Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug Journal nr Side 1 af 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13"

Transkript

1 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr Side 1 af 13

2 Side 2 af 13

3 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand i programmet BE6. I det følgende gennemgås kort de smodeller, der ligger til grund for energimærkningen af 9 lavenergihuse fra Fremtidens Parcelhuse i Herfølge. De specifikke huse ses nedenfor: Hus nr. Firma Dokumentation Hus 1 Eurodan BE6 fil Hus 2 Eurodan BE6 fil Hus 3 Grønne Lykke BE6 fil Hus 4 Grønne Lykke BE6 fil Hus 5 Brdr. Beierholm BE6 fil Hus 6 Hornsherredhus BE6 udskrift Hus 7 Tessebølle BE6 fil Hus 8 Reform BE6 fil Hus 9 Lind & Risør BE6 udskrift Der er i gennemgangen af bygningsmodellerne kun medtaget de sinput, der umiddelbart vurderes at være direkte fejlagtige eller usandsynlige uanset om de vil øge eller sænke energiet generelt. Generelt er alle bygningsmodellerne udført med få fejl, som ikke umiddelbart ændre på selve energimærket, der for alle husene svarer til et Lavenergiklasse 2. En samlet liste med alle input er vist i Appendiks A. Side 3 af 13

4 Energi [kwh/m²] Eurodan A 48,5 kwh/m² Der er for ventilationsanlæggets elforbrug anvendt en SEL værdi på,4 kj/m³, hvilket er meget lavt. Værdien er muligvis kun det halve af den egentlige eller endnu mindre. Ændres værdien fra,4 til,8 kj/m³ ændres energiet til 51,4 kwh/m² Solfangeren er indtastet med en hældning på 45. Ud fra fotos vurderes den reelle hældning at være 25- grader, hvorved energiet ændres til 48,9 kwh/m². Den samlede effekt af ovenstående korrektioner kan ses af figuren nedenfor: 8 Figur 1 Sammenligning af energi kravene, det beregnede energi og korrigerede Side 4 af 13

5 Energi [kwh/m²] Eurodan B 49,5 kwh/m² (Samme som for Eurodan A ovenfor) Der er for ventilationsanlæggets elforbrug anvendt en SEL værdi på,4 kj/m³, hvilket er meget lavt. Værdien er muligvis kun det halve af den egentlige eller endnu mindre. Ændres værdien fra,4 til,8 kj/m³ ændres energiet til 52,4 kwh/m² Solfangeren er indtastet med en hældning på 45. Ud fra fotos vurderes den reelle hældning at være 25- grader, hvorved energiet ændres til 49,9 kwh/m². Den samlede effekt af ovenstående korrektioner kan ses af figuren nedenfor: 8 Figur 2 Sammenligning af energi kravene, det beregnede energi og korrigerede Side 5 af 13

6 Energi [kwh/m²] Grønne Lykke A 44,1 kwh/m² Der er anvendt samme U-værdi for alle vinduer (og døre) på 1,25 W/m²K. Fra den oplyste g-værdi for ruden på,63 kan det antages, at der er anvendt en 2-lags energirude og da vinduerne tilsyneladende har mange oplukkelige felter vurderes U-værdien på 1,25 W/m²K umiddelbart at være meget lav. Der er anvendt samme default skygge på alle vinduer. Der er oprettet skygger, men disse er ikke anvendt/indhentet for hvert vindue. Energiet vil stige såfremt de oprettede skygger var blevet anvendt. 3) Der er anvendt en dimensionerende frem- og returløbstemperatur på hhv. 28 og C, hvilket vurderes at være i underkanten for at kunne opretholde en rumtemperatur på C. Den samlede effekt af ovenstående korrektioner kan ses af figuren nedenfor, hvor U-værdien for vinduer ændres til 1,4 W/m²K og frem- og returløbstemperatur ændres til 35/ C. Der ændres ikke på default skyggen. 8 Figur 3 Sammenligning af energi kravene, det beregnede energi og korrigerede Side 6 af 13

7 Energi [kwh/m²] Grønne Lykke B 45,9 kwh/m² (Samme som for Grønnelykke B ovenfor) Der er anvendt samme U-værdi for alle vinduer (og døre) på 1,25 W/m²K. Fra den oplyste g-værdi for ruden på,63 kan det antages, at der er anvendt en 2-lags energirude og da vinduerne tilsyneladende har mange oplukkelige felter vurderes U-værdien på 1,25 W/m²K umiddelbart at være meget lav. Der er anvendt samme default skygge på alle vinduer. Der er oprettet skygger, men disse er ikke anvendt/indhentet for hvert vindue. Energiet vil stige såfremt de oprettede skygger var blevet anvendt. 3) Der er anvendt en dimensionerende frem- og returløbstemperatur på hhv. 28 og C, hvilket vurderes at være i underkanten for at kunne opretholde en rumtemperatur på C. Den samlede effekt af ovenstående korrektioner kan ses af figuren nedenfor, hvor U-værdien for vinduer ændres til 1,4 W/m²K og frem- og returløbstemperatur ændres til 35/ C. Der ændres ikke på default skyggen. 8 Figur 4 Sammenligning af energi kravene, det beregnede energi og korrigerede Side 7 af 13

8 Energi [kwh/m²] Brdr. Beierholm 52,1 kwh/m² Der er anvendt en dimensionerende frem- og returløbstemperatur på hhv. 23 og C, hvilket vurderes at være i underkanten for at kunne opretholde en rumtemperatur på C. Den samlede effekt af ovenstående kan ses af figuren nedenfor: 8 Figur 5 Sammenligning af energi kravene, det beregnede energi og korrigerede Side 8 af 13

9 Hornsherredhus Gennemgang baseret på udskrift fra BE6. er ikke opgivet (Billede ikke tilgængeligt) Linietab for samlingen mellem vinduer og fals er ikke medtaget. Temperaturfaktoren for opstillingsrummet for varmtvandsbeholderen er sat til 1, svarende til at den står ude. Der er desuden ikke angivet længder eller varmetabskoefficienter for rør til varmtvandsinstallationen. 3) Ladekredsen til varmtvandsbeholderen er markeret som "ikke styret". 4) Rørlængden i solvarmeanlægget er sat til meter. 5) Elforbruget til varmepumpens automatik er sat til W. Den samlede effekt af ovenstående korrektioner kan ikke beregnes da smodellen ikke har været tilgængelig. Side 9 af 13

10 Energi [kwh/m²] Tessebølle 55,1 kwh/m² Der er angivet en varmetabskoefficient på 2 W/mK for varmtvandsrørene. Ændres værdien til,2 W/mK falder energiet til 53,7 kwh/m² Ladekredsen til varmtvandsbeholderen er markeret som "ikke styret". Ændres dette til styret falder energiet til 54, kwh/m². 3) Solvarmepanelerne er angivet til at have en hældning på. Den samlede effekt ved ændring af varmtvandsrørenes varmetabskoefficient til,2 W/mK, Ladekredsen til varmtvandsbeholder til "styret" og solvarmepanelernes hældning til ses af figuren nedenfor: 8 Figur 6 Sammenligning af energi kravene, det beregnede energi og korrigerede Side af 13

11 Energi [kwh/m²] Reform 57,6 kwh/m² af de 16 vinduerne har en rude med en g-værdi på. Ændres disse til en g-værdi fra til,53, som er anvendt for de resterende, sænkes energiet til 52,9 kwh/m² Den samlede effekt ved ændring af ovenstående ses af figuren nedenfor: 8 Figur 7 Sammenligning af energi kravene, det beregnede energi og korrigerede Side 11 af 13

12 Lind & Risør,7 kwh/m² Der er anvendt en forholdsvis høj effektivitet for varmegenvindingen på,97. Den interne varmelast regnes normalt for 1,5 + 3,5 W/m 2. Her er anvendt 1,5+2,5 W/m 2. 3) Der er valgt en pumpetype A, svarende til at den er i drift året rundt. 4) Fremløbstemperaturen til det varme brugsvand er sat til. Den samlede effekt af ovenstående korrektioner kan ikke beregnes, da smodellen ikke har været tilgængelig. Side 12 af 13

13 Appendiks A Firma Eurodan Eurodan Grønne Lykke Grønne Lykke Brdr. Beierholm Hornsherredhus Tessebølle Reform Lind & Risør Adresse Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Lavenergiklasse Energi [kwh/m²] 48,5 49,5 44,1 45,9 52,1? 55,1 57,6,7 Rotation 276 Opvarmet etageareal ,5 154,8 147, ,7 Varmekapacitet Brugstid Varmeforsyning primær Kedel Kedel El+fordeling El+fordeling Kedel El+fordeling Kedel Kedel Kedel Supplerende varmeforsyning Solvarme Solvarme Varmepumpe Varmepumpe Solvarme Solvarme+VP Solvarme Varmepumpe Klimaskærm Loft areal 167 1,5 1,68 1,7 147, ,4 Loft U-værdi,8,8,15,15,9.12 /.7,9,1,1 Gulv areal ,6,74, , ,6 Gulv U-værdi,1,1,1,1,12,8,11,1,11 Ydervæg areal 1,7 145,5 122,1 118,1 1, ,8 184,9 Ydervæg U-værdi,18,18,16,16,17.17 /.18,12,15,16 Andet areal 6,97 56 / 47 7,4 Andet U-værdi,35.17 /.15,14 Linietab Længde linietab fundament 58, ,7 35,8 57,4 61, , / 12.3 Linietabskoefficient,12,13,13,13,12.12 /.15,12,8.12 /.16 b-faktor ok ok ok ok ok ok ok ok ok Længde linietab vinduer 79,4 85,9 1,73 2,1 81,6 Ikke opgivet Linietabskoefficient,3,3,3,3,3 Ikke opgivet,4,3 - Vinduer Antal Areal 34,5 36,4 31,716,238 35,1 28,3 49,729 42,3 U-værdi W/m²K ca ca for alle 1.25 for alle ca g-værdi,63,63,63,63,63,56,5 -.53,63 Skygger Ok Ok kun default kun default ok ok ok ok - men solafsk ok Ventilation Nilan ec Areal ,5 154,8 147, ,7 qm, vinter,33,33,3,3,35,3,41 Virkningsgrad,9,9,9,89,85,97 Ti qn,85,85,3,3,85,8,85,13 SEL,4,4,8 1,2 1 1 qm,sommer,33,33,3,3,36,3,41 qn, sommer,9,9 1,2,9,9,9,9,9,9 Intern varmelast Areal ,5 154,8 147, Varmefordelingsanlæg 2-streng 2-streng 2-streng 2-streng 2-streng 2-streng 2-streng 2-streng 2-streng Fremløbstemperatur Returløbstemperatur Pumpe K K K K K K K K A Pnom Fp,8,8,8,8,8,4,4,8,4 Varmt brugsvand 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år 2 l/m² pr. år Varmt brugsvands temperatur, C Beholder volumen Fremløbstemperatur 65 8 Elopvarmning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Solvarmespiral i top Ja Ja Ja Ja Ja Varmetab fra beholder 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 1,3 2 2,2 2,2 Temperaturfaktor for opstillingsrum 1 Længde tilslutningsrør, m Tab, W/mK,17,17,17,17,17 2,17,2 b-faktor 1 Ladekreds pumpe, W Styret Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Lade effekt kw Kedel ZSB 3-16A ZSB 3-16A Ingen Ingen pro Ingen Europur 3-13 Ej oplyst Baxi WBG 15 C Brændsel Gas Gas Gas Gas Gas Gas Nominel effekt 15,3 15,3 13, Andel af nominel effekt til VVB Virkningsgrad fuld,98,98,98,98,98,98 Korrektion,1,1,22,1,1,2 Dellast,3,3,3,3,3,3 Virkningsgrad dellast 1,7 1,7 1,6 1,5 1,7 1,9 Kedeltemperatur Korrektion,1,1,22,1,1,4 Tabsfaktor,5,5,67,1,5,16 Andel til rum,75,75,75,7,75,5 Kedeltemperatur, min Temperaturfaktor Blæser W 34 El til automatik Solvarme Brugsvand Brugsvand Kombineret Kombineret Brugsvand Areal 4,6 4,6 5 2,4 3 Horisont afskæring 5 Orientering s s s s s Skygge venstre/højre Hældning Varmetabskoefficient 4,2 4,2 3,5 3,7 3,82 Rørlængde m m m m m Varmetab, W/mK,17,17,17 1,3,2 Effektiviteter.78 / /.78.8 /.8.8 /.8.77 /.91 Pumpe i solfanger kreds, W 45 Automatik, W Varmepumpe svk 7/1 combi svk 7/1 combi LWA 3 SOL VP 18m. BV Type Kombineret Kombineret Kombineret Kombineret Andel af etageareal Nominel effekt 4.9 / / / / 1.9 Nominel COP 3.6 / / / / 3.9 Rel. COP,9,9,9,8 Temperatur kold side / / / / Temperatur varm side 45 / / / Kold side Jordslange Jordslange Aftræk Aftræk Varm side Varmeanlæg Varmeanlæg Varmeanlæg Indblæsning Særligt udstyr / / / Automatik / / / VP tilknyttet ventilationen VGV eff Indblæsning Luftstrøms m³/s,6 energi [kwh/m²] 51,6 52,6 48,2 49,3 52,1-51,3 52,9 - El bygningsdrift (ikke * 2,5) [kwh/m²] 5,3 5,2 1,1 (ex VP) 1,2 (ex VP) 4,7-5,5 4,5 - Side 13 af 13

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe ventilation Bygning Felt for navn af bygning, beliggenhed, rotation, Areal, varmekapasitetog brugstid. Beregningsbetingelser Mærkning og særlige tillæg Varmeforsyning. Køling EL V (basis: kedel, fjernvarme

Læs mere

Kom godt i gang med rev. januar 2010

Kom godt i gang med rev. januar 2010 Kom godt i gang med rev. januar 2010 Indholdsfortegnelse START EK-Pro...4 EK-Pro firmaside Firma og konsulent registrering... 5 Firma standardtekster... 5 Firma fakturaer, specifikation... 5 SAGSOVERSIGT

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 24 Adresse: Vester Farimagsgade 17 Postnr./by: 1606 København V BBR-nr.: 101-625931-001 Energikonsulent: Kresten Bøggild Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Komforthusene Arkitekter, MAA, PAR Jordan+Steenberg ApS CVR Nr. 2751 8990 Vibevej 7B, 2 DK-2400 København NV T +45 3511 1139 F +45 3511 1139 mail@jordansteenberg.dk www.jordansteenberg.dk Bank: BG bank

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

A B C D C E F G Kontroludskrift Side 1 af 5 Kontroludskrift Indberettet d. 02-04-2012 Energimærke-nr. 100263473 Bygningsdata Navn Hovedbygning Opførelsesår 1978 BBR-bygningsnummer 001 Renoveringsår

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Sagsinformationer. Bygningsdata for bygningen: Hovedbygning. Zoneinformationer for zonen: Hovedbygning

Sagsinformationer. Bygningsdata for bygningen: Hovedbygning. Zoneinformationer for zonen: Hovedbygning Sagsinformationer Sagsnr./sagsnavn Øvelse Introkursus Rapport titel Eksempel Introkursus BBR Kommunenr. 111111 BBR Ejendomsnr. 111111 Besigtigelsesdato 29-04-2014 00:00:00 Vejnavn Prøvevej Vejkode 1111

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Peter Bangs Vej 192 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093675-001 Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3.087 kwh el 19.510 kwh fjernvarme -1.102 kwh el 11.190 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3.087 kwh el 19.510 kwh fjernvarme -1.102 kwh el 11.190 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Tinghusgade 1 Postnr./by: 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-118108-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Ringvej 1 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-000803-001 Energikonsulent: Holger Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Hjejlevej 50 Hjejlevej 50 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. februar 2014 Til den 20. februar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flyvbjergvej 100 9740 Jerslev J Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. marts 2014 Til den 7. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AB Beringsgaard afd. 11 + 12 (Gl. Jernbanegade 3) Gl Jernbanegade 3 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Andelsboligforening Strandvejen 18 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2014 Til den 20. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 17 Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-016697-001 Energikonsulent: Jørgen Lindberg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Duedalen 15 5240 Odense NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere