Det gode arbejde fortsætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode arbejde fortsætter"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Det gode arbejde fortsætter Dansk Brystkræft Organisation (DBO) har haft et spændende og arbejdsomt 2014 præget af forandringer i organisationen og videreudvikling af kommunikationsplatforme og koncepter. Facebook er nu en integreret del af kommunikationen, og hjemmesiden fungerer fint som nyhedsside samtidig med at den stadig biver optimeret. Vi har stor glæde af vores lokalkredse. Vi har i 2014 arbejdet ihærdigt for at udvide antallet af lokalkredse og fik en ny kreds i Sønderjylland. Dette arbejde fortsætter i Bestyrelsen og kredsstyremedlemmerne var sammen til Nordisk Brystkræftkonference i efteråret 2014 og kom inspirerede hjem fra en god konference, der også cementerede DBOs interne netværk. Vi har været flittige med at arrangere Spørg Eksperterne og oplever, at der er stor bevågenhed om disse arrangementer, hvor behandlerne kommer i øjenhøjde med de brystkræftramte. Det fungerer fint, og vi har flere af disse arrangementer på vej. Vi har stor fornøjelse af samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, dels i form af koordinering af bestræbelserne på at gøre det bedste for vores medlemmer og dels i form af koordinering af presseaktiviteter. Og via Kræftens Bekæmpelses møder for patientforeningerne har vi kontakt til og samarbejde med andre patientforeninger. DBO har i 2014 øget fokus på tilbagefald, og det bærer frugt, flere og flere ønsker at deltage i vores seminar om emnet og giver udtryk for, at de får meget ud af det. I det følgende er aktiviteter og tiltag kort ridset op. God læsning Randi Krogsgaard Formand for DBO Højdepunkter i 2014 DBO fik en ny lokalkreds i Sønderjylland DBO s årsmøde og generalforsamling den marts 2014, på Hotel Storebælt, Nyborg, hvor professor og speciallæge i onkologi Anders Bonde Jensen modtog DBO s ærespris 2014 Der blev afholdt et succesfuldt seminar for medlemmer med tilbagefald, den oktober 2014 på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart Der blev afholdt Livstilsseminar 8. november, 2014 i Charlottehaven i København Der blev afholdt tre Spørg Eksperterne arrangementer i løbet af året i hhv. Aabenraa, Ringsted og Gladsaxe 31 medlemmer inkl. bestyrelsen og kredse deltog den september 2014 i Nordisk Brystkræft Konference i Oslo DBO udgav et temanummer om tilbagefald, der var ca. 300 forudbestillinger DBO udgav en CD med fire brystkræftsange med tekster af Vivi Riis Nielsen, musik af Bent Kværndrup og fortolkning af sangerinden Annette Klingenberg. CD-en blev lanceret ved åbningen af brystkræftmåneden i Lejre, hvor Annette Klingenberg sang to af de fire sange fra CD en DBO udgav tre numre af foreningens medlemsblad, dbobladet dbonyt, DBO s elektronisk nyhedsbrev blev udsendt 10 gange til medlemmer og andre interesserede. Bestyrelsen I 2014 var Dorte Hansen, Ulla Lynge og Marie Lykke Rasmussen på valg ved generalforsamlingen. De modtog genvalg og blev valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende resultat: Randi Krogsgaard formand, Helle Viola Haugaard næstformand, Ulla Lynge kasserer, Dorte Hansen sekretariatsleder og Susanne Geneser sekretær. Dorthe Halgaard, Marie Lykke Rasmussen, Elin Balderston og Bente Christensen alle menige bestyrelsesmedlemmer. Dorte Hansen og Bente Christensen meddelte senere i løbet af foråret, at de ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen. Bestyrelsens aktiviteter i 2014 Bestyrelsen afholdt i 2014 afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 bestyrelsesseminar. Derudover afholdt bestyrelsen et seminar med DBO-kredsenes styregrupper. mødes flere gange årligt med repræsentanter for de patientforeninger, der samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Bestyrelsen har været repræsenteret ved alle disse møder. Flere af bestyrelsesmedlemmerne deltager i arbejdet i DBOs lokalkredse og nogle er frivillige vejledere i Kræftens Bekæmpelses Brystkræftgruppe og Regionsudvalg. Der blev etableret en ny lokalkreds i Sønderjylland i april 2014, hvor bestyrelsen er repræsenteret. Bestyrelsens kalender i 2014 Januar januar i Horsens: Seminar for DBO kredsene 27. januar i København: Formand Randi Krogsgaard præsenterede DBO ved DBCGs repræsentantskabsmøde 30. januar i København: Formand Randi Krogsgaard havde møde med Birgit Tystrup /formand for Landsforeningen mod Brystkræft Februar 6. februar i København: Patientforeningsmøde med 18.februar i København: Randi Krogsgaard og Helle Haugaard havde møde med en repræsentant for medicinalvirksomheden Pierre le Fabre. Marts marts i Wien: Bestyrelsesmedlemmer Dorte Hansen og Susanne Geneser deltog i International Experience Exchange for Patient Organisations marts i Nyborg: DBO årsmøde og generalforsamling marts, Glasgow: Formand Randi Krogsgaard og bestyrelsesmedlem Elin Balderson deltog i den 9. Europæiske Brystkræft Konference (EBCC 9)

3 April 7.april i Aabenraa: Spørg Eksperterne 28. april i Odense: Patientforeningsmøde med Maj 6. maj i København: Informationsmøde vedr. paragraf 8 A godkendelse af momsrefusion maj i Kolding: Repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse Juni juni på Bornholm: Formand Randi Krogsgaard deltog i Folkemødet sammen med Birgit Tystrup fra Landsforeningen mod Brystkræft 25.november i København: Patientforeningsmøde med December 10. december 2014 i København: Randi Krogsgaard deltog i Kongres om personlig medicin, arrangeret af Danske Regioner Tema på DBO s årsmøde, marts 2014 var livet efter brystkræft stor forståelse for, at mennesker, der får tilbagefald af deres kræftsygdom, har brug for en specialindsats. Anders Bonde Jensen har været oplægsholder på samtlige af DBO s tilbagefaldsseminarer. Med prisen fulgte et smukt maleri af kunstneren Gitte Als. (Foto DBOs Formand Randi Krogsgaard, Anders Bonde og Gitte Als). August 20. august i København: Bestyrelsens sekretær Susanne Geneser deltog i bestyrelseskursus arrangeret af KB for patientforeningerne September september i København: Formand Randi Krogsgaard og næstformand Helle Haugaard deltog i The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) september i Oslo: Bestyrelse og kredsstyremedlemmer deltog i Nordisk Brystkræft Konference 19. september i København: Nationale kliniske retningslinier for senfølger efter operation af brystkræft 27. september i Ledreborg: Åbning af Brystkræftmåneden Oktober 1. oktober i København: Formand Randi Krogsgaard og Marie Lykke Rasmussen deltog i Informationsmøde hos Sundhedsstyrelsen vedr. nyt opfølgningsprogram 2. oktober i København: Patientforeningsmøde med 7. oktober i Gladsaxe: Spørg Eksperterne 23.oktober i København: Randi Krogsgaard deltog i bestyrelseskursus arrangeret af KB for patientforeningerne oktober i Middelfart: Seminar for medlemmer med tilbagefald af brystkræft November 4. november i Ringsted: Spørg eksperterne 8. november i København: Næstformand Helle Haugaard var vært for Livsstilsseminar i København Der var ca 150 deltagere på årsmødet 2014, hvor DBO tilbød deltagerne at blive klogere på livet efter brystkræft. Dette på baggrund af, at de fleste brystkræftramte har haft tanker om hvilke ar og risici, netop denne sygdom giver. Programmet omfattede et indlæg af Overlæge Anders Bonde Jensen,Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital om Tilbagefald af brystkræft, indlæg ved Speciallæge Jørn Bo Thomsen, Plastikkirurgisk afd, Sygehus Lillebælt, Vejle, om en ny rekonstruktionsteknik af brystet, et indlæg om Livet med eller efter brystkræft, om forskningen angående psykologiske og eksistentielle aspekter af brystkræftdiagnosen ved psykolog Pernille Bidstrup, psykolog ved Kræftens Bekæmpelse. Anders Bonde fik DBO s ærespris 2014 På årsmødet 2014 uddelte DBO for 13. gang sin ærespris, som tilfaldt professor og speciallæge i onkologi, Anders Bonde Jensen, onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital. Æresprismodtageren bliver udpeget af DBO s bestyrelse, og Anders Bonde Jensen fik prisen for sin store indsats for brystkræftpatienter og sin evne til at formidle kompliceret stof på en letforståelig måde. Anders Bonde Jensen demonstrerer i sit virke, at han har Annette Klingenberg fortolkede brystkræftsange DBO udgav i 2014 en CD med fire brystkræftsange. CD en blev til i et samarbejde mellem Vivi Riis- Nielsen, der skrev teksterne, Bent Kværndrup, der satte dem i musik og Annette Klingenberg, der fortolkede sangene. To af sangene blev lanceret lørdag d. 27. september 2014 på Ledreborg i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses åbning af årets Støt Brysterne Kampagne. DBO har finansieret projektet med støtte fra Ralph Laurens Pink Pony kampagne i oktober CD en kan købes via DBO s hjemmeside på dette link. Medlemstal for Dansk Brystkræft Organisation (DBO) DBO havde 2316 medlemmer pr og 171 bidragsydere Øget fokus på tilbagefald af brystkræft Siden 2008 har DBO afholdt seminarer om tilbagefald, og i 2013 besluttede bestyrelsen at øge fokus på denne problemstilling ved bl.a. at udgive et temanummer om tilbagefald i starten af 2014 med et oplag på eksemplarer. Der blev annonceret om dette temanummer i dbobladet, hvor læserne blev opfordret til at rekvirere det ved personlig henvendelse. DBO fik ca. 300 forudbestillinger. Temanummeret kan stadig rekvireres ved henvendelse til DBO. Sekretariatet blev nedlagt DBO nedlagde det faste sekretariat i 2014, fordelte opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne og oprettede et fælles netarkiv, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har tilgang. Nogle opgaver som tidligere blev løst internt, produktion af tryksager og materialelager, blev i den forbindelse lagt ud til en ekstern leverandør.

4 Advokat associeret til bestyrelsen DBO fik i 2014 kontakt til advokat Søren Kroer, som har speciale i patientskadeerstatningssager og som blev associeret bestyrelsen. DBOs medlemmer har som følge deraf adgang til en gratis telefonkonsultation med Søren Kroer i tvivlsspørgsmål vedr. potentielle erstatningskrav, og bestyrelsen har adgang til juridisk rådgivning mv. aspekter ved at få tilbagefald, og hun gav deltagerne forskellige redskaber til at håndtere situationen. Professor Anders Bonde Jensen gav et oplæg om, hvilke behandlingsmuligheder der findes, når man får konstateret tilbagefald, herunder den situation, hvor medicinsk behandling ikke længere er mulig, og hvor behandlingen i stedet har lindrende karakter. Travle lokalkredse DBO støtter hver af lokalkredsene med kr. om året, pengene går til de aktiviteter, kredsene arrangerer i årets løb. I det følgende er alle kredsenes aktiviteter listet op: DBO-kreds Vendsyssel Februar 2014: Se bedre ud-aften i samarbejde med en Matas i Metropol i Hjørring for kvinder i kræftbehandling April 2014: Temadag på Sygehus Vendsyssel v/ Sygeplejerske Helle Sort fra Brystkirurgisk Ambulatorium og Anna Sick, DBO kreds Vendsyssel Maj 2014: Tur til Læsø med temaet natur, kultur og wellness Succesfuldt seminar om tilbagefald i Middelfart Tilbagefald af brystkræft er en af DBO s mærkesager, og seminarerne om dette emne har høj prioritet, da kvinder med tilbagefald af brystkræft, også kaldet kronisk brystkræft, er en overset gruppe, som ofte holder sig tilbage og føler sig dømt ude fra det sociale liv. DBO modtog i kr. fra Heinrich og Laurine Jessens fond til at gennemføre et seminar om tilbagefald i oktober 2014 på hotel Comwell Kongebrogården i Middelfart. På dette seminar oplevede deltagere et fællesskab, og fik en positiv og god oplevelse med fokus på livskvalitet. Mange har lyst til at spørge eksperterne DBO afholdt tre Spørg Eksperterne arrangementer i 2014 (i Aabenraa, i Gladsaxe og i Ringsted). Disse møder har stor tilslutning af både DBO medlemmer og andre interesserede som inviteres gennem annoncering i dbonyt og på hjemmesiden samt på Facebook, og uddeling af flyers. Konceptet er at sammensætte et ekspertpanel bestående af fx en praktiserende læge, en mammografilæge, en patolog, en kirurg, en onkolog og en plastikkirurg. Hver ekspert holder et indlæg og deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål af generel karakter. Motion, kost og sex I november 2014 afholdt DBO et vellykket og meget spændende dagsseminar i Charlottehaven om livsstil og at passe godt på sig selv. Forsker Pernille Højmann fortalte om den gavnlige virkning af motion, når man har kræft. Kostvejleder og ernæringsekspert Stina Dannerfjord gav indblik i, hvordan man som kræftpatient bør sammensætte sin kost, så den modarbejder kræft og styrker kroppen. Pg sexolog Marianne Egense fortalte om, hvordan man kan genvinde den gode søvn, og deltagerne fik kort indblik i psykoterapeuternes arbejde med personer i akut krise, og i sexologens arbejde med kvinder, der lider psykisk under at få fjernet et bryst. September 2014: Foredrag i Frederikshavn i samarbejde med tre andre patientforeninger og FOF om kræft og knogleskørhed v/ knogleekspert, overlæge og professor Peter Vestergaard samt urolog, overlæge og lektor Niels Chr. Langkilde fra Aalborg Oktober 2014: DBO deltog i lyserød lørdag i Hjørring December 2014: Arrangement i Romulusbadet, De romerske bade i Skallerup med efterfølgende fællesspisning DBO kreds Midtvest Februar 2014: Kurbad på Sydthy Kurbad Marts 2014: Besøg af latter instruktør Else Bie April 2014: Få livsglæden ved at synge sammen v/ en korsanger og pianist fra Hospice Viborg Maj 2014: Besøg af en mavedanserinstruktør Maj 2014: Ladywalk i Agger Maj 2014: Mindfulness September 2014: Ballroom fitness Samtidig kunne de gå hjem med gode råd fra tre eksperter: Fysioterapeut Karen Mark (billedet) instruerede i øvelser, der kan styrke skelettet og fortalte, hvordan man bedst passer på sin fysik. Psykolog Katrine Bonnevie fortalte om de psykiske Oktober 2014: En kok og en økonoma viste, hvordan man anvender gode råvarer November 2014: Besøg hos Claras glasfantasi, hvor deltagerne selv arbejdede med glas December 2014: Julefrokost

5 DBO-kreds Aarhus April 2014: Hvorfor virker zoneterapi v/ zoneterapeut Bente Brodie Maj 2014: Ladywalk i Århus September 2014: En aften i skønhedens univers hos Matas Oktober 2014: Inspirationsaften med stilspecialist Alice Timmerman November 2014: Julehygge Oktober 2014: Gennem store livsforandringer til nyt mod og håb. v/ sognepræst, Frederiksberg slotskirke, Michael Brautsch. November 2014: Matas arrangement December 2014: DBO og PROPA - arrangement, hvor Vivi Riis-Nielsen fremførte sine følsomme digte om dengang, da hun blev ramt af brystkræft. Bent Kværndrup fra PROPA fortalte sin historie, da han blev ramt af prostatakræft, spillede guitar til egne tekster. Oktober 2014: Lyserød Lørdag i Næstved Firma Sport med informationsbord, lotteri, zumba og sund morgenmad November 2014: Lukket varmvandsarrangement kun for brystopererede med masser af grin og god motion v/ aqua instruktørerne Mette Nygaard og Marie Yring DBO-kreds Sønderjylland April 2014: Kredsen blev startet op September 2014: Stafet for Livet i Sønderborg. Samlemapper til de brystkirurgiske afdelinger DBO sender samlemapper til landets brystkirurgiske afdelinger, indeholdende et brev fra DBO, der fortæller lidt om foreningen og det seneste nummer af dbobladet. Af brevet fremgår, at alle nydiagnosticerede bliver tilbudt det første års medlemskab gratis, hvis de melder sig ind. Afdelingerne udleverer mapperne fra DBO til alle brystkræftpatienter. De kan udover at gøre opmærksom på DBO bruges til at samle den skriftlige information, som afdelingen ønsker at give sine patienter. DBO-kreds Fyn Januar 2014: Pas godt på dig selv du er den bedste til det. v/ Mensendieck instruktør Mette Bering, Yoga instruktør Helle Olsen og Produktspecialist Ninna Hansen Marts 2014: Livsrum, Kræftrådgivningens nye lokaler i Odense v/ Rådgivningsleder Vivi Brandt Rasmussen Maj 2014: Ladywalk i Odense DBO-kreds Roskilde Februar 2014: Snakkemøde/medlemsønsker for kommende sæson Marts 2014: Snakkemøde/ Blondeærmer v/helle Mathorne, Kampp Design, bruges til lymfødemarme. April 2014: Besøge på Hospice Sjælland i Trekroner. Maj 2014: Det gode liv v/ernæringskonsulent og sundhedscoach Anja Revall. September 2014: Fokus på arvelig brystkræft v/ læge Henriette Roed Nielsen, Klinisk Genetisk afdeling, Odense Universitets Hospital November 2014: Undgå senfølger v/ fysioterapeut Kirsten Tørsleff DBO s øvrige aktiviteter I 2014 fik DBO et øget antal indmeldelser fra nydiagnosticerede, hvilket er en god tilbagemelding på udleveringen af mapperne. September 2014: Den besværlige arm v/ lymfødemterapeut Kirsten Hedeager Oktober 2014: Fokus på senfølger - debat aften Juni 2014: Bytur i det historiske Roskilde. September 2014: Besøg hos Besøg ID-Lingeri, Roskilde. Oktober 2014: Gospelkoncert i Ansgar Kirke v/ Nardus koret og sangerinde Laura Kjærgaard i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lokalforening Odense og Lyle DBO-kreds Nordsjælland Januar 2014: I samarbejde med Propa. Turner, den romantiske oprører, v/ skulptør og billedkunstner Jørn Stender, som fortalte om, hvordan kunsten havde hjulpet ham igennem en svær periode med livstruende kræft. Marts 2014: Gospelkoncert i Frikirken, Hillerød, arrangeret af Bitten Elbæk. Juni 2014: Stafet for livet med Gribskov kommune. September 2014: Hvordan bevares kvindeligheden efter en brystkræftbehandling? v/ næstformand i DBO Helle Haugaard. Oktober 2014: Bliv bedre tilpas i det rigtige tøj - snit og farver kan fremhæve din personlighed v/ stylist Sanni Lundberg November 2014: Drømte mig en drøm i nat musikalsk foredrag af Jeanett Ulrikkeholm December 2014: Julearrangement DBO-kreds Sydsjælland April 2014: En aften med klinisk diætist Rebecca Leth-Nissen Johansen i Livsrummet i Næstved August 2014: Stafet For Livet på Herlufsholm Stadion, hvor DBO havde en flot stand sammen med andre patientforeninger Oktober 2014: Støbe og male workshop v/kunstneren Helle Høvelskov i Livrummet i Næstved Hjertepuder Brystkirurgiske og onkologiske afdelinger over hele landet modtager hjertepuder fra DBO, som de udleverer gratis til nyopererede brystkræftpatienter. De hjerteformede puder kan være med til at lindre og forebygge gener fra armen på den opererede side. DBO donerer fyldet til hjertepuderne, som bliver fremstillet af frivillige, der donerer det stof, puderne syes af, fylder og distribuerer dem. DBO støtter projektet økonomisk og med praktisk hjælp i håbet om, at puderne kan gøre livet lettere i en vanskelig periode. Hjertepuderne er populære og andre lande begynder at lære af successen i Danmark. Et af DBOs medlemmer, som bor i Belgien har fx startet et tilsvarende hjertepude projekt dér. dbobladet sendes bredt ud dbobladet udkom tre gange i 2014, i februar, juni og oktober i et oplag på stk. Bladet sendes til DBOs medlemmer, til sundhedspersonale, sundhedsredaktionerne på de større dagblade, politikere og andre samarbejdspartnere. Randi Krogsgaard, Dorte Hansen og Britt Nørbak (ansvarshavende) producerede de 2 første blade. Ved Dorte Hansens fratræden blev produktionen lagt ud til en ekstern grafiker. dbobladet indeholder case historier om brystkræft, faglige artikler og oplysninger om aktiviteter for brystkræftpatienter og andre, der har en særlig interesse i sygdommen.

6 kalenderen. DBOs facebook-gruppe linker til historierne på hjemmesiden og sikrer derved, at der er konstant aktivitet og bevågenhed om hjemmesidens indhold. DBO fik i 2014 en fast klummeskriver på hjemmesiden. Det er Lis Mønster Knudsen, som deler ud af sine erfaringer med behandling og dagliglivet som brystkræftramt. forbindelse ansøgninger til specifikke aktiviteter som fx seminarer, årsmødet o.l. DBO er en 8A godkendt velgørende forening og kan derfor opnå momsrefusion, når summen af bidragsydere overstiger 100, og de hver giver en gave på 200. kr. Bidragsydere kan få fradrag for bidrag til DBO ved at oplyse CPR-nr. til DBO i forbindelse med tilskud. DBO har nu 661 likes på Facebook DBO har i 2014 modtaget økonomisk støtte til foreningens drift fra Kræftens Bekæmpelse og fra Ministeriet for sundhed og forebyggelses udlodningsmidler: Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Det elektroniske nyhedsbrev udsendes ca. 10 gange om året DBO s elektroniske nyhedsbrev, dbonyt, udsendes ca. 10 gange om året med en leder af formanden samt orientering om aktiviteter for brystkræftpatienter over hele landet. Cathie Lockenwitz, der har stået for redaktion og udsendelse gennem en årrække fratrådte ved udgangen af 2014, og Britt Nørbak, redaktør af dbobladet og hjemmesiden har overtaget produktionen af dbonyt. DBO fik for alvor gang i Facebooksiden i slutningen af 2013 og i 2014 har den udviklet sig yderligere. Facebooksiden bliver brugt til lancering af arrangementer, links til hjemmesidenyheder og efterlysninger, når medierne ønsker at få kontakt med brystkræftramte som ønsker at fortælle deres historie. DBO og pressen DBO har et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse vedr. mediehenvendelser om brystkræft. Hvis en journalist efterlyser en brystkræftramt til interview bliver medierne henvist til DBO af Kræftens Bekæmpelse, eller de ringer direkte. DBO lægger så efterlysningen på Facebook. DBO bliver også opfordret til at udtale sig om forskellige sager i medierne, og i 2014 udtalte formand Randi Krogsgaard sig i TV Lorry samt DR TV om kvinder der var faldet ud af screeningssystemet, samt i DR Radio Region Syd om kvalitetsopgørelser på de Sønderjyske sygehuse. Derudover blev Randi Krogsgaard portrætteret i Familiejournalen i anledning af brystkræftmåneden. Til specifikke DBO aktiviteter er der ydet støtte fra: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Udlodningsmidler: Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer Novartis Healthcare A/S Heinrich og Laurine Jessens Fond Pierre Le Fabre Ralph Lauren Holstebro Kommune Struer Kommune Frederiksværk Kommune Galleri Als Frivilligcentret Helsingør/ skæve hjerter. DBO takker for denne støtte! For yderligere informationer om regnskab og sponsorstøtte fra erhvervslivet henvises til DBO s årsregnskab, der publiceres ved Generalforsamligen d. 15. marts 2015 samt på Facebook har vist sig at være et godt medie for de budskaber DBO har, og det er tydeligt at faglige informationer og informationer om at passe godt på sig selv mv. har den største interesse. Hjemmesiden er konstant opdateret DBOs hjemmeside er i konstant udvikling. Den fik som noget nyt i 2014 et tilmeldingsmodul til årsmødet i 2015 og er hyppigt opdateret med nyhedshistorier og nye events til Økonomi DBO er finansieret af kontingenter samt støtte fra Kræftens Bekæmpelse, Udlodningsmidlerne samt andre fonde og sponsorer, som bevilger støtte i

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2014 2 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Hvordan har vi det? (Runde ca. 2 min. pr. person). 3. Program

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Februar 2011, nr. 2 Husk tilmelding til landskonferencen 9.-10. april 2011 Link: Landskonference: Kvinder krydser grænser Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 15. februar kl.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere