DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING"

Transkript

1 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv Skriv til redaktionen Tilmeld DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres det, at DSA fortsat er Danmarks billigste a-kasse. Det koster kun 58 kr. om måneden i administrationsbidrag at være medlem af DSA. Den gennemsnitlige pris for a- kassernes administrationsbidrag er 112 kr. Læs mere SOCIALRÅDGIVNING Problemer kan blive til ny viden Når en kollega bliver syg var navnet på en ny temadag for tillidsrepræsentanter arrangeret af DSA i november Jane Vester Østersø, socialrådgiver i DSA fortæller om temadagen, hvor DSA lagde faciliteter, mødeledere og socialrådgivere til. Læs mere POLITISK UDVIKLING Kommunaliseringen af jobcentrene - en ukendt udfordring Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget, at kommunerne skal overtage de statslige dele af jobcentrene. Kommunerne overtager også udgifterne til dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering af forsikrede ledige. Hvad det vil betyde for ledige medlemmer af DSA er endnu uvist. Læs mere Sværere at få revalidering En af de mange opgaver, som socialrådgiverne i DSA arbejder med, er medlemmer, som ikke længere kan varetage et job inden for deres fag. Det kan eksempelvis være en sygeplejerske med svære ryglidelser. Medlemmer i den situation kan søge om revalidering for at kvalificere sig til at arbejde med andre opgaver eller med et andet fag. Desværre viser det sig, at det er blevet langt sværere for medlemmerne at få revalidering i kommunerne, vurderer Karen Dinesen, socialrådgiver i DSA. PDF til print Kort nyt: Udbetalinger omkring jul Husk, at hvis du sender dit dagpengekort til os inden den 23. december, så får du din udbetaling til disposition i december. Læs mere Din skat og DSA Du behøver ikke selv at opgive dit a-kasse kontingent på din selvangivelse for at få skattefradrag, for vi sender oplysninger til SKAT om, hvor meget du har betalt i kontingent i De medlemmer, som modtager ydelser fra DSA, slipper også for at gøre noget. DSA får nemlig automatisk tilsendt medlemmernes skattekort for 2009 fra SKAT. Satser for 2009 Se satserne for ydelser i 2009 her Dagpengeregler ændres ikke I efteråret har det været meget fremme i pressen, at regeringen ville ændre reglerne for ledige. Mest var der tale om, at perioden, hvor man kan få arbejdsløshedsdagpenge, skulle afkortes fra fire til to år. Et flertal i Folketinget er imod at afkorte perioden. Derfor har regeringen nu lagt alle ændringsforslag i skuffen. Fire års dagpengeperioden bevares derfor, og de øvrige regler ændres ikke. 1

2 Læs mere MEDLEMSKAB AF DSA Mere end 91 millioner kroner til medlemmerne i feriedagpenge, dagpenge og skattefri præmie I en tid hvor medlemskab af en a-kasse ikke er en selvfølge, og hvor fornuften i en økonomisk sikring i tilfælde af arbejdsløshed er til diskussion, kan det være interessant at vide, hvad medlemmerne egentlig får ud af a-kassen. Vi har kigget på vores statistik og har udvalgt tre grupper medlemmer: de helt unge, de ledige og medlemmer i efterlønsalderen. Vi vil se nærmere på, hvor mange medlemmer, som modtager penge fra DSA, og hvor mange penge vi udbetaler til dem. Læs mere BRUGERUNDERSØGELSE Plads til forbedring af hjemmesiden Som led i en større omlægning af DSAs hjemmeside har vi i løbet af efteråret gennemført en brugerundersøgelse af hjemmesiden. Undersøgelsen har bl.a. sat fokus på brugernes oplevelse af hjemmesiden, hvilke informationer de søger, og om de finder dem. Læs mere 2

3 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres det, at DSA fortsat er Danmarks billigste a- kasse. Det koster kun 58 kr. om måneden i administrationsbidrag at være medlem af DSA. Den gennemsnitlige pris for a-kassernes administrationsbidrag er 112 kr. Vi er desuden den a-kasse, hvor medlemmerne hurtigst kommer i arbejde, vi har den korteste sagsbehandlingstid, og 96 % af alle lovpligtige samtaler gennemføres til tiden. >> Du kan læse mere om DSA og benchmarking rapporten her >> Se benchmarking rapporten 3

4 BRUGERUNDERSØGELSE Plads til forbedring af hjemmesiden Resultater af en brugerundersøgelse Som led i en større omlægning af DSAs hjemmeside har vi i løbet af efteråret gennemført en brugerundersøgelse af hjemmesiden. Undersøgelsen har bl.a. sat fokus på brugernes oplevelse af hjemmesiden, hvilke informationer de søger, og om de finder dem. Generel tilfredshed med hjemmesiden Langt de fleste besøgende er generelt tilfredse med hjemmesiden. Mange kommer for at udfylde en elektroniske blanket typisk i forbindelse med arbejdsløshed, ferie eller efterløn. Selvbetjeningsmulighederne på hjemmesiden skal derfor udvikles og styrkes, og på sigt skal det være muligt, at hvert enkelt medlem kan se, hvilke oplysninger vi har registreret. Professionel og troværdig Over halvdelen af de adspurgte mener, at DSA fremstår som en professionel og troværdig a-kasse, mens en tredjedel har lidt forbehold og svarer delvist enig. Og i en ellers jævn karaktergivning af hjemmesiden, er design og udseende dømt lidt kedelig og gammeldags. Vi vil derfor tilstræbe et mere moderne og spændende design i den nye udgave, som vi forventer at lancere i sommeren Mange ved ikke at DSA er Danmarks billigste a-kasse Kun hver femte forbinder DSA med at være den billigste a-kasse i Danmark. Der skal ikke være tvivl om, at DSA er billigste i landet også selvom reklamer for andre a-kasser antyder noget andet, så her vil vi sætte ind. Ris og ros fortsætter Det er ikke slut med at høre din mening, for du kan løbende sende kommentarer til os på Ris og Ros på forsiden af hjemmesiden. 4

5 5

6 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres det, at DSA fortsat er Danmarks billigste a- kasse. Det koster kun 58 kr. om måneden i administrationsbidrag at være medlem af DSA. Den gennemsnitlige pris for a-kassernes administrationsbidrag er 112 kr. Vi er desuden den a-kasse, hvor medlemmerne hurtigst kommer i arbejde, vi har den korteste sagsbehandlingstid, og 96 % af alle lovpligtige samtaler gennemføres til tiden. >> Du kan læse mere om DSA og benchmarking rapporten her >> Se benchmarking rapporten 6

7 MEDLEMSKAB AF DSA Mere end 91 millioner kroner til medlemmerne i feriedagpenge, dagpenge og skattefri præmie I en tid hvor medlemskab af en a-kasse ikke er en selvfølge, og hvor fornuften i en økonomisk sikring i tilfælde af arbejdsløshed er til diskussion, kan det være interessant at vide, hvad medlemmerne egentlig får ud af a-kassen. Vi har kigget på vores statistik og har udvalgt tre grupper medlemmer: de helt unge, de ledige og medlemmer i efterlønsalderen. Vi vil se nærmere på, hvor mange medlemmer, som modtager penge fra DSA, og hvor mange penge vi udbetaler til dem. En stor gruppe nyuddannede har kunnet søge om feriedagpenge og har derfor hurtigt fået noget kontant ud af deres medlemskab af a-kassen nyuuddannede sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere har inden for den første tid som medlem, fået udbetalt kr. før skat i feriedagpenge. Får et medlem eksempelvis udbetalt 10 dage med feriedagpenge, hvilket er 5950 kr., svarer det til 17 måneders kontingent, så det kan betale sig at melde sig ind i DSA. >> Læs om medlemskab af DSA I 2008 har 1738 ledige medlemmer fået udbetalt dagpenge fra DSA. I alt har vi udbetalt kr. før skat til medlemmer uden arbejde. >> Sådan gør jeg, hvis jeg bliver arbejdsløs Vi har udbetalt kr. i skattefri præmier til 502 medlemmer i efterlønsalderen, der har valgt at blive på arbejdsmarkedet. >> Læs mere om hvordan det kan blive dig 7

8 POLITISK UDVIKLING Kommunaliseringen af jobcentrene - en ukendt udfordring Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget, at kommunerne skal overtage de statslige dele af jobcentrene. Kommunerne overtager også udgifterne til dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering af forsikrede ledige. Hvad det vil betyde for ledige medlemmer af DSA er endnu uvist. I 2008 har ledige i DSA haft en særlig status. Allerede efter tre måneders ledighed har medlemmerne haft mulighed for at få en jobplan med jobtræning eller efteruddannelse og kurser. Aftalen er indgået med Arbejdsmarkedsstyrelsen og gælder ledige over hele landet. "Med de nye jobcentre vil det efter al sandsynlighed bliver meget udfordrende at forhandle en lignende aftale, som giver os værktøjerne til at få ledige i arbejde. Kommunerne er jo selvstændige, og i værste fald skal vi ud og lave aftaler med hver enkelt kommune og det er ikke holdbart," fortæller Grete Christensen formand i DSA. Ringe viden om ledige på sundhedsområdet "Vi kan frygte, at de nye regler vil gøre det vanskeligere for vores ledige medlemmer. Kommunerne har ikke den samme faglige viden, som vi har. Vi kender medlemmernes faglige kvalifikationer, deres lokale arbejdsmarked og vi kender mange af arbejdsgiverne rundt om i landet. Derfor vil vi stærkt opfordre til, at vi får lavet nogle centrale aftaler om opgavedelingen mellem jobcentrene og DSA," fortsætter Grete Christensen. DSAs beregninger viser, at den meget lave ledighed, for vores medlemmer vil betyde, at jobcentrene møder under 10 ledige sygeplejersker om året. Kendskabet til faggruppen og arbejdsmarkedet vil derfor helt naturligt være ringe, og et tæt samarbejde med kommunerne om netop de ledige medlemmer, står meget højt på DSAs ønskeliste. Mere jobtræning og mindre efteruddannelse Kommunaliseringen betyder også, at kommunerne overtager finansieringen af de lediges dagpenge. "Kommunerne vil blive belønnet for at få folk hurtigt i arbejde, men i DSA 8

9 er vi også interesseret i, at folk også bliver i jobbet. Vi arbejder derfor på det rigtige match mellem arbejdsgiver og arbejdstager det er i sidste ende til glæde for alle," slutter Grete Christensen. Aftalen om en kommunal forankring af den lokale beskæftigelsesindsats, hviler udelukkende på en politisk beslutning og ikke på erfaringerne med den eksisterende jobcenterstruktur. Aftalen sættes i værk allerede d. 1. august 2009, dvs. inden evalueringen af jobcenterreformen er klar, og inden arbejdsmarkedskommissionen har gjort sit arbejde færdigt. Der er således ingen dokumentation for, at de 14 pilotjobcentre, der i dag løser hele opgaven, er bedre end de fælles kommunale og statslige jobcentre. Hvad angår netop pilotjobcentrene, viser kvartalsvise statusrapporter, at de kun i ringe grad lever op til lovens krav om samtaler og tilbud. DSA følger udviklingen og vil i starten af det nye år forsøge at få en aftale med Kommunernes Landsforening. I mellemtiden er der opstået et historisk samarbejde mellem FTF, AC, SALA, LO og DA, der er udmøntet i en fælles politisk henvendelse til Beskæftigelsesministeren og en pressemeddelelse, der udtrykker en samlet bekymring omkring aftalen og en række fælles krav til en sammenhængende landsdækkende beskæftigelsesindsats. Relaterede artikler >> Læs mere om kommunaliseringens politiske konsekvenser >> DA: Kommunale jobcentre skal tænke ud over kommunegrænsen: FTF >> Vismand: Risiko for højere ledighed når jobcentre bliver kommunale: FTF 9

10 SOCIALRÅDGIVNING Problemer kan blive til ny viden Temadag om socialrådgivning i DSA "Når en kollega bliver syg" var navnet på en ny temadag for tillidsrepræsentanter arrangeret af DSA i november Jane Vester Østersø, socialrådgiver i DSA fortæller om temadagen, hvor DSA lagde faciliteter, mødeledere og socialrådgivere til. Men DSA var langt fra alene om at bidrage. Den væsentligste faktor for, at temadagen blev en succes, var, at deltagende tillidsrepræsentanter forinden havde sendt forskellige typer af dilemmaer, som de oplever på arbejdspladserne. Dagen blev indledt med en gennemgang af juridiske forhold, så tillidsrepræsentanterne fik godt kendskab til medlemmernes rettigheder på sygedagpengeområdet, revalidering og fleksjob. Et af formålene er, at tillidsrepræsentanterne skal blive bedre til at vurdere, hvornår det er relevant at søge om fleksjob. Aktiv deltagelse og plads til debat Undervejs blev de 30 fremmødte tillidsrepræsentanters problemstillinger inddraget, og der var fri diskussion om eftermiddagen - stadig med udgangspunkt i tillidsrepræsentanternes egne dilemmaer. Diskussionerne handlede bl.a. om, hvad man gør ved bortvisning af en kollega, i misbrugssituationer, ved sygdom, hvornår DSA og den faglige organisation kan inddrages. Deltagerne fik også et medlems egen fortælling om, hvordan det er at være part i en konflikt. Med præsentationer af sociale rettigheder, medlemshistorier og tillidsrepræsentanternes aktive deltagelse, blev de forskellige emner til ny viden for de fremmødte. "Det er mit indtryk, at metoden med at inddrage konkrete problemstillinger fra tillidsrepræsentanternes hverdag er det bedste udgangspunkt for en vellykket temadag," vurderer socialrådgiver Jane Vester Østersø, som glæder sig til flere temadage for tillidsrepræsentanter. Deltagernes evalueringer underbygger Jane Vester Østersøs konklusion. En deltagers feedback til DSA lød: "En god dag - godt tilrettelagt. Super med levende medlemsfortælling. Eksempler fra det virkelige liv og erfaringsudvekslingen gør det hele mere levende". >> Læs mere om TR tilbuddene fra DSA i

11 11

12 POLITISK UDVIKLING Sværere at få revalidering En af de mange opgaver, som socialrådgiverne i DSA arbejder med, er medlemmer, som ikke længere kan varetage et job inden for deres fag. Det kan eksempelvis være en sygeplejerske med svære ryglidelser. Medlemmer i den situation kan søge om revalidering for at kvalificere sig til at arbejde med andre opgaver eller med et andet fag. Desværre viser det sig, at det er blevet langt sværere for medlemmerne at få revalidering i kommunerne, vurderer Karen Dinesen, socialrådgiver i DSA. "Det er en trist udvikling. Vi mener nemlig, at revalidering er rigtigt godt redskab, når man har begrænsninger i arbejdsevnen", siger Grete Christensen, Formand i DSA. Tal fra Danmarks Statistik underbygger DSAs vurdering, da tallene viser, at antallet af revalidender er faldet markant i de senere år. I 2001 var personer under revalidering, mens antallet i juni 2008 var Niche-stillinger og ufaglært arbejde er ikke altid løsningen Det er sandsynligvis flere grunde til faldet i antallet af revalidender. En forklaring er, at vi i lang tid har haft et arbejdsmarked med mangel på arbejdskraft. Det har betydet, at flere medlemmer med begrænsninger i arbejdsevnen har haft lettere ved at få en stilling, de kunne magte. Man kan også forestille sig, at forårets konflikt har givet mange syge en tiltrængt pause, så de efterfølgende er blevet i stand til at genoptage arbejdet. En anden forklaring på det faldende antal revalidender kan være travlhed i kommunerne. DSAs sagsbehandlere oplever, at der ikke altid bliver fulgt op på medlemmernes sager. Vi ser også en tendens til, at jobcentrene i nogle tilfælde presser medlemmer til at ledigmelde sig og stå fuldt til rådighed, uden at medlemmerne egentlig er klar til det. Vi risikerer, at jobcentrene mener, at vores medlemmer kan klare ufaglært arbejde eller niche-stillinger, som der kun findes få af, og at løsningen på længere sigt ikke er holdbar. Her vil DSAs socialrådgivere i stedet anbefale revalidering, fordi en revalidering kan være med til, at medlemmet får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og derigennem forbliver selvforsørgende. Selvom der ikke er sket juridiske ændringer, der kunne medføre et fald i antallet af revalidender, så er der alligevel sket en ændring i 12

13 kommunernes håndtering af sagerne. Ændringen er beklageligvis hverken til fordel for medlemmer eller arbejdsmarkedet. "Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, for at vores medlemmer kan blive inden for deres fag, men nogle har begrænsninger i deres arbejdsevne af en sådan karakter, at de skal revalideres til et andet fag. Vi mener derfor, at medlemmernes chancer for at forblive selvforsørgende skal være i fokus, når revalidering overvejes. Det kan i nogle tilfælde være en helt ny uddannelse på samme niveau, der skal til, før en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt er sikret", slutter Grete Christensen. Hvad gør jeg Har du begrænsninger i din arbejdsevne, der betyder, at du ikke kan klare dit arbejde længere, så tal først med din tillidsrepræsentant og faglige organisation. De kan hjælpe med at afsøge mulighederne for andet arbejde hos din arbejdsgiver eller dine muligheder inden for de sociale kapitler, dvs. de aftaler, som gælder for ansatte med nedsat arbejdsevne. Er det ikke muligt at blive fastholdt i dit arbejde eller inden for faget, så kan du også få rådgivning hos din socialrådgiver i DSA. Vi rådgiver om reglerne for revalidering og om revalideringsforløbet i kommunen. >> Find din socialrådgiver her Fakta om revalidering Mange forbinder revalidering med at tage en ny uddannelse. Men revalidering er også mange andre ting. Udover uddannelse og kurser kan revalidering også være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, diverse projekter og hjælp til selvstændig virksomhed. >> Læs mere om revalidering i DSAs pjece kom godt videre. 13

14 Kort nyt: Udbetalinger omkring jul Husk, at hvis du sender dit dagpengekort til os inden den 23. december, så får du din udbetaling til disposition i december. Læs mere om udbetalingerne 14

15 Kort nyt: Din skat og DSA Du behøver ikke selv at opgive dit a-kasse kontingent på din selvangivelse for at få skattefradrag, for vi sender oplysninger til SKAT om, hvor meget du har betalt i kontingent i De medlemmer, som modtager ydelser fra DSA, slipper også for at gøre noget. DSA får nemlig automatisk tilsendt medlemmernes skattekort for 2009 fra SKAT. 15

16 Kort nyt: Satser for 2009 Se satserne for ydelser i 2009 på vores hjemmeside. 16

17 Kort nyt: Dagpengeregler ændres ikke I efteråret har det været meget fremme i pressen, at regeringen ville ændre reglerne for ledige. Mest var der tale om, at perioden, hvor man kan få arbejdsløshedsdagpenge, skulle afkortes fra fire til to år. Et flertal i Folketinget er imod at afkorte perioden. Derfor har regeringen nu lagt alle ændringsforslag i skuffen. Fire års dagpengeperioden bevares derfor, og de øvrige regler ændres ikke. 17

Nye medlemmer finder tryghed i DSA

Nye medlemmer finder tryghed i DSA DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 01-04-09 Nye medlemmer finder tryghed i DSA Flere har fra 2007 til 2008 set en fordel i den økonomiske sikring, som

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Faglige styrker og medlemsrettet service

ÅRSRAPPORT 2008. Faglige styrker og medlemsrettet service ÅRSRAPPORT 2008 Faglige styrker og medlemsrettet service Faglig a-kasse DSA er en fagligt afgrænset a-kasse, som optager alle bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, sygeplejersker

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

DSA i en brydningstid

DSA i en brydningstid DSA i en brydningstid Vi har kaldt vores årsrapport for DSA i en brydningstid. Og brydningstid vil også være den røde tråd i den mundtlige beretning, for udfordringerne i det forgangne år har været mangfoldige.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Færre skattefrie præmier pga. konflikten

Færre skattefrie præmier pga. konflikten DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 28-08-08 Færre skattefrie præmier pga. konflikten Er du på efterløn og i gang med at optjene arbejdstimer til den skattefri præmie,

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA GIVER STABILITET I DIN HVERDAG DSA er en sundhedsfaglig a-kasse kun for dig, der er bioanalytikere, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemor, radiograf eller

Læs mere

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 2012 1.991 2.183 2.327 2.045 1.670 1.474 1.832 1.867 1.925 1.579 1.380 1.234

2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 2012 1.991 2.183 2.327 2.045 1.670 1.474 1.832 1.867 1.925 1.579 1.380 1.234 TAL OG FAKTA MEDLEMSTAL LEDIGHED 1 af 2 Hver anden sterende får brug for DSA i forbindelse med overgangen fra stieliv til arbejdsliv. Tre måneder efter den sidste eksamen har hver tredje dimittend brug

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Konflikten og a-kassen

Konflikten og a-kassen DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 30-06-08 Konflikten og a-kassen Mange af vores medlemmer har været berørt af konflikten i maj og juni. Der blev indgået forlig, og overenskomster

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

TAL OG FAKTA 2016 MEDLEMMERNE LEDIGHED Medlemmer fordelt på faggrupper DSA er a-kassen for bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre, radiogrer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vores medlemmer fordeler

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse Værd at vide om ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Finanskrise og økonomisk tryghed

Finanskrise og økonomisk tryghed DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 30-01-09 Finanskrise og økonomisk tryghed Af Grete Christensen formand i DSA PDF til print Finanskrisen er på alles

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Anni Pilgaard, formand

Anni Pilgaard, formand DSA Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Side 2 Indledning 2013 har været et år med store omvæltninger for DSA. Vi har vendt flere års stigende dimittendledighed, så det nu ser lysere ud for vores nyuddannede

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

FTF s forretningsudvalg drøftede i maj måned de FTF-relevante temaer i det kommende serviceeftersyn af Flere i Arbejde.

FTF s forretningsudvalg drøftede i maj måned de FTF-relevante temaer i det kommende serviceeftersyn af Flere i Arbejde. Udvalg: BEU Møde den: 7.9.2005 Dagsordennr.: 5 - Serviceeftersyn af Flere i Arbejde Sag nr.: 12509 Sagsbehandler: Bilag: JEFR 1 stk. Bemærkninger: FTF s forretningsudvalg drøftede i maj måned de FTF-relevante

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen 4. januar 2011 Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Sammenfatning Den typiske efterlønner er faglært eller ufaglært med mange år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere