Teestrup Menighedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teestrup Menighedsråd"

Transkript

1 Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 1/2008

2 Edited by Foxit PDF Editor LokaLbLadet Copyright (c) by Foxit Software Company, For Evaluation Only. Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11a 4690 Haslev tlf oplag 1085 stk. tryk og prepress: Glumsø bogtrykkeri a/s Lokalbladet nr. 2: Deadline 30. marts Udkommer uge 17. Lokalbladet nr. 3: Deadline 20. juli Udkommer uge 33. Lokalbladet nr. 4: Deadline 2. november Udkommer uge 48. Forsidens Billeder: Huse i Skuderløse by, Januar Lokalrådets bestyrelse 2008 Titel Navn Adresse Tlf. Formand/Kasserer Rasmus Andersen Skuderløse Indelukke Næstformand Erik Hansen Skuderløse Indelukke Redaktør Morten Lousen Skuderløsevej 11A Sekretær Jette Højholdt Mikkelsen Teestrup Bygade Skilte Jørgen Petersen Medlem Anne Grete Nielsen Kærvej Medlem Kaare Smith Stoksbjergvej Suppleant Helen Lyngers Skuderløse Husrække Ikke i bestyrrelsen Web ansvarlig Jan Bigler Skuderløse Bygade Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang hver måned. Møderne foregår i Lokalhuset, Svalebækvej 3 Find os på lokalrådets hjemmeside på adr.: Vi gi r dig bedre råd! - LokaLbLadet 1/008

3 Bråby - Skuderløse - Teestrup lokalråd Indkaldelse til den kl. 19 i Lokalhuset, Svalebækvej 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generelforsamlingen) 6. Drøftelse af budget for det nye regnskabsår og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af to revisorer og disses suppleanter. 10. Eventuelt. Bestyrelsen På de sidste generalforsamlinger har der været debat om vedtægterne. På den baggrund aftaltes sidste år, at vi skulle snakke med eventuelt interesserede om, om man kan foreslå vedtægtsændringer. Hvis du er interesseret i at være med i en sådan drøftelse, er du velkommen i Lokalhuset Torsdag den 21/2 kl. 19 Er lokalrådet noget for dig? Flere bestyrelsesmedlemmer på valg ved årets generalforsamling bla. Jette Højholdt Mikkelsen og Jørgen Petersen, der begge IKKE ønsker genvalg. Måske var det noget for dig at deltage i og præge den lokale dialog? Mød op til den årlige generalforsamling eller kontakt én af os i bestyrelsen for yderligere information. Rasmus Andersen Haslev Afdeling Jernbanegade 46A 4690 Haslev Tlf brænder for det ypperste 3

4 Tulipaner, tulipaner og en enkelt hyacint Annonce bagside 50 x 110 mm Her i vores lokalområde er der mange af os, der pendler til et andet sted for at arbejde. Men vi har også rigtig mange erhverv, der foregår i lokalområdet. Landbrug, en købmand, et forsamlingshus, og så alle mulige andre erhverv. I denne artikel og i en - Alle række kan senere mærke og artikler få udbytte vil vi af prøve Reiki at Healing vise nogle af de erhverv, der er beliggende hos os selv. QiDo Healing & samtale Reiki Mester Jimmy Nakel Vores første besøg er afledt af årstiden. Koldt Skuderløsevej og 16B gråt, ja, så trænger vi til lidt farver og gode 4690 dufte. Haslev Jette og Bent har produceret tulipaner i 14 år, Og det kan Jette og Bent Larsen levere i Telefon Bråby men Bents forældre startede produktionen op for Kirkeby. De producerer tulipaner. Mange af os 40 år siden. Jette og Bent startede med selv at har været forbi gårdbutikken Bråby Bygade 10 og producere på Søgård, hvor de boede, men for en købe 20 tulipaner med hjem og måske også en 4-5 år siden overtog de forældrenes produktion. hyacint eller en Amaryllis. Så det er en af de gamle virksomheder i lokalområdet. Men bag den lille gårdbutik ligger en gammel Annonce svinestald, i bladet hvor 50 der x produceres 60 mm ½ million tulipaner i sæsonen, som går fra midt i december (planten er startet op i september) og til midt i april. Jette og Bent sælger i gårdbutikken og i nogle blomsterbutikker i Næstved, men resten sælges på grønttorvet i København. Som Jette siger: det firma, der sælger dem for os, ligger på grøntsiden på grønttorvet, så en masse af de små grønthandlere inde i byen tager lige en spand af vores tulipaner med, når de alligevel køber frugt og grønt. Hvordan hænger økonomien i sådan en produktion sammen? Jo, Jette og Bent får hjælp til Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev 4 - Lokalbladet 1/2008

5 produktionen af både deres forældre og deres børn, og en enkelt skoleelev hjælper også til. Så i sæsonen er der 5-6 deltidsansatte + deres egen arbejdskraft. Men kun i sæsonen. Resten af året kører Bent sit landbrug, men Jette arbejder i DBK, som distribuerer bøger til boghandlerne i Danmark. Hun har orlov 3 måneder om året til tulipanerne, så job og bibeskæftigelse passer rigtig godt sammen. Der, hvor potterne står, er lavet af plexiglasplader med graffiti på. Så der står jeg undrende og spørger, om ungerne går ind for graffiti. Men nej. Pladerne er fra Nørreport, dengang metrostationen blev bygget, hvor deres søn arbejdede. Man bliver ikke millionær af a producere tulipaner men det lugter bedre end svineproduktionen, som var i stalden før. Og så er det sjovt. I gårdbutikken er der selvbetjening. Det får mig til at spørge, om folk altid betaler, og Jette fortæller, at det faktisk er rigtig godt med det. Det kan da være, at der er en enkelt smutter, når vi hele tiden supplerer op, er det nogle gange svært at overskue. Men der er ikke noget særligt svind. Og det er jo imponerende, synes jeg. Det er jo dejligt, at sådan noget kan lade sig gøre i dagens Danmark. Jette mener, at det bl.a. kan skyldes, at de næsten altid er inde ved siden af, når de ordner tulipanerne. Mange kunder stikker hovedet ind og får lavet en buket eller en sammensætning, der er lidt speciel. I det hele taget er det helt tydeligt, at de synes, det er rigtig sjovt at have denne beskæftigelse i 4 måneder om året. Der er travlt, og avisen bliver kun set på i overskrifter, men det er kun de 4 måneder. Når april er overstået, går livet igen normalt indtil næste år, hvor det så begynder igen. Rasmus 5

6 Skuderløse anno 1964 Der tales i disse år meget om fraflytning og butiksdød i vore landsbyer, ja død over hele landsbyen. Samtidig taler vi i Lokalrådet også om, hvad vi kan gøre for at bevare vor historie. Vi skal tale med de gamle og få skrevet deres historie ned, inden det er for sent. Ovenstående har fået mig til at tænke på gamle dage, og at jeg ved nærmere eftertanke, måske snart hører til de gamle, og derfor skal skrive ned, hvad jeg kan huske. Skuderløse hørte dengang til Teestrup Kommune. Kommunekontoret var i kælderen under alderdomshjemmet (nu Teestrup Plejecenter) og var bemandet med 1 mand. I 1960erne lagde man kommuner sammen ad frivillighedens vej. I Teestrup kommune havde vi en folkeafstemning om sammenlægning med Haslev. Det blev stemt ned. I 1970 blev vi tvunget til sammenlægning med Haslev. I 1964 flyttede jeg til Skuderløse, og dengang så byen ikke så meget anderledes ud ved første øjekast - og dog ved nærmere eftersyn er meget forandret. Men lad os gå en tur og se på det. Når man kom kørende fra Fensmark og til Skuderløse var noget af det første man så Fabrikken, og den ligger der stadigvæk. Vi drejer til højre, og begiver os hen ad det, der nu hedder Skuderløsevej. Dengang havde ingen af vejene navne, og der var heller ikke noget fortov eller gadebelysning. Der lå en brødfabrik og bagerbutik (nu Skuderløsevej 63). Den blev lukket først i halvfjerdserne og siden brændte den ned, og der blev bygget tre dobbelthuse på grunden. Så var der en bank, (i haven til nr. 61) som havde åbent 2 dage om ugen. Det var en lille filial af Bondestandens Sparekasse i en træbygning. Den blev udsat for indbrud om natten 2 gange og blev nedlagt først i halvfjerdserne. Det næste vi kom til, var Brugsen (nu nr. 57) dengang vejede personalet selv tingene af i papirsposer, efterhånden som man solgte dem. Personalet var uddeler og 2 kommiser, det var dengang betegnelsen for de ansatte i en brugs. De boede ovenpå på værelser og var på kost hos uddeleren. Brugsen blev flyttet til den anden side af Bygaden, og der blev bygget en ny butik, hvor der er butik i dag. I nabohuset var der missionshus (nu nr. 55), der blev brugt regelmæssig til møder, der blev også holdt juletræsfest for børn. I den anden ende af byen var der en slagter (nu nr. 42) der både slagtede og havde butik. Der var også en smedje (nu nr. 44) der, hvor der nu er Skuderløse Auto. På den anden side af vejen, var der en købmand (nu nr. 43) Ved siden af var der tømrerværksted (nu nr. 45 ) Vi drejer om hjørnet og går hen ad Skuderløse Bygade, der var en vognmand (nu nr. 2) og på hjørnet, hvor der nu bliver bygget et nyt hus nr. 6 var der en cykelsmed. Længere henne boede formanden for arbejdsmændene fagforening, og han havde fagforeningskontor i sit hjem (nu nr. 20). På den anden side af vejen var der en vognmand Leo Pedersen (nu nr. 13) og nu er det Leo Pedersen s Eftf. Så kommer vi til Skuderløse Bystævne, (det er byens forsamlingshus) og Skuderløse Vandværk. 6 - Lokalbladet 1/2008

7 Begge dele er der stadigvæk og er stadigvæk i funktion. Vi drejer om hjørnet og gør Bygaden færdig. Der lå en gartner (nu nr. 32) og et andelsfrysehus der, hvor der nu er parkeringsplads til Kwik Spar. I Frysehuset kunne man leje en boks - afgrænset fra de andres bokse ved et ståltrådnet - hvor man kunne have sine frysevarer. På den tid, var det ret almindeligt, at man købte en halv gris og en kvart ko, parterede det i passende stykker og kom det i frysehuset, så kunne man hente det hjem efterhånden, som man skulle bruge det. På den vej, der nu hedder Vængevej, var der damefrisør (nu nr. 2), og en vognmand (nu nr. 4), og på Enghøj (nu Skuderløse Enghave nr. 1) var der et industri lakkeri. Nr. 9 og 11 var ikke bygget. Tilbage er det, der nu hedder Kærvej. Nr. 1 var et gammelt bindingsværkshus. Det brændte først i 1960erne, og der blev bygget det hus, der er der nu. Nr. 4 er først bygget i 1966, nr. 6 og 8 et par år senere. Der var sygekassekontor (nu nr. 14)der betalte vi for at være medlem af sygekassen. Det var også der, man fik udbetalt sygedagpenge. Kontoret blev nedlagt i 1970, da vi fik den centrale sygesikring. Samtidig fik vi også personnumre. Området omkring Gadekæret var fra gammel tid byjord. Sidst i 1960erne blev det gjort til kommunal jord. Jeg har hørt, at før i tiden var det en lergrav, hvor man hentede ler til at kline husene med. Sikkert er det, at området har været anvendt til en form for losseplads for mange år siden. Vi har i vores have gennem tiden fundet mange ting, når vi har gravet i jorden. Så har vi været rundt om bykernen, og tænk hvor mange erhvervsdrivende vi havde den gang. Ovenstående er udelukkende skrevet efter min hukommelse. Anne Grete Nielsen

8 SKÆRTORSDAG I KIRKERNE Torsdag den 20. marts bærer det underlige navn: Skærtorsdag Skær er et gammelt ord for ren og mange kender det fra en af julesalmerne om Jesus der blev født af en jomfru ren og skær. Den rene og skære torsdag afslutter kirkens lange fastetid som indledes 7 uger før påske. Fastetiden var traditionelt en forberedelsestid frem mod påsken. Bl.a. afholdt mange sig fra at spise kød. Men det vigtigste var den mentale renselse, som bestod i at tanken forberedte sig at gennemleve Jesu død og opstandelse. NADVEREN Det var denne aften lige før hans død langfredag - at Jesus indstiftede nadveren. Han sagde om FED-LEJR Datoerne for dette års sommerlejr på Feddet bliver 19. til 24. juli, dvs. i uge 30. Børn i alderen 7 til 12 er er velkomne. Program udkommer i april. brødet og vinen, at det var hans legeme og hans blod. Når vi spiser brødet og drikker vinen er det Jesus selv vi tager imod og får fællesskab med. Samtidig får vi del i syndernes forladelse. Dermed lever Skær-torsdag virkelig op til sit navn. Nadveren giver os en renhed vi aldrig selv kunne opnå. Glædelig påske! Gudstjenester TEESTRUP BRÅBY 2. marts marts Ingen 10.30* 16. marts 9.00 Karin Skovbjerg Ingen 20. marts marts marts marts Ingen 30. marts april Ingen 9.00 Karin Skovbjerg 13. april april Konfirmation Ingen 20. april Ingen april * Familiegudstjeneste med mini-konfirmander. Gisselfeld Kloster Entre kr. 30,00 - børn under 12 år gratis. Se aktivitetskalender og åbningstider på vores hjemmeside 8 - Lokalbladet 1/2008

9 PREP-KURSUS PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres indbyrdes forhold. I marts, april og maj inviteres til at max. 7-8 par kan mødes i præstegården for at udvikle deres samtale i parforholdet. Det foregår tirsdagene: 25/3, 8/4, 22/4 samt lørdag den 10. maj. Undervisere er sygeplejerske Kirsten Månsson og sognepræst Dan Månsson, PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold et forebyggende og relationsudviklende program PREP-parkurserne giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation og konfliktløsning PREP indeholder temaer som kærlighed, forventninger og roller, faresignaler og konflikt, værdier, livssyn, glæde og venskab, seksualitet, intimitet og tilgivelse m.m. PREP er forskningsbaseret PREP er ikke terapi, men et undervisningsprogram PREP er værdibaseret, men uafhængig af religion og politik PREP er enkelt og anvendeligt PREP er sjovt og ufarligt PREP-kursus er et dynamisk kursus, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold på kurset. Undervisningen er fælles og efterfølges af opgaver, som man selv arbejder med sammen med sin partner. Kurset er en hjælp til at opbygge sunde relationer i de nære forhold. Læs evt. mere på Tilmelding til sognepræst Per Ole Rasmussen. Eller tlf SOGNE-INDSAMLING Søndag den 2. marts arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp. I 2008 vil temaet for Sogneindsamlingen være Hiv/Aids med særligt fokus på sårbare børn. Når Aids epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Det gælder de millioner, som har mistet en eller begge forældre, men også de mange børn, som alt for tidligt må påtage sig et ansvar som forsørgere for familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. Derfor har de brug for en særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. Pengene fra Sogneindsamlingen skal være med til at give disse børn nyt håb og liv. Tilmelding til præsten. Skolegade 23 KIRKEFROKOST I BRÅBY Søndag den 9. marts kl medvirker årets mini-konfirmander ved en familiegudstjeneste i Bråby kirke. Samme dag er der kirkefrokost i Grevestolen, hvor Elsebet (tidl. Jørgensen) fortæller om samtalen mellem kristne og mennesker med en anden tro. DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA Statsaut. ejendomsmægler MDE Jernbanegade 20 - Haslev Fax

10 Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev, Tlf Kontaktperson: Anne-Marie Andersen Nyt fra Svalebækskolen Ny bestyrelse I skrivende stund er årets skolebestyrelsesvalg i fuld gang. Der er valgmøde i skolens aula d.12. marts. De 4 nye ansigter indtræder i skolebestyrelsen d. 15. maj og kan til den tid ses på fototavlen ved hovedindgangen, eller på skolens hjemmeside: Alle forældre opfordres til at komme og høre årsberetning og til at være aktive i forbindelse med skolebestyrelsesvalget. Bestyrelsen arbejder videre på projektet Svalebækskolen bh-9 kl., i 2012 skal vi efter kommunalbestyrelsens beslutning, kun tilbyde undervisning til og med 6. klasse. Det vil give en meget lille skole og et begræsnset lærestab, og vil være endnu mere følsomt for fremtidig skolesammenlægninger. Derfor siger vi tak til alle de, der ved skolefesten, gav deres underskrift, det blev til over 75 stk. At nævne alle fordelene ved vores skole, ville blot være en gentagelse af Rasmus Andersens indlæg i sidste nr. af lokalbladet, bortset fra at vi lige vil understrege at, der stadig er en del forældre, der vælger Svalebækskolen fra, fordi vi ikke tilbyder undersivning til og 9. klasse. Forældre og elever kan simpelthen ikke gennemskue alle de skoleskift, som hurtigt kan blive 3 skift inden det videre uddannelsesforløb skal i gang. Det er ikke trygt for et barn på år, som jo har nok af tanker at slås med i den alder. Derfor en bøn til jer alle bak op om skolen, tænk på hvor kedeligt et sted, det ville være, hvis vi ikke, både voksne og børn, havde vores skole at samles omkring. Elevtal Vi glæder os over at skolens elevtal til stadighed vokser, vi er på vej hen imod de 130 elever, og at der er nærmest fuldt hus i Svalereden. Udeskole Udeskole er et område der arbejdes med. Bh. 2. klasse har én dag ugentlig, hvor de arbejder uden for klasseværelset. Alle fag inddrages og børnene nyder at lære, ved at bruge hele kroppen og de mange forskellige læringsmuligheder, der er i naturen. Det at udforske natur og kultur i skolens nære omgivelser giver forankring i og respekt for lokalområdet. 2. klasse har de sidste 2 uger været ved Broksø, her har der været gang i bålhuset. Naturens vidunderlige verden, med særligt fokus på frøer er blevet undersøgt. I efteråret havde 5. klasse tema om jagt, hvilket gav mulighed for både cykeltur og tilberedning af fasaner. Skrevet af Marianne Lusty, formand for skolebestyrelsen 10 - Lokalbladet 1/2008

11 Nyt fra Svalebækskolen - fortsat Sikke noget snavs Jeg havde en opringning fra en beboer i vores lokalområde, som var vildt oprørt over, at han lige havde været ude at gå en tur med sin hund, og så var der kørt en bil forbi, og ud af vinduet blev der smidt burgerpapir og sodavandsbæger. Det synes han, vi skal gøre noget ved i vores lokalområde. Nu er det nok ret svært bare at gøre noget ved. Det ser i hvert fald sådan ud i vejkanterne. En af mine naboer samler op, når hun går tur med sin hund, altså har en pose med og samler alt, der ikke går til af sig selv, op og smider ud i skraldespanden, når hun kommer hjem. Nu går jeg det samme sted med mine hunde, men jeg er nu også begyndt at have en pose med en gang imellem. Det kan jeg selvfølgelig kun opfordre til, at alle gør. Men jævnlig oprydning vil vi komme meget til livs. I kan også sige det til dem, I ser smide ting. I andre lande er det, der hedder Littering på engelsk, noget, der giver store bøder. Det skal vi ikke nødvendigvis have i Danmark, men et større fokus på, at det er forkert at smide ting i naturen, som ikke hører hjemme der, ville da være dejligt. Og når vi så sidder med cigaretpakningen eller sodavandsdåsen i bilen, så skal vi selv lade være med bare at smide den ud af vinduet. Der er så mange steder, hvor der er opstilet affaldsbeholdere på rastepladser, ved købmanden osv. Og der er ikke meget affald, der ikke kan vente, til man er sådan et sted. Jeg har en affaldspose med i min bil, som jeg hælder mit affald i og smider ud, når jeg kommer til en affaldsbeholder. Har du? Rasmus 11

12 Svalebæk Idrætsforening Sæt i kalenderen mandag den 25. februar! Den dag er der nemlig generalforsamling i Svalebæk Idrætsforening og i Støtteforeningen. Mød op og giv dit besyv med har du gode idéer til nye aktiviteter eller til at gøre de gamle bedre. Har du lyst til at bruge lidt af din forstås dyrebare fritid på foreningen, eller har du bare lyst til at give din mening til kende så mød op. I bliver ikke bare spist af med ord og regnskabstal, vi byder på lidt godt til ganen, når det formelle er overstået. På gensyn til en forhåbentlig god aften. Svalebæk Idrætsforening: Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2008 kl i klubhuset DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg i henhold til 12 af: a) Kasserer b) Ét bestyrelsesmedlem c) Tre udvalgsformænd: Badminton, svømning og bordtennis d) Øvrige udvalgsformænd: Klubhus og dilettant e) To revisorer f) Suppleant for bestyrelsen g) Suppleant for revisorer 7. Eventuelt Støtteforeningen for Svalebæk Idrætsforening: Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2008 i klubhuset efter ordinær generalforsamling for Svalebæk IF DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleant til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt J.O.Teknik v/ Jan Overgaard Aut. VVS-Installatør Ventilationsteknik Inderegulering Service Montage Mobil: Tlf.: Fax: Mail: 12 - Lokalbladet 1/2008

13 Svalebæk Idrætsforening 13

14 Svalebæk Idrætsforening Bordtennis i Svalebæk Bordtennissæsonen har i denne sæson været intens med mange træningspas og kampe ved de traditionelle Grand Prix Stævner, hvor Svalebæk IF s spillere igen i år har vist imponerende styrke i alle rækker og årgange. I sæsonens 4 første Grand Prix Stævner i henholdsvis Herlufmagle, Årby, Sørbymagle og Strøby samt Julestævne i Dalmose er det blevet til ialt 40 medaljer hvor rigtig mange har været flotte topplaceringer. Svalebæk IF har i år markeret sig som een af de aller stærkeste klubber i hele DGI s regi i Sydog Vestsjælland og er indtil videre sammen med naboklubben fra Skelby een af de mest vindende i dette års Grand Prix-serie. Antallet af aktive spillere er i løbet af sæsonen nået op på 14 spillere og der trænes flittigt i gymnastiksalen hver tirsdag og torsdag ml , hvor vi bl.a. har stor glæde af vores træningsmakker Robert, som bare bliver ved og ved med at slå bolde retur. I skrivende stund resterer fortsat 2 Grand Prix Stævner i Slagelse og Haslev samt områdemester-skaberne i Dalmose og holdmesterskaberne i Fjenneslev. Herudover har Svalebæk IF modtaget invitation fra DGI om deltagelse ved bordtennisskole i vinterferien og efterfølgende stævne i Asnæs/Grevinge-hallen arrangeret af Fårevejle Bordtennisklub, hvor vi forventer nogle sjove og lærerige dage samt at møde god modstand fra spillere fra mange forskellige klubber fra hele Danmark. Fodboldsæsonen er så småt ved at starte, så bordtennissæsonen slutter i år i starten af marts måned med vores årlige klubmesterskaber - og endelig rundes sæsonen helt af med Landsmesterskaberne i Vejen til april, hvor vi igen i år godt tør tro på et par topplaceringer. Held og lykke til alle i resten af sæsonen. Mvh Bordtennisafdelingen 14 - Lokalbladet 1/2008

15 Juletræsfest Traditionen tro var der fest omkring juletræet 4 juledag. Bråby, Svalebæk og Lokalrådet stod i fællesskab for arrangementet, som i år fandt sted i skolens aula. Der var ikke så mange børn, som der somme tider har været, men de der kom havde en rigtig god aften. Det er der i hvert fald flere, der har givet udtryk for. Og det er jo dejligt, at både børn og voksne går tilfredse hjem. Først gik dansen rundt om det store, flotte træ, der gik helt til loftet og var pyntet med børnenes egen pynt. De gode gamle julesalmer og -sange blev sunget endnu en gang, så nu kan vi dem alle udenad. Per Ole læste juleevangeliet med indlagte fejl, og så var det op til de kvikke at opdage dem og komme med de rigtige navne, steder eller personer. Det gav god opmærksomhed og fin stemning blandt børnene. Julemanden, der dukkede op som sendt fra himlen, kunne mere end sit fadervor! Han kunne synge, trylle og lave ballondyr og havde børnene i sin hule hånd. Kaninen kom lidt for tidligt på banen, men den var sød og af meget speciel race. Alle fik ballonsværd mv. med hjem, så der kunne fægtes, så længe de holdt luft. Billederne taler vist deres eget sprog om en god aften. 15

16 Lyt til Radio Haslev på FM 105,4 MHz Vi er i luften mandag til torsdag kl. 17. LK Electric ApS Teestrup Enghave Haslev Tlf Din lokale el-installatør Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 3/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Teestrup Menighedsråd. Bråby Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd. Bråby Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 3/2007 Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. LokaLbLadet anne-grete Nielsen (ansvarshavende) kærvej

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

Generalforsamling i VRK

Generalforsamling i VRK Generalforsamling i VRK 09.02.16 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forelæggelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere