Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT BOLIGVENTILATION Art.-nr.: _ Ret til ændringer forbeholdes DK

2 Leveringsomfang... Anvendelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Ledningsdiagram Tilslutninger og mål... sion... Tværsnit af anlægget Beskrivelse Betingelser for bypass Frostsikring Version Tilslutning af stik cellent anlæg vha. ebus-kontakt; alle anlæg... Ledningsdiagram for tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer... Tilslutning af eksterne Jordvarmepumpe... Tilslutning til 0-10V-indgang Installation... Generel installation... Opstilling af anlægget Tilslutning af kanaler Tilslutning af netstikket... Tilslutning af omskifter... Tilslutning af ebus-stik Reservedele... Noter Overensstemmelseserklæring Display Driftsart Drift... Systemventilatorens status Meddelelsestekst i driftsarten Drift... Menuen Indstillinger... Menuen Udlæsning... Servicemenu Tænde og slukke anlægget... Indstilling af luftmængden Fabriksindstilling Displaykoder Art.-nr.:

3 holdes: DIN DIN DIN 4719 DIN VDI 2071 VDI 2087 VDI 3801 Rumluftteknik; Ventilation i boliger Rumluftteknik; Ventilation i boliger Ventilation i bygninger - krav, ydelsestest og mærkning af ventilationsapparater Ventilation af badeværelser og toiletter uden vinduer med ventilatorer Varmegenvinding i rumlufttekniske anlæg Luftkanaler beregningsgrundlag Anvendelse af rumlufttekniske anlæg Art.-nr.:

4 - Henvisnings- sonskader eller for at forhindre beskadigelser af anlægget. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! henvis- Bemærk anlægget. cerede fagfolk. Anlægget må kun bruges, hvis det er teknisk korrekt stand. Driftsforstyrrelser og skader, der kan påvirke sik- I et sådant tilfælde skal anlægget slukkes omgående og fortsat brug af anlægget skal forhindres. anvendelse Art.-nr.:

5 Installationssted Anlæggets korrekte brug omfatter udelukkende anvendelsen til passende ventilationsformål. Der må kun transporteres luft, og denne må ikke indeholde sundhedsskadelige, brændbare, eksplosive, aggressive, korrosionsfremmende eller på anden måde farlige elementer, da disse stoffer ellers kommer ud i dyr eller planter, der opholder sig her. lægget. Anlægget må kun installeres i et frostsikret rum. Anlægget skal monteres vandret. Installationsstedet skal vælges, så at der kan sikres tilstrækkelig bortledning af kondens. Få en instruktion af fagmanden, der installerer anlægget. Der må ikke foretages ændringer på anlægget. Vedligeholdelse Anlægget skal regelmæssigt kontrolleres for funktion, beskadigelser og tilsmudsning. Når der er foretaget ændringer på anlægget og der. Når anlægget ikke længere skal anvendes, skal det bortskaffes iht. de lovmæssige bestemmelser. Metal- og kunststofdele skal bortskaffes rensorteret. Art.-nr.:

6 Inden installationen af anlægget påbegyndes, skal det kontrolleres, om det er leveret komplet og ubeskadiget. Dokumentationssæt, bestående af: 6 Art.-nr.:

7 genvinding med en ydelse på op til 95 %, en maksimal ventilationskapacitet på 300 m 3 3 ventilatorer. panelet skifteren læggets ydelse bliver ved med at fungere optimalt ved lave forvarmeren, der er monteret som standard - - luftkanalerne er forskellig på de to versioner! For den rigtige position af tilslutningskanalerne og dimensionerne, se eller Ved bestilling af et anlæg skal det rigtige artikelnummer altid oplyses. Ombygning til en anden version på et senere tidspunkt er ikke mulig. side. lent, skal man være opmærksom på, at positionen af kana- ne og Art.-nr.:

8 Beskyttelsesklasse Ø160 Ø32 38 Filterklasse Ventilationskapacitet [m ,0-9,2 13,7-15,2 22,0-29,2 46,8-66,2 0,104-0,107 0,150-0,161 0,214-0,274 0,403-0, ,368-0,374 0,391-0,416 0,447-0,463 0, Værdien kan afvige med 1 db(a) på grund af måletolerancer OBS: Tallene i cirklen er effekten (i Watt) pr. ventilator Art.-nr.:

9 Beskyttelsesklasse Ø180 Ø32 38 Filterklasse Ventilationskapacitet [m ,6 9, ,10 0,12-0,14 0,24-0,31 0,51-0,7 6 0,38 0,45-0,40 0,56-0,58 0,60-0, ,5 31,5 39,5 40,5 42,5 46,5 50,0 52,0 53,0 53,5 56,0 30,5 33,5 45,5 47,0 47,5 49,0 55,5 56,0 57,0 58,0 59,0 41,5 46, ,0 59,5 61,5 65,0 67,5 68,5 69,5 79,5 Værdien kan afvige med 1 db(a) på grund af måletolerancer OBS: Tallene i cirklen er effekten (i Watt) pr. ventilator Art.-nr.:

10 1 = Indblæsningsluft 2 = Afkastluft 3 = Udsugningsluft 4 = Udeluft korrekte placering af gummistrip, ringe og prop- 10 Art.-nr.:

11 10 mm Montage af sæt til vægophængning. tagesættet. Art.-nr.:

12 Displaydæksel set bagfra 1 Servicetast 2 Regulering af styringselektronik 3 Indeholder styringselektronikken 4 Filtrerer afkastluften fra boligen 5 Forvarmer Opvarmer indblæsningsluften for at sikre, at varmeveksleren ikke fryser ved temperaturer under nul grader. 6 Varmeveksler 7 8 Måler temperaturen på udeluften 9 Måler temperaturen på luften i boligen Bortledning af kondens 12 Udsugningsventilator Leder afkastluft ud i atmosfæren 13 Indblæsningsventilator Modulært stik til 14 positionsomskifter X2 15 Stik ebus X1 Tilslutning til ebus-styring 16 Stik X15 Omfatter de enkelte styringsind- og udgange 17 Stik X14 18 Netkabel 230 volt 19 Tilslutning til eftervarmer eller ekstra forvarmere varmere 12 Art.-nr.:

13 Den bortledte brugte boligluft opvarmer den friske, rene ude- skede rum. den kan indstilles for hvert ventilationsniveau. Den konstante - - I sådanne tilfælde fortrænges den varme luft i boligen mest - - Udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen i boligen - temperaturen i boligen er lavere end den indstillede temperatur i parameternr. 5 i menuen Anlægget er udstyret med en intelligent frostsikringsregulering. Funktionsbeskrivelse: - veksleren overises. samme luftmængder. Når forvarmerens ydelse ikke længere er tilstrækkelig til at afise varmeveksleren, sænkes desuden ndblæsningsventilato- blæsningsventilatoren standser. Det 9-polede stik X15 er tilgængeligt på bagsiden af displaydækslet, uden at anlægget skal åbnes. Det 2-polede stik X14 er tilgængeligt efter at displaydækslet er Se 11.1 for yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder- Art.-nr.:

14 Installation af anlægget: - brationsfri installation skal anlægget monteres på en solid væg 2. Anlægget må ikke monteres på vægge bestående af gipsplader! Hvis anlægget alligevel skal monteres på sådanne vægge, kræves der ekstra foranstaltninger, som f.eks. forsvarlig vægafstivning på bagside af gipsvæg.. Til gulvmontage kan der leveres en montagestol punkter: selskaber Anlægget skal placeres i vandret. - så at det altid kan tages af. derpanelet. Kondensvandet skal bortledes via kloakledningen. en udvendig diameter på 32 mm. limes - skal slutte under vandniveauet i vandlåsen. get., så der dannes en lugtlås. Skruesamling Limet samling; Ø32 mm vendige luftmængder. Kanaler på ydersiden isoleres helt op til alægget for at undgå kondensdannelse på ydersiden af indblæsnings- og ludsug- I den forbindelse skal man tage hensyn til aspekter som f.eks. blæsningskanalerne isoleres, f.eks. hvis disse er installeret i et ikke-isoleret rum. 14 Art.-nr.:

15 1 = CWL-300/400 Excellent venstregående 2/2 (opstilles vandret) 2 = Foretrukken indsugning af friskluft 3 = Indsugning friskluft gennem tag 6 = Foretrukket sted til bortledning af udsug- 9 = Lyddæmpende slange 10 = Kanaler fra og til bolig A gavlen eller tagudhænget. Hvis friskluften suges op under- dannes kondensvand i tagforskallingen og der ikken kan trænge vand ind udefra. Indsugning af friskluft under tag- beklædni så der ikke dannes kondensvand i tagforskallingen. - sat. - kanalsystemet reduceres den maksimale ventilationskapacitet. placeres, så de ikke generer. A = 10 mm over tagbeklædning B = Tagisolering C = Forsegling med skum hyggeligt og beklædes damptæt snavs og træk. Det anbefales at anvende svagt inducerede indblæsningsluftventiler. Der skal være tilstrækkelig mange ventilationsåbninger, f.eks. Art.-nr.:

16 - serne fra det kommunale energiselskab. Tag hensyn til 1000 W forvarmeren. trækkes ud ved vedligeholdelses af anlægget. den af anlæggets displaydæksel. skal der altid monteres et RJ12-stik i kombination med et 6-koret modulært kabel. For eksempler på tilslutning af omskifteren, se tilslutningsdiagrammerne til ler en kombination af omskiftere. X1 på bagsiden af displaydækslet. G : 1 08:30 Monday 23/01/12 08:00-23:00 ebus-protokollen- somhed skal kontakterne X1-1 altid tilsluttes X1-2 og kontakterne X1-2 altid tilsluttes X1-2. Hvis kontakterne bliver byttet om, virker anlægget ikke! Betjeningsmodul BML Excellent ebus: Filter 2-koret kabel 16 Art.-nr.:

17 Indstillin- alle symboler på displayet i 2 sekunder. Samtidig lyser også bag-. 30 sekunder. Når der ikke trykkes på tasterne eller når der ikke er opstået driftstilstanden Når man har trykket på tasten Menu kan man vælge mellem 3 Tryk på R-tasten for at forlade alle menuer og vende tilbage til driftstilstanden 'Drift'. ets baggrundslys, uden at der ændres noget i menuen.. A = LCD-display B = 4 betjeningstaster C = servicestik A B C Tast Menu - R Tastfunktion Aktiver menuen Indstillinger; gå til næste trin i undermenuen; bekræft ændring af værdi Scrolle; ændre værdier Art.-nr.:

18 I driftstilstanden 'Drift' kan der på displayet vises 4 forskellige, visning af koblede anlæg nummer. tilatorsymbolet. Når ventilatorerne står stille, vises ventilatorsymbolet ikke på displayet. Numret bag ventilatorsymbolet angiver ventilatortilstanden. Numrene er forklaret i tabellen nedenfor Her vises den indblæsningshastigheden, som er indstillet for indblæsnings- og udsugningsventilatoren. Når indblæsningshastigheden for indblæsnings- og udsugningsventilatoren er forskellige, f.eks. ved anvendelse af en hastigheden. teksten 'OFF'. 18 Art.-nr.:

19 rige meddelelsestekster. Meddelelses- information, se 9.1. Slave 1, Slave 2 osv. For sammenkoblede anlæg vises der i meddelelsesteksten, hvilket anlæg der er 'Slave 1'-anlæg til informationer om det, se ventilatortilstanden. Master-anlæg Slave-anlæg displayet, er Jordvarmepumpen aktivt. se også vises på displayet, er én af de eksterne koblingsindgange aktiv, se også V1 eller V2 Når teksten 'V1' eller 'V2' vises på displayet, er én 0-10 V-indgangene aktiv, se også Art.-nr.:

20 I menuen Indstillinger kan man ændre indstillingsværdier, så sikre at anlægget fungerer optimalt. For en oversigt over disse indstillingsværdier, se kapitel 13. Nogle indstillingsværdier, som f.eks. luftmængderne, er fastlagt i anlæggets designdata. 4 For at vælge den valgte indstillingsværdi, trykkes på -tasten. Sådan ændres indstillingsværdierne i menuen Indstillinger: 1 Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. - - og + -tasten. 6 Gem den ændrede indstillingsværdi 2 Tryk på 'menu'-tasten for at aktivere '- '. Gem den ændrede indstillingsværdi den ændrede indstillingsværdi Menuen Indstillinger er aktiv Gem ikke den ændrede værdi Indstillingsværdi Indstillingsværdiens parameternummer Valg af den indstllingsværdi, som skal ændres. 7 For at ændre yderligere indstillingsværdier, gentages trin 3 til 6. Hvis du ikke vil ændre andre indstillingsværdier og du vil vende tilbage til driftstilstanden 'Drift', tryk da på R - tasten. Tilbage til driftstilstanden 'Drift' 20 Art.-nr.:

21 funktion. Værdier eller indstillinger kan ændres i menuen Udlæsning. Man kan få vist 3. Aktivér 1. Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. Displayet viser nu menuen Indstillinger. Fremkaldt værdi for vist værdi For en forklaring se tabellen nedenfor Driftstilstand + - og - -tasten. Menuen Indstillinger 2. Brug + - og - -tasten for at gå til Menuen. R'-tasten for at vende tilbage til driftsstilstanden 'Drift'. Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 minutter, vender anlægget automatisk tilbage til driftstilstanden 'Drift'. Menuen Værdivisning Driftstilstand 2x Enhed 01 Aktuel temperatur i bolig o 02 o Aktuelt tryk i indblæsningskanal 06 Aktuelt tryk i udsugningskanal 07 Aktuel luftmængde indblæsningsventilator [m 3 08 Aktuel luftmængde udsugningsventilator [m 3 09 Aktuel luftfugtighed % Art.-nr.:

22 er menuen Indstillinger og menuen Værdivisning blokeret og kun servicemenuen kan åbnes. Når man trykker på 'menu'- tasten, åbnes servicemenuen direkte. Man kan få vist 1. Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. Displayet viser nu menuen Indstillinger. + - og - -tasten. Driftstilstand Menuen Indstillinger 2. Skift til + - og - -tasten Aktivér Servicemenu R'-tasten for at vende tilbage til driftsstilstanden 'Drift'. Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 minutter, vender anlægget automatisk tilbage til driftstilstanden 'Drift'. Driftstilstand Fejlkode; for en forklaring af fejlkoden se 8.1 og 8.2 Fejlmeddelelses nr. på 'R' -tasten i 5 sekunder. Det er dog kun muligt, hvis der ikke er nogen aktiv driftsforstyrrelse! 22 Art.-nr.:

23 Anlægget kan tændes eller slukkes på to måder: Tænd for forsyningsspændingen: Slut 230V-netstikket til den elektriske installation. Tryk på '-'-tasten i 5 sekunder for at slukke anlægget ved I 2 sekunder vises alle symboler på displayet. 2 s > 5 s - anlægget altid driftstilstand 1. 2 s Afbrydelse af forsyningsspændingen; Træk 230V-netstikket ud af den stikkontakten. Derefter er - Anlægget tændes ved at trykke på '-'-tasten i 5 sekunder. at trække netstikket ud af stikkontakten. > 5 s Art.-nr.:

24 let til 50, 100, 150 og 225 m 3 mængder er fra fabrikken indstillet til 50, 100, 200 og 300 m 3 - mængden automatisk. For oplysninger om ændring af luftmængderne se menuen Indstillinger, se 6.3. Indstilling : er 0 eller 50 m 3 Indstilling 1 : skal altid være lavere end indstilling 2 Indstilling 2 : skal altid være lavere end indstilling 3 Indstilling 3 : 3 3 er beskrevet i 6.3. Det er muligt at nulstille alle indstillinger, som er blevet ændret, til fabriksindstillingen i én omgang. nuen. > 10 sek. skal trykkes samtidig > 3 sek. visning Driftstilstand 24 Art.-nr.:

25 låser anlægget, er også menuen Indstillinger og menuen Værdivisning slukket og kun servicemenuen er tilgængelig. Anlægget forbliver i denne driftsforstyrrelse, indtil det pågæl- standen 'Drift'. Ventilatorerne styres på grundlag af værdier af de tryksensorer, trykslanger til printkortet. Hvis slangerne ikke er tilsluttet korrekt, f.eks. tilstoppede eller der er lækage, måles der altså et forkert tryk, så ventilatorerne ikke længere kan reguleres kor- tilslutningen af trykslangerne kontrolleres. Fejl E999 Hvis meddelelsen E999 vises på displayet umiddelbart efter at anlægget er blevet tændt, er det indbyggede printkort ikke printkortet er forkerte. skal printkortet udskiftes med et printkort af den rigtige type. Rigtig indstilling Rigtig indstilling Art.-nr.:

26 ikkelåser ikke låser ikke låser Tryksensor i indblæsningsventilator defekt. tilstoppede eller 'knækkede'. Tryksensor i udsugningsventilator defekt. De blå trykslanger er tilstoppede eller 'knækkede'. Bypass defekt. - Skifter til en regulering med konstant om- - Forvarmer tændes, hvis udetemperaturen - Skifter til en regulering med konstant om- - Forvarmer tændes, hvis udetemperaturen - Ingen. tet korrekt eller defekt; - eller beskadigede. kede eller beskadigede. låser Udsugningsventilator defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Genstarter hver 5. minut. låser Indblæsningsventilator defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Genstarter hver 5. minut. låser anlæg- defekt defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Bypass lukker og låses. - Bypass lukker og låses. afbrudt. den eksterne temperatur. ikke låser er defekt. E999 låser printkortet er ikke indstillet korrekt. ikke. Hvis en omskifters position 2 ikke virker, som den skal, er omskifters modulære stik tilsluttet forkert. Afskær en af RJ-stikkene til omskifteren, og montér et nyt stik omvendt. 26 Art.-nr.:

27 FILTER- du har taget dem ud. Filtrene skal udskiftes hvert år. Anlægget må aldrig bruges 1 - Tryk på - tasten i 5 sekunder. Tænd anlægget ved at trykke på '-' tasten i 5 sekunder. > 5 s > 5 s R Teksten 'FILTER FILTER' endnu ikke er blevet vist i displayet. Derefter nulstilles 'Tælleren' igen. 5 s 'FILTER displayet vises igen tilstanden 'Drift'. Art.-nr.:

28 år. 4 Tag varmeveksleren ud. Undgå beskadigelse af skumdelene i anlægget. - -tasten teret. > 5 s et almindeligt opvaskemiddel. Skyl varmeveksleren med varmt vand. 6 Tag displaydækslet af. OBS! 28 Art.-nr.:

29 8 Skub ventilatorenheden ud af anlægget. ge uden ventilatorenheden. Vend nu skumdelen, således at delen med trykslangerne ligger nedad. blå trykslange uden mærke her! 13 Montér hele ventilatorenheden i anlægget igen. 14 Slut trykslangerne og ventilatorkablerne igen til printkortet. Vær opmærksom på mærket på tryksensorerne for at placere trykslangerne i den rigtige position. Se klistermærket i anlægget for at placere stikkene i den rigtige position. net fra bagsiden af displaydækslet. 16 Montér varmeveksleren i anlægget igen. 17 Anbring frontdækslet. der mod varmeveksleren. 10 Nu kan ventilatorenheden skilles forsigtigt ad, så det to ventilatorer bliver tilgængelige. Vær opmærksom på, at ventilatorerne bliver liggende i den nederste enhedsdel! - R'-tasten i 5 sekunder. Art.-nr.:

30 A = Omskifter B = Forvarmer E = Indblæsningsventilator F = Udsugningsventilator G = Betjeningspanel J = Servicestik K = Motor bypass-spjæld N = Ingen funktion O = (ikke egnet til 230V!) Q = Udgang 0+10V S = 24 V-tilslutning T = Indgang 0-10V (eller slutkontakt) U = Slutkontakt (eller indgang 0-10V) 30 Art.-nr.:

31 A = Tilslutning til omskifter B = Forvarmer E = Indblæsningsventilator F = Udsugningsventilator G = Betjeningspanel J = Servicestik K = Motor bypass-spjæld L = Ekstra stik Art.-nr.:

32 Topolet skruestik. linger; se Kun egnet til lavspænding. Modulært stik type RJ-12. Kun egnet til lavspænding. Dette stik er ikke aktiveret fra fabrik. Stikket kan anvendes for tilslutning af en eftervarmer eller af ekstra forvarmer ved at ændre parameter 13 i menuen Indstilling fra '0' til '1' eller '2'. OBS: X15-7 og X forvarmer. Tilslutning Anvendelse eller for omkobling : aktiveret fra fabrik eller for omkobling til ekstern koblingskontakt : maks. 4,5 VA 9 32 Art.-nr.:

33 230V gigt af hvilken type modulært kabel, der anvendes. A = CWL-300/400 Excellent OBS: For det anvendte modulære kabel gælder, at tappen på de to modulære stik skal monteres, således den vender mod mærket på det modulære kabel. 230V D A = CWL-300/400 Excellent fjernbetjening C = Fjernbetjening med 4 indstillinger D = Eventuelle ekstra fjernbetjening med 4 indstillinger, som skal tilsluttes (maks. 6 fjernbetjening kan tildeles 1 modtager) 230V 230V A = CWL-300/400 Excellent C = Fordeler A = CWL-300/400 Excellent D = Fjernbetjening med 4 indstillinger E = Fordeler Art.-nr.:

34 OBS: X1-2. X1-1 må aldrig sluttes til X1-2. Maks. 10 anlæg 230V 230V 230V Display viser ventilationstilstand 1, 2 eller 3. A = Omskifter B = 2-polet stik M = CWL-300/400 Excellent (master) C1 til C* = CWL-300/400 Excellent (slave); maks. 10 anlæg kan sammenkobles via ebus, som er indstillet som 'master'. Beskrivelse Fabriksindstilling 8 Kommunikationstype ebus 9 ebus-adresse 0 Område OT ebus 0 = master 1 til 9 = slave 1 til 9 34 Art.-nr.:

35 Den elektriske tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer sker på lignende måde. Men ved anvendelse af en eftervarmer er der forvarmeren. A = CWL-300/400 Excellent C = Varmelegeme (maks W) monteret) E = Maks. beskyttelse vha. manuelt reset F = Lampe, maks. beskyttelse: lyser, når maks. be- tra forvarmer Beskrivelse Fabriksindstilling 13 Forvarmer 0 14 Temperatur eftervarmer hvis ekstra forvarmer Område 0 = Fra 1 = Forvarmer Art.-nr.:

36 direkte på bagsiden af displaydækslet uden at displaydækslet skal afmonteres. Hvis en Jordvarmepumpe er tilsluttet, er det ikke I = Til bolig A = CWL-300/400 Excellent C = Trevejsventil 24 volt; styring 0-10 V D = Jordvarmepumpe E = Varmeveksler i CWL-300/400 Excellent II = Til atmosfæren III = Fra bolig IV = Friskluft 230V A = CWL-300/400 Excellent C = Trevejsventil 24 volt; (maks. 4,5 VA); styring 0-10 V D = Luft fra jordvarmepumpe E = Udeluft G = Luft til CWL-300/400 Excellent 9-polet stik X15 Beskrivelse Fabriksindstilling Område 27 OFF Art.-nr.:

37 sluttes til tilslutning nr. 1 og nr. 9 på det 9-polede stik X15. Dette 9-polede stik er tilgængeligt direkte på bagsiden af displaydækslet stik X15, der som standard er forprogrammeret som 0-10V indgang, omprogrammeres til en anden indgang til koblingskontakten. Ved at ændre parameter 21 fra '0' til '1' bliver denne 0-10V-indgang ændret til en indgang til en slutkontakt. Hvis der anvendes to koblings- A = CWL-300/400 Excellent C = Kontakt tilsluttet koblingsindgang 1; f.eks. en afbryder eller en relækontakt D = Display CWL- 300/400 Excellent (tekst 'CN1' vises, når kontakt C er sluttet.) Ved at ændre parameter 18 kan der indstilles fem forskellige driftstilstande for indblæsnings-- og udsugningsventilatoren, når indgangen til den eksterne koblingskontakt 1 X15-1 og X15-2 sluttes. Afhængigt af indstillingen af parametrene 19 og 20 kan indblæsnings-- playet Indstilling Betingelser for funktion Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet Opfylder betingelser for bypass for Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet 9-polet stik X15 Driftstilstand indblæsnings- og udsugningsventilator Indstilling param. 19 og 20 Indblæsnings- og udsugningsventilatorens hand- Handling afhænger af indstillingen for indblæs- - 'tilsidesættes'. Ventilatorernes handling er afhængigt af åbnes. 1 - Udetemperaturen er som minimum lavere end temperaturen i boligen Hvis tilslutning X15-3 og X15-4 er programmeret som koblingsindgang 2, kan parametrene 24, 25 og 26 bruges til at indstille de forskellige Ventilator slukkes 3 stighed Ventilatoraktiveres ikke Art.-nr.:

38 2 terne forsyning kan sluttes til tilslutning nr. 3 og nr. 4 på det 9-polede stik X15. Dette 9-polede stik er tilgængeligt direkte på bagsiden 21 er fra fabrik indstillet på '1'. Når den tilsluttede forsyning er aktiv, viser displayet meddelelsen V2. Den minimale og maksimale Den maksimale spænding i parameter 23 kan ikke indstilles lavere end den spænding, som er indstillet i parameter 22. X15-1 GND X V X15-3 GND X V A = CWL-300/400 Excellent C = Forsyning tilsluttet 0-10V-indgang, f.eks. en fugtsensor eller en CO 2 - sensor. Den tilsluttede forsyning har en egen D = Display CWL-300/400 Excellent (tekst 'V2' vises, når forsyningen er aktiv på indgang 2.) 9-polet stik X15 standard er forprogrammeret som koblingskontakt, omprogrammeres til en anden 0-10V-indgang. Ved at ændre parameter 15 fra '0' til '1' bliver denne indgang ændret til en proportional 0-10V-indgang. Ved anvendelse af to 0-10V- 0-10V-indgang, som er aktiveret fra fabrik Tilslutning Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling X15-3 og X = tændt 0 = slukket 22 Minimal spænding 0-10 Volt 0,0 volt - 10,0 volt 0,0 volt 23 Maksimal spænding 0-10 volt 0,0 volt - 10,0 volt 10,0 volt 0 Hvis tilslutningen X15-1 og X15-2 er programmeret som anden 0-10V-indgang, kan parametrene 15, 16 og 17 bruges til at ændre de forskellige driftstilstande på samme måde som for standard 0-10V-indgangen. Når forsyningen er aktiv på den valgfri anden 0-10Vindgang, viser displayet teksten 'V1'. 38 Art.-nr.:

39 230V E A = CWL-300/400 Excellent C = RF (fugt) - sensor E = Udsugningsluftkanal ternr. Beskrivelse Fabriksindstilling Område 30 Aktivering RFsensor OFF OFF = slukket ON = tændt 31 hed 0 0 RF-sensorens grundindstilling -1-2 Art.-nr.:

40 * * 12 karakteristika. 40 Art.-nr.:

41 Nr. Komponent Art. Nr Se Kabel med netstik 230 volt inkl. displaydæksel * Frontdæksel venstre * Netkablet er udstyret med et printstik. Art.-nr.:

42 - METER 01 Luftmængde 50 m 3 0 m 3 3 Luftmængde 50 m 3 0 m Luftmængde 100 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 100 m 3 50 m Luftmængde 150 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 200 m 3 50 m Luftmængde 225 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 300 m 3 50 m m 3 5 m 3 5 m 3 05 Bypass-temperatur 06 Bypass-hysterese BY HYS Kommunikation ebus Ot ebus 09 Busadresse 0 BUSADR 10 varmegenvinding OFF 11 Trykubalance tilladt ON 12 Fast trykubalance 0 m m m 3 13 Forvarmer 0 14 Temperatur eftervarmer 15 Valg indgang 1 Kontakt T, side V; Bypass lukket Bypass åbnet 0V; Bypass lukket 16 Minimal sp. indgang 1 (kontakt T, side 30) 0,0 V 0 volt - 10 volt 0,5 V V1 MIN 17 Maksimal sp. indgang 1 (kontakt T, side 30) 10,0 V 0 volt - 10 volt 0,5 V V1 MAX Betingelser koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Indblæsningsventilatorens tilstand koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Indblæsningsventil. aktiveres 42 Art.-nr.: V1

43 Udsugningsventilatorens tilstand koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Valg indgang 2 (Kontakt U, side 30) Minimal spænding indgang 2 (Kontakt U, side 30) Maksimal spænding indgang 2 (Kontakt U, side 30) Betingelser koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) Indblæsningsventilatorens tilstand koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) Udsugningsventilatorens tilstand koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) 27 Jordvarmepumpe OFF Minimumtemperatur Jordvarme- Maksimum temperatur Jordvar- 30 OFF Slutkontakt indgang Åbnekontakt 12V; Bypass lukket 0V bypass åben 0V; Bypass lukket 12V - TER 0,0 V 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 V V2 MIN 10,0 V 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 V V2 MAX OFF ON 0 OFF ON 0 RF-sensorens grundindstilling -1-2 V2 Art.-nr.:

44 Nr.: Udsteder: Adresse: Wolf GmbH Mainburg, Afdelingschef teknik Klaus Grabmaier 44 Art.-nr.:

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT-BOLIGVENTILATION CWL - 300 (B) CWL - 400 (B) Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfach 1380 Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere