Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001"

Transkript

1 Rapport HAVKAJAKSEMINAR Den 28. og 29. april 2001 på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg Rapporten består af samlinger af papirer fra seminaret som er blevet scannet og samlet efterfølgende Invitation... 2 Introduktion... 3 Program...4 Havkajakseminar, søndag d.29.april Giv ad 2 & 3 Opsamling i plenum... 5 Debat:...6 Ad 4 Havkajaksamrådet kl ved Christian Jacobsen... 6 Ad 5 Opsamling i plenum kl ved Christian Jacobsen... 6 Ad 6 Arbejdsgruppe omkring seminar Myg, Svend Ulstrup, Nikolaj Ilcus Opgaver for arbejdsgruppe/planlægningsgruppe/samråd:... 7 Deltagerliste for Havkajakseminar den 28. og 29. april 2001 på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg... 8

2 Invitation HAVKAJAKSEMINAR Den 28. og 29. april 2001 på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg Arrangeret af Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv i samarbejde med Landsforeningen Ungdomsringen, Foreningen af Frie Ungdoms-og Efterskoler, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Dansk Kano og Kajak Forbund, Havkajakroerne, Institut for Idræt og biomekanik, Odense Universitet, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg, Friluftsrådet

3 Introduktion I de seneste år har der været en stærkt stigende interesse også i Danmark for at udøve friluftsaktiviteter og friluftsliv på havet, ikke mindst med havkajakken som redskab. Udviklingen i havkajak er foregået mange steder: - mange private og uorganiserede køber, bygger og ror havkajak - på ungdoms, efter- og højskoler og på gymnasier møder eleverne havkajakken i idræts- og friluftlivsundervisning - idrætsfolk møder havkajakken i foreninger og klubber under DGI og i DKF - en del roere har organiseret sig i Havkajakroerne, som laver træf og kurser - idræts- og naturfagsstudier på seminarier og universiteter bruger havkajakken som et led i uddannelsen af pædagoger og lærere Denne udvikling er positiv, men rummer også en problematik i forhold til sikkerheden. Havkajaksejlads i kystområderne er ikke ufarligt. Koldt vand, vind og bølger udgør en potentiel risiko og der har gennem de seneste år været en klar stigning i kajakulykker og nasr-ved-og-naesten ulykker. Alle de ovennævnte steder er der foregået en udvikling omkring uddannelse og sikkerhed. Skoler, institutioner, foreninger og organisationer har udviklet eller er i gang med at udvikle egne sikkerhedsprocedurer og uddannelsesforløb. Disse steder, hvor kajaksejlads og friluftsliv foregår i en organiseret og pædagogisk sammenhæng er diskussionen og vurderingen af sikkerhed, kompetence og uddannelse særlig vigtig. Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv tager med dette seminar debatten op. Er der steder, hvor vi kan lære noget af hinanden og gennem samarbejde medvirke til at højne uddannelsesniveauet? Mange roere, undervisere, instruktører og vejledere befinder sig i flere af ovennævnte miljøer. Kunne der tænkes at der med fordel kunne findes fællesnævnere og et fælles sprog for bredt anerkendte sikkerhedsrutiner og uddannelser uden dermed at fjerne mangfoldigheden og den enkelte organisations måde at udove brugen af havkajak på. Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv har med støtte fra Friluftsrådet arrangeret seminaret. Der har været nedsat en planlægningsgruppe med repræsentanter fra mange af de miljøer, hvor havkajakken bruges (se listen over medindbydere på forsiden af denne invitation). Gruppen har udarbejdet et program for seminaret og vil forestå gennemførelsen. Vi har inviteret 35 deltagere, som alle arbejder med brugen af havkajak i enten ungdoms, efter- og højskoleverdenen, på uddannelsesinstitutionerne i gymnasiet, seminarierne og universiteterne, i foreningslivet i DGJ eller DKF regi eller hos Havkajakroerne. Planlægningsgruppen har arbejdet med et udkast til vejledende retningslinier for brugere, undervisere og vejledere i havkajak. Tanken er, at udkastet skal danne udgangspunkt for en debat om sikkerheds- og uddannelsesprocedurer og om muligheden for at finde fælles træk. Alene debatten skulle gerne være med til at give os et fællessprog om de mange forskellige varianter på uddannelse og vores forståelse af tur efter evne-begrebet. Ideen er at deltagerne efter seminaret drøfter videre i egne organisationer og at udkastet om muligt bearbeides frem imod et fælles normsæt - et sæt af vejledende retningslinier for kompetence og uddannelse i friluftsliv med havkajak. Retningslinierne kan herefter bruges i forbindelse med udvikling afsikkerhedsrutiner og uddannelser i de respektive organisationer.

4 Planlægningsgruppens udkast til retningslinier er vedlagt invitationen som bilag', så deltagerne har mulighed for al forberede indvendinger, ideer og forbedringer til seminaret. Rn videre ide er at nedsætte et samråd til information, koordinering og videreudvikling af samarbejdet på området. Planlægningsgruppen har også udarbejdet et udkast til et arbejdsgrundlag for et eventuelt havkajaksamråd. Dette er også vedlagt invitationen. Program Havkajakseminar på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32 ( ) Lørdag den 28.april: Ankomst og indkvartering mellem kl og Velkomst og oplæg om baggrunden for seminaret Præsentation af planlægningsgruppens forslag til vejledende retningslinier og start på debatten Afklaring af juridiske og ansvarsmæssige forhold Frokost 13,00 Arbejde i grupper med hver sin del af udkastet Opsamling i plenum Kaffe I havkajak på søerne. På tur - med mulighed for afprøvning af ideer Middag Fortsat arbejde med udkast Opsamling! plenum Natmad og fortsat udveksling af synspunkter, Søndag den 29.april: 9.00 Opsummering på lørdagens debat. Hvad gør vi videre frem? Debat om et eventuelt havkajaksamråd Evt. nedsættelse af redaktionsgruppe til udarbejdelse af havkajakmateriale Frokost Afslutning og opsamling Kaffe og afrejse

5 Havkajakseminar, søndag d.29.april Giv. l. Oplæg ved Lars Borch - Diskutér forskelle mellem havkajakinstruktør og -vejleder. - kort tur langs kyst, kendt område - sommer/efterår - hele året - gruppestørrelse - antal kilometer?, antal timer? - tur/kryds - pædagogik 2. Gruppearbejde i tre grupper A. B og D 3. Opsamling i plenum kl ved Søren Audkjær - vedlagt kopi af opsummering på gruppearbejde 4. Præsentation af Havkajaksamrådet kl ved Christian Jacobsen se papirer sendt ud i forbindelse med invitation til havkajak-seminar vedlagt diskussion 5. Plenum kl ved Christian Jacobsen vedlagt kopi af diskussion 6.kort om havkajakmatcrialc, afslutning, afsked osv. ad 2 & 3 Opsamling i plenum Indlæg fra grupperne; Gruppe A. Mere problematisering end diskussion og videreudvikling. Efterskoleverden har ikke så meget tid. Hvordan afvikler man en eksamenssituation rent praktisk- Skal der og er der tid til en prave med kaniner? Eller skal man lave en føl-ordning, hvor den kommende instruktør tager andre steder rundt Maske forskellige udgangspunkter fordi folk arbejder forskellige steder til hverdag. Enighed om at eksamen skal afvikles i 4-8 meter/s. Måske dele eksamen op i to - så der først er et træningskursus. Det er ikke tolk som kommer ind fra gaden, - det er folk som har kontakt til organisationerne. Måske skal man lade det være op til organisationerne? Gruppen var dog enige om at der skal være ekstern censorat Det ville sikre ensartethed og undgå store forskelle landsdelene imellem. Stor enighed omkring teori, praktik osv Dog vil vi gerne tilføje "det at kunne rejse en kæntre! elev" til teknikdelen. Problem omkring beskyttet farvand - der kan være meget vand, det skal instruktøren være opmærksom på. Gruppe B. Diskuterede preve samt niveau på basisniveau. Prøve: vil gerne beskrive en prøve, men det skal være individuelt om man vil indvolvere det i organisationernes kursus. Eksamensbevis/diplom som kan udfcrdiges af den enkelte uddanner. Som supplement skal der også være et deltagerbevis for dem som ikke er gået op til eksamen. Talte om logbog - problem at mange roere ikke bruger denne logbog. Kan måske erstattes af en form for "erfaringsbeskrivelse" (logbog retrospektivt). Der skal ikke være krav om flerdages tur (problem at implementere i DKF). Komme med forslag

6 om hvordan man kan opnå erfaringerne. 100 timer. Vejledere uddanner instruktører (evt også et centralt korps som et tilbud) - lokalt (organisatorisk). Centralt korps uddanner vejledere. Skal være en helhedsvurdering af instruktøren/vejlederen. Gruppe D: Basisinstruktør. Kan lede kortere lokale ture langs kysten i sommerhalvåret og instruere på begyndemiveau (overnatning er ok, men i det lokale kendte farvand, således kommer friluftslivet og basislejrlivet ind). - hvad er sommerhalvåret? (flere forslag: følge DKF (maj-oktober), måske sætte temperatur pi. Svend: vil man bade i det så kan man også ro kajak). 150 km, forskellige farvand, forskellige vejrtyper, minimum en tre dages tur, minimum et kryds på 5 kilometer. Logbog fremvises. Gennemføres inden for et år. Førstehjælpskursus eller livredderprøve. Prøven skal gentages hver anden år. Lægges ud til og administreres af organisationerne. Enighed om at eskimomllen skal bibeholdes på dette niveau. Debat: Fortsat diskussion omkring prøve, censoikolps-hvem skal eksaminere vejledere? Diskussion omkring beskyttet farvand, kendt farvand. Konklusion vi kalder del "langs kysten". Debat omkring eskirnorullen. Er den nødvendig. Skal del være et krav? Vi skal ikke lade rullen blive det vigtige - langt de fleste kan ikke rulle, når det bliver nødvendigt (bølger, hårdt vejr) osv. Det tager lang lid for at man tår en sikker rulle. Vigtigere at andre redningsøvelser er helt sikre- Måske lave en boks, der hedder "vise kendskab til". Skal måake være med i proven, men ikke være et krav. Enighed omkring en tidsbegrænset prøve. Uenighed omkring ekstern censor. Er det praktisk muligt? Kan den der instruerer være eksaminator/censor. Forslag om prøveform på tre dages tur vejleder tager afsted med de kommende instruktører - man har mulighed for længere forløb, samtale om vejlederrollcn, vind og vejr. Roerne kan undervise liinanden. Den lokale vejleder skat selvfølgelig bakkes op af kontaktnet, seminarer osv. Opbakning omkring dette (Vejledende norm). Fordrer helhedsvurdering. Ad 4 Havkajaksamrådet kl ved Christian Jacobsen Bred enighed om at det er en god idé, under forudsætning af at det ikke skal tage for meget tid. Man skal ikke bygge konstruktioner for konstruktionernes skyld. Hvor meget arbejde lægger der i det? Mange opgaver: foldere om sikkerhed, samling af ekspertise, internationale kontakter, udstyr, Der er mange modeller. Skal DFNF fortsætte det her? Man kan også lave nogle arbejdsgrupper, der arbejder hver især med enkelte opgaver. Uafhængig overbygning. Vil være en fordel. Det vil styrke sikkerhed og repræsentationen udadtil, Det skal ikke være en ny organisation men noget "imellem" organisationerne. Forslag/tilbud fra Svend Ulstrup om at Dansk Havkajakforenings midler (l 0.000) overgår til Samrådet. Nogle mener at der skal dannes i dag - andre har brug for at tjekke deres bagland. Forslag fra Andkjær om at vi starter og så holder pladser åbne til dem der skal hjem og forhøre sig. Der skal ikke gå politik i det - det skal bare være en forsættelse af dette arbejde. Forsætte med arbejdsgruppe i stedet for samråd. Ad 5 Opsamling i plenum kl ved Christian Jacobsen. Mangler 3 ting: opsamling på uddannelse (gøres af samråd/arbejdsgruppe), opsamling på

7 samråd/arbejdsgruppe, næste års seminar (arbejdsgruppe/indhold/sted). Eventuelt forslag om næste års seminar omkring Isefjorden (ved Dansk Havkajakforening). Forslag fra gruppen: afprøvning af praksis, diskussion omkring åbenhed/invitation, besøg af Søsportens Sikkerhedsråd Andet forslag omkring symposium, hvor alle skal inviteres. Men i første omgang er der nok mest behov foret rent vejlederseminar, hvor vi har afprøvet nogle ting Vi skal passe på ikke at stresse det. Det tager den tid det tager Forslag/idé omkring at besøge hinanden på skolcr/forcninger/institutioner/instituttcr (se adresseliste, ring, skriv og besøg hinanden) Reservér plads til professionelle udbydere. Ad 6 Arbejdsgruppe omkring seminar Myg, Svend Ulstrup, Nikolaj Ilcus. Opgaver for arbejdsgruppe/planlægningsgruppe/samråd: Sikkerhedsråd jura/forsikring folder undervisningsmateriale vejledning om normer (primære) ansøgning til Friluftsrådet Deltagere i "samråd": Svend (naturkajakker/dansk havkajakforening), Lars Borch (Ungdomsringen), Johnnie B.L (DFNF, GIV), Christian Jacobsen (DKF), Søren Andkjær (Odense Universitet), Bente/Bjarne (Havkajakroeme), xx (DGI), xx (private udbydere) Prioritering: - resultat af debatten - vejledende retningslinjer

8 Deltagerliste for Havkajakseminar den 28. og 29. april 2001 på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg Lars Borch Landsforeningen Ungdomsringen, Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Joachim Mottel Ungdoms- og efterskolerne Per Lindgren Ungdoms- og efterskoleme/naturudvalget, DGI Frank Andersen Naturudvalget, De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Michael Laursen Naturudvalget, De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Susanne Jacobsen Naturudvalget, De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Christian Jacobsen Dansk Kano og Kajak Forbund Rasmus A. Moller Dansk Kano og Kajak Forbund Svend Ulstrup Dansk Havkajakforening Carsten Hansen Havkajakroeme Bente Pedersen Havkajakroeme Bjarne Rask Poulsen Havkajakroeme Peter Bentsen Institut for Idræt, Københavns Universitet Erik Mygind Institut for Idræt, Københavns Universitet Michael Jørgensen Institut for Idrætr Københavns Universitet Søren Andkær Institut for Idræt, Odense Universitet Martin Hansen Institut for Idræt, Århus Universitet Gert Kaimson Den frie Lærerskole, Ollerup/DGI Svendborg Erik Poulsen Den frie Lærerskole, Ollerup Niels Ejbye-Emst Jysk Pædagogseminarium Jakob Thomsen Nord, Århus Flemming Johannsen Silkeborg Højskole Jakob Mønsted Idrætshøjskolen Århus Nicolai Illcus Oure Idrætshøjskole Søren Willeberg Køng Folke- og Idrætshøjskole/Dansk Forum for Natur og Friluftsliv Johnnie Bøtker Laursen Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg/Dansk Forum for Natur og Friluftsliv

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 83 november 2010 Temanummer om natur- og friluftslivsuddannelser i Danmark forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent:

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009 Jacob Thorning Silkeborg Højskole Indhold 1. Indledning...3 2. Silkeborg Højskoles udspring og bagland...5 3. De unge og foreningslivet...8 4. Foreningsdeltagelse

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Undersøgelse af friluftsuddannelser

Undersøgelse af friluftsuddannelser Sammenlignende undersøgelse af danske frilufts- uddannelser, indeholdende klatring. side 1 Undersøgelse af friluftsuddannelser En sammenligning af 9 danske uddannelser, indeholdende klatring. Denne rapport

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk Referatet fra vejlederkonferencen 2011 er udformet som et handlingsreferat med uddybende oplæg vedhæftet som bilag (se liste over bilag

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere