Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT BOLIGVENTILATION Art.-nr.: _ Ret til ændringer forbeholdes DK

2 Leveringsomfang... Anvendelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Ledningsdiagram Tilslutninger og mål... sion... Tværsnit af anlægget Beskrivelse Betingelser for bypass Frostsikring Version Tilslutning af stik cellent anlæg vha. ebus-kontakt; alle anlæg... Ledningsdiagram for tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer... Tilslutning af eksterne Jordvarmepumpe... Tilslutning til 0-10V-indgang Installation... Generel installation... Opstilling af anlægget Tilslutning af kanaler Tilslutning af netstikket... Tilslutning af omskifter... Tilslutning af ebus-stik Reservedele... Noter Overensstemmelseserklæring Display Driftsart Drift... Systemventilatorens status Meddelelsestekst i driftsarten Drift... Menuen Indstillinger... Menuen Udlæsning... Servicemenu Tænde og slukke anlægget... Indstilling af luftmængden Fabriksindstilling Displaykoder Art.-nr.:

3 holdes: DIN DIN DIN 4719 DIN VDI 2071 VDI 2087 VDI 3801 Rumluftteknik; Ventilation i boliger Rumluftteknik; Ventilation i boliger Ventilation i bygninger - krav, ydelsestest og mærkning af ventilationsapparater Ventilation af badeværelser og toiletter uden vinduer med ventilatorer Varmegenvinding i rumlufttekniske anlæg Luftkanaler beregningsgrundlag Anvendelse af rumlufttekniske anlæg Art.-nr.:

4 - Henvisnings- sonskader eller for at forhindre beskadigelser af anlægget. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! henvis- Bemærk anlægget. cerede fagfolk. Anlægget må kun bruges, hvis det er teknisk korrekt stand. Driftsforstyrrelser og skader, der kan påvirke sik- I et sådant tilfælde skal anlægget slukkes omgående og fortsat brug af anlægget skal forhindres. anvendelse Art.-nr.:

5 Installationssted Anlæggets korrekte brug omfatter udelukkende anvendelsen til passende ventilationsformål. Der må kun transporteres luft, og denne må ikke indeholde sundhedsskadelige, brændbare, eksplosive, aggressive, korrosionsfremmende eller på anden måde farlige elementer, da disse stoffer ellers kommer ud i dyr eller planter, der opholder sig her. lægget. Anlægget må kun installeres i et frostsikret rum. Anlægget skal monteres vandret. Installationsstedet skal vælges, så at der kan sikres tilstrækkelig bortledning af kondens. Få en instruktion af fagmanden, der installerer anlægget. Der må ikke foretages ændringer på anlægget. Vedligeholdelse Anlægget skal regelmæssigt kontrolleres for funktion, beskadigelser og tilsmudsning. Når der er foretaget ændringer på anlægget og der. Når anlægget ikke længere skal anvendes, skal det bortskaffes iht. de lovmæssige bestemmelser. Metal- og kunststofdele skal bortskaffes rensorteret. Art.-nr.:

6 Inden installationen af anlægget påbegyndes, skal det kontrolleres, om det er leveret komplet og ubeskadiget. Dokumentationssæt, bestående af: 6 Art.-nr.:

7 genvinding med en ydelse på op til 95 %, en maksimal ventilationskapacitet på 300 m 3 3 ventilatorer. panelet skifteren læggets ydelse bliver ved med at fungere optimalt ved lave forvarmeren, der er monteret som standard - - luftkanalerne er forskellig på de to versioner! For den rigtige position af tilslutningskanalerne og dimensionerne, se eller Ved bestilling af et anlæg skal det rigtige artikelnummer altid oplyses. Ombygning til en anden version på et senere tidspunkt er ikke mulig. side. lent, skal man være opmærksom på, at positionen af kana- ne og Art.-nr.:

8 Beskyttelsesklasse Ø160 Ø32 38 Filterklasse Ventilationskapacitet [m ,0-9,2 13,7-15,2 22,0-29,2 46,8-66,2 0,104-0,107 0,150-0,161 0,214-0,274 0,403-0, ,368-0,374 0,391-0,416 0,447-0,463 0, Værdien kan afvige med 1 db(a) på grund af måletolerancer OBS: Tallene i cirklen er effekten (i Watt) pr. ventilator Art.-nr.:

9 Beskyttelsesklasse Ø180 Ø32 38 Filterklasse Ventilationskapacitet [m ,6 9, ,10 0,12-0,14 0,24-0,31 0,51-0,7 6 0,38 0,45-0,40 0,56-0,58 0,60-0, ,5 31,5 39,5 40,5 42,5 46,5 50,0 52,0 53,0 53,5 56,0 30,5 33,5 45,5 47,0 47,5 49,0 55,5 56,0 57,0 58,0 59,0 41,5 46, ,0 59,5 61,5 65,0 67,5 68,5 69,5 79,5 Værdien kan afvige med 1 db(a) på grund af måletolerancer OBS: Tallene i cirklen er effekten (i Watt) pr. ventilator Art.-nr.:

10 1 = Indblæsningsluft 2 = Afkastluft 3 = Udsugningsluft 4 = Udeluft korrekte placering af gummistrip, ringe og prop- 10 Art.-nr.:

11 10 mm Montage af sæt til vægophængning. tagesættet. Art.-nr.:

12 Displaydæksel set bagfra 1 Servicetast 2 Regulering af styringselektronik 3 Indeholder styringselektronikken 4 Filtrerer afkastluften fra boligen 5 Forvarmer Opvarmer indblæsningsluften for at sikre, at varmeveksleren ikke fryser ved temperaturer under nul grader. 6 Varmeveksler 7 8 Måler temperaturen på udeluften 9 Måler temperaturen på luften i boligen Bortledning af kondens 12 Udsugningsventilator Leder afkastluft ud i atmosfæren 13 Indblæsningsventilator Modulært stik til 14 positionsomskifter X2 15 Stik ebus X1 Tilslutning til ebus-styring 16 Stik X15 Omfatter de enkelte styringsind- og udgange 17 Stik X14 18 Netkabel 230 volt 19 Tilslutning til eftervarmer eller ekstra forvarmere varmere 12 Art.-nr.:

13 Den bortledte brugte boligluft opvarmer den friske, rene ude- skede rum. den kan indstilles for hvert ventilationsniveau. Den konstante - - I sådanne tilfælde fortrænges den varme luft i boligen mest - - Udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen i boligen - temperaturen i boligen er lavere end den indstillede temperatur i parameternr. 5 i menuen Anlægget er udstyret med en intelligent frostsikringsregulering. Funktionsbeskrivelse: - veksleren overises. samme luftmængder. Når forvarmerens ydelse ikke længere er tilstrækkelig til at afise varmeveksleren, sænkes desuden ndblæsningsventilato- blæsningsventilatoren standser. Det 9-polede stik X15 er tilgængeligt på bagsiden af displaydækslet, uden at anlægget skal åbnes. Det 2-polede stik X14 er tilgængeligt efter at displaydækslet er Se 11.1 for yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder- Art.-nr.:

14 Installation af anlægget: - brationsfri installation skal anlægget monteres på en solid væg 2. Anlægget må ikke monteres på vægge bestående af gipsplader! Hvis anlægget alligevel skal monteres på sådanne vægge, kræves der ekstra foranstaltninger, som f.eks. forsvarlig vægafstivning på bagside af gipsvæg.. Til gulvmontage kan der leveres en montagestol punkter: selskaber Anlægget skal placeres i vandret. - så at det altid kan tages af. derpanelet. Kondensvandet skal bortledes via kloakledningen. en udvendig diameter på 32 mm. limes - skal slutte under vandniveauet i vandlåsen. get., så der dannes en lugtlås. Skruesamling Limet samling; Ø32 mm vendige luftmængder. Kanaler på ydersiden isoleres helt op til alægget for at undgå kondensdannelse på ydersiden af indblæsnings- og ludsug- I den forbindelse skal man tage hensyn til aspekter som f.eks. blæsningskanalerne isoleres, f.eks. hvis disse er installeret i et ikke-isoleret rum. 14 Art.-nr.:

15 1 = CWL-300/400 Excellent venstregående 2/2 (opstilles vandret) 2 = Foretrukken indsugning af friskluft 3 = Indsugning friskluft gennem tag 6 = Foretrukket sted til bortledning af udsug- 9 = Lyddæmpende slange 10 = Kanaler fra og til bolig A gavlen eller tagudhænget. Hvis friskluften suges op under- dannes kondensvand i tagforskallingen og der ikken kan trænge vand ind udefra. Indsugning af friskluft under tag- beklædni så der ikke dannes kondensvand i tagforskallingen. - sat. - kanalsystemet reduceres den maksimale ventilationskapacitet. placeres, så de ikke generer. A = 10 mm over tagbeklædning B = Tagisolering C = Forsegling med skum hyggeligt og beklædes damptæt snavs og træk. Det anbefales at anvende svagt inducerede indblæsningsluftventiler. Der skal være tilstrækkelig mange ventilationsåbninger, f.eks. Art.-nr.:

16 - serne fra det kommunale energiselskab. Tag hensyn til 1000 W forvarmeren. trækkes ud ved vedligeholdelses af anlægget. den af anlæggets displaydæksel. skal der altid monteres et RJ12-stik i kombination med et 6-koret modulært kabel. For eksempler på tilslutning af omskifteren, se tilslutningsdiagrammerne til ler en kombination af omskiftere. X1 på bagsiden af displaydækslet. G : 1 08:30 Monday 23/01/12 08:00-23:00 ebus-protokollen- somhed skal kontakterne X1-1 altid tilsluttes X1-2 og kontakterne X1-2 altid tilsluttes X1-2. Hvis kontakterne bliver byttet om, virker anlægget ikke! Betjeningsmodul BML Excellent ebus: Filter 2-koret kabel 16 Art.-nr.:

17 Indstillin- alle symboler på displayet i 2 sekunder. Samtidig lyser også bag-. 30 sekunder. Når der ikke trykkes på tasterne eller når der ikke er opstået driftstilstanden Når man har trykket på tasten Menu kan man vælge mellem 3 Tryk på R-tasten for at forlade alle menuer og vende tilbage til driftstilstanden 'Drift'. ets baggrundslys, uden at der ændres noget i menuen.. A = LCD-display B = 4 betjeningstaster C = servicestik A B C Tast Menu - R Tastfunktion Aktiver menuen Indstillinger; gå til næste trin i undermenuen; bekræft ændring af værdi Scrolle; ændre værdier Art.-nr.:

18 I driftstilstanden 'Drift' kan der på displayet vises 4 forskellige, visning af koblede anlæg nummer. tilatorsymbolet. Når ventilatorerne står stille, vises ventilatorsymbolet ikke på displayet. Numret bag ventilatorsymbolet angiver ventilatortilstanden. Numrene er forklaret i tabellen nedenfor Her vises den indblæsningshastigheden, som er indstillet for indblæsnings- og udsugningsventilatoren. Når indblæsningshastigheden for indblæsnings- og udsugningsventilatoren er forskellige, f.eks. ved anvendelse af en hastigheden. teksten 'OFF'. 18 Art.-nr.:

19 rige meddelelsestekster. Meddelelses- information, se 9.1. Slave 1, Slave 2 osv. For sammenkoblede anlæg vises der i meddelelsesteksten, hvilket anlæg der er 'Slave 1'-anlæg til informationer om det, se ventilatortilstanden. Master-anlæg Slave-anlæg displayet, er Jordvarmepumpen aktivt. se også vises på displayet, er én af de eksterne koblingsindgange aktiv, se også V1 eller V2 Når teksten 'V1' eller 'V2' vises på displayet, er én 0-10 V-indgangene aktiv, se også Art.-nr.:

20 I menuen Indstillinger kan man ændre indstillingsværdier, så sikre at anlægget fungerer optimalt. For en oversigt over disse indstillingsværdier, se kapitel 13. Nogle indstillingsværdier, som f.eks. luftmængderne, er fastlagt i anlæggets designdata. 4 For at vælge den valgte indstillingsværdi, trykkes på -tasten. Sådan ændres indstillingsværdierne i menuen Indstillinger: 1 Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. - - og + -tasten. 6 Gem den ændrede indstillingsværdi 2 Tryk på 'menu'-tasten for at aktivere '- '. Gem den ændrede indstillingsværdi den ændrede indstillingsværdi Menuen Indstillinger er aktiv Gem ikke den ændrede værdi Indstillingsværdi Indstillingsværdiens parameternummer Valg af den indstllingsværdi, som skal ændres. 7 For at ændre yderligere indstillingsværdier, gentages trin 3 til 6. Hvis du ikke vil ændre andre indstillingsværdier og du vil vende tilbage til driftstilstanden 'Drift', tryk da på R - tasten. Tilbage til driftstilstanden 'Drift' 20 Art.-nr.:

21 funktion. Værdier eller indstillinger kan ændres i menuen Udlæsning. Man kan få vist 3. Aktivér 1. Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. Displayet viser nu menuen Indstillinger. Fremkaldt værdi for vist værdi For en forklaring se tabellen nedenfor Driftstilstand + - og - -tasten. Menuen Indstillinger 2. Brug + - og - -tasten for at gå til Menuen. R'-tasten for at vende tilbage til driftsstilstanden 'Drift'. Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 minutter, vender anlægget automatisk tilbage til driftstilstanden 'Drift'. Menuen Værdivisning Driftstilstand 2x Enhed 01 Aktuel temperatur i bolig o 02 o Aktuelt tryk i indblæsningskanal 06 Aktuelt tryk i udsugningskanal 07 Aktuel luftmængde indblæsningsventilator [m 3 08 Aktuel luftmængde udsugningsventilator [m 3 09 Aktuel luftfugtighed % Art.-nr.:

22 er menuen Indstillinger og menuen Værdivisning blokeret og kun servicemenuen kan åbnes. Når man trykker på 'menu'- tasten, åbnes servicemenuen direkte. Man kan få vist 1. Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. Displayet viser nu menuen Indstillinger. + - og - -tasten. Driftstilstand Menuen Indstillinger 2. Skift til + - og - -tasten Aktivér Servicemenu R'-tasten for at vende tilbage til driftsstilstanden 'Drift'. Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 minutter, vender anlægget automatisk tilbage til driftstilstanden 'Drift'. Driftstilstand Fejlkode; for en forklaring af fejlkoden se 8.1 og 8.2 Fejlmeddelelses nr. på 'R' -tasten i 5 sekunder. Det er dog kun muligt, hvis der ikke er nogen aktiv driftsforstyrrelse! 22 Art.-nr.:

23 Anlægget kan tændes eller slukkes på to måder: Tænd for forsyningsspændingen: Slut 230V-netstikket til den elektriske installation. Tryk på '-'-tasten i 5 sekunder for at slukke anlægget ved I 2 sekunder vises alle symboler på displayet. 2 s > 5 s - anlægget altid driftstilstand 1. 2 s Afbrydelse af forsyningsspændingen; Træk 230V-netstikket ud af den stikkontakten. Derefter er - Anlægget tændes ved at trykke på '-'-tasten i 5 sekunder. at trække netstikket ud af stikkontakten. > 5 s Art.-nr.:

24 let til 50, 100, 150 og 225 m 3 mængder er fra fabrikken indstillet til 50, 100, 200 og 300 m 3 - mængden automatisk. For oplysninger om ændring af luftmængderne se menuen Indstillinger, se 6.3. Indstilling : er 0 eller 50 m 3 Indstilling 1 : skal altid være lavere end indstilling 2 Indstilling 2 : skal altid være lavere end indstilling 3 Indstilling 3 : 3 3 er beskrevet i 6.3. Det er muligt at nulstille alle indstillinger, som er blevet ændret, til fabriksindstillingen i én omgang. nuen. > 10 sek. skal trykkes samtidig > 3 sek. visning Driftstilstand 24 Art.-nr.:

25 låser anlægget, er også menuen Indstillinger og menuen Værdivisning slukket og kun servicemenuen er tilgængelig. Anlægget forbliver i denne driftsforstyrrelse, indtil det pågæl- standen 'Drift'. Ventilatorerne styres på grundlag af værdier af de tryksensorer, trykslanger til printkortet. Hvis slangerne ikke er tilsluttet korrekt, f.eks. tilstoppede eller der er lækage, måles der altså et forkert tryk, så ventilatorerne ikke længere kan reguleres kor- tilslutningen af trykslangerne kontrolleres. Fejl E999 Hvis meddelelsen E999 vises på displayet umiddelbart efter at anlægget er blevet tændt, er det indbyggede printkort ikke printkortet er forkerte. skal printkortet udskiftes med et printkort af den rigtige type. Rigtig indstilling Rigtig indstilling Art.-nr.:

26 ikkelåser ikke låser ikke låser Tryksensor i indblæsningsventilator defekt. tilstoppede eller 'knækkede'. Tryksensor i udsugningsventilator defekt. De blå trykslanger er tilstoppede eller 'knækkede'. Bypass defekt. - Skifter til en regulering med konstant om- - Forvarmer tændes, hvis udetemperaturen - Skifter til en regulering med konstant om- - Forvarmer tændes, hvis udetemperaturen - Ingen. tet korrekt eller defekt; - eller beskadigede. kede eller beskadigede. låser Udsugningsventilator defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Genstarter hver 5. minut. låser Indblæsningsventilator defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Genstarter hver 5. minut. låser anlæg- defekt defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Bypass lukker og låses. - Bypass lukker og låses. afbrudt. den eksterne temperatur. ikke låser er defekt. E999 låser printkortet er ikke indstillet korrekt. ikke. Hvis en omskifters position 2 ikke virker, som den skal, er omskifters modulære stik tilsluttet forkert. Afskær en af RJ-stikkene til omskifteren, og montér et nyt stik omvendt. 26 Art.-nr.:

27 FILTER- du har taget dem ud. Filtrene skal udskiftes hvert år. Anlægget må aldrig bruges 1 - Tryk på - tasten i 5 sekunder. Tænd anlægget ved at trykke på '-' tasten i 5 sekunder. > 5 s > 5 s R Teksten 'FILTER FILTER' endnu ikke er blevet vist i displayet. Derefter nulstilles 'Tælleren' igen. 5 s 'FILTER displayet vises igen tilstanden 'Drift'. Art.-nr.:

28 år. 4 Tag varmeveksleren ud. Undgå beskadigelse af skumdelene i anlægget. - -tasten teret. > 5 s et almindeligt opvaskemiddel. Skyl varmeveksleren med varmt vand. 6 Tag displaydækslet af. OBS! 28 Art.-nr.:

29 8 Skub ventilatorenheden ud af anlægget. ge uden ventilatorenheden. Vend nu skumdelen, således at delen med trykslangerne ligger nedad. blå trykslange uden mærke her! 13 Montér hele ventilatorenheden i anlægget igen. 14 Slut trykslangerne og ventilatorkablerne igen til printkortet. Vær opmærksom på mærket på tryksensorerne for at placere trykslangerne i den rigtige position. Se klistermærket i anlægget for at placere stikkene i den rigtige position. net fra bagsiden af displaydækslet. 16 Montér varmeveksleren i anlægget igen. 17 Anbring frontdækslet. der mod varmeveksleren. 10 Nu kan ventilatorenheden skilles forsigtigt ad, så det to ventilatorer bliver tilgængelige. Vær opmærksom på, at ventilatorerne bliver liggende i den nederste enhedsdel! - R'-tasten i 5 sekunder. Art.-nr.:

30 A = Omskifter B = Forvarmer E = Indblæsningsventilator F = Udsugningsventilator G = Betjeningspanel J = Servicestik K = Motor bypass-spjæld N = Ingen funktion O = (ikke egnet til 230V!) Q = Udgang 0+10V S = 24 V-tilslutning T = Indgang 0-10V (eller slutkontakt) U = Slutkontakt (eller indgang 0-10V) 30 Art.-nr.:

31 A = Tilslutning til omskifter B = Forvarmer E = Indblæsningsventilator F = Udsugningsventilator G = Betjeningspanel J = Servicestik K = Motor bypass-spjæld L = Ekstra stik Art.-nr.:

32 Topolet skruestik. linger; se Kun egnet til lavspænding. Modulært stik type RJ-12. Kun egnet til lavspænding. Dette stik er ikke aktiveret fra fabrik. Stikket kan anvendes for tilslutning af en eftervarmer eller af ekstra forvarmer ved at ændre parameter 13 i menuen Indstilling fra '0' til '1' eller '2'. OBS: X15-7 og X forvarmer. Tilslutning Anvendelse eller for omkobling : aktiveret fra fabrik eller for omkobling til ekstern koblingskontakt : maks. 4,5 VA 9 32 Art.-nr.:

33 230V gigt af hvilken type modulært kabel, der anvendes. A = CWL-300/400 Excellent OBS: For det anvendte modulære kabel gælder, at tappen på de to modulære stik skal monteres, således den vender mod mærket på det modulære kabel. 230V D A = CWL-300/400 Excellent fjernbetjening C = Fjernbetjening med 4 indstillinger D = Eventuelle ekstra fjernbetjening med 4 indstillinger, som skal tilsluttes (maks. 6 fjernbetjening kan tildeles 1 modtager) 230V 230V A = CWL-300/400 Excellent C = Fordeler A = CWL-300/400 Excellent D = Fjernbetjening med 4 indstillinger E = Fordeler Art.-nr.:

34 OBS: X1-2. X1-1 må aldrig sluttes til X1-2. Maks. 10 anlæg 230V 230V 230V Display viser ventilationstilstand 1, 2 eller 3. A = Omskifter B = 2-polet stik M = CWL-300/400 Excellent (master) C1 til C* = CWL-300/400 Excellent (slave); maks. 10 anlæg kan sammenkobles via ebus, som er indstillet som 'master'. Beskrivelse Fabriksindstilling 8 Kommunikationstype ebus 9 ebus-adresse 0 Område OT ebus 0 = master 1 til 9 = slave 1 til 9 34 Art.-nr.:

35 Den elektriske tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer sker på lignende måde. Men ved anvendelse af en eftervarmer er der forvarmeren. A = CWL-300/400 Excellent C = Varmelegeme (maks W) monteret) E = Maks. beskyttelse vha. manuelt reset F = Lampe, maks. beskyttelse: lyser, når maks. be- tra forvarmer Beskrivelse Fabriksindstilling 13 Forvarmer 0 14 Temperatur eftervarmer hvis ekstra forvarmer Område 0 = Fra 1 = Forvarmer Art.-nr.:

36 direkte på bagsiden af displaydækslet uden at displaydækslet skal afmonteres. Hvis en Jordvarmepumpe er tilsluttet, er det ikke I = Til bolig A = CWL-300/400 Excellent C = Trevejsventil 24 volt; styring 0-10 V D = Jordvarmepumpe E = Varmeveksler i CWL-300/400 Excellent II = Til atmosfæren III = Fra bolig IV = Friskluft 230V A = CWL-300/400 Excellent C = Trevejsventil 24 volt; (maks. 4,5 VA); styring 0-10 V D = Luft fra jordvarmepumpe E = Udeluft G = Luft til CWL-300/400 Excellent 9-polet stik X15 Beskrivelse Fabriksindstilling Område 27 OFF Art.-nr.:

37 sluttes til tilslutning nr. 1 og nr. 9 på det 9-polede stik X15. Dette 9-polede stik er tilgængeligt direkte på bagsiden af displaydækslet stik X15, der som standard er forprogrammeret som 0-10V indgang, omprogrammeres til en anden indgang til koblingskontakten. Ved at ændre parameter 21 fra '0' til '1' bliver denne 0-10V-indgang ændret til en indgang til en slutkontakt. Hvis der anvendes to koblings- A = CWL-300/400 Excellent C = Kontakt tilsluttet koblingsindgang 1; f.eks. en afbryder eller en relækontakt D = Display CWL- 300/400 Excellent (tekst 'CN1' vises, når kontakt C er sluttet.) Ved at ændre parameter 18 kan der indstilles fem forskellige driftstilstande for indblæsnings-- og udsugningsventilatoren, når indgangen til den eksterne koblingskontakt 1 X15-1 og X15-2 sluttes. Afhængigt af indstillingen af parametrene 19 og 20 kan indblæsnings-- playet Indstilling Betingelser for funktion Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet Opfylder betingelser for bypass for Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet 9-polet stik X15 Driftstilstand indblæsnings- og udsugningsventilator Indstilling param. 19 og 20 Indblæsnings- og udsugningsventilatorens hand- Handling afhænger af indstillingen for indblæs- - 'tilsidesættes'. Ventilatorernes handling er afhængigt af åbnes. 1 - Udetemperaturen er som minimum lavere end temperaturen i boligen Hvis tilslutning X15-3 og X15-4 er programmeret som koblingsindgang 2, kan parametrene 24, 25 og 26 bruges til at indstille de forskellige Ventilator slukkes 3 stighed Ventilatoraktiveres ikke Art.-nr.:

38 2 terne forsyning kan sluttes til tilslutning nr. 3 og nr. 4 på det 9-polede stik X15. Dette 9-polede stik er tilgængeligt direkte på bagsiden 21 er fra fabrik indstillet på '1'. Når den tilsluttede forsyning er aktiv, viser displayet meddelelsen V2. Den minimale og maksimale Den maksimale spænding i parameter 23 kan ikke indstilles lavere end den spænding, som er indstillet i parameter 22. X15-1 GND X V X15-3 GND X V A = CWL-300/400 Excellent C = Forsyning tilsluttet 0-10V-indgang, f.eks. en fugtsensor eller en CO 2 - sensor. Den tilsluttede forsyning har en egen D = Display CWL-300/400 Excellent (tekst 'V2' vises, når forsyningen er aktiv på indgang 2.) 9-polet stik X15 standard er forprogrammeret som koblingskontakt, omprogrammeres til en anden 0-10V-indgang. Ved at ændre parameter 15 fra '0' til '1' bliver denne indgang ændret til en proportional 0-10V-indgang. Ved anvendelse af to 0-10V- 0-10V-indgang, som er aktiveret fra fabrik Tilslutning Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling X15-3 og X = tændt 0 = slukket 22 Minimal spænding 0-10 Volt 0,0 volt - 10,0 volt 0,0 volt 23 Maksimal spænding 0-10 volt 0,0 volt - 10,0 volt 10,0 volt 0 Hvis tilslutningen X15-1 og X15-2 er programmeret som anden 0-10V-indgang, kan parametrene 15, 16 og 17 bruges til at ændre de forskellige driftstilstande på samme måde som for standard 0-10V-indgangen. Når forsyningen er aktiv på den valgfri anden 0-10Vindgang, viser displayet teksten 'V1'. 38 Art.-nr.:

39 230V E A = CWL-300/400 Excellent C = RF (fugt) - sensor E = Udsugningsluftkanal ternr. Beskrivelse Fabriksindstilling Område 30 Aktivering RFsensor OFF OFF = slukket ON = tændt 31 hed 0 0 RF-sensorens grundindstilling -1-2 Art.-nr.:

40 * * 12 karakteristika. 40 Art.-nr.:

41 Nr. Komponent Art. Nr Se Kabel med netstik 230 volt inkl. displaydæksel * Frontdæksel venstre * Netkablet er udstyret med et printstik. Art.-nr.:

42 - METER 01 Luftmængde 50 m 3 0 m 3 3 Luftmængde 50 m 3 0 m Luftmængde 100 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 100 m 3 50 m Luftmængde 150 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 200 m 3 50 m Luftmængde 225 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 300 m 3 50 m m 3 5 m 3 5 m 3 05 Bypass-temperatur 06 Bypass-hysterese BY HYS Kommunikation ebus Ot ebus 09 Busadresse 0 BUSADR 10 varmegenvinding OFF 11 Trykubalance tilladt ON 12 Fast trykubalance 0 m m m 3 13 Forvarmer 0 14 Temperatur eftervarmer 15 Valg indgang 1 Kontakt T, side V; Bypass lukket Bypass åbnet 0V; Bypass lukket 16 Minimal sp. indgang 1 (kontakt T, side 30) 0,0 V 0 volt - 10 volt 0,5 V V1 MIN 17 Maksimal sp. indgang 1 (kontakt T, side 30) 10,0 V 0 volt - 10 volt 0,5 V V1 MAX Betingelser koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Indblæsningsventilatorens tilstand koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Indblæsningsventil. aktiveres 42 Art.-nr.: V1

43 Udsugningsventilatorens tilstand koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Valg indgang 2 (Kontakt U, side 30) Minimal spænding indgang 2 (Kontakt U, side 30) Maksimal spænding indgang 2 (Kontakt U, side 30) Betingelser koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) Indblæsningsventilatorens tilstand koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) Udsugningsventilatorens tilstand koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) 27 Jordvarmepumpe OFF Minimumtemperatur Jordvarme- Maksimum temperatur Jordvar- 30 OFF Slutkontakt indgang Åbnekontakt 12V; Bypass lukket 0V bypass åben 0V; Bypass lukket 12V - TER 0,0 V 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 V V2 MIN 10,0 V 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 V V2 MAX OFF ON 0 OFF ON 0 RF-sensorens grundindstilling -1-2 V2 Art.-nr.:

44 Nr.: Udsteder: Adresse: Wolf GmbH Mainburg, Afdelingschef teknik Klaus Grabmaier 44 Art.-nr.:

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Renovent Excellent 300/400 (Plus)

Renovent Excellent 300/400 (Plus) Renovent Excellent 300/400 (Plus) INSTALLATIONSVEJLEDNING WWW.BRINKAIRFORLIFE.NL Installationsvejledning Varmegenvindingsapparat Renovent Excellent 300/400 (Plus) BØR OPBEVARES I NÆRHEDEN AF APPARATET

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 Multi systemer 1. fujitsu split-anlæg multi typer split AOY24FUU AOY24UUU AOY20FSU AOY20USU AOY24FSU AOY24USU AOY19F AOY19U AOY20FSS AOY20USS

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere