Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten 8/13/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013"

Transkript

1 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542 Økonomiudvalget U 433,006-48, , , ,068 I -2,609,876-13,983-2,623,859-1,361,167-2,595, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 23,935 17,074 41,009 13,699 39,797 I -3,837-1,915-5,752-6,944-7, Faste ejendomme U 13,960 16,431 30,391 8,881 29,827 I -2,330-1,915-4,246-6,012-5,902 1 Drift BEV U 9, ,373 1,219 9,849 BEV I -1, ,822-1,939-1,822 2 Statsrefusion BEV I Fælles formål U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Anlæg U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Bufferpulje til anlæg R U 4,000-1,625 2, ,000 Pulje til bygningsvedligeholdelse R U ,591 0 Bygningsvedligehold, budgetpulje R U 0 9,656 9, ,656 Salg af Energibesparelser R I Energibesparende foranstaltninger 2012 R U 0 2,021 2, Projekt Sunwell - lagring af solenergi R U Energibesparende foranstaltninger R U 0 5,500 5,500 3,935 5, Beboelse U Anlæg U Køb af Gesagervej 42B R U Køb af Gesagervej 46 R U Bygningsvedligehold R U Andre faste ejendomme U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 3 Anlæg U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 Pogensvej 4 R U R I Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" R U R I 0-1,475-1,475-1,475-1, Byfornyelse U 0-1,041-1, I ,492-1,529 3 Anlæg U 0-1,041-1, I ,492-1,529 1

2 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Indenrigsministeriets indsatspujle R U 0-1,041-1, R I ,492-1, Fritidsområder U Drift BEV U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Fritidsfaciliteter U I Drift BEV U BEV I Redningsberedskab U 9, ,536 4,723 9,960 I Drift BEV U 9, ,536 4,723 9,960 BEV I Undervisning og kultur U , Folkeskolen m.m. U , Folkeskoler U , Anlæg U ,343 0 Bygningsvedligehold R U , Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U Dagpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Børnehaver U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Tilbud til ældre og handicappede U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Anlæg U I Bygningsvedligehold R U R I

3 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 06 Fællesudgifter og administration m.v U 266,438 8, , , ,003 I -8, ,322-5,384-8, Politisk organisation U 13, ,556 4,680 13,693 I Drift BEV U 13, ,996 4,358 13,133 BEV I Fælles formål U Anlæg U Pulje til investeringer i f.m. innovation R U Administrativ organisation U 216, , , ,696 I -8, ,031-4,987-8,031 1 Drift BEV U 216, , , ,696 BEV I -8, ,031-4,987-8, Administrationsbygninger U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 6, ,136 3,384 6,743 I Drift BEV U 6, ,236 3,384 6,843 BEV I Turisme U Anlæg U Udvikling af feriecenter i Juelsminde R U Lønpuljer m.v. U 29,556 7,591 37,147 7,342 24,870 1 Drift BEV U 29,556 7,591 37,147 7,342 24, Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 45, ,450 39,310 41,101 I -2,552, ,552,718-1,321,260-2,534, Renter af likvide aktiver U 1, , ,325 I ,280 4 Renter BEV U 1, , ,325 BEV I , Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U 14, ,040 4,883 10,540 4 Renter BEV U 14, ,040 4,883 10,540 3

4 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 58 Kurstab og kursgevinster U Renter BEV U Tilskud og udligning U 25, ,104 12,552 25,104 I -757, , , ,232 7 Finansiering BEV U 25, ,104 12,552 25,104 BEV I -757, , , , Refusion af købsmoms U , Finansiering BEV U , Skatter U 4, ,248 1,099 3,600 I -1,792, ,792, ,147-1,792,295 7 Finansiering BEV U 4, ,248 1,099 3,600 BEV I -1,792, ,792, ,147-1,792, Balanceforskydninger U 97,184-74,791 22, ,046 72,166 I -45,000-12,068-57,068-28,733-45, Forskydninger i likvide aktiver U 40,596-84,775-44,179-43,639 5,594 5 Balanceforskydninger BEV U 40,596-84,775-44,179-43,639 5, Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 40, ,000 10,673 40,000 5 Balanceforskydninger BEV U 40, ,000 10,673 40, Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U , Balanceforskydninger BEV U , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 3,023 9,984 13,007 6,369 13, Pantebreve U -2, , ,542 5 Balanceforskydninger BEV U -2, , , Indskud i landsbyggefonden m.v. U 5,566 9,984 15,550 5,720 15,550 5 Balanceforskydninger BEV U 5,566 9,984 15,550 5,720 15, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -15, ,319 1,538-15,319 5 Balanceforskydninger BEV U -15, ,319 1,538-15, Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U ,339 0 I ,

5 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 5 Balanceforskydninger BEV U ,339 0 BEV I , Forskydninger i langfristet gæld U 28, ,884 16,090 28,884 I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 28, ,884 16,090 28,884 7 Finansiering BEV I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 Arbejdsmarkedsudvalget U 932,760-5, , , ,616 I -419, , , , Undervisning og kultur U ,340 0 I Ungdomsuddannelser U ,340 0 I Drift BEV U ,340 0 BEV I Sundhedsområdet U 3, ,300 1,309 2, Sundhedsudgifter m.v. U 3, ,300 1,309 2,954 1 Drift BEV U 3, ,300 1,309 2, Sociale opgaver og beskæftigelse U 928,623-5, , , ,824 I -418, , , , Tilbud til børn og unge med særlige behov U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 I , Drift BEV U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 BEV I , Tilbud til voksne med særlige behov U 3,662-3, I -3, , ,663 1 Drift BEV U 3,662-3, BEV I -3, , , Tilbud til udlændinge U 21, ,426 10,359 21,100 I -14, ,847-7,286-15,109 1 Drift BEV U 21, ,426 10,359 21,100 BEV I -4, ,034-2,465-4,616 2 Statsrefusion BEV I -10, ,813-4,821-10, Førtidspensioner og personlige tillæg U 245, ,034 82, ,149 I -105, ,790-26,000-35,932 1 Drift BEV U 245, ,034 82, ,149 BEV I -15, ,810-9,115-15,810 2 Statsrefusion BEV I -89, ,979-16,885-20, Kontante ydelser U 350, , , ,019 I -118, ,438-46,789-81,283 1 Drift BEV U 350, , , ,019 BEV I -2, , ,989 5

6 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 2 Statsrefusion BEV I -115, ,887-46,383-78, Revalidering U 185, ,884 75, ,993 I -107, ,882-43, ,780 1 Drift BEV U 185, ,884 75, ,993 BEV I Statsrefusion BEV I -107, ,882-43, , Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 120, ,652 51, ,071 I -67, ,239-27,107-58,385 1 Drift BEV U 120, ,652 51, ,071 BEV I -20, ,932-5,110-10,581 2 Statsrefusion BEV I -46, ,307-21,997-47, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål U I Drift BEV U BEV I Fællesudgifter og administration m.v U I Administrativ organisation U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U I , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I , Balanceforskydninger BEV I ,808 0 Teknik- og Miljøudvalget U 138,629 47, ,060 71, ,313 I -50,178-34,082-84,260-43,449-78, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 13,212 25,173 38,384 11,829 29,709 I -3,331-30,926-34,258-14,222-29, Jordforsyning U 5,649 22,686 28,335 9,460 22,309 I -1,680-30,120-31,800-10,343-27,011 1 Drift BEV U BEV I Boligformål U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 6

7 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 3 Anlæg U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 Bygmarken etape 1 R I 0-2,187-2, ,187 Lillekongens Ager etape 1 R I Mårvej R U R I Rådyrvej R U R I 0-10,140-10,140-8,404-8,777 Sikavej etape 4 R U R I Stenkærgård etape 2 R I Sverrigsvej 2 R U R I R U Aalevej R I 0-4,727-4, ,727 Pulje til afsluttede byggemodninger R U Anna Knudsens Vej etape 1 R U Sikavej etape 1 R U Sikavej etape 2 R U Sikavej etape 3 R U Stenkærgård etape 1 R U 0 1,024 1, ,024 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) R U 2,500 1,075 3, ,575 R I , ,950 Vestergårdsmarken R U 0 1,076 1, ,076 Friggsvej R U 0 3,306 3, , Erhvervsformål U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 3 Anlæg U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 Kildeparken R U 0 9,350 9,350 8,007 9,350 Puljebeløb til erhvervsformål R I 0-12,116-12, ,000 Skiltemagervej R U Torvegade, Tørring øst R U Erhvervsparken Ølholm R U 0 5,198 5, ,698 Mekuvej, Uldum etape 2 R U Parallelvej, Ølholm R U 3, , Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter R U R I

8 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 28 Fritidsområder U 1,892-1, I Drift BEV U 1,892-1, BEV I Naturbeskyttelse U 1,054 1,127 2, ,400 1 Drift BEV U 1,054 1,127 2, , Vandløbsvæsen U 1, , ,567 I Drift BEV U 1, , ,516 BEV I Fælles formål U I Anlæg U I Faunapassage ved Klaks Mølle R U R I Miljøbeskyttelse m.v. U 2,185 2,197 4, ,776 I Drift BEV U 2,185 2,197 4, ,776 BEV I Diverse udgifter og indtægter U , I , Drift BEV U , BEV I , Forsyningsvirksomheder m.v. U 40, ,988 12,934 40,988 I -39, ,455-24,501-39, Spildevandsanlæg U 3, , ,495 I -4, ,305-1,974-4,305 1 Drift BEV U 3, , ,495 BEV I -4, ,305-1,974-4, Affaldshåndtering U 37, ,494 12,353 37,494 I -35, ,150-22,527-35,150 1 Drift BEV U 37, ,494 12,353 37,494 BEV I -35, ,150-22,527-35, Transport og infrastruktur U 85,299 22, ,559 52,582 99,487 I -7,383-3,156-10,539-4,726-9, Fælles funktioner U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 I -1, , ,231 1 Drift BEV U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 BEV I -1, , , Kommunale veje U 52,788 31,217 84,005 38,278 76,987 I ,950-2,760-1,358-1,910 8

9 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 1 Drift BEV U 32,688 17,854 50,542 23,067 48,171 BEV I , Vejanlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 3 Anlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 Omfartsvej vest om Ørum R U 5, , ,909 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum R U 0 2,147 2, R I Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum R U 0 9,625 9,625 10,423 10,625 R I 0-1,100-1, , Standardforbedringer af færdselsarealer U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 3 Anlæg U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 Etablering af adgang for modulvogntog R U Energirenovering af vejbelysning R U 15, ,192 3,684 14,192 Broarbejde R U 0 1,942 1, , Kollektiv trafik U 19, ,707 9,247 18,707 I -5, ,382-2,933-5,382 1 Drift BEV U 18, ,121 8,678 18,121 BEV I -4, ,742-2,791-4, Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse R U R I Havne U I 0-1,166-1, ,166 1 Drift BEV U BEV I Kystbeskyttelse U I 0-1,166-1, ,166 3 Anlæg U I 0-1,166-1, ,166 2 beskyttelsesdiger ved As Vig R U R I 0-1,166-1, , Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 1, , , Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I U 1, , ,019 I

10 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 4 Renter BEV U 1, , ,019 BEV I Balanceforskydninger U -1, ,891-5,815-1, Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -5, ,825-5,815-5, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U -5, ,815-5,815-5,815 5 Balanceforskydninger BEV U -5, ,815-5,815-5, Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 3, , ,934 5 Balanceforskydninger BEV U 3, , ,934 Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget U 897,225 21, , , ,338 I -127, ,994-60, , Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 3, , , Fritidsfaciliteter U 3, , ,356 1 Drift BEV U 3, , , Undervisning og kultur U 619,885 18, , , ,125 I -62, ,410-25,898-62, Folkeskolen m.m. U 561,649 15, , , ,500 I -59, ,196-23,774-59,196 1 Drift BEV U 550,699 6, , , ,629 BEV I -59, ,196-23,774-59, Folkeskoler U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 3 Anlæg U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 Rask Mølle Skole - Plan for udbygning R U 4,200 4,418 8,618 9,803 10,418 Stouby Skole - Udeareraler R U Om- og tilbygning ved Langskov Skole R U 3, , ,000 Helhedsplan for renovering af Lindved + Hedensted Skole R U Ombygning af SFO i Åle R U 3,000 1,207 4,207 3,567 4, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Anlæg U Anlægstilskud til Hammer Lejrskole R U Idrætsfaciliteter for børn og unge U 750 3,050 3, ,800 3 Anlæg U 750 3,050 3, ,800 Boldbane i Ølholm R U , ,300 Halområdet - analyse R U 0 1,980 1, ,980 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag R U Ungdomsuddannelser U 3, ,323 1,426 3,323 I Drift BEV U 3, ,323 1,426 3,323 2 Statsrefusion BEV I

11 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Folkebiblioteker U 13, ,770 8,087 13,855 I Drift BEV U 13, ,770 8,087 13,855 BEV I Kulturel virksomhed U 8, ,657 5,504 8,017 I -1, , ,959 1 Drift BEV U 8, ,657 5,504 8,017 BEV I -1, , ,350 2 Statsrefusion BEV I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 I , Drift BEV U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 BEV I , Sociale opgaver og beskæftigelse U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,179-64, Central refusionsordning I Statsrefusion BEV I Dagtilbud til børn og unge U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,109-64,584 1 Drift BEV U 274,031 4, , , ,139 BEV I -65,347 1,303-64,044-34,109-64, Børnehaver U I Anlæg U I Salg af Hovedhuset, Hornsyld R U R I Børnehaven Juelsbo - Nybygning R U Hornsyld Børnehave R U Køkkener R U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Etablering af vuggestuepladser R U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

12 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Social- og Sundhedsudvalget U 509,735 5, , , ,823 I -63,576-4,580-68,156-31,555-68, Undervisning og kultur U 2, , ,194 I Folkeskolen m.m. U 2, , ,194 I Drift BEV U 2, , ,194 BEV I Sundhedsområdet U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Sundhedsudgifter m.v. U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Drift BEV U 178,689 1, ,884 88, ,642 BEV I Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U 328,852 4, , , ,987 I -63,404-4,580-67,984-31,266-67, Central refusionsordning I -5, ,740-3,442-5,740 2 Statsrefusion BEV I -5, ,740-3,442-5, Tilbud til børn og unge med særlige behov U 126, ,606 73, ,676 I -36,832-3,585-40,417-15,458-40,417 1 Drift BEV U 126, ,606 73, ,676 BEV I -34, ,523-12,801-34,523 2 Statsrefusion BEV I -2,309-3,585-5,895-2,657-5, Tilbud til ældre og handicappede U 86, ,673 46,270 86,407 I -6, ,489-4,031-6,489 1 Drift BEV U 86, ,673 46,270 86,407 BEV I -6, ,489-4,031-6, Rådgivning U , ,062 I Drift BEV U , ,062 BEV I Tilbud til voksne med særlige behov U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 I -4, ,529-3,206-5,529 1 Drift BEV U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 BEV I -3, ,695-2,384-4,695 2 Statsrefusion BEV I Tilbud til udlændinge U Drift BEV U

13 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 57 Kontante ydelser U 19, ,287 10,698 19,287 I -9, ,519-4,984-9,519 1 Drift BEV U 19, ,287 10,698 19,287 2 Statsrefusion BEV I -9, ,519-4,984-9, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 1, , ,008 1 Drift BEV U 1, , , Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Seniorudvalget U 401,357 32, , , ,384 I -41,891-1,145-43,036-8,900-43, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I 0-1,120-1, , Faste ejendomme U I 0-1,120-1, , Driftssikring af boligbyggeri U I 0-1,120-1, ,120 3 Anlæg U I 0-1,120-1, ,120 Serviceareal ved Kirkedal, Rårup R U R I 0-1,120-1, , Sundhedsområdet U 18, ,242 9,780 18,169 I Sundhedsudgifter m.v. U 18, ,242 9,780 18,169 I Drift BEV U 18, ,242 9,780 18,169 BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse U 383,501 31, , , ,613 I -41, ,916-8,844-41, Central refusionsordning I -2, , ,032 2 Statsrefusion BEV I -2, , , Tilbud til ældre og handicappede U 367,497 31, , , ,604 I -39, ,884-7,717-39,884 1 Drift BEV U 367,497 24, , , ,984 BEV I -39, ,859-7,717-39, Ældreboliger U 0 1,327 1, Anlæg U 0 1,327 1, Kildevældet, Hornsyld - 24 ældreboliger R U Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger R U 0 1,327 1,

14 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Anlæg U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Renovering af køkkeninventar R U Møllebo - Aktivitetsområdet R U Nedergården - Aktivitetsområdet R U Ombygning Løsning Plejecenter (Aktivitetsområdet) R U Ombygning af køkkener - køkkenanalysen R U 0 3,707 3,707 1,191 3,707 Etablering af omklædning Nederbylund R U Plejecenter Birkelund - Renovering af indgang og haveanlæg R U R I Rådgivning U 11, ,937 6,278 11,743 1 Drift BEV U 11, ,937 6,278 11, Tilbud til voksne med særlige behov U 4, ,188 1,931 4,188 I Drift BEV U 4, ,188 1,931 4,188 BEV I Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Årsregnskab 2014. Bilag

Årsregnskab 2014. Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING Grafik 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2014 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere