Din brugermanual LG M208WV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 2. Skub krogene ind i hullerne. 4. ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde ud af soklen og gå i stykker eller skade din fod. 2 Inden tilslutning til en pc Inden produktet sættes op, skal du sikre dig, at der er slukket for strømmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Placering af skærmen 1. Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder. Hældningsområde: : -3 ~10 Drejeområde :350 Advarsel: Pas på ikke at sætte fingrene mellem skærmen og stativsøjlen, når du justerer skærmens vinkel. Du kan få fingrene i klemme. Låseenhed til tyverisikring COMPONENT IN Låseenhed Brug dette låsekabel til at forhindre tyveri (købes separat). 3 Navne og funktioner på delene Knapperne på fjernbetjeningen TV POWER INPUT TV: Tv-knap POWER (TÆND/SLUK) INPUT (Indgang) Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skiftes indstillingen i følgende rækkefølge: TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. batteridækslet. 2. Indsæt batterierne korrekt efter polaritetsangivelserne (+/-). 3. Luk batteridækslet. på denne knap [TV] for at skifte fra stereo- til monolyd ved stereotransmission eller fra Nicam-stereo til Nicam-mono ved digital transmission. for at skifte fra Nicam Dual I til Nicam Dual II eller Nicam Dual I+II ved Nicam Dual-transmission. for at skifte mellem Dual I, Dual II eller Dual I+II ved transmissioner i to sprog. Dual I sender det primære udsendelsessprog til højttalerne. Dual II sender det sekundære udsendelsessprog til højttalerne. Dual I+II sender et separat sprog til hver højttaler. MUTE PSM SSM I/II [AV/Komponent] LIST Q.VIEW PR VOL OK VOL PR MENU AV/Komponent-tilstand kan du vælge lydudgangen for den venstre og den højre højttaler. Tryk gentagne gange på knappen I/II for at vælge lydudgang. L+R : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre højttaler, og lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til højre højttaler. L+L : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre og højre højttaler. R+R : Lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til venstre og højre højttaler. SLEEP ARC/* TEXT LIST (Liste): Programliste. Denne indstilling bruges til at få vist programlisten (0-99). Programliste C C C C C C C C C C HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X OK MENU Bemærk: Tv-kanaler, der vises med blåt, skal springes over i overensstemmelse med indstillingerne i menuen Programme Edit (Programredigering). Q.VIEW (Hurtig visning): Knappen QUICK VIEW. Bruges til at få vist den tidligere valgte tv-kanal. 5 Navne og funktioner på delene Knapperne på fjernbetjeningen Knapperne PR Bruges til at skifte kanal. Knapperne VOL Bruges til at regulere lydstyrken. Knappen OK Bruges, når du har udført en funktionsindstilling. PR VOL OK VOL PR MENU SLEEP ARC/* TEXT MENU : Brug denne knap til at åbne skærmmenuen. Knappen SLEEP (Dvaletilstand): Timerfunktion, der bruges til at indstille dvaletilstand. Du kan angive en tidsperiode, efter hvilken der skiftes til standbytilstand fra TV/AV/RGB/HDMI/DVI/Komponent. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge antallet af minutter. _ (off) HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X ARC Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2 RGB/HDMI/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9 TEXT To select the teletext on or off. The main index page or the last selected page appears on the screen together with an information headline and an option line at the bottom of the screen. 6 Navne og funktioner på delene Fjernbetjening Brug af tekst-tv-funktionen Vælg det lokale sprog til tekst-tv (side 24). Hvis du ikke gør det, vises tekst-tvoplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen. Gul tast Foretrukket program slået til: Skift mellem de foretrukne kanaler. PR VOL Foretrukket program slået fra: For at vise den tidligere valgte tv-kanal. VOL OK HOLD (VENT) PR MENU SLEEP ARC/* TEXT Tryk på denne knap for at stoppe den automatiske rotation af undersiderne. Tryk på knappen igen for at fortsætte den automatiske rotation. SIZE (STØRRELSE) HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X Tryk på denne knap for at få vist først den øverste del af siden, og tryk derefter igen for at vist få den nederste del. Hvis du trykker igen, gendannes den normale sidestørrelse. MIX (KOMBINER) Bruges til at vise tekst-tv-siderne indkopieret på tvbilledet. Hvis du vil slukke for tv-billedet, skal du trykke på denne knap igen. TIME (KLOKKESLÆT) Tryk på denne knap for at vælge et undersidetal. Undersidetallet vises nederst på skærmen. Hvis du vil fastholde eller ændre undersiden, skal du trykke på knapperne RØD/GRØN, eller TALKNAPPERNE. Tryk igen for at afslutte funktionen. 7 Navne og funktioner på delene Fjernbetjening Brug af tekst-tv-funktionen PR VOL REVEAL (VIS) VOL OK PR MENU Tryk på denne knap for at vise/skjule skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller opgaver. Tryk på denne knap igen for at fjerne oplysningerne fra skærmen. NDEX (Indeks) Bruges til at få vist hovedindekset. SLEEP ARC/* TEXT HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X MODE (Tilstand) Der skiftes tilstand, når tekst-tvfunktionen er aktiveret. UPDATE (OPDATER) Tryk på denne knap for at få vist tv-programmet. Øverst på skærmen angives det, at tekst-tvfunktionen stadig er aktiveret. Du kan vælge et sidetal, inden tekst-tv-funktionen deaktiveres. Når den ønskede side er fundet, vises der kortvarigt en linje med oplysninger på skærmen. Tryk på knappen igen for at få vist tekst-tv-siden igen. 8 Navne og funktioner på delene Bagsiden HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO Tilslutning til lysnet: Tilslut strømkablet.

3 SCART-indgangs-/udgangsstik AV-indgang HDMI-stik til digitalt signal D-Sub-stik til analogt signal Tv-tuner-stik: Tilslut antennen. RGB, DVI-lydstik: Sluttes til stikket i pc'ens lydkort eller D-TV-lydudgangen. Stik til hovedtelefoner/høretelefoner Component-indgangsstik 9 Navne og funktioner på delene AVindgang L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV IN 2 Videoindgang Lydindgang S-Video-indgang 10 Tilslutning til eksterne enheder Tilslutning til pc 1. Tilslut derefter signalindgangskablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO A Tilslutning med D-Sub-signalindgangskabel. RGB(PC/DTV) IN Bagsiden af produktet. Macintosh-adapter (medfølger ikke) Anvend standard-macintosh-adapteren, da der findes en inkompatibel adapter på markedet (med et andet signalsystem). B Tilslutning med HDMI-signalindgangskabel. HDMI/DVI IN HDMI/DVI IN Bagsiden af produktet. 2. Tilslut lydkablet. AUDIO (RGB/DVI) IN Lydkabel Bagsiden af produktet. Kontroller lydkortstikket i pc'en, inden du tilslutter produktet. Hvis pc-lydkortet understøtter både højttalerudgang (Speaker Out) og linjeudgang (Line out), skal du skifte til linjeudgang ved at indstille jumperen eller pc-programmet (du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til lydkortet). Speaker Out (Højttalerudgang): Højttalere, der ikke er udstyret med en forstærker, sluttes til dette stik. *Line Out (Linjeudgang): Højttalere, der er udstyret med en forstærker, sluttes til dette stik. Hvis lydudgangen på pc-lydkortet kun har en højttalerudgang (Speaker Out), skal du sænke pc'ens lydstyrke. Dette produkt har en integreret forstærker. 11 Tilslutning til eksterne enheder 3. Tilslut strømkablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO 4. 1 Tænd for strømmen ved at trykke på afbryderknappen på produktet. Afbryderknap. 2 Tænd for pc'en. 5. Vælg et indgangssignal. Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet. INPUT OK Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside. INPUT OK Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Signal indgang A Vælg RGB B Vælg HDMI/DVI TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge : TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu. Bemærkning Tilslut produktet direkte til en jordforbunden stikkontakt i væggen eller en el-skinne med jordforbindelse. 12 Tilslutning til eksterne enheder Tilslutning til videobåndoptager/dvd 1. Tilslut video/lydkablet som vist på figuren nedenfor, og tilslut derefter strømkablet (se side 12). A Ved brug af RCA-kablet. Slut kablets farvede stik til N RCA-stereokabel (medfølger ikke) HDMI/DVI-kabel (medfølger ikke) [Set-topboks/dvd] 2. Vælg et indgangssignal. Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet. INPUT OK Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside. INPUT OK Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge : TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu. C Vælg HDMI/DVI 17 Tilslutning til eksterne enheder Når du ser tv 1. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet på produktets bagside, og tilslut derefter strømkablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/K VOL OK MENU PR PR Åbn skærmmenuen Flyt markøren til den indstilling, der skal ændres Vælg et menuikon Juster indstillingen Gem indstillingen Forlad skærmmenuen Brug fjernbetjeningen til at indstille skærmmenuen Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Brug knapperne til at få adgang til et kontrolelement. Tryk på knappen OK, når det ønskede ikon er markeret. Brug knapperne til at indstille elementet til det ønskede niveau. Tryk på OK for at acceptere ændringerne. Tryk flere gange på knappen Menu for at forlade skærmmenuen. 23 Indstilling af skærmen Valg af menusprog/land på skærmen Menuen med installationsvejledning vises, når skærmen tændes første gang. Installation guide Language Chesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar OK MENU Nederlands Norsk Polski Português "----K»... Romaneste suomi Svenska 1. Tryk på knappen og derefter på OK for at vælge det ønskede sprog. 2. Tryk på knappen og derefter på OK for at vælge land. * Hvis du vil ændre valget af sprog/land: 1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen for at vælge menuen SPECIAL. 2. kan vises på skærmen på det valgte sprog. at vælge det ønskede Sprog(Language) eller Land. 3. Tryk på knappen og derefter på knappen 4. Tryk på knappen OK. 5. kan vælge programnummeret eller angive det vha. talknapperne. Hvis du f.eks. søger nu efter nye kanaler fra nummer 11 og frem. indstillingerne under Manual Program, og tryk på knappen MENU for at gemme indstillingerne). OK MENU Gem System Tryk på knapperne for at vælge kanalnummeret, eller angiv det programmeringsnummer, hvor kanalen skal gemmes, med talknapperne. Tryk på knapperne for at vælge tv-systemet i detland eller den del af verden, hvor tv-kanalerne modtages fra. BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa) I: PAL I/II (Storbritannien/Irland) DK: PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa) L: SECAM L/L (Frankrig) 25 Indstilling af skærmen Indstilling af tv-stationer/valg af kanal, når du ser tv Band Tryk på knapperne for at vælge VHF/UHF til antennekanaler eller Cable (kabel) til kabelkanaler. Vælg en kanalmodtagelsestype: VHF/UHF eller Cable (kabel).

4 Hvis du kender kanalnummeret, kan du indtaste det direkte med talknapperne 0 til 9. Hvis modtagelsen er dårlig, kan du foretage en finindstilling for at forbedre den. Brug knapperne til at finjustere, så du opnår det bedste billede og den bedste lyd. Brug knapperne til at søge fremad eller bagud efter den næste kanal. Kanal Find indstilling Søg Navn Denne indstilling bruges til at tildele kanalnavne. Det er muligt at ændre et navn, der er gemt i hukommelsen, og tildele et navn til en tv-kanal, der endnu ikke er gemt. Der kan knyttes et navn på op til 5 bogstaver eller tal til programnumrene 0 til 99. Tryk på den røde tast på fjernbetjeningen. de efterfølgende kanaler rykkes en plads op. Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen. Alle de efterfølgende kanalnumre rykkes en plads ned. Tryk på den gule tast på fjernbetjeningen. Tryk på den gule tast igen for at afslutte funktionen. for at vælge den kanal, der skal springes over. -> Tryk på den blå tast på fjernbetjeningen. på knapperne for at vælge en kanal. 9300K Let violet hvid. 6500K Let blålig hvid. srgb Marginalt lavere lysstyrke. funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller HDMI-PC. Dynamisk Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede. CSM (Farvestatushukommelse) Billede PSM CSM XD Biograf Indstilling OK MENU Kold Normal Varm Bruger Kold Let violet hvid. Normal Let blålig hvid. Varm Let rødlig hvid. XD Billede PSM CSM XD Biograf Indstilling OK MENU < Auto Manuel funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller HDMI-PC. Den manuelle indstilling aktiveres, når du har valgt brugeren af PSM Biograf (Funktionen fungerer i følgende tilstande: TV, AV og Component 480i/576i). standardindstillingerne for PSM (Billedstatushukommelse), CSM (Farvestatushukommelse), XD og Biograf. Indstilling OK MENU < 29 Indstilling af skærmen Indstilling af lydfunktionen Lyd SSM AVL Balance Flad Musik Film Sport Bruger < 0 OK MENU SSM (Lydstatushu kommelse) Den bedste lydkvalitet vælges automatisk med udgangspunkt i den videotype, som du anvender. Flad : Den mest naturlige lyd. Musik : Vælg denne indstilling for at få glæde af den originale lyd, når du lytter til musik. Film : Vælg denne indstilling for at få sublim lyd. Sport : Vælg denne indstilling til sportsudsendelser. Bruger : Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede lydindstillinger. Denne funktion regulerer automatisk forskellige lydstyrkeniveauer fra alle kanaler eller signaler til det mest passende niveau Vælg Til for at bruge denne funktion. AVL (Automatisk lydstyrkeregulering) Balance Brug denne funktion til at balancere lyden fra venstre og højre højttaler. 30 Indstilling af skærmen Indstilling af tidsfunktionen Time Tid TV Fra tid TV Til Automatisk sluk -- : -- OK MENU Tid Denne funktion bruges til at indstille det aktuelle klokkeslæt. Klokkeslættet skal indstilles korrekt, før tænd-/sluk-timer-funktionen kan anvendes. 1) Tryk på knappen MENU, og brug derefter knappen for at vælge menuen Time. 2) Tryk på knappen, og brug derefter knappen for at vælge menuen Tid. er -- : --. 5) Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne. Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne. at vælge menuen Automatisk sluk. To timer efter apparatet tændes vha. Når tænd- eller sluktidspunktet er angivet, aktiveres disse funktioner dagligt på det angivne tidspunkt. Funktionen TV Fra tid tilsidesætter funktionen TV Til, hvis det samme tidspunkt angives for begge funktioner. Apparatet skal være i standbytilstand, før TV Til fungerer. Der skiftes fra TV Til til Automatisk sluk, hvis der ikke er nogen aktivitet inden for 2 timer efter indstillingen af funktionen TV Til. 31 Indstilling af skærmen Indstilling af specialfunktioner Special Sprog(Language) Land Børnesikring DDC-CI XD Demo OK MENU Sprog (Language) Land Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne. Vælg det lokale sprog til tekst-tv-funktionen. Ellers vises tekst-tv-oplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande. til at vælge Til eller Fra. Funktionen kan indstilles, så den kun kan benyttes ved hjælp af fjernbetjeningen. Med denne funktion kan du undgå uautoriseret brug af apparatet. Hvis du vil låse skærmmenuen, skal du indstille Børnesikring tænd til Til. Hvis du vil låse skærmmenuen op, skal du benytte følgende fremgangsmåde: :* Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, og indstil Børnesikring tænd til Fra. Børnesikring Brug knapperne DDC-CI DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) er en kommunikationsprotokol, der bruges til kommunikation mellem pc og skærm. DDC/CI gør det muligt at justere og konfigurere detaljerede funktioner på pc'en i stedet for via skærmmenuen. Skærmen kan indstilles via pc'en, når skærmen er sluttet til pc'en, og DDC/CI er slået til. Skærmen kan ikke indstilles via pc'en, når DDC/CI er slået fra, og kommunikationen mellem pc'en og skærmen er afbrudt. Bruges til at se forskellen, når XD Demo er slået henholdsvis til eller fra (XD Demofunktionen er ikke tilgængelig i tilstandene RGB PC eller HDMI PC). XD Demo 32 Indstilling af skærmen Indstilling af skærmfunktionen Skærm Auto konfig. Manuel konfig. ARC PC-Indstilling To set OK MENU Auto konfig. Manuel konfig. Denne knap bruges til automatisk justering af skærmbilledets position, Clock og Phase. (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne knap bruges til manuel justering af skærmbilledets position, Clock og Phase. H-Position (Fungerer ikke i HDMI-PC-tilstand) Flytter skærmbilledet til venstre eller højre. V-Position (Fungerer ikke i HDMI-PC-tilstand) Flytter skærmbilledet op eller ned. Clock (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Den vandrette skærmstørrelse ændres også.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Phase (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2 RGB/HDMI/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9 Brug denne funktion til at gendanne produktets oprindelige fabriksindstillinger. Sprogvalget vil dog ikke blive initialiseret. ARC PC-indstilling 33 Fejlfinding Der vises ikke noget billede q Er produktets strømkabel tilsluttet? q Er strømindikatoren aktiveret? q Strømmen er tændt, strømindikatoren lyser blåt, men skærmen er ekstremt mørk. q Lyser strømindikatoren rødt? q Vises meddelelsen "Out of range" (Uden for område)? Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. Kontroller, om der er tændt på afbryderknappen. Juster lysstyrken og kontrasten igen. Hvis produktet er i energisparetilstand, skal du flytte musen eller trykke på en tast. Signalet fra pc'en (skærmkortet) er uden for det lodrette eller vandrette frekvensområde for dette produkt. Indstil frekvensområdet med udgangspunkt i specifikationerne i denne brugerhåndbog. * Maksimumopløsning 1680 x 60 Hz Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Kontroller signalkablet. frekvens angives i Hz. * Vandret frekvens : Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én lodret linje. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, kan det antal vandrette linjer, der vises hvert sekund, tabuleres som den vandrette frekvens. Denne frekvens angives i khz. 34 Fejlfinding Skærmbilledet ser forkert ud. q Er skærmbilledets position forkert? Rediger indstillingen i menuen Position i skærmmenuen. Kontroller, om skærmkortopløsningen og frekvensen understøttes af produktet. Hvis der vises et fast billede på skærmen i længere tid, kan pixlerne blive beskadiget hurtigt. Brug pauseskærmsfunktionen. 35 Fejlfinding Lydfunktionen virker ikke. q Er der ingen lyd? Kontroller, om lydkablet er tilsluttet korrekt. Reguler lydstyrken. Kontroller, om lyden er indstillet korrekt. Reguler lydstyrken. q Lyden er for lav. Tv-funktionen virker ikke. q Tv-signalet modtages ikke. Kontroller, om du har valgt den korrekte kanalindstilling. Brug den automatiske kanalindstillingsfunktion. Kontroller, om tv-antennen er tilsluttet korrekt. Farven på skærmbilledet er forkert. q Der anvendes en lav farveopløsning (16 farver). Indstil farveopløsningen til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg Kontrolpanel Skærm Indstillinger Farvekvalitet i Windows. Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Eller tag ud pc'ens skærmkort ud, og sæt det i igen. Flere pixel (rød, grøn, hvid eller sort farve) kan optræde som pletter på skærmen. Dette fænomen skyldes LCD-skærmens særlige egenskaber. Det er ikke en fejl ved LCDskærmen. q Farverne på skærmen er ustabile, eller der vises kun én farve. q Vises der sorte pletter på skærmen? 36 Specifikationer Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet. LCD-skærm Skærmtype Pixelpitch 20,1 tommer Bredformat (51,113 cm) TFT/LCD-skærm (Thin Film Transistor/Liquid Crystal Display). Synlig diagonal skærmstørrelse: 51,113 cm 0,258 mm RGB : 1680 X Hz HDMI/DVI : 1680 X Hz 1680 X Hz khz Hz Separat synkronisering, digital Billedsignal Maks. opløsning Anbefalet opløsning Vandret frekvens Lodret frekvens Synkroniseringstype Indgangsstik Strøm S-Video, Composite Video, TV, analogt D-Sub, HDMI, SCART, pc-lydindgang, hovedtelefoner/høretelefoner, Component Mærkespænding Strømforbrug Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Tændt : 50 W (Typ.) Dvaletilstand 1 W Slukket/standby 1 W -3 ~ Hældning Hældningsområde Drejeområde Mål/vægt Størrelse (B x L x H) 484,3 mm x 230,0 mm x 414,3 mm Vægt (eksk. emballage) 4,8 kg (10,58 Ibs) Drifts Opbevarings temperatur: 10 C ~ 35 C, Luftfugtighed: 20% ~ 80% temperatur:: -10 C ~ 60 C, Luftfugtighed: 5% ~ 90% Miljøforhold 37 Specifikationer PC-tilstand Forudindstillinger Forudindstilling x x x x x x x x x x 1024 Vandret frekvens (khz) 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 Lodret frekvens (Hz) Forudindstilling x x 1050 Vandret frekvens (khz) 64,674 65,290 Lodret frekvens (Hz) DTV Timing Forudindstilling x 480/60p 720 x 480/60p 720 x 576/50p 1280 x 720/50p 1280 x 720/60p 1280 x 720/60p 1920 x 1080/60i 1920 x 1080/60i 1920 x 1080/50i Vandret frekvens (khz) 31,47 31,5 31,25 37,5 44, ,72 33,75 28,125 Lodret frekvens (Hz) Strømindikator Indstilling Tændt Dvaletilstand Slukket Produkt Blå Rød Slukket 38 Specifikationer VESAvægmontering Der kan anvendes VESA-kompatibelt monteringsudstyr til dette produkt. 1. Frigør hængseldækslet ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet. 2. Træk i og fjern soklen, mens du trykker på knappen til stativsøjlen i pilenes retning. 3. Stil stativsøjlen op. 39 Specifikationer 4. Træk i og fjern stativsøjlen, mens du skubber og holder låsene nedad. 5. Fastgør den ene skrue på produktets bagside og den anden i stativets samling. 6. Monter standard-vesa-vægmonteringsudstyret. VESA-vægmontering Tilsluttes et andet objekt (sokkeltype og vægmonteret type). Der kan monteres en VESAkompatibel monteringsplade på dette produkt. Denne skal købes separat. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til VESAvægmonteringsudstyret. 40 HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y Pb Pr L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO.

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ET BILLED SIGER MERE END 1000 ORD

ET BILLED SIGER MERE END 1000 ORD PROJEKTORER OG SKÆRME SOM SKABER OPMÆRKSOMHED 2007 Få dit budskab ud. Sæt ord, billede og lyd sammen. Tilslut Pc en direkte til projektoren eller LCD-skærmen. Saml dine deltagere og start præsentationen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere