Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten 8/13/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013"

Transkript

1 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542 Økonomiudvalget U 433,006-48, , , ,068 I -2,609,876-13,983-2,623,859-1,361,167-2,595, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 23,935 17,074 41,009 13,699 39,797 I -3,837-1,915-5,752-6,944-7, Faste ejendomme U 13,960 16,431 30,391 8,881 29,827 I -2,330-1,915-4,246-6,012-5,902 1 Drift BEV U 9, ,373 1,219 9,849 BEV I -1, ,822-1,939-1,822 2 Statsrefusion BEV I Fælles formål U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Anlæg U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Bufferpulje til anlæg R U 4,000-1,625 2, ,000 Pulje til bygningsvedligeholdelse R U ,591 0 Bygningsvedligehold, budgetpulje R U 0 9,656 9, ,656 Salg af Energibesparelser R I Energibesparende foranstaltninger 2012 R U 0 2,021 2, Projekt Sunwell - lagring af solenergi R U Energibesparende foranstaltninger R U 0 5,500 5,500 3,935 5, Beboelse U Anlæg U Køb af Gesagervej 42B R U Køb af Gesagervej 46 R U Bygningsvedligehold R U Andre faste ejendomme U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 3 Anlæg U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 Pogensvej 4 R U R I Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" R U R I 0-1,475-1,475-1,475-1, Byfornyelse U 0-1,041-1, I ,492-1,529 3 Anlæg U 0-1,041-1, I ,492-1,529 1

2 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Indenrigsministeriets indsatspujle R U 0-1,041-1, R I ,492-1, Fritidsområder U Drift BEV U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Fritidsfaciliteter U I Drift BEV U BEV I Redningsberedskab U 9, ,536 4,723 9,960 I Drift BEV U 9, ,536 4,723 9,960 BEV I Undervisning og kultur U , Folkeskolen m.m. U , Folkeskoler U , Anlæg U ,343 0 Bygningsvedligehold R U , Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U Dagpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Børnehaver U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Tilbud til ældre og handicappede U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Anlæg U I Bygningsvedligehold R U R I

3 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 06 Fællesudgifter og administration m.v U 266,438 8, , , ,003 I -8, ,322-5,384-8, Politisk organisation U 13, ,556 4,680 13,693 I Drift BEV U 13, ,996 4,358 13,133 BEV I Fælles formål U Anlæg U Pulje til investeringer i f.m. innovation R U Administrativ organisation U 216, , , ,696 I -8, ,031-4,987-8,031 1 Drift BEV U 216, , , ,696 BEV I -8, ,031-4,987-8, Administrationsbygninger U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 6, ,136 3,384 6,743 I Drift BEV U 6, ,236 3,384 6,843 BEV I Turisme U Anlæg U Udvikling af feriecenter i Juelsminde R U Lønpuljer m.v. U 29,556 7,591 37,147 7,342 24,870 1 Drift BEV U 29,556 7,591 37,147 7,342 24, Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 45, ,450 39,310 41,101 I -2,552, ,552,718-1,321,260-2,534, Renter af likvide aktiver U 1, , ,325 I ,280 4 Renter BEV U 1, , ,325 BEV I , Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U 14, ,040 4,883 10,540 4 Renter BEV U 14, ,040 4,883 10,540 3

4 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 58 Kurstab og kursgevinster U Renter BEV U Tilskud og udligning U 25, ,104 12,552 25,104 I -757, , , ,232 7 Finansiering BEV U 25, ,104 12,552 25,104 BEV I -757, , , , Refusion af købsmoms U , Finansiering BEV U , Skatter U 4, ,248 1,099 3,600 I -1,792, ,792, ,147-1,792,295 7 Finansiering BEV U 4, ,248 1,099 3,600 BEV I -1,792, ,792, ,147-1,792, Balanceforskydninger U 97,184-74,791 22, ,046 72,166 I -45,000-12,068-57,068-28,733-45, Forskydninger i likvide aktiver U 40,596-84,775-44,179-43,639 5,594 5 Balanceforskydninger BEV U 40,596-84,775-44,179-43,639 5, Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 40, ,000 10,673 40,000 5 Balanceforskydninger BEV U 40, ,000 10,673 40, Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U , Balanceforskydninger BEV U , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 3,023 9,984 13,007 6,369 13, Pantebreve U -2, , ,542 5 Balanceforskydninger BEV U -2, , , Indskud i landsbyggefonden m.v. U 5,566 9,984 15,550 5,720 15,550 5 Balanceforskydninger BEV U 5,566 9,984 15,550 5,720 15, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -15, ,319 1,538-15,319 5 Balanceforskydninger BEV U -15, ,319 1,538-15, Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U ,339 0 I ,

5 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 5 Balanceforskydninger BEV U ,339 0 BEV I , Forskydninger i langfristet gæld U 28, ,884 16,090 28,884 I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 28, ,884 16,090 28,884 7 Finansiering BEV I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 Arbejdsmarkedsudvalget U 932,760-5, , , ,616 I -419, , , , Undervisning og kultur U ,340 0 I Ungdomsuddannelser U ,340 0 I Drift BEV U ,340 0 BEV I Sundhedsområdet U 3, ,300 1,309 2, Sundhedsudgifter m.v. U 3, ,300 1,309 2,954 1 Drift BEV U 3, ,300 1,309 2, Sociale opgaver og beskæftigelse U 928,623-5, , , ,824 I -418, , , , Tilbud til børn og unge med særlige behov U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 I , Drift BEV U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 BEV I , Tilbud til voksne med særlige behov U 3,662-3, I -3, , ,663 1 Drift BEV U 3,662-3, BEV I -3, , , Tilbud til udlændinge U 21, ,426 10,359 21,100 I -14, ,847-7,286-15,109 1 Drift BEV U 21, ,426 10,359 21,100 BEV I -4, ,034-2,465-4,616 2 Statsrefusion BEV I -10, ,813-4,821-10, Førtidspensioner og personlige tillæg U 245, ,034 82, ,149 I -105, ,790-26,000-35,932 1 Drift BEV U 245, ,034 82, ,149 BEV I -15, ,810-9,115-15,810 2 Statsrefusion BEV I -89, ,979-16,885-20, Kontante ydelser U 350, , , ,019 I -118, ,438-46,789-81,283 1 Drift BEV U 350, , , ,019 BEV I -2, , ,989 5

6 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 2 Statsrefusion BEV I -115, ,887-46,383-78, Revalidering U 185, ,884 75, ,993 I -107, ,882-43, ,780 1 Drift BEV U 185, ,884 75, ,993 BEV I Statsrefusion BEV I -107, ,882-43, , Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 120, ,652 51, ,071 I -67, ,239-27,107-58,385 1 Drift BEV U 120, ,652 51, ,071 BEV I -20, ,932-5,110-10,581 2 Statsrefusion BEV I -46, ,307-21,997-47, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål U I Drift BEV U BEV I Fællesudgifter og administration m.v U I Administrativ organisation U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U I , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I , Balanceforskydninger BEV I ,808 0 Teknik- og Miljøudvalget U 138,629 47, ,060 71, ,313 I -50,178-34,082-84,260-43,449-78, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 13,212 25,173 38,384 11,829 29,709 I -3,331-30,926-34,258-14,222-29, Jordforsyning U 5,649 22,686 28,335 9,460 22,309 I -1,680-30,120-31,800-10,343-27,011 1 Drift BEV U BEV I Boligformål U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 6

7 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 3 Anlæg U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 Bygmarken etape 1 R I 0-2,187-2, ,187 Lillekongens Ager etape 1 R I Mårvej R U R I Rådyrvej R U R I 0-10,140-10,140-8,404-8,777 Sikavej etape 4 R U R I Stenkærgård etape 2 R I Sverrigsvej 2 R U R I R U Aalevej R I 0-4,727-4, ,727 Pulje til afsluttede byggemodninger R U Anna Knudsens Vej etape 1 R U Sikavej etape 1 R U Sikavej etape 2 R U Sikavej etape 3 R U Stenkærgård etape 1 R U 0 1,024 1, ,024 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) R U 2,500 1,075 3, ,575 R I , ,950 Vestergårdsmarken R U 0 1,076 1, ,076 Friggsvej R U 0 3,306 3, , Erhvervsformål U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 3 Anlæg U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 Kildeparken R U 0 9,350 9,350 8,007 9,350 Puljebeløb til erhvervsformål R I 0-12,116-12, ,000 Skiltemagervej R U Torvegade, Tørring øst R U Erhvervsparken Ølholm R U 0 5,198 5, ,698 Mekuvej, Uldum etape 2 R U Parallelvej, Ølholm R U 3, , Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter R U R I

8 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 28 Fritidsområder U 1,892-1, I Drift BEV U 1,892-1, BEV I Naturbeskyttelse U 1,054 1,127 2, ,400 1 Drift BEV U 1,054 1,127 2, , Vandløbsvæsen U 1, , ,567 I Drift BEV U 1, , ,516 BEV I Fælles formål U I Anlæg U I Faunapassage ved Klaks Mølle R U R I Miljøbeskyttelse m.v. U 2,185 2,197 4, ,776 I Drift BEV U 2,185 2,197 4, ,776 BEV I Diverse udgifter og indtægter U , I , Drift BEV U , BEV I , Forsyningsvirksomheder m.v. U 40, ,988 12,934 40,988 I -39, ,455-24,501-39, Spildevandsanlæg U 3, , ,495 I -4, ,305-1,974-4,305 1 Drift BEV U 3, , ,495 BEV I -4, ,305-1,974-4, Affaldshåndtering U 37, ,494 12,353 37,494 I -35, ,150-22,527-35,150 1 Drift BEV U 37, ,494 12,353 37,494 BEV I -35, ,150-22,527-35, Transport og infrastruktur U 85,299 22, ,559 52,582 99,487 I -7,383-3,156-10,539-4,726-9, Fælles funktioner U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 I -1, , ,231 1 Drift BEV U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 BEV I -1, , , Kommunale veje U 52,788 31,217 84,005 38,278 76,987 I ,950-2,760-1,358-1,910 8

9 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 1 Drift BEV U 32,688 17,854 50,542 23,067 48,171 BEV I , Vejanlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 3 Anlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 Omfartsvej vest om Ørum R U 5, , ,909 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum R U 0 2,147 2, R I Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum R U 0 9,625 9,625 10,423 10,625 R I 0-1,100-1, , Standardforbedringer af færdselsarealer U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 3 Anlæg U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 Etablering af adgang for modulvogntog R U Energirenovering af vejbelysning R U 15, ,192 3,684 14,192 Broarbejde R U 0 1,942 1, , Kollektiv trafik U 19, ,707 9,247 18,707 I -5, ,382-2,933-5,382 1 Drift BEV U 18, ,121 8,678 18,121 BEV I -4, ,742-2,791-4, Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse R U R I Havne U I 0-1,166-1, ,166 1 Drift BEV U BEV I Kystbeskyttelse U I 0-1,166-1, ,166 3 Anlæg U I 0-1,166-1, ,166 2 beskyttelsesdiger ved As Vig R U R I 0-1,166-1, , Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 1, , , Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I U 1, , ,019 I

10 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 4 Renter BEV U 1, , ,019 BEV I Balanceforskydninger U -1, ,891-5,815-1, Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -5, ,825-5,815-5, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U -5, ,815-5,815-5,815 5 Balanceforskydninger BEV U -5, ,815-5,815-5, Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 3, , ,934 5 Balanceforskydninger BEV U 3, , ,934 Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget U 897,225 21, , , ,338 I -127, ,994-60, , Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 3, , , Fritidsfaciliteter U 3, , ,356 1 Drift BEV U 3, , , Undervisning og kultur U 619,885 18, , , ,125 I -62, ,410-25,898-62, Folkeskolen m.m. U 561,649 15, , , ,500 I -59, ,196-23,774-59,196 1 Drift BEV U 550,699 6, , , ,629 BEV I -59, ,196-23,774-59, Folkeskoler U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 3 Anlæg U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 Rask Mølle Skole - Plan for udbygning R U 4,200 4,418 8,618 9,803 10,418 Stouby Skole - Udeareraler R U Om- og tilbygning ved Langskov Skole R U 3, , ,000 Helhedsplan for renovering af Lindved + Hedensted Skole R U Ombygning af SFO i Åle R U 3,000 1,207 4,207 3,567 4, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Anlæg U Anlægstilskud til Hammer Lejrskole R U Idrætsfaciliteter for børn og unge U 750 3,050 3, ,800 3 Anlæg U 750 3,050 3, ,800 Boldbane i Ølholm R U , ,300 Halområdet - analyse R U 0 1,980 1, ,980 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag R U Ungdomsuddannelser U 3, ,323 1,426 3,323 I Drift BEV U 3, ,323 1,426 3,323 2 Statsrefusion BEV I

11 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Folkebiblioteker U 13, ,770 8,087 13,855 I Drift BEV U 13, ,770 8,087 13,855 BEV I Kulturel virksomhed U 8, ,657 5,504 8,017 I -1, , ,959 1 Drift BEV U 8, ,657 5,504 8,017 BEV I -1, , ,350 2 Statsrefusion BEV I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 I , Drift BEV U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 BEV I , Sociale opgaver og beskæftigelse U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,179-64, Central refusionsordning I Statsrefusion BEV I Dagtilbud til børn og unge U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,109-64,584 1 Drift BEV U 274,031 4, , , ,139 BEV I -65,347 1,303-64,044-34,109-64, Børnehaver U I Anlæg U I Salg af Hovedhuset, Hornsyld R U R I Børnehaven Juelsbo - Nybygning R U Hornsyld Børnehave R U Køkkener R U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Etablering af vuggestuepladser R U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

12 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Social- og Sundhedsudvalget U 509,735 5, , , ,823 I -63,576-4,580-68,156-31,555-68, Undervisning og kultur U 2, , ,194 I Folkeskolen m.m. U 2, , ,194 I Drift BEV U 2, , ,194 BEV I Sundhedsområdet U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Sundhedsudgifter m.v. U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Drift BEV U 178,689 1, ,884 88, ,642 BEV I Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U 328,852 4, , , ,987 I -63,404-4,580-67,984-31,266-67, Central refusionsordning I -5, ,740-3,442-5,740 2 Statsrefusion BEV I -5, ,740-3,442-5, Tilbud til børn og unge med særlige behov U 126, ,606 73, ,676 I -36,832-3,585-40,417-15,458-40,417 1 Drift BEV U 126, ,606 73, ,676 BEV I -34, ,523-12,801-34,523 2 Statsrefusion BEV I -2,309-3,585-5,895-2,657-5, Tilbud til ældre og handicappede U 86, ,673 46,270 86,407 I -6, ,489-4,031-6,489 1 Drift BEV U 86, ,673 46,270 86,407 BEV I -6, ,489-4,031-6, Rådgivning U , ,062 I Drift BEV U , ,062 BEV I Tilbud til voksne med særlige behov U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 I -4, ,529-3,206-5,529 1 Drift BEV U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 BEV I -3, ,695-2,384-4,695 2 Statsrefusion BEV I Tilbud til udlændinge U Drift BEV U

13 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 57 Kontante ydelser U 19, ,287 10,698 19,287 I -9, ,519-4,984-9,519 1 Drift BEV U 19, ,287 10,698 19,287 2 Statsrefusion BEV I -9, ,519-4,984-9, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 1, , ,008 1 Drift BEV U 1, , , Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Seniorudvalget U 401,357 32, , , ,384 I -41,891-1,145-43,036-8,900-43, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I 0-1,120-1, , Faste ejendomme U I 0-1,120-1, , Driftssikring af boligbyggeri U I 0-1,120-1, ,120 3 Anlæg U I 0-1,120-1, ,120 Serviceareal ved Kirkedal, Rårup R U R I 0-1,120-1, , Sundhedsområdet U 18, ,242 9,780 18,169 I Sundhedsudgifter m.v. U 18, ,242 9,780 18,169 I Drift BEV U 18, ,242 9,780 18,169 BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse U 383,501 31, , , ,613 I -41, ,916-8,844-41, Central refusionsordning I -2, , ,032 2 Statsrefusion BEV I -2, , , Tilbud til ældre og handicappede U 367,497 31, , , ,604 I -39, ,884-7,717-39,884 1 Drift BEV U 367,497 24, , , ,984 BEV I -39, ,859-7,717-39, Ældreboliger U 0 1,327 1, Anlæg U 0 1,327 1, Kildevældet, Hornsyld - 24 ældreboliger R U Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger R U 0 1,327 1,

14 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Anlæg U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Renovering af køkkeninventar R U Møllebo - Aktivitetsområdet R U Nedergården - Aktivitetsområdet R U Ombygning Løsning Plejecenter (Aktivitetsområdet) R U Ombygning af køkkener - køkkenanalysen R U 0 3,707 3,707 1,191 3,707 Etablering af omklædning Nederbylund R U Plejecenter Birkelund - Renovering af indgang og haveanlæg R U R I Rådgivning U 11, ,937 6,278 11,743 1 Drift BEV U 11, ,937 6,278 11, Tilbud til voksne med særlige behov U 4, ,188 1,931 4,188 I Drift BEV U 4, ,188 1,931 4,188 BEV I Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten ) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr. 30.6.2017 Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I

Læs mere

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Årsregnskab Bilag

Årsregnskab Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Årsregnskab 2014. Bilag

Årsregnskab 2014. Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget Beløb angivet i kr.

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget Beløb angivet i kr. 1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget 2015-2018 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Efterfølgende år udgiftsoverslag

Læs mere

Hedensted Kommune Investeringsoversigt

Hedensted Kommune Investeringsoversigt Hedensted Kommune nvesteringsoversigt 2007- Økonomiudvalg U 10.819.870 19.620.000 22.620.000 15.620.000-2.100.000 25 Faste ejendomme U 4.844.870 10.400.000 9.400.000 10.400.000-2.100.000 10 Fælles formål

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bilag

Årsregnskab 2013. Bilag Årsregnskab 2013 Bilag Byrådsbehandling den 30. april 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Tværgående artsoversigt 6 Personaleoversigt 7-8 Specifikation

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Årsregnskab 2016 Bilag. Byrådsbehandling den 28. juni 2017

Årsregnskab 2016 Bilag. Byrådsbehandling den 28. juni 2017 Årsregnskab 2016 Bilag Byrådsbehandling den 28. juni 2017 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-14 Tværgående artsoversigt 15 Personaleoversigt

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen

Læs mere

Årsregnskab 2015 Bilag. Byrådsbehandling den 31. august 2016

Årsregnskab 2015 Bilag. Byrådsbehandling den 31. august 2016 Årsregnskab 2015 Bilag Byrådsbehandling den 31. august 2016 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Personaleoversigt

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836

Læs mere

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Årsregnskab Bilag

Årsregnskab Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Anlægsudgifter, netto

Anlægsudgifter, netto Anlægsudgifter, netto (-= indtæ gt, + = udgift) Viborg Storkommune i alt 31-10- 31-10- Anlæg i alt 179.675 50.194 27,9 0. Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 21.258-43.218-203,3 Jordforsyning:

Læs mere

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Årsregnskab Bilag

Årsregnskab Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 29. april 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt 14-15

Læs mere

Årsregnskab 2017 Bilag. Byrådsbehandling den 27. juni 2018

Årsregnskab 2017 Bilag. Byrådsbehandling den 27. juni 2018 Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 27. juni 2018 Regnskab I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-19 Tværgående artsoversigt 20 Personaleoversigt

Læs mere