BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2"

Transkript

1 BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2 1

2 2

3 INDHOLD Stedet 4 Visionen for blåvand 5 Turister i blåvand 6 Udvikling af området 7 #1 Boardwalk 8 #2 Urbant strandliv 10 #3 vandlegeplads 12 #4 & #5 resort og parkering 13 Blåvand Strandpark 15 Områdets bindinger 16 3

4 STEDET KVALITETER OG POTENTIALER Strandene Blåvand Strand og Hvidbjerg Strand strækker sig mod sydøst fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk. Blåvand er et unikt sted i Danmark i forhold til fugletræk, her mødes vadefugle og stormfugle og intet sted i Danmark kan man komme tæt på dette naturfænomen som i Blåvand. Strandenes orientering, placering og badevenlighed har betydet, at de er Varde Kommunes mest besøgte badestrande, og sammen udgør de rygraden i et af vestkysten største turistområder: Blåvand. Varde Kommune ønsker gennem dette forsøgsprojekt at skabe et aktivt strandnært område, der giver badeturen en ekstra dimension ved at at kombinere det stedbundne potentiale i stranden, landskabet og fugletrækkene med information og aktiviteter, og ved at trække by og handelslivet helt med til stranden. Parkeringspladserne, som betjener strandene, og det selvopståede stisystem rummer et udviklingspotentiale i forhold til at skabe tilgængelighed og faciliteter til områdets badegæster, legebørn og de foreninger, der bruger stranden, vinden og vandet aktivt. Det er en præmis for projektet at antallet af parjeringspladser i området ikke reduseres. Nye bevægelser BLÅVAND STRAND PARKERING PARKERING 4 Tidligere har den besøgende primært bevæget sig i en direkte bevægelse fra parkeringsplads til strand. Med projektet ønskes, at den besøgende også oplever klitlandskabet i en ny bevægelse langs kysten, gør ophold og oplever vinden, vanden og aktiviteterne på og omkring stranden. Ved at øge faciliteterne på og bag de to strande udvikles de to tyngdepunkter i området. En ny forbindelse mellem disse vil fungere som en oplevelsesskabende promenade, der indbyder til aktiv brug af naturen. HVIDBJERG STRAND

5 VISIONEN FOR BLÅVAND Projektområdet er placeret mellem de to store parkeringspladser ved Blåvand kyst, den mest besøgte badstrand i Varde kommune. En del af området er udpeget i Udviklingsplanen for Blåvand fra 2013, som et sted, hvor det nordiske strandliv tages til nye højder. Udviklingsplanen udarbejdet i som et samarbejde mellem interessenter i området og Varde kommune. Udviklingsplanens projekter er forankret i Blåvand Udvikling, er en gruppe af interessenter i Blåvand som i dag fungere som garant for udviklingsplanens vision også føres ud i lavet. Visionen for Blåvand, beskrevet i udviklingsplanen er: Blåvand skal videreudvikle sin position som Danmarks førende kystferiedestination skal og gøres langt mere markant og enestående. Dette skal ske gennem nyskabende og engagerede og inspirerende formidling af arkitektur design og kunst. Vi vil videreudvikle de rekreative faciliteter og overnatningsmuligheder på en interessant og fascinerende måde der styrker og befordre de besøgendes relation til naturen og kulturmiljøet. I blev destinationen udvalgt som et af 20 særlige feriesteder af Videnscenter for Kystturisme og er herefter blevet undersøgt og analyserer. Undersøgelserne er bl.a. udmundet i en potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand. Potentialeplanen konkludere at Blåvand skal positioneres som Center for naturlig sundhed og velvære, med udgangspunkt i Hvidbjerg Strand Feriepark som lokomotiv for et kommercielt samarbejde med partnere i og uden for området. Der forslås at Blåvand udvikles som Nordsee Sports Club Blåvand. Udviklingen af ferieresortet, boardwalken og området med urbant strandliv under forsøgsprojektet, kan ses som det første skridt på vejen mod dette mål. 5

6 TURISTER I BLÅVAND EKSISTERENDE OG POTENTIELLE Potentielle tyske og svenske turister savner flere bymæssige oplevelser ved de danske kyster og oplever strandene som ensomme og tomme samtidig med vejret ofte er upålideligt. Etablering af Strandparken er et service og kvalitetsløft som skal målrette indsats mod nye turistsegmenter. Med etableringen af Blåvand Strandpark, gives badeturen, en række ekstra oplevelser. Alt i alt betyder det, at den enkelte besøgende bruger mere tid og flere penge i området. Der ud over henvender Strandparken sig til forskellige målgrupper som ikke tidligere har fået deres behov dækket inden for området Blåvand. Med forsøget søges at øge tiltrækning af forskellige besøgende; De, der ønsker luksus og velvære i forbindelse med et længerevarende ophold og endagsturisten som vælger at besøge området, enten for den informative, aktive gåtur i landskabet eller for strandlivet ved Hvidbjerg Strand. I området ved Blåvand Strand skabes læ og luksus, for de turister der vil være tæt på det barske Vesterhav og Vesterhavsklima, men som også ønsker komfortable omgivelser. På boardwalken iscenesættes naturens elementer og relateres til menneskelige aktiviteter. Turen er for den naturintresserede turist som ønsker input og information om det sted som besøges, Samtidig fungerer aktiviteterne i lommerne som mødesteder for de unge badegæster. Området med urbant strandliv et levende, uformelt sted. Her er masser af aktivitet og tilbud. Området henvender til unge og turister der ønsker et strandbesøg med aktiviteter og andre mennesker. Undersøgelser viser at den besøgende i Blåvand har en stor loyalitet overfor destinationen Blåvand og at genbesøgsraten på nuværende tidspunkt er ret høj. Med etablering Strandparkområdet satses på at denne tilbagevenden også vil fortsætte hos de kommende yngre generationer, der har højere krav til udbuddet af aktiviteter. BLÅVAND S HUK DANMARKS VESTLIGSTE PUNKT BLÅVAND Copyright: Luftfoto-Cowi, Grundkort-Varde Kommune, Matrikelkort-GST 6

7 UDVIKLING AF OMRÅDET TO TYNGDEPUNKTER OG FORBINDELSEN MELLEM DEM Områderne omkring Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand fungerer allerede i dag som tyngdepunkter. Det er her gæsterne ankommer til stranden, parkerer og bevæger sig mod vandet. Udviklingen i området vil fokusere på disse to punkter og forbindelsen mellem dem. Det østlige tyngdepunkt Det østlige tyngdepunkt ved Hvidbjerg Strand er allerede i dag under udvikling. Fra klitterne og ud i vandet planlægges en havbadebro og på en tidligere campingplads planlægges et nyt hotel opført i løbet af de kommende år. Med dette forsøgsprojekt ønskes parkeringspladsen (#2) omdannet til et sted, der vil rumme forskellige former for urbant strandliv med boder, caféer, badefaciliteter og sauna. Her skabes det uformelle, levende, strandnære opholdssted, som Blåvand i dag mangler. Det vestlige tyngdepunkt #5 #4 #3 VANDLEGEPLADS #1 BOARDWALK HOTEL Det vestlige udviklingsområde ved Blåvand Strand omfatter dele af den store parkeringsplads ved vejen Blåvand Strand, området syd for parkeringspladsen og en del af stranden. Her udvikles et område med fokus påluksus og det aktive liv, som stranden, vinden og vandet skaber mulighed for. #2 URBANT STRANDLIV Forbindelsen boardwalken Mellem de to tyngdepunkter skabes en forbindelse, hvorpå der knyttes forskellige oplevelser og informationer. HAVBAD 7

8 #1 BOARDWALK ET FORENENDE, OPLEVELSESRIGT STIFORLØB Mellem det urbane strandmiljø og området med vandaktivitet og kurbads faciliteter etableres en stiforbindelse, en boardwalk, som giver den besøgende lettere adgang til stranden. Boardwalken strækker sig fra resturanten ved parkeringspladsen gennem kur kurområdet til det urbane strandmiljø og parkeringsklitten i den østlige ende af området. Undervejs har stiforbindelsen tværgående afstikkere, som går direkte mod vandet. Nogle steder bevæger stien sig nede i landskabet og andre steder giver den overblik og udsyn over Vesterhavet. Stien iscenesætter naturen og gør den tilgængelig for rullestolsbrugere og dårligt gående samtidigt med, at den anviser, hvor man skal færdes og dermed mindskes slidet på klitterne og risikoen for sandflugt. Nogle steder udvider stien sig og skaber lommer med forskellige aktiviteter og information om naturen. Boardwarlk løftet over terræn, Sild (Sylt), Tyskland Lommer med aktiviteter og information En lomme kunne indeholde et udspændt segl som skaber skygge og informationer om solens stråling på forskellige tidspunkter og årstider og med spejlingseffekten fra havet. En anden lomme kunne indeholde pæle som opsat på forskellig vis, skaber vinduneller og læ. Informationen i denne lomme kunne omhandle vindhastigheder nu og i fremtiden, stormfloder eller noget om hvordan kysten ved Blåvand har udviklet sig gennem de sidste 100 år. Naturpark Hohes Venn, Belgien En 3. lomme kunne indeholde motionsredskaber og informationer om trækfugle. I lommen kunne være informationer om det energiforbrug de forskellige træk kræver for de forskellige fugle sammenlignet med, hvor meget tid det vil kræve på de enkelte redskaber for et gennemsnits menneske. 8 En 4. Lomme kunne indeholde hængekøjer og tilhørende informationer om søvn og hvile for mennesker og for fuglene under træk. Boardwarlk, Sild (Sylt), Tyskland

9 MOTION OG INFO OM TRÆKFUGLE AFSLAPNING OG INFO OM TRÆKFUGLE ISCENESÆTTELSE AF VINDEN OG INFO OM STORMFLODER OG KLIMA SKYGGE OG INFO OM SOL OG KLIMA 9

10 #2 URBANT STRANDLIV SHOPPING OG FACILITETER TIL BADEGÆSTERNE Den sydlige del af parkeringspladsen for enden af Hvidbjerg Strandvej omdannes til et område med urbant strandliv. Pladsen ligger i læ af klitterne, men stadigvæk tæt på både strand og infrastruktur, og det er derfor ideelt til udviklingen af et facilitetsområde med plads til ophold på også vindrige dage. PARKERINGSPLADS Forbindelsen til det vestlige tyngdepunkt, boardwalken, udvider sig og fungerer som en løftet træpromenade med boder og barer omkransende det centrale element sandkassen. Træpromenaden sikrer kørestolsbrugere og gangbesværede uhindret adgang til strandens faciliteter. Sandkassen giver plads til sportslige strandakiviteter. Den hårde belægning, som strækker sig fra stranden til det nye sområde, skaber en lille plads for enden af sandkassen. Denne plads vil være ideel til opsætning af scene eller storskærm, hvorved sandkassen skaber et blødt underlag for de besøgende at sidde på. BOARDWALK FACILITETSOMRÅDE HVIDBJERG STRANDVEJ Den nordlige del af parkeringspladsen effektiviseres, hvorved det reelle tab af parkeringspladser i området minimeres. SANDKASSEN Hvidbjerg Strandvej nederste del udvides evt. og her, hvor afstanden til havet er aller kortest, kan etableres evt. suf. parkeringspladser med enkelte tilhørende faciliteter. HVIDBJERG STRAND 10

11 BOARDWALK SIDDEMØBEL DIVERSE BODER BEACHVOLLEY TURISTKONTOR PARKERINGSPLADS BADEFACILITETER OG SAUNA STRANDBAR KAJAK- OG SURFHUSE HÅRD BELÆGNING (SCENE) 11

12 #3 VANDLEGEPLADS AKTIVITET, SJOV OG NATURKRÆFTER I umiddelbar nærhed til resortet og havaktivitetsbyen etableres ved Blåvand Strand et vandlegeområde med vandforhindringsbane. Området vil lægge op til leg og fysisk aktivitet og samtidigt give strandens besøgende mulighed for at opleve naturen og elementerne (vandet) på en ny måde. Området kunne indeholde pæle til pælesidning, gynger, net man kan kravle i, kanoner det kan pumpe og skyde med vand plateauer man kan svømme ud til og hoppe fra og fastspændte bolde eller øer man kan hoppe på. I badesæsonen sættes udstyret op på pælene og uden for sæsonen pilles det ned igen. Naturen som aktiv del af legepladsen Bølgerne og tidevandet vil skabe en foranderlig vandforhindringsbanen og have indvirkning på forhindringers forcering og sværhedsgrad. Vandlegeområdet vil således på en ny og håndgribelig måde formidle fortællingen om de klimatiske kræfter, der er med til at skabe og forandre landskabet ved Blåvand. 12

13 #4 #5 RESORT OG PARKERING LEJLIGHEDER MED LUKSUS I FOKUS Området vest for parkeringspladsen ved Blåbjerg Strand omdannes til et aktivt luksus ferieresort, bestående af klumper af lejligheder og huse i en til 2 etager. Mellem klumperne af bebyggelse friholdes hedearealet, så der opstår rekreative udkigskiler fra parkeringspladsen og bagvedliggende sommerhusområde mod havet og klitterne. I bebyggelsen længst mod havet, lige bag diget, ligger er fælles faciliteter i form af resturant, spa, sauna og forskellige termiske bade placeret. bebyggelsen udføres i beton og ekslkusive naturmaterialer som farvemæssigt falder i med landskabet og dermed fremstår diskret og spiller sammen med materialevalget i området for urbant strandliv. Lejlighederne har store sydvendte glaspartier, så hver bolig has en udsøgt udsigt over Vesterghavet og så man på den måde sikre maksimal udnyttelse af solens varme. Hver lejlighed er ca m2 og området rummer omkring 50 enheder fordelt på 3 steder Resortet henvender sig til den aktive besøgende, som ønsker en blanding af eksklusiv luksus blandet med aktivitet. Det kan være for en weekend i Blåvand med surfing eller havkajak på pogrammet eller en uge i efteråret for at vandre,mountainbike og ind imellem nyde eksklusive lokale produkter og udsigten over det uregerlige Vesterhavet fra lejlighedene. 13

14 BLÅ VAN CAFÉ OG RESTAURANT PARKERING < ST I MO DH AVE T PARKERING 14 DS TRA ND

15 BLÅVAND STRANDPARK 15

16 OMRÅDETS BINDINGER Naturbeskyttelseslovens 8 Størstedelen af projektområdet er klitfredet, jævnfør naturbeskyttelseslovens 8. Boardwalken, området til urbantstrandliv og Ferieresortet er placeret inden for Klitfredningen. Projektets gennemførelse kræver dispensation inden for klitfredningszonen. Naturbeskyttelseslovens 3 Kortet viser med lilla skråskravering den vejledende registrering af 3-beskyttet hede i projektområdet. Den blå polygon viser et areal, der forventes registreret som 3-hede i forbindelse med statens gennemgang af 3-natur (arealet skal administreres som 3-beskyttet hede). Arealet med sort dobbeltskravering (#2 Urbant strandliv ) forventes i samme forbindelse udtaget af registreringen, og dette areal vil ikke blive administreret som 3-beskyttet. Den rød/sort-stiplede streg angiver grænsen mellem sommerhusområde og landzone. I arealet med sommerhusområde (nord for stregen) har 3-beskyttelsen kun begrænset betydning, idet dette areal i realiteten kun er beskyttet imod tilstandsændringer med landbrugsmæssige formål. I arealet med landzone kræver alle tilstandsændringer dispensation, og der er tale om en restriktiv beskyttelsesbestemmelse. Kommunen er dispensationsmyndighed. Ved en gennemgang af de punkter, der er nævnt i skitsematerialet ses, at etablering af boardwalk og alle oplevelsespunkterne i forbindelse med denne vil kræve 3-dispensation. Der kan også være elementer af delprojekterne #2, Urbant strandliv og #3, vandlegeplads som viser sig at kræve dispensation. På et foreløbigt grundlag ses der ikke at være væsentlige problemer med at meddele dispensation til boardwalken, mens oplevelsespunkterne i forbindelse med denne umiddelbart virker problematiske i forhold til formålet med 3-beskyttelsen. En nøjere vurdering vil kræve en undersøgelse af de berørte arealer og en nærmere beskrivelse af projekterne. 16

17 Natura 2000 Kortet viser med lilla skravering området, der er udpeget som Natura 2000-område med status som habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde. Som det ses, inddrages der Natura 2000-område mod øst og vest, og resten af forsøgsområdet støder direkte op til Natura 2000-området mod syd Det skal vurderes om projekett kræver en planlægningstilladelse ifølge 5 i habitatbekendtgørelsen (Miljøministeriets bek. Nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) Der er ikke kortlagt eller forventning om forekomst af naturtyper fra udpegningsgrundlaget på de dele af Natura 2000-området, der inddrages i forsøgsområdet. Umiddelbart øst og syd for den østlige parkeringsplads er der kortlagt forekomster af naturtyperne 1330 Strandeng og 2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation, men det vurderes, at der ikke er mulighed for, at projektet vil påvirke disse eller andre naturtyper fra udpegningsgrundlaget. Hvis planen skulle påvirke Natura 2000-områdets bevaringsmålsætning skulle det altså være i form af forstyrrelse eller fortrængning af en eller flere af arterne fra udpegningsgrundlaget for Habitatområde 78, fiskearter, pattedyrarter eller fuglearter. Flere af arterne kan forekomme sporadisk i eller ved forsøgsområdet, men det må tages i betragtning, at der er tale om et badestrands-område med parkeringspladser, som ligger tæt op til en stor campingplads og et sommerhusområde. Forsøgsområdet er intensivt anvendt året rundt, og det har isoleret set ikke betydning for arterne på udpegningsgrundlaget. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil have indflydelse på arterne fra udpegningsgrundlaget, selvom det kan medføre øget færdsel i området. Bilag IV-arter Der er ikke noget konkret kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Ud fra 17

18 et generelt kendskab til arternes forekomst i kommunen kan der være en begrænset mulighed for, at de naturprægede dele af området kan være rastelokalitet for strandtudse og yngle- eller rastelokalitet for markfirben. Det vurderes dog at være meget usandsynligt, at der skulle være forekomst af markfirben, da området er alt for forstyrret for denne art. Det bemærkes specielt, at den megen færdsel med hunde er dårligt foreneligt med markfirben. For begge arters vedkommende vurderes det, at den påtænkte etablering af en boardwalk vil være til gavn for arterne. Det skyldes, at boardwalken vil medvirke til at kanalisere færdslen og dermed mindske forstyrrelsen af eventuelle forekomster af arterne. Nationalpark Vadehavet Den arealmæssige afgrænsning af nationalparken ved forsøgsområdet er den samme som vist ovenfor for Natura 2000-området. Området er omfattet af Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Nr af 30. september Miljøministeriet. Projektet kræver ikke nogen tilladelse efter lov om nationalparker, men nationalparkfonden er klageberettiget på de fornødne dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og på lokalplanen,og det må forventes, at fonden vil påse, om projektet er foreneligt med formålet med nationalparken (og med nationalparkplanen). Formålet med at oprette Nationalpark Vadehavet er velser og friluftsliv i vadehavslandskabet, 5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier, 6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri og 7) at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde. 1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer, 2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab, 3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier, 4) at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske ople- Vadehavsbekendtgørelsen Dele af projektområdet er omfattet af Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet. Nr. 867 af 21. juni Miljøministeriet. Vildtreservatet afgrænses det pågældende sted mod land af højeste, daglige vandstandslinje. Delprojekt #4 Vandlegeplads kan - alt efter projektets art kræve tilladelse efter bekendtgørelsen 11. Tilladelsen meddeles af Naturstyrelsen. 18

19 19

blåvand strandpark 1

blåvand strandpark 1 blåvand strandpark 1 2 Indhold Stedet 4 Visionen for blåvand 5 Turister i blåvand 6 Udvikling af området 7 #1 Boardwalk 8 #2 Urbant strandliv 10 #3 vandlegeplads 12 #4 & #5 resort og parkering 13 Blåvand

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax Forsøgsordning for kyst- og naturturisme J. nr. NST-119-00321 ANSØGNINGSSKEMA 1) Kommune Varde Kommune 2) Titel på projekt Blåvand Strandpark 3) Kontaktperson Tove Wolff, towo@varde/21299037/79947426 4)

Læs mere

BLÅVAND KYST EN AKTIV STRANDPROMENADE

BLÅVAND KYST EN AKTIV STRANDPROMENADE BLÅVAND KYST EN AKTIV STRANDPROMENADE 1 2 BAGGRUND NYE MULIGHEDER I KYSTNÆRHEDSZONEN Sammen med et flertal i folketinget aftalte regeringen i juni at gennemføre en forsøgsordning på basis af kommuneansøgninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde kommune. Matrikel nr.: 31b, 31,ax og dele af 1i Vandflod By, Oksby.

ANSØGNINGSSKEMA. Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde kommune. Matrikel nr.: 31b, 31,ax og dele af 1i Vandflod By, Oksby. Forsøgsordning for kyst- og naturturisme J. nr. NST-119-00321 ANSØGNINGSSKEMA 1) Kommune Varde Kommune 2) Titel på projekt Blåvand Strandpark 3) Kontaktperson Tove Wolff, towo@varde/21299037/79947426 4)dato

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til projektet Blåvand Kyst, Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til projektet Blåvand Kyst, Byrådets vurdering af disse Dato 05-08-2016 Dok.nr. 112744/16 Sagsnr. 16/1753 Ref. STEV Resumé af indkomne bemærkninger til projektet Blåvand Kyst, af disse I forbindelse med den offentlige høring af ideoplægget til projektet Blåvand

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet.

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST-119-00321 1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.)

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 05. Blåvand 05.01 Blåvand 05.02 Vejers 05.03 Mosevrå Bevaringsværdige bygninger Rammer Oversigt over ændringer 05.01 Blåvand Status Blåvand er en kystby med udviklingspotentiale indenfor detailhandel

Læs mere

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven Notat Landsplan J.nr. BLST-101-00757 Ref. jac Den 2. februar 2009 Beskyttelsesinteresser og opsætning af vindmøller Landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser Som udgangspunkt kan der i dag ikke opstilles

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København

Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København Natur & Park Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Varde Kommunes høringssvar i forbindelse med Statens Forslag til udpegning

Læs mere

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern.

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern. Hotel Restaurant Schützenhof auf Hotel Restaurant Schützenhof tilbyder familiære omgivelser i kort afstand til havnen. Introduktion Med et ophold på Hotel Restaurant Schützenhof, vil I befinde Jer lige

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 22 er administrativt endelig vedtaget og den

Læs mere

BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby

BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby VISION Blåvand - sammenhæng mellem byen, naturen og stranden Vores vision Promoverende og rekreativ relationszone mellem Naturpark Vesterhavet/Kallesmærsk Hede og

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej Blåvand

Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej Blåvand Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej 41 6857 Blåvand Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt midlertidig tilladelse til udledning af indtil 2.500.000 m³ grundvand til søterritoriet.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for Lolland

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 878 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 878 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 878 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 6. juli 2016 Besvarelse af spørgsmål 878 alm.

Læs mere

TILLÆG 11 Badehotel ved Hvidbjerg Strand i Blåvand ENKELTOMRÅDE 05.01.R04

TILLÆG 11 Badehotel ved Hvidbjerg Strand i Blåvand ENKELTOMRÅDE 05.01.R04 TILLÆG 11 Badehotel ved Hvidbjerg Strand i Blåvand ENKELTOMRÅDE 05.01.R04 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JUNI 2014 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Kystdirektoratet Email: kdi@kyst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-665-00037 Og Nst-4122-665-00038 Ref. anand Den 28. juni 2013 Dispensation til at fjerne bunkere inden for naturbeskyttelseslovens klitfredede

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HO Kommune 1 08. Ho 08.01 Ho By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen,

Læs mere

Varde-by- Materialemanual. Lakolk - vind i sejlene Landskabsdesignet

Varde-by- Materialemanual. Lakolk - vind i sejlene Landskabsdesignet Landskabsdesignet Varde-by- Materialemanual Lakolk - vind i sejlene 21-12-2016 Indhold Belægning side 04 Elementer side 06 Belysning side 09 Leg side 10 Planter side 12 Oversigt side 14 Kombinationen af

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

www.lakelagangolf.com

www.lakelagangolf.com Letterhead size c ar Med golfbane som hjerte, tegnet af en af verdens bedste golfbanearkitekter, Robert Trent Jones II, slår Lake Lagan Golf Resort dørene op for et mondænt, oplevelsesrigt og alsidigt

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

At kystsikringen holdes inden for matr.nr. 1aa Henne By, Henne.

At kystsikringen holdes inden for matr.nr. 1aa Henne By, Henne. Eigil Lauritsen ApS Strandvejen 42 6854 Henne (info@henne-vvs.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 02-08-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Den nye planlov muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Lovforslag om modernisering af planloven Lovforslag om modernisering

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Havneby Dige Magnus Skak Jensen Vestergade 9 6792 Rømø Kystdirektoratet J.nr. 15/00762-30 Ref. Anni Lassen 14-01-2016 Tilladelse til forstærkning af Havneby Diget, matr. 241 Kirkeby, Rømø, Tønder Kommune

Læs mere

Dispensation til etablering af gangbro (boardwalk) på gammel sti på strandeng, matr. 5e, Østrup By, Glud, Snaptun Strandvej 12, Juelsminde

Dispensation til etablering af gangbro (boardwalk) på gammel sti på strandeng, matr. 5e, Østrup By, Glud, Snaptun Strandvej 12, Juelsminde Naturstyrelsen Trekantområdet Førstballevej 2 7183 Randbøl Att. Gert Hougaard og Trine Jensen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS-101-01244 Ref. jac Den 5. marts 2010 Uddybende redegørelse for screening af arealer til brug

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy BEK nr 866 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere