Din brugermanual LG M208WV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 2. Skub krogene ind i hullerne. 4. ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde ud af soklen og gå i stykker eller skade din fod. 2 Inden tilslutning til en pc Inden produktet sættes op, skal du sikre dig, at der er slukket for strømmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Placering af skærmen 1. Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder. Hældningsområde: : -3 ~10 Drejeområde :350 Advarsel: Pas på ikke at sætte fingrene mellem skærmen og stativsøjlen, når du justerer skærmens vinkel. Du kan få fingrene i klemme. Låseenhed til tyverisikring COMPONENT IN Låseenhed Brug dette låsekabel til at forhindre tyveri (købes separat). 3 Navne og funktioner på delene Knapperne på fjernbetjeningen TV POWER INPUT TV: Tv-knap POWER (TÆND/SLUK) INPUT (Indgang) Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skiftes indstillingen i følgende rækkefølge: TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. batteridækslet. 2. Indsæt batterierne korrekt efter polaritetsangivelserne (+/-). 3. Luk batteridækslet. på denne knap [TV] for at skifte fra stereo- til monolyd ved stereotransmission eller fra Nicam-stereo til Nicam-mono ved digital transmission. for at skifte fra Nicam Dual I til Nicam Dual II eller Nicam Dual I+II ved Nicam Dual-transmission. for at skifte mellem Dual I, Dual II eller Dual I+II ved transmissioner i to sprog. Dual I sender det primære udsendelsessprog til højttalerne. Dual II sender det sekundære udsendelsessprog til højttalerne. Dual I+II sender et separat sprog til hver højttaler. MUTE PSM SSM I/II [AV/Komponent] LIST Q.VIEW PR VOL OK VOL PR MENU AV/Komponent-tilstand kan du vælge lydudgangen for den venstre og den højre højttaler. Tryk gentagne gange på knappen I/II for at vælge lydudgang. L+R : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre højttaler, og lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til højre højttaler. L+L : Lydsignalet fra lydindgangen L (Venstre) sendes til venstre og højre højttaler. R+R : Lydsignalet fra lydindgangen R (Højre) sendes til venstre og højre højttaler. SLEEP ARC/* TEXT LIST (Liste): Programliste. Denne indstilling bruges til at få vist programlisten (0-99). Programliste C C C C C C C C C C HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X OK MENU Bemærk: Tv-kanaler, der vises med blåt, skal springes over i overensstemmelse med indstillingerne i menuen Programme Edit (Programredigering). Q.VIEW (Hurtig visning): Knappen QUICK VIEW. Bruges til at få vist den tidligere valgte tv-kanal. 5 Navne og funktioner på delene Knapperne på fjernbetjeningen Knapperne PR Bruges til at skifte kanal. Knapperne VOL Bruges til at regulere lydstyrken. Knappen OK Bruges, når du har udført en funktionsindstilling. PR VOL OK VOL PR MENU SLEEP ARC/* TEXT MENU : Brug denne knap til at åbne skærmmenuen. Knappen SLEEP (Dvaletilstand): Timerfunktion, der bruges til at indstille dvaletilstand. Du kan angive en tidsperiode, efter hvilken der skiftes til standbytilstand fra TV/AV/RGB/HDMI/DVI/Komponent. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge antallet af minutter. _ (off) HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X ARC Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2 RGB/HDMI/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9 TEXT To select the teletext on or off. The main index page or the last selected page appears on the screen together with an information headline and an option line at the bottom of the screen. 6 Navne og funktioner på delene Fjernbetjening Brug af tekst-tv-funktionen Vælg det lokale sprog til tekst-tv (side 24). Hvis du ikke gør det, vises tekst-tvoplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen. Gul tast Foretrukket program slået til: Skift mellem de foretrukne kanaler. PR VOL Foretrukket program slået fra: For at vise den tidligere valgte tv-kanal. VOL OK HOLD (VENT) PR MENU SLEEP ARC/* TEXT Tryk på denne knap for at stoppe den automatiske rotation af undersiderne. Tryk på knappen igen for at fortsætte den automatiske rotation. SIZE (STØRRELSE) HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X Tryk på denne knap for at få vist først den øverste del af siden, og tryk derefter igen for at vist få den nederste del. Hvis du trykker igen, gendannes den normale sidestørrelse. MIX (KOMBINER) Bruges til at vise tekst-tv-siderne indkopieret på tvbilledet. Hvis du vil slukke for tv-billedet, skal du trykke på denne knap igen. TIME (KLOKKESLÆT) Tryk på denne knap for at vælge et undersidetal. Undersidetallet vises nederst på skærmen. Hvis du vil fastholde eller ændre undersiden, skal du trykke på knapperne RØD/GRØN, eller TALKNAPPERNE. Tryk igen for at afslutte funktionen. 7 Navne og funktioner på delene Fjernbetjening Brug af tekst-tv-funktionen PR VOL REVEAL (VIS) VOL OK PR MENU Tryk på denne knap for at vise/skjule skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller opgaver. Tryk på denne knap igen for at fjerne oplysningerne fra skærmen. NDEX (Indeks) Bruges til at få vist hovedindekset. SLEEP ARC/* TEXT HOLD SIZE MIX TIME REVEAL? INDEX i MODE M UPDATE X MODE (Tilstand) Der skiftes tilstand, når tekst-tvfunktionen er aktiveret. UPDATE (OPDATER) Tryk på denne knap for at få vist tv-programmet. Øverst på skærmen angives det, at tekst-tvfunktionen stadig er aktiveret. Du kan vælge et sidetal, inden tekst-tv-funktionen deaktiveres. Når den ønskede side er fundet, vises der kortvarigt en linje med oplysninger på skærmen. Tryk på knappen igen for at få vist tekst-tv-siden igen. 8 Navne og funktioner på delene Bagsiden HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO Tilslutning til lysnet: Tilslut strømkablet.

3 SCART-indgangs-/udgangsstik AV-indgang HDMI-stik til digitalt signal D-Sub-stik til analogt signal Tv-tuner-stik: Tilslut antennen. RGB, DVI-lydstik: Sluttes til stikket i pc'ens lydkort eller D-TV-lydudgangen. Stik til hovedtelefoner/høretelefoner Component-indgangsstik 9 Navne og funktioner på delene AVindgang L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV IN 2 Videoindgang Lydindgang S-Video-indgang 10 Tilslutning til eksterne enheder Tilslutning til pc 1. Tilslut derefter signalindgangskablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO A Tilslutning med D-Sub-signalindgangskabel. RGB(PC/DTV) IN Bagsiden af produktet. Macintosh-adapter (medfølger ikke) Anvend standard-macintosh-adapteren, da der findes en inkompatibel adapter på markedet (med et andet signalsystem). B Tilslutning med HDMI-signalindgangskabel. HDMI/DVI IN HDMI/DVI IN Bagsiden af produktet. 2. Tilslut lydkablet. AUDIO (RGB/DVI) IN Lydkabel Bagsiden af produktet. Kontroller lydkortstikket i pc'en, inden du tilslutter produktet. Hvis pc-lydkortet understøtter både højttalerudgang (Speaker Out) og linjeudgang (Line out), skal du skifte til linjeudgang ved at indstille jumperen eller pc-programmet (du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til lydkortet). Speaker Out (Højttalerudgang): Højttalere, der ikke er udstyret med en forstærker, sluttes til dette stik. *Line Out (Linjeudgang): Højttalere, der er udstyret med en forstærker, sluttes til dette stik. Hvis lydudgangen på pc-lydkortet kun har en højttalerudgang (Speaker Out), skal du sænke pc'ens lydstyrke. Dette produkt har en integreret forstærker. 11 Tilslutning til eksterne enheder 3. Tilslut strømkablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO 4. 1 Tænd for strømmen ved at trykke på afbryderknappen på produktet. Afbryderknap. 2 Tænd for pc'en. 5. Vælg et indgangssignal. Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet. INPUT OK Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside. INPUT OK Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Signal indgang A Vælg RGB B Vælg HDMI/DVI TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge : TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu. Bemærkning Tilslut produktet direkte til en jordforbunden stikkontakt i væggen eller en el-skinne med jordforbindelse. 12 Tilslutning til eksterne enheder Tilslutning til videobåndoptager/dvd 1. Tilslut video/lydkablet som vist på figuren nedenfor, og tilslut derefter strømkablet (se side 12). A Ved brug af RCA-kablet. Slut kablets farvede stik til N RCA-stereokabel (medfølger ikke) HDMI/DVI-kabel (medfølger ikke) [Set-topboks/dvd] 2. Vælg et indgangssignal. Tryk på knappen INPUT (Indgang) på fjernbetjeningen for at vælge indgangssignalet. INPUT OK Eller tryk på knappen INPUT på produktets forside. INPUT OK Signal indgang TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI OK Hver gang du trykker på knappen Input (Indgang), skifter indstillingen i følgende rækkefølge : TV AV1 AV2 Komponent RGB HDMI/DVI. Hvis der ikke udføres nogen handling i flere sekunder, skiftes der automatisk til den valgte menu. C Vælg HDMI/DVI 17 Tilslutning til eksterne enheder Når du ser tv 1. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet på produktets bagside, og tilslut derefter strømkablet. Bagsiden af produktet. HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/K VOL OK MENU PR PR Åbn skærmmenuen Flyt markøren til den indstilling, der skal ændres Vælg et menuikon Juster indstillingen Gem indstillingen Forlad skærmmenuen Brug fjernbetjeningen til at indstille skærmmenuen Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Brug knapperne til at få adgang til et kontrolelement. Tryk på knappen OK, når det ønskede ikon er markeret. Brug knapperne til at indstille elementet til det ønskede niveau. Tryk på OK for at acceptere ændringerne. Tryk flere gange på knappen Menu for at forlade skærmmenuen. 23 Indstilling af skærmen Valg af menusprog/land på skærmen Menuen med installationsvejledning vises, når skærmen tændes første gang. Installation guide Language Chesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar OK MENU Nederlands Norsk Polski Português "----K»... Romaneste suomi Svenska 1. Tryk på knappen og derefter på OK for at vælge det ønskede sprog. 2. Tryk på knappen og derefter på OK for at vælge land. * Hvis du vil ændre valget af sprog/land: 1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen for at vælge menuen SPECIAL. 2. kan vises på skærmen på det valgte sprog. at vælge det ønskede Sprog(Language) eller Land. 3. Tryk på knappen og derefter på knappen 4. Tryk på knappen OK. 5. kan vælge programnummeret eller angive det vha. talknapperne. Hvis du f.eks. søger nu efter nye kanaler fra nummer 11 og frem. indstillingerne under Manual Program, og tryk på knappen MENU for at gemme indstillingerne). OK MENU Gem System Tryk på knapperne for at vælge kanalnummeret, eller angiv det programmeringsnummer, hvor kanalen skal gemmes, med talknapperne. Tryk på knapperne for at vælge tv-systemet i detland eller den del af verden, hvor tv-kanalerne modtages fra. BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa) I: PAL I/II (Storbritannien/Irland) DK: PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa) L: SECAM L/L (Frankrig) 25 Indstilling af skærmen Indstilling af tv-stationer/valg af kanal, når du ser tv Band Tryk på knapperne for at vælge VHF/UHF til antennekanaler eller Cable (kabel) til kabelkanaler. Vælg en kanalmodtagelsestype: VHF/UHF eller Cable (kabel).

4 Hvis du kender kanalnummeret, kan du indtaste det direkte med talknapperne 0 til 9. Hvis modtagelsen er dårlig, kan du foretage en finindstilling for at forbedre den. Brug knapperne til at finjustere, så du opnår det bedste billede og den bedste lyd. Brug knapperne til at søge fremad eller bagud efter den næste kanal. Kanal Find indstilling Søg Navn Denne indstilling bruges til at tildele kanalnavne. Det er muligt at ændre et navn, der er gemt i hukommelsen, og tildele et navn til en tv-kanal, der endnu ikke er gemt. Der kan knyttes et navn på op til 5 bogstaver eller tal til programnumrene 0 til 99. Tryk på den røde tast på fjernbetjeningen. de efterfølgende kanaler rykkes en plads op. Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen. Alle de efterfølgende kanalnumre rykkes en plads ned. Tryk på den gule tast på fjernbetjeningen. Tryk på den gule tast igen for at afslutte funktionen. for at vælge den kanal, der skal springes over. -> Tryk på den blå tast på fjernbetjeningen. på knapperne for at vælge en kanal. 9300K Let violet hvid. 6500K Let blålig hvid. srgb Marginalt lavere lysstyrke. funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller HDMI-PC. Dynamisk Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede. CSM (Farvestatushukommelse) Billede PSM CSM XD Biograf Indstilling OK MENU Kold Normal Varm Bruger Kold Let violet hvid. Normal Let blålig hvid. Varm Let rødlig hvid. XD Billede PSM CSM XD Biograf Indstilling OK MENU < Auto Manuel funktion kan ikke bruges i tilstandene RGB-PC eller HDMI-PC. Den manuelle indstilling aktiveres, når du har valgt brugeren af PSM Biograf (Funktionen fungerer i følgende tilstande: TV, AV og Component 480i/576i). standardindstillingerne for PSM (Billedstatushukommelse), CSM (Farvestatushukommelse), XD og Biograf. Indstilling OK MENU < 29 Indstilling af skærmen Indstilling af lydfunktionen Lyd SSM AVL Balance Flad Musik Film Sport Bruger < 0 OK MENU SSM (Lydstatushu kommelse) Den bedste lydkvalitet vælges automatisk med udgangspunkt i den videotype, som du anvender. Flad : Den mest naturlige lyd. Musik : Vælg denne indstilling for at få glæde af den originale lyd, når du lytter til musik. Film : Vælg denne indstilling for at få sublim lyd. Sport : Vælg denne indstilling til sportsudsendelser. Bruger : Vælg denne indstilling for at anvende de brugerdefinerede lydindstillinger. Denne funktion regulerer automatisk forskellige lydstyrkeniveauer fra alle kanaler eller signaler til det mest passende niveau Vælg Til for at bruge denne funktion. AVL (Automatisk lydstyrkeregulering) Balance Brug denne funktion til at balancere lyden fra venstre og højre højttaler. 30 Indstilling af skærmen Indstilling af tidsfunktionen Time Tid TV Fra tid TV Til Automatisk sluk -- : -- OK MENU Tid Denne funktion bruges til at indstille det aktuelle klokkeslæt. Klokkeslættet skal indstilles korrekt, før tænd-/sluk-timer-funktionen kan anvendes. 1) Tryk på knappen MENU, og brug derefter knappen for at vælge menuen Time. 2) Tryk på knappen, og brug derefter knappen for at vælge menuen Tid. er -- : --. 5) Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne. Tryk på knappen OK/MENU for at gemme indstillingerne. at vælge menuen Automatisk sluk. To timer efter apparatet tændes vha. Når tænd- eller sluktidspunktet er angivet, aktiveres disse funktioner dagligt på det angivne tidspunkt. Funktionen TV Fra tid tilsidesætter funktionen TV Til, hvis det samme tidspunkt angives for begge funktioner. Apparatet skal være i standbytilstand, før TV Til fungerer. Der skiftes fra TV Til til Automatisk sluk, hvis der ikke er nogen aktivitet inden for 2 timer efter indstillingen af funktionen TV Til. 31 Indstilling af skærmen Indstilling af specialfunktioner Special Sprog(Language) Land Børnesikring DDC-CI XD Demo OK MENU Sprog (Language) Land Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne. Vælg det lokale sprog til tekst-tv-funktionen. Ellers vises tekst-tv-oplysningerne muligvis ikke korrekt på skærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande. til at vælge Til eller Fra. Funktionen kan indstilles, så den kun kan benyttes ved hjælp af fjernbetjeningen. Med denne funktion kan du undgå uautoriseret brug af apparatet. Hvis du vil låse skærmmenuen, skal du indstille Børnesikring tænd til Til. Hvis du vil låse skærmmenuen op, skal du benytte følgende fremgangsmåde: :* Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, og indstil Børnesikring tænd til Fra. Børnesikring Brug knapperne DDC-CI DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) er en kommunikationsprotokol, der bruges til kommunikation mellem pc og skærm. DDC/CI gør det muligt at justere og konfigurere detaljerede funktioner på pc'en i stedet for via skærmmenuen. Skærmen kan indstilles via pc'en, når skærmen er sluttet til pc'en, og DDC/CI er slået til. Skærmen kan ikke indstilles via pc'en, når DDC/CI er slået fra, og kommunikationen mellem pc'en og skærmen er afbrudt. Bruges til at se forskellen, når XD Demo er slået henholdsvis til eller fra (XD Demofunktionen er ikke tilgængelig i tilstandene RGB PC eller HDMI PC). XD Demo 32 Indstilling af skærmen Indstilling af skærmfunktionen Skærm Auto konfig. Manuel konfig. ARC PC-Indstilling To set OK MENU Auto konfig. Manuel konfig. Denne knap bruges til automatisk justering af skærmbilledets position, Clock og Phase. (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne knap bruges til manuel justering af skærmbilledets position, Clock og Phase. H-Position (Fungerer ikke i HDMI-PC-tilstand) Flytter skærmbilledet til venstre eller højre. V-Position (Fungerer ikke i HDMI-PC-tilstand) Flytter skærmbilledet op eller ned. Clock (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Den vandrette skærmstørrelse ændres også.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Phase (Fungerer ikke i RGB-DTV HDMI -tilstand) Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. TV/Video-tilstand: Spectacle (biograf), Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1, Zoom2 RGB/HDMI/DVI/Component-tilstand: 4:3, 16:9 Brug denne funktion til at gendanne produktets oprindelige fabriksindstillinger. Sprogvalget vil dog ikke blive initialiseret. ARC PC-indstilling 33 Fejlfinding Der vises ikke noget billede q Er produktets strømkabel tilsluttet? q Er strømindikatoren aktiveret? q Strømmen er tændt, strømindikatoren lyser blåt, men skærmen er ekstremt mørk. q Lyser strømindikatoren rødt? q Vises meddelelsen "Out of range" (Uden for område)? Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. Kontroller, om der er tændt på afbryderknappen. Juster lysstyrken og kontrasten igen. Hvis produktet er i energisparetilstand, skal du flytte musen eller trykke på en tast. Signalet fra pc'en (skærmkortet) er uden for det lodrette eller vandrette frekvensområde for dette produkt. Indstil frekvensområdet med udgangspunkt i specifikationerne i denne brugerhåndbog. * Maksimumopløsning 1680 x 60 Hz Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Kontroller signalkablet. frekvens angives i Hz. * Vandret frekvens : Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én lodret linje. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, kan det antal vandrette linjer, der vises hvert sekund, tabuleres som den vandrette frekvens. Denne frekvens angives i khz. 34 Fejlfinding Skærmbilledet ser forkert ud. q Er skærmbilledets position forkert? Rediger indstillingen i menuen Position i skærmmenuen. Kontroller, om skærmkortopløsningen og frekvensen understøttes af produktet. Hvis der vises et fast billede på skærmen i længere tid, kan pixlerne blive beskadiget hurtigt. Brug pauseskærmsfunktionen. 35 Fejlfinding Lydfunktionen virker ikke. q Er der ingen lyd? Kontroller, om lydkablet er tilsluttet korrekt. Reguler lydstyrken. Kontroller, om lyden er indstillet korrekt. Reguler lydstyrken. q Lyden er for lav. Tv-funktionen virker ikke. q Tv-signalet modtages ikke. Kontroller, om du har valgt den korrekte kanalindstilling. Brug den automatiske kanalindstillingsfunktion. Kontroller, om tv-antennen er tilsluttet korrekt. Farven på skærmbilledet er forkert. q Der anvendes en lav farveopløsning (16 farver). Indstil farveopløsningen til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg Kontrolpanel Skærm Indstillinger Farvekvalitet i Windows. Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt. Eller tag ud pc'ens skærmkort ud, og sæt det i igen. Flere pixel (rød, grøn, hvid eller sort farve) kan optræde som pletter på skærmen. Dette fænomen skyldes LCD-skærmens særlige egenskaber. Det er ikke en fejl ved LCDskærmen. q Farverne på skærmen er ustabile, eller der vises kun én farve. q Vises der sorte pletter på skærmen? 36 Specifikationer Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet. LCD-skærm Skærmtype Pixelpitch 20,1 tommer Bredformat (51,113 cm) TFT/LCD-skærm (Thin Film Transistor/Liquid Crystal Display). Synlig diagonal skærmstørrelse: 51,113 cm 0,258 mm RGB : 1680 X Hz HDMI/DVI : 1680 X Hz 1680 X Hz khz Hz Separat synkronisering, digital Billedsignal Maks. opløsning Anbefalet opløsning Vandret frekvens Lodret frekvens Synkroniseringstype Indgangsstik Strøm S-Video, Composite Video, TV, analogt D-Sub, HDMI, SCART, pc-lydindgang, hovedtelefoner/høretelefoner, Component Mærkespænding Strømforbrug Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Tændt : 50 W (Typ.) Dvaletilstand 1 W Slukket/standby 1 W -3 ~ Hældning Hældningsområde Drejeområde Mål/vægt Størrelse (B x L x H) 484,3 mm x 230,0 mm x 414,3 mm Vægt (eksk. emballage) 4,8 kg (10,58 Ibs) Drifts Opbevarings temperatur: 10 C ~ 35 C, Luftfugtighed: 20% ~ 80% temperatur:: -10 C ~ 60 C, Luftfugtighed: 5% ~ 90% Miljøforhold 37 Specifikationer PC-tilstand Forudindstillinger Forudindstilling x x x x x x x x x x 1024 Vandret frekvens (khz) 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 Lodret frekvens (Hz) Forudindstilling x x 1050 Vandret frekvens (khz) 64,674 65,290 Lodret frekvens (Hz) DTV Timing Forudindstilling x 480/60p 720 x 480/60p 720 x 576/50p 1280 x 720/50p 1280 x 720/60p 1280 x 720/60p 1920 x 1080/60i 1920 x 1080/60i 1920 x 1080/50i Vandret frekvens (khz) 31,47 31,5 31,25 37,5 44, ,72 33,75 28,125 Lodret frekvens (Hz) Strømindikator Indstilling Tændt Dvaletilstand Slukket Produkt Blå Rød Slukket 38 Specifikationer VESAvægmontering Der kan anvendes VESA-kompatibelt monteringsudstyr til dette produkt. 1. Frigør hængseldækslet ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet. 2. Træk i og fjern soklen, mens du trykker på knappen til stativsøjlen i pilenes retning. 3. Stil stativsøjlen op. 39 Specifikationer 4. Træk i og fjern stativsøjlen, mens du skubber og holder låsene nedad. 5. Fastgør den ene skrue på produktets bagside og den anden i stativets samling. 6. Monter standard-vesa-vægmonteringsudstyret. VESA-vægmontering Tilsluttes et andet objekt (sokkeltype og vægmonteret type). Der kan monteres en VESAkompatibel monteringsplade på dette produkt. Denne skal købes separat. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til VESAvægmonteringsudstyret. 40 HDMI/DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y Pb Pr L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO.

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere