hp LaserJet 1000 Brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp LaserJet 1000 Brug"

Transkript

1 hp LaserJet 1000 Brug

2

3 HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, medmindre dette er tilladt ifølge gældende love om ophavsret. Brugeren af den Hewlett-Packard-printer, der beskrives i denne brugerhåndbog, tildeles licens til at: a) udskrive kopier af denne brugerhåndbog til PERSONLIG, INTERN eller FIRMAMÆSSIG brug, idet brugeren er underlagt begrænsningen om ikke at sælge, videresælge eller på anden måde distribuere disse eksemplarer; og at b) placere en elektronisk kopi af denne brugerhåndbog på en netværksserver, forudsat at adgangen til den elektroniske kopi er begrænset til PRIVATE og INTERNE brugere af den Hewlett-Packard-printer, som beskrives i denne brugerhåndbog. Publikationsnummer: Q1342-online Første udgave: oktober Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Hewlett-Packard giver ingen garanti med hensyn til disse oplysninger. HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG DET STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller hændelige skader eller nogen følgeskader eller andre skader, som er opstået i forbindelse med leveringen eller brugen af disse oplysninger. Varemærker Microsoft, MS Windows, Windows og MS-DOS er varemærker registreret i USA, tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA, tilhørende United States Environmental Protection Agency. Netscape er et varemærke registreret i USA, tilhørende Netscape Communications Corporation. Zenographics er et varemærke registreret i USA, tilhørende Zenographics, Incorporated. Alle andre produkter, der er nævnt i denne brugerhåndbog, kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontrol af omgivelserne Installation af printersoftwaren Klargøring af tonerkassetten Installation af tonerkassetten Ilægning af papir i inputbakken Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af netledningen Fejlfinding af printeren Installationen er fuldført Lær printeren at kende Identifikation af printerens komponenter Statusindikatorer Printerens inputbakke Printerens papirstyr Printerens udskriftsgange Tonerdæksel Slukning af strømmen Spændingskonverteringer Medier Valg af papir og andre medier Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Ilægning af medier i inputbakken Specifikke medietyper Udskrivning på transparenter og etiketter Udskrivning på konvolutter Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Udskrivning på specialmedier og kortmateriale Udskrivningsopgaver Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp Printeregenskaber (driver) Online-hjælp til printeregenskaber Udskrivning af vandmærker Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Annullering af udskriftsjob Indstillinger for udskriftskvalitet Brug af EconoMode (Spar toner) DAWW Indhold 3

6 5 Styring af tonerkassetten Brug af HP-tonerkassetter HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP Opbevaring af tonerkassetter Tonerkassettens forventede levetid Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Omfordeling af toner Udskiftning af tonerkassetten Fejlfinding af printeren Sådan finder du en løsning Siderne blev ikke udskrevet Siderne blev udskrevet, men der var et problem Softwaren er installeret, men siderne er ikke blevet udskrevet Statusindikatormønstre Fejlmeddelelser på skærmen Mediehåndteringsproblemer Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen Problemer med printersoftwaren Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af printeren Rengøring af printerens mediegang Udbedring af papirstop i printeren Udskiftning af opsamlingsvalsen Rengøring af opsamlingsvalsen Udskiftning af printerens separationspude Udskrivning af en printertestside Service og support Tilgængelighed Hardwareservice Udvidet garanti Retningslinier for emballering af printeren Serviceoplysningsskema Hewlett-Packard-support Kundesupport og hjælp til produktreparation (USA og Canada) Europæisk kundesupportcenter Supportnumre Online-service Anskaffelse af softwareprogrammer og elektroniske oplysninger Direkte bestilling af Hewlett-Packard-tilbehør eller forbrugsmaterialer Hewlett-Packard Support Assistant-cd Hewlett-Packard-serviceoplysninger HP SupportPack Salgs- og servicekontorer verden over Indhold DAWW

7 Kapitel A Printerspecifikationer Specifikationer FCC-overensstemmelse Produktets miljøbeskyttelsesprogram Beskyttelse af miljøet Datablad vedrørende materialesikkerhed Regulative erklæringer Overensstemmelseserklæring Erklæring om lasersikkerhed Canadiske DOC-regulativer Koreansk EMI-erklæring Japansk EMI-erklæring Lasererklæring for Finland Kapitel B Mediespecifikationer Mediespecifikationer for printeren Understøttede medieformater (printer) Retningslinjer for brug af medier papir Etiketter transparenter Konvolutter Kortmateriale og tungt medie Kapitel C Garanti og licens Hewlett-Packard-softwarelicensaftale Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Begrænset garanti for tonerkassettens levetid Kapitel D Oplysninger om tilbehør og bestilling Kapitel E Installation af delte printere Installation af en delt printer i Windows 98 og Millennium Installation af en delt printer i Windows Installation af en delt printer i Windows XP Indeks DAWW Indhold 5

8 6 Indhold DAWW

9 1 Kom godt i gang I dette kapitel finder du følgende oplysninger om softwareinstallationen og opsætningen af printeren: Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontrol af omgivelserne Installation af printersoftwaren Klargøring af tonerkassetten Installation af tonerkassetten Ilægning af papir i inputbakken Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af netledningen Fejlfinding af printeren Installationen er fuldført DAWW 7

10 Gennemgang af pakkens indhold Klargøring af pladsen Kontroller, at alle dele er blevet leveret. 1 printer 2 tonerkassette (i beskyttelsespose) 3 opsætningsvejledning 4 software og elektronisk brugerhåndbog (på én cd) 5 netledning 6 inputbakke 7 USB-kabel med stik 253 mm 486 mm Anbring printeren på en solid og plan overflade. Sørg for, at der er plads til ventilation. Gør plads bag ved printeren til udskrifter fra den direkte udskriftsgang. 8 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

11 Kontrol af omgivelserne Printeren må ikke placeres i direkte sollys. Undgå pludselige ændringer i temperaturen eller luftfugtigheden. Temperatur 10 til 32,5 C Relativ luftfugtighed 20-80% Installation af printersoftwaren Sådan installeres printersoftwaren fra cd en 1 Vælg Installer i autorun-skærmbilledet. Klik på Start og derefter på Kør i Windowssystembakken, hvis der ikke foretages autorun. Indtast x:\setup (hvor x er bogstavet for cd-rom-drevet), og klik på OK. 2 Følg vejledningen på skærmen. DAWW Kontrol af omgivelserne 9

12 Klargøring af tonerkassetten Tag tonerkassetten ud af plastposen. Fjern mylartapen ved at brække tappen til venstre og trække tapen helt ud. Installation af tonerkassetten Isæt tonerkassetten korrekt i printeren. Ilægning af papir i inputbakken Skub inputbakken ind i printeren, og pres den ned, indtil den sidder korrekt. 2 Skub papirstyrene ud til siden, og tilpas dem derefter til mediet. 3 Ilæg mediet i inputbakken. Juster papirstyrene, indtil de flugter med mediet. 4 Installer inputbakkens dæksel. 10 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

13 Tilslutning af USB-kablet Sæt USB-kabelstikket i printeren (A). Tilslut USB-kablet til pc en (B). Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til printeren (A). Tilslut netledningen til stikkontakten (B). DAWW Tilslutning af USB-kablet 11

14 Fejlfinding af printeren Hvis den øverste statusindikator lyser, er printeren klar til udskrivning. Kontroller netledningen og USB-kabeltilslutningen, hvis statusindikatorerne ikke lyser. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive beskadiget. Installationen er fuldført Tillykke! Din HP LaserJet 1000 Series-printer er klar til brug. Se Fejlfinding af printeren, eller gå til HPs Websted for supportoplysninger på adressen hvis du har problemer. 12 Kapitel 1 Kom godt i gang DAWW

15 2 Lær printeren at kende I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Identifikation af printerens komponenter Slukning af strømmen Spændingskonverteringer DAWW 13

16 Identifikation af printerens komponenter 1. statusindikatorer 2. inputbakke 3. papirstøtte til inputbakke 4. papirsidestyr til inputbakke 5. tonerdæksel 6. udskriftsbakke udløserhåndtag til papirstop 8. direkte udskriftsgang 9. strømtilslutning 10. port til USB-kabelstik 11. printertestknap Kapitel 2 Lær printeren at kende DAWW

17 Statusindikatorer Statusindikatorerne angiver printerens status. Klar-indikator (grøn) Eftersyn-indikator (gul) Klar-indikator: Angiver, at printeren er klar til udskrivning, eller at printeren behandler data. Eftersyn-indikator: Angiver, at printerens inputbakke er tom, at tonerdækslet er åbent, at tonerkassetten mangler, eller at der opstod andre fejl. Bemærk! Se Statusindikatormønstre for at få en beskrivelse af indikatormønstre. Printerens inputbakke Den leverede inputbakke, der er placeret foran på printeren, kan rumme op til 250 ark 75 g/m 2 papir, flere konvolutter eller andre medier. Se Mediespecifikationer for at få yderligere oplysninger om medietyper. DAWW Identifikation af printerens komponenter 15

18 Printerens papirstyr Inputbakken har en papirstøtte og papirsidestyr. Papirstyr sikrer, at medier indføres korrekt i printeren, og at udskriften ikke er skæv (skæv tekst på siden). Når du ilægger medier, skal papirstyrene justeres, så de passer til bredden og længden på det anvendte medie. Printerens udskriftsgange Udskriftsbakke Udskriftsbakken er placeret øverst på printeren. Udskrevne medier samles her i korrekt rækkefølge, når den direkte udskriftsgang er lukket. Anvend udskriftsbakken, når du udskriver almindelige og store, sorterede dokumenter. 16 Kapitel 2 Lær printeren at kende DAWW

19 Direkte udskriftsgang Den direkte udskriftsgang er praktisk, når du udskriver konvolutter, transparenter, tunge medier eller andet, der har tendens til at krølle, når det udskrives. Når den direkte udskriftsgang er åben, udskrives udskrifterne i omvendt rækkefølge. Bemærk! Ved brug af den direkte udskriftsgang stables udskrifterne ikke. Udskrifterne vil falde ned på gulvet, medmindre du fjerner dem, efterhånden som de kommer ud af printeren. Tonerdæksel Tonerdækslet er placeret foran på printeren. Du skal åbne tonerdækslet for at få adgang til tonerkassetten, udbedre papirstop og rengøre printeren. Åbn tonerdækslet ved at tage fat i begge sider af tonerdækslet, og træk dækslet ind mod dig selv. Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. DAWW Identifikation af printerens komponenter 17

20 6OXNQLQJDIVWU PPHQ 7U NVWLNNHWWLOSULQWHUHQXGDIVWLNNRQWDNWHQIRUDWVOXNNHVWU PPHQ $'9$56(/ $IVLNNHUKHGVKHQV\QVNDOGXWDJHVWLNNHWWLOSULQWHUHQXGDIVWLNNRQWDNWHQQnUGXDIHQHOOHUDQGHQJUXQG VNDORUGQHQRJHWLQGHLSULQWHUHQ 6S QGLQJVNRQYHUWHULQJHU 3nJUXQGDIGHIRUVNHOOLJHVSHFLILNDWLRQHUWLOE\GHU+HZOHWW3DFNDUGLNNHVS QGLQJVNRQYHUWHULQJHOOHU XQGHUVW WWHOVHDIVS QGLQJVNRQYHUWHULQJDIGHQDPHULNDQVNHXGJDYHDI+3 /DVHU-HWSULQWHUVHULHQWLO EUXJLDQGUHODQGH+YLVGXKDUSODQHURPDWDQYHQGHXGVW\UHWXGHQIRU86$UnGHU+HZOHWW3DFNDUG GLJWLODWN EHGHWSnJ OGHQGHSURGXNWLGHWODQGHOOHUGHQUHJLRQKYRUGHWVNDODQYHQGHV )256,*7,*.RQWUROOHUSULQWHUHQVVS QGLQJVNUDYLQGHQGHQWLOVOXWWHVVWU P+YLVGXWLOVOXWWHUHQSULQWHUGHUNU YHU YROWVS QGLQJWLOHQYROWVWLNNRQWDNWYLOSULQWHUHQEOLYHEHVNDGLJHW.DSLWHO/ USULQWHUHQDWNHQGH '$::

21 3 Medier I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Valg af papir og andre medier Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Ilægning af medier i inputbakken Udskrivning på transparenter og etiketter Udskrivning på konvolutter Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Udskrivning på specialmedier og kortmateriale DAWW 19

22 Valg af papir og andre medier HP LaserJet-printere leverer en fremragende udskriftskvalitet. Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. papir (herunder papir med op til 100% genbrugt fiberindhold), konvolutter, etiketter, transparenter og specialmedier. Følgende medieformater understøttes: Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm Egenskaber som vægt, fiber- og fugtindhold er vigtige faktorer, som påvirker printerens ydeevne og udskriftskvalitet. Hvis du vil opnå den bedst mulige udskriftskvalitet, skal du kun anvende medier af høj kvalitet, der er specielt fremstillet til laserprintere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få udførlige papir- og mediespecifikationer. Bemærk! Afprøv altid mediet, før du køber et større parti. Medieleverandøren skal være bekendt med de krav, der er angivet i Guidelines for Paper and Other Print Media (HP-varenummer ). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper Temperaturen i printerens fikseringsenhed har indvirkning på udskriftskvaliteten af de udskrevne dokumenter. Forskellige medietyper kræver forskellige temperaturer i fikseringsenheden for at optimere udskriftskvaliteten. Du kan angive den medietype, der anvendes til udskrivning, i printerdriveren. Derved indstilles fikseringsenheden til en temperatur, der passer til det pågældende medie. Sådan ændres medietypen i printerdriveren 1 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Papir. 3 Vælg den ønskede medietype på rullelisten Optimer til. 4 Klik på OK. Bemærk! Udskrivningshastigheden nedsættes automatisk ved udskrivning af specialmedier. 20 Kapitel 3 Medier DAWW

23 Ilægning af medier i inputbakken Inputbakken kan rumme op til 250 sider 75 g/m2 papir eller færre sider, hvis der anvendes tungere medier (25 mm stak eller derunder). Ilæg mediet med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster altid papirsidestyrene og papirstøtten for at undgå papirstop og skæv udskrivning. FORSIGTIG Hvis du forsøger at udskrive på et medie, der er krøllet, foldet eller på anden måde beskadiget, kan der opstå papirstop. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Bemærk! Hvis du vil anvende et nyt medie, skal du sørge for at tage hele mediestakken ud af inputbakken og derefter rette den nye mediestak. Dette forhindrer, at der føres flere ark igennem printeren på én gang. Derved reduceres risikoen for papirstop. Specifikke medietyper Transparenter og etiketter: Ilæg transparenter og etiketter med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på transparenter og etiketter for at få yderligere oplysninger. Konvolutter: Ilæg konvolutterne med den smalle frimærkeende forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på konvolutter for at få yderligere oplysninger. Brevhoved og fortrykte formularer: Ilæg papir med brevhoved og fortrykte formularer med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer for at få yderligere oplysninger. Specialmedier og kortmateriale: Ilæg specialmediet og kortmaterialet med den smalle side forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Se Udskrivning på specialmedier og kortmateriale for at få yderligere oplysninger. DAWW Ilægning af medier i inputbakken 21

24 Udskrivning på transparenter og etiketter Brug kun transparenter og etiketter, der anbefales til brug i laserprintere, f.eks. HP transparenter og HP LaserJet-etiketter. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. FORSIGTIG Efterse mediet for at sikre, at det ikke er rynket eller krøllet, at kanterne ikke er flossede, og der ikke mangler etiketter. FORSIGTIG Brug kun etiketter, hvor man ikke kan se bærearket imellem etiketterne. Etiketter kan løsne sig fra arket, når der er mellemrum imellem dem, hvilket kan forårsage alvorlige papirstop. Sådan udskriver du transparenter eller etiketter 1 Åbn den direkte udskriftsgang. 2 Ilæg mediet i inputbakken. Sørg for, at ilægge mediet med den øverste kant forrest, og at den side, der skal udskrives på (ru side), vender opad. 3 Juster papirstyrene. 4 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Transparent eller Etiketter på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskriv dokumentet. Fjern mediet fra printerens bagside, efterhånden som det udskrives, for at undgå, at siderne klistrer sammen, og læg derefter de udskrevne sider på en plan overflade. 22 Kapitel 3 Medier DAWW

25 Udskrivning på konvolutter 1 2 Brug kun konvolutter, der anbefales til laserprintere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. 1 Åbn den direkte udskriftsgang for at undgå, at konvolutterne krøller under udskrivningen. 2 Juster papirstyrene udad, så de er lidt bredere end konvolutterne, inden konvolutterne ilægges. 3 Ilæg konvolutterne med frimærkeenden forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Bemærk! Hvis konvolutternes korte side er udstyret med en flap, skal denne side først indføres i printeren. 3 4 Juster papirstyrene, så de passer til konvolutternes længde og bredde. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Konvolut på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskrift inputbakkens dæksel. 4 5 DAWW Udskrivning på konvolutter 23

26 Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer Sådan udskriver du papir med brevhoved eller fortrykte formularer 1 Ilæg mediet med den øverste kant forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster papirstyrene, så de passer til mediets bredde. 2 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg det ønskede medie på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 3 Udskriv dokumentet. Bemærk! Hvis du vil udskrive et følgebrev på en side med brevhoved efterfulgt af et flersidet dokument, ilægges standardmediet i inputbakken. Anbring papiret med brevhovedet øverst i standardmediestakken. Printeren udskriver automatisk papiret med brevhovedet først. 24 Kapitel 3 Medier DAWW

27 Udskrivning på specialmedier og kortmateriale HP LaserJet 1000 Series-printer kan udskrive på specialmedier eller kortmateriale mellem 76 x 127 mm og 216 x 356 mm. FORSIGTIG Kontroller, at arkene ikke hænger sammen, før de ilægges. Sådan udskrives på specialmedier eller kortmateriale 1 Åbn den direkte udskriftsgang. 2 Ilæg mediet med den smalle side forrest, og den side, der skal udskrives på, opad. Juster papirstyrene, så de passer til mediet. 3 Vælg den korrekte mediestørrelse i printerindstillingerne. (Softwareindstillingerne kan tilsidesætte printeregenskaberne). 4 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg det ønskede medie på rullelisten Optimer til, og klik på OK. 5 Udskriv dokumentet. DAWW Udskrivning på specialmedier og kortmateriale 25

28 26 Kapitel 3 Medier DAWW

29 4 Udskrivningsopgaver I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp Udskrivning af vandmærker Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Annullering af udskriftsjob Indstillinger for udskriftskvalitet Brug af EconoMode (Spar toner) DAWW 27

30 Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp I dette afsnit finder du oplysninger om følgende emner: Printeregenskaber (driver) Online-hjælp til printeregenskaber Printeregenskaber (driver) Printeregenskaberne styrer printeren. Du kan ændre standardindstillingerne, f.eks. medieformat og -type, udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning), opløsning og vandmærker. Du kan få adgang til printeregenskaberne på følgende måder: Ved hjælp af det softwareprogram, der anvendes til udskrivning. Ved anvendelse af denne metode er det kun det aktuelle softwareprograms indstillinger, der ændres. Ved hjælp af Windows -operativsystemet. Ved anvendelse af denne metode ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob. Bemærk! Da mange softwareprogrammer anvender forskellige metoder til at få adgang til printeregenskaberne, indeholder følgende afsnit en beskrivelse af de mest almindelige metoder, der anvendes i Windows 98, 2000, Millennium og XP. Sådan ændres det aktuelle softwareprograms indstillinger Bemærk! Følgende metode er den mest anvendte, selvom trinene kan variere fra program til program. 1 Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på Udskriv. 2 Klik på Egenskaber i dialogboksen Udskriv. 3 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob i Windows 98, 2000 og Millennium 1 Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Indstillinger, og klik på Printere. 2 Højreklik på printerikonet for HP LaserJet Klik på Egenskaber. 4 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. Bemærk! I Windows 2000 er mange af disse funktioner tilgængelige i menuen Udskriftsindstillinger. Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige udskriftsjob i Windows XP 1 Klik på Start i Windows-systembakken, og klik på Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Printere og anden hardware. 3 Klik på Printere og faxenheder. 4 Højreklik på printerikonet for HP LaserJet Klik på Egenskaber. 6 Foretag de ønskede indstillingsændringer, og klik på OK. 28 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

31 Online-hjælp til printeregenskaber Online-hjælp til printeregenskaberne (driver) omfatter oplysninger, der er specifikke for funktionerne i printeregenskaberne. Denne online-hjælp indeholder en vejledning til ændring af printerens standardindstillinger. Du kan få adgang til printeregenskabernes hjælpesystem ved at åbne printerdriveren, klikke på fanen Printeregenskaber og derefter klikke på Hjælp. DAWW Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp 29

32 Udskrivning af vandmærker Vandmærkefunktionen giver dig mulighed for at udskrive tekst nedenunder (i baggrunden af) teksten i et eksisterende dokument. Du vil måske gerne udskrive store grå bogstaver, hvor der står Kladde eller Fortroligt, på tværs af den første side eller på tværs af alle siderne i et dokument. Sådan åbnes vandmærkefunktionen 1 Åbn printeregenskaberne via softwareprogrammet. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Effekter, og angiv den type vandmærke, du gerne vil udskrive på dokumentet. 3 Klik på OK. Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) Du kan vælge det antal sider, du vil udskrive på et enkelt ark papir. Hvis du vælger at udskrive mere end én side pr. ark, vil sidernes størrelse være reduceret, og de vil blive ordnet på arket i den rækkefølge, som de ellers ville være blevet udskrevet i. Du kan angive op til 9 sider pr. ark. Sådan åbnes funktionen til flere sider pr. ark 1 Åbn printeregenskaberne via softwareprogrammet. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Færdigbehandling. 3 Angiv det ønskede antal sider pr. ark i feltet Sider pr. ark. 4 Vælg Udskriv siderammer, hvis du vil udskrive rammer omkring hver side. 5 Hvis du vil angive den rækkefølge, som du ønsker, at siderne skal udskrives i på siden, skal du vælge den ønskede indstilling på rullelisten Siderækkefølge. 6 Klik på OK. 30 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

33 Annullering af udskriftsjob Et udskriftsjob kan annulleres fra et softwareprogram eller en udskriftskø. Du kan standse printeren med det samme, hvis du fjerner det resterende medie fra printeren. Benyt en af følgende muligheder, når printeren er standset: Softwareprogram: Normalt vises der et kort øjeblik en dialogboks på skærmen, hvor du kan annullere udskriftsjobbet. Windows-udskriftskø: Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, kan du slette jobbet fra skærmbilledet Printer. Hvis statusindikatoren bliver ved med at blinke, efter at et job er blevet annulleret, er computeren stadig ved at sende jobbet til printeren. Du kan enten slette jobbet i udskriftskøen eller vente, indtil computeren er færdig med at sende data. Printeren vender tilbage til Klar-tilstanden. Indstillinger for udskriftskvalitet Indstillingerne for udskriftskvalitet afgør, hvor lys eller mørk udskriften er på siden, samt hvilken stil, grafikken udskrives i. Indstillingerne for udskriftskvalitet kan også bruges til at optimere udskriftskvaliteten for en bestemt medietype. Se Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper for at få yderligere oplysninger. Du kan ændre indstillingerne i printeregenskaberne, så de passer til de jobtyper, du udskriver. Følgende indstillinger for udskriftskvalitet er tilgængelige: Bedste kvalitet: Der udskrives med 600 dpi, hvilket giver den bedste udskriftskvalitet. Dette er standardindstillingen. 300 dpi: Opløsningen er reduceret lidt, så jobbet kan udskrives hurtigere. Speciel: Denne indstilling anvendes til at angive brugerdefinerede indstillinger for udskriftskvalitet. EconoMode (Spar toner): Dokumentet udskrives ved brug af mindre toner. Denne indstilling er nyttig, når du udskriver kladder. Sådan ændres indstillingerne for udskriftskvalitet 1 Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. 2 Klik på fanen Færdigbehandling. 3 Vælg indstillingen Udskriftskvalitet. 4 Klik på Detaljer, hvis du vil vise og ændre udskrifts- og grafikindstillingerne for den valgte indstilling. Brug af EconoMode (Spar toner) Anvendelse af EconoMode er en god måde at forlænge tonerkassettens levetid på. EconoMode bruger meget mindre toner end normal udskrivning. Det udskrevne billede er meget lysere, men det er tilstrækkeligt til kladde- og korrekturudskrifter. EconoMode aktiveres via printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Færdigbehandling, vælg EconoMode, og klik på OK. DAWW Annullering af udskriftsjob 31

34 32 Kapitel 4 Udskrivningsopgaver DAWW

35 5 Styring af tonerkassetten I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Brug af HP-tonerkassetter Opbevaring af tonerkassetter Tonerkassettens forventede levetid Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Omfordeling af toner Udskiftning af tonerkassetten DAWW 33

36 Brug af HP-tonerkassetter HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af tonerkassetter, hverken nye, genopfyldte eller genfremstillede, der ikke er fra HP. Eftersom de ikke er HP-produkter, har Hewlett-Packard ingen indflydelse på deres design og kan ikke kontrollere kvaliteten. Påkrævet service eller reparation som følge af brug af tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP, er ikke omfattet af printergarantien. Bemærk! Garantien omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes software, tilslutning eller dele, der ikke er leveret af HP. Opbevaring af tonerkassetter Tag ikke tonerkassetten ud af pakken, inden den skal bruges. Holdbarheden for en tonerkassette i en uåbnet pakke er ca. 2½ år. Holdbarheden for en tonerkassette i en åbnet pakke er ca. 6måneder. FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Tonerkassettens forventede levetid En tonerkassettes levetid afhænger af den mængde toner, som udskriftsjobbene kræver. Ved udskrivning af tekst med 5% dækning holder en standardtonerkassette (C7115A) gennemsnitligt til sider. Dette forudsætter, at udskriftstætheden er indstillet til 3, og at EconoMode er slået fra. (Dette er standardindstillingerne). Genbrug af tonerkassetter Sådan sparer du toner Med henblik på at reducere mængden af affald har Hewlett-Packard udviklet et genbrugsprogram for brugte tonerkassetter. En frankostemplet forsendelsesetiket er vedlagt pakken med den nye HP LaserJet-tonerkassette. Siden 1990 har HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer indsamlet mere end 25 millioner brugte HP LaserJet-tonerkassetter, som ellers ville være blevet smidt på lossepladser verden over. Følg vejledningen, der findes i pakken med den nye tonerkassette, hvis du vil deltage i genbrugsprogrammet. Se Udskiftning af tonerkassetten, eller følg den vejledning, der er vedlagt pakken med tonerkassetten, hvis du vil installere en ny HP-tonerkassette. Se også genbrugsoplysningerne på tonerkassettens pakke samt HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer, der er vedlagt pakken. Printeren bruger mindre toner på hver side, når EconoMode er aktiveret. Hvis du vælger denne indstilling, forlænges tonerkassettens levetid, omkostningerne pr. side reduceres, men udskriftskvaliteten forringes. Se Brug af EconoMode (Spar toner) for at få yderligere oplysninger. 34 Kapitel 5 Styring af tonerkassetten DAWW

37 Omfordeling af toner 1 2 Når tonerstanden er lav, kan der forekomme blege eller lyse områder på en udskreven side. Du kan måske forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at omfordele toneren, hvilket betyder, at du måske kan afslutte det aktuelle udskriftsjob, inden tonerkassetten skal udskiftes. Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. 1 Åbn tonerdækslet, og tag tonerkassetten ud af printeren. FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den med et ark papir. 3 2 Ryst forsigtigt tonerkassetten fra side til side for at omfordele toneren. FORSIGTIG Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig permanent fast i stoffet. 3 Placer tonerkassetten i printeren igen, og luk tonerdækslet. Hvis udskriften stadig er lys, skal du installere en ny tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. DAWW Omfordeling af toner 35

38 Udskiftning af tonerkassetten 1 Bemærk! Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes tonerkassetten, så den er nem at fjerne. 1 Åbn tonerdækslet, og tag den gamle tonerkassette ud. Se Genbrug af tonerkassetter eller genbrugsoplysningerne i pakken med tonerkassetten FORSIGTIG Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den med et ark papir. 2 Tag den nye tonerkassette ud af emballagen, og ryst den forsigtigt fra side til side for at fordele toneren jævnt inde i kassetten. 3 Bøj tappen på venstre side af kassetten, så den går løs. 4 Træk i tappen, indtil al tapen er fjernet fra kassetten. Læg tappen tilbage i pakken med henblik på genbrug. 5 Placer tonerkassetten korrekt i printeren. Luk tonerdækslet. FORSIGTIG Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig permanent fast i stoffet Kapitel 5 Styring af tonerkassetten DAWW

39 6 Fejlfinding af printeren I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Sådan finder du en løsning Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af printeren Udbedring af papirstop i printeren Udskiftning af opsamlingsvalsen Rengøring af opsamlingsvalsen Udskiftning af printerens separationspude Udskrivning af en printertestside Bemærk! Se Hewlett-Packards Websted for opdateringer af software og printerdrivere, ofte stillede spørgsmål og yderligere oplysninger om fejlfinding. Se Online-service, hvor du kan finde den relevante Webadresse. DAWW 37

40 Sådan finder du en løsning I dette afsnit kan du finde en løsning på almindelige printerproblemer. Siderne blev ikke udskrevet Statusindikatormønstre: Hvilket statusindikatormønster vises der på printeren? Se Statusindikatormønstre for at få yderligere oplysninger. Fejlmeddelelser på skærmen: Er der en meddelelse på skærmen? Se Fejlmeddelelser på skærmen for at få yderligere oplysninger. Mediehåndtering: Indføres mediet forkert i printeren? Er der papirstop? Se Mediehåndteringsproblemer for at få yderligere oplysninger. Siderne blev udskrevet, men der var et problem Udskriftskvaliteten var dårlig: Se Forbedring af udskriftskvaliteten for at få yderligere oplysninger. De udskrevne sider ser ikke altid ud, som de gør på skærmen (udskriv eksempel): Se Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen for at få yderligere oplysninger. Printerindstillingerne passede ikke til mediet: Se Mediehåndteringsproblemer for at få yderligere oplysninger. Softwaren er installeret, men siderne er ikke blevet udskrevet Er printerdriverikonet tilgængeligt? Er printeren i Klar-tilstand? Er det muligt at vælge printeren i dialogboksen Udskriv? Se Problemer med printersoftwaren for at få yderligere oplysninger. 38 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

41 Statusindikatormønstre Forklaring på statusindikator Symbol for indikator slukket Symbol for indikator tændt Symbol for indikator blinker Statusindikatormønstre Statusindikatorer Printerens tilstand Handling Klar Printeren er klar til at udskrive. Ingen handling er påkrævet. Behandler Printeren modtager eller behandler data. Vent på, at jobbet udskrives. Rengøringstilstand/Printertest Der udskrives et renseark eller en printertestside. Vent, indtil udskrivningen af rensearket er færdig, og printeren er i Klar-tilstand. Dette kan vare op til to minutter. Vent, indtil udskrivningen af printertestsiden er færdig, og printeren er i Klar-tilstand. Ikke mere hukommelse Printeren har ikke mere hukommelse. Den side, der udskrives, kan være for kompleks for printerens hukommelseskapacitet. Reducer opløsningen. Se Indstillinger for udskriftskvalitet for at få yderligere oplysninger. Dæksel åbent, intet medie, ingen tonerkassette, papirstop eller udløserhåndtagene til papirstop nede Printeren er i en fejltilstand, der kræver operatørindgreb eller hjælp. Kontroller følgende: Tonerdækslet er fuldstændig lukket. Mediet er lagt i. Se Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere vejledning. Tonerkassetten er korrekt installeret i printeren. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Der er ikke papirstop. Se Udbedring af papirstop i printeren for at få yderligere vejledning. Udløserhåndtagene til papirstop befinder sig i lodret position. DAWW Sådan finder du en løsning 39

42 Statusindikatormønstre (fortsat) Statusindikatorer Printerens tilstand Handling Printerinitialisering Printeren initialiseres. Ingen handling er påkrævet. Alvorlig fejl Begge indikatorer lyser. Frakobl printeren i 5 minutter, og tilslut den igen. Kontakt HP Support, hvis printeren stadig er i fejltilstand. Se Service og support. USB-kablet eller strømmen er ikke tilsluttet. Begge indikatorer lyser ikke. Kontroller, at strømmen er tilsluttet. Tag begge stik til netledningen ud, og sæt dem i igen. Tag netledningsstikket og begge stik til USB-kablet ud, og tilslut USB-kablets stik og netledningen igen. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive beskadiget. 40 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

43 Fejlmeddelelser på skærmen Fejlmeddelelser på skærmen fejlmeddelelse Løsning Printeren svarer ikke Kontroller følgende: Klar-indikatoren lyser. Netledningen og USB-kablet er korrekt tilsluttet. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive ødelagt. Kan ikke få adgang til port (bruges af et andet program) Prøv følgende: Genstart computeren. Kontroller, at der kun anvendes ét softwareprogram ad gangen. Ulovlig handling/generel beskyttelsesfejl/spool 32-fejl Der opstod et problem i Windows med computerens systemressourcer (hukommelse eller harddisk). Genstart computeren for at slette denne fejl. Følg nogle eller alle nedenstående anbefalinger, hvis du vil forhindre, at denne fejl opstår i fremtiden: Kør færre programmer ad gangen. Luk de programmer, som du ikke bruger, i stedet for at minimere dem. Programmer, som pauseskærme, antivirusprogrammer, statussoftware, fax-/svarsoftware og menuprogrammer, bruger de ressourcer, som du kan få brug for ved udskrivning. Undgå at udføre hukommelseskrævende opgaver, f.eks. sende en fax eller køre et videoklip, mens du udskriver. Slet alle temp-filer (file_name.tmp) i Temp -underbibliotekerne, f.eks. C:\Windows\Temp. Udskriv med en lavere opløsning. DAWW Sådan finder du en løsning 41

44 Mediehåndteringsproblemer Mediehåndteringsproblemer Problem Løsning Papirstop Se Udbedring af papirstop i printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at du udskriver på et medie, der opfylder specifikationerne. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at du udskriver på et medie, der ikke er rynket, foldet eller beskadiget. Kontroller, at printeren er rengjort. Se Rengøring af printerens mediegang for at få yderligere oplysninger. Hvis du udskriver til den direkte udskriftsgang, skal du lukke og åbne dækslet igen for at sikre, at udløserhåndtagene til papirstop er i lukket-position. Udskriften er skæv Se Skæv side for at få yderligere oplysninger. Juster papirstyrene efter bredden og længden på det medie, du udskriver på, og prøv at udskrive igen. Se Printerens papirstyr eller Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere oplysninger. Der indføres mere end ét ark papir i printeren ad gangen. Inputbakken kan være for fyldt. Se Ilægning af medier i inputbakken for at få yderligere oplysninger. Kontroller, at mediet ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Printerens separationspude kan være slidt. Se Udskiftning af printerens separationspude for at få yderligere oplysninger. Printeren indfører ikke mediet fra inputbakken Opsamlingsvalsen kan være snavset eller beskadiget. Se Rengøring af opsamlingsvalsen eller Udskiftning af opsamlingsvalsen for at få yderligere vejledning. Printeren fik mediet til at krølle Se Krølning eller bølger for at få yderligere oplysninger. Åbn den direkte udskriftsgang for at udskrive direkte. Se Printerens udskriftsgange eller Medier for at få yderligere oplysninger. Det udskrevne medie sendes ikke til den korrekte udskriftsgang Åbn eller luk den direkte udskriftsgang, afhængigt af hvilken udskriftsgang du vil benytte. Se Printerens udskriftsgange for at få yderligere oplysninger. Udskriftsjobbet er ekstremt langsomt Printerens maksimale hastighed er 10 sider i minuttet. Udskriftsjobbet kan være meget komplekst. Prøv følgende: Reducer dokumentets kompleksitet (reducer f.eks. grafikmængden). Gå til printeregenskaberne i printerdriveren. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg Almindeligt papir på rullelisten Optimer til, og klik på OK. Bemærk! Brug af tungt medie kan bevirke, at toneren ikke doseres rigtigt. Et smalt eller tungt medie nedsætter udskrivningshastigheden. Brug et normalt medie. Udskrivningshastigheden afhænger af computerens processorhastighed, hukommelseskapacitet og ledige diskplads. Prøv at øge disse komponenter. 42 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

45 Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen Problemer med udskrevet side Problem Løsning Forvansket, forkert eller ufuldstændig tekst USB-kablet kan være løst eller defekt. Prøv følgende: Prøv at udskrive et udskriftsjob, som du ved, fungerer. Tilslut om muligt USB-kablet og printeren til en anden computer, og prøv at udskrive et job, som, du ved, fungerer. Tag netledningsstikket og begge stik til USB-kablet ud, og tilslut USB-kablets stik og netledningen igen. FORSIGTIG Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive ødelagt. Der kan have været valgt en forkert printerdriver, da softwaren blev installeret. Kontroller, at HP LaserJet 1000 er valgt i printeregenskaberne. Der kan være fejl i softwareprogrammet. Prøv at udskrive fra et andet softwareprogram. Manglende grafik eller tekst eller blanke sider Kontroller, at filen ikke indeholder blanke sider. Forseglingstapen er muligvis stadig i tonerkassetten. Fjern tonerkassetten, og træk forseglingstapen ud. Installer tonerkassetten igen. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Grafikindstillingerne i printeregenskaberne passer måske ikke til den udskrevne jobtype. Prøv en anden grafikindstilling i printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. Sideformatet er anderledes end på andre printere Hvis du har brugt en ældre eller en alternativ printerdriver (printersoftware) til oprettelse af dokumentet, eller hvis printeregenskabsindstillingerne i softwaren er anderledes, kan sideformatet blive ændret, når du prøver at udskrive med den nye printer eller de nye indstillinger. Prøv at ændre opløsningen, medieformatet, skrifttypeindstillingerne eller andre indstillinger for at afhjælpe dette problem. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. Grafikkvalitet Grafikindstillingerne passer måske ikke til udskriftsjobbet. Kontroller grafikindstillingerne, f.eks. opløsning, under printeregenskaberne, og juster dem om nødvendigt. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere oplysninger. DAWW Sådan finder du en løsning 43

46 Problemer med printersoftwaren Problemer med printersoftwaren Problem Løsning En printerdriver til HP LaserJet 1000-printeren vises ikke i mappen Printer. Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Forsøg at tilslutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren. Hvis du forsøger at udskrive til en delt printer, skal du klikke på Start i Windows-systembakken, vælge Indstillinger og derefter Printere. Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer. Følg anvisningerne i guiden Tilføj printer. Se Installation af delte printere for at få yderligere oplysninger. Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen. Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Kontroller mængden af ledig diskplads på det drev, hvor printersoftwaren installeres. Du kan om nødvendigt frigøre så meget diskplads som muligt og derefter geninstallere printersoftwaren. Kør eventuelt programmet Disk Defragmenter, og geninstaller printersoftwaren. Printeren er i Klar-tilstand, men der foretages ikke udskrivning Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start i Windows-systembakken, vælg Programmer, vælg HP LaserJet 1000, og klik på Afinstaller. Tag netledningsstikket ud af printeren. Installer printersoftwaren fra cd-rom en. Tilslut netledningen til printeren igen. Bemærk! Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil lukke et program, der har et ikon i systembakken, skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller Deaktiver. Udskriv en printertestside. Se Udskrivning af en printertestside for at få yderligere vejledning. 44 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren DAWW

47 Forbedring af udskriftskvaliteten Dette afsnit indeholder oplysninger om identifikation og korrigering af udskriftsfejl. Lys udskrift eller udtoning Der mangler toner. Se Styring af tonerkassetten for at få yderligere oplysninger. Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigt eller for ujævnt). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Hvis hele siden er lys, er justeringen for lys, eller EconoMode er muligvis aktiveret. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Konfigurer, og tilpas indstillingen Udskriftstæthed. Klik på fanen Færdigbehandling, og fjern markeringen af afkrydsningsfeltet EconoMode. Se Sådan sparer du toner for at få yderligere oplysninger. Tonerpletter Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigt eller for ujævnt). Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Printeren trænger muligvis til at blive rengjort. Se Rengøring af printeren eller Rengøring af printerens mediegang for at få yderligere vejledning. Udfald En enkelt ark af mediet kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen. Mediets fugtindhold er ujævnt fordelt, eller mediet har fugtige pletter på overfladen. Prøv at udskrive på et nyt medie. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Mediepartiet er dårligt. Fremstillingsprocessen kan forårsage, at visse områder afviser toner. Prøv med en anden medietype eller et andet mediemærke. Tonerkassetten kan være ødelagt. Se Styring af tonerkassetten for at få yderligere oplysninger. Lodrette linjer Kontroller, at dækslet til inputbakken er korrekt placeret. Den lysfølsomme tromle inde i tonerkassetten er muligvis blevet ridset. Installer en ny HP tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. Grå baggrund Kontroller, at inputbakken er korrekt placeret. Åbn printeregenskaberne. Se Printeregenskaber (driver) for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Konfigurer, og reducer indstillingen Udskriftstæthed. Dette nedbringer omfanget af baggrundsskygge. Skift mediet ud med noget lettere. Se Mediespecifikationer for printeren for at få yderligere oplysninger. Kontroller printermiljøet. Meget tørre (lav luftfugtighed) luftforhold kan øge omfanget af baggrundsskygge. Installer en ny HP-tonerkassette. Se Udskiftning af tonerkassetten for at få yderligere vejledning. DAWW Forbedring af udskriftskvaliteten 45

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/900657

Din brugermanual HP LASERJET 1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/900657 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 1015 PRINTER

Din brugermanual HP LASERJET 1015 PRINTER Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP LASERJET 1015 PRINTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X version 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere