Budget Forord. Boligsocial indsats. Fritid og kultur. Budget. Borgerservice. Sundhed. Børne- og unge Side 3. Teknik, trafik og miljø Side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010. Forord. Boligsocial indsats. Fritid og kultur. Budget. Borgerservice. Sundhed. Børne- og unge Side 3. Teknik, trafik og miljø Side 4"

Transkript

1 Budget 2010 Forord Boligsocial indsats Fritid og kultur Budget Borgerservice Sundhed Side 2 Side 5 Side 2 Side 6 Side 3 Side 6 Børne- og unge Side 3 Teknik, trafik og miljø Side 4 Arbejdsmarkedsområdet Handicappede og sindslidende Ældreområdet Side 5 Side 7 Side 8

2 Side 2 Høje-Taastrup Kommune Budget 2010 Borgmesterens forord Det muliges kunst For tredje år i træk er der indgået forlig mellem samtlige partier i Høje-Taastrup Kommune om det kommende års budget. Det er ikke nogen hemmelighed, at udgangspunktet har været vanskeligt, og det har været svære og langvarige forhandlinger. Jeg er glad for, at vi nåede i mål sammen, og at jeg kan præsentere budget 2010, som hele Byrådet står bag. Et godt fundament I budget 2010 holder vi en uændret kommuneskat og ejendomsskat. Høje-Taastrup Kommune overholder dermed igen både skattestop og den ramme, der gælder for kommunens servicevækst. Vi har ikke løst de langsigtede økonomiske problemer med dette års budgetforlig. Der venter store udfordringer for det nye Byråd i 2010, når der skal bringes balance i kommunens drift og samtidig sikres et økonomisk råderum, så kvaliteten i servicetilbuddene til borgerne kan bevares og udbygges. Derfor fortsætter vi også det analysearbejde, vi har igangsat, hvor vi kortlægger kommunens styring og udgiftsniveau. og kultur - ok Fritid og Kultur BF2010 og Kulturområdet , total al - Fritids og Kultur Budget 2010 er kommet i hus med en række nødvendige besparelser. Alligevel formår vi i det kommende år at fastholde og nogle steder at udbygge vores gode serviceniveau på kerneområderne. I 2010 er der blandt andet afsat penge til en styrket læsetræning, til en aftale med veteransport, som er motions- og sundhedstilbud målrettet ældre, samt til en fortsættelse af vores indsats på klimaområdet. Samtidig har vi skabt mulighed for et højt aktivitetsniveau på anlægsområdet. Som mange andre kommuner har vi i Høje-Taastrup Kommune et renoverings- og vedligeholdelsesefterslæb. Med budget 2010 tager vi hul på denne udfordring, inden efterslæbet for alvor udvikler sig til en bombe under kommunens økonomi. Vi har mere end fordoblet budgettet til renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger. Det her handler nemlig også om, at vi skal have mulighed for at løfte kerneopgaverne på den lange bane, og det handler om at give vores medarbejdere, brugere og borgere gode oplevelser, når de benytter vores bygninger. Alt i alt er det min vurdering, at vi med budget 2010 har et godt arbejdsgrundlag for det kommende års arbejde i Byrådet, og vi ser frem til at tage fat på det nye års udfordringer. Ungdomsråd i Høje-Taastrup f budget Andel af budget 3% 88,5 mio. kr. Med venlig hilsen Michael Ziegler Borgmester Fritids- og kulturområdet dækker både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i Høje-Taastrup Kommune. De kommunale tilbud omfatter blandt andet biblioteksvæsen, musikskole, kulturhuse, teater, billedskole og dramaskole. Kommunen råder også over tre fritids- og Bev. 770 Idrætsanlæg og svømmehaller 28,1 kulturcentre med aktiviteter Bev. for byens 773 Biblioteker borgere samt en lang 29,0 række idrætsfaciliteter. Det nyrenoverede Bev. 774 Kulturelle Taastrup opgaver Teater og Kroppedal Museum er kulturelle Bev. 771 spydspidser Folkeoplysning i kommunen. og fritidsaktiviteter 21,4 10,0 Ialt 88,5 Ny biblioteksstruktur Der vil i 2010 ske en ændring af den samlede biblioteksstruktur. Hovedbiblioteksfunktionen fordeles på tre biblio- Fritids- r og kulturområdet har høj prioritet Høje-Taastrup Kommune kolen har således landets næsthøjeste udgifter pr. indbygger dskole kun overgået af Albertslund. kr 1.299,00 Callisto Festivalen er en meget populær begivenhed, især blandt kommunens yngste borgere. I 2010 vil der være endnu umentalundervisning kr 2.918,00 flere aktiviteter for børn og deres familier, også i ugen op til festivalen. kr 107,00 Etablering af ungdomsråd pil uden instrumentalundervisning kr 703,00 Byrådet kolen (pr. har sæson, besluttet 3 mdr.) at afsætte penge kr til at etablere et 568,00 ungdomsråd ehaller: for unge i alderen år. Formålet er at give teksafdelinger i henholdsvis Høje-Taastrup, Hedehusene og Idrætsanlæg og svømmehaller 28,1 en, enkeltbillet kr 30,00 de unge mulighed for at præge kommunen i den retning, Taastrup. Biblioteksafdelingerne i Stationscentret, Blåkilde Biblioteker 29,0, enkeltbillet kr 12,00 de ønsker. Der skal i foråret 2010 afholdes en ungdomskonference, ker, gebyr ved hvor for sen interesserede aflevering: unge kan komme med ideer bibliotek i den gamle retsbygning på Taastrup Hovedgade. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 10,0 og Rønnevang vil i april/maj 2010 være flyttet til det nye Kulturelle opgaver 21,4 ionist, enkeltbillet kr 12,00 til en, ungdomsrådets 1. hjemkaldelse (8 organisering, dage) funktioner kr og opgaver., 1. hjemkaldelse (8 dage) Temaerne på konferencen er demokrati, ungdomspolitik, ungdomskultur, uddannelse, integration og fritidstilbud. Det 14,00 nye bibliotek vil indeholde alle de nuværende tilbud, en 10,00 I alt 88,5 Øget tilskud til Callisto Festivalen Callisto Festivalen er en årlig festival for børn i børnehavealderen og deres familier, som afholdes i Høje-Taastrup Kommune. I budget 2010 har Byrådet øget tilskuddet til festivalen for at skabe et højere aktivitetsniveau. Det betyder, at der - også i ugen op til festivalen - foregår en række spændende arrangementer. I 2010 afholdes Callisto Festivalen den juni. turistinformation og samtidig have fokus på andre aktiviteter som fx undervisning og leg. Desuden vil biblioteket blive indrettet ud fra ideen om flydende zonearealer for de forskellige aldersgrupper. Øget samarbejde mellem kulturhusene For at styrke samarbejdet og synergien mellem kommunens kulturhuse planlægges fra 2010 et øget administrativt samarbejde på tværs af kulturhusene. Herved vil kulturhusene i højere grad have mulighed for at samtænke kulturelle arrangementer samt tværgående indsatser og projekter, som fremadrettet vil kunne understøtte Høje-Taastrup Kommunes kulturpolitik. Derudover har samarbejdet positiv indflydelse på administration og drift. Musikskolen - grundskole kr 1.299,00 - instrumentalundervisning kr 2.918,00 - kor kr 107,00 - samspil uden instrumentalundervisning kr 703,00 Billedskolen (pr. sæson, 3 mdr.) kr 568,00 Svømmehaller: - voksen, enkeltbillet kr 30,00 - barn, enkeltbillet kr 12,00 - pensionist, enkeltbillet kr 12,00 Biblioteker, gebyr ved for sen aflevering - voksen, 1. hjemkaldelse (8 dage) kr 14,00 - barn, 1. hjemkaldelse (8 dage) kr 10,00

3 Høje-Taastrup Kommune Budget 2010 Borgeren i centrum Side 3 Borgerservice Høje-Taastrup Kommune tilbyder borgerserviceydelser på rådhuset samt på bibliotekerne i Taastrup og Hedehusene i hele bibliotekets åbningstid også om lørdagen. Borgerservice på rådhuset har åbent kl tirsdage og torsdage. Når det gælder ydelser og job, kan man som borger henvende sig i Ydelsesservice eller Jobcentret. Der er også borgerservice på i form af et antal selvbetjeningsløsninger og via callcenter på tlf Det gode borgerforløb Høje-Taastrup Kommune har fortsat fokus på god borgerservice. Borgerrådgiverens beretning viser, at i forhold til det store antal afgørelser, kommunen træffer, er det ganske få klager, der får medhold. De få sager giver imidlertid anledning til at fortsætte indsatsen for god sagsbehandling. Byrådet vedtog i 2008 servicemål for borgerkontakt, og der er nu igangsat et arbejde Det gode borgerforløb, der skal sikre, at borgerne oplever en helhedsorienteret og sammenhængende service, når de henvender sig til kommunen. Visionen er, at borgeren oplever, at medarbejderne er imødekommende og tager hånd om relationerne til kommunen. Der arbejdes videre med konkrete handleplaner for, hvordan arbejdsgange og borgerkontakt kan forbedres. Flere indsatser for at forbedre borgerbetjeningen Siden Byrådet vedtog servicemål for borgerkontakten, er der gennemført en række indsatser for at forbedre administrationens servicering af borgerne. Der arbejdes bl.a. med kvaliteten i kommunens breve til borgerne og kvaliteten af den telefoniske kontakt. Der er lavet stikprøveundersøgelser af både breve og af telefonservice, og disse undersøgelser vil fortsætte for at fastholde fokus på et øget serviceniveau. Mål for god borgerservice Borgerservicecenteret har arbejdet med konkrete mål i forhold til både den personlige og telefoniske betjening. Der er servicemål for svartider i omstillingen og i borgerservicecenterets eget callcenter. Mål og målopfyldelse offentliggøres hver måned på kommunens hjemmeside, hvor borgerne kan se om målene er nået. I forhold til den personlige betjening er der ligeledes udarbejdet mål for ventetiden i servicebutikken på rådhuset. Det er fx et mål, at minimum 80 pct. af alle borgere oplever Høje-Taastrup Kommune har fortsat fokus på god borgerservice, og der er nu igangsat et arbejde Det gode borgerforløb, der skal sikre, at borgerne oplever en helhedsorienteret og sammenhængende service, når de henvender sig til kommunen. en ventetid på højst fem minutter. På hjemmesiden kan borgerne også orientere sig om den forventede ventetid på forskellige klokkeslæt og ugedage, så man selv har mulighed for at et vælge det tidspunkt, hvor ventetiden normalt er kortest. unge - ok BF2010 Ungdomsudvalget al l - Børne og ungdoms amlet budget: læsevanskeligheder Endvidere omfatter områder anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge med særlige behov samt kommunal tandpleje og sundhedstjeneste. Fokus på støtte til læsning Læsning har stor betydning for børn og unges selvværd og livsmål. For at styrke børns læsemuligheder vil Byrådet i 2010 sætte fokus på den tidlige indsats over for elever med svage læseforudsætninger. Derfor har Byrådet besluttet at etablere en pulje, hvor der gives midler til udviklingsprojekter med særlige undervisningsmetoder til hjælp for børn med læsevanskeligheder. Styrkelse af børnerigsdagen Høje-Taastrup Kommune bruger markant flere penge pr. I 2009 blev den første børnerigsdag gennemført i Højefolkeskoleelev pr. år end landets øvrige kommuner. Høje- Taastrup Kommune, hvor eleverne skulle tage stilling til, Taastrup Kommunes børne- og ungeområde tæller 59 hvordan kr. skulle fordeles på baggrund af ansøgninger fra skoler. Byrådet har valgt at gøre arrangementet vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner samt et antal dagplejere. Dertil kommer 12 folkeskoler, et 10. til en årlig begivenhed, og der er i budget 2010 og frem klassescenter en observationsskole og en ungdomsskole. afsat midler Mio. til kr. børnerigsdagen. På børnerigsdagen deltager elevrådsrepræsentanter fra alle kommunens skoler. Børn fra Bev. klassetrin 660 Dagpleje kan benytte og daginstitutioner tilbuddet om en plads 254,0 i skolernes fritidsordninger Bev. 661 Handicappede (SFO). Fra og 4. sårbare klasse børn tilbydes 241,9 plads i fritids- Bev. og ungdomsklubber. 662 Fritids- og ungdomsklubber 47,8 Bev. 665 Folkeskolen 547,3 I alt 1090,9 Kr/ pr. måned eltid 0 kr 2.540,00 0 kr 2.705,00 eltid 0 kr 1.818,00 0 kr 1.936,00, int. Institutioner, kr 2.540,00 0 kr 2.705,00 Læsning har stor betydning for børn og unges selvværd og livsmål. Derfor har Byrådet besluttet at etablere en pulje, hvor der gives midler til udviklingsprojekter med særlige undervisningsmetoder til hjælp for børn med læsevanskeligheder. Børn og unge Styrket indsats over for børn med 39% 1.090,9 mio. kr. Idræts SFO Byrådet har besluttet, at der skal indføres idræts-sfo er på nogen af kommunernes skoler. Formålet med idræts-sfo er er at skabe nogle faste normer for arbejdet med bevægelse og idræt i forlængelse af sundhedsstyrelsens anbefaling om mindst en times bevægelse om dagen. Derudover ønsker Byrådet med idræts SFO erne at styrke børnenes interesse i og lyst til fysisk udfoldelse. Støtte til nye tiltag og initiativer I 2010 etablerer Byrådet puljer, som skal understøtte nye tiltag og initiativer. Puljemidlerne fordeles efter konkret vurdering af projekter, som har til formål at styrke kommunens indsats både på normal- og specialområdet. Dagpleje og daginstitutioner 254,0 Handicappede og sårbare børn 241,9 Fritids- og ungdomsklubber 47,8 Folkeskolen 547,3 I alt 1090,9 Kr/ pr. måned Dagpleje, heltid pr. 1/ ,00 pr. 1/ ,00 Dagpleje, deltid pr. 1/ ,00 pr. 1/ ,00 Vuggestue, int. Institutioner, 0-2 årige,heltid pr. 1/ ,00 pr. 1/ ,00 Vuggestue, int. Institutioner, 0-2 årige, deltid pr. 1/ ,00 pr. 1/ ,00 Børnehave, int. Institutioner, 3-5 årige, heltid pr. 1/ ,00 pr. 1/ ,00 Børnehave, int. Institutioner, 3-5 årige, deltid pr. 1/ ,00 pr. 1/ ,00 Klubber Dagklubplads 650,00 Aftenklubplads 144,00 Skolefritidsordning 1.603,00 (juli og august er betalingsfri måneder) Skolefritidsordning Tillæg for børn der overflyttes fra daginstitutioner maj og juni 222,00

4 Side 4 Høje-Taastrup Kommune Budget 2010 Teknik, trafik og miljø nik, trafik og miljø - ok BF2010 ik, trafik og miljø 129, ,5 Ambitiøs edtotal klimaplan 2.810,4 i luften 129,0 mio. kr. Kommunen har ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og Dr gangstier. Grønne og rekreative områder dækker ca. 5 pct. iveau (netto) mio. kr. af kommunens samlede Jordforsyning areal. Hvert år udarbejder kommunen 0,8 omkring Faste lokalplaner ejendommeog giver ca. 800 byggetil- 14,0 ladelser. Grønne områder og naturpladser Naturbeskyttelse 7,5 1,7 Vandløbsvæsen 1,1 Kommunen har ansvaret Miljøbeskyttelse for natur- og vandplaner, indsatsplaner 4,1 for grundvandsbeskyttelse, Skadedyrsbekæmpelsespildevandsplan, vand- forsyningsplan, støjhandlingsplan Redningsberedskab og affaldsplan. Derudover fører kommunen Affaldshåndtering miljøtilsyn med kommunens godt 150 0,1 9,4-1,6 sbygninger og - pladser mv. (fælles funktione 15,7 virksomheder, ca. 300 ejendomme med egen drikkevandsboring og spildevandsanlæg Kollektiv trafiksamt vandværkerne. 31,6 Kommunale veje 44,7 I alt 129,0 Kommunens vand- og kloakforsyning er udskilt i tre aktieselskaber Blandt de mange initiativer på klimaområdet er en ny børnehave på Jernbane Allé, der bygges som passivhus - det vil HTK Vand A/S, HTK Kloak A/S og HTK Forsy- sige, at bygningen har et lavt energiforbrug til opvarmning. ning A/S. Vandpris i alt pr. m3 inkl. moms og afgifter kr 24,81 Vandafledningsafgift pr. m3 inkl. moms kr 35,13 Dagrenovation liter sæk pr. år inkl. moms kr 2.850,00 Klimaplan i luften Byrådet har vedtaget en ambitiøs klimaplan for kommunen. Ca. 95 pct. af CO2-udledningen i Høje-Taastrup Kommune sker uden for kommunens egen virksomhed det vil sige blandt borgere og virksomheder og planen rummer en lang række tiltag, som skal bidrage til en CO2-reduktion på 10 pct. i I 2010 går kommunen i gang med EU-projektet ECO-Life, hvor man i de kommende år skal skabe en bæredygtig bydel i Vision Gammelsø/Hedehusene. Første skridt bliver at beregne, hvor man med fordel kan gå i gang med at energirenovere eksisterende bygninger i Hedehusene. Samtidig deltager kommunen i et samarbejde om at udvikle løsninger, der skal gøre det nemmere for boligejerne at energirenovere deres boliger. Ca. 40 pct. af kommunens samlede energiforbrug går til boligopvarmning, og der er store gevinster at hente ved at omlægge fra elvarme og naturgas til fjernvarme. Varmeplanlægningen er godt i gang, og i 2010 fortsætter arbejdet med at planlægge en udbygning af fjernvarmenettet i byområderne. Klimaplanen har også fokus på energiforbruget i kommunens egne bygninger. Her skal en energi-tjenestevirksomhed gennemføre tiltag, der nedsætter energiforbruget, og man forventer en CO2-reduktion på over 20 pct. i Det såkaldte ESCO-projekt kommer til at omfatte alle kommunens bygninger, i alt m2, og er i areal det hidtil største projekt af sin art i Danmark. I 2010 tager kommunen de første spadestik til en ny børnehave på Jernbane Allé, der bygges som passivhus - det vil sige, at bygningen har et lavt energiforbrug til opvarmning. Ekstraordinære midler til renovering På baggrund af den stadig større nedslidning af de kommunale bygninger, er der afsat 53 mio. kr. til renoveringsarbejder i budget Det er omtrent det dobbelte af de foregående år. Pengene skal bruges på renovering af kommunale bygninger, som betjener de borgernære områder. Samlet net af cykelstier Kommunen har en række fine seværdigheder og grønne områder. For at lette adgangen til disse attraktive områder - og for at gøre det nemt og sikkert at komme rundt på cykel - er det planen at skabe et sammenhængende net af cykelstier. I 2010 fortsætter arbejdet med at skabe dette cykelstinet. Busbaner ved Høje-Taastrup station skal istandsættes Vejbanerne ved Høje-Taastrup station er slidte. Derfor skal forholdene for busserne forbedres ved hjælp af en renovering af vejen foran stationen. Det kommer til at betyde udfordringer for bustrafikken, da der ikke vil blive den samme mulighed for at benytte veje og stoppesteder. Det får også betydning for passagererne, der i en periode skal gå lidt længere for at finde deres bus. Projektet vil blive påbegyndt i Blekinge Boulevard skal forlænges Blekinge Boulevard skal forlænges mod vest, så den får forbindelse med Berings Gade. Forlængelsen hænger sammen med byggeriet af Danske Handicaporganisationers kommende domicil, som skal ligge langs den forlængede Blekinge Boulevard. I forbindelse med forlængelsen vil der blive lavet en rundkørsel i krydset Blekinge Boulevard/Halland Boulevard. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2010, og der må forventes mindre gener for trafikken i forbindelse med etableringen af rundkørslen. Ombygninger på Halland Boulevard Der vil ske en række ombygninger i forbindelse med Halland Boulevard for at sikre et bedre trafikflow på vejen. Der skal laves en kort venstresvingsbane ind mod Frøgård Allé. Den skal sikre, at trafikken ad Halland Boulevard ikke bliver holdt tilbage mens bilerne venter på at kunne dreje ned ad Frøgård Allé. Derudover skal der etableres en almindelig rundkørsel i krydset ved Gadehavegårdsvej og Bygaden. Denne vil ikke blive lysreguleret, som det er tilfældet nu. Længere nordpå vil krydset ved Øtoftegårdsvej blive lysreguleret for at lette udkørslen fra rådhuset. Der vil i samme forbindelse blive længere perioder med grønt ud mod Roskildevej for at sikre, at flere biler ad gangen kan komme ud på Roskildevej. Endelig vil der blive etableret et fortov på østsiden af Halland Boulevard fra jernbanen til Roskildevej. Alle projekterne vil blive gennemført i løbet af 2010, og projekterne vil betyde mindre gener for trafikken i ombygningsperioden. Moderniseret vejbelysning I samarbejde med DONG Energy er store dele af elforsyningen blevet gravet ned i løbet af de senere år. Dette har også medført en ny og forbedret vejbelysning, da de gamle elmaster ikke længere kunne bruges. I 2010 bliver det det sydlige Taastrup, der får glæde af den nye og bedre vejbelysning. Den nye belysning giver et bedre lys til trafikanterne samtidig med at der vil blive mindre spildlys i fx haver. Opsætningen af den nye vejbelysning vil kun medføre minimale gener for de berørte borgere. netto mio. kr. Anlæg netto mio. kr. Jordforsyning 0,8-24,0 Faste ejendomme 14,0 54,3 Grønne områder og naturpladser 7,5 0,0 Naturbeskyttelse 1,7 0,0 Vandløbsvæsen 1,1 0,0 Miljøbeskyttelse 4,1 0,0 Skadedyrsbekæmpelse 0,1 0,0 Redningsberedskab 9,4 0,0 Affaldshåndtering -1,6 0,0 sbygninger og - pladser mv. 15,7 0,0 Kommunale veje 44,7 23,0 Kollektiv trafik 31,6 0,0 I alt 129,0 53,3 Byrådet har vedtaget en ambitiøs klimaplan for kommunen. Vandpris i alt pr. m 3 inkl. moms og afgifter kr. 24,81 Vandafledningsafgift pr. m 3 inkl. moms kr. 35,13 Dagrenovation liter sæk - pr. år inkl. moms kr ,00

5 Høje-Taastrup Kommune Budget 2010 cappede - ok Nyt botilbud på Mølleholmen Byrådet har besluttet at opføre botilbud til ti borgere, der i dag bor på det store botilbud Vestervænget. De ti botilbud bygges sammen med 30 ældreboliger og opføres på Mølleholmen. Botilbudene kommer til at huse borgere, der i høj grad er selvhjulpne, men som har brug for en eller anden form for støtte til at klare hverdagen. Det lille botilbud er klar til indflytning i starten af 2011, og naboer og andre interesserede l indsats (ok) vil i løbet af året få mulighed for at se tegninger af boligerne samt deltage i rejsegilde. I løbet at de næste 5-8 år vil der blive bygget flere mindre botilbud, de eksisterende tilbud vil blive renoveret, og der vil blive sat flere andre initiativer i værk for at skabe gode vilkår for borgere med psyko-sociale handicap i Høje-Taastrup Kommune. Side 5 Handicappede og sindslidende tte pension med behov for sociale serviceydelser Bedre sociale formål forhold for mennesker med total al - Ialt funktionsnedsættelser f samlet budget 13% 377,4 mio. kr. Høje-Taastrup Kommune tilbyder service til borgere, der har et handicap, og som ikke kan klare dagligdagen uden hjælp. Det omfatter blandt andet midlertidigt og længerevarende ophold på botilbud for Bev. sindslidende?? og voksne med vidtgående udviklingsmæssige Bev. handicap, 553 voksenspecialundervisning, hjemmevejledere, Bev. bofællesskaber, 554 støttekontaktpersoner og Bev. 555 ledsageordning. Området dækker også forsorgshjem, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, ungdomsuddannelser til unge med særlige er/botilbud behov samt r kvindekrisecentre. idler Fokus tionsvask (vaskemidler) på hjemløse og socialpsykiatrien ingsartikler af brugere Byrådet fastholder sin indsats i forhold til etablering af botilbud idigt ophold til i hjemløse. botilbud Det sker i overensstemmelse med regeringens generelle indsats på området og finansieres idler delvist gennem statens puljemidler. ingsartikler lig hygiejne Botilbuddene er i overensstemmelse med den vision Byrådet vedtog for socialpsykiatrien. Visionen er, at mennesker med psyko-sociale handicap skal have mere tidssvarende, attraktive og fleksible tilbud, end det er tilfældet i dag. De skal i højere grad have mulighed for at blive en del af samfundet og bylivet og have bedre muligheder for at leve et liv på deres egne betingelser. Talerør for udsatte grupper I 2010 får Høje-Taastrup, som den fjerde kommune i landet et Udsatte-råd. Rådet skal medvirke til at synliggøre og prioritere det fælles ansvar for de udsatte i Høje-Taastrup Kommune. Udsatte-rådet skal også være talerør for udsatte grupper i forhold til de kommunale indsatser på området. Rådet skal repræsentere borgere, som på grund af hjemløshed, alkohol- og stofmisbrug, sindslidelse eller andre alvorlige problemer befinder sig i udkanten af - eller helt uden for - de normale fællesskaber, og som derfor ofte bliver overset og udsat for forskelsbehandling og fordomme. Handicappolitik for alle I januar 2009 vedtog Byrådet en ny handicappolitik. I politikken lægges der vægt på, at vi alle i kommunen skal arbejde for at nedbryde de barrierer, der forhindrer handicappede (mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse) i at leve et godt liv på egne betingelser. Handicappede borgere har krav på et godt liv og på at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. I Høje-Taastrup Kommune kan vi være bedre til at behandle borgere med handicap ligeværdigt og med respekt. I de kommende år vil der derfor til stadighed blive sat fokus på, hvordan alle i kommunen kan bidrage til dette arbejde. Som led i arbejdet med inklusion af handicappede i samfundslivet havde støttecentret op til kommunalvalget inviteret de lokale politikere til at holde valgmøde for borgere på bl.a. kommunens botilbud. Boligstøtte 29,9 Voksne med behov for sociale serviceydelser 184,8 Førtidspension 160,5 Øvrige sociale formål 2,2 I alt 377,4 Boformer/botilbud Kost Fastsættes lokalt Vaskemidler kr 87,00 Institutionsvask (vaskemidler) kr 124,00 Rengøringsartikler kr 168,00 Klientkørsel kr 212,00 Midlertidigt ophold i botilbud Kost kr 78,00 Vaskemidler kr 3,50 Rengøringsartikler kr 6,00 Personlig hygiejne kr 6,50 BF2010 dvalg ,2% oligsocialt udvalg let budget Forstærket boligsocial indsats 0,2% 4,7 mio. kr. rådgivende politisk udvalg om Tåstrupgård. Udvalget skal bl.a. tage initiativ til udrednings- og analyseopgaver og fremlægge forslag til nye initiativer, der kan være med til at bekæmpe ungdomskriminalitet på kort og langt sigt. Boligsocial indsats Den boligsociale indsats skal styrke den sociale bæredygtighed i boligområderne. Det sker ved at forbedre vilkårene og mulighederne for de svage grupper og ved at gøre boligområderne mere attraktive. En forstærket indsats i Tåstrupgård Indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge i Tåstrupgård skal styrkes. Der er derfor nedsat et KulturRingen vil udvikle vandaktiviteter i regnvandsbassin Klimaforandringerne kan bruges kreativt. Det gør områdefornyelsesprojektet KulturRingen, når det nuværende regnvandsbassin i Selsmosen udvides for at kunne opsamle regnvand og dermed forhindre, at kloakkerne løber over. Med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden skal der skabes et aktivt og inspirerende miljø til glæde for alle byens borgere. Resultatet bliver nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder, som kan skabe merværdi for området og hele kommunen. Samtidig skal der skabes bedre forbindelser og adgangsforhold i området. Styring i dialog mellem kommune Indsatsen sætter bredt ind over for forskellige typer problemer, så boligområderne får et generelt løft. Sociale, Folketinget har vedtaget en styringsreform for den almene og Mio. boligorganisation kr. kulturelle, kriminalpræventive, Bev. 881 Boligsociale beskæftigelsesmæssige, aktiviteter integrationsmæssige 3,4 sektor. En af de vigtigste konsekvenser af reformen er Bev. 441 og Byfornyelse fysiske tiltag og skal driftssikring således af understøtte boligbyggeri 1,3 indførelse af en styringsdialog mellem kommunen og hver I alt 4,7 hinanden. Den boligsociale indsats er samtidig et samarbejdsprojekt, hvor de lokale aktører inddrages. at varetage tilsyn. Det er den også i fremtiden, men fra den enkelt boligorganisation. Hidtil har kommunens rolle været 1. januar 2010 bredes tilsynet ud, så det fremover vil skulle lægge mindre vægt på juridisk og økonomisk kontrol og mere vægt på udviklingen af boligområderne og aftaler om fælles mål. Det nuværende regnvandsbassin i Selsmosen skal udvides for at kunne opsamle regnvand og dermed forhindre, at kloakkerne løber over. I forbindelse med udvidelsen skabes et aktivt og inspirerende miljø til glæde for alle byens borgere. Boligsociale aktiviteter 3,4 Byfornyelse + driftssikring af boligbyggeri 1,3 I alt 4,7

6 Side 6 Høje-Taastrup Kommune Budget 2010 Budgettal / Udgifter - Indtægter Budgettal i hele 1000 kr., løbende priser Budget 2009 Budget 2010 Minus fortegn viser indtægt og overskud Det skattefinansierede område Indtægter Skatter tilskud og udligning (inkl. bidrag til regionerne) I alt Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomher) Veje, grønne områder, jordforsyning mv Kollektiv trafik Rednings- miljøforanstaltninger ** Dagpleje og daginstitutioner Folkeskolen (inkl. SFO og ungdomsskoler) Fritids- og ungdomsklubber Udsatte børn og unge Biblioteker og kulturelle formål Data Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Omsorg og pleje vedr. ældre Sundhedsudgifter Voksne m. behov for sociale serviceydelser Boligstøtte Låneoptagelse og boligsociale opgaver Forsørgelses-, integrations- og arbejdsmarkedsforanstaltninger Administration og borgerbetjening mm I alt (Alle) 3_2 Ydelse Sum af 2009 Sum af 2010 Sum af 2011 Sum af 2012 Sum af 2013 Sum af 2020 kattefinansieret gafdrag Renter Restgæld Låneoptagelse æld vedr. ældre Afdrag Renter Restgæld ovedtotal fdrag 40,3 43,3 35,4 39,0 40,3 41,6 enter 18,1 21,1 25,4 16,6 15,6 14,5 estgæld -514,1-473,7-458,0-435,6-409,6-382,2-353,6 åneoptagelse -18,0-9,5-12,7-13,0-13,0-13,0 angfristet gæld t/ 514,1 473,7 458,0 435,6 409,6 382,2 353,6 Renter Langfristet kommunal gæld, mio. kr. (ekskl. Ældreboliger) i hele 1000 kr., løbende priser Budget 2009 Budget 2010 Resultatf ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Veje, grønne områder, jordforsyning (inkl. jordsalg) Dagpleje og daginstitutioner Folkeskolen Biblioteker og kulturelle formål Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Omsorg og pleje vedr. ældre (inkl. ældreboliger) Voksne m. behov for sociale serviceydelser Øvrige I alt Resultat af det skattefinansierede område Finansforskydninger (ekskl. Kasseforsk.) Optagne lån (ekskl. ældreboliger) Afdrag på lån Nettonedbringelse af gæld Øvrige finansforskydninger Finansforskydninger i alt Træk på likvide aktiver * Faldet fra budget 2009 til 2010 skyldes hovedsageligt lavere udgifter til biblioteksejendomme samt faldende udgifter til energi. ** Rednings- miljøforanstaltninger - Faldet fra budget 2009 til 2010 skyldes hovedsageligt budget 2009 indeholdt udgifter til nyt radiosystem (Sine) til redningsberedskabet. I alt Hvad går pengene til? Øvrige tilskud og Finansudgifter overførsler Overførsler og pensioner 22% Hvad går pengene til? Øvrige tilskud og overførsler Varekøb og tjenesteydelser Finansudgifter Hvor kommer pengene fra? kr Kommunal indkomstskat Overførsler og Tilskud/udligning pensioner Løn 39% % Statsrefusion Brugerfinansiering, herunder takster Betalinger fra andre kommuner, regioner mv Lån Jordsalg Øvrige indtægter I alt Hvor kommer pengene fra? Betaling fra andre kommuner mv. Brugerfinansiering, 4% Statsrefusion 10% Tilskud/udligning 23% Lån Hvad går pengene til? Øvrige indtægter 2% Kommunale skatter 54% kr æld, mio. kr. ger) Lønninger Varekøb og tjenesteydelser mv Overførsler og pensioner Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter, herunder renter, afdrag, bidrag til regionerne mv Løn 39% dhedsområdet - ok Den langfristede gæld er udtryk for kommunens lån mv. Høje-Taastrup Kommune nedbringer i disse år den langfristede gæld, og såfremt der ikke optages nye lån, vil gælden være endelig tilbagebetalt i Varekøb og tjenesteydelser Sundhed hedsudgifter - kommunal medfinansiering hedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse hedsudgifter i alt l- og Sundhedsudvalget dtotal l af samlet budget 4% 99,2 mio. kr. type 2 diabetes og kroniske lungesygdomme, der er fokus på. Senere udvider Høje-Taastrup Kommune indsatsen til at omfatte andre kroniske sygdomme. Seksuel sundhed Kønssygdommen klamydia er i voldsom stigning blandt unge. Ofte er sygdommen uden symptomer, og derfor er det let at smitte andre. Fra 2010 får unge i Høje-Taastrup Betaling fra andre Lån kommuner mv. dtotal - sundhedsudgifter i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Bruger- 4% finansiering, Hvor kommer pengene fra? Øvrige indtægter 2% Kommune mulighed for at tage en klamydiatest via internet. Statsrefusion Det er let og anonymt. Hvis man har mistanke om, at man 10% kan være smittet med klamydia, kan man selv foretage en test og indsende den til et hospital. Når testen er behandlet, får man besked via sms eller mail, og får via skatter en kode adgang til resultatet på internet. Kommunen 54% har afsat kr. årligt til selve testen samt undervisning og generel oplysning blandt unge. Kommunale Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne. Det handler blandt andet om rygestopkurser, patientuddannelser for borgere med kronisk sygdom, motionsruter, fokus på Bev. motion 481 og kost i kommunens skoler og institutioner mv. Bev. 482 Forebyggelse af kroniske sygdomme I 2010 fortsætter Høje-Taastrup Kommune arbejdet med at skabe sunde rammer for borgerne. Kommunens Sundhedsbus kører ud til arrangementer på skoler og i boligområder. Det forebyggende arbejde over for kronisk syge fortsætter i form af patientskoler. I første omgang er det borgere med Psykisk Tilskud/udligningsundhed 23% Høje-Taastrup Kommune har siden 2007 haft stor fokus på fysisk sundhed. Fra 2010 retter kommunen også fokus på den psykiske sundhed. Psykiske lidelser er for mange mennesker et tabubelagt emne. Kommunen ønsker at nedbryde tabuerne omkring psykiske lidelser og psykisk sundhed bl.a. gennem information og ved at skabe rum for uformel snak æld, mio. om kr. psykiske sygdomme. Kommunens Sundhedsbus kører ger) ud til arrangementer på skoler og i boligområder. Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering 92,3 Sundhedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse 6,9 I alt 99,2 Kommunens Sundhedsbus understøtter arbejdet med at skabe sunde rammer for borgerne.

7 Høje-Taastrup jdsmarkedsområdet Kommune (tjek def.) Budget 2010 dsmarkedsudvalget dtotal total - Arbejdsmarkedsudvalget De unge skal i uddannelse af samlet budget 1 304,0 mio. kr. Side 7 Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet i Høje-Taastrup Kommune omfatter i ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret aktiverer pt. 480 dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. En del af aktiveringen foregår i Høje-Taastrup Kommunes egne aktiveringsprojekter, som er samlet under Jobafklaring andel af administration Der 5.60 er + andel af forløb administration omhandlende + bev. 882aktivering og afklaring af sygedagpengesager andel af administration og revalidering andel af administration Sprogcenteret andel af administration underviser 750 personer fra 69 lande i andel af administration dansk. Omkring 100 forventes at gå til eksamen. Ydelsesservice udtaler kontanthjælp til omkring personer. Beskæftigelsesindsatsen har i 2009 betydet at knap er kommet i arbejde og uddannelse. Den beskæftigelsesrettede indsats består først og fremmest i at hjælpe ledige borgere i arbejde. Nogle ledige skal blot have hjælp til at finde et job, mens andre har brug for at få afklaret og/eller udvidet deres kompetencer. Jobcentret hjælper desuden sygemeldte borgere, så de hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, ligesom det er Jobcentret, der står for ansættelser med løntilskud. Endelig hjælper Jobcentret virksomheder med at finde relevante medarbejdere. Et særligt fokusområde i 2010 er indsatsen over for de unge ledige. Det er vigtigt, at især de unge kommer i uddannelse, da efterspørgslen på uddannet arbejdskraft vil vokse fremover. Øget ansvar til kommunerne Fra den 1. januar 2010 overtager kommunerne det fulde ansvar for de forsikrede ledige - Høje-Taastrup har været pilot-center siden Det indebærer at kommunerne overtager driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Jobcenterreformen indebærer således, at Høje- Taastrup Kommune overtager udgifterne til de forsikrede ledige borgere i kommunen altså udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige samt udgifterne til driften af jobcentrene. Merudgiften finansieres af øget bloktilskud til kommunerne. Stigning i ledigheden skal begrænses Som følge af konjunkturomslaget oplever Høje-Taastrup Kommune i lighed med andre kommuner - en stigende ledighed. Det er afgørende, at denne stigning begrænses bl.a. ved at få ledige borgere i arbejde så hurtigt som muligt. Dette er væsentligt for både den enkelte ledige borger og for kommunens økonomi. Derfor er der i beskæftigelsesplan som beskriver kommunens vigtigste mål og indsatser på beskæftigelsesområdet - sat fokus på at begrænse den stigende ledighed. En del af dette arbejde består i at give nyledige hurtigt hjælp til at komme tilbage i job - endda hurtigere end der stilles krav om i lovgivningen. Et andet indsatsområde er at hjælpe ledige med at udvikle deres kompetencer, så de matcher virksomhedernes efterspørgsel. Kompetenceudvikling og opkvalificering foregår eksempelvis på en virksomhed, via kursus eller uddannelse. De unge skal i uddannelse Et særligt fokusområde i 2010 er indsatsen over for de unge ledige. Det er afgørende, at især de unge får udviklet deres kompetencer gennem uddannelse, da efterspørgslen på uddannet arbejdskraft fremover vil stige. Omvendt forventes efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft at falde. Indsatsen i Jobcentret skal sikre, at den unge får hjælp til at vælge og efterfølgende gennemføre en ungdomsuddannelse. Hjælpen til de unge ledige består bl.a. af uddannelsesvejledning, støtte til at kontakte skoler og vejledere og støtte til at finde relevant virksomhedspraktik eller job i perioden indtil uddannelsesstart. I 2010 er der bl.a. budgetteret med flere pladser inden for Erhvervsgrunduddannelsen. Erhvervsgrunduddannelsen indeholder meget praktik og kun lidt teori og er målrettet unge, der ikke er så bogligt stærke. Kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere 83,3 Integration, herunder introduktionsprogram 11,6 Sygedagpenge 79,8 Revalidering 7,0 Løntilskud til personer i fleksjob 26,2 Beskæftigelsestilbud (forsikrede ledige) 96,1 I alt 304,0 Borgerservice i HTK Du kan få borgerservice døgnet rundt via Selvbetjening på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Her finder du hjælp til langt de fleste af Borgerservice ydelser. Se mere på Derudover kan du få borgerservice på rådhuset samt på bibliotekerne i Taastrup og Hedehusene i hele deres åbningstid også om lørdagen. Du skal stadig på rådhuset, når du skal have hjælp til pas, kørekort, skattekort og lignende sager. Borgerservice Mandag og onsdag kl Tirsdag og torsdag kl Fredag kl Klip ud og send Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden Taastrup Du kan ringe til Borgerservice Callcenter på tlf

8 Side 8 ldreområdet - ok 1 BF2010 ldreudvalget Nyt plejecenter og fokus på ovedtotal ovedtotal - ældreudvalget træningsområdet ndel af samlet budget 1 299,7 mio. kr. Høje-Taastrup Kommune Budget 2010 Ældreområdet Området omfatter træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler og omsorgsarbejde. Omkring borgere i Høje-Taastrup Kommune Genoptræning modtager og vedligeholdelsestræning hjælp i form af.62.85, hjemmehjælp, sygepleje eller Øvrige træning. sundhedsudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Kommunen råder over en række forskellige botilbud til Forebyggende indsats for ældre og handicappede ældre og handicappede borgere, Hjælpemidler, herunder forbrugsgoder fem plejecentre. og depot Hertil kommer over 350 ældreboliger. Plejehjem og Visitation beskyttede foregår boliger Plejevederlag efter kommunens kvalitetsstandard. Kommunens mål er at Rådgivning og rådgivningsinstitutioner medvirke til at vedligeholde og Øvrige udvikle sociale borgernes formål funktionsniveau gennem en aktiv forebyggende I alt og sundhedsfremmende indsats. Ekskl. kommunens ældreboliger rådighed. Derudover tilbyder kommunen verderlagsfri fysioterapi på Espens Vænge træningscenter og i Byrådet har besluttet, at selvtræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng og stiller derfor flere midler til Taxhuset. Nyt akster 2010 plejecenter I adservice budget 2010 prioriteres et nyt plejecenter højt, og Byrådet kr har derfor afsat anlægsmidler i 2010 til start af byggeriet kr ved Høje Taastrup Station. På kr demensområdet indkøbes robotsæler et kunstigt kæledyr, kr der har vist gode resultater i forbindelse med demente. Der afsættes også midler til adservice på plejecentre supervision af medarbejdere i demensenhederne ved hjælp kr af psykolog samt flere midler til pleje af døende. ovedret pr. portion I foråret 40, blev der foretaget en brugerundersøgelse på iret pr. portion hjemmehjælps- 8,50 og træningsområdet. Undersøgelsen viser, alat/råkost, pr. portion 11,00 at 94 pct. af alle modtagere af træning- og/eller genoptræningsforløb enten er meget tilfredse eller mørrebrød pr. stk. 12,00 tilfredse. uldkost pr. måned 2.652,00 Træning for ældre styrkes Byrådet har besluttet, at selvtræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng og stiller derfor flere midler til rådighed. Fremover visiteres man til et intensivt forløb af 3-6 måneders varighed. Har man afsluttet et vedligeholdende eller selvtræningsforløb, vil man fremover blive rådgivet om, hvordan man kan opretholde de opnåede færdigheder i dagligdagen via andre forenings- og træningstilbud. Byrådet ønsker således at styrke indsatsen over for borgere, der afslutter et træningsforløb både i form af rådgivning, men også i form af yderligere vedligeholdende træning i kommunens regi. Fra sommeren 2009 har Høje-Taastrup Kommune også kunnet tilbyde vederlagsfri fysioterapi på Espens Vænge træningscenter og i Taxhuset. Tilbuddet er målrettet personer med et varigt handicap eller en fremadskridende lidelse, der som henvisning fra egen læge. Træningen foregår på hold, individduel træning eller som en kombination af begge dele og varetages af fysioterapeuter. Stor tilfredshed med hjemmehjælp og træningsområdet Der er stor tilfredshed med hjemmehjælpen i Høje-Taastrup Kommune. Hele 89 pct. af deltagerne i brugerundersøgelsen er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen. Fortsat fokus på kvalitetsudvikling Kommunens udgifter til ældrepleje vil vokse i de kommende år. Der gennemføres nye investeringer, og der satses fortsat på nye muligheder for at udvikle kvaliteten af driften. Genoptræning og vedligeholdelsestræning 11,5 Øvrige sundhedsudgifter 1,2 Ældreboliger 2,9 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 248,4 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12,1 Hjælpemidler, forbrugsgoder og depot 32,7 Plejehjem og beskyttede boliger 0,1 Plejevederlag 1,3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,5 Øvrige social formål 0,1 I alt 310,9 Klip ud og send Resultaterne af kvalitetsudviklingen kan mærkes hos den enkelte modtager af eksempelvis hjemmehjælp. En særlig indsats i forhold til arbejdsmiljø, efteruddannelse og sygefravær har medført en halvering af brugen af eksterne vikarer fra 2008 til Sygefraværet for hjemmeplejeområdet er i samme periode faldet fra 8,9 til 7,6 pct. til glæde for modtagere af hjemmepleje Madservice Hovedret pr. portion kr 40,00 Biret pr. portion kr 8,50 Salat/råkost, pr. portion kr 11,00 Smørrebrød pr. stk. kr 12,00 Madservice på plejecentre Fuldkost pr. måned kr 2.652,00 Morgenmad/formiddagskaffe kr 504,00 Middagsmad/eftermiddagskaffe kr 1.560,00 Aftensmad/aftenskaffe kr 663,00 Vaskeriservice Hver 14 dag kr 166,00 Hver uge kr 261,00 Ventelistegebyr kr 617,00 Daghjem pr. dag kr 62,00 Budgetdokumenter kan bestilles på eller ses på De kan også bestille ved at udfylde og indsende kuponen. Jeg ønsker at bestille: Generelle bemærkninger til budget 2010 Økonomiudvalgets budget Teknisk Udvalgs budget Plan- og Miljøudvalgets budget Social- og Sundhedsudvalgets budget Børne- og Ungdomsudvalgets budget Fritids- og Kulturudvalgets budget Boligsocialt Udvalgs budget Ældreudvalgets budget Investeringsplan Høje-Taastrup Kommune årsberetning 2008 Min mening om budgetavisen: Det er en god idé at få Budgetavisen direkte i postkassen Ja Nej Der mangler nogen emner Ja Nej Hvis ja, hvilke? Navn: Adresse: Postnr.: By: Budgetavis 2010 Udgivet november 2009 af Høje-Taastrup Kommune Redaktion: Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen og Økonomi- og Analysecentret Forside: Taastrup Teater Fotos: Inge Aasmul Christian Fisker Jon Norddahl Christian Egesholm Force 4 Architects Bjerg Arkitektur Design og produktion: Lokalavisen-Taastrup Oplag: eksemplarer

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12 Høje-Taastrup

Læs mere

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE

REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Økonomisk beretning 4 Beskæftigelsesområdet 7 Det tekniske område 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundhed og omsorg 17 Regnskabsopgørelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT...

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere