Det gode arbejde fortsætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode arbejde fortsætter"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Det gode arbejde fortsætter Dansk Brystkræft Organisation (DBO) har haft et spændende og arbejdsomt 2014 præget af forandringer i organisationen og videreudvikling af kommunikationsplatforme og koncepter. Facebook er nu en integreret del af kommunikationen, og hjemmesiden fungerer fint som nyhedsside samtidig med at den stadig biver optimeret. Vi har stor glæde af vores lokalkredse. Vi har i 2014 arbejdet ihærdigt for at udvide antallet af lokalkredse og fik en ny kreds i Sønderjylland. Dette arbejde fortsætter i Bestyrelsen og kredsstyremedlemmerne var sammen til Nordisk Brystkræftkonference i efteråret 2014 og kom inspirerede hjem fra en god konference, der også cementerede DBOs interne netværk. Vi har været flittige med at arrangere Spørg Eksperterne og oplever, at der er stor bevågenhed om disse arrangementer, hvor behandlerne kommer i øjenhøjde med de brystkræftramte. Det fungerer fint, og vi har flere af disse arrangementer på vej. Vi har stor fornøjelse af samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, dels i form af koordinering af bestræbelserne på at gøre det bedste for vores medlemmer og dels i form af koordinering af presseaktiviteter. Og via Kræftens Bekæmpelses møder for patientforeningerne har vi kontakt til og samarbejde med andre patientforeninger. DBO har i 2014 øget fokus på tilbagefald, og det bærer frugt, flere og flere ønsker at deltage i vores seminar om emnet og giver udtryk for, at de får meget ud af det. I det følgende er aktiviteter og tiltag kort ridset op. God læsning Randi Krogsgaard Formand for DBO Højdepunkter i 2014 DBO fik en ny lokalkreds i Sønderjylland DBO s årsmøde og generalforsamling den marts 2014, på Hotel Storebælt, Nyborg, hvor professor og speciallæge i onkologi Anders Bonde Jensen modtog DBO s ærespris 2014 Der blev afholdt et succesfuldt seminar for medlemmer med tilbagefald, den oktober 2014 på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart Der blev afholdt Livstilsseminar 8. november, 2014 i Charlottehaven i København Der blev afholdt tre Spørg Eksperterne arrangementer i løbet af året i hhv. Aabenraa, Ringsted og Gladsaxe 31 medlemmer inkl. bestyrelsen og kredse deltog den september 2014 i Nordisk Brystkræft Konference i Oslo DBO udgav et temanummer om tilbagefald, der var ca. 300 forudbestillinger DBO udgav en CD med fire brystkræftsange med tekster af Vivi Riis Nielsen, musik af Bent Kværndrup og fortolkning af sangerinden Annette Klingenberg. CD-en blev lanceret ved åbningen af brystkræftmåneden i Lejre, hvor Annette Klingenberg sang to af de fire sange fra CD en DBO udgav tre numre af foreningens medlemsblad, dbobladet dbonyt, DBO s elektronisk nyhedsbrev blev udsendt 10 gange til medlemmer og andre interesserede. Bestyrelsen I 2014 var Dorte Hansen, Ulla Lynge og Marie Lykke Rasmussen på valg ved generalforsamlingen. De modtog genvalg og blev valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende resultat: Randi Krogsgaard formand, Helle Viola Haugaard næstformand, Ulla Lynge kasserer, Dorte Hansen sekretariatsleder og Susanne Geneser sekretær. Dorthe Halgaard, Marie Lykke Rasmussen, Elin Balderston og Bente Christensen alle menige bestyrelsesmedlemmer. Dorte Hansen og Bente Christensen meddelte senere i løbet af foråret, at de ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen. Bestyrelsens aktiviteter i 2014 Bestyrelsen afholdt i 2014 afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 bestyrelsesseminar. Derudover afholdt bestyrelsen et seminar med DBO-kredsenes styregrupper. mødes flere gange årligt med repræsentanter for de patientforeninger, der samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Bestyrelsen har været repræsenteret ved alle disse møder. Flere af bestyrelsesmedlemmerne deltager i arbejdet i DBOs lokalkredse og nogle er frivillige vejledere i Kræftens Bekæmpelses Brystkræftgruppe og Regionsudvalg. Der blev etableret en ny lokalkreds i Sønderjylland i april 2014, hvor bestyrelsen er repræsenteret. Bestyrelsens kalender i 2014 Januar januar i Horsens: Seminar for DBO kredsene 27. januar i København: Formand Randi Krogsgaard præsenterede DBO ved DBCGs repræsentantskabsmøde 30. januar i København: Formand Randi Krogsgaard havde møde med Birgit Tystrup /formand for Landsforeningen mod Brystkræft Februar 6. februar i København: Patientforeningsmøde med 18.februar i København: Randi Krogsgaard og Helle Haugaard havde møde med en repræsentant for medicinalvirksomheden Pierre le Fabre. Marts marts i Wien: Bestyrelsesmedlemmer Dorte Hansen og Susanne Geneser deltog i International Experience Exchange for Patient Organisations marts i Nyborg: DBO årsmøde og generalforsamling marts, Glasgow: Formand Randi Krogsgaard og bestyrelsesmedlem Elin Balderson deltog i den 9. Europæiske Brystkræft Konference (EBCC 9)

3 April 7.april i Aabenraa: Spørg Eksperterne 28. april i Odense: Patientforeningsmøde med Maj 6. maj i København: Informationsmøde vedr. paragraf 8 A godkendelse af momsrefusion maj i Kolding: Repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse Juni juni på Bornholm: Formand Randi Krogsgaard deltog i Folkemødet sammen med Birgit Tystrup fra Landsforeningen mod Brystkræft 25.november i København: Patientforeningsmøde med December 10. december 2014 i København: Randi Krogsgaard deltog i Kongres om personlig medicin, arrangeret af Danske Regioner Tema på DBO s årsmøde, marts 2014 var livet efter brystkræft stor forståelse for, at mennesker, der får tilbagefald af deres kræftsygdom, har brug for en specialindsats. Anders Bonde Jensen har været oplægsholder på samtlige af DBO s tilbagefaldsseminarer. Med prisen fulgte et smukt maleri af kunstneren Gitte Als. (Foto DBOs Formand Randi Krogsgaard, Anders Bonde og Gitte Als). August 20. august i København: Bestyrelsens sekretær Susanne Geneser deltog i bestyrelseskursus arrangeret af KB for patientforeningerne September september i København: Formand Randi Krogsgaard og næstformand Helle Haugaard deltog i The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) september i Oslo: Bestyrelse og kredsstyremedlemmer deltog i Nordisk Brystkræft Konference 19. september i København: Nationale kliniske retningslinier for senfølger efter operation af brystkræft 27. september i Ledreborg: Åbning af Brystkræftmåneden Oktober 1. oktober i København: Formand Randi Krogsgaard og Marie Lykke Rasmussen deltog i Informationsmøde hos Sundhedsstyrelsen vedr. nyt opfølgningsprogram 2. oktober i København: Patientforeningsmøde med 7. oktober i Gladsaxe: Spørg Eksperterne 23.oktober i København: Randi Krogsgaard deltog i bestyrelseskursus arrangeret af KB for patientforeningerne oktober i Middelfart: Seminar for medlemmer med tilbagefald af brystkræft November 4. november i Ringsted: Spørg eksperterne 8. november i København: Næstformand Helle Haugaard var vært for Livsstilsseminar i København Der var ca 150 deltagere på årsmødet 2014, hvor DBO tilbød deltagerne at blive klogere på livet efter brystkræft. Dette på baggrund af, at de fleste brystkræftramte har haft tanker om hvilke ar og risici, netop denne sygdom giver. Programmet omfattede et indlæg af Overlæge Anders Bonde Jensen,Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital om Tilbagefald af brystkræft, indlæg ved Speciallæge Jørn Bo Thomsen, Plastikkirurgisk afd, Sygehus Lillebælt, Vejle, om en ny rekonstruktionsteknik af brystet, et indlæg om Livet med eller efter brystkræft, om forskningen angående psykologiske og eksistentielle aspekter af brystkræftdiagnosen ved psykolog Pernille Bidstrup, psykolog ved Kræftens Bekæmpelse. Anders Bonde fik DBO s ærespris 2014 På årsmødet 2014 uddelte DBO for 13. gang sin ærespris, som tilfaldt professor og speciallæge i onkologi, Anders Bonde Jensen, onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital. Æresprismodtageren bliver udpeget af DBO s bestyrelse, og Anders Bonde Jensen fik prisen for sin store indsats for brystkræftpatienter og sin evne til at formidle kompliceret stof på en letforståelig måde. Anders Bonde Jensen demonstrerer i sit virke, at han har Annette Klingenberg fortolkede brystkræftsange DBO udgav i 2014 en CD med fire brystkræftsange. CD en blev til i et samarbejde mellem Vivi Riis- Nielsen, der skrev teksterne, Bent Kværndrup, der satte dem i musik og Annette Klingenberg, der fortolkede sangene. To af sangene blev lanceret lørdag d. 27. september 2014 på Ledreborg i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses åbning af årets Støt Brysterne Kampagne. DBO har finansieret projektet med støtte fra Ralph Laurens Pink Pony kampagne i oktober CD en kan købes via DBO s hjemmeside på dette link. Medlemstal for Dansk Brystkræft Organisation (DBO) DBO havde 2316 medlemmer pr og 171 bidragsydere Øget fokus på tilbagefald af brystkræft Siden 2008 har DBO afholdt seminarer om tilbagefald, og i 2013 besluttede bestyrelsen at øge fokus på denne problemstilling ved bl.a. at udgive et temanummer om tilbagefald i starten af 2014 med et oplag på eksemplarer. Der blev annonceret om dette temanummer i dbobladet, hvor læserne blev opfordret til at rekvirere det ved personlig henvendelse. DBO fik ca. 300 forudbestillinger. Temanummeret kan stadig rekvireres ved henvendelse til DBO. Sekretariatet blev nedlagt DBO nedlagde det faste sekretariat i 2014, fordelte opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne og oprettede et fælles netarkiv, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har tilgang. Nogle opgaver som tidligere blev løst internt, produktion af tryksager og materialelager, blev i den forbindelse lagt ud til en ekstern leverandør.

4 Advokat associeret til bestyrelsen DBO fik i 2014 kontakt til advokat Søren Kroer, som har speciale i patientskadeerstatningssager og som blev associeret bestyrelsen. DBOs medlemmer har som følge deraf adgang til en gratis telefonkonsultation med Søren Kroer i tvivlsspørgsmål vedr. potentielle erstatningskrav, og bestyrelsen har adgang til juridisk rådgivning mv. aspekter ved at få tilbagefald, og hun gav deltagerne forskellige redskaber til at håndtere situationen. Professor Anders Bonde Jensen gav et oplæg om, hvilke behandlingsmuligheder der findes, når man får konstateret tilbagefald, herunder den situation, hvor medicinsk behandling ikke længere er mulig, og hvor behandlingen i stedet har lindrende karakter. Travle lokalkredse DBO støtter hver af lokalkredsene med kr. om året, pengene går til de aktiviteter, kredsene arrangerer i årets løb. I det følgende er alle kredsenes aktiviteter listet op: DBO-kreds Vendsyssel Februar 2014: Se bedre ud-aften i samarbejde med en Matas i Metropol i Hjørring for kvinder i kræftbehandling April 2014: Temadag på Sygehus Vendsyssel v/ Sygeplejerske Helle Sort fra Brystkirurgisk Ambulatorium og Anna Sick, DBO kreds Vendsyssel Maj 2014: Tur til Læsø med temaet natur, kultur og wellness Succesfuldt seminar om tilbagefald i Middelfart Tilbagefald af brystkræft er en af DBO s mærkesager, og seminarerne om dette emne har høj prioritet, da kvinder med tilbagefald af brystkræft, også kaldet kronisk brystkræft, er en overset gruppe, som ofte holder sig tilbage og føler sig dømt ude fra det sociale liv. DBO modtog i kr. fra Heinrich og Laurine Jessens fond til at gennemføre et seminar om tilbagefald i oktober 2014 på hotel Comwell Kongebrogården i Middelfart. På dette seminar oplevede deltagere et fællesskab, og fik en positiv og god oplevelse med fokus på livskvalitet. Mange har lyst til at spørge eksperterne DBO afholdt tre Spørg Eksperterne arrangementer i 2014 (i Aabenraa, i Gladsaxe og i Ringsted). Disse møder har stor tilslutning af både DBO medlemmer og andre interesserede som inviteres gennem annoncering i dbonyt og på hjemmesiden samt på Facebook, og uddeling af flyers. Konceptet er at sammensætte et ekspertpanel bestående af fx en praktiserende læge, en mammografilæge, en patolog, en kirurg, en onkolog og en plastikkirurg. Hver ekspert holder et indlæg og deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål af generel karakter. Motion, kost og sex I november 2014 afholdt DBO et vellykket og meget spændende dagsseminar i Charlottehaven om livsstil og at passe godt på sig selv. Forsker Pernille Højmann fortalte om den gavnlige virkning af motion, når man har kræft. Kostvejleder og ernæringsekspert Stina Dannerfjord gav indblik i, hvordan man som kræftpatient bør sammensætte sin kost, så den modarbejder kræft og styrker kroppen. Pg sexolog Marianne Egense fortalte om, hvordan man kan genvinde den gode søvn, og deltagerne fik kort indblik i psykoterapeuternes arbejde med personer i akut krise, og i sexologens arbejde med kvinder, der lider psykisk under at få fjernet et bryst. September 2014: Foredrag i Frederikshavn i samarbejde med tre andre patientforeninger og FOF om kræft og knogleskørhed v/ knogleekspert, overlæge og professor Peter Vestergaard samt urolog, overlæge og lektor Niels Chr. Langkilde fra Aalborg Oktober 2014: DBO deltog i lyserød lørdag i Hjørring December 2014: Arrangement i Romulusbadet, De romerske bade i Skallerup med efterfølgende fællesspisning DBO kreds Midtvest Februar 2014: Kurbad på Sydthy Kurbad Marts 2014: Besøg af latter instruktør Else Bie April 2014: Få livsglæden ved at synge sammen v/ en korsanger og pianist fra Hospice Viborg Maj 2014: Besøg af en mavedanserinstruktør Maj 2014: Ladywalk i Agger Maj 2014: Mindfulness September 2014: Ballroom fitness Samtidig kunne de gå hjem med gode råd fra tre eksperter: Fysioterapeut Karen Mark (billedet) instruerede i øvelser, der kan styrke skelettet og fortalte, hvordan man bedst passer på sin fysik. Psykolog Katrine Bonnevie fortalte om de psykiske Oktober 2014: En kok og en økonoma viste, hvordan man anvender gode råvarer November 2014: Besøg hos Claras glasfantasi, hvor deltagerne selv arbejdede med glas December 2014: Julefrokost

5 DBO-kreds Aarhus April 2014: Hvorfor virker zoneterapi v/ zoneterapeut Bente Brodie Maj 2014: Ladywalk i Århus September 2014: En aften i skønhedens univers hos Matas Oktober 2014: Inspirationsaften med stilspecialist Alice Timmerman November 2014: Julehygge Oktober 2014: Gennem store livsforandringer til nyt mod og håb. v/ sognepræst, Frederiksberg slotskirke, Michael Brautsch. November 2014: Matas arrangement December 2014: DBO og PROPA - arrangement, hvor Vivi Riis-Nielsen fremførte sine følsomme digte om dengang, da hun blev ramt af brystkræft. Bent Kværndrup fra PROPA fortalte sin historie, da han blev ramt af prostatakræft, spillede guitar til egne tekster. Oktober 2014: Lyserød Lørdag i Næstved Firma Sport med informationsbord, lotteri, zumba og sund morgenmad November 2014: Lukket varmvandsarrangement kun for brystopererede med masser af grin og god motion v/ aqua instruktørerne Mette Nygaard og Marie Yring DBO-kreds Sønderjylland April 2014: Kredsen blev startet op September 2014: Stafet for Livet i Sønderborg. Samlemapper til de brystkirurgiske afdelinger DBO sender samlemapper til landets brystkirurgiske afdelinger, indeholdende et brev fra DBO, der fortæller lidt om foreningen og det seneste nummer af dbobladet. Af brevet fremgår, at alle nydiagnosticerede bliver tilbudt det første års medlemskab gratis, hvis de melder sig ind. Afdelingerne udleverer mapperne fra DBO til alle brystkræftpatienter. De kan udover at gøre opmærksom på DBO bruges til at samle den skriftlige information, som afdelingen ønsker at give sine patienter. DBO-kreds Fyn Januar 2014: Pas godt på dig selv du er den bedste til det. v/ Mensendieck instruktør Mette Bering, Yoga instruktør Helle Olsen og Produktspecialist Ninna Hansen Marts 2014: Livsrum, Kræftrådgivningens nye lokaler i Odense v/ Rådgivningsleder Vivi Brandt Rasmussen Maj 2014: Ladywalk i Odense DBO-kreds Roskilde Februar 2014: Snakkemøde/medlemsønsker for kommende sæson Marts 2014: Snakkemøde/ Blondeærmer v/helle Mathorne, Kampp Design, bruges til lymfødemarme. April 2014: Besøge på Hospice Sjælland i Trekroner. Maj 2014: Det gode liv v/ernæringskonsulent og sundhedscoach Anja Revall. September 2014: Fokus på arvelig brystkræft v/ læge Henriette Roed Nielsen, Klinisk Genetisk afdeling, Odense Universitets Hospital November 2014: Undgå senfølger v/ fysioterapeut Kirsten Tørsleff DBO s øvrige aktiviteter I 2014 fik DBO et øget antal indmeldelser fra nydiagnosticerede, hvilket er en god tilbagemelding på udleveringen af mapperne. September 2014: Den besværlige arm v/ lymfødemterapeut Kirsten Hedeager Oktober 2014: Fokus på senfølger - debat aften Juni 2014: Bytur i det historiske Roskilde. September 2014: Besøg hos Besøg ID-Lingeri, Roskilde. Oktober 2014: Gospelkoncert i Ansgar Kirke v/ Nardus koret og sangerinde Laura Kjærgaard i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lokalforening Odense og Lyle DBO-kreds Nordsjælland Januar 2014: I samarbejde med Propa. Turner, den romantiske oprører, v/ skulptør og billedkunstner Jørn Stender, som fortalte om, hvordan kunsten havde hjulpet ham igennem en svær periode med livstruende kræft. Marts 2014: Gospelkoncert i Frikirken, Hillerød, arrangeret af Bitten Elbæk. Juni 2014: Stafet for livet med Gribskov kommune. September 2014: Hvordan bevares kvindeligheden efter en brystkræftbehandling? v/ næstformand i DBO Helle Haugaard. Oktober 2014: Bliv bedre tilpas i det rigtige tøj - snit og farver kan fremhæve din personlighed v/ stylist Sanni Lundberg November 2014: Drømte mig en drøm i nat musikalsk foredrag af Jeanett Ulrikkeholm December 2014: Julearrangement DBO-kreds Sydsjælland April 2014: En aften med klinisk diætist Rebecca Leth-Nissen Johansen i Livsrummet i Næstved August 2014: Stafet For Livet på Herlufsholm Stadion, hvor DBO havde en flot stand sammen med andre patientforeninger Oktober 2014: Støbe og male workshop v/kunstneren Helle Høvelskov i Livrummet i Næstved Hjertepuder Brystkirurgiske og onkologiske afdelinger over hele landet modtager hjertepuder fra DBO, som de udleverer gratis til nyopererede brystkræftpatienter. De hjerteformede puder kan være med til at lindre og forebygge gener fra armen på den opererede side. DBO donerer fyldet til hjertepuderne, som bliver fremstillet af frivillige, der donerer det stof, puderne syes af, fylder og distribuerer dem. DBO støtter projektet økonomisk og med praktisk hjælp i håbet om, at puderne kan gøre livet lettere i en vanskelig periode. Hjertepuderne er populære og andre lande begynder at lære af successen i Danmark. Et af DBOs medlemmer, som bor i Belgien har fx startet et tilsvarende hjertepude projekt dér. dbobladet sendes bredt ud dbobladet udkom tre gange i 2014, i februar, juni og oktober i et oplag på stk. Bladet sendes til DBOs medlemmer, til sundhedspersonale, sundhedsredaktionerne på de større dagblade, politikere og andre samarbejdspartnere. Randi Krogsgaard, Dorte Hansen og Britt Nørbak (ansvarshavende) producerede de 2 første blade. Ved Dorte Hansens fratræden blev produktionen lagt ud til en ekstern grafiker. dbobladet indeholder case historier om brystkræft, faglige artikler og oplysninger om aktiviteter for brystkræftpatienter og andre, der har en særlig interesse i sygdommen.

6 kalenderen. DBOs facebook-gruppe linker til historierne på hjemmesiden og sikrer derved, at der er konstant aktivitet og bevågenhed om hjemmesidens indhold. DBO fik i 2014 en fast klummeskriver på hjemmesiden. Det er Lis Mønster Knudsen, som deler ud af sine erfaringer med behandling og dagliglivet som brystkræftramt. forbindelse ansøgninger til specifikke aktiviteter som fx seminarer, årsmødet o.l. DBO er en 8A godkendt velgørende forening og kan derfor opnå momsrefusion, når summen af bidragsydere overstiger 100, og de hver giver en gave på 200. kr. Bidragsydere kan få fradrag for bidrag til DBO ved at oplyse CPR-nr. til DBO i forbindelse med tilskud. DBO har nu 661 likes på Facebook DBO har i 2014 modtaget økonomisk støtte til foreningens drift fra Kræftens Bekæmpelse og fra Ministeriet for sundhed og forebyggelses udlodningsmidler: Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Det elektroniske nyhedsbrev udsendes ca. 10 gange om året DBO s elektroniske nyhedsbrev, dbonyt, udsendes ca. 10 gange om året med en leder af formanden samt orientering om aktiviteter for brystkræftpatienter over hele landet. Cathie Lockenwitz, der har stået for redaktion og udsendelse gennem en årrække fratrådte ved udgangen af 2014, og Britt Nørbak, redaktør af dbobladet og hjemmesiden har overtaget produktionen af dbonyt. DBO fik for alvor gang i Facebooksiden i slutningen af 2013 og i 2014 har den udviklet sig yderligere. Facebooksiden bliver brugt til lancering af arrangementer, links til hjemmesidenyheder og efterlysninger, når medierne ønsker at få kontakt med brystkræftramte som ønsker at fortælle deres historie. DBO og pressen DBO har et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse vedr. mediehenvendelser om brystkræft. Hvis en journalist efterlyser en brystkræftramt til interview bliver medierne henvist til DBO af Kræftens Bekæmpelse, eller de ringer direkte. DBO lægger så efterlysningen på Facebook. DBO bliver også opfordret til at udtale sig om forskellige sager i medierne, og i 2014 udtalte formand Randi Krogsgaard sig i TV Lorry samt DR TV om kvinder der var faldet ud af screeningssystemet, samt i DR Radio Region Syd om kvalitetsopgørelser på de Sønderjyske sygehuse. Derudover blev Randi Krogsgaard portrætteret i Familiejournalen i anledning af brystkræftmåneden. Til specifikke DBO aktiviteter er der ydet støtte fra: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Udlodningsmidler: Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer Novartis Healthcare A/S Heinrich og Laurine Jessens Fond Pierre Le Fabre Ralph Lauren Holstebro Kommune Struer Kommune Frederiksværk Kommune Galleri Als Frivilligcentret Helsingør/ skæve hjerter. DBO takker for denne støtte! For yderligere informationer om regnskab og sponsorstøtte fra erhvervslivet henvises til DBO s årsregnskab, der publiceres ved Generalforsamligen d. 15. marts 2015 samt på Facebook har vist sig at være et godt medie for de budskaber DBO har, og det er tydeligt at faglige informationer og informationer om at passe godt på sig selv mv. har den største interesse. Hjemmesiden er konstant opdateret DBOs hjemmeside er i konstant udvikling. Den fik som noget nyt i 2014 et tilmeldingsmodul til årsmødet i 2015 og er hyppigt opdateret med nyhedshistorier og nye events til Økonomi DBO er finansieret af kontingenter samt støtte fra Kræftens Bekæmpelse, Udlodningsmidlerne samt andre fonde og sponsorer, som bevilger støtte i

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 44 I I 14. årg. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten hedder Mogens 24 Alle fortjener et godt udseende Læs mere på side 06

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco Årsberetning 2011 2011 i glimt Foto: Henrik Petit Foto: Jakob Carlsen Velkommen, Deres Majestæt! Hendes Majestæt Dronningen, Gigtforeningens protektor, deltog ved fejringen af foreningens 75-års jubilæum

Læs mere

KIU Kvinder der har eller har haft

KIU Kvinder der har eller har haft KIU Kvinder der har eller har haft Kræft i Underlivet Nyhedsbrev Forår/ sommer 2007 Årgang 10 KIU Kontaktpersoner 2 KIU kontaktpersoner Nyt fra formanden 3 Second Opinion 4 Nåleakupunktur 5 Medmenneskelig

Læs mere

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle PROPANYT NR. 2 juni 2014 Landsmøde med vigtig debat Der sker meget i 2014 Den usynlige ægtefælle Nr. 2 juni 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Magasinpost IDNR 12757 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Jeg ønsker, at alle får de samme muligheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2012

Bestyrelsens beretning for 2012 Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi Bestyrelsens beretning for 2012 2012 har været et år, der på mange måder minder om 2011. Der har været mange spændende opgaver, som der fortælles om i beretningen.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2013 SLØJFEN. side 6-7. hvad. side 8-10. i Livsrum side 12-13

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2013 SLØJFEN. side 6-7. hvad. side 8-10. i Livsrum side 12-13 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2013 SLØJFEN Kommunalvalgsguide side 6-7 Alle skal vide hvad senfølger er side 8-10 Værtsfrivillige i Livsrum side 12-13 2 Leder Det er lige netop nu,

Læs mere

34. årgang, september 2014 nr. 3

34. årgang, september 2014 nr. 3 34. årgang, september 2014 nr. 3 Københavns solbeskinnede gader og parker dannede i maj rammen om den tredje danske Parkinson Unity Walk. Hvad skal man spise, når man har Parkinson? Ny brochure om kost

Læs mere

LOKK årsberetning 2011

LOKK årsberetning 2011 LOKK årsberetning 2011 2 årsberetning 2011 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning 2011

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

32. årgang, juni 2012 nr. 2

32. årgang, juni 2012 nr. 2 32. årgang, juni 2012 nr. 2 Den Internationale Parkinsondag blev i år markeret med et arrangement i Landstingssalen på Christiansborg. Det er nu igen muligt at blive henvist til rehabiliteringsophold for

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 Indhold Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 døgnnetto omtankevand...6 Medlemmer...6 Hjernesagen som organisation...7 Øverste ledelse og hovedbestyrelse...7

Læs mere

SLØJFEN46. Magasinpost IDNR 12757. Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø

SLØJFEN46. Magasinpost IDNR 12757. Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø SLØJFEN46 Tusind tak for hjælpen Jeg har det meste til gode. Alligevel er jeg imponeret. Imponeret over den

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Det har vist sig, at det har en gavnlig indvirkning. at deltage i disse kurser, fortæller Inger Johnsen. Kurserne, som er udviklet

Det har vist sig, at det har en gavnlig indvirkning. at deltage i disse kurser, fortæller Inger Johnsen. Kurserne, som er udviklet SLØJFEN26 Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige Juli 2007 Lokalforeningen og kommunen forår 2007: Få kommunen til at hjælpe kræftpatienter Kræftsygdommen bliver for mange kræftpatienter en kronisk sygdom.

Læs mere

lymfebrevet 12 / Fotobog om livet med lymfødem 17 / DALYFO s nye smykker 26 / Ekspert: Træk vejret dybt D A L Y F O nr.3 / oktober / 2014 / 22.

lymfebrevet 12 / Fotobog om livet med lymfødem 17 / DALYFO s nye smykker 26 / Ekspert: Træk vejret dybt D A L Y F O nr.3 / oktober / 2014 / 22. lymfebrevet nr.3 / oktober / 2014 / 22. årgang 12 / Fotobog om livet med lymfødem 17 / DALYFO s nye smykker 26 / Ekspert: Træk vejret dybt D A L Y F O ANSK ymfødem orening indhold 03 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

SLØJFEN. 19 ÅR OG FULD AF ENGAGEMENT Betina får kendte modebloggere til at skrive om forebyggelse af livmoderhalskræft

SLØJFEN. 19 ÅR OG FULD AF ENGAGEMENT Betina får kendte modebloggere til at skrive om forebyggelse af livmoderhalskræft Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I August 2010 SLØJFEN Læs side 6-7-8 19 ÅR OG FULD AF ENGAGEMENT Betina får kendte modebloggere til at skrive om forebyggelse af livmoderhalskræft AKTIVITETER

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012. skaffer. børnehaverne side 8 9. kræftramte side 4 5

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012. skaffer. børnehaverne side 8 9. kræftramte side 4 5 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012 SLØJFEN Solfrivillige skaffer skygge i børnehaverne side 8 9 Poesi for unge kræftramte side 4 5 2 Leder Flere unge frivillige fremtidssikrer indsatsen

Læs mere

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS!

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS! Årsberetning 2013 Træning virker Træning virker Træning virker Træning virker Har du problemer i nakke og skuldre, kan træning Inden for en to ugers periode har næsten hver Din fod består af 26 knogler

Læs mere

33. årgang, juni 2013 nr. 2

33. årgang, juni 2013 nr. 2 33. årgang, juni 2013 nr. 2 Knap 200 medlemmer var med, da den Internationale Parkinsondag blev markeret i Aarhus. Mange med Parkinson oplever i perioder bekymringer og stress. Mindfulness gør det lettere

Læs mere

33. årgang, december 2013 nr. 4. 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte

33. årgang, december 2013 nr. 4. 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte 33. årgang, december 2013 nr. 4 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte Kolofon 33. årgang nr. 4 december 2013 Udgives af Parkinsonforeningen

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

kiu-bladet nummer 1 2013 årgang 16 Senfølger efter strålebehandling og operation Læs 2 patienthistorier

kiu-bladet nummer 1 2013 årgang 16 Senfølger efter strålebehandling og operation Læs 2 patienthistorier kiu-bladet nummer 1 2013 årgang 16 Senfølger efter strålebehandling og operation Læs 2 patienthistorier GLOBEATHON (gåtur) den 29. sept. for underlivskræft Bliv frivillig i KIU Landsmøde PROTEKTOR Kongelig

Læs mere