Teestrup Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teestrup Menighedsråd"

Transkript

1 Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 1/2008

2 Edited by Foxit PDF Editor LokaLbLadet Copyright (c) by Foxit Software Company, For Evaluation Only. Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11a 4690 Haslev tlf oplag 1085 stk. tryk og prepress: Glumsø bogtrykkeri a/s Lokalbladet nr. 2: Deadline 30. marts Udkommer uge 17. Lokalbladet nr. 3: Deadline 20. juli Udkommer uge 33. Lokalbladet nr. 4: Deadline 2. november Udkommer uge 48. Forsidens Billeder: Huse i Skuderløse by, Januar Lokalrådets bestyrelse 2008 Titel Navn Adresse Tlf. Formand/Kasserer Rasmus Andersen Skuderløse Indelukke Næstformand Erik Hansen Skuderløse Indelukke Redaktør Morten Lousen Skuderløsevej 11A Sekretær Jette Højholdt Mikkelsen Teestrup Bygade Skilte Jørgen Petersen Medlem Anne Grete Nielsen Kærvej Medlem Kaare Smith Stoksbjergvej Suppleant Helen Lyngers Skuderløse Husrække Ikke i bestyrrelsen Web ansvarlig Jan Bigler Skuderløse Bygade Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang hver måned. Møderne foregår i Lokalhuset, Svalebækvej 3 Find os på lokalrådets hjemmeside på adr.: Vi gi r dig bedre råd! - LokaLbLadet 1/008

3 Bråby - Skuderløse - Teestrup lokalråd Indkaldelse til den kl. 19 i Lokalhuset, Svalebækvej 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generelforsamlingen) 6. Drøftelse af budget for det nye regnskabsår og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af to revisorer og disses suppleanter. 10. Eventuelt. Bestyrelsen På de sidste generalforsamlinger har der været debat om vedtægterne. På den baggrund aftaltes sidste år, at vi skulle snakke med eventuelt interesserede om, om man kan foreslå vedtægtsændringer. Hvis du er interesseret i at være med i en sådan drøftelse, er du velkommen i Lokalhuset Torsdag den 21/2 kl. 19 Er lokalrådet noget for dig? Flere bestyrelsesmedlemmer på valg ved årets generalforsamling bla. Jette Højholdt Mikkelsen og Jørgen Petersen, der begge IKKE ønsker genvalg. Måske var det noget for dig at deltage i og præge den lokale dialog? Mød op til den årlige generalforsamling eller kontakt én af os i bestyrelsen for yderligere information. Rasmus Andersen Haslev Afdeling Jernbanegade 46A 4690 Haslev Tlf brænder for det ypperste 3

4 Tulipaner, tulipaner og en enkelt hyacint Annonce bagside 50 x 110 mm Her i vores lokalområde er der mange af os, der pendler til et andet sted for at arbejde. Men vi har også rigtig mange erhverv, der foregår i lokalområdet. Landbrug, en købmand, et forsamlingshus, og så alle mulige andre erhverv. I denne artikel og i en - Alle række kan senere mærke og artikler få udbytte vil vi af prøve Reiki at Healing vise nogle af de erhverv, der er beliggende hos os selv. QiDo Healing & samtale Reiki Mester Jimmy Nakel Vores første besøg er afledt af årstiden. Koldt Skuderløsevej og 16B gråt, ja, så trænger vi til lidt farver og gode 4690 dufte. Haslev Jette og Bent har produceret tulipaner i 14 år, Og det kan Jette og Bent Larsen levere i Telefon Bråby men Bents forældre startede produktionen op for Kirkeby. De producerer tulipaner. Mange af os 40 år siden. Jette og Bent startede med selv at har været forbi gårdbutikken Bråby Bygade 10 og producere på Søgård, hvor de boede, men for en købe 20 tulipaner med hjem og måske også en 4-5 år siden overtog de forældrenes produktion. hyacint eller en Amaryllis. Så det er en af de gamle virksomheder i lokalområdet. Men bag den lille gårdbutik ligger en gammel Annonce svinestald, i bladet hvor 50 der x produceres 60 mm ½ million tulipaner i sæsonen, som går fra midt i december (planten er startet op i september) og til midt i april. Jette og Bent sælger i gårdbutikken og i nogle blomsterbutikker i Næstved, men resten sælges på grønttorvet i København. Som Jette siger: det firma, der sælger dem for os, ligger på grøntsiden på grønttorvet, så en masse af de små grønthandlere inde i byen tager lige en spand af vores tulipaner med, når de alligevel køber frugt og grønt. Hvordan hænger økonomien i sådan en produktion sammen? Jo, Jette og Bent får hjælp til Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev 4 - Lokalbladet 1/2008

5 produktionen af både deres forældre og deres børn, og en enkelt skoleelev hjælper også til. Så i sæsonen er der 5-6 deltidsansatte + deres egen arbejdskraft. Men kun i sæsonen. Resten af året kører Bent sit landbrug, men Jette arbejder i DBK, som distribuerer bøger til boghandlerne i Danmark. Hun har orlov 3 måneder om året til tulipanerne, så job og bibeskæftigelse passer rigtig godt sammen. Der, hvor potterne står, er lavet af plexiglasplader med graffiti på. Så der står jeg undrende og spørger, om ungerne går ind for graffiti. Men nej. Pladerne er fra Nørreport, dengang metrostationen blev bygget, hvor deres søn arbejdede. Man bliver ikke millionær af a producere tulipaner men det lugter bedre end svineproduktionen, som var i stalden før. Og så er det sjovt. I gårdbutikken er der selvbetjening. Det får mig til at spørge, om folk altid betaler, og Jette fortæller, at det faktisk er rigtig godt med det. Det kan da være, at der er en enkelt smutter, når vi hele tiden supplerer op, er det nogle gange svært at overskue. Men der er ikke noget særligt svind. Og det er jo imponerende, synes jeg. Det er jo dejligt, at sådan noget kan lade sig gøre i dagens Danmark. Jette mener, at det bl.a. kan skyldes, at de næsten altid er inde ved siden af, når de ordner tulipanerne. Mange kunder stikker hovedet ind og får lavet en buket eller en sammensætning, der er lidt speciel. I det hele taget er det helt tydeligt, at de synes, det er rigtig sjovt at have denne beskæftigelse i 4 måneder om året. Der er travlt, og avisen bliver kun set på i overskrifter, men det er kun de 4 måneder. Når april er overstået, går livet igen normalt indtil næste år, hvor det så begynder igen. Rasmus 5

6 Skuderløse anno 1964 Der tales i disse år meget om fraflytning og butiksdød i vore landsbyer, ja død over hele landsbyen. Samtidig taler vi i Lokalrådet også om, hvad vi kan gøre for at bevare vor historie. Vi skal tale med de gamle og få skrevet deres historie ned, inden det er for sent. Ovenstående har fået mig til at tænke på gamle dage, og at jeg ved nærmere eftertanke, måske snart hører til de gamle, og derfor skal skrive ned, hvad jeg kan huske. Skuderløse hørte dengang til Teestrup Kommune. Kommunekontoret var i kælderen under alderdomshjemmet (nu Teestrup Plejecenter) og var bemandet med 1 mand. I 1960erne lagde man kommuner sammen ad frivillighedens vej. I Teestrup kommune havde vi en folkeafstemning om sammenlægning med Haslev. Det blev stemt ned. I 1970 blev vi tvunget til sammenlægning med Haslev. I 1964 flyttede jeg til Skuderløse, og dengang så byen ikke så meget anderledes ud ved første øjekast - og dog ved nærmere eftersyn er meget forandret. Men lad os gå en tur og se på det. Når man kom kørende fra Fensmark og til Skuderløse var noget af det første man så Fabrikken, og den ligger der stadigvæk. Vi drejer til højre, og begiver os hen ad det, der nu hedder Skuderløsevej. Dengang havde ingen af vejene navne, og der var heller ikke noget fortov eller gadebelysning. Der lå en brødfabrik og bagerbutik (nu Skuderløsevej 63). Den blev lukket først i halvfjerdserne og siden brændte den ned, og der blev bygget tre dobbelthuse på grunden. Så var der en bank, (i haven til nr. 61) som havde åbent 2 dage om ugen. Det var en lille filial af Bondestandens Sparekasse i en træbygning. Den blev udsat for indbrud om natten 2 gange og blev nedlagt først i halvfjerdserne. Det næste vi kom til, var Brugsen (nu nr. 57) dengang vejede personalet selv tingene af i papirsposer, efterhånden som man solgte dem. Personalet var uddeler og 2 kommiser, det var dengang betegnelsen for de ansatte i en brugs. De boede ovenpå på værelser og var på kost hos uddeleren. Brugsen blev flyttet til den anden side af Bygaden, og der blev bygget en ny butik, hvor der er butik i dag. I nabohuset var der missionshus (nu nr. 55), der blev brugt regelmæssig til møder, der blev også holdt juletræsfest for børn. I den anden ende af byen var der en slagter (nu nr. 42) der både slagtede og havde butik. Der var også en smedje (nu nr. 44) der, hvor der nu er Skuderløse Auto. På den anden side af vejen, var der en købmand (nu nr. 43) Ved siden af var der tømrerværksted (nu nr. 45 ) Vi drejer om hjørnet og går hen ad Skuderløse Bygade, der var en vognmand (nu nr. 2) og på hjørnet, hvor der nu bliver bygget et nyt hus nr. 6 var der en cykelsmed. Længere henne boede formanden for arbejdsmændene fagforening, og han havde fagforeningskontor i sit hjem (nu nr. 20). På den anden side af vejen var der en vognmand Leo Pedersen (nu nr. 13) og nu er det Leo Pedersen s Eftf. Så kommer vi til Skuderløse Bystævne, (det er byens forsamlingshus) og Skuderløse Vandværk. 6 - Lokalbladet 1/2008

7 Begge dele er der stadigvæk og er stadigvæk i funktion. Vi drejer om hjørnet og gør Bygaden færdig. Der lå en gartner (nu nr. 32) og et andelsfrysehus der, hvor der nu er parkeringsplads til Kwik Spar. I Frysehuset kunne man leje en boks - afgrænset fra de andres bokse ved et ståltrådnet - hvor man kunne have sine frysevarer. På den tid, var det ret almindeligt, at man købte en halv gris og en kvart ko, parterede det i passende stykker og kom det i frysehuset, så kunne man hente det hjem efterhånden, som man skulle bruge det. På den vej, der nu hedder Vængevej, var der damefrisør (nu nr. 2), og en vognmand (nu nr. 4), og på Enghøj (nu Skuderløse Enghave nr. 1) var der et industri lakkeri. Nr. 9 og 11 var ikke bygget. Tilbage er det, der nu hedder Kærvej. Nr. 1 var et gammelt bindingsværkshus. Det brændte først i 1960erne, og der blev bygget det hus, der er der nu. Nr. 4 er først bygget i 1966, nr. 6 og 8 et par år senere. Der var sygekassekontor (nu nr. 14)der betalte vi for at være medlem af sygekassen. Det var også der, man fik udbetalt sygedagpenge. Kontoret blev nedlagt i 1970, da vi fik den centrale sygesikring. Samtidig fik vi også personnumre. Området omkring Gadekæret var fra gammel tid byjord. Sidst i 1960erne blev det gjort til kommunal jord. Jeg har hørt, at før i tiden var det en lergrav, hvor man hentede ler til at kline husene med. Sikkert er det, at området har været anvendt til en form for losseplads for mange år siden. Vi har i vores have gennem tiden fundet mange ting, når vi har gravet i jorden. Så har vi været rundt om bykernen, og tænk hvor mange erhvervsdrivende vi havde den gang. Ovenstående er udelukkende skrevet efter min hukommelse. Anne Grete Nielsen

8 SKÆRTORSDAG I KIRKERNE Torsdag den 20. marts bærer det underlige navn: Skærtorsdag Skær er et gammelt ord for ren og mange kender det fra en af julesalmerne om Jesus der blev født af en jomfru ren og skær. Den rene og skære torsdag afslutter kirkens lange fastetid som indledes 7 uger før påske. Fastetiden var traditionelt en forberedelsestid frem mod påsken. Bl.a. afholdt mange sig fra at spise kød. Men det vigtigste var den mentale renselse, som bestod i at tanken forberedte sig at gennemleve Jesu død og opstandelse. NADVEREN Det var denne aften lige før hans død langfredag - at Jesus indstiftede nadveren. Han sagde om FED-LEJR Datoerne for dette års sommerlejr på Feddet bliver 19. til 24. juli, dvs. i uge 30. Børn i alderen 7 til 12 er er velkomne. Program udkommer i april. brødet og vinen, at det var hans legeme og hans blod. Når vi spiser brødet og drikker vinen er det Jesus selv vi tager imod og får fællesskab med. Samtidig får vi del i syndernes forladelse. Dermed lever Skær-torsdag virkelig op til sit navn. Nadveren giver os en renhed vi aldrig selv kunne opnå. Glædelig påske! Gudstjenester TEESTRUP BRÅBY 2. marts marts Ingen 10.30* 16. marts 9.00 Karin Skovbjerg Ingen 20. marts marts marts marts Ingen 30. marts april Ingen 9.00 Karin Skovbjerg 13. april april Konfirmation Ingen 20. april Ingen april * Familiegudstjeneste med mini-konfirmander. Gisselfeld Kloster Entre kr. 30,00 - børn under 12 år gratis. Se aktivitetskalender og åbningstider på vores hjemmeside 8 - Lokalbladet 1/2008

9 PREP-KURSUS PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres indbyrdes forhold. I marts, april og maj inviteres til at max. 7-8 par kan mødes i præstegården for at udvikle deres samtale i parforholdet. Det foregår tirsdagene: 25/3, 8/4, 22/4 samt lørdag den 10. maj. Undervisere er sygeplejerske Kirsten Månsson og sognepræst Dan Månsson, PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold et forebyggende og relationsudviklende program PREP-parkurserne giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation og konfliktløsning PREP indeholder temaer som kærlighed, forventninger og roller, faresignaler og konflikt, værdier, livssyn, glæde og venskab, seksualitet, intimitet og tilgivelse m.m. PREP er forskningsbaseret PREP er ikke terapi, men et undervisningsprogram PREP er værdibaseret, men uafhængig af religion og politik PREP er enkelt og anvendeligt PREP er sjovt og ufarligt PREP-kursus er et dynamisk kursus, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold på kurset. Undervisningen er fælles og efterfølges af opgaver, som man selv arbejder med sammen med sin partner. Kurset er en hjælp til at opbygge sunde relationer i de nære forhold. Læs evt. mere på Tilmelding til sognepræst Per Ole Rasmussen. Eller tlf SOGNE-INDSAMLING Søndag den 2. marts arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp. I 2008 vil temaet for Sogneindsamlingen være Hiv/Aids med særligt fokus på sårbare børn. Når Aids epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Det gælder de millioner, som har mistet en eller begge forældre, men også de mange børn, som alt for tidligt må påtage sig et ansvar som forsørgere for familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. Derfor har de brug for en særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. Pengene fra Sogneindsamlingen skal være med til at give disse børn nyt håb og liv. Tilmelding til præsten. Skolegade 23 KIRKEFROKOST I BRÅBY Søndag den 9. marts kl medvirker årets mini-konfirmander ved en familiegudstjeneste i Bråby kirke. Samme dag er der kirkefrokost i Grevestolen, hvor Elsebet (tidl. Jørgensen) fortæller om samtalen mellem kristne og mennesker med en anden tro. DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA Statsaut. ejendomsmægler MDE Jernbanegade 20 - Haslev Fax

10 Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev, Tlf Kontaktperson: Anne-Marie Andersen Nyt fra Svalebækskolen Ny bestyrelse I skrivende stund er årets skolebestyrelsesvalg i fuld gang. Der er valgmøde i skolens aula d.12. marts. De 4 nye ansigter indtræder i skolebestyrelsen d. 15. maj og kan til den tid ses på fototavlen ved hovedindgangen, eller på skolens hjemmeside: Alle forældre opfordres til at komme og høre årsberetning og til at være aktive i forbindelse med skolebestyrelsesvalget. Bestyrelsen arbejder videre på projektet Svalebækskolen bh-9 kl., i 2012 skal vi efter kommunalbestyrelsens beslutning, kun tilbyde undervisning til og med 6. klasse. Det vil give en meget lille skole og et begræsnset lærestab, og vil være endnu mere følsomt for fremtidig skolesammenlægninger. Derfor siger vi tak til alle de, der ved skolefesten, gav deres underskrift, det blev til over 75 stk. At nævne alle fordelene ved vores skole, ville blot være en gentagelse af Rasmus Andersens indlæg i sidste nr. af lokalbladet, bortset fra at vi lige vil understrege at, der stadig er en del forældre, der vælger Svalebækskolen fra, fordi vi ikke tilbyder undersivning til og 9. klasse. Forældre og elever kan simpelthen ikke gennemskue alle de skoleskift, som hurtigt kan blive 3 skift inden det videre uddannelsesforløb skal i gang. Det er ikke trygt for et barn på år, som jo har nok af tanker at slås med i den alder. Derfor en bøn til jer alle bak op om skolen, tænk på hvor kedeligt et sted, det ville være, hvis vi ikke, både voksne og børn, havde vores skole at samles omkring. Elevtal Vi glæder os over at skolens elevtal til stadighed vokser, vi er på vej hen imod de 130 elever, og at der er nærmest fuldt hus i Svalereden. Udeskole Udeskole er et område der arbejdes med. Bh. 2. klasse har én dag ugentlig, hvor de arbejder uden for klasseværelset. Alle fag inddrages og børnene nyder at lære, ved at bruge hele kroppen og de mange forskellige læringsmuligheder, der er i naturen. Det at udforske natur og kultur i skolens nære omgivelser giver forankring i og respekt for lokalområdet. 2. klasse har de sidste 2 uger været ved Broksø, her har der været gang i bålhuset. Naturens vidunderlige verden, med særligt fokus på frøer er blevet undersøgt. I efteråret havde 5. klasse tema om jagt, hvilket gav mulighed for både cykeltur og tilberedning af fasaner. Skrevet af Marianne Lusty, formand for skolebestyrelsen 10 - Lokalbladet 1/2008

11 Nyt fra Svalebækskolen - fortsat Sikke noget snavs Jeg havde en opringning fra en beboer i vores lokalområde, som var vildt oprørt over, at han lige havde været ude at gå en tur med sin hund, og så var der kørt en bil forbi, og ud af vinduet blev der smidt burgerpapir og sodavandsbæger. Det synes han, vi skal gøre noget ved i vores lokalområde. Nu er det nok ret svært bare at gøre noget ved. Det ser i hvert fald sådan ud i vejkanterne. En af mine naboer samler op, når hun går tur med sin hund, altså har en pose med og samler alt, der ikke går til af sig selv, op og smider ud i skraldespanden, når hun kommer hjem. Nu går jeg det samme sted med mine hunde, men jeg er nu også begyndt at have en pose med en gang imellem. Det kan jeg selvfølgelig kun opfordre til, at alle gør. Men jævnlig oprydning vil vi komme meget til livs. I kan også sige det til dem, I ser smide ting. I andre lande er det, der hedder Littering på engelsk, noget, der giver store bøder. Det skal vi ikke nødvendigvis have i Danmark, men et større fokus på, at det er forkert at smide ting i naturen, som ikke hører hjemme der, ville da være dejligt. Og når vi så sidder med cigaretpakningen eller sodavandsdåsen i bilen, så skal vi selv lade være med bare at smide den ud af vinduet. Der er så mange steder, hvor der er opstilet affaldsbeholdere på rastepladser, ved købmanden osv. Og der er ikke meget affald, der ikke kan vente, til man er sådan et sted. Jeg har en affaldspose med i min bil, som jeg hælder mit affald i og smider ud, når jeg kommer til en affaldsbeholder. Har du? Rasmus 11

12 Svalebæk Idrætsforening Sæt i kalenderen mandag den 25. februar! Den dag er der nemlig generalforsamling i Svalebæk Idrætsforening og i Støtteforeningen. Mød op og giv dit besyv med har du gode idéer til nye aktiviteter eller til at gøre de gamle bedre. Har du lyst til at bruge lidt af din forstås dyrebare fritid på foreningen, eller har du bare lyst til at give din mening til kende så mød op. I bliver ikke bare spist af med ord og regnskabstal, vi byder på lidt godt til ganen, når det formelle er overstået. På gensyn til en forhåbentlig god aften. Svalebæk Idrætsforening: Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2008 kl i klubhuset DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg i henhold til 12 af: a) Kasserer b) Ét bestyrelsesmedlem c) Tre udvalgsformænd: Badminton, svømning og bordtennis d) Øvrige udvalgsformænd: Klubhus og dilettant e) To revisorer f) Suppleant for bestyrelsen g) Suppleant for revisorer 7. Eventuelt Støtteforeningen for Svalebæk Idrætsforening: Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2008 i klubhuset efter ordinær generalforsamling for Svalebæk IF DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleant til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt J.O.Teknik v/ Jan Overgaard Aut. VVS-Installatør Ventilationsteknik Inderegulering Service Montage Mobil: Tlf.: Fax: Mail: 12 - Lokalbladet 1/2008

13 Svalebæk Idrætsforening 13

14 Svalebæk Idrætsforening Bordtennis i Svalebæk Bordtennissæsonen har i denne sæson været intens med mange træningspas og kampe ved de traditionelle Grand Prix Stævner, hvor Svalebæk IF s spillere igen i år har vist imponerende styrke i alle rækker og årgange. I sæsonens 4 første Grand Prix Stævner i henholdsvis Herlufmagle, Årby, Sørbymagle og Strøby samt Julestævne i Dalmose er det blevet til ialt 40 medaljer hvor rigtig mange har været flotte topplaceringer. Svalebæk IF har i år markeret sig som een af de aller stærkeste klubber i hele DGI s regi i Sydog Vestsjælland og er indtil videre sammen med naboklubben fra Skelby een af de mest vindende i dette års Grand Prix-serie. Antallet af aktive spillere er i løbet af sæsonen nået op på 14 spillere og der trænes flittigt i gymnastiksalen hver tirsdag og torsdag ml , hvor vi bl.a. har stor glæde af vores træningsmakker Robert, som bare bliver ved og ved med at slå bolde retur. I skrivende stund resterer fortsat 2 Grand Prix Stævner i Slagelse og Haslev samt områdemester-skaberne i Dalmose og holdmesterskaberne i Fjenneslev. Herudover har Svalebæk IF modtaget invitation fra DGI om deltagelse ved bordtennisskole i vinterferien og efterfølgende stævne i Asnæs/Grevinge-hallen arrangeret af Fårevejle Bordtennisklub, hvor vi forventer nogle sjove og lærerige dage samt at møde god modstand fra spillere fra mange forskellige klubber fra hele Danmark. Fodboldsæsonen er så småt ved at starte, så bordtennissæsonen slutter i år i starten af marts måned med vores årlige klubmesterskaber - og endelig rundes sæsonen helt af med Landsmesterskaberne i Vejen til april, hvor vi igen i år godt tør tro på et par topplaceringer. Held og lykke til alle i resten af sæsonen. Mvh Bordtennisafdelingen 14 - Lokalbladet 1/2008

15 Juletræsfest Traditionen tro var der fest omkring juletræet 4 juledag. Bråby, Svalebæk og Lokalrådet stod i fællesskab for arrangementet, som i år fandt sted i skolens aula. Der var ikke så mange børn, som der somme tider har været, men de der kom havde en rigtig god aften. Det er der i hvert fald flere, der har givet udtryk for. Og det er jo dejligt, at både børn og voksne går tilfredse hjem. Først gik dansen rundt om det store, flotte træ, der gik helt til loftet og var pyntet med børnenes egen pynt. De gode gamle julesalmer og -sange blev sunget endnu en gang, så nu kan vi dem alle udenad. Per Ole læste juleevangeliet med indlagte fejl, og så var det op til de kvikke at opdage dem og komme med de rigtige navne, steder eller personer. Det gav god opmærksomhed og fin stemning blandt børnene. Julemanden, der dukkede op som sendt fra himlen, kunne mere end sit fadervor! Han kunne synge, trylle og lave ballondyr og havde børnene i sin hule hånd. Kaninen kom lidt for tidligt på banen, men den var sød og af meget speciel race. Alle fik ballonsværd mv. med hjem, så der kunne fægtes, så længe de holdt luft. Billederne taler vist deres eget sprog om en god aften. 15

16 Lyt til Radio Haslev på FM 105,4 MHz Vi er i luften mandag til torsdag kl. 17. LK Electric ApS Teestrup Enghave Haslev Tlf Din lokale el-installatør Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere