Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland"

Transkript

1 Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud af videregående uddannelse i Region Sjælland 4) Uddannelsesovergange og gennemførelse i det nordvestsjællandske område Sammenfatning: Ungdomsårgangene er faldende i Nordvestsjælland frem mod 2040, det kan forventes afspejlet i antallet der søger videregående uddannelse i Holbæk. Udbuddet af videregående uddannelse i Nordvestsjælland vil med lukningen af seariet i Holbæk bortfalde. De nærmeste udbud af videregående uddannelse skal findes i Roskilde og Slagelse Set i lyset af de tal som UCSJ, har om bopæl på deres studerende, vil lukningen af Seariet i Holbæk få betydning for 22 studerende bosat i Kalundborg Kommune, 90 bosat i Holbæk Kommune og 16 bosat i Odsherred Kommune. Særligt de studerende bosat i Kalundborg og Odsherred Kommuner må forventes at være udsatte i forhold til gennemførsel af studiet. Det fremgår imidlertid, at studerende på særligt pædagoguddannelsen bosat i samme 2 kommuner er mobile i forhold til at tage studie i Roskilde og på andre lokaliteter. Om end det ikke fremgår, hvor i kommunerne de studerende, som er mobile til at nå til Roskilde er bosat. Dato: 21. januar 2014 Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf Det ses af overgangen til mellemlang videregående uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse, at overgangen til en mellemlang videregående uddannelser fra de tre kommuner Holbæk, Kalundborg og Odsherred ligger lavere end gennemsnittet for alle regionens kommuner. I Nordvestsjælland er der således fortsat behov for at borgerne uddanner sig yderligere. Nedlæggelse af udbuddet af læreruddannelsen i Holbæk kan trække i den forkerte retning. Andelen af unge i de tre Nordvestsjællandske, som ikke er i gang med videregående uddannelse eller andet 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse ligger på ca. 20 %. Gruppen har potentiale til at gennemføre en videregående uddannelse og det vil være hensigtsmæssigt at de kommer i gang med uddannelse for, at de ikke ender i gruppen af ufaglærte. De kan være en gruppe, som potentielt set ikke er ret mobile, men som har kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse eventuelt på e-læring eller i deres nærmiljø.

2 [2] Transporttiderne for bosatte i Kalundborg og Odsherred kommuner bliver lange med udbud placeret i Roskilde i stedet for Holbæk. Transporttiden kommer op på 120 utter for at 40 % af adresserne i Odsherred og 44 % af adresserne i Kalundborg, kan komme til læreruddannelsen i Roskilde. Ved 90 utters offentlig transport kan 77 % af adresserne i Holbæk Kommune komme til læreruddannelsen i Roskilde.

3 [3] 1) Demografi og mobilitet Ungdomsårgangenes udvikling i NV Sj. Figur 1 Som det fremgår af figuren er ungdomsårgangene faldende i det nordvestsjællandske område frem mod Dette gælder i særdeleshed i Odsherred Kommune. Faldet kan forventes afspejlet i antallet, der kan søge en videregående uddannelse fra de tre kommuner. Det faldende antal unge i de tre kommuner skal holdes op imod en forventning om, at der i årene fremover vil være flere unge end i dag, der søger en videregående uddannelse i takt med at de nationale mål om at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse bliver realiseret. Udvikling i aldersgruppen årige Tabel 1.1 Fald i % i forhold til 2013 År Holbæk 9,9 22,9 Kalundborg 16,5 29,5 Odsherred 23,7 34,9

4 [4] Unges studiemobilitet Tabel 1.2 Mellemlang videregående uddannelse 2009 Hovedstaden ,40% Midtjylland 10 2,00% Holbæk Nordjylland 5 1,00% Sjælland 85 17,20% Syddanmark 17 3,40% Total ,10% Hovedstaden 71 27,40% Midtjylland 14 5,40% Kalundborg Sjælland 60 23,20% Sjælland Syddanmark 18 6,90% Total ,30% Hovedstaden 58 36,70% Midtjylland 7 4,40% Roskilde 16 10,10% Odsherred Sjælland Slagelse Total 25 15,80% Syddanmark 6 3,80% Total 98 62,00% Tabel 1.2 viser andelen og antal elever der i 2009 gennemførte en gymnasial uddannelse i de tre kommuner, og som 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse er overgået til en mellemlang videregående uddannelse fordelt på den videregående uddannelsesinstitutions beliggenhed. Gruppen der tager til hovedstaden for at påbegynde videregående uddannelse er ca. 1/3 i de tre kommuner. Andelen, der bliver i region Sjælland er 1/5, hvorvidt denne andel flytter til Roskilde fra en af de tre kommuner, såfremt de optages i Roskilde i stedet for Holbæk, viser tallene ikke noget om. Tabel 1.3 Sjælland Uoplyst 2009 Holbæk Uoplyst/ukendt ,90% Total ,90% Kalundborg Uoplyst/ukendt 49 18,90% Total 49 18,90% Odsherred Uoplyst/ukendt 32 20,30% Total 32 20,30% Total ,20% Tabel 1.3, viser andelen og antallet der er uoplyst 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse i 2009 med bopæl i de tre kommuner udgør ca. 1/5. Denne gruppeindeholder personer, der er i job, på anden offentlig forsørgelse end SU, startet uddannelse i udlandet, rejse etc. Gruppen har potentiale til at gennemføre en videregående uddannelse og det vil være hensigtsmæssigt, at de kommer i gang med uddannelse for, at de ikke ender i gruppen af ufaglærte. De kan være en gruppe, som potentielt set ikke er ret mobile, men har kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse eventuelt på e-læring eller i deres nærmiljø. Kommunerne imellem ser det ikke ud til, at nærhed til videregående uddannelse spiller en afgørende rolle for, hvor mange der kommer i gang med videregående uddannelse.

5 [5] Bopæl for studerende der er aktive på UCSJ-studier med forskellige lokaliteter i regionen Tabel 1.4 Tabel 1.5: Antal og procent der vælger Holbæk eller Roskilde som studiested Lærer-uddannelsen Roskilde Holbæk Odsherred Kommune 2/ 8% 22/ 92% Kalundborg Kommune 14/ 47% 16/ 53% Holbæk Kommune 16/ 15% 90/ 85% Studerende i alt 32/ 20% 128/ 80% Tabel 1.5 viser, hvor mange studerende og opgjort i procent, der med bopæl i de tre kommuner har valgt hhv. Roskilde og Holbæk. Det er helt tydeligt, at flest fra de tre kommuner vælger at læse i Holbæk frem for Roskilde. Af alle der læser til lærer i Holbæk og Roskilde og som har bopæl i de tre kommuner har 80 % valgt at læse i Holbæk, mens 20 % har valgt Roskilde.

6 [6] Tabel 1.6 Nedenstående tabel viser fordelingen mellem valg af studie med fremmøde og studie som e-læring. Antal studerende fordelt på lærer og pædagog, som e-lærings-uddannelser Andel der læser e-læring i Roskilde Procent som e- læring Lærer Bopæl Odsherred Kommune Bopæl Kalundborg Kommune 6 af 8 lærer-studerende læser som e- læring 4 af 18 lærer-studerende læser som e- læring 75 % som e- læring 22 % som e- læring Pædagog Bopæl Odsherred Kommune 14 af 33 pædagogstuderende læser som e-læring 42 % som e- læring Bopæl Kalundborg Kommune 10 af 16 pædagogstuderende læser som e-læring 63 % som e- læring Af tabellen fremgår, at nogle studerende foretrækker at tage studierne i Roskilde som e-læring, af dem der har bopæl i Odsherred og Kalundborg Kommuner. Af de der har bopæl i Odsherred kommune er der flest på læreruddannelsen, der har valgt at læse som e-læring, mens andelen der tager pædagoguddannelsen som e-læring er dre end de der har fremmøde. Studerende med bopæl i Kalundborg Kommuner har primært valgt læreruddannelsen i Roskilde med fremmøde, mens flest pædagogstuderende har valgt uddannelsen som e-læring. Der kan ikke siges noget om en tendens på dette grundlag og på baggrund af datamaterialets størrelse.

7 [7] Aldersprofil på studerende i Holbæk kontra Roskilde Nedenstående tabel 1 og 2, viser aldersfordelingen de for lærer-studerende på UCSJ s studiesteder i Roskilde og Holbæk. Tabel 3 viser hvor gamle de studerende er fordelt på 2 aldersgrupper og fra de tre kommuner. Tabel 1.7 Roskilde Antal studerende Aldersgruppe år år 29 I Roskilde er der indskrevet 123 studerende på 1. semester. Aldersprofilen strækker sig over aldersgruppen år. I aldersgruppen år er der 94 studerende. Af dem er der 4 elever med bopæl i Holbæk Kommune og 6 med bopæl i Kalundborg Kommune. Der er ingen fra Odsherred Kommune, der rejser til Roskilde. På andre årgange og særligt på e-læringsuddannelsen til pædagog er der studerende fra Odsherred Kommune. Tabel 1.8 Holbæk Antal studerende Aldersgruppe år år 17 På læreruddannelses første semester i Holbæk er der indskrevet 34 studerende. Aldersprofilen strækker sig over aldersgruppen år. I aldersgruppen år er der 17 studerende, de kommer alle fra Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner. Tabel 1.9: Antal studerende fordelt på bopæl og alder: antal Kalundborg Kommune studerende Aldersgruppe år 2 25 år -> 2 Odsherred Kommune Aldersgruppe år 3 25 år -> 1 Holbæk Kommune Aldersgruppe Alder år år - > 11 Hvis man ser nærmere på, hvor gamle de studerende på Holbæk Searium fordelt på deres bopæl, er der ikke noget der angiver, at de ældste studerende kommer fra kommunerne Odsherred og Kalundborg. Det ser altså ikke ud til, at den seneste årgang på seariet består af studerende der grundet alder og eksempelvis familiære forhold er immobile, og derfor tager uddannelse i Holbæk.

8 [8] 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested I dette afsnit belyses ved hjælp af 3 kort og 6 tabeller, hvordan transportforholdene med offentlig transport er fra bopælene i kommunerne Holbæk, Kalundborg og Odsherred til studiestederne i Holbæk, Roskilde og Slagelse. Til det bruges begrebet uddannelsesdækning opgjort i % af husstandene, der kan nå et givent uddannelsessted. Det fysiske udbudssted i Slagelse er taget med for at vise, hvordan transporten er der til, hvor der i forvejen er placeret et udbud af UCSJ s uddannelser, dog ikke læreruddannelsen. For at have et sammenligningsgrundlag med hensyn til, hvornår transporten anses for for lang, andens der i forbindelse med fordeling af gymnasieelever en maksimal rejsetid på 75 utter. Ligeledes er der en sammenhæng mellem transporttid og frafald på gymnasieskolerne. En analyse Frafald på Læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut peger på, at en af de 10 vigtigste årsager til frafald inden for det første halve år på studiet er at transporten til studiet var lang og/eller besværlig. Af kort og tabeller nedenfor ses, at den bedste uddannelsesdækning af de tre kommuner er ved placering af et uddannelsesudbud i Holbæk, hvor flest adresser kan komme til med offentlig transport inden for 75 utter. 14 % fra Odsherred, 24 % fra Kalundborg og 96 % fra Holbæk kan nå Holbæk Searium inden for det tidsrum. Der er ingen fra kommunerne Odsherred og Kalundborg der kan komme til Roskilde Searium med 75 utters offentlig transport. 48 % fra Holbæk Kommune komme dertil inden for tidsrummet. Når man ser på hvor mange adresser, der skal bruge over 120 utters transport til uddannelsesinstitutionerne, er Roskilde det udbudssted, der giver flest adresser lang transporttid.

9 [9] Uddannelsesdækning - procent Kommune Odsherred 0% 0% 3% 14% 38% 92% Holbæk 25% 48% 75% 92% 96% 99% Kalundborg 0% 0% 1% 24% 44% 83% Tabellen viser hvor stor en andel af adresserne der kan nå Holbæk searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport. Antal adresser og uddannelsesdækning for Holbæk Searium

10 [10] Kommune Antal adresser > 120 Odsherred Holbæk Kalundborg Tabellen viser antallet af adresser i de enkelte kommuner, der kan nå Holbæk searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport.

11 [11]

12 [12] Uddannelsesdækning - procent Kommune Odsherred 0% 0% 0% 0% 7% 40% Holbæk 0% 1% 13% 48% 77% 95% Kalundborg 0% 0% 0% 0% 3% 44% Tabellen viser hvor stor en andel af adresserne der kan nå Roskilde searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport. Antal adresser og uddannelsesdækning for Roskilde Searium Kommune Antal adresser > 120 Odsherred Holbæk Kalundborg Tabellen viser antallet af adresser i de enkelte kommuner, der kan nå Roskilde searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport.

13 [13]

14 [14] Uddannelsesdækning - procent Kommune Odsherred 0% 0% 0% 0% 0% 7% Holbæk 0% 0% 4% 32% 63% 88% Kalundborg 0% 9% 25% 51% 70% 94% Tabellen viser hvor stor en andel af adresserne der kan nå Slagelse searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport. Antal adresser og uddannelsesdækning for Slagelse Searium Kommune Antal adresser > 120 Odsherred Holbæk Kalundborg Tabellen viser antallet af adresser i de enkelte kommuner, der kan nå Slagelse searium indenfor 30, 45, 50, 75, 90 og 120 utters med offentlig transport.

15 [15] 3) Udbud af videregående uddannelse i Region Sjælland På de kommende sider beskrives udbuddet af videregående uddannelser i Region Sjælland. Der skelnes mellem lange -, mellemlange og korte videregående uddannelser. Såfremt læreruddannelsen lukkes i Holbæk vil der ikke længere være videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland. Nærmeste videregående uddannelsesudbud vil i så fald være i Roskilde, Slagelse og Sorø. University College Sjælland udbyder mellemlange videregående uddannelser følgende steder: Sorø: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Holbæk: Lærer Slagelse: Pædagog sygeplejerske Roskilde: Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Socialrådgiver Lærer Leisure management Næstved: Bioanalytiker Ergoterapeut Fysioterapeut Sygeplejerske Adistrationsbachelor Nykøbing F: Sygeplejerske Vordingborg: Lærer pædagog

16 Erhvervsakademi Sjælland udbyder korte - og mellemlange videregående uddannelser følgende steder: Roskilde: Datamatiker Markedsføringsøkonom Int. handel og markedsføring (PBA) Web udvikling (Top-up) Leisure Management Ernæringsteknolog Fødevareteknolog Laborant Procesteknolog Have- og parkingeniør (PBA) Køge: Adistrationsøkonom Multimediedesigner E-Konceptudvikling (Top-up) Logistikøkonom Serviceøkonom Næstved: Datamatiker Finansøkonom Handelsøkonom Int. handel og markedsføring (PBA) Sundhedspraksis Autoteknolog Bygningskonstruktør (PBA) Byggetekniker Nykøbing F: Datamatiker Leisure Management (PBA) Multimediedesigner Automationsteknolog EL-installatør

17 [17] Syddansk Universitet i Slagelse udbyder 1 kandidatuddannelse og flere bacheloruddannelser: Bacheloruddannelser: International virksomhedskommunikation - engelsk og kommunikation International virksomhedskommunikation - engelsk og international marketing International virksomhedskommunikation - engelsk og digital markedskommunikation (forventet studiestart 1. september 2014) Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Bachelor i almen erhvervsøkonomi (HA) Bachelor i erhvervsøkonomi med linjen Generel erhvervsøkonomi (HA) Særligt bachelorforløb for markedsførings- og finansøkonomer (HA) Bachelor i erhvervsøkonomi med linjen Sport- og eventmanagement (HA) Bachelor in Economics and Information Technology BSc. Business, IT and Economics (startdata endnu ikke fastsat) Kandidatuddannelser: Cand.merc. Change Management (udbydes kun på engelsk) Masteruddannelser: Master i Projektledelse Roskilde Universitet udbyder en lang række kandidat- og bacheloruddannelser samt efteruddannelse Bacheloruddannelser: Humanistisk Bacheloruddannelse Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse International Humanistisk Bacheloruddannelse International Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse International Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse Kandidatuddannelser indenfor samfundsfag, humaniora og naturvidenskab.

18 [18] 4) Uddannelsesovergange og gennemførelse i det nordvestsjællandske område Tabel 4.1 Overgang til videregående uddannelse 27 måneder efter gennemført gymnasial uddannelse fordelt på kommunerne i region Sjælland. Overgang til udd. 27 mdr. (pct) Total Uoplyst/ukendt Sjælland Faxe 16,40% 20,00% 16,10% 17,40% Faxe 7,00% 9,00% 9,50% 8,50% Greve 9,60% 9,20% 9,70% 9,50% Guldborgsund 7,20% 9,80% 10,80% 9,40% Holbæk 8,20% 9,30% 10,40% 9,40% Kalundborg 4,50% 5,80% 6,70% 5,70% Køge 7,30% 9,30% 11,70% 9,60% Lejre 6,40% 7,60% 5,20% Lolland 5,60% 8,20% 10,00% 7,90% Næstved 8,70% 10,10% 9,90% 9,60% Sjælland Korte videregående uddannelser Odsherred 9,70% 6,30% 11,20% 9,20% Ringsted 6,10% 7,20% 10,40% 7,80% Roskilde 5,60% 8,30% 8,40% 7,50% Slagelse 8,50% 7,50% 6,80% 7,60% Solrød 9,00% 9,20% 7,60% 8,50% Sorø 6,70% 7,10% 8,50% 7,50% Stevns 7,80% 9,20% 7,90% 8,30% Vordingborg 11,80% 8,40% 12,50% 10,90% Total 7,70% 8,30% 9,40% 8,50% Total 7,70% 8,30% 9,40% 8,50% Mellemlange videregående uddannelser Sjælland Faxe 65,40% 59,00% 57,40% 60,50% Greve 57,00% 57,80% 60,50% 58,60% Guldborgsund 59,20% 60,00% 59,90% 59,70% Holbæk 64,00% 59,10% 61,20% 61,20% Kalundborg 58,90% 63,30% 59,30% 60,50% Køge 61,50% 58,60% 59,40% 59,70% Lejre 63,70% 68,00% 65,90% 66,00% Lolland 56,90% 62,60% 60,00% 60,00% Næstved 57,60% 58,60% 55,20% 57,10% Odsherred 59,70% 62,00% 57,50% 59,60% Ringsted 66,50% 63,90% 58,30% 63,10% Roskilde 66,10% 66,80% 66,60% 66,50% Slagelse 62,60% 67,70% 67,80% 66,10% Solrød 53,50% 56,00% 63,30% 57,90% Sorø 64,60% 70,30% 70,90% 68,60% Stevns 52,20% 52,10% 53,50% 52,60% Vordingborg 56,10% 63,60% 58,50% 59,30% Total 60,80% 62,00% 61,20% 61,40% Total 60,80% 62,00% 61,20% 61,40%

19 [19] Tabel 4.2 Gennemførslen af en videregående og lang videregående uddannelse i regionens kommuner, Videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Holbæk kommune 56% 21% Odsherred Kommune 47% 19% Kalundborg Kommune 51% 19% Roskilde Kommune 64% 34% Lejre Kommune 58% 27% Næstved Kommune 57% 23% Sorø Kommune 60% 26% Stevns Kommune 52% 20% Lolland Kommune 48% 16% Vordingborg Kommune 54% 19% Ringsted Kommune 57% 24% Slagelse Kommune 57% 23% Køge Kommune 52% 23% Faxe Kommune 52% 19% Greve Kommune 55% 24% Solrød Kommune 63% 31% Guldborgsund Kommune 56% 20% Kalundborg og Odsherred kommuner er de kommuner, hvor den forventede gennemførsel af en videregående uddannelse er lavest i regionen. I Nordvestsjælland er der således fortsat behov for at borgerne uddanner sig yderligere. Hvorvidt læreruddannelsen kan være med til at løfte det er ikke dokumenteret. Kilde, Profilmodellen, bilagsdata, maj 2013, UNI C Statistik & Analyse

20 [20] Gennemførsel på videregående uddannelser i Nordvestsjælland Andel af ungdomsårgang 2011 som ifølge Profilmodellen forventes at opnå en videregående uddannelse i løbet af 25 år efter afsluttet niende klasse, opdelt på bopælskommune i niende klasse. Kortudsnit af Region Hovedstaden. Kilde: UNI C Statistik & Analyse, Profilmodellen 2011 på kommuneniveau

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 518 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE I UGE 43 2012 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER ANSØG 12.-19. SEPTEMBER 2012

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 1. Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. I dette

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 495 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2010 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Ansøgertallet pr. 15. marts til Undervisningsministeriets videregående uddannelser Nedenfor opdeles ansøgerne på type, område og

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne:

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne: Turnusakkrediteringsplan for videregående uddannelser Uddannelsesudbuddene er opdelt i to grupper med et vist tidsmæssigt overlap for at give muligheder for fleksibilitet i opgavevaretagelsen under hensyn

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

Program for weekenden. Lørdag. 16.00 16.10 Velkomst og kaffe / kage. 17.00 17.30 Oplæg v/ CELF og BK Thor. 17.30 18.00 Oplæg v/ Sportschefen

Program for weekenden. Lørdag. 16.00 16.10 Velkomst og kaffe / kage. 17.00 17.30 Oplæg v/ CELF og BK Thor. 17.30 18.00 Oplæg v/ Sportschefen Program for weekenden Lørdag 16.00 16.10 Velkomst og kaffe / kage 16.10 16.30 Oplæg v/ Næstformand og Sportschef fra DB 16.30 17.00 Oplæg v/ Guldborgsund Kommune 17.00 17.30 Oplæg v/ CELF og BK Thor 17.30

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Dette bilag indeholder en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 sammenlignet med 2012, 2013 og 2014.

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Det moderne gymnasium

Det moderne gymnasium Handelsgymnasiet Det moderne gymnasium FREMTID: HVAD KAN DU BLIVE MED HHX? HHX er en treårig gymnasieuddannelse, der giver dig de rette faglige kompetencer og den viden, der skal til, for at du kan påbegynde

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere