GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2013 ] [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen

2 GNIST [ leder ] Indhold Seniorjob ved kommunen 3 Skive vil smittes af norsk vækst 4 Skive og Viborg sammen om rekruttering af ledige til job i Norge 5 24 hyggelige og højteknologiske boliger på Marienlyst 6 Rent gas til biler 7 Børn i bevægelse 7 Trådløst net forenkler arbejdsprocesser og sikrer kvalitet 8 De tre små rådhuse 9 RENT LIV som e-bog 9 Skive Løbet 10 Skive vil finde sin æggekage 12 Arbejdsmiljø og vaner 14 Birthe Kjær til festival for udviklingshæmmede 14 Knap 4 mio. skridt på tre uger 15 Skyfish er ikke flyvefisk men flotte fotos 15 Jubilæer 15 Sportsforeningen 16 Personaleforeningen 17 Kunstforeningen 19 Min passion: Skive om natten 20 Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Vi er hinandens arbejdsmiljø Tidligere på måneden afholdt Hovedarbejdsmiljøgruppen under Hoved-MED en temadag om arbejdsmiljø. Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanter var inviteret. Jeg deltog selv og var glad for at se, at så mange havde sat dagen af til formålet. Det tager jeg som udtryk for, at der er en bred interesse for arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser og en god forståelse for, hvor vigtigt det er at have fokus på. På temadagen fik vi en række gode indlæg fra psykologerne og fysioterapeuterne i vores sundhedsordning, og der var også anledning til refleksion og diskussion mellem deltagerne. Det er et par af indtrykkene og pointerne fra dagen, jeg gerne vil give videre her. Arbejdsmiljø er mange ting. Der er det fysiske arbejdsmiljø, som handler om, at vi skal undgå skader og nedslidning. Det handler om hvordan vi bevæger os, løfter, sidder osv. og de fysiske forhold omkring os med de lokaler vi er i, de redskaber vi bruger osv. Der er efterhånden kommet mere fokus på, at arbejdsmiljø også er det psykiske. Altså, hvordan vi har det med os selv og i vores job. Er der en passende mængde opgaver? Er arbejdet veltilrettelagt og overskueligt? Er der udfordringer og mulighed for udvikling på arbejdspladsen? Det allervigtigste er måske det sociale arbejdsmiljø, altså, hvordan vi har det med hinanden. Er vi gode til at tale med hinanden? Er der dialog og åbenhed? Er vi trygge, og har vi tillid til hinanden? Er der støtte og et godt samarbejde? Arbejdsmiljø er ikke længere blot et spørgsmål om korrekte løft, mærkning af kemikalier og sikker brug af elektrisk håndværktøj, som det har været for en del år siden. Nu handler det i høj grad om, hvordan vi omgås hinanden. Som man siger; vi er hinandens arbejdsmiljø! Vi er nemlig bragt tæt sammen på vores arbejdsplads. Det skyldes, at der mere end nogensinde er behov for, at vi løser vores opgaver i fællesskab. Vi er jo ikke kun sammen for at have det godt. Vi skal også udrette noget, yde en indsats, gøre en forskel. Og det kræver tæt samarbejde. Men det står på ingen måde i modsætning til det at have det godt. Vi skal have det godt med at gøre det godt! Mange indikatorer peger på, at det faktisk går meget godt i vores organisation. Vi har generelt et meget lavt sygefravær, vi har generelt positive trivselsmålinger og lederevalueringer, vi har få alvorlige arbejdsulykker. Disse gode resultater baserer sig på en aktiv og målrettet indsats på alle niveauer i vores organisation og det vil jeg gerne benytte anledningen til at rose og takke jer alle for! Der er dog områder, hvor vi kan og skal blive bedre. Vores sundhedsordning benyttes af omtrent én ud af tre medarbejdere. Det ser jeg ikke som noget problem i sig selv, men alligevel som en indikator på, at arbejdet for mange kan være fysisk belastende i en grad, så behandling er påkrævet. Psykologordningen viser, at der er medarbejdere, der oplever problemer med stress. Vi skal blive endnu bedre til at skabe forhold på arbejdspladsen, så stress reduceres, og vi skal blive bedre til at få øje på den kollega, som ikke trives. Vi skal ikke holde os tilbage for at tage skridt til at hjælpe. Det første skridt er at tale med kollegaen om situationen at få taget hul på problemet. Det er ikke nødvendigvis en let samtale, men det er en nødvendig samtale. Desværre har jeg også måtte sande, at et antal medarbejdere henvender sig til psykologordningen med mobning som årsag. Det har jeg svært ved at acceptere. Selvom det ikke er ret mange, i forhold til vores store organisation, er det under alle omstændigheder for mange. Jeg vil bede jer, sammen med mig, at være ambassadører for en sund kultur og et godt socialt arbejdsmiljø, hvor mobning ikke kan forekomme, og hvor der resolut gribes ind, hvis vi oplever mobning. Vi vil ikke have mobning i Skive Kommune! Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S Tryk: Arco Grafisk A/S Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Foto af Thomas Køser Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: September 2013 Deadline næste nummer: 27. august 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ digitalisering ] GNIST Seniorjob ved kommunen I Skive Kommune betyder den særlige indsats for alle ledige, som nærmer sig slutningen af deres dagpengeperiode, at rigtig mange kommer i arbejde. Det gælder også de såkaldte seniorer som ellers skulle i seniorjob. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Seniorjob er en ordning, hvor ledige, der har mindre end fem år til efterløn, kan få et midlertidigt arbejde på en af kommunens arbejdspladser. Generelt kommer ledige, også seniorer, i Skive Kommune hurtigt i arbejde, uddannelse eller praktik. Indtil nu afventer 17 seniorer et seniorjob ved Skive Kommune. - Vi har etaberet et team i Arbejdsmarkedsteamet, som hedder Taskforce. Medarbejderne i Taskforce har til opgave at sikre en ekstra indsats for ledige, der nærmer sig dagpengegrænsen. Den ekstraordinære indsats omfatter også seniorer, fortæller direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Inglev Jensen. Seniorjob på den enkelte arbejdsplads Ifølge loven skal ledige, der opfylder reglerne for seniorjobs, tilbydes et job på en kommunal arbejdsplads, og samtidig fortsætte med at stå til rådighed. - Grunden til, at vi også yder en særlig indsats overfor senior-gruppen, er, at det er langt bedre både for den ledige og for arbejdsmarkedet, at de kommer i ordinært arbejde. Et seniorjob på en kommunal arbejdsplads er kun midlertidig. Den ledige står altså stadig til rådighed for arbejdsmarkedet og kan anvises andet arbejde, så snart det findes, forklarer Inglev Jensen. På en kommunal arbejdsplads må en seniorjobber ikke varetage et ordinært job. Det betyder, at de er ekstra hænder, der skal løse opgaver, som ikke er en del af den daglige drift, altså samme typer af opgaver som personer i løntilskud må udføre. Det er muligt at ansætte ledige i seniorjob på alle kommunens arbejdspladser. Den enkelte arbejdsplads får et tilskud på kr. pr. år. Når en ledig søger et seniorjob, er det Udbetalingsenheden, der afklarer, om den ledige er berettiget til et seniorjob. Herefter er det Løn og Personale, der rådgiver den enkelte arbejdsplads om ansættelsesvilkår. Vi har særlig fokus på at få ledige i ordinært arbejde, det gælder også de ledige, der nærmer sig efterlønnen, siger direktør Inglev Jensen. Fakta For at være omfattet ordningen om seniorjob, skal man: - Være ledig og have opbrugt sine dagpenge - Være berettiget til efterløn - Have fem år eller mindre til sin efterløn Hvis en ledig opfylder kravene til seniorjob, kan han/hun tilbydes et job i kommunen. Jobbet i kommunen må ikke være i stedet for ordinært ansatte. Læs mere på Intranettet under: Løn og Personale > Ansættelse på særlige vilkår > Ansættelse i seniorjob 3

4 GNIST [ vækst i erhvervslivet ] Skive vil smittes af norsk vækst I Norge er der fremgang og økonomisk vækst. Det vil Skive forsøge at udnytte til gensidig gavn ved at skabe et samarbejde hen over Skagerak. Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Foto af informationsmedarbejder Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Den danske ambassadør i Norge, Hugo Østergaard Andersen, besøgte i april Skive. Hovedfokus var at undersøge de lokale virksomheders mulighed for at komme ind på det norske marked. Skive Kommune står bag initiativet. - I Norge er der gang i væksten, og vi vil undersøge, om det kan have en positiv afsmitning på Skives lokale erhvervsliv og lokale uddannelsesinstitutioner. Af erfaring ved man, at det kan være svært at tage hul på et nyt marked, men lige præcis Norge ligger lige til højrebenet, fordi deres kultur langt hen af vejen ligner vores, og der er ikke nogen sprogbarriere. Det, sammenholdt med den kolossale udvikling der sker i Norge, åbner op for nogle helt særlige muligheder, som vi selvfølgelig skal gribe og forsøge at udnytte, siger kommunaldirektør Per Mathiasen. Fakta [ Norge i vækst ] Norge er det eneste land i Europa, som oplever en positiv befolkningstilvækst. Der regnes pt. årligt med en arbejdsindvandring på årligt ca nye borgere. Borgere, der primært kommer på grund af job. For Danmark udgør Norge det fjerde største eksportmarked, og placerer sig dermed på samme plads som vores eksport til USA og tegner sig for en større eksport, end vi eksporterer til Kina. Arbejdsløsheden er under 3 %. Virksomhedsbesøg Dagen igennem fungerede ambassadøren som en erfaren og tæt sparringspartner i spørgsmålet om, hvad der helt konkret skal til for at komme ind på det norske marked som eksportør. Vejen blev lagt forbi de lokale virksomheder Dantherm og Braarup Maskinfabrik, ligesom der blev holdt møde med ledere fra de tre lokale virksomheder: Thise Mejeri, FJERO og Jacob Jensen Design. Konklusionen blandt virksomhedslederne var entydig. Besøget har givet konkret og brugbar viden i forhold til, hvad virksomheder kan gøre for at få foden inden for på det norske marked. Direktør Michael Thomassen fra Braarup Maskinfabrik sagde: - Jeg ser dette som første skridt på vejen til, at vores virksomhed kan få åbnet op for at komme ind på det norske eksportmarked. Jeg ser derfor frem til, at vi sammen med ambassaden og Skive Kommune tager de næste skridt i denne proces. Plan om opfølgning - Nu skal vi have samlet op på de mange gode konkrete input og den faglige sparring, vi har fået af ambassadøren, og så skal vi hurtigst muligt have et helt konkret projekt sat i søen. Det kunne eksempelvis være et fælles eksportfremstød for det lokale erhvervsliv i Norge, hvor de indbydes til at høre om, hvordan man kan komme ind på det norske marked, siger kommunaldirektør Per Mathiasen. 4

5 [ jobs i Norge ] GNIST Skive og Viborg sammen om rekruttering af ledige til jobs i Norge I Midt- og Vestjylland er der langt mellem ledige jobs inden for blandt andet bygge-, metal-, hotel- og restaurantbranchen samt plejesektoren. Derfor er jobcentrene i Skive og Viborg gået sammen om at rekruttere ledige til jobs i Norge, hvor der er mangel på uddannet arbejdskraft inden for mange fagområder. Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling Nyt samarbejdsfelt Det var nyt land, de to jobcentre bevægede sig ind på, da de den 18. april slog dørene op til et informationsmøde om rekruttering af ledige til jobs i Norge. Hverken Skive eller Viborg jobcenter har tidligere forsøgt sig med en målrettet rekruttering af ledige til jobs uden for landets grænser. Netop derfor er det vigtigt at være to jobcentre, der står sammen om at drage gode erfaringer og opnå nyttig viden til fordel for de ledige. - Der ligger en styrke i, at vi sammen skaffer os erfaringer på området. Vores borgere har nogle af de samme udfordringer i forhold til ledighed, og derfor giver det mening, siger arbejdsmarkedschefen i Viborg Kommune Jette Lorenzen. Skive Kommunes arbejdsmarkedschef Lars Harder supplerer: - Samtidig er arbejdskraftudbuddet for lille i Viborg og især i Skive til, at vi hver for sig kan stå alene med projektet. Sammen kan vi bedre indfri de norske arbejdsgiveres rekrutteringsbehov. Besøg af ambassadør Det første skridt på vejen er at afdække, om job i Norge overhovedet klinger interessant i de lediges ører. Derfor blev der afholdt et informationsmøde for jobsøgende fra de to kommuner. På mødet kunne de ledige høre om jobmulighederne i Norge samt andre forhold som skat, a- kasse, bolig m.v., som man skal forholde sig til i forbindelse med job i Norge. På mødet deltog den danske ambassadør i Norge, som denne dag var på besøg i Skive. 165 job-interesserede deltog i mødet, og de to jobcentre har efterfølgende inviteret til rekrutteringsmøde i slutningen af april med deltagelse af norske arbejdsgivere. 5

6 GNIST [ kort nyt ] 24 hyggelige og højteknologiske boliger på Marienlyst Centeret Midt i maj står 24 midlertidige pladser klar på Marienlyst i et spritnyt byggeri, hvor der er lagt vægt på at integrere velfærdsteknologiske løsninger som trykfølsomt gulv, automatisk solafskærmning, automatiske lysfunktioner og bidettoiletter med indbyggede vaske- og tørrefunktioner. Tekst og foto: Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Med de nye boliger på Marienlyst samler kommunen nu de 24 midlertidige pladser for Skive by på Marienlyst, der i forvejen har 16 midlertidige pladser. Det nye byggeri giver samtidig plads til en renovering af de gamle midlertidige pladser, der herefter indrettes til boliger for de faste beboere på ældrecenteret. Byggeriet er blevet til på baggrund af input fra medarbejdere, borgere, politikere og pårørende. Det har lagt fundamentet for 24 hyggelige og lyse boliger og opholdsarealer, der alle har højt til loftet og en række teknologiske løsninger, som gør dagligdagen både lettere og sikrere for beboere og medarbejdere. Fotografen besøgte Marienlyst på en smuk solskinsdag, kort tid før byggeriet var endeligt færdigt. Fakta [ Marienlyst Centeret ] I alt plads til 85 beboere fordelt på: 37 ældreboliger 24 midlertidige pladser 24 boliger til borgere med erhvervet hjerneskade Der vil efter udvidelsen være 80 medarbejdere ansat. Trykfølsomt sølv og bidettoilet En af de helt særlige teknologier, der er installeret, er et trykfølsomt gulv, som afslører, om en beboer er faldet og måske ligger hjælpeløs på gulvet. En anden teknologisk løsning der er blevet prioriteret, er bidettoilettet, der gør det lettere for de ældre selv af forestå en del af den intime pleje og hygiejne. Desuden gør el-betjening af solafskæmning og gardiner det lettere for borgerne at regulere lysindfaldet, og når det er mørkt, sørger automatiske sensorer for at lyset bliver tændt, hvis borgeren står op, så man ikke risikerer at skulle gå rundt i mørket og lede efter en kontakt. Også information for besøgende er tænkt ind med infoskærme ved alle indgange, så man kan orientere sig om aktuelle begivenheder og andre vigtige informationer om ældrecenteret. De første beboere flytter efter planen ind i de topmoderne boliger den 15. maj. Fra venstre ses souschef Kirsten Fastrup og leder Ingrid Stavnsgaard, Marienlyst Centeret, i en af de nye midlertidige boliger. 6

7 [ kort nyt ] GNIST På åbningsdagen kunne alle interesserede prøve en tur i en af de otte nyindkøbte gasbiler af mærket VW up. Foto: Thomas Køser Rent gas til biler Danmarks første kommercielle gastankstation blev åbnet i april i Skive. Transportminister Henrik Dam Kristensen holdt indvielsestalen og klippede den røde snor. Transportminister Henrik Dam Kristensen kom på besøg i Skive for at åbne Danmarks første offentligt tilgængelige gasfyldestation. Ministeren udtrykte sin begejstring i forbindelse med projektet: - Jeg har glædet mig til at skulle indvie gasfyldestationen her i Skive. Den er et bevis for, at Skive Kommune går foran og baner vejen for en mere miljøvenlig transportsektor i Danmark. Transportminister Henrik Dam Kristensen holdt tale og klippede den røde snor på gasstationens åbningsdag. Foto: Thomas Køser CO2 neutral transport Her fra start vil tankstationen have naturgas i standeren, men når der om få år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke grøn gas på bilen. Selvom det er naturgas, der kan tankes, er der tale om en miljømæssig forbedring, og når standeren bliver fyldt med biogas, vil der blive tale om CO2-neutral transport med gasbilerne. Og netop udnyttelsen af grøn gas er et vigtigt led i Skive Kommunes planer på området. - Det er en del af Skive Kommunes klima- og energistrategi, at der skal udvikles og anvendes grønne gasser. Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi i vores samarbejde med HMN Naturgas nu kommer nogle skridt videre i den retning og får markeret Energibyen Skive i gassammenhæng. Dette er første step i vores vision om at gøre Skive CO2-neutral i 2029 på transportområdet, siger borgmester Flemming Eskildsen. mabr Børn i bevægelse 200 skolesportsbørn sluttede sæsonen af i Spar Nord Arena Efter en sæson med masser af leg og bevægelse, sluttede knap 200 børn fra 12 af kommunens skoler af ved en stor fælles event i Spar Nord Arena. - Skolesport det er noget man går til nøjagtig lige som fodbold eller håndbold, men det er bare nogle andre spil end de gængse, børnene er med til. De har spillet kanka kriket og ago ball, de har kørt på waveboards og bevæget sig på en hel masse sjove måder, fortæller Thomas Nels Andersen, viceungdomsskoleinspektør og koordinator på skolesport. Gennem de seneste måneder har børnene gået til skolesport ude på deres egne skoler om eftermiddagen efter skoletid. Skolen har en underviser, som står for sporten, godt hjulpet af de såkaldte junioridrætsledere, dvs. andre unge som hjælper til med aktiviteterne. Det handler om bevægelse og trivsel Skolesport er en forholdsvis lille idrætsgren, som henvender sig til de børn, der ikke bevæger sig ret meget. Afslutningseventen skal give dem oplevelsen af at være fælles med andre om deres sport. - De kan se, at der er mange andre som dem selv, der går til skolesport, og at det er lige så legalt som andre sportsgrene. Alt sammen handler det om at bevæge sig. Og bevægelse er godt, ikke bare for sundheden, man ved, at børn som dyrker idræt også fungerer bedre socialt, og de klarer sig bedre fagligt, siger Thomas Nels Andersen. bbah 7

8 GNIST [ trådløst net ] På Gammelgaard har de allerede taget hul på arbejdet med den bærbare PC, og på billedet her har vi fået lov til at besøge beboer Edith Gunhild Jensen sammen med Socialog Sundhedsassistent Karin Jacobsen. Foto: Thomas Køser. Trådløst net forenkler arbejdsprocesser og sikrer kvalitet Fremtiden er bærbar, også på kommunens 19 ældrecentre. I løbet af det næste år arbejdes der på højtryk for at sikre, at alle ældrecentre har trådløst netværk til rådighed overalt i huset, så medarbejderne frigøres fra de traditionelle skrivestuer, bl.a. når de skal arbejde med dokumentation. Tekst: Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Som det er i dag, er der typisk PC-adgang og internet i personalestuen eller skrivestuen og på lederens kontor på ældrecentrene. Det betyder fx, at medarbejderne må gå frem og tilbage mellem beboernes lejligheder og PC-rummene for at skrive i beboernes journaler, eller for at slå oplysninger op om fx sygdomsforløb, medicinering eller andre vigtige emner. Bærbar dokumentation I et fremtidsscenarie, hvor der er trådløs adgang til nettet overalt, og hvor alle medarbejdere har en bærbar PC eller en Tablet med rundt i huset, bliver det muligt at gøre sine noter eller lave sine opslag, imens man stadig er ude hos borgeren, og det rummer mange muligheder. For det første gør det, at man ikke behøver at lave mellemregninger, altså notere ting, der er vigtige at huske om den enkelte borger på en seddel. Med den trådløse adgang kan man skrive det direkte ind i journalen eller med det samme slå emner op, som borgeren ønsker at have en dialog om. På den måde er det også en forhåbning, at den dokumentation medarbejderne laver, bliver af endnu højere kvalitet, idet risikoen for at glemme noget pga. mellemregningerne bliver markant lavere, når man kan skrive alt direkte ind i journalsystemet. -Vi oplever større og større dokumentationskrav, og derfor er det en naturlig udvikling, at vi har vores arbejdsredskaber med rundt, siger chef for ældreservice Sonja Johnsen Ro til dialog Udover det rent tidsmæssige perspektiv giver den nye arbejdsform også mulighed for at skabe mere ro om dialogen med beboerne, når alle de oplysninger man kan have behov for er lige ved hånden, og man fx med det samme kan svare på spørgsmål til medicinering eller behandlingsforløb, imens man sidder og taler sammen, uden at det kræver en ekstra tur omkring kontoret. Telemedicin i fremtiden Tager vi et skridt længere ud i fremtiden, rummer de bærbare arbejdsprocesser også et stort potentiale, bl.a. i forhold til at arbejde med telemedicin. Her kunne man fx forestille sig, at en borger har brug for at konsultere en læge, og i stedet for at skulle køres afsted til en speciallæge på et af de store hospitaler i fx Aarhus eller Aalborg, kan plejepersonale og borger møde lægen til en internetkonsultation, uden at borgeren overhovedet behøver at forlade sin lejlighed. Med de nye krav der er til borgerne omkring digitalisering, kan man også forestille sig, at beboerne på kommunens ældrecentre skal kunne få adgang til trådløst net, men i første omgang er nettet kun til brug for medarbejderne. 8

9 [ kort nyt ] GNIST De tre små rådhuse I forbindelse med opførelsen af rådhusbyggeriet Den Blå Diamant, der i dag huser flere af kommunens stabsfunktioner og hele Teknisk Forvaltning, var det planen, at kommunen skulle afhænde de tre små rådhuse i Breum, Ramsing og Durup. Nu er det afklaret, hvad der kommer til at ske med de tre bygninger. Breum Bed and Breakfast Rådhuset i Breum er solgt og pr. 15. april overtaget af det hollandske par Susan og Edwin Weimar. De har hidtil boet på Fur, men flytter med overtagelsen ind i det tidligere rådhus og indretter 10 bed and breakfast-værelser og et legetøjsmuseum i bygningerne. Durup lejligheder Rådhuset i Durup er blevet købt og pr. 1. maj overtaget af Bodilsen Totalbyg A/S, der vil indrette lejligheder i byggeriet. Skive Vand, der har til huse i det tidligere rådhus, har mulighed for at blive der 1 år mere, om de ønsker det er dog endnu ikke afklaret. Ramsings grønne område Endelig er det rådhuset i Ramsing, hvor der ikke har vist sig interesserede købere. Her har byrådet besluttet, at bygningerne skal rives ned, og på baggrund af bl.a. et borgermøde er det besluttet, at der skal laves et grønt område, hvor byggeriet i dag står. Nedrivningen af bygningerne kommer til at foregå i løbet af sommeren i år. Det ligger endnu ikke fast, hvordan området kommer til at se ud, men det undersøges bl.a., om det grundvand, som i dag pumpes væk fra byggeriets kælder, kan bruges til at skabe en lille sø. /trih Det tidligere rådhus i Durup bliver ombygget til lejligheder. RENT LIV som e-bog Brandingbogen kan nu også læses på tablet eller smartphone For halvandet år siden udgav Skive Kommune en bog fyldt med fortællinger, fortolkninger og faktuelle småhistorier om RENT LIV på Skiveegnen. Bogen er efterspurgt og udgives nu også som e-bog. - Så vidt jeg ved, er vi den første kommune, som udgiver en e-bog med fortællinger om vores egn, siger Hanne Greisen, chef i Markedsføring og Erhvervsudvikling i Skive Kommune. Papirudgaven, som udkom i et forholdsvist lille oplag, er blevet taget godt imod, og mange borgere har den stående hjemme i reolen. Nu kan de så også sætte den på hylden med e-bøger. - Ved at udgive den som e-bog, kan vi nu nemt og hurtigt få den ud til langt flere, uden at bruge ressourcer på papir og distribution. Hvad kan være mere oplagt for en bog med titlen RENT LIV?, spørger Hanne Greisen. Papirudgaven af RENT LIV bogen indeholder en række QR koder til fx video-indslag. I e-bogen er de levende billeder og lyd nu i højere grad indarbejdet i rækken af fortællinger, idet man ved et enkelt klik fx kan høre musik eller se videoen om københavneren, som fik tid og råd til mere ved at flytte fra stenbroen til vandkants Danmark. BBAH Sådan henter du e-bogen E-bogen kan hentes gratis på Her finder du også en vejledning i, hvordan du henter bogen ned på tablet, smartphone eller PC. Fakta [ Om Rent Liv bogen ] RENT LIV bogen er en del af kommunens arbejde med at brande sig som RENT LIV. Gennem en lang række fortællinger og fortolkninger af lokale børn, unge, voksne, musikere, kunstnere, iværksættere, erhvervsfolk, uddannelsesfolk, tilflyttere og fraflyttere sammenfattes Skiveegnens identitet. Og der sættes en retning for den udvikling, kommunen arbejder på at skabe mere af. 9

10 GNIST [ Skive Løbet ] Løb Skive Løbet den 7.og 8. september PROGRAM [ Lørdag den 7. september ] 09:00 Skive Kommunes telt åbner 12:15 Start af Skive Cykelløb 100 km. 12:45 Start af Skive Cykelløb 25 km. 13:15 Start af Skive Cykelløb 58 km. 16:00 Teltet lukker [ Søndag den 8. september ] 09:00 Skive Kommunes teltet åbner 10:15 Start af halvmaraton 10:30 Start af Skiveløbet 9,3 km. 11:00 Musikken spiller op i Skive Kommunes telt 12:00 Start af Stavgang 5,3 km og 9,3 km. 12:00 Start af Skiveløbet 5,3 km. 13:00 Start af Skiveløbet 2,7 km. 14:00 Præmieoverrækkelse til Kommunens mest motionsglade afdeling/institution 16:00 Teltet lukker HUSK! Musikalsk underholdning i teltet søndag kl. 11:00-14:00 Foto: Thomas Køser Skive Kommune skaber festlig ramme Under løbet slår Skive Kommune telt op på pladsen, hvor medarbejdere og deres familier kan hygge sig i forbindelse med løbene. Her serverer vi gratis sandwich og vand til kommunens aktive deltagere. I år uddeler vi desuden gratis svedbånd til alle kommunens deltagere. Om søndagen sætter vi ekstra tryk på den gode stemning i teltet med musikalsk underholdning mellem kl. 11 og 14. Tilmelding Alle deltagere skal udfylde tilmeldingsblanketten, som du finder vedlagt dette nummer af GNIST eller på intranettet, hvor du skal følge denne sti: Medarbejder > Sundhedsordning > Skiveløbet Hvis du kan lokke familien med til Skive Løbet, er de naturligvis også meget velkomne på kommunens hold og modtager gratis forplejning og svedbånd. Tilmeldingsfristen er: onsdag den 14. august. Husk at vedlægge aftalte penge for alle deltagere til løbsgebyr. Du kan se på tilmeldingsblanketten, hvad de enkelte discipliner koster, og hvor tilmeldingen skal afleveres. Det vil være en stor hjælp for vores interne arrangører, hvis der afleveres afdelings-/ institutionsvis. Intern konkurrence: Kommunens mest motionsglade afdeling/institution Udover den individuelle tilmelding, som er nødvendig for alle, har vi en intern konkurrence om at blive Kommunens mest aktive afdeling under løbet. Kommunens mest motionsglade afdeling/institution præmieres med en vandrepokal og en stor kurv med sunde lækkerier. Du og dine kolleger kan deltage ved at udfylde blanketten nedenunder. Blanketten findes også på intranettet. Afhentning af løbsnummer og svedbånd Løbsnumre og svedbånd udleveres i Skive Kommunes telt på dyrskuepladsen fra lørdag kl. 9.00, og vi opfordrer alle deltagere til at komme i god tid inden løbsstart. Spørgsmål til Skive Løbet Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte Else Larsen, telefon

11 [ Skive Løbet ] GNIST Konkurrence Kommunens mest motionsglade afdeling/institution Kriterier For at kunne deltage i konkurrencen skal gruppen som udgangspunkt være på min. 15 ansatte i Skive Kommune. For at kunne definere sig som en gruppe, skal man have et fælles tilhørsforhold. Dvs. det skal f.eks. være en institution, en hjemmeplejegruppe, en forvaltningsafdeling. Hvis jeres afdeling er for lille, kan I slå jer sammen med en anden lille afdeling (man kan altså ikke håndplukke og definere sin egen lille gruppe). Herefter afgøres konkurrencen af, hvor høj en deltagelse der er i forhold til afdelingens/ institutionens antal medarbejdere - dog tages der hensyn til kolleger, som ikke har mulighed for at deltage på grund af arbejde. Præmie Den vindende afdeling/institution får udover æren en vandrepokal og en stor kurv med sunde lækkerier. Send tilmelding til: Else Larsen, Kultur og Fritid, Torvegade 10, 7800 Skive eller via HUSK! Tilmeldingsfristen er: onsdag den 14. august Gruppens/afdelingens ansættelsessted: Navn på grupperepræsentant: Antal ansatte i alt i gruppen/afdelingen: Antal der ikke deltager på grund af weekendarbejde: Antal deltagere: Skriv navnene på gruppens løbsdeltagere her: Foto: Colourbox 11

12 GNIST [ film om Tarok ] Skive vil finde sin æggekage Positivt at så mange af optagelserne til Tarokfilmen foregår på Skiveegnen Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Fotos: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling En stor del af filmen Tarok grib drømmen mens du kan skal optages på Skiveegnen. De mange optagelser i oprindelige og autentiske omgivelser kan give gode muligheder for at udvikle destinationer for filmturisme på Skiveegnen. Det vurderer Hanne Greisen, chef i afdelingen for Markedsføring og Erhvervsudvikling, der varetager kommunens PR arbejde i forbindelse med filmprojektet. - Vi ser filmen om Tarok som en god mulighed for både at skabe noget opmærksomhed omkring Skive i forbindelse med optagelserne og gallapremieren, men det handler også om at gribe chancen for at udvikle Skiveegnens æggekage, siger Hanne Greisen med hentydning til Hvidstenskroens succes, hvor folk står på venteliste i ugevis for at besøge kroen og spise den æggekage, som bliver serveret i en scene i filmen om Hvidstensgruppen. Filmturisme Filmturisme er blevet et fænomen. Der findes mange eksempler på, at turister rejser til destinationer, hvor der er blevet optaget film eller tv-serier. Et af dem er New Zealand, som turister i stort antal besøger for at vandre i hobitternes fodspor, et andet som ligger tættere på er Børglum Kloster, der har oplevet øget interesse som følge af julekalenderen Ludvig og Julemanden. Syv lokale steder filmes Hele syv locationer i Skive Kommune vil være kulisse i den store familiesaga om familien Laursen fra Skive og deres legendariske hest Tarok. Der vil være scener fra Hagenshøj, hvor Tarok blev født i 1971 og døde i Der vil være en scene fra Skive Theater, hvor Jørn Laursen, manden der kørte Tarok til adskillige sejre, mødte sit livs kærlighed, Ingelise. Og der vil være scener fra Skive Travbane, Skive Anlæg, Skive Sygehus, Langesgaard og en vejstrækning i Salling. Optagelserne finder sted i løbet af april og maj. Følg med på Facebook Skive Kommune har afsat kroner til de ekstra udgifter, der er forbundet med de lokale optagelser, og til gennemførelse af gallapremieren i Skive den 20. oktober. Som ekstra markedsføringstiltag har afdelingen for Markedsføring og Erhvervsudvikling oprettet facebooksiden Tarok Skive om filmprojektet. Desuden arbejdes der på at opbygge en hjemmeside, der skal forbinde filmen til Skiveegnens locationer. Yderligere undersøger afdelingen mulighederne for at skabe udstillinger, foredrag m.m. med udgangspunkt i filmen og de lokale optagelser. 12

13 [ film om Tarok ] GNIST Regner Grasten er producent, og Anne-Grethe Bjarup Riis er instruktør på Tarok grib drømmen mens du kan. Filmparrets seneste film Hvidstensgruppen blev en kæmpe publikumssucces, som herhjemme blev set af i biografen. 13

14 GNIST [ kort nyt ] Arbejdsmiljø og vaner Dorte Balling fra Dommerby er dagplejer og arbejdsmiljørepræsentant. Hun er en ildsjæl, som har taget en række initiativer til at dagplejerne både bliver mere opmærksomme på deres arbejdsmiljø og mere aktive i at vedligeholde kroppen. Hun bruger blandt andet Job og Krop projektet i arbejdet. - Vi har brug for at høre de her ting mange gange for det er vaner, der skal ændres, siger Dorte Balling. Det er for eksempel vaner som at sidde ned i stedet for at stå foroverbøjet, eller lade børnene bruge deres stige, når de skal op i barnevognen eller på puslebordet i stedet for at løfte børnene. Jo mere børnene kan, desto bedre for dem og for dagplejeren! mabr Dorte Balling fik buket og pris, fordi hun som ildsjæl sætter arbejdsmiljø på dagordenen blandt dagplejerne. Højre: Dorte Balling med sine dagplejebørn. Foto: Job og Krop Birthe Kjær til festival for udviklingshæmmede For første gang holder Skive Kommune festival for udviklingshæmmede. Festivalen finder sted den 20. juni på Rock-ved-åens festivalplads. Birthe Kjær, Kim og Hallo og Bali står klar på scenen til festivalen for udviklingshæmmede. Bali er et band fra Odense, som består af otte psykisk udviklingshæmmede. Byrådsmedlemmer fra Skive Byråd har meldt sig som frivillige hjælpere til at sælge forfriskninger. Håbet er, at mange udviklingshæmmede både fra Skive Kommune og nabokommunerne har lyst til at feste og hygge sig sammen. Festivalen er den 20. juni kl Det er dagen før Rock ved Åen holder koncert med Big Fat Snake og De Glade Sømænd. Rammerne med scene, lys og lyd står derfor klar, og festivalen for udviklingshæmmede kan varme op for rock-koncerten. Musik i Skive for enhver smag og målgruppe Det er byrådsmedlemmerne Jan Dyhrberg Andersen og Johnny Knudsen, der oprindelig har taget initiativ til festivalen og et enigt byråd har bakket op. - Jeg håber på, at rigtig mange fra målgruppen kommer. Sidste år var jeg med som hjælper ved en lignende festival i Sjølund. Deltagerne synes, det var rigtig hyggeligt, men der var langt at køre. Derfor er det oplagt at forsøge at lave et lokalt arrangement og dermed sikre, at mange flere af vores udviklingshæmmede borgere kan deltage, siger Johnny Knudsen, og tilføjer; - I Skive har vi så mange gode musiktilbud hen over sommeren, så hvorfor ikke udvide tilbuddet så der er noget for enhver smag og målgruppen?! Det var egentligt tanken bag, og jeg er rigtig glad for, at et enigt byråd bakker op. mabr 14

15 [ kort nyt ] GNIST Knap 4 mio. skridt på tre uger Team Solskin, som bestod af 14 medarbejdere i Arbejdsmarkedsteamet, deltog i Tæl Skridt kampagnen i foråret. I alt gik holdet skridt i de tre uger kampagnen varede. Det svarer til et gennemsnit på skridt pr. person pr. dag. Det er godt gået! I forårets Tæl Skridt kampagne deltog 15 hold fra Skive Kommune. Næste gang kampagnen løber af stablen er i efteråret (uge 38, 39 og 40). Alle kan være med, det kræver kun en skridttæller. Dan et hold på din arbejdsplads, tæl skridt kampagnen i efteråret er en god opfølgning på Skive Løbet, som du kan læse mere om et andet sted her i bladet. Tillykke til Team Solskin og holdkaptajn Rikke Boudigaard, Arbejdsmarkedsteamet. mabr Skyfish er ikke flyvefisk - men flotte fotos Billeddatabase med markedsføringsfoto Til brug i arbejdet med foldere, pjecer og hjemmesider har vi etableret en billeddatabase, som hedder Skyfish. Databasen indeholder mange flotte fotos, som både er indkøbt fra en kommerciel billeddatabase (Colourbox) og suppleret med flotte fotos fra forskellige steder og begivenheder i Skive Kommune. De lokale fotos er hovedsagelig fotograferet af Thomas Køser fra Markedsføring og Erhvervsudvikling. I øjeblikket ligger der billeder i Skyfish, og der kommer hele tiden flere til. Hvis du har fotos, som egner sig til markedsføringsmateriale for Skive Kommune, og du har lyst til at dele dem med brugerne af Skyfish, er du velkommen til at kontakte Malene Brink, HR og Kommunikation, For at få adgang til billederne på Skyfish skal du bruge vores fælles login, som du kan læse mere på Intranettet under Kommunikation > Designlinje > Kommunens billedmateriale. mabr Tillykke med jubilæet 40 års jubilæum Hanne Binderup, Bostedet Hjaltesvej, 1. april års jubilæum Andreas Merrild Andersen, Entreprenørgården, 1. marts 2013 Ann Faust Viborg, Skive Bibliotek, 1. april 2013 Anne-Marie Sørensen, Dagplejen, 9. maj 2013 Anni Bækmand, Daginstitutionen Lærkereden, 1. marts 2013 Dora Nielsen, Skive Ungdomsskole, 14. april 2013 Else Stampe Lajgaard, Oddense Ældrecenter, 21. marts 2013 Hanne Goul, Jebjerg Børnehus, 1. april 2013 Lene Ibsen, Daginstitutionen Paletten, 1. april 2013 Lona Benjaminsen Andersen, Roslev Ældrecenter, 15. april 2013 Lone Rahn Heskjær, Jebjerg Børnehus, 1. april 2013 Mette Kardyb, Børnegården Durup, 1. maj 2013 Poul Erik Kaastrup, Skive Renovation 4-S, 22. februar 2013 Solvejg Dahl, Klynge 5, 1. marts 2013 I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og 40 års jubilarer efter aftale med jubilarerne. Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf eller 15

16 GNIST [ sportsforening ] Bøf og Bold Fredag den 22. februar afviklede KSF et arrangement som med rette kunne kaldes Bøf & Håndbold. 19 medlemmer fra KSF indfandt sig nemlig på Annexet kl til en god bøf og lidt hygge på Skives nye sportsbar, inden turen gik ud i Freja Arena for at se herrehåndboldkampen - Skive FH mod Skanderborg. Vi havde fået pladser nede i den ene ende med et fornuftigt udsyn over den næsten udsolgte hal. Skive FH lagde flot fra land. De havde godt styr på Skanderborg og var i føring med et par mål fra start. Det holdt faktisk hele vejen hjem, og Skive FH vandt helt fortjent En god aften, som sagtens kunne gentages. Referat fra generalforsamling i KSF Torsdag d. 28. februar afholdt Skive Kommunes Sportsforening deres årlige generalforsamling, hvor ca. 15 medlemmer og bestyrelse deltog. - Formand Jes Strickertson berettede om aktiviteterne i 2012, bl.a. 2 x bowling, fodboldgolf, go-cart og human football samt deltagelse i Bike and Run i Herning. - Der efterlystes forslag til nye arrangementer, og evt. kunne man genoplive den gamle badmintondag. - Formandens beretning blev godkendt. - Kasserer Jens Dalby aflagde regnskab, der udviste et lille overskud for Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. - På valg til bestyrelsen var Jes Strickertson og Ellen Andersen begge blev genvalgt. - Suppleanter blev Søren T. Sørensen og Niels Juul Mathiasen. - Revisor Alex Kjær blev genvalgt. - Der blev fremsat forslag til vedtægtsændring, således at medlemmer, som forlader en stilling ved Skive Kommune, kan fortsætte medlemskabet mod forudbetaling af kontingent. Forslaget blev vedtaget. - Bestyrelsen fik mange input til nye arrangementer, bl.a., tennis, golf, tur til fodboldlandskamp, vandski, kanotur, riffelskydning, boksning, badmintondag, brug af kulturbåd. - Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt spisning, god stemning og højt humør. sportsforeningens Kalender Aktivitetskalender Fastlagte: Onsdag den 22. maj: Fodboldgolf i Ejsing Tirsdag den 18. juni: Vandski 2. halvår 2013: (datoer er ikke fastlagt) Golf og Bowling Badmintondag Evt. fodboldlandskamp Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger 16

17 [ personaleforening ] GNIST personaleforeningens Kalender Maj Øl-smagning på Midtskiws den 16. maj 2013 se nærmere Besøg på Savillas på Lundø den 30. maj 2013 se Juni Der arbejdes på et besøg på Skive Travbane September Turen går til Bornholm den 11. til 15. september 2013 se Husk at tjekke hjemmesiden på HER kan DU se PERSONALEFORENINGENS KOMMENDE ARRANGEMENTER. Personaleforeningens bestyrelse post NavN Telefon Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent Ønsker du at blive medlem så gå på under Medlemskab. Husk du er først medlem, når beløbet til kontingent er blevet trukket på din lønseddel. 17

18 GNIST [ personaleforening ] Stemningsbilleder fra turen til Hamburg i april

19 [ kunstforening ] GNIST Udstiller i maj og juni: Anne-Mette Jørgensen Perfektionisme er et af tidens buzzwords, men ikke i Anne-Mette Jørgensens farverige og humoristiske billedunivers. Her er plads til kvinder i alle afskygninger. Kvinder, der hviler i sig selv og kan grine af sig selv. Det uperfekte i al sin skønhed! Med sine farverige og humoristiske malerier skildrer Anne-Mette Jørgensen den moderne kvinde på en finurlig måde, der både vækker til eftertanke og smil på læben. Læs mere på Kunstforeningens bestyrelse Helle Madsen, fmd Tine Agerskov Hanne Skaarup Gitte Holst Hanne Westergaard Preben Ravn Christensen Anne Funck Referat fra Generalforsamling i Skive Kommunes Kunstforening den 4. december Helle Madsen bød, som formand for kunstforeningen, velkommen til de fremmødte en lille pæn skare. 1. Valg af dirigent Svend Frøslev blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 2. Formandens beretning Helle Madsen oplyser, at foreningen nu er oppe på et medlemstal på 220. Der er sket en fremgang på 11 i løbet af efteråret, bl.a. tænker vi pga. Julekalenderen. Der har i år for første gang været en julekalender med daglige udlodninger blandt medlemmerne, som har været en stor succes, bl.a. fordi nye medlemmer også her havde mulighed for at deltage. Bestyrelsen har i årets løb været på en inspirationstur, som gerne skulle give nye input til udstillere. Helle Madsen har i årets løb været formand for kunstforeningen, Bettina Blom Pedersen har været kasserer, men er rejst i foråret, hvorfor Svend Frøslev gik ind i kassererjobbet. Sekretær har været Hanne Skaarup, og øvrige bestyrelsesmedlemmer har suppleret med diverse opgaver i bestyrelsen. 3. Regnskab Regnskabet blev godkendt 4. Forslag Ingen indkomne forslag 5. Kontingentfastsættelse Ingen ændringsforslag 6. Valg I år har Jørgen Christensen valgt at sige stop pga. arbejdspres. Maybritt Andersen og Kirsten Wæhrens genopstiller ikke. Forslag til ny bestyrelse: Hanne Westergaard, Hedemarken, Anne Funck, Åkjærskolen, Preben Ravn Christensen, Hedemarken og Flemming Schwartz fortsat som revisor. Ovennævnte valgtes til bestyrelsen, som herefter består af: Helle Madsen, Gitte Holst, Tine Agerskov, Hanne Skaarup, Preben Ravn Christensen, Hanne Westergaard og Anne Funck. Der skal snarest tages stilling til, hvem der fremover har kontakten til Malene Brink vedr. Gnisten, og hvem der deltager i info-møderne for nyansatte. 7. Lodtrækning Der blev foretaget udtrækning blandt de fremmødte og udtrukket vindere til indkøb af årets kunst. 8. Eventuelt Intet Ref. Hanne Skaarup 19

20 GNIST [ min passion ] Bagsidens Min passion Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Michael Hjorth Christensen (længst til højre) sammen med lokale Natteravne til Nordisk Natteravne Dag i Foto: Privat Ved 10 års jubilæet for Natteravnene i Skive i 2012 mødtes næsten 200 Natteravne fra Danmark, Grønland og Færøerne til Nordisk Natteravne Dag. Foto: Privat Skive om natten I syv år har Michael Hjorth Kristensen været Natteravn i Skive midtby, når der festes på værtshuse og diskoteker. Natteravnene går deres faste rute gennem Skives natteliv mellem kl. 24 og 03 eller senere, hvis der er behov. De oplever stort set kun sjove og gode historier på deres ture. Tekst af Malene Brink, HR og Kommunikation Selv i en mørk nat er Natteravnene meget synlige i gadebilledet, når de kommer gående tre sammen i deres gule jakker. I lommerne har de bolcher og kondomer, begge dele er ofte kontaktskabende, når de unge ser de gule jakker. - Vores rolle er at være synlige og tilstede. Mange kommer hen til os og siger hej, også selvom de ikke kender os, men de kender de gule jakker. Andre gange er det os, der kontakter en af gadens gæster. For eksempel hvis der ligger en og sover på en bænk, så ringer vi efter hjælp til forældrene eller en taxi, så vedkommende kan komme trygt hjem, fortæller Michael Hjorth Kristensen. Kontakt til mennesker Til daglig er Michael social- og sundhedshjælperelev på Møllesien i Skive, hvilket er et helt nyt arbejdskapitel for den tidligere fabriksarbejder. - Det passer mig rigtig godt at arbejde med mennesker. Jeg kan snakke med alle: Både unge og gamle, dem der har brug for hjælp, og dem der klarer sig selv. Det giver en god oplevelse at hjælpe, og dem jeg hjælper er taknemlige, siger Michael. Arbejdet med mennesker er fællesnævner for Michaels daglige arbejde og hans stor fritidsbeskæftigelse som Natteravn. Michael startede som Natteravn for syv år siden. Det var før hans egne børn begyndte at gå i byen om natten. I dag kommer hans børn (på 20 og 22 år) og deres venner og hilser, når Michael er i den gule jakke. - Som Natteravn går vi vores faste rute og møder mange mennesker. Der er altid nogen, der kommer og fortæller en god historie, det kan være de har brug for at lette hovedet for bekymringer, lufte en holdning eller fortælle noget fra deres liv. Vi lytter, og alle går tilfredse videre. De har fået luft, og vi fik en god historie, smiler Michael. Fakta Natteravnene er en frivillig organisation, hvis formål er at være synlige, observere og hjælpe ved f.eks. at tilkalde professional hjælp. Natteravnene blander sig ikke, de er ikke vagtværn og har hverken politimæssige eller professionelle sociale opgaver. Natteravnene går udendørs og altid i hold af tre personer i deres karakteristiske gule jakker. Oprindelig er natteravne-konceptet fra Norge, hvor Oslo politi tog initiativ til oprettelse af en frivillig organisation. I Danmark startede den første natteravneforening i 1998, og i dag er der 256 lokale foreninger i Danmark, Grønland og Færøerne. Kilde: Wikipedia Læs mere om natteravnene på og Skives Natteravne på Tre-fem ture i løbet af tre måneder Rutinen for Skive Natteravne er, at de tre der har vagten, mødes på Den Blå Viol kl. 24. Herfra går de i gågaderne, Nordbanevej og Thinggade, hvor byens diskoteker og værtshuse er. Natteravnene går aldrig ind, hvor der serveres alkohol, men på Den Blå Viol drikker de kaffe og får varmen, når det er en kold nat. - Vi har en tur-planlægger, som planlægger, hvem der går de forskellige nætter. Typisk har jeg tre-fem ture i løbet af tre måneder, men det bestemmer jeg helt selv. Hver Natteravn melder ind til turplanlæggeren, hvilke nætter man kan/ikke kan. Vi går aldrig flere end tre, og aldrig færre end tre. Så det er op til turplanlæggere at få turene besat, forklarer Michael, der varmt anbefaler, at man melder sig til en prøvetur for at afklare, om man har lyst til at blive Natteravn.

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere