Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014"

Transkript

1 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

2 2

3 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det spørgsmål har mange af HK s medlemmer stillet de sidste par år. For at kunne svare på det, har vi spurgt et stort antal HKmedlemmer, som har mistet dagpengeretten. Det korte svar er desværre: Du er stillet rigtig dårligt. Din økonomi bliver dårligere både på den korte og på den lange bane Du får vanskeligere ved at få et nyt job Det bliver svært at komme med i forsikringsordningen igen Du må skære ned på både dine egne og dine børns sociale aktiviteter At være forsikret mod arbejdsløshed er et grundlæggende og menneskeligt ønske om at føle sig rustet mod økonomiske op- og nedture i samfundet. At føle at man har en tryg tilværelse, som ikke bliver væltet, når ens arbejdsplads lukker eller omorganiserer. At verden ikke bryder sammen, når man pludselig står uden løn. Når forsikringen så er røget, og man har mistet retten til dagpenge, gælder det om at komme tilbage i ordningen snarest mulig, så de trygge rammer kan blive genskabt. Med et genoptjeningskrav på timer, er dette næsten en umulighed. Rigtig mange af de ledige job er på nedsat tid og af kortere varighed. Det er ikke nemt at få samlet de timer. Her og nu er der brug for, at genoptjeningskravet bliver halveret. At det bliver ført tilbage til det tidligere niveau. Det vil give vores medlemmer, som har mistet dagpengeretten, et lille håb om at kunne komme tilbage i forsikringssystemets trygge rammer igen. Mette Kindberg, næstformand for HK Danmark og formand for HK s a-kasse, oktober

4 Indledning Flere end HK-medlemmer har mistet retten til dagpenge ved ledighed siden januar HK har set nærmere på, hvad det egentligt betyder for den enkelte: Hver fjerde af HK s ledige har en indkomstnedgang på kr. eller mere før skat hver måned En lige så stor gruppe har en indkomstnedgang kr. pr. måned 83 % af medlemmerne har måttet låne og skære ned på sociale aktiviteter, maden og ikke mindst boligforholdene 2 ud af 3 børnefamilier må skære ned på børnenes fritidsaktiviteter Seniorer presses mod deres vilje over på efterløn, frem for fortsat at være på arbejdsmarkedet HK graver med denne undersøgelse et spadestik dybere, når det gælder diskussionen om de mange, hvis dagpengeret ophører og ser på nogle af de økonomiske og sociale ændringer, dagpengeophøret medfører. Undersøgelsen viser, at mister man retten til dagpenge medfører det stor usikkerhed om, hvordan tilværelsen fremover kommer til at se ud. Det giver den enkelte mange problemer med at få økonomien og tilværelsen til at hænge sammen. Det store indkomsttab medfører store ændringer både socialt og økonomisk. Mange må optage nye lån, hvorved de økonomiske trængsler vil følge familierne mange år frem. Desuden skærer folk ned for de sociale aktiviteter for både en selv og børnene. Værst ser de ud for de 5 familier i undersøgelsen, hvis hus er gået på tvangsauktion. 4

5 Hvor bevæger HK s medlemmer sig hen efter, at dagpengeretten ophører? Undersøgelsen beskriver den aktuelle situation for 728 HK medlemmer, som i løbet af perioden januar 2013 til september 2014, har mistet retten til dagpenge. Den største gruppe på 35 % modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Næststørste gruppe på 13 % er helt uden indkomst. 13 % er kommet i arbejde. (Fig. 1) Fig. 1. Hvad er din status efter, at du har mistet retten til dagpenge? Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Uden indkomst I job Kontanthjælp/ uddannelseshjælp Efterløn/pension Seniorjob SU Sygedagpenge Jobrotation Særlig uddannelsesydelse 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 5

6 Økonomiske og sociale konsekvenser af tabet af dagpengeretten De økonomiske og sociale konsekvenser af at miste sit arbejde er store. Først med overgangen til dagpenge og derefter til andre lavere ydelser eller helt ingen indkomst. For medlemmerne i undersøgelsen har det for de flestes vedkommende (53 %) medført, at den månedlige indkomst er faldet med kr. om måneden. Op mod hver fjerde (23 %) får kr. pr. måned mindre, end før de blev ledige. (Fig. 2) Fig. 2. Hvor meget er du gået ned i indtægt før skat pr. måned sammenlignet med lønnen i dit seneste job? 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % kr kr kr. Over kr. 6

7 For et stort flertals vedkommende (82 %) har nedgangen i indkomst en ført til væsentlige ændringer i måden at leve på. (Fig. 3) Fig. 3. Har tabet af dagpengeretten ført til ændringer i din måde at leve på (optaget lån, solgt hus, droppet ferier osv.)? 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ja Nej Ved ikke Indtægtsnedgangen går for langt de fleste (85 %) ud over deres sociale aktiviteter såsom rejser, deltagelse i sportsaktiviteter og foreningsliv. Bland børnefamilierne går det også ud over børnenes fritidsaktiviteter. For at klare de økonomiske problemer som dagpengeophøret har medført, har mange medlemmer været nødsaget til at optage nyt lån i bank eller hos familie og venner. Nogle har måttet sælge bilen, andre har været nødsaget til at sælge hus eller lejlighed, og enkelte har oplevet at deres bolig er gået på tvangsauktion. 7

8 For alles vedkommende betyder indkomstnedgangen, at de har fået nye økonomiske belastninger, som varer mange år frem, enten i form at afdrag på lån eller i en mindre privat pensionsudbetaling. (Tabel 1) Tabel 1. Hvilke ændringer er der sket efter, at du ikke længere modtager dagpenge? (Sæt evt. flere krydser) Procent Antal svar Skåret ned på sociale aktiviteter (rejser, sport, foreningsliv osv.) 85 % 509 Skåret ned på madbudgettet 75 % 450 Lånt penge af familie/venner 33 % 199 Skåret ned børnenes fritidsaktiviteter (sport, spejder, fødselsdage osv.) 22 % 134 Lånt penge i banken 15 % 91 Pension udbetalt 15 % 88 Bil er sat til salg/solgt 15 % 87 Omlagt lånene i vores hus 11 % 68 Flyttet til en billigere bolig 11 % 63 Hus sat til salg/solgt 7 % 42 Sommerhus er sat til salg/solgt 2 % 13 Hus er sat på/solgt på tvangsauktion 1 % 5 8

9 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælp Næsten halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse eller er på kontanthjælp. For begge gruppers vedkommende skal jobcentrene igangsætte aktiviteter, som kan bringe de ledige tilbage til arbejdsmarkedet. De fleste har deltaget i virksomhedspraktik og løntilskud. (Fig. 4) Fig. 4. Hvilke aktiviteter deltager du eller har du deltaget i? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Virksomhedspraktik Løntilskud Nyttejob Uddannelse Andet 9

10 Aktiviteterne, som jobcentret igangsætter, virker kun i begrænset omfang, hvis man spørger de deltagende HK-medlemmer. Tre ud af fire (76 %) mener således ikke, at aktiviteterne førte dem tættere på et job. Kun 7 % har oplevet, at aktiviteterne dem tættere på et job. (Fig. 5) Fig. 5. Mener du, at aktiviteterne har ført dig tættere på job? Ja Nej Ved ikke Arbejdsmarkedsydelsen er midlertidig. Finder HK s ledige på ydelsen ikke arbejde, forventer 39 % at stå uden indkomst, mens 2 % vil overgå til kontanthjælp. 12 % får seniorjob eller går på efterløn. (Fig. 6) Fig. 6. Hvad er din situation, hvis du ikke finder arbejde,inden arbejdsmarkedsydelsen stopper? 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ingen indtægt Kontanthjælp SU Efterløn Seniorjob Andet/ved ikke 10

11 Uden indtægt Den næststørste gruppe i undersøgelsen (13 %) er helt uden indtægt. De modtager altså hverken overførselsindtægter eller løn, men forsørges af ægtefælle, samlever eller ved at tære på formue (friværdi i huset, opsparing m.v.). Halvdelen af dem har været uden indkomst i mere end 6 måneder. (Fig. 7) Fig. 7. Hvor længe har du været uden indtægt? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0-3 måneder 3-6 måneder over 6 måneder 61 % vurderer, at de ikke har udsigt til et nyt arbejde, mens 9 % er optimistiske. (Fig. 8) Fig. 8. Har du udsigt til arbejde eller anden indtægt fx som selvstændig? Ja Nej Ved ikke 11

12 I job igen 13 % af medlemmerne i undersøgelsen er kommet i job igen efter ophøret af deres dagpengeret. 62 % af dem er ansat på fuld tid, mens 34 % er på deltid og 4 % overgået til selvstændig. (Fig. 9) Godt halvdelen er overgået til nyt fagområde, mens resten har fået job i deres gamle fag. Fig. 9. I job igen Fuld tid Deltid Selvstændig 12

13 Genoptjening af dagpengeretten For at kunne generhverve retten til dagpenge dvs. leve op til genoptjeningskravet på 1 års beskæftigelse inden for 3 år - er det vigtigt, at man har arbejde på fuld tid samt, at jobbet er af længerevarende karakter. Hver anden har opnået fast ansættelse, mens øvrige er ansat på tidsbegrænsede vilkår (Fig. 10). Af denne lille gruppe siger 2 ud af 3, at de ikke når at genoptjene retten til dagpenge, inden jobbet slutter igen. Fig. 10. Hvad er varigheden af dit job? Fast ansættelse Tidsbegrænset Ved ikke 64 % af den medlemmer, som er kommet i arbejde, regner med at have genoptjent dagpengeretten, når og hvis jobbet slutter igen (Fig. 11). Desværre udgør denne gruppe bare 8,1 % samtlige de HK ere, der mistede dagpengeretten mellem januar 2013 og september Fig 11. Andel som har fået job og regner med at genoptjene dagpengeretten Ja Nej Ved ikke 13

14 Seniorjob og efterløn 14 % af medlemmerne i undersøgelsen er omfattet af seniorordningen, og er gået på efterløn eller pension. Når perioden for seniorordningen udløber, overgår de til efterløn, hvis man ikke kommer i ordinær beskæftigelse forinden. Overgang til efterløn er imidlertid ikke et ønske for alles vedkommende. Op mod halvdelen ville gerne fortsætte på arbejdsmarkedet, hvis det var muligt. (Fig. 12) Fig. 12. Ønsker du at gå på efterløn, når seniorjobbet ophører, eller vil du helst kunne fortsætte på arbejdsmarkedet? Fuld tid Deltid Selvstændig 14

15 Blandt de medlemmer, som nu er omfattet af efterlønsordningen, er det meget tydeligt, at overgang til efterløn ikke har været efter eget ønske. Overgang til efterløn er sket, fordi dagpengeretten er ophørt. 85 % havde foretrukket at blive på arbejdsmarkedet, mens kun 10 % gerne ville på efterløn. (Fig. 13) Fig. 13. Ønskede du at gå på efterløn? Ønskede at gå på efterløn Ønskede at blive i arbejde 15

16 Om undersøgelsen Undersøgelsen er udført af HK s a-kasse i september af medlemmer har besvaret spørgeskemaet. For alles vedkommende er retten til dagpenge ophørt fra januar 2013 til september Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Udgivet af HK Danmark i oktober 2014 Redaktion: socialpolitisk konsulent Carsten Riis, HK Danmark og redaktør Niels Møller Madsen, HK Danmark. HK DANMARK Weidekampsgade 8 Postboks 470 DK 0900 København C Telefon

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere