Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle"

Transkript

1 Revideret oktober 2011 jekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd og opdræt af strudsefugle CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på Evt. afvigelser vedr. besætningsoplysninger il bemærkninger/skitsetegning/tidspunkt for ibrugtagning af stalde 1

2 Relevant lovgivning Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2007 (Dyreværnsloven) med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr Bekendtgørelse nr. 192 af 25. marts1998 om opdræt af strudsefugle Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning af dyr Bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. 2

3 Bemærkninger til kontrolpunkter KOnr. Konstateret Staldafsnit / dyrenr. Foto nr. IA I PÅBUD PA Karakter for Alvor* 1,2,3 eller 4 Karakter for Omfang 1,2,3 eller 4 Karakter for Varighed 1,2,3 eller 4 Forsæt (sæt X) 3

4 KOnr. Konstateret Staldafsnit / dyrenr. Foto nr. IA I PÅBUD PA Karakter for Alvor* 1,2,3 eller 4 Karakter for Omfang 1,2,3 eller 4 Karakter for Varighed 1,2,3 eller 4 Forsæt (sæt X) * Vedrørende KO karaktergivning for Alvor: 1: Mindre overtrædelse (bagatel) 2: Væsentlig ulempe 3: Uforsvarlig behandling 4: Groft uforsvarlig behandling For alvor, omfang og varighed se Fødevarestyrelsens vejledning om krydsoverensstemmelse Besøgstype der er aflagt og vurderet behov for/udført opfølgning 1 (sæt X) Ordinært besøg (Aktgruppe): Planlagt(Feltet Oplysninger ) Behov for opfølgning (Feltet Indhold ) Opfølgende besøg (Aktgruppe): Udført(Feltet Oplysninger ) Udført opfølgning(feltet Indhold ) 1 Skal kun udfyldes, såfremt kontrolbesøget giver anledning til opfølgning 4

5 Generelle bestemmelser C.1 Opstaldning Dyrene skal sikres den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile Udegående dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov Materialer der bruges til stalde, bokse og inventar må ikke være skadelige for dyrene, og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt Der er fast eller mobil belysning, så dyrene til enhver tid kan tilses nøje Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene skal konstrueres og vedligeholdes og være uden skarpe kanter eller fremspring, der er skadelige Staldklimaet må ikke være skadeligt for dyrene (træk, støv, temperatur, koncentration af luftarter, luftfugtighed) Der er passende naturlig eller kunstig belysning i dagtimerne for dyr, der holdes indendørs 209 Et anlæg til opdræt af strudsefugle skal bestå af indhusningsfaciliteter og udendørsarealer omgivet af hegn 210 Strudsefugle skal holdes i grupper, hvis størrelse fremgår af skemaer i bilag 1, 2 eller 3 i bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle (nr. 192 af 25. marts 1998) 5

6 Generelle bestemmelser C.1 Opstaldning 201 Lovbekendtgørelse nr , stk.1: Rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile Lovbekendtgørelse nr , stk.1:... Dyr skal endvidere sikres imod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. 203 Bek. nr : De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig til konstruktion af bokse og udstyr som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for dyrene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt. 204 Bek. nr.707 4: Der skal være en passende fast eller mobil belysning af tilstrækkelig styrke til rådighed, så dyrene til enhver tid kan tilses nøje. 206 Bek. nr : Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene skal konstrueres og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er skarpe kanter eller fremspring, der kan påføre dyrene skade. 207 Bek. nr : Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af gasarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for dyrene. 208 Bek. nr : Dyr, der holdes indendørs, må hverken holdes i permanent mørke eller være udsat for kunstigt lys, uden passende afbrydelser. Hvis der ikke er tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov, skal der være en passende kunstig belysning. 209 Bek. nr : Et anlæg til opdræt af strudsefugle skal bestå af indhusningsfaciliteter og udendørsarealer omgivet af hegn. 210 Bek. nr : Strudsefugle skal holdes i grupper på højst det antal fugle, der fremgår af bilag 1, 2 eller 3 6

7 C.1 Opstaldning 211 Nytilkomne, aggressive eller syge strudsefugle kan holdes enkeltvis, men skal kunne se og høre andre strudsefugle 212 I indhegninger med kønsmodne strudsefugle må der ikke holdes dyr af andre arter 213 Strudsefugle skal i perioden 1/ 12 til 1/3 være indhuset om natten. I november og marts skal strudsefugle være indhuset om natten i tilfælde af vådt vejrlig. 214 Fra 1. april til 31. oktober skal strudsefugle over 3 mdr. have adgang til udendørsarealer hele døgnet. Resten af året skal der være adgang til udendørsarealer i dagtimerne. I tilfælde af sygdom hos dyrene eller dårlige vejrforhold kan fuglene dog holdes indhuset, såfremt der er adgang til løbegård. 215 Strudsefugle over 3 mdr. skal have fri adgang til læskur eller indhusningsfaciliteter 216 Fra 15. oktober til 1. maj skal alle fugle have fri adgang til læskur eller indhusningsfaciliteter 217 Strudsefugle må ikke holdes tøjrede eller fikserede i bokse. Kortvarig fiksering i forbindelse med flytning, undersøgelse eller behandling er tilladt. 218 Vildtlevende strudsefugle må ikke indsættes i anlæg til opdræt af strudsefugle C.2 Mekanisk udstyr Alt automatiseret eller mekanisk udstyr kontrolleres dagligt og der skal sikres foranstaltninger, hvis fejl ikke lader sig udbedre straks Hvis dyrenes sundhed er afhængig af mekanisk ventilation, skal der skal være et reservesystem, der kan sikre udluftning Der skal være et alarmsystem tilkoblet det mekaniske ventilationssystem, der kan advare om svigt. (Afprøves) Alarmsystemet testes regelmæssigt 7

8 C.1 Opstaldning 211 Bek. nr stk. 2: Nytilkomne, aggressive eller syge strudsefugle kan dog i en periode holdes enkeltvis, men skal kunne se og høre andre strudsefugle 212 Bek. nr stk. 3: I indhegninger med kønsmodne strudsefugle må der ikke holdes dyr af andre arter 213 Bek. nr : Strudsefugle skal i perioden 1. december til 1. marts være indhuset om natten. I november måned og i marts måned skal strudsefugle være indhuset om natten i tilfælde af kulde, sne, regn eller vådt vejrlig. 214 Bek. nr stk. 2: Fra 1. april til 31. oktober skal strudsefugle over 3 mdr. have adgang til udendørsarealer døgnet rundt. I den øvrige del af året skal der være adgang til udendørsarealer i dagtimerne. Dog kan strudsefugle i en periode holdes indhuset, hvis de er syge, eller hvis der er tale om dårlige vejrforhold. I sådanne perioder skal der være mulighed for motion i løbegårde, hvis areal skal være mindst 3 gange indhusningsfaciliteternes, og hvis hegn opfylder kravene i bilag Bek. nr : Strudsefugle over 3 mdr. skal have fri adgang til læskur eller indhusningsfaciliteter 216 Bek. nr stk. 2: I perioden fra 15. oktober til 1. maj skal alle fugle have fri adgang til læskur eller indhusningsfaciliteter, der opfylder kravene i bilag 1, 2 eller Bek. nr : Strudsefugle må ikke holdes tøjrede eller fikserede i bokse. Kortvarig fiksering i forbindelse med flytning, undersøgelse eller behandling kan dog finde sted. 218 Bek. nr : Vildtlevende strudsefugle må ikke indsættes i anlæg til opdræt af strudsefugle C.2 Mekanisk udstyr 220 Bek. nr : Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for dyrenes sundhed og velfærd, skal efterses mindst én gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis det ikke lader sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger til at beskytte dyrenes sundhed og velfærd. 221 Bek. nr : Anvendes der et mekanisk ventilationssystem, skal der forefindes et egnet reservesystem, således at der kan ske tilstrækkelig luftskifte til at beskytte dyrenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter Bek. nr :...Der skal endvidere være et alarmsystem, som advarer om systemsvigtet Bek : Alarmsystemet skal testes regelmæssigt. 8

9 C.3 Håndtering / pasning Dyrene fodres og vandes under hensyntagen til deres D fysiologiske og sundhedsmæssige behov Udstyr til fodring og vanding skal være udformet og opsat således, at der er mindst mulig risiko for gødningsforurening og rivalisering Udstyr til fodring og vanding skal udformes, således at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand Vand og foder må ikke indeholde skadelige stoffer Dyrene må ikke indgives vand eller foder på en måde, der kan D påføre dyret lidelse eller skade Dyrene må ikke indgives stoffer i vand eller foder, som ikke er D tilladte 236 Strudsefugle skal have fri adgang til drikkevand. Vandtildelingen kan dog rationeres til kyllinger under 3 mdr. af hensyn til dyrenes sundhed og velfærd 237 Dyrene skal tilses mindst én gang dagligt Dyr der holdes i produktionssystemer hvor deres velfærd kræver at de hyppigt bliver tilset, tilses mindst en gang om dagen. Dyr der holdes i andre systemer skal tilses tilpas hyppigt til ikke at lide nogen overlast 239 Udegående dyr skal tilses jævnligt 240 Dyreholdet skal tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt (erhverv) 241 Dyrene skal behandles forsvarligt D Syge/ tilskadekomne dyr skal omgående have passende D behandling Om fornødent skal syge/tilskadekomne dyr isoleres i et D passende rum med tør og bekvem strøelse En dyrlæge skal konsulteres hurtigst muligt, hvis et dyr ikke D kommer sig efter passende behandling 245 Dyret skal aflives eller en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt, hvis dyret ikke kommer sig efter passende behandling D Dyr der holdes udendørs skal beskyttes bedst muligt mod rovdyr og smitterisici 247 Det skal sikres, at strudsefuglene kan håndteres og fikseres med henblik på behandling og lignende. 248 Strudsefugle må ikke anvendes i væddeløb eller som ridedyr 249 Der må ikke anvendes elektrisk drivstav eller lignende ved håndtering af strudsefugle C.4 Operative indgreb Operative indgreb der kan påføre dyret lidelse må ikke foretages af producenten selv Der må ikke foretages operative indgreb med det formål at ændre dyrets udseende Der må ikke udføres blodig stækning 253 Der må ikke plukkes fjer af levende strudsefugle 254 rimning af fjerdragten må kun ske ved afklipning af fjerene uden blodlinjen beskadiges. Vinge og halefjer må aldrig afklippes helt 9

10 C.3 Håndtering / pasning 230 Lovbekendtgørelse nr : Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 231 Bek. nr : Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand og for skadelige virkninger af en eventuel indbyrdes rivalisering mellem dyrene. 232 Bek. nr : Udstyr til vanding og fodring skal være udformet og opsat på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand og for skadelige virkninger af en eventuel indbyrdes rivalisering mellem dyrene. 233 Bek. nr :. Foder og drikke må heller ikke indeholde stoffer, der kan forårsage lidelse eller skade. 234 Bek. nr : Intet dyr må indgives foder eller drikke på en måde, der kan påføre det lidelse eller skade Bek. nr : Et dyr må ikke indgives andre stoffer end de stoffer, der gives med tilladte terapeutiske eller forebyggende formål eller i tilladt zooteknisk øjemed. 236 Bek. nr : Strudsefugle skal have fri adgang til drikkevand. Undtaget fra kravet er kyllinger under 3 mdr., når det af hensyn til fuglenes velfærd og sundhed vurderes at være nødvendigt at rationere vandtildelingen 237 Lovbekendtgørelse nr , stk. 3: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. 238 Direktiv 98/58/EF, art.4, jf. bilaget nr.2: Alle dyr, der holdes i produktionssystemer, hvor deres velfærd kræver, at de hyppig bliver tilset af mennesker, tilses mindst én gang om dagen. Dyr, der opdrættes eller holdes i andre systemer, tilses så tilpas hyppigt, at de ikke lider nogen overlast. 239 Lovbekendtgørelse nr , stk. 3:.. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal tilses jævnligt. 240 Lovbekendtgørelse nr stk. 4: Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. 241 Lovbekendtgørelse nr : Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 242 Bek. nr : Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling Bek. nr :... Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt. 244 Bek. nr :... Hvis et dyr ikke hurtigt kommer sig af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt Bek. nr :... Hvis et dyr ikke hurtigt kommer sig af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt... 2 Bek. nr : Dyr, der holdes udendørs, skal være bedst muligt beskyttet mod rovdyr og smitterisici. 247 Bek. nr , stk. 2: Den ansvarlige for et anlæg til opdræt af strudsefugle skal sikre sig, at strudsefuglene kan håndteres og fikseres med henblik på behandling og lignende. 248 Bek. nr : Strudsefugle må ikke anvendes i væddeløb eller som ridedyr 249 Bek. nr : Ved håndtering af strudsefugle må der ikke anvendes elektrisk drivstav eller lignende C.4 Operative indgreb 250 Lovbek. nr , stk. 1: Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse, bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, medmindre indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal begrænses i videst muligt omfang. 251 Lovbek. nr , stk. 2: Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, må ikke foretages. 252 Af Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 19. december 2003 om visse operative indgreb fremgår, at blodig stækning ikke opfylder dyreværnslovens krav om, at dyr skal behandles forsvarligt, omsorgsfuldt og under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Udførelsen af indgrebet påfører dyrene varigt mén og væsentlig ulempe, og Rådet finder indgrebet dyreværnsmæssigt kritisabelt. 253 Bek. nr : Der må ikke plukkes fjer af levende strudsefugle 254 Bek stk. 2: rimning af fjerdragten må kun ske ved afklipning af fjerene uden blodlinjen beskadiges. Vinge og halefjer må aldrig afklippes helt 10

11 C.5 Aflivning 261 Såfremt dyr aflives i besætningen vurderes den beskrevne D aflivningsmetode at opfylde dyreværnslovens bestemmelser om, at aflivning skal ske så smertefrit som muligt 262 Aflives dyret i besætningen, skal det vurderes om aflivningen D overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr om, at afblødningen skal ske så hurtigt som muligt efter at dyret er blevet bedøvet. Under alle omstændigheder skal afblødningen ske inden dyret kommer til bevidsthed 263 Aflivning må kun foretages af personer der har modtaget den fornødne uddannelse C.6 Registrering Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over medicinsk behandling Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over antallet af døde dyr konstateret ved hvert enkelt tilsyn Optegnelser over døde dyr skal gemmes i mindst 3 år Optegnelserne over medicinsk behandling opbevares i mindst D 5 år, og stilles til rådighed for den tilsynsførende efter anmodning 274 Et anlæg til opdræt af strudsefugle skal før ibrugtagning registreres af ejeren i Fødevarestyrelsen 275 Anmeldelse af registrering skal foretages på et skema, der rekvireres i den lokale fødevareregion. Der skal underrettes skriftligt ved adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller ophør senest 1 måned efter ændringen C.7 Personale Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal personer Har personalet den faglige viden og de relevante færdigheder og kvalifikationer 282 Personer, der er ansvarlig for driften af et anlæg til opdræt af strudse, skal have gennemgået Fødevarestyrelsens kursus i opdræt af strudsefugle (der kan dispenseres fra kravet) C.8 Avlsmetoder Holdes der dyr til landbrugsformål, hvor der ud fra dyrets genotype eller fænotype kan forventes at det kan skade dyrets sundhed eller velfærd? Anvendes der naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre dyrene lidelse eller skade (undtaget metoder, der medfører minimal el. kortvarig lidelse eller sår)? D 11

12 C.5 Aflivning 261 Lovbek. nr : Den, der vil aflive dyr, skal sikre sig, at de aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted. 262 Bek. nr : Når dyrene er blevet bedøvet, skal afblødningen påbegyndes så hurtigt som muligt efter bedøvelsen og skal være hurtig, kraftig og fuldstændig. Under alle omstændigheder skal afblødningen ske inden dyret kommer til bevidsthed. Bek. nr stk. 1: Alle dyr, der er bedøvet, skal afblødes, ved at mindst en af de to halspulsårer eller blodkar, som den udløber fra, gennembrydes 263 Bek. nr : Slagtning og aflivning af enhovede dyr, kvæg og strudsefugle må kun foretages af en dyrlæger, slagtere, personer med jagttegn eller andre personer, der har modtaget uddannelse i slagtning og aflivning. 270 C.6 Registrering Bek. nr , stk. 1: Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende: 1) dato for behandlingens indledning og afslutning, 2) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling), 3) årsag til behandlingen, 4) hvilket lægemiddel, der er anvendt, og 5) dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet. 271 Bek. nr stk. 1: Enhver, der holder dyr, skal føre optegnelser over al medicinsk behandling og over antallet af døde dyr, som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn. Stk. 2: Hvis de i stk. 1 nævnte oplysninger kræves optegnet i anden forbindelse, er en sådan optegnelse også tilstrækkelig til at opfylde bestemmelsen i stk Bek. nr stk. 3: Disse optegnelser skal opbevares i mindst 3 år og stilles til rådighed for en repræsentant fra Fødevaredirektoratet i forbindelse med en inspektion eller efter anmodning. 273 Bek. nr ,stk. 2: Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises eller udleveres til kontrolmyndigheden. 274 Bek. nr : Ethvert anlæg til opdræt af strudsefugle, skal før ibrugtagning af ejeren anmeldes til registrering i Fødevarestyrelsen. 275 Bek. nr , stk. 2 og 3: Anmeldelsen skal foretages på et skema, der rekvireres i den lokale fødevareregion. Ejeren af et registreret anlæg til opdræt af strudsefugle skal skriftligt underrette Fødevarestyrelsen om adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller ophør senest 1 måned efter, at ændringen er sket. C.7 Personale 280 Bek. nr : Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. 281 Bek. nr :... der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. 282 Bek. nr : En person, der skal forestå driften af et anlæg til opdræt af strudsefugle skal forinden den pågældende overtager ansvaret for driften, have gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i opdræt af strudsefugle. C.8 Avlsmetoder 290 Bek. nr : Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype eller fænotype med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller velfærd. 291 Bek : Der må ikke anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe. Stk. 1 gælder dog 12

13 ikke ved anvendelse af metoder, der kan medføre minimal eller kortvarige lidelser eller sår, eller som kan nødvendiggøre indgreb, som ikke medfører vedvarende skade, hvis disse metoder er tilladt i henhold til anden lovgivning. Krav til indhusningsfaciliteter til strudsefugle D.1 Krav til indhusningsfaciliteter 300 For strudsefugle under 6 mdr. skal der minimum være en temperatur på 5 C. 301 Indhusningsfaciliteten skal være tør, ventileret og trækfri 302 Der skal være vinduer eller ovenlys med et areal, der svarer til mindst 10 % af gulvarealet samt mulighed for tilstrækkelig kunstig belysning til, at alle fuglene kan tilses. 304 il strudsefugle over 4 uger skal gulvene være dækket med halm, sand eller andet isolerende, blødt og absorberende materiale, der skal have en tør og løs beskaffenhed. il kyllinger over 4 uger, men under 3 mdr. skal gulvene endvidere være faste. 305 Der skal være mulighed for at isolere enkelte strudsefugle, og der skal være mulighed for at adskille grupper af dyr, specielt avlsgrupper i ynglesæson. 306 Indhusningsfaciliteterne skal være konstrueret af materialer der er nemme at rengøre. 307 Såfremt der ikke konstant er fri adgang til foder og vand, skal alle strudsefugle kunne drikke og æde samtidigt. 308 il strudse over 6 mdr. skal døråbninger til indhusningsfaciliteterne være mindst 1.8 meter brede. il emuer og nanduer over 6 mdr. skal døråbninger være mindst 1.5 meter brede. D.2 Krav til læskure 310 Læskure skal være overdækkede og have mindst 2 lukkede sider. Hvis der anvendes læskure med kun 2 lukkede sider, og der ikke samtidigt er fri adgang til indhusningsfaciliteten, skal der placeres flere læskure i hver indhegning, således at læskurenes udformning og placering beskytter fuglene mod nedbør og blæst fra forskellige vindretninger. 311 il strudse over 6 mdr. skal døråbninger til indhusningsfaciliteterne være mindst 1.8 meter brede. il emuer og nanduer over 6 mdr. skal døråbninger være mindst 1.5 meter brede. D.3 Krav til indhusningsfaciliteter til kyllinger 320 Indhusningsfaciliteter til kyllinger skal være forsynet med en varmekilde 321 I indhusningsfaciliteter til kyllinger under 4 uger kan det undlades at anvende halm eller lignende strøelse, der kan give anledning til forstoppelse. Gulvene skal være skridsikre. Gulvene skal endvidere være faste eller der kan anvendes 13

14 plastbelagt, perforeret overflade, der er konstrueret sådan, at kyllingerne, der går på dem, ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse; overfladen skal være jævn og stabil. Krav til indhusningsfaciliteter til strudsefugle D.1 Krav til indhusningsfaciliteter 300 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,a: For strudsefugle under 6 måneder gamle skal der minimum være en temperatur på 5 C. 301 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,b: Indhusningsfaciliteten skal være tør, velventileret og trækfri. 302 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,c: Der skal være vinduer eller ovenlys med et areal der svarer til mindst 10 % af gulvarealet samt mulighed for tilstrækkelig kunstig belysning til, at alle fuglene kan tilses. 304 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,d: il strudsefugle over 3 uger skal gulvene være dækket med halm, sand eller andet isolerende, blødt og absorberende materiale, der skal have en tør og løs beskaffenhed. il kyllinger over 3 uger, men under 3 måneder, skal gulvene endvidere være faste. For kyllinger under 3 uger gælder kravene anført under punkt 3,b 305 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,e: Der skal være mulighed for at isolere enkelte strudsefugle, og der skal være mulighed for at adskille grupper af dyr, specielt avlsgrupper i ynglesæsonen. 306 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,f: Indhusningsfaciliteten skal være konstrueret af materialer der er nemme at rengøre 307 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,g: Såfremt der ikke konstant er fri adgang til foder og vand, skal alle strudsefugle kunne drikke og æde samtidigt. 308 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 1,h: il strudse over 6 måneder skal døråbninger til indhusningsfaciliteter være mindst 1,8 meter brede. il emuer og nanduer over 6 måneder skal døråbninger være mindst 1,5 meter brede. D.2 Krav til læskure 310 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 2,a: Læskure skal være overdækkede og have mindst 2 lukkede sider. Hvis der anvendes læskure med kun 2 lukkede sider, og der ikke samtidig er fri adgang til indhusningsfaciliteten, skal der placeres flere læskure i hver indhegning, således at læskurenes udformning og placering beskytter fuglene mod nedbør og blæst fra forskellige vindretninger. 311 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, punkt 2,b: il strudse over 6 måneder skal døråbninger være mindst 1,8 meter brede. il emuer og nanduer over 6 måneder skal døråbninger være mindst 1,5 meter brede. D.3 Krav til indhusningsfaciliteter til kyllinger 320 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, pkt. 3,a: De skal være forsynet med en varmekilde som angivet i bilag Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 4, pkt. 3,b: I indhusningsfaciliteter til kyllinger under 4 uger kan det undlades at anvende halm eller lignende strøelse der kan give anledning til forstoppelse. Gulvene skal være skridsikre. Gulvene skal endvidere være faste eller der kan anvendes plastbelagt, perforeret overflade, der er konstrueret sådan, at kyllingerne, der går på dem, ikke kommer til skad eller udsættes for lidelse; overfladen skal være jævn og stabil. 14

15 Krav til indhegnede udendørsarealer D.4 Krav til udendørsarealer 330 Udendørsarealer skal være udformet således, at direkte kontakt mellem forskellige avlsgrupper undgås. 331 Udendørsarealer skal være placeret på naturligt tør eller veldrænet jord. 332 Der skal være mulighed for fri adgang fra hver indhegning til indhusningsfacilitet eller til læskur. 333 På udendørsarealer til strudse og nanduer skal der være mulighed for sandbadning, og på udendørsarealer til emuer skal der være mulighed for overbrusning. 334 Udendørsarealer og løbegårde skal gruses, hvis jorden er dækket af is, og sne skal fjernes i nødvendigt omgang. 335 Udendørsarealer må ikke anvendes til oplagring af materialer, foder, affald, halm, maskiner eller andet uvedkommende. D.5 Krav til hegn 340 Elektrisk hegn og pigtråd må ikke anvendes til hegning af strudsefugle. 341 Hegn skal være klart synlige for fuglene og udformet på en måde, der sikrer, at strudsefuglene ikke kan hænge fast i dem eller kan blive skadet af dem. 342 Hegn skal være stærke og elastiske nok til at modstå, at strudsefuglene kolliderer med dem i løb. 343 Fælleshegn mellem grupper af voksne avlsdyr skal være udformet således, at kamp mellem strudsefuglene ikke finder sted. Hegn, der støder op til offentlig vej, skal være udformet som dobbelthegn, med en afstand mellem hegnene på mindst 1,80 meter. 344 Hegn skal monteres således, at hjørnerne i indhegningerne her en vinkel på 90 eller derover. 345 Hen omkring løbegårde til kyllinger under 6 mdr. skal være sikrede bedst muligt mod rovdyr. 346 Hegn til strudsefugle over 6 mdr. skal mindst have følgende højde: Struds 2,00 meter Emu 1,80 meter Nandu 1,70 meter 15

16 Krav til indhegnede udendørsarealer D.4 Krav til udendørsarealer 330 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 5 pkt. 1: De skal være udformet således, at direkte kontakt mellem forskellige avlsgrupper undgås. 331 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 5 pkt. 2: De skal være placeret på naturligt tør eller veldrænet jord. 332 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 5 pkt. 3: Der skal være mulighed for fri adgang fra indhegning til indhusningsfacilitet eller til læskur. 333 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 5 pkt. 4: På udendørsarealer til strudse og nanduer skal der være mulighed for sandbadning, og på udendørsarealer til emuer skal der være mulighed for overbrusning. 334 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 5 pkt. 5: Udendørsarealer og løbegårde skal gruses, hvis jorden er dækket af is, og sne skal fjernes i nødvendigt omfang. 335 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 5 pkt. 6: Udendørs arealer må ikke anvendes til oplagring af materialer, foder, affald, halm, maskiner eller andet uvedkommende. D.5 Krav til hegn 340 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 6, pkt. 1: Elektriske hegn og pigtråd må ikke anvendes til strudsefugle. 341 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 6, pkt. 2: Hegn skal være klart synlige for fuglene og udformet på en måde der sikrer, at strudsefuglene ikke kan hænge fast i dem eller kan blive skadet af dem. 342 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 6, pkt. 3: Hegn skal være stærke og elastiske nok til at modstå at strudsefuglene kolliderer med dem i løb. 343 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 6, pkt. 4: Fælleshegn mellem grupper af voksne avlsdyr skal være udformet således, at kamp mellem strudsefuglene ikke finder sted. Hegn, der støder op til offentlig vej, skal være udformet som dobbelthegn, med en afstand mellem hegnene på mindst 1,80 meter. 344 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 6, pkt. 5: Hegn skal monteres således, at hjørnerne i indhegningerne har en vinkel på 90 eller derover. 345 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 6, pkt. 6: Hegn omkring løbegårde til kyllinger under 6 måneder skal være sikrede bedst muligt mod rovdyr. 346 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 6, pkt. 7: Hegn til strudsefugle over 6 måneder skal have mindst følgende højde: Struds: 2,00 meter Emu: 1,8 meter Nandu: 1,70 meter 16

17 Betingelser for hold af kyllinger af strudsefugle D.6 Krav til udendørsarealer 350 Kyllinger skal fra klækning og til og med de er 12 uger gamle have adgang til en varmekilde, hvor de alle kan opholde sig samtidig. 351 Kyllinger skal i deres første levedøgn have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 23 C. 352 Kyllinger skal fra deres andet levedøgn, og til de er 4 uger gamle, have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 15 C. 353 Kyllinger skal fra de er 4 uger og til og med deres 12. leveuge have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 22 C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 10 C. 354 Indhusningsfaciliteter til kyllinger under 12 uger skal være konstrueret af materialer, der muliggør hyppig rengøring og evt. desinfektion. Huse, der er konstrueret af halmballer og lignende, må ikke anvendes til kyllinger under 12 uger. 355 For kyllinger under 12 uger, der skal tilpasse sig nye omgivelser, kan det krævede mindsteareal i indhusningsfaciliteten og indhegningen, begrænses i de første par dage efter flytningen, hvis arealets størrelse virker stressende på dyrene. 17

18 Betingelser for hold af kyllinger af strudsefugle D.6 Krav til udendørsarealer 350 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 7 pkt. 1: Kyllinger skal fra klækning og til og med der er 12 uger gamle have adgang til en varmekilde, hvor de alle kan opholde sig samtidigt. Krav til den temperatur der opnås fra varmekilden og til den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten, er følgende: 351 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 7 pkt.1a: Kyllinger skal i deres første levedøgn have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 grader C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 23 grader C. 352 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 7, pkt. 1b: Kyllinger skal i deres andet levedøgn, og til de er 4 uger gamle, have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 grader C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 15 grader C. 353 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 7, pkt. 1c: Kyllinger skal fra de er 4 uger og til og med deres 12. leveuge have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 22 grader C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 10 grader C. 354 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 7, pkt. 2: Indhusningsfaciliteter til kyllinger under 12 uger skal være konstrueret af materialer, der muliggør hyppig rengøring og evt. desinfektion. Huse, er konstrueret af halmballer og lignende, må ikke anvendes til kyllinger under 12 uger. 355 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 bilag 7, pkt.3: For kyllinger under 12 uger, der skal tilpasse sig nye omgivelser, kan det krævede mindsteareal i indhusningsfaciliteten og indhegningen, jf. bilag 1, 2 og 3, begrænses i de første par dage efter flytningen, hvis arealet størrelse virker stressende på dyrene. 18

19 Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder: 4 dage og derover, men under 4 uger 700 Max 40 dyr pr. grupper 701 Indhusningsfacilitet eller læskur: Mindst 0,35m 2 pr. fugl i perioden 15/5 15/9 Mindst 0,50m 2 pr. fugl i perioden 15/9 15/5 Mindst 10m 2 totalt. 702 Mindst 1,0 m 2 pr. fugl Mindst 20m 2 totalt. 703 Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1.0m 2 pr. fugl Alder: 4 uger og derover, men under 8 uger 704 Max. 60 dyr pr. gruppe 705 Indhusningsfacilitet eller læskur: Første 1 20 fugle: Mindst 1.0m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 0.50m 2 pr. fugl Mindst 20m 2 totalt 706 Mindst 4,5m 2 pr. fugl. fugl Mindst 90m 2 totalt 707 Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1.5m 2 pr. fugl. 708 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 10 meter Alder: 8 uger og derover, men under 12 uger 709 Max. 60 dyr pr. gruppe 710 Indhusningsfacilitet eller læskur: Første 1 20 fugle: Mindst 1,5m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 0,75m 2 pr. fugl Mindst 30m 2 totalt 711 Mindst 20m 2 pr. fugl. fugl Mindst 400m 2 totalt 712 Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1.5m 2 pr. fugl. 713 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 20 meter 19

20 Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder 4 dage og derover men under 4 uger 700 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 15. maj til 15. september: 0,35/fugl Resten af året: 0,5 pr fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 1,0 pr fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 1: Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1,0 m 2 pr fugl. Alder 4 uger og derover men under 8 uger 704 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 1 20 fugle: 1,0/fugl Resterende fugle: 0,5/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 4,5 pr. fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 2: Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1,5 m 2 pr fugl. 708 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 3: Én af sidelængerne skal være på mindst 10 meter. Alder 8 uger og derover men under 12 uger 709 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 1 20 fugle: 1,5/fugl Resterende fugle: 0,75/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 20 pr. fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 2: Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1,5 m 2 pr fugl. 713 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 4: Én af sidelængderne skal være på mindst 20 meter. 20

21 E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder: 12 uger og derover, men under 6 mdr. 714 Max 60 dyr pr. gruppe 715 Indhusningsfacilitet eller læskur: Første 1 10 fugle: Mindst 3,0m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 1,00m 2 pr. fugl Mindst 60m 2 totalt 716 Mindst 50m 2 pr. fugl Mindst 1000m 2 totalt. 717 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 50 meter Alder: 6 mdr. og derover, men under14 mdr. 718 Max. 60 dyr pr. gruppe 719 Indhusningsfacilitet eller læskur: Perioden 15/5 15/9: o Mindst 2,0m 2 pr fugl Perioden 15/9 15/5 o Første 1-20 fugle: Mindst 5,0m 2 pr fugl o Resterende fugle: Mindst 2,5m 2 pr fugl Mindst 100m 2 total 720 Mindst 150m 2 pr. fugl. fugl Mindst 1000m 2 totalt 721 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 50 meter 722 Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter Alder: 14 mdr og derover, men under 24 mdr. 723 Max. 60 dyr pr. gruppe 724 Indhusningsfacilitet eller læskur: Mindst 5,0m 2 pr. fugl Mindst 30m 2 totalt 725 Mindst 300m 2 pr. fugl. fugl Mindst 1000m 2 totalt 726 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 100 meter 727 Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter 21

22 E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder 12 uger og derover men under 6 mdr. 714 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 1 20 fugle: 3,0/fugl Resterende fugle: 1,0/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 50,0/fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 5: En af sidelængderne skal være på mindst 50 meter. Alder 6 mdr. og derover men under 14 mdr. 718 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe: Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: Fra 1. maj til 15. oktober: 2,0/fugl Øvrig del af året: 1 20 fugle: 5,0/fugl Resterende fugle: 2,5/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 300 pr. fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 5: Én af sidelængderne skal være på mindst 50 meter. 722 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 6: Den korteste side må ikke være under 10 meter Alder 14 mdr. og derover men under 24 mdr. 723 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe: Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 5,0/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): 30/fugl 725 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 300/fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 7: Én af sidelængderne skal være på mindst 100 meter. 727 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 6: Den korteste side må ikke være under 10 meter 22

23 Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder: 24 mdr. og derover 728 Højst 5 hanner pr. gruppe 729 Indhusningsfacilitet eller læskur: Mindst 10m 2 pr. fugl 1 han pr. avlsgruppe: Mindst 30m 2 totalt Mere end 1 han pr avlsgruppe: Mindst 60m 2 totalt 730 Første 1 3 fugle: Mindst 1000m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 700m 2 pr. fugl Mindst 1000m 2 totalt. 731 Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter 732 En af indhegningens sidelængder skal være på mindst 100 meter Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse 740 Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som indhusningsfaciliteter. 741 Der må i grupper af strudse ikke være fugle af væsentlig forskellig størrelse undtagen i tilfælde hvor en ældre fugl fungerer som forældrefugl for kyllinger 742 Hvis der holdes mere end 1 kønsmoden han pr. indhegning, skal der være flere indgange fra indhegningen til indhusningsfaciliteten eller en dørbredde på mindst 2.2 meter 743 Det overdækkede udendørsareal skal udformes således, at der både ovenfra og fra siderne ydes effektiv beskyttelse mod nedbør og vind 23

24 Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder: 24 mdr. og derover 728 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højst5 hanner 729 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 10/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): 1 han pr avlsgruppe: 30 Flere hanner pr avlsgruppe: Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: Første 1-3 fugle: 1000/fugl Resterende fugle: 700/fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 6: Den korteste side må ikke være under 10 meter 732 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 7: Én af sidelængderne skal være på mindst 100 meter. Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse 740 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. a: Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som indhusningsfaciliteter. 741 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. b: Der må i grupper af strudse ikke være fugle af væsentlig forskellig størrelse, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som forældrefugl for kyllinger. 742 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. c: Hvis der holdes mere end 1 kønsmoden han pr. indhegning, skal der være flere indgange fra indhegningen til indhusningsfaciliteten eller en dørbredde på mindst 2,2 meter 743 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. d: Det overdækkede udendørsareal skal udformes således, at der både ovenfra og fra siderne ydes effektiv beskyttelse mod nedbør og vind. 24

25 Krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder: 4 dage og derover, men under 4 uger 500 Max. 50 dyr pr. grupper 501 Indhusningsfacilitet eller læskur: Mindst 0,20m 2 pr. fugl Mindst 5m 2 totalt 502 Mindst 0,75 m 2 pr. fugl Mindst 15m 2 totalt Alder: 4 uger og derover, men under 12 uger 504 Max. 60 dyr pr. gruppe 505 Indhusningsfacilitet eller læskur: Første 1 10 fugle: Mindst 0,35m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 0.30m 2 pr. fugl Mindst 10m 2 totalt 506 Mindst 2,0m 2 pr. fugl Mindst 50m 2 totalt 508 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 5 meter Alder: 12 uger og derover, men under 16 uger 509 Max. 60 dyr pr. gruppe 510 Indhusningsfacilitet eller læskur: Første 1 10 fugle: Mindst 0,5m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 0,4 m 2 pr. fugl Mindst 15m 2 totalt 511 Mindst 3,0m 2 pr. fugl Mindst 70m 2 totalt 513 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 12 meter 25

26 Krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder 4 dage og derover men under 4 uger 500 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 0,2/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 0,75/fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): 15 Alder 4 uger og derover men under 12 uger 504 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 1 10 fugle: 0,35/fugl Resterende fugle: 0,3/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 2,0 pr. fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 8: Én af sidelængerne skal være på mindst 5 meter. Alder 12 uger og derover men under 16 uger 509 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 1 10 fugle: 0,5/fugl Resterende fugle: 0,4/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 3 pr. fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 9: Én af sidelængderne skal være på mindst 12 meter. 26

27 F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder: 16 uger og derover, men under 6 mdr. 514 Max 60 dyr pr. grupper 515 Indhusningsfacilitet eller læskur: Første 1 10 fugle: Mindst 0,75m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 0,50 m 2 pr. fugl Mindst 20m 2 totalt 516 Mindst 30,0m 2 pr. fugl Mindst 300m 2 totalt 517 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 30 meter Alder: 6 mdr. og derover, men under16 mdr. 518 Max. 60 dyr pr. gruppe 519 Indhusningsfacilitet eller læskur: Første 1 10 fugle: Mindst 1,5m 2 pr. fugl Resterende fugle: Mindst 1,0 m 2 pr. fugl Mindst 20m 2 totalt 520 Mindst 60m 2 pr. fugl. fugl Mindst 500m 2 totalt 521 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 40 meter 522 Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter Alder: 16mdr og derover 523 I ynglesæsonen: 1 han + 1 hun Mindst 20m 2 totalt Uden for ynglesæson: Max. 5 hunner 524 Indhusningsfacilitet eller læskur: Mindst 10,0m 2 pr. fugl Mindst 20m 2 totalt 525 Mindst 250m 2 pr. fugl. fugl Mindst 500m 2 totalt 526 En af indhegningens sidelængder skal være mindst 40 meter 527 Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer 540 Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som indhusningsfaciliteter. 541 Der må i grupper af emuer ikke være fugle af væsentlig forskellig størrelse undtagen i tilfælde hvor en ældre fugl fungerer som forældrefugl for kyllinger 27

28 F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) Alder 16 uger og derover men under 6 mdr. 514 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 1 10 fugle: 0,75/fugl Resterende fugle: 0,5/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 30,0 pr fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 10: En af sidelængderne skal være på mindst 30 meter Alder 6 mdr. og derover men under 16mdr. 518 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: Første 1-10 fugle: 1,5/fugl Resterende fugle: 1,0/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 60 pr. fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 11: Én af sidelængderne skal være på mindst 40 meter. 522 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 12: Den korteste side må ikke være under 10 meter Alder 16 mdr. og derover 523 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: I ynglesæsonen: 1 han + 1 hun Udenfor ynglesæson: Højst 5 hunner 524 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal, (m 2 ) pr. dyr: 10/fugl Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m 2 ):20/fugl 525 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Mindste areal (m 2 ) pr. dyr: 250 pr. fugl Mindste areal total af indhegning i (m 2 ): Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 11: Én af sidelængderne skal være på mindst 40 meter. 527 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 12: Den korteste side må ikke være under 10 meter Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer 540 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 2 pkt. a: Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som indhusningsfaciliteter. 541 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 2 pkt. b: Der må i grupper af emuer ikke være fugle af væsentlig forskellig størrelse, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som forældrefugl for kyllinger. 28

Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr

Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr Revideret oktober 2011 jekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd og opdræt af hjortedyr CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010 Tjek på farmen Kampagne 2010 Medlemsmøder, januar 2010 Dagsorden i dag Aktuel politisk status Præsentation af regeringens og erhvervets egne initiativer Faglig gennemgang af Tjeklisten 2010 - v/ Hans Henrik

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 1) BEK nr 32 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr I medfør af 4, 13, stk. 2, 14, stk. 1, 15, 16, stk. 2, 53 og 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af heste

Bekendtgørelse af lov om hold af heste LBK nr 472 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 1)

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 1) BEK nr 1497 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-39-00233 Senere

Læs mere

Vejledning for kontrol af opdræt med strudsefugle. Revideret maj 2016

Vejledning for kontrol af opdræt med strudsefugle. Revideret maj 2016 Vejledning for kontrol af opdræt med strudsefugle Revideret maj 2016 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Revideret maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2016 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION Find den samlede Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og -internater - jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13.

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder

Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder Revideret marts 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder Revideret

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion 1)

Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion 1) BEK nr 1591 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Velfærd fisk. National og international lovgivninger og anbefalinger

Velfærd fisk. National og international lovgivninger og anbefalinger Velfærd fisk National og international lovgivninger og anbefalinger Velfærd fisk Når man opdrætter et dyr er man forpligtiget til at behandle dyret velfærdsmæssigt korrekt. Dette gælder også fisk Velfærd

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Januar : Ingen indkomne afgørelser i januar 2012. Februar: 2011-20-057-00012 Skrivelse af d. 21. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1) Bekendtgørelse nr. 1734 af 22. december 2006 Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1) I medfør af 4, 12 og 28, stk. 5 og 8, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, som ændret

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner 2010/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-5400-0018 Fremsat den 13. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt BEK nr 116 af 26/02/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 23. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin,. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2006-20-294-00030 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1 Udkast Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1 I medfør af 4 og 5, 13, stk. 2, 14, stk. 1 og 2, 15, 16, stk. 2, 30, stk. 1, 61, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15.

Læs mere

Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15.

Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15. Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15. Projektgruppe: Stig Jessen Veterinærrejseholdet, Projektleder Lisbeth Jørgensen, Vet. Nord Signe Balslev Vet. Øst.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Retningslinjer for opdrætning og udsætning af agerhøns Baggrund

Retningslinjer for opdrætning og udsætning af agerhøns Baggrund Side 1 af 6 Forside Fasaner Priser og levering Udsætning Opdrætsvejledning Fasaner Agerhøns Trofæmåling Arrangementer Nyheder English Retningslinjer for opdrætning og udsætning af agerhøns Baggrund Disse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt

Læs mere

Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV Kapitel Leder og X indhold Lov om hold af heste Vedtaget af Folketinget den 1. juni 2007 Hvem gælder loven for? 04

Læs mere

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte 14. december 2016 Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte I medfør af 10, 13, stk. 2 og 27, stk. 2-3. i landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn,

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

Vejledning for kontrol af landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr. Revideret maj 2016

Vejledning for kontrol af landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr. Revideret maj 2016 Vejledning for kontrol af landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr Revideret maj 2016 Vejledning for kontrol af landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr Revideret maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005. Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0011 Dok.: LGH40090 Bidrag til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1)

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1) BEK nr 1496 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-39-00233 Senere

Læs mere

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 361 Offentligt 1. oktober 2010 Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser For velfærdskontrollen i besætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 J.nr.: 2014-15-31-00032 UDKAST Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 I medfør af 3 a, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold 15. juni 2013 Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I 2017 1 2017 DYREVELFÆRD I DANMARK - BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN

Læs mere

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ ØKOLOGISK SLAGTEFJERKRÆ Kyllinger Ænder Pekingænder / Berberiænder Andre ænder Gæs Kalkuner Perlehøns

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner. Revideret maj 2016

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner. Revideret maj 2016 Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret maj 2016 Kolofon Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere