Ældreguide. Ældrerådet i Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreguide. Ældrerådet i Kolding Kommune"

Transkript

1 Ældreguide Ældrerådet i Kolding Kommune

2 2 Ældreguide - Kolding Kommune Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre På 5 af Kolding Kommunes plejecentre er der brugerstyrede aktiviteter. Olivenhaven Munkevænget Kolding tlf.: Kløverhøj Kløvervej Kolding tlf.: Munkensdam Tøndervej Kolding tlf.: Toftegården Hovedgaden Jordrup tlf.: Vonsildhave Hjarupvej Kolding tlf.: Brugerstyrede aktivitetshuse Derudover er der en række brugerstyrede aktivitetshuse fordelt i hele kommunen. Centrum Vestergade Almind Engbo Hejls Landevej Hejls Aktivitetscentret Storegade Lunderskov Aktivitetshuset Bjert Vesterløkke Sdr. Bjert Lindely Lindegade Vamdrup Lokalcenter Taps Ødisvej 22, Taps 6070 Christianfeld Lærkebo Sjølund Gade Sjølund Midtgården Nicolaiplads Kolding Oasen Bavnehøj 177, V. Nebel 6040 Egtved Paletten Norgesvej Kolding Seniorhuset Skolevej Christiansfeld Stepping Midtpunkt Nørre Allé 1, Stepping 6070 Christiansfeld Svinget Hechtsvej Viuf Toften Kirkely Kolding Plejecentre i Kolding Kommune Plejecenter Bertram Knudsens Have Bertram Knudsens Vej Kolding Tlf.: Birkebo Plejecenter Skovvænget 11A 6070 Christiansfeld Tlf.: Plejecenter Dreyershus Agtrupvej Kolding Tlf.: Plejecenter Elim Villagade Vamdrup Tlf.: Plejecenter Kirsebærhaven Kirsebærvej Kolding Tlf.: Kongebrocentret Kongebrocentret Christiansfeld Tlf.: Kongsbjerghjemmet Reinholdt Bakke Lunderskov Tlf.: Munkensdam Plejecenter Tøndervej Kolding Tlf.: Olivenhaven Plejecenter Munkevænget Kolding Tlf.: Plejecenter Teglgårdsparken Sct. Hedvigsvej Kolding Tlf.: Plejecenter Toftegården Hovedgaden Jordrup Tlf.: Plejecenter Vesterled Ødis Byvej Vamdrup Tlf.: Plejecenter Vonsildhave Kløvervej Kolding Tlf.: Midlertidige pladser Egebo Vesterløkke Bjert Tlf.:

3 3 Til dig fra Kolding Ældreråd Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Kolding. På de følgende sider kan du finde informationer omkring Kolding Ældreråd, hvilke opgaver vi løser, og hvordan vi samarbejder med Kolding Kommune. Derudover indeholder brochuren en række praktiske oplysninger, som kan være vigtige for dig, som er over 60 år og bosat i kommunen. Herunder relevante informationer omkring hjælp og pleje, økonomi samt de mange spændende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Du finder også en række aktuelle kontaktoplysninger, så du ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Som ældre borger er der en række særlige forhold som gør sig gældende. De fleste af os har i seniortilværelsen nogle muligheder og nogle begrænsninger, som er helt unikke i denne del af livet. I Kolding Kommune er der mange tilbud for både de stærke og de svagere ældre, og de fleste af de tilbud har vi valgt at præsentere i denne brochure. I Kolding Ældreråd mener vi, at det skal være så nemt og trygt som muligt at være borger i kommunen også i seniortilværelsen - og det vil vi gerne bidrage til. Vi håber, at du får glæde af brochuren! Mange tilbud i Kolding Kommune Det er vigtigt for os at informere om, hvad det vil sige at have et Ældreråd der taler de ældre borgeres sag, og hvorfor din interesse for Ældrerådet har betydning for de resultater, vi opnår.

4 4 Ældreguide - Kolding Kommune Bent E. Nielsen Tlf.: Bent R. Justesen Tlf.: Christian Gøttig Tlf.: Ellen Andersen Toldshøj Tlf.: Henry Clausen Tlf.: Ingelise Johnsen Tlf.: Inger Rotne Tlf.: Kolding Ældreråd Kolding Ældreråd består af 13 folkevalgte medlemmer, som brænder for at give de ældre borgere de bedste vilkår. Det er et lovkrav at alle kommuner har et Ældreråd. Ældrerådet skal blandt andet fungere som sparringspartner for byrådet i forhold til alle sager der omhandler ældreområdet. Kommunen og byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet i sager, der påvirker hverdagen for kommunens ældre borgere. Tavshedspligt Ældrerådet har tavshedspligt. Har du en sag eller et emne, som du mener Kolding Ældreråd bør tage sig af, må du gerne kontakte os. Et neutralt talerør I Ældrerådet løser vi mange opgaver, men den fornemste er at fungere som talerør for de ældre borgere. Partipolitisk er Ældrerådet neutralt og uafhængigt af organisationer, hvilket er en forudsætning for et godt samarbejde med politikerne og forvaltningen og for de ældre borgeres tillid. Ældrerådets medlemmer Alle medlemmer af Ældrerådet er 60+ og frivillige. Vi har meget forskellige baggrunde og viden, hvilket er en stor styrke i vores daglige arbejde. Vores grundlag for at være med i Kolding Ældreråd er, at vi vil gøre en indsats for vores ældre medborgere. Når vi udtaler os på Ældrerådets vegne, kan du være sikker på, at det er det samlede Ældreråd, som udtaler sig. Vi hverken kan eller vil forhindre medlemmer af Kolding Ældreråd i at udtale sig om egne holdninger, men som Ældreråd står vi sammen om de ældres vilkår. Et godt samarbejde Vi er i tæt kontakt med alle aktivitets- og plejecentre, og vi ved derfor altid, hvad der rører sig på ældreområdet. Den indsigt er vigtig for at kunne give kvalificerede tilbagemeldinger på høringer, og selv om vi ikke kan beslutte noget, kan vi se på politikernes beslutninger, at de meget ofte har lyttet til vores indsigelser og råd. Det er vi naturligvis glade for på alle ældre borgeres vegne.

5 5 Ivan A. D. Johansen Tlf.: Jytte Duus Andersen Tlf.: Molle Lykke Nielsen Tlf.: Niels Erik Thrane Tlf.: Ritta Ravnholt Tlf.: Svend Aage Schiermer Tlf.: Valg til Ældrerådet Hvert fjerde år er der valg til Ældrerådene. Næste gang, der er valg til Kolding Ældreråd, er i efteråret Alle borgere, som er bosiddende i Kolding Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen, kan både stemme til valget og selv stille op. Afstemningen Indtil 2013 har valget til Kolding Ældreråd foregået som brevafstemning. Valgdeltagelsen har været nogenlunde konstant, og vi oplever at der generelt er interesse for Ældrerådets arbejde. Ved valget i 2013 blev det muligt at stemme digitalt, således at man frit kunne vælge, om man ønskede at stemme pr. brev eller digitalt. Denne mulighed har ikke ændret ved valgdeltagelsen, men den digitale mulighed blev benyttet ved cirka hver fjerde stemmeafgivelse. Fremtidige valg forventes at foregå på samme måde; med mulighed for at brevstemme eller benytte digital stemmeafgivelse. Få medbestemmelse I forbindelse med valget til Ældrerådet er der to centrale måder, du kan få medbestemmelse på. Du kan stille op, og du kan stemme. Der er stor interesse for at blive medlem af Kolding Ældreråd blandt de ældre borgere i kommunen. Til valget i 2013 stillede 24 kandidater op til de 13 pladser, og det er flot. I Ældrerådet vil vi opfordre alle, som har interesse i at arbejde for de ældres vilkår, til at stille op til valget i Mange kandidater og en høj valgdeltagelse er ikke kun en anerkendelse af Ældrerådets arbejde, men også et signal til politikerne om, at vi er mange, som interesserer os for vores ældre medborgere. Din stemme er med til at skabe politisk opmærksomhed på ældreområdet. Vi er mange, som vil vores ældre medborgere det bedste og det kan vi også vise ved at stemme til Ældrerådsvalget.

6 6 Ældreguide - Kolding Kommune Ældre i Kolding Kommune Gode Muligheder for et godt SENIORLIV krolf

7 7 Ældrerådet ser Kolding Kommune som et godt sted at være ældre borger. Vi har skønne omgivelser, masser af aktiviteter og politikere der lytter til os. Når vi møder de ældre borgere, deres pårørende og personalet i hverdagen på centrene, får vi det indtryk, at det generelt fungerer rigtig godt. Det er vi naturligvis meget glade for, men vi er også opmærksomme på, at det ikke må blive en sovepude for os. I Ældrerådet anerkender vi de gode vilkår, men vi er også klar til at gribe fat, når der er behov for ændringer. Der bliver lyttet til Ældrerådet, fordi vi har de ældres opbakning. Resultaterne bliver ikke altid som vi ønsker dem, men generelt er vi med til at skabe gode vilkår for de ældre borgere. Der er mange aktiviteter og tilbud samt mulighed for støtte og hjælp, til de der måtte have brug for det. Den store opbakning til seniorarrangementerne tolker vi også som et godt og levende miljø for kommunens 60+ ere.

8 8 Ældreguide - Kolding Kommune Kolding vi designer det gode liv Sammen med borgere og medarbejdere i Kolding vil byrådet gerne designe det gode liv for alle aldersgrupper. Derfor er der løbende en dialog mellem Ældrerådet, byrådet og andre med interesse for seniorområdet. Vi arbejder med undersøgelser af virkeligheden for hele tiden at kunne finde den bedste ramme for et godt seniorliv. Fremtidens udfordringer Antallet af borgere over 65 år i Kolding Kommune stiger med 22 procent frem mod Det betyder at ny viden og ny teknologi vil få plads i vores hverdag, så flest mulige ressourcer kan gå til dem, som behøver det mest. I Ældrerådet er vi ældrepolitiske over en bred kam, men vi er nødt til at forholde os til udviklingen på området. Hjælp til selvhjælp og velfærdsteknologi er områder som skal være med til at sikre et godt seniorliv også i fremtiden. Det ser vi i Ældrerådet ikke noget problem i, så længe at de varme hænder og den personlige kontakt beholder deres retmæssige plads i hverdagen. Viden er afgørende for at kunne imødegå fremtidens udfordringer, og vi er glade for, at både de ældre borgere og alle andre løbende informerer os om nye informationer og undersøgelser. Det er med til at give os et godt grundlag til at forme fremtiden.

9 9 Digitalisering Fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse. Det betyder, at alt skriftlig kommunikation mellem det offentlige og dig bliver digital. Derfor vil vi i Kolding Ældreråd informere om den nye digitale postkasse, og hvordan du får hjælp til at benytte den. Den digitale postkasse Din personlige digitale postkasse er knyttet til dit CPR-nummer, og postkassen følger dig uanset din bopæl. Digital Post afløser ikke e-boksen, men er et supplement. Formålet er at lette kommunikationen mellem dig og det offentlige. Den digitale postkasse skal, lige som en almindelig postkasse, tømmes. Det er dit eget ansvar, at det sker. I Ældrerådet vil vi opfordre dig til at søge hjælp og rådgivning i god tid, hvis du har behov for det. Det er muligt at give f.eks. et familiemedlem lov til at hjælpe med alt det tekniske. Denne mulighed ligger i systemet Digital Post. Læs mere på eller spørg på Borgerservice. Borgerportalen Her kan du allerede nu se de oplysninger, som personalet har registreret om dig, hvis du modtager hjælp i dagligdagen. Det kan være praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, forbyggende hjemmebesøg, træning, rehabilitering eller ydelser fra afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden har alle borgere adgang til egne journaloplysninger fra de offentlige sygehuse. Du får adgang til Borgerportalen ved at logge ind med NemID. Få hjælp I Kolding Kommune har borgerne mange muligheder for at få hjælp til IT generelt og særligt til Digital Post. Kommunen tilbyder både hjælp på bibliotekerne og i borgerens eget hjem. På TV Kolding sendes programmet Computerskolen, som er særligt henvendt til ældre borgere. Her kan du lære om, hvorfor computeren er et godt værktøj, og hvordan du bruger den. Udsendelserne kan også findes på

10 10 Ældreguide - Kolding Kommune

11 11 De frivillige bisiddere For mange borgere kan det være en stor hjælp at have en bisidder med, når man f.eks. skal visiteres til hjemmehjælp eller skal til møde hos kommunen i forbindelse med anden støtte. Ifølge Forvaltningslovens 8 har alle ret til at tage en bisidder med til samtaler med en sagsbehandler. Hvad er en bisidder En bisidder er en person som kan hjælpe og støtte dig i forbindelse med møder om licitering eller sagsbehandling. Det er en gratis hjælp, som ydes af en frivillig medborger. Bisidderen har tavshedspligt og kan vejlede og støtte dig før, under og efter samtalen med f.eks. noter og spørgsmål. Hvorfor en bisidder Samtalerne vedrører ofte følsomme emner, og det kan derfor være svært at huske at få det hele sagt eller bagefter huske, hvad der blev sagt. Dette kan en bisidder støtte dig i, så du får det bedst mulige overblik over dit sagsforløb. Det kan også være rart at have en støtte og en at tale med forløbet om. Hvem er bisidderen Du vælger selv din bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven. Det er meget forskelligt, hvad mennesker føler sig mest trygge ved, og nogle gange kan det være rart, at det er en helt ukendt, som er ens bisidder. Derfor har vi i Ældrerådet etableret en bisidderordning, som tilbyder en frivillig bisidder til borgere i Kolding Kommune. Ikke en erstatning En bisidder er ikke en erstatning for en fagperson, sagsbehandler eller ekspert, og bisidderen kan ikke træffe beslutninger for dig. Det er helt op til dig som borger, om du ønsker en bisidder eller ej, men i mange tilfælde kan det være en god ide. Vi mener, at alle ældre borgere skal have mulighed for at have en bisidder med sig til møder, hvis de ønsker det. Derfor stiller vi i Ældrerådet to personer til rådighed, som gerne vil være din bisidder. Har du spørgsmål om bisidderordningen, eller ønsker du Ældrerådets hjælp til at varetage rollen, er du meget velkommen til at kontakte enten Henry eller Svend Aage. Ældrerådets bisiddere varetager funktionen på samme vilkår som enhver anden. Henry Clausen Hvedemarken Kolding Tlf Svend Aage Schiermer Baldersvej 52, 2, Kolding Tlf

12 12 Ældreguide - Kolding Kommune 60+avisen og brevkasse Avisen om og for de ældre Fire gange om året udkommer 60+avisen som en del af Kolding Ugeavis. Avisen er et informationsblad til 60+ erne i Kolding Kommune, som handler om stort og småt, der rører sig på ældreområdet. I avisen kan du både læse om, hvad der er sket, hvad der sker, og hvad der kommer til at ske. Redaktionen laver meget opsøgende arbejde og har desuden et tæt samarbejde med de ansatte på aktivitetscentre og lignende. Det betyder at avisen altid indeholder relevante og aktuelle informationer om og for de ældre. Redaktionen sætter en ære i at udvælge de mest relevante historier, som bliver til raportager, nyheder, information og kalenderstof. Redaktionen Bag både 60+avisen og brevkassen står medlemmer af Ældrerådet i Kolding Kommune. 60+ avisen udkommer fire gange årligt, og brevkassen udkommer 10 gange årligt. Begge i Kolding Ugeavis. Det er altid muligt, at kontakte avisens redaktør Ritta Ravnholt, hvis du har gode ideer til en historie eller har anden information, som du mener, er relevant for ældre. Ritta Ravnholt Agtrupvej Kolding Tlf / Den skal være de ældre borgeres avis, så hvis du har ønsker til indholdet eller kender til en begivenhed eller sag, som du mener, vi bør omtale så kontakt os meget gerne. Ældrerådets brevkasse Hver måned, bortset fra juli og december, udkommer Ældrerådets brevkasse som en del af Kolding Ugeavis. Brevkassen fungerer på den måde, at alle kan henvende sig enten via telefon eller mail til Ældrerådet, og vi finder derefter svaret på spørgsmålet. Det er ikke alt vi ved, men vi kan finde et godt og relevant svar på langt de fleste spørgsmål. Både spørgsmål og svar bliver trykt i brevkassen i avisen, men da pladsen er begrænset, har vi ikke altid mulighed for at uddybe svaret tilstrækkeligt. I så fald laver vi altid en henvisning til mere information. En stemme i Kolding Det er Ældrerådets helt klare opfattelse at både 60+avisen og brevkassen bliver brugt og læst med stor iver af både borgere og politikere. De mange læsere og brugere er med til at styrke opmærksomheden på og viden om ældreområdet, og derfor prioriteter vi at være til stede i Kolding Ugeavis.

13 13 Brugerråd og Aktivitetscentre I Kolding Kommune har vi et stort udbud af aktiviteter for dig som ældre borger. De finder sted, på plejecentre og i aktivitetshuse som er fordelt over hele kommunen. Det er vi i Ældrerådet meget glade for. For vi ved, at en aktiv hverdag giver en bedre livskvalitet. Brugerråd Brugerrådene består af valgte frivillige brugere, som driver de brugerstyrede aktivitetshuse og -tilbud. Alle pensionsmodtagere og efterlønsmodtager er velkomne. Nogle aktiviteter er gratis, mens andre foregår mod egenbetaling til f.eks. materialer eller forplejning. Aktivitetscentre Et offentligt tilbud for dig, som er fyldt 65år og af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke selv kan opsøge aktiviteter og samvær. Alle aktiviteter gennemføres som gruppeaktiviteter, hvor du får mulighed for at møde andre ligestillede i trygge rammer og med uddannet personale. Aktiviteterne kan være sang og musik, oplæsning, banko, kreative sysler, udendørsaktiviteter og meget mere. De aktivitetscentre, som benyttes er Olivenhaven og Kongebrocentret. Tilbuddet er gratis, kræver visitering, og det er desuden muligt at søge om transport. Aktiviteterne kan være alt mellem himmel og jord. Billardturneringer, peddigrørsfletning, kortspil, folkedans, krolf, bingo og meget meget andet. Der er altid god stemning og rig mulighed for at møde andre seniorer, som også gerne vil ud og bruge kroppen og hovedet i godt selskab. Her finder du brugerstyrede aktiviteter På fem af Kolding Kommunes plejecentre er der brugerstyrede aktiviteter. Det gælder Olivenhaven, Kløverhøj, Munkensdam og Vonsildhave i Kolding og Toftegården i Jordrup. Desuden er der en række brugerstyrede aktivitetshuse, som er fordelt over hele kommunen. Åbningstider og kontaktinformation Brugerstyrede aktiviteter finder sted i alle kroge af Kolding Kommune. Se steder og kontaktinformationer på kommunens hjemmeside: Aktivitetscentre: kontakt Senior- og Socialforvaltningen på eller

14 14 Ældreguide - Kolding Kommune Kolding Kommunes Seniorpolitik ET aktivt seniorliv og hjælp til livskvalitet Rehabilitering Træning og vejledning i hverdagen Borgeren skal trænes og vejledes i at klare opgaver i hverdagen. At være selvhjulpet i større eller mindre grad giver selvværd og livskvalitet. Velfærdsteknologi Hjælp til selvhjælp Fremover vil velfærdsteknologi udgøre et vigtigt supplement til ældreplejen. Gradvist og i borgerens eget tempo vil velfærdsteknologi blive indført. Det kunne f.eks. være en robotstøvsuger eller et toilet med automatisk vaskefunktion. Frivillige og foreninger Aktiviteter der skaber liv Ingen frivillige skal overtage kommunale opgaver. I stedet skal frivillige og foreninger fortsat være et vigtigt supplement, og derfor vil der være fokus på at motivere samt skabe gode forhold, som frivillige ønsker at være en del af. Det nære sundhedsvæsen Sammenhæng i behandlingsforløbet Et sundere liv starter hos borgeren selv, og derfor skal det være udgangspunktet for det nære sundhedsvæsen. Tværfaglighed og specialiseringer skal komme borgeren til gode, så sygdoms- eller plejeforløbet bliver bedst muligt. Sundhed for borgere over 65 år Selvhjulpet længst muligt At kunne klare sig selv forudsætter et godt helbred. Derfor skal der skabes rammer for en aktiv tilværelse samtidig med at fokus på forebyggelse og oplysning øges. Borgere med demens Livskvalitet på egne vilkår Flere rammes af demens i takt med, at vi lever længere. Sygdommen udvikler sig forskelligt, men udviklingen kan bremses med den rette stimulering af hjernen. Fremtidens boliger Plads til at blive ældre Borgernes trivsel, sundhed og sociale relationer skal understøttes i fremtidens boliger. God beliggenhed og fleksibel ruminddeling samt plads til velfærdsteknologi skal være til stede i alle nybyggerier. Digitalisering Klædt på til selvbetjening Gode selvbetjeningsløsninger findes, og de letter sagsgangen for borgeren. Digitalisering skal give borgerne information ikke afskære dem fra den.

15 15 Sådan søger du Visitation Det er Senior- og Socialforvaltningen, som kan hjælpe dig med visitationen i Kolding Kommune. De kan kontaktes på telefon eller mail Brug for hjælp Hvis du har tiltagende vanskeligt ved at klare dig selv i hverdagen, hvis du synes at boligen er blevet uhensigtsmæssig at færdes i, hvis du ikke kan færdes ude eller du bliver ramt af sygdom, kan du altid rette henvendelse til visitationen. Visitation En visitator er en sundhedsfaglig myndighedsperson der foretager en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering sammen med dig, af det du søger om. Vurderingen tager afsæt i gældende lov og Kolding Kommunes kvalitetsstandarder. Kolding Kommunes visitatorer foretager visitation til hjemmehjælp, plejeboliger, handicapboliger, madservice, omsorgstandpleje, pasning af alvorligt syge og døende, handicapkørsel samt post til døren. Ansøgning Når visitationen har modtaget din ansøgning, vil du efterfølgende blive kontaktet af visitator med henblik på at aftale et visitationsbesøg hjemme hos dig. Du har mulighed for at have en bisidder med ved besøget. Det kan f.eks. være en nær pårørende. Hvis behovet for hjælp er uopsætteligt, sætter visitationen hjælpen i gang, inden du har fået et visitationsbesøg. Hvis du udskrives fra hospitalet kontakter hospitalet visitationen, hvis der er behov for hjælp, når du kommer hjem. Visitationsbesøg Visitator foretager i samarbejde med dig en funktionsvurdering. En funktionsvurdering er en konkret og individuel vurdering af, hvordan du og evt. andre i husstanden, klarer de praktiske og personlige opgaver i hverdagen. Vurderingen foretages i dit hjem og danner grundlag for, om det du har ansøgt kan imødekommes. Selve visitationsbesøget vil typisk vare en times tid. Du vil få en skriftlig afgørelse. Dit valg Når du er berettiget til hjemmehjælp, har du mulighed for at vælge mellem Kolding Kommunes egen hjemmepleje, eller et af de godkendte private firmaer der har kontrakt med Kolding Kommune. Du har også mulighed for at udpege en person, du kender, til at udføre opgaverne. Denne person skal godkendes af Kolding Kommune. Du vil derefter blive kontaktet af den valgte leverandør om, hvornår hjælpen starter. Vi laver mad med omhu og det kan smages... Elbokøkkenet i Taulov kan sørge for, at din middag bliver ét af dagens højdepunkter! Vi laver kvalitetsmad med god smag med kvalitetsråvarer og en god, traditionel indstilling til madlavning. Tingvejen 31, Taulov, 7000 Fredericia. Telefon mellem

16 16 Ældreguide - Kolding Kommune Ældrerådets mangesidede opgaver Ældrerådets vigtigste opgave er at være de ældres stemme. Vi skal medvirke til dialog mellem borgerne og politikerne, og vi arbejder for at sikre de bedst mulige forhold for de ældre borgere. Der er mange måder at gøre det på, og vi bliver involveret på mange niveauer og på mange måder. Vi skal høres, og vi bliver hørt Byrådet og alle dets politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold, som har betydning for kommunens ældre. Vi er et rådgivende organ og kan derfor ikke beslutte noget eller ændre en afgørelse, og byrådet er ikke forpligtet til at følge vores anbefalinger. Men vi kan sige vores mening, og det gør vi. I Ældrerådet arbejder vi seriøst med at udarbejde høringssvar og er løbende i dialog med politikerne; og det virker. Ofte kan vi se at der i afgørelser, politikker og på budgetterne er blevet taget hensyn til vores ytringer, og det er vi meget glade for på alle ældres vegne. Dit Ældreråd Vi vil være de ældres stemme, og for at være det er vi løbende i dialog med jer. Hvert medlem af Ældrerådet er tilknyttet mindst et plejecenter og aktivitetscenter, hvor vi møder beboere, pårørende og personale. På den måde kan vi følge arbej - det med de ældre og blive opmærksomme på, hvordan det udvikler sig og hvilke emner der er aktuelle. Det kæmper vi for Mange sager er vigtige for de ældre i Kolding Kommune, og alle relevante emner får vores opmærksomhed. Men blandt de største emner er seniorbudgettet og de varme hænder. Vi ved, at der er pres på økonomien i de offentlige budgetter, og derfor arbejder vi for at finde den bedst mulige balance mellem varme hænder og velfærdsteknologi til borgerens bedste. En succeshistorie I Ældrerådet bliver vi hørt, og vi har derfor mange succeshistorier, men ikke alle er lige så konkrete som denne: På et tidspunkt ville byrådet slå alle aktivitetstilbud sammen på få centrale steder, men i dag er der stadig senioraktiviteter fordelt ud over hele kommunen, så næsten uanset hvor du bor, har du ikke langt til godt selskab og spændende tilbud i din hverdag. Byrådet lyttede til vores høringsvar og ændrede deres beslutning. I Ældrerådet er vi eksperter i seniorliv, fordi kommunens mange ældre borgere deler deres viden med os og det ved de i byrådet. Så tak fordi du er med til at gøre vort arbejde muligt.

17 17 Hjælpemidler Proteser, el-stole, høreapparater, kompressionsstrømper, ortopædiske sko, parykker og meget meget mere er en ganske almindelige del af hverdagen for mange ældre borgere. Det kan være meget omkostningsfuldt at være afhængig af et hjælpemiddel, men i mange tilfælde er der hjælp at hente hos kommunens afdeling for Kommunikation og Hjælpemidler. Det er også muligt at søge om tilskud til et særligt køretøj eller særlig boligindretning eller blot låne et sæt krykker. Du kan læse mere om, hvilke tilbud du kan søge støtte til på kommunens hjemmeside, eller du kan kontakte afdeling for Kommunikation og Hjælpemidler. Her sidder medarbejdere klar til at guide dig i dit valg af hjælpemiddel, i hvilke muligheder du har samt hvordan du ansøger. Kontakt afdelingen for Kommunikation og Hjælpemidler Telefon: Alle hverdage og Eller på mail: Åben hjælpemiddelservice Vejledning og test af hjælpemidler. Hver torsdag kl på Falcks Hjælpemiddeldepot Jernet 13, 6000 Kolding

18 18 Ældreguide - Kolding Kommune Muligheder for demente En sygdom som mange desværre kender alt for godt, er demens. Den er ofte omtalt som de pårørendes sygdom, og det er med god grund. Det er en meget almindelig sygdom, og det positive ved det er, at der er mange initiativer på området. Her har vi valgt er par ud, og ønsker du mere information eller konkret hjælp kan du kontakte Demensteamet i Kolding Kommune på Telefon alle hverdage mellem Livskvalitet I Ældrerådet er vi meget opmærksomme på, at de demente ældre ikke bliver glemt hverken i eget hjem eller på plejecentrene. Det kræver en stor faglighed at sikre livskvaliteten hos en dement borger, og vi er derfor meget glade for de demenskonsulenter, som er i Kolding Kommune. Hvad har I brug for? Både den demente og dennes pårørende kan have brug for hjælp i forbindelse med sygdommen. Kolding Kommune har tilbud om pårørendegrupper, møderækker, aflastning, daghjem, praktisk hjælp og andet, som kan være brugbart. Ingen bør stå alene med at skulle støtte en dement. Demenskonsulenterne kan hjælpe med at finde det helt rigtige tilbud til jeres situation. Statsaut. fodterapeut Pia P. Hansen Tøndervej 64 Kolding Tlf.: Ydrenr: Alm. fodbehandling Sygesikring Henvisning fra læge

19 19 Økonomi For ældre borgere er folkepension eller efterløn ofte grundlaget for økonomien. Enkelte vil gerne holde kontakten med arbejdsmarkedet efter pensionsalderen og har derfor et lille job som kirkesanger, vicevært eller lignende, så længe det er muligt. Men ofte er der ikke længere det samme økonomiske råderum som tidligere, og mange har derfor glæde af de økonomiske tilskud, man kan søge. Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende udbetalingerne, men har du behov for vejledning til f.eks. udfyldelse af et ansøgningsskema eller brug af internettet, skal du fortsat kontakte den sociale borgerservice i Kolding Kommune. Hvis du som borger skal i kontakt med Udbetaling Danmark, sker det enten telefonisk eller via . Det kunne være med spørgsmål om pension, varmetillæg og ældrecheck. Ud over pension og boligstøtte har du som ældre borger mulighed for at søge økonomisk tilskud til f.eks. tandlægebesøg, briller, fodpleje, varmeregning med mere. NB. Husk at søge inden behandling påbegyndes. Den tredje alder Når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, forandrer økonomien sig, men så bliver der bedre plads til andre værdier i livet. Man får tid til fritidsinteresser, sine børn og børnebørn, frivilligt arbejde og måske endda noget helt nyt. I den tredje alder har man tiden til at tage på det højskoleophold eller den ferie, som man altid har drømt om. Det er også værd at sætte pris på. Kontakt Udbetaling Danmark Ring på telefon Mandag-onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Bemærk for international pension eller social sikring, er telefonerne åbne: Mandag-fredag: kl

20 20 Ældreguide - Kolding Kommune Ældreboliger I Kolding Kommune har vi rigtig mange skønne ældreboliger, som du kan søge, hvis du har svært ved at klare dig i en anden bolig. flytte samt hvilke faciliteter du har brug for i et nyt hjem. Det er en stor beslutning at forlade sit eget hjem, men det kan være den rigtige beslutning. Frit valg Borgere, som er blevet indstillet til en ældrebolig, en beskyttet bolig eller en plejebolig har ret til frit at vælge mellem sådanne boliger. Det betyder at du frit kan vælge bebyggelse og endda hvilken kommune, du ønsker at bo i. Vær opmærksom på, at der kan være ventelister. Er det tid til at flytte i ældrebolig? Inden du træffer beslutningen om at søge en ældrebolig, bør du overveje, om du er klar til at Plads til at blive ældre I Kolding Kommunes seniorpolitik er ældres boligforhold et tema. Der er opmærksomhed på at mange ældre i fremtiden ønsker at bo i seniorhuse eller bofællesskaber frem for at flytte i ældreeller plejebolig. Derfor er det et mål at alt nybyggeri tager afsæt i borgernes trivsel, sundhed og sociale relationer. I 2013 skrev Kolding Kommune under på en byggekontrakt om et topmoderne plejecenter ved Vonsild, som allerede har fået navnet Danmarks flotteste plejehjem. Udover at være flot er det også funktionsdygtigt, og skabt ud fra borgernes ønsker og behov.

21 21 Kongebrocentret Hjælp i hjemmet I både hjemmeplejen og sygeplejen ønsker man at hjælpe borgeren til selvhjælp, hvilket vi i Ældrerådet også oplever, er et stort ønske hos borgerne selv. Fokus er på at styrke borgerens hverdag og lade denne bidrage mest muligt selv til hjælpen og plejen. Forebyggende hjemmebesøg Fra du fylder 75 år, tilbyder kommunen dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau. Alle oplysninger der kommer frem under samtalen er underlagt tavshedspligt. Hjemmehjælp Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge om hjemmehjælp. Der er mulighed for at få hjælp til både personlige og praktiske opgaver. Hjemmehjælpen kan være en støtte i forhold til de daglige gøremål og den personlige hygiejne. Visitationen vurderer sammen med dig dit behov for hjemmehjælp. Sygeplejen Alle borgere med ophold i kommunen og uanset alder kan få hjælp fra sygeplejen. Formålet med sygeplejen er, at du altid får den rigtige pleje og behandling samt får hjælp til at kunne takle den nye situation. Sygepleje gives efter henvisning fra din egen læge eller sygehuset, og i akutte tilfælde kan din læge rette henvendelse direkte til sygeplejen. KOLDING FODKLINIK Klinik for fodterapi Ring og bestil tid på: Fredericiagade Kolding

22 22 Ældreguide - Kolding Kommune Det årlige Seniortræf Hvert år i maj måned inviterer Kolding Ældreråd til Seniortræf. Mellem og deltager hvert år på Seniortræf. Det plejer at være en fantastisk hyggelig dag med et væld af forskellige tilbud. En tradition med nyt navn Oprindeligt var det kommunen som arrangerede Rollatortræf, hvor alle rollatorbrugere kunne komme og få efterjusteret deres hjælpemiddel. I dag er det Ældrerådet som planlægger og afholder begivenheden, og i den forbindelse har vi ændret navnet til Seniortræf nu mødes vi nemlig om meget mere end et hjælpemiddel. Det sker Vi syntes det kunne være spændende at lave en aktivitet for alle ældre, og derfor er der noget på programmet for enhver smag: Rådgivning, fællesspisning, konkurrencer, messestande, underholdning og meget mere. Alle er velkomne. L. B. Rengøring alle opgaver løses Ring på tlf.: Østerløkke Bjert

23 23 Vaccination Når vinteren kommer, kommer kulden og influenzaen. Ældre er i risikogruppen for at blive ramt hårdt af influenzavirus, og i Ældrerådet opfordrer vi derfor alle ældre til at blive vaccineret. Danske Lægers Vaccinations Service Alle ældre over 65 år kan blive vaccineret mod influenza hvert år fra den 1. oktober. Vaccinationen bør gives i oktober eller november for at mindske muligheden for smitte mest muligt. I Kolding Kommune kan du gratis blive vaccineret af Danske Lægers Vaccinations Service. Det foregår blandet andet på enkelte apoteker, i ældreklubber og på plejecentre. Stor efterspørgsel De tidligere år har der været stor efterspørgsel på vaccinationen, og det håber vi, at der fortsat vil være.

24 Kontakt til Ældrerådet i Kolding Kommune Borgerservice Bredgade Kolding Telefon: den sociale Borgerservice Nicolai Plads Kolding Telefon: Ældrerådet Ivan A. D. Johansen, Formand Telefon: Udbetaling Danmark Telefon folkepension: Telefon boligstøtte: Senior- og socialforvaltningen Telefon: Kommunikation og hjælpemidler Telefon: Demensteam Telefon: Lægevagt/skadestue Telefon: avisen og brevkassen Ritta Ravnholt Telefon: / Bisiddere Henry Clausen Telefon: Svend Aage Schiermer Telefon: ID.: 225 AD MEDIA

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Struer Ældreråd LYDENS BY

Struer Ældreråd LYDENS BY Struer Ældreråd LYDENS BY Ældrerådet ønsker at alle ældre har et sundt liv med høj livskvalitet. I den sammenhæng er god og sund mad samt daglig motion vigtige områder. Sund kost styrker krop og hjerne,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS. Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LÆS OGSÅ NR. 5 OKTOBER 2013

Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS. Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LÆS OGSÅ NR. 5 OKTOBER 2013 I N F O M A G A S I N E T Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS NR. 5 OKTOBER 2013 LÆS OGSÅ Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LEDER KÆRLIG KOMMUNE 04 Kærlig kommune 34 Festugen der gik

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere