Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd"

Transkript

1 Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr af 19. november 2004 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af svin Lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr Bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr Lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin Bekendtgørelse 1037 af 14. december 1994 om slagtning og aflivning af dyr Lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden Ejer Besætningsadresse... Besætningens CHR nr.. Besøgsdato.. Status.. Besætningsbeskrivelse Antal søer/gylte. Antal pattegrise Antal orner Antal fravænnede grise, avls- og slagtesvin Skitse over staldbygninger:

2 Løbeafdeling 1. Hvornår er stalden/staldafsnit taget i brug?.. 2.Opstaldning Søer og gylte 3. Findes der dyr, der er opbundet?.... JA/NEJ (For bygninger taget i brug før 1. januar 1996 skal kravet senest være opfyldt 31. december 2005, jf. bek. 323, 14) 4. Hvis ja: Giver bindslerne anledning til problemer...ja/nej (Jf. bek. 323, 14) 5. Er lejet rent, veldrænet og bekvemt JA/NEJ (Jf. bek. 323, 26) 6. kan hvert svin lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 12, Lov 404, 7) Opmåling af gulvareal: Enkelt bokse 7. Min 90 cm fast gulv fra krybbe...ja/nej (Jf. lov 404, 7, gælder bygninger taget i brug efter 1 januar 1999) 8. Bredde på boks 9. Antal m 2 fast / drænet gulv.. Løsdriftsystem 10. Antal dyr pr. sti Antal m 2 fast / drænet gulv: Antal m 2 spaltegulv Heraf m 2 sammenhængende areal med strøelse.. (1,3 m 2 per so og 0,95 m 2 per gylt for byg taget i brug efter 1 maj 2003, jf. Lov 404, 7a) Aflastningsstier 14. Kan alle svin vende sig?..ja/nej (Gælder anlæg taget i brug efter 15. maj 2003, jf. lov 404, 7a) 15. Antal m 2 gulv.. (min 2,8 m 2 per dyr dog min 3,5 m 2 og max 3 dyr, gælder for byg taget i brug efter 1 maj 2003, jf. Lov 404, 7a) 16. Heraf m 2 sammenhængende areal med strøelse.... (1,3 m 2 per so og 0,95 m 2 per gylt for byg taget i brug efter 1 maj 2003, jf. Lov 404, 7a) 17. Giver gulvene anledning til bemærkninger JA/NEJ (Jf. bek. 323, 16)

3 18. Er der truffet foranstaltninger til at minimere aggression i løsdrift..ja/nej (Jf. bek. 323, 23) 19. Er der etableret overbrusningsanlæg el. tilsvarende anordning hos søer i løsdrift?. JA/NEJ (Gælder for bygninger taget i brug efter 1 januar 1999, Jf. lov 404, 8) 20. Hvorledes vurderes dyrenes mulighed for at æde sig mæt (foder højt fiberindhold type og tildelingshyppighed)? (Jf. bek. 323, 21). 21. Vurderes det at alle svin har permanent og tilstrækkelig adgang til rode materiale...ja/nej (Bygninger taget i brug efter 15 maj 2003, jf. bek. 404, kap.2, 9) gælder både for drægtige og ikke drægtige, jf. 323, 20, stk 2) 22. Er der søer med skuldersår?..ja/nej Evt:.. Orner 23. Opmåling af ornesti: Antal m 2 frit gulvareal (min. 6 m 2 )... (Uden hindringer, jf. bek. 323, 22) 24. Anvendes stien ligeledes til naturlig bedækning? (min. 10 m 2 )... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 22,stk. 2) 25. Vurderes det at ornen har permanent og tilstrækkelig adgang til rode materiale... JA/NEJ (Bygninger taget i brug efter 15 maj jf. bek. 323, 20) 26. Bliver ornernes tænder slebet......ja/nej (Klipning af hjørnetænder er forbudt - Jf. bek. 323, 22) 27. Hvis ja: Foretages slibningen af uddannet og/eller person... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 22) 28. Kan ornen se og høre andre svin.. JA/NEJ (Jf. bek ) Evt:..... (NB: Der er ikke krav om overbrusning til polte og orner)

4 Drægtighedsstald 29. Hvornår indsættes dyrene i drægtighedsstalden/staldafsnit?. (Jf. lov 404, 5 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forv. Faring skal søer/gylte holdes i løsdrift) 30. Findes der dyr der er opbundet?..... JA/NEJ (For bygninger taget i brug før 1. januar 1996 skal kravet senest være opfyldt 31. december 2005, jf. bek. 323, 14) 31. Hvis ja: Giver bindslerne anledning til problemer....ja/nej (Jf. bek. 323, 14) 32. Er lejet rent, veldrænet og bekvemt JA/NEJ (Jf. bek. 323, 26) 33. kan hvert svin lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær.... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 12, Lov 404, 7) Opmåling af gulvareal: Enkelt bokse......ja/nej (gælder kun i enkeltbokse fra løbning til indsættelse i drægtighedsstald, jf. lov 404, 7, gælder bygninger taget i brug efter 1 januar 1999) 34. Bredde på boks Antal m 2 fast / drænet gulv.... Løsdriftsystem 36. Antal dyr pr. sti Antal m 2 fast / drænet gulv: Antal m 2 spaltegulv Heraf m 2 sammenhængende areal med strøelse.... (1,3 m 2 per so og 0,95 m 2 per gylt for bygninger taget i brug efter 1 maj 2003) Aflastningsstier 40. Kan alle svin vende sig?....ja/nej (gælder anlæg taget i brug efter 15. maj 2003, jf. lov 404, 7a) 41. Antal m 2 gulv..... (min 2,8 m 2 per dyr dog min 3,5 m 2 og max 3 dyr, gælder for byg taget i brug efter 1 maj 2003, jf. lov 404, 7a) 42. Heraf m 2 sammenhængende areal med strøelse.... (1,3 m 2 per so og 0,95 m 2 per gylt for byg taget i brug efter 1 maj 2003, jf. lov 404, 7a) 43. Giver gulvene anledning til bemærkninger......ja/nej (Jf. bek. 323, 16) 44. Er der truffet foranstaltninger til at minimere aggression i løsdrift..ja/nej (Jf. bek. 323, 23)

5 45. Er der etableret overbrusningsanlæg hos søer i løsdrift? JA/NEJ (Gælder for bygninger taget i brug efter 1 januar 1999, jf. lov 104, 4) 46. Hvorledes vurderes dyrenes mulighed for at æde sig mæt (foder højt fiberindhold type og tildelingshyppighed)?... (Jf. bek. 323, 21). 47. Vurderes det at alle drægtige dyr har permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale (Bygninger taget i brug efter 1. januar 1999, jf. 9) JA/NEJ 48. Er der søer med skuldersår?..ja/nej Evt:. Polte 49. Vurderes det at poltene har permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale....ja/nej (jf. bek og lov 404, 9 gælder alle bedrifter taget i brug efter 1. januar 1999) 50. Hvor mange svin pr. sti?(antal og gns vægt pr. sti) Antal m 2 fast eller drænet gulv.... (Min 1/3 skal være fast eller drænet, eller en kombination heraf, jf. lov 104, 3) 52. Antal m 2 samlet areal..

6 Farestald 53. Hvornår er staldafsnittet taget i brug? Søer 54. Findes der dyr, der er opbundne?......ja/nej (For bygninger taget i brug før 1. januar 1996 skal kravet senest være opfyldt 31. december 2005, jf. bek. 323, 14) 55. Er der søer med skuldersår?..ja/nej 56. Hvor mange ammesøer findes der?. 57. Rengøres dyr inden anbringelse i faresti?:..ja/nej (jf. bek. 323, 24) 58. Er der adgang til redebygningsmateriale den sidste uge før forventet faringstidspunkt, medmindre dette ikke teknisk kan lade sig gøre med det gyllesystem der anvendes på bedriften?. JA/NEJ (undtaget ved fuld perforeret gulv, jf. bek. 323, 26) 59. kan hvert svin lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær..... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 12, Lov 404, 7) 60. Er der plads bag soen til faring / fødselshjælp?... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 27) 61. Har søerne et rent og veldrænet leje?...ja/nej (Jf. bek. 323, 26) Pattegrise 62. Er der et hvileareal, der er adskilt fra soen, hvor alle pattegrisene kan hvile samtidig (fast gulv/måtte/strøet?..... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 30) 63. Er der en varmekilde (lampe/gulvvarme)?... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 27) 64. Er der beskyttelsesforanstaltning i stier, hvor søer holdes løse (bøjler eller lign)?..ja/nej 65. Foretages der rutinemæssig halekupering?... JA/NEJ (Max ½ af halen må kuperes inden for 2-4 levedøgn, jf. bek. 324, 4) hvis ja, årsag. 66. Foretages der slibning af tænder hos pattegrise, og i givet fald hvornår?....ja/nej (Klipning af hjørnetænder er forbudt, slibning må foretages inden for 1-4 levedøgn, jf. bek. 323, 22) hvis ja, årsag Foretages kastration af pattegrise?.. JA/NEJ (Må foretages inden for 2-7 levedøgn, jf. bek. 324, 7) 68. Gennemsnitlig fravænningsalder (effektivitetskontrol):...

7 69. Fravænnes individuelt eller på fast ugedag? Flyttes pattegrise til specialiserede stalde?......ja/nej (Jf. bek. 323, 33) Evt:....

8 Fravænningsstald (op til 10 uger) 71. Hvornår er anlægget taget i brug?.... Opmåling af sti: 72. Hvor mange svin pr. sti?(angiv gnm. vægt pr. sti) 73. Antal m 2 fast eller drænet gulv... (Min ½ skal være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf. Gælder bygninger taget i brug efter 1. juli 2000, jf. lov 104, 3) 74. Antal m 2 samlet areal Kan alle svin ligge samtidigt på et drænet og rent leje?.. JA/NEJ (Jf. bek. 323, 12) 76. Foretag vurdering af fodring. (alle dyr skal kunne æde samtidig, hvis de ikke fodres ved automater, jf. bek. 323, 18) 77. Findes der mulighed for overbrusning med vand hos svin >20 kg?....ja/nej (Gælder bygninger taget i brug efter 1. juli 2000, jf. lov 104, 4) 78. Vurderes det at alle svin har permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 20) 79. Foretages sammenblanding af svin og i givet fald hvornår?.. (Jf. bek. 323, 34) 80. Har grisene tilstrækkelig mulighed for flugt/skjul ved sammenblanding?...ja/nej (Jf. bek. 323, 34) 81. Er der tegn på aggressivitet?... JA/NEJ 82. hvis ja, foretages der afhjælpende foranstaltninger?.... JA/NEJ (Jf. bek. 323, 34) Evt:.

9 Slagtesvinestald 83. Hvornår er anlægget taget i brug?.. Opmåling af sti: 84. Hvor mange svin pr. sti?(antal og gns vægt pr. sti) Antal m 2 fast eller drænet gulv... (jf. lov 104, 3 - Min 1/3 skal være fast eller drænet, eller en kombination heraf gælder bygninger taget i brug efter 1. juni 2000) 86. Antal m 2 samlet areal Kan alle svin ligge samtidigt på et drænet og rent leje?.. JA/NEJ (Jf. bek. 323, 12) 88. Foretag vurdering af fodring. (alle dyr skal kunne æde samtidig, hvis de ikke fodres ved automater, jf. bek. 323, 18) 89. Findes der mulighed for overbrusning med vand?...ja/nej (Jf. lov 104, 3. gælder bygninger taget i brug efter 1. juni 2000) 90. Vurderes det at alle svin har permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale.ja/nej (Jf. bek. 323, 20) 91. Foretages sammenblanding af svin og i givet fald hvornår?.. (Jf. bek. 323, 34) 92. Har grisene tilstrækkelig mulighed for flugt/skjul ved sammenblanding?...ja/nej (Jf. bek. 323, 34) 93. Er der tegn på aggressivitet?. JA/NEJ 94. hvis ja, foretages der afhjælpende foranstaltninger?.. (Jf. bek. 323, 34) Evt:.

10 Udendørshold af svin Generelt 95. Er svinehytter indrettet således at alle temperaturkrav tilgodeses?(isolering farehytte)?. (Jf. lov 173, 6) JA/NEJ 96. Kan temperaturen i hytterne reguleres?(krav om yderligere ventilation ud over en døråbning) (Jf. lov 173, 7) JA/NEJ 97. Kan svin stå oprejst i hytter og bevæge hovedet frit?... (Jf. lov 173, 4) JA/NEJ 98. Kan inspektion af svin foretages gennem åbninger i hytten?.. (Jf. lov 173, 2) 99. Er der materiale i bunden af hytten til isolering samt redebyggemateriale?... (Jf. lov 173, 8) JA/NEJ 100. Er noget dyr i enkeltdyrsfold, og kan der gives en begrundelse herfor? (Jf. lov 173, 9) JA/NEJ 101. Er der etableret sølehul, eller anden form for mulighed for regulering af svins kropstemperatur? JA/NEJ (Jf. lov 173, 10 - gælder for alle svin over 20 kg, ved gns. dagtenperatur >15 C i skyggen) 102. Hvordan vurderes svins mulighed for at spise sig mæt?.... (Jf. lov 173, 6). Orner, samt søer og gylte 103. Angiv m² tilgængeligt lejeareal i svinehytter til drægtige søer og gylte?. (Jf. lov 173, 3) 104. Har orner adgang til hytter? JA/NEJ (Jf. lov 173, 3) 105. Hvornår indsættes i farehytter?.. (Jf. lov 173, 11 - skal indsættes senest 7 dage før forventet faring) 106. Angiv m² tilgængeligt lejeareal i svinehytter hos diegivende dyr. (Jf. lov 173, 9) 107. Kan alle dyr komme i hytter på samme tid?... JA/NEJ

11 108. Ved separate ornehytter, angiv tilgængeligt lejeareal pr. hytte... (Jf. lov 173, 9) Angiv m² tilgængeligt udeareal. (Jf. lov 173, 9) 110. Angiv m² tilgængeligt aktivitetsareal. (Jf. lov 173, 9) Smågrise, avls- og slagtesvin 111. Angiv m² samlet lejeareal tilgængeligt.. (Jf. lov 173, 3) 112. Foretag en vurdering af gennemsnitlig vægt samt antal svin Angiv m² udeareal. (Jf. lov 173, 9)

12 Generelle bestemmelser - personale 114. Passes dyrene af et tilstrækkeligt antal personale? JA/NEJ (Jf. bek. 707, 3) 115. Hvilken uddannelse har personalet som baggrund for pasning af dyrene? (Jf. bek. 707, 3) 116. Modtager personalet instruktion og vejledning om lovgivningen om beskyttelse af svin? (Jf. bek. 323, 35) JA/NEJ Generelle bestemmelser Bygninger Hvorledes vurderes bygningernes stand? 117. A: Skadelig for svinene?......ja/nej 118. B: Mulig at rengøre / desinficere?....ja/nej (Jf. bek. 707, 7) Hvorledes vurderes staldens inventar? 119. A: Skadelig for svinene?...ja/nej 120. B: Mulig at rengøre / desinficere?.ja/nej (Jf. bek. 707, 8) 121. Hvorledes vurderes hygiejnestandarden?... (Jf. Bek. 323, 15) 122. Hvordan vurderes staldklimaet?.... (Jf. bek. 707, 9 - Luftcirkulation, temp., luftfugtighed, konc. Af gasarter) 123. Vurderes det, at det af hensyn til dyrenes sundhed og velfærd er påkrævet, at der er installeret mekanisk ventilation i alle staldafsnit?.. JA/NEJ 124. Hvorledes vurderes belægningsgraden i besætningen?.. HØJ/LAV (Lav belægningsgrad > 12 m² pr varmeproducerende enhed) Er den mekaniske ventilation tilkoblet: 125. A: Reservesystem... JA/NEJ 126. B: Alarm...JA/NEJ (Jf. bek. 707, 13) 127. Virker alarmsystemet ved afprøvning?...ja/nej 128. Hvor tit kontrolleres andet mekanisk udstyr?. (Skal kontrolleres mindst en gang dagligt, jf. bek. 707, 12) 129. Er der vedvarende støjniveau over 85 decibel?......ja/nej (Jf. bek. 323, 7) 130. Er der konstant eller pludselig støj?...ja/nej (Jf. bek. 323, 7) 131. Findes belysning med lysintensitet på min. 40 lux i mindst 8 timer per dag. JA/NEJ (Jf. bek. 323, 8)

13 Generelle bestemmelser registrering 132. Kan der fremlægges dokumentation for at den ansvarlige i forbindelse med hvert tilsyn fører optegnelser over antallet af dyr, der konstateres døde, samt al medicinsk behandling?...ja/nej (Jf. bek. 707, 6) 133. Hvor længe opbevares disse optegnelser?.. år (Optegnelser over medicin og døde dyr skal opbevares i mindst 3 år, jf bek.707, 6. Derudover skal medicin registreringer ifølge anden lovgivning opbevares mindst 5 år) Generelle bestemmelser Dyr 134. Hvor mange gange i døgnet tilses svinene?.... (skal tilses mindst én gang dgl., jf. bek. 323, 9) 135. Bliver der taget tilstrækkelig hånd om syge og tilskadekommende dyr.....ja/nej (Jf. bek. 707, 5) 136. Har alle svin, bortset fra isolerede, visuel kontakt med andre svin...ja/nej (Jf. Bek. 323, Undtaget kravet er drægtige søer og gylte i ugen før forventet faring) Sygestier: 137. Er det muligt at isolere syge / tilskadekomne dyr.. JA/NEJ 138. Er der et tilstrækkeligt antal sygestier JA/NEJ (Jf. bek. 1120, 11a) 139. Frit tilgængeligt stiareal m² i sygestier brugt til smågrise, avls- og slagtesvin.. (Jf. bek. 1120, 11a) Kan dyrene regulere deres kropstemperatur i sygestierne.ja/nej 141. Er mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal blødt....ja/nej (Jf. bek. 1120, 11a) Ved alle flokvis opstaldede svin: 142. A. Isoleres aggressive dyr (Jf. bek. 323, 10).JA/NEJ 143. B. Isoleres syge dyr (Jf. bek. 323, 11)...JA/NEJ 144. Bliver svinene fodret efter alder, vægt, fysiologiske og adfærdsmæssige behov.ja/nej (Jf. bek. 323, 17) 145. Har alle flokvis opstaldede dyr adgang til foder på samme tid..ja/nej (Gælder ikke dyr som fodres automatisk eller ad libitum, jf. bek. 323, 18) 146. Fodres alle svin minimum 1 gang dagligt?..... (Skal fodres mindst en gang dgl. - Jf. bek. 323, 18) 147. Har alle dyr over 2 uger permanent adgang til vand i tilstrækkelig mængde...ja/nej (Svin på over 2 uger skal have permanent adgang til vand - Jf. bek. 323, 19) 148. Er der tegn på at dyrene fodres eller vandes på en måde der skader dyrene..ja/nej (Jf bek. 707, 14)

14 149. Er der tegn på at svinene fodres med ulovlige stoffer....ja/nej (Jf bek. 707, 16) 150. Er der tegn på skadelige stoffer i foder eller vand..ja/nej (Jf bek. 707, 14) 151. Er der forhold, der tyder på, at der anvendes naturlig/ kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre lidelse eller skade (med undtagelse af metoder, der medfører minimal eller kortvarig lidelse eller sår, eller nødvendige og tilladte indgreb, der ikke medfører vedvarende skade)?... JA/NEJ (Jf. bek. 707, 17) 152. Aflives der svin i besætningen... JA/NEJ 153. Afblødes svin efter anvendelse af boltpistol?.ja/nej 154. Kan funktionsdygtig boltpistol fremvises?.....ja/nej (Jf. bek. 1037, 43) 155. Kan funktionsdygtig kniv fremvises?..... JA/NEJ (Jf. bek. 1037, 44) 156. Er der tegn på at, at der aflives dyr i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden...ja/nej (Jf. bek. 269, 1) Holdes der dyr udendørs?......ja/nej 157. Hvis ja, er dyrene bedst muligt beskyttet mod rovdyr og smittericisi?.. JA/NEJ (jf. bek. 707, 11) Evt:..

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde Projektchef Torben Jensen Disposition Sektioneringsformer Antal sektioner Sektionsstørrelse Flokstørrelse Gulvudformning Sygestier Beskæftigelses- og

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: 20 12 2012 1

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: 20 12 2012 1 Byggemanagement Tjekliste udarbejdet af: Merete Studnitz, Torben Jensen, Jan Brochstedt Olsen, Joachim Gleerup Andersen, Josva Møller Jensen, Cathrine Margrethe Bak Pedersen og Laust Skov 1 2.4 Staldindretning

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Løse søer i farestalden Erfaringer og anbefalinger

Løse søer i farestalden Erfaringer og anbefalinger Løse søer i farestalden Erfaringer og anbefalinger Daniel Pedersen besætningsejer og underviser Niels Aage Arve besætningsejer Vivi Aarestrup Moustsen VSP / KU Vores erfaringer med løse søer i farestalden

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet Kongres for Svineproducenter, Herning 20-21/10 2015 KONSEKVENS OG SYSTEMATIK! Hav overblik over dit grise-flow Arbejdsglæde Orden og

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Best practice i drægtighedstalden

Best practice i drægtighedstalden Best practice i drægtighedstalden Kaj Vestergaard, VSP Årsmøde i Vet -Team 12. november 2013 Indhold Målet Dagligt tilsyn Socialisering Brug af sygesti Gruppering - indretning Huld og klove Strøelse FVST

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Viden vækst balance Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 361 Offentligt 1. oktober 2010 Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser For velfærdskontrollen i besætninger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Veterinært orienteringsmøde 2013

Veterinært orienteringsmøde 2013 Veterinært orienteringsmøde 2013 - Beskæftigelse- og rodematerialer v. afdelingschef Niels-Peder Nielsen Status på beskæftigelses- og rodematerialer Beskæftigelses- og rodematerialer Alle dyregrupper fra

Læs mere

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Konsulent Preben Høj, Sv. Aa. Christiansen Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, VSP Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Seniorprojektleder Thomas L. Jensen,

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 Version 11 af 4. februar 2014 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 Denne vejledning

Læs mere

Samlede dokumenter om GRISEN

Samlede dokumenter om GRISEN GRISEN Hvad ved dine elever? 1. Arbejdet med svin og gårdbesøg starter her. Lad denne powerpoint være udgangspunkt for, at I taler om grisen på klassen. I kan tale om grisen ud fra powerpointen, eller

Læs mere

Produktionskoncept. - En god begyndelse

Produktionskoncept. - En god begyndelse Produktionskoncept - En god begyndelse Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Vejledning til leverandører af

Læs mere

Forslag. Lov om hold af heste

Forslag. Lov om hold af heste L 202 (som fremsat): Forslag til lov om hold af heste. Fremsat den 28. marts 2007 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om hold af heste Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. 1.

Læs mere

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Husdyrbrug nr. 18 Juli 2000 Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Finn Møller, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm AnnaMarie Dam Mortensen, Vejlby Landbrugsskole Jørgen Randbo,

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Dansk svinekød i et europæisk perspektiv

Dansk svinekød i et europæisk perspektiv Kvalitet Vækst Balance Dansk svinekød i et europæisk perspektiv Svineproduktion i Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, og Dansk svinekød i et europæisk perspektiv Der har i de seneste år været

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORBEREDENDE 2001/0021(CNS) 5. april 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

Spækscanning af søer inspiration til 2015

Spækscanning af søer inspiration til 2015 Spækscanning af søer inspiration til 2015 Årsmøde Svinepraksis.dk 2015 Jonas Würtz Midtgård jonas@go-gris.dk Tlf.: 40-840510 Disposition - Om Go-gris. - Baggrund for spækscanning. - Hvordan griber vi det

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen Evaluering af staldteknologiers indflydelse

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed

Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 286 Offentligt Dyrenes Beskyttelse 2. juni 2010 Sekretariatet Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed DR TV avisen satte

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Sådan laver vi 36 grise pr. årsso af svineproducent Danni Sørensen 30. januar 2015, Årsmøde ved LandboNord SvineRådgivning Disposition Introduktion Vores bdif bedrift Produktionsresultater

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold v/ole Lund cand. agro, LMO Krav til Dækningsbidrag pr. årsso Tommelfinger - regel Frilandsgris Sohold m 30 kg s gris det samme som konv. Økologisk

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

Hvordan håndteres udfordringerne med mange grise med lav fødselsvægt? Dyrlæge Laura Lundgaard Jensen

Hvordan håndteres udfordringerne med mange grise med lav fødselsvægt? Dyrlæge Laura Lundgaard Jensen Hvordan håndteres udfordringerne med mange grise med lav fødselsvægt? Dyrlæge Laura Lundgaard Jensen Intro og baggrund Høj effektivitet grundlagt vha. et systematiseret avlsarbejde Selektion for kuldstørrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse Tema: Dyrevelfærd - Slagtesvin. Dyrevelfærd: Slagtesvin

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse Tema: Dyrevelfærd - Slagtesvin. Dyrevelfærd: Slagtesvin Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse 01 Dyrevelfærd: Slagtesvin 02 Til dig og din gruppe Tal med din gruppe om dyrevelfærd. Billeder og spørgsmål kan give jer inspiration. I skal ikke nødvendigvis blive

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du?

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Kongres for svineproducenter Herning Kongrescenter 25.- 26. oktober 2011 Svineproducent Rasmus Poulsen & seniorprojektleder Henriette Steinmetz, VSP Disposition

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner 2010/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-5400-0018 Fremsat den 13. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

VIDEN vækst balance. forundringskasse. grisen. Landbrug & Fødevarer

VIDEN vækst balance. forundringskasse. grisen. Landbrug & Fødevarer VIDEN vækst balance forundringskasse grisen Landbrug & Fødevarer forundringskasse gris side 2 Klassen i stalden-flyer Landbrug & Fødevarer ønsker, at så mange lærere som muligt kender til de muligheder

Læs mere

Kvalitet Vækst Balance. Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien og Polen

Kvalitet Vækst Balance. Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien og Polen Kvalitet Vækst Balance Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark,,,,, og Indledning Det er Landbrug & Fødevarers hensigt med dette hæfte at give et fair og korrekt billede af rammevilkårene for

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

DEN BILLIGE FODRING DAGSORDEN 09-02-2015 FAGLIG DAG D. 3/2 2015 BJARNE KNUDSEN & KRISTIAN JUUL VOLSHØJ BJK@SRAAD.DK KJV@SRAAD.DK

DEN BILLIGE FODRING DAGSORDEN 09-02-2015 FAGLIG DAG D. 3/2 2015 BJARNE KNUDSEN & KRISTIAN JUUL VOLSHØJ BJK@SRAAD.DK KJV@SRAAD.DK DEN BILLIGE FODRING FAGLIG DAG D. 3/2 2015 BJARNE KNUDSEN & KRISTIAN JUUL VOLSHØJ BJK@SRAAD.DK KJV@SRAAD.DK DAGSORDEN Søer (Kristian) Sofoderforbrug hvor ligger fælderne? Dyre vs. billige blandinger Smågrise

Læs mere

VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro

VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro Svinerådgivning Dagsorden Viden i arbejde Nærmiljø og klima i alle staldafsnit, Erik Damsted VSP Nedsæt pattegrisedødeligheden,

Læs mere

FLOKSTØRRELSENS BETYDNING FOR LØSGÅENDE DRÆGTIGE SØERS BRUG AF ÆDE-/HVILEBOKSE I STIER MED EN ÆDE-/HVILEBOKS PR. SO OG BEGRÆNSET STRØELSE

FLOKSTØRRELSENS BETYDNING FOR LØSGÅENDE DRÆGTIGE SØERS BRUG AF ÆDE-/HVILEBOKSE I STIER MED EN ÆDE-/HVILEBOKS PR. SO OG BEGRÆNSET STRØELSE FLOKSTØRRELSENS BETYDNING FOR LØSGÅENDE DRÆGTIGE SØERS BRUG AF ÆDE-/HVILEBOKSE I STIER MED EN ÆDE-/HVILEBOKS PR. SO OG BEGRÆNSET STRØELSE MEDDELELSE NR. 608 INSTITUTION: LANDSUDVALGET FOR SVIN, DEN RULLENDE

Læs mere

Fodring af søer, gylte og polte

Fodring af søer, gylte og polte Fodring af søer, gylte og polte Gefion - Viden i arbejde Menstrup Kro 9. december 2014 Projektchef Gunner Sørensen, Ernæring & Reproduktion J. nr. 32101-U-13-00239 Hvad skal I høre om Fodring af polte

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Sammendrag - konklusion

Sammendrag - konklusion GRØN VIDEN - HUSDYRBRUG NR. 24 Ved at overdække halvdelen af udearealet og ved at anvende det overdækkede område til foder- og aktivitetsområde samtidig med, at der i gødeområdet var overbrusning og vanding,

Læs mere

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt

Læs mere

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Indhold Omlægning af græsmark til folde Kort om regler Trin-for-Trin - omlægning Tidslinje Marker med foderafgrøder Kort om regler Tidslinje

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Optimal udnyttelse af kernestyring Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Mine besætninger i kernestyring Der er 47 renracet kernebesætninger (7 hos LN) Der er 309 zigzag besætninger

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

VÆKSTPOTENTIALE I FIF-STIER DRIFT OG INDRETNING

VÆKSTPOTENTIALE I FIF-STIER DRIFT OG INDRETNING Støttet af: VÆKSTPOTENTIALE I FIF-STIER DRIFT OG INDRETNING ERFARING NR. 1504 Grise, som fravænnes i farestien, har potentiale for høj tilvækst. Fravænning i farestien etableres primært for at begrænse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Dw 25307 1 Disposition Kassesti med so i boks Løsdrift 1 2 1 6 2 0 Side

Læs mere

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Hvordan gør jeg det? Hvad kan vi? I DLBR SvineIT skal du oprette de mediciner, du anvender i produktionen se

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg

Indretning af stalde til kvæg Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger, 4. udgave, 2005 Tabel 2.1 Sammenhæng mellem alder og vægt for ungkvæg af malkerace. Vægt, kg Alder Stor race Jersey Mdr. Dage Kvier Tyre Kvier Tyre 0,5

Læs mere

Kuvøse til svagfødte Af virksomhedsleder Leif Vestergaard, SvineRådgivningen. Indhold Kuvøse til svagfødte. September 2015. Landsgennemsnit 2014

Kuvøse til svagfødte Af virksomhedsleder Leif Vestergaard, SvineRådgivningen. Indhold Kuvøse til svagfødte. September 2015. Landsgennemsnit 2014 September 2015 Indhold Kuvøse til svagfødte - Hvordan gør vi så, uden at det tager for meget tid? Landsgennemsnit 2014 - Nøgletal for sohold - Nøgletal for slagtesvin Lejede stalde og produktionstilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion Kongressen 2017 Herning HVEM ER VI? Lisbeth Ulrich Hansen Chefforsker SEGES Svineproduktion

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

Du passer soen og soen passer grisene

Du passer soen og soen passer grisene Næringsstoffernes vej til mælken Kongres for Svineproducenter, Herning Onsdag den 26. oktober 2011 Ved Projektchef Gunner Sørensen, VSP Du passer soen og soen passer grisene Skifte fra drægtig til diegivende

Læs mere

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 2 Bilag 3 Notat Aktuel brug af beskæftigelses- og rodematerialer i dansk slagtesvineproduktion Dette notat

Læs mere

Valg af stald til drægtige søer

Valg af stald til drægtige søer Valg af stald til drægtige søer Cand. Agro. Dorthe Poulsgård, og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremad i soholdet hvordan? Hvilke muligheder giver miljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Mælkens vej til pattegrisene. Ved lektor Christian Fink Hansen, KU/LIFE og projektleder Marie Louise Pedersen, VSP Kongres 2011

Mælkens vej til pattegrisene. Ved lektor Christian Fink Hansen, KU/LIFE og projektleder Marie Louise Pedersen, VSP Kongres 2011 Mælkens vej til pattegrisene Ved lektor Christian Fink Hansen, KU/LIFE og projektleder Marie Louise Pedersen, VSP Kongres 2011 Disposition Hvorfor er mælk så vigtig? Udfordringer i store kuld Avlens betydning

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Sammendrag. Beskrivelse

Sammendrag. Beskrivelse Ved naturlig ventilation har man et anlæg, som ikke forbruger el til driften og dermed heller ikke går i stå ved strømsvigt. INSTITUTION: FAGLIGT ANSVAR: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION POUL PEDERSEN

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1) Bekendtgørelse nr. 1734 af 22. december 2006 Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1) I medfør af 4, 12 og 28, stk. 5 og 8, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, som ændret

Læs mere

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION Specialkonsulent Erik Damsted SEGES, Videncenter for Svineproduktion Pejsegården, Bræstrup 11. marts 2016 DISPOSITION Hvorfor ventilere God klimastyring Rengøring og udtørring

Læs mere

Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret juni 2016 Kolofon Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2016 Foto:

Læs mere