Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen"

Transkript

1 Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

2 Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel og uafhængigt tilsyn 3. Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden 4. Borgerne i centrum 5. Alle social døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes 6. Bedre styr på økonomien

3 Strukturelle ændringer Med den nye lov flyttes godkendelses- og tilsynsopgaven til fem Socialtilsyn (Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring) Flere tilbud vil blive omfattet af et krav om godkendelse, og der vil blive opstillet nye formelle og faglige krav til tilbuddene Socialstyrelsen skal sikre, at formålet nås gennem systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene Socialstyrelsen skal implementere tilsynsreformen herunder udvikle kvalitetsmodel, redskaber, introduktionsuddannelse, tilrette Tilbudsportalen og føre tilsyn med tilsynet Det enkelte tilsyn skal have besøg, mindst én gang om året

4 Pejlemærker for socialstyrelsen Bred interessentinddragelse (offentlige og private aktører) Tæt samarbejde med de fem Socialtilsyn og KL At balancere mellem de bedste praksiseksempler og nyudvikling Vidensindsamling Kriterie- og indikatorudvikling Redskabsudvikling Resultatsfokus

5 Socialstyrelsens opgaver med socialtilsyn Styrelsens opgaver jf. lovforslaget Socialstyrelsen har til opgave at understøtte, at lovgivningen implementeres i kommunerne Socialstyrelsen skal understøtte og udføre tilsyn med tilsynet (auditfunktion) Fem opgavespor Kvalitetsmodel for socialtilsyn Tilbudsportalen og IT Redskaber Auditfunktion Introduktionsforløb for tilsyns- og godkendelseskonsulenter

6 Kvalitetsmodel Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetstema Vurderingsmatrise Kvalitetskatalog Kvalitetstemaer: Kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og relationer 3. Målgrupper, metoder og resultater 4. Organisation og ledelse 5. Kompetencer 6. Økonomi 7. Fysiske rammer Kvalitetsindikator Kvalitetsindikator Kvalitetsindikator Kvalitetsindikator

7 Kvalitetsmodel Kvalitetsmodellen er: 1. En kvalitetsforståelse udtrykt i generiske kvalitetstemaer 2. Kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer 3. En fælles systematik for vurdering af kvalitet i sociale tilbud Kvalitetsmodellen skal bruges til: En faglig bedømmelse Kontrol Udvikling og læring

8 anp1 Kvalitetsmodellens forskellige niveauer Samlet Temaerne modeli kataloget Temaer er fastlagt Kriterier Indikatorer Vi skal sammen udvikle relevante kvalitetskriterier inden for hvert tema (pånær økonomi) Vi skal sammen udvikle relevante kvalitetsindikatorer under hvert kriterium

9 Dias nummer 8 anp1 Drop blomsten. Ellers skal den være på dias for sig. Før dias 8 Og der mangler buketten anette sejer perthou;

10 Redskaber Tre typer redskaber: Foreløbige konkrete redskaber i det nye socialtilsyn Planlægningsredskaber - eksempelvis Ansøgning om godkendelse Kvalitetskatalog til kvalitetsvurdering Guide til at indgå aftaler med et tilbud eks. ved anmeldte tilsynsbesøg Redskaber til tilsynsbesøg - eksempelvis Spørgeguide Observationsguide Guide til procedure- og procesanalyse Redskaber til trivselsvurderinger Redskaber til vurdering og implementering af tilsynet - eksempelvis Vejledning til analyse og samlet vurdering af data i forbindelse med godkendelse og tilsyn Skabelon til tilsynsrapport Guide til tilbagemelding, opfølgning og dialog med et tilbud (samlet vurdering, udviklingspunkter og kritik)

11 Redskaber Redskaber i det nye socialtilsyn skal: Gøre det muligt effektivt at belyse, dokumentere og vurdere et givent tilbud ift. temaer, kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen. Understøtte en tilsynsvirksomhed, der professionelt kan gennemføre velunderbyggede vurderinger af tilbud, plejefamilier og enkeltpladser på et ensartet grundlag. Medvirke til at planlægge, gennemføre og implementere en tilsynsvirksomhed der lever op til de formulerede mål i et Nyt Socialtilsyn, herunder understøtte de nye socialtilsynskommuner i maksimal ensartethed i udførelsen af tilsynsvirksomheden

12 Tilbudsportalen og IT Tilbudsportalen Understøtte offentliggørelse af tilsynsrapporter på Tilbudsportalen Tilpasse indholdet af Tilbudsportalen til kvalitetsmodellen Fokusgrupper og brugertest ifm tilpasning af indberetningsløsning og søgefunktion (juni-september) Offentlig databank Bygge bro til evt. It-understøttelse af arbejdsprocesser Afdække behov og modeller for it-understøttelse (februar-marts) Markedsafdækning Dialog med de 5 socialtilsyn og KL

13 Introduktionsforløb og auditfunktion Introduktionsforløb for tilsyns- og godkendelseskonsulenter Der udvikles introduktionsforløb i moduler i tæt samarbejde med tilsynskommunerne Auditfunktionen efter 1. november 2013 Auditfunktionens foreløbige leverancer efter 1. november 2013 Løbende følge praksis i socialtilsynene Understøtte udførslen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale Udarbejde årsrapport om udførelsen af socialtilsyn

14 Introduktionsforløbet Introduktions- og kompetenceudviklingsforløbet har til formål: at sikre, at tilsyns- og godkendelseskonsulenterne i de fem tilsynskommuner gennem basisviden, som er en nødvendig konsekvens af Lov om Socialtilsyn, får kendskab til lovens intentioner, lovens bestanddele, Socialstyrelsens model for vurdering af tilbuddenes kvalitet, kvalitetstemaer, kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer. at konsulenterne får kendskab til anvendelige redskaber til brug for tilsynsog godkendelsesopgaven før, under og efter et konkret tilsyn eller godkendelse og dataindsamling og vurdering af disse. introducerer konsulenterne til Tilbudsportalen og anvendelige redskaber til understøttelse arbejdsprocesser, indberetning m.v.

15 Tidsplan I tiden frem til loven træder i kraft udvikler Socialstyrelsen kvalitetsmodel og redskaber samt reviderer Tilbudsportal til brug for gennemførsel af tilsynsarbejdet. I tiden omkring, at loven træder i kraft uddannes tilsynskonsulenterne i de udviklede produkter. Fremadrettet skal Socialstyrelsen varetage en auditfunktion, som skal følge praksis i socialtilsynene i kommunerne, samt understøtte socialtilsynene med relevant vejledning og materiale.

16 Milepæle i tidsplanen Kvalitetsmodel klar 1.7. Redskaber til dataindsamling, analyse, vurdering og opfølgning er klar til brug klar Tilbudsportal er revideret og klar til brug for registrering Koncept for introduktionskursus klar 1.7. til afvikling fra primo oktober Fra 1. november 2013 træder auditfunktionen i gang, og den videre understøttelse af implementeringen af loven fortsættes i dette regi.

17 Information og kontaktoplysninger Socialtilsyn i Socialstyrelsen Hjemmeside Der er oprettet en hjemmeside for socialtilsyn på Socialstyrelsens hjemmeside Hotline Telefonnummer: Projektledelsen Else Lund Frydensberg Henrik Frostholm Janne Schacke

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere