Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?"

Transkript

1 Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213

2 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes, og alle kontanthjælpsmodtagere skal i perioden 15. september til 15. december 213 visiteres i følgende kategorier. Åbenlyst uddannelsesparate (under 3 år uden uddannelse) er unge, der hurtigst muligt pålægges at komme med forslag til uddannelser, søge og påbegynde en sådanne. Derudover skal de i videst mulige omfang arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. Uddannelsesparate unge (under 3 år uden uddannelse) er unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Aktivitetsparate (under 3 år med/uden uddannelse eller over 3 år) er borgere, der ikke vurderes at være uddannelsesparate eller jobparate, fordi de har faglige, sociale og/eller helbredsmæssige problemer. Jobparate (under 3 år med uddannelse eller over 3 år) er kontanthjælpsmodtagere, der har behov for kontanthjælp, fordi de i en periode ikke kan forsørge sig selv, men som i øvrigt er i stand til at tiltræde et job med det samme.

3 Ny kontanthjælpsreform fra 1. januar 214 Ydelser Alle uddannelsesparate og aktivitetsparate under 3 år uden en kompetencegivende uddannelse vil som grundydelse få udbetalt uddannelseshjælp, svarende til SU-taksterne. Der vil for de aktivitetsparate være mulighed for et aktivitetstillæg, hvis personen har tilkendegivet at pågældende ønsker tilbud - uanset om der kan stilles et tilbud til rådighed. Tillægget vil som hovedregel kunne udbetaltes efter tre måneder. I ganske særlige tilfælde dog fra første samtale, som skal finde sted inden for syv dage efter henvendelsen.

4 Ungesats til kontanthjælpsmodtagere under 3 år med erhvervskompetencegivende uddannelse Unde 25 år, hjemmeboende Under 25 år, udeboende årige Enlige forsørgere Forsørgere samlevende eller gift med SU- eller uddannelseshjælpsmodtager Øvrige forsørgere Jobparate Ydelse 3.265, , , Ændring i f.h.t. i dag Aktivitetsparate Ydelse+ Aktivitetstillæg Ændring i f.h.t. i dag Kilde: BM faktaark 18. april 213/KL Anm.: Ydelsesmodtagere med psykiske lidelser vil modtage den høje sats svarende til 1.5/ kr., og gravide i de sidste 12 uger vil modtage den høje sats, svarende til 1.5 kr. Personer under 3 år, der har bidragspligt overfor et barn, får et månedligt tillæg.den maksimale hjælp vil udgøre kr ,-

5 Oversigt over uddannelseshjælp og kontanthjælp til unge under 3 år, sammenlignet med nuværende ydelser ( kr. pr mdr.) Under 25 år, hjemmeboende Under 25 år, udeboende årige Enlige forsørgere Forsørgere samlevende el. gift med SU-eller uddannelseshjælpsmodtagere. Øvrige forsørgere (F.eks lønmodtagere ) Uddannelsesparate Ydelse Ændring Aktivitetsparate Ydelse+ aktivitetstillæg Ændring Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Anm.: Uddannelsesparate unge er unge uden uddannelse, der kan starte på en uddannelse. Aktivitetsparate unge er unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at kunne starte på en uddannelse. De aktivitetsparate vil efter modtage kontanthjælp + aktivitetstillæg

6 Overgangsordning, beregning samlevende 1/2 Med virkning fra vil samliv blive sidestillet med ægteskab, med hensyn til gensidig forsørgelsespligt. Det betyder, at der ved beregning af hjælp til en person, der er samlevende, vil blive reduceret i hjælpen i forhold til samleverens indtægt. I 214 reduceres med halvdelen af forskellen mellem ny ydelse og den sats, ansøger ville være berettiget til, før ændringens ikrafttræden. I 215 vil ændringen have fuld gennemslagskraft. For at to personer betragtes som samlevende skal følgende gælde: Begge være fyldt 25 år Begge er ugifte Har fælles bopæl Ikke er slægtningen i op- eller nedadstigende linje Ikke er søskende

7 Overgangsordning, beregning samlevende 2/2 Herudover skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt : Der er mindst et fællesbarn Personerne er, eller har været noteret som samlevende i ATP * Har tidligere været gift eller levet i ægteskabslignende forhold med hinanden Udover dette kan kommunen anse to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter. Det kan fx være på baggrund af fælles gæld i bolig større forbrugsgoder som bil eller lignende at personerne har været samlevende forud for lovens ikrafttræden. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt to personer anses for samlevende *KL oplyser, at kommunerne formentlig vil få adgang til ATPs oplysninger i løbet af 214.

8 Fiktiv beregning på samlevende, begge under 3 år. Den samlevendes indtægt under kontanthjælpsniveau. 213 ej forsørger 1.5 kr. 214, samlevende begge aktivitetsparate 1.5 kr. x 2 = 21. kr. Minus samlevendes indtægt fratrukket timefradrag * 15. kr. Kontanthjælp til udbetaling 6. kr. Kontanthjælp til udbetaling i kr. Kontanthjælp til udbetaling i kr. Forskel mellem tidligere og nuværende ydelse ( = 4.5kr.) 5% heraf 2.25 kr. Kilde: KMD *Timefradrag er den del af arbejdsindtægten, som ikke fradrages i ydelsen, men som skal fungere som incitament til at tage beskæftigelse.

9 Fiktiv beregning på samlevende, begge under 3 år, arbejdsindtægt over kontanthjælpsniveau 213 ej forsørger 1.5 kr. 214 samlevende 1.5 x 2= 21. kr. Samlevers indtægt fratrukket timefradrag * 25. kr. Kontanthjælp til udbetaling kr. Ansøger er ikke berettiget til hjælp, da samleverens arbejdsindtægt er større end det, de begge ville kunne få i hjælp. På baggrund af overgangsreglen, vil ansøger være berettiget til Forskel mellem tidligere og nuværende ydelse: (1.5 - = 1.5 kr.) 5% heraf 5.25 kr. Kontanthjælp i kr. Kontanthjælp i 215 kr. Kilde: KMD *Timefradrag er den del af arbejdsindtægten, som ikke fradrages i ydelsen, men som skal fungere som incitament til at tage beskæftigelse.

10 Mulighed for hjælp efter aktivlovens 34 (hjælp til boligudgifter) Hjælp efter 34 har hidtil ikke kunnet ydes til personer under 25 år, som ikke er forsørgere. Med lovændringerne pr , flyttes denne aldersgrænse for personer, som modtager uddannelseshjælp, til 3 år. Unge mellem 25 og 29 år, som ikke er på de lave ydelser, d.v.s. de der modtager aktivitetstillæg eller bevarer retten til kontanthjælp, vil fortsat kunne modtaget støtte efter 34 de første 3 måneder. Inden der bevilges støtte, skal det fortsat undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere