LEDER 4. STRATEGI 6 Strategien for VedvarendeEnergi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDER 4. STRATEGI 6 Strategien for VedvarendeEnergi 2012-15 6"

Transkript

1 2012 Årsrapport

2

3 Indhold LEDER 4 STRATEGI 6 Strategien for VedvarendeEngi Den engipolitiske indsats 7 Et længe ventet engiforlig 7 Engiforliget nedpriorit uvildig borgrådgivning 7 Regingens manglende vilje til at opnå engibesparels 7 VedvarendeEngi gør sin stemme gældende intnationalt 8 Netværk 8 FORENINGSARBEJDET 9 Fokus folkelig opbakning engagement 9 Frivilligplatform ungdomsafdeling 10 Corporate Social Responsibility 11 Projekt i danmark 12 National projektudvikling 12 Engitjenesten 12 Spar mindst 20% 13 Kommunale aktivitet 13 Grøn kirke 13 Finansiing af Engitjenesten 13 Projekt i udviklingslandene 14 Intnational projektudvikling 14 Politisk kontekst 14 Fagligt fokus 15 Kenya 15 Mali 15 Mozambique 15 Vietnam 15 informationsindsats 16 Formidling af budskabet 16 Hjemmesid 16 Øget presseindsats 16 Målgruppeundsøgelse konklud, at Engitjenesten uvildig fagligt dygtig 17 Nøgletal 18 VedvarendeEngi Årsrapport

4 LEDER Foto: istock En vden i krise et Danmark fyldt med paradoks Af Marianne Bend, formand for VedvarendeEngi Vden i krise Ov hele vden vent vi med ængstelse IPCC s (Intnational Panel on Climate Change) næste vurdingsrapport. Den komm i 2014, d går allede rygt om, at den vil varsle en gennemsnitlig tempaturstigning 5-6 grad. Et scenarie, d kan give mange klimaforske maridt. Allede nu ved vi, at d kun omkring 50% sandsynlighed for, at vi kan holde tempaturstigningen de 2 grad, som man men, at vdens befolkning kan ovskue. Er Danmark et forbillede? D mange udfordring nle af dem synes uløselige. Lande som USA Rusland selvforsynende med fossile brændsl. USA oplev lige nu den samme reduktion i CO2-udledning, som vi gjorde i Danmark for 30 år siden, hvor vi begyndte at anvende naturgas. De har dfor ikke nær det samme akutte behov for en hurtig omstilling til vedvarende engi som Japan Europa, hund Danmark. Samtidig har vi en ressourcekrise, hvor befolkning i bl.a. Kina, Indien, Brasilien Sydafrika vil forbruge me. Vi har dfor aldrig tidlige i vdens historie stået ovfor et så stort voldsomt behov for en total omstilling så kort tid, som d tale om, hvis vi skal nå klimamålene. Samtidig en stor del af løsningne i direkte modstrid med en række kortsigtede økonomiske intess. Det intnationale fokus rettet imod Danmark d, trods af et stigende BNP, har et faldende engiforbrug dfor udadtil synes at have de løsning, d kan gøre omstillingen til en realitet 4 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

5 Den danske engipolitik i slingrekurs I Danmark skal udfasningen af de fossile brændsl være sket senest i I 2035 skal fjnvarmen være fossilfri. Vi ved dfor nenlunde, hvordan den engimæssige situation s ud i Fremtidens engisystem vil bestå af kendte stabile teknoli som sol vind, som vil blive supplet med biomasse enkelte af de teknoli, som i dag und udvikling. Sidst, men ikke mindst, skal d ske en markant reduktion i engiforbruget. Men vi mangl en dansk engistrategi, d vis, hvordan vi komm d til. D skal vælges lagringsteknoli, d skal sættes gang i planlægningen af et engisystem, d tag højde for sol vind som en del af systemet. I VedvarendeEngi har vi i mange år anvist, hvordan omstillingen kan ske inden 2030 men dansk engipolitik i konstant slingrekurs, når det handl om, hvilke ovordnede mål, d vigtigst. De danske paradoks brems omstillingen En omstilling kræv ændring ændring skab usikkhed. Vi enige om, at den grønne omstilling vil være en økonomisk gevinst ved at skabe arbejde både lokalt intnationalt, men hvvslivets konkurrencebetingels den korte bane spill en større rolle, end de betingels fremtiden vil kunne bringe. Nedsættelse af engiafgift i hvvslivet med til at fjne incitament til omstilling engieffektiv anvendelse. Hensynet til hvvslivets engipris skab et voldsomt paradoks, da det samtidig tvingende nødvendigt, at de ændr engiadfærd. Men d fle paradoks, d brems omstillingen. Den danske velfærd, sygehuse, skol, m.v., skal bl.a. betales af indtægten fra engiafgift. Vi mangl penge til velfærden, hvis omstillingen til vedvarende engi nedsættelsen af engiforbruget komm hurtige end forventet. D dfor sat et maksimum, hvor mange engiafgift, vi har råd til at undvære, hvis samfundsøkonomien skal kunne hænge sammen. Det var det, vi oplevede med solcellne, da de pludselig blev en succes. Huseje kommun gjorde, som de skulle. De investede i vedvarende engi. De gjorde det bare alt for meget! Resultatet var, at vi enten skulle bremse lysten til at investe i solcell ell undvære nle havmøllepark. Resultatet, at lysten til at investe i solcell blevet bremset vi får færre havvindmøll. Den danske velfærd har nemlig ikke råd til, at d spares de fossile brændsl Usikkheden sætt dagsordnen Uanset hvad vi gør for at komme omstillingen nærme, s det ud til, at andre hensyn vil bremse op for det, vi kan gøre h nu. D skal fremsynethed politisk mod til at styre Danmark i et globaliset marked. Det kræv sikkhed klare vision, d skal sættes ufravigelige klare mål. Vi s desværre ofte, at det usikkheden, d sætt dagsordenen. Det dfor vanskeligt at se, hvordan vi får politisk handling, så vi kan komme fra den aktuelle situation til en fossilfri engiforsyning, selvom den først skal komme i Hyldest til afgående formand Af Bjarke Rambøll, sekretariatsled for VedvarendeEngi Marianne Bend har valgt at trække sig som formand eft 16 år posten. Marianne har været formand i en piode, hvor foreningen vokset fra at fokuse landsdækkende aktivitet til i større grad at involve lokale intnationale aktivitet. Med sin store forståelse for det engipolitiske arbejde, har hun med viljefast ihærdighed bidraget til, at VedvarendeEngi i dag en ankendt respektet aktør den engipolitiske bane. VedvarendeEngi takk Marianne for den store indsats, hun har gjort i de mange år som formand. VedvarendeEngi Årsrapport

6 STRATEGI Foto: Hans Christian Jacobsen Strategien for VedvarendeEngi I februar 2012 vedt bestyrelsen den ovordnede strategi for VedvarendeEngi for Strategien følges af årlige handlingsplan, d skal føre til opfyldelse af målene i strategien. Fokus i handlingsplanen for 2012 har været at konsolide både de danske intnationale projektaktivitet samtidig styrke den politiske indsats samt det foreningsmæssige arbejde. I de følgende afsnit kan d læses me om, hvad det øgede fokus disse områd betyd i praksis. 6 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

7 Den engipolitiske indsats Foto: Hans Christian Jacobsen Et længe ventet engiforlig VedvarendeEngi arbejd for at sætte fart i den danske omstilling til 100% vedvarende engi, ikke mindst ved at presse ov for politike statsadministrationen. Glæden var dfor stor, da det eft lange, seje forhandling lykkedes politikne i marts 2012 at aftale et meget bredt forlig for dansk omstilling til vedvarende engi. H lykkedes det bl.a. at få prioritet de kystnære havmøll, VedvarendeEngi havde kæmpet for. Eft forliget blev det klart, at d meget store potential for kystnære møll, men så, at de danske engipolitike ikke ville lave en ordning med en fast afregningspris som for landmøll, så lokale initiativ ville få de bedste chanc. Man fik i stedet udbud med krav om lokalt medejskab. Det bliv så spændende at se, om de lokale initiativ får en chance i de udpegede områd. Engiforliget nedpriorit uvildig borgrådgivning Engiforliget betød så, at den mindre velfungende instans Go Engi blev nedlagt, men desværre blev kun en mindre del af den væsentlige forbruginformation videført. Da Engitjenestens bevilling sene blev halvet med udgangen af 2012, den uvildige information om engibesparels vedvarende engi reducet til mindre end halvdelen. Håbet d, at den manglende informationsindsats bliv stattet af kampagn for bl.a. udfasning af oliefyr i Regingens manglende vilje til at opnå engibesparels Et af engiforligets grundpill blev fjnet ved eftårets finanslovsforhandling. En grøn tilskudsordning til engirenoving af bolig, som var med i regingsgrundlaget, forsvandt som dug for solen. Samtidig betød Finanslov 2013, at staten brug penge at nedsætte elvarmeafgiften, med den følgende vækstpakke blev statens midl prioritet til en bolig-job-ordning uden fokus engibesparels. Det altså ikke midl, staten mangl, men åbenbart viljen til at bruge dem engibesparels. VedvarendeEngi Årsrapport

8 Den engipolitiske indsats Årets store ovraskelse var, at solcell hittede med installation af 200 MW i 2012 mod 11 MW i alle foregående år tilsammen. Dmed blev VedvarendeEngis mål om 4000 MW solcell i 2030 ganske realistisk, sammen med en lang række andre organisation argumentede vi for et ambitiøst mål for solcell. Desværre blev solcellnes succes for stor, hvilket betød en ændring af nettomålordningen, som blev fulgt af et meget uambitiøst mål om kun 500 MW solcell For transportområdet regingens forslag om betalingsring kørselsafgift skrottet. Forslag som så var væsentlige element i VedvarendeEngis ambitiøse vision for bæredygtig transport. Den eftfølgende beslutning om forbedring af jnbanne burde have supplet disse forslag, ikke stattet dem. VedvarendeEngi gør sin stemme gældende intnationalt Selvom EU i krise, EU-politik stadig styrende for dansk politik, VedvarendeEngi deltag aktivt i diskussionne om ny EU-engipolitik, både i Klima-, Engi- Bygningsministiets EU-specialudvalg i Intnational Network for Sustainable Engy (INFORSE). EU ved at gennemføre krav om engieffektivitet for en lang række produkt med Ecodesign direktivet, de 27 lande vedt i 2012 et ny engieffektivitetsdirektiv. Til gengæld bunden ved at gå ud af EU s kvotehandelssystem med CO2- kvot til pris und en fjdel af det forventede. Dfor foresl VedvarendeEngi et dansk system til at kompense for de lave kvotepris, som man ved at indføre i Storbritannien. Det førte til en skarp avisdebat med Dansk Engi. Me rolige var debatt om EU s budget med Martin Lidegaard andre EU-debatt, som VedvarendeEngi andre INFORSE-organisation har afholdt med støtte fra Europa Nævnet. VedvarendeEngi delt så i klimaforhandling ved Klimakonventionens COP 18 i Qatar ved topmødet om bæredygtig engi Rio+20; begge dele i samarbejde med bl.a. 92-gruppen af danske miljø udviklingsorganisation, hvor VedvarendeEngi deltag i bl.a. klimagruppen. Netværk Repræsentant fra VedvarendeEngi Engitjenesten deltag i en række netværksgrupp: Netværket til udarbejdelse af strategi for engirenoving af bygning Kommisorium Enfamiliehuse Etagebolig Offentlige bygning Finansiing økonomisk sikkhed Innovation grøn hvvsudvikling CONCITO CONCITO-rådet Bygningsgruppen Systemgruppen Transportgruppen Intnationalt arbejde Engisparådet Build Up Skills Danmark 92-gruppen Dansk Standard EU-specialudvalget i Klima-, Engi- Bygningsministiet Udvalg til eftsyn af regulingen af den danske elforsyningssektor Dansk Solvarme Forening Bestyrelsen for CISU Bestyrelsen for Plan Engi Styregruppen for Engivejleden Styregruppen for EngieXpten 8 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

9 FORENINGSARBEJDET nd rme ell luft/va Jordva TIS GRA forhold til gas olie Spar me end 50% varmegningen - i Forår 2013 KoloFon Indhold ENERGIBEREGNING ved Fremtide ld ns sam fund S Forår 20 Skifga Indhold S Frem S Skifgas Jordvarm Spar me e ell lu end gen Redaktionsadresse Klostport 4 E, 1. sal 8000 Aarhus C Tel S 8-17 Æn dret kli ma i Ark BEREGN Landsmøde ING HVAD N... en gaps!s Skifld o g ri S 8-17 skal a Skifgassen begne G r din besp jordvarm arels nuværend e sammenligne e ved i Arktis t e varm Ændret klima ekilde med din et tilbu uda Ring d alt inklude rbejd hør m t! e: af dig. Ring nu workshops om bl.a. folkelig find en forhandl i nærheden tlf. 98 opbakning. Tag med sæt e. find e. uforpligt ligt 35 52byggi.dit fingaftrykchriste ende44 ell se me UMPE INDUSTRI nsen, Lene Kasp tlf.d 98 en forh til dig Nielsen, Lise Ring nu tilbu DANSK VARMEP i løbet ell Lars Kell, Jan af 3 dage udvikling! andl Bliv44 fremtid. af LØB), støt Engis medlem sedenne. en (ansv.), Randi Vedvarende m n, Hans Peds i næ ringe gaard. Nielso e entil ind Du kan rhgå Soelbg Vest ed w Sigrid en w sende ell Pisani w. ap Annette af dig. rdva Ring nu ril 2013 begynd-21.jo kl til tlf. 98 Lørdag et: 14/02/13 rme.dk 20. afslutt Redaktionen 35 genalforsa 14/06/13 mlingen ole udkomm: Landsmøde one sma n i stedet jordvarme sammenlignet g varmet ufo, rtphone, lidt mindre, en så laveudfy tende tilbu udarbejd jorden. rplig r vildet skem varmekilde for nuværende Besparels gra aet tion men et rigtig en, Claus en blivd til dig såi løbe Redak lav vi tis alt inkludet! alt tilbud et LØB arbejd for at fremme økolisk nati Andsgod vhør andt t af et til jord gratis miljøven 44 t (valgt 3 dag varm sen me: BørgeGuldbr Ring skal e smødop! ndaldrig La Askov Højsk ENERGIV Redaktionen afsluttet: 14/02/13 Næste numm udkomm: 14/06/13 ENERGIVEJEN DANS K ell se Næste numm eksemplar Oplag:Dagsordnen valg me byd re bl.a. arbejd for forslag Søby endeengivar ny formand afcharlotte Vedvar Hedegaard me evidst Layout: rce- miljøb.dk Prram, en ressou bespavedtægtsændring. ing via engimed aktuelle forsyntil engi Tryk: Lastryk weekend af vedvarende de forslag En fuld dagsorden rels anvendelse EJEN S Anm VARMEP Bliv medlem eldelse S 4-6 Tunnel und Femn Bælt For 300,- modtag du årligt 4 numre af RÅSTOF UMPE GAVER TIl KloDEn INDUST Solcell RI spænden sestt kan deba kild. vedtægtsændring engi kan du støtte et folkelig en gaps!s Skifld go ri a l ska en Indhold rgasp!s e f i k o S aldrig GRATIS U HVIS Hvad nu hvis...din have GRATIS GRATIS tis Redaktion Børge Guldbrandt Andsen, Claus Christensen, Lene Kaspsen (valgt af LØB), Lars Kell, Jan Nielsen, Lise Nielson, Hans Pedsen (ansv.), Randi Pisani Sigrid Soelbg Vestgaard april 2013 Askov Højskole Ring hør me: HVAD NU HVIS... e? lille til jordvarm tende tilbu (ansv.), for uforplig - Det r lill til en for bo Så har udfyldetskemaet Nielson, Hans Pedsen gratis givlufte resse d vi en udfyld skemaet så lav vi glade ngla jordv varmepu dete giv Redaktionsadvarende gratis lig- Pisani Sigrid opvarm lav vi såi løbet engikild Soelbg Vestgaard. optag varmen 3 dage. ar de af et vi en varmepumpe, som me i sted Så har jordtrympgg e, som rport 4 E, 1. sal 30 år uforpligtende tilbud til dig ning me et for Kloste uforpligtende Vor me optage kund!? men esd varm 2013 din gar14/02/13 eparkuelse april C i stedet for jorden. Besparelsen bliv d ved- Redaktionen et ndn bliv vand. varend rigtig god en. Bestrygge afsluttet: anti8000 Aarhusepu mp tilbud til dig i løbet r varm jord, luft fra! enfralidtfraudeluften for86et76velf ude- men et rigtig godt miljøvenligt 44 ren udkomm: t milj 04ung e en 14/06/13 lidt min mindre, anlæg Tel numm de øvenlig af 3 dage. e- le dre, t altna Højsko fra jord, gikild Næste Askov jordvarme. Hv til tiv altnativ iljo.dk til ad jordvarm nu hvis...ds Anmeldelse luft for arbejd tidsskr klima i Arktis e. det igi vand. VedvarendeEng S 8-17 Ændret Hv in ha v gl fo en ressource- miljøbevidst vilve lil iljo.dk ad legning det koste ngi-m Hvad vil til joscardnad e r via engibespawww.e trygg ENERGIBERE engiforsyning med Såaktuelle kodrm koste e vedvarende va har En weekend foscan ob.dk for dig? ENERGIB vi endin en me r detell se me ved dig varm nd rels anvendelse af ku e?d din besparelse 44 udf begn Vifra epumnu 35sma52 yld tlf. 98 kode? EREGNIN!ufteRing pe, som e.dk med n udel rtphdin din debatt spændende med Vi opta skema engikild. antd GftR/vA IS ENERGI et... ved din besparelse Vi begn såjordvarme Me end 30 år som dansk producent af varmepump, jordvarme sammenlignet med din DVI førende i branchen for udarbejd et vel som luft/vand-varmepump, har gjort nuværende varmekilde fra jord, luft vand. boligopvarmning med vedvarende engikild tilbud alt inkludet! 44 50% var Vores 30 år som dansk producent af varmepump megnin Bestil besøg af en af vores forhandle gen - i for din garanti for et velfungende anlæg hold til gas ell kundådgive allede i dag Me end 30 af en af vores Bestil besøg olie forvel som luft år som dansk pro DVI ligeledes førende i store anlæg til forening, Vi har forhandle ov hele landet årrmemed ducent af handle 30d-va /van ell kundådgive Me boligopend Vi begn varmepu pump, ofo n varmnin tilbud uforpligtende dag i mp allede rådgivning Gratis har, g medjorddin jordvar jordvarm...din have for lille til jordvarme? Kol vedvarende gjor t DVI Me en me sam ebes varmepump, else ved så-par nuv nde hele ærføre ov engik me Vi forhandle i d 30 år end har bra nlig nchen for net me ild fra e varme som optag varmen fra udeså har vi en varmepumpe, luft/ med jord kund! lidt mindre, varmep din, luft kild landet varme e uda -ddet trygge tilbud glade Bestil besø såvel som.dk altvan ump, i stedet for jorden. Besparelsen bliv rbejde giv d. g af en Ring ren besøg ink ygge r et luften til jordvarme. uforpligi Arktis lud vores forh Selvb klima jord-www.lob.dk Gratis e rådgivning hør Ændret kundåd afepump, handl Besaftilen vand-varm S 8-17 t! S varme et rigtig godt miljøvenligt altnativ me: afell men andle vor e give es elle 98 re allede forwww.ve.dk såvel so r kund allede Vores 30tende tilbud Viådg i dag har ivandl i dag m luft/ år som dans e e ov vand-v DVIheleførende gjort har forh k prod din gara varmepump med Vores år ucen armepu Gratis rådg landet Redaktion har forh t af varmepum nti for30 et velfung Vi ivnin gen boligand re Claus et velfungemp, Børge Guldbrandtland Andsen, forende le p Hvad vil det koste DVI ligel din garanti har gjo uforfor ove Landsfgorenin et Udgive pligtende i r branchen anlæg hele forscandig? endeengi (valgt edes føren koden Vedvar rt DVI fø for dig? Hvad vil det koste Christensen, Lene Kaspsen anlæg rende...dintilbu de i store anlæ isk Byggi (LØB) Lise Nielsen, had ve rendeaf LØB), LarsKell, Janråd Økol vedg til foreninge med din smartphone, i branch g med givn Gratis Scan koden med din smartphone, ing fo Randi opvarmnin r, Redaktionsadresse Klostport 4 E, 1. sal 8000 Aarhus C Tel S Selvbyggen lse Udgive VedvarendeEngi Landsforeningen Økolisk Byggi (LØB) ENERGIB anlæg arelse din garanti for et velfungendebeg din besp såvipump, n med din jordvarme til forening, sammenlignet af varme i store anlæg IS HVAD NU HV Skifgas forhold til gas olie S en - i Spar me end 50% varmegning tidens samfund S Selvbyggen Udgive VedvarendeEngi Landsforeningen Økolisk Byggi (LØB) Anmelde 13 s S Fremtidens samfund Selvbyg nd ld rme ell luft/va TISG GRAEREGNIN IndhoJordva n KoloFo 2013 Forår regni af varmepump 30 år som dansk producent Voresvarme RGIBEREGNING end 50% ENE ved HVAD NU HVIS... forhandle me Spar Bestil besøg af en af vores kundådgive allede i dag ell af en af vores forbestil besøg førende jordvarmei branchen for udarbejd DVI ligeledes producent som dansk Vi har forhandle ov hele landet førendevarmekilde DVI rende Me end 30 år med handle ell kundådgive Me end 30 år har gjort vand. luft tilbud nd-varmepump, alt inkludet! 44 fra jord, allede i dag ikild jordvarme tilbud? tilnuvæ Gratis rådgivning uforpligtende som luft/va lilleeng forrende vel...din 52 vedva havemed me: varmepump, jordring hør ov hele boligopvarmning Vi har forhandle som optag varmen fra udeså har vi en varmepumpe, kund! trygge landet varme såvel som luft/ nt af varmepump glade bliv lidt mindre, - Det giv luften i stedet for jorden. Besparelsen Vores 30 år som dansk produce anlæg ende altnativ til jordvarme. Gratis uforpligle rådgivning miljøvenligt velfung godt et forhand epump, rigtig for et men af vores vand-varm din garanti Bestil besøg af en allede i dag tende tilbud anlæg til forening, store i e førende ådgiv s ell kund DVI ligelede har gjort DVI førende med varmepump Bestil Vores af vores for30 år hele landet besøg af en e le ov har forhand Virådgiv jordvarme? vil det koste din garanti for et velfunge-re ell kunde Hvadtilbud i branchen for bolig- 30 år med tende dig? handlenu hvis...din for lille til for have ekoden koste uforplig vilingdet Scan hav dig? for n Hvad rende anlæg ude...di Gratis rådgivn end Hvad varmen fra Mevedallede i dag med din smartphone,pumpe, som optag e?din smartphone, opvarmning med d! koden med Scanhele til jordvarm lidt mindre, ov lille for trygge kun Vi dle harvi vieten skemaet relsen bliv udfyld forhan mp, jord-giv glade gratis har evarme lav rme. r 2013 så Så give jorden. Bespa r glad varmepu udfyld skemaet for tiv til jordvaforå detluft/ gratis et vi i stedet lav Det såi løbet luften optag varmen enligt altna som 3 dage. varende engikild af varmepumpe, miljøv landet dig en til vi har Så tilbud uforpligtende rigtig godt ig- bliv etuforpligtende e såvel som men uforpl Besparelsen for jorden. varm ning i stedet trygge kund! Gratis udeluftenrådgiv fra vand. til dig i løbet tilbud fra jord, luft p, et rigtig godt miljøvenligt tilbud lidt mindre, af 3 dage. tende men vand-varmepum koste jordvarme. altnativ til 30 Hvad vil det med varmepump Vores år førende forscandig? koden e velfungedig? kost e et for for det hav ti har gjort DVI n one, din garan Hvad vil, din smartph phone bolighvad nu hvis...di e?din smartmed rende anlæg ENERGIBEREGNING koden med gratist udfyld Scan varm i branchen for vi etskemae varme.dk lille til jord gratis et så lav for 44 ell ved-se me Vi begn din besparelse så lav vi af et3 dage med udfyld skema e Ring nuved tlf. r varmen til dig i løbetuforpligtende som optage r glad jordvarme sammenlignet med din opvarmning igtende tilbud vi en varmepumpe, uforpl det give n af dig. løbet Så harrgas lsen bliv i nærhede rene S Skife nuværende varmekildefind tilbud til dig i en forhandle rgikildund for jorden. Bespare! udarbejd et tilbud alt inkludet! fra udeluften i stedet ge kund varendefrem af 3 dage. tryg godt miljøvenligt tidens samfd. rigtig et men, Ring hør me: S mindre lidtme.dk van luft INDUSTRI UMPE me. tlf ell se medansk nu VARMEP Ringjord fra altnativ til jordvar KoloFon S d S anti luf Rtil gasa olie Gt/v Jordvarme ell ngen - i forhold Ring hør me: Forår 2013 Indho S din besparelse Vi begn såjordvarme Me end 30 år som dansk producent af varmepump, jordvarme sammenlignet med din DVI førende i branchen for udarbejd et vel som luft/vand-varmepump, har gjort nuværende varmekilde fra jord, luft vand. boligopvarmning med vedvarende engikild tilbud alt inkludet! S Skifgas S Fremtidens samfund skal GRATIS år med Me end 30 r, jordvarmepumpe som luft/ varme såvel p, pum vand-varme førende har gjort DVI boligi branchen for med vedopvarmning ild varende engik vand. fra jord, luft e.dk r se me elle af dig. din besparenu Vi begn Rin g lse din tlf. 98 rheden nlignet med jd RI jordvarme samme ilde udarbe forhandl i næ e.dk en PE INDUST find.jordvarm nuværende varmek ret! PUM www inklude ME alt me VAR se et tilbud ING ENERGIBEREGN ved ENERGIVEJEN hør me: tlf ell DANSK Ring nu Solcell Ring Invte Varmepump S Selvbyggen Engicent Engirigtig belysning Udgive El-bil oreningen ngi Landsf endee Vedvar ri (LØB) Økolisk Bygge El-cykl Solcell resse Redaktionsad Engicent te ing Engirådgivning E, 1. sal Inv/projekt Klostport 4 C rodukt 8000 Aarhus hjælpep pump me Divse tilbehør Var Tel belysning is gi-miljo.dk Arkt i a Engirigtig klim S 8-17 Ændret iljo.dk El-bil El-cykl kting ådgivning/proje produkt Redaktion rgir en, Claus Ene Ands andt lpe Børge Guldbr (valgt r hjæ KSO Lene Kaspsen e tilbehø Christensen, n, Lise fra rc Kell, Jan Nielse Randi Divs sou Res, af LØB), Lars US: r in the future en (ansv.) Frisørne slås EJEN GIVne ENER len tun Femnås sl e n Fris neørkirk 123 grøn kmn-tunnelen i Danmar Fe S Anmeldelse Bliv me dlem Frisøre rne slå engikild giv kvi ell nd. projekt i Mali, hvor Vedvarende Bliv me nsekretariate d. 5/4. il andre Artikl ei tidsskriftet afspejl t senest fredag dle gøremikke Engi hjælp kvind med ål. nødvendigvis foreningnes denne ud m støt /gav-til holdning. Du kan vikling! at fremstille engieffektive -kloden VedvarendeEngi dækk gå ind.html -drikkevar type gne nye ses rin Den m.v. ww artikl af ge lkomfur. Gengivelse w.ve.dk, forplejning, d ikke men med kildeangivelse ell em 25-30% engi. kr.aile engikild lkomfur spar ovnatning ( til S Vedvarende ve.dk. afhængig af værelsestypen). Det lett presset skovens Forside Sådan går det næppe med skifgasressourc giv kvindne sen i Vendsyssel. Forsidens skræmmetilmelding: me tid til andre gøremål. billede et foto, som alene skabt.dk k 3 Råstof Magasinet Miljø foråret 2013 for vedvarende energi RA STOF_Fora r2013_omslaget.indd en ressource- miljøbevidst engiforsyning via engibesparels anvendelse af 3 vedvarende engikild. S: KSRO e sen. Næste VedvarendeEn gne -drikkevar ses ikke r m.v. Kibas fremtid valget i Kenya. artikleg, d else afejnin Gengivforpl givelse. ( kr. men med kildean lko % engi. r engikild de spare mfur aren lko S Vedv set skovens Det lett pres giv kvindne ressourc e gøremål. me tid til andr ml ssour grønne kirk k ar m an id Bliv medlem ndsmød 12e3 La ovnatning ) foråret lsest ypen energi Miljø være Råstof Magasinet for vedvarende afhængig af asforside Bliv medlem støt denne udvikling! Du kan gå ind STOF_Fora r2013_omslaget.indd ringe ell e til næppe med skifg mesådan går det Forsidens skræm sen i Vendsyssel. Tilm som alene duskabt ve.dk skal billede et foto, Boes at boes tte foren: skabe debat for at Anne in. ag d. 2/4. st tirsd åbne dette senemagas Foto: Colourbox -kloden.ht c fr rborg Tlf.: Horsens a Horsensvej 91-93, 8660 Skande vej 91-9 Your p olar-panels.dk 3, Skandb in the Lufthav nvej 70, 5270 Odense N. larorg Tl Salgsafdeling: Salgsafd future eling: Lu panels.dk f.: fthavnve 00 ar j 70, 52 3 el s.dk 70 Ode -pan nse N. 3 -til ke Indhold s fokus Arktis Dette numm Pedsamlet af Hans ressourc sætt fokus sen. Næste numm valget i Kenya. d Kibas fremti Råstof Magasinet for vedva Rende energi Miljø get.indd 3 r2013_omsla RA STOF_Fora 3 forår et 2013 ARKtIS ARKtIS ndb.dkm elsle aned -93, 8660 Ska Horsensvej 91 m k ivnr-pbælt Blola solar-panels.d N. r du Femse inf Odr en ail: 70el unde Tunn E-m 52 S, ,- modtage TOF vej genalfo valg For vn ha bl.a. r byde re af RÅS fdeling: Luft Dagsordnen årligt 4 num forslag til Salgsa Bliv med byggi. yk dit fingaftr udvikli ling! tid. ng! denne udvik denne gis frem k, m støt deen Bliv medle Vedvaren ringe til Du kan gå ind Du kan gå ind 444 ell sende en nd e ringe Lørd kl begy ve.dkannett ag.dk. til til le ell emai rsamlingen. KSO Ressourc frayour partn in the future FOKUS: elding: KtIS IS AR ARKt Indhold Dette numms fokus Arktiske ressourc samlet af Hans Pedsen. Næste numm sætt fokus Kibas fremtid valget i Kenya. k anmar FOKU skal for at skabe debat Boesen: for at Annette magasin. åbne dette tirsdag d. 2/4. senest Foto: Colourbox Frisørne slås Femn lem Femn-tunnelen Bliv med-tu nne grø lengrønne kirk nne ki id r i Danmark s andaard Søby ny form tte Hedeg : Charlo Layoutaf ring. Prram, vedtægtsænd forslag til n ryk Tryk: Last fuld dagsorde ring kan ses vedtægtsænd rekvires fra ISSN k ell st fredag d. 5/4. afspejl iftet tet sene tidsskr i r Artiklesekretaria foreningnes ikke nødvendigvis holdning. gi dækk VedvarendeEn gne -drikkevar ses ikke r m.v. artikleg, d else afejnin Gengivforpl givelse. ( kr. men med kildean ovnatning lsest ypen). være afhængig af skifgasforside næppe med mesådan går det 04/03/ Forsidens skræm g: skabt sen i Vendsyssel. som alene Tilmeldin ve.dk skal billede et foto, Boes at duboes tte foren: skabe debat for at Anne in. ag d. 2/4. st tirsd åbne dette senemagas box Colour Foto: DEn GAVER TIl Klo e et du støtt For kr. 100,- kan Vedvarendehvor projekt i Mali, kvind med Engi hjælp gieffektive at fremstille en nye type lkomfur. Den % engi. r engikild de spare mfur aren lko S Vedv skovens set Det lett pres kvindne giv ressourc e gøremål. me tid til andr en.html k/gav-til-klod Råstof Magasinet for vedva Rende energi rgi arbejd for VedvarendeEne miljøbevidst en ressourcevia engiengiforsyning anvendelse af besparels ikild. vedvarende eng støt Bliv medlem ling! denne udvik k, Du kan gå ind 444 ringe ell e til ke Indhold s fokus Arktis Dette numm Pedsamlet af Hans ressourc sætt fokus sen. Næste numm valget i Kenya. d Kibas fremti 04/03/13 04/03/ eksemplar Oplag: Miljø forår et 2013 get.indd 3 r2013_omsla RA STOF_Fora Fokus folkelig opbakning engagement I starten af 2012 valgte man i VedvarendeEngi, at folkelighed skal danne grundlaget for en decidet strategi for medlemshvvning frivillighed. Det vigtigt med en folkelig opbakning til organisationen, da denne opbakning afgørende for at bremse klimaforandringne i fællesskab. Målet for strategien, at VedvarendeEngi i 2015 har 2000 medlemm af organisationen, en aktiv ungdomsafdeling samt en række aktive forening i hele landet. Gennem 2012 har VedvarendeEngis foreningsafdeling arbejdet intenst med udarbejdelsen af strategien for medlemshvvning, implementingen haf vil blive begyndt i Strategien vil bl.a. få betydning for kommunikationsstrategien, d vil bevæge sig fra at have et primært fokus gør-det-selv psonen, d intess sig for den praktiske side af vedvarende engi, til så at henvende sig til den gruppe i samfundet, d optaget af de globale problemstilling, som klimaforandringne forårsag. I praksis betyd ændringen, at VedvarendeEngis intnationale udviklingsarbejde vil blive et meget vigtigt element i den ekstne kommunikation. Endvide vil d ske en nytænkning af indhold udtryk hjemmesiden samt af medlemsbladet, således at disse kommunikationskanal i høje grad henvend sig til så at være målrettet den nye målgruppe. Som en del af strategien d øget fokus at skabe en større synlighed af organisationen, som et led hi pressestrategien intensivet, d deltages sammen med andre intesseorganisation i en række udadvendte aktivitet, hund VE-dagen, Folkemødet Bornholm kampagnen Vdens Bedste Nyhed. Dette fokus fortsætt ind i 2013, rækken af aktivitet bliv udvidet med en række aktivitet som f.eks. Roskilde Festivalen Sustainable Engy Week. VedvarendeEngi Årsrapport GRATIS ING ENERGIBEREGN Ring nu tlf. andl i find en forh besparelse ved Vi begn din din nlignet med jd jordvarme samme ilde udarbe nuværende varmek inkludet! et tilbud alt me: Ring hør Solcelle For kr. 100,ISSN bl.a.isk VedvarendeEngi arbejd for shopfremm r es ome økol workfra LØBInvt ell rekvires for at g. Tag med sæt projekt i Mali, hvor Vedvarendeen ressource- miljøbevidst Invt arbejdd. 5/4. knin i tidsskriftet afspejl fredag Artikl opba t senest sekretariate ri. via engibygge yk mp engiforsyning debatt spændende Engi hjælp kvind med ikke nødvendigvis foreningnes Varmepu engikild. icent Eng dit fingaftr Varm e fremtid. gisng! bl.a. folkelig holdning. denne udvikli støt deen besparels anvendelse af workshops om økolisk m fremstille engieffektive at g aren medle epumpe dækk Vedv ringe til e.dk,belysnin VedvarendeEngiBliv tig LØB arbejd for at fremme sæt Engirig med ind Tag gå vedvarende engikild. -drikkevar opbakning. gne r ses ikke Du kan sende en Engi af artikl m.v. lkomfur. Den nye type Gengivelse d ell forplejning, S 4-6 Tu FOK Bælt Annette 86 kl begynd Peds Your partne VER TIl byggi.dit fingaftryk rig kildeangivelse. med men engi. gaard % kr.ag.dk. nnel un Nielson, Hans tig bely støt Lørd engikild und Femn El-bil lkomfur spar til Bliv medlem ovnatning ( Soelbg Vest S n. Vedvarende udvikling! d Fem fremtid. Kl støt denne linge S 4-6 Tunnel tag du Engis medlem Blivo sn Pisani Sigrid El rsam Vedvarende in -b ralfo DE en). n skovens g gene til ile valg værelsestyp For 300,- mod RÅS Bælt r. 100,- kan Du kan gå indn ringe denne udvikling! afhængig af Det lett presset r Forside plar TOF r bl.a.. ap13ril eksem re af El-cykl Oplag: For ordnen byde afsluttet: 14/02/ ell sende en Dags Sådan går det næppe med skifgasstøtteet El-cyk til Du kan gå ind Redaktionen årligt 4 num 14/06/ giv kvindne kt i Mali, du Annette forslag ressourc begyndårl 30 0,- modtag Søby rborg Tlf.: udkomm: Højskole kl. andaard Skande sen i Vendsyssel. Forsidens skræmme- af ny form til DEn l hvor Ve Lørdag ing Næste numm v du 91-93, /projekt Klo igt 4 nu ram,tid til eldelse ko svej : Charlotte Hedeg ringe dgivning Tilmelding: for TIl Pr skabt gøremål. Anm As Horsen Layout r. dvare 7 alene Engirå andre d som ER foto, et 36-3 ringe me hjælp mlingen. billede S mre af GAV rgi arbej nde Engi for.dk ænd skal vedtægts kvi genalforsa til RÅSTOF for at aghjælpep et e til miljøbevid skabe debat Boesen: stendeengi arbejd eksemplar for at Annette valg olar-panels.dk støtte ell Vedvar rodukt rådgivnibælt byd bl.a. me2.400 nforsl stille en ndoplag: n.html ordene Lastryk e d miljøbevidst Vedvaren rg magasin. kr. 100,- kan du future S 4-6Tunnel und Femn Divse fuld dagstilbehør Tryk: åbne dette For ressourcetirsdag d. 2/4. g ek Dagsordnen en ien ressourceice av-til-klode desenest ng/projedu til engibespa-aktuelle de forslagen ring kan ses Søby Divse For 300,via eng ny formand Hedegaard tivafecharlotte hvor Vedvaren med forsyning via ur. De iefflayout: KSO engien kend vedtægtsænd rekvires fra nt ressou Engi arbejd kting Foto: Colourbox af vedvarende urcen.r frayour partn in the engiforsyning projekt i Mali, tilbe modtag e af weeelse n nye typ vedtægtsæn ISSN soodense dring. Prram, 5270 k ell anvendels rels anvend spændende 70, es kvind med nvejr engifor rce- miljøb for e ur spa r afhjråstof de numre tt årligt 4hø st fredag d. 5/4. eng besparels deling: TIl KloDEn evidst kild. liglufthav riki afspejl Salgsaf til US: Engi hjælp Tryk: Lastryk iftet tet folke sene 25-30% K ikild.engideba ælpepro Indhold dagsorden forslag r i tidsskr bl.a.isk taria besparel syning via ene GAVER FO s ome økol gieffektive r enfuld 00 arende eng shopfremm presse lde en 86 Dette numms fokus Arktiske Artiklesekre foreningnes vedv g 53 stille work rgi ndigvis sæt s ses 86 du frem kan i. nødve at 5 anvend ikke med t sko kt for at vedtægtsændring vedvar samlet af Hans Ped numm kr. 100,- kan du støtte et ressourc type ISSN LØB arbejd VedvarendeEngi arbejd for ven else For opbakning. Tag holdning. lem støt org Tlf.: +4 s sætt fokus mfur. Den nye gi dækk rekvires fraende af VedvarendeEngi arbejd for en ressource- miljøbevidst engiforsyning via engibespaen weekend med aktuelle rels anvendelse af vedvarende Ring nu tl GIVE ENcellER Sol Invte ne sl p ør mepum Var Fris ing rgirigtig belysn Femn- Ene El-bil El-cykl ing/pro Engirådgivn h ehør Divse tilb 123 grønne i Danmark 04/03/ KSO es FOKUS: R ARK -93, Horsensvej 91 sola Luft g: lin Salgsafde

10 Foreningsarbejdet Frivilligplatform ungdomsafdeling I starten af 2012 oprettede VedvarendeEngi en frivilligplatform, som har optimet arbejdet med inddragelsen af enkeltpson grupp i vores arbejde med henblik at sikre en me nuancet indgang til det folkelige arbejde. Mantraet for arbejdet, at frivillige skal have reelle opgav beskrivende titl. Især i forhold til de unge frivillige ønsket at give dem viden faring gennem des opgav. D opleves en enorm intesse for frivilligplatformen, VedvarendeEngi har i øjeblikket omkring 40 frivillige; haf størstedelen unge und 30 år. På grund af den fornyede intesse fra unge, etabledes i 2012 en ungdomsafdeling, UngEngi, for unge mellem år. UngEngis første projekt, Bæredygtig Ung, fik i 2012 Engifondens Studiepris kr. d ud ov støttet af Europa Kommissionen Dansk Ungdoms Fællesråd. Projektet udtænkt udført af unge, det handl om at give unge ungdomsuddannelsne håndgribelige metod til en me bæredygtig adfærd. UngEngi en stor succes, fremadrettet arbejdes d dfor at blive en ungdomsorganisation und Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket vil betyde en årlig bevilling kr. Længe ude i fremtiden planlægges en udvidelse af UngEngi med et udvekslingsprram. I første omgang til Kenya, hvor de frivillige helt i tråd med det øvrige frivilligprram skal hjælpe med konkrete opgav, d har særligt fokus formidling af organisationens udviklingsarbejde. Dette arbejde planlagt til VedvarendeEngi Årsrapport 2012

11 FORENINGSARBEJDET - and you are part of it - and you are part of it - and you are part of it Vær med til at bygge en biodome Vær med - vind en rejse! Biodome til at bygge en biodome - vind en rejse! Vær med til at bygge en biodome - vind en rejse! Biodome Biodome - and you are part of it Virksomhedspartnskab med 1 Corporate Social Responsibility Begrebet CSR dækk ov betegnelsen Corporate Social Responsibility, som det frivillige arbejde, virksomhed kan tage sig for at integre sociale miljømæssige hensyn i des forretningsaktivitet samarbejdet med intessent. På dansk anvendes til tid betegnelsen social ansvarlighed. CSR-aktivitet frivillige dmed ikke lagt direkte ved lov. Eksempl h kan bl.a. være systematisk arbejde med miljø- klimaledelse, samarbejde med levandør om at forbedre sociale miljømæssige forhold samt krav til levandør om ovholdelse af etiske retningslinj. I VedvarendeEngi d stort fokus CSR rettet mod private, men fremadrettet vil d så være en større opmærksomhed rettet imod strategisk CSR-samarbejde med hvvslivet. Årsagen, at VedvarendeEngi men, at de globale klimaforandring skal løses i samarbejde med hvvslivet, så samarbejdet med hvvspartne priorites højt. Gennem 2012 d således arbejdet en CSR-strategi, d beskriv, hvordan VedvarendeEngi vil samarbejde med hvvslivet om strategiske partnskab med fokus CSR. Formålet at nå nye målgrupp dmed øge kendskabet til VedvarendeEngi ved bl.a. at virke virksomhed medarbejdes arbejde for bæredygtige løsning. Samtidig forventes faringne med det strategiske samarbejde med den private sektor at tilføre værdi til VedvarendeEngi partn-ngo i udviklingslandene, bl.a. i form af samarbejde vidensdeling. VedvarendeEngi Årsrapport

12 Projekt i danmark Foto: Hans Christian Jacobsen National projektudvikling Engitjenesten VedvarendeEngi arbejd med en række nationale projekt, som hovedsageligt fokus engibesparelsesaktivitet und det fælles navn Engitjenesten. Engitjenesten blev lancet i 2005 varetages af VedvarendeEngi i samarbejde med 17 lokale miljø- engiforening. Engitjenestens set-up med seks regionale centre, fire lokale repræsentation et landsdækkende sekretariat sikr en landsdækkende indsats, d rækk helt ud i det pife Danmark. Målet med Engitjenesten at fremme engibesparels i Danmark af den vej muliggøre ovgangen til en bæredygtig engiforsyning, baset anvendelse af 100% vedvarende engi. I 2011 etablede Engitjenesten et landsdækkende call cent til besvarelse af telefonopkald, hvor forespørgsl besvares direkte af fagmedarbejde tværs af regionne. På landsplan blev d i 2012 besvaret 6800 opkald, hvilket en stigning 13 % i forhold til antallet af opkald i I 2012 bar henvendelsne i call centret især præg af den store intesse for solcell den varslede ændring af afregningsregl, hvilket betød, at halvdelen af spørgsmålene i Call Centret handlede om solcell. Engitjenesten arbejd med en række koncept, d result i engitjek af bolig, boligforening, mindre virksomhed kirk. De ensartede koncept giv større gennemsigtighed i aktivitetne gen store engibesparels hos slutbrugen. Dtil komm, at Engitjenestens medarbejde deltag i en lang række arrangement for boligeje, fyraftensmød temaarrangement for byggiets part, rådgivning udstedelse af diplom til mindre virksomhed samt adskillige skolebesøg i grundskolen. I alt d i 2012 gennemført arrangement med me end deltage fra forskellige målgrupp. I det følgende gives en kort opsumming af de projekt, som enten nystartede i 2012 ell har haft et særligt fokus i årets løb. 12 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

13 Spar mindst 20% I oktob 2012 vandt Engitjenesten Sjælland Engy Fight Night for bedste projektidé i forbindelse med Engifondens udbudsrunde. Ideen, at Engitjenesten sammensætt tilbyd kommunne en såkaldt Klimaforeningspakke, som stilet til grundejforening landsbylaug med solid lokal forankring. Klimaforeningspakken indehold tre - fire aktivitet som f.eks. aftenkursus, inspirationsudstilling vejen, åbent hus i bolig, d allede engirenovede, faringsudveksling rådgivcafé. Kommunen finansi halvdelen af Klimaforeningspakken tag den måde ejskab for projektet. Boligejen får variede rådgivningsmulighed, samtidig lev kommunen op til sin forpligtelse om at sikre reduktion af CO2-udledning hos private. Kommunne har vist stor intesse for projektet, projektets 80 klimapakk alle aktivede ell planlagt aktivet hos kommunne. Kommunale aktivitet Hovedparten af engiforbruget kommuneplan ligg hos borge virksomhed således et vigtigt fokusområde for kommunne, som i stigende grad begyndt at fokuse engibesparels hos borgne. I 2012 har et stigende antal kommun benyttet sig af Engitjenestens ydels, især engitjek hos borge, rådgivcafé samt konceptet For enden af vejen har været store tilløbsstykk. Sidstnævnte engitjek for en større borggruppe, d bor i ensartede boligtyp, kombinet med en fremvisning af fysiske matial til fx renoving af vindu, forskellige isolingstyp samt vedvarende engianlæg. Grøn kirke Menighedsråd provsti har fået øjnene op for, at d store engibesparels at hente i kirkne, menighedshuse gravfacilitet. De gennemførte engibesparels i kirk har medført meget presseomtale af specifikke cases, hvilket har skabt stor intesse fra de danske provsti for at få lavet engigennemgange af kirk. I 2012 har 8 provsti fået gennemgået i alt 150 kirk, d anvist engibesparels for 3 GWh. Gennemfør kirkne de anviste besparels, vil menighedsrådene spare knap 3,9 mio. kr. Finansiing af Engitjenesten I 2012 blev Engitjenesten bekendt med, at bevillingen fra Engifonden ville blive halvet fra årsskiftet. Det har betydet en ændring i de fremtidige fokusområd, hvor det primære fokus vil være at yde kompetent, uvildig engivejledning til borge mindre virksomhed. De fremtidige projekt inden for kommunesamarbejde, ctificing af virksomhed, transport samt indsatsen ov for bl.a. skol vil være brugfinansiede. VedvarendeEngi Årsrapport

14 Projekt i udviklingslandene Foto: Erik Junge Madsen Intnational projektudvikling VedvarendeEngis projekt i udviklingslandene har som mål at fremme adgangen til rene, billige bæredygtige engiressourc, samt at forbedre adgang til vand sanitet for de fattige befolkningsgrupp. Desuden har projektne til mål at styrke civilsamfundets politiske indflydelse de engi- miljøforhold, d har konsekvens for des levevilkår. Politisk kontekst D arbejdes i et bistandspolitisk landskab und hastig forandring, d stilles øgede krav til effektivitet resultat. Disse krav ses konkret i de EU-projekt ansøgning, d arbejdes med i VedvarendeEngi. Som en konsekvens af, at udviklingslandenes kapacitet øget de fleste områd, bliv fle fle af bistandsmidlne nu kanaliset direkte til udviklingslandene som budgetstøtte, samt til fonde administret af organisation myndighed. For at VedvarendeEngis projekt eventuelle nye aktivitet kan få gavn af disse midl, skal midlne fremov søges af vores lokale partne men med støtte fra VedvarendeEngi. I 2011 fik VedvarendeEngi en treårig aftale med Danida om prramstøtte, hvilket betyd, at alle projektne nu samlet inden for denne aftale. I 2012 gik Udenrigsministiet et skridt længe i des bestræbels at lave faste rammeaftal, dmed effektivising, med en række danske organisation, hund VedvarendeEngi, som til Finanslov 2014 indstilles til en fireårig rammeaftale, som vil løbe frem til januar Det betyd en ydlige konsoliding af det intnationale arbejde mulighed for, via rammebudgettet, at bidrage med en egenfinansiing til projekt udbudt af EU ell andre intnationale donor. 14 VedvarendeEngi Årsrapport 2012

15 Fagligt fokus VedvarendeEngi vil fortsat arbejde med bymiljø- engiprojekt i Kenya, Mali, Mozambique Vietnam. Samtidig undsøges mulighedne for at støtte projekt i de omkringliggende lande, hvis det fagligt giv mening. For eksempel undsøges i øjeblikket muligheden for, at VedvarendeEngi kan arbejde i Burkina Faso sammen med vores Mali-partn MFC-Nyetaa. Begrundelsen dels, at MFC har en eksptise, d behov for i Burkina Faso, dels at et samarbejde tværs af grænsen kan bidrage til at skabe stabilitet i den meget skrøbelige situation, de to lande i grund af konfliktne i Sahel-området. Kenya VedvarendeEngi arbejd fortsat med bebo- miljøarbejde i Nairobis tætteste slumområde, Kiba, hvor man har støttet byggiet af det første bio-cent, som placet tæt ved en af de skol, d samarbejdes med. Mkur Andelskasse har netop givet bevilling til opførelse af det næste bio-cent. Bio-centet en bygning med 20 fællestoilett, undvisningslokal 1. sal forsamlingslokale 2. sal. Affaldet fra toilettne samles i en biodome, hvor gødningen afgass, opsamles forsyn skolens køkken med gas. Kiba var ved valget i 2007 et af mange arnested for voldelige konflikt, som eftfølgende førte Kenya ud i en langvarig krise. VedvarendeEngi har arbejdet aktivt gennem et EU-finansiet projekt med at forebygge lignende konflikt i forbindelse med valget i D således igangsat en række projekt inden for sport, musik, teat, uddannelse i samarbejde med lokale ungdomsgrupp; et samarbejde, d har været så frugtbart inspirende, at VedvarendeEngi ovvej at anvende denne organisationsform i andre projekt. Mali Det arabiske forår har skabt forandring, men så skubbet til igangværende regionale konflikt i det nordlige Afrika. Værst det gået ud ov Mali, hvor troristgrupp ov 10 måned besatte fle by i det nordlige Mali (Sahara). Disse grupp nu trængt tilbage af fransk malisk militær. Situationen vil imidltid være spændt i mange år fremov vil få en betydning for VedvarendeEngi s arbejde i Mali. Ovraskende, at VedvarendeEngi s projekt med begrænsning af skovhugsten i de sydlige kommun næsten uvirket af begivenhedne, hvilket skyldes, at projektområdet ligg langt fra kampzonen, befolkningen vant til at klare sig uden megen hjælp fra staten. Projektet forsætt planmæssigt har endda indhentet forsinkels fra sidste år, men situationen vil virke valget af fremtidige indsatsområd. Mozambique I Mozambique situationen me fredelig. Landet har en af Afrikas højeste vækstrat præget af optimisme. VedvarendeEngi har to projekt i henholdsvis Maputo med bymiljøaktivitet i Sofala provinsen med lokale engiprojekt, som begge skrid planmæssigt frem. Oven i købet har de formået at opnå støtte fra andre donor. I Maputo har VedvarendeEngis partn, Livaningo, fået en større bevilling fra SIDA til at kapacitetsopbygge organisationen, hvilket projektet samarbejdet vil nyde godt af. I Sofala-projektet har Norsk Naturværn i fle år støttet projektet sidst gået ind aktivt sammen med VedvarendeEngi i oprettelsen af et nationalt engipolitisk netværk. Vietnam Eft 12 års arbejde med bymiljøopgav i Hanoi projektet afsluttet, aktivitet modell for inddragelse af borgne fortsætt nu i regi af de kommunale myndighed. D oprettet i hundredevis af opsparingsgrupp, d nu invest i miljøopgrading af des lokalområd med støtte fra myndighedne. D ovvejes nu, om arbejdet skal udbredes til andre by i Vietnam. Projektet i Ha Nam fortsætt i endnu tre år i en sidste afsluttende fase med aktivitet inden for komposting, vandrensning affaldsindsamling. Både myndighed private virksomhed har fået øje særligt affaldsprojektne, dette betyd bl.a., at VedvarendeEngi nu arbejd med det danske firma KomTek om at fremme bæredygtige løsning. VedvarendeEngi Årsrapport

16 informationsindsats Formidling af budskabet Hjemmesid Kendskabet til VedvarendeEngi Engitjenesten støt stigende. Især har Engitjenesten været nævnt ofte i medine har ligeledes haft stor trafik hjemmesiden. I 2012 lancedes Engitjenestens hjemmeside, engitjenesten.dk, i nyt design, hvilket har forbedret besøgstallene markant. Hjemmesiden har haft ca besøgende i årets løb, hvilket en stigning ov 60 % i forhold til de sene år. Det nye design har gjort det nemme for målgruppne at søge rådgivning hjemmesiden. Det især hjemmesidens indhold omhandlende solcell, som har haft de besøgendes intesse. VedvarendeEngis hjemmeside, ve.dk, blev lancet i februar 2013 i et lignende design, så de visuelt hæng bedre sammen, samtidig stiles d mod at opnå en større syngi mellem hjemmesidne. Det forventes, at disse ændring vil have samme positive effekt for antallet af besøgende ve.dk., som engitjenesten. dk. Til sammenligning havde ve.dk besøgende i 2012, hvilket svar til en 50% stigning ift en fortsættelse af tendensen de sidste par år, hvor stadig fle find ind hjemmesiden. Øget presseindsats Det stigende antal besøgende hjemmesidne hæng tæt sammen med en øget presseindsats med det mål at øge eksponingen i medine. Mediemæssigt har VedvarendeEngi blandet sig me i debatten end vanligt, bl.a. i Information Politiken, har fle gange medvirket til debatt i P1. Fx kunne VedvarendeEngi i eftåret vise, at Dansk Engi var ude med forkte tal, d ovdrev den samfundsmæssige udgift ved den gamle nettomålordning for solcell. Genelt set d et langt større potentiale for VedvarendeEngi i mediebilledet, end det udnyttes i dag, d vil dfor være fokus at udnytte potentialet dette område i VedvarendeEngi Årsrapport 2012

17 I 2012 blev Engitjenesten nævnt gange i dagspressen. Dudov blev Engitjenesten fle gange brugt til faglige udtalels i radio samt DR Vejret. Engitjenesten har desuden en række artikelsamarbejd, f.eks. med Den Blå Avis, hvortil d leves faglige artikl. Målgruppeundsøgelse konklud, at Engitjenesten uvildig fagligt dygtig For at kunne arbejde me målrettet professionelt med at skabe ydlige synlighed af Engitjenesten, blev d i 2012 gennemført en stor målgruppeundsøgelse med formålet at afdække, hvordan Engitjenestens målgrupp opfatt brandet Engitjenesten. Analysen den største, d rettet imod Engitjenestens målgrupp hidtil gennemført i Engitjeneste-regi. Analysen har bidraget med viden om Engitjenestens bruge, men den har så bidraget med viden, d kan anvendes i forhold til medlemshvvning. De første tolkning af data vis, at målgruppen opfatt Engitjenesten som uvildige fagligt dygtige. I 2013 vil den indhentede viden fra analysen blive analyset me dybdegående, i samråd med bestyrelsen vil d blive udarbejdet en handlingsplan, som eftfølgende vil blive implementet i bl.a. kommunikationsarbejdet. VedvarendeEngi Årsrapport

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen Årsrapport 2011 Kolofon Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk Redaktør Lene Nørris Jensen Foto: Hans Christian Jacobsen Forside samt side 8, 12, 13 Jakob Dall

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

energiforum Den menneskelige faktor

energiforum Den menneskelige faktor Nr. Nr. 5 4 / / December April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året.

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2012 nyheder Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. ny viden Roadmap for fjernvarmen Vejen til et

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 1 2 0 1 4 FODBOLD FOR FRED 04 Play31 er baseret på frivillig arbejdskraft og har tiltrukket sig international

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere