Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune"

Transkript

1 Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1

2 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen, flere levesteder for de vandlevende dyr og standpladser til laks og andre fisk, er nærværende forundersøgelse af mulige projektområder for udlægning af store sten i Gudenåen fra Ulstrup til Randers udført. For at få lokalkendskab og lokal opbakning ind over projektet, deltog Morten Andersen fra Langå Sportsfiskerforening (LSF) og Henrik Hansen fra Randers Sportsfiskerforening (RSF) ved undersøgelsen, foruden Kim Iversen fra Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning (DCV), sidstnævnte forestod projekteringen af stenudlægningerne i Gudenåen ved Ulstrup i Undersøgelsen blev udført fra båd d. 19. marts 2009, med ekkolod, GPS og kortmateriale (4 cm og luftfoto). Mulige projektområder blev identificeret og udpeget ud fra følgende kriterier: 1. Stenene må ikke være til gene for bådtrafikken på Gudenåen, altså de må ikke ligge i sejlrenden, med mindre den er så dyb, at bådene aldrig ville kunne generes af stenene. 2. Der skal være gode adgangsveje for maskiner og lastbiler, og maskiner skal kunne færdes ved brinken. 3. Der kan skaffes tilladelse fra lodsejere. For at imødekomme disse tre kriterier blev der lavet nogle generelle retningslinier for udpegelsen, nemlig at stenene skulle kunne lægges i på dybt vand (> 1,5 m) inden for 3-4 meter fra fast brink. Derved sikrer man at maskinen kan nå ud, og at stenene placeres uden for sejlrenden. Stenene vil også som regel ligge udenfor vegetationsbæltet, hvor der er gode strømforhold, og hvor stenene kan danne standpladser for fisk som laks (billedet t.v.), havørred, gedde og sandart. Projektområderne ligger hvor Langå Sportsfiskerforening har fiskeretten (1-16) eller hvor fiskeriet er frit (17-21). Det giver gode chancer for velvillighed hos lodsejere, og mange lystfiskere vil kunne få gavn at et forhåbentligt godt fiskeri på projektstrækningerne. Det forventes at stenstørrelserne kommer til at ligge i intervallet cm i diameter ø. På vedlagte kortmateriale og nedenfor er beskrevet 21 potentielle projektområder og forholdene omkring disse områder i henhold til ovenstående kriterier. 13 af disse er prioriterede (* se kortbilag) som specielt gode projektområder, med gode adgangs- og strømforhold. Vandstanden i Gudenåen på dagen blev vurderet omkring middel, vandstandsmåleren ved Gudenåparken i Ulstrup viste 250 minus 41. 2

3 Projektområder (se kortbilag): 1: Ca. 40 meter lang strækning ved den nordlige bred. Dybde 1,5-2 meter. Adgangsforhold ikke kendte, men ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 10 sten. Fiskeret LSF. 2: Ca. 80 meter strækning ved den nordlige bred med dybt vand ved brinken, > 2 m. Adgangsforhold for lastbiler ikke kendte, men umiddelbart ok underlag på eng for kørsel med maskiner. Der kan udlægges ca. 20 sten. Fiskeret LSF 3*: Prioriteret projektstrækning meter lang strækning ved den sydlige bred. Dybde 2-2,5 m. meter. Adgangsforhold gode fra vej ved Åbro, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 25 sten tæt ved brinken. Fiskeret LSF. 4*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 50 meter lang strækning omkring tilløbet Tjærebæk (fint ørredvandløb) ved den sydlige bred. Dybde 1,5-2 meter. Adgangsforholdene er gode da projektområdet ligger umiddelbart nedenfor Åbro, med god tilkørsel for lastbiler og ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 20 sten, primært opstrøms tilløbet, men også nogle 10 meter nedstrøms. Fiskeret LSF. 5*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 50 meter lang strækning ved den nordlige bred. Dybde 1,5-2 meter. Adgangsforhold gode fra nord, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges sten ca. 3 m fra brinken. Lodsejeren er meget velvillig overfor restaureringsprojekter, og lodsejerrepræsentant for LSF. 6*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 60 meter lang strækning ved den nordlige bred. Dybde 2-2,5 meter. Adgangsforhold gode fra nord, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges 20 sten fra brinken. Lodsejeren er meget velvillig overfor restaureringsprojekter, og lodsejerrepræsentant for LSF. 7*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 150 meter lang strækning ved den sydlige bred. Dybde 1,5-2,5 meter få meter ud fra brinken. Adgangsforhold uvisse, ok underlag over mark og ned på eng langs åen. Der kan udlægges sten. Fiskeret LSF. 8: meter lang strækning ved den sydlige bred. Dybde 1,5-2,5 meter få meter fra brinken. Adgangsforhold gode fra Østergård Hovedgård, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca sten. Fiskeret LSF, dog er lodsejer interesseret i at få mere for fiskerettighederne, og LSF frygter at de kan få problemer med at forlænge aftalen. 9*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 40 meter lang strækning ved den sydlige bred umiddelbart nedstrøms Lilleåens udløb. Dybde 1,5-2,5 meter. Perfekt sted at udlægge store sten, da de formentlig vil blive brugt som standpladser for ørreder og laks, som skal op i Lilleåens eller raster ved lugten af Lilleåens vand. Adgangsforhold gode fra grusvej på Lilleåens østside, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 15 sten. Fiskeret LSF. 10: Ca. 50 meter lang strækning ved de nordlige bred. Dybde 1,5-2 meter. Adgangsforhold tvivlsomme, måske kan man finde hul gennem egeskoven et sted. Ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 15 sten. Fiskeret LSF. 3

4 11: Ca. 50 meter lang strækning ved den vestlige bred. Dybde 1,5-2,5 meter, 2-3 meter ude fra brinken. Adgangsforhold vurderes gode fra Langå By, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 15 sten. Fiskeret LSF. 12*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 150 meter lang strækning ved den østlige bred. Dybde 2-2,5 meter 1-2 meter ud for brinken. Adgangsforhold gode fra vej ved Hoppes Bro, fint underlag for maskiner på eng/mark langs åen. Der kan udlægges ca. 50 sten. Fiskeret LSF. 13*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 200 meter lang strækning ved den østlige bred. Dybde 2-2,5 meter. Adgangsforhold gode fra grusvej, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges sten. Fiskeret LSF. 14*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 70 meter lang strækning ved den nordvestlige bred. Dybde 1,5-2,5 meter, 1-3 meter ude fra brinken. Adgang mulig fra sommerhuset (LSF s) eller evt. fra jernbaneoverkørsel. Ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 30 sten. Fiskeret LSF. 15*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 200 meter lang strækning ved den nordlige bred omkring udløbet fra Elbækken. Dybde 1,5-2,5 m. meter. Adgangsforhold gode fra grusvej, ok underlag for maskinfærdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 50 sten. Fiskeret LSF. 16*: Prioriteret projektstrækning. 50 meter lang strækning ved den nordlige bred omkring aborrehullet. Dybde 1,5-3 m. meter. Adgangsforhold gode fra grusvej, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 15 sten. Fiskeret LSF. 17*: Prioriteret projektstrækning ved Stevnstrup. Ca. 150 meter lang strækning ved den nordlige bred. Dybde 1,5-2,5 meter tæt under land. Adgangsforhold gode fra Stevnstrup, fint underlag for færdsel på eng langs åen. En del af stenene kan dumpes i, hvor der er huller mellem træer. Der kan udlægges ca. 30 sten. Ejerforhold ukendte. 18*: Prioriteret projektstrækning (figur 1). Ca. 60 meter lang strækning ved den østlige bred. Dybde 2-2,5 m. meter. Adgangsforhold gode fra grussti syd for jernbanen, ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca. 20 sten. Ejerforhold ukendte. 19*: Prioriteret projektstrækning. Ca. 100 meter lang strækning ved den østlige bred opstrøms Nørreåens tilløb. Dybde 1,5-2,5 meter, 1-3 meter fra brinken. Adgangsforhold med lastbiler ukendte, men der kan formentlig køres sten ned over engen oppe fra motocrossbanen af maskiner. Ok underlag for færdsel på eng langs åen. Der kan udlægges ca sten. Ejerforhold ukendte. Figur 1: Projekt 18, opstrøms jernbanen. 4

5 20: 150 meter lang strækning ved den sydlige bred. Dybde 1,5-2,5 meter. Da det ikke er muligt at køre på værnet, skal disse sten dumpes i fra stenpram eller flåde. Der kan udlægges 40 sten et par meter fra brinken. Strømrende går tæt ind under land. Ejerforhold ukendte. 21: Ca. 120 meter lang strækning ved den nordlige bred. Dybde 2-2,5 m. meter. Da det ikke er muligt at køre på værnet, skal disse sten dumpes i fra stenpram eller flåde. Der kan udlægges 30 sten et par meter fra brinken. Strømrende går tæt ind under land. Ejerforhold ukendte. Anbefalinger: Det anbefales at gribe projektet an med projektpakker, forstået på den måde at man slår de delprojekter sammen som ligger tæt ved hinanden, og i første omgang udvælger de prioriterede projekter. Der skal også tages hensyn til den delte vandløbsmyndighed med Favrskov Kommune fra Ulstrup til Langå. Det er erfaringsmæssigt en klar fordel at udføre disse projekter i tørre perioder med lav-middel vandstand, af hensyn til kørsel med maskiner og for at reducere markskade. Perioden maj - september er at foretrække. Priserne er beregnet ud fra en stk. pris på sten på ca. 250 kr. leveret ( cm ø), måske lidt i underkanten af den reele pris, men Randers Kommune har en del sten liggende i depot (pers. komm. Hanne Wind-Larsen). Maskintimeprisen samlet bliver på ca kr./time, baseret på udgifter fra det udførte Ulstrup-projekt i Projektpakke Åbro: Projektområderne er lettilgængelige fra Åbro. I tørre perioder vil en stor rendegraver kunne færdes og dumpe sten tæt inde ved brinken. Det anbefales dog at bruge en større maskine, så man med sikkerhed kan få stenene ud hvor de skal ligge. Dette vil så indebære at man skal have assistance fra lastbil én gang for at krydse Åbro. Randers deler vandløbsmyndigheden, og dermed sagsbehandlingen, med Favrskov Kommune. Favrskov Kommune er umiddelbart positive over for ideen, og at Randers Kommune er primus motor i projektet (pers. komm. Jens Albert Hansen, biolog, Favrskov Kommune). Åbro. Projektnr stationer Ca. pris Sten Maskintimer Anslået totalpris (ex. projektering) Projektpakke Langå: Projektområderne ligger med lidt større afstand, og maskinerne skal derfor transporteres mere. Igen kan man forsøge med en stor rendegraver med grab ved Lilleåens udløb, men ellers anbefales specialmaskine. På projektområde. 9 & 12 er vandløbsmyndigheden delt med Favrskov Kommune. 5

6 Langå. Projektnr. 9, 12 og 13 3 stationer Ca. pris Sten Maskintimer Anslået totalpris (ex. projektering) Projektpakke Elbæk: Projektområderne ligger med tæt på samme side, og der er gode adgangsforhold, dog via grussti. Der anbefales specialmaskine. Elbæk. Projektnr stationer Ca. pris Sten Maskintimer Anslået totalpris (ex. projektering) Projektpakke Stevnstrup: Projektområderne ligger med lidt større afstand, men er hver især med rimelig gode adgangsforhold. Maskinerne skal dog igen transporteres en del. Der anbefales specialmaskine. Stevnstrup. Projektnr stationer Ca. pris Sten Maskintimer Anslået totalpris (ex. projektering) Danmarks Center for Vildlaks tilbyder at assistere ved yderligere projektering, og med rådgivning i forbindelse med anlægsfasen. Ydermere kan DCV stille med formidlingstilbud og laks til udsætning i Gudenåen i forbindelse med projektindvielse, PR el. lign. 6

7 Kortbilag 1: Projektområder 1 16 fra Ulstrup til Langå. 7

8 Kortbilag 2: Projektområder fra Stevnstrup til Randers. 8

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Før-skoleskak Drejebog

Før-skoleskak Drejebog Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock.

Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri er mildest talt ganske ukendt i Danmark. Det er umuligt at finde litteratur om emnet. Nok kan man læse om størfiskeri i Canada, men det er en anden størart, som fanges

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning Faglig rapport fra DMU nr 275 1999 Jesper Madsen Afdeling for Kystzoneøkologi Aksel

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock 2015

Størfiskeri i Blue Rock 2015 Størfiskeri i Blue Rock 2015-8 års erfaringer med stør! -Denne stør-guide, er en opdateret udgave af første udgave fra 2010, men der er sket meget, så vi følte at en ny og forbedret udgave var på sin plads.

Læs mere

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Gydeegnet bund Gydetæthed Gydebestande Behov for gydeegnet bund Datablad Titel Havørredbestandene på Sjælland,

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund

Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund Spørgsmål og svar til Konkurrenceprogram for Albertslund Kanalområde by, vand, liv - 5 Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund kanalområde by, vand,

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere