Monsterbøde på Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monsterbøde på 780.000 Side 6"

Transkript

1 nr. 4 - årgang December 2013 Monsterbøde på Side 6 Kampagne mod Enhedslisten Side 11 Medlemsmøder i provinsen Katastrofe kurs mod folketingsvalget! Hjælp til Filippinerne

2 NYTTIGE ADRESSER INDHOLD SIDE 3F SØMÆNDENES KONTOR 2 3F - Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf F Transportgruppen Forhandlingssekretær Henrik Berlau Tlf ITF Inspektør Morten Bach Kampmannsgade 4, 3. sal 1790 København V Mobil: Alka forsikring Engelholm Alle Tåstrup Tlf Handelsflådens Velfærdsråd Hejrevej 39, København NV Tlf Hotel Maritime Peder Skrams Gade København K Tlf Pension Danmark Kundeservice-medlemmer Kongens Vænge Hillerød Tlf Prinsesse Marie Stiftelsen Wildersgade 70, st København K Tlf Fax Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Telefon: Udligningskontoret Amaliegade 33, opg. B København K Tlf DAGLIG LEDELSE Formand Søren Sørensen Jægersborg Alle 29A, 4.th Charlottenlund Mobil: Pressemeddelelse Medlemsmøder i provinsen F Sømændenes love Monsterbøde på for illegale sømænd Nyt fra havnefronten Maritimt topmøde i Danmark Til folketinget og regeringen Katastrofe kurs mod folketingsvalget! Kampagne mod Enhedslisten Hvor meget kan man få i kontanthjælp Den 1. januar Hjælp til Filippinerne Hvad er der sket efter Danica White og Leopard NemKonto og NemID Uddannelse og hyremuligheder AMU Center Vest BESTYRELSESMEDLEMMER Bjørn Weber Andersen Niels Ebbesens Vej Vejle Mobil: Sune H. Andersen Østergyden 28, 5600 Faaborg Mobil: Morten Bach Vestre Strandvej Hvidovre Mobil: Leif O. Madsen Exnersgade 71 C, Esbjerg Mobil: Flemming Thiesen Vestervejen 50, Nordby 6720 Fanø Mobil: SUPPLEANTER Anders P. Madsen Lobbæk Hovedgade 5, Lobbæk 3720 Aakirkeby Mobil: Stig A. Rasmussen Tornskadevej Ebeltoft Mobil: Peter Villumsen Christiansh.Kanal 8, København K Mobil: Kasserer Kurt Frederiksen Nyvang Svendborg Mobil: Faglig sekretær Poul Erik Jensen Havnegade 4, Hasle Mobil: Jan Saksaa Skovparken Korsør Mobil: Georg Schuster Æblehaven Hornslet Mobil: Thomas Johansen Kruusesvej 31 B 4220 Korsør Mobil: Bjarni S. Jensen Wildersgade, 4 th København K Mobil: Christian K. Johansen Møllebjergvej 19, Korsør Mobil: Per Dybro Sønderengen Esbjerg Mobil: Faglig sekretær Gert Christensen Sundvej 4, 4 th Hellerup Mobil: København Dortheavej 39A 2400 København NV Tlf Fax Mail: Giro konto: Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Fredag A-kassen Peter Ipsens Allé 27, stuen 2400 København NV Tlf Fax: Mail: Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Århus Sommervej Århus V. 3F Transport Indlevering af A-kasse papirer. Aalborg Hadsundvej Aalborg Indlevering af A-kasse papirer. Esbjerg Østergade Esbjerg Tlf Fax Åbningstider: Tirsdag og torsdag Svendborg Østre Havnevej Svendborg Tlf Fax Åbningstider: Mandag og fredag Fagbladet Ny Tid. Nr. 4, December 2013, årgang 107. Udgiver: 3F Sømændene. Redaktion: Gert Christensen, faglig sekretær og Poul Erik Jensen, faglig sekretær og ansvarshavende redaktør. Layout/produktion: HJ Grafisk. Oplag: eks. Redaktionen sluttet den 11/12. Afleveret til postvæsenet uge 51. Indlæg til Ny Tid: Indlæg og læserbreve til Ny Tid modtages gerne på

3 Af Søren Sørensen, formand Pressemeddelelse Med Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, som redskab har danske rederier systematisk udskiftet dygtige veluddannede danske søfolk med billig underbetalt udenlandsk arbejdskraft. 3 Resultatet af denne målrettede udskiftning af danske søfolk betyder nu ifølge Søfartsstyrelsens egne tal, at 68 % af samtlige beskæftigede i DIS registeret er udenlandske søfarende. Danmark vil helt sikkert overleve med et rederierhverv, men ikke som en søfartsnation. DIS Registret og forvaltningen af det er i modstrid med EU s regler, og selve lovens ordlyd er i modstrid med FN organisationen, ILO s internationale konventioner. DIS loven har været en katastrofe for beskæftigelsen af danske søfarende og det danske samfund. Statsstøtte og subsidier til rederierne har kostet det danske samfund milliarder af skattekroner uden krav til rederne. Samtidig har loven fjernet dansk fagbevægelses ret til at forhandle og organisere på vegne af de søfarende der er beskæftiget i danske skibe kun med den begrundelse, at de ikke er bosiddende i Danmark. Dette er også tilfældet for EU borgere. Det medfører social dumping af søfarende fra alle lande, der bliver beskæftiget i danske DIS skibe. Regeringen og Folketinget må derfor tage loven op til revision og fjerne de ting i loven, der fjerner dansk fagbevægelses mulighed for at organisere og forhandle for de søfarende, der er i beskæftigelse i den danske DIS flåde. Vedtaget på 3F Sømændenes Generalforsamling den 4. december 2013 Søfartsskoler og navigationsskoler er som en konsekvens af loven blevet lukket og nedlagt.

4 Medlemsmøder i provinsen 1 3F Sømændenes generalforsamlingsmøder i provinsen var igen i år velbesøgt, i alt deltog 228 af vores kollegaer i disse møder. 4 Fællesnævner for alle møderne er at der har været en god stemning og en god debat omkring de udfordringer, som vi i fællesskab står overfor. Efter de obligatoriske lovmæssige procedurer var gennemgået, blev der dækket op til julefrokost, og under spisningen blev medlemmer med runde fødselsdage og jubilæum i forbundet gratuleret med diplomer og en flaske brændevin Billedetekster 7 1. Glade søfolk fra Samsø i Århus 2. Glad jubilar i Svendborg 3. Bernd som glad jubilar i Aalborg 4. Glæde i Marineforeningen i Esbjerg 5. Der bliver arbejdet på solskinsøen i Rønne 6. Bekymrede miner for fremtiden i Korsør 7. Der lyttes til formandens beretning i Nykøbing F.

5 Beslutninger i henhold til 3F Sømændenes love Formål, styrkelse af det fagpolitiske arbejde i 3F Sømændene, udvikling af samarbejde med en eller flere 3F afdelinger - oplæg om erfaringerne med samarbejde i den fælles a-kasse administration med 3F København. Tillidsrepræsentanter og interesserede medlemmer af 3F Sømændene inviteres til at deltage. Ifølge beslutninger i henhold til 3F Sømændenes love, skal beretninger samt regnskab foreligges på medlemsmøder og senest på generalforsamling i København. På generalforsamlingen deltog i alt 228 medlemmer i debatten og afstemningerne. Formanden for 3F Sømændene Søren Sørensen aflagde mundtlig beretning, som blev enstemmig godkendt. På 3F Sømændenes bestyrelses vegne fremlagde kasserer Kurt Frederiksen regnskabet. Disse blev ligeledes enstemmigt godkendt. I henhold til 3F Sømændenes love blev der yderligere fremsat forskellige forslag på medlemsmøder samt generalforsamling. Disse forslag blev drøftet og vedtaget på 3F Sømændenes generalforsamling 2014 Forhandlingsudvalg Generalforsamlingen er enig i, at Daglig Ledelse udgør forbundets forhandlingsudvalg. Forhandlingsudvalget kan suppleres op, hvis det skønnes nødvendigt. OK forhandlinger 2014 Generalforsamlingen bemyndiger Daglig Ledelse til at opsige overenskomsterne, afsende konfliktvarsel og udskrive ekstra kontingent, hvis det skønnes nødvendigt. Tillidsmandsløn Generalforsamlingen er enig i, at forbundets valgte fastlønnede tillidsmænd aflønnes efter DIS-overenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og 3F Sømændene. Sammenkomst for medlemmer Generalforsamlingen er enig i, at 3F Sømændene i forbindelse med den årlige generalforsamling og generalforsamlingsmøder i provinsen vil arrangere sammenkomst for medlemmer. Kontingent stigning Generalforsamlingen er enig i, at alle medlemmer af 3F Sømændene stiger i kontingent til afdelingen med op til kr. 10,- pr. måned. Organisations konference 2014 Generalforsamlingen er enig i, at bestyrelsen indkalder til organisationskonference i første halvdel af F ungdom og Sømændene Generalforsamlingen er enig i, at 3F Sømændene arbejder på i samarbejde med 3F Ungdom at tilbyde alle medlemmer af 3F Sømændene som ønsker det medlemskab af 3F Ungdom og invitere til deltagelse i Sømandstræf sommeren Hvis muligt sammen med andre 3F afdelinger som har medlemmer tilknyttet sø erhvervet. Opstilling til valg Følgende tillidsposter er efter 3F Sømændenes love på valg i Kasserer Kurt Frederiksen Faglig sekretær Gert Christensen Der er ingen modkandidater, de er derfor genvalgt. Til bestyrelsen er følgende kandidater på valg: Sune H. Andersen Morten Bach Camilla B. Christensen Thomas P. Christensen Per Dybro Christian K. Johansen Anders P. Madsen Palle Poulsen Stig A. Rasmussen Jan Saksaa Brian Schmidt Egon Schultz Peter Villumsen p.t. medlem af bestyrelsen p.t. medlem af bestyrelsen p.t. medlem af bestyrelsen I det kommende nummer af Ny Tid, vil kandidaterne blive nærmere præsenteret med billeder samt en beskrivelse af kandidaternes faglige aktiviteter m.v. Valg til bestyrelsenen vil løbe over 2 måneder. Der vil blive udsendt stemmesedler til samtlige medlemmer i så god tid, at afstemningen kan være afsluttet med udgangen maj Dette vil blive optrykt i Ny Tid nr

6 Den danske isbryder "Stevns Icebird" var på glatis i Limfjorden i Brug af filippinsk besætning har udløst bøde på kroner for brud på udlændingeloven. 6 Monsterbøde på for illegale sømænd Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F Krimi: Det fynske rederi Nordane Shipping betaler bøde på kroner for ulovlig beskæftigelse af filippinske søfolk. De var hyret på dansk isbryder uden dansk arbejdstilladelse. Den trafik meldte 3F Sømændene til politiet i Isbrydere på glatis Det var istjenesten under Søværnets Operative Kommando, der hyrede "Stevns Icebird" til at bryde is i Limfjorden. "Stevns Icebird" tilhører rederiet Nordane Shipping, der brugte filippinske sømænd om bord. Stevns Icebird er en slæbebåd, der kan bruges som isbryder i de indre farvande, når vinteren byder på is i vandet. Danske isbrydere med billige søfolk, der er hentet fra Filippinerne. Den slags går ikke, hvis man vil overholde dansk lov. Det må rederiet Nordane Shipping sande. Rederiet har netop accepteret, at det skal betale en gigantisk bøde på kroner. Det skyldes, at rederiet brød udlændingeloven, da der blev brugt filippinske sømænd, da rederiets skibe brød is i danske farvande i De filippinske sømænd havde ikke dansk arbejds- og opholdstilladelse, og den trafik meldte 3F Sømændene til politiet. Dobbelt takst Sagen var tæt på at ende i retten. Det skulle foregå i Svendborg, men kort før retsmødet i sidste uge valgte rederiet at betale. - Bøden er på kroner. Det er dobbelt op i forhold til Rigsadvokatens takster, idet der forelå skærpede omstændigheder, siger Henning Christiansen, der er senioranklager hos Fyns Politi. Skibsreder Niels Højlund Hansen, der står bag Nordane Shipping, ønsker ikke at kommentere sagen. Han oplyser blot, at rederiet har "accepteret bøden". 3F: Myndigheder i dobbelt svigt 3F's Transportgruppe er tilfredshed med, at politiet fulgte sagen til dørs. Men Henrik Berlau, der er forhandlingssekretær i 3F's Transportgruppe, peger på, at Søværnets Istjeneste og Søfartsstyrelsen har svigtet deres ansvar, og at det virker som om, myndighederne holder sig i bevidst uvidenhed om lovovertrædelser. - Skibet sejlede rundt i Limfjorden. Her brød det is i statens tjeneste, imens der var hyret ulovlig arbejdskraft om bord. I den her sag, som i flere andre, har Søfartsstyrelsen haft alle muligheder for at udføre sin kontrol og gribe ind mod ulovlig arbejdskraft. Alligevel var det op til 3F at afdække forholdene og melde sagen til politiet, siger han. Henrik Berlau peger på, at det ikke er første gang, Nordane Shipping får en stor bøde i en sag om illegale søfolk, der hverken har opholdseller arbejdstilladelse i orden. I 2010 skrev Svendborg Netavis, at rederiet fik en bøde på kroner i en lignende sag.

7 Nyt fra havnefronten Af ITF inspektør Morten Bach En af grundstenen i ITF overenskomsterne er den såkaldte Havnearbejderklausul. Det er den paragraf i overenskomsten som sikre havnearbejderne imod at rederen kan sætte søfolkene til at udføre havnearbejde. Morten Bach, ITF inspektør hvis opgave er, at sikre at søfolkene på de mange bekvemmelighedsflagsskibe bliver sikret gennem overenskomst og at disse overholdes af såvel rederi som skibsledelse. Bekvemmelighedsflag skibet m.s. Seatruck Pace en af mange skibe som sejler rundt uden at de søfarende er dækket af en overenskomst. 7 Vi søfolk kender den selv fra vores egen overenskomst, der siger at søfolk kun kan sættes til at udføre laste og lossearbejde såfremt det ikke er muligt at skaffe folk til dette arbejde fra land. ITF overenskomsten ordlyd i Havnearbejderklausulen er dog mere kontant og omfatter også forbud mod at søfolk surre og afsurre lasten samt tally arbejde, rengøring og oprydning af lastrum osv. Denne passus i ITF overenskomsterne er selvfølgelig, foruden solidaritet med søfolkene, en af grundene til at havnearbejderne overalt, og speciel i vores del af verden, forlanger at bekvemmelighedsflags skibe der ankommer havnene er dækket af sådanne ITF overenskomster. Igennem sommeren havde ITF i Danmark flere gange rettet henvendelser til et engelsk rederi, der havde 3 skibe under cypriotisk flag (bekvemmelighedsflag) beskæftiget i vindmølleudskibning fra danske havne om at tegne en ITF overenskomst! Søfolkenes forpligtede til havnearbejderarbejde Selvfølgelig havde havnearbejderne lastearbejdet på disse skibe når de lå i dansk, men for danske havnearbejdere rækker solidaritet videre udover dette. Under et skibsbesøg i Esbjerg på et af de skibene m/v Seatruck Pace, der lastede vindmøller til norsk havn, var havnearbejdernes tillidsmand i Esbjerg med ombord. Under gennemgang af kontrakterne, kunne vi hurtigt konstaterede, at på trods af rederiets forsikringer om, at selvom de ikke havde en ITF aftale, overholdt de ITF overenskomstens ordlyd, var løgn fra ende til anden. Kontrakterne indeholdt nemlig en modsat Havnearbejderklausul! Ifølge søfolkenes hyrekontrakter forpligtede de sig til at udføre alt havnearbejderarbejde, der måtte forekomme. Solidaritet og fagligt arbejde Både rederiet og afskiberen af vindmøller blev gjort opmærksomme på at det kunne give problemer, hvis disse ting ikke kom i orden til næste gang skibet anløb Esbjerg. Imidlertid anløb et andet af rederiet skibe senere på ugen Københavns havn, CMP. Også her fandt havnearbejderne at skibet ikke have en ITF overenskomst! Næste dag modtog ITF besked fra det engelskejede rederi af de var villige til at underskrive en ITF aftale og få skibene overenskomstdækket! Sådan virker det når danske havnearbejdere laver fagligt arbejde og viser deres solidaritet med søfolkene på Bekvemmelighedsflagsskibene.

8 Maritimt topmøde i Danmark 2014 Myndigheder og organisationer sammen om at arrangere international begivenhed i København. 8 Danish Maritime Days vil sætte Det Blå Danmark på verdenskortet. I begyndelsen af oktober 2014 finder en ny international maritim begivenhed under overskriften Danish Maritime Days sted i København. Initiativet er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækst - ministeriet ved Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime. Det skriver Søfartsstyrelsen i en pressemeddelelse. Danish Maritime Days afholdes i uge 41 ( oktober) i 2014 som et vigtigt element i opfølgningen af vækstplanen for Det Blå Danmark, der skal markedsføre Det Blå Danmark og samtidig skabe et udstillingsvindue for de danske maritime styrkepositioner. Danmark er en stor maritim spiller. Derfor har regeringen sammen med erhvervet sat det mål, at Danmark skal være Europas maritime centrum. Danish Maritime Days er et vigtigt skridt mod at realisere denne vision. Vi skal vise hele verden, hvad Det Blå Danmark kan, og hvad vi står for. Det kræver en fælles indsats, og derfor håber jeg, at alle i Det Blå Danmark vil bakke op om Danish Maritime Days, siger direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth ifølge pressemeddelelsen. Formand for Danmarks Rederiforening & Adm. direktør i DS Norden, Carsten Mortensen følger op: Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer. Derfor er det helt naturligt, at vi sammen etablerer skibsfartens svar på Davos-topmødet og samler verdens maritime beslutningstagere til drøftelser, som ikke kun handler om branchens udfordringer, men i lige så høj grad kommer med bud på løsninger, siger han. Kilde: Søfartsstyrelsen Ser frem til topmødet i F Sømændenes bestyrelse har på bestyrelsesmødet drøftet planen om afholdelse af Maritimt topmøde i Danmark i F Sømændenes bestyrelse ser frem til at de faglige organisationer bliver inddraget i dette vigtige arbejde. Der kan ikke gøres nok for at få politisk fokus på den internationale søfart og herunder ikke mindst søfolkenes arbejds- og levevilkår såvel i Danmark som i den internationale flåde. Illu. Bestyrelsesmøde forud for 3F Sømændenes Generalforsamling 2013 hvor bestyrelsen drøftede de kommende topmøde og ser frem til at deltage for derigennem at sikre fremtidige danske søfarendes uddannelse og beskæftigelse. Uddannelse og beskæftigelse Et af mange oplagte temaer kunne være den danske uddannelse og beskæftigelse af fremtidens søfolk og herunder at sikre, at der i Danmark også i de næste årtier bliver uddannet og beskæftigede danske søfolk og officerer. 3F Sømændene ser frem til et det Maritime topmøde i København i Vi ser frem til at alle inden for sø erhvervet aktivt deltager i dette vigtige arbejde for at sikre dansk søfart og de søfarendes fremtid ombord på Danske skibe.

9 Til folketinget og regeringen Det er trist og beskæmmende, at vi har fået en regering der med et folketingsflertal i ryggen, fører en politik som kun kan betragtes som en omvendt Robin Hood. 9 Regeringen fortsætter hvor den afgående regering og Dansk Folkeparti slap. Massive nedskæringer på de sociale goder og rettigheder, som generationer af lønmodtagere gennem fagligt og politisk arbejde har opbygget og udviklet. 3F Sømændene har på generalforsamlingen i København den 4. december drøftet Regeringens søfartspolitik. En søfartspolitik der kun i meget lille grad involverer søfolk på danske løn og arbejdsvilkår. Det er en trist udvikling, at se hvordan skiftende regeringer fjerner mulighederne for at få en dansk søfartsuddannelse med efterfølgende mulighed for en hyre. Der må skiftes kurs inden Dannebrog bliver som andre bekvemmeligheds flags nationer med mange skibe med lavtlønnede søfolk og en rederi industri, der trækker pengene ud af det danske samfund. Kursen må ændres. Der er måske lys forude? I 2014 er der planer om et stort international Maritimt topmøde i København. Her bliver der utvivlsomt muligheder for at sætte fokus på en søfartspolitik der handler om kvalitets skibsfart kvalitets uddannelse, der involverer alle faggrupper i det danske samfund. Fra 3F Sømændene vil vi afsætte, bruge de nødvendige ressourser og kræfter på, at det Maritime topmøde i Danmark 2014 også bliver et topmøde, der sætter fokus på såvel bemanding som beskæftigelse i den danske handelsflåde. Målsætningen er klar, vi skal have et maritimt Danmark med kvalitets søfart, der også involverer søfolk uddannet og forhyret fra Danmark.

10 Forsiderne har været mange om regeringens førte politik kontra valgløfterne. Og vi kan desværre frygte at det fortsætter. 10 Satire bladet Helt normalt forudser endnu en faneflugt fra Socialdemokraterne som vi har set ved kommunevalget så ved man jo aldrig? Af Gert Christensen, faglig sekretær Katestrofe kurs mod folketingsvalget! Regeringen kan roses for deres massive indsats for ikke at blive genvalgt. Hvis man ikke viste bedre kunne vi her på redaktionen fristes til at tro, at der er en række af regeringens folketingsmedlemmer der er kamufleret venstrefolk eller konservative. Men som ved kommunevalget nu kan der vel snart ikke komme flere overraskelser og dog? De riges værn de fattiges ris! Listen over forringelser og nedskæringer som vor nuværende regering har foretaget er lang. Den borgerlige regering med Vestre, Konservative støttet af Dansk Folkeparti fik gennemført forringet af bl.a. dagpenge, sygedagpenge, efterløn m.v. Men at den såkaldte røde regering har gennemført en massakre på vor velfærdssystem var der ikke mange der havde forventet. Kvitteringen vil utvivlsomt blive skrevet i stemmeboksen ved næste folketingsvalg.

11 Kampagne mod Enhedslisten Af Finn Sørensen, MF (EL) Der føres i øjeblikket en massiv kampagne fra socialdemokraterne og fagbevægelsens top imod Enhedslisten. Vi skal åbenbart have hele skylden for, at der ikke blev en rød finanslov. Det er nok ikke helt nemt at forsvare sig imod, især ikke i fagforeninger med en stærk socialdemokratisk ledelse, der endelig øjner en chance for at dukke Enhedslisten, hvad de længe har haft lyst til. I møder sikkert også en del kollegaer, der undrer sig over forløbet, eller er stærkt kritiske over for Enhedslisten. I møder forhåbentlig også andre, der synes, det er godt, at vi stod fast på de krav, som vi syntes var vigtige. Det gør vi i hvert fald her på Christiansborg og på Landskontoret, hvor vi får mange positive tilbagemeldinger. Én ting kan vore kritikere ikke snakke sig fra: Det var regeringen og ikke Enhedslisten der valgte at indgå en finanslov med højrefløjen. En finanslov uden fradrag for fagforeningskontingent, uden Id-kort på byggepladser, uden styrkelse af arbejdsklausuler. Det var regeringen og ikke Enhedslisten der valgte, at genrejse Lars Løkke, så han kunne grine så bredt som nogensinde. Vi anerkender, at regeringen på flere punkter kom os i møde. Men fremme ved målstregen viste det sig endnu engang, at vi prioriterer helt forskelligt. Enhedslisten prioriterer velfærdsrettigheder til de ældre, og et effektivt værn mod social dumping. Regeringen prioriterer skattelettelser til erhvervslivet. Vi bliver beskyldt for, at vi hele tiden stillede nye krav, og at vi ikke var kompromisvillige. Det er ganske enkelt løgn. Vi har ikke stillet nye krav, vi har tværtimod skruet ned for ambitionerne, i håb om at det kunne bringe os nærmere en aftale. I ellevte time fremsendte vi mulige kompromisforslag til retskravet om de to bad og arbejdsklausuler de henvendelser fik vi aldrig svar på! Man kan altid diskutere, om det var rigtigt at stå fast på vore krav med den konsekvens, at der ikke blev en aftale mellem regeringen og Enhedslisten, og at en række gode ting derfor ikke blev gennemført. Den diskussion foregår i vores parti og i de fagforeninger vi færdes. Jeg håber meget, at du vil engagere dig i denne debat. 11 Finn Sørensen Medlem af Folketinget valgt for Enhedslisten. Årgang 1946 med en lang fagpolitisk baggrund som bl.a. Ølchauffør på Tuborg Valgt som tillidsmand og fra: : Formand for De Mandlige Bryggeriarbejders Fagforening Kbh : Formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening Kbh (M og K) : Næstformand 3F Industri og Service Kbh. Finn Sørensen har deltaget som oplægsholder på flere af Sømændenes tillidsmandsmøder. Finn Sørensens nuværende arbejdsplads Folketinget. Fra chaufførjob til faglig tillidsmand og formand - Finn Sørensen holder fast i den fagpolitiske linie. I Folketinget har Finn Sørensen bl.a. følgende ansvarsområder: Social, kommunal, EUs arbejdsmarked og social dumping. Telefon: , Webside:

12 Hvor meget kan man få i kontanthjælp Størrelsen af kontanthjælpen afhænger blandt andet af ens alder, og om man har forsørgelsespligt over for børn. Hvor meget man kan få i kontanthjælp afhænger blandt andet af, om man er over eller under 25 år, og om man har forsørgelsespligt over for børn. I 2012 kan man for eksempel få op til kroner om måneden, hvis man er over 25 år og har forsørgerpligt. Man kan få op til kroner om måneden, hvis man ikke har børn og er over 25 år. Og er man under 25 år, er uden forsørgerpligt og er udeboende kan man få op til kroner om måneden. Formue og indtægt påvirker kontanthjælpen Ægtefælles indtægter trækkes som udgangspunkt fra i kontanthjælpen krone for krone. Man kan heller ikke få kontanthjælp, hvis man eller ens ægtefælle har formue. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kroner pr. person. Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse anses som formue. Nye ydelser fra 1. januar 2014 Kontanthjælpsreformen, som et bredt politisk flertal står bag, betyder, at der fra 1. januar 2014 kommer nye ydelser og satser for unge under 30 år. 12 K O N T A N T H J Æ L P S R E F O R M Regeringen har den 18. april 2013 indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet. Lovforslagene, der udmønter aftalen om en kontanthjælpsreform, blev vedtaget den 28. juni 2013 og træder i kraft den 1. januar Hvad betyder reformen af kontanthjælp for dig? En grundlæggende reform af kontanthjælp systemet træder i kraft den 1. januar Her på siden kan du få et overblik over, hvad reformen kommer til at betyde for dig. Hvis du under 30 år og ikke har en uddannelse? Når reformen træder i kraft, bliver kontanthjælpen afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU en. For samlevende par, der er fyldt 25 år, gælder reglen om gensidig forsørgerpligt. Indsatsen bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov og udfordringer. I indsatsen for unge under 30 år uden uddannelse bliver der taget udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse med det samme, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den. Hvis du er 30 år eller derover? Når reformen træder i kraft, vil alle, der er 30 år eller derover, modtage kontanthjælp som i dag. Men for samlevende par gælder reglen om gensidig forsørgerpligt. Udgangspunktet for indsatsen er, at alle, der kan arbejde, skal i arbejde, og alle, der ikke kan arbejde, vil få en helhedsorienteret indsats, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen Personer, der er fyldt 30 år, og som er jobparate, skal aktivt søge arbejde. Senest efter tre måneder bliver de mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen. Aktivitetsparate personer på 30 år eller derover Hvis du ikke har de nødvendige forudsætninger for at arbejde, fordi du har komplekse problemer, fx sociale eller helbredsmæssige, bliver du betragtet som aktivitetsparat. Som aktivitetsparat modtager du kontanthjælp, og du vil få en helhedsorienteret indsats, der kan bringe dig tættere på et job, og som tager hånd om dine forskellige udfordringer. Yderlig oplysninger fås på Borgerservice - Borger.dk

13 Det triste politiske budskab har ikke fået regeringen til at ændre kurs. Tusindvis af mennesker vil blive ramt hårdt meget hårdt af regeringens meget asocialle politik. Den 1. januar 2014 træder der nye regler i kraft i forbindelse med regeringens kontanthjælps reform Aktivitetsparat med uddannelse Du er visiteret som aktivitetsparat, og du vil derfor fra 1.januar 2014 modtage kontanthjælp efter de nye takster. Det får betydning for den hjælp, du får udbetalt den 31.januar eller 1.februar, afhængig af om du modtager din ydelse bagudbetalt eller forudbetalt. Mere om KONTANTHJÆLP Du vil inden den 31.januar 2014 få en afgørelse om, hvilken ydelse du har ret til fra 1.januar Taksterne for kontanthjælp kan du se længere nede. Taksterne forventes at blive reguleret den 1.januar 2014, så ydelserne bliver lidt højere. Understøttelse eller kontanthjælp? Gennem de sidste årtier har skiftende regeringer og folketingsflertal arbejdet hårdt for at undergrave de mange velfærdsgoder som generationer har opbygget. Listen er lang over forringelserne. Dagpenge ved ledighed, efterløn, sygedagpenge, førtidspension, flexjob, kontanthjælp ja listen er lang over de mange forringelser som skiftende folketingsflertal med eller uden EU diktat har gennemført. Du skal være opmærksom på, at der er andre dele i kontanthjælpsreformen som kan få betydning for dig. Det kan f.eks. være, hvis du er samlevende eller, hvis du modtager særlig støtte til høje boligudgifter. Status Takst for kontanthjælp Hjemmeboende, årige kr. før skat Udeboende, årige kr. før skat Forsørger og samlevende kr. før skat Forsørger og samlevende med en person som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller SU kr. før skat Enlig forsørger kr. før skat Status Takst for aktivitetstillæg Hjemmeboende, årige ikke mulighed for tillæg Hjemmeboende, årige kr. før skat Udeboende, årige ikke mulighed for tillæg Udeboende, årige kr. før skat Forsørger og samlevende kr. før skat Forsørger og samlevende med en person som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller SU kr. før skat 13 Fra 1. januar 2014 er der nye regler for de mange som er tvunget over på kontanthjælp og de nye regler er ingen forbedringer uanset hvad denne reform ellers er blevet kaldt. Når du er visiteret som aktivitetsparat kan du få et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp.

14 Tema Internationale Nyheder Dansk Folkehjælp kan give husly for nogle af de millioner af filippinere, der har mistet deres hjem under tyfonen d. 8. november. Vores folk er på vej til det katastroferamte område og vi vil i løbet af kort tid være i stand til at rejse de første shelters. Hjælp til Filippinerne 14 Dansk Folkehjælp har som mange internationale hjælpeorganisationer sat et stort hjælpearbejde i gang. Beboerne i de tyfonramte områder af Filippinerne har netop nu brug for akut hjælp på en række områder. Millioner af mennesker er berørt og tusindvis af familier står lige nu uden tag over hovedet og er yderst sårbare. Derfor har Dansk Folkehjælp netop besluttet at udsende én af organisationens nødhjælpseksperter til de mest hærgede områder. Vil hjælpe dem, der er fordrevet fra deres hjem FN anslår, at mere end 11 millioner mennesker er direkte berørt af tyfonen Haiyau, som fredag den 8. november fejede henover Filippinerne og hærgede 36 provinser. Filippinsk regering: Der er behov for nødboliger Filippinernes regering har allerede været ude og bede om basal nødhjælp, men regeringen har også ytret ønske om støtte til nødboliger (shelters) fra det internationale samfund. For alle jer med adgang til computer og internettet kan i læse mere her: ITF tildeler kr. til hjælp til filippinske søfarende ITF Seafarers Trust (ITF velfærds fond), solidaritets delen af ITF, har besluttet at sende Engelske pund ( kr.) til at hjælpe filippinske søfarende og deres familier, som blev påvirket af tyfonen Haiyan. Donationerne, som er på hver pund ( kr), bliver tildelt Associated Marine Officers and Seamen s Union of the Philippines (AMOSUP) og Philippine Seafarers Union (PSU) for at hjælpe dem med at levere nødhjælp til søfarende og deres familier. ITF Seafarers Trusts formand Dave Heindel kommenterede: Omkring af verdens søfarende er fra Filippinerne - mange af dem fra de værst ramte områder. Disse to donationer vil gøre os i stand til at give målrettet hjælp til dem. Seafarers Trust prøver at lindre en smule af de forfærdelige konsekvenser af den tragedie, der ramte Filippinerne, et land som er fundamentalt for søfartsverdenen. Med disse tilskud håber Seafarers Trust, at kunne hjælpe mange søfarende til at kunne komme på fode igen, og at kunne støtte dem i denne svære tid.

15 Hvad er der sket efter Danica White og Leopard Gert Christensen, faglig sekretær Søfolk om bord på to danske skibe har været ofre for somaliske piraters angreb på danske skibe. Søfolkene har siddet som gidsler med livsvarigt mén til følge. Retslige efterspil har frikendt rederierhvervet, samt de danske myndigheder der er travlt ved håndvasken. Den nuværende regering ganske som den tidligere regering, har kun halvhjertet åbnet dialog med de søfarendes organisationer om, hvordan retssikkerheden for de søfarende kan forbedres. Tilsyneladende håber regering, rederier og forsikringsbranchen, at dette ikke sker igen og der er derfor ingen grund til, at se på de søfarendes retssikkerhed. sationer udsender har vist sig utilstrækkeligt er de politiske ansvarlige meget langsomme med initiativer, der kunne forbedre de søfarendes vilkår. Grunden til denne langsommelighed eller passivitet kan kun tolkes hensynet til sø erhvervets omkostninger. De er lavet ved laveste fællesnævner prisen betales af de mange hundred søfolk, som har været eller vil blive gidsler. 15 Trods kendsgerningen, at de regler og anbefalinger som danske myndigheder som internationale organi- Branchestøtte til ny ombudsmand Søfartens Ledere og 3F hilser forslaget fra advokat Knud Foldschack om en havet ombudsmand velkomment»der er åbenlyst brug for, at rederne bliver kigget over skuldrene. I dag er det alene dem med pengene, der har indsigt i, hvad der sker under en kapring. Både med Danica White og nu med Leopard har størrelsen af løsesummen været det afgørende. Der er derfor brug for en eller anden instans til at sørge for, at det, der bliver varetaget, er hensynet til gidslernes hurtigst mulige løsladelse og ikke pengene.«henrik Berlau, forhandlingssekretær i 3F, Informationen juni 2013.

16 Med Nem ID åbner der sig mange muligheder. For at betjene dig selv på nettet og se informationerne på Min Side på borger.dk skal du logge på med NemID 16 NemKonto og NemID Få et Nemt overblik over Nemfamilien Er du Nemforvirret? NemKonto, NemID, NemLog-in, NemSMS. Nemfamilien har vokset sig stor, og det kan være sin sag at holde styr på, hvad der er hvad. Med denne lille guide får du Nemt overblik. Din NemKonto er den konto, som du har valgt, at det offentlige kan indsætte penge på. Det kan være løn, SU, overskydende skat eller feriepenge. Din NemKonto kan være din forbrugs-, budget eller en helt 3. Konto. Det er Digitaliseringsstyrelsen der er ansvarlig for NemKonto. Din NemID er din digitale signatur. Det er din personlige elektroniske nøgle til det offentlige samt en række private virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for NemID. NemLog-in er din dør til en række offentlige selvbetjeningsløsninger. For at åbne den skal du bruge din personlige elektroniske nøgle, som er din NemID. Med NemLog-in nøjes du med én indgangsdør. Uanset om du vil se din skattemappe, flytte adresse eller ændre den konto, din Nemkonto benytter. Det er Skat, der er ansvarlig for NemLog-in. NemSMS er det seneste nye medlem af Nemfamilien. Med NemSMS kan du modtage sms er fra det offentlige, hvis du f.eks. vil huskes på en aftale med en offentlig myndighed. Du skal selv oplyse dit mobilnummer, hvis du vil modtage NemSMS er. På nettet kan du få oplysninger og hjælp til brug af de forskellige tjenester. Digital post og e-boks? Digital post og e-boks er ikke det samme! Men der er en tæt sammenhæng, da e-boks er selve motoren bag din digitale postkasse. Alle it-systemer har en leverandør, som sørger for, at teknikken virker, og for den digitale postkasse, er det e-boks, som leverer teknikken. e-boks er en privat virksomhed e-boks A/S, som tilbyder borgere og virksomheder at få deres egen e-boks (postkasse). Digital post på borger.dk supplerer e-boks: Hvis du er tilmeldt e-boks, kan du modtage post fra private virksomheder f.eks. din bank Hvis du er tilmeldt digital post, kan du modtage post fra alle offentlige myndigheder Hvis du er tilmeldt digital post, kan du både skrive til og modtage svar fra det offentlige. Er du tilmeldt både digital post og e-boks, ser du den samme post i begge postkasser, så du kun behøver gå ét sted hen.

17 Bor du i udlandet? Så må du overveje at få anskaffet dig en NemKonto! 17 En NemKonto er nødvendig for f.eks. at få for meget betalt skat retur. Det kan være nødvendigt for at få udbetalt offentlige ydelser som pension, ATP m.v. De fleste der bor og lever i Danmark har fået en NemKonto. Anderledes er det for de mange danskere og andre nationaliteter, der sejler på danske skibe, men bor i det store udland. Om man er filippinsk statsborger eller polsk sømand, der skal have skat tilbage. Ja, så skal der oprettes en dansk NemKonto med tilknytning til en privat udenlandsk konto. Krav fra skattevæsen For at få tilbagebetaling af for meget betalt skat så er kravet, at SKAT udbetaler til en NemKonto. Ingen NemKonto og pengene bliver parkeret på en ventekonto, indtil der er oprettet en NemKonto. Nem er ikke helt nemt! At oprette og aktivere en nem konto kræver en del tålmodighed. Først og fremmest kræver det adgang til en computer med internet forbindelse. Så hentes blanketter, som skal udfyldes og sendes med posten til NemKonto i Danmark. NemKonto i Danmark sender derefter et brev med en aktiveringskode, som skal benyttes for at aktivere den ny konto, og først når det er sket, vil tilbagebetalingen af skat blive effektueret.

18 18 Udbetaling Danmark Pensionsstyrelsens opgaver er pr. 1. juni 2013 overgået til Udbetaling Danmark International Pension & Social Sikring Udbetaling Danmark behandler konkrete sager om dansk pension i udlandet og udenlandsk pension i Danmark. Udbetaling Danmark behandler også sager om social sikring, mens man arbejder i udlandet. Kort om Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark blev oprettet, efter den tidligere regering og Kommunernes Landsforening i 2010 aftalte, at samle en række af kommunernes opgaver i en ny myndighed. I perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. marts 2013 har Udbetaling Danmark overtaget ansvaret for familieydelser, barsel dagpenge, boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension fra kommunerne. Fra den 1. juni 2013 har Udbetaling Danmark også overtaget ansvaret for international pension og social sikring fra Pensionsstyrelsen. Ring til Udbetaling Danmark Folkepension: International pension og social sikring Int. pension: Uddannelse og hyremuligheder Der er som bekendt mange skorstene der ryger men der kan være rigtigt langt mellem muligheden for den gode hyre. Det gælder om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og have de kvalifikationer der skal til for at klare jobbet. Uanset om du er ledig eller i arbejde kan det være en rigtig god investering, at bruge nogle af de muligheder der er for efter og videreuddannelse. På disse sider vil der være inspiration til nogle af de muligheder, der er indenfor søfartsområdet. Det er desværre ikke mange og det er jo en kedelig kendsgerning, at regering og sø erhvervet ikke prioritere uddannelse og ansættelse af skibsassistenter fra Danmark særligt højt. Martec Maritime kursus og uddannelse i Frederikshavn I 2014 få Maritime kurser og mange dyre offshore kurser. For yderlig information kontakt Martec Telefon: mail: - Normal telefontid er hverdage fra Du er også velkommen til at skrive en . Kurser: Duelighed i sejlads, Erhverv Kursus varighed: 15 dag(e) Pris: Det er gratis at deltage såfremt man opfylder kriterierne. Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte på 801,00 kr. pr. dag. Kursusdatoer og ROC (GMDSS) Kursus varighed: 5 dag(e) Pris: Kurset er gratis, såfremt du er uddannet skibsassistent På kurset skal der ikke betales kursusafgift, men der opkræves 742,50kr/uge for ophold (kost og logi, sengelinned, håndklæder samt brug af fællesfaciliteter). Under kurset ydes der særlig uddannelsesstøtte, som er kr. 801,00 pr. dag. ROC-certifikatet udstedes af søfartsstyrelsen og koster kr. 500,00. Kursusdatoer og

19 Kontingent gældende fra Folkepensionister Befarende uden efterlønsbidrag Befarende med efterlønsbidrag Ubefarne Kontingent uden AK og efterlønsbidrag Fritidsulykkesforsikring 62,00 kr. pr. måned eskl. fritidsulykkesforsikring 1055,00 kr. pr. måned inkl. fritidsulykkesforsikring 1495,00 kr. pr. måned inkl. fritidsulykkesforsikring 870,00 kr. pr. måned inkl. fritidsulykkesforsikring 585,00 kr. pr. måned inkl. fritidsulykkesforsikring 43,50 kr. pr. måned AMU Center Vest Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjeg Ø. Telefon: Tilbyder forskellige kurser inden for offshore og vinmølle industrien. Olie&Gas Certifikatkrav offshore globalt: Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training incl. HUET Sikkerhedskurset til Olie & Gas hedder Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training - BOSIET og tager 3 dage. Alle der skal arbejde offshore skal gennemføre kurset og certifikatet er gyldigt i 4 år. Vindmølleindustrien Certifikatkrav onshore globalt: Basic Safety Training efter GWO standarden. 40 timer 19 Indhold: First Aid 16 timer (Førstehjælp) Manual Handling 4 timer (Ergonomi) Fire Awareness 4 timer (Brand) Working at Heights 16 timer (Højderedning) Bemærk venligst kurset foregår på engelsk, såfremt der er udenlandske deltagere på holdet. Fødselsdage, jubilæum og døde 50 ÅRS JUBILÆUM Bendt Jensen Indmeldt Knud Brædstrup Indmeldt Klavs Sørensen Indmeldt Bent Sørensen Indmeldt Erik Vang Poulsen Indmeldt ÅRS JUBILÆUM Even J. Thøgersen Indmeldt Mogens Augustesen Indmeldt ÅRS FØDSELSDAG Hans-Peter Hansen F.d Johnny Lassen F.d Ove G. Andersson F.d Werner Woer F.d Frode Andersen F.d Henry Bøgh Henriksen F.d Gert Iversen F.d ÅRS FØDSELSDAG Jørgen Ørtoft F.d DØDE Mikael Lynge F.d Manfred Putz F.d Preben Kjellerup F.d

20 B 3F Sømændene ønsker alle en god jul og et godt nytår Afsender: 3F Sømændene Dortheavej 39A 2400 København NV Kransenedlæggelse 24. december kl Alle er velkommen til deltagelse i Kransenedlæggelse ved Mindeankeret

Social umping. Stop for Social Dumping SIDE 11. 10 vigtige grunde Godt arbejde kampagne Folketingsvalget der kommer. nr. 3 - årgang 108 - Oktober 2014

Social umping. Stop for Social Dumping SIDE 11. 10 vigtige grunde Godt arbejde kampagne Folketingsvalget der kommer. nr. 3 - årgang 108 - Oktober 2014 Udgivet af 3F Sømændene nytid nr. 3 - årgang 108 - Oktober 2014 Social umping D Social Social umping umping Stop for Social Dumping SIDE 11 Social Dumping 10 vigtige grunde Godt arbejde kampagne Folketingsvalget

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

nr. 3 - årgang 107 - Oktober 2013 3F Kongres 2013 side 8-9 OK 2014

nr. 3 - årgang 107 - Oktober 2013 3F Kongres 2013 side 8-9 OK 2014 nr. 3 - årgang 107 - Oktober 2013 3F Kongres 2013 side 8-9 OK 2014 Sygehyre - nye bestemmelser VALG til 3F s ledelse Kommunevalg 2013 NYTTIGE ADRESSER INDHOLD SIDE 3F SØMÆNDENES KONTOR 2 3F - Fagligt Fælles

Læs mere

Udgivet af 3F Sømændene. nr. 1 - årgang 109 - April 2015. Folketingsvalg 2015. Side 8. Ferie og feriepenge 2015

Udgivet af 3F Sømændene. nr. 1 - årgang 109 - April 2015. Folketingsvalg 2015. Side 8. Ferie og feriepenge 2015 Udgivet af 3F Sømændene nytid nr. 1 - årgang 109 - April 2015 Folketingsvalg 2015 Side 8 X X Bestyrelseskonference SYLTEKRUKKE Ferie og feriepenge 2015 NYTTIGE ADRESSER DAGLIG LEDELSE 3F SØMÆNDENES KONTOR

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Hvor kommer overskuddet fra?

Hvor kommer overskuddet fra? nr. 2 - årgang 107 - Juli 2013 Hvor kommer overskuddet fra? side 5 Danmark er en søfartsnation En halv historie Amerikansk færgematros NYTTIGE ADRESSER INDHOLD SIDE 3F SØMÆNDENES KONTOR 2 3F - Fagligt

Læs mere

Udgivet af Sømændenes Forbund. nytid. nr. 4 - årgang 102 - December 2008. Hvis skyld er det? SIDE 4-5. Referat af ordinær generalforsamling SIDE 13

Udgivet af Sømændenes Forbund. nytid. nr. 4 - årgang 102 - December 2008. Hvis skyld er det? SIDE 4-5. Referat af ordinær generalforsamling SIDE 13 Udgivet af Sømændenes Forbund nytid nr. 4 - årgang 102 - December 2008 Hvis skyld er det? SIDE 4-5 Referat af ordinær generalforsamling SIDE 13 Har EU en søfartspolitik? DIS loven A-kasse Hvad er ITF?

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Udgivet af 3F Sømændene. nytid. nr. 1 - årgang 106 - April 2012. Overenskomstforhandlinger. Læs side 6-7

Udgivet af 3F Sømændene. nytid. nr. 1 - årgang 106 - April 2012. Overenskomstforhandlinger. Læs side 6-7 Udgivet af 3F Sømændene nytid nr. 1 - årgang 106 - April 2012 Overenskomstforhandlinger 2012 Læs side 6-7 Social dumping Tillidsmandsintroduktion Bestyrelsesvalg 2012 Efteruddannelseskurser NYTTIGE ADRESSER

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

nytid Demonstration i Bruxelles SIDE 4-5 20-årigt søslag ender i retten nr. 3 - årgang 102 - November 2008 SIDE 12

nytid Demonstration i Bruxelles SIDE 4-5 20-årigt søslag ender i retten nr. 3 - årgang 102 - November 2008 SIDE 12 Udgivet af Sømændenes Forbund nytid nr. 3 - årgang 102 - November 2008 Demonstration i Bruxelles SIDE 4-5 20-årigt søslag ender i retten SIDE 12 MSSM konference i Nyborg En kammerat er død Dødsulykker

Læs mere

Udgivet af 3F Sømændene. nytid. nr. 1 - årgang 107 - Maj 2013. 3F Sømændenes nye kontorer. 800 dage. side 11

Udgivet af 3F Sømændene. nytid. nr. 1 - årgang 107 - Maj 2013. 3F Sømændenes nye kontorer. 800 dage. side 11 Udgivet af 3F Sømændene nytid nr. 1 - årgang 107 - Maj 2013 3F Sømændenes nye kontorer 800 dage side 11 Sømændene sætter ny kurs Høring om arbejdsløshed og dagpenge NYTTIGE ADRESSER INDHOLD SIDE 3F SØMÆNDENES

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere