GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2013 ] [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen

2 GNIST [ leder ] Indhold Seniorjob ved kommunen 3 Skive vil smittes af norsk vækst 4 Skive og Viborg sammen om rekruttering af ledige til job i Norge 5 24 hyggelige og højteknologiske boliger på Marienlyst 6 Rent gas til biler 7 Børn i bevægelse 7 Trådløst net forenkler arbejdsprocesser og sikrer kvalitet 8 De tre små rådhuse 9 RENT LIV som e-bog 9 Skive Løbet 10 Skive vil finde sin æggekage 12 Arbejdsmiljø og vaner 14 Birthe Kjær til festival for udviklingshæmmede 14 Knap 4 mio. skridt på tre uger 15 Skyfish er ikke flyvefisk men flotte fotos 15 Jubilæer 15 Sportsforeningen 16 Personaleforeningen 17 Kunstforeningen 19 Min passion: Skive om natten 20 Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Vi er hinandens arbejdsmiljø Tidligere på måneden afholdt Hovedarbejdsmiljøgruppen under Hoved-MED en temadag om arbejdsmiljø. Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanter var inviteret. Jeg deltog selv og var glad for at se, at så mange havde sat dagen af til formålet. Det tager jeg som udtryk for, at der er en bred interesse for arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser og en god forståelse for, hvor vigtigt det er at have fokus på. På temadagen fik vi en række gode indlæg fra psykologerne og fysioterapeuterne i vores sundhedsordning, og der var også anledning til refleksion og diskussion mellem deltagerne. Det er et par af indtrykkene og pointerne fra dagen, jeg gerne vil give videre her. Arbejdsmiljø er mange ting. Der er det fysiske arbejdsmiljø, som handler om, at vi skal undgå skader og nedslidning. Det handler om hvordan vi bevæger os, løfter, sidder osv. og de fysiske forhold omkring os med de lokaler vi er i, de redskaber vi bruger osv. Der er efterhånden kommet mere fokus på, at arbejdsmiljø også er det psykiske. Altså, hvordan vi har det med os selv og i vores job. Er der en passende mængde opgaver? Er arbejdet veltilrettelagt og overskueligt? Er der udfordringer og mulighed for udvikling på arbejdspladsen? Det allervigtigste er måske det sociale arbejdsmiljø, altså, hvordan vi har det med hinanden. Er vi gode til at tale med hinanden? Er der dialog og åbenhed? Er vi trygge, og har vi tillid til hinanden? Er der støtte og et godt samarbejde? Arbejdsmiljø er ikke længere blot et spørgsmål om korrekte løft, mærkning af kemikalier og sikker brug af elektrisk håndværktøj, som det har været for en del år siden. Nu handler det i høj grad om, hvordan vi omgås hinanden. Som man siger; vi er hinandens arbejdsmiljø! Vi er nemlig bragt tæt sammen på vores arbejdsplads. Det skyldes, at der mere end nogensinde er behov for, at vi løser vores opgaver i fællesskab. Vi er jo ikke kun sammen for at have det godt. Vi skal også udrette noget, yde en indsats, gøre en forskel. Og det kræver tæt samarbejde. Men det står på ingen måde i modsætning til det at have det godt. Vi skal have det godt med at gøre det godt! Mange indikatorer peger på, at det faktisk går meget godt i vores organisation. Vi har generelt et meget lavt sygefravær, vi har generelt positive trivselsmålinger og lederevalueringer, vi har få alvorlige arbejdsulykker. Disse gode resultater baserer sig på en aktiv og målrettet indsats på alle niveauer i vores organisation og det vil jeg gerne benytte anledningen til at rose og takke jer alle for! Der er dog områder, hvor vi kan og skal blive bedre. Vores sundhedsordning benyttes af omtrent én ud af tre medarbejdere. Det ser jeg ikke som noget problem i sig selv, men alligevel som en indikator på, at arbejdet for mange kan være fysisk belastende i en grad, så behandling er påkrævet. Psykologordningen viser, at der er medarbejdere, der oplever problemer med stress. Vi skal blive endnu bedre til at skabe forhold på arbejdspladsen, så stress reduceres, og vi skal blive bedre til at få øje på den kollega, som ikke trives. Vi skal ikke holde os tilbage for at tage skridt til at hjælpe. Det første skridt er at tale med kollegaen om situationen at få taget hul på problemet. Det er ikke nødvendigvis en let samtale, men det er en nødvendig samtale. Desværre har jeg også måtte sande, at et antal medarbejdere henvender sig til psykologordningen med mobning som årsag. Det har jeg svært ved at acceptere. Selvom det ikke er ret mange, i forhold til vores store organisation, er det under alle omstændigheder for mange. Jeg vil bede jer, sammen med mig, at være ambassadører for en sund kultur og et godt socialt arbejdsmiljø, hvor mobning ikke kan forekomme, og hvor der resolut gribes ind, hvis vi oplever mobning. Vi vil ikke have mobning i Skive Kommune! Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S Tryk: Arco Grafisk A/S Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Foto af Thomas Køser Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: September 2013 Deadline næste nummer: 27. august 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ digitalisering ] GNIST Seniorjob ved kommunen I Skive Kommune betyder den særlige indsats for alle ledige, som nærmer sig slutningen af deres dagpengeperiode, at rigtig mange kommer i arbejde. Det gælder også de såkaldte seniorer som ellers skulle i seniorjob. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Seniorjob er en ordning, hvor ledige, der har mindre end fem år til efterløn, kan få et midlertidigt arbejde på en af kommunens arbejdspladser. Generelt kommer ledige, også seniorer, i Skive Kommune hurtigt i arbejde, uddannelse eller praktik. Indtil nu afventer 17 seniorer et seniorjob ved Skive Kommune. - Vi har etaberet et team i Arbejdsmarkedsteamet, som hedder Taskforce. Medarbejderne i Taskforce har til opgave at sikre en ekstra indsats for ledige, der nærmer sig dagpengegrænsen. Den ekstraordinære indsats omfatter også seniorer, fortæller direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Inglev Jensen. Seniorjob på den enkelte arbejdsplads Ifølge loven skal ledige, der opfylder reglerne for seniorjobs, tilbydes et job på en kommunal arbejdsplads, og samtidig fortsætte med at stå til rådighed. - Grunden til, at vi også yder en særlig indsats overfor senior-gruppen, er, at det er langt bedre både for den ledige og for arbejdsmarkedet, at de kommer i ordinært arbejde. Et seniorjob på en kommunal arbejdsplads er kun midlertidig. Den ledige står altså stadig til rådighed for arbejdsmarkedet og kan anvises andet arbejde, så snart det findes, forklarer Inglev Jensen. På en kommunal arbejdsplads må en seniorjobber ikke varetage et ordinært job. Det betyder, at de er ekstra hænder, der skal løse opgaver, som ikke er en del af den daglige drift, altså samme typer af opgaver som personer i løntilskud må udføre. Det er muligt at ansætte ledige i seniorjob på alle kommunens arbejdspladser. Den enkelte arbejdsplads får et tilskud på kr. pr. år. Når en ledig søger et seniorjob, er det Udbetalingsenheden, der afklarer, om den ledige er berettiget til et seniorjob. Herefter er det Løn og Personale, der rådgiver den enkelte arbejdsplads om ansættelsesvilkår. Vi har særlig fokus på at få ledige i ordinært arbejde, det gælder også de ledige, der nærmer sig efterlønnen, siger direktør Inglev Jensen. Fakta For at være omfattet ordningen om seniorjob, skal man: - Være ledig og have opbrugt sine dagpenge - Være berettiget til efterløn - Have fem år eller mindre til sin efterløn Hvis en ledig opfylder kravene til seniorjob, kan han/hun tilbydes et job i kommunen. Jobbet i kommunen må ikke være i stedet for ordinært ansatte. Læs mere på Intranettet under: Løn og Personale > Ansættelse på særlige vilkår > Ansættelse i seniorjob 3

4 GNIST [ vækst i erhvervslivet ] Skive vil smittes af norsk vækst I Norge er der fremgang og økonomisk vækst. Det vil Skive forsøge at udnytte til gensidig gavn ved at skabe et samarbejde hen over Skagerak. Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Foto af informationsmedarbejder Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Den danske ambassadør i Norge, Hugo Østergaard Andersen, besøgte i april Skive. Hovedfokus var at undersøge de lokale virksomheders mulighed for at komme ind på det norske marked. Skive Kommune står bag initiativet. - I Norge er der gang i væksten, og vi vil undersøge, om det kan have en positiv afsmitning på Skives lokale erhvervsliv og lokale uddannelsesinstitutioner. Af erfaring ved man, at det kan være svært at tage hul på et nyt marked, men lige præcis Norge ligger lige til højrebenet, fordi deres kultur langt hen af vejen ligner vores, og der er ikke nogen sprogbarriere. Det, sammenholdt med den kolossale udvikling der sker i Norge, åbner op for nogle helt særlige muligheder, som vi selvfølgelig skal gribe og forsøge at udnytte, siger kommunaldirektør Per Mathiasen. Fakta [ Norge i vækst ] Norge er det eneste land i Europa, som oplever en positiv befolkningstilvækst. Der regnes pt. årligt med en arbejdsindvandring på årligt ca nye borgere. Borgere, der primært kommer på grund af job. For Danmark udgør Norge det fjerde største eksportmarked, og placerer sig dermed på samme plads som vores eksport til USA og tegner sig for en større eksport, end vi eksporterer til Kina. Arbejdsløsheden er under 3 %. Virksomhedsbesøg Dagen igennem fungerede ambassadøren som en erfaren og tæt sparringspartner i spørgsmålet om, hvad der helt konkret skal til for at komme ind på det norske marked som eksportør. Vejen blev lagt forbi de lokale virksomheder Dantherm og Braarup Maskinfabrik, ligesom der blev holdt møde med ledere fra de tre lokale virksomheder: Thise Mejeri, FJERO og Jacob Jensen Design. Konklusionen blandt virksomhedslederne var entydig. Besøget har givet konkret og brugbar viden i forhold til, hvad virksomheder kan gøre for at få foden inden for på det norske marked. Direktør Michael Thomassen fra Braarup Maskinfabrik sagde: - Jeg ser dette som første skridt på vejen til, at vores virksomhed kan få åbnet op for at komme ind på det norske eksportmarked. Jeg ser derfor frem til, at vi sammen med ambassaden og Skive Kommune tager de næste skridt i denne proces. Plan om opfølgning - Nu skal vi have samlet op på de mange gode konkrete input og den faglige sparring, vi har fået af ambassadøren, og så skal vi hurtigst muligt have et helt konkret projekt sat i søen. Det kunne eksempelvis være et fælles eksportfremstød for det lokale erhvervsliv i Norge, hvor de indbydes til at høre om, hvordan man kan komme ind på det norske marked, siger kommunaldirektør Per Mathiasen. 4

5 [ jobs i Norge ] GNIST Skive og Viborg sammen om rekruttering af ledige til jobs i Norge I Midt- og Vestjylland er der langt mellem ledige jobs inden for blandt andet bygge-, metal-, hotel- og restaurantbranchen samt plejesektoren. Derfor er jobcentrene i Skive og Viborg gået sammen om at rekruttere ledige til jobs i Norge, hvor der er mangel på uddannet arbejdskraft inden for mange fagområder. Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling Nyt samarbejdsfelt Det var nyt land, de to jobcentre bevægede sig ind på, da de den 18. april slog dørene op til et informationsmøde om rekruttering af ledige til jobs i Norge. Hverken Skive eller Viborg jobcenter har tidligere forsøgt sig med en målrettet rekruttering af ledige til jobs uden for landets grænser. Netop derfor er det vigtigt at være to jobcentre, der står sammen om at drage gode erfaringer og opnå nyttig viden til fordel for de ledige. - Der ligger en styrke i, at vi sammen skaffer os erfaringer på området. Vores borgere har nogle af de samme udfordringer i forhold til ledighed, og derfor giver det mening, siger arbejdsmarkedschefen i Viborg Kommune Jette Lorenzen. Skive Kommunes arbejdsmarkedschef Lars Harder supplerer: - Samtidig er arbejdskraftudbuddet for lille i Viborg og især i Skive til, at vi hver for sig kan stå alene med projektet. Sammen kan vi bedre indfri de norske arbejdsgiveres rekrutteringsbehov. Besøg af ambassadør Det første skridt på vejen er at afdække, om job i Norge overhovedet klinger interessant i de lediges ører. Derfor blev der afholdt et informationsmøde for jobsøgende fra de to kommuner. På mødet kunne de ledige høre om jobmulighederne i Norge samt andre forhold som skat, a- kasse, bolig m.v., som man skal forholde sig til i forbindelse med job i Norge. På mødet deltog den danske ambassadør i Norge, som denne dag var på besøg i Skive. 165 job-interesserede deltog i mødet, og de to jobcentre har efterfølgende inviteret til rekrutteringsmøde i slutningen af april med deltagelse af norske arbejdsgivere. 5

6 GNIST [ kort nyt ] 24 hyggelige og højteknologiske boliger på Marienlyst Centeret Midt i maj står 24 midlertidige pladser klar på Marienlyst i et spritnyt byggeri, hvor der er lagt vægt på at integrere velfærdsteknologiske løsninger som trykfølsomt gulv, automatisk solafskærmning, automatiske lysfunktioner og bidettoiletter med indbyggede vaske- og tørrefunktioner. Tekst og foto: Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Med de nye boliger på Marienlyst samler kommunen nu de 24 midlertidige pladser for Skive by på Marienlyst, der i forvejen har 16 midlertidige pladser. Det nye byggeri giver samtidig plads til en renovering af de gamle midlertidige pladser, der herefter indrettes til boliger for de faste beboere på ældrecenteret. Byggeriet er blevet til på baggrund af input fra medarbejdere, borgere, politikere og pårørende. Det har lagt fundamentet for 24 hyggelige og lyse boliger og opholdsarealer, der alle har højt til loftet og en række teknologiske løsninger, som gør dagligdagen både lettere og sikrere for beboere og medarbejdere. Fotografen besøgte Marienlyst på en smuk solskinsdag, kort tid før byggeriet var endeligt færdigt. Fakta [ Marienlyst Centeret ] I alt plads til 85 beboere fordelt på: 37 ældreboliger 24 midlertidige pladser 24 boliger til borgere med erhvervet hjerneskade Der vil efter udvidelsen være 80 medarbejdere ansat. Trykfølsomt sølv og bidettoilet En af de helt særlige teknologier, der er installeret, er et trykfølsomt gulv, som afslører, om en beboer er faldet og måske ligger hjælpeløs på gulvet. En anden teknologisk løsning der er blevet prioriteret, er bidettoilettet, der gør det lettere for de ældre selv af forestå en del af den intime pleje og hygiejne. Desuden gør el-betjening af solafskæmning og gardiner det lettere for borgerne at regulere lysindfaldet, og når det er mørkt, sørger automatiske sensorer for at lyset bliver tændt, hvis borgeren står op, så man ikke risikerer at skulle gå rundt i mørket og lede efter en kontakt. Også information for besøgende er tænkt ind med infoskærme ved alle indgange, så man kan orientere sig om aktuelle begivenheder og andre vigtige informationer om ældrecenteret. De første beboere flytter efter planen ind i de topmoderne boliger den 15. maj. Fra venstre ses souschef Kirsten Fastrup og leder Ingrid Stavnsgaard, Marienlyst Centeret, i en af de nye midlertidige boliger. 6

7 [ kort nyt ] GNIST På åbningsdagen kunne alle interesserede prøve en tur i en af de otte nyindkøbte gasbiler af mærket VW up. Foto: Thomas Køser Rent gas til biler Danmarks første kommercielle gastankstation blev åbnet i april i Skive. Transportminister Henrik Dam Kristensen holdt indvielsestalen og klippede den røde snor. Transportminister Henrik Dam Kristensen kom på besøg i Skive for at åbne Danmarks første offentligt tilgængelige gasfyldestation. Ministeren udtrykte sin begejstring i forbindelse med projektet: - Jeg har glædet mig til at skulle indvie gasfyldestationen her i Skive. Den er et bevis for, at Skive Kommune går foran og baner vejen for en mere miljøvenlig transportsektor i Danmark. Transportminister Henrik Dam Kristensen holdt tale og klippede den røde snor på gasstationens åbningsdag. Foto: Thomas Køser CO2 neutral transport Her fra start vil tankstationen have naturgas i standeren, men når der om få år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke grøn gas på bilen. Selvom det er naturgas, der kan tankes, er der tale om en miljømæssig forbedring, og når standeren bliver fyldt med biogas, vil der blive tale om CO2-neutral transport med gasbilerne. Og netop udnyttelsen af grøn gas er et vigtigt led i Skive Kommunes planer på området. - Det er en del af Skive Kommunes klima- og energistrategi, at der skal udvikles og anvendes grønne gasser. Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi i vores samarbejde med HMN Naturgas nu kommer nogle skridt videre i den retning og får markeret Energibyen Skive i gassammenhæng. Dette er første step i vores vision om at gøre Skive CO2-neutral i 2029 på transportområdet, siger borgmester Flemming Eskildsen. mabr Børn i bevægelse 200 skolesportsbørn sluttede sæsonen af i Spar Nord Arena Efter en sæson med masser af leg og bevægelse, sluttede knap 200 børn fra 12 af kommunens skoler af ved en stor fælles event i Spar Nord Arena. - Skolesport det er noget man går til nøjagtig lige som fodbold eller håndbold, men det er bare nogle andre spil end de gængse, børnene er med til. De har spillet kanka kriket og ago ball, de har kørt på waveboards og bevæget sig på en hel masse sjove måder, fortæller Thomas Nels Andersen, viceungdomsskoleinspektør og koordinator på skolesport. Gennem de seneste måneder har børnene gået til skolesport ude på deres egne skoler om eftermiddagen efter skoletid. Skolen har en underviser, som står for sporten, godt hjulpet af de såkaldte junioridrætsledere, dvs. andre unge som hjælper til med aktiviteterne. Det handler om bevægelse og trivsel Skolesport er en forholdsvis lille idrætsgren, som henvender sig til de børn, der ikke bevæger sig ret meget. Afslutningseventen skal give dem oplevelsen af at være fælles med andre om deres sport. - De kan se, at der er mange andre som dem selv, der går til skolesport, og at det er lige så legalt som andre sportsgrene. Alt sammen handler det om at bevæge sig. Og bevægelse er godt, ikke bare for sundheden, man ved, at børn som dyrker idræt også fungerer bedre socialt, og de klarer sig bedre fagligt, siger Thomas Nels Andersen. bbah 7

8 GNIST [ trådløst net ] På Gammelgaard har de allerede taget hul på arbejdet med den bærbare PC, og på billedet her har vi fået lov til at besøge beboer Edith Gunhild Jensen sammen med Socialog Sundhedsassistent Karin Jacobsen. Foto: Thomas Køser. Trådløst net forenkler arbejdsprocesser og sikrer kvalitet Fremtiden er bærbar, også på kommunens 19 ældrecentre. I løbet af det næste år arbejdes der på højtryk for at sikre, at alle ældrecentre har trådløst netværk til rådighed overalt i huset, så medarbejderne frigøres fra de traditionelle skrivestuer, bl.a. når de skal arbejde med dokumentation. Tekst: Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Som det er i dag, er der typisk PC-adgang og internet i personalestuen eller skrivestuen og på lederens kontor på ældrecentrene. Det betyder fx, at medarbejderne må gå frem og tilbage mellem beboernes lejligheder og PC-rummene for at skrive i beboernes journaler, eller for at slå oplysninger op om fx sygdomsforløb, medicinering eller andre vigtige emner. Bærbar dokumentation I et fremtidsscenarie, hvor der er trådløs adgang til nettet overalt, og hvor alle medarbejdere har en bærbar PC eller en Tablet med rundt i huset, bliver det muligt at gøre sine noter eller lave sine opslag, imens man stadig er ude hos borgeren, og det rummer mange muligheder. For det første gør det, at man ikke behøver at lave mellemregninger, altså notere ting, der er vigtige at huske om den enkelte borger på en seddel. Med den trådløse adgang kan man skrive det direkte ind i journalen eller med det samme slå emner op, som borgeren ønsker at have en dialog om. På den måde er det også en forhåbning, at den dokumentation medarbejderne laver, bliver af endnu højere kvalitet, idet risikoen for at glemme noget pga. mellemregningerne bliver markant lavere, når man kan skrive alt direkte ind i journalsystemet. -Vi oplever større og større dokumentationskrav, og derfor er det en naturlig udvikling, at vi har vores arbejdsredskaber med rundt, siger chef for ældreservice Sonja Johnsen Ro til dialog Udover det rent tidsmæssige perspektiv giver den nye arbejdsform også mulighed for at skabe mere ro om dialogen med beboerne, når alle de oplysninger man kan have behov for er lige ved hånden, og man fx med det samme kan svare på spørgsmål til medicinering eller behandlingsforløb, imens man sidder og taler sammen, uden at det kræver en ekstra tur omkring kontoret. Telemedicin i fremtiden Tager vi et skridt længere ud i fremtiden, rummer de bærbare arbejdsprocesser også et stort potentiale, bl.a. i forhold til at arbejde med telemedicin. Her kunne man fx forestille sig, at en borger har brug for at konsultere en læge, og i stedet for at skulle køres afsted til en speciallæge på et af de store hospitaler i fx Aarhus eller Aalborg, kan plejepersonale og borger møde lægen til en internetkonsultation, uden at borgeren overhovedet behøver at forlade sin lejlighed. Med de nye krav der er til borgerne omkring digitalisering, kan man også forestille sig, at beboerne på kommunens ældrecentre skal kunne få adgang til trådløst net, men i første omgang er nettet kun til brug for medarbejderne. 8

9 [ kort nyt ] GNIST De tre små rådhuse I forbindelse med opførelsen af rådhusbyggeriet Den Blå Diamant, der i dag huser flere af kommunens stabsfunktioner og hele Teknisk Forvaltning, var det planen, at kommunen skulle afhænde de tre små rådhuse i Breum, Ramsing og Durup. Nu er det afklaret, hvad der kommer til at ske med de tre bygninger. Breum Bed and Breakfast Rådhuset i Breum er solgt og pr. 15. april overtaget af det hollandske par Susan og Edwin Weimar. De har hidtil boet på Fur, men flytter med overtagelsen ind i det tidligere rådhus og indretter 10 bed and breakfast-værelser og et legetøjsmuseum i bygningerne. Durup lejligheder Rådhuset i Durup er blevet købt og pr. 1. maj overtaget af Bodilsen Totalbyg A/S, der vil indrette lejligheder i byggeriet. Skive Vand, der har til huse i det tidligere rådhus, har mulighed for at blive der 1 år mere, om de ønsker det er dog endnu ikke afklaret. Ramsings grønne område Endelig er det rådhuset i Ramsing, hvor der ikke har vist sig interesserede købere. Her har byrådet besluttet, at bygningerne skal rives ned, og på baggrund af bl.a. et borgermøde er det besluttet, at der skal laves et grønt område, hvor byggeriet i dag står. Nedrivningen af bygningerne kommer til at foregå i løbet af sommeren i år. Det ligger endnu ikke fast, hvordan området kommer til at se ud, men det undersøges bl.a., om det grundvand, som i dag pumpes væk fra byggeriets kælder, kan bruges til at skabe en lille sø. /trih Det tidligere rådhus i Durup bliver ombygget til lejligheder. RENT LIV som e-bog Brandingbogen kan nu også læses på tablet eller smartphone For halvandet år siden udgav Skive Kommune en bog fyldt med fortællinger, fortolkninger og faktuelle småhistorier om RENT LIV på Skiveegnen. Bogen er efterspurgt og udgives nu også som e-bog. - Så vidt jeg ved, er vi den første kommune, som udgiver en e-bog med fortællinger om vores egn, siger Hanne Greisen, chef i Markedsføring og Erhvervsudvikling i Skive Kommune. Papirudgaven, som udkom i et forholdsvist lille oplag, er blevet taget godt imod, og mange borgere har den stående hjemme i reolen. Nu kan de så også sætte den på hylden med e-bøger. - Ved at udgive den som e-bog, kan vi nu nemt og hurtigt få den ud til langt flere, uden at bruge ressourcer på papir og distribution. Hvad kan være mere oplagt for en bog med titlen RENT LIV?, spørger Hanne Greisen. Papirudgaven af RENT LIV bogen indeholder en række QR koder til fx video-indslag. I e-bogen er de levende billeder og lyd nu i højere grad indarbejdet i rækken af fortællinger, idet man ved et enkelt klik fx kan høre musik eller se videoen om københavneren, som fik tid og råd til mere ved at flytte fra stenbroen til vandkants Danmark. BBAH Sådan henter du e-bogen E-bogen kan hentes gratis på Her finder du også en vejledning i, hvordan du henter bogen ned på tablet, smartphone eller PC. Fakta [ Om Rent Liv bogen ] RENT LIV bogen er en del af kommunens arbejde med at brande sig som RENT LIV. Gennem en lang række fortællinger og fortolkninger af lokale børn, unge, voksne, musikere, kunstnere, iværksættere, erhvervsfolk, uddannelsesfolk, tilflyttere og fraflyttere sammenfattes Skiveegnens identitet. Og der sættes en retning for den udvikling, kommunen arbejder på at skabe mere af. 9

10 GNIST [ Skive Løbet ] Løb Skive Løbet den 7.og 8. september PROGRAM [ Lørdag den 7. september ] 09:00 Skive Kommunes telt åbner 12:15 Start af Skive Cykelløb 100 km. 12:45 Start af Skive Cykelløb 25 km. 13:15 Start af Skive Cykelløb 58 km. 16:00 Teltet lukker [ Søndag den 8. september ] 09:00 Skive Kommunes teltet åbner 10:15 Start af halvmaraton 10:30 Start af Skiveløbet 9,3 km. 11:00 Musikken spiller op i Skive Kommunes telt 12:00 Start af Stavgang 5,3 km og 9,3 km. 12:00 Start af Skiveløbet 5,3 km. 13:00 Start af Skiveløbet 2,7 km. 14:00 Præmieoverrækkelse til Kommunens mest motionsglade afdeling/institution 16:00 Teltet lukker HUSK! Musikalsk underholdning i teltet søndag kl. 11:00-14:00 Foto: Thomas Køser Skive Kommune skaber festlig ramme Under løbet slår Skive Kommune telt op på pladsen, hvor medarbejdere og deres familier kan hygge sig i forbindelse med løbene. Her serverer vi gratis sandwich og vand til kommunens aktive deltagere. I år uddeler vi desuden gratis svedbånd til alle kommunens deltagere. Om søndagen sætter vi ekstra tryk på den gode stemning i teltet med musikalsk underholdning mellem kl. 11 og 14. Tilmelding Alle deltagere skal udfylde tilmeldingsblanketten, som du finder vedlagt dette nummer af GNIST eller på intranettet, hvor du skal følge denne sti: Medarbejder > Sundhedsordning > Skiveløbet Hvis du kan lokke familien med til Skive Løbet, er de naturligvis også meget velkomne på kommunens hold og modtager gratis forplejning og svedbånd. Tilmeldingsfristen er: onsdag den 14. august. Husk at vedlægge aftalte penge for alle deltagere til løbsgebyr. Du kan se på tilmeldingsblanketten, hvad de enkelte discipliner koster, og hvor tilmeldingen skal afleveres. Det vil være en stor hjælp for vores interne arrangører, hvis der afleveres afdelings-/ institutionsvis. Intern konkurrence: Kommunens mest motionsglade afdeling/institution Udover den individuelle tilmelding, som er nødvendig for alle, har vi en intern konkurrence om at blive Kommunens mest aktive afdeling under løbet. Kommunens mest motionsglade afdeling/institution præmieres med en vandrepokal og en stor kurv med sunde lækkerier. Du og dine kolleger kan deltage ved at udfylde blanketten nedenunder. Blanketten findes også på intranettet. Afhentning af løbsnummer og svedbånd Løbsnumre og svedbånd udleveres i Skive Kommunes telt på dyrskuepladsen fra lørdag kl. 9.00, og vi opfordrer alle deltagere til at komme i god tid inden løbsstart. Spørgsmål til Skive Løbet Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte Else Larsen, telefon

11 [ Skive Løbet ] GNIST Konkurrence Kommunens mest motionsglade afdeling/institution Kriterier For at kunne deltage i konkurrencen skal gruppen som udgangspunkt være på min. 15 ansatte i Skive Kommune. For at kunne definere sig som en gruppe, skal man have et fælles tilhørsforhold. Dvs. det skal f.eks. være en institution, en hjemmeplejegruppe, en forvaltningsafdeling. Hvis jeres afdeling er for lille, kan I slå jer sammen med en anden lille afdeling (man kan altså ikke håndplukke og definere sin egen lille gruppe). Herefter afgøres konkurrencen af, hvor høj en deltagelse der er i forhold til afdelingens/ institutionens antal medarbejdere - dog tages der hensyn til kolleger, som ikke har mulighed for at deltage på grund af arbejde. Præmie Den vindende afdeling/institution får udover æren en vandrepokal og en stor kurv med sunde lækkerier. Send tilmelding til: Else Larsen, Kultur og Fritid, Torvegade 10, 7800 Skive eller via HUSK! Tilmeldingsfristen er: onsdag den 14. august Gruppens/afdelingens ansættelsessted: Navn på grupperepræsentant: Antal ansatte i alt i gruppen/afdelingen: Antal der ikke deltager på grund af weekendarbejde: Antal deltagere: Skriv navnene på gruppens løbsdeltagere her: Foto: Colourbox 11

12 GNIST [ film om Tarok ] Skive vil finde sin æggekage Positivt at så mange af optagelserne til Tarokfilmen foregår på Skiveegnen Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Fotos: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling En stor del af filmen Tarok grib drømmen mens du kan skal optages på Skiveegnen. De mange optagelser i oprindelige og autentiske omgivelser kan give gode muligheder for at udvikle destinationer for filmturisme på Skiveegnen. Det vurderer Hanne Greisen, chef i afdelingen for Markedsføring og Erhvervsudvikling, der varetager kommunens PR arbejde i forbindelse med filmprojektet. - Vi ser filmen om Tarok som en god mulighed for både at skabe noget opmærksomhed omkring Skive i forbindelse med optagelserne og gallapremieren, men det handler også om at gribe chancen for at udvikle Skiveegnens æggekage, siger Hanne Greisen med hentydning til Hvidstenskroens succes, hvor folk står på venteliste i ugevis for at besøge kroen og spise den æggekage, som bliver serveret i en scene i filmen om Hvidstensgruppen. Filmturisme Filmturisme er blevet et fænomen. Der findes mange eksempler på, at turister rejser til destinationer, hvor der er blevet optaget film eller tv-serier. Et af dem er New Zealand, som turister i stort antal besøger for at vandre i hobitternes fodspor, et andet som ligger tættere på er Børglum Kloster, der har oplevet øget interesse som følge af julekalenderen Ludvig og Julemanden. Syv lokale steder filmes Hele syv locationer i Skive Kommune vil være kulisse i den store familiesaga om familien Laursen fra Skive og deres legendariske hest Tarok. Der vil være scener fra Hagenshøj, hvor Tarok blev født i 1971 og døde i Der vil være en scene fra Skive Theater, hvor Jørn Laursen, manden der kørte Tarok til adskillige sejre, mødte sit livs kærlighed, Ingelise. Og der vil være scener fra Skive Travbane, Skive Anlæg, Skive Sygehus, Langesgaard og en vejstrækning i Salling. Optagelserne finder sted i løbet af april og maj. Følg med på Facebook Skive Kommune har afsat kroner til de ekstra udgifter, der er forbundet med de lokale optagelser, og til gennemførelse af gallapremieren i Skive den 20. oktober. Som ekstra markedsføringstiltag har afdelingen for Markedsføring og Erhvervsudvikling oprettet facebooksiden Tarok Skive om filmprojektet. Desuden arbejdes der på at opbygge en hjemmeside, der skal forbinde filmen til Skiveegnens locationer. Yderligere undersøger afdelingen mulighederne for at skabe udstillinger, foredrag m.m. med udgangspunkt i filmen og de lokale optagelser. 12

13 [ film om Tarok ] GNIST Regner Grasten er producent, og Anne-Grethe Bjarup Riis er instruktør på Tarok grib drømmen mens du kan. Filmparrets seneste film Hvidstensgruppen blev en kæmpe publikumssucces, som herhjemme blev set af i biografen. 13

14 GNIST [ kort nyt ] Arbejdsmiljø og vaner Dorte Balling fra Dommerby er dagplejer og arbejdsmiljørepræsentant. Hun er en ildsjæl, som har taget en række initiativer til at dagplejerne både bliver mere opmærksomme på deres arbejdsmiljø og mere aktive i at vedligeholde kroppen. Hun bruger blandt andet Job og Krop projektet i arbejdet. - Vi har brug for at høre de her ting mange gange for det er vaner, der skal ændres, siger Dorte Balling. Det er for eksempel vaner som at sidde ned i stedet for at stå foroverbøjet, eller lade børnene bruge deres stige, når de skal op i barnevognen eller på puslebordet i stedet for at løfte børnene. Jo mere børnene kan, desto bedre for dem og for dagplejeren! mabr Dorte Balling fik buket og pris, fordi hun som ildsjæl sætter arbejdsmiljø på dagordenen blandt dagplejerne. Højre: Dorte Balling med sine dagplejebørn. Foto: Job og Krop Birthe Kjær til festival for udviklingshæmmede For første gang holder Skive Kommune festival for udviklingshæmmede. Festivalen finder sted den 20. juni på Rock-ved-åens festivalplads. Birthe Kjær, Kim og Hallo og Bali står klar på scenen til festivalen for udviklingshæmmede. Bali er et band fra Odense, som består af otte psykisk udviklingshæmmede. Byrådsmedlemmer fra Skive Byråd har meldt sig som frivillige hjælpere til at sælge forfriskninger. Håbet er, at mange udviklingshæmmede både fra Skive Kommune og nabokommunerne har lyst til at feste og hygge sig sammen. Festivalen er den 20. juni kl Det er dagen før Rock ved Åen holder koncert med Big Fat Snake og De Glade Sømænd. Rammerne med scene, lys og lyd står derfor klar, og festivalen for udviklingshæmmede kan varme op for rock-koncerten. Musik i Skive for enhver smag og målgruppe Det er byrådsmedlemmerne Jan Dyhrberg Andersen og Johnny Knudsen, der oprindelig har taget initiativ til festivalen og et enigt byråd har bakket op. - Jeg håber på, at rigtig mange fra målgruppen kommer. Sidste år var jeg med som hjælper ved en lignende festival i Sjølund. Deltagerne synes, det var rigtig hyggeligt, men der var langt at køre. Derfor er det oplagt at forsøge at lave et lokalt arrangement og dermed sikre, at mange flere af vores udviklingshæmmede borgere kan deltage, siger Johnny Knudsen, og tilføjer; - I Skive har vi så mange gode musiktilbud hen over sommeren, så hvorfor ikke udvide tilbuddet så der er noget for enhver smag og målgruppen?! Det var egentligt tanken bag, og jeg er rigtig glad for, at et enigt byråd bakker op. mabr 14

15 [ kort nyt ] GNIST Knap 4 mio. skridt på tre uger Team Solskin, som bestod af 14 medarbejdere i Arbejdsmarkedsteamet, deltog i Tæl Skridt kampagnen i foråret. I alt gik holdet skridt i de tre uger kampagnen varede. Det svarer til et gennemsnit på skridt pr. person pr. dag. Det er godt gået! I forårets Tæl Skridt kampagne deltog 15 hold fra Skive Kommune. Næste gang kampagnen løber af stablen er i efteråret (uge 38, 39 og 40). Alle kan være med, det kræver kun en skridttæller. Dan et hold på din arbejdsplads, tæl skridt kampagnen i efteråret er en god opfølgning på Skive Løbet, som du kan læse mere om et andet sted her i bladet. Tillykke til Team Solskin og holdkaptajn Rikke Boudigaard, Arbejdsmarkedsteamet. mabr Skyfish er ikke flyvefisk - men flotte fotos Billeddatabase med markedsføringsfoto Til brug i arbejdet med foldere, pjecer og hjemmesider har vi etableret en billeddatabase, som hedder Skyfish. Databasen indeholder mange flotte fotos, som både er indkøbt fra en kommerciel billeddatabase (Colourbox) og suppleret med flotte fotos fra forskellige steder og begivenheder i Skive Kommune. De lokale fotos er hovedsagelig fotograferet af Thomas Køser fra Markedsføring og Erhvervsudvikling. I øjeblikket ligger der billeder i Skyfish, og der kommer hele tiden flere til. Hvis du har fotos, som egner sig til markedsføringsmateriale for Skive Kommune, og du har lyst til at dele dem med brugerne af Skyfish, er du velkommen til at kontakte Malene Brink, HR og Kommunikation, For at få adgang til billederne på Skyfish skal du bruge vores fælles login, som du kan læse mere på Intranettet under Kommunikation > Designlinje > Kommunens billedmateriale. mabr Tillykke med jubilæet 40 års jubilæum Hanne Binderup, Bostedet Hjaltesvej, 1. april års jubilæum Andreas Merrild Andersen, Entreprenørgården, 1. marts 2013 Ann Faust Viborg, Skive Bibliotek, 1. april 2013 Anne-Marie Sørensen, Dagplejen, 9. maj 2013 Anni Bækmand, Daginstitutionen Lærkereden, 1. marts 2013 Dora Nielsen, Skive Ungdomsskole, 14. april 2013 Else Stampe Lajgaard, Oddense Ældrecenter, 21. marts 2013 Hanne Goul, Jebjerg Børnehus, 1. april 2013 Lene Ibsen, Daginstitutionen Paletten, 1. april 2013 Lona Benjaminsen Andersen, Roslev Ældrecenter, 15. april 2013 Lone Rahn Heskjær, Jebjerg Børnehus, 1. april 2013 Mette Kardyb, Børnegården Durup, 1. maj 2013 Poul Erik Kaastrup, Skive Renovation 4-S, 22. februar 2013 Solvejg Dahl, Klynge 5, 1. marts 2013 I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og 40 års jubilarer efter aftale med jubilarerne. Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf eller 15

16 GNIST [ sportsforening ] Bøf og Bold Fredag den 22. februar afviklede KSF et arrangement som med rette kunne kaldes Bøf & Håndbold. 19 medlemmer fra KSF indfandt sig nemlig på Annexet kl til en god bøf og lidt hygge på Skives nye sportsbar, inden turen gik ud i Freja Arena for at se herrehåndboldkampen - Skive FH mod Skanderborg. Vi havde fået pladser nede i den ene ende med et fornuftigt udsyn over den næsten udsolgte hal. Skive FH lagde flot fra land. De havde godt styr på Skanderborg og var i føring med et par mål fra start. Det holdt faktisk hele vejen hjem, og Skive FH vandt helt fortjent En god aften, som sagtens kunne gentages. Referat fra generalforsamling i KSF Torsdag d. 28. februar afholdt Skive Kommunes Sportsforening deres årlige generalforsamling, hvor ca. 15 medlemmer og bestyrelse deltog. - Formand Jes Strickertson berettede om aktiviteterne i 2012, bl.a. 2 x bowling, fodboldgolf, go-cart og human football samt deltagelse i Bike and Run i Herning. - Der efterlystes forslag til nye arrangementer, og evt. kunne man genoplive den gamle badmintondag. - Formandens beretning blev godkendt. - Kasserer Jens Dalby aflagde regnskab, der udviste et lille overskud for Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. - På valg til bestyrelsen var Jes Strickertson og Ellen Andersen begge blev genvalgt. - Suppleanter blev Søren T. Sørensen og Niels Juul Mathiasen. - Revisor Alex Kjær blev genvalgt. - Der blev fremsat forslag til vedtægtsændring, således at medlemmer, som forlader en stilling ved Skive Kommune, kan fortsætte medlemskabet mod forudbetaling af kontingent. Forslaget blev vedtaget. - Bestyrelsen fik mange input til nye arrangementer, bl.a., tennis, golf, tur til fodboldlandskamp, vandski, kanotur, riffelskydning, boksning, badmintondag, brug af kulturbåd. - Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt spisning, god stemning og højt humør. sportsforeningens Kalender Aktivitetskalender Fastlagte: Onsdag den 22. maj: Fodboldgolf i Ejsing Tirsdag den 18. juni: Vandski 2. halvår 2013: (datoer er ikke fastlagt) Golf og Bowling Badmintondag Evt. fodboldlandskamp Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger 16

17 [ personaleforening ] GNIST personaleforeningens Kalender Maj Øl-smagning på Midtskiws den 16. maj 2013 se nærmere Besøg på Savillas på Lundø den 30. maj 2013 se Juni Der arbejdes på et besøg på Skive Travbane September Turen går til Bornholm den 11. til 15. september 2013 se Husk at tjekke hjemmesiden på HER kan DU se PERSONALEFORENINGENS KOMMENDE ARRANGEMENTER. Personaleforeningens bestyrelse post NavN Telefon Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent Ønsker du at blive medlem så gå på under Medlemskab. Husk du er først medlem, når beløbet til kontingent er blevet trukket på din lønseddel. 17

18 GNIST [ personaleforening ] Stemningsbilleder fra turen til Hamburg i april

19 [ kunstforening ] GNIST Udstiller i maj og juni: Anne-Mette Jørgensen Perfektionisme er et af tidens buzzwords, men ikke i Anne-Mette Jørgensens farverige og humoristiske billedunivers. Her er plads til kvinder i alle afskygninger. Kvinder, der hviler i sig selv og kan grine af sig selv. Det uperfekte i al sin skønhed! Med sine farverige og humoristiske malerier skildrer Anne-Mette Jørgensen den moderne kvinde på en finurlig måde, der både vækker til eftertanke og smil på læben. Læs mere på Kunstforeningens bestyrelse Helle Madsen, fmd Tine Agerskov Hanne Skaarup Gitte Holst Hanne Westergaard Preben Ravn Christensen Anne Funck Referat fra Generalforsamling i Skive Kommunes Kunstforening den 4. december Helle Madsen bød, som formand for kunstforeningen, velkommen til de fremmødte en lille pæn skare. 1. Valg af dirigent Svend Frøslev blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 2. Formandens beretning Helle Madsen oplyser, at foreningen nu er oppe på et medlemstal på 220. Der er sket en fremgang på 11 i løbet af efteråret, bl.a. tænker vi pga. Julekalenderen. Der har i år for første gang været en julekalender med daglige udlodninger blandt medlemmerne, som har været en stor succes, bl.a. fordi nye medlemmer også her havde mulighed for at deltage. Bestyrelsen har i årets løb været på en inspirationstur, som gerne skulle give nye input til udstillere. Helle Madsen har i årets løb været formand for kunstforeningen, Bettina Blom Pedersen har været kasserer, men er rejst i foråret, hvorfor Svend Frøslev gik ind i kassererjobbet. Sekretær har været Hanne Skaarup, og øvrige bestyrelsesmedlemmer har suppleret med diverse opgaver i bestyrelsen. 3. Regnskab Regnskabet blev godkendt 4. Forslag Ingen indkomne forslag 5. Kontingentfastsættelse Ingen ændringsforslag 6. Valg I år har Jørgen Christensen valgt at sige stop pga. arbejdspres. Maybritt Andersen og Kirsten Wæhrens genopstiller ikke. Forslag til ny bestyrelse: Hanne Westergaard, Hedemarken, Anne Funck, Åkjærskolen, Preben Ravn Christensen, Hedemarken og Flemming Schwartz fortsat som revisor. Ovennævnte valgtes til bestyrelsen, som herefter består af: Helle Madsen, Gitte Holst, Tine Agerskov, Hanne Skaarup, Preben Ravn Christensen, Hanne Westergaard og Anne Funck. Der skal snarest tages stilling til, hvem der fremover har kontakten til Malene Brink vedr. Gnisten, og hvem der deltager i info-møderne for nyansatte. 7. Lodtrækning Der blev foretaget udtrækning blandt de fremmødte og udtrukket vindere til indkøb af årets kunst. 8. Eventuelt Intet Ref. Hanne Skaarup 19

20 GNIST [ min passion ] Bagsidens Min passion Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Michael Hjorth Christensen (længst til højre) sammen med lokale Natteravne til Nordisk Natteravne Dag i Foto: Privat Ved 10 års jubilæet for Natteravnene i Skive i 2012 mødtes næsten 200 Natteravne fra Danmark, Grønland og Færøerne til Nordisk Natteravne Dag. Foto: Privat Skive om natten I syv år har Michael Hjorth Kristensen været Natteravn i Skive midtby, når der festes på værtshuse og diskoteker. Natteravnene går deres faste rute gennem Skives natteliv mellem kl. 24 og 03 eller senere, hvis der er behov. De oplever stort set kun sjove og gode historier på deres ture. Tekst af Malene Brink, HR og Kommunikation Selv i en mørk nat er Natteravnene meget synlige i gadebilledet, når de kommer gående tre sammen i deres gule jakker. I lommerne har de bolcher og kondomer, begge dele er ofte kontaktskabende, når de unge ser de gule jakker. - Vores rolle er at være synlige og tilstede. Mange kommer hen til os og siger hej, også selvom de ikke kender os, men de kender de gule jakker. Andre gange er det os, der kontakter en af gadens gæster. For eksempel hvis der ligger en og sover på en bænk, så ringer vi efter hjælp til forældrene eller en taxi, så vedkommende kan komme trygt hjem, fortæller Michael Hjorth Kristensen. Kontakt til mennesker Til daglig er Michael social- og sundhedshjælperelev på Møllesien i Skive, hvilket er et helt nyt arbejdskapitel for den tidligere fabriksarbejder. - Det passer mig rigtig godt at arbejde med mennesker. Jeg kan snakke med alle: Både unge og gamle, dem der har brug for hjælp, og dem der klarer sig selv. Det giver en god oplevelse at hjælpe, og dem jeg hjælper er taknemlige, siger Michael. Arbejdet med mennesker er fællesnævner for Michaels daglige arbejde og hans stor fritidsbeskæftigelse som Natteravn. Michael startede som Natteravn for syv år siden. Det var før hans egne børn begyndte at gå i byen om natten. I dag kommer hans børn (på 20 og 22 år) og deres venner og hilser, når Michael er i den gule jakke. - Som Natteravn går vi vores faste rute og møder mange mennesker. Der er altid nogen, der kommer og fortæller en god historie, det kan være de har brug for at lette hovedet for bekymringer, lufte en holdning eller fortælle noget fra deres liv. Vi lytter, og alle går tilfredse videre. De har fået luft, og vi fik en god historie, smiler Michael. Fakta Natteravnene er en frivillig organisation, hvis formål er at være synlige, observere og hjælpe ved f.eks. at tilkalde professional hjælp. Natteravnene blander sig ikke, de er ikke vagtværn og har hverken politimæssige eller professionelle sociale opgaver. Natteravnene går udendørs og altid i hold af tre personer i deres karakteristiske gule jakker. Oprindelig er natteravne-konceptet fra Norge, hvor Oslo politi tog initiativ til oprettelse af en frivillig organisation. I Danmark startede den første natteravneforening i 1998, og i dag er der 256 lokale foreninger i Danmark, Grønland og Færøerne. Kilde: Wikipedia Læs mere om natteravnene på og Skives Natteravne på Tre-fem ture i løbet af tre måneder Rutinen for Skive Natteravne er, at de tre der har vagten, mødes på Den Blå Viol kl. 24. Herfra går de i gågaderne, Nordbanevej og Thinggade, hvor byens diskoteker og værtshuse er. Natteravnene går aldrig ind, hvor der serveres alkohol, men på Den Blå Viol drikker de kaffe og får varmen, når det er en kold nat. - Vi har en tur-planlægger, som planlægger, hvem der går de forskellige nætter. Typisk har jeg tre-fem ture i løbet af tre måneder, men det bestemmer jeg helt selv. Hver Natteravn melder ind til turplanlæggeren, hvilke nætter man kan/ikke kan. Vi går aldrig flere end tre, og aldrig færre end tre. Så det er op til turplanlæggere at få turene besat, forklarer Michael, der varmt anbefaler, at man melder sig til en prøvetur for at afklare, om man har lyst til at blive Natteravn.

Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]

Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ] Ny direktør i Teknisk Forvaltning [ s. 3 ] Brugere uddanner sig til brugermedarbejdere [ s. 6-7 ] Tilmeld dig hold SKIVE KOMMUNE [ s. 9 ] 170.000 chips

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s. Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2014 ] Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Skive Byråd 2014 Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Læs mere

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2012 ] [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler [ leder ] [ stabene ] Indhold Arbejdsro

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]

Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 december 2013 ] Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ] De første kvoteflygtninge

Læs mere

GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 marts 2013 ] [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag GNIST

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

Nu også med akupunktur

Nu også med akupunktur Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2008 Sundhedsordning Nu også med akupunktur Hvordan er din leder? Lej dit feriehus Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Det er forår, alting klippes ned...

Det er forår, alting klippes ned... Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 april 2008 Det er forår, alting klippes ned... Intranettet er åbent NYT: Tillykke til jubilarer 2 Gnist Læs i dette nummer af Gnist: 3: Projektplanlægning er

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST [ leder ]

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NR. 36 SEPTEMBER 2014 TALL SHIPS RACE. Frivillige i trøjen VAGTHUNDE ARBEJDS- MILJØ. Miljøvagten rykker ud. Kun en tåbe frygter ikke vægten

NR. 36 SEPTEMBER 2014 TALL SHIPS RACE. Frivillige i trøjen VAGTHUNDE ARBEJDS- MILJØ. Miljøvagten rykker ud. Kun en tåbe frygter ikke vægten NR. 36 SEPTEMBER 2014 TALL SHIPS RACE Frivillige i trøjen ARBEJDS- MILJØ Kun en tåbe frygter ikke vægten VAGTHUNDE Miljøvagten rykker ud Rosendahls MEDARBEJDERBLADET NR. 36 2O14 Se mere side 6 Ansvarshavende

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 december 2010 Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre Konflikter skaber udvikling Ta ud indstik: Feriefonden medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold

Læs mere

SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14

SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14 NR. 1-2013 SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14 RÅD OM REKRUTTERING 12 NYTÅRSKUR 2013 26 SÅDAN FÅR SPROGET VOKSEVÆRK 28 37 INDHOLD SENIORJOB HVAD ER DET? 3 MØD EN KOLLEGA 4 GÆT EN KOLLEGA 6 GLOSTRUP

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007 PersonaleBladet Randers Kommune / December 2007 Glædelig jul og godt nytår! Læs blandt andet om: Laksetorvets særlige gæst Ingen pyller på Jobcentret Rekruttering Indhold Side 4 Service i top Side 6 Julegave?

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

FRIE LØNNEN ER AT NÅ MÅLET GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ TEMA: ASGER AAMUND OM FORENINGSARBEJDE: TRE WORKSHOPS GAV POTE:

FRIE LØNNEN ER AT NÅ MÅLET GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ TEMA: ASGER AAMUND OM FORENINGSARBEJDE: TRE WORKSHOPS GAV POTE: 02 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ 7EN BEDRE SØVN FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER TRE WORKSHOPS GAV POTE: DIN FAGFORENING: Er fremtiden forretning eller forening? TEMA: DEMOKRATI ASGER AAMUND OM

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere