BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2"

Transkript

1 BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2 1

2 2

3 INDHOLD Stedet 4 Visionen for blåvand 5 Turister i blåvand 6 Udvikling af området 7 #1 Boardwalk 8 #2 Urbant strandliv 10 #3 vandlegeplads 12 #4 & #5 resort og parkering 13 Blåvand Strandpark 15 Områdets bindinger 16 3

4 STEDET KVALITETER OG POTENTIALER Strandene Blåvand Strand og Hvidbjerg Strand strækker sig mod sydøst fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk. Blåvand er et unikt sted i Danmark i forhold til fugletræk, her mødes vadefugle og stormfugle og intet sted i Danmark kan man komme tæt på dette naturfænomen som i Blåvand. Strandenes orientering, placering og badevenlighed har betydet, at de er Varde Kommunes mest besøgte badestrande, og sammen udgør de rygraden i et af vestkysten største turistområder: Blåvand. Varde Kommune ønsker gennem dette forsøgsprojekt at skabe et aktivt strandnært område, der giver badeturen en ekstra dimension ved at at kombinere det stedbundne potentiale i stranden, landskabet og fugletrækkene med information og aktiviteter, og ved at trække by og handelslivet helt med til stranden. Parkeringspladserne, som betjener strandene, og det selvopståede stisystem rummer et udviklingspotentiale i forhold til at skabe tilgængelighed og faciliteter til områdets badegæster, legebørn og de foreninger, der bruger stranden, vinden og vandet aktivt. Det er en præmis for projektet at antallet af parjeringspladser i området ikke reduseres. Nye bevægelser BLÅVAND STRAND PARKERING PARKERING 4 Tidligere har den besøgende primært bevæget sig i en direkte bevægelse fra parkeringsplads til strand. Med projektet ønskes, at den besøgende også oplever klitlandskabet i en ny bevægelse langs kysten, gør ophold og oplever vinden, vanden og aktiviteterne på og omkring stranden. Ved at øge faciliteterne på og bag de to strande udvikles de to tyngdepunkter i området. En ny forbindelse mellem disse vil fungere som en oplevelsesskabende promenade, der indbyder til aktiv brug af naturen. HVIDBJERG STRAND

5 VISIONEN FOR BLÅVAND Projektområdet er placeret mellem de to store parkeringspladser ved Blåvand kyst, den mest besøgte badstrand i Varde kommune. En del af området er udpeget i Udviklingsplanen for Blåvand fra 2013, som et sted, hvor det nordiske strandliv tages til nye højder. Udviklingsplanen udarbejdet i som et samarbejde mellem interessenter i området og Varde kommune. Udviklingsplanens projekter er forankret i Blåvand Udvikling, er en gruppe af interessenter i Blåvand som i dag fungere som garant for udviklingsplanens vision også føres ud i lavet. Visionen for Blåvand, beskrevet i udviklingsplanen er: Blåvand skal videreudvikle sin position som Danmarks førende kystferiedestination skal og gøres langt mere markant og enestående. Dette skal ske gennem nyskabende og engagerede og inspirerende formidling af arkitektur design og kunst. Vi vil videreudvikle de rekreative faciliteter og overnatningsmuligheder på en interessant og fascinerende måde der styrker og befordre de besøgendes relation til naturen og kulturmiljøet. I blev destinationen udvalgt som et af 20 særlige feriesteder af Videnscenter for Kystturisme og er herefter blevet undersøgt og analyserer. Undersøgelserne er bl.a. udmundet i en potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand. Potentialeplanen konkludere at Blåvand skal positioneres som Center for naturlig sundhed og velvære, med udgangspunkt i Hvidbjerg Strand Feriepark som lokomotiv for et kommercielt samarbejde med partnere i og uden for området. Der forslås at Blåvand udvikles som Nordsee Sports Club Blåvand. Udviklingen af ferieresortet, boardwalken og området med urbant strandliv under forsøgsprojektet, kan ses som det første skridt på vejen mod dette mål. 5

6 TURISTER I BLÅVAND EKSISTERENDE OG POTENTIELLE Potentielle tyske og svenske turister savner flere bymæssige oplevelser ved de danske kyster og oplever strandene som ensomme og tomme samtidig med vejret ofte er upålideligt. Etablering af Strandparken er et service og kvalitetsløft som skal målrette indsats mod nye turistsegmenter. Med etableringen af Blåvand Strandpark, gives badeturen, en række ekstra oplevelser. Alt i alt betyder det, at den enkelte besøgende bruger mere tid og flere penge i området. Der ud over henvender Strandparken sig til forskellige målgrupper som ikke tidligere har fået deres behov dækket inden for området Blåvand. Med forsøget søges at øge tiltrækning af forskellige besøgende; De, der ønsker luksus og velvære i forbindelse med et længerevarende ophold og endagsturisten som vælger at besøge området, enten for den informative, aktive gåtur i landskabet eller for strandlivet ved Hvidbjerg Strand. I området ved Blåvand Strand skabes læ og luksus, for de turister der vil være tæt på det barske Vesterhav og Vesterhavsklima, men som også ønsker komfortable omgivelser. På boardwalken iscenesættes naturens elementer og relateres til menneskelige aktiviteter. Turen er for den naturintresserede turist som ønsker input og information om det sted som besøges, Samtidig fungerer aktiviteterne i lommerne som mødesteder for de unge badegæster. Området med urbant strandliv et levende, uformelt sted. Her er masser af aktivitet og tilbud. Området henvender til unge og turister der ønsker et strandbesøg med aktiviteter og andre mennesker. Undersøgelser viser at den besøgende i Blåvand har en stor loyalitet overfor destinationen Blåvand og at genbesøgsraten på nuværende tidspunkt er ret høj. Med etablering Strandparkområdet satses på at denne tilbagevenden også vil fortsætte hos de kommende yngre generationer, der har højere krav til udbuddet af aktiviteter. BLÅVAND S HUK DANMARKS VESTLIGSTE PUNKT BLÅVAND Copyright: Luftfoto-Cowi, Grundkort-Varde Kommune, Matrikelkort-GST 6

7 UDVIKLING AF OMRÅDET TO TYNGDEPUNKTER OG FORBINDELSEN MELLEM DEM Områderne omkring Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand fungerer allerede i dag som tyngdepunkter. Det er her gæsterne ankommer til stranden, parkerer og bevæger sig mod vandet. Udviklingen i området vil fokusere på disse to punkter og forbindelsen mellem dem. Det østlige tyngdepunkt Det østlige tyngdepunkt ved Hvidbjerg Strand er allerede i dag under udvikling. Fra klitterne og ud i vandet planlægges en havbadebro og på en tidligere campingplads planlægges et nyt hotel opført i løbet af de kommende år. Med dette forsøgsprojekt ønskes parkeringspladsen (#2) omdannet til et sted, der vil rumme forskellige former for urbant strandliv med boder, caféer, badefaciliteter og sauna. Her skabes det uformelle, levende, strandnære opholdssted, som Blåvand i dag mangler. Det vestlige tyngdepunkt #5 #4 #3 VANDLEGEPLADS #1 BOARDWALK HOTEL Det vestlige udviklingsområde ved Blåvand Strand omfatter dele af den store parkeringsplads ved vejen Blåvand Strand, området syd for parkeringspladsen og en del af stranden. Her udvikles et område med fokus påluksus og det aktive liv, som stranden, vinden og vandet skaber mulighed for. #2 URBANT STRANDLIV Forbindelsen boardwalken Mellem de to tyngdepunkter skabes en forbindelse, hvorpå der knyttes forskellige oplevelser og informationer. HAVBAD 7

8 #1 BOARDWALK ET FORENENDE, OPLEVELSESRIGT STIFORLØB Mellem det urbane strandmiljø og området med vandaktivitet og kurbads faciliteter etableres en stiforbindelse, en boardwalk, som giver den besøgende lettere adgang til stranden. Boardwalken strækker sig fra resturanten ved parkeringspladsen gennem kur kurområdet til det urbane strandmiljø og parkeringsklitten i den østlige ende af området. Undervejs har stiforbindelsen tværgående afstikkere, som går direkte mod vandet. Nogle steder bevæger stien sig nede i landskabet og andre steder giver den overblik og udsyn over Vesterhavet. Stien iscenesætter naturen og gør den tilgængelig for rullestolsbrugere og dårligt gående samtidigt med, at den anviser, hvor man skal færdes og dermed mindskes slidet på klitterne og risikoen for sandflugt. Nogle steder udvider stien sig og skaber lommer med forskellige aktiviteter og information om naturen. Boardwarlk løftet over terræn, Sild (Sylt), Tyskland Lommer med aktiviteter og information En lomme kunne indeholde et udspændt segl som skaber skygge og informationer om solens stråling på forskellige tidspunkter og årstider og med spejlingseffekten fra havet. En anden lomme kunne indeholde pæle som opsat på forskellig vis, skaber vinduneller og læ. Informationen i denne lomme kunne omhandle vindhastigheder nu og i fremtiden, stormfloder eller noget om hvordan kysten ved Blåvand har udviklet sig gennem de sidste 100 år. Naturpark Hohes Venn, Belgien En 3. lomme kunne indeholde motionsredskaber og informationer om trækfugle. I lommen kunne være informationer om det energiforbrug de forskellige træk kræver for de forskellige fugle sammenlignet med, hvor meget tid det vil kræve på de enkelte redskaber for et gennemsnits menneske. 8 En 4. Lomme kunne indeholde hængekøjer og tilhørende informationer om søvn og hvile for mennesker og for fuglene under træk. Boardwarlk, Sild (Sylt), Tyskland

9 MOTION OG INFO OM TRÆKFUGLE AFSLAPNING OG INFO OM TRÆKFUGLE ISCENESÆTTELSE AF VINDEN OG INFO OM STORMFLODER OG KLIMA SKYGGE OG INFO OM SOL OG KLIMA 9

10 #2 URBANT STRANDLIV SHOPPING OG FACILITETER TIL BADEGÆSTERNE Den sydlige del af parkeringspladsen for enden af Hvidbjerg Strandvej omdannes til et område med urbant strandliv. Pladsen ligger i læ af klitterne, men stadigvæk tæt på både strand og infrastruktur, og det er derfor ideelt til udviklingen af et facilitetsområde med plads til ophold på også vindrige dage. PARKERINGSPLADS Forbindelsen til det vestlige tyngdepunkt, boardwalken, udvider sig og fungerer som en løftet træpromenade med boder og barer omkransende det centrale element sandkassen. Træpromenaden sikrer kørestolsbrugere og gangbesværede uhindret adgang til strandens faciliteter. Sandkassen giver plads til sportslige strandakiviteter. Den hårde belægning, som strækker sig fra stranden til det nye sområde, skaber en lille plads for enden af sandkassen. Denne plads vil være ideel til opsætning af scene eller storskærm, hvorved sandkassen skaber et blødt underlag for de besøgende at sidde på. BOARDWALK FACILITETSOMRÅDE HVIDBJERG STRANDVEJ Den nordlige del af parkeringspladsen effektiviseres, hvorved det reelle tab af parkeringspladser i området minimeres. SANDKASSEN Hvidbjerg Strandvej nederste del udvides evt. og her, hvor afstanden til havet er aller kortest, kan etableres evt. suf. parkeringspladser med enkelte tilhørende faciliteter. HVIDBJERG STRAND 10

11 BOARDWALK SIDDEMØBEL DIVERSE BODER BEACHVOLLEY TURISTKONTOR PARKERINGSPLADS BADEFACILITETER OG SAUNA STRANDBAR KAJAK- OG SURFHUSE HÅRD BELÆGNING (SCENE) 11

12 #3 VANDLEGEPLADS AKTIVITET, SJOV OG NATURKRÆFTER I umiddelbar nærhed til resortet og havaktivitetsbyen etableres ved Blåvand Strand et vandlegeområde med vandforhindringsbane. Området vil lægge op til leg og fysisk aktivitet og samtidigt give strandens besøgende mulighed for at opleve naturen og elementerne (vandet) på en ny måde. Området kunne indeholde pæle til pælesidning, gynger, net man kan kravle i, kanoner det kan pumpe og skyde med vand plateauer man kan svømme ud til og hoppe fra og fastspændte bolde eller øer man kan hoppe på. I badesæsonen sættes udstyret op på pælene og uden for sæsonen pilles det ned igen. Naturen som aktiv del af legepladsen Bølgerne og tidevandet vil skabe en foranderlig vandforhindringsbanen og have indvirkning på forhindringers forcering og sværhedsgrad. Vandlegeområdet vil således på en ny og håndgribelig måde formidle fortællingen om de klimatiske kræfter, der er med til at skabe og forandre landskabet ved Blåvand. 12

13 #4 #5 RESORT OG PARKERING LEJLIGHEDER MED LUKSUS I FOKUS Området vest for parkeringspladsen ved Blåbjerg Strand omdannes til et aktivt luksus ferieresort, bestående af klumper af lejligheder og huse i en til 2 etager. Mellem klumperne af bebyggelse friholdes hedearealet, så der opstår rekreative udkigskiler fra parkeringspladsen og bagvedliggende sommerhusområde mod havet og klitterne. I bebyggelsen længst mod havet, lige bag diget, ligger er fælles faciliteter i form af resturant, spa, sauna og forskellige termiske bade placeret. bebyggelsen udføres i beton og ekslkusive naturmaterialer som farvemæssigt falder i med landskabet og dermed fremstår diskret og spiller sammen med materialevalget i området for urbant strandliv. Lejlighederne har store sydvendte glaspartier, så hver bolig has en udsøgt udsigt over Vesterghavet og så man på den måde sikre maksimal udnyttelse af solens varme. Hver lejlighed er ca m2 og området rummer omkring 50 enheder fordelt på 3 steder Resortet henvender sig til den aktive besøgende, som ønsker en blanding af eksklusiv luksus blandet med aktivitet. Det kan være for en weekend i Blåvand med surfing eller havkajak på pogrammet eller en uge i efteråret for at vandre,mountainbike og ind imellem nyde eksklusive lokale produkter og udsigten over det uregerlige Vesterhavet fra lejlighedene. 13

14 BLÅ VAN CAFÉ OG RESTAURANT PARKERING < ST I MO DH AVE T PARKERING 14 DS TRA ND

15 BLÅVAND STRANDPARK 15

16 OMRÅDETS BINDINGER Naturbeskyttelseslovens 8 Størstedelen af projektområdet er klitfredet, jævnfør naturbeskyttelseslovens 8. Boardwalken, området til urbantstrandliv og Ferieresortet er placeret inden for Klitfredningen. Projektets gennemførelse kræver dispensation inden for klitfredningszonen. Naturbeskyttelseslovens 3 Kortet viser med lilla skråskravering den vejledende registrering af 3-beskyttet hede i projektområdet. Den blå polygon viser et areal, der forventes registreret som 3-hede i forbindelse med statens gennemgang af 3-natur (arealet skal administreres som 3-beskyttet hede). Arealet med sort dobbeltskravering (#2 Urbant strandliv ) forventes i samme forbindelse udtaget af registreringen, og dette areal vil ikke blive administreret som 3-beskyttet. Den rød/sort-stiplede streg angiver grænsen mellem sommerhusområde og landzone. I arealet med sommerhusområde (nord for stregen) har 3-beskyttelsen kun begrænset betydning, idet dette areal i realiteten kun er beskyttet imod tilstandsændringer med landbrugsmæssige formål. I arealet med landzone kræver alle tilstandsændringer dispensation, og der er tale om en restriktiv beskyttelsesbestemmelse. Kommunen er dispensationsmyndighed. Ved en gennemgang af de punkter, der er nævnt i skitsematerialet ses, at etablering af boardwalk og alle oplevelsespunkterne i forbindelse med denne vil kræve 3-dispensation. Der kan også være elementer af delprojekterne #2, Urbant strandliv og #3, vandlegeplads som viser sig at kræve dispensation. På et foreløbigt grundlag ses der ikke at være væsentlige problemer med at meddele dispensation til boardwalken, mens oplevelsespunkterne i forbindelse med denne umiddelbart virker problematiske i forhold til formålet med 3-beskyttelsen. En nøjere vurdering vil kræve en undersøgelse af de berørte arealer og en nærmere beskrivelse af projekterne. 16

17 Natura 2000 Kortet viser med lilla skravering området, der er udpeget som Natura 2000-område med status som habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde. Som det ses, inddrages der Natura 2000-område mod øst og vest, og resten af forsøgsområdet støder direkte op til Natura 2000-området mod syd Det skal vurderes om projekett kræver en planlægningstilladelse ifølge 5 i habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriets bek. Nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) Der er ikke kortlagt eller forventning om forekomst af naturtyper fra udpegningsgrundlaget på de dele af Natura 2000-området, der inddrages i forsøgsområdet. Umiddelbart øst og syd for den østlige parkeringsplads er der kortlagt forekomster af naturtyperne 1330 Strandeng og 2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation, men det vurderes, at der ikke er mulighed for, at projektet vil påvirke disse eller andre naturtyper fra udpegningsgrundlaget. Hvis planen skulle påvirke Natura 2000-områdets bevaringsmålsætning skulle det altså være i form af forstyrrelse eller fortrængning af en eller flere af arterne fra udpegningsgrundlaget for Habitatområde 78, fiskearter, pattedyrarter eller fuglearter. Flere af arterne kan forekomme sporadisk i eller ved forsøgsområdet, men det må tages i betragtning, at der er tale om et badestrands-område med parkeringspladser, som ligger tæt op til en stor campingplads og et sommerhusområde. Forsøgsområdet er intensivt anvendt året rundt, og det har isoleret set ikke betydning for arterne på udpegningsgrundlaget. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil have indflydelse på arterne fra udpegningsgrundlaget, selvom det kan medføre øget færdsel i området. Bilag IV-arter Der er ikke noget konkret kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Ud fra 17

18 et generelt kendskab til arternes forekomst i kommunen kan der være en begrænset mulighed for, at de naturprægede dele af området kan være rastelokalitet for strandtudse og yngle- eller rastelokalitet for markfirben. Det vurderes dog at være meget usandsynligt, at der skulle være forekomst af markfirben, da området er alt for forstyrret for denne art. Det bemærkes specielt, at den megen færdsel med hunde er dårligt foreneligt med markfirben. For begge arters vedkommende vurderes det, at den påtænkte etablering af en boardwalk vil være til gavn for arterne. Det skyldes, at boardwalken vil medvirke til at kanalisere færdslen og dermed mindske forstyrrelsen af eventuelle forekomster af arterne. Nationalpark Vadehavet Den arealmæssige afgrænsning af nationalparken ved forsøgsområdet er den samme som vist ovenfor for Natura 2000-området. Området er omfattet af Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Nr af 30. september Miljøministeriet. Projektet kræver ikke nogen tilladelse efter lov om nationalparker, men nationalparkfonden er klageberettiget på de fornødne dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og på lokalplanen,og det må forventes, at fonden vil påse, om projektet er foreneligt med formålet med nationalparken (og med nationalparkplanen). Formålet med at oprette Nationalpark Vadehavet er velser og friluftsliv i vadehavslandskabet, 5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier, 6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri og 7) at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde. 1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer, 2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab, 3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier, 4) at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske ople- Vadehavsbekendtgørelsen Dele af projektområdet er omfattet af Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet. Nr. 867 af 21. juni Miljøministeriet. Vildtreservatet afgrænses det pågældende sted mod land af højeste, daglige vandstandslinje. Delprojekt #4 Vandlegeplads kan - alt efter projektets art kræve tilladelse efter bekendtgørelsen 11. Tilladelsen meddeles af Naturstyrelsen. 18

19 19

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01.05.2015 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Indledning Dette dokument indeholder Danmarks Naturfredningsforenings (DN) første bidrag til udviklingen af

Læs mere

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S // INDHOLD INTRO 4 Velkommen til Vejers Strand 5 En turismekatalysator 7 Potentialer i Vejers Strand 8 Udviklingsplan 9

Læs mere

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening Juni 2008 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Stendrup & Partners Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Titel: Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Udarbejdet for:

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44... Page 1 of 1 From: Niels Peter V. Lauridsen Sent: 30-04-2015 13:26:14 To: Cc: Subject: nst@nst.dk Iver Enevoldsen; claus@kalhoj.com J.nr. NST-119-00321 Ansøgning til forsøgsordning for kyst og naturturisme

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Det danske landskab er under hastig forandring. Befolkningens syn på landskab og natur er i opbrud. Forskellige interessegrupper markerer sig med meget forskellige syn på, hvordan

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Svendborg Kommune Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn April 2008 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 www.cowi.dk Svendborg Kommune

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere