Årsrapport Indsatser. Gemsevejens Børnehus Årsrapport /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. 1 Indsatser. Gemsevejens Børnehus Årsrapport 2011 1/10"

Transkript

1 1/10 Årsrapport 2011 Årsrapporten skal ses som en selv-evaluering af året der er gået. Rapporten indeholder de informationer som Køge Kommune beder om. Rapportens emner er valgt med inspiration i EFQM Excellence Modellen. Aktiviteter udført jfr. Årsplanernes forskellige punkter er indsat, hvor de passer bedst. Aktiviteter der fremmer kommunens indsatsområder er indsat, hvor de passer bedst. 1 Indsatser 1.1 Lederskab Ledelsen består af Gitte Strøyer som daglig leder og Morten Hansen som fælles leder for både Gemsevejens og Gartnervejens Børnehuse. Her har vi evalueret vores samlede ledelsesteam. Vi holder fast i vores mission og værdier både på møder, ved MUS og på plancher i huset. Vores vision er brugt i årsplan Morten har følgende formelle uddannelser: Professionsbachelor i pædagogik, bachelor i erhvervsøkonomi (excl. Afsluttende eksamen). I 2011 har han haft et ½ års orlov med start den 1/9 for at arbejde med etablering af Mortens Madhus. Heidi har været konstitueret leder i Mortens orlovsperiode. Gitte er professionsbachelor i pædagogik og har desuden en kontoruddannelse. Ledelsen har særligt støttet medarbejdernes udvikling gennem MUS og på stuemøder, hvor der er er motiveret og inspireret til indretning og anvendelse af rum i rummet. Ledelsen har indrettet atelieret efter Reggio tankegangen, for at inspirere medarbejderne til at bruge det i aktiviteter med børnene. Der spørges ind til aktiviteterne og medarbejderne opfordres til at dokumentere aktiviteterne. ledelsen har i året deltaget i følgende eksterne (uden for TitiBo) møder: ledermøder i Køge kommune, leder/souschefkonference i Køge kommune, planlægningsmøde af førskolearbejdet med de øvrige institutioner i området, område samarbejde i forbindelse med ferielukning. 1.2 Politik og strategi Vi har lyttet til forældrenes behov, ønsker og forventninger om at nedbringe antallet af lukkedage. Der er indført sampasning med Gartnervejen 4 uger i sommerferien, samt på dage med lavt fremmøde, fx dagen efter kr. himmelfart og dagene imellem jul og nytår. Dette træder i kræft januar Medarbejdere Årets normtimer var i gennemsnit på 366 timer/uge. Vi har været ansatte på 360 timer/uge. 56,2 % af arbejdstimerne blev leveret af uddannede pædagoger. Vi har afholdt følgende sociale arrangementer: Julefrokost sammen med medarbejderne fra Gartnervejens Børnehus og pædagogisk dag med socialt islæt i januar Partnerskaber og ressourcer vi har inddraget forældrene i husets arbejde gennem arbejdsdage, hvor der er blevet lave både små og store opgaver i hus og have, profilering, opfordret forældrene til at deltage i dagligdagen, fx ture ud af huset. Vi har særligt investeret i vedligehold at vores inventar og hus ved at ændre på indretningen ved køkkenet, så det har givet bedre arbejdsvilkår for køkkenmedarbejderen. Indrettet forkøkken, då det er blevet muligt at inddrage børnene i tilblivelsen af frokost og eftermiddagsmad. Vi har opgraderet vores vidensbase/kompetencer i huset: 1 medarbejder er på 2. år af pædagogmerituddannelsen. Vi har en frontløber i Reggio Emilia pædagogik. Der har været medarbejdere på kurser i bl.a sprogpakken. Ligeledes er der tilmeldt 1 medarbejder til Køge Kommunes sproglaboratorium og 1 medarbejder til

2 2/10 laboratorium for udvikling af sociale kompetencer. (Disse 2 laboratorier starter i 2012). Ny teknologi: Børnehaveintra er fuldt implementeret - 1 familie er ikke på. Vi har opfundet noget nyt ved at medinddrage medarbejdernes ideer til husets profilering gennem MUS. 1.5 Processer Vi har arbejdet med samtlige emner i Årsplan 2011 (se også under Resultater). Vi har årshjul kørende på alle stuer. 3 stuer er kommet i gang med stuehuskatter. Vi har ændret i vores rutiner på følgende område: vi er begyndt at holde 4 fælles medarbejdermøder med Gartnervejens Børnehus, hvor vi tager forskellige relevante pædagogiske emner op, fx skæld ud, traditioner. Forældrenes ideer har været inddraget og brugt på fælles forældrebestyrelsesmøder med Gartnervejens Børnehus. Bestyrelserne har brugt hinanden i forbindelse med processen omkring det bedste børnehus. Vi har afholdt spis med på alle stuer, hvor forældrene har haft mulighed for at drøfte løst og fast. Forældrerelationer er styrket ved at vi flere gange har haft forældre med på ture ud af huset, hvor de har haft mulighed for at følge børnenes hverdag. Efter at have haft projekt omkring vuggestuebørn og natur i Ejby mose, har medarbejderne opfordret forældrene til at deltage i en dag i mosen. Vi har afholdt arbejdsdage, hvor flere forældre har deltaget i at forskønne hus og have. Der har været afholdt bedsteforældredag, hvor bedsteforældre sammen med deres børn har plantet blomster og frugtbuske i haven. Vi har afholdt sommerfest og Lucia arrangement hvor alle forældre og søskende var inviteret. 2 Resultater 2.1 Kunderesultater Vi har ingen børn på venteliste, men har i perioden januar til marts hjulpet med at tage 10 ekstra børn ind, for at tage presset på pladser i området. 1 barn er rejst fordi det meget svært for barnets mor at vende sig til at aflevere sit barn til de forskellige voksne i afdelingen, og de fik derfor efter kort tid mulighed for at få en plads i dagplejen. Efterfølgende har Gitte skrevet og talt med forældrene om deres beslutning, samt om hvad vi som børnehus kunne have gjort anderledes. Vi har fået særlig ros for at vi tager vuggestuebørnene med på tur i naturen. At vores vuggestuebørn ofte er ude i den friske luft. Vi har ikke fået klager. Vi har 22 søskendebørn i huset pr. 31dec11 og 2 på venteliste Vi/Forældrebestyrelsen vurderer at vores image i lokalområdet er for opadgående. Vi arbejder stadig på at mane det tidligere dårlige ry i jorden. Det er en lang proces, men det gør vi bl.a ved at være mere synlige i lokalområdet, men også på at tage dialogen med forældrene når der opstår en situation, så vi kan få afklaret problematikken. Vi har været omtalt i lokalaviserne da vi fik bevilget fra Trygfonden til etablering af en cykelbane, samt da vi indviede cykelbanen, hvor vi havde inviteret landbetjenten, samt de andre institutioner i området.

3 3/10 Vi vurderer selv at indkøringen af 99 % af de nye børn, vi har fået i år er gået godt. Vi har ikke gennemført FTU i 2011, men arbejdet med det bedste børnehus og vores mærkesager på bestyrelsesniveau. 2.2 Faglige resultater Den pædagogiske læreplan Vi har evalueret vores arbejde med de pædagogisk læreplaner ved interview med de enkelte stuer. Evaluering er foretaget ud fra stuens eget årshjul. Derudover er inddraget den pædagogiske læreplan, husets Årsplan 2011 og TitiBo-gruppens strategier Evaluering af stue 1 Sprog: Babytegn bruges i hverdagen af alle voksne. Der bruges fast af alle ca. 5 tegn ud fra ordlisten og en enkelt medarbejder bruger flere. Ordliste er sat op. Musik og sang med fagter er blevet brugt til at styrke sproget. Det vil der blive sat yderligere fokus på i Hvad får børnene ud af det: Giver børnene mulighed for at handle og mulighed for at kommunikere med andre. Mindsker børnenes frustration fordi de lettere bliver forstået. Synlig Reggio inspiration: Der er indrettet et udekøkken i genbrugsmaterialer (se også stue 2). Sansevæg på legeplads: Genbrugsmaterialer er blevet inddraget, fx et gammelt puslespil. Jungle i atrium gård. Børnene fik det som et ekstra rum med gode sanseoplevelser. Indretning af rummet tager hele tiden udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Vi er hele tiden opmærksom på om børnene bruger de muligheder, vi har sat op og de rum og mulighed for fordybelse vi har skabt. Børnene har taget tingene til sig. Der er blevet taget billeder af flere opstillinger og billederne er gemt med nogle få refleksioner. Genbrugsmaterialer er blevet brugt som legetøj. Det har givet inspiration til madlavning og køkken leg. Rasle flasker med forskellige materialer i er lavet for at give forskellige sanseeffekter. Hvad har børnene lært: Børnene lader sig inspirere når der er flyttet rundt eller når der opstår noget ny, fx sansevæg. Hvad har de voksne lært: Det er vigtigt at finde en balance i mellem at flytte rundt tit og få ting til at virke. Man skal huske at give sig tid til refleksionen. Hvorfor virker dette / virker dette ikke? Natur og udeliv: også vuggestuebørn kan være meget ude. Derfor har der været fokus på at være ude en gang om dagen i perioden april til oktober. I den resterende periode er det mere svingende også med udgangspunkt i børnene. Hvad får børnene ud af det: Udelivet giver børnene andre legemuligheder. Den bedre plads giver flere muligheder for motoriske udfordringer og bedre socialt miljø med færre konflikter. Sociale kompetencer: I vores modtagelse af nye børn har vi fokus på ro og tryghed både til børn og forældre samt fleksibilitet ifht. individuelle ønsker. Opdeling i mindre grupper. I praksis er dette ofte sådan at de store børn bliver taget ud af stuen og tilbudt noget andet udenfor eller i et andet rum. De store får et øget fællesskab ved dette og de mindste børn får mere ro. Hvad får børnene ud af det: De mindste børn bliver mere trygge. De største får flere tilbud målrettet deres alder. Forældreinddragelse: I indkøring er forældrene medinddraget i forhold til deres eget barn. Til en vis grad inddrages forældrene også i det daglige arbejde. Almen personlighedsudvikling: Fokus har været på selvhjulpethed. Vi har vurderet vores rutiner og fokuseret på at børn kan meget selv. Børnene kravler nu selv op på puslebord, op i barnevogn, på stole stol m.m.. De er blevet gode til det, og mange af dem har det nu som rutine dvs. det bliver børnene som fastholder de gode vaner. Det giver børnene en forudsigelighed. Børnene synes det er sjovt og det øger deres selvværd. Der har også været fokus på selv at begynde at tage tøj af og på.

4 4/10 Effekt: Børnene er blevet motoriske gode og er stolte over at kunne gøre flere ting selv. køkkenting. Desuden er der brugt piletræ til flet. Almen personlighedsudvikling: Projekt Hvor bor jeg. Vi var rundt og se hvor de forskellige børn bor. Børnene får en oplevelse af at de har en betydning for gruppen. Til fællessamling har nogle af børnene stillet sig op foran alle de andre børn og sunget nogle sange. Forældreinddragelse: Forældrene havde forberedt og stillet proviant ud, når gruppen var rundt og se hvor de børnene bor. Forældre har været inddraget i skovprojekt som var en gang om ugen i tre uger. Alle børn blev afleveret og hentet i spejderhytten. 5 forældre har deltaget i turene enkelte flere gange. Projektet afsluttet med at alle forældre var med til bål og kaffe. En enkelt forældre skrev logbog. Forældre er kommet med materialer til musikprojekt. At være noget for andre Evaluering af stue 2: Bæredygtighed: Timida: Vi har inddraget naturmaterialer og genbrugsmaterialer i de fleste af vore aktiviteter. Fx er der lavet musik instrumenter af plastic bægre og dåser. Ved at bruge forskellige materialer både som dåser og raslematerialer oplevedes forskellige lyde. Børnene blev inddraget ved selv at få lov til at bestemme mængden efter lyden. Der er blevet bygget slange af køkken ruller. Hvad har børnene fået ud af det: Børnene har fået skærpet deres opmærksomhed på lyde. Børnene er gode til at lege med alternative materialer. Legeplads: Udekøkkenet er blevet bygget af genbrugsmaterialer og der er brugt gamle Rejse Nisse. En nisse som kommer med hjem og har oplevet dagen hos børnene. Kræver at forældrene bakker op og skriver eller sætter billeder i bogen. Rum i rummet: Der er blevet rykket rundt og indrettet efter de spor børnene har vist os. Fx blev der etableret et syngehjørne og der blev etableret et dukkehjørne. Der er blevet lavet legeborde målrettede til bestemte aktiviteter. Sprog: Sang og musik er blevet opprioriteret. Børnene deltager aktivt og er glade for det. Børnene kan synge med på de fleste sange. Løbende introduceres nye sange. Sangene giver også muligheder for kendskab begreber fx farve. Højtlæsning bruges sideløbende. Tegn på læring: vi kan se at børnene at de synger mere og er mere aktive. Naturprojekt: En gang om ugen i en periode var stue 2 flyttet i spejderhytten. Forløbet er særskilt

5 5/10 beskrevet i logbog. Målet var at give børnene mulighed for at fordybe sig i naturoplevelser. Børnene fik en konkret viden om forskellige dyr og en fornemmelse af at der er forskellige arter som bor forskellige steder. Mange af børnene fik overskredet deres grænser, da de rørte ved frøer. Generelt har stuen satset på at være meget ude af huset både samlet og i mindre grupper for at give børnene bedre mulighed for fordybelse Evaluering af stue 3 Rum I rummet I løbet af 2011 er der sket en mere struktureret opdeling af rummet med udgangspunkt i at skabe en større tilgængelighed til materialer og legetøj for børnene og mulighed for fordybelse. Ved at tænke 3 D indgår også plakater og rime og remser på vægge som en del af fordybelsesmulighederne. Papkasseprojekt Har udgangspunkt både i Timida og rum i rummet. En masse store frugt papkasser blev i juni måned taget ind på stuen og det er stadig noget af børnenes bedste legetøj. Børnene bygger og leger på alle mulige måder med kasserne. Det styrker deres fantasi, kreativitet indbyder til konstruktionslege og er først og fremmest med til at styrke de sociale kompetencer. Kasserne har den fordel at de kan bruges til alt, de er transporterbare selv for en 3-årig, og de er nemme samt gratis - at udskifte. Yderligere må de dekoreres efter børnenes eget valg. Samtidig kan kasserne bruges til at skabe et eget rum når børnene har brug for dette, eller et rum for 2 3 børn, for dem som vil det. Andre fordybelsesmuligheder har været de små borde, hvor der i løbet af året har været Lego, træklodser m.m. Ved at skabe et rum på bordet skabes også overskuelighed. I april måned introduceredes en købmandsbutik hvor børnene kunne handle. Dette gav gang i legene: der blev handlet og forhandlet, og det var et godt samlingspunkt for en ny stue (stueskift 1. april). Butikken var opført af genbrugsmaterialer ligesom de fleste varer blevet taget med hjemmefra i form af tom og rengjort emballage. Forandringskompetence: I forbindelse med stueskift, købmandsbutik og papkasseprojekt har der været fokus på børnenes evne til at rumme forandringer. Børnene er generelt gode til at rumme forandringer, når bare vi giver os tid til at forklare forandringen. I samme periode har stuen været ramt af megen skift blandt de voksne, men med én gennemgående person. Dette har også udfordret børnenes forandringskompetence. Læringskompetence: Der været fokus på hvordan børnene lærer i børnehaven i forbindelse med natur og sprogperioden. Børnene har erfaret, at man også kan lære ting som umiddelbart virker umulige, fx at klatre op af stejle bjerge. Børnene er blevet opmærksomme på at man kan lære nyt ved at undersøge sammen med

6 6/10 voksne og børn, fx hvad der lever under en sten. Meningskompetence: I forbindelse med at julegaverne blev produceret, har børnene skulle træffe valg om, hvad de ville lave som gaver og hvordan. De har skulle sætte sig ind i andres ønsker (hvad ønsker far og mor sig) og handle ud fra dette. Gruppen har haft flere skovture, hvor fokus også har været at udfordre sig selv og få nye oplevelser af egne færdigheder. Blandt andet har børnene besteget Verdens stejleste bjerg. En oplevelse som efterfølgende har givet dem en større selvtillid og troen på at de kan klare alt. I det daglige har der været fokus på vejret og årstiden. Børnene har også her fået skærpet deres opmærksomhed. Natur: Børnene har fået nye erfaringer med hvordan man kan opleve naturen både på legepladsen og i skoven. Sten er blevet vendt, mælkebøtter fundet og pustet m.m. De rådne stammer fra amfiteateret har været en gave for enhver dyrefinder. Børnene har erfaret hvor de kan finde dyr og har nu en større opmærksomhed på forskelligheden ved dyr. Samtidig er det blevet tydeligere, hvilke børn der har en særlig interesse i natur. Motorik/sprog Der har i årets løb været en særlig sproggruppe for udvalgte børn. I sprog arbejdet generelt har der været fokus på rim og remser og sange. For det meste er den sproglige opmærksomhed blevet kombineret med motoriske udfoldelse fx ved sanglege og morgengymnastik. Børnene har bygget egne musikinstrumenter fremstillet af Timida-materialer. Der har fælles i huset været afholdt olympiske lege, hvilket gav børnene inspiration til nye lege. Børnene har oplevet glæden ved at bevæge sig og har måtte forholde sig til at kunne vinde og tabe i en leg - noget som var nyt for flere. Men samtidig fik de muligheden for at konkurrere med sig selv, ved at de kunne forbedre fx. deres løbetid, og det fik mange til at give den en ekstra skalle. Reb baner på legeplads og i skov er den særlig motorisk udfordring som stuen har brugt. Børnene har her oplevet at blive udfordret på en anderledes måde og de været nødt til at hjælpe hinanden for at kunne gennemføre banerne. De er blevet udfordret og har overskredet egne grænser for, hvad de troede de kunne.

7 7/10 Samlet effekt af året der gik Børnene kan klare flere udfordringer, de har fået oplevelsen af at de kan noget sammen og at det er gavnligt for alle at man hjælpes ad. De tør udfordre sig selv, de er opfindsomme og de er ikke bange for at prøve nyt. Venner Evaluering af stue 4. Evalueringen tager udgangspunkt i stuens eget årshjul samt de pædagogiske læreplaner og i mindre grad GE s årshjul og TitiBogruppens strategier. Sociale kompetencer: Venskaber: Da stuen startede blev der sat fokus på venskaber. Målet var at skabe en fælles følelse på stuen, og få børnene til at se hinanden som mulige legekammerater. Samtidig skulle de få en forståelse for at legerelationer godt kan skifte, selvom man er bedste venner. Der er blevet talt med børnene om, det at komme ind på en stue og det at modtage nye børn i gruppen. Børnene er bevidst blevet blandet på tværs til spisning og ved aktiviteter. Der er dannet mindre grupper og børnene er blevet støttet både i deres lege og til at løse deres konflikter. Samtidig deltog alle børn på stuen i børnehusets årlige koloni, hvor der var relationer som overordnet tema. Effekt: Børnene har nu en fællesskabsfølelse og det giver bedre ro til børnene og færre konflikter. Børnene leger på tværs nu, de yngste børn har fået hævet deres status og leger nu på lige fod med de ældste børn på stuen. De er blevet åbnet for flere legerelationer. Forældrene har bakket dette op ved også at invitere flere børn med hjem og være åbne over for flere børn. Venskaber er stuens grundlag Natur: Vi har fulgt børnenes spor. Efter en brainstorm begyndte vi at arbejde med: Hvor finder vi krabber. Børnene blev inddraget i løsningsforslag til hvor og hvordan, vi kunne fange krabber. Vi tog til strand, i skov. Der blev fisket med pølse og kage med lige meget hjalp det, Der var ingen krabber. Men vi lærte noget om vandmænd, hajer, salamander og mange andre dyr. Til sidst tog vi i Danmarks akvarium og det hjalp. Det at inddrage børnene i løsningsforslag støttede deres initiativ og øgede deres fællesskabsfølelse. Børnene var meget aktive og bidrog med mange løsninger. Turene gav børnene mulighed for fordybelse. Der blev samarbejdet om at fange dyr. Børnene fik lov til at vise omsorg for naturen, som når et barn bar alle vandmænd ud igen, for at de skulle overleve. Effekt: børnene opdagede en ny måde at arbejde på. De udviste meget initiativ. De var meget glade for turene hvilket viste sig ved, at de længe efter talte om det. De fik en ny viden om nogle dyr og kan alle tale med om at hajer er tøsedrenge og Salamander lever i vandet Krop og bevægelse: OL: Forskellige discipliner blev introduceret. Konkurrence blev tilladt. Der blev sat fokus på det at vinde og tabe. Erkendelse af at nogle er bedre til noget end andre. Nogle er bedre til at løbe end andre. Men samtidig forsøge at skabe glæde ved at få lov til at deltage. Det kunne være svært for nogle børn, men andre hurtig accepterede det. Barn med særlige rettigheder Marte Meo har været anvendt. Lærerigt både i forhold til pædagogens egen rolle og i forhold til barnet. Har givet mulighed for at understøtte det barnet kan og holde fokus der. Et stort arbejde der krævede pædagogens fulde opmærksomhed. Reggio inspiration og bæredygtighed: Fokus på indretning af rummet. Tænkt i hvilke muligheder vil vi tilbyde, således at der blev mulighed for flere forskellige aktiviteter

8 8/10 uden at børnene forstyrrer hinanden ret meget. Indhentet genbrugsmateriale på stuen for at gøre det mere tilgængeligt. Dette har betydet at materialerne blev brugt mere. Der er blevet bygget alt muligt især rumskibe og flyvere, som alle har været interesserede i. Mange har arbejdet to eller tre og det bliver en aktivitet som der kunne bygges videre på. Effekt: At lege med genbrugsmaterialer giver børnene en anden frihed til at være skabende. Børnene accepterer, at det som bliver bygget ikke nødvendigvis ligner, og der bliver aldrig talt om at noget er grimt. Interessant observation idet de er meget mere kritiske over for egne og andres tegninger. Brobygning til SFO Brobygning med de andre børnehaver kører efter en fast skabelon og vil ikke blive evalueret i denne sammenhæng i år. Sidst på året er børnene blevet delt op i grupper efter alder ifht. de, som skal i SFO 1. april. Der er blevet sat fokus på at tegne. Flere af de drenge som ikke normalt tegner gik i gang og fik succes ved det. Tegningerne gik også over i at der skulle skrives enkelte bogstaver. Effekt: Drengene begyndte også at tegne hjemme. De blevet mere fortrolige med at holde på en blyant. Kulturelle udtryksformer Malerier: Der blev stillet krav til hvordan børnene skulle male. Først fik de lov til at male med primær-farver. Og efterfølgende blev der malet med tusch. Malerierne blev så flotte at de andre børn også ville lave det. St. Lucia optog blev frivilligt, men alle ville være med. Børnene nåede at blive både nervøse og stolte. Julegaver: Børnene blev inddraget og bestemte, hvad deres forældre skulle have. Timida-materialer blev brugt og børnene var med i hele processen. Effekt: Børnene fik succes ved at de ældre børn, som ikke var med i første omgang, ville male på samme måde, da de havde set billederne. Børnene fik en anden og mere personlig opfattelse af det at give en gave. De måtte overveje hvad andre (deres forældre) ville blive glade for. Børnene oplever at deres valg har en betydning for andre. Almen personlighedsudvikling. Eksemplar på tilegnelse af almen personlighedsdannelse. I projekt venskaber har børnene oplevet, at de har en betydning for de andre børn. I naturprojektet fik børnene en oplevelse af at blive set, hørt og taget alvorligt. I St. Lucia optoget fik flere børn udfordret deres grænser ved at de først ikke ville gå med i optaget, men alligevel gjorde det på dagen. Forældre inddragelse: Forældrene har været inddraget i flere aktiviteter. I projekt venskaber ved at de har inviteret andre børn og nogle gange flere børn med hjem end de plejede. I tegneprojekt ved at de har opfordret børnene til at tegne hjemme. Desuden har 5 forældre deltaget naturprojekt og været med i spejderhytten. (Alle forældre har haft mulighederne) Sprogindsats Først på året har vi udført sprogvurderinger på de børn, som vi har vurderet, at der kunne være noget på. Det har givet 2 børn som er blevet videre-sendt til PPR, for nærmere udredning ved tale/høre konsulenten. Sidst på året er alle børn som er imellem 2,10 og 3,4 år blevet vurderet. Der hvor børnene generelt scorer lavest er ved overbegreber, hvilket har givet anledning til at vi som medarbejdere er mere beviste på denne del af det sproglige arbejde. Vi prøver at bruge sprogtesten som et arbejdsredskab i forhold til hvor der skal sættes ind når vi vurdere om der kunne ligge noget sprogligt der skal arbejdes særligt med hos det enkelte barn. I det kommende år vil prøve at tilbyde sprogvurderingen til flere børn. Også de kommende skolebørn Overgang til skole og fritidstilbud Vi har deltaget i brobygningsarbejde med de andre institutioner i området. Vi har været på besøg på SFO, hvor børnene har haft mulighed for at se de nye omgivelser og møde medarbejderne fra SFO'en.

9 9/10 Vi har ikke haft børn der er blevet skoleudsat. 2.3 Medarbejderresultater Normtimer i gennemsnit: 466 timer/uge Ansatte timer i gennemsnit: 479 timer/uge 64,2 % af arbejdstimerne blev leveret af uddannede pædagoger heraf 1 på 2. år af merituddannelsen. Vi har haft 2 9. klasses praktikanter af hver en uges varighed. Der har ikke været arbejdet specielt med bæredygtighed ud over anvendelsen af Timida-materialerne og enkelte genbrugsmøbler. Sygefravær var på i alt: 13,1 % heraf egen sygdom 4,5 %, barn syg 0,4 %, graviditet og barsel 3,4 %, fleksjobbbers fravær 4,8 %. Af det samlede sygefravær var 3,25 % 56 (graviditetsbehandlinger). 0 % delvis raskmeldt. Personaleomsætning: Vores køkkenleder fratrådte p.gr.a. reduktion i arbejdstiden. Ny køkkenansvarlig overført fra Gartnervejens Børnehus. 1 pædagog og vores fleksjobansatte medhjælper fratrådte. 2 nye pædagoger ansat. Vi har ikke sagt u-planlagt farvel til nogen medarbejdere i året. Vi har haft 298 ansøgere ved den seneste rekruttering. Vi har ikke gennemført MTU i Vi har deltaget i følgende interne uddannelsesarrangementer i TitiBo-gruppen: 2 Pædagogiske dag om hhv. Barnets 100 sprog og Værktøjer til større arbejdsglæde Netværksmøder om: Børn i skilsmisse, Kunsten ikke at skælde ud, Genbrugsværksted, Bålmad, Børn og empati, Børns seksualitet, Maleværksted, Naturværksted 10 % af vores medarbejdere har selv angivet at de har opfyldt vores mål om min 1 uges individuel udvikling (jfr. Timeskemaet) men vi kan blive bedre til at få formidlet, hvad der kan registreres som individuel udvikling (fx når der er supervision med psykolog m fl.) 2.4 Samfundsresultater Vi har igen i år deltaget i bag for en sag. Lokalbetjenten var inddraget i planlægning af vores cykelbane. 1 nabo-institution deltog i indvielsen af cykelbanen. Vi lagde i 2011 hus til sommerferiepasningen i Ejby. En medarbejder har deltaget i en arbejdsgruppe om muligheder for Ejby Bibliotek. Der arbejdes med at inddrage børnene så meget som muligt i madlavningen og dermed skabe en forståelse for hvor tingene kommer fra ud. Der lægges vægt på at præsentere maden og dække bordet æstetisk og i det hele taget gøre måltidet til en god oplevelse for børnene for at opøve sunde spise-vaner. 2.5 Forretningsresultater Vi har i perioden haft åbent i 53 timer/uge. Lukkedage var 5. juni og 24. december. Dagen efter kr. himmelfartsdag og i dagene imellem jul og nytår har ingen børn haft behov for pasning. Vi har frokostordning til alle. Pr. 1. juni indførte forældrebestyrelsen frugtfonden, som i samarbejde med institutionens køkken sørger for eftermiddags mad til alle børn. Vi har ikke haft nogen tilkøbsydelser. Vores børnetal har i gns. været 65,9 børn.

10 10/10 Vi har i perioden haft støtte timer til 1 barn 7 timer om ugen jan-marts og 1 barn 12 timer om ugen jan-dec. Regnskab fremsendes separat til Køge Kommune. Indskrevede børn ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan feb apr mar maj jun juli aug okt Sept dec nov vuggestue 48t vuggestue 34t Vuggestue 24t Børnehave 48t børnehave 34t børnehave 24t Antal børn i alt enheder

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Helle s dagpleje Helles dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade 6 6650 Brørup Tlf.: 81258760 Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Nyhedsbrev. 3. november 2016

Nyhedsbrev. 3. november 2016 Nyhedsbrev 3. november 2016 Så er det vist på tide med et nyhedsbrev. Personale; Som tidligere skrevet ud, har Lars af personlige årsager måttet se sig nødsaget til at opsige sin stilling. Det er vi selvfølgelig

Læs mere

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit s dagpleje Berits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit Skovlund Poulsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Børnehuset Mælkebøtten Kildegårdsvej 33 A og B, Fensmark 4684 Holmegaard tlf.55 88 72 60 Beskrivelse af børnehuset Mælkebøtten: Mælkebøtten er en

Læs mere

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Nørholm Jensen Frodesvej 3 6670 Holsted Tlf.: 40 20 38 58 Mail: lindadagplejer@gmail.com Hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/dejlige_unger

Læs mere

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur!

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Søstjernen i Hjortdal Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Hvem er vi? Søstjernen er en kommunal institution for 0-6 årige beliggende i Hjortdal, 6 km nordvest for Fjerritslev. Vi

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere