Ældreguide. Ældrerådet i Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreguide. Ældrerådet i Kolding Kommune"

Transkript

1 Ældreguide Ældrerådet i Kolding Kommune

2 2 Ældreguide - Kolding Kommune Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre På 5 af Kolding Kommunes plejecentre er der brugerstyrede aktiviteter. Olivenhaven Munkevænget Kolding tlf.: Kløverhøj Kløvervej Kolding tlf.: Munkensdam Tøndervej Kolding tlf.: Toftegården Hovedgaden Jordrup tlf.: Vonsildhave Hjarupvej Kolding tlf.: Brugerstyrede aktivitetshuse Derudover er der en række brugerstyrede aktivitetshuse fordelt i hele kommunen. Centrum Vestergade Almind Engbo Hejls Landevej Hejls Aktivitetscentret Storegade Lunderskov Aktivitetshuset Bjert Vesterløkke Sdr. Bjert Lindely Lindegade Vamdrup Lokalcenter Taps Ødisvej 22, Taps 6070 Christianfeld Lærkebo Sjølund Gade Sjølund Midtgården Nicolaiplads Kolding Oasen Bavnehøj 177, V. Nebel 6040 Egtved Paletten Norgesvej Kolding Seniorhuset Skolevej Christiansfeld Stepping Midtpunkt Nørre Allé 1, Stepping 6070 Christiansfeld Svinget Hechtsvej Viuf Toften Kirkely Kolding Plejecentre i Kolding Kommune Plejecenter Bertram Knudsens Have Bertram Knudsens Vej Kolding Tlf.: Birkebo Plejecenter Skovvænget 11A 6070 Christiansfeld Tlf.: Plejecenter Dreyershus Agtrupvej Kolding Tlf.: Plejecenter Elim Villagade Vamdrup Tlf.: Plejecenter Kirsebærhaven Kirsebærvej Kolding Tlf.: Kongebrocentret Kongebrocentret Christiansfeld Tlf.: Kongsbjerghjemmet Reinholdt Bakke Lunderskov Tlf.: Munkensdam Plejecenter Tøndervej Kolding Tlf.: Olivenhaven Plejecenter Munkevænget Kolding Tlf.: Plejecenter Teglgårdsparken Sct. Hedvigsvej Kolding Tlf.: Plejecenter Toftegården Hovedgaden Jordrup Tlf.: Plejecenter Vesterled Ødis Byvej Vamdrup Tlf.: Plejecenter Vonsildhave Kløvervej Kolding Tlf.: Midlertidige pladser Egebo Vesterløkke Bjert Tlf.:

3 3 Til dig fra Kolding Ældreråd Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Kolding. På de følgende sider kan du finde informationer omkring Kolding Ældreråd, hvilke opgaver vi løser, og hvordan vi samarbejder med Kolding Kommune. Derudover indeholder brochuren en række praktiske oplysninger, som kan være vigtige for dig, som er over 60 år og bosat i kommunen. Herunder relevante informationer omkring hjælp og pleje, økonomi samt de mange spændende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Du finder også en række aktuelle kontaktoplysninger, så du ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Som ældre borger er der en række særlige forhold som gør sig gældende. De fleste af os har i seniortilværelsen nogle muligheder og nogle begrænsninger, som er helt unikke i denne del af livet. I Kolding Kommune er der mange tilbud for både de stærke og de svagere ældre, og de fleste af de tilbud har vi valgt at præsentere i denne brochure. I Kolding Ældreråd mener vi, at det skal være så nemt og trygt som muligt at være borger i kommunen også i seniortilværelsen - og det vil vi gerne bidrage til. Vi håber, at du får glæde af brochuren! Mange tilbud i Kolding Kommune Det er vigtigt for os at informere om, hvad det vil sige at have et Ældreråd der taler de ældre borgeres sag, og hvorfor din interesse for Ældrerådet har betydning for de resultater, vi opnår.

4 4 Ældreguide - Kolding Kommune Bent E. Nielsen Tlf.: Bent R. Justesen Tlf.: Christian Gøttig Tlf.: Ellen Andersen Toldshøj Tlf.: Henry Clausen Tlf.: Ingelise Johnsen Tlf.: Inger Rotne Tlf.: Kolding Ældreråd Kolding Ældreråd består af 13 folkevalgte medlemmer, som brænder for at give de ældre borgere de bedste vilkår. Det er et lovkrav at alle kommuner har et Ældreråd. Ældrerådet skal blandt andet fungere som sparringspartner for byrådet i forhold til alle sager der omhandler ældreområdet. Kommunen og byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet i sager, der påvirker hverdagen for kommunens ældre borgere. Tavshedspligt Ældrerådet har tavshedspligt. Har du en sag eller et emne, som du mener Kolding Ældreråd bør tage sig af, må du gerne kontakte os. Et neutralt talerør I Ældrerådet løser vi mange opgaver, men den fornemste er at fungere som talerør for de ældre borgere. Partipolitisk er Ældrerådet neutralt og uafhængigt af organisationer, hvilket er en forudsætning for et godt samarbejde med politikerne og forvaltningen og for de ældre borgeres tillid. Ældrerådets medlemmer Alle medlemmer af Ældrerådet er 60+ og frivillige. Vi har meget forskellige baggrunde og viden, hvilket er en stor styrke i vores daglige arbejde. Vores grundlag for at være med i Kolding Ældreråd er, at vi vil gøre en indsats for vores ældre medborgere. Når vi udtaler os på Ældrerådets vegne, kan du være sikker på, at det er det samlede Ældreråd, som udtaler sig. Vi hverken kan eller vil forhindre medlemmer af Kolding Ældreråd i at udtale sig om egne holdninger, men som Ældreråd står vi sammen om de ældres vilkår. Et godt samarbejde Vi er i tæt kontakt med alle aktivitets- og plejecentre, og vi ved derfor altid, hvad der rører sig på ældreområdet. Den indsigt er vigtig for at kunne give kvalificerede tilbagemeldinger på høringer, og selv om vi ikke kan beslutte noget, kan vi se på politikernes beslutninger, at de meget ofte har lyttet til vores indsigelser og råd. Det er vi naturligvis glade for på alle ældre borgeres vegne.

5 5 Ivan A. D. Johansen Tlf.: Jytte Duus Andersen Tlf.: Molle Lykke Nielsen Tlf.: Niels Erik Thrane Tlf.: Ritta Ravnholt Tlf.: Svend Aage Schiermer Tlf.: Valg til Ældrerådet Hvert fjerde år er der valg til Ældrerådene. Næste gang, der er valg til Kolding Ældreråd, er i efteråret Alle borgere, som er bosiddende i Kolding Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen, kan både stemme til valget og selv stille op. Afstemningen Indtil 2013 har valget til Kolding Ældreråd foregået som brevafstemning. Valgdeltagelsen har været nogenlunde konstant, og vi oplever at der generelt er interesse for Ældrerådets arbejde. Ved valget i 2013 blev det muligt at stemme digitalt, således at man frit kunne vælge, om man ønskede at stemme pr. brev eller digitalt. Denne mulighed har ikke ændret ved valgdeltagelsen, men den digitale mulighed blev benyttet ved cirka hver fjerde stemmeafgivelse. Fremtidige valg forventes at foregå på samme måde; med mulighed for at brevstemme eller benytte digital stemmeafgivelse. Få medbestemmelse I forbindelse med valget til Ældrerådet er der to centrale måder, du kan få medbestemmelse på. Du kan stille op, og du kan stemme. Der er stor interesse for at blive medlem af Kolding Ældreråd blandt de ældre borgere i kommunen. Til valget i 2013 stillede 24 kandidater op til de 13 pladser, og det er flot. I Ældrerådet vil vi opfordre alle, som har interesse i at arbejde for de ældres vilkår, til at stille op til valget i Mange kandidater og en høj valgdeltagelse er ikke kun en anerkendelse af Ældrerådets arbejde, men også et signal til politikerne om, at vi er mange, som interesserer os for vores ældre medborgere. Din stemme er med til at skabe politisk opmærksomhed på ældreområdet. Vi er mange, som vil vores ældre medborgere det bedste og det kan vi også vise ved at stemme til Ældrerådsvalget.

6 6 Ældreguide - Kolding Kommune Ældre i Kolding Kommune Gode Muligheder for et godt SENIORLIV krolf

7 7 Ældrerådet ser Kolding Kommune som et godt sted at være ældre borger. Vi har skønne omgivelser, masser af aktiviteter og politikere der lytter til os. Når vi møder de ældre borgere, deres pårørende og personalet i hverdagen på centrene, får vi det indtryk, at det generelt fungerer rigtig godt. Det er vi naturligvis meget glade for, men vi er også opmærksomme på, at det ikke må blive en sovepude for os. I Ældrerådet anerkender vi de gode vilkår, men vi er også klar til at gribe fat, når der er behov for ændringer. Der bliver lyttet til Ældrerådet, fordi vi har de ældres opbakning. Resultaterne bliver ikke altid som vi ønsker dem, men generelt er vi med til at skabe gode vilkår for de ældre borgere. Der er mange aktiviteter og tilbud samt mulighed for støtte og hjælp, til de der måtte have brug for det. Den store opbakning til seniorarrangementerne tolker vi også som et godt og levende miljø for kommunens 60+ ere.

8 8 Ældreguide - Kolding Kommune Kolding vi designer det gode liv Sammen med borgere og medarbejdere i Kolding vil byrådet gerne designe det gode liv for alle aldersgrupper. Derfor er der løbende en dialog mellem Ældrerådet, byrådet og andre med interesse for seniorområdet. Vi arbejder med undersøgelser af virkeligheden for hele tiden at kunne finde den bedste ramme for et godt seniorliv. Fremtidens udfordringer Antallet af borgere over 65 år i Kolding Kommune stiger med 22 procent frem mod Det betyder at ny viden og ny teknologi vil få plads i vores hverdag, så flest mulige ressourcer kan gå til dem, som behøver det mest. I Ældrerådet er vi ældrepolitiske over en bred kam, men vi er nødt til at forholde os til udviklingen på området. Hjælp til selvhjælp og velfærdsteknologi er områder som skal være med til at sikre et godt seniorliv også i fremtiden. Det ser vi i Ældrerådet ikke noget problem i, så længe at de varme hænder og den personlige kontakt beholder deres retmæssige plads i hverdagen. Viden er afgørende for at kunne imødegå fremtidens udfordringer, og vi er glade for, at både de ældre borgere og alle andre løbende informerer os om nye informationer og undersøgelser. Det er med til at give os et godt grundlag til at forme fremtiden.

9 9 Digitalisering Fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse. Det betyder, at alt skriftlig kommunikation mellem det offentlige og dig bliver digital. Derfor vil vi i Kolding Ældreråd informere om den nye digitale postkasse, og hvordan du får hjælp til at benytte den. Den digitale postkasse Din personlige digitale postkasse er knyttet til dit CPR-nummer, og postkassen følger dig uanset din bopæl. Digital Post afløser ikke e-boksen, men er et supplement. Formålet er at lette kommunikationen mellem dig og det offentlige. Den digitale postkasse skal, lige som en almindelig postkasse, tømmes. Det er dit eget ansvar, at det sker. I Ældrerådet vil vi opfordre dig til at søge hjælp og rådgivning i god tid, hvis du har behov for det. Det er muligt at give f.eks. et familiemedlem lov til at hjælpe med alt det tekniske. Denne mulighed ligger i systemet Digital Post. Læs mere på eller spørg på Borgerservice. Borgerportalen Her kan du allerede nu se de oplysninger, som personalet har registreret om dig, hvis du modtager hjælp i dagligdagen. Det kan være praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, forbyggende hjemmebesøg, træning, rehabilitering eller ydelser fra afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden har alle borgere adgang til egne journaloplysninger fra de offentlige sygehuse. Du får adgang til Borgerportalen ved at logge ind med NemID. Få hjælp I Kolding Kommune har borgerne mange muligheder for at få hjælp til IT generelt og særligt til Digital Post. Kommunen tilbyder både hjælp på bibliotekerne og i borgerens eget hjem. På TV Kolding sendes programmet Computerskolen, som er særligt henvendt til ældre borgere. Her kan du lære om, hvorfor computeren er et godt værktøj, og hvordan du bruger den. Udsendelserne kan også findes på

10 10 Ældreguide - Kolding Kommune

11 11 De frivillige bisiddere For mange borgere kan det være en stor hjælp at have en bisidder med, når man f.eks. skal visiteres til hjemmehjælp eller skal til møde hos kommunen i forbindelse med anden støtte. Ifølge Forvaltningslovens 8 har alle ret til at tage en bisidder med til samtaler med en sagsbehandler. Hvad er en bisidder En bisidder er en person som kan hjælpe og støtte dig i forbindelse med møder om licitering eller sagsbehandling. Det er en gratis hjælp, som ydes af en frivillig medborger. Bisidderen har tavshedspligt og kan vejlede og støtte dig før, under og efter samtalen med f.eks. noter og spørgsmål. Hvorfor en bisidder Samtalerne vedrører ofte følsomme emner, og det kan derfor være svært at huske at få det hele sagt eller bagefter huske, hvad der blev sagt. Dette kan en bisidder støtte dig i, så du får det bedst mulige overblik over dit sagsforløb. Det kan også være rart at have en støtte og en at tale med forløbet om. Hvem er bisidderen Du vælger selv din bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven. Det er meget forskelligt, hvad mennesker føler sig mest trygge ved, og nogle gange kan det være rart, at det er en helt ukendt, som er ens bisidder. Derfor har vi i Ældrerådet etableret en bisidderordning, som tilbyder en frivillig bisidder til borgere i Kolding Kommune. Ikke en erstatning En bisidder er ikke en erstatning for en fagperson, sagsbehandler eller ekspert, og bisidderen kan ikke træffe beslutninger for dig. Det er helt op til dig som borger, om du ønsker en bisidder eller ej, men i mange tilfælde kan det være en god ide. Vi mener, at alle ældre borgere skal have mulighed for at have en bisidder med sig til møder, hvis de ønsker det. Derfor stiller vi i Ældrerådet to personer til rådighed, som gerne vil være din bisidder. Har du spørgsmål om bisidderordningen, eller ønsker du Ældrerådets hjælp til at varetage rollen, er du meget velkommen til at kontakte enten Henry eller Svend Aage. Ældrerådets bisiddere varetager funktionen på samme vilkår som enhver anden. Henry Clausen Hvedemarken Kolding Tlf Svend Aage Schiermer Baldersvej 52, 2, Kolding Tlf

12 12 Ældreguide - Kolding Kommune 60+avisen og brevkasse Avisen om og for de ældre Fire gange om året udkommer 60+avisen som en del af Kolding Ugeavis. Avisen er et informationsblad til 60+ erne i Kolding Kommune, som handler om stort og småt, der rører sig på ældreområdet. I avisen kan du både læse om, hvad der er sket, hvad der sker, og hvad der kommer til at ske. Redaktionen laver meget opsøgende arbejde og har desuden et tæt samarbejde med de ansatte på aktivitetscentre og lignende. Det betyder at avisen altid indeholder relevante og aktuelle informationer om og for de ældre. Redaktionen sætter en ære i at udvælge de mest relevante historier, som bliver til raportager, nyheder, information og kalenderstof. Redaktionen Bag både 60+avisen og brevkassen står medlemmer af Ældrerådet i Kolding Kommune. 60+ avisen udkommer fire gange årligt, og brevkassen udkommer 10 gange årligt. Begge i Kolding Ugeavis. Det er altid muligt, at kontakte avisens redaktør Ritta Ravnholt, hvis du har gode ideer til en historie eller har anden information, som du mener, er relevant for ældre. Ritta Ravnholt Agtrupvej Kolding Tlf / Den skal være de ældre borgeres avis, så hvis du har ønsker til indholdet eller kender til en begivenhed eller sag, som du mener, vi bør omtale så kontakt os meget gerne. Ældrerådets brevkasse Hver måned, bortset fra juli og december, udkommer Ældrerådets brevkasse som en del af Kolding Ugeavis. Brevkassen fungerer på den måde, at alle kan henvende sig enten via telefon eller mail til Ældrerådet, og vi finder derefter svaret på spørgsmålet. Det er ikke alt vi ved, men vi kan finde et godt og relevant svar på langt de fleste spørgsmål. Både spørgsmål og svar bliver trykt i brevkassen i avisen, men da pladsen er begrænset, har vi ikke altid mulighed for at uddybe svaret tilstrækkeligt. I så fald laver vi altid en henvisning til mere information. En stemme i Kolding Det er Ældrerådets helt klare opfattelse at både 60+avisen og brevkassen bliver brugt og læst med stor iver af både borgere og politikere. De mange læsere og brugere er med til at styrke opmærksomheden på og viden om ældreområdet, og derfor prioriteter vi at være til stede i Kolding Ugeavis.

13 13 Brugerråd og Aktivitetscentre I Kolding Kommune har vi et stort udbud af aktiviteter for dig som ældre borger. De finder sted, på plejecentre og i aktivitetshuse som er fordelt over hele kommunen. Det er vi i Ældrerådet meget glade for. For vi ved, at en aktiv hverdag giver en bedre livskvalitet. Brugerråd Brugerrådene består af valgte frivillige brugere, som driver de brugerstyrede aktivitetshuse og -tilbud. Alle pensionsmodtagere og efterlønsmodtager er velkomne. Nogle aktiviteter er gratis, mens andre foregår mod egenbetaling til f.eks. materialer eller forplejning. Aktivitetscentre Et offentligt tilbud for dig, som er fyldt 65år og af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke selv kan opsøge aktiviteter og samvær. Alle aktiviteter gennemføres som gruppeaktiviteter, hvor du får mulighed for at møde andre ligestillede i trygge rammer og med uddannet personale. Aktiviteterne kan være sang og musik, oplæsning, banko, kreative sysler, udendørsaktiviteter og meget mere. De aktivitetscentre, som benyttes er Olivenhaven og Kongebrocentret. Tilbuddet er gratis, kræver visitering, og det er desuden muligt at søge om transport. Aktiviteterne kan være alt mellem himmel og jord. Billardturneringer, peddigrørsfletning, kortspil, folkedans, krolf, bingo og meget meget andet. Der er altid god stemning og rig mulighed for at møde andre seniorer, som også gerne vil ud og bruge kroppen og hovedet i godt selskab. Her finder du brugerstyrede aktiviteter På fem af Kolding Kommunes plejecentre er der brugerstyrede aktiviteter. Det gælder Olivenhaven, Kløverhøj, Munkensdam og Vonsildhave i Kolding og Toftegården i Jordrup. Desuden er der en række brugerstyrede aktivitetshuse, som er fordelt over hele kommunen. Åbningstider og kontaktinformation Brugerstyrede aktiviteter finder sted i alle kroge af Kolding Kommune. Se steder og kontaktinformationer på kommunens hjemmeside: Aktivitetscentre: kontakt Senior- og Socialforvaltningen på eller

14 14 Ældreguide - Kolding Kommune Kolding Kommunes Seniorpolitik ET aktivt seniorliv og hjælp til livskvalitet Rehabilitering Træning og vejledning i hverdagen Borgeren skal trænes og vejledes i at klare opgaver i hverdagen. At være selvhjulpet i større eller mindre grad giver selvværd og livskvalitet. Velfærdsteknologi Hjælp til selvhjælp Fremover vil velfærdsteknologi udgøre et vigtigt supplement til ældreplejen. Gradvist og i borgerens eget tempo vil velfærdsteknologi blive indført. Det kunne f.eks. være en robotstøvsuger eller et toilet med automatisk vaskefunktion. Frivillige og foreninger Aktiviteter der skaber liv Ingen frivillige skal overtage kommunale opgaver. I stedet skal frivillige og foreninger fortsat være et vigtigt supplement, og derfor vil der være fokus på at motivere samt skabe gode forhold, som frivillige ønsker at være en del af. Det nære sundhedsvæsen Sammenhæng i behandlingsforløbet Et sundere liv starter hos borgeren selv, og derfor skal det være udgangspunktet for det nære sundhedsvæsen. Tværfaglighed og specialiseringer skal komme borgeren til gode, så sygdoms- eller plejeforløbet bliver bedst muligt. Sundhed for borgere over 65 år Selvhjulpet længst muligt At kunne klare sig selv forudsætter et godt helbred. Derfor skal der skabes rammer for en aktiv tilværelse samtidig med at fokus på forebyggelse og oplysning øges. Borgere med demens Livskvalitet på egne vilkår Flere rammes af demens i takt med, at vi lever længere. Sygdommen udvikler sig forskelligt, men udviklingen kan bremses med den rette stimulering af hjernen. Fremtidens boliger Plads til at blive ældre Borgernes trivsel, sundhed og sociale relationer skal understøttes i fremtidens boliger. God beliggenhed og fleksibel ruminddeling samt plads til velfærdsteknologi skal være til stede i alle nybyggerier. Digitalisering Klædt på til selvbetjening Gode selvbetjeningsløsninger findes, og de letter sagsgangen for borgeren. Digitalisering skal give borgerne information ikke afskære dem fra den.

15 15 Sådan søger du Visitation Det er Senior- og Socialforvaltningen, som kan hjælpe dig med visitationen i Kolding Kommune. De kan kontaktes på telefon eller mail Brug for hjælp Hvis du har tiltagende vanskeligt ved at klare dig selv i hverdagen, hvis du synes at boligen er blevet uhensigtsmæssig at færdes i, hvis du ikke kan færdes ude eller du bliver ramt af sygdom, kan du altid rette henvendelse til visitationen. Visitation En visitator er en sundhedsfaglig myndighedsperson der foretager en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering sammen med dig, af det du søger om. Vurderingen tager afsæt i gældende lov og Kolding Kommunes kvalitetsstandarder. Kolding Kommunes visitatorer foretager visitation til hjemmehjælp, plejeboliger, handicapboliger, madservice, omsorgstandpleje, pasning af alvorligt syge og døende, handicapkørsel samt post til døren. Ansøgning Når visitationen har modtaget din ansøgning, vil du efterfølgende blive kontaktet af visitator med henblik på at aftale et visitationsbesøg hjemme hos dig. Du har mulighed for at have en bisidder med ved besøget. Det kan f.eks. være en nær pårørende. Hvis behovet for hjælp er uopsætteligt, sætter visitationen hjælpen i gang, inden du har fået et visitationsbesøg. Hvis du udskrives fra hospitalet kontakter hospitalet visitationen, hvis der er behov for hjælp, når du kommer hjem. Visitationsbesøg Visitator foretager i samarbejde med dig en funktionsvurdering. En funktionsvurdering er en konkret og individuel vurdering af, hvordan du og evt. andre i husstanden, klarer de praktiske og personlige opgaver i hverdagen. Vurderingen foretages i dit hjem og danner grundlag for, om det du har ansøgt kan imødekommes. Selve visitationsbesøget vil typisk vare en times tid. Du vil få en skriftlig afgørelse. Dit valg Når du er berettiget til hjemmehjælp, har du mulighed for at vælge mellem Kolding Kommunes egen hjemmepleje, eller et af de godkendte private firmaer der har kontrakt med Kolding Kommune. Du har også mulighed for at udpege en person, du kender, til at udføre opgaverne. Denne person skal godkendes af Kolding Kommune. Du vil derefter blive kontaktet af den valgte leverandør om, hvornår hjælpen starter. Vi laver mad med omhu og det kan smages... Elbokøkkenet i Taulov kan sørge for, at din middag bliver ét af dagens højdepunkter! Vi laver kvalitetsmad med god smag med kvalitetsråvarer og en god, traditionel indstilling til madlavning. Tingvejen 31, Taulov, 7000 Fredericia. Telefon mellem

16 16 Ældreguide - Kolding Kommune Ældrerådets mangesidede opgaver Ældrerådets vigtigste opgave er at være de ældres stemme. Vi skal medvirke til dialog mellem borgerne og politikerne, og vi arbejder for at sikre de bedst mulige forhold for de ældre borgere. Der er mange måder at gøre det på, og vi bliver involveret på mange niveauer og på mange måder. Vi skal høres, og vi bliver hørt Byrådet og alle dets politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold, som har betydning for kommunens ældre. Vi er et rådgivende organ og kan derfor ikke beslutte noget eller ændre en afgørelse, og byrådet er ikke forpligtet til at følge vores anbefalinger. Men vi kan sige vores mening, og det gør vi. I Ældrerådet arbejder vi seriøst med at udarbejde høringssvar og er løbende i dialog med politikerne; og det virker. Ofte kan vi se at der i afgørelser, politikker og på budgetterne er blevet taget hensyn til vores ytringer, og det er vi meget glade for på alle ældres vegne. Dit Ældreråd Vi vil være de ældres stemme, og for at være det er vi løbende i dialog med jer. Hvert medlem af Ældrerådet er tilknyttet mindst et plejecenter og aktivitetscenter, hvor vi møder beboere, pårørende og personale. På den måde kan vi følge arbej - det med de ældre og blive opmærksomme på, hvordan det udvikler sig og hvilke emner der er aktuelle. Det kæmper vi for Mange sager er vigtige for de ældre i Kolding Kommune, og alle relevante emner får vores opmærksomhed. Men blandt de største emner er seniorbudgettet og de varme hænder. Vi ved, at der er pres på økonomien i de offentlige budgetter, og derfor arbejder vi for at finde den bedst mulige balance mellem varme hænder og velfærdsteknologi til borgerens bedste. En succeshistorie I Ældrerådet bliver vi hørt, og vi har derfor mange succeshistorier, men ikke alle er lige så konkrete som denne: På et tidspunkt ville byrådet slå alle aktivitetstilbud sammen på få centrale steder, men i dag er der stadig senioraktiviteter fordelt ud over hele kommunen, så næsten uanset hvor du bor, har du ikke langt til godt selskab og spændende tilbud i din hverdag. Byrådet lyttede til vores høringsvar og ændrede deres beslutning. I Ældrerådet er vi eksperter i seniorliv, fordi kommunens mange ældre borgere deler deres viden med os og det ved de i byrådet. Så tak fordi du er med til at gøre vort arbejde muligt.

17 17 Hjælpemidler Proteser, el-stole, høreapparater, kompressionsstrømper, ortopædiske sko, parykker og meget meget mere er en ganske almindelige del af hverdagen for mange ældre borgere. Det kan være meget omkostningsfuldt at være afhængig af et hjælpemiddel, men i mange tilfælde er der hjælp at hente hos kommunens afdeling for Kommunikation og Hjælpemidler. Det er også muligt at søge om tilskud til et særligt køretøj eller særlig boligindretning eller blot låne et sæt krykker. Du kan læse mere om, hvilke tilbud du kan søge støtte til på kommunens hjemmeside, eller du kan kontakte afdeling for Kommunikation og Hjælpemidler. Her sidder medarbejdere klar til at guide dig i dit valg af hjælpemiddel, i hvilke muligheder du har samt hvordan du ansøger. Kontakt afdelingen for Kommunikation og Hjælpemidler Telefon: Alle hverdage og Eller på mail: Åben hjælpemiddelservice Vejledning og test af hjælpemidler. Hver torsdag kl på Falcks Hjælpemiddeldepot Jernet 13, 6000 Kolding

18 18 Ældreguide - Kolding Kommune Muligheder for demente En sygdom som mange desværre kender alt for godt, er demens. Den er ofte omtalt som de pårørendes sygdom, og det er med god grund. Det er en meget almindelig sygdom, og det positive ved det er, at der er mange initiativer på området. Her har vi valgt er par ud, og ønsker du mere information eller konkret hjælp kan du kontakte Demensteamet i Kolding Kommune på Telefon alle hverdage mellem Livskvalitet I Ældrerådet er vi meget opmærksomme på, at de demente ældre ikke bliver glemt hverken i eget hjem eller på plejecentrene. Det kræver en stor faglighed at sikre livskvaliteten hos en dement borger, og vi er derfor meget glade for de demenskonsulenter, som er i Kolding Kommune. Hvad har I brug for? Både den demente og dennes pårørende kan have brug for hjælp i forbindelse med sygdommen. Kolding Kommune har tilbud om pårørendegrupper, møderækker, aflastning, daghjem, praktisk hjælp og andet, som kan være brugbart. Ingen bør stå alene med at skulle støtte en dement. Demenskonsulenterne kan hjælpe med at finde det helt rigtige tilbud til jeres situation. Statsaut. fodterapeut Pia P. Hansen Tøndervej 64 Kolding Tlf.: Ydrenr: Alm. fodbehandling Sygesikring Henvisning fra læge

19 19 Økonomi For ældre borgere er folkepension eller efterløn ofte grundlaget for økonomien. Enkelte vil gerne holde kontakten med arbejdsmarkedet efter pensionsalderen og har derfor et lille job som kirkesanger, vicevært eller lignende, så længe det er muligt. Men ofte er der ikke længere det samme økonomiske råderum som tidligere, og mange har derfor glæde af de økonomiske tilskud, man kan søge. Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende udbetalingerne, men har du behov for vejledning til f.eks. udfyldelse af et ansøgningsskema eller brug af internettet, skal du fortsat kontakte den sociale borgerservice i Kolding Kommune. Hvis du som borger skal i kontakt med Udbetaling Danmark, sker det enten telefonisk eller via . Det kunne være med spørgsmål om pension, varmetillæg og ældrecheck. Ud over pension og boligstøtte har du som ældre borger mulighed for at søge økonomisk tilskud til f.eks. tandlægebesøg, briller, fodpleje, varmeregning med mere. NB. Husk at søge inden behandling påbegyndes. Den tredje alder Når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, forandrer økonomien sig, men så bliver der bedre plads til andre værdier i livet. Man får tid til fritidsinteresser, sine børn og børnebørn, frivilligt arbejde og måske endda noget helt nyt. I den tredje alder har man tiden til at tage på det højskoleophold eller den ferie, som man altid har drømt om. Det er også værd at sætte pris på. Kontakt Udbetaling Danmark Ring på telefon Mandag-onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Bemærk for international pension eller social sikring, er telefonerne åbne: Mandag-fredag: kl

20 20 Ældreguide - Kolding Kommune Ældreboliger I Kolding Kommune har vi rigtig mange skønne ældreboliger, som du kan søge, hvis du har svært ved at klare dig i en anden bolig. flytte samt hvilke faciliteter du har brug for i et nyt hjem. Det er en stor beslutning at forlade sit eget hjem, men det kan være den rigtige beslutning. Frit valg Borgere, som er blevet indstillet til en ældrebolig, en beskyttet bolig eller en plejebolig har ret til frit at vælge mellem sådanne boliger. Det betyder at du frit kan vælge bebyggelse og endda hvilken kommune, du ønsker at bo i. Vær opmærksom på, at der kan være ventelister. Er det tid til at flytte i ældrebolig? Inden du træffer beslutningen om at søge en ældrebolig, bør du overveje, om du er klar til at Plads til at blive ældre I Kolding Kommunes seniorpolitik er ældres boligforhold et tema. Der er opmærksomhed på at mange ældre i fremtiden ønsker at bo i seniorhuse eller bofællesskaber frem for at flytte i ældreeller plejebolig. Derfor er det et mål at alt nybyggeri tager afsæt i borgernes trivsel, sundhed og sociale relationer. I 2013 skrev Kolding Kommune under på en byggekontrakt om et topmoderne plejecenter ved Vonsild, som allerede har fået navnet Danmarks flotteste plejehjem. Udover at være flot er det også funktionsdygtigt, og skabt ud fra borgernes ønsker og behov.

21 21 Kongebrocentret Hjælp i hjemmet I både hjemmeplejen og sygeplejen ønsker man at hjælpe borgeren til selvhjælp, hvilket vi i Ældrerådet også oplever, er et stort ønske hos borgerne selv. Fokus er på at styrke borgerens hverdag og lade denne bidrage mest muligt selv til hjælpen og plejen. Forebyggende hjemmebesøg Fra du fylder 75 år, tilbyder kommunen dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau. Alle oplysninger der kommer frem under samtalen er underlagt tavshedspligt. Hjemmehjælp Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge om hjemmehjælp. Der er mulighed for at få hjælp til både personlige og praktiske opgaver. Hjemmehjælpen kan være en støtte i forhold til de daglige gøremål og den personlige hygiejne. Visitationen vurderer sammen med dig dit behov for hjemmehjælp. Sygeplejen Alle borgere med ophold i kommunen og uanset alder kan få hjælp fra sygeplejen. Formålet med sygeplejen er, at du altid får den rigtige pleje og behandling samt får hjælp til at kunne takle den nye situation. Sygepleje gives efter henvisning fra din egen læge eller sygehuset, og i akutte tilfælde kan din læge rette henvendelse direkte til sygeplejen. KOLDING FODKLINIK Klinik for fodterapi Ring og bestil tid på: Fredericiagade Kolding

22 22 Ældreguide - Kolding Kommune Det årlige Seniortræf Hvert år i maj måned inviterer Kolding Ældreråd til Seniortræf. Mellem og deltager hvert år på Seniortræf. Det plejer at være en fantastisk hyggelig dag med et væld af forskellige tilbud. En tradition med nyt navn Oprindeligt var det kommunen som arrangerede Rollatortræf, hvor alle rollatorbrugere kunne komme og få efterjusteret deres hjælpemiddel. I dag er det Ældrerådet som planlægger og afholder begivenheden, og i den forbindelse har vi ændret navnet til Seniortræf nu mødes vi nemlig om meget mere end et hjælpemiddel. Det sker Vi syntes det kunne være spændende at lave en aktivitet for alle ældre, og derfor er der noget på programmet for enhver smag: Rådgivning, fællesspisning, konkurrencer, messestande, underholdning og meget mere. Alle er velkomne. L. B. Rengøring alle opgaver løses Ring på tlf.: Østerløkke Bjert

23 23 Vaccination Når vinteren kommer, kommer kulden og influenzaen. Ældre er i risikogruppen for at blive ramt hårdt af influenzavirus, og i Ældrerådet opfordrer vi derfor alle ældre til at blive vaccineret. Danske Lægers Vaccinations Service Alle ældre over 65 år kan blive vaccineret mod influenza hvert år fra den 1. oktober. Vaccinationen bør gives i oktober eller november for at mindske muligheden for smitte mest muligt. I Kolding Kommune kan du gratis blive vaccineret af Danske Lægers Vaccinations Service. Det foregår blandet andet på enkelte apoteker, i ældreklubber og på plejecentre. Stor efterspørgsel De tidligere år har der været stor efterspørgsel på vaccinationen, og det håber vi, at der fortsat vil være.

24 Kontakt til Ældrerådet i Kolding Kommune Borgerservice Bredgade Kolding Telefon: den sociale Borgerservice Nicolai Plads Kolding Telefon: Ældrerådet Ivan A. D. Johansen, Formand Telefon: Udbetaling Danmark Telefon folkepension: Telefon boligstøtte: Senior- og socialforvaltningen Telefon: Kommunikation og hjælpemidler Telefon: Demensteam Telefon: Lægevagt/skadestue Telefon: avisen og brevkassen Ritta Ravnholt Telefon: / Bisiddere Henry Clausen Telefon: Svend Aage Schiermer Telefon: ID.: 225 AD MEDIA

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE LOGO3_1-linjeStor_NEGrød OV1_Kvadrat_RØD VELKOMMEN PÅ KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE ET VISITERET TILBUD FOR DIG, SOM AF FYSISKE, PSYKISKE, ELLER SOCIALE ÅRSAGER IKKE SELV KAN OPSØGE AKTIVITET OG SAMVÆR

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK fordi selvværd er mere end velfærd. liv

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK fordi selvværd er mere end velfærd. liv er et aktivt seniorliv r e h a b i lite r i n g v e l fæ r d s t e kn o l o g i fr i v i lli g e o g fo r e n i n g e r d et n æ r e s u n d h e d s væ s e n s u n d h e d fo r b o r g e r e ov e r 6 5

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kolding kommunes aktivitetscentre

Kolding kommunes aktivitetscentre Velkommen på Kolding kommunes aktivitetscentre Et visiteret tilbud for dig, som er fyldt 65 år, og af fysiske, psykiske, eller sociale årsager ikke selv kan opsøge aktivitet og samvær 2 Aktivt seniorliv

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Sidenr. 255 Referat Mødedato: 12. januar 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 256 Sagsnr.

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 03.03.16 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 53 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 54 Sagsnr.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Lejre. Ældreråd. Seniorguide

Lejre. Ældreråd. Seniorguide Lejre Ældreråd Seniorguide 2 Seniorguide - Praktiske oplysninger for seniorer i Lejre Kommune Ældrerådet har udarbejdet denne guide i håb om, at den vil være en hjælp for seniorer i Lejre Kommune. På de

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at byde dig velkommen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere