BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby"

Transkript

1 BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby

2 VISION Blåvand - sammenhæng mellem byen, naturen og stranden Vores vision Promoverende og rekreativ relationszone mellem Naturpark Vesterhavet/Kallesmærsk Hede og beboelsezone/bykerne Bykerne - shopping kystbyliv Beboelseszone, Feriehuse - camping Blåvand skal videreudvikle sin position som Danmarks førende kystferiedestination og gøres langt mere markant og enestående. Dette skal ske gennem nyskabende, engagerende, og inspirerende formidling, arkitektur, design og kunst. Vi vil udvikle de rekreative faciliteter og overnatningsmuligheder på en fascinerende og interessevækkende måde, der styrker og befordrer de besøgendes relationer til naturen og kulturmiljøet. Promoverende og rekreativ relationszone mellem stranden/kysten og beboelseszone/bykerne Natur, hede, skov, Naturpark Vesterhavet Kystlandskab, klitter, strand, Nordsøen, Nationalpark Vadehavet Tiden er inde til en ny tilgang og en revitalisering af Blåvand-området, som er det førende danske ferieresort ved nordsøkysten. På trods af det store potentiale har Blåvand hverken som by eller destination sin egen klare profil. Blåvand skal udvikles som en attraktiv kystferieby tilpasset den rå natur og det skiftende vejr på den danske vestkyst. Derfor vil vi omfortolke og udvikle et by-, aktivitets- og strandliv, der på én gang er tilpasset tidens krav om kvalitet, aktivitet og aktion og ønsket om at formidle og bevare kulturhistorien og den flotte natur. I manges bevidsthed er Blåvand kun selve bykernen med butikker, spisesteder og aktivitetsmuligheder. Stranden, de omkringliggende sommerhusområder og naturen betragtes ikke som en integreret del af Blåvand til trods for, at det er her mange af områdets oplevelsesmuligheder er. Der er et stort uudnyttet potentiale i at skabe sammenhæng mellem byen, stranden og naturen. Udviklingstiltag skal bidrage til at lede besøgende fra byen til stranden og ud i den omkringliggende natur og derved åbne op for de muligheder, der ligger i at kombinere de forskelligartede oplevelsesrum. Dette skal ske gennem udviklingstiltag og innovative aktiviteter, der understøtter og videreudvikler naturen, havet, kystlandskabet og kulturhistorien, stedet i forvejen har. Blåvand skal trække flere besøgende til ved at udvikle markante og nyskabende rekreative faciliteter på land og i vand samt nye måder at observere naturen på. Udviklingstiltagene skal imødekomme de besøgendes forventninger og drage nytte af den unikke beliggenhed mellem Nationalpark Vadehavet og den kommende Naturpark Vesterhavet. For at gøre Blåvand til en mere markant og enestående destination vil vi fremme inspirerende formidling, design, arkitektur og kunst, der skaber opmærksomhed omkring byen. Indsatserne skal styrke muligheden for at bygge rekreative faciliteter og feriebeboelser, der promoverer den enkelte besøgendes relationen til natur- og kulturmiljøet. Indsatserne skal ske i et partnerskab mellem private og offentlige aktører.

3 BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby ViSION Blåvand skal videreudvikle sin position som Danmarks førende kystferiedestination og gøres langt mere markant og enestående. Dette skal ske gennem nyskabende, engagerende, og inspirerende formidling, arkitektur, design og kunst. Vi vil udvikle de rekreative faciliteter og overnatningsmuligheder på en fascinerende og interessevækkende måde, der styrker og befordrer de besøgendes relationer til naturen og kulturmiljøet. Indsatsområde Det stemningsfulde Blåvand Strandliv i verdensklasse Natur, kultur og sammenhæng Projektidéer Blåvand Strandcenter som portal til stranden Pier på høfder Udbygning af Tirpitz til Museumscenter Blåvand Funktionel og rekreativ kunst Vesterhavsbad Blåvandshuk Naturcenter Nationalpark Vadehavet møder Naturpark Vesterhavet Nye overnatningsformer: Creative retreats Nature retreats/ eco-resort Flow feriehuse Strandhytter Udsigtspladser og Naturteater Beach wipe-out Blåvand Byskov og Naturbaggård Faciliteter til vinterbadere Flytbare pavilloner Aktivitetsområde bag klitterne fx legeplads og picnicpladser Restaurant Hukket med havudsigt

4 IDÈOPLÆG Natur, kultur og sammenhæng Det stemningsfulde Blåvand I højsæsonen og weekenderne er der masser af liv og aktivitet langs hoved- og handelsgaden, som fører gennem byen. De mange handlende, fodgængere, cyklister og bilister er samlet på et forholdsvist lille område. Derfor er der behov for at skabe åndehuller og pladser, hvor man kan tage et hvil og slippe det mere hektiske handelsliv et øjeblik. Pladser, der vil skabe mulighed for flere og anderledes oplevelsesmuligheder i byen, for eksempel markeder med lokale fødevarer, inspirerende anlæg til ophold, udfordringer, spil og leg. Samtidig er der behov for tiltag, som leder gæsterne længere ud til handelsgadens yderpunkter og de butikker og spisemuligheder, som ligger der. Det vil sprede aktiviteten og samtidig vise gæsterne videre mod stranden og ud i de oplevelsesmuligheder, som den omkringliggende natur rummer. Udbuddet af overnatningsmuligheder i Blåvand er næsten udelukkende baseret på traditionelle sommerhuse og campingenheder. Det begrænser potentialet for sæsonudligning og markeds- og målgruppespredning. Der er behov for at differentiere overnatningsproduktet med fokus på at skabe exceptionelle og ekstraordinære overnatningsmuligheder, hvor arkitektur, miljø, natur og design på en inspirerende måde går op i en højere enhed. De nye overnatningstilbud skal tiltrække et nyt segment og derved udvide målgrupper og markeder. Strandliv i verdensklasse Blåvand har nogle af Danmarks bedste strande. Mod syd de børnevenlige med Hvidbjerg Strand og Blåvand Sydstrand og mod vest den mere vilde og barske strand med direkte påvirkning af vestenvinden og Vesterhavets bølger. Strandene og havet er naturens bedste legeplads og en oplevelse i sig selv - på én gang tillokkende og svært tilgængelig. Vi ønsker, at Blåvand skal kunne tilbyde strandliv i verdensklasse. Vi vil derfor udvikle aktivitets-, opholds - og oplevelsesmuligheder på og ved stranden, der kan understøtte strandlivet og øge tilgængeligheden til havet under sommerens skiftende vejrforhold. Vi vil satse på mobile faciliteter, anvendelse af eksisterende anlæg som bunker- og kystsikring og et materialevalg, der falder ind i den rå natur. Dermed kan vi, uden at kompromittere den storslåede natur, skabe rekreative faciliteter, aktivitetsmuligheder og øget tilgængelighed til havet. Samtidig tilføres strandlivet ved Vesterhavet nye facetter, der på én gang vil øge oplevelsesværdien og samtidige differentiere den nye nordiske badeferie fra de konkurrerende markeder i Sydeuropa. Blåvand by er en del af Vestkysten og den unikke natur, men det kan være vanskeligt at forestille sig, når man opholder sig midt i byen eller i sommerhusområderne. Derfor skal adgang til strand og naturområder synliggøres og formidles. Der skal være fokus på tiltag og udviklingsmuligheder, som skaber sammenhæng mellem byen, den omkringliggende natur og stranden. Ved Blåvandshuk mødes Nationalpark Vadehavet, Danmarks største og eneste maritime nationalpark, med den kommende Naturpark Vesterhavet, der bliver en af de første og største danske naturparker. Naturpark Vesterhavet rummer et unikt landskab med tydelige spor efter besættelsen og Atlantvolden. Museet for Varde By og Omegn arbejder med projekt Museumscenter Blåvand, som skal etableres via en udbygning af Tirpitzstillingen, der ligger cirka to kilometer vest for Blåvand by. Centret skal bestå at tre dele: Danmarks Ravmuseum, der formidler ravets historie, Histolarium Blåvand med fokus på havet og sandets betydning for de mennesker, der lever i Vestjylland og Bunkermuseum Tirpitz, der formidler historien om Hitlers Atlantvold, som kanonstillingen Tirpitz er en del af. Realiseringen af det nye museumscenter vil løfte formidlingen af områdets natur- og kulturhistorie og give de besøgende et unikt indblik i det område, de besøger. Blåvandshuk er et mekka for trækfugle, især om efteråret. Ornitologer fra Danmark og Europa besøger hvert år Blåvandshuk for at iagttage mere end 00 forskellige fuglearter. Om foråret og efteråret ringmærkes især småfugle ved fuglestationen og Blåvand Fyr. Engagerende og medrivende formidling skal gøre disse spændende oplevelser og historier tilgængelige og synlige for de mange besøgende i bykernen og feriehusområdet. 7

5 Indsatsområder 8 9

6 Naturobservations- og rasteplads, Norge Naturobservationstårn, Finland Blåvandshuk Blåvandshuk et helstøbt kultur- og naturscenarie ved Danmarks Vestligste punkt Blåvandshuk Fyr er den mest besøgte turistattraktion i Varde Kommune og et ikon i sig selv. Blåvandshuk og det vestligste Danmark udgør et storslået og enestående natur- og kulturmiljø med en række spændende enkeltelementer, som skal udvikles til en fremtrædende, engagerende og raffineret helhed med potentiale til at blive Varde Kommunes vigtigste oplevelsesrum. En udviklingsplan for området med vægt på formidling af oplevelsesrummet vil bidrage til at skabe en unik helhed med mulighed for at udnytte ejendommene i området. Samtidig kan der skabes bedre tilgængelighed til strandsletten Kallesmærsk Hede, der strækker sig mod nord sig ind over de militære arealer. Et stisystem til bykernen samt udvikling af rekreative faciliteter som naturteater, picnicpladser og andre markante naturobservationsfaciliteter vil styrke formidlingen af området. Desuden kan et nyt sømærke, der samtidig fungerer som udsigtstårn og skulptur, på en nyskabende måde markere Danmarks vestligste punkt. FORUDSÆTNINGER Anlæggene ved Blåvandshuk omfatter Blåvand Fyr og ved foden af fyret ligger fyrmesterboligen, der i dag rummer turistinformation og billetsalg til fyret samt besøgscenter for havvindmølleparken på Horns Rev. Neden for klitten nord for vejen ligger en fyrpasserbolig og syd for vejen et dobbelthus med to fyrpasserboliger, som rummer Blåvand Naturcenter og en utidssvarende naturudstilling. Som det næste hus på sydsiden ligger en bygning, der i sin tid blev opført som bolig for personale ved Blåvand Radio, da denne lå ude ved fyret, som nu er privatejet kursus og overnatningssted Det gule hus. Resurser Etablering af et offentligt-privat samarbejde samt fondsfinansiering. området Horns Rev, der strækker sig fra Blåvandshuk og 0 kilometer ud i Vesterhavet, er et af de farligste områder for skibsfarten langs de danske kyster. De danske institutioner, der skaber sikkerhed til søs er samlet ved Blåvandshuk: redningsvæsen, fyrtjeneste og radiotjeneste. Ved Blåvandshuk mødes Danmarks største og eneste maritime nationalpark, Nationalpark Vadehavet, med en de første og største kommende danske naturparker, Naturpark Vesterhavet, i et unikt landskab med tydelige spor efter besættelsen og Atlantvolden. Fra Blåvandshuk fanges man af et fascinerende syn på Horns Rev, hvor 7 kæmpemøller omdanner vind til energi husstande får dagligt strøm fra møllerne, og det lille besøgscenter for havvindmølleparken er populært blandt turister og faglige studieture inden for off-shore vindkraft. 0 Hukket udgør et mekka for trækfugle, især om efteråret, hvor der kan ses op til fuglearter, og tæller man nærområderne med, er der registreret ikke mindre end 0 fuglearter. De mange fugle betyder, at rigtig mange ornitologer fra Danmark og Europa besøger Blåvandshuk hvert år. Der foretages også ringmærkning både forår og efterår af især småfugle i buskadset omkring fuglestationen og Blåvand Fyr.

7 Feriehus, U.S.A. Creative Retreat, Finland Blåvand radio Område for opførelse af anderledes overnatningsfaciliteter Varde Kommune ønsker at skabe et område med attraktive overnatningsfaciliteter, der markant adskiller sig fra det traditionelle sommerhusbyggeri. FORUDSÆTNINGER Teknologien på stedet er under udfasning og arealet vil i løbet af en årrække kunne tages i brug til andre formål. Varde Kommune lægger i turismestrategien vægt på, at udbuddet af overnatningsfaciliteter skal udvikles for at sikre alternativer til de traditionelle sommerhuse og for at øge helårsturismen. området Det tidligere Blåvand Radio havde et større byzoneareal vest for Blåvand bymidte, der blev anvendt til tekniske installationer i forbindelse med satellitkommunikation. Området består hovedsageligt af hede, krat og skovbeplantning, med en række bebyggelser til administration og tekniske installationer samt tjenesteboliger. Området ved Blåvand Radio er et af de sidste tilgængelige byzoneområder ved Blåvand, og områdets fremtidige udnyttelse skal derfor overvejes nøje. Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune, vil i løbet af foråret 0 tage stilling til principperne for den videre planlægning af området. Resurser Byggemodning med videre foretages af private investorer.

8 Udsigtstårn, Finland Blåvand Strandcenter relationszone til Blåvand Strand Placering: Blåvand Nord, Fyrvej mellem Horns Bjerge og Strandvejen Der skal primært skabes et område, der kan formidle overgangen mellem naturen og byen samt synliggøre nærheden til stranden. Det kan blandt andet gøres ved at etablere et funktionelt vartegn. Et vartegn, der er synligt fra byen, kan trække turisterne til området og gøre dem bevidste om lokalområdets naturlige kvaliteter. Vartegnet skal udformes, så det giver mulighed for fysiske udfordringer såvel som visuel forbindelse til den omkringliggende natur. Desuden kan man opføre en installation med en kunstnerisk udformning, der kan markere området og rumme en udsigtspost på toppen. Udformningen skal både tilgodese de besøgende, der tør springe ud i en fysisk udfordring, og de mindre mobile besøgende. FORUDSÆTNINGER For at skabe et attraktivt område er der behov for, at Varde Kommune og de lokale grundejere i fællesskab udvikler en plan for udformning, indretning og forskønnelse af området. Det forudsættes, at området stadig kan benyttes til dagligvarebutik, men at der ligeledes kan dannes grundlag for anden aktivitet - gerne med fokus på fysisk bevægelse. Resurser Det anslås at etablering af et vartegn, kan udføres for, mio. kr. området Ved den nordlige overgang mellem by og land ligger et område, der skæmmer helhedsindtrykket af Blåvand. Området fremstår trøstesløst og bærer præg af at blive lukket ned om vinteren. Området, der blandt andet indeholder en dagligvarebutik, ligger op til gennemkørselsvejen Fyrvej og er omgivet af ferieboliger samt nabo til Blåvand Kro. Udformning og indretning af området skal finansiere af private midler med bistand fra Varde Kommune til udvikling af udformning og eventuel ændring af plangrundlaget.

9 East Beach Café, England A Blåvand strand Nordisk strandliv tages til nye højder Der skal skabes passende og markante nyskabende vand- og landbaserede rekreative faciliteter, der understøtte den familievenlige strand med nye facetter af strandlivet. Strandcafé/Restaurant Hukket Arkitektonisk interessant strandcafé/restaurant ved Blåvand Strand med havudsigt og terrasse. Blåvand Strandaktivitetspark Aktivitetsområde bag klitterne legeplads, strandbruser, picnicpladser. Nye nordiske badehytter Skandinavisk arkitektkonkurrence og udstilling om nyfortolkning af den nye nordiske badehytte. Beach Wipe Out/vandspil Vandleg, action, konkurrence og forhindringsbane for store børn og unge samt legesyge voksne. 7

10 Kastrup Havbad, Danmark B Hvidbjerg Strand Pier & Vesterhavsbad Nordisk strandliv tages til nye højder I forbindelse med høfde tænkes bygget en pier/badebro og et havbad. Idéen er at understøtte badekulturen ved at etablere et moderne havbadeanlæg bestående af en smuk og arkitektonisk spændende udført pier/badebro og Vesterhavsbad ovenpå og ud fra den eksisterende høfde med tømmerflåde på åbent hav. Der skal ved byggeriet lægges stor vægt på hensynet til kystlandskabet og æstetikken. Den tillokkende jyske strækning langs Vesterhavet er i dag stor set uden denne type rekreative og helsebringende faciliteter, og der er i dag kun mulighed for havbad fra stranden langs hele den jyske vestkyst. Havbadeanlægget vil tilføje Vestkysten en ny oplevelsesmæssig og rekreativ dimension og sikre gode rammer for, at borgere og feriegæster får en ny og anderledes mulighed for fra vandsiden at opleve havet, klitterne, stranden og kyststrækningen. Byggeriet vil skabe rammerne for en vifte af rekreative muligheder og aktiviteter: Sommerbadning Omklædning/bruser Vinterbadning Havkajaksejlads Vandpolo Udspringsmuligheder Solbadning Restitution, refleksion og ro Kørestolsrampe Strandsauna Mulighed for at opleve Vesterhavet i dårligt vejr Specialarrangementer/musikarrangementer FORUDSÆTNINGER Der udarbejdes et kommissorium for det videre arbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe for Hvidbjerg Pier & Vesterhavsbad. Der gennemføres nødvendige analyse- og projekteringsarbejder. Der udarbejdes et skøn over omkostningerne til vedligeholdelses. området Hvidbjerg Strand med Blå Flag ligger ved en af Europas førende femstjernede campingpladser med campingenheder og det smukt udførte Blåvand Kurbad og Wellness. Vesterhavet er her rimelig fredsommeligt og familievenligt, da stranden ligger i læ af Blåvandshuk og Horns Rev. Resurser Det anslås at kunne realiseres for omkring - 7 millioner kroner 8 9

11 Natur board-walk, Norge Blåvand BYSKOV OG NATURBAGGÅRD naturlegeplads og stisystem ud fra byens baggårde etableret som opmærksomhedsskabende og rekreative overgangszoner mellem byen og naturen Blåvand midtby består af en lang handelsgade, hvor der centralt i byen ligger et potentielt udviklingsområde med naturen som østlig afgrænsning. Her er det muligt at etablere et samlingssted, der kan formidle nærheden til den omkringliggende natur - Blåvands Naturbaggård - hvor stille aktiviteter, handel og naturoplevelser kan kombineres med muligheden for at bevæge sig rundt om byen til Blåvand Fyr, videre langs stranden og tilbage til byen. Naturbaggården skal gribe fat i både handelsmiljøet og naturen og skabe en indbyrdes forbindelse i form af en række markeringer og overgange. FORUDSÆTNINGER En kraftig visuel markering skal lede besøgende i retning af torvet med mulighed for at fortsætte gennem den østlige afgrænsning, hvor man på den tætte beplantnings snørklede stier kan få oplevelser fra udsigtspunkter og labyrintisk mystik. Området skal indrettes, så der skabes mulighed for ophold og pauser ved små pavilloner, borde og bænke, legeredskaber og lignende. Under forudsætning af at en tankstation nedlægges, kan området udvides ved en senere etape. Resurser Det anslås, at etablering af markeringer og overgange kan udføres for mio. kr. området Området, der huser p-pladser og tankstation, omgives af butikker og handelsgade samt den nære natur, der består af tæt skov og kratbeplantning, som danner bindeled til den utæmmede vilde natur, der omgiver Blåvand. Området har karakter af bagside. Gennem samarbejde mellem Varde Kommune og lokale grundejere kan området forskønnes og synliggøres efter en samlet plan for parkerings- og torvearealer, så det kan blive et roligt område, hvor man mødes og nyde madpakken, udforske de mange muligheder eller lade børnene lege, klatre og udfordre hinanden. Udformning og indretning af området skal finansieres af private midler med bistand fra Varde Kommune til udvikling af sammenhæng. 0

12 Blåvand Health Resort Hotel Projekt UDVIKLINGSOMRÅDE ØST Byudvikling mellem Blåvand midtby og det kommende BLÅVAND HEALTH RESORT hotel Varde Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et område ved indgangen til Blåvand by, for at forskønne, markere og skabe sammenhæng mellem centrum og det kommende Blåvand Health Resort Hotel. Ændringerne i området skal forstærke det bymæssige udtryk og sikre gode stiforbindelser og aktiviteter, der indbyder til bevægelse rundt i området og kan fungere som en sløjfe på en bytur i Blåvand. FORUDSÆTNINGER Varde Kommune har for få år siden vedtaget en lokalplan, der muliggør et større hotelbyggeri på østsiden af Hvidbjerg Strandvej. Når dette byggeri opføres, vil det udgøre en fin afrunding af Blåvand by mod sommerhusområderne mod øst. Resurser Ikke afklaret men primært private investeringer. området Området mellem det kommende hotelbyggeri og byen har en central beliggenhed og udgør med kirken og den gamle skole kernen i det oprindelige Blåvand. Området indeholder også arealer, der med fordel kan udvikles med et mere urbant udtryk. Fremadrettet forventes det, at den gamle skole skal benyttes til turistkontor, og med en fortsat udvikling af forretnings- og restaurationsmiljøet nord for Blåvandvej vurderes det, at der er gode forudsætninger for at revitalisere denne del af Blåvand by.

13 VK 0 HEFA

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2

BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2 BLÅVAND STRANDPARK - Bilag 2 1 2 INDHOLD Stedet 4 Visionen for blåvand 5 Turister i blåvand 6 Udvikling af området 7 #1 Boardwalk 8 #2 Urbant strandliv 10 #3 vandlegeplads 12 #4 & #5 resort og parkering

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S

Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S From:Kristian Baatrup To:Stella Hansen;Morten Jepsen Subject:Anmodning om nyt plangrundlag Kære Stella og Morten På vegne af ejeren af Hotel Marienlyst fremsendes hermed anmodning om politisk stillingtagen

Læs mere

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Projektidé - MULIGHEDERNES DANMARK SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Ansøgning til Realdanias kampagne STEDET TÆLLER - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER Grundejerforeningen for Gammel Skagen P R E B E N

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand skal have genetableret de oprindelige værdier, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult. Stedets

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Dramatisk natur i særklasse og et samfund rigt på ildsjæle. Møn har mange større og mindre oplevelser at byde på. Nu ønsker lokale borgere at skabe

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

ANSØGNING TIL ' ' _,..._. ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER Side 1/8. Generelle oplysninger. Fokusområde. Projektnavn. Ålbæk Strandpark. Indsæt evt.

ANSØGNING TIL ' ' _,..._. ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER Side 1/8. Generelle oplysninger. Fokusområde. Projektnavn. Ålbæk Strandpark. Indsæt evt. Side 1/8 ANSØGNING TIL o Generelle oplysninger Fokusområde [gi Mulighedernes Danmark D Kvalitet i kysternes turistbyer Projektnavn Ålbæk Strandpark Indsæt evt. billede 'l' ' ' _,..._ Juridisk ansøger Organisation

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Giv dit feriehus en kærlig hånd...

Giv dit feriehus en kærlig hånd... Giv dit feriehus en kærlig hånd... Få inspiration til hvordan du forbedrer dit feriehus og maksimerer udlejningen Det anonyme og sterile børne værelse er blevet et sjovt sted at være, også på en regnvejrsdag.

Læs mere