Vedrørende Lavspændingstavler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende Lavspændingstavler"

Transkript

1 Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN til August 2002

2 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN til August 2002

3 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven det samlede overordnede ansvar for elsikkerheden. Dette ansvar spænder fra produktionsanlæggene på kraftværkerne og helt ud i den enkelte forbrugers elapparater. Elektricitetsrådet søger at højne elsikkerheden, bl.a. ved information til såvel fagfolk som brugere.

4 Indhold Forord... 6 DS/EN Del 1: Typetestede og delvis typetestede tavler 1.1 Gyldighedsområde Generelle sikkerhedskrav CE-mærkning Bestemmelsernes opbygning Mærkesamtidighedsfaktor. Prøver for typetestede (TTA) og delvis typetestede (PTTA) tavler Karakteristiske elektriske data for tavler Oplysninger om tavlen Driftsforhold. Kapslingsklasse Udførelse og opbygning Vedrørende tavler, som kun er udført for en bestemt isolationsmærkespænding Vedrørende tavler, som er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding. Overspændingskategorier, isolationskoordinering og prøvespændinger Klemmer for ydre ledere Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdbarhed Oplysninger om kortslutningsholdbarheden Indre opdeling af tavler med barrierer eller skilleplader Elektriske forbindelser inde i en tavle. Skinner og isolerede ledere. Beskyttelsesledere Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Installation af tavler

5 DS/EN Del 2: Særlige bestemmelser for kanalskinnesystemer 2.1 Gyldighedsområde og formål Beskyttelse mod elektrisk stød Installation af kanalskinnesystemer DS/EN Del 3: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til at blive installeret på steder, hvor lægmand har adgang til at betjene dem Fordelingstavler 3.1 Gyldighedsområde Oplysninger om tavlen Udførelse og opbygning Klemmer for ydre ledere Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Valg af koblingsudstyr og komponenter Indre opdeling af tavler med barrierer eller skilleplader Prøver for tavler efter DS/EN DS/EN Del 4: Særlige bestemmelser for byggepladstavler 4.1 Gyldighedsområde Byggepladstavlers funktion Oplysninger om byggepladstavler Udførelse og opbygning Beskyttelse mod korrosion Mekanisk styrke Kapsling og kapslingsklasse Understøtninger og fastgørelsesudstyr Løfte- og håndteringsudstyr for byggepladstavler Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Valg af koblingsudstyr og komponenter Særlige træk ved de forskellige funktionsmæssige typer af byggepladstavler

6 DS/EN Del 5: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til installation udendørs på offentlige steder. Kabelfordelingsskabe til kraftfordeling i net 5.1 Gyldighedsområde og formål Oplysninger om kabelfordelingsskabe Driftsforhold Udførelse og opbygning Kapsling og kapslingsklasse Beskyttelse mod elektrisk stød Prøver for kabelfordelingsskabe Tavler, som elinstallatører og andre opbygger på stedet eller på eget værksted ved brug af standardkomponenter 6.1 Almindeligt Specielt vedrørende typeprøver Specielt vedrørende rutineprøver CE-mærkning Oplysninger om tavlen Bilag 1. ELRÅD-MEDDELELSE, Materiel nr. 3/99 Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som er omfattet af tavlestandarderne Sammenbygninger af materiel, som ikke er omfattet af tavlestandarderne Hvordan skal krav om en bestemt kapslingsklasse for en tavle opfattes. Må der fx kunne trænge vand ind i en IP43 tavle Forholdsregler mod kondens Kapslingsklasse for indbygget materiel Totalisolerede tavler med ydre metalkapsling Må lægmandsbetjente tavler efter afsnit anbringes i det fri Anvendelse af metalkapslede elmålere Kabelfordelingsskabe i forsyningsnet

7 Forord Lavspændingstavler, DS/EN til , omhandler udførelse og prøvning af lavspændingstavler. Denne publikation må kun betragtes som en støtte til forståelse af ovennævnte standard og kan ikke bruges som eneste grundlag for udførelse af lavspændingstavler. N. Kr. Mogensen 6

8 DS/EN Del 1: Typetestede og delvis typetestede tavler 1.1 Gyldighedsområde Der er tale om en dansk oversættelse af den europæiske standard EN til , som gælder for typetestede eller delvis typetestede tavler for vekselspændinger på op til 1000 V med frekvenser på op til 1000 Hz og for jævnspændinger op til 1500 V. Standarden gælder også for vekselspændinger på over 1000 Hz, men højere frekvenser kan indebære, at der skal tages særlige hensyn til forøgede hysterese- og hvirvelstrømstab og til forhold omkring strømfortrængning. Tavler i elforsyningsanlæg og i installationer (undtagen tavler i ex-udførelse) er omfattet af Lavspændingsdirektivet (LVD). Tavler hørende til maskiner er omfattet af Maskindirektivet (MD). DS/EN til indeholder minimumskravene for opfyldelse af de grundlæggende sikkerhedskrav i LVD. DS/EN kan sammen med Stærkstrømsbekendtgørelsen, Maskinsikkerhed, Elektrisk materiel på maskiner, afsnit anvendes til opfyldelse af de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i MD. Tavler i eksplosionsfarlige områder skal efter 1. juni 2003 udføres, så de opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav i ATEX-direktivet. Det sker nemmest ved at bruge følgende standarder: DS/EN : Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer, Del 14: Elektriske installationer i farlige områder (bortset fra miner), og DS/EN og : Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv, Del 1-1: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Konstruktion og prøvning. Del 1-2: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Valg, installation og vedligeholdelse. 1.2 Generelle sikkerhedskrav De generelle sikkerhedskrav tager sigte på at beskytte personer, husdyr og ting mod fare som følge af - direkte eller indirekte berøring - temperatur, lysbuer eller udstråling - ikke-elektriske farer - isolering, der ikke er tilpasset forudsigelige påvirkninger - fare, der kan forårsages af ydre påvirkninger af det elektriske materiel, herunder mekaniske og ikke-mekaniske påvirkninger, samt forudsigelig overbelastning. I praksis er det meget vanskeligt at eftervise, at disse generelle krav er opfyldt uden at anvende de sikkerhedstekniske standarder i DS/EN til , i afsnit 204-1, i DS/EN samt i DS/EN og Fabrikanterne bør anvende standarderne. 7

9 1.3 CE-mærkning Tavler, som er omfattet af LVD, MD og ATEX-direktivet, skal CE-mærkes, og fabrikanten skal udstede og opbevare en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringer efter MD skal følge hver maskine. 1.4 Bestemmelsernes opbygning DS/EN Del 1: Typetestede og delvis typetestede tavler. DS/EN er grundlæggende for alle tavler. De følgende DS/EN , -3, -4 og -5 indeholder tillægsbestemmelser til DS/EN og består af: DS/EN Del 2: Særlige bestemmelser for kanalskinnesystemer. DS/EN Del 3: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til at blive installeret på steder, hvor lægmand har adgang til at betjene dem - Fordelingstavler. DS/EN Del 4: Særlige bestemmelser for byggepladstavler. DS/EN Del 5: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til installation udendørs på offentlige steder. Kabelfordelingsskabe til kraftfordeling i net. En enkelt lodret linie i venstre margin angiver, at der er tale om CENELEC-ændringer af de IEC standarder, som er grundlag for bestemmelserne. Hvor standarderne indeholder særlige danske forklaringer, er disse angivet som noter. 1.5 Mærkesamtidighedsfaktor. Prøver for typetestede (TTA) og delvis typetestede (PTTA) tavler Tavlerne kan udføres med en såkaldt mærkesamtidighedsfaktor, som er forholdet mellem den største forventede belastningsstrøm og mærkestrømmen. Tavlerne skal bestå en række typeprøver og rutineprøver. Typeprøverne har til formål at sikre, at kravene til en bestemt tavletype er opfyldt, mens rutineprøver har til formål at afsløre fejl i materialer og ved den løbende, håndværksmæssige udførelse. Typeprøverne er omfattende, men de skal kun foretages én gang for alle for en bestemt tavletypes vedkommende. Rutineprøverne derimod omfatter kun en inspektion af tavlen, spændingsprøver samt kontrol af beskyttelsesforanstaltninger og af den gennemgående elektriske forbindelse i beskyttelseskredsen. Til gengæld omfatter rutineprøverne alle producerede tavler. Typeprøverne er beskrevet i og 8.2. Rutineprøverne er beskrevet i og 8.3. En TTA-tavle har bestået prøverne. 8

10 En PTTA-tavle indeholder dele, som er typetestede, og dele som ikke er typetestede, men som ved beregnede, fremskrevne eller tilbageførte værdier af data for typetestede tavlekomponenter er konstateret som gode nok. Kanalskinnesystemer, tavler for lægmandsbetjening, byggepladstavler og kabelfordelingsskabe skal være TTA-tavler. 1.6 Karakteristiske elektriske data for tavler Tavler fremstilles efter den aktuelle spænding, som de skal tilsluttes. Men der er forskel på, om spændingssikkerheden refererer til en såkaldt isolationsmærkespænding, eller om spændingssikkerheden også er afpasset en bestemt mærkeimpulsholdespænding. En tavle, der er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding, er i stand til at modstå topværdien af denne impulsspænding, uden at der opstår fejl. Det siger sig selv, at der er tale om en særlig god tavleudførelse, hvad driftssikkerhed angår. 1.7 Oplysninger om tavlen Fabrikantens navn eller varemærke samt typebetegnelse, identifikationsnummer eller anden identifikationsmåde skal altid være angivet på en mærkeplade på tavlen. Ud fra teksten på mærkepladen skal det være muligt at kunne kontakte tavlefabrikanten og fortælle, hvilken slags tavle der er tale om. Øvrige oplysninger om tavlen skal, hvor de finder anvendelse (er aktuelle), være til stede fx i en plastlomme inde i tavlen eller i fabrikantens tekniske dokumentation. Tavlefabrikanten skal medlevere dokumenter eller angive eventuelle betingelser i kataloger for installation, drift og vedligeholdelse af tavlen og det indgående materiel. I tillæg E er anført en fortegnelse over emner, som aftales mellem tavlefabrikant og bruger. 1.8 Driftsforhold. Kapslingsklasse En tavle til opstilling indendørs skal kunne holde til omgivelsestemperaturer fra 5 til +40 o C. Skal en tavle opstilles udendørs, skal den her i landet kunne tåle temperaturer fra 25 til +40 o C. Tavler inddeles med hensyn til beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer og mod vand i kapslingsklasser. Se Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 803. Kapslingsklasser (IP-kode). Tavler til udendørs opstilling uden supplerende beskyttelse skal mindst være i IPX3- udførelse. Er tavlerne beskyttet af et tag eller en skærm, er det måske forsvarligt med en mindre grad af tæthed over for vand. Opstilles tavler i områder med høj luftfugtighed, kan ventilation eller varmelegemer inde i tavlerne komme på tale. 9

11 1.9 Udførelse og opbygning Tavler skal have tilstrækkelig spændingssikkerhed, hvad enten de er udført for en bestemt isolationsmærkespænding - eller for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding Vedr. tavler, som kun er udført for en bestemt isolationsmærkespænding Isolationsmærkespændingens størrelse fastsættes af tavlefabrikanten. Isolationsmærkespændingen må ikke være mindre end mærkespændingen. Prøvespændinger Tavlerne skal afprøves med prøvespændinger efter tabel 10 og 11. Der må ikke forekomme gennemslag eller overslag. Luftafstande og krybestrækninger Der er ikke bestemte krav, endsige krav om kontrolmålinger. Men krævede luftafstande og krybestrækninger i henhold til konstruktionsforskrifterne for de pågældende tavlekomponenter må ikke forringes ved indbygningen i tavlerne. Luftafstande og krybestrækninger for uisolerede dele (fx skinner), som sluttes direkte til tavlekomponenterne, må dog heller ikke være mindre end de værdier, der er angivet i konstruktionsforskrifterne for disse tavlekomponenter Vedr. tavler, som er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding. Overspændingskategorier, isolationskoordinering og prøvespændinger Med hensyn til tavler, som skal udføres for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding, kan der drages nytte af, at en ude fra kommende overspænding dæmpes ved forløbet gennem stikledningen, tavleskinner, hoved- og gruppeledning og i brugsgenstande med eller uden indbygget overspændingsbeskyttelsesudstyr. Dette kaldes isolationskoordinering. I tillæg G er beskrevet, hvorledes en installation inddeles i fire overspændingsgrupper fra I-IV, og hvordan forholdet mellem forsyningssystemets nominelle spænding og materiellets mærkeimpulsholdespænding skal være. 10

12 Fx er mærkeimpulsholdespændingen for indgangsafbryderen og skinnerne 6 kv i en hovedtavle, som er beregnet for tilslutning til 230/400 V, som er den gængse forsyningsspænding her i landet. I: Specielt beskyttet niveau II: På belastningsniveau III: I fordelingsstrømkredse IV: Ved eller nær installationens forsyningspunkt I tabellerne 13 og 15 aflæses de aktuelle prøvespændinger ud fra mærkeimpulsholdespændingen, der som nævnt er fundet i tillæg G, tabel G.1. I Danmark aflæses prøvespændingerne i søjle 2 Ved havoverfladen. Prøvespændinger for hovedkredse og for hjælpe- og styrekredse, som forsynes direkte fra hovedkredse, fremgår af tabel 13. Hjælpe- og styrekredse, som ikke forsynes direkte fra hovedkredsen, men fx fra en styrespændingstransformer, kan have en overspændingsholdbarhed, som er forskellig fra hovedkredsens. Prøvespændinger over åbne kontakter i materiel egnet til adskillelse fremgår af tabel 15. Luftafstande og krybestrækninger Generelt gælder, at krævede luftafstande og krybestrækninger i henhold til konstruktionsforskrifterne for materiellet ikke må forringes ved indbygningen i tavlerne. Luftafstande og krybestrækninger eller impulsholdespændinger for uisolerede dele (fx skinner), som sluttes direkte til tavlekomponenterne, må heller ikke være mindre end de værdier, der er angivet i konstruktionsforskrifterne for disse tavlekomponenter. 11

13 Specielt vedrørende luftafstande Luftafstandene skal have tilstrækkelig størrelse i forhold til de prøvespændinger, som tavlerne udsættes for. De skal under alle forhold være større end angivet i tabel 14, tilfælde B - homogent felt. Spændingsprøve med hensyn til luftafstande kræves dog ikke, hvis luftafstandene er større end angivet i tabel 14, tilfælde A - uhomogent felt - de kan måles efter en metode, som er angivet i tillæg F. De nødvendige luftafstande bestemmes ud fra forureningsgraden. Forureningsgraden refererer til de påvirkninger fra omgivelserne, som tavlerne er beregnet til at kunne modstå. Der er 4 forureningsgrader, som er defineret i Specielt vedrørende krybestrækninger De mindste krybestrækninger mellem faser, mellem ledere tilhørende forskellige strømkredse og mellem spændingsførende dele og udsatte dele fastsættes efter tabel 16 og måles som angivet i tillæg F. De nødvendige krybestrækninger bestemmes ud fra isolationsmærkespændingen (eller ud fra arbejdsspændingen i en styrekreds fx), forureningsgraden og den pågældende materialegruppes krybestrømsindeks. Isolationsmaterialer danner i større eller mindre grad krybespor, når de udsættes for en elektrisk spænding. Derfor er det praktisk at inddele dem i materialegrupper efter deres modstandsdygtighed mod dannelse af krybespor. Der er 4 materialegrupper I, II, IIIa og IIIb med tilhørende krybestrømsindeks. Se og Ved forureningsgrad 1 og 2 må krybestrækningerne ikke være mindre end de tilhørende luftafstande, fastlagt i overensstemmelse med Ved forureningsgrad 3 og 4 må krybestrækningerne ikke være mindre end luftafstandene i tabel 14, tilfælde A Klemmer for ydre ledere Klemmer for nulledere, PE- og PEN-ledere skal anbringes i nærheden af klemmerne for de tilhørende faseledere, gerne i samme tavlefelt og helst inden for samme gruppering af tilhørende materiel. Er der tvivl om tilhørsforholdet, skal der foretages en mærkning. Som minimum accepteres beskyttelseslederes tilslutning til en PE-skinne i et kabelfelt, når tilslutningen sker ud for de tilhørende elførende klemmer i et nabofelt. Klemmerne skal anbringes, så der ikke behøver at blive fjernet mere end højst nødvendigt af kabelkappen. Der skal være en klemme for hver udgående PE-leder. Klemmerne skal være fastgjorte eller fikserede. Det skal klemmer for elførende ledere også være, sådan at nødvendige luftafstande og krybestrækninger altid er til stede Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Hvis en tavle tilsluttes ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV, kan tavlen anses beskyttet mod elektrisk stød både hvad angår beskyttelse mod direkte berøring og mod indirekte berøring. Det er en forudsætning, at reglerne i afsnit 6, 411 efterkommes. 12

14 Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod direkte berøring kan opnås ved isolation, barrierer, kapslinger og ved spærringer. Hvis beskyttelsen mod direkte berøring er udført ved anvendelse af barrierer eller kapslinger, skal alle ydre overflader have en kapslingsklasse på mindst IP2X eller IPXXB. Tavler i kapslingsklasse IP2X eller mindre må kun betjenes af sagkyndige eller instruerede personer, jf. afsnit 6, Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring kan opnås ved brug af beskyttelseskredse i TN-, TTeller IT-system eller ved anvendelse af totalisolation. Totalisolerede tavler skal have kapsling af isolermateriale og være i kapslingsklasse IP3XD. Ved TT-system anvendes normalt fejlstrømsafbrydere som udløseorgan. Fejlstrømsafbrydere kan anbringes inde i de tavler, som de skal beskytte, når fejlstrømsafbryderne og tilgående ledninger er anbragt dobbeltisoleret i forhold til tavlernes udsatte dele, fx valgt og installeret efter tabel 5. For tavler, der kun er udført for en bestemt isolationsmærkespænding på fx 400 V, skal luftafstande og krybestrækninger mindst være 6 mm mellem uisolerede elførende dele og tavlestel og 3 mm mellem grundisolerede dele og tavlestel. Hvis det drejer sig om tavler, der er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding, skal man gå et trin op i tabel 14, hvis luftafstanden skal gælde for dobbelt eller forstærket isolation. Krybestrækningerne skal være de dobbelte af de krybestrækninger, som er nødvendige for grundisolation og for beskyttende isolation Kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdbarhed Tavler skal være udført, så de kan modstå de termiske og dynamiske påvirkninger, der kan opstå ved kortslutningsstrømme op til mærkeværdierne. Kortslutningsprøverne er beskrevet i Bemærk, at der med hensyn til alle andre tavlekomponenter end ledninger og skinner er tale om kortslutningsstrømme, der opstår som følge af fejl på eller efter tavlekomponentens afgangsklemmer. Tavlekomponenter uden brydefunktion, som gennemløbes af kortslutningsstrømmen, skal kunne tåle dette, uden at der opstår risiko for personer eller omgivelser. Det samme gælder komponenter med brydefunktion, men uden sikkerhedsmæssig betydning, som desuden skal kunne tåle udkobling af kortslutningsstrømmen. Tavlekomponenter med brydefunktion, og som desuden har sikkerhedsmæssig betydning, skal i sig selv være kortslutningsholdbare eller være beskyttet af maksimalafbrydere, sikringer eller en kombination heraf. Kortslutningsbeskyttelse kan udelades for uisolerede ledere og visse isolerede ledere, som installeres i tavlerne på en måde, som medfører, at kortslutning sandsynligvis ikke forekommer (kortslutningssikker oplægning). Se tabel 5. 13

15 Ovennævnte ledere kan være op til 3 m lange. Der skal være kortslutningsbeskyttelsesudstyr i den strømkreds, som de forsyner. Kontrol af kortslutningsholdbarheden kan udelades i visse tilfælde. Fx kræves der ikke kontrol af kortslutningsholdbarheden for tavler, der har en mærkekorttidsstrøm eller en betinget mærkekortslutningsstrøm på ikke over 10 ka. Det er heller ikke nødvendigt at kortslutningsprøve tavledele, som allerede har gennemgået typeafprøvning under betingelser, som gælder i tavlen. Se Oplysninger om kortslutningsholdbarheden Ved bestilling af en tavle skal brugeren oplyse kortslutningsforholdene på opstillingsstedet. Tavlefabrikanten skal have oplyst den størst forventede (fremtidige) og den laveste aktuelle kortslutningsstrøm. Tavlefabrikanten skal på baggrund heraf så angive de oplysninger, som er nødvendige for at opnå en effektiv kortslutningsbeskyttelse af tavlen. Udstyr til kortslutningsbeskyttelse af en tavle, dvs. maksimalafbrydere eller sikringer, kan være indbygget i tavlen af fabrikanten, eller det kan placeres foran tavlen. Udstyr som er indbygget i tavlen Er der tale om en maksimalafbryder, skal elinstallatøren indstille denne på en værdi, der ikke overstiger tavlefabrikantens angivelser, og påse, at kortslutningsudløsningen ikke indstilles til en værdi, der er større end den aktuelle, mindste kortslutningsstrøm, dvs. normalt ved en fase-nul kortslutning. Ved smeltesikringer vil det være lettest, hvis tavlefabrikanten foreskriver en bestemt sikringstype. Elinstallatøren skal så isætte en sådan smeltesikring, hvis mærkestrøm ikke er større end den angivne. Udstyr som ikke er indbygget i tavlen Tavlefabrikanten kan angive de nødvendige oplysninger efter metode a, b eller c. Se Metode a. Tavler, der er mærket med mærkekorttidsstrøm sammen med den tilhørende tid og mærkestødstrøm efter metode a, må opstilles på steder, hvor kortslutningsstrømmen er større end mærkeværdien inden for tider op til 3 sekunder, hvis - når I s i øvrigt ikke overskrides. I 2 mærke t mærke I 2 k,aktuel t aktuel Mærkning angående mærkekorttidsstrøm sammen med den tilhørende tid og mærkestødstrøm er normalt ikke anvendelig i almindelige installationstavler, fordi tavlerne som regel skal forsynes med materiel, som kun kan tåle en bestemt største kortslutningsstrøm. 14

16 Metode b Denne metode, betinget mærkekortslutningsstrøm, omfatter beskyttelse ved brug af enten maksimalafbrydere eller smeltesikringer. Der er tale om den betingede mærkekortslutningsstrøm (I cc ), hvorved forstås den kortslutningsstrøm, som en tavle kan tåle, når den er beskyttet af det kortslutningsbeskyttelsesudstyr, som tavlefabrikanten angiver. Metode c Her gælder det samme som under metode b, men metode c, mærkekortslutningsstrøm med sikring, omfatter kun kortslutningsbeskyttelse med smeltesikringer. Fælles for metode b og c For både metode b s og c s vedkommende gælder, at det vil være lettest, hvis tavlefabrikanten angiver en bestemt sikringstype eller bestemt type maksimalafbryder. Elinstallatøren skal ved valg af smeltesikringer eller maksimalafbryder respektere tavlefabrikantens oplysninger. Den aktuelle kortslutningsstrøm må ikke være større end tavlefabrikantens angivelser. Hvis tavlefabrikanten ikke foreskriver en bestemt sikringstype eller maksimalafbrydertype, men angiver generelle værdier i form af mærkestrøm, brydeevne, brydestrøm, I 2 t m.v., vil det være nødvendigt for elinstallatøren at kontrollere, at disse ting er opfyldt ved det valgte materiel (sikringer eller maksimalafbryder) Indre opdeling af tavler med barrierer eller skilleplader Til beskyttelse mod berøring af spændingsførende dele i tilgrænsende funktionsenheder og til beskyttelse mod indtrængen af faste fremmedlegemer fra én enhed af en tavle til en tilgrænsende enhed kan det være hensigtsmæssigt at opdele tavler med barrierer eller skilleplader. Graden af opdeling angives som form 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a og 4b. Se 7.7 og tillæg D Elektriske forbindelser inde i en tavle. Skinner og isolerede ledere. Beskyttelsesledere Valget af tværsnit for skinner og ledere inde i en tavle bestemmes af tavlefabrikanten. Ud over den strøm, der skal føres, er valget bestemt af de mekaniske påvirkninger, oplægningsmåden og af tavlekomponenterne, fx elektronik. Tabelværdier for ledertværsnit eller strømværdier findes ikke, men de i tabel 2 fastsatte temperaturgrænser må ikke overskrides, når strømkredsene belastes med mærkestrømmen gange en samtidighedsfaktor. PE-lederes tværsnit i en tavle kan aflæses i tabel 3 - eller beregnes efter tillæg B. Kontrol af den gennemgående elektriske forbindelse i beskyttelseskredse er omfattet af rutineprøverne. 15

17 1.18 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Den 1. januar 1992 trådte lov nr. 216 af 10. april 1991 om beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser i kraft. Loven iværksætter EMC-direktivet her i landet. I medfør af loven har kommunikationsministeren udsendt en bekendtgørelse nr. 796 af 5. december 1991 om markedsføring m.v. af elektriske apparater og om elektromagnetiske forstyrrelser. EMC-direktivet administreres af Telestyrelsen. Lokaliteter, hvor tavler skal installeres, inddeles i to områder - 1 og 2. Se EMC-miljø 1 Omfatter boliger samt forretninger og let industri, som fx - butikker - kontorer, banker og sparekasser - biografer, restauranter, barer, haller - servicestationer, parkeringshuse, idrætspladser - værksteder, laboratorier. EMC-miljø 2 Omfatter industrielle områder og industriinstallationer, som fx - industrielle, videnskabelige, medicinske o.l. områder med arbejdende maskiner - områder med kobling af store induktive eller kapacitive belastninger - områder med store magnetfelter. Tavlefabrikanten skal angive, hvilket område tavlen er beregnet for. Krav til prøvning angående EMC EMC-prøver for den færdige tavle kan udelades, - når tavlen består af komponenter, som i sig selv opfylder de følgende EMC-krav til immunitet og udstråling, og - når tavlefabrikanten har fulgt komponentleverandørens installationsanvisninger. Immunitet Tavler, som ikke indeholder elektronisk materiel, er ikke følsomme for normale elektroniske forstyrrelser, og immunitetsprøver er derfor unødvendige. I tavler, som indeholder elektronisk materiel, skal det elektroniske materiel opfylde immunitetskravene i den relevante materielstandard eller EMC-standard, og det skal være egnet for anvendelse i det område, hvor tavlen skal opstilles - EMC-miljø 1 eller 2. Simple ensretterkredse er ikke følsomme over for normale elektromagnetiske forstyrrelser og behøver derfor ikke at kunne bestå immunitetsprøver. 16

18 Udstråling I tavler, som ikke indeholder elektronisk materiel, kan elektromagnetiske forstyrrelser kun frembringes under lejlighedsvis forekommende koblingsoperationer, og de er begrænset til koblingsoverspændinger af millisekunders varighed og med en størrelse, der ikke overstiger mærkeimpulsholdespændingen for den tilhørende strømkreds. Derfor anses bestemmelserne angående elektromagnetisk udstråling for opfyldt, og eftervisning heraf er unødvendig. I tavler, som indeholder elektronisk materiel, skal det elektroniske materiel opfylde udstrålingsbestemmelserne i den relevante materielstandard eller EMC-standard, og det skal være egnet til anvendelse i det område, hvor tavlen skal opstilles - EMC-miljø 1 eller 2. EMC-prøver Tavler, som ikke opfylder ovenstående, skal bestå en række nærmere beskrevne immunitetsprøver og prøver for udstråling, som er anført i Installation af tavler Tavler, undtagen kanalskinnesystemer, skal installeres efter reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 814. For kanalskinnesystemers vedkommende gælder reglerne i afsnit 6, kapitel 815. Tavler, herunder kabelfordelingsskabe i elforsyningsanlæg, skal installeres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Udførelse af elforsyningsanlæg. 17

19 DS/EN Del 2: Særlige bestemmelser for kanalskinnesystemer 2.1 Gyldighedsområde og formål Bestemmelserne gælder for kanalskinnesystemer og deres tilbehør. De gælder også for kanalskinnesystemer beregnet til at forsyne belysningsarmaturer gennem afgangsbokse, men de gælder ikke for kontaktskinnesystemer efter IEC Kanalskinnesystemer skal udføres som typetestede (TTA) tavler. Kanalskinner er et ledersystem bestående af skinner i et rør, en kanal eller i en lignende kapsling - normalt med afgangsbokse for tilslutning af belysningsgenstande, maskiner, hængestikkontakter eller faste installationer, men de kan også være uden udtagsmulighed. Almindeligvis er kanalskinner også forsynet med en tilgangsboks for tilslutning af forsyningskablet, men det behøver ikke altid at være tilfældet. Kanalskinner uden tilgangsboks og uden afgangsbokse kan eksempelvis bruges mellem en transformer og en større hovedtavle i en installation. Alle afgående ledninger skal være overbelastningsbeskyttet og kortslutningsbeskyttet. Det sker som regel ved, at afgangsboksene er forsynet med smeltesikringer eller maksimalafbrydere. 2.2 Beskyttelse mod elektrisk stød Kanalskinner er beskyttet mod direkte berøring ved deres kapsling. Kanalskinner kan beskyttes mod indirekte berøring ved separat strømkreds eller ved totalisolation, men den almindeligste metode er beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, IT-, TT- eller TN-system. For at gøre det muligt at beregne kortslutnings- og fejlstrømme i ethvert punkt i en installation, som indeholder kanalskinnesystemer, skal fabrikanten angive modstands-, reaktansog impedansværdier pr. meters længde for systemet. 2.3 Installation af kanalskinnesystemer Installation af kanalskinnesystemer skal foregå efter reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel

20 DS/EN Del 3: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til at blive installeret på steder, hvor lægmand har adgang til at betjene dem - Fordelingstavler 3.1 Gyldighedsområde Bestemmelserne gælder for TTA-tavler i boliger, butikker, kontorer, skoler og institutioner, hvor der normalt ikke kan forventes at være en instrueret eller sagkyndig person til at betjene tavlerne. Der er tale om tavler til vekselspænding, hvor den nominelle spænding i forhold til jord ikke overstiger 300 V. De afgående strømkredse indeholder kortslutningsbeskyttelsesudstyr, som hver har en mærkestrøm, der ikke overstiger 125 A. Den totale indgangsstrøm må ikke overstige 250 A. 3.2 Oplysninger om tavlen Der skal være en mærkeplade med fabrikantens navn eller varemærke, typebetegnelse eller identifikationsnummer, EN , strømart og frekvens, mærkedriftsspændinger, kapslingsklasse (hvis den er højere end IP2XC) og mærkestrøm. Mærkning kan udføres bag en låge eller aftagelig afdækning. Mærkningen, der angiver, at tavlen er beskyttet mod indirekte berøring ved totalisolation, skal dog være synlig udefra. 3.3 Udførelse og opbygning Tavlerne skal være udført som typetestede tavler (TTA). 3.4 Klemmer for ydre ledere Man skal regne med, at antallet af klemmer for afgående nulledere skal svare til antallet af afgående nulledere. Disse klemmer skal være anbragt eller mærket i samme rækkefølge som deres respektive faselederklemmer. I Danmark accepteres det dog, at en nulklemme i en gruppeafbryder og automatsikring forbindes med mere end én afgående nulleder. Det er en forudsætning, at der anvendes en gruppeafbryder eller automatsikring, som afbryder alle spændingsførende ledere, herunder nullederen, samtidigt. Der skal også være klemmer for beskyttelseslederne i de indgående og afgående strømkredse, og de skal være anbragt eller mærket på samme måde. Desuden skal der være klemmer for enhver potentialudligningsleder, der måtte være krævet, fx en eventuel supplerende udligningsforbindelse. Klemmerne skal anbringes som beskrevet i det foregående under 1.12, Klemmer for ydre ledere. Der skal være en særskilt klemme for hver udgående beskyttelsesleder. 19

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

2 Installationer nr. 12/03

2 Installationer nr. 12/03 - ELRAD-MEDDELELSE 2 Installationer nr. 12/03 (Erstatter materiel nr. 3/99) ELEKT~~CITETS&%DET Gothersgade l60 1 123 K~ibenhavn K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER B3_1_910 KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER Rev.: Tekst: Udført: Kontrol: Godk.: Dato: Projekt: ALABU BOLIG, AFD. 10 - PETER FREUCHENS VEJ 1-39 RENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGER Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Elektricitetsrådet 4. Udgave Maj 2002

Elektricitetsrådet 4. Udgave Maj 2002 Elektricitetsrådet 4. Udgave Maj 2002 Vedrørende Stærkstrømsbekendtgørelsen Maskinsikkerhed Elektrisk materiel på maskiner Afsnit 204-1, 2. udgave 4. udgave Maj 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 3 Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 45 Stikordsregister... 61 2-61 Rekv. 0 Prod. 14-11-2007-12:56

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(B)X-007.dwg

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Afsnit 5. udgave Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2 Særlige bestemmelser for danske systemer - - - - - - Section 5 th edition Plugs and socket-outlets for household and similar

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric.

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric. Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem lk.dk/resi9 eller schneider-electric.dk/resi9 Ny serie tavlekomponenter udviklet specielt til boliger Schneider Electric

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Fællesregulativet 2009

Fællesregulativet 2009 Fællesregulativet 2009 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980 Gothersgade 160 11 23 K~benhavn K Telefon (01) 11 65 82 1980-01-01 Vedr. stærkstr~msreglementet Erstatter 21/78 Fortegnelse over - meddelelser pr. 1. januar 1980 Med henvisning til tidligere udsendt fortegnelse

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen srapport 2011 Elsordningen Side 1 af 10 Indledning: Nærværende rapport indeholder en opgørelse over gennemførte på elsordningen i år 2011. Elsordningens formål er at føre elektriske installationer, som

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8

Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8 Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - Håndbog Elektriske Installationer - Del 7 og 8...3 Områder med badekar eller bruser - kap. 701...5 Svømmebassiner og andre bassiner

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011 NOTAT Projekt Videndeling Kunde CTR VIW Notat nr. 01 Dato 2015-03-09 Fra Steen Kasimir Wozniak 1. Indledning Dette notat har til formål at give et overblik over relevante standarder, direktiver og anvisninger

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Tekniske installationer ved festudlejning

Tekniske installationer ved festudlejning Tekniske installationer ved festudlejning SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard AMU Hoverdal Undervisningsministeriet. (december 2011). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen Årsrapport 21 Elsordningen Side 1 af 9 Tilsynsordningens formål er at føre elektriske installationer, som er udført af autoriserede elinstallatører. Ved at føre indhentes viden om, hvilke elektriske installationer,

Læs mere

ALT i gruppetavler. Lave priser! Hurtig levering. Katalog 2012. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå

ALT i gruppetavler. Lave priser! Hurtig levering. Katalog 2012. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå ALT i gruppetavler Katalog 2012 Lave priser! - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk Hurtig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24. Brug MultiDim tavleberegningsprogram til dimensionering, dokumentation og opmærkning

Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24. Brug MultiDim tavleberegningsprogram til dimensionering, dokumentation og opmærkning Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 Brug MultiDim tavleberegningsprogram til dimensionering, dokumentation og opmærkning 1 UG 150 UG 150 står for Udvendig Gruppetavle med en afstand på

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer BEK nr 12502 af 01/07/2001 Gældende (Stærkstrømsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-04-2002 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 693 af 27/06/2008 BEK nr 1230

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Dimensionering Når der henvises til et kapitel, er det altid kapitler, som stammer fra Stærkstrømbekendtgørelsen Afsnit 6, elektriske installationer, med mindre andet er anført. Hvorfor dimensionere? SB

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Gammatavle type GD110E

Gammatavle type GD110E Tilbehør Gammatavle type Beskrivelse Forklaring stk/ EAN Type Klemmer 1 x 4, Grøngul 1 3613060824 GZ04E 1 x 4, Blå 1 3613060817 GZ04N 1 x 7, Grøngul 1 3613060848 GZ07E 1 x 7, Blå 1 3613060831 GZ07N GZ04N

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER

PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM 6. SEMESTER STÆRKSTRØM (28.05.04) AF: Benjamin Nielsen Studie nr. 13050 Daníel Sigurbjörnsson Studie nr. 13924 Martin Todbjerg

Læs mere