Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT BOLIGVENTILATION Art.-nr.: _ Ret til ændringer forbeholdes DK

2 Leveringsomfang... Anvendelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Ledningsdiagram Tilslutninger og mål... sion... Tværsnit af anlægget Beskrivelse Betingelser for bypass Frostsikring Version Tilslutning af stik cellent anlæg vha. ebus-kontakt; alle anlæg... Ledningsdiagram for tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer... Tilslutning af eksterne Jordvarmepumpe... Tilslutning til 0-10V-indgang Installation... Generel installation... Opstilling af anlægget Tilslutning af kanaler Tilslutning af netstikket... Tilslutning af omskifter... Tilslutning af ebus-stik Reservedele... Noter Overensstemmelseserklæring Display Driftsart Drift... Systemventilatorens status Meddelelsestekst i driftsarten Drift... Menuen Indstillinger... Menuen Udlæsning... Servicemenu Tænde og slukke anlægget... Indstilling af luftmængden Fabriksindstilling Displaykoder Art.-nr.:

3 holdes: DIN DIN DIN 4719 DIN VDI 2071 VDI 2087 VDI 3801 Rumluftteknik; Ventilation i boliger Rumluftteknik; Ventilation i boliger Ventilation i bygninger - krav, ydelsestest og mærkning af ventilationsapparater Ventilation af badeværelser og toiletter uden vinduer med ventilatorer Varmegenvinding i rumlufttekniske anlæg Luftkanaler beregningsgrundlag Anvendelse af rumlufttekniske anlæg Art.-nr.:

4 - Henvisnings- sonskader eller for at forhindre beskadigelser af anlægget. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter! henvis- Bemærk anlægget. cerede fagfolk. Anlægget må kun bruges, hvis det er teknisk korrekt stand. Driftsforstyrrelser og skader, der kan påvirke sik- I et sådant tilfælde skal anlægget slukkes omgående og fortsat brug af anlægget skal forhindres. anvendelse Art.-nr.:

5 Installationssted Anlæggets korrekte brug omfatter udelukkende anvendelsen til passende ventilationsformål. Der må kun transporteres luft, og denne må ikke indeholde sundhedsskadelige, brændbare, eksplosive, aggressive, korrosionsfremmende eller på anden måde farlige elementer, da disse stoffer ellers kommer ud i dyr eller planter, der opholder sig her. lægget. Anlægget må kun installeres i et frostsikret rum. Anlægget skal monteres vandret. Installationsstedet skal vælges, så at der kan sikres tilstrækkelig bortledning af kondens. Få en instruktion af fagmanden, der installerer anlægget. Der må ikke foretages ændringer på anlægget. Vedligeholdelse Anlægget skal regelmæssigt kontrolleres for funktion, beskadigelser og tilsmudsning. Når der er foretaget ændringer på anlægget og der. Når anlægget ikke længere skal anvendes, skal det bortskaffes iht. de lovmæssige bestemmelser. Metal- og kunststofdele skal bortskaffes rensorteret. Art.-nr.:

6 Inden installationen af anlægget påbegyndes, skal det kontrolleres, om det er leveret komplet og ubeskadiget. Dokumentationssæt, bestående af: 6 Art.-nr.:

7 genvinding med en ydelse på op til 95 %, en maksimal ventilationskapacitet på 300 m 3 3 ventilatorer. panelet skifteren læggets ydelse bliver ved med at fungere optimalt ved lave forvarmeren, der er monteret som standard - - luftkanalerne er forskellig på de to versioner! For den rigtige position af tilslutningskanalerne og dimensionerne, se eller Ved bestilling af et anlæg skal det rigtige artikelnummer altid oplyses. Ombygning til en anden version på et senere tidspunkt er ikke mulig. side. lent, skal man være opmærksom på, at positionen af kana- ne og Art.-nr.:

8 Beskyttelsesklasse Ø160 Ø32 38 Filterklasse Ventilationskapacitet [m ,0-9,2 13,7-15,2 22,0-29,2 46,8-66,2 0,104-0,107 0,150-0,161 0,214-0,274 0,403-0, ,368-0,374 0,391-0,416 0,447-0,463 0, Værdien kan afvige med 1 db(a) på grund af måletolerancer OBS: Tallene i cirklen er effekten (i Watt) pr. ventilator Art.-nr.:

9 Beskyttelsesklasse Ø180 Ø32 38 Filterklasse Ventilationskapacitet [m ,6 9, ,10 0,12-0,14 0,24-0,31 0,51-0,7 6 0,38 0,45-0,40 0,56-0,58 0,60-0, ,5 31,5 39,5 40,5 42,5 46,5 50,0 52,0 53,0 53,5 56,0 30,5 33,5 45,5 47,0 47,5 49,0 55,5 56,0 57,0 58,0 59,0 41,5 46, ,0 59,5 61,5 65,0 67,5 68,5 69,5 79,5 Værdien kan afvige med 1 db(a) på grund af måletolerancer OBS: Tallene i cirklen er effekten (i Watt) pr. ventilator Art.-nr.:

10 1 = Indblæsningsluft 2 = Afkastluft 3 = Udsugningsluft 4 = Udeluft korrekte placering af gummistrip, ringe og prop- 10 Art.-nr.:

11 10 mm Montage af sæt til vægophængning. tagesættet. Art.-nr.:

12 Displaydæksel set bagfra 1 Servicetast 2 Regulering af styringselektronik 3 Indeholder styringselektronikken 4 Filtrerer afkastluften fra boligen 5 Forvarmer Opvarmer indblæsningsluften for at sikre, at varmeveksleren ikke fryser ved temperaturer under nul grader. 6 Varmeveksler 7 8 Måler temperaturen på udeluften 9 Måler temperaturen på luften i boligen Bortledning af kondens 12 Udsugningsventilator Leder afkastluft ud i atmosfæren 13 Indblæsningsventilator Modulært stik til 14 positionsomskifter X2 15 Stik ebus X1 Tilslutning til ebus-styring 16 Stik X15 Omfatter de enkelte styringsind- og udgange 17 Stik X14 18 Netkabel 230 volt 19 Tilslutning til eftervarmer eller ekstra forvarmere varmere 12 Art.-nr.:

13 Den bortledte brugte boligluft opvarmer den friske, rene ude- skede rum. den kan indstilles for hvert ventilationsniveau. Den konstante - - I sådanne tilfælde fortrænges den varme luft i boligen mest - - Udetemperaturen er lavere end rumtemperaturen i boligen - temperaturen i boligen er lavere end den indstillede temperatur i parameternr. 5 i menuen Anlægget er udstyret med en intelligent frostsikringsregulering. Funktionsbeskrivelse: - veksleren overises. samme luftmængder. Når forvarmerens ydelse ikke længere er tilstrækkelig til at afise varmeveksleren, sænkes desuden ndblæsningsventilato- blæsningsventilatoren standser. Det 9-polede stik X15 er tilgængeligt på bagsiden af displaydækslet, uden at anlægget skal åbnes. Det 2-polede stik X14 er tilgængeligt efter at displaydækslet er Se 11.1 for yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder- Art.-nr.:

14 Installation af anlægget: - brationsfri installation skal anlægget monteres på en solid væg 2. Anlægget må ikke monteres på vægge bestående af gipsplader! Hvis anlægget alligevel skal monteres på sådanne vægge, kræves der ekstra foranstaltninger, som f.eks. forsvarlig vægafstivning på bagside af gipsvæg.. Til gulvmontage kan der leveres en montagestol punkter: selskaber Anlægget skal placeres i vandret. - så at det altid kan tages af. derpanelet. Kondensvandet skal bortledes via kloakledningen. en udvendig diameter på 32 mm. limes - skal slutte under vandniveauet i vandlåsen. get., så der dannes en lugtlås. Skruesamling Limet samling; Ø32 mm vendige luftmængder. Kanaler på ydersiden isoleres helt op til alægget for at undgå kondensdannelse på ydersiden af indblæsnings- og ludsug- I den forbindelse skal man tage hensyn til aspekter som f.eks. blæsningskanalerne isoleres, f.eks. hvis disse er installeret i et ikke-isoleret rum. 14 Art.-nr.:

15 1 = CWL-300/400 Excellent venstregående 2/2 (opstilles vandret) 2 = Foretrukken indsugning af friskluft 3 = Indsugning friskluft gennem tag 6 = Foretrukket sted til bortledning af udsug- 9 = Lyddæmpende slange 10 = Kanaler fra og til bolig A gavlen eller tagudhænget. Hvis friskluften suges op under- dannes kondensvand i tagforskallingen og der ikken kan trænge vand ind udefra. Indsugning af friskluft under tag- beklædni så der ikke dannes kondensvand i tagforskallingen. - sat. - kanalsystemet reduceres den maksimale ventilationskapacitet. placeres, så de ikke generer. A = 10 mm over tagbeklædning B = Tagisolering C = Forsegling med skum hyggeligt og beklædes damptæt snavs og træk. Det anbefales at anvende svagt inducerede indblæsningsluftventiler. Der skal være tilstrækkelig mange ventilationsåbninger, f.eks. Art.-nr.:

16 - serne fra det kommunale energiselskab. Tag hensyn til 1000 W forvarmeren. trækkes ud ved vedligeholdelses af anlægget. den af anlæggets displaydæksel. skal der altid monteres et RJ12-stik i kombination med et 6-koret modulært kabel. For eksempler på tilslutning af omskifteren, se tilslutningsdiagrammerne til ler en kombination af omskiftere. X1 på bagsiden af displaydækslet. G : 1 08:30 Monday 23/01/12 08:00-23:00 ebus-protokollen- somhed skal kontakterne X1-1 altid tilsluttes X1-2 og kontakterne X1-2 altid tilsluttes X1-2. Hvis kontakterne bliver byttet om, virker anlægget ikke! Betjeningsmodul BML Excellent ebus: Filter 2-koret kabel 16 Art.-nr.:

17 Indstillin- alle symboler på displayet i 2 sekunder. Samtidig lyser også bag-. 30 sekunder. Når der ikke trykkes på tasterne eller når der ikke er opstået driftstilstanden Når man har trykket på tasten Menu kan man vælge mellem 3 Tryk på R-tasten for at forlade alle menuer og vende tilbage til driftstilstanden 'Drift'. ets baggrundslys, uden at der ændres noget i menuen.. A = LCD-display B = 4 betjeningstaster C = servicestik A B C Tast Menu - R Tastfunktion Aktiver menuen Indstillinger; gå til næste trin i undermenuen; bekræft ændring af værdi Scrolle; ændre værdier Art.-nr.:

18 I driftstilstanden 'Drift' kan der på displayet vises 4 forskellige, visning af koblede anlæg nummer. tilatorsymbolet. Når ventilatorerne står stille, vises ventilatorsymbolet ikke på displayet. Numret bag ventilatorsymbolet angiver ventilatortilstanden. Numrene er forklaret i tabellen nedenfor Her vises den indblæsningshastigheden, som er indstillet for indblæsnings- og udsugningsventilatoren. Når indblæsningshastigheden for indblæsnings- og udsugningsventilatoren er forskellige, f.eks. ved anvendelse af en hastigheden. teksten 'OFF'. 18 Art.-nr.:

19 rige meddelelsestekster. Meddelelses- information, se 9.1. Slave 1, Slave 2 osv. For sammenkoblede anlæg vises der i meddelelsesteksten, hvilket anlæg der er 'Slave 1'-anlæg til informationer om det, se ventilatortilstanden. Master-anlæg Slave-anlæg displayet, er Jordvarmepumpen aktivt. se også vises på displayet, er én af de eksterne koblingsindgange aktiv, se også V1 eller V2 Når teksten 'V1' eller 'V2' vises på displayet, er én 0-10 V-indgangene aktiv, se også Art.-nr.:

20 I menuen Indstillinger kan man ændre indstillingsværdier, så sikre at anlægget fungerer optimalt. For en oversigt over disse indstillingsværdier, se kapitel 13. Nogle indstillingsværdier, som f.eks. luftmængderne, er fastlagt i anlæggets designdata. 4 For at vælge den valgte indstillingsværdi, trykkes på -tasten. Sådan ændres indstillingsværdierne i menuen Indstillinger: 1 Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. - - og + -tasten. 6 Gem den ændrede indstillingsværdi 2 Tryk på 'menu'-tasten for at aktivere '- '. Gem den ændrede indstillingsværdi den ændrede indstillingsværdi Menuen Indstillinger er aktiv Gem ikke den ændrede værdi Indstillingsværdi Indstillingsværdiens parameternummer Valg af den indstllingsværdi, som skal ændres. 7 For at ændre yderligere indstillingsværdier, gentages trin 3 til 6. Hvis du ikke vil ændre andre indstillingsværdier og du vil vende tilbage til driftstilstanden 'Drift', tryk da på R - tasten. Tilbage til driftstilstanden 'Drift' 20 Art.-nr.:

21 funktion. Værdier eller indstillinger kan ændres i menuen Udlæsning. Man kan få vist 3. Aktivér 1. Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. Displayet viser nu menuen Indstillinger. Fremkaldt værdi for vist værdi For en forklaring se tabellen nedenfor Driftstilstand + - og - -tasten. Menuen Indstillinger 2. Brug + - og - -tasten for at gå til Menuen. R'-tasten for at vende tilbage til driftsstilstanden 'Drift'. Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 minutter, vender anlægget automatisk tilbage til driftstilstanden 'Drift'. Menuen Værdivisning Driftstilstand 2x Enhed 01 Aktuel temperatur i bolig o 02 o Aktuelt tryk i indblæsningskanal 06 Aktuelt tryk i udsugningskanal 07 Aktuel luftmængde indblæsningsventilator [m 3 08 Aktuel luftmængde udsugningsventilator [m 3 09 Aktuel luftfugtighed % Art.-nr.:

22 er menuen Indstillinger og menuen Værdivisning blokeret og kun servicemenuen kan åbnes. Når man trykker på 'menu'- tasten, åbnes servicemenuen direkte. Man kan få vist 1. Tryk på ''-tasten i driftstilstanden 'Drift'. Displayet viser nu menuen Indstillinger. + - og - -tasten. Driftstilstand Menuen Indstillinger 2. Skift til + - og - -tasten Aktivér Servicemenu R'-tasten for at vende tilbage til driftsstilstanden 'Drift'. Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 minutter, vender anlægget automatisk tilbage til driftstilstanden 'Drift'. Driftstilstand Fejlkode; for en forklaring af fejlkoden se 8.1 og 8.2 Fejlmeddelelses nr. på 'R' -tasten i 5 sekunder. Det er dog kun muligt, hvis der ikke er nogen aktiv driftsforstyrrelse! 22 Art.-nr.:

23 Anlægget kan tændes eller slukkes på to måder: Tænd for forsyningsspændingen: Slut 230V-netstikket til den elektriske installation. Tryk på '-'-tasten i 5 sekunder for at slukke anlægget ved I 2 sekunder vises alle symboler på displayet. 2 s > 5 s - anlægget altid driftstilstand 1. 2 s Afbrydelse af forsyningsspændingen; Træk 230V-netstikket ud af den stikkontakten. Derefter er - Anlægget tændes ved at trykke på '-'-tasten i 5 sekunder. at trække netstikket ud af stikkontakten. > 5 s Art.-nr.:

24 let til 50, 100, 150 og 225 m 3 mængder er fra fabrikken indstillet til 50, 100, 200 og 300 m 3 - mængden automatisk. For oplysninger om ændring af luftmængderne se menuen Indstillinger, se 6.3. Indstilling : er 0 eller 50 m 3 Indstilling 1 : skal altid være lavere end indstilling 2 Indstilling 2 : skal altid være lavere end indstilling 3 Indstilling 3 : 3 3 er beskrevet i 6.3. Det er muligt at nulstille alle indstillinger, som er blevet ændret, til fabriksindstillingen i én omgang. nuen. > 10 sek. skal trykkes samtidig > 3 sek. visning Driftstilstand 24 Art.-nr.:

25 låser anlægget, er også menuen Indstillinger og menuen Værdivisning slukket og kun servicemenuen er tilgængelig. Anlægget forbliver i denne driftsforstyrrelse, indtil det pågæl- standen 'Drift'. Ventilatorerne styres på grundlag af værdier af de tryksensorer, trykslanger til printkortet. Hvis slangerne ikke er tilsluttet korrekt, f.eks. tilstoppede eller der er lækage, måles der altså et forkert tryk, så ventilatorerne ikke længere kan reguleres kor- tilslutningen af trykslangerne kontrolleres. Fejl E999 Hvis meddelelsen E999 vises på displayet umiddelbart efter at anlægget er blevet tændt, er det indbyggede printkort ikke printkortet er forkerte. skal printkortet udskiftes med et printkort af den rigtige type. Rigtig indstilling Rigtig indstilling Art.-nr.:

26 ikkelåser ikke låser ikke låser Tryksensor i indblæsningsventilator defekt. tilstoppede eller 'knækkede'. Tryksensor i udsugningsventilator defekt. De blå trykslanger er tilstoppede eller 'knækkede'. Bypass defekt. - Skifter til en regulering med konstant om- - Forvarmer tændes, hvis udetemperaturen - Skifter til en regulering med konstant om- - Forvarmer tændes, hvis udetemperaturen - Ingen. tet korrekt eller defekt; - eller beskadigede. kede eller beskadigede. låser Udsugningsventilator defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Genstarter hver 5. minut. låser Indblæsningsventilator defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Genstarter hver 5. minut. låser anlæg- defekt defekt. - De to ventilatorer bliver afbrudt. - Forvarmeren bliver afbrudt. - Bypass lukker og låses. - Bypass lukker og låses. afbrudt. den eksterne temperatur. ikke låser er defekt. E999 låser printkortet er ikke indstillet korrekt. ikke. Hvis en omskifters position 2 ikke virker, som den skal, er omskifters modulære stik tilsluttet forkert. Afskær en af RJ-stikkene til omskifteren, og montér et nyt stik omvendt. 26 Art.-nr.:

27 FILTER- du har taget dem ud. Filtrene skal udskiftes hvert år. Anlægget må aldrig bruges 1 - Tryk på - tasten i 5 sekunder. Tænd anlægget ved at trykke på '-' tasten i 5 sekunder. > 5 s > 5 s R Teksten 'FILTER FILTER' endnu ikke er blevet vist i displayet. Derefter nulstilles 'Tælleren' igen. 5 s 'FILTER displayet vises igen tilstanden 'Drift'. Art.-nr.:

28 år. 4 Tag varmeveksleren ud. Undgå beskadigelse af skumdelene i anlægget. - -tasten teret. > 5 s et almindeligt opvaskemiddel. Skyl varmeveksleren med varmt vand. 6 Tag displaydækslet af. OBS! 28 Art.-nr.:

29 8 Skub ventilatorenheden ud af anlægget. ge uden ventilatorenheden. Vend nu skumdelen, således at delen med trykslangerne ligger nedad. blå trykslange uden mærke her! 13 Montér hele ventilatorenheden i anlægget igen. 14 Slut trykslangerne og ventilatorkablerne igen til printkortet. Vær opmærksom på mærket på tryksensorerne for at placere trykslangerne i den rigtige position. Se klistermærket i anlægget for at placere stikkene i den rigtige position. net fra bagsiden af displaydækslet. 16 Montér varmeveksleren i anlægget igen. 17 Anbring frontdækslet. der mod varmeveksleren. 10 Nu kan ventilatorenheden skilles forsigtigt ad, så det to ventilatorer bliver tilgængelige. Vær opmærksom på, at ventilatorerne bliver liggende i den nederste enhedsdel! - R'-tasten i 5 sekunder. Art.-nr.:

30 A = Omskifter B = Forvarmer E = Indblæsningsventilator F = Udsugningsventilator G = Betjeningspanel J = Servicestik K = Motor bypass-spjæld N = Ingen funktion O = (ikke egnet til 230V!) Q = Udgang 0+10V S = 24 V-tilslutning T = Indgang 0-10V (eller slutkontakt) U = Slutkontakt (eller indgang 0-10V) 30 Art.-nr.:

31 A = Tilslutning til omskifter B = Forvarmer E = Indblæsningsventilator F = Udsugningsventilator G = Betjeningspanel J = Servicestik K = Motor bypass-spjæld L = Ekstra stik Art.-nr.:

32 Topolet skruestik. linger; se Kun egnet til lavspænding. Modulært stik type RJ-12. Kun egnet til lavspænding. Dette stik er ikke aktiveret fra fabrik. Stikket kan anvendes for tilslutning af en eftervarmer eller af ekstra forvarmer ved at ændre parameter 13 i menuen Indstilling fra '0' til '1' eller '2'. OBS: X15-7 og X forvarmer. Tilslutning Anvendelse eller for omkobling : aktiveret fra fabrik eller for omkobling til ekstern koblingskontakt : maks. 4,5 VA 9 32 Art.-nr.:

33 230V gigt af hvilken type modulært kabel, der anvendes. A = CWL-300/400 Excellent OBS: For det anvendte modulære kabel gælder, at tappen på de to modulære stik skal monteres, således den vender mod mærket på det modulære kabel. 230V D A = CWL-300/400 Excellent fjernbetjening C = Fjernbetjening med 4 indstillinger D = Eventuelle ekstra fjernbetjening med 4 indstillinger, som skal tilsluttes (maks. 6 fjernbetjening kan tildeles 1 modtager) 230V 230V A = CWL-300/400 Excellent C = Fordeler A = CWL-300/400 Excellent D = Fjernbetjening med 4 indstillinger E = Fordeler Art.-nr.:

34 OBS: X1-2. X1-1 må aldrig sluttes til X1-2. Maks. 10 anlæg 230V 230V 230V Display viser ventilationstilstand 1, 2 eller 3. A = Omskifter B = 2-polet stik M = CWL-300/400 Excellent (master) C1 til C* = CWL-300/400 Excellent (slave); maks. 10 anlæg kan sammenkobles via ebus, som er indstillet som 'master'. Beskrivelse Fabriksindstilling 8 Kommunikationstype ebus 9 ebus-adresse 0 Område OT ebus 0 = master 1 til 9 = slave 1 til 9 34 Art.-nr.:

35 Den elektriske tilslutning af eftervarmer eller ekstra forvarmer sker på lignende måde. Men ved anvendelse af en eftervarmer er der forvarmeren. A = CWL-300/400 Excellent C = Varmelegeme (maks W) monteret) E = Maks. beskyttelse vha. manuelt reset F = Lampe, maks. beskyttelse: lyser, når maks. be- tra forvarmer Beskrivelse Fabriksindstilling 13 Forvarmer 0 14 Temperatur eftervarmer hvis ekstra forvarmer Område 0 = Fra 1 = Forvarmer Art.-nr.:

36 direkte på bagsiden af displaydækslet uden at displaydækslet skal afmonteres. Hvis en Jordvarmepumpe er tilsluttet, er det ikke I = Til bolig A = CWL-300/400 Excellent C = Trevejsventil 24 volt; styring 0-10 V D = Jordvarmepumpe E = Varmeveksler i CWL-300/400 Excellent II = Til atmosfæren III = Fra bolig IV = Friskluft 230V A = CWL-300/400 Excellent C = Trevejsventil 24 volt; (maks. 4,5 VA); styring 0-10 V D = Luft fra jordvarmepumpe E = Udeluft G = Luft til CWL-300/400 Excellent 9-polet stik X15 Beskrivelse Fabriksindstilling Område 27 OFF Art.-nr.:

37 sluttes til tilslutning nr. 1 og nr. 9 på det 9-polede stik X15. Dette 9-polede stik er tilgængeligt direkte på bagsiden af displaydækslet stik X15, der som standard er forprogrammeret som 0-10V indgang, omprogrammeres til en anden indgang til koblingskontakten. Ved at ændre parameter 21 fra '0' til '1' bliver denne 0-10V-indgang ændret til en indgang til en slutkontakt. Hvis der anvendes to koblings- A = CWL-300/400 Excellent C = Kontakt tilsluttet koblingsindgang 1; f.eks. en afbryder eller en relækontakt D = Display CWL- 300/400 Excellent (tekst 'CN1' vises, når kontakt C er sluttet.) Ved at ændre parameter 18 kan der indstilles fem forskellige driftstilstande for indblæsnings-- og udsugningsventilatoren, når indgangen til den eksterne koblingskontakt 1 X15-1 og X15-2 sluttes. Afhængigt af indstillingen af parametrene 19 og 20 kan indblæsnings-- playet Indstilling Betingelser for funktion Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet Opfylder betingelser for bypass for Kontaktindgang 1 sluttet Kontaktindgang 1 sluttet 9-polet stik X15 Driftstilstand indblæsnings- og udsugningsventilator Indstilling param. 19 og 20 Indblæsnings- og udsugningsventilatorens hand- Handling afhænger af indstillingen for indblæs- - 'tilsidesættes'. Ventilatorernes handling er afhængigt af åbnes. 1 - Udetemperaturen er som minimum lavere end temperaturen i boligen Hvis tilslutning X15-3 og X15-4 er programmeret som koblingsindgang 2, kan parametrene 24, 25 og 26 bruges til at indstille de forskellige Ventilator slukkes 3 stighed Ventilatoraktiveres ikke Art.-nr.:

38 2 terne forsyning kan sluttes til tilslutning nr. 3 og nr. 4 på det 9-polede stik X15. Dette 9-polede stik er tilgængeligt direkte på bagsiden 21 er fra fabrik indstillet på '1'. Når den tilsluttede forsyning er aktiv, viser displayet meddelelsen V2. Den minimale og maksimale Den maksimale spænding i parameter 23 kan ikke indstilles lavere end den spænding, som er indstillet i parameter 22. X15-1 GND X V X15-3 GND X V A = CWL-300/400 Excellent C = Forsyning tilsluttet 0-10V-indgang, f.eks. en fugtsensor eller en CO 2 - sensor. Den tilsluttede forsyning har en egen D = Display CWL-300/400 Excellent (tekst 'V2' vises, når forsyningen er aktiv på indgang 2.) 9-polet stik X15 standard er forprogrammeret som koblingskontakt, omprogrammeres til en anden 0-10V-indgang. Ved at ændre parameter 15 fra '0' til '1' bliver denne indgang ændret til en proportional 0-10V-indgang. Ved anvendelse af to 0-10V- 0-10V-indgang, som er aktiveret fra fabrik Tilslutning Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling X15-3 og X = tændt 0 = slukket 22 Minimal spænding 0-10 Volt 0,0 volt - 10,0 volt 0,0 volt 23 Maksimal spænding 0-10 volt 0,0 volt - 10,0 volt 10,0 volt 0 Hvis tilslutningen X15-1 og X15-2 er programmeret som anden 0-10V-indgang, kan parametrene 15, 16 og 17 bruges til at ændre de forskellige driftstilstande på samme måde som for standard 0-10V-indgangen. Når forsyningen er aktiv på den valgfri anden 0-10Vindgang, viser displayet teksten 'V1'. 38 Art.-nr.:

39 230V E A = CWL-300/400 Excellent C = RF (fugt) - sensor E = Udsugningsluftkanal ternr. Beskrivelse Fabriksindstilling Område 30 Aktivering RFsensor OFF OFF = slukket ON = tændt 31 hed 0 0 RF-sensorens grundindstilling -1-2 Art.-nr.:

40 * * 12 karakteristika. 40 Art.-nr.:

41 Nr. Komponent Art. Nr Se Kabel med netstik 230 volt inkl. displaydæksel * Frontdæksel venstre * Netkablet er udstyret med et printstik. Art.-nr.:

42 - METER 01 Luftmængde 50 m 3 0 m 3 3 Luftmængde 50 m 3 0 m Luftmængde 100 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 100 m 3 50 m Luftmængde 150 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 200 m 3 50 m Luftmængde 225 m 3 50 m 3 3 Luftmængde 300 m 3 50 m m 3 5 m 3 5 m 3 05 Bypass-temperatur 06 Bypass-hysterese BY HYS Kommunikation ebus Ot ebus 09 Busadresse 0 BUSADR 10 varmegenvinding OFF 11 Trykubalance tilladt ON 12 Fast trykubalance 0 m m m 3 13 Forvarmer 0 14 Temperatur eftervarmer 15 Valg indgang 1 Kontakt T, side V; Bypass lukket Bypass åbnet 0V; Bypass lukket 16 Minimal sp. indgang 1 (kontakt T, side 30) 0,0 V 0 volt - 10 volt 0,5 V V1 MIN 17 Maksimal sp. indgang 1 (kontakt T, side 30) 10,0 V 0 volt - 10 volt 0,5 V V1 MAX Betingelser koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Indblæsningsventilatorens tilstand koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Indblæsningsventil. aktiveres 42 Art.-nr.: V1

43 Udsugningsventilatorens tilstand koblingsindgang 1 (kontakt T, side 30) Valg indgang 2 (Kontakt U, side 30) Minimal spænding indgang 2 (Kontakt U, side 30) Maksimal spænding indgang 2 (Kontakt U, side 30) Betingelser koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) Indblæsningsventilatorens tilstand koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) Udsugningsventilatorens tilstand koblingsindgang 2 (Kontakt U, side 30) 27 Jordvarmepumpe OFF Minimumtemperatur Jordvarme- Maksimum temperatur Jordvar- 30 OFF Slutkontakt indgang Åbnekontakt 12V; Bypass lukket 0V bypass åben 0V; Bypass lukket 12V - TER 0,0 V 0,0 volt - 10,0 volt 0,5 V V2 MIN 10,0 V 0,0 volt- 10,0 volt 0,5 V V2 MAX OFF ON 0 OFF ON 0 RF-sensorens grundindstilling -1-2 V2 Art.-nr.:

44 Nr.: Udsteder: Adresse: Wolf GmbH Mainburg, Afdelingschef teknik Klaus Grabmaier 44 Art.-nr.:

Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT-BOLIGVENTILATION CWL - 300 (B) CWL - 400 (B) Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfach 1380 Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning KOMPAKT REGO DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT... 3 2. ANVENDELSE... 4 3. MONTAGE... 5 3.1. Service område... 5 3.2. Sektionssamling... 7 3.3. Rørtilslutning

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere