Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland"

Transkript

1 Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud af videregående uddannelse i Region Sjælland 4) Uddannelsesovergange og gennemførelse i det nordvestsjællandske område Sammenfatning: Ungdomsårgangene er faldende i Nordvestsjælland frem mod 2040, det kan forventes afspejlet i antallet der søger videregående uddannelse i Holbæk. Udbuddet af videregående uddannelse i Nordvestsjælland vil med lukningen af seariet i Holbæk bortfalde. De nærmeste udbud af videregående uddannelse skal findes i Roskilde og Slagelse Set i lyset af de tal som UCSJ, har om bopæl på deres studerende, vil lukningen af Seariet i Holbæk få betydning for 22 studerende bosat i Kalundborg Kommune, 90 bosat i Holbæk Kommune og 16 bosat i Odsherred Kommune. Særligt de studerende bosat i Kalundborg og Odsherred Kommuner må forventes at være udsatte i forhold til gennemførsel af studiet. Det fremgår imidlertid, at studerende på særligt pædagoguddannelsen bosat i samme 2 kommuner er mobile i forhold til at tage studie i Roskilde og på andre lokaliteter. Om end det ikke fremgår, hvor i kommunerne de studerende, som er mobile til at nå til Roskilde er bosat. Dato: 21. januar 2014 Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf Det ses af overgangen til mellemlang videregående uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse, at overgangen til en mellemlang videregående uddannelser fra de tre kommuner Holbæk, Kalundborg og Odsherred ligger lavere end gennemsnittet for alle regionens kommuner. I Nordvestsjælland er der således fortsat behov for at borgerne uddanner sig yderligere. Nedlæggelse af udbuddet af læreruddannelsen i Holbæk kan trække i den forkerte retning. Andelen af unge i de tre Nordvestsjællandske, som ikke er i gang med videregående uddannelse eller andet 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse ligger på ca. 20 %. Gruppen har potentiale til at gennemføre en videregående uddannelse og det vil være hensigtsmæssigt at de kommer i gang med uddannelse for, at de ikke ender i gruppen af ufaglærte. De kan være en gruppe, som potentielt set ikke er ret mobile, men som har kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse eventuelt på e-læring eller i deres nærmiljø.

2 [2] Transporttiderne for bosatte i Kalundborg og Odsherred kommuner bliver lange med udbud placeret i Roskilde i stedet for Holbæk. Transporttiden kommer op på 120 utter for at 40 % af adresserne i Odsherred og 44 % af adresserne i Kalundborg, kan komme til læreruddannelsen i Roskilde. Ved 90 utters offentlig transport kan 77 % af adresserne i Holbæk Kommune komme til læreruddannelsen i Roskilde.

3 [3] 1) Demografi og mobilitet Ungdomsårgangenes udvikling i NV Sj. Figur 1 Som det fremgår af figuren er ungdomsårgangene faldende i det nordvestsjællandske område frem mod Dette gælder i særdeleshed i Odsherred Kommune. Faldet kan forventes afspejlet i antallet, der kan søge en videregående uddannelse fra de tre kommuner. Det faldende antal unge i de tre kommuner skal holdes op imod en forventning om, at der i årene fremover vil være flere unge end i dag, der søger en videregående uddannelse i takt med at de nationale mål om at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse bliver realiseret. Udvikling i aldersgruppen årige Tabel 1.1 Fald i % i forhold til 2013 År Holbæk 9,9 22,9 Kalundborg 16,5 29,5 Odsherred 23,7 34,9

4 [4] Unges studiemobilitet Tabel 1.2 Mellemlang videregående uddannelse 2009 Hovedstaden ,40% Midtjylland 10 2,00% Holbæk Nordjylland 5 1,00% Sjælland 85 17,20% Syddanmark 17 3,40% Total ,10% Hovedstaden 71 27,40% Midtjylland 14 5,40% Kalundborg Sjælland 60 23,20% Sjælland Syddanmark 18 6,90% Total ,30% Hovedstaden 58 36,70% Midtjylland 7 4,40% Roskilde 16 10,10% Odsherred Sjælland Slagelse Total 25 15,80% Syddanmark 6 3,80% Total 98 62,00% Tabel 1.2 viser andelen og antal elever der i 2009 gennemførte en gymnasial uddannelse i de tre kommuner, og som 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse er overgået til en mellemlang videregående uddannelse fordelt på den videregående uddannelsesinstitutions beliggenhed. Gruppen der tager til hovedstaden for at påbegynde videregående uddannelse er ca. 1/3 i de tre kommuner. Andelen, der bliver i region Sjælland er 1/5, hvorvidt denne andel flytter til Roskilde fra en af de tre kommuner, såfremt de optages i Roskilde i stedet for Holbæk, viser tallene ikke noget om. Tabel 1.3 Sjælland Uoplyst 2009 Holbæk Uoplyst/ukendt ,90% Total ,90% Kalundborg Uoplyst/ukendt 49 18,90% Total 49 18,90% Odsherred Uoplyst/ukendt 32 20,30% Total 32 20,30% Total ,20% Tabel 1.3, viser andelen og antallet der er uoplyst 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse i 2009 med bopæl i de tre kommuner udgør ca. 1/5. Denne gruppeindeholder personer, der er i job, på anden offentlig forsørgelse end SU, startet uddannelse i udlandet, rejse etc. Gruppen har potentiale til at gennemføre en videregående uddannelse og det vil være hensigtsmæssigt, at de kommer i gang med uddannelse for, at de ikke ender i gruppen af ufaglærte. De kan være en gruppe, som potentielt set ikke er ret mobile, men har kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse eventuelt på e-læring eller i deres nærmiljø. Kommunerne imellem ser det ikke ud til, at nærhed til videregående uddannelse spiller en afgørende rolle for, hvor mange der kommer i gang med videregående uddannelse.

5 [5] Bopæl for studerende der er aktive på UCSJ-studier med forskellige lokaliteter i regionen Tabel 1.4 Tabel 1.5: Antal og procent der vælger Holbæk eller Roskilde som studiested Lærer-uddannelsen Roskilde Holbæk Odsherred Kommune 2/ 8% 22/ 92% Kalundborg Kommune 14/ 47% 16/ 53% Holbæk Kommune 16/ 15% 90/ 85% Studerende i alt 32/ 20% 128/ 80% Tabel 1.5 viser, hvor mange studerende og opgjort i procent, der med bopæl i de tre kommuner har valgt hhv. Roskilde og Holbæk. Det er helt tydeligt, at flest fra de tre kommuner vælger at læse i Holbæk frem for Roskilde. Af alle der læser til lærer i Holbæk og Roskilde og som har bopæl i de tre kommuner har 80 % valgt at læse i Holbæk, mens 20 % har valgt Roskilde.

6 [6] Tabel 1.6 Nedenstående tabel viser fordelingen mellem valg af studie med fremmøde og studie som e-læring. Antal studerende fordelt på lærer og pædagog, som e-lærings-uddannelser Andel der læser e-læring i Roskilde Procent som e- læring Lærer Bopæl Odsherred Kommune Bopæl Kalundborg Kommune 6 af 8 lærer-studerende læser som e- læring 4 af 18 lærer-studerende læser som e- læring 75 % som e- læring 22 % som e- læring Pædagog Bopæl Odsherred Kommune 14 af 33 pædagogstuderende læser som e-læring 42 % som e- læring Bopæl Kalundborg Kommune 10 af 16 pædagogstuderende læser som e-læring 63 % som e- læring Af tabellen fremgår, at nogle studerende foretrækker at tage studierne i Roskilde som e-læring, af dem der har bopæl i Odsherred og Kalundborg Kommuner. Af de der har bopæl i Odsherred kommune er der flest på læreruddannelsen, der har valgt at læse som e-læring, mens andelen der tager pædagoguddannelsen som e-læring er dre end de der har fremmøde. Studerende med bopæl i Kalundborg Kommuner har primært valgt læreruddannelsen i Roskilde med fremmøde, mens flest pædagogstuderende har valgt uddannelsen som e-læring. Der kan ikke siges noget om en tendens på dette grundlag og på baggrund af datamaterialets størrelse.

7 [7] Aldersprofil på studerende i Holbæk kontra Roskilde Nedenstående tabel 1 og 2, viser aldersfordelingen de for lærer-studerende på UCSJ s studiesteder i Roskilde og Holbæk. Tabel 3 viser hvor gamle de studerende er fordelt på 2 aldersgrupper og fra de tre kommuner. Tabel 1.7 Roskilde Antal studerende Aldersgruppe år år 29 I Roskilde er der indskrevet 123 studerende på 1. semester. Aldersprofilen strækker sig over aldersgruppen år. I aldersgruppen år er der 94 studerende. Af dem er der 4 elever med bopæl i Holbæk Kommune og 6 med bopæl i Kalundborg Kommune. Der er ingen fra Odsherred Kommune, der rejser til Roskilde. På andre årgange og særligt på e-læringsuddannelsen til pædagog er der studerende fra Odsherred Kommune. Tabel 1.8 Holbæk Antal studerende Aldersgruppe år år 17 På læreruddannelses første semester i Holbæk er der indskrevet 34 studerende. Aldersprofilen strækker sig over aldersgruppen år. I aldersgruppen år er der 17 studerende, de kommer alle fra Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner. Tabel 1.9: Antal studerende fordelt på bopæl og alder: antal Kalundborg Kommune studerende Aldersgruppe år 2 25 år -> 2 Odsherred Kommune Aldersgruppe år 3 25 år -> 1 Holbæk Kommune Aldersgruppe Alder år år - > 11 Hvis man ser nærmere på, hvor gamle de studerende på Holbæk Searium fordelt på deres bopæl, er der ikke noget der angiver, at de ældste studerende kommer fra kommunerne Odsherred og Kalundborg. Det ser altså ikke ud til, at den seneste årgang på seariet består af studerende der grundet alder og eksempelvis familiære forhold er immobile, og derfor tager uddannelse i Holbæk.

8 [8] 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested I dette afsnit belyses ved hjælp af 3 kort og 6 tabeller, hvordan transportforholdene med offentlig transport er fra bopælene i kommunerne Holbæk, Kalundborg og Odsherred til studiestederne i Holbæk, Roskilde og Slagelse. Til det bruges begrebet uddannelsesdækning opgjort i % af husstandene, der kan nå et givent uddannelsessted. Det fysiske udbudssted i Slagelse er taget med for at vise, hvordan transporten er der til, hvor der i forvejen er placeret et udbud af UCSJ s uddannelser, dog ikke læreruddannelsen. For at have et sammenligningsgrundlag med hensyn til, hvornår transporten anses for for lang, andens der i forbindelse med fordeling af gymnasieelever en maksimal rejsetid på 75 utter. Ligeledes er der en sammenhæng mellem transporttid og frafald på gymnasieskolerne. En analyse Frafald på Læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut peger på, at en af de 10 vigtigste årsager til frafald inden for det første halve år på studiet er at transporten til studiet var lang og/eller besværlig. Af kort og tabeller nedenfor ses, at den bedste uddannelsesdækning af de tre kommuner er ved placering af et uddannelsesudbud i Holbæk, hvor flest adresser kan komme til med offentlig transport inden for 75 utter. 14 % fra Odsherred, 24 % fra Kalundborg og 96 % fra Holbæk kan nå Holbæk Searium inden for det tidsrum. Der er ingen fra kommunerne Odsherred og Kalundborg der kan komme til Roskilde Searium med 75 utters offentlig transport. 48 % fra Holbæk Kommune komme dertil inden for tidsrummet. Når man ser på hvor mange adresser, der skal bruge over 120 utters transport til uddannelsesinstitutionerne, er Roskilde det udbudssted, der giver flest adresser lang transporttid.

9 [9] Uddannelsesdækning - procent Kommune Odsherred 0% 0% 3% 14% 38% 92% Holbæk 25% 48% 75% 92% 96% 99% Kalundborg 0% 0% 1% 24% 44% 83% Tabellen viser hvor stor en andel af adresserne der kan nå Holbæk searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport. Antal adresser og uddannelsesdækning for Holbæk Searium

10 [10] Kommune Antal adresser > 120 Odsherred Holbæk Kalundborg Tabellen viser antallet af adresser i de enkelte kommuner, der kan nå Holbæk searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport.

11 [11]

12 [12] Uddannelsesdækning - procent Kommune Odsherred 0% 0% 0% 0% 7% 40% Holbæk 0% 1% 13% 48% 77% 95% Kalundborg 0% 0% 0% 0% 3% 44% Tabellen viser hvor stor en andel af adresserne der kan nå Roskilde searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport. Antal adresser og uddannelsesdækning for Roskilde Searium Kommune Antal adresser > 120 Odsherred Holbæk Kalundborg Tabellen viser antallet af adresser i de enkelte kommuner, der kan nå Roskilde searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport.

13 [13]

14 [14] Uddannelsesdækning - procent Kommune Odsherred 0% 0% 0% 0% 0% 7% Holbæk 0% 0% 4% 32% 63% 88% Kalundborg 0% 9% 25% 51% 70% 94% Tabellen viser hvor stor en andel af adresserne der kan nå Slagelse searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport. Antal adresser og uddannelsesdækning for Slagelse Searium Kommune Antal adresser > 120 Odsherred Holbæk Kalundborg Tabellen viser antallet af adresser i de enkelte kommuner, der kan nå Slagelse searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport.

15 [15] 3) Udbud af videregående uddannelse i Region Sjælland På de kommende sider beskrives udbuddet af videregående uddannelser i Region Sjælland. Der skelnes mellem lange -, mellemlange og korte videregående uddannelser. Såfremt læreruddannelsen lukkes i Holbæk vil der ikke længere være videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland. Nærmeste videregående uddannelsesudbud vil i så fald være i Roskilde, Slagelse og Sorø. University College Sjælland udbyder mellemlange videregående uddannelser følgende steder: Sorø: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Holbæk: Lærer Slagelse: Pædagog sygeplejerske Roskilde: Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Socialrådgiver Lærer Leisure management Næstved: Bioanalytiker Ergoterapeut Fysioterapeut Sygeplejerske Adistrationsbachelor Nykøbing F: Sygeplejerske Vordingborg: Lærer pædagog

16 Erhvervsakademi Sjælland udbyder korte - og mellemlange videregående uddannelser følgende steder: Roskilde: Datamatiker Markedsføringsøkonom Int. handel og markedsføring (PBA) Web udvikling (Top-up) Leisure Management Ernæringsteknolog Fødevareteknolog Laborant Procesteknolog Have- og parkingeniør (PBA) Køge: Adistrationsøkonom Multimediedesigner E-Konceptudvikling (Top-up) Logistikøkonom Serviceøkonom Næstved: Datamatiker Finansøkonom Handelsøkonom Int. handel og markedsføring (PBA) Sundhedspraksis Autoteknolog Bygningskonstruktør (PBA) Byggetekniker Nykøbing F: Datamatiker Leisure Management (PBA) Multimediedesigner Automationsteknolog EL-installatør

17 [17] Syddansk Universitet i Slagelse udbyder 1 kandidatuddannelse og flere bacheloruddannelser: Bacheloruddannelser: International virksomhedskommunikation - engelsk og kommunikation International virksomhedskommunikation - engelsk og international marketing International virksomhedskommunikation - engelsk og digital markedskommunikation (forventet studiestart 1. september 2014) Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Bachelor i almen erhvervsøkonomi (HA) Bachelor i erhvervsøkonomi med linjen Generel erhvervsøkonomi (HA) Særligt bachelorforløb for markedsførings- og finansøkonomer (HA) Bachelor i erhvervsøkonomi med linjen Sport- og eventmanagement (HA) Bachelor in Economics and Information Technology BSc. Business, IT and Economics (startdata endnu ikke fastsat) Kandidatuddannelser: Cand.merc. Change Management (udbydes kun på engelsk) Masteruddannelser: Master i Projektledelse Roskilde Universitet udbyder en lang række kandidat- og bacheloruddannelser samt efteruddannelse Bacheloruddannelser: Humanistisk Bacheloruddannelse Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse International Humanistisk Bacheloruddannelse International Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse International Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse Kandidatuddannelser indenfor samfundsfag, humaniora og naturvidenskab.

18 [18] 4) Uddannelsesovergange og gennemførelse i det nordvestsjællandske område Tabel 4.1 Overgang til videregående uddannelse 27 måneder efter gennemført gymnasial uddannelse fordelt på kommunerne i region Sjælland. Overgang til udd. 27 mdr. (pct) Total Uoplyst/ukendt Sjælland Faxe 16,40% 20,00% 16,10% 17,40% Faxe 7,00% 9,00% 9,50% 8,50% Greve 9,60% 9,20% 9,70% 9,50% Guldborgsund 7,20% 9,80% 10,80% 9,40% Holbæk 8,20% 9,30% 10,40% 9,40% Kalundborg 4,50% 5,80% 6,70% 5,70% Køge 7,30% 9,30% 11,70% 9,60% Lejre 6,40% 7,60% 5,20% Lolland 5,60% 8,20% 10,00% 7,90% Næstved 8,70% 10,10% 9,90% 9,60% Sjælland Korte videregående uddannelser Odsherred 9,70% 6,30% 11,20% 9,20% Ringsted 6,10% 7,20% 10,40% 7,80% Roskilde 5,60% 8,30% 8,40% 7,50% Slagelse 8,50% 7,50% 6,80% 7,60% Solrød 9,00% 9,20% 7,60% 8,50% Sorø 6,70% 7,10% 8,50% 7,50% Stevns 7,80% 9,20% 7,90% 8,30% Vordingborg 11,80% 8,40% 12,50% 10,90% Total 7,70% 8,30% 9,40% 8,50% Total 7,70% 8,30% 9,40% 8,50% Mellemlange videregående uddannelser Sjælland Faxe 65,40% 59,00% 57,40% 60,50% Greve 57,00% 57,80% 60,50% 58,60% Guldborgsund 59,20% 60,00% 59,90% 59,70% Holbæk 64,00% 59,10% 61,20% 61,20% Kalundborg 58,90% 63,30% 59,30% 60,50% Køge 61,50% 58,60% 59,40% 59,70% Lejre 63,70% 68,00% 65,90% 66,00% Lolland 56,90% 62,60% 60,00% 60,00% Næstved 57,60% 58,60% 55,20% 57,10% Odsherred 59,70% 62,00% 57,50% 59,60% Ringsted 66,50% 63,90% 58,30% 63,10% Roskilde 66,10% 66,80% 66,60% 66,50% Slagelse 62,60% 67,70% 67,80% 66,10% Solrød 53,50% 56,00% 63,30% 57,90% Sorø 64,60% 70,30% 70,90% 68,60% Stevns 52,20% 52,10% 53,50% 52,60% Vordingborg 56,10% 63,60% 58,50% 59,30% Total 60,80% 62,00% 61,20% 61,40% Total 60,80% 62,00% 61,20% 61,40%

19 [19] Tabel 4.2 Gennemførslen af en videregående og lang videregående uddannelse i regionens kommuner, Videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Holbæk kommune 56% 21% Odsherred Kommune 47% 19% Kalundborg Kommune 51% 19% Roskilde Kommune 64% 34% Lejre Kommune 58% 27% Næstved Kommune 57% 23% Sorø Kommune 60% 26% Stevns Kommune 52% 20% Lolland Kommune 48% 16% Vordingborg Kommune 54% 19% Ringsted Kommune 57% 24% Slagelse Kommune 57% 23% Køge Kommune 52% 23% Faxe Kommune 52% 19% Greve Kommune 55% 24% Solrød Kommune 63% 31% Guldborgsund Kommune 56% 20% Kalundborg og Odsherred kommuner er de kommuner, hvor den forventede gennemførsel af en videregående uddannelse er lavest i regionen. I Nordvestsjælland er der således fortsat behov for at borgerne uddanner sig yderligere. Hvorvidt læreruddannelsen kan være med til at løfte det er ikke dokumenteret. Kilde, Profilmodellen, bilagsdata, maj 2013, UNI C Statistik & Analyse

20 [20] Gennemførsel på videregående uddannelser i Nordvestsjælland Andel af ungdomsårgang 2011 som ifølge Profilmodellen forventes at opnå en videregående uddannelse i løbet af 25 år efter afsluttet niende klasse, opdelt på bopælskommune i niende klasse. Kortudsnit af Region Hovedstaden. Kilde: UNI C Statistik & Analyse, Profilmodellen 2011 på kommuneniveau

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Behovsanalyse - Vestegnen August 2010: Akademiuddannelserne finans-, markedsførings- og serviceøkonom

Behovsanalyse - Vestegnen August 2010: Akademiuddannelserne finans-, markedsførings- og serviceøkonom Behovsanalyse - Vestegnen August 2010: Akademiuddannelserne finans-, markedsførings- og serviceøkonom Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Beskrivelse af Vestegnen... 3 2.1 Befolkning... 4 2.2 Erhvervsstruktur...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling.

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling. UDKAST Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland 0. Formål Dette oplæg skal ses som et bidrag til debatten omkring en balanceret udvikling i de forskellige dele af regionen og

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere