hp LaserJet 1000 Brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp LaserJet 1000 Brug"

Transkript

1 hp LaserJet 1000 Brug

2

3 HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, medmindre dette er tilladt ifølge gældende love om ophavsret. Brugeren af den Hewlett-Packard-printer, der beskrives i denne brugerhåndbog, tildeles licens til at: a) udskrive kopier af denne brugerhåndbog til PERSONLIG, INTERN eller FIRMAMÆSSIG brug, idet brugeren er underlagt begrænsningen om ikke at sælge, videresælge eller på anden måde distribuere disse eksemplarer; og at b) placere en elektronisk kopi af denne brugerhåndbog på en netværksserver, forudsat at adgangen til den elektroniske kopi er begrænset til PRIVATE og INTERNE brugere af den Hewlett-Packard-printer, som beskrives i denne brugerhåndbog. Publikationsnummer: Q1342-online Første udgave: oktober Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Hewlett-Packard giver ingen garanti med hensyn til disse oplysninger. HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG DET STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller hændelige skader eller nogen følgeskader eller andre skader, som er opstået i forbindelse med leveringen eller brugen af disse oplysninger. Varemærker Microsoft, MS Windows, Windows og MS-DOS er varemærker registreret i USA, tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA, tilhørende United States Environmental Protection Agency. Netscape er et varemærke registreret i USA, tilhørende Netscape Communications Corporation. Zenographics er et varemærke registreret i USA, tilhørende Zenographics, Incorporated. Alle andre produkter, der er nævnt i denne brugerhåndbog, kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontrol af omgivelserne Installation af printersoftwaren Klargøring af tonerkassetten Installation af tonerkassetten Ilægning af papir i inputbakken Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af netledningen Fejlfinding af printeren Installationen er fuldført Lær printeren at kende Identifikation af printerens komponenter Statusindikatorer Printerens inputbakke Printerens papirstyr Printerens udskriftsgange Tonerdæksel Slukning af strømmen Spændingskonverteringer Medier Valg af papir og andre medier Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Ilægning af medier i inputbakken Specifikke medietyper Udskrivning på transparenter og etiketter Udskrivning på konvolutter Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Udskrivning på specialmedier og kortmateriale Udskrivningsopgaver Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp Printeregenskaber (driver) Online-hjælp til printeregenskaber Udskrivning af vandmærker Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Annullering af udskriftsjob Indstillinger for udskriftskvalitet Brug af EconoMode (Spar toner) DAWW Indhold 3

6 5 Styring af tonerkassetten Brug af HP-tonerkassetter HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP Opbevaring af tonerkassetter Tonerkassettens forventede levetid Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Omfordeling af toner Udskiftning af tonerkassetten Fejlfinding af printeren Sådan finder du en løsning Siderne blev ikke udskrevet Siderne blev udskrevet, men der var et problem Softwaren er installeret, men siderne er ikke blevet udskrevet Statusindikatormønstre Fejlmeddelelser på skærmen Mediehåndteringsproblemer Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen Problemer med printersoftwaren Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af printeren Rengøring af printerens mediegang Udbedring af papirstop i printeren Udskiftning af opsamlingsvalsen Rengøring af opsamlingsvalsen Udskiftning af printerens separationspude Udskrivning af en printertestside Service og support Tilgængelighed Hardwareservice Udvidet garanti Retningslinier for emballering af printeren Serviceoplysningsskema Hewlett-Packard-support Kundesupport og hjælp til produktreparation (USA og Canada) Europæisk kundesupportcenter Supportnumre Online-service Anskaffelse af softwareprogrammer og elektroniske oplysninger Direkte bestilling af Hewlett-Packard-tilbehør eller forbrugsmaterialer Hewlett-Packard Support Assistant-cd Hewlett-Packard-serviceoplysninger HP SupportPack Salgs- og servicekontorer verden over Indhold DAWW

7 Kapitel A Printerspecifikationer Specifikationer FCC-overensstemmelse Produktets miljøbeskyttelsesprogram Beskyttelse af miljøet Datablad vedrørende materialesikkerhed Regulative erklæringer Overensstemmelseserklæring Erklæring om lasersikkerhed Canadiske DOC-regulativer Koreansk EMI-erklæring Japansk EMI-erklæring Lasererklæring for Finland Kapitel B Mediespecifikationer Mediespecifikationer for printeren Understøttede medieformater (printer) Retningslinjer for brug af medier papir Etiketter transparenter Konvolutter Kortmateriale og tungt medie Kapitel C Garanti og licens Hewlett-Packard-softwarelicensaftale Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Begrænset garanti for tonerkassettens levetid Kapitel D Oplysninger om tilbehør og bestilling Kapitel E Installation af delte printere Installation af en delt printer i Windows 98 og Millennium Installation af en delt printer i Windows Installation af en delt printer i Windows XP Indeks DAWW Indhold 5

8 6 Indhold DAWW

9 1 Kom godt i gang I dette kapitel finder du følgende oplysninger om softwareinstallationen og opsætningen af printeren: Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontrol af omgivelserne Installation af printersoftwaren Klargøring af tonerkassetten Installation af tonerkassetten Ilægning af papir i inputbakken Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af netledningen Fejlfinding af printeren Installationen er fuldført DAWW 7

10 Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontroller, at alle dele er blevet leveret. 1 printer 2 tonerkassette (i beskyttelsespose) 3 opsætningsvejledning 4 software og elektronisk brugerhåndbog (på én cd) 5 netledning 6 inputbakke 7 USB-kabel med stik 253 mm 486 mm Anbring printeren på en solid og plan overflade. Sørg for, at der er plads til ventilation. Gør plads bag ved printeren til udskrifter fra den direkte udskriftsgang. 8 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

11 Kontrol af omgivelserne Printeren må ikke placeres i direkte sollys. Undgå pludselige ændringer i temperaturen eller luftfugtigheden. Temperatur 10 til 32,5 C Relativ luftfugtighed 20-80% Installation af printersoftwaren Sådan installeres printersoftwaren fra cd en 1 Vælg Installer i autorun-skærmbilledet. Klik på Start og derefter på Kør i Windowssystembakken, hvis der ikke foretages autorun. Indtast x:\setup (hvor x er bogstavet for cd-rom-drevet), og klik på OK. 2 Følg vejledningen på skærmen. DAWW Kontrol af omgivelserne 9

12 Klargøring af tonerkassetten Tag tonerkassetten ud af plastposen. Fjern mylartapen ved at brække tappen til venstre og trække tapen helt ud. Installation af tonerkassetten Isæt tonerkassetten korrekt i printeren. Ilægning af papir i inputbakken Skub inputbakken ind i printeren, og pres den ned, indtil den sidder korrekt. 2 Skub papirstyrene ud til siden, og tilpas dem derefter til mediet. 3 Ilæg mediet i inputbakken. Juster papirstyrene, indtil de flugter med mediet. 4 Installer inputbakkens dæksel. 10 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

13 Tilslutning af USB-kablet Sæt USB-kabelstikket i printeren (A). Tilslut USB-kablet til pc en (B). Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til printeren (A). Tilslut netledningen til stikkontakten (B). DAWW Tilslutning af USB-kablet 11

14 Fejlfinding af printeren Hvis den øverste statusindikator lyser, er printeren klar til udskrivning. Kontroller netledningen og USB-kabeltilslutningen, hvis statusindikatorerne ikke lyser. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive beskadiget. Installationen er fuldført Tillykke! Din HP LaserJet 1000 Series-printer er klar til brug. Se Fejlfinding af printeren, eller gå til HPs Websted for supportoplysninger på adressen hvis du har problemer. 12 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

15 2 Lær printeren at kende I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Identifikation af printerens komponenter Slukning af strømmen Spændingskonverteringer DAWW 13

16 Identifikation af printerens komponenter 1. statusindikatorer 2. inputbakke 3. papirstøtte til inputbakke 4. papirsidestyr til inputbakke 5. tonerdæksel 6. udskriftsbakke udløserhåndtag til papirstop 8. direkte udskriftsgang 9. strømtilslutning 10. port til USB-kabelstik 11. printertestknap Kapitel 2 Lær printeren at kende DAWW

17 Statusindikatorer Statusindikatorerne angiver printerens status. Klar-indikator (grøn) Eftersyn-indikator (gul) Klar-indikator: Angiver, at printeren er klar til udskrivning, eller at printeren behandler data. Eftersyn-indikator: Angiver, at printerens inputbakke er tom, at tonerdækslet er åbent, at tonerkassetten mangler, eller at der opstod andre fejl. Bemærk! Se Statusindikatormønstre for at få en beskrivelse af indikatormønstre. Printerens inputbakke Den leverede inputbakke, der er placeret foran på printeren, kan rumme op til 250 ark 75 g/m 2 papir, flere konvolutter eller andre medier. Se Mediespecifikationer for at få yderligere oplysninger om medietyper. DAWW Identifikation af printerens komponenter 15

18 Printerens papirstyr Inputbakken har en papirstøtte og papirsidestyr. Papirstyr sikrer, at medier indføres korrekt i printeren, og at udskriften ikke er skæv (skæv tekst på siden). Når du ilægger medier, skal papirstyrene justeres, så de passer til bredden og længden på det anvendte medie. Printerens udskriftsgange Udskriftsbakke Udskriftsbakken er placeret øverst på printeren. Udskrevne medier samles her i korrekt rækkefølge, når den direkte udskriftsgang er lukket. Anvend udskriftsbakken, når du udskriver almindelige og store, sorterede dokumenter. 16 Kapitel 2 Lær printeren at kende DAWW

19 Direkte udskriftsgang Den direkte udskriftsgang er praktisk, når du udskriver konvolutter, transparenter, tunge medier eller andet, der har tendens til at krølle, når det udskrives. Når den direkte udskriftsgang er åben, udskrives udskrifterne i omvendt rækkefølge. Bemærk! Ved brug af den direkte udskriftsgang stables udskrifterne ikke. Udskrifterne vil falde ned på gulvet, medmindre du fjerner dem, efterhånden som de kommer ud af printeren. Tonerdæksel Tonerdækslet er placeret foran på printeren. Du skal åbne tonerdækslet for at få adgang til tonerkassetten, udbedre papirstop og rengøre printeren. Åbn tonerdækslet ved at tage fat i begge sider af tonerdækslet, og træk dækslet ind mod dig selv. Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. DAWW Identifikation af printerens komponenter 17

20 6OXNQLQJDIVWU PPHQ 7U NVWLNNHWWLOSULQWHUHQXGDIVWLNNRQWDNWHQIRUDWVOXNNHVWU PPHQ $'9$56(/ $IVLNNHUKHGVKHQV\QVNDOGXWDJHVWLNNHWWLOSULQWHUHQXGDIVWLNNRQWDNWHQQnUGXDIHQHOOHUDQGHQJUXQG VNDORUGQHQRJHWLQGHLSULQWHUHQ 6S QGLQJVNRQYHUWHULQJHU 3nJUXQGDIGHIRUVNHOOLJHVSHFLILNDWLRQHUWLOE\GHU+HZOHWW3DFNDUGLNNHVS QGLQJVNRQYHUWHULQJHOOHU XQGHUVW WWHOVHDIVS QGLQJVNRQYHUWHULQJDIGHQDPHULNDQVNHXGJDYHDI+3 /DVHU-HWSULQWHUVHULHQWLO EUXJLDQGUHODQGH+YLVGXKDUSODQHURPDWDQYHQGHXGVW\UHWXGHQIRU86$UnGHU+HZOHWW3DFNDUG GLJWLODWN EHGHWSnJ OGHQGHSURGXNWLGHWODQGHOOHUGHQUHJLRQKYRUGHWVNDODQYHQGHV )256,*7,*.RQWUROOHUSULQWHUHQVVS QGLQJVNUDYLQGHQGHQWLOVOXWWHVVWU P+YLVGXWLOVOXWWHUHQSULQWHUGHUNU YHU YROWVS QGLQJWLOHQYROWVWLNNRQWDNWYLOSULQWHUHQEOLYHEHVNDGLJHW.DSLWHO/ USULQWHUHQDWNHQGH '$::

21 3 Medier I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Valg af papir og andre medier Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Ilægning af medier i inputbakken Udskrivning på transparenter og etiketter Udskrivning på konvolutter Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Udskrivning på specialmedier og kortmateriale DAWW 19

22 Valg af papir og andre medier HP LaserJet-printere leverer en fremragende udskriftskvalitet. Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. papir (herunder papir med op til 100% genbrugt fiberindhold), konvolutter, etiketter, transparenter og specialmedier. Følgende medieformater understøttes: Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm Egenskaber som vægt, fiber- og fugtindhold er vigtige faktorer, som påvirker printerens ydeevne og udskriftskvalitet. Hvis du vil opnå den bedst mulige udskriftskvalitet, skal du kun anvende medier af høj kvalitet, der er specielt fremstillet til laserprintere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få udførlige papir- og mediespecifikationer. Bemærk! Afprøv altid mediet, før du køber et større parti. Medieleverandøren skal være bekendt med de krav, der er angivet i Guidelines for Paper and Other Print Media (HP-varenummer ). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Temperaturen i printerens fikseringsenhed har indvirkning på udskriftskvaliteten af de udskrevne dokumenter. Forskellige medietyper kræver forskellige temperaturer i fikseringsenheden for at optimere udskriftskvaliteten. Du kan angive den medietype, der anvendes til udskrivning, i printerdriveren. Derved indstilles fikseringsenheden til en temperatur, der passer til det pågældende medie. Sådan ændres medietypen i printerdriveren 1 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Papir. 3 Vælg den ønskede medietype på rullelisten Optimer til. 4 Klik på OK. Bemærk! Udskrivningshastigheden nedsættes automatisk ved udskrivning af specialmedier. 20 Kapitel 3 Medier DAWW

23 Ilægning af medier i inputbakken Inputbakken kan rumme op til 250 sider 75 g/m2 papir eller færre sider, hvis der anvendes tungere medier (25 mm stak eller derunder). Ilæg mediet med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster altid papirsidestyrene og papirstøtten for at undgå papirstop og skæv udskrivning. FORSIGTIG Hvis du forsøger at udskrive på et medie, der er krøllet, foldet eller på anden måde beskadiget, kan der opstå papirstop. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Bemærk! Hvis du vil anvende et nyt medie, skal du sørge for at tage hele mediestakken ud af inputbakken og derefter rette den nye mediestak. Dette forhindrer, at der føres flere ark igennem printeren på én gang. Derved reduceres risikoen for papirstop. Specifikke medietyper Transparenter og etiketter: Ilæg transparenter og etiketter med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på transparenter og etiketter for at få yderligere oplysninger. Konvolutter: Ilæg konvolutterne med den smalle frimærkeende forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på konvolutter for at få yderligere oplysninger. Brevhoved og fortrykte formularer: Ilæg papir med brevhoved og fortrykte formularer med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer for at få yderligere oplysninger. Specialmedier og kortmateriale: Ilæg specialmediet og kortmaterialet med den smalle side forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på specialmedier og kortmateriale for at få yderligere oplysninger. DAWW Ilægning af medier i inputbakken 21

24 Udskrivning på transparenter og etiketter Brug kun transparenter og etiketter, der anbefales til brug i laserprintere, f.eks. HP transparenter og HP LaserJet-etiketter. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. FORSIGTIG Efterse mediet for at sikre, at det ikke er rynket eller krøllet, at kanterne ikke er flossede, og der ikke mangler etiketter. FORSIGTIG Brug kun etiketter, hvor man ikke kan se bærearket imellem etiketterne. Etiketter kan løsne sig fra arket, når der er mellemrum imellem dem, hvilket kan forårsage alvorlige papirstop. Sådan udskriver du transparenter eller etiketter 1 Åbn den direkte udskriftsgang. 2 Ilæg mediet i inputbakken. Sørg for, at ilægge mediet med den øverste kant forrest, og at den side, der skal udskrives på (ru side), vender opad. 3 Juster papirstyrene. 4 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Transparent eller Etiketter på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskriv dokumentet. Fjern mediet fra printerens bagside, efterhånden som det udskrives, for at undgå, at siderne klistrer sammen, og læg derefter de udskrevne sider på en plan overflade. 22 Kapitel 3 Medier DAWW

25 Udskrivning på konvolutter 1 2 Brug kun konvolutter, der anbefales til laserprintere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. 1 Åbn den direkte udskriftsgang for at undgå, at konvolutterne krøller under udskrivningen. 2 Juster papirstyrene udad, så de er lidt bredere end konvolutterne, inden konvolutterne ilægges. 3 Ilæg konvolutterne med frimærkeenden forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Bemærk! Hvis konvolutternes korte side er udstyret med en flap, skal denne side først indføres i printeren. 3 4 Juster papirstyrene, så de passer til konvolutternes længde og bredde. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Konvolut på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskrift inputbakkens dæksel. 4 5 DAWW Udskrivning på konvolutter 23

26 Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Sådan udskriver du papir med brevhoved eller fortrykte formularer 1 Ilæg mediet med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster papirstyrene, så de passer til mediets bredde. 2 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg det ønskede medie på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 3 Udskriv dokumentet. Bemærk! Hvis du vil udskrive et følgebrev på en side med brevhoved efterfulgt af et flersidet dokument, ilægges standardmediet i inputbakken. Anbring papiret med brevhovedet øverst i standardmediestakken. Printeren udskriver automatisk papiret med brevhovedet først. 24 Kapitel 3 Medier DAWW

27 Udskrivning på specialmedier og kortmateriale HP LaserJet 1000 Series-printer kan udskrive på specialmedier eller kortmateriale mellem 76 x 127 mm og 216 x 356 mm. FORSIGTIG Kontroller, at arkene ikke hænger sammen, før de ilægges. Sådan udskrives på specialmedier eller kortmateriale 1 Åbn den direkte udskriftsgang. 2 Ilæg mediet med den smalle side forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster papirstyrene, så de passer til mediet. 3 Vælg den korrekte mediestørrelse i printerindstillingerne. (Softwareindstillingerne kan tilsidesætte printeregenskaberne). 4 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg det ønskede medie på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskriv dokumentet. DAWW Udskrivning på specialmedier og kortmateriale 25

28 26 Kapitel 3 Medier DAWW

29 4 Udskrivningsopgaver I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp Udskrivning af vandmærker Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Annullering af udskriftsjob Indstillinger for udskriftskvalitet Brug af EconoMode (Spar toner) DAWW 27

30 Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp I dette afsnit finder du oplysninger om følgende emner: Printeregenskaber (driver) Online-hjælp til printeregenskaber Printeregenskaber (driver) Printeregenskaberne styrer printeren. Du kan ændre standardindstillingerne, f.eks. medieformat og -type, udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning), opløsning og vandmærker. Du kan få adgang til printeregenskaberne på følgende måder: Ved hjælp af det softwareprogram, der anvendes til udskrivning. Ved anvendelse af denne metode er det kun det aktuelle softwareprograms indstillinger, der ændres. Ved hjælp af Windows -operativsystemet. Ved anvendelse af denne metode ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob. Bemærk! Da mange softwareprogrammer anvender forskellige metoder til at få adgang til printeregenskaberne, indeholder følgende afsnit en beskrivelse af de mest almindelige metoder, der anvendes i Windows 98, 2000, Millennium og XP. Sådan ændres det aktuelle softwareprograms indstillinger Bemærk! Følgende metode er den mest anvendte, selvom trinene kan variere fra program til program. 1 Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på Udskriv. 2 Klik på Egenskaber i dialogboksen Udskriv. 3 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob i Windows 98, 2000 og Millennium 1 Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Indstillinger, og klik på Printere. 2 Højreklik på printerikonet for HP LaserJet Klik på Egenskaber. 4 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. Bemærk! I Windows 2000 er mange af disse funktioner tilgængelige i menuen Udskriftsindstillinger. Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob i Windows XP 1 Klik på Start i Windows-systembakken, og klik på Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Printere og anden hardware. 3 Klik på Printere og faxenheder. 4 Højreklik på printerikonet for HP LaserJet Klik på Egenskaber. 6 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. 28 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

31 Online-hjælp til printeregenskaber Online-hjælp til printeregenskaberne (driver) omfatter oplysninger, der er specifikke for funktionerne i printeregenskaberne. Denne online-hjælp indeholder en vejledning til ændring af printerens standardindstillinger. Du kan få adgang til printeregenskabernes hjælpesystem ved at åbne printerdriveren, klikke på fanen Printeregenskaber og derefter klikke på Hjælp. DAWW Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp 29

32 Udskrivning af vandmærker Vandmærkefunktionen giver dig mulighed for at udskrive tekst nedenunder (i baggrunden af) teksten i et eksisterende dokument. Du vil måske gerne udskrive store grå bogstaver, hvor der står Kladde eller Fortroligt, på tværs af den første side eller på tværs af alle siderne i et dokument. Sådan åbnes vandmærkefunktionen 1 Åbn printeregenskaberne via softwareprogrammet. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Effekter, og angiv den type vandmærke, du gerne vil udskrive på dokumentet. 3 Klik på OK. Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Du kan vælge det antal sider, du vil udskrive på et enkelt ark papir. Hvis du vælger at udskrive mere end én side pr. ark, vil sidernes størrelse være reduceret, og de vil blive ordnet på arket i den rækkefølge, som de ellers ville være blevet udskrevet i. Du kan angive op til 9 sider pr. ark. Sådan åbnes funktionen til flere sider pr. ark 1 Åbn printeregenskaberne via softwareprogrammet. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Færdigbehandling. 3 Angiv det ønskede antal sider pr. ark i feltet Sider pr. ark. 4 Vælg Udskriv siderammer, hvis du vil udskrive rammer omkring hver side. 5 Hvis du vil angive den rækkefølge, som du ønsker, at siderne skal udskrives i på siden, skal du vælge den ønskede indstilling på rullelisten Siderækkefølge. 6 Klik på OK. 30 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

33 Annullering af udskriftsjob Et udskriftsjob kan annulleres fra et softwareprogram eller en udskriftskø. Du kan standse printeren med det samme, hvis du fjerner det resterende medie fra printeren. Benyt en af følgende muligheder, når printeren er standset: Softwareprogram: Normalt vises der et kort øjeblik en dialogboks på skærmen, hvor du kan annullere udskriftsjobbet. Windows-udskriftskø: Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, kan du slette jobbet fra skærmbilledet Printer. Hvis statusindikatoren bliver ved med at blinke, efter at et job er blevet annulleret, er computeren stadig ved at sende jobbet til printeren. Du kan enten slette jobbet i udskriftskøen eller vente, indtil computeren er færdig med at sende data. Printeren vender tilbage til Klar-tilstanden. Indstillinger for udskriftskvalitet Indstillingerne for udskriftskvalitet afgør, hvor lys eller mørk udskriften er på siden, samt hvilken stil, grafikken udskrives i. Indstillingerne for udskriftskvalitet kan også bruges til at optimere udskriftskvaliteten for en bestemt medietype. Se Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper for at få yderligere oplysninger. Du kan ændre indstillingerne i printeregenskaberne, så de passer til de jobtyper, du udskriver. Følgende indstillinger for udskriftskvalitet er tilgængelige: Bedste kvalitet: Der udskrives med 600 dpi, hvilket giver den bedste udskriftskvalitet. Dette er standardindstillingen. 300 dpi: Opløsningen er reduceret lidt, så jobbet kan udskrives hurtigere. Speciel: Denne indstilling anvendes til at angive brugerdefinerede indstillinger for udskriftskvalitet. EconoMode (Spar toner): Dokumentet udskrives ved brug af mindre toner. Denne indstilling er nyttig, når du udskriver kladder. Sådan ændres indstillingerne for udskriftskvalitet 1 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Færdigbehandling. 3 Vælg indstillingen Udskriftskvalitet. 4 Klik på Detaljer, hvis du vil vise og ændre udskrifts- og grafikindstillingerne for den valgte indstilling. Brug af EconoMode (Spar toner) Anvendelse af EconoMode er en god måde at forlænge tonerkassettens levetid på. EconoMode bruger meget mindre toner end normal udskrivning. Det udskrevne billede er meget lysere, men det er tilstrækkeligt til kladde- og korrekturudskrifter. EconoMode aktiveres via printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Færdigbehandling, vælg EconoMode, og klik på OK. DAWW Annullering af udskriftsjob 31

34 32 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

35 5 Styring af tonerkassetten I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Brug af HP-tonerkassetter Opbevaring af tonerkassetter Tonerkassettens forventede levetid Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Omfordeling af toner Udskiftning af tonerkassetten DAWW 33

36 Brug af HP-tonerkassetter HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af tonerkassetter, hverken nye, genopfyldte eller genfremstillede, der ikke er fra HP. Eftersom de ikke er HP-produkter, har Hewlett-Packard ingen indflydelse på deres design og kan ikke kontrollere kvaliteten. Påkrævet service eller reparation som følge af brug af tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP, er ikke omfattet af printergarantien. Bemærk! Garantien omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes software, tilslutning eller dele, der ikke er leveret af HP. Opbevaring af tonerkassetter Tag ikke tonerkassetten ud af pakken, inden den skal bruges. Holdbarheden for en tonerkassette i en uåbnet pakke er ca. 2½ år. Holdbarheden for en tonerkassette i en åbnet pakke er ca. 6måneder. FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Tonerkassettens forventede levetid En tonerkassettes levetid afhænger af den mængde toner, som udskriftsjobbene kræver. Ved udskrivning af tekst med 5% dækning holder en standardtonerkassette (C7115A) gennemsnitligt til sider. Dette forudsætter, at udskriftstætheden er indstillet til 3, og at EconoMode er slået fra. (Dette er standardindstillingerne). Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Med henblik på at reducere mængden af affald har Hewlett-Packard udviklet et genbrugsprogram for brugte tonerkassetter. En frankostemplet forsendelsesetiket er vedlagt pakken med den nye HP LaserJet-tonerkassette. Siden 1990 har HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer indsamlet mere end 25 millioner brugte HP LaserJet-tonerkassetter, som ellers ville være blevet smidt på lossepladser verden over. Følg vejledningen, der findes i pakken med den nye tonerkassette, hvis du vil deltage i genbrugsprogrammet. Se Udskiftning af tonerkassetten, eller følg den vejledning, der er vedlagt pakken med tonerkassetten, hvis du vil installere en ny HP-tonerkassette. Se også genbrugsoplysningerne på tonerkassettens pakke samt HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer, der er vedlagt pakken. Printeren bruger mindre toner på hver side, når EconoMode er aktiveret. Hvis du vælger denne indstilling, forlænges tonerkassettens levetid, omkostningerne pr. side reduceres, men udskriftskvaliteten forringes. Se Brug af EconoMode (Spar toner) for at få yderligere oplysninger. 34 Kapitel 5 Styring af tonerkassetten DAWW

37 Omfordeling af toner 1 2 Når tonerstanden er lav, kan der forekomme blege eller lyse områder på en udskreven side. Du kan måske forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at omfordele toneren, hvilket betyder, at du måske kan afslutte det aktuelle udskriftsjob, inden tonerkassetten skal udskiftes. Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. 1 Åbn tonerdækslet, og tag tonerkassetten ud af printeren. FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den med et ark papir. 3 2 Ryst forsigtigt tonerkassetten fra side til side for at omfordele toneren. FORSIGTIG Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig permanent fast i stoffet. 3 Placer tonerkassetten i printeren igen, og luk tonerdækslet. Hvis udskriften stadig er lys, skal du installere en ny tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. DAWW Omfordeling af toner 35

38 Udskiftning af tonerkassetten 1 Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. 1 Åbn tonerdækslet, og tag den gamle tonerkassette ud. Se Genbrug af tonerkassetter eller genbrugsoplysningerne i pakken med tonerkassetten FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den med et ark papir. 2 Tag den nye tonerkassette ud af emballagen, og ryst den forsigtigt fra side til side for at fordele toneren jævnt inde i kassetten. 3 Bøj tappen på venstre side af kassetten, så den går løs. 4 Træk i tappen, indtil al tapen er fjernet fra kassetten. Læg tappen tilbage i pakken med henblik på genbrug. 5 Placer tonerkassetten korrekt i printeren. Luk tonerdækslet. FORSIGTIG Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig permanent fast i stoffet Kapitel 5 Styring af tonerkassetten DAWW

39 6 Fejlfinding af printeren I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Sådan finder du en løsning Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af printeren Udbedring af papirstop i printeren Udskiftning af opsamlingsvalsen Rengøring af opsamlingsvalsen Udskiftning af printerens separationspude Udskrivning af en printertestside Bemærk! Se Hewlett-Packards Websted for opdateringer af software og printerdrivere, ofte stillede spørgsmål og yderligere oplysninger om fejlfinding. Se Online-service, hvor du kan finde den relevante Webadresse. DAWW 37

40 Sådan finder du en løsning I dette afsnit kan du finde en løsning på almindelige printerproblemer. Siderne blev ikke udskrevet Statusindikatormønstre: Hvilket statusindikatormønster vises der på printeren? Se Statusindikatormønstre for at få yderligere oplysninger. Fejlmeddelelser på skærmen: Er der en meddelelse på skærmen? Se Fejlmeddelelser på skærmen for at få yderligere oplysninger. Mediehåndtering: Indføres mediet forkert i printeren? Er der papirstop? Se Mediehåndteringsproblemer for at få yderligere oplysninger. Siderne blev udskrevet, men der var et problem Udskriftskvaliteten var dårlig: Se Forbedring af udskriftskvaliteten for at få yderligere oplysninger. De udskrevne sider ser ikke altid ud, som de gør på skærmen (udskriv eksempel): Se Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen for at få yderligere oplysninger. Printerindstillingerne passede ikke til mediet: Se Mediehåndteringsproblemer for at få yderligere oplysninger. Softwaren er installeret, men siderne er ikke blevet udskrevet Er printerdriverikonet tilgængeligt? Er printeren i Klar-tilstand? Er det muligt at vælge printeren i dialogboksen Udskriv? Se Problemer med printersoftwaren for at få yderligere oplysninger. 38 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

41 Statusindikatormønstre Forklaring på statusindikator Symbol for indikator slukket Symbol for indikator tændt Symbol for indikator blinker Statusindikatormønstre Statusindikatorer Printerens tilstand Handling Klar Printeren er klar til at udskrive. Ingen handling er påkrævet. Behandler Printeren modtager eller behandler data. Vent på, at jobbet udskrives. Rengøringstilstand/Printertest Der udskrives et renseark eller en printertestside. Vent, indtil udskrivningen af rensearket er færdig, og printeren er i Klar-tilstand. Dette kan vare op til to minutter. Vent, indtil udskrivningen af printertestsiden er færdig, og printeren er i Klar-tilstand. Ikke mere hukommelse Printeren har ikke mere hukommelse. Den side, der udskrives, kan være for kompleks for printerens hukommelseskapacitet. Reducer opløsningen. Se Indstillinger for udskriftskvalitet for at få yderligere oplysninger. Dæksel åbent, intet medie, ingen tonerkassette, papirstop eller udløserhåndtagene til papirstop nede Printeren er i en fejltilstand, der kræver operatørindgreb eller hjælp. Kontroller følgende: Tonerdækslet er fuldstændig lukket. Mediet er lagt i. Se Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere vejledning. Tonerkassetten er korrekt installeret i printeren. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Der er ikke papirstop. Se Udbedring af papirstop i printeren for at få yderligere vejledning. Udløserhåndtagene til papirstop befinder sig i lodret position. DAWW Sådan finder du en løsning 39

42 Statusindikatormønstre (fortsat) Statusindikatorer Printerens tilstand Handling Printerinitialisering Printeren initialiseres. Ingen handling er påkrævet. Alvorlig fejl Begge indikatorer lyser. Frakobl printeren i 5 minutter, og tilslut den igen. Kontakt HP Support, hvis printeren stadig er i fejltilstand. Se Service og support. USB-kablet eller strømmen er ikke tilsluttet. Begge indikatorer lyser ikke. Kontroller, at strømmen er tilsluttet. Tag begge stik til netledningen ud, og sæt dem i igen. Tag netledningsstikket og begge stik til USB-kablet ud, og tilslut USB-kablets stik og netledningen igen. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive beskadiget. 40 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

43 Fejlmeddelelser på skærmen Fejlmeddelelser på skærmen fejlmeddelelse Løsning Printeren svarer ikke Kontroller følgende: Klar-indikatoren lyser. Netledningen og USB-kablet er korrekt tilsluttet. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive ødelagt. Kan ikke få adgang til port (bruges af et andet program) Prøv følgende: Genstart computeren. Kontroller, at der kun anvendes ét softwareprogram ad gangen. Ulovlig handling/generel beskyttelsesfejl/spool 32-fejl Der opstod et problem i Windows med computerens systemressourcer (hukommelse eller harddisk). Genstart computeren for at slette denne fejl. Følg nogle eller alle nedenstående anbefalinger, hvis du vil forhindre, at denne fejl opstår i fremtiden: Kør færre programmer ad gangen. Luk de programmer, som du ikke bruger, i stedet for at minimere dem. Programmer, som pauseskærme, antivirusprogrammer, statussoftware, fax-/svarsoftware og menuprogrammer, bruger de ressourcer, som du kan få brug for ved udskrivning. Undgå at udføre hukommelseskrævende opgaver, f.eks. sende en fax eller køre et videoklip, mens du udskriver. Slet alle temp-filer (file_name.tmp) i Temp -underbibliotekerne, f.eks. C:\Windows\Temp. Udskriv med en lavere opløsning. DAWW Sådan finder du en løsning 41

44 Mediehåndteringsproblemer Mediehåndteringsproblemer Problem Løsning Papirstop Se Udbedring af papirstop i printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at du udskriver på et medie, der opfylder specifikationerne. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at du udskriver på et medie, der ikke er rynket, foldet eller beskadiget. Kontroller, at printeren er rengjort. Se Rengøring af printerens mediegang for at få yderligere oplysninger. Hvis du udskriver til den direkte udskriftsgang, skal du lukke og åbne dækslet igen for at sikre, at udløserhåndtagene til papirstop er i lukket-position. Udskriften er skæv Se Skæv side for at få yderligere oplysninger. Juster papirstyrene efter bredden og længden på det medie, du udskriver på, og prøv at udskrive igen. Se Printerens papirstyr eller Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere oplysninger. Der indføres mere end ét ark papir i printeren ad gangen. Inputbakken kan være for fyldt. Se Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at mediet ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Printerens separationspude kan være slidt. Se Udskiftning af printerens separationspude for at få yderligere oplysninger. Printeren indfører ikke mediet fra inputbakken Opsamlingsvalsen kan være snavset eller beskadiget. Se Rengøring af opsamlingsvalsen eller Udskiftning af opsamlingsvalsen for at få yderligere vejledning. Printeren fik mediet til at krølle Se Krølning eller bølger for at få yderligere oplysninger. Åbn den direkte udskriftsgang for at udskrive direkte. Se Printerens udskriftsgange eller Medier for at få yderligere oplysninger. Det udskrevne medie sendes ikke til den korrekte udskriftsgang Åbn eller luk den direkte udskriftsgang, afhængigt af hvilken udskriftsgang du vil benytte. Se Printerens udskriftsgange for at få yderligere oplysninger. Udskriftsjobbet er ekstremt langsomt Printerens maksimale hastighed er 10 sider i minuttet. Udskriftsjobbet kan være meget komplekst. Prøv følgende: Reducer dokumentets kompleksitet (reducer f.eks. grafikmængden). Gå til printeregenskaberne i printerdriveren. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Almindeligt papir på rullelisten Optimer til, og klik på OK. Bemærk! Brug af tungt medie kan bevirke, at toneren ikke doseres rigtigt. Et smalt eller tungt medie nedsætter udskrivningshastigheden. Brug et normalt medie. Udskrivningshastigheden afhænger af computerens processorhastighed, hukommelseskapacitet og ledige diskplads. Prøv at øge disse komponenter. 42 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

45 Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen Problemer med udskrevet side Problem Løsning Forvansket, forkert eller ufuldstændig tekst USB-kablet kan være løst eller defekt. Prøv følgende: Prøv at udskrive et udskriftsjob, som du ved, fungerer. Tilslut om muligt USB-kablet og printeren til en anden computer, og prøv at udskrive et job, som, du ved, fungerer. Tag netledningsstikket og begge stik til USB-kablet ud, og tilslut USB-kablets stik og netledningen igen. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive ødelagt. Der kan have været valgt en forkert printerdriver, da softwaren blev installeret. Kontroller, at HP LaserJet 1000 er valgt i printeregenskaberne. Der kan være fejl i softwareprogrammet. Prøv at udskrive fra et andet softwareprogram. Manglende grafik eller tekst eller blanke sider Kontroller, at filen ikke indeholder blanke sider. Forseglingstapen er muligvis stadig i tonerkassetten. Fjern tonerkassetten, og træk forseglingstapen ud. Installer tonerkassetten igen. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Grafikindstillingerne i printeregenskaberne passer måske ikke til den udskrevne jobtype. Prøv en anden grafikindstilling i printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. Sideformatet er anderledes end på andre printere Hvis du har brugt en ældre eller en alternativ printerdriver (printersoftware) til oprettelse af dokumentet, eller hvis printeregenskabsindstillingerne i softwaren er anderledes, kan sideformatet blive ændret, når du prøver at udskrive med den nye printer eller de nye indstillinger. Prøv at ændre opløsningen, medieformatet, skrifttypeindstillingerne eller andre indstillinger for at afhjælpe dette problem. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. Grafikkvalitet Grafikindstillingerne passer måske ikke til udskriftsjobbet. Kontroller grafikindstillingerne, f.eks. opløsning, under printeregenskaberne, og juster dem om nødvendigt. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. DAWW Sådan finder du en løsning 43

46 Problemer med printersoftwaren Problemer med printersoftwaren Problem Løsning En printerdriver til HP LaserJet 1000-printeren vises ikke i mappen Printer. Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Forsøg at tilslutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren. Hvis du forsøger at udskrive til en delt printer, skal du klikke på Start i Windows-systembakken, vælge Indstillinger og derefter Printere. Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer. Følg anvisningerne i guiden Tilføj printer. Se Installation af delte printere for at få yderligere oplysninger. Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen. Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Kontroller mængden af ledig diskplads på det drev, hvor printersoftwaren installeres. Du kan om nødvendigt frigøre så meget diskplads som muligt og derefter geninstallere printersoftwaren. Kør eventuelt programmet Disk Defragmenter, og geninstaller printersoftwaren. Printeren er i Klar-tilstand, men der foretages ikke udskrivning Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Udskriv en printertestside. Se Udskrivning af en printertestside for at få yderligere vejledning. 44 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

47 Forbedring af udskriftskvaliteten Dette afsnit indeholder oplysninger om identifikation og korrigering af udskriftsfejl. Lys udskrift eller udtoning Der mangler toner. Se Styring af tonerkassetten for at få yderligere oplysninger. Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigt eller for ujævnt). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Hvis hele siden er lys, er justeringen for lys, eller EconoMode er muligvis aktiveret. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Konfigurer, og tilpas indstillingen Udskriftstæthed. Klik på fanen Færdigbehandling, og fjern markeringen af afkrydsningsfeltet EconoMode. Se Sådan sparer du toner for at få yderligere oplysninger. Tonerpletter Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigt eller for ujævnt). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Printeren trænger muligvis til at blive rengjort. Se Rengøring af printeren eller Rengøring af printerens mediegang for at få yderligere vejledning. Udfald En enkelt ark af mediet kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen. Mediets fugtindhold er ujævnt fordelt, eller mediet har fugtige pletter på overfladen. Prøv at udskrive på et nyt medie. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Mediepartiet er dårligt. Fremstillingsprocessen kan forårsage, at visse områder afviser toner. Prøv med en anden medietype eller et andet mediemærke. Tonerkassetten kan være ødelagt. Se Styring af tonerkassetten for at få yderligere oplysninger. Lodrette linjer Kontroller, at dækslet til inputbakken er korrekt placeret. Den lysfølsomme tromle inde i tonerkassetten er muligvis blevet ridset. Installer en ny HP tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Grå baggrund Kontroller, at inputbakken er korrekt placeret. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Konfigurer, og reducer indstillingen Udskriftstæthed. Dette nedbringer omfanget af baggrundsskygge. Skift mediet ud med noget lettere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller printermiljøet. Meget tørre (lav luftfugtighed) luftforhold kan øge omfanget af baggrundsskygge. Installer en ny HP-tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. DAWW Forbedring af udskriftskvaliteten 45

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport HP's kundesupport Tak, fordi du købte en HP DeskJet-printer. Da HP ønsker, at det skal være så let og ubesværet som muligt at eje printeren, understøtter vi købet med HP kundesupport, som er en prisbelønnet

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren!

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! H er har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage kontakt med din HP-forhandler eller ringe til Kundesupport (du kan finde telefonnummeret

Læs mere

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP LASERJET 9040 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere