DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus"

Transkript

1 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus AUH Skejby Ombygning Udbudsområde A1 og A2 Velkomst Byggechef Søren Kaae Overgaard Projektafdelingen for DNU, Region Midt Det Nye Universitetshospital i Aarhus

2 Dagsorden Velkomst v/ byggechef Søren K. Overgaard Ombygning på hospital i drift v/ Teknisk Chef AUH, Søren Vejling Kvistborg Om ombygningsarbejderne, AUH Skejby v/projektledere Thomas Busk Bech og Morten Birk Nielsen Sikkerhed i DNU v/ Sikkerhedsleder Lars Werner Jobcenter Aarhus v/ Casper Bechgaard Andersen Kaffepause Ansøgning om prækvalifikation og digitalt udbud v/ udbudskoordinator Birgitte Møller Spørgsmål

3 Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (i Skejby, på Nørrebrogade, på Tage Hansens Gade og på P.P. Ørumsgade samt psykiatrien i Risskov) til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

4 Fakta om Det Nye Universitetshospital Aarhus Universitetshospital i Skejby i dag: ca m 2 Nybyggeri af m 2 Ca. 1,2 mio. m 2 jord Anlægsøkonomisk overslag 6,35 mia. kr. (2010-niveau) Ombygning af eksisterende Skejby for 430 mio.kr. Ejendomsvurdering af hospitalsbygninger ca. 2,5 mia. kr.? Driftsbudget ca. 6,5 mia. kr./brutto Ca beskæftigede Ca studerende Aktivitetstal vedrørende DNU indlæggelser ambulante besøg 40%-50% af hospitalsaktiviteten i Region Midtjylland Op til transporter dagligt

5 Skitseprojekt hospitalsbyens disponering De fem centre HNC AKC HC K&IC ABC Hoved-Neuro Akut Hjerte Kræft & Inflammation Abdominal AKC HC K&IC HNC ABC Retspsykiatri Partikelterapianlæg Psykiatri

6

7

8 Særlige tiltag for at understøtte effektiv udførelse og godt samarbejdsklima Construction All Risk forsikring Tegnet af bygherren i Gjensidige Omfatter alle relevante dækninger for bygherre, rådgivere og de udførende Sikrer at forsikringskonflikter ikke obstruerer fremdriften Gratis for de udførende Betingelser vil fremgå af udbudsmaterialet

9 Særlige tiltag for at understøtte effektiv udførelse og godt samarbejdsklima Construction All Risk forsikring Komplet og entydigt udbudsgrundlag Udbudsgrundlag er hovedprojekt med mængder og BIM i IFC format Reducere risici for bygherren og de udførende Typiseret og standardiseret bygningsstruktur Rationelt og bygbart, Høj gentagelseseffekt DNUBYG: organisering og planlægning af udførelsen Fokus på godt samarbejde og koordineret, effektiv byggeproces Fokus på arbejdsmiljøbelastninger og ulykkesrisici under projektering og udførelse Særskilt entreprise for etablering og drift af fælles byggepladsfaciliteter Skurby, Sikring og vagthold, Styring af vareleverancer, Affaldshåndtering og Byggepladsservice

10 Rev. skitseprojekt vers. 2

11

12 Organisering

13 DNUBYG Fokus på planlægning - Kontraktgennemgang - Projektgennemgang Fokus på tæt samarbejde - Tæt samarbejde mellem Bygherre, rådgivere og storentreprenører - Fysik placering i samme skurby - Kortere kommunikationsveje Mødestruktur - Målrettede møder

14

15 DNU by night

16 DNUBYG Fokus på planlægning - Kontraktgennemgang - Projektgennemgang Fokus på tæt samarbejde - Tæt samarbejde mellem Bygherre, rådgivere og storentreprenører - Fysik placering i samme skurby - Kortere kommunikationsveje Mødestruktur - Målrettede møder

17 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Ombygning på hospital i drift Teknisk chef Søren Vejling Kvistborg Aarhus Universitetshospital Det Nye Universitetshospital i Aarhus

18 Ombygning på hospital i drift Under ombygningen kræves det: At AUH fastholder den kliniske produktion. At AUH fastholder den høje kliniske kvalitet. At AUH fastholder høj patient- og personalesikkerhed. Patienter skal være på et velfungerende hospital og IKKE på en byggeplads

19 Ombygning på hospital i drift Klinisk produktion kræver: At patienterne kan komme frem til/rundt på hospitalet Adgangsveje: Kørestole rollator - gangbesværede svagtseende - barnevogn mv. Ændring af indgangsforhold: Patienterne er indkaldt flere uger før fremmøde og er henvist til en bestemt indgang

20 Ombygning på hospital i drift Klinisk produktion kræver (fortsat): Støj Kan forhindre en patientsamtale Er et problem i forbindelse med indsovning til operation. Er generelt en gene for patienterne. Derfor undlad den unødvendige støj (radio mv.) Når der i udbuddet står, at der ikke må være støj i en given periode, så mener vi det. Patienterne har brug for ro. Det kræver planlægning. Det er måske ikke en typisk akkord medarbejder, der er på en sådan sag.

21 Ombygning på hospital i drift Klinisk kvalitet kræver, at der bl.a. ikke er: Unødvendigt støv/snavs. Støvvægge skal være tætte. Ved indskæring på tekniske anlæg må der under ingen omstændigheder komme snavs med ud i anlægget.

22 Ombygning på hospital i drift Patient- og personalesikkerhed Betyder, at der er fokus på: At brandmeldesystemerne er funktionsdygtige (ABA og sprinkling). Brandtætninger skal være intakte. Branddøre må ikke blokeres. At gangarealer er frie pga.: Hjertestopteam. Traumeteam. Flugtveje. Flugtvejsdørene må aldrig spærres.

23 Ombygning på hospital i drift Patient- og personalesikkerhed (fortsat) Betyder, at der er fokus på, at følgende tekniske forsyninger ikke afbrydes: El Vand Varme Afløb Medicinske luftarter (med. luft, med. ilt og vakuum) Ventilation IT-anlæg Brandmeldesystemerne er funktionsdygtige (ABA og sprinkling) Hvis der skal afbrydes noget af ovenstående, skal dette altid planlægges, aftales og gennemføres sammen med Teknisk Afdeling.

24 Ombygning på hospital i drift Hvorfor skulle I så byde på disse opgaver? Der vil være arbejde i længere periode. Vi køber kun det, som vi kan betale for. AUH renoverer til stadighed. AUH vil også i fremtiden bygge om pga. ny teknologi og behandlingsformer.

25 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om ombygningsarbejderne Projektledere Thomas Busk Bech og Morten Birk Nielsen Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

26 Oversigtsplan - Udbudsområder Bygn I Lettere ombygning i plan 3. Drift i underliggende etager under byggeperioden. Bygn H Lettere ombygning i plan 2. Drift i Overliggende etager under byggeperioden. Udbudsområde A1 Udbudsområde A2 Udbudsområde A m2/bto 3.600m2/bto 7.000m2/bto 300m2/bto 550m2/bto 550m2/bto 3000m2/bto 1700m2/bto L H G F E D U 1250m2/bto 1560m2/bto 200m2/bto M O B 2800m2/bto A S1 600m2/bto Bygn L Lettere ombygning fordelt over hele afdelingen fordelt over 3 etager Drift i hele bygningen under hele byggeperioden. 750m2/bto C7 N4 Bygn M2 Middel ombygning i afgrænset område på plan 1. Drift i bygningens overliggende etager under hele byggeperioden. Bygn C7 Middel ombygning fordelt over 3 etager tungere ombygning af inst. besværlig adgang til byggeplads. 7000m2/bto N1 Bygn O1-4 Omfattende ombygning i alle plan. Ingen drift i bygningerne under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn B Let tung ombygning fordelt over 3 etager. Drift i bygningens 2 øverste etager under byggeperioden. 1350m2/bto Bygn F Omfattende ombygning i plan 2. Drift i Overliggende etager under byggeperioden. Bygn A Omfattende ombygning i plan 1. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn D Omfattende ombygning i plan 1 og 2. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn C0 Omfattende ombygning i plan 2. Drift i overliggende etager under byggeperioden. Delt i etaper. Bygn U Middel ombygning i plan 3. Drift i Underliggende etager under byggeperioden.

27 Oversigtsplan Plan 1

28 Oversigtsplan Plan 2

29 Oversigtsplan Plan 3

30 Oversigtsplan - Byggepladser L H G F E D U M O B A S1 C7 N4 N1

31 Tidsplan Udbudsområde A1 - Primo 2015 Ultimo 2016 Udbudsområde A2 - Primo 2015 Ultimo 2016 Udbudsområde A3 - Medio 2016 Ultimo 2019

32 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Sikkerhed i DNU Sikkerhedsleder Lars Werner Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

33 Arbejdsmiljø og Sikkerhed skal være et fyrtårn i DNU-projektet Citat projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

34 En stor byggeplads Byggeområdet er på omkring 100 ha Nybyggeri vil der være op til 20 storentreprenører i gang samtidig med langt over 100 underleverandører Der vil arbejde op til 1200 håndværkere samtidig Der vil ankomme op til 200 lastbiler med leverancer om dagen Ca m2 nybyggeri m2 ombygning af Skejby Sygehus Vi skal opgrave og flytte 1 mio. m3 jord

35 Et komplekst byggeri! Komplicerede trafikale forhold til og frakørsel Tæt byggeri (vanskeligt at komme til) Arbejde udføres i nærhed til følsomme aktiviteter inde på AUH Skejby Ambitiøs tidsplan (meget skal falde på plads samtidigt) Mange tekniske installationer Meget store fællesområder (også med hospitalets ansatte) Mange kulturer og sprog Opgaver kræver at flere entreprenører skal udføre arbejde samtidigt. Der vil være entreprenører der arbejder i flere bygninger samtidigt.

36 Specifikke Arbejdsmiljømål 1. Det er målet at unødvendige belastninger og ulykkesrisici systematisk forebygges i projekteringsfasen 2. Det er målet at undgå alvorlige arbejdsulykker (ulykker med personskader). Hvis vi gør Ulykkesfrekvensen som vi plejer for får DNU- vi de projektet resultater som vi helhed plejer! må højst udgøre halvdelen af branchens gennemsnit (At`s årsmiddel) Og det er ikke godt nok! 3. Det er målet at undgå at der konstateres alvorlige fejl og mangler i de sikkerhedsrunderinger som foretages af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (røde felter i Mønsterarbejds-pladsen) 4. Det er målet at Arbejdstilsynets inspektioner ikke afslører væsentlige fejl og mangler (udløser strakspåbud eller forbud) 5. Det er målet at der etableres et beredskab, som sikrer en hurtigt og effektiv indsats i tilfælde af arbejdsulykker, brand og miljøuheld

37 Sikkerhedsansvarlig (en i hver storentreprise) Udarbejdelse af en arbejdsmiljøplan for styring af underleverandører) Arbejdsmiljøkoordinering indenfor entreprisen (også for underleverandører) Varetagelse al formel kommunikation med arbejdsmiljøkoordinatoren Tilmelding af medarbejdere elektronisk til intro (incl. underleverandører) Information af alle entreprisens medarbejdere om PSS, beredskab og andre sikkerhedsmæssige forhold Deltagelse i planlægning af byggeaktiviteterne (metoder, processer) Tilsyn med at de sikkerhedsmæssige krav efterleves under udførelsen (egenkontrol) Sikkerhedsrundering i entreprisens arbejdsområde (ansvarlig) Implementering arbejdsmiljøkampagner

38 Arbejdsmiljøplan? 1. En beskrivelse af hvorledes det kontraktmæssigt sikres at underleverandørerne efterlever kravene i udbudsmaterialet herunder byggesagsbeskrivelse og PSS 2. En oversigt over underentreprenører og deres nøglemedarbejdere herunder en beskrivelse af hvorledes den vedligeholdes 3. En beskrivelse af hvorledes RGs arbejdsmiljøkoordinator og byggeleder orienteres om underleverandørerne 4. En procedure for afholdelse af opstartsmøder med underleverandører inden start

39 At ombygge på hospital i drift kræver omtanke Mange patienter er uden alm. dømmekraft, konfuse eller bedøvede Patienter eller andre uvedkommende må ikke uforvarende kunne komme ind på et arbejdsområde så alle arbejdsområder/byggepladsen skal afgrænses effektivt Låger og åbninger i hegnet skal - lukkes når de ikke bruges - observeres i arbejdstiden - altid aflåses til fyraften og åbnes om morgenen Hospitalets brand- og flugtveje må aldrig spærres Inden et byggeprojekt går i gang udarbejdes en Brand- og Sikkerhedsplan Denne vil løbende blive revideret efterhånden som byggeriet skrider frem

40 Adgangskort Elektronisk udløsning af gitterlåger Statistik (opgørelse af entreprenørtimer) Identifikation og dokumentation for kompetencegivende kurser Udleveres efter sikkerhedsintroduktion Indeholder oplysninger om - Navn, byggeri, entreprise, arbejdsgiver - Billede - Lærling - Kvalifikationer - Start- og slutdato Bortkomst: Erstatning på 500 kroner

41 Obligatorisk Sikkerhedsintro Obligatorisk for alle som skal arbejde på pladsen (bygherre, rådgiver, entreprenør, leverandør) Ca. 2 timers varighed Afholdes min. en gang om ugen - på dansk (dd afholdes den i skurby på Herredsvej) Sikkerhedsleder sikrer der afholdes intro for ikke-dansktalende medarbejdere på et for dem forståligt sprog (efter aftale) Sikkerhedsleder kan afholde en kort intro (7 dages gyldighed)

42 DNU Sikkerhedshåndbog Velkommen til DNU Information om projektet Arbejdsmiljøpolitik og -mål Politikker om adfærd, rygning, alkohol, sprog mv. Sanktioner og præmiering Praktiske informationer om adgang, parkering, skurby Byggepladsen og fællesfunktionerne Sikkerhedsorganisationen Beredskab DNU Sikkerhedsregler

43 Sprog Sproget på pladsen er dansk Al skiltning er dansk Udenlandske medarbejdere: Dansktalende talsmand for hvert sjak Skriftligt materiale (sikkerhedshåndbog, instruktioner mv.)?

44 Rygning og alkohol Rygning indendørs er ikke tilladt (lovkrav + hospitalets krav) Rygning er tilladt udendørs, men må kun ryges på de anviste områder rygeskure. Der må ikke indtages alkohol (eller andre rusmidler) på byggeplads og skurby Der er ikke tilladt at møde på byggepladsen i påvirket tilstand Dispensationsmulighed

45 Arbejdsbeklædning - Entreprenører Sikkerhedshjelm (Hi-Viz gul) Flourescerende arbejdstøj (klasse 1) Sikkerhedssko (egnet værnefodtøj) med trædesikring og tåforstærkning

46 Procesopstartsmøde KRAV: en beskrivelse af hvordan arbejdet vil blive udført (APV) Entreprenør sender procesbeskrivelse (senest 14 dage før opstart) Entreprenør indkalder til møde (senest 14 dage før opstart) Entreprenør gennemfører mødet (senest 3 dage før opstart) Entreprenør skriver og udsender referat (før opstart)

47 Præmiering Aktiviteter som styrker fællesskabet: Fælles morgenkaffe Kultur (biograftur, fodboldbilletter, bowlingaften ol.) Fyraftensarrangementer Altid kollektive

48 Sanktioner Klip i adgangskortet (individuelle sanktioner): Mundtlig påtale (nyt sikkerhedskursus) Skriftlig advarsel (tænkepause) Bortvisning Standsning af arbejdet Lade afværge- og sikkerhedsforanstaltninger udføre for entreprenørens regning

49 Sikkerhedskampagner Minikampagner et par gange om året Emner kunne være Vinterforanstaltninger Trafiksikkerhed Arbejde i Højden mm.

50 Gæster Gæster har som udgangspunkt ikke adgang til byggepladsen i arbejdstiden. Gæster registreres i receptionen (navn, vært). Til enhver gæst hører en vært (Bygherre, Rådgiver og Entreprenør). Det er værtens pligt at sikre at gæsten registreres at sikre at gæsten er iklædt det krævede sikkerhedsudstyr at give gæsten en kort sikkerhedsinstruktion at ledsage gæsten overalt på byggepladsområdet og forlader pladsen igen Et åbent hus arrangement en gang om året med rundvisning på byggepladsen

51 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Jobcenter Aarhus Projektleder Casper Bechgaard Andersen Jobcenter Aarhus, Bygge & Anlæg Det Nye Universitetshospital i Aarhus

52 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Kaffepause Det Nye Universitetshospital i Aarhus

53 DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus Ansøgning om prækvalifikation og digitalt udbud Udbudskoordinator Birgitte Møller Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus

54 Udbudsprocedure EU s Udbudsdirektiv Udbudsprocedure - Begrænset udbud Entrepriseopdeling: 01 Bygningsentreprisen 02 VVS- og ventilationsentreprisen 03 El-entreprisen 5 prækvalificerede på hver entreprise Dvs. i alt 30 prækvalifikationer på A1 og A2 Ansøgningsfrist d. 6. maj 2014 kl. 12:00

55 Krav til prækvalifikationsansøgningen III.2.1) Personlige forhold Såfremt prækvalifikationsanmodningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (punkt III.2.1), økonomisk og finansiel kapacitet (punkt III.2.2) og teknisk kapacitet (punkt III.2.3) afgives for alle deltagere i konsortiet. A. Ansøgers/ansøgernes navn, adresse og CVR-nr. B. Samme oplysninger om eventuelle underleverandører C. Kortfattet virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige og organisatoriske forhold D. Underskrevet tro- og loveerklæring vedr. udbudsdirektivets art. 45, stk. 2 E. Rådighedserklæring fra eventuel underleverandør

56 III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet A. Revideret regnskab for det seneste regnskabsår Husk 2013, hvis dette er godkendt! B. Økonomiske nøgletal - omsætning - overskudsgrad - soliditetsgrad - egenkapital og - balancesum C. Erklæring om, hvorvidt ansøgers økonomiske nøgletal fortsat må antages at være udtryk for ansøgers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri efter årsregnskabets afslutning, som har indvirkning på ansøgers økonomiske formåen. Der stilles ikke krav om, at erklæringen skal være revisorpåtegnet.

57 III.2.3) Teknisk kapacitet, punkt A gældende for alle entrepriser Ansøger skal fremvise mindst 3 referencer fra afsluttede projekter de seneste 5 år. Referencerne skal dokumenterer ansøgerens erfaring med renovering af byggeri i drift, gerne hospitalsbygninger. Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.: - Projektnavn - Bygherre - Rådgiver - Areal - Entreprisesum - Udførelsesår - Gennemsnitlig bemanding leveret af tilbudsgiver - Entrepriseform - Beskrivelse af byggeriets kompleksitet - Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre.

58 III.2.3) Teknisk kapacitet, punkt B gældende for 01 Bygningsentreprisen Ansøgere på delaftale 01 Bygningsentreprisen skal desuden fremvise mindst 3 referencer fra de seneste 5 år. Referencerne skal dokumenterer ansøgerens erfaring som stor-, total- eller hovedentreprenør. Referencerne bør angive hvilke fag, der var indeholdt i entreprisen. Referencerne må gerne dække både nybyggeri og renovering. Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.: - Projektnavn - Bygherre - Rådgiver - Areal - Entreprisesum - Udførelsesår - Gennemsnitlig bemanding leveret af tilbudsgiver - Entrepriseform - Beskrivelse af byggeriets kompleksitet - Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre.

59 III.2.3) Teknisk kapacitet alle entrepriser C. Nøgletal/karakterbog iht. bekendtgørelsen om nøgletal for statsbyggeri D. Oversigt over antal medarbejdere fordelt på faggrupper de seneste 3 år E. i: Ansøger skal vedlægge virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. ii: Derudover bør ansøger vedlægge dokumentation for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, f.eks. i form af: Gældende arbejdsmiljøcertifikat Seneste arbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøorganisationsplan Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet Aktuel ulykkesstatistik Beskrivelse af arbejdsmiljøindsatser i 2012 og 2013.

60 Hvem vurderer jeres ansøgninger? Rådgivergruppen DNU: Thomas Busk Bech Projektleder Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og sikkerhedschef Morten Birk Nielsen Koordinerende arkitekt Tina Hyllested Business controller Lasse Mikkelsen Ingeniør Birgitte Møller Udbuds- og risikostyringskoordinator

61 Hvem vurderer jeres ansøgninger? Projektafdelingen DNU, AUH o.a.: Lasse Sørensen Projektleder AUH Skejby Palle Thorup Røge Bygherrerådgiver, NIRAS Søren Vejling Kvistborg Teknisk chef, AUH Tina Braad Jurist, Bech-Bruun A/S og andre relevante fagpersoner. Marianne Pagh Lübeck Jurist, Region Midtjylland

62 EU-Supply Digitalt udbud udbudsprocessen gennemføres i sin helhed som et digitalt udbud ved anvendelse af en digital udbudsplatform (EU-Supply) Udbudsprocessen gennemføres digitalt, fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse til afholdelse af licitation og meddelelse om kontrakttildeling Kommunikation i udbudsfasen foregår udelukkende skriftligt via EU-Supply Licitation foregår digitalt via EU-Supply. Licitationsbrev over tilbudsgivere, tilbudspriser og forbehold udsendes via udbudsportalen

63 Sprog og kontraktlige forhold Kontraktsproget - dansk Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet på dansk Kontraktgrundlag AB 92 med særlige betingelser Tildelingskriterium Laveste pris

64 Nuværende/kommende udbud Quick guide til EU-Supply Link til EU-Supply Legeplads for entreprenører/leverandører oprettet med testudbud på DNU s hjemmeside (Træningssite).

65

66 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Spørgsmål?

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

PR-besøg i DNUs Skurby

PR-besøg i DNUs Skurby PR-besøg i DNUs Skurby Sådan informerer vi om DNU-projektet i Skurbyen og på Byggepladsen for udefrakommende gæster Projektafdelingen, Maj 2013 1 Åbenhed Region Midtjylland ønsker generelt at imødegå borgere,

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere