannelse ph.d i alt Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 2/3.af.de.internationale.studerende.i.Danmark.kommer.fra. et.andet.eu/eøs-land,.og.på.professionsbacheloruddannelserne.udgør.nordiske.studerende.ca..1/4.af.de.internationale.studerende,.se.tabel.nedenfor.. USA og Canada Latinamerika og Karibien Afrika Asien og Oceanien Norden Ukendt/ ikke oplyst Øvrige Europa Kilde:.Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser,.Styrelsen.for. International.Uddannelse 18

19 5.3 uasnet europæisk netværk for professionsrettet videregående uddannelse Netværket.har.eksisteret.som.et.uafhængigt.og.uformelt. netværk.siden i.januar.2011.besluttede.10.af.de. deltagende.rektorkollegier.at.gå.videre.i.et.mere.formelt. samarbejde..i.dette.regi.arbejder.uasnet.for.at.fremme. professionshøjskolesektorens.bidrag.til.den.europæiske. forsknings-.og.innovationsstrategi. Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.deltager.i.UASnetværket..et.europæisk.netværk.for.professionsrettet. videregående.uddannelse..uas.står.for.universities.of.. Applied.Sciences,.som.er.den.gængse.betegnelse.for.professionshøjskoler.i.de.europæiske.lande.. Netværket.arbejder.med.policy.og.forsøger.at.sætte.professionsrettet.videregående.uddannelse.på.den.europæiske. uddannelsespolitiske.dagsorden..netværket.arbejder.også. med.projekter.for.at.tegne.en.fælles.profil.for.professionshøjskolesektoren.og.professionsrettet.videregående.uddannelse.i.europa..uasnet.har.med.sit.projekt.eduprof.sat. fokus.på.samspillet.mellem.praksis.og.forskning. uasnet består af deltagelse fra følgende organisationer (januar 2011): HBO-Raad,.Nederlandene(tovholder) Association.des.Directeurs.des.Instituts.Universitaires.de.Technologie.(ADIUT),.Frankrig Institutes.of.Technology.(IOTI),.Irland Conselho.Coordenador.dos.Institutos.Superiores.Politécnicos.(CCISP),.Portugal ARENE,.Finland Rektorenkonferenz.der.Fachhochschulen.(KFH),.Schweiz. Lietuvos.kolegiju.direktoriu.konferencija,.Litauen. Tallinna.Tehnikakõrgkool.(tktk),.Estland Vlaamse.hogescholenraad.(VLHORA),.Belgien Professionshøjskolernes.Rektorkollegium.(UC-DK),.Danmark 19

20 20

21 6. Kilder Aftaler.om.fordeling.af.globaliseringspuljen:.. Diverse.finanslove:.. Udmeldebreve.til.professionshøjskoler.og.ingeniørhøjskoler:.. undervisningsministeriet Hovedtal.2010:.. den koordinerede tilmelding Mobilitetsstatistik.for.de.videregående.uddannelser.2008/09:.. Styrelsen for international uddannelse, Videnskabsministeriet Regnskabsportalen:.. Sektorregnskab:.. Statsregnskab:.. Takstkatalog.2009:.. Takstkatalog.2010:.. Trepartsaftalen:

22 22

23 udgivet af: Professionshøjskolernes.Rektorkollegium oplag:.300 ansvarshavende redaktør: Marianne.la.Cour.Sonne,.sekretariatschef redaktion & produktion: Hanne.Bech,.specialkonsulent Claus.P..B..Hansen,.konsulent Kristoffer.Eliasen,.konsulent Steen.Duurloo.Sørensen,.specialkonsulent Sarah.Wurr.Stjernqvist,.stud..polit.. tryk & layout: Rosendahls..Schultz.Grafisk.a/s 23

24 Ny Vestergade 17 st.tv København K Tlf Fax

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2012 Indhold Side forord... 3 1. præsentation af professionshøjskolesektoren... 4 1.1 Institutioner... 4 1.2 Professionshøjskolerne set i et videregående uddannelsesbillede...

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2010 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på optagelsesr med optagelsesprøve

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 2016 OPLAG 300 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Søren Nedergaard, direktør REDAKTION & PRODUKTION Hanne Bech, Chefkonsulent Claus P.B. Hansen,

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 2014 OPLAG 300 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Marianne la Cour Sonne, direktør REDAKTION & PRODUKTION Claus P.B. Hansen, administrator David

Læs mere

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L INDHOLD UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 216 OPLAG 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Søren Nedergaard, direktør REDAKTION & PRODUKTION Hanne Bech, Chefkonsulent Claus P.B. Hansen,

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Ansøgertallet pr. 15. marts til Undervisningsministeriets videregående uddannelser Nedenfor opdeles ansøgerne på type, område og

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 495 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2010 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 Mentor-netværksmøde Certificering John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 1 Agendaen Velkomst og præsentation JMJ (12:00) Frokost (12:15-12:45) Introduktion til UCN (rundvisning) fortid, nutid for altid JMJ

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne:

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne: Turnusakkrediteringsplan for videregående uddannelser Uddannelsesudbuddene er opdelt i to grupper med et vist tidsmæssigt overlap for at give muligheder for fleksibilitet i opgavevaretagelsen under hensyn

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2016

Det almene gymnasium i tal 2016 Det almene gymnasium i tal 2016 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 Eleverne - før, under og efter 7 Det

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36 Notat Bilag 1: Dimensionering 2015/16 institutionsvis 4. juni 2015 Juridisk enhed Uddannelse UFMs dimensionering 2015/16 Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser.

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Notat Modtagere: Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse. Danmarks

Læs mere

Optag Nr. 12. Køn

Optag Nr. 12. Køn Optag 2017 Nr. 12 Køn 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2017, med 56 procent, flertallet blandt de nye studerende. Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold

Læs mere

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner 2016 Data

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2017

Det almene gymnasium i tal 2017 Det almene gymnasium i tal 2017 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 Eleverne før, under og efter 7 Det

Læs mere

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Kvalitet i uddannelsesopgaven... 1 1.2. Uddannelsesfordeling... 1 1.3. Elever og praktikpladser... 2 1.4. Formel efter- og videreuddannelse...

Læs mere

Formandskabets beretning

Formandskabets beretning Til Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark. Repræsentantskabsmøde den 23. april 2013 08. april 2013 Formandskabets beretning Der er sket meget for professionshøjskolerne, siden vi var

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 118 Offentligt Årsberetning 2015 bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Februar 2016 Udgivet af Styrelsen

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

6858 7093 7859 8478 9023 9688 7,4% Mellemlange videregåen- de uddannelser 22273 20565 19369 22458 26003 29582 13,8%

6858 7093 7859 8478 9023 9688 7,4% Mellemlange videregåen- de uddannelser 22273 20565 19369 22458 26003 29582 13,8% Notat til pressen Samlet ansøgertal til de videregående uddannelser 2011 I 2011 er der i alt 75.161 ansøgere (1. prioritetsansøgninger) til de videregående uddannelser, som er omfattet af den koordinerede

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger - 2009. 23. november 2009 Sags nr.: 094.00D.

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger - 2009. 23. november 2009 Sags nr.: 094.00D. Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos UCL. Vi er glade for at du vil

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt. Prækvalifikation

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt. Prækvalifikation Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt Prækvalifikation Resultater og erfaringer 2013 til 2015 RUVU s rapport om resultater og erfaringer med prækvalifikation Med lov

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 518 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE I UGE 43 2012 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER ANSØG 12.-19. SEPTEMBER 2012

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten 2015 Cirkulære af 2. juli 2015 Modst. nr. 035-15 PKAT nr. 608

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

FAKTA: Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsopgave

FAKTA: Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsopgave Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 126 Offentligt FAKTA: Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsopgave Danske Professionshøjskolers ni medlemsinstitutioner har til sammen

Læs mere

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi År: 2016 Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi Årlig status Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Oversigt over uddannelserne tilhørende Teknologi... 3 1.2 Teknologiuddannelserne... 4 2. Ansøgere pr.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

FYNs HF-kursus. FYNs HF-kursus - en lille og overskuelig, men udfordrende og udviklende skole

FYNs HF-kursus. FYNs HF-kursus - en lille og overskuelig, men udfordrende og udviklende skole FYNs HF-kursus FYNs HF-kursus - en lille og overskuelig, men udfordrende og udviklende skole På Hunderupvej 17 bliver du en del af en hf-skole med en lang og stærk tradition for at undervise unge med vidt

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

Bilag 11: Aktuel status for HF-reformen

Bilag 11: Aktuel status for HF-reformen Bilag 11: Aktuel status for HF-reformen HF-reformen er først og fremmest en reform af det to-årige hf, selvom det bekendtgørelsesmæssigt også slår igennem på HF enkeltfag. Det politiske sigte med reformen

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere