Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten 8/13/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013"

Transkript

1 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542 Økonomiudvalget U 433,006-48, , , ,068 I -2,609,876-13,983-2,623,859-1,361,167-2,595, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 23,935 17,074 41,009 13,699 39,797 I -3,837-1,915-5,752-6,944-7, Faste ejendomme U 13,960 16,431 30,391 8,881 29,827 I -2,330-1,915-4,246-6,012-5,902 1 Drift BEV U 9, ,373 1,219 9,849 BEV I -1, ,822-1,939-1,822 2 Statsrefusion BEV I Fælles formål U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Anlæg U 4,000 16,102 20,102 6,222 18,365 I Bufferpulje til anlæg R U 4,000-1,625 2, ,000 Pulje til bygningsvedligeholdelse R U ,591 0 Bygningsvedligehold, budgetpulje R U 0 9,656 9, ,656 Salg af Energibesparelser R I Energibesparende foranstaltninger 2012 R U 0 2,021 2, Projekt Sunwell - lagring af solenergi R U Energibesparende foranstaltninger R U 0 5,500 5,500 3,935 5, Beboelse U Anlæg U Køb af Gesagervej 42B R U Køb af Gesagervej 46 R U Bygningsvedligehold R U Andre faste ejendomme U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 3 Anlæg U I 0-1,475-1,475-2,027-1,475 Pogensvej 4 R U R I Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" R U R I 0-1,475-1,475-1,475-1, Byfornyelse U 0-1,041-1, I ,492-1,529 3 Anlæg U 0-1,041-1, I ,492-1,529 1

2 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Indenrigsministeriets indsatspujle R U 0-1,041-1, R I ,492-1, Fritidsområder U Drift BEV U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Fritidsfaciliteter U I Drift BEV U BEV I Redningsberedskab U 9, ,536 4,723 9,960 I Drift BEV U 9, ,536 4,723 9,960 BEV I Undervisning og kultur U , Folkeskolen m.m. U , Folkeskoler U , Anlæg U ,343 0 Bygningsvedligehold R U , Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud til børn og unge U Dagpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Børnehaver U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Tilbud til ældre og handicappede U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Anlæg U I Bygningsvedligehold R U R I

3 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 06 Fællesudgifter og administration m.v U 266,438 8, , , ,003 I -8, ,322-5,384-8, Politisk organisation U 13, ,556 4,680 13,693 I Drift BEV U 13, ,996 4,358 13,133 BEV I Fælles formål U Anlæg U Pulje til investeringer i f.m. innovation R U Administrativ organisation U 216, , , ,696 I -8, ,031-4,987-8,031 1 Drift BEV U 216, , , ,696 BEV I -8, ,031-4,987-8, Administrationsbygninger U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 6, ,136 3,384 6,743 I Drift BEV U 6, ,236 3,384 6,843 BEV I Turisme U Anlæg U Udvikling af feriecenter i Juelsminde R U Lønpuljer m.v. U 29,556 7,591 37,147 7,342 24,870 1 Drift BEV U 29,556 7,591 37,147 7,342 24, Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 45, ,450 39,310 41,101 I -2,552, ,552,718-1,321,260-2,534, Renter af likvide aktiver U 1, , ,325 I ,280 4 Renter BEV U 1, , ,325 BEV I , Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U 14, ,040 4,883 10,540 4 Renter BEV U 14, ,040 4,883 10,540 3

4 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 58 Kurstab og kursgevinster U Renter BEV U Tilskud og udligning U 25, ,104 12,552 25,104 I -757, , , ,232 7 Finansiering BEV U 25, ,104 12,552 25,104 BEV I -757, , , , Refusion af købsmoms U , Finansiering BEV U , Skatter U 4, ,248 1,099 3,600 I -1,792, ,792, ,147-1,792,295 7 Finansiering BEV U 4, ,248 1,099 3,600 BEV I -1,792, ,792, ,147-1,792, Balanceforskydninger U 97,184-74,791 22, ,046 72,166 I -45,000-12,068-57,068-28,733-45, Forskydninger i likvide aktiver U 40,596-84,775-44,179-43,639 5,594 5 Balanceforskydninger BEV U 40,596-84,775-44,179-43,639 5, Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 40, ,000 10,673 40,000 5 Balanceforskydninger BEV U 40, ,000 10,673 40, Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U , Balanceforskydninger BEV U , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 3,023 9,984 13,007 6,369 13, Pantebreve U -2, , ,542 5 Balanceforskydninger BEV U -2, , , Indskud i landsbyggefonden m.v. U 5,566 9,984 15,550 5,720 15,550 5 Balanceforskydninger BEV U 5,566 9,984 15,550 5,720 15, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -15, ,319 1,538-15,319 5 Balanceforskydninger BEV U -15, ,319 1,538-15, Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U ,339 0 I ,

5 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 5 Balanceforskydninger BEV U ,339 0 BEV I , Forskydninger i langfristet gæld U 28, ,884 16,090 28,884 I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 28, ,884 16,090 28,884 7 Finansiering BEV I -45,000-12,068-57,068-45,000-45,000 Arbejdsmarkedsudvalget U 932,760-5, , , ,616 I -419, , , , Undervisning og kultur U ,340 0 I Ungdomsuddannelser U ,340 0 I Drift BEV U ,340 0 BEV I Sundhedsområdet U 3, ,300 1,309 2, Sundhedsudgifter m.v. U 3, ,300 1,309 2,954 1 Drift BEV U 3, ,300 1,309 2, Sociale opgaver og beskæftigelse U 928,623-5, , , ,824 I -418, , , , Tilbud til børn og unge med særlige behov U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 I , Drift BEV U 831-1,850-1,019 1,120 4,006 BEV I , Tilbud til voksne med særlige behov U 3,662-3, I -3, , ,663 1 Drift BEV U 3,662-3, BEV I -3, , , Tilbud til udlændinge U 21, ,426 10,359 21,100 I -14, ,847-7,286-15,109 1 Drift BEV U 21, ,426 10,359 21,100 BEV I -4, ,034-2,465-4,616 2 Statsrefusion BEV I -10, ,813-4,821-10, Førtidspensioner og personlige tillæg U 245, ,034 82, ,149 I -105, ,790-26,000-35,932 1 Drift BEV U 245, ,034 82, ,149 BEV I -15, ,810-9,115-15,810 2 Statsrefusion BEV I -89, ,979-16,885-20, Kontante ydelser U 350, , , ,019 I -118, ,438-46,789-81,283 1 Drift BEV U 350, , , ,019 BEV I -2, , ,989 5

6 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 2 Statsrefusion BEV I -115, ,887-46,383-78, Revalidering U 185, ,884 75, ,993 I -107, ,882-43, ,780 1 Drift BEV U 185, ,884 75, ,993 BEV I Statsrefusion BEV I -107, ,882-43, , Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 120, ,652 51, ,071 I -67, ,239-27,107-58,385 1 Drift BEV U 120, ,652 51, ,071 BEV I -20, ,932-5,110-10,581 2 Statsrefusion BEV I -46, ,307-21,997-47, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål U I Drift BEV U BEV I Fællesudgifter og administration m.v U I Administrativ organisation U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U I , Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I , Balanceforskydninger BEV I ,808 0 Teknik- og Miljøudvalget U 138,629 47, ,060 71, ,313 I -50,178-34,082-84,260-43,449-78, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 13,212 25,173 38,384 11,829 29,709 I -3,331-30,926-34,258-14,222-29, Jordforsyning U 5,649 22,686 28,335 9,460 22,309 I -1,680-30,120-31,800-10,343-27,011 1 Drift BEV U BEV I Boligformål U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 6

7 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 3 Anlæg U 2,500 7,913 10,413 1,269 10,874 I -1,000-18,004-19,004-10,062-19,267 Bygmarken etape 1 R I 0-2,187-2, ,187 Lillekongens Ager etape 1 R I Mårvej R U R I Rådyrvej R U R I 0-10,140-10,140-8,404-8,777 Sikavej etape 4 R U R I Stenkærgård etape 2 R I Sverrigsvej 2 R U R I R U Aalevej R I 0-4,727-4, ,727 Pulje til afsluttede byggemodninger R U Anna Knudsens Vej etape 1 R U Sikavej etape 1 R U Sikavej etape 2 R U Sikavej etape 3 R U Stenkærgård etape 1 R U 0 1,024 1, ,024 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) R U 2,500 1,075 3, ,575 R I , ,950 Vestergårdsmarken R U 0 1,076 1, ,076 Friggsvej R U 0 3,306 3, , Erhvervsformål U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 3 Anlæg U 3,000 14,774 17,774 8,181 11,277 I 0-12,116-12, ,000 Kildeparken R U 0 9,350 9,350 8,007 9,350 Puljebeløb til erhvervsformål R I 0-12,116-12, ,000 Skiltemagervej R U Torvegade, Tørring øst R U Erhvervsparken Ølholm R U 0 5,198 5, ,698 Mekuvej, Uldum etape 2 R U Parallelvej, Ølholm R U 3, , Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter R U R I

8 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 28 Fritidsområder U 1,892-1, I Drift BEV U 1,892-1, BEV I Naturbeskyttelse U 1,054 1,127 2, ,400 1 Drift BEV U 1,054 1,127 2, , Vandløbsvæsen U 1, , ,567 I Drift BEV U 1, , ,516 BEV I Fælles formål U I Anlæg U I Faunapassage ved Klaks Mølle R U R I Miljøbeskyttelse m.v. U 2,185 2,197 4, ,776 I Drift BEV U 2,185 2,197 4, ,776 BEV I Diverse udgifter og indtægter U , I , Drift BEV U , BEV I , Forsyningsvirksomheder m.v. U 40, ,988 12,934 40,988 I -39, ,455-24,501-39, Spildevandsanlæg U 3, , ,495 I -4, ,305-1,974-4,305 1 Drift BEV U 3, , ,495 BEV I -4, ,305-1,974-4, Affaldshåndtering U 37, ,494 12,353 37,494 I -35, ,150-22,527-35,150 1 Drift BEV U 37, ,494 12,353 37,494 BEV I -35, ,150-22,527-35, Transport og infrastruktur U 85,299 22, ,559 52,582 99,487 I -7,383-3,156-10,539-4,726-9, Fælles funktioner U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 I -1, , ,231 1 Drift BEV U 13,243-9,290 3,953 5,294 2,898 BEV I -1, , , Kommunale veje U 52,788 31,217 84,005 38,278 76,987 I ,950-2,760-1,358-1,910 8

9 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 1 Drift BEV U 32,688 17,854 50,542 23,067 48,171 BEV I , Vejanlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 3 Anlæg U 5,000 12,181 17,181 10,741 12,534 I 0-1,950-1, ,100 Omfartsvej vest om Ørum R U 5, , ,909 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum R U 0 2,147 2, R I Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum R U 0 9,625 9,625 10,423 10,625 R I 0-1,100-1, , Standardforbedringer af færdselsarealer U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 3 Anlæg U 15,100 1,182 16,282 4,469 16,282 Etablering af adgang for modulvogntog R U Energirenovering af vejbelysning R U 15, ,192 3,684 14,192 Broarbejde R U 0 1,942 1, , Kollektiv trafik U 19, ,707 9,247 18,707 I -5, ,382-2,933-5,382 1 Drift BEV U 18, ,121 8,678 18,121 BEV I -4, ,742-2,791-4, Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse R U R I Havne U I 0-1,166-1, ,166 1 Drift BEV U BEV I Kystbeskyttelse U I 0-1,166-1, ,166 3 Anlæg U I 0-1,166-1, ,166 2 beskyttelsesdiger ved As Vig R U R I 0-1,166-1, , Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 1, , , Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I U 1, , ,019 I

10 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 4 Renter BEV U 1, , ,019 BEV I Balanceforskydninger U -1, ,891-5,815-1, Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -5, ,825-5,815-5, Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U -5, ,815-5,815-5,815 5 Balanceforskydninger BEV U -5, ,815-5,815-5, Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 3, , ,934 5 Balanceforskydninger BEV U 3, , ,934 Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget U 897,225 21, , , ,338 I -127, ,994-60, , Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 3, , , Fritidsfaciliteter U 3, , ,356 1 Drift BEV U 3, , , Undervisning og kultur U 619,885 18, , , ,125 I -62, ,410-25,898-62, Folkeskolen m.m. U 561,649 15, , , ,500 I -59, ,196-23,774-59,196 1 Drift BEV U 550,699 6, , , ,629 BEV I -59, ,196-23,774-59, Folkeskoler U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 3 Anlæg U 10,200 5,768 15,968 13,401 17,768 Rask Mølle Skole - Plan for udbygning R U 4,200 4,418 8,618 9,803 10,418 Stouby Skole - Udeareraler R U Om- og tilbygning ved Langskov Skole R U 3, , ,000 Helhedsplan for renovering af Lindved + Hedensted Skole R U Ombygning af SFO i Åle R U 3,000 1,207 4,207 3,567 4, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Anlæg U Anlægstilskud til Hammer Lejrskole R U Idrætsfaciliteter for børn og unge U 750 3,050 3, ,800 3 Anlæg U 750 3,050 3, ,800 Boldbane i Ølholm R U , ,300 Halområdet - analyse R U 0 1,980 1, ,980 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag R U Ungdomsuddannelser U 3, ,323 1,426 3,323 I Drift BEV U 3, ,323 1,426 3,323 2 Statsrefusion BEV I

11 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Folkebiblioteker U 13, ,770 8,087 13,855 I Drift BEV U 13, ,770 8,087 13,855 BEV I Kulturel virksomhed U 8, ,657 5,504 8,017 I -1, , ,959 1 Drift BEV U 8, ,657 5,504 8,017 BEV I -1, , ,350 2 Statsrefusion BEV I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 I , Drift BEV U 33,193 2,208 35,401 19,179 33,431 BEV I , Sociale opgaver og beskæftigelse U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,179-64, Central refusionsordning I Statsrefusion BEV I Dagtilbud til børn og unge U 274,031 3, , , ,294 I -65, ,584-34,109-64,584 1 Drift BEV U 274,031 4, , , ,139 BEV I -65,347 1,303-64,044-34,109-64, Børnehaver U I Anlæg U I Salg af Hovedhuset, Hornsyld R U R I Børnehaven Juelsbo - Nybygning R U Hornsyld Børnehave R U Køkkener R U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Etablering af vuggestuepladser R U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

12 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Social- og Sundhedsudvalget U 509,735 5, , , ,823 I -63,576-4,580-68,156-31,555-68, Undervisning og kultur U 2, , ,194 I Folkeskolen m.m. U 2, , ,194 I Drift BEV U 2, , ,194 BEV I Sundhedsområdet U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Sundhedsudgifter m.v. U 178,689 1, ,884 88, ,642 I Drift BEV U 178,689 1, ,884 88, ,642 BEV I Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold R U Sociale opgaver og beskæftigelse U 328,852 4, , , ,987 I -63,404-4,580-67,984-31,266-67, Central refusionsordning I -5, ,740-3,442-5,740 2 Statsrefusion BEV I -5, ,740-3,442-5, Tilbud til børn og unge med særlige behov U 126, ,606 73, ,676 I -36,832-3,585-40,417-15,458-40,417 1 Drift BEV U 126, ,606 73, ,676 BEV I -34, ,523-12,801-34,523 2 Statsrefusion BEV I -2,309-3,585-5,895-2,657-5, Tilbud til ældre og handicappede U 86, ,673 46,270 86,407 I -6, ,489-4,031-6,489 1 Drift BEV U 86, ,673 46,270 86,407 BEV I -6, ,489-4,031-6, Rådgivning U , ,062 I Drift BEV U , ,062 BEV I Tilbud til voksne med særlige behov U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 I -4, ,529-3,206-5,529 1 Drift BEV U 95,088 5, ,386 45,679 95,463 BEV I -3, ,695-2,384-4,695 2 Statsrefusion BEV I Tilbud til udlændinge U Drift BEV U

13 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 57 Kontante ydelser U 19, ,287 10,698 19,287 I -9, ,519-4,984-9,519 1 Drift BEV U 19, ,287 10,698 19,287 2 Statsrefusion BEV I -9, ,519-4,984-9, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 1, , ,008 1 Drift BEV U 1, , , Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Seniorudvalget U 401,357 32, , , ,384 I -41,891-1,145-43,036-8,900-43, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I 0-1,120-1, , Faste ejendomme U I 0-1,120-1, , Driftssikring af boligbyggeri U I 0-1,120-1, ,120 3 Anlæg U I 0-1,120-1, ,120 Serviceareal ved Kirkedal, Rårup R U R I 0-1,120-1, , Sundhedsområdet U 18, ,242 9,780 18,169 I Sundhedsudgifter m.v. U 18, ,242 9,780 18,169 I Drift BEV U 18, ,242 9,780 18,169 BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse U 383,501 31, , , ,613 I -41, ,916-8,844-41, Central refusionsordning I -2, , ,032 2 Statsrefusion BEV I -2, , , Tilbud til ældre og handicappede U 367,497 31, , , ,604 I -39, ,884-7,717-39,884 1 Drift BEV U 367,497 24, , , ,984 BEV I -39, ,859-7,717-39, Ældreboliger U 0 1,327 1, Anlæg U 0 1,327 1, Kildevældet, Hornsyld - 24 ældreboliger R U Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger R U 0 1,327 1,

14 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Anlæg U 0 5,337 5,337 1,627 5,337 I Renovering af køkkeninventar R U Møllebo - Aktivitetsområdet R U Nedergården - Aktivitetsområdet R U Ombygning Løsning Plejecenter (Aktivitetsområdet) R U Ombygning af køkkener - køkkenanalysen R U 0 3,707 3,707 1,191 3,707 Etablering af omklædning Nederbylund R U Plejecenter Birkelund - Renovering af indgang og haveanlæg R U R I Rådgivning U 11, ,937 6,278 11,743 1 Drift BEV U 11, ,937 6,278 11, Tilbud til voksne med særlige behov U 4, ,188 1,931 4,188 I Drift BEV U 4, ,188 1,931 4,188 BEV I Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U I Drift BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Årsregnskab 2014. Bilag

Årsregnskab 2014. Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bilag

Årsregnskab 2013. Bilag Årsregnskab 2013 Bilag Byrådsbehandling den 30. april 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Tværgående artsoversigt 6 Personaleoversigt 7-8 Specifikation

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Årsregnskab Bilag

Årsregnskab Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Årsregnskab Bilag

Årsregnskab Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 29. april 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt 14-15

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse

Fakta om konkurrenceudsættelse HOVEDKONTO 0: BYUDVIKLING 0: Byudvikling. Byudvikling omfatter bl.a. faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, natur- og miljøbeskyttelse og redningsberedskab. 1 Assens 96,2 2 Samsø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Tillægsbevilling. Opr. vedt. budget halvår Strukturbeskrivelse BEV/RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK * 1.

Tillægsbevilling. Opr. vedt. budget halvår Strukturbeskrivelse BEV/RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK * 1. budget budg Forbrug 30.6. Økonomiudvalget 264.185 19.294 283.479 121.200 283.479 Anlæg 9.982-35.443-25.461 10.244-25.461 122 Tilskud til hospicefonden RÅD 0 105 105 15 105 280 Havneplaner i Hadsund RÅD

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere