Vedrørende Lavspændingstavler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende Lavspændingstavler"

Transkript

1 Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN til August 2002

2 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN til August 2002

3 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven det samlede overordnede ansvar for elsikkerheden. Dette ansvar spænder fra produktionsanlæggene på kraftværkerne og helt ud i den enkelte forbrugers elapparater. Elektricitetsrådet søger at højne elsikkerheden, bl.a. ved information til såvel fagfolk som brugere.

4 Indhold Forord... 6 DS/EN Del 1: Typetestede og delvis typetestede tavler 1.1 Gyldighedsområde Generelle sikkerhedskrav CE-mærkning Bestemmelsernes opbygning Mærkesamtidighedsfaktor. Prøver for typetestede (TTA) og delvis typetestede (PTTA) tavler Karakteristiske elektriske data for tavler Oplysninger om tavlen Driftsforhold. Kapslingsklasse Udførelse og opbygning Vedrørende tavler, som kun er udført for en bestemt isolationsmærkespænding Vedrørende tavler, som er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding. Overspændingskategorier, isolationskoordinering og prøvespændinger Klemmer for ydre ledere Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdbarhed Oplysninger om kortslutningsholdbarheden Indre opdeling af tavler med barrierer eller skilleplader Elektriske forbindelser inde i en tavle. Skinner og isolerede ledere. Beskyttelsesledere Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Installation af tavler

5 DS/EN Del 2: Særlige bestemmelser for kanalskinnesystemer 2.1 Gyldighedsområde og formål Beskyttelse mod elektrisk stød Installation af kanalskinnesystemer DS/EN Del 3: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til at blive installeret på steder, hvor lægmand har adgang til at betjene dem Fordelingstavler 3.1 Gyldighedsområde Oplysninger om tavlen Udførelse og opbygning Klemmer for ydre ledere Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Valg af koblingsudstyr og komponenter Indre opdeling af tavler med barrierer eller skilleplader Prøver for tavler efter DS/EN DS/EN Del 4: Særlige bestemmelser for byggepladstavler 4.1 Gyldighedsområde Byggepladstavlers funktion Oplysninger om byggepladstavler Udførelse og opbygning Beskyttelse mod korrosion Mekanisk styrke Kapsling og kapslingsklasse Understøtninger og fastgørelsesudstyr Løfte- og håndteringsudstyr for byggepladstavler Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Valg af koblingsudstyr og komponenter Særlige træk ved de forskellige funktionsmæssige typer af byggepladstavler

6 DS/EN Del 5: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til installation udendørs på offentlige steder. Kabelfordelingsskabe til kraftfordeling i net 5.1 Gyldighedsområde og formål Oplysninger om kabelfordelingsskabe Driftsforhold Udførelse og opbygning Kapsling og kapslingsklasse Beskyttelse mod elektrisk stød Prøver for kabelfordelingsskabe Tavler, som elinstallatører og andre opbygger på stedet eller på eget værksted ved brug af standardkomponenter 6.1 Almindeligt Specielt vedrørende typeprøver Specielt vedrørende rutineprøver CE-mærkning Oplysninger om tavlen Bilag 1. ELRÅD-MEDDELELSE, Materiel nr. 3/99 Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som er omfattet af tavlestandarderne Sammenbygninger af materiel, som ikke er omfattet af tavlestandarderne Hvordan skal krav om en bestemt kapslingsklasse for en tavle opfattes. Må der fx kunne trænge vand ind i en IP43 tavle Forholdsregler mod kondens Kapslingsklasse for indbygget materiel Totalisolerede tavler med ydre metalkapsling Må lægmandsbetjente tavler efter afsnit anbringes i det fri Anvendelse af metalkapslede elmålere Kabelfordelingsskabe i forsyningsnet

7 Forord Lavspændingstavler, DS/EN til , omhandler udførelse og prøvning af lavspændingstavler. Denne publikation må kun betragtes som en støtte til forståelse af ovennævnte standard og kan ikke bruges som eneste grundlag for udførelse af lavspændingstavler. N. Kr. Mogensen 6

8 DS/EN Del 1: Typetestede og delvis typetestede tavler 1.1 Gyldighedsområde Der er tale om en dansk oversættelse af den europæiske standard EN til , som gælder for typetestede eller delvis typetestede tavler for vekselspændinger på op til 1000 V med frekvenser på op til 1000 Hz og for jævnspændinger op til 1500 V. Standarden gælder også for vekselspændinger på over 1000 Hz, men højere frekvenser kan indebære, at der skal tages særlige hensyn til forøgede hysterese- og hvirvelstrømstab og til forhold omkring strømfortrængning. Tavler i elforsyningsanlæg og i installationer (undtagen tavler i ex-udførelse) er omfattet af Lavspændingsdirektivet (LVD). Tavler hørende til maskiner er omfattet af Maskindirektivet (MD). DS/EN til indeholder minimumskravene for opfyldelse af de grundlæggende sikkerhedskrav i LVD. DS/EN kan sammen med Stærkstrømsbekendtgørelsen, Maskinsikkerhed, Elektrisk materiel på maskiner, afsnit anvendes til opfyldelse af de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i MD. Tavler i eksplosionsfarlige områder skal efter 1. juni 2003 udføres, så de opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav i ATEX-direktivet. Det sker nemmest ved at bruge følgende standarder: DS/EN : Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer, Del 14: Elektriske installationer i farlige områder (bortset fra miner), og DS/EN og : Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv, Del 1-1: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Konstruktion og prøvning. Del 1-2: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Valg, installation og vedligeholdelse. 1.2 Generelle sikkerhedskrav De generelle sikkerhedskrav tager sigte på at beskytte personer, husdyr og ting mod fare som følge af - direkte eller indirekte berøring - temperatur, lysbuer eller udstråling - ikke-elektriske farer - isolering, der ikke er tilpasset forudsigelige påvirkninger - fare, der kan forårsages af ydre påvirkninger af det elektriske materiel, herunder mekaniske og ikke-mekaniske påvirkninger, samt forudsigelig overbelastning. I praksis er det meget vanskeligt at eftervise, at disse generelle krav er opfyldt uden at anvende de sikkerhedstekniske standarder i DS/EN til , i afsnit 204-1, i DS/EN samt i DS/EN og Fabrikanterne bør anvende standarderne. 7

9 1.3 CE-mærkning Tavler, som er omfattet af LVD, MD og ATEX-direktivet, skal CE-mærkes, og fabrikanten skal udstede og opbevare en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringer efter MD skal følge hver maskine. 1.4 Bestemmelsernes opbygning DS/EN Del 1: Typetestede og delvis typetestede tavler. DS/EN er grundlæggende for alle tavler. De følgende DS/EN , -3, -4 og -5 indeholder tillægsbestemmelser til DS/EN og består af: DS/EN Del 2: Særlige bestemmelser for kanalskinnesystemer. DS/EN Del 3: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til at blive installeret på steder, hvor lægmand har adgang til at betjene dem - Fordelingstavler. DS/EN Del 4: Særlige bestemmelser for byggepladstavler. DS/EN Del 5: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til installation udendørs på offentlige steder. Kabelfordelingsskabe til kraftfordeling i net. En enkelt lodret linie i venstre margin angiver, at der er tale om CENELEC-ændringer af de IEC standarder, som er grundlag for bestemmelserne. Hvor standarderne indeholder særlige danske forklaringer, er disse angivet som noter. 1.5 Mærkesamtidighedsfaktor. Prøver for typetestede (TTA) og delvis typetestede (PTTA) tavler Tavlerne kan udføres med en såkaldt mærkesamtidighedsfaktor, som er forholdet mellem den største forventede belastningsstrøm og mærkestrømmen. Tavlerne skal bestå en række typeprøver og rutineprøver. Typeprøverne har til formål at sikre, at kravene til en bestemt tavletype er opfyldt, mens rutineprøver har til formål at afsløre fejl i materialer og ved den løbende, håndværksmæssige udførelse. Typeprøverne er omfattende, men de skal kun foretages én gang for alle for en bestemt tavletypes vedkommende. Rutineprøverne derimod omfatter kun en inspektion af tavlen, spændingsprøver samt kontrol af beskyttelsesforanstaltninger og af den gennemgående elektriske forbindelse i beskyttelseskredsen. Til gengæld omfatter rutineprøverne alle producerede tavler. Typeprøverne er beskrevet i og 8.2. Rutineprøverne er beskrevet i og 8.3. En TTA-tavle har bestået prøverne. 8

10 En PTTA-tavle indeholder dele, som er typetestede, og dele som ikke er typetestede, men som ved beregnede, fremskrevne eller tilbageførte værdier af data for typetestede tavlekomponenter er konstateret som gode nok. Kanalskinnesystemer, tavler for lægmandsbetjening, byggepladstavler og kabelfordelingsskabe skal være TTA-tavler. 1.6 Karakteristiske elektriske data for tavler Tavler fremstilles efter den aktuelle spænding, som de skal tilsluttes. Men der er forskel på, om spændingssikkerheden refererer til en såkaldt isolationsmærkespænding, eller om spændingssikkerheden også er afpasset en bestemt mærkeimpulsholdespænding. En tavle, der er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding, er i stand til at modstå topværdien af denne impulsspænding, uden at der opstår fejl. Det siger sig selv, at der er tale om en særlig god tavleudførelse, hvad driftssikkerhed angår. 1.7 Oplysninger om tavlen Fabrikantens navn eller varemærke samt typebetegnelse, identifikationsnummer eller anden identifikationsmåde skal altid være angivet på en mærkeplade på tavlen. Ud fra teksten på mærkepladen skal det være muligt at kunne kontakte tavlefabrikanten og fortælle, hvilken slags tavle der er tale om. Øvrige oplysninger om tavlen skal, hvor de finder anvendelse (er aktuelle), være til stede fx i en plastlomme inde i tavlen eller i fabrikantens tekniske dokumentation. Tavlefabrikanten skal medlevere dokumenter eller angive eventuelle betingelser i kataloger for installation, drift og vedligeholdelse af tavlen og det indgående materiel. I tillæg E er anført en fortegnelse over emner, som aftales mellem tavlefabrikant og bruger. 1.8 Driftsforhold. Kapslingsklasse En tavle til opstilling indendørs skal kunne holde til omgivelsestemperaturer fra 5 til +40 o C. Skal en tavle opstilles udendørs, skal den her i landet kunne tåle temperaturer fra 25 til +40 o C. Tavler inddeles med hensyn til beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer og mod vand i kapslingsklasser. Se Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 803. Kapslingsklasser (IP-kode). Tavler til udendørs opstilling uden supplerende beskyttelse skal mindst være i IPX3- udførelse. Er tavlerne beskyttet af et tag eller en skærm, er det måske forsvarligt med en mindre grad af tæthed over for vand. Opstilles tavler i områder med høj luftfugtighed, kan ventilation eller varmelegemer inde i tavlerne komme på tale. 9

11 1.9 Udførelse og opbygning Tavler skal have tilstrækkelig spændingssikkerhed, hvad enten de er udført for en bestemt isolationsmærkespænding - eller for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding Vedr. tavler, som kun er udført for en bestemt isolationsmærkespænding Isolationsmærkespændingens størrelse fastsættes af tavlefabrikanten. Isolationsmærkespændingen må ikke være mindre end mærkespændingen. Prøvespændinger Tavlerne skal afprøves med prøvespændinger efter tabel 10 og 11. Der må ikke forekomme gennemslag eller overslag. Luftafstande og krybestrækninger Der er ikke bestemte krav, endsige krav om kontrolmålinger. Men krævede luftafstande og krybestrækninger i henhold til konstruktionsforskrifterne for de pågældende tavlekomponenter må ikke forringes ved indbygningen i tavlerne. Luftafstande og krybestrækninger for uisolerede dele (fx skinner), som sluttes direkte til tavlekomponenterne, må dog heller ikke være mindre end de værdier, der er angivet i konstruktionsforskrifterne for disse tavlekomponenter Vedr. tavler, som er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding. Overspændingskategorier, isolationskoordinering og prøvespændinger Med hensyn til tavler, som skal udføres for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding, kan der drages nytte af, at en ude fra kommende overspænding dæmpes ved forløbet gennem stikledningen, tavleskinner, hoved- og gruppeledning og i brugsgenstande med eller uden indbygget overspændingsbeskyttelsesudstyr. Dette kaldes isolationskoordinering. I tillæg G er beskrevet, hvorledes en installation inddeles i fire overspændingsgrupper fra I-IV, og hvordan forholdet mellem forsyningssystemets nominelle spænding og materiellets mærkeimpulsholdespænding skal være. 10

12 Fx er mærkeimpulsholdespændingen for indgangsafbryderen og skinnerne 6 kv i en hovedtavle, som er beregnet for tilslutning til 230/400 V, som er den gængse forsyningsspænding her i landet. I: Specielt beskyttet niveau II: På belastningsniveau III: I fordelingsstrømkredse IV: Ved eller nær installationens forsyningspunkt I tabellerne 13 og 15 aflæses de aktuelle prøvespændinger ud fra mærkeimpulsholdespændingen, der som nævnt er fundet i tillæg G, tabel G.1. I Danmark aflæses prøvespændingerne i søjle 2 Ved havoverfladen. Prøvespændinger for hovedkredse og for hjælpe- og styrekredse, som forsynes direkte fra hovedkredse, fremgår af tabel 13. Hjælpe- og styrekredse, som ikke forsynes direkte fra hovedkredsen, men fx fra en styrespændingstransformer, kan have en overspændingsholdbarhed, som er forskellig fra hovedkredsens. Prøvespændinger over åbne kontakter i materiel egnet til adskillelse fremgår af tabel 15. Luftafstande og krybestrækninger Generelt gælder, at krævede luftafstande og krybestrækninger i henhold til konstruktionsforskrifterne for materiellet ikke må forringes ved indbygningen i tavlerne. Luftafstande og krybestrækninger eller impulsholdespændinger for uisolerede dele (fx skinner), som sluttes direkte til tavlekomponenterne, må heller ikke være mindre end de værdier, der er angivet i konstruktionsforskrifterne for disse tavlekomponenter. 11

13 Specielt vedrørende luftafstande Luftafstandene skal have tilstrækkelig størrelse i forhold til de prøvespændinger, som tavlerne udsættes for. De skal under alle forhold være større end angivet i tabel 14, tilfælde B - homogent felt. Spændingsprøve med hensyn til luftafstande kræves dog ikke, hvis luftafstandene er større end angivet i tabel 14, tilfælde A - uhomogent felt - de kan måles efter en metode, som er angivet i tillæg F. De nødvendige luftafstande bestemmes ud fra forureningsgraden. Forureningsgraden refererer til de påvirkninger fra omgivelserne, som tavlerne er beregnet til at kunne modstå. Der er 4 forureningsgrader, som er defineret i Specielt vedrørende krybestrækninger De mindste krybestrækninger mellem faser, mellem ledere tilhørende forskellige strømkredse og mellem spændingsførende dele og udsatte dele fastsættes efter tabel 16 og måles som angivet i tillæg F. De nødvendige krybestrækninger bestemmes ud fra isolationsmærkespændingen (eller ud fra arbejdsspændingen i en styrekreds fx), forureningsgraden og den pågældende materialegruppes krybestrømsindeks. Isolationsmaterialer danner i større eller mindre grad krybespor, når de udsættes for en elektrisk spænding. Derfor er det praktisk at inddele dem i materialegrupper efter deres modstandsdygtighed mod dannelse af krybespor. Der er 4 materialegrupper I, II, IIIa og IIIb med tilhørende krybestrømsindeks. Se og Ved forureningsgrad 1 og 2 må krybestrækningerne ikke være mindre end de tilhørende luftafstande, fastlagt i overensstemmelse med Ved forureningsgrad 3 og 4 må krybestrækningerne ikke være mindre end luftafstandene i tabel 14, tilfælde A Klemmer for ydre ledere Klemmer for nulledere, PE- og PEN-ledere skal anbringes i nærheden af klemmerne for de tilhørende faseledere, gerne i samme tavlefelt og helst inden for samme gruppering af tilhørende materiel. Er der tvivl om tilhørsforholdet, skal der foretages en mærkning. Som minimum accepteres beskyttelseslederes tilslutning til en PE-skinne i et kabelfelt, når tilslutningen sker ud for de tilhørende elførende klemmer i et nabofelt. Klemmerne skal anbringes, så der ikke behøver at blive fjernet mere end højst nødvendigt af kabelkappen. Der skal være en klemme for hver udgående PE-leder. Klemmerne skal være fastgjorte eller fikserede. Det skal klemmer for elførende ledere også være, sådan at nødvendige luftafstande og krybestrækninger altid er til stede Metoder til beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Hvis en tavle tilsluttes ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV, kan tavlen anses beskyttet mod elektrisk stød både hvad angår beskyttelse mod direkte berøring og mod indirekte berøring. Det er en forudsætning, at reglerne i afsnit 6, 411 efterkommes. 12

14 Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod direkte berøring kan opnås ved isolation, barrierer, kapslinger og ved spærringer. Hvis beskyttelsen mod direkte berøring er udført ved anvendelse af barrierer eller kapslinger, skal alle ydre overflader have en kapslingsklasse på mindst IP2X eller IPXXB. Tavler i kapslingsklasse IP2X eller mindre må kun betjenes af sagkyndige eller instruerede personer, jf. afsnit 6, Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring kan opnås ved brug af beskyttelseskredse i TN-, TTeller IT-system eller ved anvendelse af totalisolation. Totalisolerede tavler skal have kapsling af isolermateriale og være i kapslingsklasse IP3XD. Ved TT-system anvendes normalt fejlstrømsafbrydere som udløseorgan. Fejlstrømsafbrydere kan anbringes inde i de tavler, som de skal beskytte, når fejlstrømsafbryderne og tilgående ledninger er anbragt dobbeltisoleret i forhold til tavlernes udsatte dele, fx valgt og installeret efter tabel 5. For tavler, der kun er udført for en bestemt isolationsmærkespænding på fx 400 V, skal luftafstande og krybestrækninger mindst være 6 mm mellem uisolerede elførende dele og tavlestel og 3 mm mellem grundisolerede dele og tavlestel. Hvis det drejer sig om tavler, der er udført for en bestemt isolationsmærkespænding og for en bestemt mærkeimpulsholdespænding, skal man gå et trin op i tabel 14, hvis luftafstanden skal gælde for dobbelt eller forstærket isolation. Krybestrækningerne skal være de dobbelte af de krybestrækninger, som er nødvendige for grundisolation og for beskyttende isolation Kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdbarhed Tavler skal være udført, så de kan modstå de termiske og dynamiske påvirkninger, der kan opstå ved kortslutningsstrømme op til mærkeværdierne. Kortslutningsprøverne er beskrevet i Bemærk, at der med hensyn til alle andre tavlekomponenter end ledninger og skinner er tale om kortslutningsstrømme, der opstår som følge af fejl på eller efter tavlekomponentens afgangsklemmer. Tavlekomponenter uden brydefunktion, som gennemløbes af kortslutningsstrømmen, skal kunne tåle dette, uden at der opstår risiko for personer eller omgivelser. Det samme gælder komponenter med brydefunktion, men uden sikkerhedsmæssig betydning, som desuden skal kunne tåle udkobling af kortslutningsstrømmen. Tavlekomponenter med brydefunktion, og som desuden har sikkerhedsmæssig betydning, skal i sig selv være kortslutningsholdbare eller være beskyttet af maksimalafbrydere, sikringer eller en kombination heraf. Kortslutningsbeskyttelse kan udelades for uisolerede ledere og visse isolerede ledere, som installeres i tavlerne på en måde, som medfører, at kortslutning sandsynligvis ikke forekommer (kortslutningssikker oplægning). Se tabel 5. 13

15 Ovennævnte ledere kan være op til 3 m lange. Der skal være kortslutningsbeskyttelsesudstyr i den strømkreds, som de forsyner. Kontrol af kortslutningsholdbarheden kan udelades i visse tilfælde. Fx kræves der ikke kontrol af kortslutningsholdbarheden for tavler, der har en mærkekorttidsstrøm eller en betinget mærkekortslutningsstrøm på ikke over 10 ka. Det er heller ikke nødvendigt at kortslutningsprøve tavledele, som allerede har gennemgået typeafprøvning under betingelser, som gælder i tavlen. Se Oplysninger om kortslutningsholdbarheden Ved bestilling af en tavle skal brugeren oplyse kortslutningsforholdene på opstillingsstedet. Tavlefabrikanten skal have oplyst den størst forventede (fremtidige) og den laveste aktuelle kortslutningsstrøm. Tavlefabrikanten skal på baggrund heraf så angive de oplysninger, som er nødvendige for at opnå en effektiv kortslutningsbeskyttelse af tavlen. Udstyr til kortslutningsbeskyttelse af en tavle, dvs. maksimalafbrydere eller sikringer, kan være indbygget i tavlen af fabrikanten, eller det kan placeres foran tavlen. Udstyr som er indbygget i tavlen Er der tale om en maksimalafbryder, skal elinstallatøren indstille denne på en værdi, der ikke overstiger tavlefabrikantens angivelser, og påse, at kortslutningsudløsningen ikke indstilles til en værdi, der er større end den aktuelle, mindste kortslutningsstrøm, dvs. normalt ved en fase-nul kortslutning. Ved smeltesikringer vil det være lettest, hvis tavlefabrikanten foreskriver en bestemt sikringstype. Elinstallatøren skal så isætte en sådan smeltesikring, hvis mærkestrøm ikke er større end den angivne. Udstyr som ikke er indbygget i tavlen Tavlefabrikanten kan angive de nødvendige oplysninger efter metode a, b eller c. Se Metode a. Tavler, der er mærket med mærkekorttidsstrøm sammen med den tilhørende tid og mærkestødstrøm efter metode a, må opstilles på steder, hvor kortslutningsstrømmen er større end mærkeværdien inden for tider op til 3 sekunder, hvis - når I s i øvrigt ikke overskrides. I 2 mærke t mærke I 2 k,aktuel t aktuel Mærkning angående mærkekorttidsstrøm sammen med den tilhørende tid og mærkestødstrøm er normalt ikke anvendelig i almindelige installationstavler, fordi tavlerne som regel skal forsynes med materiel, som kun kan tåle en bestemt største kortslutningsstrøm. 14

16 Metode b Denne metode, betinget mærkekortslutningsstrøm, omfatter beskyttelse ved brug af enten maksimalafbrydere eller smeltesikringer. Der er tale om den betingede mærkekortslutningsstrøm (I cc ), hvorved forstås den kortslutningsstrøm, som en tavle kan tåle, når den er beskyttet af det kortslutningsbeskyttelsesudstyr, som tavlefabrikanten angiver. Metode c Her gælder det samme som under metode b, men metode c, mærkekortslutningsstrøm med sikring, omfatter kun kortslutningsbeskyttelse med smeltesikringer. Fælles for metode b og c For både metode b s og c s vedkommende gælder, at det vil være lettest, hvis tavlefabrikanten angiver en bestemt sikringstype eller bestemt type maksimalafbryder. Elinstallatøren skal ved valg af smeltesikringer eller maksimalafbryder respektere tavlefabrikantens oplysninger. Den aktuelle kortslutningsstrøm må ikke være større end tavlefabrikantens angivelser. Hvis tavlefabrikanten ikke foreskriver en bestemt sikringstype eller maksimalafbrydertype, men angiver generelle værdier i form af mærkestrøm, brydeevne, brydestrøm, I 2 t m.v., vil det være nødvendigt for elinstallatøren at kontrollere, at disse ting er opfyldt ved det valgte materiel (sikringer eller maksimalafbryder) Indre opdeling af tavler med barrierer eller skilleplader Til beskyttelse mod berøring af spændingsførende dele i tilgrænsende funktionsenheder og til beskyttelse mod indtrængen af faste fremmedlegemer fra én enhed af en tavle til en tilgrænsende enhed kan det være hensigtsmæssigt at opdele tavler med barrierer eller skilleplader. Graden af opdeling angives som form 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a og 4b. Se 7.7 og tillæg D Elektriske forbindelser inde i en tavle. Skinner og isolerede ledere. Beskyttelsesledere Valget af tværsnit for skinner og ledere inde i en tavle bestemmes af tavlefabrikanten. Ud over den strøm, der skal føres, er valget bestemt af de mekaniske påvirkninger, oplægningsmåden og af tavlekomponenterne, fx elektronik. Tabelværdier for ledertværsnit eller strømværdier findes ikke, men de i tabel 2 fastsatte temperaturgrænser må ikke overskrides, når strømkredsene belastes med mærkestrømmen gange en samtidighedsfaktor. PE-lederes tværsnit i en tavle kan aflæses i tabel 3 - eller beregnes efter tillæg B. Kontrol af den gennemgående elektriske forbindelse i beskyttelseskredse er omfattet af rutineprøverne. 15

17 1.18 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Den 1. januar 1992 trådte lov nr. 216 af 10. april 1991 om beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser i kraft. Loven iværksætter EMC-direktivet her i landet. I medfør af loven har kommunikationsministeren udsendt en bekendtgørelse nr. 796 af 5. december 1991 om markedsføring m.v. af elektriske apparater og om elektromagnetiske forstyrrelser. EMC-direktivet administreres af Telestyrelsen. Lokaliteter, hvor tavler skal installeres, inddeles i to områder - 1 og 2. Se EMC-miljø 1 Omfatter boliger samt forretninger og let industri, som fx - butikker - kontorer, banker og sparekasser - biografer, restauranter, barer, haller - servicestationer, parkeringshuse, idrætspladser - værksteder, laboratorier. EMC-miljø 2 Omfatter industrielle områder og industriinstallationer, som fx - industrielle, videnskabelige, medicinske o.l. områder med arbejdende maskiner - områder med kobling af store induktive eller kapacitive belastninger - områder med store magnetfelter. Tavlefabrikanten skal angive, hvilket område tavlen er beregnet for. Krav til prøvning angående EMC EMC-prøver for den færdige tavle kan udelades, - når tavlen består af komponenter, som i sig selv opfylder de følgende EMC-krav til immunitet og udstråling, og - når tavlefabrikanten har fulgt komponentleverandørens installationsanvisninger. Immunitet Tavler, som ikke indeholder elektronisk materiel, er ikke følsomme for normale elektroniske forstyrrelser, og immunitetsprøver er derfor unødvendige. I tavler, som indeholder elektronisk materiel, skal det elektroniske materiel opfylde immunitetskravene i den relevante materielstandard eller EMC-standard, og det skal være egnet for anvendelse i det område, hvor tavlen skal opstilles - EMC-miljø 1 eller 2. Simple ensretterkredse er ikke følsomme over for normale elektromagnetiske forstyrrelser og behøver derfor ikke at kunne bestå immunitetsprøver. 16

18 Udstråling I tavler, som ikke indeholder elektronisk materiel, kan elektromagnetiske forstyrrelser kun frembringes under lejlighedsvis forekommende koblingsoperationer, og de er begrænset til koblingsoverspændinger af millisekunders varighed og med en størrelse, der ikke overstiger mærkeimpulsholdespændingen for den tilhørende strømkreds. Derfor anses bestemmelserne angående elektromagnetisk udstråling for opfyldt, og eftervisning heraf er unødvendig. I tavler, som indeholder elektronisk materiel, skal det elektroniske materiel opfylde udstrålingsbestemmelserne i den relevante materielstandard eller EMC-standard, og det skal være egnet til anvendelse i det område, hvor tavlen skal opstilles - EMC-miljø 1 eller 2. EMC-prøver Tavler, som ikke opfylder ovenstående, skal bestå en række nærmere beskrevne immunitetsprøver og prøver for udstråling, som er anført i Installation af tavler Tavler, undtagen kanalskinnesystemer, skal installeres efter reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 814. For kanalskinnesystemers vedkommende gælder reglerne i afsnit 6, kapitel 815. Tavler, herunder kabelfordelingsskabe i elforsyningsanlæg, skal installeres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Udførelse af elforsyningsanlæg. 17

19 DS/EN Del 2: Særlige bestemmelser for kanalskinnesystemer 2.1 Gyldighedsområde og formål Bestemmelserne gælder for kanalskinnesystemer og deres tilbehør. De gælder også for kanalskinnesystemer beregnet til at forsyne belysningsarmaturer gennem afgangsbokse, men de gælder ikke for kontaktskinnesystemer efter IEC Kanalskinnesystemer skal udføres som typetestede (TTA) tavler. Kanalskinner er et ledersystem bestående af skinner i et rør, en kanal eller i en lignende kapsling - normalt med afgangsbokse for tilslutning af belysningsgenstande, maskiner, hængestikkontakter eller faste installationer, men de kan også være uden udtagsmulighed. Almindeligvis er kanalskinner også forsynet med en tilgangsboks for tilslutning af forsyningskablet, men det behøver ikke altid at være tilfældet. Kanalskinner uden tilgangsboks og uden afgangsbokse kan eksempelvis bruges mellem en transformer og en større hovedtavle i en installation. Alle afgående ledninger skal være overbelastningsbeskyttet og kortslutningsbeskyttet. Det sker som regel ved, at afgangsboksene er forsynet med smeltesikringer eller maksimalafbrydere. 2.2 Beskyttelse mod elektrisk stød Kanalskinner er beskyttet mod direkte berøring ved deres kapsling. Kanalskinner kan beskyttes mod indirekte berøring ved separat strømkreds eller ved totalisolation, men den almindeligste metode er beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, IT-, TT- eller TN-system. For at gøre det muligt at beregne kortslutnings- og fejlstrømme i ethvert punkt i en installation, som indeholder kanalskinnesystemer, skal fabrikanten angive modstands-, reaktansog impedansværdier pr. meters længde for systemet. 2.3 Installation af kanalskinnesystemer Installation af kanalskinnesystemer skal foregå efter reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel

20 DS/EN Del 3: Særlige bestemmelser for tavler beregnet til at blive installeret på steder, hvor lægmand har adgang til at betjene dem - Fordelingstavler 3.1 Gyldighedsområde Bestemmelserne gælder for TTA-tavler i boliger, butikker, kontorer, skoler og institutioner, hvor der normalt ikke kan forventes at være en instrueret eller sagkyndig person til at betjene tavlerne. Der er tale om tavler til vekselspænding, hvor den nominelle spænding i forhold til jord ikke overstiger 300 V. De afgående strømkredse indeholder kortslutningsbeskyttelsesudstyr, som hver har en mærkestrøm, der ikke overstiger 125 A. Den totale indgangsstrøm må ikke overstige 250 A. 3.2 Oplysninger om tavlen Der skal være en mærkeplade med fabrikantens navn eller varemærke, typebetegnelse eller identifikationsnummer, EN , strømart og frekvens, mærkedriftsspændinger, kapslingsklasse (hvis den er højere end IP2XC) og mærkestrøm. Mærkning kan udføres bag en låge eller aftagelig afdækning. Mærkningen, der angiver, at tavlen er beskyttet mod indirekte berøring ved totalisolation, skal dog være synlig udefra. 3.3 Udførelse og opbygning Tavlerne skal være udført som typetestede tavler (TTA). 3.4 Klemmer for ydre ledere Man skal regne med, at antallet af klemmer for afgående nulledere skal svare til antallet af afgående nulledere. Disse klemmer skal være anbragt eller mærket i samme rækkefølge som deres respektive faselederklemmer. I Danmark accepteres det dog, at en nulklemme i en gruppeafbryder og automatsikring forbindes med mere end én afgående nulleder. Det er en forudsætning, at der anvendes en gruppeafbryder eller automatsikring, som afbryder alle spændingsførende ledere, herunder nullederen, samtidigt. Der skal også være klemmer for beskyttelseslederne i de indgående og afgående strømkredse, og de skal være anbragt eller mærket på samme måde. Desuden skal der være klemmer for enhver potentialudligningsleder, der måtte være krævet, fx en eventuel supplerende udligningsforbindelse. Klemmerne skal anbringes som beskrevet i det foregående under 1.12, Klemmer for ydre ledere. Der skal være en særskilt klemme for hver udgående beskyttelsesleder. 19

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Afsnit 13 TAVLER 776

Afsnit 13 TAVLER 776 776 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Alle værdier er udfyldt i forhold af a 1. udgave August 2003 Opdateret februar 2007 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Kent Lyager Laursen Adresse Anemonevej 22 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk for ejendommen Sælger Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk Adresse Hjermvej 67 Postnr. og by 7560 Hjerm Dato 15.08.2012 Udløbsdato 15.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337 for ejendommen Sælger kob Møller Buchwald Adresse Engvej 5 Postnr. og by 6640 Lunderskov Dato 18.11.2014 Udløbsdato 18.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Adresse Rosenvej 41 Postnr. og by 6400 Sønderborg Dato 12.03.2015 Udløbsdato 12.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere