Årsrapport Indsatser. Gemsevejens Børnehus Årsrapport /10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. 1 Indsatser. Gemsevejens Børnehus Årsrapport 2011 1/10"

Transkript

1 1/10 Årsrapport 2011 Årsrapporten skal ses som en selv-evaluering af året der er gået. Rapporten indeholder de informationer som Køge Kommune beder om. Rapportens emner er valgt med inspiration i EFQM Excellence Modellen. Aktiviteter udført jfr. Årsplanernes forskellige punkter er indsat, hvor de passer bedst. Aktiviteter der fremmer kommunens indsatsområder er indsat, hvor de passer bedst. 1 Indsatser 1.1 Lederskab Ledelsen består af Gitte Strøyer som daglig leder og Morten Hansen som fælles leder for både Gemsevejens og Gartnervejens Børnehuse. Her har vi evalueret vores samlede ledelsesteam. Vi holder fast i vores mission og værdier både på møder, ved MUS og på plancher i huset. Vores vision er brugt i årsplan Morten har følgende formelle uddannelser: Professionsbachelor i pædagogik, bachelor i erhvervsøkonomi (excl. Afsluttende eksamen). I 2011 har han haft et ½ års orlov med start den 1/9 for at arbejde med etablering af Mortens Madhus. Heidi har været konstitueret leder i Mortens orlovsperiode. Gitte er professionsbachelor i pædagogik og har desuden en kontoruddannelse. Ledelsen har særligt støttet medarbejdernes udvikling gennem MUS og på stuemøder, hvor der er er motiveret og inspireret til indretning og anvendelse af rum i rummet. Ledelsen har indrettet atelieret efter Reggio tankegangen, for at inspirere medarbejderne til at bruge det i aktiviteter med børnene. Der spørges ind til aktiviteterne og medarbejderne opfordres til at dokumentere aktiviteterne. ledelsen har i året deltaget i følgende eksterne (uden for TitiBo) møder: ledermøder i Køge kommune, leder/souschefkonference i Køge kommune, planlægningsmøde af førskolearbejdet med de øvrige institutioner i området, område samarbejde i forbindelse med ferielukning. 1.2 Politik og strategi Vi har lyttet til forældrenes behov, ønsker og forventninger om at nedbringe antallet af lukkedage. Der er indført sampasning med Gartnervejen 4 uger i sommerferien, samt på dage med lavt fremmøde, fx dagen efter kr. himmelfart og dagene imellem jul og nytår. Dette træder i kræft januar Medarbejdere Årets normtimer var i gennemsnit på 366 timer/uge. Vi har været ansatte på 360 timer/uge. 56,2 % af arbejdstimerne blev leveret af uddannede pædagoger. Vi har afholdt følgende sociale arrangementer: Julefrokost sammen med medarbejderne fra Gartnervejens Børnehus og pædagogisk dag med socialt islæt i januar Partnerskaber og ressourcer vi har inddraget forældrene i husets arbejde gennem arbejdsdage, hvor der er blevet lave både små og store opgaver i hus og have, profilering, opfordret forældrene til at deltage i dagligdagen, fx ture ud af huset. Vi har særligt investeret i vedligehold at vores inventar og hus ved at ændre på indretningen ved køkkenet, så det har givet bedre arbejdsvilkår for køkkenmedarbejderen. Indrettet forkøkken, då det er blevet muligt at inddrage børnene i tilblivelsen af frokost og eftermiddagsmad. Vi har opgraderet vores vidensbase/kompetencer i huset: 1 medarbejder er på 2. år af pædagogmerituddannelsen. Vi har en frontløber i Reggio Emilia pædagogik. Der har været medarbejdere på kurser i bl.a sprogpakken. Ligeledes er der tilmeldt 1 medarbejder til Køge Kommunes sproglaboratorium og 1 medarbejder til

2 2/10 laboratorium for udvikling af sociale kompetencer. (Disse 2 laboratorier starter i 2012). Ny teknologi: Børnehaveintra er fuldt implementeret - 1 familie er ikke på. Vi har opfundet noget nyt ved at medinddrage medarbejdernes ideer til husets profilering gennem MUS. 1.5 Processer Vi har arbejdet med samtlige emner i Årsplan 2011 (se også under Resultater). Vi har årshjul kørende på alle stuer. 3 stuer er kommet i gang med stuehuskatter. Vi har ændret i vores rutiner på følgende område: vi er begyndt at holde 4 fælles medarbejdermøder med Gartnervejens Børnehus, hvor vi tager forskellige relevante pædagogiske emner op, fx skæld ud, traditioner. Forældrenes ideer har været inddraget og brugt på fælles forældrebestyrelsesmøder med Gartnervejens Børnehus. Bestyrelserne har brugt hinanden i forbindelse med processen omkring det bedste børnehus. Vi har afholdt spis med på alle stuer, hvor forældrene har haft mulighed for at drøfte løst og fast. Forældrerelationer er styrket ved at vi flere gange har haft forældre med på ture ud af huset, hvor de har haft mulighed for at følge børnenes hverdag. Efter at have haft projekt omkring vuggestuebørn og natur i Ejby mose, har medarbejderne opfordret forældrene til at deltage i en dag i mosen. Vi har afholdt arbejdsdage, hvor flere forældre har deltaget i at forskønne hus og have. Der har været afholdt bedsteforældredag, hvor bedsteforældre sammen med deres børn har plantet blomster og frugtbuske i haven. Vi har afholdt sommerfest og Lucia arrangement hvor alle forældre og søskende var inviteret. 2 Resultater 2.1 Kunderesultater Vi har ingen børn på venteliste, men har i perioden januar til marts hjulpet med at tage 10 ekstra børn ind, for at tage presset på pladser i området. 1 barn er rejst fordi det meget svært for barnets mor at vende sig til at aflevere sit barn til de forskellige voksne i afdelingen, og de fik derfor efter kort tid mulighed for at få en plads i dagplejen. Efterfølgende har Gitte skrevet og talt med forældrene om deres beslutning, samt om hvad vi som børnehus kunne have gjort anderledes. Vi har fået særlig ros for at vi tager vuggestuebørnene med på tur i naturen. At vores vuggestuebørn ofte er ude i den friske luft. Vi har ikke fået klager. Vi har 22 søskendebørn i huset pr. 31dec11 og 2 på venteliste Vi/Forældrebestyrelsen vurderer at vores image i lokalområdet er for opadgående. Vi arbejder stadig på at mane det tidligere dårlige ry i jorden. Det er en lang proces, men det gør vi bl.a ved at være mere synlige i lokalområdet, men også på at tage dialogen med forældrene når der opstår en situation, så vi kan få afklaret problematikken. Vi har været omtalt i lokalaviserne da vi fik bevilget fra Trygfonden til etablering af en cykelbane, samt da vi indviede cykelbanen, hvor vi havde inviteret landbetjenten, samt de andre institutioner i området.

3 3/10 Vi vurderer selv at indkøringen af 99 % af de nye børn, vi har fået i år er gået godt. Vi har ikke gennemført FTU i 2011, men arbejdet med det bedste børnehus og vores mærkesager på bestyrelsesniveau. 2.2 Faglige resultater Den pædagogiske læreplan Vi har evalueret vores arbejde med de pædagogisk læreplaner ved interview med de enkelte stuer. Evaluering er foretaget ud fra stuens eget årshjul. Derudover er inddraget den pædagogiske læreplan, husets Årsplan 2011 og TitiBo-gruppens strategier Evaluering af stue 1 Sprog: Babytegn bruges i hverdagen af alle voksne. Der bruges fast af alle ca. 5 tegn ud fra ordlisten og en enkelt medarbejder bruger flere. Ordliste er sat op. Musik og sang med fagter er blevet brugt til at styrke sproget. Det vil der blive sat yderligere fokus på i Hvad får børnene ud af det: Giver børnene mulighed for at handle og mulighed for at kommunikere med andre. Mindsker børnenes frustration fordi de lettere bliver forstået. Synlig Reggio inspiration: Der er indrettet et udekøkken i genbrugsmaterialer (se også stue 2). Sansevæg på legeplads: Genbrugsmaterialer er blevet inddraget, fx et gammelt puslespil. Jungle i atrium gård. Børnene fik det som et ekstra rum med gode sanseoplevelser. Indretning af rummet tager hele tiden udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Vi er hele tiden opmærksom på om børnene bruger de muligheder, vi har sat op og de rum og mulighed for fordybelse vi har skabt. Børnene har taget tingene til sig. Der er blevet taget billeder af flere opstillinger og billederne er gemt med nogle få refleksioner. Genbrugsmaterialer er blevet brugt som legetøj. Det har givet inspiration til madlavning og køkken leg. Rasle flasker med forskellige materialer i er lavet for at give forskellige sanseeffekter. Hvad har børnene lært: Børnene lader sig inspirere når der er flyttet rundt eller når der opstår noget ny, fx sansevæg. Hvad har de voksne lært: Det er vigtigt at finde en balance i mellem at flytte rundt tit og få ting til at virke. Man skal huske at give sig tid til refleksionen. Hvorfor virker dette / virker dette ikke? Natur og udeliv: også vuggestuebørn kan være meget ude. Derfor har der været fokus på at være ude en gang om dagen i perioden april til oktober. I den resterende periode er det mere svingende også med udgangspunkt i børnene. Hvad får børnene ud af det: Udelivet giver børnene andre legemuligheder. Den bedre plads giver flere muligheder for motoriske udfordringer og bedre socialt miljø med færre konflikter. Sociale kompetencer: I vores modtagelse af nye børn har vi fokus på ro og tryghed både til børn og forældre samt fleksibilitet ifht. individuelle ønsker. Opdeling i mindre grupper. I praksis er dette ofte sådan at de store børn bliver taget ud af stuen og tilbudt noget andet udenfor eller i et andet rum. De store får et øget fællesskab ved dette og de mindste børn får mere ro. Hvad får børnene ud af det: De mindste børn bliver mere trygge. De største får flere tilbud målrettet deres alder. Forældreinddragelse: I indkøring er forældrene medinddraget i forhold til deres eget barn. Til en vis grad inddrages forældrene også i det daglige arbejde. Almen personlighedsudvikling: Fokus har været på selvhjulpethed. Vi har vurderet vores rutiner og fokuseret på at børn kan meget selv. Børnene kravler nu selv op på puslebord, op i barnevogn, på stole stol m.m.. De er blevet gode til det, og mange af dem har det nu som rutine dvs. det bliver børnene som fastholder de gode vaner. Det giver børnene en forudsigelighed. Børnene synes det er sjovt og det øger deres selvværd. Der har også været fokus på selv at begynde at tage tøj af og på.

4 4/10 Effekt: Børnene er blevet motoriske gode og er stolte over at kunne gøre flere ting selv. køkkenting. Desuden er der brugt piletræ til flet. Almen personlighedsudvikling: Projekt Hvor bor jeg. Vi var rundt og se hvor de forskellige børn bor. Børnene får en oplevelse af at de har en betydning for gruppen. Til fællessamling har nogle af børnene stillet sig op foran alle de andre børn og sunget nogle sange. Forældreinddragelse: Forældrene havde forberedt og stillet proviant ud, når gruppen var rundt og se hvor de børnene bor. Forældre har været inddraget i skovprojekt som var en gang om ugen i tre uger. Alle børn blev afleveret og hentet i spejderhytten. 5 forældre har deltaget i turene enkelte flere gange. Projektet afsluttet med at alle forældre var med til bål og kaffe. En enkelt forældre skrev logbog. Forældre er kommet med materialer til musikprojekt. At være noget for andre Evaluering af stue 2: Bæredygtighed: Timida: Vi har inddraget naturmaterialer og genbrugsmaterialer i de fleste af vore aktiviteter. Fx er der lavet musik instrumenter af plastic bægre og dåser. Ved at bruge forskellige materialer både som dåser og raslematerialer oplevedes forskellige lyde. Børnene blev inddraget ved selv at få lov til at bestemme mængden efter lyden. Der er blevet bygget slange af køkken ruller. Hvad har børnene fået ud af det: Børnene har fået skærpet deres opmærksomhed på lyde. Børnene er gode til at lege med alternative materialer. Legeplads: Udekøkkenet er blevet bygget af genbrugsmaterialer og der er brugt gamle Rejse Nisse. En nisse som kommer med hjem og har oplevet dagen hos børnene. Kræver at forældrene bakker op og skriver eller sætter billeder i bogen. Rum i rummet: Der er blevet rykket rundt og indrettet efter de spor børnene har vist os. Fx blev der etableret et syngehjørne og der blev etableret et dukkehjørne. Der er blevet lavet legeborde målrettede til bestemte aktiviteter. Sprog: Sang og musik er blevet opprioriteret. Børnene deltager aktivt og er glade for det. Børnene kan synge med på de fleste sange. Løbende introduceres nye sange. Sangene giver også muligheder for kendskab begreber fx farve. Højtlæsning bruges sideløbende. Tegn på læring: vi kan se at børnene at de synger mere og er mere aktive. Naturprojekt: En gang om ugen i en periode var stue 2 flyttet i spejderhytten. Forløbet er særskilt

5 5/10 beskrevet i logbog. Målet var at give børnene mulighed for at fordybe sig i naturoplevelser. Børnene fik en konkret viden om forskellige dyr og en fornemmelse af at der er forskellige arter som bor forskellige steder. Mange af børnene fik overskredet deres grænser, da de rørte ved frøer. Generelt har stuen satset på at være meget ude af huset både samlet og i mindre grupper for at give børnene bedre mulighed for fordybelse Evaluering af stue 3 Rum I rummet I løbet af 2011 er der sket en mere struktureret opdeling af rummet med udgangspunkt i at skabe en større tilgængelighed til materialer og legetøj for børnene og mulighed for fordybelse. Ved at tænke 3 D indgår også plakater og rime og remser på vægge som en del af fordybelsesmulighederne. Papkasseprojekt Har udgangspunkt både i Timida og rum i rummet. En masse store frugt papkasser blev i juni måned taget ind på stuen og det er stadig noget af børnenes bedste legetøj. Børnene bygger og leger på alle mulige måder med kasserne. Det styrker deres fantasi, kreativitet indbyder til konstruktionslege og er først og fremmest med til at styrke de sociale kompetencer. Kasserne har den fordel at de kan bruges til alt, de er transporterbare selv for en 3-årig, og de er nemme samt gratis - at udskifte. Yderligere må de dekoreres efter børnenes eget valg. Samtidig kan kasserne bruges til at skabe et eget rum når børnene har brug for dette, eller et rum for 2 3 børn, for dem som vil det. Andre fordybelsesmuligheder har været de små borde, hvor der i løbet af året har været Lego, træklodser m.m. Ved at skabe et rum på bordet skabes også overskuelighed. I april måned introduceredes en købmandsbutik hvor børnene kunne handle. Dette gav gang i legene: der blev handlet og forhandlet, og det var et godt samlingspunkt for en ny stue (stueskift 1. april). Butikken var opført af genbrugsmaterialer ligesom de fleste varer blevet taget med hjemmefra i form af tom og rengjort emballage. Forandringskompetence: I forbindelse med stueskift, købmandsbutik og papkasseprojekt har der været fokus på børnenes evne til at rumme forandringer. Børnene er generelt gode til at rumme forandringer, når bare vi giver os tid til at forklare forandringen. I samme periode har stuen været ramt af megen skift blandt de voksne, men med én gennemgående person. Dette har også udfordret børnenes forandringskompetence. Læringskompetence: Der været fokus på hvordan børnene lærer i børnehaven i forbindelse med natur og sprogperioden. Børnene har erfaret, at man også kan lære ting som umiddelbart virker umulige, fx at klatre op af stejle bjerge. Børnene er blevet opmærksomme på at man kan lære nyt ved at undersøge sammen med

6 6/10 voksne og børn, fx hvad der lever under en sten. Meningskompetence: I forbindelse med at julegaverne blev produceret, har børnene skulle træffe valg om, hvad de ville lave som gaver og hvordan. De har skulle sætte sig ind i andres ønsker (hvad ønsker far og mor sig) og handle ud fra dette. Gruppen har haft flere skovture, hvor fokus også har været at udfordre sig selv og få nye oplevelser af egne færdigheder. Blandt andet har børnene besteget Verdens stejleste bjerg. En oplevelse som efterfølgende har givet dem en større selvtillid og troen på at de kan klare alt. I det daglige har der været fokus på vejret og årstiden. Børnene har også her fået skærpet deres opmærksomhed. Natur: Børnene har fået nye erfaringer med hvordan man kan opleve naturen både på legepladsen og i skoven. Sten er blevet vendt, mælkebøtter fundet og pustet m.m. De rådne stammer fra amfiteateret har været en gave for enhver dyrefinder. Børnene har erfaret hvor de kan finde dyr og har nu en større opmærksomhed på forskelligheden ved dyr. Samtidig er det blevet tydeligere, hvilke børn der har en særlig interesse i natur. Motorik/sprog Der har i årets løb været en særlig sproggruppe for udvalgte børn. I sprog arbejdet generelt har der været fokus på rim og remser og sange. For det meste er den sproglige opmærksomhed blevet kombineret med motoriske udfoldelse fx ved sanglege og morgengymnastik. Børnene har bygget egne musikinstrumenter fremstillet af Timida-materialer. Der har fælles i huset været afholdt olympiske lege, hvilket gav børnene inspiration til nye lege. Børnene har oplevet glæden ved at bevæge sig og har måtte forholde sig til at kunne vinde og tabe i en leg - noget som var nyt for flere. Men samtidig fik de muligheden for at konkurrere med sig selv, ved at de kunne forbedre fx. deres løbetid, og det fik mange til at give den en ekstra skalle. Reb baner på legeplads og i skov er den særlig motorisk udfordring som stuen har brugt. Børnene har her oplevet at blive udfordret på en anderledes måde og de været nødt til at hjælpe hinanden for at kunne gennemføre banerne. De er blevet udfordret og har overskredet egne grænser for, hvad de troede de kunne.

7 7/10 Samlet effekt af året der gik Børnene kan klare flere udfordringer, de har fået oplevelsen af at de kan noget sammen og at det er gavnligt for alle at man hjælpes ad. De tør udfordre sig selv, de er opfindsomme og de er ikke bange for at prøve nyt. Venner Evaluering af stue 4. Evalueringen tager udgangspunkt i stuens eget årshjul samt de pædagogiske læreplaner og i mindre grad GE s årshjul og TitiBogruppens strategier. Sociale kompetencer: Venskaber: Da stuen startede blev der sat fokus på venskaber. Målet var at skabe en fælles følelse på stuen, og få børnene til at se hinanden som mulige legekammerater. Samtidig skulle de få en forståelse for at legerelationer godt kan skifte, selvom man er bedste venner. Der er blevet talt med børnene om, det at komme ind på en stue og det at modtage nye børn i gruppen. Børnene er bevidst blevet blandet på tværs til spisning og ved aktiviteter. Der er dannet mindre grupper og børnene er blevet støttet både i deres lege og til at løse deres konflikter. Samtidig deltog alle børn på stuen i børnehusets årlige koloni, hvor der var relationer som overordnet tema. Effekt: Børnene har nu en fællesskabsfølelse og det giver bedre ro til børnene og færre konflikter. Børnene leger på tværs nu, de yngste børn har fået hævet deres status og leger nu på lige fod med de ældste børn på stuen. De er blevet åbnet for flere legerelationer. Forældrene har bakket dette op ved også at invitere flere børn med hjem og være åbne over for flere børn. Venskaber er stuens grundlag Natur: Vi har fulgt børnenes spor. Efter en brainstorm begyndte vi at arbejde med: Hvor finder vi krabber. Børnene blev inddraget i løsningsforslag til hvor og hvordan, vi kunne fange krabber. Vi tog til strand, i skov. Der blev fisket med pølse og kage med lige meget hjalp det, Der var ingen krabber. Men vi lærte noget om vandmænd, hajer, salamander og mange andre dyr. Til sidst tog vi i Danmarks akvarium og det hjalp. Det at inddrage børnene i løsningsforslag støttede deres initiativ og øgede deres fællesskabsfølelse. Børnene var meget aktive og bidrog med mange løsninger. Turene gav børnene mulighed for fordybelse. Der blev samarbejdet om at fange dyr. Børnene fik lov til at vise omsorg for naturen, som når et barn bar alle vandmænd ud igen, for at de skulle overleve. Effekt: børnene opdagede en ny måde at arbejde på. De udviste meget initiativ. De var meget glade for turene hvilket viste sig ved, at de længe efter talte om det. De fik en ny viden om nogle dyr og kan alle tale med om at hajer er tøsedrenge og Salamander lever i vandet Krop og bevægelse: OL: Forskellige discipliner blev introduceret. Konkurrence blev tilladt. Der blev sat fokus på det at vinde og tabe. Erkendelse af at nogle er bedre til noget end andre. Nogle er bedre til at løbe end andre. Men samtidig forsøge at skabe glæde ved at få lov til at deltage. Det kunne være svært for nogle børn, men andre hurtig accepterede det. Barn med særlige rettigheder Marte Meo har været anvendt. Lærerigt både i forhold til pædagogens egen rolle og i forhold til barnet. Har givet mulighed for at understøtte det barnet kan og holde fokus der. Et stort arbejde der krævede pædagogens fulde opmærksomhed. Reggio inspiration og bæredygtighed: Fokus på indretning af rummet. Tænkt i hvilke muligheder vil vi tilbyde, således at der blev mulighed for flere forskellige aktiviteter

8 8/10 uden at børnene forstyrrer hinanden ret meget. Indhentet genbrugsmateriale på stuen for at gøre det mere tilgængeligt. Dette har betydet at materialerne blev brugt mere. Der er blevet bygget alt muligt især rumskibe og flyvere, som alle har været interesserede i. Mange har arbejdet to eller tre og det bliver en aktivitet som der kunne bygges videre på. Effekt: At lege med genbrugsmaterialer giver børnene en anden frihed til at være skabende. Børnene accepterer, at det som bliver bygget ikke nødvendigvis ligner, og der bliver aldrig talt om at noget er grimt. Interessant observation idet de er meget mere kritiske over for egne og andres tegninger. Brobygning til SFO Brobygning med de andre børnehaver kører efter en fast skabelon og vil ikke blive evalueret i denne sammenhæng i år. Sidst på året er børnene blevet delt op i grupper efter alder ifht. de, som skal i SFO 1. april. Der er blevet sat fokus på at tegne. Flere af de drenge som ikke normalt tegner gik i gang og fik succes ved det. Tegningerne gik også over i at der skulle skrives enkelte bogstaver. Effekt: Drengene begyndte også at tegne hjemme. De blevet mere fortrolige med at holde på en blyant. Kulturelle udtryksformer Malerier: Der blev stillet krav til hvordan børnene skulle male. Først fik de lov til at male med primær-farver. Og efterfølgende blev der malet med tusch. Malerierne blev så flotte at de andre børn også ville lave det. St. Lucia optog blev frivilligt, men alle ville være med. Børnene nåede at blive både nervøse og stolte. Julegaver: Børnene blev inddraget og bestemte, hvad deres forældre skulle have. Timida-materialer blev brugt og børnene var med i hele processen. Effekt: Børnene fik succes ved at de ældre børn, som ikke var med i første omgang, ville male på samme måde, da de havde set billederne. Børnene fik en anden og mere personlig opfattelse af det at give en gave. De måtte overveje hvad andre (deres forældre) ville blive glade for. Børnene oplever at deres valg har en betydning for andre. Almen personlighedsudvikling. Eksemplar på tilegnelse af almen personlighedsdannelse. I projekt venskaber har børnene oplevet, at de har en betydning for de andre børn. I naturprojektet fik børnene en oplevelse af at blive set, hørt og taget alvorligt. I St. Lucia optoget fik flere børn udfordret deres grænser ved at de først ikke ville gå med i optaget, men alligevel gjorde det på dagen. Forældre inddragelse: Forældrene har været inddraget i flere aktiviteter. I projekt venskaber ved at de har inviteret andre børn og nogle gange flere børn med hjem end de plejede. I tegneprojekt ved at de har opfordret børnene til at tegne hjemme. Desuden har 5 forældre deltaget naturprojekt og været med i spejderhytten. (Alle forældre har haft mulighederne) Sprogindsats Først på året har vi udført sprogvurderinger på de børn, som vi har vurderet, at der kunne være noget på. Det har givet 2 børn som er blevet videre-sendt til PPR, for nærmere udredning ved tale/høre konsulenten. Sidst på året er alle børn som er imellem 2,10 og 3,4 år blevet vurderet. Der hvor børnene generelt scorer lavest er ved overbegreber, hvilket har givet anledning til at vi som medarbejdere er mere beviste på denne del af det sproglige arbejde. Vi prøver at bruge sprogtesten som et arbejdsredskab i forhold til hvor der skal sættes ind når vi vurdere om der kunne ligge noget sprogligt der skal arbejdes særligt med hos det enkelte barn. I det kommende år vil prøve at tilbyde sprogvurderingen til flere børn. Også de kommende skolebørn Overgang til skole og fritidstilbud Vi har deltaget i brobygningsarbejde med de andre institutioner i området. Vi har været på besøg på SFO, hvor børnene har haft mulighed for at se de nye omgivelser og møde medarbejderne fra SFO'en.

9 9/10 Vi har ikke haft børn der er blevet skoleudsat. 2.3 Medarbejderresultater Normtimer i gennemsnit: 466 timer/uge Ansatte timer i gennemsnit: 479 timer/uge 64,2 % af arbejdstimerne blev leveret af uddannede pædagoger heraf 1 på 2. år af merituddannelsen. Vi har haft 2 9. klasses praktikanter af hver en uges varighed. Der har ikke været arbejdet specielt med bæredygtighed ud over anvendelsen af Timida-materialerne og enkelte genbrugsmøbler. Sygefravær var på i alt: 13,1 % heraf egen sygdom 4,5 %, barn syg 0,4 %, graviditet og barsel 3,4 %, fleksjobbbers fravær 4,8 %. Af det samlede sygefravær var 3,25 % 56 (graviditetsbehandlinger). 0 % delvis raskmeldt. Personaleomsætning: Vores køkkenleder fratrådte p.gr.a. reduktion i arbejdstiden. Ny køkkenansvarlig overført fra Gartnervejens Børnehus. 1 pædagog og vores fleksjobansatte medhjælper fratrådte. 2 nye pædagoger ansat. Vi har ikke sagt u-planlagt farvel til nogen medarbejdere i året. Vi har haft 298 ansøgere ved den seneste rekruttering. Vi har ikke gennemført MTU i Vi har deltaget i følgende interne uddannelsesarrangementer i TitiBo-gruppen: 2 Pædagogiske dag om hhv. Barnets 100 sprog og Værktøjer til større arbejdsglæde Netværksmøder om: Børn i skilsmisse, Kunsten ikke at skælde ud, Genbrugsværksted, Bålmad, Børn og empati, Børns seksualitet, Maleværksted, Naturværksted 10 % af vores medarbejdere har selv angivet at de har opfyldt vores mål om min 1 uges individuel udvikling (jfr. Timeskemaet) men vi kan blive bedre til at få formidlet, hvad der kan registreres som individuel udvikling (fx når der er supervision med psykolog m fl.) 2.4 Samfundsresultater Vi har igen i år deltaget i bag for en sag. Lokalbetjenten var inddraget i planlægning af vores cykelbane. 1 nabo-institution deltog i indvielsen af cykelbanen. Vi lagde i 2011 hus til sommerferiepasningen i Ejby. En medarbejder har deltaget i en arbejdsgruppe om muligheder for Ejby Bibliotek. Der arbejdes med at inddrage børnene så meget som muligt i madlavningen og dermed skabe en forståelse for hvor tingene kommer fra ud. Der lægges vægt på at præsentere maden og dække bordet æstetisk og i det hele taget gøre måltidet til en god oplevelse for børnene for at opøve sunde spise-vaner. 2.5 Forretningsresultater Vi har i perioden haft åbent i 53 timer/uge. Lukkedage var 5. juni og 24. december. Dagen efter kr. himmelfartsdag og i dagene imellem jul og nytår har ingen børn haft behov for pasning. Vi har frokostordning til alle. Pr. 1. juni indførte forældrebestyrelsen frugtfonden, som i samarbejde med institutionens køkken sørger for eftermiddags mad til alle børn. Vi har ikke haft nogen tilkøbsydelser. Vores børnetal har i gns. været 65,9 børn.

10 10/10 Vi har i perioden haft støtte timer til 1 barn 7 timer om ugen jan-marts og 1 barn 12 timer om ugen jan-dec. Regnskab fremsendes separat til Køge Kommune. Indskrevede børn ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan feb apr mar maj jun juli aug okt Sept dec nov vuggestue 48t vuggestue 34t Vuggestue 24t Børnehave 48t børnehave 34t børnehave 24t Antal børn i alt enheder

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes.

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes. Læreplaner 2013 Praksisbeskrivelser: Vi har i år valgt at inddele læreplanen i to praksisbeskrivelser. Vuggestuerne er i år med i et aktionslæringsprojekt omhandlende konfliktløsning og dette danner udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2010 OG 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 6. KONTRAKTER...7

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere