Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten 8/13/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013"

Transkript

1 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542 Økonomiudvalget U 433,006-48, , , ,068 I -2,609,876-13,983-2,623,859-1,361,167-2,595, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 23,935 17,074 41,009 13,699 39,797 I -3,837-1,915-5,752-6,944-7, Faste ejendomme U 13,960 16,431 30,391 8,881 29,827 I -2,330-1,915-4,246-6,012-5,902 1 Drift BEV U 9, ,373 1,219 9,849 BEV I -1, ,822-1,939-1,822 2 Statsrefusion BEV I Fælles formål U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Anlæg U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Bufferpulje til anlæg R U 4,000-1,625 2, ,000 Pulje til bygningsvedligeholdelse R U ,591 0 Bygningsvedligehold, budgetpulje R U 0 9,656 9, ,656 Salg af Energibesparelser R I Energibesparende foranstaltninger 2012 R U 0 2,021 2, Projekt Sunwell - lagring af solenergi R U Energibesparende foranstaltninger R U 0 5,500 5,500 3,935 5, Beboelse U Anlæg U Køb af Gesagervej 42B R U Køb af Gesagervej 46 R U Bygningsvedligehold R U Andre faste ejendomme U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 3 Anlæg U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 Pogensvej 4 R U R I Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" R U R I 0-1,475-1,475-1,475-1, Byfornyelse U 0-1,041-1, I ,492-1,529 3 Anlæg U 0-1,041-1, I ,492-1,529 1

2 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Indenrigsministeriets indsatspujle R U 0-1,041-1, R I ,492-1, Fritidsområder U Drift BEV U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Fritidsfaciliteter U I Drift BEV U BEV I Redningsberedskab U 9, ,536 4,723 9,960 I Drift BEV U 9, ,536 4,723 9,960 BEV I Undervisning og kultur U , Folkeskolen m.m. U , Folkeskoler U , Anlæg U ,343 0 Bygningsvedligehold R U , Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U Dagpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Børnehaver U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Tilbud til ældre og handicappede U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Anlæg U I Bygningsvedligehold R U R I

3 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 06 Fællesudgifter og administration m.v U 266,438 8, , , ,003 I -8, ,322-5,384-8, Politisk organisation U 13, ,556 4,680 13,693 I Drift BEV U 13, ,996 4,358 13,133 BEV I Fælles formål U Anlæg U Pulje til investeringer i f.m. innovation R U Administrativ organisation U 216, , , ,696 I -8, ,031-4,987-8,031 1 Drift BEV U 216, , , ,696 BEV I -8, ,031-4,987-8, Administrationsbygninger U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 6, ,136 3,384 6,743 I Drift BEV U 6, ,236 3,384 6,843 BEV I Turisme U Anlæg U Udvikling af feriecenter i Juelsminde R U Lønpuljer m.v. U 29,556 7,591 37,147 7,342 24,870 1 Drift BEV U 29,556 7,591 37,147 7,342 24, Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 45, ,450 39,310 41,101 I -2,552, ,552,718-1,321,260-2,534, Renter af likvide aktiver U 1, , ,325 I ,280 4 Renter BEV U 1, , ,325 BEV I , Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U 14, ,040 4,883 10,540 4 Renter BEV U 14, ,040 4,883 10,540 3

4 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 58 Kurstab og kursgevinster U Renter BEV U Tilskud og udligning U 25, ,104 12,552 25,104 I -757, , , ,232 7 Finansiering BEV U 25, ,104 12,552 25,104 BEV I -757, , , , Refusion af købsmoms U , Finansiering BEV U , Skatter U 4, ,248 1,099 3,600 I -1,792, ,792, ,147-1,792,295 7 Finansiering BEV U 4, ,248 1,099 3,600 BEV I -1,792, ,792, ,147-1,792, Balanceforskydninger U 97,184-74,791 22, ,046 72,166 I -45,000-12,068-57,068-28,733-45, Forskydninger i likvide aktiver U 40,596-84,775-44,179-43,639 5,594 5 Balanceforskydninger BEV U 40,596-84,775-44,179-43,639 5, Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 40, ,000 10,673 40,000 5 Balanceforskydninger BEV U 40, ,000 10,673 40, Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U , Balanceforskydninger BEV U , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 3,023 9,984 13,007 6,369 13, Pantebreve U -2, , ,542 5 Balanceforskydninger BEV U -2, , , Indskud i landsbyggefonden m.v. U 5,566 9,984 15,550 5,720 15,550 5 Balanceforskydninger BEV U 5,566 9,984 15,550 5,720 15, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -15, ,319 1,538-15,319 5 Balanceforskydninger BEV U -15, ,319 1,538-15, Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U ,339 0 I ,

5 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 5 Balanceforskydninger BEV U ,339 0 BEV I , Forskydninger i langfristet gæld U 28, ,884 16,090 28,884 I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 28, ,884 16,090 28,884 7 Finansiering BEV I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 Arbejdsmarkedsudvalget U 932,760-5, , , ,616 I -419, , , , Undervisning og kultur U ,340 0 I Ungdomsuddannelser U ,340 0 I Drift BEV U ,340 0 BEV I Sundhedsområdet U 3, ,300 1,309 2, Sundhedsudgifter m.v. U 3, ,300 1,309 2,954 1 Drift BEV U 3, ,300 1,309 2, Sociale opgaver og beskæftigelse U 928,623-5, , , ,824 I -418, , , , Tilbud til børn og unge med særlige behov U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 I , Drift BEV U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 BEV I , Tilbud til voksne med særlige behov U 3,662-3, I -3, , ,663 1 Drift BEV U 3,662-3, BEV I -3, , , Tilbud til udlændinge U 21, ,426 10,359 21,100 I -14, ,847-7,286-15,109 1 Drift BEV U 21, ,426 10,359 21,100 BEV I -4, ,034-2,465-4,616 2 Statsrefusion BEV I -10, ,813-4,821-10, Førtidspensioner og personlige tillæg U 245, ,034 82, ,149 I -105, ,790-26,000-35,932 1 Drift BEV U 245, ,034 82, ,149 BEV I -15, ,810-9,115-15,810 2 Statsrefusion BEV I -89, ,979-16,885-20, Kontante ydelser U 350, , , ,019 I -118, ,438-46,789-81,283 1 Drift BEV U 350, , , ,019 BEV I -2, , ,989 5

6 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 2 Statsrefusion BEV I -115, ,887-46,383-78, Revalidering U 185, ,884 75, ,993 I -107, ,882-43, ,780 1 Drift BEV U 185, ,884 75, ,993 BEV I Statsrefusion BEV I -107, ,882-43, , Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 120, ,652 51, ,071 I -67, ,239-27,107-58,385 1 Drift BEV U 120, ,652 51, ,071 BEV I -20, ,932-5,110-10,581 2 Statsrefusion BEV I -46, ,307-21,997-47, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål U I Drift BEV U BEV I Fællesudgifter og administration m.v U I Administrativ organisation U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U I , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I , Balanceforskydninger BEV I ,808 0 Teknik- og Miljøudvalget U 138,629 47, ,060 71, ,313 I -50,178-34,082-84,260-43,449-78, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 13,212 25,173 38,384 11,829 29,709 I -3,331-30,926-34,258-14,222-29, Jordforsyning U 5,649 22,686 28,335 9,460 22,309 I -1,680-30,120-31,800-10,343-27,011 1 Drift BEV U BEV I Boligformål U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 6

7 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 3 Anlæg U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 Bygmarken etape 1 R I 0-2,187-2, ,187 Lillekongens Ager etape 1 R I Mårvej R U R I Rådyrvej R U R I 0-10,140-10,140-8,404-8,777 Sikavej etape 4 R U R I Stenkærgård etape 2 R I Sverrigsvej 2 R U R I R U Aalevej R I 0-4,727-4, ,727 Pulje til afsluttede byggemodninger R U Anna Knudsens Vej etape 1 R U Sikavej etape 1 R U Sikavej etape 2 R U Sikavej etape 3 R U Stenkærgård etape 1 R U 0 1,024 1, ,024 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) R U 2,500 1,075 3, ,575 R I , ,950 Vestergårdsmarken R U 0 1,076 1, ,076 Friggsvej R U 0 3,306 3, , Erhvervsformål U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 3 Anlæg U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 Kildeparken R U 0 9,350 9,350 8,007 9,350 Puljebeløb til erhvervsformål R I 0-12,116-12, ,000 Skiltemagervej R U Torvegade, Tørring øst R U Erhvervsparken Ølholm R U 0 5,198 5, ,698 Mekuvej, Uldum etape 2 R U Parallelvej, Ølholm R U 3, , Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter R U R I

8 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 28 Fritidsområder U 1,892-1, I Drift BEV U 1,892-1, BEV I Naturbeskyttelse U 1,054 1,127 2, ,400 1 Drift BEV U 1,054 1,127 2, , Vandløbsvæsen U 1, , ,567 I Drift BEV U 1, , ,516 BEV I Fælles formål U I Anlæg U I Faunapassage ved Klaks Mølle R U R I Miljøbeskyttelse m.v. U 2,185 2,197 4, ,776 I Drift BEV U 2,185 2,197 4, ,776 BEV I Diverse udgifter og indtægter U , I , Drift BEV U , BEV I , Forsyningsvirksomheder m.v. U 40, ,988 12,934 40,988 I -39, ,455-24,501-39, Spildevandsanlæg U 3, , ,495 I -4, ,305-1,974-4,305 1 Drift BEV U 3, , ,495 BEV I -4, ,305-1,974-4, Affaldshåndtering U 37, ,494 12,353 37,494 I -35, ,150-22,527-35,150 1 Drift BEV U 37, ,494 12,353 37,494 BEV I -35, ,150-22,527-35, Transport og infrastruktur U 85,299 22, ,559 52,582 99,487 I -7,383-3,156-10,539-4,726-9, Fælles funktioner U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 I -1, , ,231 1 Drift BEV U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 BEV I -1, , , Kommunale veje U 52,788 31,217 84,005 38,278 76,987 I ,950-2,760-1,358-1,910 8

9 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 1 Drift BEV U 32,688 17,854 50,542 23,067 48,171 BEV I , Vejanlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 3 Anlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 Omfartsvej vest om Ørum R U 5, , ,909 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum R U 0 2,147 2, R I Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum R U 0 9,625 9,625 10,423 10,625 R I 0-1,100-1, , Standardforbedringer af færdselsarealer U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 3 Anlæg U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 Etablering af adgang for modulvogntog R U Energirenovering af vejbelysning R U 15, ,192 3,684 14,192 Broarbejde R U 0 1,942 1, , Kollektiv trafik U 19, ,707 9,247 18,707 I -5, ,382-2,933-5,382 1 Drift BEV U 18, ,121 8,678 18,121 BEV I -4, ,742-2,791-4, Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse R U R I Havne U I 0-1,166-1, ,166 1 Drift BEV U BEV I Kystbeskyttelse U I 0-1,166-1, ,166 3 Anlæg U I 0-1,166-1, ,166 2 beskyttelsesdiger ved As Vig R U R I 0-1,166-1, , Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 1, , , Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I U 1, , ,019 I

10 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 4 Renter BEV U 1, , ,019 BEV I Balanceforskydninger U -1, ,891-5,815-1, Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -5, ,825-5,815-5, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U -5, ,815-5,815-5,815 5 Balanceforskydninger BEV U -5, ,815-5,815-5, Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 3, , ,934 5 Balanceforskydninger BEV U 3, , ,934 Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget U 897,225 21, , , ,338 I -127, ,994-60, , Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 3, , , Fritidsfaciliteter U 3, , ,356 1 Drift BEV U 3, , , Undervisning og kultur U 619,885 18, , , ,125 I -62, ,410-25,898-62, Folkeskolen m.m. U 561,649 15, , , ,500 I -59, ,196-23,774-59,196 1 Drift BEV U 550,699 6, , , ,629 BEV I -59, ,196-23,774-59, Folkeskoler U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 3 Anlæg U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 Rask Mølle Skole - Plan for udbygning R U 4,200 4,418 8,618 9,803 10,418 Stouby Skole - Udeareraler R U Om- og tilbygning ved Langskov Skole R U 3, , ,000 Helhedsplan for renovering af Lindved + Hedensted Skole R U Ombygning af SFO i Åle R U 3,000 1,207 4,207 3,567 4, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Anlæg U Anlægstilskud til Hammer Lejrskole R U Idrætsfaciliteter for børn og unge U 750 3,050 3, ,800 3 Anlæg U 750 3,050 3, ,800 Boldbane i Ølholm R U , ,300 Halområdet - analyse R U 0 1,980 1, ,980 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag R U Ungdomsuddannelser U 3, ,323 1,426 3,323 I Drift BEV U 3, ,323 1,426 3,323 2 Statsrefusion BEV I

11 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Folkebiblioteker U 13, ,770 8,087 13,855 I Drift BEV U 13, ,770 8,087 13,855 BEV I Kulturel virksomhed U 8, ,657 5,504 8,017 I -1, , ,959 1 Drift BEV U 8, ,657 5,504 8,017 BEV I -1, , ,350 2 Statsrefusion BEV I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 I , Drift BEV U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 BEV I , Sociale opgaver og beskæftigelse U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,179-64, Central refusionsordning I Statsrefusion BEV I Dagtilbud til børn og unge U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,109-64,584 1 Drift BEV U 274,031 4, , , ,139 BEV I -65,347 1,303-64,044-34,109-64, Børnehaver U I Anlæg U I Salg af Hovedhuset, Hornsyld R U R I Børnehaven Juelsbo - Nybygning R U Hornsyld Børnehave R U Køkkener R U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Etablering af vuggestuepladser R U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

12 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Social- og Sundhedsudvalget U 509,735 5, , , ,823 I -63,576-4,580-68,156-31,555-68, Undervisning og kultur U 2, , ,194 I Folkeskolen m.m. U 2, , ,194 I Drift BEV U 2, , ,194 BEV I Sundhedsområdet U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Sundhedsudgifter m.v. U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Drift BEV U 178,689 1, ,884 88, ,642 BEV I Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U 328,852 4, , , ,987 I -63,404-4,580-67,984-31,266-67, Central refusionsordning I -5, ,740-3,442-5,740 2 Statsrefusion BEV I -5, ,740-3,442-5, Tilbud til børn og unge med særlige behov U 126, ,606 73, ,676 I -36,832-3,585-40,417-15,458-40,417 1 Drift BEV U 126, ,606 73, ,676 BEV I -34, ,523-12,801-34,523 2 Statsrefusion BEV I -2,309-3,585-5,895-2,657-5, Tilbud til ældre og handicappede U 86, ,673 46,270 86,407 I -6, ,489-4,031-6,489 1 Drift BEV U 86, ,673 46,270 86,407 BEV I -6, ,489-4,031-6, Rådgivning U , ,062 I Drift BEV U , ,062 BEV I Tilbud til voksne med særlige behov U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 I -4, ,529-3,206-5,529 1 Drift BEV U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 BEV I -3, ,695-2,384-4,695 2 Statsrefusion BEV I Tilbud til udlændinge U Drift BEV U

13 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 57 Kontante ydelser U 19, ,287 10,698 19,287 I -9, ,519-4,984-9,519 1 Drift BEV U 19, ,287 10,698 19,287 2 Statsrefusion BEV I -9, ,519-4,984-9, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 1, , ,008 1 Drift BEV U 1, , , Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Seniorudvalget U 401,357 32, , , ,384 I -41,891-1,145-43,036-8,900-43, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I 0-1,120-1, , Faste ejendomme U I 0-1,120-1, , Driftssikring af boligbyggeri U I 0-1,120-1, ,120 3 Anlæg U I 0-1,120-1, ,120 Serviceareal ved Kirkedal, Rårup R U R I 0-1,120-1, , Sundhedsområdet U 18, ,242 9,780 18,169 I Sundhedsudgifter m.v. U 18, ,242 9,780 18,169 I Drift BEV U 18, ,242 9,780 18,169 BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse U 383,501 31, , , ,613 I -41, ,916-8,844-41, Central refusionsordning I -2, , ,032 2 Statsrefusion BEV I -2, , , Tilbud til ældre og handicappede U 367,497 31, , , ,604 I -39, ,884-7,717-39,884 1 Drift BEV U 367,497 24, , , ,984 BEV I -39, ,859-7,717-39, Ældreboliger U 0 1,327 1, Anlæg U 0 1,327 1, Kildevældet, Hornsyld - 24 ældreboliger R U Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger R U 0 1,327 1,

14 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Anlæg U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Renovering af køkkeninventar R U Møllebo - Aktivitetsområdet R U Nedergården - Aktivitetsområdet R U Ombygning Løsning Plejecenter (Aktivitetsområdet) R U Ombygning af køkkener - køkkenanalysen R U 0 3,707 3,707 1,191 3,707 Etablering af omklædning Nederbylund R U Plejecenter Birkelund - Renovering af indgang og haveanlæg R U R I Rådgivning U 11, ,937 6,278 11,743 1 Drift BEV U 11, ,937 6,278 11, Tilbud til voksne med særlige behov U 4, ,188 1,931 4,188 I Drift BEV U 4, ,188 1,931 4,188 BEV I Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 10. maj 2010 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere