DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus"

Transkript

1 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus AUH Skejby Ombygning Udbudsområde A1 og A2 Velkomst Byggechef Søren Kaae Overgaard Projektafdelingen for DNU, Region Midt Det Nye Universitetshospital i Aarhus

2 Dagsorden Velkomst v/ byggechef Søren K. Overgaard Ombygning på hospital i drift v/ Teknisk Chef AUH, Søren Vejling Kvistborg Om ombygningsarbejderne, AUH Skejby v/projektledere Thomas Busk Bech og Morten Birk Nielsen Sikkerhed i DNU v/ Sikkerhedsleder Lars Werner Jobcenter Aarhus v/ Casper Bechgaard Andersen Kaffepause Ansøgning om prækvalifikation og digitalt udbud v/ udbudskoordinator Birgitte Møller Spørgsmål

3 Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (i Skejby, på Nørrebrogade, på Tage Hansens Gade og på P.P. Ørumsgade samt psykiatrien i Risskov) til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

4 Fakta om Det Nye Universitetshospital Aarhus Universitetshospital i Skejby i dag: ca m 2 Nybyggeri af m 2 Ca. 1,2 mio. m 2 jord Anlægsøkonomisk overslag 6,35 mia. kr. (2010-niveau) Ombygning af eksisterende Skejby for 430 mio.kr. Ejendomsvurdering af hospitalsbygninger ca. 2,5 mia. kr.? Driftsbudget ca. 6,5 mia. kr./brutto Ca beskæftigede Ca studerende Aktivitetstal vedrørende DNU indlæggelser ambulante besøg 40%-50% af hospitalsaktiviteten i Region Midtjylland Op til transporter dagligt

5 Skitseprojekt hospitalsbyens disponering De fem centre HNC AKC HC K&IC ABC Hoved-Neuro Akut Hjerte Kræft & Inflammation Abdominal AKC HC K&IC HNC ABC Retspsykiatri Partikelterapianlæg Psykiatri

6

7

8 Særlige tiltag for at understøtte effektiv udførelse og godt samarbejdsklima Construction All Risk forsikring Tegnet af bygherren i Gjensidige Omfatter alle relevante dækninger for bygherre, rådgivere og de udførende Sikrer at forsikringskonflikter ikke obstruerer fremdriften Gratis for de udførende Betingelser vil fremgå af udbudsmaterialet

9 Særlige tiltag for at understøtte effektiv udførelse og godt samarbejdsklima Construction All Risk forsikring Komplet og entydigt udbudsgrundlag Udbudsgrundlag er hovedprojekt med mængder og BIM i IFC format Reducere risici for bygherren og de udførende Typiseret og standardiseret bygningsstruktur Rationelt og bygbart, Høj gentagelseseffekt DNUBYG: organisering og planlægning af udførelsen Fokus på godt samarbejde og koordineret, effektiv byggeproces Fokus på arbejdsmiljøbelastninger og ulykkesrisici under projektering og udførelse Særskilt entreprise for etablering og drift af fælles byggepladsfaciliteter Skurby, Sikring og vagthold, Styring af vareleverancer, Affaldshåndtering og Byggepladsservice

10 Rev. skitseprojekt vers. 2

11

12 Organisering

13 DNUBYG Fokus på planlægning - Kontraktgennemgang - Projektgennemgang Fokus på tæt samarbejde - Tæt samarbejde mellem Bygherre, rådgivere og storentreprenører - Fysik placering i samme skurby - Kortere kommunikationsveje Mødestruktur - Målrettede møder

14

15 DNU by night

16 DNUBYG Fokus på planlægning - Kontraktgennemgang - Projektgennemgang Fokus på tæt samarbejde - Tæt samarbejde mellem Bygherre, rådgivere og storentreprenører - Fysik placering i samme skurby - Kortere kommunikationsveje Mødestruktur - Målrettede møder

17 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Ombygning på hospital i drift Teknisk chef Søren Vejling Kvistborg Aarhus Universitetshospital Det Nye Universitetshospital i Aarhus

18 Ombygning på hospital i drift Under ombygningen kræves det: At AUH fastholder den kliniske produktion. At AUH fastholder den høje kliniske kvalitet. At AUH fastholder høj patient- og personalesikkerhed. Patienter skal være på et velfungerende hospital og IKKE på en byggeplads

19 Ombygning på hospital i drift Klinisk produktion kræver: At patienterne kan komme frem til/rundt på hospitalet Adgangsveje: Kørestole rollator - gangbesværede svagtseende - barnevogn mv. Ændring af indgangsforhold: Patienterne er indkaldt flere uger før fremmøde og er henvist til en bestemt indgang

20 Ombygning på hospital i drift Klinisk produktion kræver (fortsat): Støj Kan forhindre en patientsamtale Er et problem i forbindelse med indsovning til operation. Er generelt en gene for patienterne. Derfor undlad den unødvendige støj (radio mv.) Når der i udbuddet står, at der ikke må være støj i en given periode, så mener vi det. Patienterne har brug for ro. Det kræver planlægning. Det er måske ikke en typisk akkord medarbejder, der er på en sådan sag.

21 Ombygning på hospital i drift Klinisk kvalitet kræver, at der bl.a. ikke er: Unødvendigt støv/snavs. Støvvægge skal være tætte. Ved indskæring på tekniske anlæg må der under ingen omstændigheder komme snavs med ud i anlægget.

22 Ombygning på hospital i drift Patient- og personalesikkerhed Betyder, at der er fokus på: At brandmeldesystemerne er funktionsdygtige (ABA og sprinkling). Brandtætninger skal være intakte. Branddøre må ikke blokeres. At gangarealer er frie pga.: Hjertestopteam. Traumeteam. Flugtveje. Flugtvejsdørene må aldrig spærres.

23 Ombygning på hospital i drift Patient- og personalesikkerhed (fortsat) Betyder, at der er fokus på, at følgende tekniske forsyninger ikke afbrydes: El Vand Varme Afløb Medicinske luftarter (med. luft, med. ilt og vakuum) Ventilation IT-anlæg Brandmeldesystemerne er funktionsdygtige (ABA og sprinkling) Hvis der skal afbrydes noget af ovenstående, skal dette altid planlægges, aftales og gennemføres sammen med Teknisk Afdeling.

24 Ombygning på hospital i drift Hvorfor skulle I så byde på disse opgaver? Der vil være arbejde i længere periode. Vi køber kun det, som vi kan betale for. AUH renoverer til stadighed. AUH vil også i fremtiden bygge om pga. ny teknologi og behandlingsformer.

25 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om ombygningsarbejderne Projektledere Thomas Busk Bech og Morten Birk Nielsen Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

26 Oversigtsplan - Udbudsområder Bygn I Lettere ombygning i plan 3. Drift i underliggende etager under byggeperioden. Bygn H Lettere ombygning i plan 2. Drift i Overliggende etager under byggeperioden. Udbudsområde A1 Udbudsområde A2 Udbudsområde A m2/bto 3.600m2/bto 7.000m2/bto 300m2/bto 550m2/bto 550m2/bto 3000m2/bto 1700m2/bto L H G F E D U 1250m2/bto 1560m2/bto 200m2/bto M O B 2800m2/bto A S1 600m2/bto Bygn L Lettere ombygning fordelt over hele afdelingen fordelt over 3 etager Drift i hele bygningen under hele byggeperioden. 750m2/bto C7 N4 Bygn M2 Middel ombygning i afgrænset område på plan 1. Drift i bygningens overliggende etager under hele byggeperioden. Bygn C7 Middel ombygning fordelt over 3 etager tungere ombygning af inst. besværlig adgang til byggeplads. 7000m2/bto N1 Bygn O1-4 Omfattende ombygning i alle plan. Ingen drift i bygningerne under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn B Let tung ombygning fordelt over 3 etager. Drift i bygningens 2 øverste etager under byggeperioden. 1350m2/bto Bygn F Omfattende ombygning i plan 2. Drift i Overliggende etager under byggeperioden. Bygn A Omfattende ombygning i plan 1. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn D Omfattende ombygning i plan 1 og 2. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn C0 Omfattende ombygning i plan 2. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn U Middel ombygning i plan 3. Drift i Underliggende etager under byggeperioden.

27 Oversigtsplan Plan 1

28 Oversigtsplan Plan 2

29 Oversigtsplan Plan 3

30 Oversigtsplan - Byggepladser L H G F E D U M O B A S1 C7 N4 N1

31 Tidsplan Udbudsområde A1 - Primo 2015 Ultimo 2016 Udbudsområde A2 - Primo 2015 Ultimo 2016 Udbudsområde A3 - Medio 2016 Ultimo 2019

32 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Sikkerhed i DNU Sikkerhedsleder Lars Werner Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

33 Arbejdsmiljø og Sikkerhed skal være et fyrtårn i DNU-projektet Citat projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

34 En stor byggeplads Byggeområdet er på omkring 100 ha Nybyggeri vil der være op til 20 storentreprenører i gang samtidig med langt over 100 underleverandører Der vil arbejde op til 1200 håndværkere samtidig Der vil ankomme op til 200 lastbiler med leverancer om dagen Ca m2 nybyggeri m2 ombygning af Skejby Sygehus Vi skal opgrave og flytte 1 mio. m3 jord

35 Et komplekst byggeri! Komplicerede trafikale forhold til og frakørsel Tæt byggeri (vanskeligt at komme til) Arbejde udføres i nærhed til følsomme aktiviteter inde på AUH Skejby Ambitiøs tidsplan (meget skal falde på plads samtidigt) Mange tekniske installationer Meget store fællesområder (også med hospitalets ansatte) Mange kulturer og sprog Opgaver kræver at flere entreprenører skal udføre arbejde samtidigt. Der vil være entreprenører der arbejder i flere bygninger samtidigt.

36 Specifikke Arbejdsmiljømål 1. Det er målet at unødvendige belastninger og ulykkesrisici systematisk forebygges i projekteringsfasen 2. Det er målet at undgå alvorlige arbejdsulykker (ulykker med personskader). Hvis vi gør Ulykkesfrekvensen som vi plejer for får DNU- vi de projektet resultater som vi helhed plejer! må højst udgøre halvdelen af branchens gennemsnit (At`s årsmiddel) Og det er ikke godt nok! 3. Det er målet at undgå at der konstateres alvorlige fejl og mangler i de sikkerhedsrunderinger som foretages af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (røde felter i Mønsterarbejds-pladsen) 4. Det er målet at Arbejdstilsynets inspektioner ikke afslører væsentlige fejl og mangler (udløser strakspåbud eller forbud) 5. Det er målet at der etableres et beredskab, som sikrer en hurtigt og effektiv indsats i tilfælde af arbejdsulykker, brand og miljøuheld

37 Sikkerhedsansvarlig (en i hver storentreprise) Udarbejdelse af en arbejdsmiljøplan for styring af underleverandører) Arbejdsmiljøkoordinering indenfor entreprisen (også for underleverandører) Varetagelse al formel kommunikation med arbejdsmiljøkoordinatoren Tilmelding af medarbejdere elektronisk til intro (incl. underleverandører) Information af alle entreprisens medarbejdere om PSS, beredskab og andre sikkerhedsmæssige forhold Deltagelse i planlægning af byggeaktiviteterne (metoder, processer) Tilsyn med at de sikkerhedsmæssige krav efterleves under udførelsen (egenkontrol) Sikkerhedsrundering i entreprisens arbejdsområde (ansvarlig) Implementering arbejdsmiljøkampagner

38 Arbejdsmiljøplan? 1. En beskrivelse af hvorledes det kontraktmæssigt sikres at underleverandørerne efterlever kravene i udbudsmaterialet herunder byggesagsbeskrivelse og PSS 2. En oversigt over underentreprenører og deres nøglemedarbejdere herunder en beskrivelse af hvorledes den vedligeholdes 3. En beskrivelse af hvorledes RGs arbejdsmiljøkoordinator og byggeleder orienteres om underleverandørerne 4. En procedure for afholdelse af opstartsmøder med underleverandører inden start

39 At ombygge på hospital i drift kræver omtanke Mange patienter er uden alm. dømmekraft, konfuse eller bedøvede Patienter eller andre uvedkommende må ikke uforvarende kunne komme ind på et arbejdsområde så alle arbejdsområder/byggepladsen skal afgrænses effektivt Låger og åbninger i hegnet skal - lukkes når de ikke bruges - observeres i arbejdstiden - altid aflåses til fyraften og åbnes om morgenen Hospitalets brand- og flugtveje må aldrig spærres Inden et byggeprojekt går i gang udarbejdes en Brand- og Sikkerhedsplan Denne vil løbende blive revideret efterhånden som byggeriet skrider frem

40 Adgangskort Elektronisk udløsning af gitterlåger Statistik (opgørelse af entreprenørtimer) Identifikation og dokumentation for kompetencegivende kurser Udleveres efter sikkerhedsintroduktion Indeholder oplysninger om - Navn, byggeri, entreprise, arbejdsgiver - Billede - Lærling - Kvalifikationer - Start- og slutdato Bortkomst: Erstatning på 500 kroner

41 Obligatorisk Sikkerhedsintro Obligatorisk for alle som skal arbejde på pladsen (bygherre, rådgiver, entreprenør, leverandør) Ca. 2 timers varighed Afholdes min. en gang om ugen - på dansk (dd afholdes den i skurby på Herredsvej) Sikkerhedsleder sikrer der afholdes intro for ikke-dansktalende medarbejdere på et for dem forståligt sprog (efter aftale) Sikkerhedsleder kan afholde en kort intro (7 dages gyldighed)

42 DNU Sikkerhedshåndbog Velkommen til DNU Information om projektet Arbejdsmiljøpolitik og -mål Politikker om adfærd, rygning, alkohol, sprog mv. Sanktioner og præmiering Praktiske informationer om adgang, parkering, skurby Byggepladsen og fællesfunktionerne Sikkerhedsorganisationen Beredskab DNU Sikkerhedsregler

43 Sprog Sproget på pladsen er dansk Al skiltning er dansk Udenlandske medarbejdere: Dansktalende talsmand for hvert sjak Skriftligt materiale (sikkerhedshåndbog, instruktioner mv.)?

44 Rygning og alkohol Rygning indendørs er ikke tilladt (lovkrav + hospitalets krav) Rygning er tilladt udendørs, men må kun ryges på de anviste områder rygeskure. Der må ikke indtages alkohol (eller andre rusmidler) på byggeplads og skurby Der er ikke tilladt at møde på byggepladsen i påvirket tilstand Dispensationsmulighed

45 Arbejdsbeklædning - Entreprenører Sikkerhedshjelm (Hi-Viz gul) Flourescerende arbejdstøj (klasse 1) Sikkerhedssko (egnet værnefodtøj) med trædesikring og tåforstærkning

46 Procesopstartsmøde KRAV: en beskrivelse af hvordan arbejdet vil blive udført (APV) Entreprenør sender procesbeskrivelse (senest 14 dage før opstart) Entreprenør indkalder til møde (senest 14 dage før opstart) Entreprenør gennemfører mødet (senest 3 dage før opstart) Entreprenør skriver og udsender referat (før opstart)

47 Præmiering Aktiviteter som styrker fællesskabet: Fælles morgenkaffe Kultur (biograftur, fodboldbilletter, bowlingaften ol.) Fyraftensarrangementer Altid kollektive

48 Sanktioner Klip i adgangskortet (individuelle sanktioner): Mundtlig påtale (nyt sikkerhedskursus) Skriftlig advarsel (tænkepause) Bortvisning Standsning af arbejdet Lade afværge- og sikkerhedsforanstaltninger udføre for entreprenørens regning

49 Sikkerhedskampagner Minikampagner et par gange om året Emner kunne være Vinterforanstaltninger Trafiksikkerhed Arbejde i Højden mm.

50 Gæster Gæster har som udgangspunkt ikke adgang til byggepladsen i arbejdstiden. Gæster registreres i receptionen (navn, vært). Til enhver gæst hører en vært (Bygherre, Rådgiver og Entreprenør). Det er værtens pligt at sikre at gæsten registreres at sikre at gæsten er iklædt det krævede sikkerhedsudstyr at give gæsten en kort sikkerhedsinstruktion at ledsage gæsten overalt på byggepladsområdet og forlader pladsen igen Et åbent hus arrangement en gang om året med rundvisning på byggepladsen

51 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Jobcenter Aarhus Projektleder Casper Bechgaard Andersen Jobcenter Aarhus, Bygge & Anlæg Det Nye Universitetshospital i Aarhus

52 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Kaffepause Det Nye Universitetshospital i Aarhus

53 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Ansøgning om prækvalifikation og digitalt udbud Udbudskoordinator Birgitte Møller Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

54 Udbudsprocedure EU s Udbudsdirektiv Udbudsprocedure - Begrænset udbud Entrepriseopdeling: 01 Bygningsentreprisen 02 VVS- og ventilationsentreprisen 03 El-entreprisen 5 prækvalificerede på hver entreprise Dvs. i alt 30 prækvalifikationer på A1 og A2 Ansøgningsfrist d. 6. maj 2014 kl. 12:00

55 Krav til prækvalifikationsansøgningen III.2.1) Personlige forhold Såfremt prækvalifikationsanmodningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (punkt III.2.1), økonomisk og finansiel kapacitet (punkt III.2.2) og teknisk kapacitet (punkt III.2.3) afgives for alle deltagere i konsortiet. A. Ansøgers/ansøgernes navn, adresse og CVR-nr. B. Samme oplysninger om eventuelle underleverandører C. Kortfattet virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige og organisatoriske forhold D. Underskrevet tro- og loveerklæring vedr. udbudsdirektivets art. 45, stk. 2 E. Rådighedserklæring fra eventuel underleverandør

56 III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet A. Revideret regnskab for det seneste regnskabsår Husk 2013, hvis dette er godkendt! B. Økonomiske nøgletal - omsætning - overskudsgrad - soliditetsgrad - egenkapital og - balancesum C. Erklæring om, hvorvidt ansøgers økonomiske nøgletal fortsat må antages at være udtryk for ansøgers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri efter årsregnskabets afslutning, som har indvirkning på ansøgers økonomiske formåen. Der stilles ikke krav om, at erklæringen skal være revisorpåtegnet.

57 III.2.3) Teknisk kapacitet, punkt A gældende for alle entrepriser Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra afsluttede projekter de seneste 5 år. Referencerne skal dokumenterer ansøgerens erfaring med renovering af byggeri i drift, gerne hospitalsbygninger. Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.: - Projektnavn - Bygherre - Rådgiver - Areal - Entreprisesum - Udførelsesår - Gennemsnitlig bemanding leveret af tilbudsgiver - Entrepriseform - Beskrivelse af byggeriets kompleksitet - Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre.

58 III.2.3) Teknisk kapacitet, punkt B gældende for 01 Bygningsentreprisen Ansøgere på delaftale 01 Bygningsentreprisen skal desuden fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år. Referencerne skal dokumenterer ansøgerens erfaring som stor-, total- eller hovedentreprenør. Referencerne bør angive hvilke fag, der var indeholdt i entreprisen. Referencerne må gerne dække både nybyggeri og renovering. Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.: - Projektnavn - Bygherre - Rådgiver - Areal - Entreprisesum - Udførelsesår - Gennemsnitlig bemanding leveret af tilbudsgiver - Entrepriseform - Beskrivelse af byggeriets kompleksitet - Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre.

59 III.2.3) Teknisk kapacitet alle entrepriser C. Nøgletal/karakterbog iht. bekendtgørelsen om nøgletal for statsbyggeri D. Oversigt over antal medarbejdere fordelt på faggrupper de seneste 3 år E. i: Ansøger skal vedlægge virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. ii: Derudover bør ansøger vedlægge dokumentation for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, f.eks. i form af: Gældende arbejdsmiljøcertifikat Seneste arbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøorganisationsplan Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet Aktuel ulykkesstatistik Beskrivelse af arbejdsmiljøindsatser i 2012 og 2013.

60 Hvem vurderer jeres ansøgninger? Rådgivergruppen DNU: Thomas Busk Bech Projektleder Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og sikkerhedschef Morten Birk Nielsen Koordinerende arkitekt Tina Hyllested Business controller Lasse Mikkelsen Ingeniør Birgitte Møller Udbuds- og risikostyringskoordinator

61 Hvem vurderer jeres ansøgninger? Projektafdelingen DNU, AUH o.a.: Lasse Sørensen Projektleder AUH Skejby Palle Thorup Røge Bygherrerådgiver, NIRAS Søren Vejling Kvistborg Teknisk chef, AUH Tina Braad Jurist, Bech-Bruun A/S og andre relevante fagpersoner. Marianne Pagh Lübeck Jurist, Region Midtjylland

62 EU-Supply Digitalt udbud udbudsprocessen gennemføres i sin helhed som et digitalt udbud ved anvendelse af en digital udbudsplatform (EU-Supply) Udbudsprocessen gennemføres digitalt, fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse til afholdelse af licitation og meddelelse om kontrakttildeling Kommunikation i udbudsfasen foregår udelukkende skriftligt via EU-Supply Licitation foregår digitalt via EU-Supply. Licitationsbrev over tilbudsgivere, tilbudspriser og forbehold udsendes via udbudsportalen

63 Sprog og kontraktlige forhold Kontraktsproget - dansk Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet på dansk Kontraktgrundlag AB 92 med særlige betingelser Tildelingskriterium Laveste pris

64 Nuværende/kommende udbud Quick guide til EU-Supply Link til EU-Supply Legeplads for entreprenører/leverandører oprettet med testudbud på DNU s hjemmeside (Træningssite).

65

66 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Spørgsmål?

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED

SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED TOTALRÅDGIVER COWI ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. Denmark TEL +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com SEPTEMBER 2014 PLAN FOR

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere