Ældreguide. Ældrerådet i Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreguide. Ældrerådet i Kolding Kommune"

Transkript

1 Ældreguide Ældrerådet i Kolding Kommune

2 2 Ældreguide - Kolding Kommune Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre På 5 af Kolding Kommunes plejecentre er der brugerstyrede aktiviteter. Olivenhaven Munkevænget Kolding tlf.: Kløverhøj Kløvervej Kolding tlf.: Munkensdam Tøndervej Kolding tlf.: Toftegården Hovedgaden Jordrup tlf.: Vonsildhave Hjarupvej Kolding tlf.: Brugerstyrede aktivitetshuse Derudover er der en række brugerstyrede aktivitetshuse fordelt i hele kommunen. Centrum Vestergade Almind Engbo Hejls Landevej Hejls Aktivitetscentret Storegade Lunderskov Aktivitetshuset Bjert Vesterløkke Sdr. Bjert Lindely Lindegade Vamdrup Lokalcenter Taps Ødisvej 22, Taps 6070 Christianfeld Lærkebo Sjølund Gade Sjølund Midtgården Nicolaiplads Kolding Oasen Bavnehøj 177, V. Nebel 6040 Egtved Paletten Norgesvej Kolding Seniorhuset Skolevej Christiansfeld Stepping Midtpunkt Nørre Allé 1, Stepping 6070 Christiansfeld Svinget Hechtsvej Viuf Toften Kirkely Kolding Plejecentre i Kolding Kommune Plejecenter Bertram Knudsens Have Bertram Knudsens Vej Kolding Tlf.: Birkebo Plejecenter Skovvænget 11A 6070 Christiansfeld Tlf.: Plejecenter Dreyershus Agtrupvej Kolding Tlf.: Plejecenter Elim Villagade Vamdrup Tlf.: Plejecenter Kirsebærhaven Kirsebærvej Kolding Tlf.: Kongebrocentret Kongebrocentret Christiansfeld Tlf.: Kongsbjerghjemmet Reinholdt Bakke Lunderskov Tlf.: Munkensdam Plejecenter Tøndervej Kolding Tlf.: Olivenhaven Plejecenter Munkevænget Kolding Tlf.: Plejecenter Teglgårdsparken Sct. Hedvigsvej Kolding Tlf.: Plejecenter Toftegården Hovedgaden Jordrup Tlf.: Plejecenter Vesterled Ødis Byvej Vamdrup Tlf.: Plejecenter Vonsildhave Kløvervej Kolding Tlf.: Midlertidige pladser Egebo Vesterløkke Bjert Tlf.:

3 3 Til dig fra Kolding Ældreråd Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Kolding. På de følgende sider kan du finde informationer omkring Kolding Ældreråd, hvilke opgaver vi løser, og hvordan vi samarbejder med Kolding Kommune. Derudover indeholder brochuren en række praktiske oplysninger, som kan være vigtige for dig, som er over 60 år og bosat i kommunen. Herunder relevante informationer omkring hjælp og pleje, økonomi samt de mange spændende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Du finder også en række aktuelle kontaktoplysninger, så du ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Som ældre borger er der en række særlige forhold som gør sig gældende. De fleste af os har i seniortilværelsen nogle muligheder og nogle begrænsninger, som er helt unikke i denne del af livet. I Kolding Kommune er der mange tilbud for både de stærke og de svagere ældre, og de fleste af de tilbud har vi valgt at præsentere i denne brochure. I Kolding Ældreråd mener vi, at det skal være så nemt og trygt som muligt at være borger i kommunen også i seniortilværelsen - og det vil vi gerne bidrage til. Vi håber, at du får glæde af brochuren! Mange tilbud i Kolding Kommune Det er vigtigt for os at informere om, hvad det vil sige at have et Ældreråd der taler de ældre borgeres sag, og hvorfor din interesse for Ældrerådet har betydning for de resultater, vi opnår.

4 4 Ældreguide - Kolding Kommune Bent E. Nielsen Tlf.: Bent R. Justesen Tlf.: Christian Gøttig Tlf.: Ellen Andersen Toldshøj Tlf.: Henry Clausen Tlf.: Ingelise Johnsen Tlf.: Inger Rotne Tlf.: Kolding Ældreråd Kolding Ældreråd består af 13 folkevalgte medlemmer, som brænder for at give de ældre borgere de bedste vilkår. Det er et lovkrav at alle kommuner har et Ældreråd. Ældrerådet skal blandt andet fungere som sparringspartner for byrådet i forhold til alle sager der omhandler ældreområdet. Kommunen og byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet i sager, der påvirker hverdagen for kommunens ældre borgere. Tavshedspligt Ældrerådet har tavshedspligt. Har du en sag eller et emne, som du mener Kolding Ældreråd bør tage sig af, må du gerne kontakte os. Et neutralt talerør I Ældrerådet løser vi mange opgaver, men den fornemste er at fungere som talerør for de ældre borgere. Partipolitisk er Ældrerådet neutralt og uafhængigt af organisationer, hvilket er en forudsætning for et godt samarbejde med politikerne og forvaltningen og for de ældre borgeres tillid. Ældrerådets medlemmer Alle medlemmer af Ældrerådet er 60+ og frivillige. Vi har meget forskellige baggrunde og viden, hvilket er en stor styrke i vores daglige arbejde. Vores grundlag for at være med i Kolding Ældreråd er, at vi vil gøre en indsats for vores ældre medborgere. Når vi udtaler os på Ældrerådets vegne, kan du være sikker på, at det er det samlede Ældreråd, som udtaler sig. Vi hverken kan eller vil forhindre medlemmer af Kolding Ældreråd i at udtale sig om egne holdninger, men som Ældreråd står vi sammen om de ældres vilkår. Et godt samarbejde Vi er i tæt kontakt med alle aktivitets- og plejecentre, og vi ved derfor altid, hvad der rører sig på ældreområdet. Den indsigt er vigtig for at kunne give kvalificerede tilbagemeldinger på høringer, og selv om vi ikke kan beslutte noget, kan vi se på politikernes beslutninger, at de meget ofte har lyttet til vores indsigelser og råd. Det er vi naturligvis glade for på alle ældre borgeres vegne.

5 5 Ivan A. D. Johansen Tlf.: Jytte Duus Andersen Tlf.: Molle Lykke Nielsen Tlf.: Niels Erik Thrane Tlf.: Ritta Ravnholt Tlf.: Svend Aage Schiermer Tlf.: Valg til Ældrerådet Hvert fjerde år er der valg til Ældrerådene. Næste gang, der er valg til Kolding Ældreråd, er i efteråret Alle borgere, som er bosiddende i Kolding Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen, kan både stemme til valget og selv stille op. Afstemningen Indtil 2013 har valget til Kolding Ældreråd foregået som brevafstemning. Valgdeltagelsen har været nogenlunde konstant, og vi oplever at der generelt er interesse for Ældrerådets arbejde. Ved valget i 2013 blev det muligt at stemme digitalt, således at man frit kunne vælge, om man ønskede at stemme pr. brev eller digitalt. Denne mulighed har ikke ændret ved valgdeltagelsen, men den digitale mulighed blev benyttet ved cirka hver fjerde stemmeafgivelse. Fremtidige valg forventes at foregå på samme måde; med mulighed for at brevstemme eller benytte digital stemmeafgivelse. Få medbestemmelse I forbindelse med valget til Ældrerådet er der to centrale måder, du kan få medbestemmelse på. Du kan stille op, og du kan stemme. Der er stor interesse for at blive medlem af Kolding Ældreråd blandt de ældre borgere i kommunen. Til valget i 2013 stillede 24 kandidater op til de 13 pladser, og det er flot. I Ældrerådet vil vi opfordre alle, som har interesse i at arbejde for de ældres vilkår, til at stille op til valget i Mange kandidater og en høj valgdeltagelse er ikke kun en anerkendelse af Ældrerådets arbejde, men også et signal til politikerne om, at vi er mange, som interesserer os for vores ældre medborgere. Din stemme er med til at skabe politisk opmærksomhed på ældreområdet. Vi er mange, som vil vores ældre medborgere det bedste og det kan vi også vise ved at stemme til Ældrerådsvalget.

6 6 Ældreguide - Kolding Kommune Ældre i Kolding Kommune Gode Muligheder for et godt SENIORLIV krolf

7 7 Ældrerådet ser Kolding Kommune som et godt sted at være ældre borger. Vi har skønne omgivelser, masser af aktiviteter og politikere der lytter til os. Når vi møder de ældre borgere, deres pårørende og personalet i hverdagen på centrene, får vi det indtryk, at det generelt fungerer rigtig godt. Det er vi naturligvis meget glade for, men vi er også opmærksomme på, at det ikke må blive en sovepude for os. I Ældrerådet anerkender vi de gode vilkår, men vi er også klar til at gribe fat, når der er behov for ændringer. Der bliver lyttet til Ældrerådet, fordi vi har de ældres opbakning. Resultaterne bliver ikke altid som vi ønsker dem, men generelt er vi med til at skabe gode vilkår for de ældre borgere. Der er mange aktiviteter og tilbud samt mulighed for støtte og hjælp, til de der måtte have brug for det. Den store opbakning til seniorarrangementerne tolker vi også som et godt og levende miljø for kommunens 60+ ere.

8 8 Ældreguide - Kolding Kommune Kolding vi designer det gode liv Sammen med borgere og medarbejdere i Kolding vil byrådet gerne designe det gode liv for alle aldersgrupper. Derfor er der løbende en dialog mellem Ældrerådet, byrådet og andre med interesse for seniorområdet. Vi arbejder med undersøgelser af virkeligheden for hele tiden at kunne finde den bedste ramme for et godt seniorliv. Fremtidens udfordringer Antallet af borgere over 65 år i Kolding Kommune stiger med 22 procent frem mod Det betyder at ny viden og ny teknologi vil få plads i vores hverdag, så flest mulige ressourcer kan gå til dem, som behøver det mest. I Ældrerådet er vi ældrepolitiske over en bred kam, men vi er nødt til at forholde os til udviklingen på området. Hjælp til selvhjælp og velfærdsteknologi er områder som skal være med til at sikre et godt seniorliv også i fremtiden. Det ser vi i Ældrerådet ikke noget problem i, så længe at de varme hænder og den personlige kontakt beholder deres retmæssige plads i hverdagen. Viden er afgørende for at kunne imødegå fremtidens udfordringer, og vi er glade for, at både de ældre borgere og alle andre løbende informerer os om nye informationer og undersøgelser. Det er med til at give os et godt grundlag til at forme fremtiden.

9 9 Digitalisering Fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse. Det betyder, at alt skriftlig kommunikation mellem det offentlige og dig bliver digital. Derfor vil vi i Kolding Ældreråd informere om den nye digitale postkasse, og hvordan du får hjælp til at benytte den. Den digitale postkasse Din personlige digitale postkasse er knyttet til dit CPR-nummer, og postkassen følger dig uanset din bopæl. Digital Post afløser ikke e-boksen, men er et supplement. Formålet er at lette kommunikationen mellem dig og det offentlige. Den digitale postkasse skal, lige som en almindelig postkasse, tømmes. Det er dit eget ansvar, at det sker. I Ældrerådet vil vi opfordre dig til at søge hjælp og rådgivning i god tid, hvis du har behov for det. Det er muligt at give f.eks. et familiemedlem lov til at hjælpe med alt det tekniske. Denne mulighed ligger i systemet Digital Post. Læs mere på eller spørg på Borgerservice. Borgerportalen Her kan du allerede nu se de oplysninger, som personalet har registreret om dig, hvis du modtager hjælp i dagligdagen. Det kan være praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, forbyggende hjemmebesøg, træning, rehabilitering eller ydelser fra afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden har alle borgere adgang til egne journaloplysninger fra de offentlige sygehuse. Du får adgang til Borgerportalen ved at logge ind med NemID. Få hjælp I Kolding Kommune har borgerne mange muligheder for at få hjælp til IT generelt og særligt til Digital Post. Kommunen tilbyder både hjælp på bibliotekerne og i borgerens eget hjem. På TV Kolding sendes programmet Computerskolen, som er særligt henvendt til ældre borgere. Her kan du lære om, hvorfor computeren er et godt værktøj, og hvordan du bruger den. Udsendelserne kan også findes på

10 10 Ældreguide - Kolding Kommune

11 11 De frivillige bisiddere For mange borgere kan det være en stor hjælp at have en bisidder med, når man f.eks. skal visiteres til hjemmehjælp eller skal til møde hos kommunen i forbindelse med anden støtte. Ifølge Forvaltningslovens 8 har alle ret til at tage en bisidder med til samtaler med en sagsbehandler. Hvad er en bisidder En bisidder er en person som kan hjælpe og støtte dig i forbindelse med møder om licitering eller sagsbehandling. Det er en gratis hjælp, som ydes af en frivillig medborger. Bisidderen har tavshedspligt og kan vejlede og støtte dig før, under og efter samtalen med f.eks. noter og spørgsmål. Hvorfor en bisidder Samtalerne vedrører ofte følsomme emner, og det kan derfor være svært at huske at få det hele sagt eller bagefter huske, hvad der blev sagt. Dette kan en bisidder støtte dig i, så du får det bedst mulige overblik over dit sagsforløb. Det kan også være rart at have en støtte og en at tale med forløbet om. Hvem er bisidderen Du vælger selv din bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven. Det er meget forskelligt, hvad mennesker føler sig mest trygge ved, og nogle gange kan det være rart, at det er en helt ukendt, som er ens bisidder. Derfor har vi i Ældrerådet etableret en bisidderordning, som tilbyder en frivillig bisidder til borgere i Kolding Kommune. Ikke en erstatning En bisidder er ikke en erstatning for en fagperson, sagsbehandler eller ekspert, og bisidderen kan ikke træffe beslutninger for dig. Det er helt op til dig som borger, om du ønsker en bisidder eller ej, men i mange tilfælde kan det være en god ide. Vi mener, at alle ældre borgere skal have mulighed for at have en bisidder med sig til møder, hvis de ønsker det. Derfor stiller vi i Ældrerådet to personer til rådighed, som gerne vil være din bisidder. Har du spørgsmål om bisidderordningen, eller ønsker du Ældrerådets hjælp til at varetage rollen, er du meget velkommen til at kontakte enten Henry eller Svend Aage. Ældrerådets bisiddere varetager funktionen på samme vilkår som enhver anden. Henry Clausen Hvedemarken Kolding Tlf Svend Aage Schiermer Baldersvej 52, 2, Kolding Tlf

12 12 Ældreguide - Kolding Kommune 60+avisen og brevkasse Avisen om og for de ældre Fire gange om året udkommer 60+avisen som en del af Kolding Ugeavis. Avisen er et informationsblad til 60+ erne i Kolding Kommune, som handler om stort og småt, der rører sig på ældreområdet. I avisen kan du både læse om, hvad der er sket, hvad der sker, og hvad der kommer til at ske. Redaktionen laver meget opsøgende arbejde og har desuden et tæt samarbejde med de ansatte på aktivitetscentre og lignende. Det betyder at avisen altid indeholder relevante og aktuelle informationer om og for de ældre. Redaktionen sætter en ære i at udvælge de mest relevante historier, som bliver til raportager, nyheder, information og kalenderstof. Redaktionen Bag både 60+avisen og brevkassen står medlemmer af Ældrerådet i Kolding Kommune. 60+ avisen udkommer fire gange årligt, og brevkassen udkommer 10 gange årligt. Begge i Kolding Ugeavis. Det er altid muligt, at kontakte avisens redaktør Ritta Ravnholt, hvis du har gode ideer til en historie eller har anden information, som du mener, er relevant for ældre. Ritta Ravnholt Agtrupvej Kolding Tlf / Den skal være de ældre borgeres avis, så hvis du har ønsker til indholdet eller kender til en begivenhed eller sag, som du mener, vi bør omtale så kontakt os meget gerne. Ældrerådets brevkasse Hver måned, bortset fra juli og december, udkommer Ældrerådets brevkasse som en del af Kolding Ugeavis. Brevkassen fungerer på den måde, at alle kan henvende sig enten via telefon eller mail til Ældrerådet, og vi finder derefter svaret på spørgsmålet. Det er ikke alt vi ved, men vi kan finde et godt og relevant svar på langt de fleste spørgsmål. Både spørgsmål og svar bliver trykt i brevkassen i avisen, men da pladsen er begrænset, har vi ikke altid mulighed for at uddybe svaret tilstrækkeligt. I så fald laver vi altid en henvisning til mere information. En stemme i Kolding Det er Ældrerådets helt klare opfattelse at både 60+avisen og brevkassen bliver brugt og læst med stor iver af både borgere og politikere. De mange læsere og brugere er med til at styrke opmærksomheden på og viden om ældreområdet, og derfor prioriteter vi at være til stede i Kolding Ugeavis.

13 13 Brugerråd og Aktivitetscentre I Kolding Kommune har vi et stort udbud af aktiviteter for dig som ældre borger. De finder sted, på plejecentre og i aktivitetshuse som er fordelt over hele kommunen. Det er vi i Ældrerådet meget glade for. For vi ved, at en aktiv hverdag giver en bedre livskvalitet. Brugerråd Brugerrådene består af valgte frivillige brugere, som driver de brugerstyrede aktivitetshuse og -tilbud. Alle pensionsmodtagere og efterlønsmodtager er velkomne. Nogle aktiviteter er gratis, mens andre foregår mod egenbetaling til f.eks. materialer eller forplejning. Aktivitetscentre Et offentligt tilbud for dig, som er fyldt 65år og af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke selv kan opsøge aktiviteter og samvær. Alle aktiviteter gennemføres som gruppeaktiviteter, hvor du får mulighed for at møde andre ligestillede i trygge rammer og med uddannet personale. Aktiviteterne kan være sang og musik, oplæsning, banko, kreative sysler, udendørsaktiviteter og meget mere. De aktivitetscentre, som benyttes er Olivenhaven og Kongebrocentret. Tilbuddet er gratis, kræver visitering, og det er desuden muligt at søge om transport. Aktiviteterne kan være alt mellem himmel og jord. Billardturneringer, peddigrørsfletning, kortspil, folkedans, krolf, bingo og meget meget andet. Der er altid god stemning og rig mulighed for at møde andre seniorer, som også gerne vil ud og bruge kroppen og hovedet i godt selskab. Her finder du brugerstyrede aktiviteter På fem af Kolding Kommunes plejecentre er der brugerstyrede aktiviteter. Det gælder Olivenhaven, Kløverhøj, Munkensdam og Vonsildhave i Kolding og Toftegården i Jordrup. Desuden er der en række brugerstyrede aktivitetshuse, som er fordelt over hele kommunen. Åbningstider og kontaktinformation Brugerstyrede aktiviteter finder sted i alle kroge af Kolding Kommune. Se steder og kontaktinformationer på kommunens hjemmeside: Aktivitetscentre: kontakt Senior- og Socialforvaltningen på eller

14 14 Ældreguide - Kolding Kommune Kolding Kommunes Seniorpolitik ET aktivt seniorliv og hjælp til livskvalitet Rehabilitering Træning og vejledning i hverdagen Borgeren skal trænes og vejledes i at klare opgaver i hverdagen. At være selvhjulpet i større eller mindre grad giver selvværd og livskvalitet. Velfærdsteknologi Hjælp til selvhjælp Fremover vil velfærdsteknologi udgøre et vigtigt supplement til ældreplejen. Gradvist og i borgerens eget tempo vil velfærdsteknologi blive indført. Det kunne f.eks. være en robotstøvsuger eller et toilet med automatisk vaskefunktion. Frivillige og foreninger Aktiviteter der skaber liv Ingen frivillige skal overtage kommunale opgaver. I stedet skal frivillige og foreninger fortsat være et vigtigt supplement, og derfor vil der være fokus på at motivere samt skabe gode forhold, som frivillige ønsker at være en del af. Det nære sundhedsvæsen Sammenhæng i behandlingsforløbet Et sundere liv starter hos borgeren selv, og derfor skal det være udgangspunktet for det nære sundhedsvæsen. Tværfaglighed og specialiseringer skal komme borgeren til gode, så sygdoms- eller plejeforløbet bliver bedst muligt. Sundhed for borgere over 65 år Selvhjulpet længst muligt At kunne klare sig selv forudsætter et godt helbred. Derfor skal der skabes rammer for en aktiv tilværelse samtidig med at fokus på forebyggelse og oplysning øges. Borgere med demens Livskvalitet på egne vilkår Flere rammes af demens i takt med, at vi lever længere. Sygdommen udvikler sig forskelligt, men udviklingen kan bremses med den rette stimulering af hjernen. Fremtidens boliger Plads til at blive ældre Borgernes trivsel, sundhed og sociale relationer skal understøttes i fremtidens boliger. God beliggenhed og fleksibel ruminddeling samt plads til velfærdsteknologi skal være til stede i alle nybyggerier. Digitalisering Klædt på til selvbetjening Gode selvbetjeningsløsninger findes, og de letter sagsgangen for borgeren. Digitalisering skal give borgerne information ikke afskære dem fra den.

15 15 Sådan søger du Visitation Det er Senior- og Socialforvaltningen, som kan hjælpe dig med visitationen i Kolding Kommune. De kan kontaktes på telefon eller mail Brug for hjælp Hvis du har tiltagende vanskeligt ved at klare dig selv i hverdagen, hvis du synes at boligen er blevet uhensigtsmæssig at færdes i, hvis du ikke kan færdes ude eller du bliver ramt af sygdom, kan du altid rette henvendelse til visitationen. Visitation En visitator er en sundhedsfaglig myndighedsperson der foretager en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering sammen med dig, af det du søger om. Vurderingen tager afsæt i gældende lov og Kolding Kommunes kvalitetsstandarder. Kolding Kommunes visitatorer foretager visitation til hjemmehjælp, plejeboliger, handicapboliger, madservice, omsorgstandpleje, pasning af alvorligt syge og døende, handicapkørsel samt post til døren. Ansøgning Når visitationen har modtaget din ansøgning, vil du efterfølgende blive kontaktet af visitator med henblik på at aftale et visitationsbesøg hjemme hos dig. Du har mulighed for at have en bisidder med ved besøget. Det kan f.eks. være en nær pårørende. Hvis behovet for hjælp er uopsætteligt, sætter visitationen hjælpen i gang, inden du har fået et visitationsbesøg. Hvis du udskrives fra hospitalet kontakter hospitalet visitationen, hvis der er behov for hjælp, når du kommer hjem. Visitationsbesøg Visitator foretager i samarbejde med dig en funktionsvurdering. En funktionsvurdering er en konkret og individuel vurdering af, hvordan du og evt. andre i husstanden, klarer de praktiske og personlige opgaver i hverdagen. Vurderingen foretages i dit hjem og danner grundlag for, om det du har ansøgt kan imødekommes. Selve visitationsbesøget vil typisk vare en times tid. Du vil få en skriftlig afgørelse. Dit valg Når du er berettiget til hjemmehjælp, har du mulighed for at vælge mellem Kolding Kommunes egen hjemmepleje, eller et af de godkendte private firmaer der har kontrakt med Kolding Kommune. Du har også mulighed for at udpege en person, du kender, til at udføre opgaverne. Denne person skal godkendes af Kolding Kommune. Du vil derefter blive kontaktet af den valgte leverandør om, hvornår hjælpen starter. Vi laver mad med omhu og det kan smages... Elbokøkkenet i Taulov kan sørge for, at din middag bliver ét af dagens højdepunkter! Vi laver kvalitetsmad med god smag med kvalitetsråvarer og en god, traditionel indstilling til madlavning. Tingvejen 31, Taulov, 7000 Fredericia. Telefon mellem

16 16 Ældreguide - Kolding Kommune Ældrerådets mangesidede opgaver Ældrerådets vigtigste opgave er at være de ældres stemme. Vi skal medvirke til dialog mellem borgerne og politikerne, og vi arbejder for at sikre de bedst mulige forhold for de ældre borgere. Der er mange måder at gøre det på, og vi bliver involveret på mange niveauer og på mange måder. Vi skal høres, og vi bliver hørt Byrådet og alle dets politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold, som har betydning for kommunens ældre. Vi er et rådgivende organ og kan derfor ikke beslutte noget eller ændre en afgørelse, og byrådet er ikke forpligtet til at følge vores anbefalinger. Men vi kan sige vores mening, og det gør vi. I Ældrerådet arbejder vi seriøst med at udarbejde høringssvar og er løbende i dialog med politikerne; og det virker. Ofte kan vi se at der i afgørelser, politikker og på budgetterne er blevet taget hensyn til vores ytringer, og det er vi meget glade for på alle ældres vegne. Dit Ældreråd Vi vil være de ældres stemme, og for at være det er vi løbende i dialog med jer. Hvert medlem af Ældrerådet er tilknyttet mindst et plejecenter og aktivitetscenter, hvor vi møder beboere, pårørende og personale. På den måde kan vi følge arbej - det med de ældre og blive opmærksomme på, hvordan det udvikler sig og hvilke emner der er aktuelle. Det kæmper vi for Mange sager er vigtige for de ældre i Kolding Kommune, og alle relevante emner får vores opmærksomhed. Men blandt de største emner er seniorbudgettet og de varme hænder. Vi ved, at der er pres på økonomien i de offentlige budgetter, og derfor arbejder vi for at finde den bedst mulige balance mellem varme hænder og velfærdsteknologi til borgerens bedste. En succeshistorie I Ældrerådet bliver vi hørt, og vi har derfor mange succeshistorier, men ikke alle er lige så konkrete som denne: På et tidspunkt ville byrådet slå alle aktivitetstilbud sammen på få centrale steder, men i dag er der stadig senioraktiviteter fordelt ud over hele kommunen, så næsten uanset hvor du bor, har du ikke langt til godt selskab og spændende tilbud i din hverdag. Byrådet lyttede til vores høringsvar og ændrede deres beslutning. I Ældrerådet er vi eksperter i seniorliv, fordi kommunens mange ældre borgere deler deres viden med os og det ved de i byrådet. Så tak fordi du er med til at gøre vort arbejde muligt.

17 17 Hjælpemidler Proteser, el-stole, høreapparater, kompressionsstrømper, ortopædiske sko, parykker og meget meget mere er en ganske almindelige del af hverdagen for mange ældre borgere. Det kan være meget omkostningsfuldt at være afhængig af et hjælpemiddel, men i mange tilfælde er der hjælp at hente hos kommunens afdeling for Kommunikation og Hjælpemidler. Det er også muligt at søge om tilskud til et særligt køretøj eller særlig boligindretning eller blot låne et sæt krykker. Du kan læse mere om, hvilke tilbud du kan søge støtte til på kommunens hjemmeside, eller du kan kontakte afdeling for Kommunikation og Hjælpemidler. Her sidder medarbejdere klar til at guide dig i dit valg af hjælpemiddel, i hvilke muligheder du har samt hvordan du ansøger. Kontakt afdelingen for Kommunikation og Hjælpemidler Telefon: Alle hverdage og Eller på mail: Åben hjælpemiddelservice Vejledning og test af hjælpemidler. Hver torsdag kl på Falcks Hjælpemiddeldepot Jernet 13, 6000 Kolding

18 18 Ældreguide - Kolding Kommune Muligheder for demente En sygdom som mange desværre kender alt for godt, er demens. Den er ofte omtalt som de pårørendes sygdom, og det er med god grund. Det er en meget almindelig sygdom, og det positive ved det er, at der er mange initiativer på området. Her har vi valgt er par ud, og ønsker du mere information eller konkret hjælp kan du kontakte Demensteamet i Kolding Kommune på Telefon alle hverdage mellem Livskvalitet I Ældrerådet er vi meget opmærksomme på, at de demente ældre ikke bliver glemt hverken i eget hjem eller på plejecentrene. Det kræver en stor faglighed at sikre livskvaliteten hos en dement borger, og vi er derfor meget glade for de demenskonsulenter, som er i Kolding Kommune. Hvad har I brug for? Både den demente og dennes pårørende kan have brug for hjælp i forbindelse med sygdommen. Kolding Kommune har tilbud om pårørendegrupper, møderækker, aflastning, daghjem, praktisk hjælp og andet, som kan være brugbart. Ingen bør stå alene med at skulle støtte en dement. Demenskonsulenterne kan hjælpe med at finde det helt rigtige tilbud til jeres situation. Statsaut. fodterapeut Pia P. Hansen Tøndervej 64 Kolding Tlf.: Ydrenr: Alm. fodbehandling Sygesikring Henvisning fra læge

19 19 Økonomi For ældre borgere er folkepension eller efterløn ofte grundlaget for økonomien. Enkelte vil gerne holde kontakten med arbejdsmarkedet efter pensionsalderen og har derfor et lille job som kirkesanger, vicevært eller lignende, så længe det er muligt. Men ofte er der ikke længere det samme økonomiske råderum som tidligere, og mange har derfor glæde af de økonomiske tilskud, man kan søge. Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende udbetalingerne, men har du behov for vejledning til f.eks. udfyldelse af et ansøgningsskema eller brug af internettet, skal du fortsat kontakte den sociale borgerservice i Kolding Kommune. Hvis du som borger skal i kontakt med Udbetaling Danmark, sker det enten telefonisk eller via . Det kunne være med spørgsmål om pension, varmetillæg og ældrecheck. Ud over pension og boligstøtte har du som ældre borger mulighed for at søge økonomisk tilskud til f.eks. tandlægebesøg, briller, fodpleje, varmeregning med mere. NB. Husk at søge inden behandling påbegyndes. Den tredje alder Når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, forandrer økonomien sig, men så bliver der bedre plads til andre værdier i livet. Man får tid til fritidsinteresser, sine børn og børnebørn, frivilligt arbejde og måske endda noget helt nyt. I den tredje alder har man tiden til at tage på det højskoleophold eller den ferie, som man altid har drømt om. Det er også værd at sætte pris på. Kontakt Udbetaling Danmark Ring på telefon Mandag-onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Bemærk for international pension eller social sikring, er telefonerne åbne: Mandag-fredag: kl

20 20 Ældreguide - Kolding Kommune Ældreboliger I Kolding Kommune har vi rigtig mange skønne ældreboliger, som du kan søge, hvis du har svært ved at klare dig i en anden bolig. flytte samt hvilke faciliteter du har brug for i et nyt hjem. Det er en stor beslutning at forlade sit eget hjem, men det kan være den rigtige beslutning. Frit valg Borgere, som er blevet indstillet til en ældrebolig, en beskyttet bolig eller en plejebolig har ret til frit at vælge mellem sådanne boliger. Det betyder at du frit kan vælge bebyggelse og endda hvilken kommune, du ønsker at bo i. Vær opmærksom på, at der kan være ventelister. Er det tid til at flytte i ældrebolig? Inden du træffer beslutningen om at søge en ældrebolig, bør du overveje, om du er klar til at Plads til at blive ældre I Kolding Kommunes seniorpolitik er ældres boligforhold et tema. Der er opmærksomhed på at mange ældre i fremtiden ønsker at bo i seniorhuse eller bofællesskaber frem for at flytte i ældreeller plejebolig. Derfor er det et mål at alt nybyggeri tager afsæt i borgernes trivsel, sundhed og sociale relationer. I 2013 skrev Kolding Kommune under på en byggekontrakt om et topmoderne plejecenter ved Vonsild, som allerede har fået navnet Danmarks flotteste plejehjem. Udover at være flot er det også funktionsdygtigt, og skabt ud fra borgernes ønsker og behov.

21 21 Kongebrocentret Hjælp i hjemmet I både hjemmeplejen og sygeplejen ønsker man at hjælpe borgeren til selvhjælp, hvilket vi i Ældrerådet også oplever, er et stort ønske hos borgerne selv. Fokus er på at styrke borgerens hverdag og lade denne bidrage mest muligt selv til hjælpen og plejen. Forebyggende hjemmebesøg Fra du fylder 75 år, tilbyder kommunen dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau. Alle oplysninger der kommer frem under samtalen er underlagt tavshedspligt. Hjemmehjælp Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge om hjemmehjælp. Der er mulighed for at få hjælp til både personlige og praktiske opgaver. Hjemmehjælpen kan være en støtte i forhold til de daglige gøremål og den personlige hygiejne. Visitationen vurderer sammen med dig dit behov for hjemmehjælp. Sygeplejen Alle borgere med ophold i kommunen og uanset alder kan få hjælp fra sygeplejen. Formålet med sygeplejen er, at du altid får den rigtige pleje og behandling samt får hjælp til at kunne takle den nye situation. Sygepleje gives efter henvisning fra din egen læge eller sygehuset, og i akutte tilfælde kan din læge rette henvendelse direkte til sygeplejen. KOLDING FODKLINIK Klinik for fodterapi Ring og bestil tid på: Fredericiagade Kolding

22 22 Ældreguide - Kolding Kommune Det årlige Seniortræf Hvert år i maj måned inviterer Kolding Ældreråd til Seniortræf. Mellem og deltager hvert år på Seniortræf. Det plejer at være en fantastisk hyggelig dag med et væld af forskellige tilbud. En tradition med nyt navn Oprindeligt var det kommunen som arrangerede Rollatortræf, hvor alle rollatorbrugere kunne komme og få efterjusteret deres hjælpemiddel. I dag er det Ældrerådet som planlægger og afholder begivenheden, og i den forbindelse har vi ændret navnet til Seniortræf nu mødes vi nemlig om meget mere end et hjælpemiddel. Det sker Vi syntes det kunne være spændende at lave en aktivitet for alle ældre, og derfor er der noget på programmet for enhver smag: Rådgivning, fællesspisning, konkurrencer, messestande, underholdning og meget mere. Alle er velkomne. L. B. Rengøring alle opgaver løses Ring på tlf.: Østerløkke Bjert

23 23 Vaccination Når vinteren kommer, kommer kulden og influenzaen. Ældre er i risikogruppen for at blive ramt hårdt af influenzavirus, og i Ældrerådet opfordrer vi derfor alle ældre til at blive vaccineret. Danske Lægers Vaccinations Service Alle ældre over 65 år kan blive vaccineret mod influenza hvert år fra den 1. oktober. Vaccinationen bør gives i oktober eller november for at mindske muligheden for smitte mest muligt. I Kolding Kommune kan du gratis blive vaccineret af Danske Lægers Vaccinations Service. Det foregår blandet andet på enkelte apoteker, i ældreklubber og på plejecentre. Stor efterspørgsel De tidligere år har der været stor efterspørgsel på vaccinationen, og det håber vi, at der fortsat vil være.

24 Kontakt til Ældrerådet i Kolding Kommune Borgerservice Bredgade Kolding Telefon: den sociale Borgerservice Nicolai Plads Kolding Telefon: Ældrerådet Ivan A. D. Johansen, Formand Telefon: Udbetaling Danmark Telefon folkepension: Telefon boligstøtte: Senior- og socialforvaltningen Telefon: Kommunikation og hjælpemidler Telefon: Demensteam Telefon: Lægevagt/skadestue Telefon: avisen og brevkassen Ritta Ravnholt Telefon: / Bisiddere Henry Clausen Telefon: Svend Aage Schiermer Telefon: ID.: 225 AD MEDIA

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE LOGO3_1-linjeStor_NEGrød OV1_Kvadrat_RØD VELKOMMEN PÅ KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE ET VISITERET TILBUD FOR DIG, SOM AF FYSISKE, PSYKISKE, ELLER SOCIALE ÅRSAGER IKKE SELV KAN OPSØGE AKTIVITET OG SAMVÆR

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Lejre. Ældreråd. Seniorguide

Lejre. Ældreråd. Seniorguide Lejre Ældreråd Seniorguide 2 Seniorguide - Praktiske oplysninger for seniorer i Lejre Kommune Ældrerådet har udarbejdet denne guide i håb om, at den vil være en hjælp for seniorer i Lejre Kommune. På de

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 370 Referat Mødedato: 14. juni 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Jytte Duus Andersen Indholdsfortegnelse Sidenr. 371

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 06.08.15 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4

Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 30 JULI 2015 Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4 KOLDING SENIOR 2 Den græske tragedie Problemerne i Grækenland har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere