EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide"

Transkript

1 Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar På findes de nyeste og opdaterede udgaver af EPP-Standarderne

2 EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Formål Formålet med niveau 5 er at sikre, at roeren har tilstrækkeligt kendskab til at fungere som turleder (guide) for andre roere med samme færdigheder under krævende forhold på havet, ved at roeren er i besiddelse af de nødvendige sikkerhedsteknikker og erfaring. Roeren skal udvise ekspertise i turledelse under vanskelige forhold. Roeren skal: Demonstrere færdigheder i kajakroning i vejr og havforhold op til Force 5 forhold - svarede til m/sek. med vind, høj sø, tidevandsstrøm og overfalls (særlige strømsteder). Udvise gruppebevidsthed, positionering af gruppen og lederevner i forhold til at ro i grupper i Force 5 forhold med henblik på at ro sikkert i vind, høj sø, tidevandsstrøm og overfalls ( overfalls er steder hvor undersøiske klipper og skær overløbes af strøm og ofte skaber stående bølger ). Udvise kvalificeret håndtering af redningssituationer i vejrforhold op til Force 5 forhold med vind, høj sø, særlige strømsteder og tidevandsstrøm. Udvise kvalificeret håndtering af førstehjælp på havet og kysten. Prøven til niveau 5 er tiltænkt roere, der færdes på havet, hvor tidevandsstrøm, undersøiske skær, særlige lokale forhold, kryds over åbent hav, bølger, brændinger og krævende kystforhold forekommer. Prøven på niveau 5 bør være opnåelig for havkajakroere, der færdes på havet under sådanne forhold og skal ikke ses som en prøve, der kun er forbeholdt for de få særlige roere. Det er hensigten, at prøven skal være inden for rækkevidde for talentfulde

3 havkajakroere, inden for tre år efter man er begyndt at ro regelmæssigt på havet under varierende forhold. Prøve og sted Roeren skal til niveau 5 prøven demonstrere overfor censorerne, at man har den nødvendige erfaring, dømmekraft og de evner, der er nødvendige for at lede grupper af erfarne roere under krævende forhold ( Force 5 ) på havet. Roeren skal besidde de personlige tekniske evner, der kræves i vind, bølger, tidevand og særlige strømforhold. Prøven finder sted over 2 dage. Deltageren skal være klar over, at passende forhold ikke kan garanteres. Hvis dette ikke er tilfældet, vil prøven blive udskudt til senere, hvor betingelserne kan opfyldes. Prøven består af 4 dele: Udstyrsteori, lederevner og positionering, personlige færdigheder og indeholder almindeligvis en skriftlig prøve. Lokalområdet og miljøet Deltagerne skal planlægge en to-dages tur i et ukendt område, der bl.a. omfatter kryds over åbent hav. Roeren bør være opmærksom på lokale forhold, der har indflydelse på havet, og forholdene i området. Disse inkluderer betydningen af vinden, strømforhold, dønninger samt tidevand. Det forventes ligeledes, at deltageren besidder et grundlæggende kendskab til dyrelivet i området og er opmærksom på særlige tidspunkter og områder, hvor der bør udvises agtpågivenhed. Kajakroeren skal ligeledes udvise ansvarlighed i forhold til natur og miljø. Indhold/pensum

4 TEKNISKE RETNINGSLINIER Roeren skal demonstrere et højt niveau og forståelse for de tag og den teknik, der kræves for at håndtere en kajak under Force 5 forhold. Deltagerens præstation skal være overbevisende, kontrolleret og vedvarende, med større fokus på teknik end på fysisk styrke. Navigation Roeren skal kunne planlægge en 2-dages tur i et ukendt område, som indeholder et kryds over åbent vand. Der skal argumenteres overbevisende for beslutninger og prioriteringer. Vejrforhold Roeren skal vide, hvor man indhenter informationer om områdets skibsfart og vejrudsigter, og have kendskab til den sandsynlige rækkefølge af vejrforhold ved lavtrykspassager, og yderligere have en forståelse for følgende: Dannelse af tåge, betydning af pålands- og fralandsvind, kystens relief. Forholdet mellem isobarmønstret på et vejrkort og de resulterende vindhastigheder og vindretning. Kunne relatere den faktiske vejrudvikling til den gældende vejrudsigt. Isætning og landing under forskellige forhold Roeren skal demonstrere evnen til at vurdere isætning og optagning af gruppens kajakker under forskellige forhold. Dette inkluderer strande, klipper og skær samt surf landinger. Yderligere skal roeren kunne transportere en skadet roer sikkert i land under disse forhold. Manøvrering og kontrol Roeren skal udvise manøvrefærdigheder i forhold til såvel statiske som bevægelige objekter på havet, samt udvise gode færdigheder i strømmende vand og stående bølger. Hvis der benyttes ror eller finne på kajakken, skal roeren vise rimelige færdigheder i kajakken i tilfælde af, at

5 roret eller finnen går i stykker. De tekniske kajakfærdigheder skal indeholde en solid præstation af alle forhold, der er nævnt i EEP niveau 4 prøven. Roeren skal kunne vise en god og sikker udførelse af de på niveau 4 behandlede teknikker. Personlige færdigheder inkluderer roning i medbølger, sidevind, effektive styretag, stoptag, støttetag samt rortag under forskellige hav- og vindforhold. Kajakroeren skal demonstrere, at vedkommende er i stand til at tilpasse sine tag til forholdene, være forudseende og i kontrol med situationen, i stedet for blot at reagere på de udfordringer han/hun møder. Yderligere skal følgende kunne demonstreres: Kryds af strøm ved hjælp af bølger (sikker surfing), støttetag i stopbølger med tilgang både forlæns og baglæns - sikre rul til begge sider i Force 5 forhold ved at benytte bølgerne til hjælp. Teori Roeren skal have kendskab til de mange forskellige emner, der forventes, for at tilhøre kajaksportens øverste liga, herunder: Kajakdesign og dets betydning for havkajakker. Udrustning til brug i hårdt vejr. Navigation og vejrforhold som beskrevet ovenfor. Adgangsforhold. Ledelses- og organisationsproblemer.

6 Miljøforhold og fredninger. Udstyr Det forventes, at deltageren inden prøven er bekendt med, hvilket udstyr der kræves til flerdags kajakture. Der er plads til personlige valg, men roeren skal være i stand til at begrunde sine valg. Det er ikke nødvendigt, at deltageren møder frem til prøven i en specialiseret havkajak, men da man eventuelt skal ro sammen med andre, skal man ligeledes have erfaring i at ro forskellige enmands og tomands kajakker. Deltagerne skal møde op med egnet personlig udrustning samt det udstyr, de finder passende til den gruppe, de er ansvarlige for. Udrustningen skal være tilpasset årstiden, gruppens færdigheder og vanskeligheden af de forhold, der forventes på turen. Lånt udstyr betragtes som deltagerens eget. Deltageren skal være opmærksom på, at det kan være lige så farligt at have for meget udstyr som for lidt, under de forhold der ros i. SIKKERHEDSBESTEMMELSER Redninger Roeren skal vise kendskab til og erfaring med flere forskellige redningsmetoder, være i stand til at tilpasse dem til forskellige forhold og demonstrere deres anvendelse i forskellige redningsscenarier. Det forventes, at roeren er i stand til at redde en lastet havkajak uden hjælp, bortset fra den kæntrede roer, samt redde en skadet roer. Roeren skal kunne redde sig selv på forskellige måder og demonstrere en selvredning. Denne del af prøven skal ikke foregå på roligt vand, men det kræves ikke, at det foregår i kraftig tidevandsstrøm. Roeren skal kende til evakueringsprocedurer og kunne overbevise censorerne om, at de uden risiko for gruppen eller sig selv, er i stand til at organisere opsamling af

7 eventuelt tabt udstyr. Bugsering Roeren skal have en bugserline (towline), være klar over nødvendigheden af dynamik i systemet, og uden problemer kunne udløse og samle bugserlinen op under roning på havet. Der skal foretages både enkelt- og flerpersoners bugseringer. Navigation og kort Roeren skal være fortrolig med kort, forstå og kunne bruge både sø- og landkort som navigationsværktøj. Roeren skal kunne holde en kompaskurs på åbent vand samt bruge transitter og pejlemærker. Man skal kunne navigere både i dårligt sigt og mørke, samt kunne planlægge alternative ruter mens man er på vandet, under hensyntagen til vindforhold og tidevand. Man skal også kunne identificere områder og signaturer på søkortet og genkende sømærker. Gruppekontrol Roeren skal udvise hensigtsmæssig gruppekontrol på vandet og kunne varetage gruppens sikkerhed og velbefindende under hele turen. Vigtigheden af god gruppekontrol kan ikke fremhæves nok! Det kræves, at roeren er organiseret på vandet og besidder den nødvendige erfaring og dømmekraft til, sikkert at lede grupper med deltagere af lignende erfaringsniveau. Roeren skal udvise erfaring i at identificere risici. Hver deltager skal have et velfungerende kommunikationssystem (signalsystem), der både kan ses og høres, og som vil gøre ham/hende i stand til at kommunikere med gruppen. Scenarier Roeren skal medbringe let tilgængelige egnede kommunikationsmidler i tilfælde af ulykkessituationer. Der skal medbringes førstehjælpskasse, og roeren skal være

8 fortrolig med betjening af indholdet. Reparationsudstyr skal også medbringes, og det skal være muligt at reparere en kajak, mens man er på vandet, ligesom man skal kunne tage sig af større problemer med udstyret på land. Roeren skal være i stand til og forberedt på, at skulle løse alle opståede problemer under prøven. Roeren skal udvise sund dømmekraft mht. risici og vide, hvad sikker kajakroning indebærer. Roeren skal kunne kommunikere med hver enkelt i gruppen, samt skabe den rette atmosfære og træffe rigtige beslutninger, f.eks. om man skal ro igennem farlige strømforhold eller bære kajakken over land. Forudsætninger Roeren skal have bestået EEP niveau 4 i havkajak (eller tilsvarende). Deltageren skal dokumentere min. 6 ture på åbent hav. Erfaringerne herfra skal være samlet over mindst 3 år. Disse ture skal have omfattet flere forskellige forhold, herunder: En tur på minimum 37 km. Overnatningstur med kajak. To af turenne skal være foretaget i forskellige områder. Mindst en af turene skal have inkluderet en overnatning i telt eller bivuak. Kryds over åbent vand på min. 9 km. Navigation i dårligt sigt og mørke. Vindstyrker på mindst 8-10 m/sek. Områder hvor landgang er umulig.

9 Tidevandsstrøm og særlige strømforhold (overfalls). Tidevandsstrøm på mindst 3 knob. Roning i dønning og bølger. Førstehjælpsbevis Roeren skal have et gyldigt førstehjælpsbevis, der er godkendt i oprindelseslandet. Varighed Lokalitet Arrangør Underviser(e) Pris Deltagerantal Kursus: 5 dage Prøve: 2 dage Prøven til niveau 5 skal finde sted i Force 5 forhold med vind, høj sø, særlige strømforhold og kraftig tidevandsstrøm. Deltageren skal være klar over, at passende forhold ikke kan garanteres. Hvis dette ikke er tilfældet, vil prøven blive udskudt til senere, hvor betingelserne kan opfyldes. Kursus: DKF (i samarbejde med andet europæisk forbund) Prøve: DKF (i samarbejde med andet europæisk forbund) Kursus/prøve: Min. Instruktør 4 (Havkajak) (Dette niveau gennemføres ikke i Danmark. Arrangeres i samarbejde med andre europæiske kano- og kajakforbund.) Antal undervisere: 2-3 DKF fastsætter prisen. Maks. 5 kursister pr. underviser (min. 2 undervisere)

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere