Din brugermanual LG M208WV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 2. Skub krogene ind i hullerne. 4. ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde ud af soklen og gå i stykker eller skade din fod. 2 Inden tilslutning til en pc Inden produktet sættes op, skal du sikre dig, at der er slukket for strømmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Placering af skærmen 1. Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder. Hældningsområde: : -3 ~10 Drejeområde :350 Advarsel: Pas på ikke at sætte fingrene mellem skærmen og stativsøjlen, når du justerer skærmens vinkel. Du kan få fingrene i klemme. Låseenhed til tyverisikring COMPONENT IN Låseenhed Brug dette låsekabel til at forhindre tyveri (købes separat). 3 Navne og funktioner på delene Knapperne på fjernbetjeningen TV POWER INPUT TV: Tv-knap POWER (TÆND/SLUK) INPUT (Indgang) Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skiftes indstillingen i følgende rækkefølge: TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. batteridækslet. 2. Indsæt batterierne korrekt efter polaritetsangivelserne (+/-). 3. Luk batteridækslet. på denne knap [TV] for at skifte fra stereo- til monolyd ved stereotransmission eller fra Nicam-stereo til Nicam-mono ved digital transmission. for at skifte fra Nicam Dual I til Nicam Dual II eller Nicam Dual I+II ved Nicam Dual-transmission. for at skifte mellem Dual I, Dual II eller Dual I+II ved transmissioner i to sprog. Dual I sender det primære udsendelsessprog til højttalerne. Dual II sender det sekundære udsendelsessprog til højttalerne. Dual I+II sender et separat sprog til hver højttaler. MUTE PSM SSM I/II [AV/Komponent] LIST Q.VIEW PR VOL OK VOL PR MENU AV/Komponent-tilstand kan du vælge lydudgangen for den venstre og den højre højttaler. Tryk gentagne gange på knappen I/II for at vælge lydudgang. L+R : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre højttaler, og lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til højre højttaler. L+L : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre og højre højttaler. R+R : Lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til venstre og højre højttaler. SLEEP ARC/* TEXT LIST (Liste): Programliste. Denne indstilling bruges til at få vist programlisten (0-99). Programliste C C C C C C C C C C HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X OK MENU Bemærk: Tv-kanaler, der vises med blåt, skal springes over i overensstemmelse med indstillingerne i menuen Programme Edit (Programredigering). Q.VIEW (Hurtig visning): Knappen QUICK VIEW. Bruges til at få vist den tidligere valgte tv-kanal. 5 Navne og funktioner på delene Knapperne på fjernbetjeningen Knapperne PR Bruges til at skifte kanal. Knapperne VOL Bruges til at regulere lydstyrken. Knappen OK Bruges, når du har udført en funktionsindstilling. PR VOL OK VOL PR MENU SLEEP ARC/* TEXT MENU : Brug denne knap til at åbne skærmmenuen. Knappen SLEEP (Dvaletilstand): Timerfunktion, der bruges til at indstille dvaletilstand. Du kan angive en tidsperiode, efter hvilken der skiftes til standbytilstand fra TV/AV/RGB/HDMI/DVI/Komponent. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge antallet af minutter. _ (off) HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X ARC Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2 RGB/HDMI/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9 TEXT To select the teletext on or off. The main index page or the last selected page appears on the screen together with an information headline and an option line at the bottom of the screen. 6 Navne og funktioner på delene Fjernbetjening Brug af tekst-tv-funktionen Vælg det lokale sprog til tekst-tv (side 24). Hvis du ikke gør det, vises tekst-tvoplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen. Gul tast Foretrukket program slået til: Skift mellem de foretrukne kanaler. PR VOL Foretrukket program slået fra: For at vise den tidligere valgte tv-kanal. VOL OK HOLD (VENT) PR MENU SLEEP ARC/* TEXT Tryk på denne knap for at stoppe den automatiske rotation af undersiderne. Tryk på knappen igen for at fortsætte den automatiske rotation. SIZE (STØRRELSE) HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X Tryk på denne knap for at få vist først den øverste del af siden, og tryk derefter igen for at vist få den nederste del. Hvis du trykker igen, gendannes den normale sidestørrelse. MIX (KOMBINER) Bruges til at vise tekst-tv-siderne indkopieret på tvbilledet. Hvis du vil slukke for tv-billedet, skal du trykke på denne knap igen. TIME (KLOKKESLÆT) Tryk på denne knap for at vælge et undersidetal. Undersidetallet vises nederst på skærmen. Hvis du vil fastholde eller ændre undersiden, skal du trykke på knapperne RØD/GRØN, eller TALKNAPPERNE. Tryk igen for at afslutte funktionen. 7 Navne og funktioner på delene Fjernbetjening Brug af tekst-tv-funktionen PR VOL REVEAL (VIS) VOL OK PR MENU Tryk på denne knap for at vise/skjule skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller opgaver. Tryk på denne knap igen for at fjerne oplysningerne fra skærmen. NDEX (Indeks) Bruges til at få vist hovedindekset. SLEEP ARC/* TEXT HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X MODE (Tilstand) Der skiftes tilstand, når tekst-tvfunktionen er aktiveret. UPDATE (OPDATER) Tryk på denne knap for at få vist tv-programmet. Øverst på skærmen angives det, at tekst-tvfunktionen stadig er aktiveret. Du kan vælge et sidetal, inden tekst-tv-funktionen deaktiveres. Når den ønskede side er fundet, vises der kortvarigt en linje med oplysninger på skærmen. Tryk på knappen igen for at få vist tekst-tv-siden igen. 8 Navne og funktioner på delene Bagsiden HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO Tilslutning til lysnet: Tilslut strømkablet.

3 SCART-indgangs-/udgangsstik AV-indgang HDMI-stik til digitalt signal D-Sub-stik til analogt signal Tv-tuner-stik: Tilslut antennen. RGB, DVI-lydstik: Sluttes til stikket i pc'ens lydkort eller D-TV-lydudgangen. Stik til hovedtelefoner/høretelefoner Component-indgangsstik 9 Navne og funktioner på delene AVindgang L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV IN 2 Videoindgang Lydindgang S-Video-indgang 10 Tilslutning til eksterne enheder Tilslutning til pc 1. Tilslut derefter signalindgangskablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO A Tilslutning med D-Sub-signalindgangskabel. RGB(PC/DTV) IN Bagsiden af produktet. Macintosh-adapter (medfølger ikke) Anvend standard-macintosh-adapteren, da der findes en inkompatibel adapter på markedet (med et andet signalsystem). B Tilslutning med HDMI-signalindgangskabel. HDMI/DVI IN HDMI/DVI IN Bagsiden af produktet. 2. Tilslut lydkablet. AUDIO (RGB/DVI) IN Lydkabel Bagsiden af produktet. Kontroller lydkortstikket i pc'en, inden du tilslutter produktet. Hvis pc-lydkortet understøtter både højttalerudgang (Speaker Out) og linjeudgang (Line out), skal du skifte til linjeudgang ved at indstille jumperen eller pc-programmet (du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til lydkortet). Speaker Out (Højttalerudgang): Højttalere, der ikke er udstyret med en forstærker, sluttes til dette stik. *Line Out (Linjeudgang): Højttalere, der er udstyret med en forstærker, sluttes til dette stik. Hvis lydudgangen på pc-lydkortet kun har en højttalerudgang (Speaker Out), skal du sænke pc'ens lydstyrke. Dette produkt har en integreret forstærker. 11 Tilslutning til eksterne enheder 3. Tilslut strømkablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO 4. 1 Tænd for strømmen ved at trykke på afbryderknappen på produktet. Afbryderknap. 2 Tænd for pc'en. 5. Vælg et indgangssignal. Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet. INPUT OK Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside. INPUT OK Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Signal indgang A Vælg RGB B Vælg HDMI/DVI TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge : TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu. Bemærkning Tilslut produktet direkte til en jordforbunden stikkontakt i væggen eller en el-skinne med jordforbindelse. 12 Tilslutning til eksterne enheder Tilslutning til videobåndoptager/dvd 1. Tilslut video/lydkablet som vist på figuren nedenfor, og tilslut derefter strømkablet (se side 12). A Ved brug af RCA-kablet. Slut kablets farvede stik til N RCA-stereokabel (medfølger ikke) HDMI/DVI-kabel (medfølger ikke) [Set-topboks/dvd] 2. Vælg et indgangssignal. Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet. INPUT OK Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside. INPUT OK Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge : TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu. C Vælg HDMI/DVI 17 Tilslutning til eksterne enheder Når du ser tv 1. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet på produktets bagside, og tilslut derefter strømkablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/K VOL OK MENU PR PR Åbn skærmmenuen Flyt markøren til den indstilling, der skal ændres Vælg et menuikon Juster indstillingen Gem indstillingen Forlad skærmmenuen Brug fjernbetjeningen til at indstille skærmmenuen Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Brug knapperne til at få adgang til et kontrolelement. Tryk på knappen OK, når det ønskede ikon er markeret. Brug knapperne til at indstille elementet til det ønskede niveau. Tryk på OK for at acceptere ændringerne. Tryk flere gange på knappen Menu for at forlade skærmmenuen. 23 Indstilling af skærmen Valg af menusprog/land på skærmen Menuen med installationsvejledning vises, når skærmen tændes første gang. Installation guide Language Chesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar OK MENU Nederlands Norsk Polski Português "----K»... Romaneste suomi Svenska 1. Tryk på knappen og derefter på OK for at vælge det ønskede sprog. 2. Tryk på knappen og derefter på OK for at vælge land. * Hvis du vil ændre valget af sprog/land: 1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen for at vælge menuen SPECIAL. 2. kan vises på skærmen på det valgte sprog. at vælge det ønskede Sprog(Language) eller Land. 3. Tryk på knappen og derefter på knappen 4. Tryk på knappen OK. 5. kan vælge programnummeret eller angive det vha. talknapperne. Hvis du f.eks. søger nu efter nye kanaler fra nummer 11 og frem. indstillingerne under Manual Program, og tryk på knappen MENU for at gemme indstillingerne). OK MENU Gem System Tryk på knapperne for at vælge kanalnummeret, eller angiv det programmeringsnummer, hvor kanalen skal gemmes, med talknapperne. Tryk på knapperne for at vælge tv-systemet i detland eller den del af verden, hvor tv-kanalerne modtages fra. BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa) I: PAL I/II (Storbritannien/Irland) DK: PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa) L: SECAM L/L (Frankrig) 25 Indstilling af skærmen Indstilling af tv-stationer/valg af kanal, når du ser tv Band Tryk på knapperne for at vælge VHF/UHF til antennekanaler eller Cable (kabel) til kabelkanaler. Vælg en kanalmodtagelsestype: VHF/UHF eller Cable (kabel).

4 Hvis du kender kanalnummeret, kan du indtaste det direkte med talknapperne 0 til 9. Hvis modtagelsen er dårlig, kan du foretage en finindstilling for at forbedre den. Brug knapperne til at finjustere, så du opnår det bedste billede og den bedste lyd. Brug knapperne til at søge fremad eller bagud efter den næste kanal. Kanal Find indstilling Søg Navn Denne indstilling bruges til at tildele kanalnavne. Det er muligt at ændre et navn, der er gemt i hukommelsen, og tildele et navn til en tv-kanal, der endnu ikke er gemt. Der kan knyttes et navn på op til 5 bogstaver eller tal til programnumrene 0 til 99. Tryk på den røde tast på fjernbetjeningen. de efterfølgende kanaler rykkes en plads op. Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen. Alle de efterfølgende kanalnumre rykkes en plads ned. Tryk på den gule tast på fjernbetjeningen. Tryk på den gule tast igen for at afslutte funktionen. for at vælge den kanal, der skal springes over. -> Tryk på den blå tast på fjernbetjeningen. på knapperne for at vælge en kanal. 9300K Let violet hvid. 6500K Let blålig hvid. srgb Marginalt lavere lysstyrke. funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller HDMI-PC. Dynamisk Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede. CSM (Farvestatushukommelse) Billede PSM CSM XD Biograf Indstilling OK MENU Kold Normal Varm Bruger Kold Let violet hvid. Normal Let blålig hvid. Varm Let rødlig hvid. XD Billede PSM CSM XD Biograf Indstilling OK MENU < Auto Manuel funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller HDMI-PC. Den manuelle indstilling aktiveres, når du har valgt brugeren af PSM Biograf (Funktionen fungerer i følgende tilstande: TV, AV og Component 480i/576i). standardindstillingerne for PSM (Billedstatushukommelse), CSM (Farvestatushukommelse), XD og Biograf. Indstilling OK MENU < 29 Indstilling af skærmen Indstilling af lydfunktionen Lyd SSM AVL Balance Flad Musik Film Sport Bruger < 0 OK MENU SSM (Lydstatushu kommelse) Den bedste lydkvalitet vælges automatisk med udgangspunkt i den videotype, som du anvender. Flad : Den mest naturlige lyd. Musik : Vælg denne indstilling for at få glæde af den originale lyd, når du lytter til musik. Film : Vælg denne indstilling for at få sublim lyd. Sport : Vælg denne indstilling til sportsudsendelser. Bruger : Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede lydindstillinger. Denne funktion regulerer automatisk forskellige lydstyrkeniveauer fra alle kanaler eller signaler til det mest passende niveau Vælg Til for at bruge denne funktion. AVL (Automatisk lydstyrkeregulering) Balance Brug denne funktion til at balancere lyden fra venstre og højre højttaler. 30 Indstilling af skærmen Indstilling af tidsfunktionen Time Tid TV Fra tid TV Til Automatisk sluk -- : -- OK MENU Tid Denne funktion bruges til at indstille det aktuelle klokkeslæt. Klokkeslættet skal indstilles korrekt, før tænd-/sluk-timer-funktionen kan anvendes. 1) Tryk på knappen MENU, og brug derefter knappen for at vælge menuen Time. 2) Tryk på knappen, og brug derefter knappen for at vælge menuen Tid. er -- : --. 5) Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne. Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne. at vælge menuen Automatisk sluk. To timer efter apparatet tændes vha. Når tænd- eller sluktidspunktet er angivet, aktiveres disse funktioner dagligt på det angivne tidspunkt. Funktionen TV Fra tid tilsidesætter funktionen TV Til, hvis det samme tidspunkt angives for begge funktioner. Apparatet skal være i standbytilstand, før TV Til fungerer. Der skiftes fra TV Til til Automatisk sluk, hvis der ikke er nogen aktivitet inden for 2 timer efter indstillingen af funktionen TV Til. 31 Indstilling af skærmen Indstilling af specialfunktioner Special Sprog(Language) Land Børnesikring DDC-CI XD Demo OK MENU Sprog (Language) Land Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne. Vælg det lokale sprog til tekst-tv-funktionen. Ellers vises tekst-tv-oplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande. til at vælge Til eller Fra. Funktionen kan indstilles, så den kun kan benyttes ved hjælp af fjernbetjeningen. Med denne funktion kan du undgå uautoriseret brug af apparatet. Hvis du vil låse skærmmenuen, skal du indstille Børnesikring tænd til Til. Hvis du vil låse skærmmenuen op, skal du benytte følgende fremgangsmåde: :* Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, og indstil Børnesikring tænd til Fra. Børnesikring Brug knapperne DDC-CI DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) er en kommunikationsprotokol, der bruges til kommunikation mellem pc og skærm. DDC/CI gør det muligt at justere og konfigurere detaljerede funktioner på pc'en i stedet for via skærmmenuen. Skærmen kan indstilles via pc'en, når skærmen er sluttet til pc'en, og DDC/CI er slået til. Skærmen kan ikke indstilles via pc'en, når DDC/CI er slået fra, og kommunikationen mellem pc'en og skærmen er afbrudt. Bruges til at se forskellen, når XD Demo er slået henholdsvis til eller fra (XD Demofunktionen er ikke tilgængelig i tilstandene RGB PC eller HDMI PC). XD Demo 32 Indstilling af skærmen Indstilling af skærmfunktionen Skærm Auto konfig. Manuel konfig. ARC PC-Indstilling To set OK MENU Auto konfig. Manuel konfig. Denne knap bruges til automatisk justering af skærmbilledets position, Clock og Phase. (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne knap bruges til manuel justering af skærmbilledets position, Clock og Phase. H-Position (Fungerer ikke i HDMI-PC-tilstand) Flytter skærmbilledet til venstre eller højre. V-Position (Fungerer ikke i HDMI-PC-tilstand) Flytter skærmbilledet op eller ned. Clock (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Den vandrette skærmstørrelse ændres også.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Phase (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2 RGB/HDMI/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9 Brug denne funktion til at gendanne produktets oprindelige fabriksindstillinger. Sprogvalget vil dog ikke blive initialiseret. ARC PC-indstilling 33 Fejlfinding Der vises ikke noget billede q Er produktets strømkabel tilsluttet? q Er strømindikatoren aktiveret? q Strømmen er tændt, strømindikatoren lyser blåt, men skærmen er ekstremt mørk. q Lyser strømindikatoren rødt? q Vises meddelelsen "Out of range" (Uden for område)? Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. Kontroller, om der er tændt på afbryderknappen. Juster lysstyrken og kontrasten igen. Hvis produktet er i energisparetilstand, skal du flytte musen eller trykke på en tast. Signalet fra pc'en (skærmkortet) er uden for det lodrette eller vandrette frekvensområde for dette produkt. Indstil frekvensområdet med udgangspunkt i specifikationerne i denne brugerhåndbog. * Maksimumopløsning 1680 x 60 Hz Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Kontroller signalkablet. frekvens angives i Hz. * Vandret frekvens : Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én lodret linje. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, kan det antal vandrette linjer, der vises hvert sekund, tabuleres som den vandrette frekvens. Denne frekvens angives i khz. 34 Fejlfinding Skærmbilledet ser forkert ud. q Er skærmbilledets position forkert? Rediger indstillingen i menuen Position i skærmmenuen. Kontroller, om skærmkortopløsningen og frekvensen understøttes af produktet. Hvis der vises et fast billede på skærmen i længere tid, kan pixlerne blive beskadiget hurtigt. Brug pauseskærmsfunktionen. 35 Fejlfinding Lydfunktionen virker ikke. q Er der ingen lyd? Kontroller, om lydkablet er tilsluttet korrekt. Reguler lydstyrken. Kontroller, om lyden er indstillet korrekt. Reguler lydstyrken. q Lyden er for lav. Tv-funktionen virker ikke. q Tv-signalet modtages ikke. Kontroller, om du har valgt den korrekte kanalindstilling. Brug den automatiske kanalindstillingsfunktion. Kontroller, om tv-antennen er tilsluttet korrekt. Farven på skærmbilledet er forkert. q Der anvendes en lav farveopløsning (16 farver). Indstil farveopløsningen til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg Kontrolpanel Skærm Indstillinger Farvekvalitet i Windows. Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Eller tag ud pc'ens skærmkort ud, og sæt det i igen. Flere pixel (rød, grøn, hvid eller sort farve) kan optræde som pletter på skærmen. Dette fænomen skyldes LCD-skærmens særlige egenskaber. Det er ikke en fejl ved LCDskærmen. q Farverne på skærmen er ustabile, eller der vises kun én farve. q Vises der sorte pletter på skærmen? 36 Specifikationer Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet. LCD-skærm Skærmtype Pixelpitch 20,1 tommer Bredformat (51,113 cm) TFT/LCD-skærm (Thin Film Transistor/Liquid Crystal Display). Synlig diagonal skærmstørrelse: 51,113 cm 0,258 mm RGB : 1680 X Hz HDMI/DVI : 1680 X Hz 1680 X Hz khz Hz Separat synkronisering, digital Billedsignal Maks. opløsning Anbefalet opløsning Vandret frekvens Lodret frekvens Synkroniseringstype Indgangsstik Strøm S-Video, Composite Video, TV, analogt D-Sub, HDMI, SCART, pc-lydindgang, hovedtelefoner/høretelefoner, Component Mærkespænding Strømforbrug Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Tændt : 50 W (Typ.) Dvaletilstand 1 W Slukket/standby 1 W -3 ~ Hældning Hældningsområde Drejeområde Mål/vægt Størrelse (B x L x H) 484,3 mm x 230,0 mm x 414,3 mm Vægt (eksk. emballage) 4,8 kg (10,58 Ibs) Drifts Opbevarings temperatur: 10 C ~ 35 C, Luftfugtighed: 20% ~ 80% temperatur:: -10 C ~ 60 C, Luftfugtighed: 5% ~ 90% Miljøforhold 37 Specifikationer PC-tilstand Forudindstillinger Forudindstilling x x x x x x x x x x 1024 Vandret frekvens (khz) 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 Lodret frekvens (Hz) Forudindstilling x x 1050 Vandret frekvens (khz) 64,674 65,290 Lodret frekvens (Hz) DTV Timing Forudindstilling x 480/60p 720 x 480/60p 720 x 576/50p 1280 x 720/50p 1280 x 720/60p 1280 x 720/60p 1920 x 1080/60i 1920 x 1080/60i 1920 x 1080/50i Vandret frekvens (khz) 31,47 31,5 31,25 37,5 44, ,72 33,75 28,125 Lodret frekvens (Hz) Strømindikator Indstilling Tændt Dvaletilstand Slukket Produkt Blå Rød Slukket 38 Specifikationer VESAvægmontering Der kan anvendes VESA-kompatibelt monteringsudstyr til dette produkt. 1. Frigør hængseldækslet ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet. 2. Træk i og fjern soklen, mens du trykker på knappen til stativsøjlen i pilenes retning. 3. Stil stativsøjlen op. 39 Specifikationer 4. Træk i og fjern stativsøjlen, mens du skubber og holder låsene nedad. 5. Fastgør den ene skrue på produktets bagside og den anden i stativets samling. 6. Monter standard-vesa-vægmonteringsudstyret. VESA-vægmontering Tilsluttes et andet objekt (sokkeltype og vægmonteret type). Der kan monteres en VESAkompatibel monteringsplade på dette produkt. Denne skal købes separat. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til VESAvægmonteringsudstyret. 40 HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y Pb Pr L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO.

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug. Advarsel Pas på Sikkerhedsforanstaltninger Hvis du ignorerer advarslerne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LCD-TV LCD-TV MODELLER 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* DANSK

LCD-TV LCD-TV MODELLER 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* DANSK DANSK LCD-TV ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV MODELLER 9LSR* LSR* 7LS5R* 0LS5R* Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før apparatet betjenes. Gem den til senere brug. Noter apparatets model- og serienummer.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere