hp LaserJet 1000 Brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp LaserJet 1000 Brug"

Transkript

1 hp LaserJet 1000 Brug

2

3 HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, medmindre dette er tilladt ifølge gældende love om ophavsret. Brugeren af den Hewlett-Packard-printer, der beskrives i denne brugerhåndbog, tildeles licens til at: a) udskrive kopier af denne brugerhåndbog til PERSONLIG, INTERN eller FIRMAMÆSSIG brug, idet brugeren er underlagt begrænsningen om ikke at sælge, videresælge eller på anden måde distribuere disse eksemplarer; og at b) placere en elektronisk kopi af denne brugerhåndbog på en netværksserver, forudsat at adgangen til den elektroniske kopi er begrænset til PRIVATE og INTERNE brugere af den Hewlett-Packard-printer, som beskrives i denne brugerhåndbog. Publikationsnummer: Q1342-online Første udgave: oktober Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Hewlett-Packard giver ingen garanti med hensyn til disse oplysninger. HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG DET STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller hændelige skader eller nogen følgeskader eller andre skader, som er opstået i forbindelse med leveringen eller brugen af disse oplysninger. Varemærker Microsoft, MS Windows, Windows og MS-DOS er varemærker registreret i USA, tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA, tilhørende United States Environmental Protection Agency. Netscape er et varemærke registreret i USA, tilhørende Netscape Communications Corporation. Zenographics er et varemærke registreret i USA, tilhørende Zenographics, Incorporated. Alle andre produkter, der er nævnt i denne brugerhåndbog, kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontrol af omgivelserne Installation af printersoftwaren Klargøring af tonerkassetten Installation af tonerkassetten Ilægning af papir i inputbakken Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af netledningen Fejlfinding af printeren Installationen er fuldført Lær printeren at kende Identifikation af printerens komponenter Statusindikatorer Printerens inputbakke Printerens papirstyr Printerens udskriftsgange Tonerdæksel Slukning af strømmen Spændingskonverteringer Medier Valg af papir og andre medier Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Ilægning af medier i inputbakken Specifikke medietyper Udskrivning på transparenter og etiketter Udskrivning på konvolutter Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Udskrivning på specialmedier og kortmateriale Udskrivningsopgaver Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp Printeregenskaber (driver) Online-hjælp til printeregenskaber Udskrivning af vandmærker Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Annullering af udskriftsjob Indstillinger for udskriftskvalitet Brug af EconoMode (Spar toner) DAWW Indhold 3

6 5 Styring af tonerkassetten Brug af HP-tonerkassetter HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP Opbevaring af tonerkassetter Tonerkassettens forventede levetid Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Omfordeling af toner Udskiftning af tonerkassetten Fejlfinding af printeren Sådan finder du en løsning Siderne blev ikke udskrevet Siderne blev udskrevet, men der var et problem Softwaren er installeret, men siderne er ikke blevet udskrevet Statusindikatormønstre Fejlmeddelelser på skærmen Mediehåndteringsproblemer Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen Problemer med printersoftwaren Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af printeren Rengøring af printerens mediegang Udbedring af papirstop i printeren Udskiftning af opsamlingsvalsen Rengøring af opsamlingsvalsen Udskiftning af printerens separationspude Udskrivning af en printertestside Service og support Tilgængelighed Hardwareservice Udvidet garanti Retningslinier for emballering af printeren Serviceoplysningsskema Hewlett-Packard-support Kundesupport og hjælp til produktreparation (USA og Canada) Europæisk kundesupportcenter Supportnumre Online-service Anskaffelse af softwareprogrammer og elektroniske oplysninger Direkte bestilling af Hewlett-Packard-tilbehør eller forbrugsmaterialer Hewlett-Packard Support Assistant-cd Hewlett-Packard-serviceoplysninger HP SupportPack Salgs- og servicekontorer verden over Indhold DAWW

7 Kapitel A Printerspecifikationer Specifikationer FCC-overensstemmelse Produktets miljøbeskyttelsesprogram Beskyttelse af miljøet Datablad vedrørende materialesikkerhed Regulative erklæringer Overensstemmelseserklæring Erklæring om lasersikkerhed Canadiske DOC-regulativer Koreansk EMI-erklæring Japansk EMI-erklæring Lasererklæring for Finland Kapitel B Mediespecifikationer Mediespecifikationer for printeren Understøttede medieformater (printer) Retningslinjer for brug af medier papir Etiketter transparenter Konvolutter Kortmateriale og tungt medie Kapitel C Garanti og licens Hewlett-Packard-softwarelicensaftale Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Begrænset garanti for tonerkassettens levetid Kapitel D Oplysninger om tilbehør og bestilling Kapitel E Installation af delte printere Installation af en delt printer i Windows 98 og Millennium Installation af en delt printer i Windows Installation af en delt printer i Windows XP Indeks DAWW Indhold 5

8 6 Indhold DAWW

9 1 Kom godt i gang I dette kapitel finder du følgende oplysninger om softwareinstallationen og opsætningen af printeren: Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontrol af omgivelserne Installation af printersoftwaren Klargøring af tonerkassetten Installation af tonerkassetten Ilægning af papir i inputbakken Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af netledningen Fejlfinding af printeren Installationen er fuldført DAWW 7

10 Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontroller, at alle dele er blevet leveret. 1 printer 2 tonerkassette (i beskyttelsespose) 3 opsætningsvejledning 4 software og elektronisk brugerhåndbog (på én cd) 5 netledning 6 inputbakke 7 USB-kabel med stik 253 mm 486 mm Anbring printeren på en solid og plan overflade. Sørg for, at der er plads til ventilation. Gør plads bag ved printeren til udskrifter fra den direkte udskriftsgang. 8 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

11 Kontrol af omgivelserne Printeren må ikke placeres i direkte sollys. Undgå pludselige ændringer i temperaturen eller luftfugtigheden. Temperatur 10 til 32,5 C Relativ luftfugtighed 20-80% Installation af printersoftwaren Sådan installeres printersoftwaren fra cd en 1 Vælg Installer i autorun-skærmbilledet. Klik på Start og derefter på Kør i Windowssystembakken, hvis der ikke foretages autorun. Indtast x:\setup (hvor x er bogstavet for cd-rom-drevet), og klik på OK. 2 Følg vejledningen på skærmen. DAWW Kontrol af omgivelserne 9

12 Klargøring af tonerkassetten Tag tonerkassetten ud af plastposen. Fjern mylartapen ved at brække tappen til venstre og trække tapen helt ud. Installation af tonerkassetten Isæt tonerkassetten korrekt i printeren. Ilægning af papir i inputbakken Skub inputbakken ind i printeren, og pres den ned, indtil den sidder korrekt. 2 Skub papirstyrene ud til siden, og tilpas dem derefter til mediet. 3 Ilæg mediet i inputbakken. Juster papirstyrene, indtil de flugter med mediet. 4 Installer inputbakkens dæksel. 10 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

13 Tilslutning af USB-kablet Sæt USB-kabelstikket i printeren (A). Tilslut USB-kablet til pc en (B). Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til printeren (A). Tilslut netledningen til stikkontakten (B). DAWW Tilslutning af USB-kablet 11

14 Fejlfinding af printeren Hvis den øverste statusindikator lyser, er printeren klar til udskrivning. Kontroller netledningen og USB-kabeltilslutningen, hvis statusindikatorerne ikke lyser. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive beskadiget. Installationen er fuldført Tillykke! Din HP LaserJet 1000 Series-printer er klar til brug. Se Fejlfinding af printeren, eller gå til HPs Websted for supportoplysninger på adressen hvis du har problemer. 12 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

15 2 Lær printeren at kende I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Identifikation af printerens komponenter Slukning af strømmen Spændingskonverteringer DAWW 13

16 Identifikation af printerens komponenter 1. statusindikatorer 2. inputbakke 3. papirstøtte til inputbakke 4. papirsidestyr til inputbakke 5. tonerdæksel 6. udskriftsbakke udløserhåndtag til papirstop 8. direkte udskriftsgang 9. strømtilslutning 10. port til USB-kabelstik 11. printertestknap Kapitel 2 Lær printeren at kende DAWW

17 Statusindikatorer Statusindikatorerne angiver printerens status. Klar-indikator (grøn) Eftersyn-indikator (gul) Klar-indikator: Angiver, at printeren er klar til udskrivning, eller at printeren behandler data. Eftersyn-indikator: Angiver, at printerens inputbakke er tom, at tonerdækslet er åbent, at tonerkassetten mangler, eller at der opstod andre fejl. Bemærk! Se Statusindikatormønstre for at få en beskrivelse af indikatormønstre. Printerens inputbakke Den leverede inputbakke, der er placeret foran på printeren, kan rumme op til 250 ark 75 g/m 2 papir, flere konvolutter eller andre medier. Se Mediespecifikationer for at få yderligere oplysninger om medietyper. DAWW Identifikation af printerens komponenter 15

18 Printerens papirstyr Inputbakken har en papirstøtte og papirsidestyr. Papirstyr sikrer, at medier indføres korrekt i printeren, og at udskriften ikke er skæv (skæv tekst på siden). Når du ilægger medier, skal papirstyrene justeres, så de passer til bredden og længden på det anvendte medie. Printerens udskriftsgange Udskriftsbakke Udskriftsbakken er placeret øverst på printeren. Udskrevne medier samles her i korrekt rækkefølge, når den direkte udskriftsgang er lukket. Anvend udskriftsbakken, når du udskriver almindelige og store, sorterede dokumenter. 16 Kapitel 2 Lær printeren at kende DAWW

19 Direkte udskriftsgang Den direkte udskriftsgang er praktisk, når du udskriver konvolutter, transparenter, tunge medier eller andet, der har tendens til at krølle, når det udskrives. Når den direkte udskriftsgang er åben, udskrives udskrifterne i omvendt rækkefølge. Bemærk! Ved brug af den direkte udskriftsgang stables udskrifterne ikke. Udskrifterne vil falde ned på gulvet, medmindre du fjerner dem, efterhånden som de kommer ud af printeren. Tonerdæksel Tonerdækslet er placeret foran på printeren. Du skal åbne tonerdækslet for at få adgang til tonerkassetten, udbedre papirstop og rengøre printeren. Åbn tonerdækslet ved at tage fat i begge sider af tonerdækslet, og træk dækslet ind mod dig selv. Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. DAWW Identifikation af printerens komponenter 17

20 6OXNQLQJDIVWU PPHQ 7U NVWLNNHWWLOSULQWHUHQXGDIVWLNNRQWDNWHQIRUDWVOXNNHVWU PPHQ $'9$56(/ $IVLNNHUKHGVKHQV\QVNDOGXWDJHVWLNNHWWLOSULQWHUHQXGDIVWLNNRQWDNWHQQnUGXDIHQHOOHUDQGHQJUXQG VNDORUGQHQRJHWLQGHLSULQWHUHQ 6S QGLQJVNRQYHUWHULQJHU 3nJUXQGDIGHIRUVNHOOLJHVSHFLILNDWLRQHUWLOE\GHU+HZOHWW3DFNDUGLNNHVS QGLQJVNRQYHUWHULQJHOOHU XQGHUVW WWHOVHDIVS QGLQJVNRQYHUWHULQJDIGHQDPHULNDQVNHXGJDYHDI+3 /DVHU-HWSULQWHUVHULHQWLO EUXJLDQGUHODQGH+YLVGXKDUSODQHURPDWDQYHQGHXGVW\UHWXGHQIRU86$UnGHU+HZOHWW3DFNDUG GLJWLODWN EHGHWSnJ OGHQGHSURGXNWLGHWODQGHOOHUGHQUHJLRQKYRUGHWVNDODQYHQGHV )256,*7,*.RQWUROOHUSULQWHUHQVVS QGLQJVNUDYLQGHQGHQWLOVOXWWHVVWU P+YLVGXWLOVOXWWHUHQSULQWHUGHUNU YHU YROWVS QGLQJWLOHQYROWVWLNNRQWDNWYLOSULQWHUHQEOLYHEHVNDGLJHW.DSLWHO/ USULQWHUHQDWNHQGH '$::

21 3 Medier I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Valg af papir og andre medier Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Ilægning af medier i inputbakken Udskrivning på transparenter og etiketter Udskrivning på konvolutter Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Udskrivning på specialmedier og kortmateriale DAWW 19

22 Valg af papir og andre medier HP LaserJet-printere leverer en fremragende udskriftskvalitet. Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. papir (herunder papir med op til 100% genbrugt fiberindhold), konvolutter, etiketter, transparenter og specialmedier. Følgende medieformater understøttes: Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm Egenskaber som vægt, fiber- og fugtindhold er vigtige faktorer, som påvirker printerens ydeevne og udskriftskvalitet. Hvis du vil opnå den bedst mulige udskriftskvalitet, skal du kun anvende medier af høj kvalitet, der er specielt fremstillet til laserprintere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få udførlige papir- og mediespecifikationer. Bemærk! Afprøv altid mediet, før du køber et større parti. Medieleverandøren skal være bekendt med de krav, der er angivet i Guidelines for Paper and Other Print Media (HP-varenummer ). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Temperaturen i printerens fikseringsenhed har indvirkning på udskriftskvaliteten af de udskrevne dokumenter. Forskellige medietyper kræver forskellige temperaturer i fikseringsenheden for at optimere udskriftskvaliteten. Du kan angive den medietype, der anvendes til udskrivning, i printerdriveren. Derved indstilles fikseringsenheden til en temperatur, der passer til det pågældende medie. Sådan ændres medietypen i printerdriveren 1 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Papir. 3 Vælg den ønskede medietype på rullelisten Optimer til. 4 Klik på OK. Bemærk! Udskrivningshastigheden nedsættes automatisk ved udskrivning af specialmedier. 20 Kapitel 3 Medier DAWW

23 Ilægning af medier i inputbakken Inputbakken kan rumme op til 250 sider 75 g/m2 papir eller færre sider, hvis der anvendes tungere medier (25 mm stak eller derunder). Ilæg mediet med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster altid papirsidestyrene og papirstøtten for at undgå papirstop og skæv udskrivning. FORSIGTIG Hvis du forsøger at udskrive på et medie, der er krøllet, foldet eller på anden måde beskadiget, kan der opstå papirstop. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Bemærk! Hvis du vil anvende et nyt medie, skal du sørge for at tage hele mediestakken ud af inputbakken og derefter rette den nye mediestak. Dette forhindrer, at der føres flere ark igennem printeren på én gang. Derved reduceres risikoen for papirstop. Specifikke medietyper Transparenter og etiketter: Ilæg transparenter og etiketter med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på transparenter og etiketter for at få yderligere oplysninger. Konvolutter: Ilæg konvolutterne med den smalle frimærkeende forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på konvolutter for at få yderligere oplysninger. Brevhoved og fortrykte formularer: Ilæg papir med brevhoved og fortrykte formularer med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer for at få yderligere oplysninger. Specialmedier og kortmateriale: Ilæg specialmediet og kortmaterialet med den smalle side forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på specialmedier og kortmateriale for at få yderligere oplysninger. DAWW Ilægning af medier i inputbakken 21

24 Udskrivning på transparenter og etiketter Brug kun transparenter og etiketter, der anbefales til brug i laserprintere, f.eks. HP transparenter og HP LaserJet-etiketter. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. FORSIGTIG Efterse mediet for at sikre, at det ikke er rynket eller krøllet, at kanterne ikke er flossede, og der ikke mangler etiketter. FORSIGTIG Brug kun etiketter, hvor man ikke kan se bærearket imellem etiketterne. Etiketter kan løsne sig fra arket, når der er mellemrum imellem dem, hvilket kan forårsage alvorlige papirstop. Sådan udskriver du transparenter eller etiketter 1 Åbn den direkte udskriftsgang. 2 Ilæg mediet i inputbakken. Sørg for, at ilægge mediet med den øverste kant forrest, og at den side, der skal udskrives på (ru side), vender opad. 3 Juster papirstyrene. 4 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Transparent eller Etiketter på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskriv dokumentet. Fjern mediet fra printerens bagside, efterhånden som det udskrives, for at undgå, at siderne klistrer sammen, og læg derefter de udskrevne sider på en plan overflade. 22 Kapitel 3 Medier DAWW

25 Udskrivning på konvolutter 1 2 Brug kun konvolutter, der anbefales til laserprintere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. 1 Åbn den direkte udskriftsgang for at undgå, at konvolutterne krøller under udskrivningen. 2 Juster papirstyrene udad, så de er lidt bredere end konvolutterne, inden konvolutterne ilægges. 3 Ilæg konvolutterne med frimærkeenden forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Bemærk! Hvis konvolutternes korte side er udstyret med en flap, skal denne side først indføres i printeren. 3 4 Juster papirstyrene, så de passer til konvolutternes længde og bredde. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Konvolut på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskrift inputbakkens dæksel. 4 5 DAWW Udskrivning på konvolutter 23

26 Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Sådan udskriver du papir med brevhoved eller fortrykte formularer 1 Ilæg mediet med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster papirstyrene, så de passer til mediets bredde. 2 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg det ønskede medie på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 3 Udskriv dokumentet. Bemærk! Hvis du vil udskrive et følgebrev på en side med brevhoved efterfulgt af et flersidet dokument, ilægges standardmediet i inputbakken. Anbring papiret med brevhovedet øverst i standardmediestakken. Printeren udskriver automatisk papiret med brevhovedet først. 24 Kapitel 3 Medier DAWW

27 Udskrivning på specialmedier og kortmateriale HP LaserJet 1000 Series-printer kan udskrive på specialmedier eller kortmateriale mellem 76 x 127 mm og 216 x 356 mm. FORSIGTIG Kontroller, at arkene ikke hænger sammen, før de ilægges. Sådan udskrives på specialmedier eller kortmateriale 1 Åbn den direkte udskriftsgang. 2 Ilæg mediet med den smalle side forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster papirstyrene, så de passer til mediet. 3 Vælg den korrekte mediestørrelse i printerindstillingerne. (Softwareindstillingerne kan tilsidesætte printeregenskaberne). 4 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg det ønskede medie på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskriv dokumentet. DAWW Udskrivning på specialmedier og kortmateriale 25

28 26 Kapitel 3 Medier DAWW

29 4 Udskrivningsopgaver I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp Udskrivning af vandmærker Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Annullering af udskriftsjob Indstillinger for udskriftskvalitet Brug af EconoMode (Spar toner) DAWW 27

30 Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp I dette afsnit finder du oplysninger om følgende emner: Printeregenskaber (driver) Online-hjælp til printeregenskaber Printeregenskaber (driver) Printeregenskaberne styrer printeren. Du kan ændre standardindstillingerne, f.eks. medieformat og -type, udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning), opløsning og vandmærker. Du kan få adgang til printeregenskaberne på følgende måder: Ved hjælp af det softwareprogram, der anvendes til udskrivning. Ved anvendelse af denne metode er det kun det aktuelle softwareprograms indstillinger, der ændres. Ved hjælp af Windows -operativsystemet. Ved anvendelse af denne metode ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob. Bemærk! Da mange softwareprogrammer anvender forskellige metoder til at få adgang til printeregenskaberne, indeholder følgende afsnit en beskrivelse af de mest almindelige metoder, der anvendes i Windows 98, 2000, Millennium og XP. Sådan ændres det aktuelle softwareprograms indstillinger Bemærk! Følgende metode er den mest anvendte, selvom trinene kan variere fra program til program. 1 Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på Udskriv. 2 Klik på Egenskaber i dialogboksen Udskriv. 3 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob i Windows 98, 2000 og Millennium 1 Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Indstillinger, og klik på Printere. 2 Højreklik på printerikonet for HP LaserJet Klik på Egenskaber. 4 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. Bemærk! I Windows 2000 er mange af disse funktioner tilgængelige i menuen Udskriftsindstillinger. Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob i Windows XP 1 Klik på Start i Windows-systembakken, og klik på Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Printere og anden hardware. 3 Klik på Printere og faxenheder. 4 Højreklik på printerikonet for HP LaserJet Klik på Egenskaber. 6 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. 28 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

31 Online-hjælp til printeregenskaber Online-hjælp til printeregenskaberne (driver) omfatter oplysninger, der er specifikke for funktionerne i printeregenskaberne. Denne online-hjælp indeholder en vejledning til ændring af printerens standardindstillinger. Du kan få adgang til printeregenskabernes hjælpesystem ved at åbne printerdriveren, klikke på fanen Printeregenskaber og derefter klikke på Hjælp. DAWW Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp 29

32 Udskrivning af vandmærker Vandmærkefunktionen giver dig mulighed for at udskrive tekst nedenunder (i baggrunden af) teksten i et eksisterende dokument. Du vil måske gerne udskrive store grå bogstaver, hvor der står Kladde eller Fortroligt, på tværs af den første side eller på tværs af alle siderne i et dokument. Sådan åbnes vandmærkefunktionen 1 Åbn printeregenskaberne via softwareprogrammet. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Effekter, og angiv den type vandmærke, du gerne vil udskrive på dokumentet. 3 Klik på OK. Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Du kan vælge det antal sider, du vil udskrive på et enkelt ark papir. Hvis du vælger at udskrive mere end én side pr. ark, vil sidernes størrelse være reduceret, og de vil blive ordnet på arket i den rækkefølge, som de ellers ville være blevet udskrevet i. Du kan angive op til 9 sider pr. ark. Sådan åbnes funktionen til flere sider pr. ark 1 Åbn printeregenskaberne via softwareprogrammet. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Færdigbehandling. 3 Angiv det ønskede antal sider pr. ark i feltet Sider pr. ark. 4 Vælg Udskriv siderammer, hvis du vil udskrive rammer omkring hver side. 5 Hvis du vil angive den rækkefølge, som du ønsker, at siderne skal udskrives i på siden, skal du vælge den ønskede indstilling på rullelisten Siderækkefølge. 6 Klik på OK. 30 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

33 Annullering af udskriftsjob Et udskriftsjob kan annulleres fra et softwareprogram eller en udskriftskø. Du kan standse printeren med det samme, hvis du fjerner det resterende medie fra printeren. Benyt en af følgende muligheder, når printeren er standset: Softwareprogram: Normalt vises der et kort øjeblik en dialogboks på skærmen, hvor du kan annullere udskriftsjobbet. Windows-udskriftskø: Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, kan du slette jobbet fra skærmbilledet Printer. Hvis statusindikatoren bliver ved med at blinke, efter at et job er blevet annulleret, er computeren stadig ved at sende jobbet til printeren. Du kan enten slette jobbet i udskriftskøen eller vente, indtil computeren er færdig med at sende data. Printeren vender tilbage til Klar-tilstanden. Indstillinger for udskriftskvalitet Indstillingerne for udskriftskvalitet afgør, hvor lys eller mørk udskriften er på siden, samt hvilken stil, grafikken udskrives i. Indstillingerne for udskriftskvalitet kan også bruges til at optimere udskriftskvaliteten for en bestemt medietype. Se Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper for at få yderligere oplysninger. Du kan ændre indstillingerne i printeregenskaberne, så de passer til de jobtyper, du udskriver. Følgende indstillinger for udskriftskvalitet er tilgængelige: Bedste kvalitet: Der udskrives med 600 dpi, hvilket giver den bedste udskriftskvalitet. Dette er standardindstillingen. 300 dpi: Opløsningen er reduceret lidt, så jobbet kan udskrives hurtigere. Speciel: Denne indstilling anvendes til at angive brugerdefinerede indstillinger for udskriftskvalitet. EconoMode (Spar toner): Dokumentet udskrives ved brug af mindre toner. Denne indstilling er nyttig, når du udskriver kladder. Sådan ændres indstillingerne for udskriftskvalitet 1 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Færdigbehandling. 3 Vælg indstillingen Udskriftskvalitet. 4 Klik på Detaljer, hvis du vil vise og ændre udskrifts- og grafikindstillingerne for den valgte indstilling. Brug af EconoMode (Spar toner) Anvendelse af EconoMode er en god måde at forlænge tonerkassettens levetid på. EconoMode bruger meget mindre toner end normal udskrivning. Det udskrevne billede er meget lysere, men det er tilstrækkeligt til kladde- og korrekturudskrifter. EconoMode aktiveres via printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Færdigbehandling, vælg EconoMode, og klik på OK. DAWW Annullering af udskriftsjob 31

34 32 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

35 5 Styring af tonerkassetten I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Brug af HP-tonerkassetter Opbevaring af tonerkassetter Tonerkassettens forventede levetid Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Omfordeling af toner Udskiftning af tonerkassetten DAWW 33

36 Brug af HP-tonerkassetter HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af tonerkassetter, hverken nye, genopfyldte eller genfremstillede, der ikke er fra HP. Eftersom de ikke er HP-produkter, har Hewlett-Packard ingen indflydelse på deres design og kan ikke kontrollere kvaliteten. Påkrævet service eller reparation som følge af brug af tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP, er ikke omfattet af printergarantien. Bemærk! Garantien omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes software, tilslutning eller dele, der ikke er leveret af HP. Opbevaring af tonerkassetter Tag ikke tonerkassetten ud af pakken, inden den skal bruges. Holdbarheden for en tonerkassette i en uåbnet pakke er ca. 2½ år. Holdbarheden for en tonerkassette i en åbnet pakke er ca. 6måneder. FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Tonerkassettens forventede levetid En tonerkassettes levetid afhænger af den mængde toner, som udskriftsjobbene kræver. Ved udskrivning af tekst med 5% dækning holder en standardtonerkassette (C7115A) gennemsnitligt til sider. Dette forudsætter, at udskriftstætheden er indstillet til 3, og at EconoMode er slået fra. (Dette er standardindstillingerne). Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Med henblik på at reducere mængden af affald har Hewlett-Packard udviklet et genbrugsprogram for brugte tonerkassetter. En frankostemplet forsendelsesetiket er vedlagt pakken med den nye HP LaserJet-tonerkassette. Siden 1990 har HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer indsamlet mere end 25 millioner brugte HP LaserJet-tonerkassetter, som ellers ville være blevet smidt på lossepladser verden over. Følg vejledningen, der findes i pakken med den nye tonerkassette, hvis du vil deltage i genbrugsprogrammet. Se Udskiftning af tonerkassetten, eller følg den vejledning, der er vedlagt pakken med tonerkassetten, hvis du vil installere en ny HP-tonerkassette. Se også genbrugsoplysningerne på tonerkassettens pakke samt HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer, der er vedlagt pakken. Printeren bruger mindre toner på hver side, når EconoMode er aktiveret. Hvis du vælger denne indstilling, forlænges tonerkassettens levetid, omkostningerne pr. side reduceres, men udskriftskvaliteten forringes. Se Brug af EconoMode (Spar toner) for at få yderligere oplysninger. 34 Kapitel 5 Styring af tonerkassetten DAWW

37 Omfordeling af toner 1 2 Når tonerstanden er lav, kan der forekomme blege eller lyse områder på en udskreven side. Du kan måske forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at omfordele toneren, hvilket betyder, at du måske kan afslutte det aktuelle udskriftsjob, inden tonerkassetten skal udskiftes. Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. 1 Åbn tonerdækslet, og tag tonerkassetten ud af printeren. FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den med et ark papir. 3 2 Ryst forsigtigt tonerkassetten fra side til side for at omfordele toneren. FORSIGTIG Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig permanent fast i stoffet. 3 Placer tonerkassetten i printeren igen, og luk tonerdækslet. Hvis udskriften stadig er lys, skal du installere en ny tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. DAWW Omfordeling af toner 35

38 Udskiftning af tonerkassetten 1 Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. 1 Åbn tonerdækslet, og tag den gamle tonerkassette ud. Se Genbrug af tonerkassetter eller genbrugsoplysningerne i pakken med tonerkassetten FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den med et ark papir. 2 Tag den nye tonerkassette ud af emballagen, og ryst den forsigtigt fra side til side for at fordele toneren jævnt inde i kassetten. 3 Bøj tappen på venstre side af kassetten, så den går løs. 4 Træk i tappen, indtil al tapen er fjernet fra kassetten. Læg tappen tilbage i pakken med henblik på genbrug. 5 Placer tonerkassetten korrekt i printeren. Luk tonerdækslet. FORSIGTIG Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig permanent fast i stoffet Kapitel 5 Styring af tonerkassetten DAWW

39 6 Fejlfinding af printeren I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Sådan finder du en løsning Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af printeren Udbedring af papirstop i printeren Udskiftning af opsamlingsvalsen Rengøring af opsamlingsvalsen Udskiftning af printerens separationspude Udskrivning af en printertestside Bemærk! Se Hewlett-Packards Websted for opdateringer af software og printerdrivere, ofte stillede spørgsmål og yderligere oplysninger om fejlfinding. Se Online-service, hvor du kan finde den relevante Webadresse. DAWW 37

40 Sådan finder du en løsning I dette afsnit kan du finde en løsning på almindelige printerproblemer. Siderne blev ikke udskrevet Statusindikatormønstre: Hvilket statusindikatormønster vises der på printeren? Se Statusindikatormønstre for at få yderligere oplysninger. Fejlmeddelelser på skærmen: Er der en meddelelse på skærmen? Se Fejlmeddelelser på skærmen for at få yderligere oplysninger. Mediehåndtering: Indføres mediet forkert i printeren? Er der papirstop? Se Mediehåndteringsproblemer for at få yderligere oplysninger. Siderne blev udskrevet, men der var et problem Udskriftskvaliteten var dårlig: Se Forbedring af udskriftskvaliteten for at få yderligere oplysninger. De udskrevne sider ser ikke altid ud, som de gør på skærmen (udskriv eksempel): Se Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen for at få yderligere oplysninger. Printerindstillingerne passede ikke til mediet: Se Mediehåndteringsproblemer for at få yderligere oplysninger. Softwaren er installeret, men siderne er ikke blevet udskrevet Er printerdriverikonet tilgængeligt? Er printeren i Klar-tilstand? Er det muligt at vælge printeren i dialogboksen Udskriv? Se Problemer med printersoftwaren for at få yderligere oplysninger. 38 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

41 Statusindikatormønstre Forklaring på statusindikator Symbol for indikator slukket Symbol for indikator tændt Symbol for indikator blinker Statusindikatormønstre Statusindikatorer Printerens tilstand Handling Klar Printeren er klar til at udskrive. Ingen handling er påkrævet. Behandler Printeren modtager eller behandler data. Vent på, at jobbet udskrives. Rengøringstilstand/Printertest Der udskrives et renseark eller en printertestside. Vent, indtil udskrivningen af rensearket er færdig, og printeren er i Klar-tilstand. Dette kan vare op til to minutter. Vent, indtil udskrivningen af printertestsiden er færdig, og printeren er i Klar-tilstand. Ikke mere hukommelse Printeren har ikke mere hukommelse. Den side, der udskrives, kan være for kompleks for printerens hukommelseskapacitet. Reducer opløsningen. Se Indstillinger for udskriftskvalitet for at få yderligere oplysninger. Dæksel åbent, intet medie, ingen tonerkassette, papirstop eller udløserhåndtagene til papirstop nede Printeren er i en fejltilstand, der kræver operatørindgreb eller hjælp. Kontroller følgende: Tonerdækslet er fuldstændig lukket. Mediet er lagt i. Se Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere vejledning. Tonerkassetten er korrekt installeret i printeren. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Der er ikke papirstop. Se Udbedring af papirstop i printeren for at få yderligere vejledning. Udløserhåndtagene til papirstop befinder sig i lodret position. DAWW Sådan finder du en løsning 39

42 Statusindikatormønstre (fortsat) Statusindikatorer Printerens tilstand Handling Printerinitialisering Printeren initialiseres. Ingen handling er påkrævet. Alvorlig fejl Begge indikatorer lyser. Frakobl printeren i 5 minutter, og tilslut den igen. Kontakt HP Support, hvis printeren stadig er i fejltilstand. Se Service og support. USB-kablet eller strømmen er ikke tilsluttet. Begge indikatorer lyser ikke. Kontroller, at strømmen er tilsluttet. Tag begge stik til netledningen ud, og sæt dem i igen. Tag netledningsstikket og begge stik til USB-kablet ud, og tilslut USB-kablets stik og netledningen igen. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive beskadiget. 40 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

43 Fejlmeddelelser på skærmen Fejlmeddelelser på skærmen fejlmeddelelse Løsning Printeren svarer ikke Kontroller følgende: Klar-indikatoren lyser. Netledningen og USB-kablet er korrekt tilsluttet. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive ødelagt. Kan ikke få adgang til port (bruges af et andet program) Prøv følgende: Genstart computeren. Kontroller, at der kun anvendes ét softwareprogram ad gangen. Ulovlig handling/generel beskyttelsesfejl/spool 32-fejl Der opstod et problem i Windows med computerens systemressourcer (hukommelse eller harddisk). Genstart computeren for at slette denne fejl. Følg nogle eller alle nedenstående anbefalinger, hvis du vil forhindre, at denne fejl opstår i fremtiden: Kør færre programmer ad gangen. Luk de programmer, som du ikke bruger, i stedet for at minimere dem. Programmer, som pauseskærme, antivirusprogrammer, statussoftware, fax-/svarsoftware og menuprogrammer, bruger de ressourcer, som du kan få brug for ved udskrivning. Undgå at udføre hukommelseskrævende opgaver, f.eks. sende en fax eller køre et videoklip, mens du udskriver. Slet alle temp-filer (file_name.tmp) i Temp -underbibliotekerne, f.eks. C:\Windows\Temp. Udskriv med en lavere opløsning. DAWW Sådan finder du en løsning 41

44 Mediehåndteringsproblemer Mediehåndteringsproblemer Problem Løsning Papirstop Se Udbedring af papirstop i printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at du udskriver på et medie, der opfylder specifikationerne. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at du udskriver på et medie, der ikke er rynket, foldet eller beskadiget. Kontroller, at printeren er rengjort. Se Rengøring af printerens mediegang for at få yderligere oplysninger. Hvis du udskriver til den direkte udskriftsgang, skal du lukke og åbne dækslet igen for at sikre, at udløserhåndtagene til papirstop er i lukket-position. Udskriften er skæv Se Skæv side for at få yderligere oplysninger. Juster papirstyrene efter bredden og længden på det medie, du udskriver på, og prøv at udskrive igen. Se Printerens papirstyr eller Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere oplysninger. Der indføres mere end ét ark papir i printeren ad gangen. Inputbakken kan være for fyldt. Se Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at mediet ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Printerens separationspude kan være slidt. Se Udskiftning af printerens separationspude for at få yderligere oplysninger. Printeren indfører ikke mediet fra inputbakken Opsamlingsvalsen kan være snavset eller beskadiget. Se Rengøring af opsamlingsvalsen eller Udskiftning af opsamlingsvalsen for at få yderligere vejledning. Printeren fik mediet til at krølle Se Krølning eller bølger for at få yderligere oplysninger. Åbn den direkte udskriftsgang for at udskrive direkte. Se Printerens udskriftsgange eller Medier for at få yderligere oplysninger. Det udskrevne medie sendes ikke til den korrekte udskriftsgang Åbn eller luk den direkte udskriftsgang, afhængigt af hvilken udskriftsgang du vil benytte. Se Printerens udskriftsgange for at få yderligere oplysninger. Udskriftsjobbet er ekstremt langsomt Printerens maksimale hastighed er 10 sider i minuttet. Udskriftsjobbet kan være meget komplekst. Prøv følgende: Reducer dokumentets kompleksitet (reducer f.eks. grafikmængden). Gå til printeregenskaberne i printerdriveren. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Almindeligt papir på rullelisten Optimer til, og klik på OK. Bemærk! Brug af tungt medie kan bevirke, at toneren ikke doseres rigtigt. Et smalt eller tungt medie nedsætter udskrivningshastigheden. Brug et normalt medie. Udskrivningshastigheden afhænger af computerens processorhastighed, hukommelseskapacitet og ledige diskplads. Prøv at øge disse komponenter. 42 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

45 Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen Problemer med udskrevet side Problem Løsning Forvansket, forkert eller ufuldstændig tekst USB-kablet kan være løst eller defekt. Prøv følgende: Prøv at udskrive et udskriftsjob, som du ved, fungerer. Tilslut om muligt USB-kablet og printeren til en anden computer, og prøv at udskrive et job, som, du ved, fungerer. Tag netledningsstikket og begge stik til USB-kablet ud, og tilslut USB-kablets stik og netledningen igen. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive ødelagt. Der kan have været valgt en forkert printerdriver, da softwaren blev installeret. Kontroller, at HP LaserJet 1000 er valgt i printeregenskaberne. Der kan være fejl i softwareprogrammet. Prøv at udskrive fra et andet softwareprogram. Manglende grafik eller tekst eller blanke sider Kontroller, at filen ikke indeholder blanke sider. Forseglingstapen er muligvis stadig i tonerkassetten. Fjern tonerkassetten, og træk forseglingstapen ud. Installer tonerkassetten igen. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Grafikindstillingerne i printeregenskaberne passer måske ikke til den udskrevne jobtype. Prøv en anden grafikindstilling i printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. Sideformatet er anderledes end på andre printere Hvis du har brugt en ældre eller en alternativ printerdriver (printersoftware) til oprettelse af dokumentet, eller hvis printeregenskabsindstillingerne i softwaren er anderledes, kan sideformatet blive ændret, når du prøver at udskrive med den nye printer eller de nye indstillinger. Prøv at ændre opløsningen, medieformatet, skrifttypeindstillingerne eller andre indstillinger for at afhjælpe dette problem. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. Grafikkvalitet Grafikindstillingerne passer måske ikke til udskriftsjobbet. Kontroller grafikindstillingerne, f.eks. opløsning, under printeregenskaberne, og juster dem om nødvendigt. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. DAWW Sådan finder du en løsning 43

46 Problemer med printersoftwaren Problemer med printersoftwaren Problem Løsning En printerdriver til HP LaserJet 1000-printeren vises ikke i mappen Printer. Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Forsøg at tilslutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren. Hvis du forsøger at udskrive til en delt printer, skal du klikke på Start i Windows-systembakken, vælge Indstillinger og derefter Printere. Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer. Følg anvisningerne i guiden Tilføj printer. Se Installation af delte printere for at få yderligere oplysninger. Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen. Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Kontroller mængden af ledig diskplads på det drev, hvor printersoftwaren installeres. Du kan om nødvendigt frigøre så meget diskplads som muligt og derefter geninstallere printersoftwaren. Kør eventuelt programmet Disk Defragmenter, og geninstaller printersoftwaren. Printeren er i Klar-tilstand, men der foretages ikke udskrivning Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Udskriv en printertestside. Se Udskrivning af en printertestside for at få yderligere vejledning. 44 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

47 Forbedring af udskriftskvaliteten Dette afsnit indeholder oplysninger om identifikation og korrigering af udskriftsfejl. Lys udskrift eller udtoning Der mangler toner. Se Styring af tonerkassetten for at få yderligere oplysninger. Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigt eller for ujævnt). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Hvis hele siden er lys, er justeringen for lys, eller EconoMode er muligvis aktiveret. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Konfigurer, og tilpas indstillingen Udskriftstæthed. Klik på fanen Færdigbehandling, og fjern markeringen af afkrydsningsfeltet EconoMode. Se Sådan sparer du toner for at få yderligere oplysninger. Tonerpletter Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigt eller for ujævnt). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Printeren trænger muligvis til at blive rengjort. Se Rengøring af printeren eller Rengøring af printerens mediegang for at få yderligere vejledning. Udfald En enkelt ark af mediet kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen. Mediets fugtindhold er ujævnt fordelt, eller mediet har fugtige pletter på overfladen. Prøv at udskrive på et nyt medie. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Mediepartiet er dårligt. Fremstillingsprocessen kan forårsage, at visse områder afviser toner. Prøv med en anden medietype eller et andet mediemærke. Tonerkassetten kan være ødelagt. Se Styring af tonerkassetten for at få yderligere oplysninger. Lodrette linjer Kontroller, at dækslet til inputbakken er korrekt placeret. Den lysfølsomme tromle inde i tonerkassetten er muligvis blevet ridset. Installer en ny HP tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Grå baggrund Kontroller, at inputbakken er korrekt placeret. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Konfigurer, og reducer indstillingen Udskriftstæthed. Dette nedbringer omfanget af baggrundsskygge. Skift mediet ud med noget lettere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller printermiljøet. Meget tørre (lav luftfugtighed) luftforhold kan øge omfanget af baggrundsskygge. Installer en ny HP-tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. DAWW Forbedring af udskriftskvaliteten 45

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP LASERJET 9040 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...6 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

Aldrig mere printerproblemer

Aldrig mere printerproblemer Få svar på alle dine spørgsmål: Aldrig mere printerproblemer sådan Hvis din printer ikke vil udskrive eller blot leverer print i dårlig kvalitet, kan du læse her, hvordan du kommer begge problemer til

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer ? 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Read Me First Lea esto primero Dansk HP Color LaserJet 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Copyright-oplysninger

Læs mere

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport HP's kundesupport Tak, fordi du købte en HP DeskJet-printer. Da HP ønsker, at det skal være så let og ubesværet som muligt at eje printeren, understøtter vi købet med HP kundesupport, som er en prisbelønnet

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Kodak EasySharefotoprinter

Kodak EasySharefotoprinter Kodak EasySharefotoprinter 500 Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2005 Alle skærmbilleder

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Indhold 1 Lær din HP-printer at kende Printerdele...3 Kontrolpanelets funktioner...4 2 Udskrivning Udskrivning af dokumenter...5

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren!

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! H er har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage kontakt med din HP-forhandler eller ringe til Kundesupport (du kan finde telefonnummeret

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere