Det gode arbejde fortsætter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode arbejde fortsætter"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Det gode arbejde fortsætter Dansk Brystkræft Organisation (DBO) har haft et spændende og arbejdsomt 2014 præget af forandringer i organisationen og videreudvikling af kommunikationsplatforme og koncepter. Facebook er nu en integreret del af kommunikationen, og hjemmesiden fungerer fint som nyhedsside samtidig med at den stadig biver optimeret. Vi har stor glæde af vores lokalkredse. Vi har i 2014 arbejdet ihærdigt for at udvide antallet af lokalkredse og fik en ny kreds i Sønderjylland. Dette arbejde fortsætter i Bestyrelsen og kredsstyremedlemmerne var sammen til Nordisk Brystkræftkonference i efteråret 2014 og kom inspirerede hjem fra en god konference, der også cementerede DBOs interne netværk. Vi har været flittige med at arrangere Spørg Eksperterne og oplever, at der er stor bevågenhed om disse arrangementer, hvor behandlerne kommer i øjenhøjde med de brystkræftramte. Det fungerer fint, og vi har flere af disse arrangementer på vej. Vi har stor fornøjelse af samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, dels i form af koordinering af bestræbelserne på at gøre det bedste for vores medlemmer og dels i form af koordinering af presseaktiviteter. Og via Kræftens Bekæmpelses møder for patientforeningerne har vi kontakt til og samarbejde med andre patientforeninger. DBO har i 2014 øget fokus på tilbagefald, og det bærer frugt, flere og flere ønsker at deltage i vores seminar om emnet og giver udtryk for, at de får meget ud af det. I det følgende er aktiviteter og tiltag kort ridset op. God læsning Randi Krogsgaard Formand for DBO Højdepunkter i 2014 DBO fik en ny lokalkreds i Sønderjylland DBO s årsmøde og generalforsamling den marts 2014, på Hotel Storebælt, Nyborg, hvor professor og speciallæge i onkologi Anders Bonde Jensen modtog DBO s ærespris 2014 Der blev afholdt et succesfuldt seminar for medlemmer med tilbagefald, den oktober 2014 på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart Der blev afholdt Livstilsseminar 8. november, 2014 i Charlottehaven i København Der blev afholdt tre Spørg Eksperterne arrangementer i løbet af året i hhv. Aabenraa, Ringsted og Gladsaxe 31 medlemmer inkl. bestyrelsen og kredse deltog den september 2014 i Nordisk Brystkræft Konference i Oslo DBO udgav et temanummer om tilbagefald, der var ca. 300 forudbestillinger DBO udgav en CD med fire brystkræftsange med tekster af Vivi Riis Nielsen, musik af Bent Kværndrup og fortolkning af sangerinden Annette Klingenberg. CD-en blev lanceret ved åbningen af brystkræftmåneden i Lejre, hvor Annette Klingenberg sang to af de fire sange fra CD en DBO udgav tre numre af foreningens medlemsblad, dbobladet dbonyt, DBO s elektronisk nyhedsbrev blev udsendt 10 gange til medlemmer og andre interesserede. Bestyrelsen I 2014 var Dorte Hansen, Ulla Lynge og Marie Lykke Rasmussen på valg ved generalforsamlingen. De modtog genvalg og blev valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende resultat: Randi Krogsgaard formand, Helle Viola Haugaard næstformand, Ulla Lynge kasserer, Dorte Hansen sekretariatsleder og Susanne Geneser sekretær. Dorthe Halgaard, Marie Lykke Rasmussen, Elin Balderston og Bente Christensen alle menige bestyrelsesmedlemmer. Dorte Hansen og Bente Christensen meddelte senere i løbet af foråret, at de ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen. Bestyrelsens aktiviteter i 2014 Bestyrelsen afholdt i 2014 afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 bestyrelsesseminar. Derudover afholdt bestyrelsen et seminar med DBO-kredsenes styregrupper. mødes flere gange årligt med repræsentanter for de patientforeninger, der samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Bestyrelsen har været repræsenteret ved alle disse møder. Flere af bestyrelsesmedlemmerne deltager i arbejdet i DBOs lokalkredse og nogle er frivillige vejledere i Kræftens Bekæmpelses Brystkræftgruppe og Regionsudvalg. Der blev etableret en ny lokalkreds i Sønderjylland i april 2014, hvor bestyrelsen er repræsenteret. Bestyrelsens kalender i 2014 Januar januar i Horsens: Seminar for DBO kredsene 27. januar i København: Formand Randi Krogsgaard præsenterede DBO ved DBCGs repræsentantskabsmøde 30. januar i København: Formand Randi Krogsgaard havde møde med Birgit Tystrup /formand for Landsforeningen mod Brystkræft Februar 6. februar i København: Patientforeningsmøde med 18.februar i København: Randi Krogsgaard og Helle Haugaard havde møde med en repræsentant for medicinalvirksomheden Pierre le Fabre. Marts marts i Wien: Bestyrelsesmedlemmer Dorte Hansen og Susanne Geneser deltog i International Experience Exchange for Patient Organisations marts i Nyborg: DBO årsmøde og generalforsamling marts, Glasgow: Formand Randi Krogsgaard og bestyrelsesmedlem Elin Balderson deltog i den 9. Europæiske Brystkræft Konference (EBCC 9)

3 April 7.april i Aabenraa: Spørg Eksperterne 28. april i Odense: Patientforeningsmøde med Maj 6. maj i København: Informationsmøde vedr. paragraf 8 A godkendelse af momsrefusion maj i Kolding: Repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse Juni juni på Bornholm: Formand Randi Krogsgaard deltog i Folkemødet sammen med Birgit Tystrup fra Landsforeningen mod Brystkræft 25.november i København: Patientforeningsmøde med December 10. december 2014 i København: Randi Krogsgaard deltog i Kongres om personlig medicin, arrangeret af Danske Regioner Tema på DBO s årsmøde, marts 2014 var livet efter brystkræft stor forståelse for, at mennesker, der får tilbagefald af deres kræftsygdom, har brug for en specialindsats. Anders Bonde Jensen har været oplægsholder på samtlige af DBO s tilbagefaldsseminarer. Med prisen fulgte et smukt maleri af kunstneren Gitte Als. (Foto DBOs Formand Randi Krogsgaard, Anders Bonde og Gitte Als). August 20. august i København: Bestyrelsens sekretær Susanne Geneser deltog i bestyrelseskursus arrangeret af KB for patientforeningerne September september i København: Formand Randi Krogsgaard og næstformand Helle Haugaard deltog i The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) september i Oslo: Bestyrelse og kredsstyremedlemmer deltog i Nordisk Brystkræft Konference 19. september i København: Nationale kliniske retningslinier for senfølger efter operation af brystkræft 27. september i Ledreborg: Åbning af Brystkræftmåneden Oktober 1. oktober i København: Formand Randi Krogsgaard og Marie Lykke Rasmussen deltog i Informationsmøde hos Sundhedsstyrelsen vedr. nyt opfølgningsprogram 2. oktober i København: Patientforeningsmøde med 7. oktober i Gladsaxe: Spørg Eksperterne 23.oktober i København: Randi Krogsgaard deltog i bestyrelseskursus arrangeret af KB for patientforeningerne oktober i Middelfart: Seminar for medlemmer med tilbagefald af brystkræft November 4. november i Ringsted: Spørg eksperterne 8. november i København: Næstformand Helle Haugaard var vært for Livsstilsseminar i København Der var ca 150 deltagere på årsmødet 2014, hvor DBO tilbød deltagerne at blive klogere på livet efter brystkræft. Dette på baggrund af, at de fleste brystkræftramte har haft tanker om hvilke ar og risici, netop denne sygdom giver. Programmet omfattede et indlæg af Overlæge Anders Bonde Jensen,Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital om Tilbagefald af brystkræft, indlæg ved Speciallæge Jørn Bo Thomsen, Plastikkirurgisk afd, Sygehus Lillebælt, Vejle, om en ny rekonstruktionsteknik af brystet, et indlæg om Livet med eller efter brystkræft, om forskningen angående psykologiske og eksistentielle aspekter af brystkræftdiagnosen ved psykolog Pernille Bidstrup, psykolog ved Kræftens Bekæmpelse. Anders Bonde fik DBO s ærespris 2014 På årsmødet 2014 uddelte DBO for 13. gang sin ærespris, som tilfaldt professor og speciallæge i onkologi, Anders Bonde Jensen, onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital. Æresprismodtageren bliver udpeget af DBO s bestyrelse, og Anders Bonde Jensen fik prisen for sin store indsats for brystkræftpatienter og sin evne til at formidle kompliceret stof på en letforståelig måde. Anders Bonde Jensen demonstrerer i sit virke, at han har Annette Klingenberg fortolkede brystkræftsange DBO udgav i 2014 en CD med fire brystkræftsange. CD en blev til i et samarbejde mellem Vivi Riis- Nielsen, der skrev teksterne, Bent Kværndrup, der satte dem i musik og Annette Klingenberg, der fortolkede sangene. To af sangene blev lanceret lørdag d. 27. september 2014 på Ledreborg i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses åbning af årets Støt Brysterne Kampagne. DBO har finansieret projektet med støtte fra Ralph Laurens Pink Pony kampagne i oktober CD en kan købes via DBO s hjemmeside på dette link. Medlemstal for Dansk Brystkræft Organisation (DBO) DBO havde 2316 medlemmer pr og 171 bidragsydere Øget fokus på tilbagefald af brystkræft Siden 2008 har DBO afholdt seminarer om tilbagefald, og i 2013 besluttede bestyrelsen at øge fokus på denne problemstilling ved bl.a. at udgive et temanummer om tilbagefald i starten af 2014 med et oplag på eksemplarer. Der blev annonceret om dette temanummer i dbobladet, hvor læserne blev opfordret til at rekvirere det ved personlig henvendelse. DBO fik ca. 300 forudbestillinger. Temanummeret kan stadig rekvireres ved henvendelse til DBO. Sekretariatet blev nedlagt DBO nedlagde det faste sekretariat i 2014, fordelte opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne og oprettede et fælles netarkiv, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har tilgang. Nogle opgaver som tidligere blev løst internt, produktion af tryksager og materialelager, blev i den forbindelse lagt ud til en ekstern leverandør.

4 Advokat associeret til bestyrelsen DBO fik i 2014 kontakt til advokat Søren Kroer, som har speciale i patientskadeerstatningssager og som blev associeret bestyrelsen. DBOs medlemmer har som følge deraf adgang til en gratis telefonkonsultation med Søren Kroer i tvivlsspørgsmål vedr. potentielle erstatningskrav, og bestyrelsen har adgang til juridisk rådgivning mv. aspekter ved at få tilbagefald, og hun gav deltagerne forskellige redskaber til at håndtere situationen. Professor Anders Bonde Jensen gav et oplæg om, hvilke behandlingsmuligheder der findes, når man får konstateret tilbagefald, herunder den situation, hvor medicinsk behandling ikke længere er mulig, og hvor behandlingen i stedet har lindrende karakter. Travle lokalkredse DBO støtter hver af lokalkredsene med kr. om året, pengene går til de aktiviteter, kredsene arrangerer i årets løb. I det følgende er alle kredsenes aktiviteter listet op: DBO-kreds Vendsyssel Februar 2014: Se bedre ud-aften i samarbejde med en Matas i Metropol i Hjørring for kvinder i kræftbehandling April 2014: Temadag på Sygehus Vendsyssel v/ Sygeplejerske Helle Sort fra Brystkirurgisk Ambulatorium og Anna Sick, DBO kreds Vendsyssel Maj 2014: Tur til Læsø med temaet natur, kultur og wellness Succesfuldt seminar om tilbagefald i Middelfart Tilbagefald af brystkræft er en af DBO s mærkesager, og seminarerne om dette emne har høj prioritet, da kvinder med tilbagefald af brystkræft, også kaldet kronisk brystkræft, er en overset gruppe, som ofte holder sig tilbage og føler sig dømt ude fra det sociale liv. DBO modtog i kr. fra Heinrich og Laurine Jessens fond til at gennemføre et seminar om tilbagefald i oktober 2014 på hotel Comwell Kongebrogården i Middelfart. På dette seminar oplevede deltagere et fællesskab, og fik en positiv og god oplevelse med fokus på livskvalitet. Mange har lyst til at spørge eksperterne DBO afholdt tre Spørg Eksperterne arrangementer i 2014 (i Aabenraa, i Gladsaxe og i Ringsted). Disse møder har stor tilslutning af både DBO medlemmer og andre interesserede som inviteres gennem annoncering i dbonyt og på hjemmesiden samt på Facebook, og uddeling af flyers. Konceptet er at sammensætte et ekspertpanel bestående af fx en praktiserende læge, en mammografilæge, en patolog, en kirurg, en onkolog og en plastikkirurg. Hver ekspert holder et indlæg og deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål af generel karakter. Motion, kost og sex I november 2014 afholdt DBO et vellykket og meget spændende dagsseminar i Charlottehaven om livsstil og at passe godt på sig selv. Forsker Pernille Højmann fortalte om den gavnlige virkning af motion, når man har kræft. Kostvejleder og ernæringsekspert Stina Dannerfjord gav indblik i, hvordan man som kræftpatient bør sammensætte sin kost, så den modarbejder kræft og styrker kroppen. Pg sexolog Marianne Egense fortalte om, hvordan man kan genvinde den gode søvn, og deltagerne fik kort indblik i psykoterapeuternes arbejde med personer i akut krise, og i sexologens arbejde med kvinder, der lider psykisk under at få fjernet et bryst. September 2014: Foredrag i Frederikshavn i samarbejde med tre andre patientforeninger og FOF om kræft og knogleskørhed v/ knogleekspert, overlæge og professor Peter Vestergaard samt urolog, overlæge og lektor Niels Chr. Langkilde fra Aalborg Oktober 2014: DBO deltog i lyserød lørdag i Hjørring December 2014: Arrangement i Romulusbadet, De romerske bade i Skallerup med efterfølgende fællesspisning DBO kreds Midtvest Februar 2014: Kurbad på Sydthy Kurbad Marts 2014: Besøg af latter instruktør Else Bie April 2014: Få livsglæden ved at synge sammen v/ en korsanger og pianist fra Hospice Viborg Maj 2014: Besøg af en mavedanserinstruktør Maj 2014: Ladywalk i Agger Maj 2014: Mindfulness September 2014: Ballroom fitness Samtidig kunne de gå hjem med gode råd fra tre eksperter: Fysioterapeut Karen Mark (billedet) instruerede i øvelser, der kan styrke skelettet og fortalte, hvordan man bedst passer på sin fysik. Psykolog Katrine Bonnevie fortalte om de psykiske Oktober 2014: En kok og en økonoma viste, hvordan man anvender gode råvarer November 2014: Besøg hos Claras glasfantasi, hvor deltagerne selv arbejdede med glas December 2014: Julefrokost

5 DBO-kreds Aarhus April 2014: Hvorfor virker zoneterapi v/ zoneterapeut Bente Brodie Maj 2014: Ladywalk i Århus September 2014: En aften i skønhedens univers hos Matas Oktober 2014: Inspirationsaften med stilspecialist Alice Timmerman November 2014: Julehygge Oktober 2014: Gennem store livsforandringer til nyt mod og håb. v/ sognepræst, Frederiksberg slotskirke, Michael Brautsch. November 2014: Matas arrangement December 2014: DBO og PROPA - arrangement, hvor Vivi Riis-Nielsen fremførte sine følsomme digte om dengang, da hun blev ramt af brystkræft. Bent Kværndrup fra PROPA fortalte sin historie, da han blev ramt af prostatakræft, spillede guitar til egne tekster. Oktober 2014: Lyserød Lørdag i Næstved Firma Sport med informationsbord, lotteri, zumba og sund morgenmad November 2014: Lukket varmvandsarrangement kun for brystopererede med masser af grin og god motion v/ aqua instruktørerne Mette Nygaard og Marie Yring DBO-kreds Sønderjylland April 2014: Kredsen blev startet op September 2014: Stafet for Livet i Sønderborg. Samlemapper til de brystkirurgiske afdelinger DBO sender samlemapper til landets brystkirurgiske afdelinger, indeholdende et brev fra DBO, der fortæller lidt om foreningen og det seneste nummer af dbobladet. Af brevet fremgår, at alle nydiagnosticerede bliver tilbudt det første års medlemskab gratis, hvis de melder sig ind. Afdelingerne udleverer mapperne fra DBO til alle brystkræftpatienter. De kan udover at gøre opmærksom på DBO bruges til at samle den skriftlige information, som afdelingen ønsker at give sine patienter. DBO-kreds Fyn Januar 2014: Pas godt på dig selv du er den bedste til det. v/ Mensendieck instruktør Mette Bering, Yoga instruktør Helle Olsen og Produktspecialist Ninna Hansen Marts 2014: Livsrum, Kræftrådgivningens nye lokaler i Odense v/ Rådgivningsleder Vivi Brandt Rasmussen Maj 2014: Ladywalk i Odense DBO-kreds Roskilde Februar 2014: Snakkemøde/medlemsønsker for kommende sæson Marts 2014: Snakkemøde/ Blondeærmer v/helle Mathorne, Kampp Design, bruges til lymfødemarme. April 2014: Besøge på Hospice Sjælland i Trekroner. Maj 2014: Det gode liv v/ernæringskonsulent og sundhedscoach Anja Revall. September 2014: Fokus på arvelig brystkræft v/ læge Henriette Roed Nielsen, Klinisk Genetisk afdeling, Odense Universitets Hospital November 2014: Undgå senfølger v/ fysioterapeut Kirsten Tørsleff DBO s øvrige aktiviteter I 2014 fik DBO et øget antal indmeldelser fra nydiagnosticerede, hvilket er en god tilbagemelding på udleveringen af mapperne. September 2014: Den besværlige arm v/ lymfødemterapeut Kirsten Hedeager Oktober 2014: Fokus på senfølger - debat aften Juni 2014: Bytur i det historiske Roskilde. September 2014: Besøg hos Besøg ID-Lingeri, Roskilde. Oktober 2014: Gospelkoncert i Ansgar Kirke v/ Nardus koret og sangerinde Laura Kjærgaard i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lokalforening Odense og Lyle DBO-kreds Nordsjælland Januar 2014: I samarbejde med Propa. Turner, den romantiske oprører, v/ skulptør og billedkunstner Jørn Stender, som fortalte om, hvordan kunsten havde hjulpet ham igennem en svær periode med livstruende kræft. Marts 2014: Gospelkoncert i Frikirken, Hillerød, arrangeret af Bitten Elbæk. Juni 2014: Stafet for livet med Gribskov kommune. September 2014: Hvordan bevares kvindeligheden efter en brystkræftbehandling? v/ næstformand i DBO Helle Haugaard. Oktober 2014: Bliv bedre tilpas i det rigtige tøj - snit og farver kan fremhæve din personlighed v/ stylist Sanni Lundberg November 2014: Drømte mig en drøm i nat musikalsk foredrag af Jeanett Ulrikkeholm December 2014: Julearrangement DBO-kreds Sydsjælland April 2014: En aften med klinisk diætist Rebecca Leth-Nissen Johansen i Livsrummet i Næstved August 2014: Stafet For Livet på Herlufsholm Stadion, hvor DBO havde en flot stand sammen med andre patientforeninger Oktober 2014: Støbe og male workshop v/kunstneren Helle Høvelskov i Livrummet i Næstved Hjertepuder Brystkirurgiske og onkologiske afdelinger over hele landet modtager hjertepuder fra DBO, som de udleverer gratis til nyopererede brystkræftpatienter. De hjerteformede puder kan være med til at lindre og forebygge gener fra armen på den opererede side. DBO donerer fyldet til hjertepuderne, som bliver fremstillet af frivillige, der donerer det stof, puderne syes af, fylder og distribuerer dem. DBO støtter projektet økonomisk og med praktisk hjælp i håbet om, at puderne kan gøre livet lettere i en vanskelig periode. Hjertepuderne er populære og andre lande begynder at lære af successen i Danmark. Et af DBOs medlemmer, som bor i Belgien har fx startet et tilsvarende hjertepude projekt dér. dbobladet sendes bredt ud dbobladet udkom tre gange i 2014, i februar, juni og oktober i et oplag på stk. Bladet sendes til DBOs medlemmer, til sundhedspersonale, sundhedsredaktionerne på de større dagblade, politikere og andre samarbejdspartnere. Randi Krogsgaard, Dorte Hansen og Britt Nørbak (ansvarshavende) producerede de 2 første blade. Ved Dorte Hansens fratræden blev produktionen lagt ud til en ekstern grafiker. dbobladet indeholder case historier om brystkræft, faglige artikler og oplysninger om aktiviteter for brystkræftpatienter og andre, der har en særlig interesse i sygdommen.

6 kalenderen. DBOs facebook-gruppe linker til historierne på hjemmesiden og sikrer derved, at der er konstant aktivitet og bevågenhed om hjemmesidens indhold. DBO fik i 2014 en fast klummeskriver på hjemmesiden. Det er Lis Mønster Knudsen, som deler ud af sine erfaringer med behandling og dagliglivet som brystkræftramt. forbindelse ansøgninger til specifikke aktiviteter som fx seminarer, årsmødet o.l. DBO er en 8A godkendt velgørende forening og kan derfor opnå momsrefusion, når summen af bidragsydere overstiger 100, og de hver giver en gave på 200. kr. Bidragsydere kan få fradrag for bidrag til DBO ved at oplyse CPR-nr. til DBO i forbindelse med tilskud. DBO har nu 661 likes på Facebook DBO har i 2014 modtaget økonomisk støtte til foreningens drift fra Kræftens Bekæmpelse og fra Ministeriet for sundhed og forebyggelses udlodningsmidler: Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Det elektroniske nyhedsbrev udsendes ca. 10 gange om året DBO s elektroniske nyhedsbrev, dbonyt, udsendes ca. 10 gange om året med en leder af formanden samt orientering om aktiviteter for brystkræftpatienter over hele landet. Cathie Lockenwitz, der har stået for redaktion og udsendelse gennem en årrække fratrådte ved udgangen af 2014, og Britt Nørbak, redaktør af dbobladet og hjemmesiden har overtaget produktionen af dbonyt. DBO fik for alvor gang i Facebooksiden i slutningen af 2013 og i 2014 har den udviklet sig yderligere. Facebooksiden bliver brugt til lancering af arrangementer, links til hjemmesidenyheder og efterlysninger, når medierne ønsker at få kontakt med brystkræftramte som ønsker at fortælle deres historie. DBO og pressen DBO har et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse vedr. mediehenvendelser om brystkræft. Hvis en journalist efterlyser en brystkræftramt til interview bliver medierne henvist til DBO af Kræftens Bekæmpelse, eller de ringer direkte. DBO lægger så efterlysningen på Facebook. DBO bliver også opfordret til at udtale sig om forskellige sager i medierne, og i 2014 udtalte formand Randi Krogsgaard sig i TV Lorry samt DR TV om kvinder der var faldet ud af screeningssystemet, samt i DR Radio Region Syd om kvalitetsopgørelser på de Sønderjyske sygehuse. Derudover blev Randi Krogsgaard portrætteret i Familiejournalen i anledning af brystkræftmåneden. Til specifikke DBO aktiviteter er der ydet støtte fra: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Udlodningsmidler: Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer Novartis Healthcare A/S Heinrich og Laurine Jessens Fond Pierre Le Fabre Ralph Lauren Holstebro Kommune Struer Kommune Frederiksværk Kommune Galleri Als Frivilligcentret Helsingør/ skæve hjerter. DBO takker for denne støtte! For yderligere informationer om regnskab og sponsorstøtte fra erhvervslivet henvises til DBO s årsregnskab, der publiceres ved Generalforsamligen d. 15. marts 2015 samt på Facebook har vist sig at være et godt medie for de budskaber DBO har, og det er tydeligt at faglige informationer og informationer om at passe godt på sig selv mv. har den største interesse. Hjemmesiden er konstant opdateret DBOs hjemmeside er i konstant udvikling. Den fik som noget nyt i 2014 et tilmeldingsmodul til årsmødet i 2015 og er hyppigt opdateret med nyhedshistorier og nye events til Økonomi DBO er finansieret af kontingenter samt støtte fra Kræftens Bekæmpelse, Udlodningsmidlerne samt andre fonde og sponsorer, som bevilger støtte i

Dansk Brystkræft Organisation Patientforeningen DBO Årsberetning 2013

Dansk Brystkræft Organisation Patientforeningen DBO Årsberetning 2013 Dansk Brystkræft Organisation Patientforeningen DBO Årsberetning 2013 Højdepunkter i 2013 Patientforeningen DBO s årsmøde og generalforsamling blev afholdt den 9.-10. marts, på Hotel Comwell i Middelfart

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Patientforeningen DBO

Patientforeningen DBO Patientforeningen DBO (Dansk Brystkræft Organisation) Årsberetning 2012 Højdepunkter i 2012 Fra 1. januar 2012 er DBO godkendt som velgørende forening, der kan støttes med skattefri gaver (ligningslovens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2014 2 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats UpdatepåDPD: Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats 2006 Ansøgning 2007 Bevilling fra Sundhedsministeriet 2007-2008 9 møder istyreguppe(14 personer)

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi Antal personer LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi Generalforsamling i LYLE: 26. marts 2009 BESTYRELSENS BERETNING Formandens beretning: Jytte Gamby Det er 1½ år siden foreningen blev stiftet.

Læs mere

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Agenda 10:00 Morgenmadsbuffet. 10:20 Velkomst v/ formand Rita O. Christensen 10:30 Oplæg ved Francesco d Amore, klinisk professor ved Hæmatologisk afdeling

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) - vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013

Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) - vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013 Beretning for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) - vedtaget af bestyrelsen den 26. august 2013 Vedtaget på generalforsamlingen 30. september 2013 1. Medlemmer I perioden siden sidst er medlemstallet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Brugerforeningen Stofa Næstved.

Brugerforeningen Stofa Næstved. Næstved, den 29. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 30. marts 2015 21. marts 2016 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 21. marts 2016. Brugerforeningen Stofa Næstved.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Hvordan har vi det? (Runde ca. 2 min. pr. person). 3. Program

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Nyt om Anne Willebergs arbejdsopgaver

Nyt om Anne Willebergs arbejdsopgaver Nyt om Anne Willebergs arbejdsopgaver Anne Willeberg deler sin arbejdstid mellem opgaver knyttet til frivillige i lokalkomiteer og klubber og til en række aktiviteter for Børneklubben, hvor både aktiviteterne

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

NETKU. Netværk for kræftbehandling i udlandet. NETKU samarbejder med Kræftens Bekæmpelse

NETKU. Netværk for kræftbehandling i udlandet. NETKU samarbejder med Kræftens Bekæmpelse Netværk for kræftbehandling i udlandet samarbejder med Kræftens Bekæmpelse Om foreningen (Netværk for Kræftbehandling i Udlandet) arbejder for, at det i fremtiden bliver let, problemløst og gratis at blive

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Foreningens historie. September Foreningen afholder sit 3. Walk n Roll arrangement på den nationale ataksi og HSP dag, den 2. lørdag.

Foreningens historie. September Foreningen afholder sit 3. Walk n Roll arrangement på den nationale ataksi og HSP dag, den 2. lørdag. Foreningens historie 2014 Oktober Foreningen fejrer sit 10 års jubilæum den 31. oktober. Foreningen afholder sit 3. Walk n Roll arrangement på den nationale ataksi og HSP dag, den 2. lørdag. Foreningen

Læs mere

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået:

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået: Børn og Undervisning Bakkelyfonden Næsørevej 17 7960 Karby Tilsynsrapport/referat fra anmeldt tilsyn den 26. juni 2012 Dato: 11-09-2012 Sagsnr.: 773-2012-830 Navn: Mai-Britt Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 17 november 2011 9.00 Registrering, kaffe/te og morgenbrød Dagens program 9.30 Nyt fra Hjerteforeningen Centerleder vest,

Læs mere