DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus"

Transkript

1 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus AUH Skejby Ombygning Udbudsområde A1 og A2 Velkomst Byggechef Søren Kaae Overgaard Projektafdelingen for DNU, Region Midt Det Nye Universitetshospital i Aarhus

2 Dagsorden Velkomst v/ byggechef Søren K. Overgaard Ombygning på hospital i drift v/ Teknisk Chef AUH, Søren Vejling Kvistborg Om ombygningsarbejderne, AUH Skejby v/projektledere Thomas Busk Bech og Morten Birk Nielsen Sikkerhed i DNU v/ Sikkerhedsleder Lars Werner Jobcenter Aarhus v/ Casper Bechgaard Andersen Kaffepause Ansøgning om prækvalifikation og digitalt udbud v/ udbudskoordinator Birgitte Møller Spørgsmål

3 Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (i Skejby, på Nørrebrogade, på Tage Hansens Gade og på P.P. Ørumsgade samt psykiatrien i Risskov) til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

4 Fakta om Det Nye Universitetshospital Aarhus Universitetshospital i Skejby i dag: ca m 2 Nybyggeri af m 2 Ca. 1,2 mio. m 2 jord Anlægsøkonomisk overslag 6,35 mia. kr. (2010-niveau) Ombygning af eksisterende Skejby for 430 mio.kr. Ejendomsvurdering af hospitalsbygninger ca. 2,5 mia. kr.? Driftsbudget ca. 6,5 mia. kr./brutto Ca beskæftigede Ca studerende Aktivitetstal vedrørende DNU indlæggelser ambulante besøg 40%-50% af hospitalsaktiviteten i Region Midtjylland Op til transporter dagligt

5 Skitseprojekt hospitalsbyens disponering De fem centre HNC AKC HC K&IC ABC Hoved-Neuro Akut Hjerte Kræft & Inflammation Abdominal AKC HC K&IC HNC ABC Retspsykiatri Partikelterapianlæg Psykiatri

6

7

8 Særlige tiltag for at understøtte effektiv udførelse og godt samarbejdsklima Construction All Risk forsikring Tegnet af bygherren i Gjensidige Omfatter alle relevante dækninger for bygherre, rådgivere og de udførende Sikrer at forsikringskonflikter ikke obstruerer fremdriften Gratis for de udførende Betingelser vil fremgå af udbudsmaterialet

9 Særlige tiltag for at understøtte effektiv udførelse og godt samarbejdsklima Construction All Risk forsikring Komplet og entydigt udbudsgrundlag Udbudsgrundlag er hovedprojekt med mængder og BIM i IFC format Reducere risici for bygherren og de udførende Typiseret og standardiseret bygningsstruktur Rationelt og bygbart, Høj gentagelseseffekt DNUBYG: organisering og planlægning af udførelsen Fokus på godt samarbejde og koordineret, effektiv byggeproces Fokus på arbejdsmiljøbelastninger og ulykkesrisici under projektering og udførelse Særskilt entreprise for etablering og drift af fælles byggepladsfaciliteter Skurby, Sikring og vagthold, Styring af vareleverancer, Affaldshåndtering og Byggepladsservice

10 Rev. skitseprojekt vers. 2

11

12 Organisering

13 DNUBYG Fokus på planlægning - Kontraktgennemgang - Projektgennemgang Fokus på tæt samarbejde - Tæt samarbejde mellem Bygherre, rådgivere og storentreprenører - Fysik placering i samme skurby - Kortere kommunikationsveje Mødestruktur - Målrettede møder

14

15 DNU by night

16 DNUBYG Fokus på planlægning - Kontraktgennemgang - Projektgennemgang Fokus på tæt samarbejde - Tæt samarbejde mellem Bygherre, rådgivere og storentreprenører - Fysik placering i samme skurby - Kortere kommunikationsveje Mødestruktur - Målrettede møder

17 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Ombygning på hospital i drift Teknisk chef Søren Vejling Kvistborg Aarhus Universitetshospital Det Nye Universitetshospital i Aarhus

18 Ombygning på hospital i drift Under ombygningen kræves det: At AUH fastholder den kliniske produktion. At AUH fastholder den høje kliniske kvalitet. At AUH fastholder høj patient- og personalesikkerhed. Patienter skal være på et velfungerende hospital og IKKE på en byggeplads

19 Ombygning på hospital i drift Klinisk produktion kræver: At patienterne kan komme frem til/rundt på hospitalet Adgangsveje: Kørestole rollator - gangbesværede svagtseende - barnevogn mv. Ændring af indgangsforhold: Patienterne er indkaldt flere uger før fremmøde og er henvist til en bestemt indgang

20 Ombygning på hospital i drift Klinisk produktion kræver (fortsat): Støj Kan forhindre en patientsamtale Er et problem i forbindelse med indsovning til operation. Er generelt en gene for patienterne. Derfor undlad den unødvendige støj (radio mv.) Når der i udbuddet står, at der ikke må være støj i en given periode, så mener vi det. Patienterne har brug for ro. Det kræver planlægning. Det er måske ikke en typisk akkord medarbejder, der er på en sådan sag.

21 Ombygning på hospital i drift Klinisk kvalitet kræver, at der bl.a. ikke er: Unødvendigt støv/snavs. Støvvægge skal være tætte. Ved indskæring på tekniske anlæg må der under ingen omstændigheder komme snavs med ud i anlægget.

22 Ombygning på hospital i drift Patient- og personalesikkerhed Betyder, at der er fokus på: At brandmeldesystemerne er funktionsdygtige (ABA og sprinkling). Brandtætninger skal være intakte. Branddøre må ikke blokeres. At gangarealer er frie pga.: Hjertestopteam. Traumeteam. Flugtveje. Flugtvejsdørene må aldrig spærres.

23 Ombygning på hospital i drift Patient- og personalesikkerhed (fortsat) Betyder, at der er fokus på, at følgende tekniske forsyninger ikke afbrydes: El Vand Varme Afløb Medicinske luftarter (med. luft, med. ilt og vakuum) Ventilation IT-anlæg Brandmeldesystemerne er funktionsdygtige (ABA og sprinkling) Hvis der skal afbrydes noget af ovenstående, skal dette altid planlægges, aftales og gennemføres sammen med Teknisk Afdeling.

24 Ombygning på hospital i drift Hvorfor skulle I så byde på disse opgaver? Der vil være arbejde i længere periode. Vi køber kun det, som vi kan betale for. AUH renoverer til stadighed. AUH vil også i fremtiden bygge om pga. ny teknologi og behandlingsformer.

25 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om ombygningsarbejderne Projektledere Thomas Busk Bech og Morten Birk Nielsen Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

26 Oversigtsplan - Udbudsområder Bygn I Lettere ombygning i plan 3. Drift i underliggende etager under byggeperioden. Bygn H Lettere ombygning i plan 2. Drift i Overliggende etager under byggeperioden. Udbudsområde A1 Udbudsområde A2 Udbudsområde A m2/bto 3.600m2/bto 7.000m2/bto 300m2/bto 550m2/bto 550m2/bto 3000m2/bto 1700m2/bto L H G F E D U 1250m2/bto 1560m2/bto 200m2/bto M O B 2800m2/bto A S1 600m2/bto Bygn L Lettere ombygning fordelt over hele afdelingen fordelt over 3 etager Drift i hele bygningen under hele byggeperioden. 750m2/bto C7 N4 Bygn M2 Middel ombygning i afgrænset område på plan 1. Drift i bygningens overliggende etager under hele byggeperioden. Bygn C7 Middel ombygning fordelt over 3 etager tungere ombygning af inst. besværlig adgang til byggeplads. 7000m2/bto N1 Bygn O1-4 Omfattende ombygning i alle plan. Ingen drift i bygningerne under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn B Let tung ombygning fordelt over 3 etager. Drift i bygningens 2 øverste etager under byggeperioden. 1350m2/bto Bygn F Omfattende ombygning i plan 2. Drift i Overliggende etager under byggeperioden. Bygn A Omfattende ombygning i plan 1. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn D Omfattende ombygning i plan 1 og 2. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn C0 Omfattende ombygning i plan 2. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn U Middel ombygning i plan 3. Drift i Underliggende etager under byggeperioden.

27 Oversigtsplan Plan 1

28 Oversigtsplan Plan 2

29 Oversigtsplan Plan 3

30 Oversigtsplan - Byggepladser L H G F E D U M O B A S1 C7 N4 N1

31 Tidsplan Udbudsområde A1 - Primo 2015 Ultimo 2016 Udbudsområde A2 - Primo 2015 Ultimo 2016 Udbudsområde A3 - Medio 2016 Ultimo 2019

32 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Sikkerhed i DNU Sikkerhedsleder Lars Werner Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

33 Arbejdsmiljø og Sikkerhed skal være et fyrtårn i DNU-projektet Citat projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

34 En stor byggeplads Byggeområdet er på omkring 100 ha Nybyggeri vil der være op til 20 storentreprenører i gang samtidig med langt over 100 underleverandører Der vil arbejde op til 1200 håndværkere samtidig Der vil ankomme op til 200 lastbiler med leverancer om dagen Ca m2 nybyggeri m2 ombygning af Skejby Sygehus Vi skal opgrave og flytte 1 mio. m3 jord

35 Et komplekst byggeri! Komplicerede trafikale forhold til og frakørsel Tæt byggeri (vanskeligt at komme til) Arbejde udføres i nærhed til følsomme aktiviteter inde på AUH Skejby Ambitiøs tidsplan (meget skal falde på plads samtidigt) Mange tekniske installationer Meget store fællesområder (også med hospitalets ansatte) Mange kulturer og sprog Opgaver kræver at flere entreprenører skal udføre arbejde samtidigt. Der vil være entreprenører der arbejder i flere bygninger samtidigt.

36 Specifikke Arbejdsmiljømål 1. Det er målet at unødvendige belastninger og ulykkesrisici systematisk forebygges i projekteringsfasen 2. Det er målet at undgå alvorlige arbejdsulykker (ulykker med personskader). Hvis vi gør Ulykkesfrekvensen som vi plejer for får DNU- vi de projektet resultater som vi helhed plejer! må højst udgøre halvdelen af branchens gennemsnit (At`s årsmiddel) Og det er ikke godt nok! 3. Det er målet at undgå at der konstateres alvorlige fejl og mangler i de sikkerhedsrunderinger som foretages af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (røde felter i Mønsterarbejds-pladsen) 4. Det er målet at Arbejdstilsynets inspektioner ikke afslører væsentlige fejl og mangler (udløser strakspåbud eller forbud) 5. Det er målet at der etableres et beredskab, som sikrer en hurtigt og effektiv indsats i tilfælde af arbejdsulykker, brand og miljøuheld

37 Sikkerhedsansvarlig (en i hver storentreprise) Udarbejdelse af en arbejdsmiljøplan for styring af underleverandører) Arbejdsmiljøkoordinering indenfor entreprisen (også for underleverandører) Varetagelse al formel kommunikation med arbejdsmiljøkoordinatoren Tilmelding af medarbejdere elektronisk til intro (incl. underleverandører) Information af alle entreprisens medarbejdere om PSS, beredskab og andre sikkerhedsmæssige forhold Deltagelse i planlægning af byggeaktiviteterne (metoder, processer) Tilsyn med at de sikkerhedsmæssige krav efterleves under udførelsen (egenkontrol) Sikkerhedsrundering i entreprisens arbejdsområde (ansvarlig) Implementering arbejdsmiljøkampagner

38 Arbejdsmiljøplan? 1. En beskrivelse af hvorledes det kontraktmæssigt sikres at underleverandørerne efterlever kravene i udbudsmaterialet herunder byggesagsbeskrivelse og PSS 2. En oversigt over underentreprenører og deres nøglemedarbejdere herunder en beskrivelse af hvorledes den vedligeholdes 3. En beskrivelse af hvorledes RGs arbejdsmiljøkoordinator og byggeleder orienteres om underleverandørerne 4. En procedure for afholdelse af opstartsmøder med underleverandører inden start

39 At ombygge på hospital i drift kræver omtanke Mange patienter er uden alm. dømmekraft, konfuse eller bedøvede Patienter eller andre uvedkommende må ikke uforvarende kunne komme ind på et arbejdsområde så alle arbejdsområder/byggepladsen skal afgrænses effektivt Låger og åbninger i hegnet skal - lukkes når de ikke bruges - observeres i arbejdstiden - altid aflåses til fyraften og åbnes om morgenen Hospitalets brand- og flugtveje må aldrig spærres Inden et byggeprojekt går i gang udarbejdes en Brand- og Sikkerhedsplan Denne vil løbende blive revideret efterhånden som byggeriet skrider frem

40 Adgangskort Elektronisk udløsning af gitterlåger Statistik (opgørelse af entreprenørtimer) Identifikation og dokumentation for kompetencegivende kurser Udleveres efter sikkerhedsintroduktion Indeholder oplysninger om - Navn, byggeri, entreprise, arbejdsgiver - Billede - Lærling - Kvalifikationer - Start- og slutdato Bortkomst: Erstatning på 500 kroner

41 Obligatorisk Sikkerhedsintro Obligatorisk for alle som skal arbejde på pladsen (bygherre, rådgiver, entreprenør, leverandør) Ca. 2 timers varighed Afholdes min. en gang om ugen - på dansk (dd afholdes den i skurby på Herredsvej) Sikkerhedsleder sikrer der afholdes intro for ikke-dansktalende medarbejdere på et for dem forståligt sprog (efter aftale) Sikkerhedsleder kan afholde en kort intro (7 dages gyldighed)

42 DNU Sikkerhedshåndbog Velkommen til DNU Information om projektet Arbejdsmiljøpolitik og -mål Politikker om adfærd, rygning, alkohol, sprog mv. Sanktioner og præmiering Praktiske informationer om adgang, parkering, skurby Byggepladsen og fællesfunktionerne Sikkerhedsorganisationen Beredskab DNU Sikkerhedsregler

43 Sprog Sproget på pladsen er dansk Al skiltning er dansk Udenlandske medarbejdere: Dansktalende talsmand for hvert sjak Skriftligt materiale (sikkerhedshåndbog, instruktioner mv.)?

44 Rygning og alkohol Rygning indendørs er ikke tilladt (lovkrav + hospitalets krav) Rygning er tilladt udendørs, men må kun ryges på de anviste områder rygeskure. Der må ikke indtages alkohol (eller andre rusmidler) på byggeplads og skurby Der er ikke tilladt at møde på byggepladsen i påvirket tilstand Dispensationsmulighed

45 Arbejdsbeklædning - Entreprenører Sikkerhedshjelm (Hi-Viz gul) Flourescerende arbejdstøj (klasse 1) Sikkerhedssko (egnet værnefodtøj) med trædesikring og tåforstærkning

46 Procesopstartsmøde KRAV: en beskrivelse af hvordan arbejdet vil blive udført (APV) Entreprenør sender procesbeskrivelse (senest 14 dage før opstart) Entreprenør indkalder til møde (senest 14 dage før opstart) Entreprenør gennemfører mødet (senest 3 dage før opstart) Entreprenør skriver og udsender referat (før opstart)

47 Præmiering Aktiviteter som styrker fællesskabet: Fælles morgenkaffe Kultur (biograftur, fodboldbilletter, bowlingaften ol.) Fyraftensarrangementer Altid kollektive

48 Sanktioner Klip i adgangskortet (individuelle sanktioner): Mundtlig påtale (nyt sikkerhedskursus) Skriftlig advarsel (tænkepause) Bortvisning Standsning af arbejdet Lade afværge- og sikkerhedsforanstaltninger udføre for entreprenørens regning

49 Sikkerhedskampagner Minikampagner et par gange om året Emner kunne være Vinterforanstaltninger Trafiksikkerhed Arbejde i Højden mm.

50 Gæster Gæster har som udgangspunkt ikke adgang til byggepladsen i arbejdstiden. Gæster registreres i receptionen (navn, vært). Til enhver gæst hører en vært (Bygherre, Rådgiver og Entreprenør). Det er værtens pligt at sikre at gæsten registreres at sikre at gæsten er iklædt det krævede sikkerhedsudstyr at give gæsten en kort sikkerhedsinstruktion at ledsage gæsten overalt på byggepladsområdet og forlader pladsen igen Et åbent hus arrangement en gang om året med rundvisning på byggepladsen

51 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Jobcenter Aarhus Projektleder Casper Bechgaard Andersen Jobcenter Aarhus, Bygge & Anlæg Det Nye Universitetshospital i Aarhus

52 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Kaffepause Det Nye Universitetshospital i Aarhus

53 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Ansøgning om prækvalifikation og digitalt udbud Udbudskoordinator Birgitte Møller Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

54 Udbudsprocedure EU s Udbudsdirektiv Udbudsprocedure - Begrænset udbud Entrepriseopdeling: 01 Bygningsentreprisen 02 VVS- og ventilationsentreprisen 03 El-entreprisen 5 prækvalificerede på hver entreprise Dvs. i alt 30 prækvalifikationer på A1 og A2 Ansøgningsfrist d. 6. maj 2014 kl. 12:00

55 Krav til prækvalifikationsansøgningen III.2.1) Personlige forhold Såfremt prækvalifikationsanmodningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (punkt III.2.1), økonomisk og finansiel kapacitet (punkt III.2.2) og teknisk kapacitet (punkt III.2.3) afgives for alle deltagere i konsortiet. A. Ansøgers/ansøgernes navn, adresse og CVR-nr. B. Samme oplysninger om eventuelle underleverandører C. Kortfattet virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige og organisatoriske forhold D. Underskrevet tro- og loveerklæring vedr. udbudsdirektivets art. 45, stk. 2 E. Rådighedserklæring fra eventuel underleverandør

56 III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet A. Revideret regnskab for det seneste regnskabsår Husk 2013, hvis dette er godkendt! B. Økonomiske nøgletal - omsætning - overskudsgrad - soliditetsgrad - egenkapital og - balancesum C. Erklæring om, hvorvidt ansøgers økonomiske nøgletal fortsat må antages at være udtryk for ansøgers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri efter årsregnskabets afslutning, som har indvirkning på ansøgers økonomiske formåen. Der stilles ikke krav om, at erklæringen skal være revisorpåtegnet.

57 III.2.3) Teknisk kapacitet, punkt A gældende for alle entrepriser Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra afsluttede projekter de seneste 5 år. Referencerne skal dokumenterer ansøgerens erfaring med renovering af byggeri i drift, gerne hospitalsbygninger. Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.: - Projektnavn - Bygherre - Rådgiver - Areal - Entreprisesum - Udførelsesår - Gennemsnitlig bemanding leveret af tilbudsgiver - Entrepriseform - Beskrivelse af byggeriets kompleksitet - Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre.

58 III.2.3) Teknisk kapacitet, punkt B gældende for 01 Bygningsentreprisen Ansøgere på delaftale 01 Bygningsentreprisen skal desuden fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år. Referencerne skal dokumenterer ansøgerens erfaring som stor-, total- eller hovedentreprenør. Referencerne bør angive hvilke fag, der var indeholdt i entreprisen. Referencerne må gerne dække både nybyggeri og renovering. Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.: - Projektnavn - Bygherre - Rådgiver - Areal - Entreprisesum - Udførelsesår - Gennemsnitlig bemanding leveret af tilbudsgiver - Entrepriseform - Beskrivelse af byggeriets kompleksitet - Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre.

59 III.2.3) Teknisk kapacitet alle entrepriser C. Nøgletal/karakterbog iht. bekendtgørelsen om nøgletal for statsbyggeri D. Oversigt over antal medarbejdere fordelt på faggrupper de seneste 3 år E. i: Ansøger skal vedlægge virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. ii: Derudover bør ansøger vedlægge dokumentation for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, f.eks. i form af: Gældende arbejdsmiljøcertifikat Seneste arbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøorganisationsplan Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet Aktuel ulykkesstatistik Beskrivelse af arbejdsmiljøindsatser i 2012 og 2013.

60 Hvem vurderer jeres ansøgninger? Rådgivergruppen DNU: Thomas Busk Bech Projektleder Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og sikkerhedschef Morten Birk Nielsen Koordinerende arkitekt Tina Hyllested Business controller Lasse Mikkelsen Ingeniør Birgitte Møller Udbuds- og risikostyringskoordinator

61 Hvem vurderer jeres ansøgninger? Projektafdelingen DNU, AUH o.a.: Lasse Sørensen Projektleder AUH Skejby Palle Thorup Røge Bygherrerådgiver, NIRAS Søren Vejling Kvistborg Teknisk chef, AUH Tina Braad Jurist, Bech-Bruun A/S og andre relevante fagpersoner. Marianne Pagh Lübeck Jurist, Region Midtjylland

62 EU-Supply Digitalt udbud udbudsprocessen gennemføres i sin helhed som et digitalt udbud ved anvendelse af en digital udbudsplatform (EU-Supply) Udbudsprocessen gennemføres digitalt, fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse til afholdelse af licitation og meddelelse om kontrakttildeling Kommunikation i udbudsfasen foregår udelukkende skriftligt via EU-Supply Licitation foregår digitalt via EU-Supply. Licitationsbrev over tilbudsgivere, tilbudspriser og forbehold udsendes via udbudsportalen

63 Sprog og kontraktlige forhold Kontraktsproget - dansk Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet på dansk Kontraktgrundlag AB 92 med særlige betingelser Tildelingskriterium Laveste pris

64 Nuværende/kommende udbud Quick guide til EU-Supply Link til EU-Supply Legeplads for entreprenører/leverandører oprettet med testudbud på DNU s hjemmeside (Træningssite).

65

66 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Spørgsmål?

Virkemidler i DNU-projektet. Kurt Egmose, Chefkonsulent og DNU Sikkerhedschef

Virkemidler i DNU-projektet. Kurt Egmose, Chefkonsulent og DNU Sikkerhedschef Virkemidler i DNU-projektet Kurt Egmose, Chefkonsulent og DNU Sikkerhedschef DNU-projektet Sammenlægning af alle hospitaler i Aarhus til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) DNU projektet i tal

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Samspillet mellem bygherre, rådgiver og leverandør v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade,

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Besøg af SVT Ingeniørforeningen 21. november 2013 Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (i Skejby, på Nørrebrogade,

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på DNU v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann. Arbejdsmiljørådsmøde. 8.

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på DNU v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann. Arbejdsmiljørådsmøde. 8. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på DNU v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann Arbejdsmiljørådsmøde 8. maj 2017 Hvad vil vi? Hvordan når vi derhen? Hvem gør hvad? Byggeriet af Det

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S

Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S Arbejdsmiljø er et ansvar for både Bygherre, Projekterende og Entreprenør Bygherrens lovgivningsmæssige

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

DNU Udbudsstrategi. Udbuds- og risikostyringskoordinator Birgitte Møller Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU Udbudsstrategi. Udbuds- og risikostyringskoordinator Birgitte Møller Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital i Aarhus DNU Udbudsstrategi Udbuds- og risikostyringskoordinator Birgitte Møller Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus Principper Juridisk grundlag - Entrepriserne udbydes i iht. EU udbudsdirektiv

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker på DNU byggepladsen

Forebyggelse af arbejdsulykker på DNU byggepladsen Forebyggelse af arbejdsulykker på DNU byggepladsen Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus www.dnu.rm.dk DNU byggepladsen set fra luften Eksisterende hospital AUH, Skejby Sydligt byggespor

Læs mere

DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Udbud bygningsafsnit N1 Velkomst Byggechef Hans Haaning Projektafdelingen for DNU, Region Midt Det Nye Universitetshospital i Aarhus Dagsorden 13.00 Velkomst v/

Læs mere

AM2014 Er det realistisk at halvere arbejdsulykkerne på store byggepladser?

AM2014 Er det realistisk at halvere arbejdsulykkerne på store byggepladser? AM2014 Er det realistisk at halvere arbejdsulykkerne på store Vi tager afsæt i erfaringer fra byggeriet af Det nye Universitetshospital i Aarhus Præsentation af oplægsholdere og deltagere Katrine Schimmelmann,

Læs mere

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest Bygherrenetværk DNV-Gødstrup 2. februar 2017 Det Nye Hospital i Vest Projektbeskrivelse Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt Grundareal 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

PR-besøg i DNUs Skurby

PR-besøg i DNUs Skurby PR-besøg i DNUs Skurby Sådan informerer vi om DNU-projektet i Skurbyen og på Byggepladsen for udefrakommende gæster Projektafdelingen, Maj 2013 1 Åbenhed Region Midtjylland ønsker generelt at imødegå borgere,

Læs mere

Sikkerhedskultur med ejerskab. Her hjælper vi og passer på hinanden

Sikkerhedskultur med ejerskab. Her hjælper vi og passer på hinanden Sikkerhedskultur med ejerskab Her hjælper vi og passer på hinanden Præsentation Navn Firma Berøringsflade med emnet 2 10. NOVEMBR 2015 ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2015 Sikkerhedshåndbogen for Viborg Akutcenter.

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres,

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Psykiatrien i DNU Et OPP-projekt. DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Psykiatrien i DNU Et OPP-projekt. DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Psykiatrien i DNU Et OPP-projekt DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus www.dnu.rm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Organisering...4 2.1. Bestiller, Region Midtjylland...4

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

DNU Projekt og gennemførelsesplan

DNU Projekt og gennemførelsesplan DNU Projekt og gennemførelsesplan Faglig chef Svend G. Hvid Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus Rådgivergruppen DNU I/S Konsortium bestående af: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Teknisk kapacitet Økonomisk og finansiel kapacitet De økonomiske aktørers personlige forhold BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Ansøgerne anmodes om at indsætte alle dokumenter til prækvalifikationen i en mappe

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:88753-2014:text:da:html Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Strategisk indretning 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys

Strategisk indretning 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys Strategisk indretning 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys v/ Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder Katrine Schimmelmann & Arbejdsmiljørådgiver Anders Haugaard Program 1. Præsentationsrunde 2. Kort

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Ansøgerne anmodes om at indsætte alle dokumenter til prækvalifikationen i en mappe med følgende indholdsfortegnelse og indhold: Dokumentationskrav Økonomiske nøgletal Udvælgelseskriterier

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation -

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation - Annoncering af udbud Flytning af bohave - Prækvalifikation - Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i EAB afd. Fuglebakken Esbjerg Almennyttige Boligselskab

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET 15. juni 2012 1 1. INDLEDNING Rigspolitiet påbegyndte i 2007 et høreovervågningsprogram af ansatte i Dansk Politi, som er særligt udsatte

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363810-2010:text:da:html DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 238-363810 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere