Teestrup Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teestrup Menighedsråd"

Transkript

1 Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 1/2008

2 Edited by Foxit PDF Editor LokaLbLadet Copyright (c) by Foxit Software Company, For Evaluation Only. Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11a 4690 Haslev tlf oplag 1085 stk. tryk og prepress: Glumsø bogtrykkeri a/s Lokalbladet nr. 2: Deadline 30. marts Udkommer uge 17. Lokalbladet nr. 3: Deadline 20. juli Udkommer uge 33. Lokalbladet nr. 4: Deadline 2. november Udkommer uge 48. Forsidens Billeder: Huse i Skuderløse by, Januar Lokalrådets bestyrelse 2008 Titel Navn Adresse Tlf. Formand/Kasserer Rasmus Andersen Skuderløse Indelukke Næstformand Erik Hansen Skuderløse Indelukke Redaktør Morten Lousen Skuderløsevej 11A Sekretær Jette Højholdt Mikkelsen Teestrup Bygade Skilte Jørgen Petersen Medlem Anne Grete Nielsen Kærvej Medlem Kaare Smith Stoksbjergvej Suppleant Helen Lyngers Skuderløse Husrække Ikke i bestyrrelsen Web ansvarlig Jan Bigler Skuderløse Bygade Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang hver måned. Møderne foregår i Lokalhuset, Svalebækvej 3 Find os på lokalrådets hjemmeside på adr.: Vi gi r dig bedre råd! - LokaLbLadet 1/008

3 Bråby - Skuderløse - Teestrup lokalråd Indkaldelse til den kl. 19 i Lokalhuset, Svalebækvej 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generelforsamlingen) 6. Drøftelse af budget for det nye regnskabsår og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af to revisorer og disses suppleanter. 10. Eventuelt. Bestyrelsen På de sidste generalforsamlinger har der været debat om vedtægterne. På den baggrund aftaltes sidste år, at vi skulle snakke med eventuelt interesserede om, om man kan foreslå vedtægtsændringer. Hvis du er interesseret i at være med i en sådan drøftelse, er du velkommen i Lokalhuset Torsdag den 21/2 kl. 19 Er lokalrådet noget for dig? Flere bestyrelsesmedlemmer på valg ved årets generalforsamling bla. Jette Højholdt Mikkelsen og Jørgen Petersen, der begge IKKE ønsker genvalg. Måske var det noget for dig at deltage i og præge den lokale dialog? Mød op til den årlige generalforsamling eller kontakt én af os i bestyrelsen for yderligere information. Rasmus Andersen Haslev Afdeling Jernbanegade 46A 4690 Haslev Tlf brænder for det ypperste 3

4 Tulipaner, tulipaner og en enkelt hyacint Annonce bagside 50 x 110 mm Her i vores lokalområde er der mange af os, der pendler til et andet sted for at arbejde. Men vi har også rigtig mange erhverv, der foregår i lokalområdet. Landbrug, en købmand, et forsamlingshus, og så alle mulige andre erhverv. I denne artikel og i en - Alle række kan senere mærke og artikler få udbytte vil vi af prøve Reiki at Healing vise nogle af de erhverv, der er beliggende hos os selv. QiDo Healing & samtale Reiki Mester Jimmy Nakel Vores første besøg er afledt af årstiden. Koldt Skuderløsevej og 16B gråt, ja, så trænger vi til lidt farver og gode 4690 dufte. Haslev Jette og Bent har produceret tulipaner i 14 år, Og det kan Jette og Bent Larsen levere i Telefon Bråby men Bents forældre startede produktionen op for Kirkeby. De producerer tulipaner. Mange af os 40 år siden. Jette og Bent startede med selv at har været forbi gårdbutikken Bråby Bygade 10 og producere på Søgård, hvor de boede, men for en købe 20 tulipaner med hjem og måske også en 4-5 år siden overtog de forældrenes produktion. hyacint eller en Amaryllis. Så det er en af de gamle virksomheder i lokalområdet. Men bag den lille gårdbutik ligger en gammel Annonce svinestald, i bladet hvor 50 der x produceres 60 mm ½ million tulipaner i sæsonen, som går fra midt i december (planten er startet op i september) og til midt i april. Jette og Bent sælger i gårdbutikken og i nogle blomsterbutikker i Næstved, men resten sælges på grønttorvet i København. Som Jette siger: det firma, der sælger dem for os, ligger på grøntsiden på grønttorvet, så en masse af de små grønthandlere inde i byen tager lige en spand af vores tulipaner med, når de alligevel køber frugt og grønt. Hvordan hænger økonomien i sådan en produktion sammen? Jo, Jette og Bent får hjælp til Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev 4 - Lokalbladet 1/2008

5 produktionen af både deres forældre og deres børn, og en enkelt skoleelev hjælper også til. Så i sæsonen er der 5-6 deltidsansatte + deres egen arbejdskraft. Men kun i sæsonen. Resten af året kører Bent sit landbrug, men Jette arbejder i DBK, som distribuerer bøger til boghandlerne i Danmark. Hun har orlov 3 måneder om året til tulipanerne, så job og bibeskæftigelse passer rigtig godt sammen. Der, hvor potterne står, er lavet af plexiglasplader med graffiti på. Så der står jeg undrende og spørger, om ungerne går ind for graffiti. Men nej. Pladerne er fra Nørreport, dengang metrostationen blev bygget, hvor deres søn arbejdede. Man bliver ikke millionær af a producere tulipaner men det lugter bedre end svineproduktionen, som var i stalden før. Og så er det sjovt. I gårdbutikken er der selvbetjening. Det får mig til at spørge, om folk altid betaler, og Jette fortæller, at det faktisk er rigtig godt med det. Det kan da være, at der er en enkelt smutter, når vi hele tiden supplerer op, er det nogle gange svært at overskue. Men der er ikke noget særligt svind. Og det er jo imponerende, synes jeg. Det er jo dejligt, at sådan noget kan lade sig gøre i dagens Danmark. Jette mener, at det bl.a. kan skyldes, at de næsten altid er inde ved siden af, når de ordner tulipanerne. Mange kunder stikker hovedet ind og får lavet en buket eller en sammensætning, der er lidt speciel. I det hele taget er det helt tydeligt, at de synes, det er rigtig sjovt at have denne beskæftigelse i 4 måneder om året. Der er travlt, og avisen bliver kun set på i overskrifter, men det er kun de 4 måneder. Når april er overstået, går livet igen normalt indtil næste år, hvor det så begynder igen. Rasmus 5

6 Skuderløse anno 1964 Der tales i disse år meget om fraflytning og butiksdød i vore landsbyer, ja død over hele landsbyen. Samtidig taler vi i Lokalrådet også om, hvad vi kan gøre for at bevare vor historie. Vi skal tale med de gamle og få skrevet deres historie ned, inden det er for sent. Ovenstående har fået mig til at tænke på gamle dage, og at jeg ved nærmere eftertanke, måske snart hører til de gamle, og derfor skal skrive ned, hvad jeg kan huske. Skuderløse hørte dengang til Teestrup Kommune. Kommunekontoret var i kælderen under alderdomshjemmet (nu Teestrup Plejecenter) og var bemandet med 1 mand. I 1960erne lagde man kommuner sammen ad frivillighedens vej. I Teestrup kommune havde vi en folkeafstemning om sammenlægning med Haslev. Det blev stemt ned. I 1970 blev vi tvunget til sammenlægning med Haslev. I 1964 flyttede jeg til Skuderløse, og dengang så byen ikke så meget anderledes ud ved første øjekast - og dog ved nærmere eftersyn er meget forandret. Men lad os gå en tur og se på det. Når man kom kørende fra Fensmark og til Skuderløse var noget af det første man så Fabrikken, og den ligger der stadigvæk. Vi drejer til højre, og begiver os hen ad det, der nu hedder Skuderløsevej. Dengang havde ingen af vejene navne, og der var heller ikke noget fortov eller gadebelysning. Der lå en brødfabrik og bagerbutik (nu Skuderløsevej 63). Den blev lukket først i halvfjerdserne og siden brændte den ned, og der blev bygget tre dobbelthuse på grunden. Så var der en bank, (i haven til nr. 61) som havde åbent 2 dage om ugen. Det var en lille filial af Bondestandens Sparekasse i en træbygning. Den blev udsat for indbrud om natten 2 gange og blev nedlagt først i halvfjerdserne. Det næste vi kom til, var Brugsen (nu nr. 57) dengang vejede personalet selv tingene af i papirsposer, efterhånden som man solgte dem. Personalet var uddeler og 2 kommiser, det var dengang betegnelsen for de ansatte i en brugs. De boede ovenpå på værelser og var på kost hos uddeleren. Brugsen blev flyttet til den anden side af Bygaden, og der blev bygget en ny butik, hvor der er butik i dag. I nabohuset var der missionshus (nu nr. 55), der blev brugt regelmæssig til møder, der blev også holdt juletræsfest for børn. I den anden ende af byen var der en slagter (nu nr. 42) der både slagtede og havde butik. Der var også en smedje (nu nr. 44) der, hvor der nu er Skuderløse Auto. På den anden side af vejen, var der en købmand (nu nr. 43) Ved siden af var der tømrerværksted (nu nr. 45 ) Vi drejer om hjørnet og går hen ad Skuderløse Bygade, der var en vognmand (nu nr. 2) og på hjørnet, hvor der nu bliver bygget et nyt hus nr. 6 var der en cykelsmed. Længere henne boede formanden for arbejdsmændene fagforening, og han havde fagforeningskontor i sit hjem (nu nr. 20). På den anden side af vejen var der en vognmand Leo Pedersen (nu nr. 13) og nu er det Leo Pedersen s Eftf. Så kommer vi til Skuderløse Bystævne, (det er byens forsamlingshus) og Skuderløse Vandværk. 6 - Lokalbladet 1/2008

7 Begge dele er der stadigvæk og er stadigvæk i funktion. Vi drejer om hjørnet og gør Bygaden færdig. Der lå en gartner (nu nr. 32) og et andelsfrysehus der, hvor der nu er parkeringsplads til Kwik Spar. I Frysehuset kunne man leje en boks - afgrænset fra de andres bokse ved et ståltrådnet - hvor man kunne have sine frysevarer. På den tid, var det ret almindeligt, at man købte en halv gris og en kvart ko, parterede det i passende stykker og kom det i frysehuset, så kunne man hente det hjem efterhånden, som man skulle bruge det. På den vej, der nu hedder Vængevej, var der damefrisør (nu nr. 2), og en vognmand (nu nr. 4), og på Enghøj (nu Skuderløse Enghave nr. 1) var der et industri lakkeri. Nr. 9 og 11 var ikke bygget. Tilbage er det, der nu hedder Kærvej. Nr. 1 var et gammelt bindingsværkshus. Det brændte først i 1960erne, og der blev bygget det hus, der er der nu. Nr. 4 er først bygget i 1966, nr. 6 og 8 et par år senere. Der var sygekassekontor (nu nr. 14)der betalte vi for at være medlem af sygekassen. Det var også der, man fik udbetalt sygedagpenge. Kontoret blev nedlagt i 1970, da vi fik den centrale sygesikring. Samtidig fik vi også personnumre. Området omkring Gadekæret var fra gammel tid byjord. Sidst i 1960erne blev det gjort til kommunal jord. Jeg har hørt, at før i tiden var det en lergrav, hvor man hentede ler til at kline husene med. Sikkert er det, at området har været anvendt til en form for losseplads for mange år siden. Vi har i vores have gennem tiden fundet mange ting, når vi har gravet i jorden. Så har vi været rundt om bykernen, og tænk hvor mange erhvervsdrivende vi havde den gang. Ovenstående er udelukkende skrevet efter min hukommelse. Anne Grete Nielsen

8 SKÆRTORSDAG I KIRKERNE Torsdag den 20. marts bærer det underlige navn: Skærtorsdag Skær er et gammelt ord for ren og mange kender det fra en af julesalmerne om Jesus der blev født af en jomfru ren og skær. Den rene og skære torsdag afslutter kirkens lange fastetid som indledes 7 uger før påske. Fastetiden var traditionelt en forberedelsestid frem mod påsken. Bl.a. afholdt mange sig fra at spise kød. Men det vigtigste var den mentale renselse, som bestod i at tanken forberedte sig at gennemleve Jesu død og opstandelse. NADVEREN Det var denne aften lige før hans død langfredag - at Jesus indstiftede nadveren. Han sagde om FED-LEJR Datoerne for dette års sommerlejr på Feddet bliver 19. til 24. juli, dvs. i uge 30. Børn i alderen 7 til 12 er er velkomne. Program udkommer i april. brødet og vinen, at det var hans legeme og hans blod. Når vi spiser brødet og drikker vinen er det Jesus selv vi tager imod og får fællesskab med. Samtidig får vi del i syndernes forladelse. Dermed lever Skær-torsdag virkelig op til sit navn. Nadveren giver os en renhed vi aldrig selv kunne opnå. Glædelig påske! Gudstjenester TEESTRUP BRÅBY 2. marts marts Ingen 10.30* 16. marts 9.00 Karin Skovbjerg Ingen 20. marts marts marts marts Ingen 30. marts april Ingen 9.00 Karin Skovbjerg 13. april april Konfirmation Ingen 20. april Ingen april * Familiegudstjeneste med mini-konfirmander. Gisselfeld Kloster Entre kr. 30,00 - børn under 12 år gratis. Se aktivitetskalender og åbningstider på vores hjemmeside 8 - Lokalbladet 1/2008

9 PREP-KURSUS PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres indbyrdes forhold. I marts, april og maj inviteres til at max. 7-8 par kan mødes i præstegården for at udvikle deres samtale i parforholdet. Det foregår tirsdagene: 25/3, 8/4, 22/4 samt lørdag den 10. maj. Undervisere er sygeplejerske Kirsten Månsson og sognepræst Dan Månsson, PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold et forebyggende og relationsudviklende program PREP-parkurserne giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation og konfliktløsning PREP indeholder temaer som kærlighed, forventninger og roller, faresignaler og konflikt, værdier, livssyn, glæde og venskab, seksualitet, intimitet og tilgivelse m.m. PREP er forskningsbaseret PREP er ikke terapi, men et undervisningsprogram PREP er værdibaseret, men uafhængig af religion og politik PREP er enkelt og anvendeligt PREP er sjovt og ufarligt PREP-kursus er et dynamisk kursus, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold på kurset. Undervisningen er fælles og efterfølges af opgaver, som man selv arbejder med sammen med sin partner. Kurset er en hjælp til at opbygge sunde relationer i de nære forhold. Læs evt. mere på Tilmelding til sognepræst Per Ole Rasmussen. Eller tlf SOGNE-INDSAMLING Søndag den 2. marts arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp. I 2008 vil temaet for Sogneindsamlingen være Hiv/Aids med særligt fokus på sårbare børn. Når Aids epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Det gælder de millioner, som har mistet en eller begge forældre, men også de mange børn, som alt for tidligt må påtage sig et ansvar som forsørgere for familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. Derfor har de brug for en særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. Pengene fra Sogneindsamlingen skal være med til at give disse børn nyt håb og liv. Tilmelding til præsten. Skolegade 23 KIRKEFROKOST I BRÅBY Søndag den 9. marts kl medvirker årets mini-konfirmander ved en familiegudstjeneste i Bråby kirke. Samme dag er der kirkefrokost i Grevestolen, hvor Elsebet (tidl. Jørgensen) fortæller om samtalen mellem kristne og mennesker med en anden tro. DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA Statsaut. ejendomsmægler MDE Jernbanegade 20 - Haslev Fax

10 Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev, Tlf Kontaktperson: Anne-Marie Andersen Nyt fra Svalebækskolen Ny bestyrelse I skrivende stund er årets skolebestyrelsesvalg i fuld gang. Der er valgmøde i skolens aula d.12. marts. De 4 nye ansigter indtræder i skolebestyrelsen d. 15. maj og kan til den tid ses på fototavlen ved hovedindgangen, eller på skolens hjemmeside: Alle forældre opfordres til at komme og høre årsberetning og til at være aktive i forbindelse med skolebestyrelsesvalget. Bestyrelsen arbejder videre på projektet Svalebækskolen bh-9 kl., i 2012 skal vi efter kommunalbestyrelsens beslutning, kun tilbyde undervisning til og med 6. klasse. Det vil give en meget lille skole og et begræsnset lærestab, og vil være endnu mere følsomt for fremtidig skolesammenlægninger. Derfor siger vi tak til alle de, der ved skolefesten, gav deres underskrift, det blev til over 75 stk. At nævne alle fordelene ved vores skole, ville blot være en gentagelse af Rasmus Andersens indlæg i sidste nr. af lokalbladet, bortset fra at vi lige vil understrege at, der stadig er en del forældre, der vælger Svalebækskolen fra, fordi vi ikke tilbyder undersivning til og 9. klasse. Forældre og elever kan simpelthen ikke gennemskue alle de skoleskift, som hurtigt kan blive 3 skift inden det videre uddannelsesforløb skal i gang. Det er ikke trygt for et barn på år, som jo har nok af tanker at slås med i den alder. Derfor en bøn til jer alle bak op om skolen, tænk på hvor kedeligt et sted, det ville være, hvis vi ikke, både voksne og børn, havde vores skole at samles omkring. Elevtal Vi glæder os over at skolens elevtal til stadighed vokser, vi er på vej hen imod de 130 elever, og at der er nærmest fuldt hus i Svalereden. Udeskole Udeskole er et område der arbejdes med. Bh. 2. klasse har én dag ugentlig, hvor de arbejder uden for klasseværelset. Alle fag inddrages og børnene nyder at lære, ved at bruge hele kroppen og de mange forskellige læringsmuligheder, der er i naturen. Det at udforske natur og kultur i skolens nære omgivelser giver forankring i og respekt for lokalområdet. 2. klasse har de sidste 2 uger været ved Broksø, her har der været gang i bålhuset. Naturens vidunderlige verden, med særligt fokus på frøer er blevet undersøgt. I efteråret havde 5. klasse tema om jagt, hvilket gav mulighed for både cykeltur og tilberedning af fasaner. Skrevet af Marianne Lusty, formand for skolebestyrelsen 10 - Lokalbladet 1/2008

11 Nyt fra Svalebækskolen - fortsat Sikke noget snavs Jeg havde en opringning fra en beboer i vores lokalområde, som var vildt oprørt over, at han lige havde været ude at gå en tur med sin hund, og så var der kørt en bil forbi, og ud af vinduet blev der smidt burgerpapir og sodavandsbæger. Det synes han, vi skal gøre noget ved i vores lokalområde. Nu er det nok ret svært bare at gøre noget ved. Det ser i hvert fald sådan ud i vejkanterne. En af mine naboer samler op, når hun går tur med sin hund, altså har en pose med og samler alt, der ikke går til af sig selv, op og smider ud i skraldespanden, når hun kommer hjem. Nu går jeg det samme sted med mine hunde, men jeg er nu også begyndt at have en pose med en gang imellem. Det kan jeg selvfølgelig kun opfordre til, at alle gør. Men jævnlig oprydning vil vi komme meget til livs. I kan også sige det til dem, I ser smide ting. I andre lande er det, der hedder Littering på engelsk, noget, der giver store bøder. Det skal vi ikke nødvendigvis have i Danmark, men et større fokus på, at det er forkert at smide ting i naturen, som ikke hører hjemme der, ville da være dejligt. Og når vi så sidder med cigaretpakningen eller sodavandsdåsen i bilen, så skal vi selv lade være med bare at smide den ud af vinduet. Der er så mange steder, hvor der er opstilet affaldsbeholdere på rastepladser, ved købmanden osv. Og der er ikke meget affald, der ikke kan vente, til man er sådan et sted. Jeg har en affaldspose med i min bil, som jeg hælder mit affald i og smider ud, når jeg kommer til en affaldsbeholder. Har du? Rasmus 11

12 Svalebæk Idrætsforening Sæt i kalenderen mandag den 25. februar! Den dag er der nemlig generalforsamling i Svalebæk Idrætsforening og i Støtteforeningen. Mød op og giv dit besyv med har du gode idéer til nye aktiviteter eller til at gøre de gamle bedre. Har du lyst til at bruge lidt af din forstås dyrebare fritid på foreningen, eller har du bare lyst til at give din mening til kende så mød op. I bliver ikke bare spist af med ord og regnskabstal, vi byder på lidt godt til ganen, når det formelle er overstået. På gensyn til en forhåbentlig god aften. Svalebæk Idrætsforening: Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2008 kl i klubhuset DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg i henhold til 12 af: a) Kasserer b) Ét bestyrelsesmedlem c) Tre udvalgsformænd: Badminton, svømning og bordtennis d) Øvrige udvalgsformænd: Klubhus og dilettant e) To revisorer f) Suppleant for bestyrelsen g) Suppleant for revisorer 7. Eventuelt Støtteforeningen for Svalebæk Idrætsforening: Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2008 i klubhuset efter ordinær generalforsamling for Svalebæk IF DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleant til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt J.O.Teknik v/ Jan Overgaard Aut. VVS-Installatør Ventilationsteknik Inderegulering Service Montage Mobil: Tlf.: Fax: Mail: 12 - Lokalbladet 1/2008

13 Svalebæk Idrætsforening 13

14 Svalebæk Idrætsforening Bordtennis i Svalebæk Bordtennissæsonen har i denne sæson været intens med mange træningspas og kampe ved de traditionelle Grand Prix Stævner, hvor Svalebæk IF s spillere igen i år har vist imponerende styrke i alle rækker og årgange. I sæsonens 4 første Grand Prix Stævner i henholdsvis Herlufmagle, Årby, Sørbymagle og Strøby samt Julestævne i Dalmose er det blevet til ialt 40 medaljer hvor rigtig mange har været flotte topplaceringer. Svalebæk IF har i år markeret sig som een af de aller stærkeste klubber i hele DGI s regi i Sydog Vestsjælland og er indtil videre sammen med naboklubben fra Skelby een af de mest vindende i dette års Grand Prix-serie. Antallet af aktive spillere er i løbet af sæsonen nået op på 14 spillere og der trænes flittigt i gymnastiksalen hver tirsdag og torsdag ml , hvor vi bl.a. har stor glæde af vores træningsmakker Robert, som bare bliver ved og ved med at slå bolde retur. I skrivende stund resterer fortsat 2 Grand Prix Stævner i Slagelse og Haslev samt områdemester-skaberne i Dalmose og holdmesterskaberne i Fjenneslev. Herudover har Svalebæk IF modtaget invitation fra DGI om deltagelse ved bordtennisskole i vinterferien og efterfølgende stævne i Asnæs/Grevinge-hallen arrangeret af Fårevejle Bordtennisklub, hvor vi forventer nogle sjove og lærerige dage samt at møde god modstand fra spillere fra mange forskellige klubber fra hele Danmark. Fodboldsæsonen er så småt ved at starte, så bordtennissæsonen slutter i år i starten af marts måned med vores årlige klubmesterskaber - og endelig rundes sæsonen helt af med Landsmesterskaberne i Vejen til april, hvor vi igen i år godt tør tro på et par topplaceringer. Held og lykke til alle i resten af sæsonen. Mvh Bordtennisafdelingen 14 - Lokalbladet 1/2008

15 Juletræsfest Traditionen tro var der fest omkring juletræet 4 juledag. Bråby, Svalebæk og Lokalrådet stod i fællesskab for arrangementet, som i år fandt sted i skolens aula. Der var ikke så mange børn, som der somme tider har været, men de der kom havde en rigtig god aften. Det er der i hvert fald flere, der har givet udtryk for. Og det er jo dejligt, at både børn og voksne går tilfredse hjem. Først gik dansen rundt om det store, flotte træ, der gik helt til loftet og var pyntet med børnenes egen pynt. De gode gamle julesalmer og -sange blev sunget endnu en gang, så nu kan vi dem alle udenad. Per Ole læste juleevangeliet med indlagte fejl, og så var det op til de kvikke at opdage dem og komme med de rigtige navne, steder eller personer. Det gav god opmærksomhed og fin stemning blandt børnene. Julemanden, der dukkede op som sendt fra himlen, kunne mere end sit fadervor! Han kunne synge, trylle og lave ballondyr og havde børnene i sin hule hånd. Kaninen kom lidt for tidligt på banen, men den var sød og af meget speciel race. Alle fik ballonsværd mv. med hjem, så der kunne fægtes, så længe de holdt luft. Billederne taler vist deres eget sprog om en god aften. 15

16 Lyt til Radio Haslev på FM 105,4 MHz Vi er i luften mandag til torsdag kl. 17. LK Electric ApS Teestrup Enghave Haslev Tlf Din lokale el-installatør Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 HØSTival: Vikingetro Side 9 Litteraturstudiekreds Side 11 PAS PÅ HINANDEN Side 16 Mindeord: Poul Erik Christensen Side 23 Nytårsforsæt?

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN Fra syd til nord og fra øst til vest, i hele Skanderborg kommune, er man i gang med

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere