BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby"

Transkript

1 BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby

2 VISION Blåvand - sammenhæng mellem byen, naturen og stranden Vores vision Promoverende og rekreativ relationszone mellem Naturpark Vesterhavet/Kallesmærsk Hede og beboelsezone/bykerne Bykerne - shopping kystbyliv Beboelseszone, Feriehuse - camping Blåvand skal videreudvikle sin position som Danmarks førende kystferiedestination og gøres langt mere markant og enestående. Dette skal ske gennem nyskabende, engagerende, og inspirerende formidling, arkitektur, design og kunst. Vi vil udvikle de rekreative faciliteter og overnatningsmuligheder på en fascinerende og interessevækkende måde, der styrker og befordrer de besøgendes relationer til naturen og kulturmiljøet. Promoverende og rekreativ relationszone mellem stranden/kysten og beboelseszone/bykerne Natur, hede, skov, Naturpark Vesterhavet Kystlandskab, klitter, strand, Nordsøen, Nationalpark Vadehavet Tiden er inde til en ny tilgang og en revitalisering af Blåvand-området, som er det førende danske ferieresort ved nordsøkysten. På trods af det store potentiale har Blåvand hverken som by eller destination sin egen klare profil. Blåvand skal udvikles som en attraktiv kystferieby tilpasset den rå natur og det skiftende vejr på den danske vestkyst. Derfor vil vi omfortolke og udvikle et by-, aktivitets- og strandliv, der på én gang er tilpasset tidens krav om kvalitet, aktivitet og aktion og ønsket om at formidle og bevare kulturhistorien og den flotte natur. I manges bevidsthed er Blåvand kun selve bykernen med butikker, spisesteder og aktivitetsmuligheder. Stranden, de omkringliggende sommerhusområder og naturen betragtes ikke som en integreret del af Blåvand til trods for, at det er her mange af områdets oplevelsesmuligheder er. Der er et stort uudnyttet potentiale i at skabe sammenhæng mellem byen, stranden og naturen. Udviklingstiltag skal bidrage til at lede besøgende fra byen til stranden og ud i den omkringliggende natur og derved åbne op for de muligheder, der ligger i at kombinere de forskelligartede oplevelsesrum. Dette skal ske gennem udviklingstiltag og innovative aktiviteter, der understøtter og videreudvikler naturen, havet, kystlandskabet og kulturhistorien, stedet i forvejen har. Blåvand skal trække flere besøgende til ved at udvikle markante og nyskabende rekreative faciliteter på land og i vand samt nye måder at observere naturen på. Udviklingstiltagene skal imødekomme de besøgendes forventninger og drage nytte af den unikke beliggenhed mellem Nationalpark Vadehavet og den kommende Naturpark Vesterhavet. For at gøre Blåvand til en mere markant og enestående destination vil vi fremme inspirerende formidling, design, arkitektur og kunst, der skaber opmærksomhed omkring byen. Indsatserne skal styrke muligheden for at bygge rekreative faciliteter og feriebeboelser, der promoverer den enkelte besøgendes relationen til natur- og kulturmiljøet. Indsatserne skal ske i et partnerskab mellem private og offentlige aktører.

3 BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby ViSION Blåvand skal videreudvikle sin position som Danmarks førende kystferiedestination og gøres langt mere markant og enestående. Dette skal ske gennem nyskabende, engagerende, og inspirerende formidling, arkitektur, design og kunst. Vi vil udvikle de rekreative faciliteter og overnatningsmuligheder på en fascinerende og interessevækkende måde, der styrker og befordrer de besøgendes relationer til naturen og kulturmiljøet. Indsatsområde Det stemningsfulde Blåvand Strandliv i verdensklasse Natur, kultur og sammenhæng Projektidéer Blåvand Strandcenter som portal til stranden Pier på høfder Udbygning af Tirpitz til Museumscenter Blåvand Funktionel og rekreativ kunst Vesterhavsbad Blåvandshuk Naturcenter Nationalpark Vadehavet møder Naturpark Vesterhavet Nye overnatningsformer: Creative retreats Nature retreats/ eco-resort Flow feriehuse Strandhytter Udsigtspladser og Naturteater Beach wipe-out Blåvand Byskov og Naturbaggård Faciliteter til vinterbadere Flytbare pavilloner Aktivitetsområde bag klitterne fx legeplads og picnicpladser Restaurant Hukket med havudsigt

4 IDÈOPLÆG Natur, kultur og sammenhæng Det stemningsfulde Blåvand I højsæsonen og weekenderne er der masser af liv og aktivitet langs hoved- og handelsgaden, som fører gennem byen. De mange handlende, fodgængere, cyklister og bilister er samlet på et forholdsvist lille område. Derfor er der behov for at skabe åndehuller og pladser, hvor man kan tage et hvil og slippe det mere hektiske handelsliv et øjeblik. Pladser, der vil skabe mulighed for flere og anderledes oplevelsesmuligheder i byen, for eksempel markeder med lokale fødevarer, inspirerende anlæg til ophold, udfordringer, spil og leg. Samtidig er der behov for tiltag, som leder gæsterne længere ud til handelsgadens yderpunkter og de butikker og spisemuligheder, som ligger der. Det vil sprede aktiviteten og samtidig vise gæsterne videre mod stranden og ud i de oplevelsesmuligheder, som den omkringliggende natur rummer. Udbuddet af overnatningsmuligheder i Blåvand er næsten udelukkende baseret på traditionelle sommerhuse og campingenheder. Det begrænser potentialet for sæsonudligning og markeds- og målgruppespredning. Der er behov for at differentiere overnatningsproduktet med fokus på at skabe exceptionelle og ekstraordinære overnatningsmuligheder, hvor arkitektur, miljø, natur og design på en inspirerende måde går op i en højere enhed. De nye overnatningstilbud skal tiltrække et nyt segment og derved udvide målgrupper og markeder. Strandliv i verdensklasse Blåvand har nogle af Danmarks bedste strande. Mod syd de børnevenlige med Hvidbjerg Strand og Blåvand Sydstrand og mod vest den mere vilde og barske strand med direkte påvirkning af vestenvinden og Vesterhavets bølger. Strandene og havet er naturens bedste legeplads og en oplevelse i sig selv - på én gang tillokkende og svært tilgængelig. Vi ønsker, at Blåvand skal kunne tilbyde strandliv i verdensklasse. Vi vil derfor udvikle aktivitets-, opholds - og oplevelsesmuligheder på og ved stranden, der kan understøtte strandlivet og øge tilgængeligheden til havet under sommerens skiftende vejrforhold. Vi vil satse på mobile faciliteter, anvendelse af eksisterende anlæg som bunker- og kystsikring og et materialevalg, der falder ind i den rå natur. Dermed kan vi, uden at kompromittere den storslåede natur, skabe rekreative faciliteter, aktivitetsmuligheder og øget tilgængelighed til havet. Samtidig tilføres strandlivet ved Vesterhavet nye facetter, der på én gang vil øge oplevelsesværdien og samtidige differentiere den nye nordiske badeferie fra de konkurrerende markeder i Sydeuropa. Blåvand by er en del af Vestkysten og den unikke natur, men det kan være vanskeligt at forestille sig, når man opholder sig midt i byen eller i sommerhusområderne. Derfor skal adgang til strand og naturområder synliggøres og formidles. Der skal være fokus på tiltag og udviklingsmuligheder, som skaber sammenhæng mellem byen, den omkringliggende natur og stranden. Ved Blåvandshuk mødes Nationalpark Vadehavet, Danmarks største og eneste maritime nationalpark, med den kommende Naturpark Vesterhavet, der bliver en af de første og største danske naturparker. Naturpark Vesterhavet rummer et unikt landskab med tydelige spor efter besættelsen og Atlantvolden. Museet for Varde By og Omegn arbejder med projekt Museumscenter Blåvand, som skal etableres via en udbygning af Tirpitzstillingen, der ligger cirka to kilometer vest for Blåvand by. Centret skal bestå at tre dele: Danmarks Ravmuseum, der formidler ravets historie, Histolarium Blåvand med fokus på havet og sandets betydning for de mennesker, der lever i Vestjylland og Bunkermuseum Tirpitz, der formidler historien om Hitlers Atlantvold, som kanonstillingen Tirpitz er en del af. Realiseringen af det nye museumscenter vil løfte formidlingen af områdets natur- og kulturhistorie og give de besøgende et unikt indblik i det område, de besøger. Blåvandshuk er et mekka for trækfugle, især om efteråret. Ornitologer fra Danmark og Europa besøger hvert år Blåvandshuk for at iagttage mere end 00 forskellige fuglearter. Om foråret og efteråret ringmærkes især småfugle ved fuglestationen og Blåvand Fyr. Engagerende og medrivende formidling skal gøre disse spændende oplevelser og historier tilgængelige og synlige for de mange besøgende i bykernen og feriehusområdet. 7

5 Indsatsområder 8 9

6 Naturobservations- og rasteplads, Norge Naturobservationstårn, Finland Blåvandshuk Blåvandshuk et helstøbt kultur- og naturscenarie ved Danmarks Vestligste punkt Blåvandshuk Fyr er den mest besøgte turistattraktion i Varde Kommune og et ikon i sig selv. Blåvandshuk og det vestligste Danmark udgør et storslået og enestående natur- og kulturmiljø med en række spændende enkeltelementer, som skal udvikles til en fremtrædende, engagerende og raffineret helhed med potentiale til at blive Varde Kommunes vigtigste oplevelsesrum. En udviklingsplan for området med vægt på formidling af oplevelsesrummet vil bidrage til at skabe en unik helhed med mulighed for at udnytte ejendommene i området. Samtidig kan der skabes bedre tilgængelighed til strandsletten Kallesmærsk Hede, der strækker sig mod nord sig ind over de militære arealer. Et stisystem til bykernen samt udvikling af rekreative faciliteter som naturteater, picnicpladser og andre markante naturobservationsfaciliteter vil styrke formidlingen af området. Desuden kan et nyt sømærke, der samtidig fungerer som udsigtstårn og skulptur, på en nyskabende måde markere Danmarks vestligste punkt. FORUDSÆTNINGER Anlæggene ved Blåvandshuk omfatter Blåvand Fyr og ved foden af fyret ligger fyrmesterboligen, der i dag rummer turistinformation og billetsalg til fyret samt besøgscenter for havvindmølleparken på Horns Rev. Neden for klitten nord for vejen ligger en fyrpasserbolig og syd for vejen et dobbelthus med to fyrpasserboliger, som rummer Blåvand Naturcenter og en utidssvarende naturudstilling. Som det næste hus på sydsiden ligger en bygning, der i sin tid blev opført som bolig for personale ved Blåvand Radio, da denne lå ude ved fyret, som nu er privatejet kursus og overnatningssted Det gule hus. Resurser Etablering af et offentligt-privat samarbejde samt fondsfinansiering. området Horns Rev, der strækker sig fra Blåvandshuk og 0 kilometer ud i Vesterhavet, er et af de farligste områder for skibsfarten langs de danske kyster. De danske institutioner, der skaber sikkerhed til søs er samlet ved Blåvandshuk: redningsvæsen, fyrtjeneste og radiotjeneste. Ved Blåvandshuk mødes Danmarks største og eneste maritime nationalpark, Nationalpark Vadehavet, med en de første og største kommende danske naturparker, Naturpark Vesterhavet, i et unikt landskab med tydelige spor efter besættelsen og Atlantvolden. Fra Blåvandshuk fanges man af et fascinerende syn på Horns Rev, hvor 7 kæmpemøller omdanner vind til energi husstande får dagligt strøm fra møllerne, og det lille besøgscenter for havvindmølleparken er populært blandt turister og faglige studieture inden for off-shore vindkraft. 0 Hukket udgør et mekka for trækfugle, især om efteråret, hvor der kan ses op til fuglearter, og tæller man nærområderne med, er der registreret ikke mindre end 0 fuglearter. De mange fugle betyder, at rigtig mange ornitologer fra Danmark og Europa besøger Blåvandshuk hvert år. Der foretages også ringmærkning både forår og efterår af især småfugle i buskadset omkring fuglestationen og Blåvand Fyr.

7 Feriehus, U.S.A. Creative Retreat, Finland Blåvand radio Område for opførelse af anderledes overnatningsfaciliteter Varde Kommune ønsker at skabe et område med attraktive overnatningsfaciliteter, der markant adskiller sig fra det traditionelle sommerhusbyggeri. FORUDSÆTNINGER Teknologien på stedet er under udfasning og arealet vil i løbet af en årrække kunne tages i brug til andre formål. Varde Kommune lægger i turismestrategien vægt på, at udbuddet af overnatningsfaciliteter skal udvikles for at sikre alternativer til de traditionelle sommerhuse og for at øge helårsturismen. området Det tidligere Blåvand Radio havde et større byzoneareal vest for Blåvand bymidte, der blev anvendt til tekniske installationer i forbindelse med satellitkommunikation. Området består hovedsageligt af hede, krat og skovbeplantning, med en række bebyggelser til administration og tekniske installationer samt tjenesteboliger. Området ved Blåvand Radio er et af de sidste tilgængelige byzoneområder ved Blåvand, og områdets fremtidige udnyttelse skal derfor overvejes nøje. Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune, vil i løbet af foråret 0 tage stilling til principperne for den videre planlægning af området. Resurser Byggemodning med videre foretages af private investorer.

8 Udsigtstårn, Finland Blåvand Strandcenter relationszone til Blåvand Strand Placering: Blåvand Nord, Fyrvej mellem Horns Bjerge og Strandvejen Der skal primært skabes et område, der kan formidle overgangen mellem naturen og byen samt synliggøre nærheden til stranden. Det kan blandt andet gøres ved at etablere et funktionelt vartegn. Et vartegn, der er synligt fra byen, kan trække turisterne til området og gøre dem bevidste om lokalområdets naturlige kvaliteter. Vartegnet skal udformes, så det giver mulighed for fysiske udfordringer såvel som visuel forbindelse til den omkringliggende natur. Desuden kan man opføre en installation med en kunstnerisk udformning, der kan markere området og rumme en udsigtspost på toppen. Udformningen skal både tilgodese de besøgende, der tør springe ud i en fysisk udfordring, og de mindre mobile besøgende. FORUDSÆTNINGER For at skabe et attraktivt område er der behov for, at Varde Kommune og de lokale grundejere i fællesskab udvikler en plan for udformning, indretning og forskønnelse af området. Det forudsættes, at området stadig kan benyttes til dagligvarebutik, men at der ligeledes kan dannes grundlag for anden aktivitet - gerne med fokus på fysisk bevægelse. Resurser Det anslås at etablering af et vartegn, kan udføres for, mio. kr. området Ved den nordlige overgang mellem by og land ligger et område, der skæmmer helhedsindtrykket af Blåvand. Området fremstår trøstesløst og bærer præg af at blive lukket ned om vinteren. Området, der blandt andet indeholder en dagligvarebutik, ligger op til gennemkørselsvejen Fyrvej og er omgivet af ferieboliger samt nabo til Blåvand Kro. Udformning og indretning af området skal finansiere af private midler med bistand fra Varde Kommune til udvikling af udformning og eventuel ændring af plangrundlaget.

9 East Beach Café, England A Blåvand strand Nordisk strandliv tages til nye højder Der skal skabes passende og markante nyskabende vand- og landbaserede rekreative faciliteter, der understøtte den familievenlige strand med nye facetter af strandlivet. Strandcafé/Restaurant Hukket Arkitektonisk interessant strandcafé/restaurant ved Blåvand Strand med havudsigt og terrasse. Blåvand Strandaktivitetspark Aktivitetsområde bag klitterne legeplads, strandbruser, picnicpladser. Nye nordiske badehytter Skandinavisk arkitektkonkurrence og udstilling om nyfortolkning af den nye nordiske badehytte. Beach Wipe Out/vandspil Vandleg, action, konkurrence og forhindringsbane for store børn og unge samt legesyge voksne. 7

10 Kastrup Havbad, Danmark B Hvidbjerg Strand Pier & Vesterhavsbad Nordisk strandliv tages til nye højder I forbindelse med høfde tænkes bygget en pier/badebro og et havbad. Idéen er at understøtte badekulturen ved at etablere et moderne havbadeanlæg bestående af en smuk og arkitektonisk spændende udført pier/badebro og Vesterhavsbad ovenpå og ud fra den eksisterende høfde med tømmerflåde på åbent hav. Der skal ved byggeriet lægges stor vægt på hensynet til kystlandskabet og æstetikken. Den tillokkende jyske strækning langs Vesterhavet er i dag stor set uden denne type rekreative og helsebringende faciliteter, og der er i dag kun mulighed for havbad fra stranden langs hele den jyske vestkyst. Havbadeanlægget vil tilføje Vestkysten en ny oplevelsesmæssig og rekreativ dimension og sikre gode rammer for, at borgere og feriegæster får en ny og anderledes mulighed for fra vandsiden at opleve havet, klitterne, stranden og kyststrækningen. Byggeriet vil skabe rammerne for en vifte af rekreative muligheder og aktiviteter: Sommerbadning Omklædning/bruser Vinterbadning Havkajaksejlads Vandpolo Udspringsmuligheder Solbadning Restitution, refleksion og ro Kørestolsrampe Strandsauna Mulighed for at opleve Vesterhavet i dårligt vejr Specialarrangementer/musikarrangementer FORUDSÆTNINGER Der udarbejdes et kommissorium for det videre arbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe for Hvidbjerg Pier & Vesterhavsbad. Der gennemføres nødvendige analyse- og projekteringsarbejder. Der udarbejdes et skøn over omkostningerne til vedligeholdelses. området Hvidbjerg Strand med Blå Flag ligger ved en af Europas førende femstjernede campingpladser med campingenheder og det smukt udførte Blåvand Kurbad og Wellness. Vesterhavet er her rimelig fredsommeligt og familievenligt, da stranden ligger i læ af Blåvandshuk og Horns Rev. Resurser Det anslås at kunne realiseres for omkring - 7 millioner kroner 8 9

11 Natur board-walk, Norge Blåvand BYSKOV OG NATURBAGGÅRD naturlegeplads og stisystem ud fra byens baggårde etableret som opmærksomhedsskabende og rekreative overgangszoner mellem byen og naturen Blåvand midtby består af en lang handelsgade, hvor der centralt i byen ligger et potentielt udviklingsområde med naturen som østlig afgrænsning. Her er det muligt at etablere et samlingssted, der kan formidle nærheden til den omkringliggende natur - Blåvands Naturbaggård - hvor stille aktiviteter, handel og naturoplevelser kan kombineres med muligheden for at bevæge sig rundt om byen til Blåvand Fyr, videre langs stranden og tilbage til byen. Naturbaggården skal gribe fat i både handelsmiljøet og naturen og skabe en indbyrdes forbindelse i form af en række markeringer og overgange. FORUDSÆTNINGER En kraftig visuel markering skal lede besøgende i retning af torvet med mulighed for at fortsætte gennem den østlige afgrænsning, hvor man på den tætte beplantnings snørklede stier kan få oplevelser fra udsigtspunkter og labyrintisk mystik. Området skal indrettes, så der skabes mulighed for ophold og pauser ved små pavilloner, borde og bænke, legeredskaber og lignende. Under forudsætning af at en tankstation nedlægges, kan området udvides ved en senere etape. Resurser Det anslås, at etablering af markeringer og overgange kan udføres for mio. kr. området Området, der huser p-pladser og tankstation, omgives af butikker og handelsgade samt den nære natur, der består af tæt skov og kratbeplantning, som danner bindeled til den utæmmede vilde natur, der omgiver Blåvand. Området har karakter af bagside. Gennem samarbejde mellem Varde Kommune og lokale grundejere kan området forskønnes og synliggøres efter en samlet plan for parkerings- og torvearealer, så det kan blive et roligt område, hvor man mødes og nyde madpakken, udforske de mange muligheder eller lade børnene lege, klatre og udfordre hinanden. Udformning og indretning af området skal finansieres af private midler med bistand fra Varde Kommune til udvikling af sammenhæng. 0

12 Blåvand Health Resort Hotel Projekt UDVIKLINGSOMRÅDE ØST Byudvikling mellem Blåvand midtby og det kommende BLÅVAND HEALTH RESORT hotel Varde Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et område ved indgangen til Blåvand by, for at forskønne, markere og skabe sammenhæng mellem centrum og det kommende Blåvand Health Resort Hotel. Ændringerne i området skal forstærke det bymæssige udtryk og sikre gode stiforbindelser og aktiviteter, der indbyder til bevægelse rundt i området og kan fungere som en sløjfe på en bytur i Blåvand. FORUDSÆTNINGER Varde Kommune har for få år siden vedtaget en lokalplan, der muliggør et større hotelbyggeri på østsiden af Hvidbjerg Strandvej. Når dette byggeri opføres, vil det udgøre en fin afrunding af Blåvand by mod sommerhusområderne mod øst. Resurser Ikke afklaret men primært private investeringer. området Området mellem det kommende hotelbyggeri og byen har en central beliggenhed og udgør med kirken og den gamle skole kernen i det oprindelige Blåvand. Området indeholder også arealer, der med fordel kan udvikles med et mere urbant udtryk. Fremadrettet forventes det, at den gamle skole skal benyttes til turistkontor, og med en fortsat udvikling af forretnings- og restaurationsmiljøet nord for Blåvandvej vurderes det, at der er gode forudsætninger for at revitalisere denne del af Blåvand by.

13 VK 0 HEFA

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 05. Blåvand 05.01 Blåvand 05.02 Vejers 05.03 Mosevrå Bevaringsværdige bygninger Rammer Oversigt over ændringer 05.01 Blåvand Status Blåvand er en kystby med udviklingspotentiale indenfor detailhandel

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Varde Kommune Kystturisme

Varde Kommune Kystturisme Varde Kommune Kystturisme Indhold Strategisk grundlag for udvikling af kystturisme Udviklingsplaner for Kystbyer Turismeudviklingen fremadrettet Udvikling af det strategiske grundlag Udviklingsstrategi

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Vejers. Mosevrå. Blåvand 05. BLÅVAND KOMMUNEPLAN 2013

Vejers. Mosevrå. Blåvand 05. BLÅVAND KOMMUNEPLAN 2013 Vejers Mosevrå Blåvand 05. BLÅVAND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax Forsøgsordning for kyst- og naturturisme J. nr. NST-119-00321 ANSØGNINGSSKEMA 1) Kommune Varde Kommune 2) Titel på projekt Blåvand Strandpark 3) Kontaktperson Tove Wolff, towo@varde/21299037/79947426 4)

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

blåvand strandpark 1

blåvand strandpark 1 blåvand strandpark 1 2 Indhold Stedet 4 Visionen for blåvand 5 Turister i blåvand 6 Udvikling af området 7 #1 Boardwalk 8 #2 Urbant strandliv 10 #3 vandlegeplads 12 #4 & #5 resort og parkering 13 Blåvand

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Til Varde Kommune Blåvand d. 05.06.2012

Til Varde Kommune Blåvand d. 05.06.2012 Ken Eriksen Fra: vardekommune vardekommune Sendt: 6. juni 2012 08:21 Til: npbb npbb Emne: VS: Høringssvar Vedhæftede filer: Bemærkninger til udviklingsplan for Blåvand.docx Fra: etthorsen@mail.dk [mailto:etthorsen@mail.dk]

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Nymindegab. Lønne. Hejbøl Houstrup 13. NYMINDEGAB KOMMUNEPLAN 2013

Nymindegab. Lønne. Hejbøl Houstrup 13. NYMINDEGAB KOMMUNEPLAN 2013 Nymindegab Lønne Hejbøl Houstrup 13. NYMINDEGAB KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af:

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

TDC: Arealudvikling Blåvand

TDC: Arealudvikling Blåvand TDC: Arealudvikling Blåvand M A S T E R P L A N Januar 2013 2 TDC s arealer ved Blåvand Radio Masterplan HORNS BJERGE Matrikel 6c Matrikel 13a FYRVEJ Januar 2013 3 Indhold Indledning 3 Grundlag 3 Omgivelserne

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 173 Offentligt Hvem er vi? er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Vi er imod, at man har til hensigt at ødelægge de største naturmæssige

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kort beskrivelse af fire store strategiske turismeprojekter

Kort beskrivelse af fire store strategiske turismeprojekter N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Klik her for at angive tekst. Emne Store strategiske turismeprojekter UDKAST Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Museumscenter Blåvand Om planerne for et nyt turistmuseum ved Vestkystens største ferieby Af Mette Bjerrum Jensen & Claus Kjeld Jensen

Museumscenter Blåvand Om planerne for et nyt turistmuseum ved Vestkystens største ferieby Af Mette Bjerrum Jensen & Claus Kjeld Jensen Om planerne for et nyt turistmuseum ved Vestkystens største ferieby Af Mette Bjerrum Jensen & Claus Kjeld Jensen Udfordringen Hvornår opsøger turister museer på deres feriedestination? Det gør de, når

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 1 Indledning En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne Agenda Forsøgsprojekterne og Regeringens udspil Bæredygtighed Hovedpunkter af analyse af de 10 forsøgsprojekter Betydning for lokalområdet Afslutning De 10 forsøgsprojekter

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Beretning Blåvand Grundejerforening

Beretning Blåvand Grundejerforening Beretning 2015-2016 Blåvand Grundejerforening 24.3.2016 I 2015 var omsætningen af sommerhuse i Blåvand af stort set samme omfang som i 2014, der blev solgt 106 huse mod 105 i 2014. Priserne er stabile,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 dagens program 15.00-15.05 Velkomst 15.05-15.45 Præsentation af by og landskab 15.45-16.00 gangbroer og Trafikplan i Hvide

Læs mere

BLÅVAND KYST EN AKTIV STRANDPROMENADE

BLÅVAND KYST EN AKTIV STRANDPROMENADE BLÅVAND KYST EN AKTIV STRANDPROMENADE 1 2 BAGGRUND NYE MULIGHEDER I KYSTNÆRHEDSZONEN Sammen med et flertal i folketinget aftalte regeringen i juni at gennemføre en forsøgsordning på basis af kommuneansøgninger

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere