LEDER 4. STRATEGI 6 Strategien for VedvarendeEnergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDER 4. STRATEGI 6 Strategien for VedvarendeEnergi 2012-15 6"

Transkript

1 2012 Årsrapport

2

3 Indhold LEDER 4 STRATEGI 6 Strategien for VedvarendeEngi Den engipolitiske indsats 7 Et længe ventet engiforlig 7 Engiforliget nedpriorit uvildig borgrådgivning 7 Regingens manglende vilje til at opnå engibesparels 7 VedvarendeEngi gør sin stemme gældende intnationalt 8 Netværk 8 FORENINGSARBEJDET 9 Fokus folkelig opbakning engagement 9 Frivilligplatform ungdomsafdeling 10 Corporate Social Responsibility 11 Projekt i danmark 12 National projektudvikling 12 Engitjenesten 12 Spar mindst 20% 13 Kommunale aktivitet 13 Grøn kirke 13 Finansiing af Engitjenesten 13 Projekt i udviklingslandene 14 Intnational projektudvikling 14 Politisk kontekst 14 Fagligt fokus 15 Kenya 15 Mali 15 Mozambique 15 Vietnam 15 informationsindsats 16 Formidling af budskabet 16 Hjemmesid 16 Øget presseindsats 16 Målgruppeundsøgelse konklud, at Engitjenesten uvildig fagligt dygtig 17 Nøgletal 18 VedvarendeEngi Årsrapport

4 LEDER Foto: istock En vden i krise et Danmark fyldt med paradoks Af Marianne Bend, formand for VedvarendeEngi Vden i krise Ov hele vden vent vi med ængstelse IPCC s (Intnational Panel on Climate Change) næste vurdingsrapport. Den komm i 2014, d går allede rygt om, at den vil varsle en gennemsnitlig tempaturstigning 5-6 grad. Et scenarie, d kan give mange klimaforske maridt. Allede nu ved vi, at d kun omkring 50% sandsynlighed for, at vi kan holde tempaturstigningen de 2 grad, som man men, at vdens befolkning kan ovskue. Er Danmark et forbillede? D mange udfordring nle af dem synes uløselige. Lande som USA Rusland selvforsynende med fossile brændsl. USA oplev lige nu den samme reduktion i CO2-udledning, som vi gjorde i Danmark for 30 år siden, hvor vi begyndte at anvende naturgas. De har dfor ikke nær det samme akutte behov for en hurtig omstilling til vedvarende engi som Japan Europa, hund Danmark. Samtidig har vi en ressourcekrise, hvor befolkning i bl.a. Kina, Indien, Brasilien Sydafrika vil forbruge me. Vi har dfor aldrig tidlige i vdens historie stået ovfor et så stort voldsomt behov for en total omstilling så kort tid, som d tale om, hvis vi skal nå klimamålene. Samtidig en stor del af løsningne i direkte modstrid med en række kortsigtede økonomiske intess. Det intnationale fokus rettet imod Danmark d, trods af et stigende BNP, har et faldende engiforbrug dfor udadtil synes at have de løsning, d kan gøre omstillingen til en realitet 4 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

5 Den danske engipolitik i slingrekurs I Danmark skal udfasningen af de fossile brændsl være sket senest i I 2035 skal fjnvarmen være fossilfri. Vi ved dfor nenlunde, hvordan den engimæssige situation s ud i Fremtidens engisystem vil bestå af kendte stabile teknoli som sol vind, som vil blive supplet med biomasse enkelte af de teknoli, som i dag und udvikling. Sidst, men ikke mindst, skal d ske en markant reduktion i engiforbruget. Men vi mangl en dansk engistrategi, d vis, hvordan vi komm d til. D skal vælges lagringsteknoli, d skal sættes gang i planlægningen af et engisystem, d tag højde for sol vind som en del af systemet. I VedvarendeEngi har vi i mange år anvist, hvordan omstillingen kan ske inden 2030 men dansk engipolitik i konstant slingrekurs, når det handl om, hvilke ovordnede mål, d vigtigst. De danske paradoks brems omstillingen En omstilling kræv ændring ændring skab usikkhed. Vi enige om, at den grønne omstilling vil være en økonomisk gevinst ved at skabe arbejde både lokalt intnationalt, men hvvslivets konkurrencebetingels den korte bane spill en større rolle, end de betingels fremtiden vil kunne bringe. Nedsættelse af engiafgift i hvvslivet med til at fjne incitament til omstilling engieffektiv anvendelse. Hensynet til hvvslivets engipris skab et voldsomt paradoks, da det samtidig tvingende nødvendigt, at de ændr engiadfærd. Men d fle paradoks, d brems omstillingen. Den danske velfærd, sygehuse, skol, m.v., skal bl.a. betales af indtægten fra engiafgift. Vi mangl penge til velfærden, hvis omstillingen til vedvarende engi nedsættelsen af engiforbruget komm hurtige end forventet. D dfor sat et maksimum, hvor mange engiafgift, vi har råd til at undvære, hvis samfundsøkonomien skal kunne hænge sammen. Det var det, vi oplevede med solcellne, da de pludselig blev en succes. Huseje kommun gjorde, som de skulle. De investede i vedvarende engi. De gjorde det bare alt for meget! Resultatet var, at vi enten skulle bremse lysten til at investe i solcell ell undvære nle havmøllepark. Resultatet, at lysten til at investe i solcell blevet bremset vi får færre havvindmøll. Den danske velfærd har nemlig ikke råd til, at d spares de fossile brændsl Usikkheden sætt dagsordnen Uanset hvad vi gør for at komme omstillingen nærme, s det ud til, at andre hensyn vil bremse op for det, vi kan gøre h nu. D skal fremsynethed politisk mod til at styre Danmark i et globaliset marked. Det kræv sikkhed klare vision, d skal sættes ufravigelige klare mål. Vi s desværre ofte, at det usikkheden, d sætt dagsordenen. Det dfor vanskeligt at se, hvordan vi får politisk handling, så vi kan komme fra den aktuelle situation til en fossilfri engiforsyning, selvom den først skal komme i Hyldest til afgående formand Af Bjarke Rambøll, sekretariatsled for VedvarendeEngi Marianne Bend har valgt at trække sig som formand eft 16 år posten. Marianne har været formand i en piode, hvor foreningen vokset fra at fokuse landsdækkende aktivitet til i større grad at involve lokale intnationale aktivitet. Med sin store forståelse for det engipolitiske arbejde, har hun med viljefast ihærdighed bidraget til, at VedvarendeEngi i dag en ankendt respektet aktør den engipolitiske bane. VedvarendeEngi takk Marianne for den store indsats, hun har gjort i de mange år som formand. VedvarendeEngi Årsrapport

6 STRATEGI Foto: Hans Christian Jacobsen Strategien for VedvarendeEngi I februar 2012 vedt bestyrelsen den ovordnede strategi for VedvarendeEngi for Strategien følges af årlige handlingsplan, d skal føre til opfyldelse af målene i strategien. Fokus i handlingsplanen for 2012 har været at konsolide både de danske intnationale projektaktivitet samtidig styrke den politiske indsats samt det foreningsmæssige arbejde. I de følgende afsnit kan d læses me om, hvad det øgede fokus disse områd betyd i praksis. 6 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

7 Den engipolitiske indsats Foto: Hans Christian Jacobsen Et længe ventet engiforlig VedvarendeEngi arbejd for at sætte fart i den danske omstilling til 100% vedvarende engi, ikke mindst ved at presse ov for politike statsadministrationen. Glæden var dfor stor, da det eft lange, seje forhandling lykkedes politikne i marts 2012 at aftale et meget bredt forlig for dansk omstilling til vedvarende engi. H lykkedes det bl.a. at få prioritet de kystnære havmøll, VedvarendeEngi havde kæmpet for. Eft forliget blev det klart, at d meget store potential for kystnære møll, men så, at de danske engipolitike ikke ville lave en ordning med en fast afregningspris som for landmøll, så lokale initiativ ville få de bedste chanc. Man fik i stedet udbud med krav om lokalt medejskab. Det bliv så spændende at se, om de lokale initiativ får en chance i de udpegede områd. Engiforliget nedpriorit uvildig borgrådgivning Engiforliget betød så, at den mindre velfungende instans Go Engi blev nedlagt, men desværre blev kun en mindre del af den væsentlige forbruginformation videført. Da Engitjenestens bevilling sene blev halvet med udgangen af 2012, den uvildige information om engibesparels vedvarende engi reducet til mindre end halvdelen. Håbet d, at den manglende informationsindsats bliv stattet af kampagn for bl.a. udfasning af oliefyr i Regingens manglende vilje til at opnå engibesparels Et af engiforligets grundpill blev fjnet ved eftårets finanslovsforhandling. En grøn tilskudsordning til engirenoving af bolig, som var med i regingsgrundlaget, forsvandt som dug for solen. Samtidig betød Finanslov 2013, at staten brug penge at nedsætte elvarmeafgiften, med den følgende vækstpakke blev statens midl prioritet til en bolig-job-ordning uden fokus engibesparels. Det altså ikke midl, staten mangl, men åbenbart viljen til at bruge dem engibesparels. VedvarendeEngi Årsrapport

8 Den engipolitiske indsats Årets store ovraskelse var, at solcell hittede med installation af 200 MW i 2012 mod 11 MW i alle foregående år tilsammen. Dmed blev VedvarendeEngis mål om 4000 MW solcell i 2030 ganske realistisk, sammen med en lang række andre organisation argumentede vi for et ambitiøst mål for solcell. Desværre blev solcellnes succes for stor, hvilket betød en ændring af nettomålordningen, som blev fulgt af et meget uambitiøst mål om kun 500 MW solcell For transportområdet regingens forslag om betalingsring kørselsafgift skrottet. Forslag som så var væsentlige element i VedvarendeEngis ambitiøse vision for bæredygtig transport. Den eftfølgende beslutning om forbedring af jnbanne burde have supplet disse forslag, ikke stattet dem. VedvarendeEngi gør sin stemme gældende intnationalt Selvom EU i krise, EU-politik stadig styrende for dansk politik, VedvarendeEngi deltag aktivt i diskussionne om ny EU-engipolitik, både i Klima-, Engi- Bygningsministiets EU-specialudvalg i Intnational Network for Sustainable Engy (INFORSE). EU ved at gennemføre krav om engieffektivitet for en lang række produkt med Ecodesign direktivet, de 27 lande vedt i 2012 et ny engieffektivitetsdirektiv. Til gengæld bunden ved at gå ud af EU s kvotehandelssystem med CO2- kvot til pris und en fjdel af det forventede. Dfor foresl VedvarendeEngi et dansk system til at kompense for de lave kvotepris, som man ved at indføre i Storbritannien. Det førte til en skarp avisdebat med Dansk Engi. Me rolige var debatt om EU s budget med Martin Lidegaard andre EU-debatt, som VedvarendeEngi andre INFORSE-organisation har afholdt med støtte fra Europa Nævnet. VedvarendeEngi delt så i klimaforhandling ved Klimakonventionens COP 18 i Qatar ved topmødet om bæredygtig engi Rio+20; begge dele i samarbejde med bl.a. 92-gruppen af danske miljø udviklingsorganisation, hvor VedvarendeEngi deltag i bl.a. klimagruppen. Netværk Repræsentant fra VedvarendeEngi Engitjenesten deltag i en række netværksgrupp: Netværket til udarbejdelse af strategi for engirenoving af bygning Kommisorium Enfamiliehuse Etagebolig Offentlige bygning Finansiing økonomisk sikkhed Innovation grøn hvvsudvikling CONCITO CONCITO-rådet Bygningsgruppen Systemgruppen Transportgruppen Intnationalt arbejde Engisparådet Build Up Skills Danmark 92-gruppen Dansk Standard EU-specialudvalget i Klima-, Engi- Bygningsministiet Udvalg til eftsyn af regulingen af den danske elforsyningssektor Dansk Solvarme Forening Bestyrelsen for CISU Bestyrelsen for Plan Engi Styregruppen for Engivejleden Styregruppen for EngieXpten 8 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

9 FORENINGSARBEJDET nd rme ell luft/va Jordva TIS GRA forhold til gas olie Spar me end 50% varmegningen - i Forår 2013 KoloFon Indhold ENERGIBEREGNING ved Fremtide ld ns sam fund S Forår 20 Skifga Indhold S Frem S Skifgas Jordvarm Spar me e ell lu end gen Redaktionsadresse Klostport 4 E, 1. sal 8000 Aarhus C Tel S 8-17 Æn dret kli ma i Ark BEREGN Landsmøde ING HVAD N... en gaps!s Skifld o g ri S 8-17 skal a Skifgassen begne G r din besp jordvarm arels nuværend e sammenligne e ved i Arktis t e varm Ændret klima ekilde med din et tilbu uda Ring d alt inklude rbejd hør m t! e: af dig. Ring nu workshops om bl.a. folkelig find en forhandl i nærheden tlf. 98 opbakning. Tag med sæt e. find e. uforpligt ligt 35 52byggi.dit fingaftrykchriste ende44 ell se me UMPE INDUSTRI nsen, Lene Kasp tlf.d 98 en forh til dig Nielsen, Lise Ring nu tilbu DANSK VARMEP i løbet ell Lars Kell, Jan af 3 dage udvikling! andl Bliv44 fremtid. af LØB), støt Engis medlem sedenne. en (ansv.), Randi Vedvarende m n, Hans Peds i næ ringe gaard. Nielso e entil ind Du kan rhgå Soelbg Vest ed w Sigrid en w sende ell Pisani w. ap Annette af dig. rdva Ring nu ril 2013 begynd-21.jo kl til tlf. 98 Lørdag et: 14/02/13 rme.dk 20. afslutt Redaktionen 35 genalforsa 14/06/13 mlingen ole udkomm: Landsmøde one sma n i stedet jordvarme sammenlignet g varmet ufo, rtphone, lidt mindre, en så laveudfy tende tilbu udarbejd jorden. rplig r vildet skem varmekilde for nuværende Besparels gra aet tion men et rigtig en, Claus en blivd til dig såi løbe Redak lav vi tis alt inkludet! alt tilbud et LØB arbejd for at fremme økolisk nati Andsgod vhør andt t af et til jord gratis miljøven 44 t (valgt 3 dag varm sen me: BørgeGuldbr Ring skal e smødop! ndaldrig La Askov Højsk ENERGIV Redaktionen afsluttet: 14/02/13 Næste numm udkomm: 14/06/13 ENERGIVEJEN DANS K ell se Næste numm eksemplar Oplag:Dagsordnen valg me byd re bl.a. arbejd for forslag Søby endeengivar ny formand afcharlotte Vedvar Hedegaard me evidst Layout: rce- miljøb.dk Prram, en ressou bespavedtægtsændring. ing via engimed aktuelle forsyntil engi Tryk: Lastryk weekend af vedvarende de forslag En fuld dagsorden rels anvendelse EJEN S Anm VARMEP Bliv medlem eldelse S 4-6 Tunnel und Femn Bælt For 300,- modtag du årligt 4 numre af RÅSTOF UMPE GAVER TIl KloDEn INDUST Solcell RI spænden sestt kan deba kild. vedtægtsændring engi kan du støtte et folkelig en gaps!s Skifld go ri a l ska en Indhold rgasp!s e f i k o S aldrig GRATIS U HVIS Hvad nu hvis...din have GRATIS GRATIS tis Redaktion Børge Guldbrandt Andsen, Claus Christensen, Lene Kaspsen (valgt af LØB), Lars Kell, Jan Nielsen, Lise Nielson, Hans Pedsen (ansv.), Randi Pisani Sigrid Soelbg Vestgaard april 2013 Askov Højskole Ring hør me: HVAD NU HVIS... e? lille til jordvarm tende tilbu (ansv.), for uforplig - Det r lill til en for bo Så har udfyldetskemaet Nielson, Hans Pedsen gratis givlufte resse d vi en udfyld skemaet så lav vi glade ngla jordv varmepu dete giv Redaktionsadvarende gratis lig- Pisani Sigrid opvarm lav vi såi løbet engikild Soelbg Vestgaard. optag varmen 3 dage. ar de af et vi en varmepumpe, som me i sted Så har jordtrympgg e, som rport 4 E, 1. sal 30 år uforpligtende tilbud til dig ning me et for Kloste uforpligtende Vor me optage kund!? men esd varm 2013 din gar14/02/13 eparkuelse april C i stedet for jorden. Besparelsen bliv d ved- Redaktionen et ndn bliv vand. varend rigtig god en. Bestrygge afsluttet: anti8000 Aarhusepu mp tilbud til dig i løbet r varm jord, luft fra! enfralidtfraudeluften for86et76velf ude- men et rigtig godt miljøvenligt 44 ren udkomm: t milj 04ung e en 14/06/13 lidt min mindre, anlæg Tel numm de øvenlig af 3 dage. e- le dre, t altna Højsko fra jord, gikild Næste Askov jordvarme. Hv til tiv altnativ iljo.dk til ad jordvarm nu hvis...ds Anmeldelse luft for arbejd tidsskr klima i Arktis e. det igi vand. VedvarendeEng S 8-17 Ændret Hv in ha v gl fo en ressource- miljøbevidst vilve lil iljo.dk ad legning det koste ngi-m Hvad vil til joscardnad e r via engibespawww.e trygg ENERGIBERE engiforsyning med Såaktuelle kodrm koste e vedvarende va har En weekend foscan ob.dk for dig? ENERGIB vi endin en me r detell se me ved dig varm nd rels anvendelse af ku e?d din besparelse 44 udf begn Vifra epumnu 35sma52 yld tlf. 98 kode? EREGNIN!ufteRing pe, som e.dk med n udel rtphdin din debatt spændende med Vi opta skema engikild. antd GftR/vA IS ENERGI et... ved din besparelse Vi begn såjordvarme Me end 30 år som dansk producent af varmepump, jordvarme sammenlignet med din DVI førende i branchen for udarbejd et vel som luft/vand-varmepump, har gjort nuværende varmekilde fra jord, luft vand. boligopvarmning med vedvarende engikild tilbud alt inkludet! 44 50% var Vores 30 år som dansk producent af varmepump megnin Bestil besøg af en af vores forhandle gen - i for din garanti for et velfungende anlæg hold til gas ell kundådgive allede i dag Me end 30 af en af vores Bestil besøg olie forvel som luft år som dansk pro DVI ligeledes førende i store anlæg til forening, Vi har forhandle ov hele landet årrmemed ducent af handle 30d-va /van ell kundådgive Me boligopend Vi begn varmepu pump, ofo n varmnin tilbud uforpligtende dag i mp allede rådgivning Gratis har, g medjorddin jordvar jordvarm...din have for lille til jordvarme? Kol vedvarende gjor t DVI Me en me sam ebes varmepump, else ved så-par nuv nde hele ærføre ov engik me Vi forhandle i d 30 år end har bra nlig nchen for net me ild fra e varme som optag varmen fra udeså har vi en varmepumpe, luft/ med jord kund! lidt mindre, varmep din, luft kild landet varme e uda -ddet trygge tilbud glade Bestil besø såvel som.dk altvan ump, i stedet for jorden. Besparelsen bliv rbejde giv d. g af en Ring ren besøg ink ygge r et luften til jordvarme. uforpligi Arktis lud vores forh Selvb klima jord-www.lob.dk Gratis e rådgivning hør Ændret kundåd afepump, handl Besaftilen vand-varm S 8-17 t! S varme et rigtig godt miljøvenligt altnativ me: afell men andle vor e give es elle 98 re allede forwww.ve.dk såvel so r kund allede Vores 30tende tilbud Viådg i dag har ivandl i dag m luft/ år som dans e e ov vand-v DVIheleførende gjort har forh k prod din gara varmepump med Vores år ucen armepu Gratis rådg landet Redaktion har forh t af varmepum nti for30 et velfung Vi ivnin gen boligand re Claus et velfungemp, Børge Guldbrandtland Andsen, forende le p Hvad vil det koste DVI ligel din garanti har gjo uforfor ove Landsfgorenin et Udgive pligtende i r branchen anlæg hele forscandig? endeengi (valgt edes føren koden Vedvar rt DVI fø for dig? Hvad vil det koste Christensen, Lene Kaspsen anlæg rende...dintilbu de i store anlæ isk Byggi (LØB) Lise Nielsen, had ve rendeaf LØB), LarsKell, Janråd Økol vedg til foreninge med din smartphone, i branch g med givn Gratis Scan koden med din smartphone, ing fo Randi opvarmnin r, Redaktionsadresse Klostport 4 E, 1. sal 8000 Aarhus C Tel S Selvbyggen lse Udgive VedvarendeEngi Landsforeningen Økolisk Byggi (LØB) ENERGIB anlæg arelse din garanti for et velfungendebeg din besp såvipump, n med din jordvarme til forening, sammenlignet af varme i store anlæg IS HVAD NU HV Skifgas forhold til gas olie S en - i Spar me end 50% varmegning tidens samfund S Selvbyggen Udgive VedvarendeEngi Landsforeningen Økolisk Byggi (LØB) Anmelde 13 s S Fremtidens samfund Selvbyg nd ld rme ell luft/va TISG GRAEREGNIN IndhoJordva n KoloFo 2013 Forår regni af varmepump 30 år som dansk producent Voresvarme RGIBEREGNING end 50% ENE ved HVAD NU HVIS... forhandle me Spar Bestil besøg af en af vores kundådgive allede i dag ell af en af vores forbestil besøg førende jordvarmei branchen for udarbejd DVI ligeledes producent som dansk Vi har forhandle ov hele landet førendevarmekilde DVI rende Me end 30 år med handle ell kundådgive Me end 30 år har gjort vand. luft tilbud nd-varmepump, alt inkludet! 44 fra jord, allede i dag ikild jordvarme tilbud? tilnuvæ Gratis rådgivning uforpligtende som luft/va lilleeng forrende vel...din 52 vedva havemed me: varmepump, jordring hør ov hele boligopvarmning Vi har forhandle som optag varmen fra udeså har vi en varmepumpe, kund! trygge landet varme såvel som luft/ nt af varmepump glade bliv lidt mindre, - Det giv luften i stedet for jorden. Besparelsen Vores 30 år som dansk produce anlæg ende altnativ til jordvarme. Gratis uforpligle rådgivning miljøvenligt velfung godt et forhand epump, rigtig for et men af vores vand-varm din garanti Bestil besøg af en allede i dag tende tilbud anlæg til forening, store i e førende ådgiv s ell kund DVI ligelede har gjort DVI førende med varmepump Bestil Vores af vores for30 år hele landet besøg af en e le ov har forhand Virådgiv jordvarme? vil det koste din garanti for et velfunge-re ell kunde Hvadtilbud i branchen for bolig- 30 år med tende dig? handlenu hvis...din for lille til for have ekoden koste uforplig vilingdet Scan hav dig? for n Hvad rende anlæg ude...di Gratis rådgivn end Hvad varmen fra Mevedallede i dag med din smartphone,pumpe, som optag e?din smartphone, opvarmning med d! koden med Scanhele til jordvarm lidt mindre, ov lille for trygge kun Vi dle harvi vieten skemaet relsen bliv udfyld forhan mp, jord-giv glade gratis har evarme lav rme. r 2013 så Så give jorden. Bespa r glad varmepu udfyld skemaet for tiv til jordvaforå detluft/ gratis et vi i stedet lav Det såi løbet luften optag varmen enligt altna som 3 dage. varende engikild af varmepumpe, miljøv landet dig en til vi har Så tilbud uforpligtende rigtig godt ig- bliv etuforpligtende e såvel som men uforpl Besparelsen for jorden. varm ning i stedet trygge kund! Gratis udeluftenrådgiv fra vand. til dig i løbet tilbud fra jord, luft p, et rigtig godt miljøvenligt tilbud lidt mindre, af 3 dage. tende men vand-varmepum koste jordvarme. altnativ til 30 Hvad vil det med varmepump Vores år førende forscandig? koden e velfungedig? kost e et for for det hav ti har gjort DVI n one, din garan Hvad vil, din smartph phone bolighvad nu hvis...di e?din smartmed rende anlæg ENERGIBEREGNING koden med gratist udfyld Scan varm i branchen for vi etskemae varme.dk lille til jord gratis et så lav for 44 ell ved-se me Vi begn din besparelse så lav vi af et3 dage med udfyld skema e Ring nuved tlf. r varmen til dig i løbetuforpligtende som optage r glad jordvarme sammenlignet med din opvarmning igtende tilbud vi en varmepumpe, uforpl det give n af dig. løbet Så harrgas lsen bliv i nærhede rene S Skife nuværende varmekildefind tilbud til dig i en forhandle rgikildund for jorden. Bespare! udarbejd et tilbud alt inkludet! fra udeluften i stedet ge kund varendefrem af 3 dage. tryg godt miljøvenligt tidens samfd. rigtig et men, Ring hør me: S mindre lidtme.dk van luft INDUSTRI UMPE me. tlf ell se medansk nu VARMEP Ringjord fra altnativ til jordvar KoloFon S d S anti luf Rtil gasa olie Gt/v Jordvarme ell ngen - i forhold Ring hør me: Forår 2013 Indho S din besparelse Vi begn såjordvarme Me end 30 år som dansk producent af varmepump, jordvarme sammenlignet med din DVI førende i branchen for udarbejd et vel som luft/vand-varmepump, har gjort nuværende varmekilde fra jord, luft vand. boligopvarmning med vedvarende engikild tilbud alt inkludet! S Skifgas S Fremtidens samfund skal GRATIS år med Me end 30 r, jordvarmepumpe som luft/ varme såvel p, pum vand-varme førende har gjort DVI boligi branchen for med vedopvarmning ild varende engik vand. fra jord, luft e.dk r se me elle af dig. din besparenu Vi begn Rin g lse din tlf. 98 rheden nlignet med jd RI jordvarme samme ilde udarbe forhandl i næ e.dk en PE INDUST find.jordvarm nuværende varmek ret! PUM www inklude ME alt me VAR se et tilbud ING ENERGIBEREGN ved ENERGIVEJEN hør me: tlf ell DANSK Ring nu Solcell Ring Invte Varmepump S Selvbyggen Engicent Engirigtig belysning Udgive El-bil oreningen ngi Landsf endee Vedvar ri (LØB) Økolisk Bygge El-cykl Solcell resse Redaktionsad Engicent te ing Engirådgivning E, 1. sal Inv/projekt Klostport 4 C rodukt 8000 Aarhus hjælpep pump me Divse tilbehør Var Tel belysning is gi-miljo.dk Arkt i a Engirigtig klim S 8-17 Ændret iljo.dk El-bil El-cykl kting ådgivning/proje produkt Redaktion rgir en, Claus Ene Ands andt lpe Børge Guldbr (valgt r hjæ KSO Lene Kaspsen e tilbehø Christensen, n, Lise fra rc Kell, Jan Nielse Randi Divs sou Res, af LØB), Lars US: r in the future en (ansv.) Frisørne slås EJEN GIVne ENER len tun Femnås sl e n Fris neørkirk 123 grøn kmn-tunnelen i Danmar Fe S Anmeldelse Bliv me dlem Frisøre rne slå engikild giv kvi ell nd. projekt i Mali, hvor Vedvarende Bliv me nsekretariate d. 5/4. il andre Artikl ei tidsskriftet afspejl t senest fredag dle gøremikke Engi hjælp kvind med ål. nødvendigvis foreningnes denne ud m støt /gav-til holdning. Du kan vikling! at fremstille engieffektive -kloden VedvarendeEngi dækk gå ind.html -drikkevar type gne nye ses rin Den m.v. ww artikl af ge lkomfur. Gengivelse w.ve.dk, forplejning, d ikke men med kildeangivelse ell em 25-30% engi. kr.aile engikild lkomfur spar ovnatning ( til S Vedvarende ve.dk. afhængig af værelsestypen). Det lett presset skovens Forside Sådan går det næppe med skifgasressourc giv kvindne sen i Vendsyssel. Forsidens skræmmetilmelding: me tid til andre gøremål. billede et foto, som alene skabt.dk k 3 Råstof Magasinet Miljø foråret 2013 for vedvarende energi RA STOF_Fora r2013_omslaget.indd en ressource- miljøbevidst engiforsyning via engibesparels anvendelse af 3 vedvarende engikild. S: KSRO e sen. Næste VedvarendeEn gne -drikkevar ses ikke r m.v. Kibas fremtid valget i Kenya. artikleg, d else afejnin Gengivforpl givelse. ( kr. men med kildean lko % engi. r engikild de spare mfur aren lko S Vedv set skovens Det lett pres giv kvindne ressourc e gøremål. me tid til andr ml ssour grønne kirk k ar m an id Bliv medlem ndsmød 12e3 La ovnatning ) foråret lsest ypen energi Miljø være Råstof Magasinet for vedvarende afhængig af asforside Bliv medlem støt denne udvikling! Du kan gå ind STOF_Fora r2013_omslaget.indd ringe ell e til næppe med skifg mesådan går det Forsidens skræm sen i Vendsyssel. Tilm som alene duskabt ve.dk skal billede et foto, Boes at boes tte foren: skabe debat for at Anne in. ag d. 2/4. st tirsd åbne dette senemagas Foto: Colourbox -kloden.ht c fr rborg Tlf.: Horsens a Horsensvej 91-93, 8660 Skande vej 91-9 Your p olar-panels.dk 3, Skandb in the Lufthav nvej 70, 5270 Odense N. larorg Tl Salgsafdeling: Salgsafd future eling: Lu panels.dk f.: fthavnve 00 ar j 70, 52 3 el s.dk 70 Ode -pan nse N. 3 -til ke Indhold s fokus Arktis Dette numm Pedsamlet af Hans ressourc sætt fokus sen. Næste numm valget i Kenya. d Kibas fremti Råstof Magasinet for vedva Rende energi Miljø get.indd 3 r2013_omsla RA STOF_Fora 3 forår et 2013 ARKtIS ARKtIS ndb.dkm elsle aned -93, 8660 Ska Horsensvej 91 m k ivnr-pbælt Blola solar-panels.d N. r du Femse inf Odr en ail: 70el unde Tunn E-m 52 S, ,- modtage TOF vej genalfo valg For vn ha bl.a. r byde re af RÅS fdeling: Luft Dagsordnen årligt 4 num forslag til Salgsa Bliv med byggi. yk dit fingaftr udvikli ling! tid. ng! denne udvik denne gis frem k, m støt deen Bliv medle Vedvaren ringe til Du kan gå ind Du kan gå ind 444 ell sende en nd e ringe Lørd kl begy ve.dkannett ag.dk. til til le ell emai rsamlingen. KSO Ressourc frayour partn in the future FOKUS: elding: KtIS IS AR ARKt Indhold Dette numms fokus Arktiske ressourc samlet af Hans Pedsen. Næste numm sætt fokus Kibas fremtid valget i Kenya. k anmar FOKU skal for at skabe debat Boesen: for at Annette magasin. åbne dette tirsdag d. 2/4. senest Foto: Colourbox Frisørne slås Femn lem Femn-tunnelen Bliv med-tu nne grø lengrønne kirk nne ki id r i Danmark s andaard Søby ny form tte Hedeg : Charlo Layoutaf ring. Prram, vedtægtsænd forslag til n ryk Tryk: Last fuld dagsorde ring kan ses vedtægtsænd rekvires fra ISSN k ell st fredag d. 5/4. afspejl iftet tet sene tidsskr i r Artiklesekretaria foreningnes ikke nødvendigvis holdning. gi dækk VedvarendeEn gne -drikkevar ses ikke r m.v. artikleg, d else afejnin Gengivforpl givelse. ( kr. men med kildean ovnatning lsest ypen). være afhængig af skifgasforside næppe med mesådan går det 04/03/ Forsidens skræm g: skabt sen i Vendsyssel. som alene Tilmeldin ve.dk skal billede et foto, Boes at duboes tte foren: skabe debat for at Anne in. ag d. 2/4. st tirsd åbne dette senemagas box Colour Foto: DEn GAVER TIl Klo e et du støtt For kr. 100,- kan Vedvarendehvor projekt i Mali, kvind med Engi hjælp gieffektive at fremstille en nye type lkomfur. Den % engi. r engikild de spare mfur aren lko S Vedv skovens set Det lett pres kvindne giv ressourc e gøremål. me tid til andr en.html k/gav-til-klod Råstof Magasinet for vedva Rende energi rgi arbejd for VedvarendeEne miljøbevidst en ressourcevia engiengiforsyning anvendelse af besparels ikild. vedvarende eng støt Bliv medlem ling! denne udvik k, Du kan gå ind 444 ringe ell e til ke Indhold s fokus Arktis Dette numm Pedsamlet af Hans ressourc sætt fokus sen. Næste numm valget i Kenya. d Kibas fremti 04/03/13 04/03/ eksemplar Oplag: Miljø forår et 2013 get.indd 3 r2013_omsla RA STOF_Fora Fokus folkelig opbakning engagement I starten af 2012 valgte man i VedvarendeEngi, at folkelighed skal danne grundlaget for en decidet strategi for medlemshvvning frivillighed. Det vigtigt med en folkelig opbakning til organisationen, da denne opbakning afgørende for at bremse klimaforandringne i fællesskab. Målet for strategien, at VedvarendeEngi i 2015 har 2000 medlemm af organisationen, en aktiv ungdomsafdeling samt en række aktive forening i hele landet. Gennem 2012 har VedvarendeEngis foreningsafdeling arbejdet intenst med udarbejdelsen af strategien for medlemshvvning, implementingen haf vil blive begyndt i Strategien vil bl.a. få betydning for kommunikationsstrategien, d vil bevæge sig fra at have et primært fokus gør-det-selv psonen, d intess sig for den praktiske side af vedvarende engi, til så at henvende sig til den gruppe i samfundet, d optaget af de globale problemstilling, som klimaforandringne forårsag. I praksis betyd ændringen, at VedvarendeEngis intnationale udviklingsarbejde vil blive et meget vigtigt element i den ekstne kommunikation. Endvide vil d ske en nytænkning af indhold udtryk hjemmesiden samt af medlemsbladet, således at disse kommunikationskanal i høje grad henvend sig til så at være målrettet den nye målgruppe. Som en del af strategien d øget fokus at skabe en større synlighed af organisationen, som et led hi pressestrategien intensivet, d deltages sammen med andre intesseorganisation i en række udadvendte aktivitet, hund VE-dagen, Folkemødet Bornholm kampagnen Vdens Bedste Nyhed. Dette fokus fortsætt ind i 2013, rækken af aktivitet bliv udvidet med en række aktivitet som f.eks. Roskilde Festivalen Sustainable Engy Week. VedvarendeEngi Årsrapport GRATIS ING ENERGIBEREGN Ring nu tlf. andl i find en forh besparelse ved Vi begn din din nlignet med jd jordvarme samme ilde udarbe nuværende varmek inkludet! et tilbud alt me: Ring hør Solcelle For kr. 100,ISSN bl.a.isk VedvarendeEngi arbejd for shopfremm r es ome økol workfra LØBInvt ell rekvires for at g. Tag med sæt projekt i Mali, hvor Vedvarendeen ressource- miljøbevidst Invt arbejdd. 5/4. knin i tidsskriftet afspejl fredag Artikl opba t senest sekretariate ri. via engibygge yk mp engiforsyning debatt spændende Engi hjælp kvind med ikke nødvendigvis foreningnes Varmepu engikild. icent Eng dit fingaftr Varm e fremtid. gisng! bl.a. folkelig holdning. denne udvikli støt deen besparels anvendelse af workshops om økolisk m fremstille engieffektive at g aren medle epumpe dækk Vedv ringe til e.dk,belysnin VedvarendeEngiBliv tig LØB arbejd for at fremme sæt Engirig med ind Tag gå vedvarende engikild. -drikkevar opbakning. gne r ses ikke Du kan sende en Engi af artikl m.v. lkomfur. Den nye type Gengivelse d ell forplejning, S 4-6 Tu FOK Bælt Annette 86 kl begynd Peds Your partne VER TIl byggi.dit fingaftryk rig kildeangivelse. med men engi. gaard % kr.ag.dk. nnel un Nielson, Hans tig bely støt Lørd engikild und Femn El-bil lkomfur spar til Bliv medlem ovnatning ( Soelbg Vest S n. Vedvarende udvikling! d Fem fremtid. Kl støt denne linge S 4-6 Tunnel tag du Engis medlem Blivo sn Pisani Sigrid El rsam Vedvarende in -b ralfo DE en). n skovens g gene til ile valg værelsestyp For 300,- mod RÅS Bælt r. 100,- kan Du kan gå indn ringe denne udvikling! afhængig af Det lett presset r Forside plar TOF r bl.a.. ap13ril eksem re af El-cykl Oplag: For ordnen byde afsluttet: 14/02/ ell sende en Dags Sådan går det næppe med skifgasstøtteet El-cyk til Du kan gå ind Redaktionen årligt 4 num 14/06/ giv kvindne kt i Mali, du Annette forslag ressourc begyndårl 30 0,- modtag Søby rborg Tlf.: udkomm: Højskole kl. andaard Skande sen i Vendsyssel. Forsidens skræmme- af ny form til DEn l hvor Ve Lørdag ing Næste numm v du 91-93, /projekt Klo igt 4 nu ram,tid til eldelse ko svej : Charlotte Hedeg ringe dgivning Tilmelding: for TIl Pr skabt gøremål. Anm As Horsen Layout r. dvare 7 alene Engirå andre d som ER foto, et 36-3 ringe me hjælp mlingen. billede S mre af GAV rgi arbej nde Engi for.dk ænd skal vedtægts kvi genalforsa til RÅSTOF for at aghjælpep et e til miljøbevid skabe debat Boesen: stendeengi arbejd eksemplar for at Annette valg olar-panels.dk støtte ell Vedvar rodukt rådgivnibælt byd bl.a. me2.400 nforsl stille en ndoplag: n.html ordene Lastryk e d miljøbevidst Vedvaren rg magasin. kr. 100,- kan du future S 4-6Tunnel und Femn Divse fuld dagstilbehør Tryk: åbne dette For ressourcetirsdag d. 2/4. g ek Dagsordnen en ien ressourceice av-til-klode desenest ng/projedu til engibespa-aktuelle de forslagen ring kan ses Søby Divse For 300,via eng ny formand Hedegaard tivafecharlotte hvor Vedvaren med forsyning via ur. De iefflayout: KSO engien kend vedtægtsænd rekvires fra nt ressou Engi arbejd kting Foto: Colourbox af vedvarende urcen.r frayour partn in the engiforsyning projekt i Mali, tilbe modtag e af weeelse n nye typ vedtægtsæn ISSN soodense dring. Prram, 5270 k ell anvendels rels anvend spændende 70, es kvind med nvejr engifor rce- miljøb for e ur spa r afhjråstof de numre tt årligt 4hø st fredag d. 5/4. eng besparels deling: TIl KloDEn evidst kild. liglufthav riki afspejl Salgsaf til US: Engi hjælp Tryk: Lastryk iftet tet folke sene 25-30% K ikild.engideba ælpepro Indhold dagsorden forslag r i tidsskr bl.a.isk taria besparel syning via ene GAVER FO s ome økol gieffektive r enfuld 00 arende eng shopfremm presse lde en 86 Dette numms fokus Arktiske Artiklesekre foreningnes vedv g 53 stille work rgi ndigvis sæt s ses 86 du frem kan i. nødve at 5 anvend ikke med t sko kt for at vedtægtsændring vedvar samlet af Hans Ped numm kr. 100,- kan du støtte et ressourc type ISSN LØB arbejd VedvarendeEngi arbejd for ven else For opbakning. Tag holdning. lem støt org Tlf.: +4 s sætt fokus mfur. Den nye gi dækk rekvires fraende af VedvarendeEngi arbejd for en ressource- miljøbevidst engiforsyning via engibespaen weekend med aktuelle rels anvendelse af vedvarende Ring nu tl GIVE ENcellER Sol Invte ne sl p ør mepum Var Fris ing rgirigtig belysn Femn- Ene El-bil El-cykl ing/pro Engirådgivn h ehør Divse tilb 123 grønne i Danmark 04/03/ KSO es FOKUS: R ARK -93, Horsensvej 91 sola Luft g: lin Salgsafde

10 Foreningsarbejdet Frivilligplatform ungdomsafdeling I starten af 2012 oprettede VedvarendeEngi en frivilligplatform, som har optimet arbejdet med inddragelsen af enkeltpson grupp i vores arbejde med henblik at sikre en me nuancet indgang til det folkelige arbejde. Mantraet for arbejdet, at frivillige skal have reelle opgav beskrivende titl. Især i forhold til de unge frivillige ønsket at give dem viden faring gennem des opgav. D opleves en enorm intesse for frivilligplatformen, VedvarendeEngi har i øjeblikket omkring 40 frivillige; haf størstedelen unge und 30 år. På grund af den fornyede intesse fra unge, etabledes i 2012 en ungdomsafdeling, UngEngi, for unge mellem år. UngEngis første projekt, Bæredygtig Ung, fik i 2012 Engifondens Studiepris kr. d ud ov støttet af Europa Kommissionen Dansk Ungdoms Fællesråd. Projektet udtænkt udført af unge, det handl om at give unge ungdomsuddannelsne håndgribelige metod til en me bæredygtig adfærd. UngEngi en stor succes, fremadrettet arbejdes d dfor at blive en ungdomsorganisation und Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket vil betyde en årlig bevilling kr. Længe ude i fremtiden planlægges en udvidelse af UngEngi med et udvekslingsprram. I første omgang til Kenya, hvor de frivillige helt i tråd med det øvrige frivilligprram skal hjælpe med konkrete opgav, d har særligt fokus formidling af organisationens udviklingsarbejde. Dette arbejde planlagt til VedvarendeEngi Årsrapport 2012

11 FORENINGSARBEJDET - and you are part of it - and you are part of it - and you are part of it Vær med til at bygge en biodome Vær med - vind en rejse! Biodome til at bygge en biodome - vind en rejse! Vær med til at bygge en biodome - vind en rejse! Biodome Biodome - and you are part of it Virksomhedspartnskab med 1 Corporate Social Responsibility Begrebet CSR dækk ov betegnelsen Corporate Social Responsibility, som det frivillige arbejde, virksomhed kan tage sig for at integre sociale miljømæssige hensyn i des forretningsaktivitet samarbejdet med intessent. På dansk anvendes til tid betegnelsen social ansvarlighed. CSR-aktivitet frivillige dmed ikke lagt direkte ved lov. Eksempl h kan bl.a. være systematisk arbejde med miljø- klimaledelse, samarbejde med levandør om at forbedre sociale miljømæssige forhold samt krav til levandør om ovholdelse af etiske retningslinj. I VedvarendeEngi d stort fokus CSR rettet mod private, men fremadrettet vil d så være en større opmærksomhed rettet imod strategisk CSR-samarbejde med hvvslivet. Årsagen, at VedvarendeEngi men, at de globale klimaforandring skal løses i samarbejde med hvvslivet, så samarbejdet med hvvspartne priorites højt. Gennem 2012 d således arbejdet en CSR-strategi, d beskriv, hvordan VedvarendeEngi vil samarbejde med hvvslivet om strategiske partnskab med fokus CSR. Formålet at nå nye målgrupp dmed øge kendskabet til VedvarendeEngi ved bl.a. at virke virksomhed medarbejdes arbejde for bæredygtige løsning. Samtidig forventes faringne med det strategiske samarbejde med den private sektor at tilføre værdi til VedvarendeEngi partn-ngo i udviklingslandene, bl.a. i form af samarbejde vidensdeling. VedvarendeEngi Årsrapport

12 Projekt i danmark Foto: Hans Christian Jacobsen National projektudvikling Engitjenesten VedvarendeEngi arbejd med en række nationale projekt, som hovedsageligt fokus engibesparelsesaktivitet und det fælles navn Engitjenesten. Engitjenesten blev lancet i 2005 varetages af VedvarendeEngi i samarbejde med 17 lokale miljø- engiforening. Engitjenestens set-up med seks regionale centre, fire lokale repræsentation et landsdækkende sekretariat sikr en landsdækkende indsats, d rækk helt ud i det pife Danmark. Målet med Engitjenesten at fremme engibesparels i Danmark af den vej muliggøre ovgangen til en bæredygtig engiforsyning, baset anvendelse af 100% vedvarende engi. I 2011 etablede Engitjenesten et landsdækkende call cent til besvarelse af telefonopkald, hvor forespørgsl besvares direkte af fagmedarbejde tværs af regionne. På landsplan blev d i 2012 besvaret 6800 opkald, hvilket en stigning 13 % i forhold til antallet af opkald i I 2012 bar henvendelsne i call centret især præg af den store intesse for solcell den varslede ændring af afregningsregl, hvilket betød, at halvdelen af spørgsmålene i Call Centret handlede om solcell. Engitjenesten arbejd med en række koncept, d result i engitjek af bolig, boligforening, mindre virksomhed kirk. De ensartede koncept giv større gennemsigtighed i aktivitetne gen store engibesparels hos slutbrugen. Dtil komm, at Engitjenestens medarbejde deltag i en lang række arrangement for boligeje, fyraftensmød temaarrangement for byggiets part, rådgivning udstedelse af diplom til mindre virksomhed samt adskillige skolebesøg i grundskolen. I alt d i 2012 gennemført arrangement med me end deltage fra forskellige målgrupp. I det følgende gives en kort opsumming af de projekt, som enten nystartede i 2012 ell har haft et særligt fokus i årets løb. 12 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

13 Spar mindst 20% I oktob 2012 vandt Engitjenesten Sjælland Engy Fight Night for bedste projektidé i forbindelse med Engifondens udbudsrunde. Ideen, at Engitjenesten sammensætt tilbyd kommunne en såkaldt Klimaforeningspakke, som stilet til grundejforening landsbylaug med solid lokal forankring. Klimaforeningspakken indehold tre - fire aktivitet som f.eks. aftenkursus, inspirationsudstilling vejen, åbent hus i bolig, d allede engirenovede, faringsudveksling rådgivcafé. Kommunen finansi halvdelen af Klimaforeningspakken tag den måde ejskab for projektet. Boligejen får variede rådgivningsmulighed, samtidig lev kommunen op til sin forpligtelse om at sikre reduktion af CO2-udledning hos private. Kommunne har vist stor intesse for projektet, projektets 80 klimapakk alle aktivede ell planlagt aktivet hos kommunne. Kommunale aktivitet Hovedparten af engiforbruget kommuneplan ligg hos borge virksomhed således et vigtigt fokusområde for kommunne, som i stigende grad begyndt at fokuse engibesparels hos borgne. I 2012 har et stigende antal kommun benyttet sig af Engitjenestens ydels, især engitjek hos borge, rådgivcafé samt konceptet For enden af vejen har været store tilløbsstykk. Sidstnævnte engitjek for en større borggruppe, d bor i ensartede boligtyp, kombinet med en fremvisning af fysiske matial til fx renoving af vindu, forskellige isolingstyp samt vedvarende engianlæg. Grøn kirke Menighedsråd provsti har fået øjnene op for, at d store engibesparels at hente i kirkne, menighedshuse gravfacilitet. De gennemførte engibesparels i kirk har medført meget presseomtale af specifikke cases, hvilket har skabt stor intesse fra de danske provsti for at få lavet engigennemgange af kirk. I 2012 har 8 provsti fået gennemgået i alt 150 kirk, d anvist engibesparels for 3 GWh. Gennemfør kirkne de anviste besparels, vil menighedsrådene spare knap 3,9 mio. kr. Finansiing af Engitjenesten I 2012 blev Engitjenesten bekendt med, at bevillingen fra Engifonden ville blive halvet fra årsskiftet. Det har betydet en ændring i de fremtidige fokusområd, hvor det primære fokus vil være at yde kompetent, uvildig engivejledning til borge mindre virksomhed. De fremtidige projekt inden for kommunesamarbejde, ctificing af virksomhed, transport samt indsatsen ov for bl.a. skol vil være brugfinansiede. VedvarendeEngi Årsrapport

14 Projekt i udviklingslandene Foto: Erik Junge Madsen Intnational projektudvikling VedvarendeEngis projekt i udviklingslandene har som mål at fremme adgangen til rene, billige bæredygtige engiressourc, samt at forbedre adgang til vand sanitet for de fattige befolkningsgrupp. Desuden har projektne til mål at styrke civilsamfundets politiske indflydelse de engi- miljøforhold, d har konsekvens for des levevilkår. Politisk kontekst D arbejdes i et bistandspolitisk landskab und hastig forandring, d stilles øgede krav til effektivitet resultat. Disse krav ses konkret i de EU-projekt ansøgning, d arbejdes med i VedvarendeEngi. Som en konsekvens af, at udviklingslandenes kapacitet øget de fleste områd, bliv fle fle af bistandsmidlne nu kanaliset direkte til udviklingslandene som budgetstøtte, samt til fonde administret af organisation myndighed. For at VedvarendeEngis projekt eventuelle nye aktivitet kan få gavn af disse midl, skal midlne fremov søges af vores lokale partne men med støtte fra VedvarendeEngi. I 2011 fik VedvarendeEngi en treårig aftale med Danida om prramstøtte, hvilket betyd, at alle projektne nu samlet inden for denne aftale. I 2012 gik Udenrigsministiet et skridt længe i des bestræbels at lave faste rammeaftal, dmed effektivising, med en række danske organisation, hund VedvarendeEngi, som til Finanslov 2014 indstilles til en fireårig rammeaftale, som vil løbe frem til januar Det betyd en ydlige konsoliding af det intnationale arbejde mulighed for, via rammebudgettet, at bidrage med en egenfinansiing til projekt udbudt af EU ell andre intnationale donor. 14 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

15 Fagligt fokus VedvarendeEngi vil fortsat arbejde med bymiljø- engiprojekt i Kenya, Mali, Mozambique Vietnam. Samtidig undsøges mulighedne for at støtte projekt i de omkringliggende lande, hvis det fagligt giv mening. For eksempel undsøges i øjeblikket muligheden for, at VedvarendeEngi kan arbejde i Burkina Faso sammen med vores Mali-partn MFC-Nyetaa. Begrundelsen dels, at MFC har en eksptise, d behov for i Burkina Faso, dels at et samarbejde tværs af grænsen kan bidrage til at skabe stabilitet i den meget skrøbelige situation, de to lande i grund af konfliktne i Sahel-området. Kenya VedvarendeEngi arbejd fortsat med bebo- miljøarbejde i Nairobis tætteste slumområde, Kiba, hvor man har støttet byggiet af det første bio-cent, som placet tæt ved en af de skol, d samarbejdes med. Mkur Andelskasse har netop givet bevilling til opførelse af det næste bio-cent. Bio-centet en bygning med 20 fællestoilett, undvisningslokal 1. sal forsamlingslokale 2. sal. Affaldet fra toilettne samles i en biodome, hvor gødningen afgass, opsamles forsyn skolens køkken med gas. Kiba var ved valget i 2007 et af mange arnested for voldelige konflikt, som eftfølgende førte Kenya ud i en langvarig krise. VedvarendeEngi har arbejdet aktivt gennem et EU-finansiet projekt med at forebygge lignende konflikt i forbindelse med valget i D således igangsat en række projekt inden for sport, musik, teat, uddannelse i samarbejde med lokale ungdomsgrupp; et samarbejde, d har været så frugtbart inspirende, at VedvarendeEngi ovvej at anvende denne organisationsform i andre projekt. Mali Det arabiske forår har skabt forandring, men så skubbet til igangværende regionale konflikt i det nordlige Afrika. Værst det gået ud ov Mali, hvor troristgrupp ov 10 måned besatte fle by i det nordlige Mali (Sahara). Disse grupp nu trængt tilbage af fransk malisk militær. Situationen vil imidltid være spændt i mange år fremov vil få en betydning for VedvarendeEngi s arbejde i Mali. Ovraskende, at VedvarendeEngi s projekt med begrænsning af skovhugsten i de sydlige kommun næsten uvirket af begivenhedne, hvilket skyldes, at projektområdet ligg langt fra kampzonen, befolkningen vant til at klare sig uden megen hjælp fra staten. Projektet forsætt planmæssigt har endda indhentet forsinkels fra sidste år, men situationen vil virke valget af fremtidige indsatsområd. Mozambique I Mozambique situationen me fredelig. Landet har en af Afrikas højeste vækstrat præget af optimisme. VedvarendeEngi har to projekt i henholdsvis Maputo med bymiljøaktivitet i Sofala provinsen med lokale engiprojekt, som begge skrid planmæssigt frem. Oven i købet har de formået at opnå støtte fra andre donor. I Maputo har VedvarendeEngis partn, Livaningo, fået en større bevilling fra SIDA til at kapacitetsopbygge organisationen, hvilket projektet samarbejdet vil nyde godt af. I Sofala-projektet har Norsk Naturværn i fle år støttet projektet sidst gået ind aktivt sammen med VedvarendeEngi i oprettelsen af et nationalt engipolitisk netværk. Vietnam Eft 12 års arbejde med bymiljøopgav i Hanoi projektet afsluttet, aktivitet modell for inddragelse af borgne fortsætt nu i regi af de kommunale myndighed. D oprettet i hundredevis af opsparingsgrupp, d nu invest i miljøopgrading af des lokalområd med støtte fra myndighedne. D ovvejes nu, om arbejdet skal udbredes til andre by i Vietnam. Projektet i Ha Nam fortsætt i endnu tre år i en sidste afsluttende fase med aktivitet inden for komposting, vandrensning affaldsindsamling. Både myndighed private virksomhed har fået øje særligt affaldsprojektne, dette betyd bl.a., at VedvarendeEngi nu arbejd med det danske firma KomTek om at fremme bæredygtige løsning. VedvarendeEngi Årsrapport

16 informationsindsats Formidling af budskabet Hjemmesid Kendskabet til VedvarendeEngi Engitjenesten støt stigende. Især har Engitjenesten været nævnt ofte i medine har ligeledes haft stor trafik hjemmesiden. I 2012 lancedes Engitjenestens hjemmeside, engitjenesten.dk, i nyt design, hvilket har forbedret besøgstallene markant. Hjemmesiden har haft ca besøgende i årets løb, hvilket en stigning ov 60 % i forhold til de sene år. Det nye design har gjort det nemme for målgruppne at søge rådgivning hjemmesiden. Det især hjemmesidens indhold omhandlende solcell, som har haft de besøgendes intesse. VedvarendeEngis hjemmeside, ve.dk, blev lancet i februar 2013 i et lignende design, så de visuelt hæng bedre sammen, samtidig stiles d mod at opnå en større syngi mellem hjemmesidne. Det forventes, at disse ændring vil have samme positive effekt for antallet af besøgende ve.dk., som engitjenesten. dk. Til sammenligning havde ve.dk besøgende i 2012, hvilket svar til en 50% stigning ift en fortsættelse af tendensen de sidste par år, hvor stadig fle find ind hjemmesiden. Øget presseindsats Det stigende antal besøgende hjemmesidne hæng tæt sammen med en øget presseindsats med det mål at øge eksponingen i medine. Mediemæssigt har VedvarendeEngi blandet sig me i debatten end vanligt, bl.a. i Information Politiken, har fle gange medvirket til debatt i P1. Fx kunne VedvarendeEngi i eftåret vise, at Dansk Engi var ude med forkte tal, d ovdrev den samfundsmæssige udgift ved den gamle nettomålordning for solcell. Genelt set d et langt større potentiale for VedvarendeEngi i mediebilledet, end det udnyttes i dag, d vil dfor være fokus at udnytte potentialet dette område i VedvarendeEngi Årsrapport 2012

17 I 2012 blev Engitjenesten nævnt gange i dagspressen. Dudov blev Engitjenesten fle gange brugt til faglige udtalels i radio samt DR Vejret. Engitjenesten har desuden en række artikelsamarbejd, f.eks. med Den Blå Avis, hvortil d leves faglige artikl. Målgruppeundsøgelse konklud, at Engitjenesten uvildig fagligt dygtig For at kunne arbejde me målrettet professionelt med at skabe ydlige synlighed af Engitjenesten, blev d i 2012 gennemført en stor målgruppeundsøgelse med formålet at afdække, hvordan Engitjenestens målgrupp opfatt brandet Engitjenesten. Analysen den største, d rettet imod Engitjenestens målgrupp hidtil gennemført i Engitjeneste-regi. Analysen har bidraget med viden om Engitjenestens bruge, men den har så bidraget med viden, d kan anvendes i forhold til medlemshvvning. De første tolkning af data vis, at målgruppen opfatt Engitjenesten som uvildige fagligt dygtige. I 2013 vil den indhentede viden fra analysen blive analyset me dybdegående, i samråd med bestyrelsen vil d blive udarbejdet en handlingsplan, som eftfølgende vil blive implementet i bl.a. kommunikationsarbejdet. VedvarendeEngi Årsrapport

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Workshop del 1 ca 11 12.30 Vision, mål, strategi Åben land gruppen Har vi samme billeder og fælles fodslag? Indsatsområder og mulige tiltag Workshop del 2 ca.

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Klimapolitik i Danmark og EU (efter COP15)

Klimapolitik i Danmark og EU (efter COP15) Klimapolitik i Danmark og EU (efter COP15) Vi skal bruge EU's energi-og klimapolitik Gunnar Boye Olesen International Network for Sustainable Energy International Network for Sustainable Energy Netværk

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Strategi for CONCITO 2012-2015

Strategi for CONCITO 2012-2015 Strategi for CONCITO 2012-2015 Formål og mål Af vedtægterne fremgår det: Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009 World Wide Views Det danske borgermøde September 2009 Spørgeskema Første tema-debat Klimaforandringerne og deres konsekvenser Det er forskelligt fra person til person, hvordan man ser på klimaforandringer,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Klimaet, EU s situation, EU s klimapolitik og spillet om COP15

Klimaet, EU s situation, EU s klimapolitik og spillet om COP15 Klimaet, EU s situation, EU s klimapolitik og spillet om COP15 Søren Dyck-Madsen Klima problemerne Den globale temperatur stiger 4 o C Kilde: DMI s hjemmeside Vandstanden stiger meget mere end forudset

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne) De store udviklingslande

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Folkelig organisa-on s-.et i 1975 med 2000 medlemmer Arbejder for oms-lling af Danmark -l bæredyg-g brug af vedvarende

Læs mere

EU på Samsø energi og miljø

EU på Samsø energi og miljø EU på Samsø energi og miljø Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy oktober 2, 2014, Samsø Arr. med støtte: Europæisk netværk med 75 NGO'er som medlemmer,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler både om klimaet og forsyningssikkerheden Prisstigninger for fossile brændsler Kulpris Oliepris Hvad er målet En global

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Energistyrelsens bud på initiativer frem mod 2020 Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Agenda Energieffektivitet Nuværende EE-initiativer EE-initiativer frem mod 2020 Energieffektivisering afgørende

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere