Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014"

Transkript

1 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014

2 Resultataftale 2014 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget

3 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og aktieselskabet Flensborg Avis, Flensborg Avis AG. Resultataftalen omfatter Flensborg Avis virke i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, jf. 5 stk. 2 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Flensborg Avis baseret på virksomhedens egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med virksomhedens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken Flensborg Avis skal opfylde resultataftalen. Resultataftalen indgås for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget sker på et så oplyst grundlag som muligt og for at udbrede kendskabet til Flensborg Avis virke. Resultataftalen er ikke juridisk bindende. Ifølge lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Flensborg Avis alene driftsansvaret for egen virksomhed. 2. Præsentation af Flensborg Avis herunder hovedopgaver i Baggrund Flensborg Avis rolle er at følge udviklingen i samfundet generelt, herunder specielt grænselandet, men frem for alt det danske mindretal i Sydslesvig. Avisen skal dække de daglige nyheder og samtidig afdække kritiske forhold. Det er således målsætningen, at debatten om mindretallet og dets udvikling skal foregå i Flensborg Avis. Denne opgave er ydermere vigtig, da det danske mindretal er decentralt opbygget, og de enkelte organisationer er selvstændige. Flensborg Avis ser det som sin opgave at være det bindeled, der gør det muligt at få et samlet overblik over Sydslesvig og mindretallets rolle og vilkår i det omkringliggende samfund. Som mindretalsavis har sprogspørgsmålet gennemgående spillet en central rolle, og den sproglige fordeling i avisen er i dag, at cirka 75 procent af artiklerne er dansksprogede, og ca. 25 procent er tysksprogede. Selv om den overvejende del af avisens læsere er tosprogede, så er der en klar strategi for sprogfordelingen i Flensborg Avis. Overordnet kan det siges, at artikler bliver skrevet på dansk, hvis emnet har med det danske mindretal at gøre. På tilsvarende vis er dele af sportssiderne og artikler om tyske samfundsforhold oftest skrevet på tysk.

4 2.2. Organisation Flensborg Avis er et tysk aktieselskab med cirka aktionærer. Øverste myndighed er Tilsynsrådet. Tilsynsrådet består af 9 medlemmer, hvoraf seks er valgt af avisens aktionærer på avisens generalforsamling, mens 3 er medarbejderrepræsentanter. De generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være aktionærer i selskabet. Mindst 3 skal have bopæl i Sydslesvig. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen for tre tjenesteår ad gangen. Den nuværende formand for Tilsynsrådet er bankdirektør for Union-Bank, Volker Andersen. Den daglige ledelse varetages af direktionen, der består af chefredaktør og administrerende direktør Jørgen Møllekær og økonomidirektør Thorsten Kjärsgaard. Der er i 2013 budgetteret med 25 redaktionelle medarbejdere samt 33 medarbejdere i administration og produktion Historie Flensborg Avis blev grundlagt den 1. oktober Blandt dansksindede kredse i Flensborg var der et ønske om at understrege Flensborgs danske historie og forbindelse til Danmark. Sproget blev anset for at være en afgørende faktor, og grundlæggelsen af Flensborg Avis kan ses i forlængelse heraf. Avisens første år var præget af økonomiske problemer. Dertil kom, at den preussisk/tyske forvaltning ikke var positivt stemt overfor en dansk avis. Således blev der anlagt flere retssager mod avisen, og flere chefredaktører blev idømt fængselsdomme. Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig og den følgende folkeafstemning i 1920 resulterede i, at Sønderjylland blev dansk. For de dansksindede i Flensborg var resultatet en skuffelse. Flensborg havde stemt tysk, og Flensborg Avis blev adskilt fra sit danske opland, Sønderjylland, hvor en stor del af abonnenterne befandt sig. På trods af overvejelser om at flytte avisen til Danmark og blive en normal dansk avis valgte man at blive i Flensborg. Flensborg Avis var blevet det danske mindretals avis. Årene, der fulgte, var dog langt fra rolige. Med nazisternes magtovertagelse i Tyskland i 1933 forsvandt al ytringsfrihed, og med en hverdag præget af diktatur og senere krig var hverdagen på Flensborg Avis en daglig balancegang. Perioden efter 2. Verdenskrig har været en lang, men kontinuerlig vej mod et godt naboskab, hvilket dog ikke udelukker uoverensstemmelser og uenighed. Både debatten om de ensidige nedskæringer over for de danske skoler i Sydslesvig og debatten om SSW støtte til den planlagte rød-grønne delstatsregering i 2005 viser, at der også i dag er behov for en dansk avis i Sydslesvig.

5 2.4. Nøgletal Tabel : Udviklingen i oplaget (budget) Danmark Sydslesvig i alt Tabel : Udvikling i tilskuddet fra den danske stat ( prisniveau) Driftstilskud Anlægstilskud Projekttilskud* I alt * 2011 var første år, Sydslesvigudvalget uddelte projekttilskud i henhold til 15 i den nye Sydslesviglov. Loven trådte i kraft 1. april Tabel : Medarbejderudvikling (budget) Redaktion Administration/ salg/marketing Teknik inkl. studenter/deltid I alt Økonomi Til løsning af opgaveporteføljen eksklusiv anlægstilskud havde Flensborg Avis i 2012 indtægter for i alt Euro, jf. tabel 3.1. herunder: Tabel 3.1.: Regnskabstal 2012 Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel Den danske stat ,10 Offentlige tyske tilskud 0 0 Øvrige tilskud 0 0 Diverse egne indtægter ,62 Dækningsbidrag fra den komm. afd ,58 I alt ,00 Ved aftalens underskrivelse havde virksomheden for 2014 budgetterede indtægter på i alt euro, jf. tabellen herunder.

6 Talmaterialet indeholder alle indtægter fra den tilskudsmodtagende del af virksomheden (avisproduktionen), mens indtægter og udgifter fra den kommercielle afdeling (ikke tilskudsberettiget) er salderet og opført med det dækningsbidrag, som afdelingen genererer, og som ubeskåret går til udgivelsen af Flensborg Avis og dermed sænker tilskudsbehovet tilsvarende. Tabel 3.2.: Budgettal 2014 Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel Den danske stat ,3 Offentlige tyske tilskud 0 0 Øvrige tilskud 0 0 Diverse egne indtægter ,2 Dækningsbidrag fra den komm ,5 Afdeling I alt ,00 Tabel 3.3.:: Flensborg Avis regnskab 2012 fordelt på udgiftstyper. Område Udgifter i 2012 i alt Tilskud fra DK Andel DK Andel af samlede udgifter Tilskud fra Sles- vig- Holsten Andel Slesvig- Holsten Øvrige indtægter ** Andel øvrige indtægter Papiravis/e-paper , , ,17 Online/Facebook * , , ,83 *) startet i 04/2012 grundet tilpasning af onlinekonceptet; financering via samlet driftstilskud **) egne indtægter inkl. dækningsbidrag fra den kommercielle afdeling; overskuddet for 2012 på euro er overført til mellemregningskontoen 4. Konkrete mål for avisens arbejde i 2014 Overordnet målsætning Flensborg Avis primære mål har altid været og vil også fremover være at sikre og udbygge abonnements- og læserskaren i Sydslesvig og grænseregionen samt hos mindretals- og grænselandsinteresserede udenfor det primære udgivelsesområde. Dette gælder ikke kun som hidtil den trykte avis, men i stigende grad også de elektroniske platforme så som internet, Facebook, iphone, ipad, Android og e-paper m.m.. I forhold til de konkrete indsatsområder falder de indenfor følgende hovedområder: 4.1 Flensborg Avis som centralt omdrejningspunkt 4.2. Informationssamarbejde med andre organisationer 4.3 Styrkelse af kernekompetencen 4.1 Flensborg Avis som centralt omdrejningspunkt Flensborg Avis befinder sig fortsat midt i processen med at blive omdannet fra et konventionelt bladhus til at være et mediehus, der efterkommer abonnenternes og læsernes forskelligartede informationsbehov via papiravis, e-paper, smartphones, tablets og onlineportal. Herigennem ønsker avisen at sikre og udbygge abonnements- og læserskaren både nord og syd for grænsen og gøre Flensborg Avis til det

7 centrale omdrejningspunkt for informationer og aktiviteter omkring mindretallet, dets organisationer og institutioner samt grænselandsregionen. Den trykte avis vil også fortsat have høj prioritet - blandt andet set i lyset af, at brugen af internettet i Sydslesvig fortsat halter bagefter Danmark. Men også fordi printavisen fortsat vurderes at have et potentiale ikke mindst efter en påtænkt relancering i 2014, der bl.a. målretter en del af dækningen til yngre læser-segmenter. Den trykte avis stilles også til rådighed som e-paper, og derfor vil der altid være sammenhæng mellem den trykte avis og e-paper. E-paper er en digital udgave af den trykte avis. Flensborg Avis sender hver aften efter deadline de færdige avissider i PDF-format ind som E-paper. E-paperportalen indeholder samtlige aviser siden Her kan brugerne frit søge efter alt redaktionelt indhold og læse aviserne via internettet eller i en offline-version. I forbindelse med digitaliseringsprojektet, finansieret via projekttilskud fra Sydslesvigudvalget, vil samtlige Flensborg Avis-udgaver siden 1869 blive digitaliseret og stillet til rådighed inkl. fritekstsøgning på e- paperplatformen i foråret Avisarkivet vil dermed udgøre et unikt opslagsværk for forskere, historieinteresserede, studerende og andre med interesse for grænselandets omtumlede historie gennem tiden. Alle udgaver, der er mere end et år gamle, vil være frit tilgængelige. Mens udgaver, der er under et år gamle, kun er tilgængelige for avisens betalende abonnenter. En del holder både den trykte avis og den elektroniske udgave, mens andre skifter fra papir til e-paper, fordi distributionen af avisen passer dem dårligt, eller fordi de ønsker at bruge avisen som opslagsværk i kraft af de fine søgefunktioner. Derfor forventes andelen af E-paper-brugere fortsat at stige på bekostning af den trykte avis i de kommende år. I foråret 2014 agter Flensborg Avis at indføre en betalingsmur på vores hjemmeside Der er et betydeligt læserpotentiale i at læse nyheden, ligeså snart den er færdigproduceret. For at fremtidssikre Flensborg Avis er det af afgørende betydning at imødekomme læsernes forventninger. Online-redaktionen er bemandet med to medarbejdere alle hverdage fra tidlig morgen til sen aften og en enkelt medarbejder i weekenderne og leverer de små, hurtige nyheder og servicestof, som internettet er allerbedst til. Dette stof vil fortsat være gratis. Mens alt øvrigt stof som produceres ah husets øvrige journalister stilles til rådighed online via forskellige betalingsløsninger. Der arbejdes hen imod, at læsere kan købe et døgns adgang eller en måneds adgang. Samtidig er der initiativer i gang, der vil implementere video som et fast format på hjemmesiden. Både produceret af avisens selv, men også af andre. Der foregår en lang række begivenheder indenfor mindretallet, som avisen ikke selv har ressourcer til at dække. Men mange læsere og samarbejdspartnere evner selv at optage korte videosekvenser, som Flensborg Avis vil stille til rådighed online. Nogle testforsøg på avisens Facebook- side i december 2013, dokumenterede på overbevisende vis, at der et meget stort klik -potentiale i videoer. Udover de øgede kommercielle muligheder med digitale annoncer tjener dette tiltag også til med nye metoder at sikre den sammenhængskraft i mindretallet, som Flensborg Avis også ønsker at påtage sig ved siden af den rent publicistiske opgave. Hvis den ansøgte projektbevilling om tilskud til projektet BørneNews skulle gå igennem, ligger der yderligere muligheder for at producere indhold ikke mindst digitalt, som vil kunne tiltrække helt nye unge målgrupper til avisen og dermed skabe opmærksomhed om mindretallet.

8 Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. Abonnement papiravis / Sikre og udvide det eksisterende Målet er i første omgang at forsøge at 58 % e-paper (inkl. andre oplagsniveau på fastholde aktuelle oplag på ca 4800 inkl. elektroniske medier) avisen i sin hidtidige form (papir og e-paper) E-paper (status ultimo 2013) FlA-online Facebook Avisens onlineportal skal relanceres med en fast bemanding på min. 15 timer i døgnet hele ugen (8 timer/dag lørdag/søndag). Udnytte det potentiale der er på det sociale netværk Facebook ved at lægge op til daglige debatter om aktuelle artikler eller emner samt at flytte en Facebookdiskussion over i den trykte avis. Dermed håber vi at ramme især de unge læsere, der er svære at lokke med den traditionelle avis. Målet er at øge det månedlige antal unikke brugere på FLA-online fra hidtil til vhj. video og Projekt Børnenews, såfremt sidstnævnte bevilges. Samtidig indføres en betalingsmur fra ca. 1. april for at fremtidssikre avisens forretningsmodel, hvor stadig mere læsning forventes at flyttes sig fra print til online. Målet er fortsat i første omgang at opnå fans på avisens Facebookprofil, som danner basis for den ønskede diskussion og markering. I tillæg vil der i 2014 bliv udarbejdet en Twitter-strategi. I alt 80 % 20% 2 % 4.2. Informationssamarbejde med andre organisationer Avisen vil fastholde og udbygge det eksisterende samarbejde med bl.a. Skoleforeningen og Sydslesvigsk Forening ( SSF) omkring udgivelserne Fokus og Kontakt. Derved skabes en større kontaktflade på tværs af organisationerne til gavn for medlemmer og abonnenter. Derudover forhøjer leveringen til medlemmerne i SSF og Skoleforeningen avisens oplag og skaber derved mulighed for at generere flere annonceindtægter gennem det forhøjede oplag. Ud over det ovennævnte samarbejde udgives med jævne mellemrum specialsider for Dansk Centralbibliotek, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sprogforeningen og Sydslesvigsk Vælgerforening samt for Friisk Forening (på frisisk). Da dette også er i avisens interesse, deles man om omkostningerne. Avisen vil bibeholde og gerne udvide udgivelsen af et periodisk mindretalsmagasin i samarbejde med Sydslesvigsk Forening. Der arbejdes fortsat på at få flere organisationer til at bakke op om projektet, både ideelt, redaktionelt og økonomisk. Tidsskriftet udsendes sammen med avisen til abonnenter og

9 Sydslesvigsk Forenings medlemmer og er til rådighed som e-paper for alle andre interesserede nord og syd for grænsen. Det er desuden stadig et mål for Flensborg Avis at få realiseret en nordvendt informationsoffensiv om mindretallet og Sydslesvig baseret på objektive journalistiske kriterier med deltagelse af alle mindretallets organisationer - som skitseret af en tværgående arbejdsgruppe under Samrådet. Sydslesvigudvalget har bakket op om projektet med en projektbevilling på 2 mio. dkr., og det Sydslesvigske Samråd har skudt projektet i gang ved at udvælge et dansk kommunikationsbureau, der ud fra medieeksperternes synsvinkel skal komme med et bud på, hvordan Samrådets koncept kan realiseres. Som skitseret i Samrådets konceptpapir stiller Flensborg Avis med sin mediemæssige ekspertise og kontaktflade gerne infrastruktur til rådighed for den eller de medarbejdere, der skal realisere projektet i et journalistisk miljø. Styrke oplysningsarbejdet omkring mindretallet i samarbejde med de øvrige organisationer på journalistiske præmisser Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. Udgivelse af et fælles At inddrage så mange af Udvide samarbejdet mellem SSF og 6,5 % mindretalsmagasin til mindretallets organisationer Flensborg Avis omkring mindretalsmagasinet alle medlemmer af mindretallets organisationer og institutioner. som muligt i magasi- net for derved også at øge samhørigheden og det interne oplysningsar- til også at omfatte de øvrige organisationer og øge udgivelsesfrekvensen fra kvartalsvis til månedlig. bejde At realisere et oplysningsorgan på journalistiske præmisser baseret på projekt-ansøgningen. Realisering af et fælles oplysningsorgan 3,5 % I alt 10 % 4.3 Styrkelse af kernekompetencen Avisen vil fortsat bestræbe sig på at udbygge avisens kernekompetence til fordel for alle mindretallets organisationer og institutioner. Det gælder ud over Flensborg Avis mediekompetence også for avisens trykkeri. Her råder avisen over konkurrencedygtige maskiner både på rotations- og accidens-området. Målsætningen er, at avisen skal være de øvrige mindretalsorganisationers foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med trykordrer m.v. på de eksisterende markedsvilkår. Dette vil kunne øge avisens provenu og derved sænke tilskudsbehovet. Udover at andre organisationer ville spare investeringer og driftsomkostninger på egne faciliteter, vil et sænket tilskudsbehov hos Flensborg Avis umiddelbart komme de andre organisationer og institutioner til gode og bidrage til driften af deres respektive kernekompetencer. Ikke mindst grundet mange samtaler og opfordringer ved diverse lejligheder har vi også i 2013 haft en del henvendelser fra mindretallets organisationer om at give tilbud på trykordrer både med og uden tilhørende grafiske tjenesteydelser. Desværre må vi konstatere, at Flensborg Avis som et af de sidste overenskomstbundene trykkerier i landsdelen oftere og oftere vælges fra, også af mindretallets egne institutioner, til fordel for lavlønstrykkerier og dumpingpriser på internettet. Ikke mindst grundet SSW s kamp for at få indført ordentlige overenskomstforhold (Tariftreuegesetz) og grænser for mindsteløn

10 og avisens status som statsstøttet virksomhed - har Flensborg Avis fortsat en ambition om at aflønne husets medarbejdere efter gældende overenskomst. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. Blive det naturlige førstevalg Fortsat føre samtaler Målet er fortsat at øge de sydslesvigske 10 % når det gælder de talrige sats- og trykopgaver indenfor mindretallet med samtlige organisationer med en fortsat appel om at gøre brug af avisens trykkeri i det mindste i udbudsfasen organisationers andel af omsætningen i accidenstrykkeriet.. Selvom avisen ikke kender mindretallets samlede trykvolumen, anses der for at være et langfristet potentiale, der er højere end det skitserede mål på euro. 5. Bevilling, resultatvurdering, regnskabsaflæggelse 5.1 Bevilling Sydslesvigudvalget yder i 2014 et driftstilskud til Flensborg Avis på i alt: I forhold til bevillingsniveauet for 2013, er der tale om en fremskrivning på 0,8 pct. svarende til fremskrivningen af den overordnede bevilling til dansk kulturelt arbejde i Sydslesvig. Denne fremskrivning ligger under den fremskrivning på 3,6 pct. som Flensborg Avis oprindeligt har lagt til grund for udarbejdelsen af driftsbudgettet for Den bevilligede fremskrivning på 0,8 procent betyder hermed, at der mangler i forhold til det af avisen oprindeligt udarbejdede driftsbudget. Det kan/vil have konsekvenser for bemandingen i redaktionen under de i pkt nævnte forudsætninger. Avisen har i den oprindelige budgetlægning forsøgt at tage højde for ekstraordinært høje forventede overenskomststigninger. Grundet den almene gode økonomiske situation i Tyskland, og resultatet af de aktuelle overenskomstforhandlinger for andre brancher, forventer avisens udgiverorganisation BDZV, at lønnen for redaktionelt og teknisk/administrativt personale i 2014 vil stige med mellem 3,5% og 3,7%. Da alene personaleudgifterne til den tilskudsberettigede del, udgivelsen af Flensborg Avis, ligger på bevillingsniveauet, udgør dette en merbelastning, avisen umiddelbart ikke kan finansiere uden at det får konsekvenser for aktivitetsniveauet. Flensborg Avis har i budgetlægning for 2014 desuden taget udgangspunkt i en uændret distributionsstøtteordning. Flensborg Avis lider fortsat under omlægningen af den daværende portostøtteordning til den nuværende distributionsstøtteordningen, hvilket kostede avisen et beløb på over euro per år i tabt støtte på bekostning af den redaktionelle del. Skulle omlægningen af distributionsstøtten til mediestøtte i 2014 medføre de bebudede positive effekter også for Flensborg Avis, vil merindtægterne udover at kompensere for bortfaldet af distributionsstøtten blive brugt til kvalitativ og kvantitativ opnormering i redaktionen i henhold til lovens intention. 5.2 Udbetaling Tilskuddet til Flensborg Avis afholdes af Tilskud til Danske Kulturelle anliggender i Sydslesvig.

11 Flensborg Avis modtager tilskuddet i månedsvise rater, der udbetales forud Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014 og løber indtil den 31. december 2014, hvor aftalen ophører. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i aftaleperioden. Jf. Sydslesviglovens 21 har Flensborg Avis pligt til at indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet, til Sydslesvigudvalget og undervisningsministeren. Overordnet gælder det endvidere, at de opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele Flensborg Avis virke og er således ikke alene baseret på det af Sydslesvigudvalget besluttede driftstilskud. Som følge deraf vil evt. ændringer i den økonomiske ramme have indflydelse på graden af målopfyldelse Resultatvurdering og opfølgning Flensborg Avis skal for 2014 til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet udarbejde og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokolat, med oplysninger om tilskuddet fra Undervisningsministeriets anvendelse senest 1. juni Årsrapport mv. aflægges i henhold til bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget". Undervisningsministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter med en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydslesviglovens 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget og Flensborg Avis. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af opfyldelsen af resultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering. Halvårlig status Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Flensborg Avis derudover aflevere en halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli Denne halvårsstatus skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål samt på foreningens virke generelt. Bekræftelse af igangværende aktivitet Endvidere skal Flensborg Avis senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydslesvigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens 12 stk Genforhandling Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt, når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom.

12 5.6. Regnskab og revision Årsrapport og revisionsprotokolat skal være forsynet med Tilsynsrådet for Flensborg Avis originale underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget" 5.7. Misligholdelse/opfølgning Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om, at tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens 20 stk Opsigelse Opsigelse i forbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning til 20 i Sydslesvigloven. Flensborg, den 25. januar 2014 Benny Engelbrecht, MF (S) Thorsten Kjärsgaard Jørgen Møllekær Formand, Sydslesvigudvalget Direktion, Flensborg Avis Direktion, Flensborg Avis

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere så kan FORBRUGERRÅDET Kulturstyrel sen Att. chefkonsulenl Inge Frydenclahi i fr(aku Iturstyrelscn.dk 22. maj 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lov om mediestotte Kulturstyrelsen har ved e-mail af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn: Rammeaftale 04.07.2011 Dansk Sprognævn 2011-2014 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger mål for Dansk Sprognævns virksomhed

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

14dvokatrådei ADVOKATfl

14dvokatrådei ADVOKATfl / -hring - I ) 4 nu 2G 3 Ii).\ik 235Sl SAMFUNDET Adokatrdet har ikke bemærkninger til det fremsendte horingsmateriale. 14dvokatrådei ADVOKATfl heiturkninger til uvennævnie udkast. Ved e-rnaii af 02-05-2013

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere